Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 DZZ-38-9/5 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy promocji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:. Informac i promoc w płatnej prasie lokalnej i Internecie z proktami graficznymi. Informac i promoc w bezpłatnej prasie lokalnej 3. Przygotowania, uruchomienia, aktualizac i utrzymania strony internetowej proktu 4. Promoc na stronie internetowej, której tematyka dotyczy zdrowia matki i dziecka, ciąży i macierzyństwa 5. Informac i promoc w lokalnej rozgłośni radiowej z produkcją spotów radiowych 6. Informac i promoc w lokalnej stacji telewizyjnej z produkcją spotów reklamowych 7. Organizac konferencji prasowych 8. Informac i promoc na tablicach plenerowych typu billboard 9.Druk/produkc materiałów promocyjno- informacyjnych i ich dystrybuc

2 DZZ-38-9/5 Część nr Informac i promoc w płatnej prasie lokalnej i Internecie z proktami graficznymi. Przedmiotem zamówienia st:.. Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz publikac w płatnej prasie lokalnej (oraz w lokalnych / powiatowych internetowych serwisach informacyjnych) obejmującej zgodnie z proktem powiaty: olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki artykułów dotyczących realizacji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego wg harmonogramu: Prasa powier zchnia mar -5 mar -6 kwi- 5 maj- 5 cze- 5 lip- 5 sie- 5 wrz- 5 paź- 5 lis- 5 gru- 5 sty- 6 lut- 6 kwi- 6 tygodniki w powiecie lidzbarskim, nidzickim, mrągowskim oraz odpowiednio ¼ str. 3 3 internetowe serwisy powiatowe tygodniki w powiecie lidzbarskim, nidzickim, mrągowskim oraz odpowiednio ½ str. internetowe serwisy powiatowe

3 DZZ-38-9/5 tygodniki w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, szczycieński m, olsztyńskim oraz ¼ str odpowiednio internetowe serwisy powiatowe tygodniki w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, szczycieński m, olsztyńskim oraz ½ str. odpowiednio internetowe serwisy powiatowe tygodniki w powiatach: lidzbarskim, nidzickim, mrągowskim oraz odpowiednio str. internetowe serwisy powiatowe 3

4 DZZ-38-9/5 tygodniki w powiatach bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, olsztyński str. oraz odpowiednio internetowe serwisy powiatowe..opracowanie proktów graficznych wraz z przekazaniem praw autorskich oraz przygotowaniem do druku wg wytycznych Zamawiającego (DTP) proktów reklam wizerunkowych, artykułów sponsorowanych oraz innych proktów : plakat B 3 wzory roll-up wzory ulotka informacyjna ( x DL) 3 wzory reklama na tablice typu billborad (504 x 38cm) wzory certyfikat szkoły rodzenia A4 tablica informacyjna i pamiątkowa dla proktu logo akcji Koszt zakupu/wykonania zdjęć po stronie Wykonawcy.. Szczegółowy opis zamówienia do części nr :.. zamówienie dotyczy opracowania merytorycznego i graficznego artykułów sponsorowanych o powierzchni zgodniej z powyższym zestawieniem oraz innych reklam graficznych.. wykonania zdjęć do publikacji artykułów.3. artykuły muszą być w pełnym kolorze,.4. artykuły muszą zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach proktu.5. artykuły muszą ukazać się w prasie której dnorazowy dzienny nakład na terenie poszczególnych powiatów wynosi minimum 3 tyś egzemplarzy, w przypadku powiatu olsztyńskiego minimum 5 tyś.,.6. artykuły sponsorowane mogą na zlecenie zamawiającego być zamienione na reklamy wizerunkowe w tym przypadku powierzchnia w gazecie pozosta bez zmian 4

