Zalecenia konfiguracyjne dla urządzeń abonenckich. i sieci obsługujących IntegralNet. Maj Edycja 0.9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia konfiguracyjne dla urządzeń abonenckich. i sieci obsługujących IntegralNet. Maj 2006. Edycja 0.9"

Transkrypt

1 Zalecenia konfiguracyjne dla urządzeń abonenckich i sieci obsługujących IntegralNet Maj 2006 Edycja 0.9

2 1 Wstęp Konfiguracja sieci lokalnej na potrzeby usługi IntegralNet Obsługa połączeń SIP i RTP Obsługa aplikacji CommPilot CallManager i Autoattendant IP Phone Polycom IP Konfiguracja z menu aparatu Konfiguracja z wykorzystaniem web serwera Konfiguracja z wykorzystaniem boot serwera Konfiguracja urządzeń Polycom na serwerze aplikacyjnym IAD Audiocodes Ustawienia ogólne Konfiguracja proxy Ustawienia DTMF Konfiguracja kodeków Konfiguracja profili telefonicznych Konfiguracja End-Point ów Autentykacja Konfiguracja IP Ustawienia głosowe Konfiguracja za pomocą plików ini Pliki konfiguracyjne ini Konfiguracja urządzeń Audiocodes na serwerze aplikacyjnym Oprogramowanie softphone X-Ten / IntegralNet Konfiguracja aplikacji softphone Konfiguracja użytkownika Softphone na serwerze aplikacji... 40

3 1 Wstęp Przedmiotem dokumentu jest określenie zasad konfiguracji urządzeń IP (IP Phoneów, IADów) do współpracy z platformą NGN Netii w celu dostarczenia usług z rodziny IntegralNet. W obecnej wersji dokument odnosi się do konfiguracji urządzeń, których działanie zostało zweryfikowane w laboratorium Netii. Ze względu na mnogość możliwych scenariuszy włączenia tych urządzeń do sieci klienta mogą być wymagane specyficzne ustawienia odbiegające od opisanych poniżej zaleceń. Nie jest to wyczerpujący zakres konfiguracji. Przewiduje się, że w miarę potrzeb oraz zdobytych doświadczeń lista urządzeń oraz ich sposobów konfiguracji może zostać powiększona. Szczegółowe instrukcje konfiguracji urządzeń zostały pominięte z niniejszego dokumentu, gdyż można je znaleźć w odpowiedniej dokumentacji poszczególnych dostawców. 2 Konfiguracja sieci lokalnej na potrzeby usługi IntegralNet 2.1 Obsługa połączeń SIP i RTP Ustawienia firewalli w sieci klienta: Odblokowanie protokołu SIP ze standardowymi ustawieniami: UDP/5060. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa wymagana jest kontrola adresów docelowych, to należy skonfigurować jako ip destination adres serwera proxy: W większości implementacji firewalli wystarczy skonfigurowanie protokołu SIP, co pozwala również na prawdiłową obsługę strumieni RTP. Jeżeli urządzenia końcowe IP (IAD, IP Phone y) wymagają dostępu do zewnętrznego serwera NTP, to należy na firewallu zapewnić obsługę tego protokołu. Jako serwer NTPna potrzeby urządzeń pracujących z usługą Integralnet można wykorzystać serwer dostępny pod adresem: Obsługa aplikacji CommPilot CallManager i Autoattendant Wymienione aplikacje używają specyficznych protokołów do komunikacji pomiędzy stacją klienta a serwerem web. Poprawna obsługa wymaga otwarcia w sieci klienta następujących portów TCP/2205 i TCP/2207. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa wymagana jest kontrola adresów docelowych, to należy skonfigurować jako IP Destination adres web portala: Do obsługi aplikacji CallManager i AutoAttendant wymagane jest zainstalowanie środowiska Javy: Java Runtime Environment na komputerze użytkownika. 1 W przypadku rozbudowy Platformy IntegralNet o kolejne węzły może zaistnieć konieczność zmiany adresu serwera proxy (w tym wypadku SBC), tak żeby zapewnić optymalny transport ruchu SIP i RTP przez sieć IP.

4 Zalecany sposób konfiguracji JRE został przedstawiony poniżej. W przypadku wykorzystania serwera proxy w sieci LAN klienta konieczne jest dodatkowo skonfigurowanie serwera tak, żeby ww. porty aplikacji były przepuszczane transparentnie przez proxy. Przykładowa konfiguracja serwera proxy ISA 2004 SP2 do obsługi aplikacji CallManager i AutoAttendant.

