FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1"

Transkrypt

1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 Załącznik nr 3a do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/ Zestaw komputerowy typ I: Komputer PC Ilość sztuk: 166 Nazwa i model komputera:. bezwględnie wypełnić w przypadku pozycji nr: 1, 9, 19 i 20 - podać nazwę i model procesora, a takŝe liczbę punktów uzyskanych w teście, jak równieŝ nazwę oferowanego oprogramowania do nagrywania płyt, nazwę systemu operacyjnego oraz nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego. (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do pozostałych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) Nazwa /model zaoferowanego procesora: Dwurdzeniowy zgodny z x86, musi uzyskać co najmniej 155 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie:. lub 1. Procesor minimum 2010 punktów w kolumnie PassMark CPU Mark w teście PassMark CPU Mark Performance według wyników opublikowanych na stronie: Liczba punktów, jakie osiągnął zaoferowany procesor w teście:... (wyniki testów muszą być opublikowane najpóźniej na dzień złoŝenia oferty) 2. Chipset Chipset dostosowany do oferowanego procesora i gwarantujący jego poprawną pracę. 3. Pamięć RAM 2 GB DDR 3 4. Płyta główna Płyta główna wyposaŝona w min. 1 wolne złącze PCI, 2 złącza PCI-Express x 16, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza SATA, 1 złącze esata, 4 złącza DIMM dla min. 8 GB pamięci operacyjnej Porty Wbudowane porty: 8 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy, port 1 x USB wewnątrz komputera umoŝliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroproceosorwych, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przedniej ścianie obudowy (wymagana ilość portów nie moŝe być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek ) 6. Karta grafiki 128 MB, wyjście: 15 pin VGA, DVI lub Display Port (kompatybilne z oferowanym monitorem). Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną i ze współdzieloną pamięcią wykorzystującą pamięć RAM komputera 7. Karta dźwiękowa standard HD Audio, dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną 8. Dysk twardy 320 GB 7200 rpm SATA II 8 MB Cache

2 9. Nagrywarka 10. Karta sieciowa DVD+/-RW DL, wewnętrzna oprogramowanie do nagrywania płyt Wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, dopuszcza się kartę sieciową zintegrowaną z płytą główną. Karta umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. Podać nazwę oprogramowania: Klawiatura standard QWERTY (104 klawisze) ze złączem USB (klawisze muszą być opisane w sposób trwały, odporny na ścieranie) 12. Mysz optyczna USB z rolką oraz dwoma klawiszami 13. Obudowa 14. Zasilacz BIOS typu Desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie poziomym i pionowym, dostęp do kart rozszerzeń, napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); dostosowany do zaoferowanej konfiguracji komputera,energooszczędny zasilacz o mocy poniŝej 250W i średniej wydajności pracy 90% a) funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu sytemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) b) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, c) funkcja blokowania/odblokowywania slotów PCI bez uruchamiania systemu operacyjnego z 1 d) funkcja odczytu z BIOS informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, odczytanie informacji musi być moŝliwe bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera, 16. e) funkcja włączania/ wyłączania zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z f) funkcja ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli niewykrywania podczas startu komputera urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne, g) funkcja włączania/wyłączania portów USB, a w szczególności, moŝliwość wyłączenia wszystkich portów USB, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z przodu obudowy, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z tyłu obudowy Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE, potwierdzającym posiadanie deklaracji zgodności CE 17. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝną 18. Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego.