5 DZZ-38-9/5.7. Wykonawca oświadcza, że dopuszcza przesunięcia w mediaplanie w ramach tej samej powierzchni i wartości publikacji..8. Artykuły muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3. Warunki realizacji części nr : 3.. Artykuły sponsorowane lub reklamy wizerunkowe zostaną opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego oraz PODRĘCZNIKIEM KOMUNIKACJII I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia). 3.. Przekaz informacyjny, w tym język i grafika, powinien być dostosowany do charakteru tytułu prasowego i go czytelników. Artykuł musi charakteryzować się następującymi cechami: czytelnością niskim współczynnikiem mglistości FOG( Gunning-Fog Index wskaźnik mglistości Gunninga określa poziom skomplikowania danego tekstu. Jeśli chce się być zrozumiałym, należy używać krótkich słów i zdań. Przekaz wymaga wtedy od odbiorcy mniej wysiłku włożonego w czytanie) empatią komunikacyjną, tj. przyjęciem perspektywy odbiorcy, dostosowaniem się do go postaw, oczekiwań, światopoglądu i zakresu wiedzy; poprawnością językową, gramatyczną, interpunkcyjną; spójnym stylem. 3.3 Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe muszą być aktualne, tj. przedstawiać stan bieżący. 3.4 Wszelkie publikac muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3.5 Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do przedstawienia zamawiającemu każdorazowo wersji artykułu sponsorowanego lub proktu graficznego przygotowanego do druku, przed go publikacją w prasie, w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia. 5

6 DZZ-38-9/5 3.6 Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do dostarczenia bezpłatnie Zamawiającemu po egzemplarze tytułów prasowych z dni, w których ukażą się zamawiane publikac. 3.7 Prawa autorskie do artykułu sponsorowanego oraz zdjęć i proktów graficznych wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia. 6

7 DZZ-38-9/5 Część nr Informac i promoc w bezpłatnej prasie lokalnej. Przedmiotem zamówienia st przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz publikac w bezpłatnej prasie lokalnej obejmującej powiat olsztyński i Miasto Olsztyn artykułów lub/i reklam wizerunkowych dotyczących realizacji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego wg harmonogramu: Prasa powier zchnia mar -5 mar -6 kwi- 5 maj- 5 cze- 5 lip- 5 sie- 5 wrz- 5 paź- 5 lis- 5 gru- 5 sty- 6 lut- 6 kwi- 6 Czasopismo bezpłatne dystrybułowa 3 3 ne w mieście / str. Olsztyn powiecie i olsztyńskim. Szczegółowy opis zamówienia części nr :.. zamówienie dotyczy opracowania merytorycznego i graficznego artykułów sponsorowanych o powierzchni zgodniej z powyższym zestawieniem.. wykonania zdjęć do publikacji artykułów.3. artykuły w pełnym kolorze,.4. artykuły muszą zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach proktu.5. artykuły muszą ukazać się w prasie bezpłatnej której dnorazowy dzienny nakład na terenie powiatu olsztyńskiego i Miasta Olsztyna wynosi minimum 0 tyś..6. artykuły sponsorowane mogą na zlecenie zamawiającego być zamienione na reklamy wizerunkowe w tym przypadku powierzchnia w gazecie pozosta bez zmian.7. Wykonawca oświadcza, że dopuszcza przesunięcia w mediaplanie w ramach tej samej powierzchni i wartości publikacji..8. Artykuły muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego 7