5 a) Konfiguracja Web Proxy

6 b) Konfiguracja Firewall Client

7 c) Konfiguracja Cache d) Reguły wymagane na serwerze ISA

8 Należy ręcznie zdefiniować protokoły NGN 2205 i NGN 2207 jako TCP outbound, porty odpowiednio 2205 i e) Konfiguracji klienta firewall korzystającego z serwera proxy Microsoft ISA. f) Zalecenia konfiguracji przeglądarki: Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer wersja 5.0 lub nowsza z zainstalowaną Microsoft Java VM. Ustawienia bezpieczeństwa w przeglądarce powinny być następujące: - Pobieranie podpisanych formantów ActiveX: Monituj - Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in: Włącz - Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne: Włącz. Przeglądarka powinna obsługiwać protokół SSL ze 128-bitowym szyfrowaniem. 3 IP Phone Polycom IP 301 Zalecana wersja oprogramowania dla telefonów Polycom IP 301: Aplikacja: Bootrom: Konfiguracja z menu aparatu Poniższa konfiguracja obejmuje jedynie te parametry, które są niezbędne do uruchomienia aparatu IP z usługą IntegralNet. Pominięto ustawienia dot. wyświetlania formatu daty, wyświetlania, dzwonków, gdyż można je odnaleźć w instrukcji obsługi aparatu. Poniższe ustawienia odnoszą się do następującego poziomu konfiguracji dostępnego z klawiatury aparatu: Menu>Settings>Advanced>Admin Settings 1. Network Config DHCP Client: Enabled / Disabled (ustawienie zależne od trybu pracy urządzenia w sieci LAN klienta; w przypadku użycia serwera DHCP można automatycznie ustawić adres serwera sntp, VLAN, itd. szczegółowe dane dot. uzycia DHCP znajdują się w dokumentacji Polycom )

9 DHCP Menu: Timeout: 3 Boot Server: Option 66/Custom+Opt.66/Static/Custom BootSrv Opt: 150 BootSrv Type: IP Address/String VLAN DUD Mode: Disabled/Custom/Fixed VLAN ID Opt: 129 IP Gateway: [adres IP GW obsługującego segment LAN, w którym jest włączony IP Phone] Server Menu: Server Type: FTP/Trivial FTP Server Address: [adres serwera plików konfiguracyjnych] Server User: [nazwa konta użytkownika do dostępu do plików konfiguracyjnych] Server Password: [hasło do konta użytkownika do dostępu do plików konfiguracyjnych] SNTP Address: [adres serwera czasu, np ] GMT Offset: 1 DNS Server: DNS Alt. Server: DNS Domain: CDP: Enabled/Disabled VLAN ID: 2. SIP Config Server Address: netia.integralnet.pl Server Port: 5060 DNS Lookup: Naptr Register: Yes Outbound Address: Outbound Port: 5060 RFC2543 Hold: No Calls Per Line Key: 8 Line 1: Display: Jan Kowalski Address: Label: 7870 Type: Private Third Party Name: Auth User ID: [identyfikator użytkownika] Auth Password: [hasło użytkownika] Num Line Keys: 1 Calls Per Line Keys: 8 Line 2: Display: Address: Label: Type: Private Third Party Name: Auth User ID: Auth Password: Num Line Keys: 1 Calls Per Line Keys: 8 Uwaga: Konfiguracja parametrów SIP powinna być zgodna z ustawieniami na serwerze aplikacyjnym usługi IntegralNet. Znaczenie poszczególnych pól oraz ich powiązanie z konfiguracją na serwerze aplikacyjnym zostało wyjaśnione w sekcji Konfiguracja z wykorzystaniem web serwera Do konfiguracji aparatu IP Polycom można użyć również serwera web wbudowanego do aparatu. Przy jego pomocy można ustawić dodatkowe parametry, których konfiguracja nie jest dostępna z klawiatury aparatu (np. ustawienia kodeków, poziomy logowania, zmiana czasu z letniego na zimowy, itp.). Poniżej zaprezentowano najbardziej istotne pozycje dotyczące użycia konfiguracji przy pomocy serwera www.