3 System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit wraz z nośnikiem lub system równowaŝny* Podać nazwę systemu operacyjnego: 19. * System równowaŝny musi w pełni współpracować z usługą MS Active Directory u Zamawiającego oraz spełniać wymagania funkcjonalne, t.j.: moŝliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; moŝliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; internetową aktualizację w języku polskim; wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); musi równieŝ działać w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowaną z interfejsem uŝytkownika interaktywną część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony ; moŝliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta; profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników. 20. Pakiet oprogramowania biurowego Licencja na pakiet biurowy oprogramowania wraz z nośnikiem; skład pakietu: Microsoft Word 2010 PL (64 bit) lub równowaŝny * Microsoft Excel 2010 PL (64 bit) lub równowaŝny * Microsoft Power Point 2010 PL (64 bit) lub równowaŝny * * tzn. oprogramowanie biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech uŝytkowych; w pełni kompatybilny z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem biurowym uŝytkowanym przez Zamawiającego Podać nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego: 21. WyposaŜenie 1. Przekątna ekranu Rozdzielczość nominalna 1440 x Kontrast 1000:1 4. Jasność: 250 cd/m2 Maksymalny czas reakcji matrycy Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, w tym równieŝ kabel zasilający do komputera o długości 3 m; kabel do połączenia do gniazdka sieciowego (przewód obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 3 m i spełniający wymagania min. kategorii 6) Monitor Ilość sztuk: 166 Nazwa i model monitora:. nie więcej niŝ 5 ms 6. Kąt widzenia pion 160 stopni 7. Kąt widzenia poziom 160 stopni 8. Powłoka ekranu Przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu z utwardzeniem minimum 3H (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do tych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 9. Złącza wideo D-sub 15 pin, DVI lub inne złącze umoŝliwiające pracę z oferowaną jednostką centralną

4 10. Głośniki stereo dopuszcza się stosowanie dedykowanych głośników montowanych do obudowy monitora, jeŝeli producent sprzętu przewidział takie rozwiązanie 11. Zasilacz Zintegrowany z panelem zasilacz 230V Hz 12. Normy Spełnianie normy jakościowej TCO03 lub równowaŝnej 13. Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE 14. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝnymi 1 Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. 16. WyposaŜenie Wszystkie niezbędne przewody i kable do podłączenia oraz poprawnej pracy monitora 2. Zestaw komputerowy typ II: Komputer PC Ilość sztuk: 36 Nazwa i model komputera:. bezwględnie wypełnić w przypadku pozycji nr: 1, 9, 20 i 21 - podać nazwę i model procesora, a takŝe liczbę punktów uzyskanych w teście, jak równieŝ nazwę oferowanego oprogramowania do nagrywania płyt, nazwę systemu operacyjnego oraz nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego. (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do pozostałych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 1. Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, musi uzyskać co najmniej 3833 punktów w kolumnie PassMark CPU Mark w teście PassMark CPU Mark Performance według wyników opublikowanych na stronie: (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera; wyniki testów muszą być opublikowane najpóźniej na dzień złoŝenia oferty) Nazwa /model zaoferowanego procesora: Liczba punktów, jakie osiągnął zaoferowany procesor w teście:. 2. Chipset Chipset dostosowany do oferowanego procesora i gwarantujący jego poprawną pracę. 3. Pamięć RAM 4 GB DDR 3 (zamontowana w jednym lub dwóch slotach) 4. Płyta główna Płyta główna wyposaŝona w min. 1 wolne złącze PCI, 2 złącza PCI-Express x 16, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza SATA, 1 złącze esata, 4 złącza DIMM dla min. 8 GB pamięci operacyjnej Porty Wbudowane porty: 8 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy, port 1 x USB wewnątrz komputera umoŝliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroproceosorwych, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przedniej ścianie obudowy (wymagana ilość portów nie moŝe być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek ) 6. Karta grafiki 128 MB, wyjście: 15 pin VGA, DVI lub Display Port (kompatybilne z oferowanym monitorem). Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną i ze współdzieloną pamięcią wykorzystującą pamięć RAM komputera 7. Karta dźwiękowa standard HD Audio, dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną Dysk twardy Nagrywarka 500 GB 7200 rpm SATA II 16 MB Cache DVD+/-RW DL, wewnętrzna oprogramowanie do nagrywania płyt Podać nazwę oprogramowania:..