8 DZZ-38-9/5 zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3. Warunki realizacji części nr : 3.. Artykuły sponsorowane lub reklamy wizerunkowe zostaną opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego oraz PODRĘCZNIKIEM KOMUNIKACJII I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia). 3.. Przekaz informacyjny, w tym język i grafika, powinien być dostosowany do charakteru tytułu prasowego i go czytelników. Artykuł musi charakteryzować się następującymi cechami: czytelnością niskim współczynnikiem mglistości FOG( Gunning-Fog Index wskaźnik mglistości Gunninga określa poziom skomplikowania danego tekstu. Jeśli chce się być zrozumiałym, należy używać krótkich słów i zdań. Przekaz wymaga wtedy od odbiorcy mniej wysiłku włożonego w czytanie) empatią komunikacyjną, tj. przyjęciem perspektywy odbiorcy, dostosowaniem się do go postaw, oczekiwań, światopoglądu i zakresu wiedzy; poprawnością językową, gramatyczną, interpunkcyjną; spójnym stylem Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe muszą być aktualne, tj. przedstawiać stan bieżący Wszelkie publikac muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3.5. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do przedstawienia zamawiającemu każdorazowo wersji artykułu sponsorowanego lub proktu graficznego przygotowanego do druku, przed go publikacją w prasie, w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do dostarczenia bezpłatnie Zamawiającemu po egzemplarze tytułów prasowych z dni, w których ukażą się zamawiane publikac. 8

9 DZZ-38-9/ Prawa autorskie do artykułu sponsorowanego oraz zdjęć i proktów graficznych wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia. 9

10 DZZ-38-9/5 Część nr 3 Przygotowanie, uruchomienie, aktualizac i utrzymanie strony internetowej proktu. Przedmiotem zamówienia st zaproktowanie, przygotowanie, uruchomienia, aktualizac i utrzymanie (hosting) strony internetowej dla proktu zgodnie z wymogami PODRĘCZNIKA KOMUNIKACJII IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu oraz strukturą:.. programie (angielska i polska wers językowa).. aktualności : postęp wdrażania (aktualności), osiągnięcia w go realizacji, zdjęcia (aktualizac polskiej wersji językowej nie rzadziej niż w tygodniu natomiast angielskiej razy w miesiącu).3. o badaniach - wykaz dostępnych w ramach proktu badań profilaktycznych wraz opisami, terminami i dostępnością.4. restrac na badania - opis procedury restracji na badania wraz z telefonami kontaktowymi.5. spotkania informacyjne terminy, miejsca i prelegenci. Szczegółowy opis zamówienia części nr 3:.. Przedmiotem zamówienia st: a) stworzenie dwujęzycznej w języku polskim i angielskim strony internetowej Proktu, b) Prowadzenie strony internetowej Proktu, Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zapisami Wymogów dotyczące Informacji i Promocji do Regulacji w sprawie wdrażania funduszy norweskich i EOG oraz zapisami Podręcznika Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej zawierającego porady i praktyczne wskazówki na temat sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w proktach dofinansowanych z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego... Przedmiot zamówienia obejmu: Przygotowanie koncepcji graficznej: a) wymagane są min. koncepc graficzne witryny do przedstawienia do wyboru dla Zamawiającego, b) grafika przewidziana do zastosowania w witrynie musi nawiązywać do tematyki proktu, c) dopuszczalne st osadzanie grafiki statycznej oraz animacji Flash, d) szkielet witryny ma być oparty następującej na strukturze 0

11 DZZ-38-9/5 e) znaki graficzne zgodne z wytycznymi Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. f) koncepc graficzna witryny ma być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w postaci dnostronicowych wydruków lub plików graficznych prezentujących wygląd witryny w możliwych konfiguracch zawartości. g) minimalna zawartość informacyjna: informac o prokcie; cele; ogólny harmonogram działań; informac o postępie we wdrażaniu proktu, osiągniętych rezultatach, materiały promocyjne oraz informacyjne na temat opieki okołoporodowej, informac o współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców; zdjęcia z realizacji proktu i opisy zrealizowanych działań zarówno części inwestycyjnej i nie inwestycyjnej, dane kontaktowe i informac o osobach odpowiadających za realizację proktu kadra zarządzająca oraz personel medyczny odpowiadający za poszczególne komponenty medyczne w prokcie, osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, odniesienie do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego..3. System zarządzania treścią (CMS) musi posiadać następujące cechy : a) CMS musi być napisany w języku skryptowym PHP z wykorzystaniem bazy danych MySQL, b) CMS musi generować kod źródłowy strony o następujących wymaganiach c) zgodność ze specyfikacją W3C XHTML.0 lub nowszy, d) wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS e) poprawne wyświetlanie strony najpopularniejszych przeglądarkach posiadających na terenie Polski udział większy niż 5% zgodnie z rankingiem publikowanym pod adresem pl rankings webbrowsers. html, f) niedozwolone st użycie technologii Flash do prezentacji menu i treści strony,

12 DZZ-38-9/5 3. Warunki realizacji części nr 3: 3.. Zarządzanie stroną w tym aktualizac, wstawienie przesłanych przez Zmawiającego artykułów i treści oraz ich tłumaczenie na język angielski pozostają po stronie Wykonawcy. Czas reagowania Wykonawcy na przesłane aktualizac i poprawki Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. 3.. Termin uruchomienia strony : maksymalnie 0 dni roboczych od momentu podpisania umowy 3.3. Okres utrzymywania strony: 30 kwiecień 06

13 DZZ-38-9/5 Część nr 4 Promoc na stronie internetowej której tematyka dotyczy zdrowia matki i dziecka, ciąży i macierzyństwa. Przedmiotem zamówienia st przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz publikac na stronie internetowej, której tematyka dotyczy zdrowia matki i dziecka, ciąży i macierzyństwa o minimalnej miesięcznej statystyce.000 unikalnych użytkowników wchodzących na stronę z regionu Warmii i Mazur, artykułów sponsorowanych oraz ingów (do zarestrowanych użytkowników minimalnie 4 tyś adresów) wg harmonogramu: Forma Mailing liczba wysyłek artykuł (7 dni na Stronie Głównej ) liczba publikacji artykuł (7 dni na podstronie dot. zdrowia) liczba publikacji mar- kw czelip-5 sie-5 5 i-5 5 wrz- paź- gru- kwilis-5 sty-6 lut Warunki realizacji części nr 4:.. Artykuły sponsorowane i mailingi zostaną opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego oraz PODRĘCZNIKIEM KOMUNIKACJII I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu na podstawie 3

14 DZZ-38-9/5 materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia)... Przekaz informacyjny, w tym język i grafika, powinien być dostosowany do charakteru czytelników. Artykuł musi charakteryzować się następującymi cechami: czytelnością niskim współczynnikiem mglistości FOG( Gunning-Fog Index wskaźnik mglistości Gunninga określa poziom skomplikowania danego tekstu. Jeśli chce się być zrozumiałym, należy używać krótkich słów i zdań. Przekaz wymaga wtedy od odbiorcy mniej wysiłku włożonego w czytanie) empatią komunikacyjną, tj. przyjęciem perspektywy odbiorcy, dostosowaniem się do go postaw, oczekiwań, światopoglądu i zakresu wiedzy; poprawnością językową, gramatyczną, interpunkcyjną; spójnym stylem..3. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe muszą być aktualne, tj. przedstawiać stan bieżący..4. Wszelkie publikac i mailingi muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa.5. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do przedstawienia zamawiającemu każdorazowo wersji artykułu sponsorowanego lub mailingu, przed go publikacją lub wysyłką w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia..6. Prawa autorskie do artykułu sponsorowanego oraz zdjęć i proktów graficznych wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia. 4

15 DZZ-38-9/5 Część nr 5 Informac i promoc w lokalnej rozgłośni radiowej z produkcją spotów radiowych. Przedmiotem zamówienia st reklamowa kampania radiowa obejmująca produkcję i ję spotów radiowych o długości 30 sekund na antenie regionalnego radia obejmującego swoim zasięgiem powiat olsztyński oraz powiaty, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki... Kampania radiowa będzie przeprowadzona w miesiącach kwiecień, maj, lipiec, wrzesień, listopad w roku 05 oraz styczeń, marzec w roku 06 (w sumie 7 miesięcy). Liczba spotów emitowanych w dnym miesiącu nie będzie mniejsza niż 50. Zamówienie uwzględnia wykonanie (nagranie) wg wytycznych zamawiającego 7 wersji spotów po dnej wersji na każdy miesiąc kampanii... Pory ji spotów (mediaplan) oraz ich treść zostaną uzgodnione i zatwierdzone z Zamawiającym..3. Spoty muszą zawierać informację: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu spoty na nośniku CD w terminie 7 dni od zakończenia ji z danego miesiąca. 5

16 DZZ-38-9/5 Część nr 6 Informac i promoc w lokalnej stacji telewizyjnej z produkcją spotów reklamowych. Przedmiotem zamówienia st produkc dwóch spotów promocyjnych i ich na antenie regionalnej telewizji obejmującej zasięgiem nadawania obszar oddziaływania proktu tj powiaty: olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki... Spoty o długości 30 sekund będą opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia w sumie dwa dni zdjęciowe i dwa dni montażowe). Produkc pierwszego spotu zostanie zrealizowana do końca marca 05 natomiast drugiego do końca sierpnia Emis spotów odbędzie się w dwóch cyklach miesięcznych (kwiecień i wrzesień 05) wg poniższego mediaplanu: Kwiecień 05 SPOT NR Pasmo/godzina 8.30 minimum spotów 0.00 minimum 8 spotów.00 minimum 4 spoty Wrzesień 05 SPOT NR Pasmo/godzina 8.30 minimum spotów 0.00 minimum 8 spotów.00 minimum 4 spoty.3. Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu spoty na nośnikach CD DVD w popularnym formacie multimedialnym..4. Prawa autorskie do spotów wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia..5. Spoty telewizyjne muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 6

17 DZZ-38-9/5 Część nr 7 Organizac konferencji prasowych. Przedmiotem zamówienia st współorganizac trzech konferencji prasowych planowanych w terminach: marzec lub kwiecień 05, sierpień lub wrzesień 05, kwiecień 06 realizowanych na terenie Zamawiającego. Szczegółowe terminy realizacji konferencji będą podane przy podpisaniu umowy. W ramach organizacji konferencji Wykonawca przygotu koncepc ustawienia Sali oraz poczęstunek... Poczęstunek w formie bufetu szwedzkiego ma obejmować dostarczenie szklanych lub porcelanowych naczyń, podgrzewaczy, zastawy, eleganckiej dekoracji stołów,obsługę oraz serwis techniczny oraz sprzątający w sumie minimum osoby... Menu ma obejmować (podane z gramaturą na osobę): napo gorące: kawę, herbatę (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), dodatki mleko, cukier, cytryna; woda butelkowana,gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 500 ml na osobę); soki 3 rodza soków 00% (łącznie co najmniej 300 ml na osobę); ciastka kruche (co najmniej 80g na osobę). kanapki dekoracyjne (4 sztuki na osobę co najmniej 40 g),do wyboru z łososiem, serami twardymi, indykiem wędzonym, szynką, peperoni itp.; kanapki podane będą na pieczywie snym (den rodzaj) i ciemnym (dwa rodza) sałatki co najmniej 3 propozyc (łącznie co najmniej 00g na osobę); kosz pieczywa mieszanego do sałatek (serwowane bez ograniczeń);. Wraz z ofertą cenową Wykonawca przedłoży przykładowe menu, które będzie każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego przed planowaną konferencją. Wykonawca określa cenę za osobę. 3. Zamówienie dotyczy organizacji trzech konferencji po 30 osób każda. 4. Szczególne warunki zamówienia: 4.. Wykonawca dostarczy zarówno wodę mineralną gazowaną, k i niegazowaną (w opakowaniach zwrotnych) - woda butelkowana o pomności do 500 ml; 4.. poczęstunek i napo wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach ceramicznych niednorazowego użytku wraz z metalowymi sztućcami; 4.3. Wykonawca zapewni dekorację stołów; 4.4. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w trakcie trwania spotkania minimum osoby 7

18 DZZ-38-9/ Wykonawca zapewni dowóz posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego; 4.6. Wykonawca po zakończeniu danego spotkania doprowadzi miejsce świadczenia usługi do stanu sprzed rozpoczęcia j świadczenia (w szczególności odbierze naczynia i sztućce oraz inne materiały będące własnością Wykonawcy, wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi). 8

19 DZZ-38-9/5 Część nr 8 Informac i promoc na tablicach plenerowych typu billboard. Przedmiotem zamówienia st promoc proktu na tablicach plenerowych Wykonawcy, tablice typu Billborad o wymiarach minimum 504 x 38 cm... Kampania zostanie przeprowadzona w dwóch -miesięcznych turach po 0 tablic każda i obejmować będzie druk reklam (każda z dwóch kampanii przewidu inny prokt graficzny) i wyklenie tablic... Tablice muszą być zlokalizowane wg planu: minimum 6 tablic na terenie miasta Olsztyn, 4 tablice w miastach powiatowych : Lidzbark Warmiński lub/i Bartoszyce lub/i Kętrzyn lub/i Szczytno lub/i Mrągowo lub/i Nidzica..3. Dokładne lokalizac (adresy) będą uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy..4. Okresy w których planu się przeprowadzenie kampanii w zależności od dostępności tablic to: - kampania : marzec lub kwiecień 05 0 tablic - kampania : wrzesień lub październik 05 0 tablic.5. Wykonawca na etapie realizacji umowy przekaże Zamawiającego dokumentację fotograficzną wszystkich tablic wyklejonych zgodnie z zamówieniem w terminie 0 dni od początku każdej z dwóch kampanii. 9

20 DZZ-38-9/5 Część nr 9 Materiały drukowane i dystrybuc. Przedmiotem zamówienia st dostawa druków i materiałów poligraficznych wg specyfikacji: a. Plakat - 3 wzory - rozmiar B - zadruk papier minimum 5g - kreda błysk - nakład i wykonanie: wzór I 3000 szt 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę wzór II 000 szt - 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę wzór III 000 szt. 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę b. Ulotki - 3 wzory - rozmiar x DL składane do DL ( big) - zadruk papier minimum 30g - kreda błysk - nakład i wykonanie: Wzór I dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych Zleceniodawcę Wzór II dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych Zleceniodawcę 0 przez przez Wzór III dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę c. Roll-up - wzory - rozmiar banera 00 x 00 - zadruk 4+0

21 DZZ-38-9/5 - pokrowiec - blackout baner - liczba szt i termin dostawy: wzór I 4 szt tydzień od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę wzór II 4 szt tydzień od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę - kaseta: grube aluminium k na zdjęciu: d. Certyfikaty szkoły rodzenia - wzór - zadruk papier kreda mat, min. 300 g - nakład 400 szt - wykonanie 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę - wymiar A4 e. Ankiety badań proktu - rozmiar A4-3 wzory - papier biurowy minimum 80g - zadruk nakład: szt - dostawa: tydzień od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę f. Stoki na ulotki Przedmiotem zamówienia są stoki na ulotki DL wg poniższego wzoru i specyfikacji: - materiał pleksi - dwie kieszonki - 80 szt. - dostawa dwa tygodnie od podpisania umowy g. Dystrybuc materiałów i konfekcjonowanie.. Zasięg działań promocyjnych obejmu: powiaty olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki... Wykonawca zadba o odpowiednie zabezpieczenie dostarczanych materiałów

22 DZZ-38-9/5.3. Dostawy materiałów będą dokumentowane podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DZZ-38-9/5 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy promocji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-03-03 14:12 Olsztyn: Promocja projektu: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Nazwa zamówienia publicznego: Promocja projektu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i publikacja w prasie oraz serwisach internetowych wydawcy cyklu artykułów dotyczących projektu pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1do SIWZ Główny kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: przygotowanie oraz realizacja VI edycji konkursu pn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W OPOLU

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W OPOLU INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W OPOLU Zaproszenie do złożenia oferty nr 01/2015/GEKON2-266929/ICiMB (szacunkowa wartość zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ bądź widoczny!

NOWOŚĆ bądź widoczny! CENNIK OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH 2014 Wybory samorządowe Ważny do 16 listopada 2014 roku Nasze media: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, Tygodnik Rybnicki portal Nowiny.pl, ulotki i plakaty wyborcze SKUTECZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opole, dn 08. 07.2015 Załącznik nr zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 Opole, dn 08. 07.2015 Załącznik nr zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Opole, dn 08. 07.2015 Załącznik nr zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą Sieć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powiat Jarociński wraz z partnerskimi powiatami realizuje projekt Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCYM JEST : Gmina Łobez / Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Spokojna 4, 73-150 Łobez woj. zachodniopomorskie tel. 91 3974370, faks 91

Bardziej szczegółowo

Z nami zdobędziesz wyborców Ogłoszenia wyborcze

Z nami zdobędziesz wyborców Ogłoszenia wyborcze CENNIK OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH 2015 Wybory parlamentarne Ważny do 25 października 2015 roku Nasze media: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, Tygodnik Rybnicki portal Nowiny.pl, ulotki i plakaty wyborcze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymagania ilościowe, jakościowe i techniczne 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie materiałów reklamowych internetowych graficznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr. Załącznik Nr 7 do SIWZ Projekt umowy W dniu. 2013 roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU Z OGŁOSZENIEM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU Z OGŁOSZENIEM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30. Numer postępowanie: JRP.V.271.15.2015 Olsztyn, 23 kwietnia 2015 roku ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU Z OGŁOSZENIEM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa.

Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa zamówienia publicznego: Promocja projektu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, RR-V MW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, RR-V MW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-08- RR-V.041.4.8.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Opracowanie grafiki awersu Karty Biletu Elektronicznego dedykowanej projektowi

Zadanie 1: Opracowanie grafiki awersu Karty Biletu Elektronicznego dedykowanej projektowi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zadanie 1: Opracowanie grafiki awersu Karty Biletu Elektronicznego dedykowanej projektowi 1. Przedstawienie co najmniej trzech projektów graficznych awersu

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2. Nazwa Firmy..., siedziba..., REGON..., NIP... reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. 2. Nazwa Firmy..., siedziba..., REGON..., NIP... reprezentowanym przez: Załącznik nr 2. WZÓR UMOWY zawarta dnia..., w Bielinach, pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, NIP: 657-269-35-04 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług 1. Zamawiający PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A. Przedmiot zamówienia Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PORTAL I DWUTYGODNIK OFERTA HANDLOWA 2015

PORTAL I DWUTYGODNIK OFERTA HANDLOWA 2015 PORTAL I DWUTYGODNIK SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cennik web 3. Cennik prasa 3. Opracowanie graficzne reklam 4. Kontakt 3 4 9 15 16 2 WSTĘP iotwock jest platformą trójmedialną dostępną jednocześnie jako bezpłatna

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą

1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą Lp Element promocji Opis Ilość. 1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą 1000 szt. promocja na stronach miesięcznika: Kurier Gryfowski.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: Za termin realizacji/ wykonania druku przyjmuje się: Dla pozycji: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 19 maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. - informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują,

Załącznik nr 2. - informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują, Lp. Element promocji Opis Ilość 1. Teksty sponsorowane na Teksty będą zawierać informację o źródłach finansowania projektu oraz adres strony 4 potrzeby lokalnych mediów internetowej projektu. Tematyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Pytanie 2.

INFORMACJA NR 1. Pytanie 2. Zielona Góra, dnia 04.01.2013 r. u l. L i c e a l n a 9 65-417 Zielona Góra t e l. ( 0 6 8 ) 3 2 8-2 8-9 0 f a x. ( 0 6 8 ) 3 2 4-7 4-4 7 DZIAŁ ZAOPATRZENIA INFORMACJA NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Realizacja prasowej kampanii promocyjnej Muzeum Emigracji w Gdyni, w zakres której wchodzi publikacja prasowych artykułów/tekstów sponsorowanych/reklam (zwanych

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Wewnętrzny Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Regulamin składania materiałów do druku przez Jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Do siedziby Biura Promocji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia:

I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: PZR-II.7311.7.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów prac: 1/ właściwa identyfikacja grup docelowych i ich potrzeb, opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Szczegółowy harmonogram zrealizowanego programu konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej Białystok 11.01.2010 r Dopracowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Szczecin, dnia 06.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Strona 1 Szanowni Państwo, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: Fundusz Mikropożyczkowy KLON współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Część ogólna. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla projektu Rozwój systemu zarzadzania transportem publicznym w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Realizacja usług graficznych na potrzeby edukacji, promocji i informacji Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn.

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn. Maniowy, dnia 29.07.2014 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn.: Opracowanie oraz druk informacyjno - promocyjnych: ulotek, plakatów, tablic oraz naklejek samoprzylepnych. Projekt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 6 czerwca 2016 r. w Dzikowcu (woj. podkarpackie, powiat kolbuszowski) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań Programu

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Świadczymy usługi w zakresie:

Świadczymy usługi w zakresie: Studio DTP & Agencja Reklamowa tel. 606 35 35 90 office@hussars.pl www.hussars.pl Hussars Creation 06.2012 DTP KSIĄŻKI... 4 MAGAZYNY / CZASOPISMA... 4 KATALOGI / FOLDERY REKLAMOWE... 4 ULOTKI... 4 WIZYTÓWKI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIXON OFERTA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH. mix.on@outlook.com +48 607 710 944 www.mixon.com.pl Mikołaj Kaczmarczyk - MixON

MIXON OFERTA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH. mix.on@outlook.com +48 607 710 944 www.mixon.com.pl Mikołaj Kaczmarczyk - MixON MIXON OFERTA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH mix.on@outlook.com +48 607 710 944 www.mixon.com.pl Mikołaj Kaczmarczyk - MixON 1. LOGOTYPY PAKIET PODSTAWOWY 3 projekty logotypów; 5 poprawek wybranego logo; projekt

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartość szacunkowa zamówienia została określona w preambule SIWZ. Kwota ta nie przekracza 193 000 Euro.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartość szacunkowa zamówienia została określona w preambule SIWZ. Kwota ta nie przekracza 193 000 Euro. Nr sprawy: AZP-240 /PN-P14/002/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika Data: 14.01.2011 r. Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu na: Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, artykułów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania ogólne dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA o Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów ul. Parkowa 45A/10, 71-634 Szczecin NIP: 8513081574, REGON: 320623213, KRS: 0000320643 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wybór dostawcy usługi na realizację materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 27 czerwca 2016 r. w Wigrach (woj. podlaskie, powiat suwalski, gmina Suwałki) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

Szczecin, dnia r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Szczecin, dnia 10.12.2014.r.. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych dla PPNT Gdynia obejmująca: a. produkcję materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(2)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(2) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.11.2011.JK 2 Zielona Góra, 2011 03-22 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ (po zmianach) Nazwa i adres Wykonawcy/ów Kalkulacja cenowa Część nr I Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie centralnej Przedmiot zamówienia Nazwa medium I II

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - Pakiet Premium Pakiet Premium - banner na stronie głównej www.naszeligi.pl

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu Mierzyn24.pl

Oferta reklamowa portalu Mierzyn24.pl Oferta reklamowa portalu Mierzyn24.pl Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową portalu Mierzyn24.pl na rok 2012 uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne formy promocji. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo