Zalecenia konfiguracyjne dla urządzeń abonenckich. i sieci obsługujących IntegralNet. Maj Edycja 0.9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia konfiguracyjne dla urządzeń abonenckich. i sieci obsługujących IntegralNet. Maj 2006. Edycja 0.9"

Transkrypt

1 Zalecenia konfiguracyjne dla urządzeń abonenckich i sieci obsługujących IntegralNet Maj 2006 Edycja 0.9

2 1 Wstęp Konfiguracja sieci lokalnej na potrzeby usługi IntegralNet Obsługa połączeń SIP i RTP Obsługa aplikacji CommPilot CallManager i Autoattendant IP Phone Polycom IP Konfiguracja z menu aparatu Konfiguracja z wykorzystaniem web serwera Konfiguracja z wykorzystaniem boot serwera Konfiguracja urządzeń Polycom na serwerze aplikacyjnym IAD Audiocodes Ustawienia ogólne Konfiguracja proxy Ustawienia DTMF Konfiguracja kodeków Konfiguracja profili telefonicznych Konfiguracja End-Point ów Autentykacja Konfiguracja IP Ustawienia głosowe Konfiguracja za pomocą plików ini Pliki konfiguracyjne ini Konfiguracja urządzeń Audiocodes na serwerze aplikacyjnym Oprogramowanie softphone X-Ten / IntegralNet Konfiguracja aplikacji softphone Konfiguracja użytkownika Softphone na serwerze aplikacji... 40

3 1 Wstęp Przedmiotem dokumentu jest określenie zasad konfiguracji urządzeń IP (IP Phoneów, IADów) do współpracy z platformą NGN Netii w celu dostarczenia usług z rodziny IntegralNet. W obecnej wersji dokument odnosi się do konfiguracji urządzeń, których działanie zostało zweryfikowane w laboratorium Netii. Ze względu na mnogość możliwych scenariuszy włączenia tych urządzeń do sieci klienta mogą być wymagane specyficzne ustawienia odbiegające od opisanych poniżej zaleceń. Nie jest to wyczerpujący zakres konfiguracji. Przewiduje się, że w miarę potrzeb oraz zdobytych doświadczeń lista urządzeń oraz ich sposobów konfiguracji może zostać powiększona. Szczegółowe instrukcje konfiguracji urządzeń zostały pominięte z niniejszego dokumentu, gdyż można je znaleźć w odpowiedniej dokumentacji poszczególnych dostawców. 2 Konfiguracja sieci lokalnej na potrzeby usługi IntegralNet 2.1 Obsługa połączeń SIP i RTP Ustawienia firewalli w sieci klienta: Odblokowanie protokołu SIP ze standardowymi ustawieniami: UDP/5060. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa wymagana jest kontrola adresów docelowych, to należy skonfigurować jako ip destination adres serwera proxy: W większości implementacji firewalli wystarczy skonfigurowanie protokołu SIP, co pozwala również na prawdiłową obsługę strumieni RTP. Jeżeli urządzenia końcowe IP (IAD, IP Phone y) wymagają dostępu do zewnętrznego serwera NTP, to należy na firewallu zapewnić obsługę tego protokołu. Jako serwer NTPna potrzeby urządzeń pracujących z usługą Integralnet można wykorzystać serwer dostępny pod adresem: Obsługa aplikacji CommPilot CallManager i Autoattendant Wymienione aplikacje używają specyficznych protokołów do komunikacji pomiędzy stacją klienta a serwerem web. Poprawna obsługa wymaga otwarcia w sieci klienta następujących portów TCP/2205 i TCP/2207. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa wymagana jest kontrola adresów docelowych, to należy skonfigurować jako IP Destination adres web portala: Do obsługi aplikacji CallManager i AutoAttendant wymagane jest zainstalowanie środowiska Javy: Java Runtime Environment na komputerze użytkownika. 1 W przypadku rozbudowy Platformy IntegralNet o kolejne węzły może zaistnieć konieczność zmiany adresu serwera proxy (w tym wypadku SBC), tak żeby zapewnić optymalny transport ruchu SIP i RTP przez sieć IP.

4 Zalecany sposób konfiguracji JRE został przedstawiony poniżej. W przypadku wykorzystania serwera proxy w sieci LAN klienta konieczne jest dodatkowo skonfigurowanie serwera tak, żeby ww. porty aplikacji były przepuszczane transparentnie przez proxy. Przykładowa konfiguracja serwera proxy ISA 2004 SP2 do obsługi aplikacji CallManager i AutoAttendant.