10 a) Ustawienia ogólne (General) Serwer SNTP

11 b) Ustawienia ogólne (General) - Kodeki

12 c) Ustawienia sieci (Network): konfiguracja QoS

13 d) Ustawienia SIP konfiguracja serwera proxy

14 e) Konfiguracja linii 3.5 Konfiguracja z wykorzystaniem boot serwera Do konfiguracji aparatów Polycom IP301 można wykorzystać również boot serwer. Rozwiązanie to zapewnia elastyczny sposób konfiguracji dużej liczby aparatów, ułatwia zarządzanie wersjami oprogramowania oraz umożliwia diagnostykę. Niektóre z parametrów mogą być ustawione tylko przy użyciu tej metody konfiguracji. Szczegółowy sposób uruchomienia boot serwera jest dostępny w podręczniku administratora Administrator Guide SoundPoint/SoundStation IP SIP. Poniżej przedstawiono jakie zmiany w plikach konfiguracyjnych są zalecane do zapewnienia współpracy z Platformą IntegralNet. Przyjęto założenie, że serwer konfiguracyjny znajduje się w sieci lokalnej klienta. Konfiguracja aparatów Polycom może być zapisana w kilku plikach w formacie XML. W trakcie uruchamiania lub restartu aparat próbuje połączyć się z boot serwerem i weryfikuje wersje oprogramowania bootrom, aplikacja, oraz pliki konfiguracyjne. Pliki konfiguracyjne są zorganizowane w postaci plików o charakterze nadrzędnym (master configuration files) oraz plików do konfiguracji aplikacji (application configuration files). Plik master configuration może być zapisany w postaci <MAC>.cfg. Adres MAC zapewnia unikalność pliku konfiguracyjnego dla konkretnego urządzenia. Adres MAC może być odczytany ze spodniej części obudowy aparatu Polycom i jest jednoznaczny z jego numerem seryjnym. Jeżeli aparat nie może znaleźć pliku konfiguracyjnego powiązanego z jego własnym adresem MAC, to wówczas próbuje użyć pliku domyślnego (default master configuration file) o następującej nazwie cfg.

15 Plik ten jest dostępny w standardowej dystrybucji oprogramowania Polycom i jest zalecane umieszczenie go na serwerze konfiguracyjnym. W przypadku braku indywidualnego pliku konfiguracyjnego zapewni uruchamianym aparatom przynajmniej podstawową konfigurację. Pliki do konfiguracji aplikacji obejmują pliki do indywidualnej konfiguracji aparatu (np. phone1.cfg) oraz pliki z ustawieniami aplikacji o zastosowaniu ogólnym dla wszystkich zarządzanych aparatów (np. sip.cfg). Ogólna konfiguracja aplikacji obejmuje takie ustawienia jak: kodeki, poziomy sygnałów, adres serwera SIP, itp. Plik do indywidualnej konfiguracji aplikacji obejmuje ustawienia: display name, unique address, W celu przystosowania boot serwera do obsługi aparatów Polycom, należy umieścić na nim wszystkie pliki pochodzące z dystrybucji oprogramowania zachowując strukturę katalogów. Ponadto należy przygotować i wyedytować następujące pliki: 1) Utworzenie indywidualnych plików konfiguracyjnych w postaci <MAC>.cfg dla każdego aparatu oddzielnie. Do ich utworzenia może być wykorzystany plik domyślny cfg. Poniżej zamieszczono przykład pliku konfiguracyjnego o nazwie 0004f2028be7.cfg: <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!-- Default Master SIP Configuration File--> <!-- Edit and rename this file to <MAC-address>.cfg for each phone.--> <!-- $Revision: 1.1 $ $Date: 2003/04/24 18:16:02 $ --> <!-- Configuration file for device: Built on: :23:16:934 CEST --> <APPLICATION APP_FILE_PATH="sip.ld" CONFIG_FILES="BWDEVICE_0004f2028be7.cfg,PolyCom300System.cfg" MISC_FILES=""/> W pliku tym zawarte jest odniesienie do kolejnego zestawu plików opisanych poniżej. 2) Utworzenie indywidualnych plików konfiguracyjnych w postaci np. BWDEVICE_<MAC>.cfg 2 dla każdego aparatu oddzielnie. Do ich utworzenia może być wykorzystany plik domyślny phone1.cfg dostępny w dystrybucji oprogramowania Polycom. Poniżej zamieszczono przykład pliku konfiguracyjnego o nazwie BWDEVICE_0004f2028be7.cfg: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <!-- Example Per-phone Configuration File --> <!-- $Revision: 1.67 $ $Date: 2005/03/11 17:05:46 $ --> <phone1> <reg reg.1.displayname="kowalski Jan" reg.1.address=" " reg.1.label="7870" reg.1.type="private" reg.1.thirdpartyname="" reg.1.auth.userid="" reg.1.auth.password="" reg.1.server.1.address="netia.integralnet.pl" reg.1.server.1.port="" reg.1.server.1.transport="dnsnaptr" reg.1.server.2.transport="dnsnaptr" reg.1.server.1.expires="" reg.1.server.1.register="" reg.1.server.1.retrytimeout="" reg.1.server.1.retrymaxcount="" reg.1.server.1.expires.lineseize="" reg.1.acd-login-logout="0" reg.1.acd-agent-available="0" reg.1.ringtype="2" reg.1.linekeys="" reg.1.callsperlinekey="" 2 Konwencja nazewnictwa plików jest przykładowa i opiera się o mechanizm automatycznego provisioningu w systemie BroadWorks. W praktyce może być zastosowane inne nazewnictwo, pod warunkiem zapewnienia spójności nazw używanych plików na poszczególnych etapach konfiguracji aparatów IP.

16 reg.2.displayname="" reg.2.address="" reg.2.label="" reg.2.type="private" reg.2.thirdpartyname="" reg.2.auth.userid="" reg.2.auth.password="" reg.2.server.1.address=""... </phone1> Pełna konfiguracja pliku znajduje się w załączniku nr 1. Powyżej przedstawiono najbardziej istotne parametry. a) reg.1.displayname="kowalski Jan" imię i nazwisko użytkownika skonfigurowanego w serwerze aplikacyjnym IntegralNet (punkt 2.4.a). Pole to jest wykorzystywane w sygnalizacji SIP. b) reg.1.address=" " identyfikator linii do rejestracji SIP w serwerze proxy. Musi być zgodny z ustawieniami linii/portu 3 na serwerze aplikacyjnym na koncie użytkownika (punkt 2.4.a). c) reg.1.label="7870" identyfikator wyświetlany na aparacie. d) reg.1.auth.userid="" identyfikator do autentykacji użytkownika. reg.1.auth.password="" hasło do autentykacji użytkownika. W pliku konfiguracyjnym mogą być zawarte ww. atrybuty potrzebne do autentykacji użytkownika SIP. Ich wartość powinna odpowiadać ustawieniom na serwerze aplikacyjnym (punkt 2.4.b). Jednakże ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane przesyłanie tych danych w ramach automatycznej konfiguracji aparatów, zwłaszcza jeżeli wykorzystywany jest transfer plików poprzez tftp lub ftp. W tym wypadku zalecane jest ręczne ustawianie parametrów do autentykacji na każdym aparacie przez administratora. W powyższym przykładzie parametry te zostały pominięte z pliku konfiguracyjnego. Uwaga: parametry autentykacji użytkownika są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa używania usługi IntegralNet. Znajomość tych atrybutów przez osoby nieuprawnione może doprowadzić do powstania nadużyć. Dlatego konieczne jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania tych danych po stronie klienta oraz stosowanie przez administratora usługi po stronie klienta trudnych do odgadnięcia haseł. Zastrzeżenie jest aktualne przy konfigurowaniu pozostałych zakończeń SIP (IAD, softphone). e) reg.1.server.1.address="netia.integralnet.pl" nazwa domeny przypisana do ustawienia linii/portu na serwerze aplikacyjnym na koncie użytkownika (punkt 2.4.a). Aparaty IP301 umożliwiają obsługę 2 linii. Konfiguracja kolejnej linii wymaga uzupełnienia atrybutów w polach zaczynających się na reg.2, zgodnie z powyżej opisanymi regułami. 3) Przygotowanie domyślnego pliku konfiguracyjnego Do utworzenia tego pliku może być wykorzystany plik domyślny sip.cfg dostępny w dystrybucji oprogramowania Polycom. W pliku tym z reguły umieszcza się te parametry, które mają zastosowanie do wszystkich aparatów używanych w sieci klienta, np. adres serwera SIP, adres serwera SNTP. Poniżej zamieszczony został przykład konfiguracji pliku o nazwie PolyCom300System.cfg z parametrami zapewniającymi współpracę z platformą IntegralNet. <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!-- SIP Application Configuration File --> <!-- $Revision: $ $Date: 2005/03/10 21:12:00 $ --> 3 Uwaga: w powyższych przykładach oznaczania linii i użytkowników SIP na serwerze aplikacyjnym użyto różnych konwencji. Ma to na celu podkreślenie różnic i ułatwieniu wyjaśnienia poszczególnych identyfikatorów i miejsc ich zastosowania podczas konfiguracji urządzeń końcowych SIP. Jednakże w praktycznym zastosowaniu zalecane jest użycie spójnej konwencji oznaczanie w postaci: line/port: SIP URI:

17 <sip> <voipprot> <local voipprot.local.port=""/> <server voipprot.server.1.address="" voipprot.server.1.port="5060" voipprot.server.1.transport="dnsnaptr" voipprot.server.1.expires="" voipprot.server.1.register="1" voipprot.server.1.retrytimeout="0" voipprot.server.1.retrymaxcount="0" voipprot.server.1.expires.lineseize="30" voipprot.server.2.transport="dnsnaptr"/> <SIP voipprot.sip.userfc2543hold="0" voipprot.sip.lcs="0" voipprot.sip.sendcompacthdrs="0" voipprot.sip.wm50="0" voipprot.sip.keepalive.sessiontimers="0" voipprot.sip.requesturi.e164.addglobalprefix=""> <outboundproxy voipprot.sip.outboundproxy.address=" " voipprot.sip.outboundproxy.port="5060"/>... <digitmap dialplan.digitmap="[0-9]x.t 90[1-9]xxxxxxxx [1-8]xxx x 900xxx.T *xx" dialplan.digitmap.timeout="3"/>... <voice> <codecs> <preferences voice.codecpref.g711mu="3" voice.codecpref.g711a="2" voice.codecpref.g729ab="1"... <TCP_IP> <netmon tcpipapp.netmon.enabled="1" tcpipapp.netmon.period="30"/> <SNTP tcpipapp.sntp.resyncperiod="86400" tcpipapp.sntp.address=" " tcpipapp.sntp.gmtoffset="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.enable="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.fixeddayenable="0" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.month="4" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.date="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.time="2" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.dayofweek="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.dayofweek.lastinmonth="0" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.month="10" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.date="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.time="2" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.dayofweek="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.dayofweek.lastinmonth="1"/> <port> <RTP tcpipapp.port.rtp.filterbyip="1" tcpipapp.port.rtp.filterbyport="0" tcpipapp.port.rtp.forcesend="" tcpipapp.port.rtp.mediaportrangestart=""/> </port> </TCP_IP> <HTTPD httpd.enabled="0"> <cfg httpd.cfg.enabled="0" httpd.cfg.port="80"/> </HTTPD> <call call.rejectbusyondnd="1" call.enableonnotregistered="1" call.offeringtimeout="180"