5 10. Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, dopuszcza się kartę sieciową zintegrowaną z płytą główną. Karta umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. 11. Klawiatura standard QWERTY (104 klawisze) ze złączem USB (klawisze muszą być opisane w sposób trwały, odporny na ścieranie) 12. Mysz laserowa USB z rolką oraz dwoma klawiszami typu Mini Tower lub Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym; 13. Obudowa 14. Zasilacz dostęp do kart rozszerzeń, napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); 1 niezajęta zatoka 3,5 dostępna z zewnątrz obudowy; 1 niezajęta zatoka 5,25 dostępna z zewnątrz obudowy dostosowany do zaoferowanej konfiguracji komputera,energooszczędny zasilacz o mocy poniŝej 265W i średniej wydajności pracy 90% a) funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu sytemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) b) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, c) funkcja blokowania/odblokowywania slotów PCI bez uruchamiania systemu operacyjnego z 1 BIOS d) funkcja odczytu z BIOS informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, odczytanie informacji musi być moŝliwe bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera, 16. Certyfikat 17. e) funkcja włączania/ wyłączania zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z f) funkcja ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli niewykrywania podczas startu komputera urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne, g) funkcja włączania/wyłączania portów USB, a w szczególności, moŝliwość wyłączenia wszystkich portów USB, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z przodu obudowy, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z tyłu obudowy MS Windows w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE, potwierdzającym posiadanie deklaracji zgodności CE 18. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝną 19. Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego.

6 System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit wraz z nośnikiem lub system równowaŝny* Podać nazwę systemu operacyjnego: 20. * System równowaŝny musi w pełni współpracować z usługą MS Active Directory u Zamawiającego oraz spełniać wymagania funkcjonalne, t.j.: moŝliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; moŝliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; internetową aktualizację w języku polskim; wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); musi równieŝ działać w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowaną z interfejsem uŝytkownika interaktywną część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony ; moŝliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta; profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników WyposaŜenie 1. Przekątna ekranu Rozdzielczość nominalna 1440 x Kontrast 1000:1 4. Jasność: 250 cd/m2 Pakiet oprogramowania biurowego Maksymalny czas reakcji matrycy Licencja na pakiet biurowy oprogramowania wraz z nośnikiem; skład pakietu: Microsoft Word 2010 PL (64 bit) lub równowaŝny * Microsoft Excel 2010 PL (64 bit) lub równowaŝny * Microsoft Access 2010 PL (64 bit) lub równowaŝny * Microsoft Power Point 2010 PL (64 bit) lub równowaŝny * * tzn. oprogramowanie biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech uŝytkowych (odpowiednio: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych, itp.) Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, w tym równieŝ kabel zasilający do komputera o długości 3 m; kabel do połączenia do gniazdka sieciowego (przewód obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 3 m i spełniający wymagania min. kategorii 6) Monitor Ilość sztuk: 36 Nazwa i model monitora:. nie więcej niŝ 5 ms 6. Kąt widzenia pion 160 stopni 7. Kąt widzenia poziom 160 stopni 8. Powłoka ekranu Przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu z utwardzeniem minimum 3H Podać nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego: (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do tych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych)

7 9. Złącza wideo 10. Głośniki stereo analogowe złącze D-sub 15 pin, cyfrowe złącze DVI lub inne złącze umoŝliwiające pracę z oferowanym komputerem dopuszcza się stosowanie dedykowanych głośników montowanych do obudowy monitora, jeŝeli producent sprzętu przewidział takie rozwiązanie 11. Zasilacz Zintegrowany z panelem zasilacz 230V Hz 12. Normy Spełnianie normy jakościowej TCO03 lub równowaŝnej 13. Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE 14. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝnymi 1 Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. 16. WyposaŜenie Zintegrowany 2-portowy Hub USB 2.0 w obudowie monitora. Wszystkie niezbędne przewody i kable do podłączenia oraz poprawnej pracy monitora. 3. Pakiet oprogramowania biurowego Ilość licencji: 8 Nazwa pakietu:. bezwględnie wypełnić w przypadku pozycji nr 1 - podać skład pakietu oprogramowania. (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do pozycji nr 2, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 1. Pakiet oprogramowania biurowego Licencja na pakiet biurowy oprogramowania wraz z nośnikiem; skład pakietu: Microsoft Word 2010 PL lub równowaŝny *; Microsoft Excel 2010 PL lub równowaŝny *; Microsoft Access 2010 PL lub równowaŝny *; Microsoft Power Point 2010 PL lub równowaŝny * * tzn. oprogramowanie biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech uŝytkowych (odpowiednio: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych, itp.) Podać skład pakietu oprogramowania biurowego: Zaproponowany pakiet oprogramowania musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niŝ ten (te), na którym (których) zostało pierwotnie zainstalowane (pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera). 2. Dodatkowe wyposaŝenie nośnik instalacyjny z licencją zapisaną w pliku na nośniku, klucz produktu, certyfikat autentyczności, instrukcję w instalacji

8 2. PAKIET NR 2 Formularz techniczny dla pakietu nr 2 1. Zestaw komputerowy typ III: Komputer PC Ilość sztuk: 16 Nazwa i model komputera:. bezwględnie wypełnić w przypadku pozycji nr: 1, 9, i 19 - podać nazwę i model procesora, a takŝe liczbę punktów uzyskanych w teście, jak równieŝ nazwę oferowanego oprogramowania do nagrywania płyt oraz nazwę systemu operacyjnego. (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do pozostałych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) dwurdzeniowy zgodny z x86, musi uzyskać co najmniej 155 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: lub Nazwa /model zaoferowanego procesora:. 1. Procesor minimum 2010 punktów w kolumnie PassMark CPU Mark w teście PassMark CPU Mark Performance według wyników opublikowanych na stronie: (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera; wyniki testów muszą być opublikowane najpóźniej na dzień złoŝenia oferty) Liczba punktów, jakie osiągnął zaoferowany procesor w teście:. 2. Chipset Chipset dostosowany do oferowanego procesora i gwarantujący jego poprawną pracę. 3. Pamięć RAM 2 GB DDR 3- zamontowana w jednym slocie. 4. Płyta główna Płyta główna wyposaŝona w min. 1 wolne złącze PCI, 2 złącza PCI-Express x 16, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza SATA, 1 złącze esata, 4 złącza DIMM dla min. 8 GB pamięci operacyjnej Porty 6. Karta grafiki Wbudowane porty: 8 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy, port 1 x USB wewnątrz komputera umoŝliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroproceosorwych, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przedniej ścianie obudowy (wymagana ilość portów nie moŝe być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek ) 128 MB, wyjście: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne z oferowanym monitorem). Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną i ze współdzieloną pamięcią wykorzystującą pamięć RAM komputera 7. Karta dźwiękowa standard HD Audio, dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną 8. Dysk twardy 250 GB 9. Nagrywarka DVD+/-RW DL, wewnętrzna oprogramowanie do nagrywania płyt Podać nazwę oprogramowania: Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, dopuszcza się kartę sieciową zintegrowaną z płytą główną. Karta umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. 11. Klawiatura standard QWERTY (104 klawisze) ze złączem USB (klawisze muszą być opisane w sposób trwały, odporny na ścieranie) 12. Mysz optyczna USB z rolką oraz dwoma klawiszami

9 13. Obudowa 14. Zasilacz BIOS typu Desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie poziomym i pionowym, dostęp do kart rozszerzeń, napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); dostosowany do zaoferowanej konfiguracji komputera,energooszczędny zasilacz o mocy 255W lub poniŝej 255W i średniej wydajności pracy min. 88% a) funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu sytemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) b) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, c) funkcja blokowania/odblokowywania slotów PCI bez uruchamiania systemu operacyjnego z 1 d) funkcja odczytu z BIOS informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, odczytanie informacji musi być moŝliwe bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera, 16. e) funkcja włączania/ wyłączania zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z f) funkcja ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli niewykrywania podczas startu komputera urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne, g) funkcja włączania/wyłączania portów USB, a w szczególności, moŝliwość wyłączenia wszystkich portów USB, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z przodu obudowy, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z tyłu obudowy Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE, potwierdzającym posiadanie deklaracji zgodności CE 17. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝną 18. Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z nośnikiem lub system równowaŝny* Podać nazwę systemu: 19. * System równowaŝny musi w pełni współpracować z usługą MS Active Directory u Zamawiającego oraz spełniać wymagania funkcjonalne, t.j.: moŝliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; moŝliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; internetową aktualizację w języku polskim; wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); musi równieŝ działać w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowaną z interfejsem uŝytkownika interaktywną część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony ; moŝliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta; profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników.

10 20. WyposaŜenie Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, w tym równieŝ kabel zasilający do komputera o długości 3 m 1. Przekątna ekranu Rozdzielczość nominalna 1440 x Kontrast 1000:1 4. Jasność: 250 cd/m2 Monitor Ilość sztuk: 16 Nazwa i model monitora:. Maksymalny czas reakcji matrycy nie więcej niŝ 5 ms 6. Kąt widzenia pion 160 stopni 7. Kąt widzenia poziom 160 stopni 8. Powłoka ekranu Przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu z utwardzeniem minimum 3H (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do tych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 9. Złącza wideo D-sub 15 pin, DVI lub inne złącze umoŝliwiające pracę z oferowaną jednostką centralną 10. Głośniki stereo dopuszcza się stosowanie dedykowanych głośników montowanych do obudowy monitora, jeŝeli producent sprzętu przewidział takie rozwiązanie 11. Zasilacz Zintegrowany z panelem zasilacz 230V Hz 12. Normy Spełnianie normy jakościowej TCO03 lub równowaŝnej 13. Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE 14. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝnymi 1 Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. 16. WyposaŜenie Wszystkie niezbędne przewody i kable do podłączenia oraz poprawnej pracy monitora 2. Zestaw komputerowy typ IV: Komputer PC Ilość sztuk: 12 Nazwa i model komputera:. bezwględnie wypełnić w przypadku pozycji nr: 1, 9, 19 i 20- podać nazwę i model procesora, a takŝe liczbę punktów uzyskanych w teście, jak równieŝ nazwę oferowanego oprogramowania do nagrywania płyt, nazwę systemu operacyjnego oraz nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego. (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do pozostałych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 1. Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, musi uzyskać co najmniej 155 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: lub minimum 2010 punktów w kolumnie PassMark CPU Mark w teście PassMark CPU Mark Performance według wyników opublikowanych na stronie: Nazwa /model zaoferowanego procesora:. Liczba punktów, jakie osiągnął zaoferowany procesor w teście:.

11 (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera; wyniki testów muszą być opublikowane najpóźniej na dzień złoŝenia oferty) 2. Chipset Chipset dostosowany do oferowanego procesora i gwarantujący jego poprawną pracę. 3. Pamięć RAM 2 GB DDR 3- zamontowana w jednym slocie. 4. Płyta główna Porty 6. Karta grafiki Płyta główna wyposaŝona w min. 1 wolne złącze PCI, 2 złącza PCI-Express x 16, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza SATA, 1 złącze esata, 4 złącza DIMM dla min. 8 GB pamięci operacyjnej Wbudowane porty: 8 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy, port 1 x USB wewnątrz komputera umoŝliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroproceosorwych, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przedniej ścianie obudowy (wymagana ilość portów nie moŝe być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek ) 128 MB, wyjście: 15 pin VGA, DVI lub Display Port (kompatybilne z oferowanym monitorem). Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną i ze współdzieloną pamięcią wykorzystującą pamięć RAM komputera 7. Karta dźwiękowa standard HD Audio, dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną 8. Dysk twardy 320 GB 7200 rpm SATA II 8 MB Cache 9. Nagrywarka DVD+/-RW, wewnętrzna oprogramowanie do nagrywania płyt Podać nazwę oprogramowania: Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, dopuszcza się kartę sieciową zintegrowaną z płytą główną. Karta umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. 11. Klawiatura standard QWERTY (104 klawisze) ze złączem USB (klawisze muszą być opisane w sposób trwały, odporny na ścieranie) 12. Mysz optyczna USB z rolką oraz dwoma klawiszami 13. Obudowa 14. Zasilacz typu Desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie poziomym i pionowym, dostęp do kart rozszerzeń, napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); dostosowany do zaoferowanej konfiguracji komputera,energooszczędny zasilacz o mocy 255W lub poniŝej 255W i średniej wydajności pracy min. 88% a) funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu sytemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) b) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, c) funkcja blokowania/odblokowywania slotów PCI bez uruchamiania systemu operacyjnego z 1 BIOS d) funkcja odczytu z BIOS informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, odczytanie informacji musi być moŝliwe bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera, e) funkcja włączania/ wyłączania zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z

12 f) funkcja ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli niewykrywania podczas startu komputera urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne, 16. g) funkcja włączania/wyłączania portów USB, a w szczególności, moŝliwość wyłączenia wszystkich portów USB, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z przodu obudowy, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z tyłu obudowy Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE, potwierdzającym posiadanie deklaracji zgodności CE 17. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝną 18. Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z nośnikiem lub system równowaŝny* Podać nazwę systemu: 19. * System równowaŝny musi w pełni współpracować z usługą MS Active Directory u Zamawiającego oraz spełniać wymagania funkcjonalne, t.j.: moŝliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; moŝliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; internetową aktualizację w języku polskim; wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); musi równieŝ działać w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowaną z interfejsem uŝytkownika interaktywną część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony ; moŝliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta; profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników WyposaŜenie Pakiet oprogramowania biurowego Licencja na pakiet biurowy oprogramowania wraz z nośnikiem; skład pakietu: Microsoft Word 2010 PL lub równowaŝny * Microsoft Excel 2010 PL lub równowaŝny * Microsoft Power Point 2010 PL lub równowaŝny * * tzn. oprogramowanie biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech uŝytkowych (odpowiednio: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych, itp.) Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, w tym równieŝ kabel zasilający do komputera o długości 3 m Podać nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego:..

13 1. Przekątna ekranu Rozdzielczość nominalna 1440 x Kontrast 1000:1 4. Jasność: 250 cd/m2 Monitor Ilość sztuk: 12 Nazwa i model monitora:. Maksymalny czas reakcji matrycy nie więcej niŝ 5 ms 6. Kąt widzenia pion 160 stopni 7. Kąt widzenia poziom 160 stopni 8. Powłoka ekranu Przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu z utwardzeniem minimum 3H (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do tych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 9. Złącza wideo D-sub 15 pin, DVI lub inne złącze umoŝliwiające pracę z oferowaną jednostką centralną 10. Głośniki stereo dopuszcza się stosowanie dedykowanych głośników montowanych do obudowy monitora, jeŝeli producent sprzętu przewidział takie rozwiązanie 11. Zasilacz Zintegrowany z panelem zasilacz 230V Hz 12. Normy Spełnianie normy jakościowej TCO03 lub równowaŝnej 13. Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE 14. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝnymi 1 Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. 16. WyposaŜenie Wszystkie niezbędne przewody i kable do podłączenia oraz poprawnej pracy monitora 1. Zestaw komputerowy typ V: 3. PAKIET NR 3 Formularz techniczny dla pakietu nr 3 Komputer PC Ilość sztuk: 4 Nazwa i model komputera:. bezwględnie wypełnić w przypadku pozycji nr: 1, 9, 19 i 20 - podać nazwę i model procesora, a takŝe liczbę punktów uzyskanych w teście, jak równieŝ nazwę oferowanego oprogramowania do nagrywania płyt oraz nazwę systemu operacyjnego oraz nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego. (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do pozostałych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 1. Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, musi uzyskać co najmniej 155 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: lub minimum 2010 punktów w kolumnie PassMark CPU Mark w teście PassMark CPU Mark Performance według wyników opublikowanych na stronie: Nazwa /model zaoferowanego procesora:. Liczba punktów, jakie osiągnął zaoferowany procesor w teście:.

14 (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera; wyniki testów muszą być opublikowane najpóźniej na dzień złoŝenia oferty) 2. Chipset Chipset dostosowany do oferowanego procesora i gwarantujący jego poprawną pracę. 3. Pamięć RAM 2 GB DDR 3 4. Płyta główna Porty 6. Karta grafiki Płyta główna wyposaŝona w min. 1wolne złącze PCI, 1 złącze PCI-Express x 16, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza SATA, 1 złącze esata, 4 złącza DIMM dla min. 8 GB pamięci operacyjnej Wbudowane porty: 8 portów USB, w tym dwa porty na przedniej ścianie obudowy, port 1 x USB wewnątrz komputera umoŝliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroprocesorowych, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przedniej ścianie obudowy (wymagana ilość portów nie moŝe być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek ) 128 MB, wyjście: 15 pin VGA, DVI lub Display Port (kompatybilne z oferowanym monitorem). Dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną i ze współdzieloną pamięcią wykorzystującą pamięć RAM komputera 7. Karta dźwiękowa standard HD Audio, dopuszcza się kartę zintegrowaną z płytą główną 8. Dysk twardy 250 GB 7200 rpm SATA II 8 MB Cache 9. Nagrywarka DVD+/-RW DL, wewnętrzna oprogramowanie do nagrywania płyt Podać nazwę oprogramowania: Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, dopuszcza się kartę sieciową zintegrowaną z płytą główną. Karta umoŝliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. 11. Klawiatura standard QWERTY (104 klawisze) ze złączem USB (klawisze muszą być opisane w sposób trwały, odporny na ścieranie) 12. Mysz optyczna USB z rolką oraz dwoma klawiszami 13. Obudowa 14. Zasilacz BIOS typu Desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie poziomym i pionowym, dostęp do kart rozszerzeń, napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia wkrętów, śrub motylkowych); dostosowany do zaoferowanej konfiguracji komputera,energooszczędny zasilacz o mocy 255W lub poniŝej 255W i średniej wydajności pracy min. 88% a) funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu sytemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) b) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, c) funkcja blokowania/odblokowywania slotów PCI bez uruchamiania systemu operacyjnego z 1 d) funkcja odczytu z BIOS informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, odczytanie informacji musi być moŝliwe bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera, e) funkcja włączania/ wyłączania zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z

15 16. f) funkcja ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli niewykrywania podczas startu komputera urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne, g) funkcja włączania/wyłączania portów USB, a w szczególności, moŝliwość wyłączenia wszystkich portów USB, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z przodu obudowy, moŝliwość wyłączenia tylko portów USB znajdujących się z tyłu obudowy Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE, potwierdzającym posiadanie deklaracji zgodności CE 17. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝną 18. Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z nośnikiem lub system równowaŝny* Podać nazwę systemu: 19. * System równowaŝny musi w pełni współpracować z usługą MS Active Directory u Zamawiającego oraz spełniać wymagania funkcjonalne, t.j.: moŝliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; moŝliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; internetową aktualizację w języku polskim; wbudowaną zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); musi równieŝ działać w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowaną z interfejsem uŝytkownika interaktywną część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony ; moŝliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta; profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników WyposaŜenie Pakiet oprogramowania biurowego Licencja na pakiet biurowy oprogramowania wraz z nośnikiem; skład pakietu: Microsoft Word 2010 PL lub równowaŝny * Microsoft Excel 2010 PL lub równowaŝny * Microsoft Power Point 2010 PL lub równowaŝny * * tzn. oprogramowanie biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech uŝytkowych (odpowiednio: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych, itp.) Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, w tym równieŝ kabel zasilający do komputera o długości 3 m Podać nazwę i skład pakietu oprogramowania biurowego:..

16 1. Przekątna ekranu Rozdzielczość nominalna 1440 x Kontrast 1000:1 4. Jasność: 250 cd/m2 Maksymalny czas reakcji matrycy nie więcej niŝ 5 ms 6. Kąt widzenia pion 160 stopni 7. Kąt widzenia poziom 160 stopni Monitor Ilość sztuk: 4 Nazwa i model monitora:. 8. Powłoka ekranu Przeciwodblaskowa powłoka powierzchni ekranu z utwardzeniem minimum 3H (w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tej kolumny w odniesieniu do tych pozycji, Zamawiający uzna, iŝ oferowane parametry są zgodne z opisem wymagań minimalnych) 9. Złącza wideo D-sub 15 pin, DVI lub inne złącze umoŝliwiające pracę z oferowaną jednostką centralną 10. Głośniki stereo dopuszcza się stosowanie dedykowanych głośników montowanych do obudowy monitora, jeŝeli producent sprzętu przewidział takie rozwiązanie 11. Zasilacz Zintegrowany z panelem zasilacz 230V Hz 12. Normy Spełnianie normy jakościowej TCO03 lub równowaŝnej 13. Oferowany sprzęt musi być opatrzony znakiem CE 14. Efektywność energetyczna zgodna z wymaganiami Energy Star 0 lub równowaŝnymi 1 Gwarancja 36 miesięcy. Usługa serwisu gwarancyjnego świadczona na miejscu u Zamawiającego. 16. WyposaŜenie Wszystkie niezbędne przewody i kable do podłączenia oraz poprawnej pracy monitora

FORMULARZ TECHNICZNY (FT)

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 65/DI/PN/2012 Ilość sztuk: 70 Opis wymagań minimalnych Oferowane parametry bezwględnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: Ilość sztuk: 78 FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY Należy bezwględnie wypełnić pozycje nr: 1,

Bardziej szczegółowo

(podpis osoby uprawnionej)

(podpis osoby uprawnionej) ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część V 1. Pakiet nr 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 Załącznik nr 3e do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/2011 1. Zestaw komputerowy typ I: Komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Załącznik nr 5 do SIWZ sprawa nr 35/2008/ZP L.p. Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Podzespół. Oferowany sprzęt oraz jego parametry

Podzespół. Oferowany sprzęt oraz jego parametry Podzespół Typ komputera Komputer stacjonarny Opis Oferowany sprzęt oraz jego parametry Procesor Płyta główna Pamięć operacyjna Procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy, min 2 MB Cache, umożliwiający osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 1a L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz tonerów. Wykaz sprzętu oraz szczegółowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Nr postepowania: Załącznik nr 1C do SIWZ RAP.272.27.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz.i SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Wykonawca: Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy NIP REGON KRS

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Dostawa i instalacja kompletna stacja medyczna z monitorem kolorowym 2MP 21" 11 szt. oraz dostawa światłomierza z detektorem do pomiarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Komputer stacjonarny model wg opisu w części nr 1 (zestaw składający się m.in. z jednostki centralnej, klawiatury, myszy optycznej, spełniający

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 ZAŁACZNIK NR 6 GRUPA PRODUKTÓW 6 Notebook Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 1. Notebook o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne. komponentu 1. Typ Komputer

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272..2013 część I Załącznik nr do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer stacjonarny [K1] : 59 sztuk Obudowa : Procesor : Pamięć operacyjna : Dysk twardy : Napęd optyczny : Karta graficzna : Porty zewnętrzne : Karta sieciowa : Karta dźwiękowa

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ NR 1 dotyczy: dostawy sprzętu informatycznego

ZMIANA SIWZ NR 1 dotyczy: dostawy sprzętu informatycznego Borkowo 15.11.2013r. ZMIANA SIWZ NR 1 dotyczy: dostawy sprzętu informatycznego Zamawiający otrzymał zapytania do siwz. Poniżej treść zapytań oraz odpowiedzi. Pytanie nr 1 W siwz widnieje zapis: Windows

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *(

Bardziej szczegółowo

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Część I ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2012 r., fabrycznie nowych 3 szt. stacji roboczych z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny 1. Komputer PC 27 szt. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Parametry oferowanego sprzętu Typ Komputer stacjonarny. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb

Bardziej szczegółowo