5 a) Konfiguracja Web Proxy

6 b) Konfiguracja Firewall Client

7 c) Konfiguracja Cache d) Reguły wymagane na serwerze ISA

8 Należy ręcznie zdefiniować protokoły NGN 2205 i NGN 2207 jako TCP outbound, porty odpowiednio 2205 i e) Konfiguracji klienta firewall korzystającego z serwera proxy Microsoft ISA. f) Zalecenia konfiguracji przeglądarki: Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer wersja 5.0 lub nowsza z zainstalowaną Microsoft Java VM. Ustawienia bezpieczeństwa w przeglądarce powinny być następujące: - Pobieranie podpisanych formantów ActiveX: Monituj - Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in: Włącz - Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne: Włącz. Przeglądarka powinna obsługiwać protokół SSL ze 128-bitowym szyfrowaniem. 3 IP Phone Polycom IP 301 Zalecana wersja oprogramowania dla telefonów Polycom IP 301: Aplikacja: Bootrom: Konfiguracja z menu aparatu Poniższa konfiguracja obejmuje jedynie te parametry, które są niezbędne do uruchomienia aparatu IP z usługą IntegralNet. Pominięto ustawienia dot. wyświetlania formatu daty, wyświetlania, dzwonków, gdyż można je odnaleźć w instrukcji obsługi aparatu. Poniższe ustawienia odnoszą się do następującego poziomu konfiguracji dostępnego z klawiatury aparatu: Menu>Settings>Advanced>Admin Settings 1. Network Config DHCP Client: Enabled / Disabled (ustawienie zależne od trybu pracy urządzenia w sieci LAN klienta; w przypadku użycia serwera DHCP można automatycznie ustawić adres serwera sntp, VLAN, itd. szczegółowe dane dot. uzycia DHCP znajdują się w dokumentacji Polycom )

9 DHCP Menu: Timeout: 3 Boot Server: Option 66/Custom+Opt.66/Static/Custom BootSrv Opt: 150 BootSrv Type: IP Address/String VLAN DUD Mode: Disabled/Custom/Fixed VLAN ID Opt: 129 IP Gateway: [adres IP GW obsługującego segment LAN, w którym jest włączony IP Phone] Server Menu: Server Type: FTP/Trivial FTP Server Address: [adres serwera plików konfiguracyjnych] Server User: [nazwa konta użytkownika do dostępu do plików konfiguracyjnych] Server Password: [hasło do konta użytkownika do dostępu do plików konfiguracyjnych] SNTP Address: [adres serwera czasu, np ] GMT Offset: 1 DNS Server: DNS Alt. Server: DNS Domain: CDP: Enabled/Disabled VLAN ID: 2. SIP Config Server Address: netia.integralnet.pl Server Port: 5060 DNS Lookup: Naptr Register: Yes Outbound Address: Outbound Port: 5060 RFC2543 Hold: No Calls Per Line Key: 8 Line 1: Display: Jan Kowalski Address: Label: 7870 Type: Private Third Party Name: Auth User ID: [identyfikator użytkownika] Auth Password: [hasło użytkownika] Num Line Keys: 1 Calls Per Line Keys: 8 Line 2: Display: Address: Label: Type: Private Third Party Name: Auth User ID: Auth Password: Num Line Keys: 1 Calls Per Line Keys: 8 Uwaga: Konfiguracja parametrów SIP powinna być zgodna z ustawieniami na serwerze aplikacyjnym usługi IntegralNet. Znaczenie poszczególnych pól oraz ich powiązanie z konfiguracją na serwerze aplikacyjnym zostało wyjaśnione w sekcji Konfiguracja z wykorzystaniem web serwera Do konfiguracji aparatu IP Polycom można użyć również serwera web wbudowanego do aparatu. Przy jego pomocy można ustawić dodatkowe parametry, których konfiguracja nie jest dostępna z klawiatury aparatu (np. ustawienia kodeków, poziomy logowania, zmiana czasu z letniego na zimowy, itp.). Poniżej zaprezentowano najbardziej istotne pozycje dotyczące użycia konfiguracji przy pomocy serwera www.

10 a) Ustawienia ogólne (General) Serwer SNTP

11 b) Ustawienia ogólne (General) - Kodeki

12 c) Ustawienia sieci (Network): konfiguracja QoS

13 d) Ustawienia SIP konfiguracja serwera proxy

14 e) Konfiguracja linii 3.5 Konfiguracja z wykorzystaniem boot serwera Do konfiguracji aparatów Polycom IP301 można wykorzystać również boot serwer. Rozwiązanie to zapewnia elastyczny sposób konfiguracji dużej liczby aparatów, ułatwia zarządzanie wersjami oprogramowania oraz umożliwia diagnostykę. Niektóre z parametrów mogą być ustawione tylko przy użyciu tej metody konfiguracji. Szczegółowy sposób uruchomienia boot serwera jest dostępny w podręczniku administratora Administrator Guide SoundPoint/SoundStation IP SIP. Poniżej przedstawiono jakie zmiany w plikach konfiguracyjnych są zalecane do zapewnienia współpracy z Platformą IntegralNet. Przyjęto założenie, że serwer konfiguracyjny znajduje się w sieci lokalnej klienta. Konfiguracja aparatów Polycom może być zapisana w kilku plikach w formacie XML. W trakcie uruchamiania lub restartu aparat próbuje połączyć się z boot serwerem i weryfikuje wersje oprogramowania bootrom, aplikacja, oraz pliki konfiguracyjne. Pliki konfiguracyjne są zorganizowane w postaci plików o charakterze nadrzędnym (master configuration files) oraz plików do konfiguracji aplikacji (application configuration files). Plik master configuration może być zapisany w postaci <MAC>.cfg. Adres MAC zapewnia unikalność pliku konfiguracyjnego dla konkretnego urządzenia. Adres MAC może być odczytany ze spodniej części obudowy aparatu Polycom i jest jednoznaczny z jego numerem seryjnym. Jeżeli aparat nie może znaleźć pliku konfiguracyjnego powiązanego z jego własnym adresem MAC, to wówczas próbuje użyć pliku domyślnego (default master configuration file) o następującej nazwie cfg.

15 Plik ten jest dostępny w standardowej dystrybucji oprogramowania Polycom i jest zalecane umieszczenie go na serwerze konfiguracyjnym. W przypadku braku indywidualnego pliku konfiguracyjnego zapewni uruchamianym aparatom przynajmniej podstawową konfigurację. Pliki do konfiguracji aplikacji obejmują pliki do indywidualnej konfiguracji aparatu (np. phone1.cfg) oraz pliki z ustawieniami aplikacji o zastosowaniu ogólnym dla wszystkich zarządzanych aparatów (np. sip.cfg). Ogólna konfiguracja aplikacji obejmuje takie ustawienia jak: kodeki, poziomy sygnałów, adres serwera SIP, itp. Plik do indywidualnej konfiguracji aplikacji obejmuje ustawienia: display name, unique address, W celu przystosowania boot serwera do obsługi aparatów Polycom, należy umieścić na nim wszystkie pliki pochodzące z dystrybucji oprogramowania zachowując strukturę katalogów. Ponadto należy przygotować i wyedytować następujące pliki: 1) Utworzenie indywidualnych plików konfiguracyjnych w postaci <MAC>.cfg dla każdego aparatu oddzielnie. Do ich utworzenia może być wykorzystany plik domyślny cfg. Poniżej zamieszczono przykład pliku konfiguracyjnego o nazwie 0004f2028be7.cfg: <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!-- Default Master SIP Configuration File--> <!-- Edit and rename this file to <MAC-address>.cfg for each phone.--> <!-- $Revision: 1.1 $ $Date: 2003/04/24 18:16:02 $ --> <!-- Configuration file for device: Built on: :23:16:934 CEST --> <APPLICATION APP_FILE_PATH="sip.ld" CONFIG_FILES="BWDEVICE_0004f2028be7.cfg,PolyCom300System.cfg" MISC_FILES=""/> W pliku tym zawarte jest odniesienie do kolejnego zestawu plików opisanych poniżej. 2) Utworzenie indywidualnych plików konfiguracyjnych w postaci np. BWDEVICE_<MAC>.cfg 2 dla każdego aparatu oddzielnie. Do ich utworzenia może być wykorzystany plik domyślny phone1.cfg dostępny w dystrybucji oprogramowania Polycom. Poniżej zamieszczono przykład pliku konfiguracyjnego o nazwie BWDEVICE_0004f2028be7.cfg: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <!-- Example Per-phone Configuration File --> <!-- $Revision: 1.67 $ $Date: 2005/03/11 17:05:46 $ --> <phone1> <reg reg.1.displayname="kowalski Jan" reg.1.address=" " reg.1.label="7870" reg.1.type="private" reg.1.thirdpartyname="" reg.1.auth.userid="" reg.1.auth.password="" reg.1.server.1.address="netia.integralnet.pl" reg.1.server.1.port="" reg.1.server.1.transport="dnsnaptr" reg.1.server.2.transport="dnsnaptr" reg.1.server.1.expires="" reg.1.server.1.register="" reg.1.server.1.retrytimeout="" reg.1.server.1.retrymaxcount="" reg.1.server.1.expires.lineseize="" reg.1.acd-login-logout="0" reg.1.acd-agent-available="0" reg.1.ringtype="2" reg.1.linekeys="" reg.1.callsperlinekey="" 2 Konwencja nazewnictwa plików jest przykładowa i opiera się o mechanizm automatycznego provisioningu w systemie BroadWorks. W praktyce może być zastosowane inne nazewnictwo, pod warunkiem zapewnienia spójności nazw używanych plików na poszczególnych etapach konfiguracji aparatów IP.

16 reg.2.displayname="" reg.2.address="" reg.2.label="" reg.2.type="private" reg.2.thirdpartyname="" reg.2.auth.userid="" reg.2.auth.password="" reg.2.server.1.address=""... </phone1> Pełna konfiguracja pliku znajduje się w załączniku nr 1. Powyżej przedstawiono najbardziej istotne parametry. a) reg.1.displayname="kowalski Jan" imię i nazwisko użytkownika skonfigurowanego w serwerze aplikacyjnym IntegralNet (punkt 2.4.a). Pole to jest wykorzystywane w sygnalizacji SIP. b) reg.1.address=" " identyfikator linii do rejestracji SIP w serwerze proxy. Musi być zgodny z ustawieniami linii/portu 3 na serwerze aplikacyjnym na koncie użytkownika (punkt 2.4.a). c) reg.1.label="7870" identyfikator wyświetlany na aparacie. d) reg.1.auth.userid="" identyfikator do autentykacji użytkownika. reg.1.auth.password="" hasło do autentykacji użytkownika. W pliku konfiguracyjnym mogą być zawarte ww. atrybuty potrzebne do autentykacji użytkownika SIP. Ich wartość powinna odpowiadać ustawieniom na serwerze aplikacyjnym (punkt 2.4.b). Jednakże ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane przesyłanie tych danych w ramach automatycznej konfiguracji aparatów, zwłaszcza jeżeli wykorzystywany jest transfer plików poprzez tftp lub ftp. W tym wypadku zalecane jest ręczne ustawianie parametrów do autentykacji na każdym aparacie przez administratora. W powyższym przykładzie parametry te zostały pominięte z pliku konfiguracyjnego. Uwaga: parametry autentykacji użytkownika są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa używania usługi IntegralNet. Znajomość tych atrybutów przez osoby nieuprawnione może doprowadzić do powstania nadużyć. Dlatego konieczne jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania tych danych po stronie klienta oraz stosowanie przez administratora usługi po stronie klienta trudnych do odgadnięcia haseł. Zastrzeżenie jest aktualne przy konfigurowaniu pozostałych zakończeń SIP (IAD, softphone). e) reg.1.server.1.address="netia.integralnet.pl" nazwa domeny przypisana do ustawienia linii/portu na serwerze aplikacyjnym na koncie użytkownika (punkt 2.4.a). Aparaty IP301 umożliwiają obsługę 2 linii. Konfiguracja kolejnej linii wymaga uzupełnienia atrybutów w polach zaczynających się na reg.2, zgodnie z powyżej opisanymi regułami. 3) Przygotowanie domyślnego pliku konfiguracyjnego Do utworzenia tego pliku może być wykorzystany plik domyślny sip.cfg dostępny w dystrybucji oprogramowania Polycom. W pliku tym z reguły umieszcza się te parametry, które mają zastosowanie do wszystkich aparatów używanych w sieci klienta, np. adres serwera SIP, adres serwera SNTP. Poniżej zamieszczony został przykład konfiguracji pliku o nazwie PolyCom300System.cfg z parametrami zapewniającymi współpracę z platformą IntegralNet. <?xml version="1.0" standalone="yes"?> <!-- SIP Application Configuration File --> <!-- $Revision: $ $Date: 2005/03/10 21:12:00 $ --> 3 Uwaga: w powyższych przykładach oznaczania linii i użytkowników SIP na serwerze aplikacyjnym użyto różnych konwencji. Ma to na celu podkreślenie różnic i ułatwieniu wyjaśnienia poszczególnych identyfikatorów i miejsc ich zastosowania podczas konfiguracji urządzeń końcowych SIP. Jednakże w praktycznym zastosowaniu zalecane jest użycie spójnej konwencji oznaczanie w postaci: line/port: SIP URI:

17 <sip> <voipprot> <local voipprot.local.port=""/> <server voipprot.server.1.address="" voipprot.server.1.port="5060" voipprot.server.1.transport="dnsnaptr" voipprot.server.1.expires="" voipprot.server.1.register="1" voipprot.server.1.retrytimeout="0" voipprot.server.1.retrymaxcount="0" voipprot.server.1.expires.lineseize="30" voipprot.server.2.transport="dnsnaptr"/> <SIP voipprot.sip.userfc2543hold="0" voipprot.sip.lcs="0" voipprot.sip.sendcompacthdrs="0" voipprot.sip.wm50="0" voipprot.sip.keepalive.sessiontimers="0" voipprot.sip.requesturi.e164.addglobalprefix=""> <outboundproxy voipprot.sip.outboundproxy.address=" " voipprot.sip.outboundproxy.port="5060"/>... <digitmap dialplan.digitmap="[0-9]x.t 90[1-9]xxxxxxxx [1-8]xxx x 900xxx.T *xx" dialplan.digitmap.timeout="3"/>... <voice> <codecs> <preferences voice.codecpref.g711mu="3" voice.codecpref.g711a="2" voice.codecpref.g729ab="1"... <TCP_IP> <netmon tcpipapp.netmon.enabled="1" tcpipapp.netmon.period="30"/> <SNTP tcpipapp.sntp.resyncperiod="86400" tcpipapp.sntp.address=" " tcpipapp.sntp.gmtoffset="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.enable="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.fixeddayenable="0" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.month="4" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.date="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.time="2" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.dayofweek="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.start.dayofweek.lastinmonth="0" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.month="10" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.date="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.time="2" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.dayofweek="1" tcpipapp.sntp.daylightsavings.stop.dayofweek.lastinmonth="1"/> <port> <RTP tcpipapp.port.rtp.filterbyip="1" tcpipapp.port.rtp.filterbyport="0" tcpipapp.port.rtp.forcesend="" tcpipapp.port.rtp.mediaportrangestart=""/> </port> </TCP_IP> <HTTPD httpd.enabled="0"> <cfg httpd.cfg.enabled="0" httpd.cfg.port="80"/> </HTTPD> <call call.rejectbusyondnd="1" call.enableonnotregistered="1" call.offeringtimeout="180"

18 call.ringbacktimeout="180"... Pełna konfiguracja znajduje się w oddzielnym pliku. Poniżej opisano najbardziej istotne parametry. a) voipprot.sip.outboundproxy.address=" " adres serwera proxy (właściwie jest to adres SBC, przez który jest zapewniania komunikacja z serwerem aplikacyjnym) 4. b) dialplan.digitmap="[0-9]x.t 90[1-9]xxxxxxxx [1-8]xxx x 900xxx.T *xx" Powyższy przykład przedstawia konfigurację digit map na potrzeby obsługi połączeń dla firmy korzystającej z prefiksu 9 dla połączeń wychodzących. Znaczenie poszczególnych pozycji jest następujące: [0-9]x.T After dialing the phone waits T seconds and then completes the call automatically 90[1-9]xxxxxxxx Local and LD rule with prefix [1-8]xxx A regular 4 digit extension that does not start with 9 or 8 or 1 is dialed immediately 9112 Emergency with prefix 999x Emergency with prefix 900xxx.T International rule with prefix *xx 2-digit star codes c) Konfiguracja kodeków <voice> <codecs> <preferences voice.codecpref.g711mu="3" voice.codecpref.g711a="2" voice.codecpref.g729ab="1" Ustawienia kodeków do współpracy z platformą IntegralNet. W pierwszej kolejności powinien być wybierany kodek G.729, a następnie G.711. d) Serwer SNTP tcpipapp.sntp.address=" " tcpipapp.sntp.gmtoffset="1" Ustawienia serwera sntp - wartość atrybutu tcpipapp.sntp.address określa z jakiego serwera sntp będzie korzystał aparat IP i jak ma być ustawiony offset. Zalecane jest wykorzystanie serwera NTP dostępnego w lokalnej sieci LAN. Można ewentualnie użyć serwera NTP dostępnego na platformie IntegralnetNet pod adresem: e) Konfiguracja dostępu do serwera http: Dostęp do konfiguracji IP Phone a przez przeglądarkę www może zostać zablokowany. Poniższe ustawienia służą do blokady dostępu przez http. <HTTPD httpd.enabled="0"> <cfg httpd.cfg.enabled="0" httpd.cfg.port="80"/> </HTTPD> f) Konfiguracja timerów call.offeringtimeout="180" call.ringbacktimeout="180" Sposób, oraz kolejność załadowania plików do IP Phone a jest zawarty w podręczniku administratora do IP W przypadku rozbudowy Platformy IntegralNet o kolejne węzły może zaistnieć konieczność zmiany adresu serwera proxy (w tym wypadku SBC), tak żeby zapewnić optymalny transport ruchu SIP i RTP przez sieć IP.

19 Pliki do konfiguracji aparatów Polycom można ściągnąć ze strony www producenta: W celu przeprowadzenia upgrade u aplikacji lub bootpromu należy w katalogu serwera ftp (lub tftp) umieścić rozpakowane pliki z nowym oprogramowaniem. 3.6 Konfiguracja urządzeń Polycom na serwerze aplikacyjnym a) Konfiguracja użytkownika Poniżej przedstawiono przykładowy sposób konfigurowania na serwerze aplikacyjnym użytkownika korzystającego z aparatu Polycom IP 301.

20 b) Ustawienia autentykacji użytkownika 4 IAD Audiocodes Poniższy zakres konfiguracji odnosi się do następujących urządzeń: MP104/FXS MP108/FXS MP124/FXS. Wersja oprogramowania: Urządzenia MP1xx można konfigurować na kilka sposobów: za pomocą wbudowanego serwera web, przez użycie serwera BootP/tftp (oprogramowanie jest dostarczane przez Audiocodes) oraz przez dedykowany system zarządzania Audiocodes Element Management System (dedykowane rozwiązanie dla dużych instalacji). W niniejszym dokumencie został przedstawiony sposób konfiguracji MP1xx z uzyciem serwera web. Pozostałe rozwiązania zostały opisane w dokumentacji technicznej Audiocodes. 4.7 Ustawienia ogólne Ta strona przedstawia podstawowe dane konfiguracyjne MP1xx. Ustawienia IP są zależne od definicji IP Settings w zakładce Advanced Configuration. Przedstawiony poniżej przykład pokazuje działanie IAD Audiocodes w sieci z serwerem DHCP.

21

22 4.8 Konfiguracja proxy Konfiguracja proxy jest dostępna w zakładce Protocol Management>Protocol Definition.

23

24 4.9 Ustawienia DTMF

25 4.10 Konfiguracja kodeków Do konfigurowania preferencji użycia kodeków używane są profile (menu: Protocol Management>Profile Definition). Dzięki temu jest możliwe skonfigurowanie oddzielnych profili, które następnie są przypisywane do poszczególnych portów. Profil #1 przeznaczony do obsługi połączeń głosowych z ustawioną preferencją na kodek G.729

26 Profil #2 przeznaczony do obsługi faxów

27 4.11 Konfiguracja profili telefonicznych Przykładowy profil #1 przeznaczony do obsługi połączeń głosowych

28 Profil #2 dedykowany do obsługi faxów.

29 4.12 Konfiguracja End-Point ów Tabela Endpoint Phone Number służy do przypisania numeru telefonu do konkretnego portu fizycznego. Ponadto w tej tabeli zostanje przypisany wcześniej zdefiniowany profil do każdego ze skonfigurowanych numerów telefonicznych. W poniższym przykładzie Port #4 jest dedykowany do obsługi połączeń faxowych (Profile ID = 2). Obsługa połączeń faxowych wymaga ustawienia portu na tryb transparentny i wykorzystanie kodeka G.711A. Dla połączeń inicjowanych z tak skonfigurowanego portu używany będzie kodek G.711 niezależnie czy jest to transmisja faxu czy głosu.

30 4.13 Autentykacja W menu Protocol Management>Endpoint Settings ustawia się atrybuty potrzebne do autentykacji każdego z użytkowników. Wartości powinny być zgodne z ustawieniami na serwerze aplikacyjnym Integralnet (punkt 3.12.b)

31 4.14 Konfiguracja IP Przykładowa konfiguracja ustawień sieciowych znajduje się poniżej.

32 4.15 Ustawienia głosowe

33 4.16 Konfiguracja za pomocą plików ini. MP1xx można konfigurować przy użyciu plików.ini. Pliki można zarówno importować jak i eksportować z urządzenia. Opcje te są dostępne w menu Advanced Configuration>Configuration File Pliki konfiguracyjne ini Cała konfiguracja MP1xx może być zapisana w pliku tekstowym, a następnie wczytana przez urządzenie. Jest to wygodna metoda na powielanie konfiguracji lub szybkie przystosowanie konfiguracji wg określonego szablonu. Przykładowy plik konfiguracyjny dla Audiocodes MP1xx został załączony poniżej. ;************** ;** Ini File ** ;************** ;Board: MP-108 FXS ;Serial Number: ;Slot Number: 1 ;Software Version: 4.60A ;Board IP Address: ;Board Subnet Mask: ;Board Default Gateway: ;Ram size: 16M Flash size: 4M ;Num DSPs: 2 Num DSP channels: 8 ;Profile: NONE ;

34 [SYSTEM Params] DisableSNMP = 1 DNSPriServerIP = DNSSecServerIP = EnableSyslog = 1 NTPServerIP = NTPServerUTCOffset = 3600 NTPUpdateInterval = 3600 [BSP Params] [ATM Params] [Analog Params] MinFlashHookTime = 100 FXSLoopCharacteristicsFilename = 'MP1xx13-1-fxs16khz.dat' CallProgressTonesFilename = 'usa_tones_11.dat' FlashHookPeriod = 700 [ControlProtocols Params] MGCPDTMFDetectionPoint = 0 ControlDiffServ = 46 IPDiffServ = 46 [MGCP Params] [MEGACO Params] [SS7 Params] [Voice Engine Params] VoiceVolume = -6 CallerIDTransportType = 0 CallerIDType = 1 FaxTransportMode = 2 FaxRelayECMEnable = 0 RFC2833PayloadType = 101 [WEB Params] LogoWidth = '339' [SIP Params] MAXDIGITS = 31 OUTOFBANDDTMFFORMAT = 3 ISHOOKFLASHUSED = 1 ISSPECIALDIGITS = 1 REGISTRATIONTIME = 300 ISPROXYUSED = 1 ISREGISTERNEEDED = 1 ENABLEFORWARD = 1 RADDEBLEVEL = 2 RADLOGOUTPUT = 1 GWDEBUGLEVEL = 2 ENABLEPROXYKEEPALIVE = 1

35 ENABLEEARLYMEDIA = 1 PROXYNAME = 'netia.integralnet.pl' SIPGATEWAYNAME = 'netia.integralnet.pl' CNONCE = '0a123bcf' PASSWORD = '' PROXYKEEPALIVETIME = 600 ALTROUTINGTEL2IPMODE = 0 REGISTRATIONRETRYTIME = 300 USEGATEWAYNAMEFOROPTIONS = 1 ISFAXUSED = 1 CODERNAME = g711alaw64k,20 CODERNAME = g729,20 CODERNAME = g729_annexb,20 CODERNAME_1 = g729,20 CODERNAME_1 = g729_annexb,20 CODERNAME_1 = g711alaw64k,20 CODERNAME_2 = g711alaw64k,20 TRUNKGROUP = 1-1, ,1 TRUNKGROUP = 2-2, ,1 TRUNKGROUP = 3-3, ,1 TRUNKGROUP = 4-4, ,2 PROXYIP = AUTHENTICATION_2 = , AUTHENTICATION_3 = , AUTHENTICATION_0 = , AUTHENTICATION_1 = , TXDTMFOPTION = 4 TELPROFILE_1 = Default Tel Profile,1,1,2,70,7,0,0,-11,0,1,0,0,0,1 TELPROFILE_2 = Fax Service,2,2,2,70,7,46,46,-11,0,1,0,0,0,1 IPPROFILE_1 = Default Ip Profile,1,1,2,70,7,46,46,0,0,0 IPPROFILE_2 = Fax Service,2,2,2,70,7,46,46,0,0,0 ENABLECALLERID_0 = 1 ENABLECALLERID_1 = 1 ENABLECALLERID_2 = 1 ENABLECALLERID_3 = 1 [VXML Params] [Audio Staging Params] [PSTN-SDH Params]

36 4.18 Konfiguracja urządzeń Audiocodes na serwerze aplikacyjnym a) Konfiguracja użytkownika Poniżej przedstawiono przykładowy sposób konfiguracji konta użytkownika usługi IntegralNet, który korzysta z linii telefonicznej z urządzenia MP104. Jako kategorię urządzenia wybrany został IAD/Gateway.

37 b) Autentykacja użytkownika

38 5 Oprogramowanie softphone X-Ten / IntegralNet Opisane zalecenia konfiguracyjne odnoszą się do oprogramowania X-Ten w wersji przystosowanej do usługi IntegralNet (aplikacja setupintegralnet.exe) Konfiguracja aplikacji softphone Podczas instalacji aplikacja wymaga wpisania następujących parametrów konfiguracyjnych: Numer jest to identyfikator linii/portu przypisany do użytkownika. Jednocześnie jest to również Autoryzowana Nazwa Użytkownika. Z tego powodu podczas konfigurowania parametrów autentykacji na serwerze aplikacyjnym należy ten fakt uwzględnić i zastosować takie same wartości w obydwu polach. Hasło zgodne z ustawieniami autentykacji użytkownika na serwerze aplikacji. Domena nazwa domenowa identyfikatora linii/portu w ustawieniach konta użytkownika. Po poprawnym skonfigurowaniu powyższych parametrów i przy działającym sprawnie dostępie do serwera proxy aplikacja wyświetla potwierdzenie rejestracji użytkownika.

39 Z menu aplikacji: Ustawienia Systemowe>SIP Proxy>Domyślnie można dokonywać zmian w konfiguracji proxy lub danych użytkownika:

40 5.20 Konfiguracja użytkownika Softphone na serwerze aplikacji a) Konfiguracja konta użytkownika

41 b) Konfiguracja parametrów do autentykacji użytkownika

42 Załącznik 1 Przykładowy plik konfiguracyjny do aparatu Polycom IP 301 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <!-- Example Per-phone Configuration File --> <!-- $Revision: 1.67 $ $Date: 2005/03/11 17:05:46 $ --> <phone1> <reg reg.1.displayname="kowalski Jan" reg.1.address=" " reg.1.label="7870" reg.1.type="private" reg.1.thirdpartyname="" reg.1.auth.userid="" reg.1.auth.password="" reg.1.server.1.address="netia.integralnet.pl" reg.1.server.1.port="" reg.1.server.1.transport="dnsnaptr" reg.1.server.2.transport="dnsnaptr" reg.1.server.1.expires="" reg.1.server.1.register="" reg.1.server.1.retrytimeout="" reg.1.server.1.retrymaxcount="" reg.1.server.1.expires.lineseize="" reg.1.acd-login-logout="0" reg.1.acd-agent-available="0" reg.1.ringtype="2" reg.1.linekeys="" reg.1.callsperlinekey="" reg.2.displayname="" reg.2.address="" reg.2.label="" reg.2.type="private" reg.2.thirdpartyname="" reg.2.auth.userid="" reg.2.auth.password="" reg.2.server.1.address="" reg.2.server.1.port="" reg.2.server.1.transport="dnsnaptr" reg.2.server.2.transport="dnsnaptr" reg.2.server.1.expires="" reg.2.server.1.register="" reg.2.server.1.retrytimeout="" reg.2.server.1.retrymaxcount="" reg.2.server.1.expires.lineseize="" reg.2.acd-login-logout="0" reg.2.acd-agent-available="0" reg.2.ringtype="2" reg.2.linekeys="" reg.2.callsperlinekey="" reg.3.displayname="" reg.3.address="" reg.3.label="" reg.3.type="private" reg.3.thirdpartyname="" reg.3.auth.userid="" reg.3.auth.password="" reg.3.server.1.address="" reg.3.server.1.port="" reg.3.server.1.transport="dnsnaptr" reg.3.server.2.transport="dnsnaptr" reg.3.server.1.expires="" reg.3.server.1.register="" reg.3.server.1.retrytimeout=""

43 reg.3.server.1.retrymaxcount="" reg.3.server.1.expires.lineseize="" reg.3.acd-login-logout="0" reg.3.acd-agent-available="0" reg.3.ringtype="2" reg.3.linekeys="" reg.3.callsperlinekey="" reg.4.displayname="" reg.4.address="" reg.4.label="" reg.4.type="private" reg.4.thirdpartyname="" reg.4.auth.userid="" reg.4.auth.password="" reg.4.server.1.address="" reg.4.server.1.port="" reg.4.server.1.transport="dnsnaptr" reg.4.server.2.transport="dnsnaptr" reg.4.server.1.expires="" reg.4.server.1.register="" reg.4.server.1.retrytimeout="" reg.4.server.1.retrymaxcount="" reg.4.server.1.expires.lineseize="" reg.4.acd-login-logout="0" reg.4.acd-agent-available="0" reg.4.ringtype="2" reg.4.linekeys="" reg.4.callsperlinekey="" reg.5.displayname="" reg.5.address="" reg.5.label="" reg.5.type="private" reg.5.thirdpartyname="" reg.5.auth.userid="" reg.5.auth.password="" reg.5.server.1.address="" reg.5.server.1.port="" reg.5.server.1.transport="dnsnaptr" reg.5.server.2.transport="dnsnaptr" reg.5.server.1.expires="" reg.5.server.1.register="" reg.5.server.1.retrytimeout="" reg.5.server.1.retrymaxcount="" reg.5.server.1.expires.lineseize="" reg.5.acd-login-logout="0" reg.5.acd-agent-available="0" reg.5.ringtype="2" reg.5.linekeys="" reg.5.callsperlinekey="" reg.6.displayname="" reg.6.address="" reg.6.label="" reg.6.type="private" reg.6.thirdpartyname="" reg.6.auth.userid="" reg.6.auth.password="" reg.6.server.1.address="" reg.6.server.1.port="" reg.6.server.1.transport="dnsnaptr" reg.6.server.2.transport="dnsnaptr" reg.6.server.1.expires="" reg.6.server.1.register="" reg.6.server.1.retrytimeout="" reg.6.server.1.retrymaxcount="" reg.6.server.1.expires.lineseize="" reg.6.acd-login-logout="0"

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX Materiały do laboratorium Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest instalacja i konfiguracja centrali PBX przy użyciu oprogramowania Asterisk. Asterisk umożliwia

Bardziej szczegółowo