18 call.ringbacktimeout="180"... Pełna konfiguracja znajduje się w oddzielnym pliku. Poniżej opisano najbardziej istotne parametry. a) voipprot.sip.outboundproxy.address=" " adres serwera proxy (właściwie jest to adres SBC, przez który jest zapewniania komunikacja z serwerem aplikacyjnym) 4. b) dialplan.digitmap="[0-9]x.t 90[1-9]xxxxxxxx [1-8]xxx x 900xxx.T *xx" Powyższy przykład przedstawia konfigurację digit map na potrzeby obsługi połączeń dla firmy korzystającej z prefiksu 9 dla połączeń wychodzących. Znaczenie poszczególnych pozycji jest następujące: [0-9]x.T After dialing the phone waits T seconds and then completes the call automatically 90[1-9]xxxxxxxx Local and LD rule with prefix [1-8]xxx A regular 4 digit extension that does not start with 9 or 8 or 1 is dialed immediately 9112 Emergency with prefix 999x Emergency with prefix 900xxx.T International rule with prefix *xx 2-digit star codes c) Konfiguracja kodeków <voice> <codecs> <preferences voice.codecpref.g711mu="3" voice.codecpref.g711a="2" voice.codecpref.g729ab="1" Ustawienia kodeków do współpracy z platformą IntegralNet. W pierwszej kolejności powinien być wybierany kodek G.729, a następnie G.711. d) Serwer SNTP tcpipapp.sntp.address=" " tcpipapp.sntp.gmtoffset="1" Ustawienia serwera sntp - wartość atrybutu tcpipapp.sntp.address określa z jakiego serwera sntp będzie korzystał aparat IP i jak ma być ustawiony offset. Zalecane jest wykorzystanie serwera NTP dostępnego w lokalnej sieci LAN. Można ewentualnie użyć serwera NTP dostępnego na platformie IntegralnetNet pod adresem: e) Konfiguracja dostępu do serwera http: Dostęp do konfiguracji IP Phone a przez przeglądarkę www może zostać zablokowany. Poniższe ustawienia służą do blokady dostępu przez http. <HTTPD httpd.enabled="0"> <cfg httpd.cfg.enabled="0" httpd.cfg.port="80"/> </HTTPD> f) Konfiguracja timerów call.offeringtimeout="180" call.ringbacktimeout="180" Sposób, oraz kolejność załadowania plików do IP Phone a jest zawarty w podręczniku administratora do IP W przypadku rozbudowy Platformy IntegralNet o kolejne węzły może zaistnieć konieczność zmiany adresu serwera proxy (w tym wypadku SBC), tak żeby zapewnić optymalny transport ruchu SIP i RTP przez sieć IP.

19 Pliki do konfiguracji aparatów Polycom można ściągnąć ze strony www producenta: W celu przeprowadzenia upgrade u aplikacji lub bootpromu należy w katalogu serwera ftp (lub tftp) umieścić rozpakowane pliki z nowym oprogramowaniem. 3.6 Konfiguracja urządzeń Polycom na serwerze aplikacyjnym a) Konfiguracja użytkownika Poniżej przedstawiono przykładowy sposób konfigurowania na serwerze aplikacyjnym użytkownika korzystającego z aparatu Polycom IP 301.

20 b) Ustawienia autentykacji użytkownika 4 IAD Audiocodes Poniższy zakres konfiguracji odnosi się do następujących urządzeń: MP104/FXS MP108/FXS MP124/FXS. Wersja oprogramowania: Urządzenia MP1xx można konfigurować na kilka sposobów: za pomocą wbudowanego serwera web, przez użycie serwera BootP/tftp (oprogramowanie jest dostarczane przez Audiocodes) oraz przez dedykowany system zarządzania Audiocodes Element Management System (dedykowane rozwiązanie dla dużych instalacji). W niniejszym dokumencie został przedstawiony sposób konfiguracji MP1xx z uzyciem serwera web. Pozostałe rozwiązania zostały opisane w dokumentacji technicznej Audiocodes. 4.7 Ustawienia ogólne Ta strona przedstawia podstawowe dane konfiguracyjne MP1xx. Ustawienia IP są zależne od definicji IP Settings w zakładce Advanced Configuration. Przedstawiony poniżej przykład pokazuje działanie IAD Audiocodes w sieci z serwerem DHCP.

21

22 4.8 Konfiguracja proxy Konfiguracja proxy jest dostępna w zakładce Protocol Management>Protocol Definition.

23

24 4.9 Ustawienia DTMF

25 4.10 Konfiguracja kodeków Do konfigurowania preferencji użycia kodeków używane są profile (menu: Protocol Management>Profile Definition). Dzięki temu jest możliwe skonfigurowanie oddzielnych profili, które następnie są przypisywane do poszczególnych portów. Profil #1 przeznaczony do obsługi połączeń głosowych z ustawioną preferencją na kodek G.729

26 Profil #2 przeznaczony do obsługi faxów

27 4.11 Konfiguracja profili telefonicznych Przykładowy profil #1 przeznaczony do obsługi połączeń głosowych

28 Profil #2 dedykowany do obsługi faxów.

29 4.12 Konfiguracja End-Point ów Tabela Endpoint Phone Number służy do przypisania numeru telefonu do konkretnego portu fizycznego. Ponadto w tej tabeli zostanje przypisany wcześniej zdefiniowany profil do każdego ze skonfigurowanych numerów telefonicznych. W poniższym przykładzie Port #4 jest dedykowany do obsługi połączeń faxowych (Profile ID = 2). Obsługa połączeń faxowych wymaga ustawienia portu na tryb transparentny i wykorzystanie kodeka G.711A. Dla połączeń inicjowanych z tak skonfigurowanego portu używany będzie kodek G.711 niezależnie czy jest to transmisja faxu czy głosu.

30 4.13 Autentykacja W menu Protocol Management>Endpoint Settings ustawia się atrybuty potrzebne do autentykacji każdego z użytkowników. Wartości powinny być zgodne z ustawieniami na serwerze aplikacyjnym Integralnet (punkt 3.12.b)

31 4.14 Konfiguracja IP Przykładowa konfiguracja ustawień sieciowych znajduje się poniżej.

32 4.15 Ustawienia głosowe

33 4.16 Konfiguracja za pomocą plików ini. MP1xx można konfigurować przy użyciu plików.ini. Pliki można zarówno importować jak i eksportować z urządzenia. Opcje te są dostępne w menu Advanced Configuration>Configuration File Pliki konfiguracyjne ini Cała konfiguracja MP1xx może być zapisana w pliku tekstowym, a następnie wczytana przez urządzenie. Jest to wygodna metoda na powielanie konfiguracji lub szybkie przystosowanie konfiguracji wg określonego szablonu. Przykładowy plik konfiguracyjny dla Audiocodes MP1xx został załączony poniżej. ;************** ;** Ini File ** ;************** ;Board: MP-108 FXS ;Serial Number: ;Slot Number: 1 ;Software Version: 4.60A ;Board IP Address: ;Board Subnet Mask: ;Board Default Gateway: ;Ram size: 16M Flash size: 4M ;Num DSPs: 2 Num DSP channels: 8 ;Profile: NONE ;

34 [SYSTEM Params] DisableSNMP = 1 DNSPriServerIP = DNSSecServerIP = EnableSyslog = 1 NTPServerIP = NTPServerUTCOffset = 3600 NTPUpdateInterval = 3600 [BSP Params] [ATM Params] [Analog Params] MinFlashHookTime = 100 FXSLoopCharacteristicsFilename = 'MP1xx13-1-fxs16khz.dat' CallProgressTonesFilename = 'usa_tones_11.dat' FlashHookPeriod = 700 [ControlProtocols Params] MGCPDTMFDetectionPoint = 0 ControlDiffServ = 46 IPDiffServ = 46 [MGCP Params] [MEGACO Params] [SS7 Params] [Voice Engine Params] VoiceVolume = -6 CallerIDTransportType = 0 CallerIDType = 1 FaxTransportMode = 2 FaxRelayECMEnable = 0 RFC2833PayloadType = 101 [WEB Params] LogoWidth = '339' [SIP Params] MAXDIGITS = 31 OUTOFBANDDTMFFORMAT = 3 ISHOOKFLASHUSED = 1 ISSPECIALDIGITS = 1 REGISTRATIONTIME = 300 ISPROXYUSED = 1 ISREGISTERNEEDED = 1 ENABLEFORWARD = 1 RADDEBLEVEL = 2 RADLOGOUTPUT = 1 GWDEBUGLEVEL = 2 ENABLEPROXYKEEPALIVE = 1

35 ENABLEEARLYMEDIA = 1 PROXYNAME = 'netia.integralnet.pl' SIPGATEWAYNAME = 'netia.integralnet.pl' CNONCE = '0a123bcf' PASSWORD = '' PROXYKEEPALIVETIME = 600 ALTROUTINGTEL2IPMODE = 0 REGISTRATIONRETRYTIME = 300 USEGATEWAYNAMEFOROPTIONS = 1 ISFAXUSED = 1 CODERNAME = g711alaw64k,20 CODERNAME = g729,20 CODERNAME = g729_annexb,20 CODERNAME_1 = g729,20 CODERNAME_1 = g729_annexb,20 CODERNAME_1 = g711alaw64k,20 CODERNAME_2 = g711alaw64k,20 TRUNKGROUP = 1-1, ,1 TRUNKGROUP = 2-2, ,1 TRUNKGROUP = 3-3, ,1 TRUNKGROUP = 4-4, ,2 PROXYIP = AUTHENTICATION_2 = , AUTHENTICATION_3 = , AUTHENTICATION_0 = , AUTHENTICATION_1 = , TXDTMFOPTION = 4 TELPROFILE_1 = Default Tel Profile,1,1,2,70,7,0,0,-11,0,1,0,0,0,1 TELPROFILE_2 = Fax Service,2,2,2,70,7,46,46,-11,0,1,0,0,0,1 IPPROFILE_1 = Default Ip Profile,1,1,2,70,7,46,46,0,0,0 IPPROFILE_2 = Fax Service,2,2,2,70,7,46,46,0,0,0 ENABLECALLERID_0 = 1 ENABLECALLERID_1 = 1 ENABLECALLERID_2 = 1 ENABLECALLERID_3 = 1 [VXML Params] [Audio Staging Params] [PSTN-SDH Params]

36 4.18 Konfiguracja urządzeń Audiocodes na serwerze aplikacyjnym a) Konfiguracja użytkownika Poniżej przedstawiono przykładowy sposób konfiguracji konta użytkownika usługi IntegralNet, który korzysta z linii telefonicznej z urządzenia MP104. Jako kategorię urządzenia wybrany został IAD/Gateway.

37 b) Autentykacja użytkownika

38 5 Oprogramowanie softphone X-Ten / IntegralNet Opisane zalecenia konfiguracyjne odnoszą się do oprogramowania X-Ten w wersji przystosowanej do usługi IntegralNet (aplikacja setupintegralnet.exe) Konfiguracja aplikacji softphone Podczas instalacji aplikacja wymaga wpisania następujących parametrów konfiguracyjnych: Numer jest to identyfikator linii/portu przypisany do użytkownika. Jednocześnie jest to również Autoryzowana Nazwa Użytkownika. Z tego powodu podczas konfigurowania parametrów autentykacji na serwerze aplikacyjnym należy ten fakt uwzględnić i zastosować takie same wartości w obydwu polach. Hasło zgodne z ustawieniami autentykacji użytkownika na serwerze aplikacji. Domena nazwa domenowa identyfikatora linii/portu w ustawieniach konta użytkownika. Po poprawnym skonfigurowaniu powyższych parametrów i przy działającym sprawnie dostępie do serwera proxy aplikacja wyświetla potwierdzenie rejestracji użytkownika.

39 Z menu aplikacji: Ustawienia Systemowe>SIP Proxy>Domyślnie można dokonywać zmian w konfiguracji proxy lub danych użytkownika:

40 5.20 Konfiguracja użytkownika Softphone na serwerze aplikacji a) Konfiguracja konta użytkownika

41 b) Konfiguracja parametrów do autentykacji użytkownika

42 Załącznik 1 Przykładowy plik konfiguracyjny do aparatu Polycom IP 301 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <!-- Example Per-phone Configuration File --> <!-- $Revision: 1.67 $ $Date: 2005/03/11 17:05:46 $ --> <phone1> <reg reg.1.displayname="kowalski Jan" reg.1.address=" " reg.1.label="7870" reg.1.type="private" reg.1.thirdpartyname="" reg.1.auth.userid="" reg.1.auth.password="" reg.1.server.1.address="netia.integralnet.pl" reg.1.server.1.port="" reg.1.server.1.transport="dnsnaptr" reg.1.server.2.transport="dnsnaptr" reg.1.server.1.expires="" reg.1.server.1.register="" reg.1.server.1.retrytimeout="" reg.1.server.1.retrymaxcount="" reg.1.server.1.expires.lineseize="" reg.1.acd-login-logout="0" reg.1.acd-agent-available="0" reg.1.ringtype="2" reg.1.linekeys="" reg.1.callsperlinekey="" reg.2.displayname="" reg.2.address="" reg.2.label="" reg.2.type="private" reg.2.thirdpartyname="" reg.2.auth.userid="" reg.2.auth.password="" reg.2.server.1.address="" reg.2.server.1.port="" reg.2.server.1.transport="dnsnaptr" reg.2.server.2.transport="dnsnaptr" reg.2.server.1.expires="" reg.2.server.1.register="" reg.2.server.1.retrytimeout="" reg.2.server.1.retrymaxcount="" reg.2.server.1.expires.lineseize="" reg.2.acd-login-logout="0" reg.2.acd-agent-available="0" reg.2.ringtype="2" reg.2.linekeys="" reg.2.callsperlinekey="" reg.3.displayname="" reg.3.address="" reg.3.label="" reg.3.type="private" reg.3.thirdpartyname="" reg.3.auth.userid="" reg.3.auth.password="" reg.3.server.1.address="" reg.3.server.1.port="" reg.3.server.1.transport="dnsnaptr" reg.3.server.2.transport="dnsnaptr" reg.3.server.1.expires="" reg.3.server.1.register="" reg.3.server.1.retrytimeout=""

43 reg.3.server.1.retrymaxcount="" reg.3.server.1.expires.lineseize="" reg.3.acd-login-logout="0" reg.3.acd-agent-available="0" reg.3.ringtype="2" reg.3.linekeys="" reg.3.callsperlinekey="" reg.4.displayname="" reg.4.address="" reg.4.label="" reg.4.type="private" reg.4.thirdpartyname="" reg.4.auth.userid="" reg.4.auth.password="" reg.4.server.1.address="" reg.4.server.1.port="" reg.4.server.1.transport="dnsnaptr" reg.4.server.2.transport="dnsnaptr" reg.4.server.1.expires="" reg.4.server.1.register="" reg.4.server.1.retrytimeout="" reg.4.server.1.retrymaxcount="" reg.4.server.1.expires.lineseize="" reg.4.acd-login-logout="0" reg.4.acd-agent-available="0" reg.4.ringtype="2" reg.4.linekeys="" reg.4.callsperlinekey="" reg.5.displayname="" reg.5.address="" reg.5.label="" reg.5.type="private" reg.5.thirdpartyname="" reg.5.auth.userid="" reg.5.auth.password="" reg.5.server.1.address="" reg.5.server.1.port="" reg.5.server.1.transport="dnsnaptr" reg.5.server.2.transport="dnsnaptr" reg.5.server.1.expires="" reg.5.server.1.register="" reg.5.server.1.retrytimeout="" reg.5.server.1.retrymaxcount="" reg.5.server.1.expires.lineseize="" reg.5.acd-login-logout="0" reg.5.acd-agent-available="0" reg.5.ringtype="2" reg.5.linekeys="" reg.5.callsperlinekey="" reg.6.displayname="" reg.6.address="" reg.6.label="" reg.6.type="private" reg.6.thirdpartyname="" reg.6.auth.userid="" reg.6.auth.password="" reg.6.server.1.address="" reg.6.server.1.port="" reg.6.server.1.transport="dnsnaptr" reg.6.server.2.transport="dnsnaptr" reg.6.server.1.expires="" reg.6.server.1.register="" reg.6.server.1.retrytimeout="" reg.6.server.1.retrymaxcount="" reg.6.server.1.expires.lineseize="" reg.6.acd-login-logout="0"

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Grandstream HT502 I. Podłączenie bramki VoIP Grandstream HT502 1. Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE 1 2. Podłącz Internet

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco WAG54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT NEC w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT NEC w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT NEC w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.04 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie laboratoryjne nr.6. Temat: Pakietowa transmisja głosu w technologiach VoIP - IPPABX

Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie laboratoryjne nr.6. Temat: Pakietowa transmisja głosu w technologiach VoIP - IPPABX Laboratorium Telekomunikacji i Transmisji Danych Ćwiczenie laboratoryjne nr.6. Temat: Pakietowa transmisja głosu w technologiach VoIP - IPPABX 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z praktycznym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN aplikacji SSL. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile aplikacji SSL 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników

Połączenie VPN aplikacji SSL. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile aplikacji SSL 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile aplikacji SSL 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 2.1. Ustawienia ogólne 2.2. Aplikacja VNC 2.3. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK PORADNIK Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW 1. Informacje wstępne Istnieje kilka sposobów wyświetlenia płynnego obrazu w formacie H.264 z kamer Sanyo z serii HD na dostępnych publicznie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II

Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II 1. Aneks do filtrowania WAN (firmware V0.05) 2. Aneks do filtrowania LAN IP Filters (firmware A0.05) 3. Aneks do filtrowania LAN MAC Filters (firmware

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo