Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 DZZ-38-9/5 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy promocji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:. Informac i promoc w płatnej prasie lokalnej i Internecie z proktami graficznymi. Informac i promoc w bezpłatnej prasie lokalnej 3. Przygotowania, uruchomienia, aktualizac i utrzymania strony internetowej proktu 4. Promoc na stronie internetowej, której tematyka dotyczy zdrowia matki i dziecka, ciąży i macierzyństwa 5. Informac i promoc w lokalnej rozgłośni radiowej z produkcją spotów radiowych 6. Informac i promoc w lokalnej stacji telewizyjnej z produkcją spotów reklamowych 7. Organizac konferencji prasowych 8. Informac i promoc na tablicach plenerowych typu billboard 9.Druk/produkc materiałów promocyjno- informacyjnych i ich dystrybuc

2 DZZ-38-9/5 Część nr Informac i promoc w płatnej prasie lokalnej i Internecie z proktami graficznymi. Przedmiotem zamówienia st:.. Przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz publikac w płatnej prasie lokalnej (oraz w lokalnych / powiatowych internetowych serwisach informacyjnych) obejmującej zgodnie z proktem powiaty: olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki artykułów dotyczących realizacji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego wg harmonogramu: Prasa powier zchnia mar -5 mar -6 kwi- 5 maj- 5 cze- 5 lip- 5 sie- 5 wrz- 5 paź- 5 lis- 5 gru- 5 sty- 6 lut- 6 kwi- 6 tygodniki w powiecie lidzbarskim, nidzickim, mrągowskim oraz odpowiednio ¼ str. 3 3 internetowe serwisy powiatowe tygodniki w powiecie lidzbarskim, nidzickim, mrągowskim oraz odpowiednio ½ str. internetowe serwisy powiatowe

3 DZZ-38-9/5 tygodniki w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, szczycieński m, olsztyńskim oraz ¼ str odpowiednio internetowe serwisy powiatowe tygodniki w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, szczycieński m, olsztyńskim oraz ½ str. odpowiednio internetowe serwisy powiatowe tygodniki w powiatach: lidzbarskim, nidzickim, mrągowskim oraz odpowiednio str. internetowe serwisy powiatowe 3

4 DZZ-38-9/5 tygodniki w powiatach bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, olsztyński str. oraz odpowiednio internetowe serwisy powiatowe..opracowanie proktów graficznych wraz z przekazaniem praw autorskich oraz przygotowaniem do druku wg wytycznych Zamawiającego (DTP) proktów reklam wizerunkowych, artykułów sponsorowanych oraz innych proktów : plakat B 3 wzory roll-up wzory ulotka informacyjna ( x DL) 3 wzory reklama na tablice typu billborad (504 x 38cm) wzory certyfikat szkoły rodzenia A4 tablica informacyjna i pamiątkowa dla proktu logo akcji Koszt zakupu/wykonania zdjęć po stronie Wykonawcy.. Szczegółowy opis zamówienia do części nr :.. zamówienie dotyczy opracowania merytorycznego i graficznego artykułów sponsorowanych o powierzchni zgodniej z powyższym zestawieniem oraz innych reklam graficznych.. wykonania zdjęć do publikacji artykułów.3. artykuły muszą być w pełnym kolorze,.4. artykuły muszą zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach proktu.5. artykuły muszą ukazać się w prasie której dnorazowy dzienny nakład na terenie poszczególnych powiatów wynosi minimum 3 tyś egzemplarzy, w przypadku powiatu olsztyńskiego minimum 5 tyś.,.6. artykuły sponsorowane mogą na zlecenie zamawiającego być zamienione na reklamy wizerunkowe w tym przypadku powierzchnia w gazecie pozosta bez zmian 4

5 DZZ-38-9/5.7. Wykonawca oświadcza, że dopuszcza przesunięcia w mediaplanie w ramach tej samej powierzchni i wartości publikacji..8. Artykuły muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3. Warunki realizacji części nr : 3.. Artykuły sponsorowane lub reklamy wizerunkowe zostaną opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego oraz PODRĘCZNIKIEM KOMUNIKACJII I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia). 3.. Przekaz informacyjny, w tym język i grafika, powinien być dostosowany do charakteru tytułu prasowego i go czytelników. Artykuł musi charakteryzować się następującymi cechami: czytelnością niskim współczynnikiem mglistości FOG( Gunning-Fog Index wskaźnik mglistości Gunninga określa poziom skomplikowania danego tekstu. Jeśli chce się być zrozumiałym, należy używać krótkich słów i zdań. Przekaz wymaga wtedy od odbiorcy mniej wysiłku włożonego w czytanie) empatią komunikacyjną, tj. przyjęciem perspektywy odbiorcy, dostosowaniem się do go postaw, oczekiwań, światopoglądu i zakresu wiedzy; poprawnością językową, gramatyczną, interpunkcyjną; spójnym stylem. 3.3 Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe muszą być aktualne, tj. przedstawiać stan bieżący. 3.4 Wszelkie publikac muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3.5 Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do przedstawienia zamawiającemu każdorazowo wersji artykułu sponsorowanego lub proktu graficznego przygotowanego do druku, przed go publikacją w prasie, w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia. 5

6 DZZ-38-9/5 3.6 Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do dostarczenia bezpłatnie Zamawiającemu po egzemplarze tytułów prasowych z dni, w których ukażą się zamawiane publikac. 3.7 Prawa autorskie do artykułu sponsorowanego oraz zdjęć i proktów graficznych wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia. 6

7 DZZ-38-9/5 Część nr Informac i promoc w bezpłatnej prasie lokalnej. Przedmiotem zamówienia st przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz publikac w bezpłatnej prasie lokalnej obejmującej powiat olsztyński i Miasto Olsztyn artykułów lub/i reklam wizerunkowych dotyczących realizacji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego wg harmonogramu: Prasa powier zchnia mar -5 mar -6 kwi- 5 maj- 5 cze- 5 lip- 5 sie- 5 wrz- 5 paź- 5 lis- 5 gru- 5 sty- 6 lut- 6 kwi- 6 Czasopismo bezpłatne dystrybułowa 3 3 ne w mieście / str. Olsztyn powiecie i olsztyńskim. Szczegółowy opis zamówienia części nr :.. zamówienie dotyczy opracowania merytorycznego i graficznego artykułów sponsorowanych o powierzchni zgodniej z powyższym zestawieniem.. wykonania zdjęć do publikacji artykułów.3. artykuły w pełnym kolorze,.4. artykuły muszą zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach proktu.5. artykuły muszą ukazać się w prasie bezpłatnej której dnorazowy dzienny nakład na terenie powiatu olsztyńskiego i Miasta Olsztyna wynosi minimum 0 tyś..6. artykuły sponsorowane mogą na zlecenie zamawiającego być zamienione na reklamy wizerunkowe w tym przypadku powierzchnia w gazecie pozosta bez zmian.7. Wykonawca oświadcza, że dopuszcza przesunięcia w mediaplanie w ramach tej samej powierzchni i wartości publikacji..8. Artykuły muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego 7

8 DZZ-38-9/5 zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3. Warunki realizacji części nr : 3.. Artykuły sponsorowane lub reklamy wizerunkowe zostaną opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego oraz PODRĘCZNIKIEM KOMUNIKACJII I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia). 3.. Przekaz informacyjny, w tym język i grafika, powinien być dostosowany do charakteru tytułu prasowego i go czytelników. Artykuł musi charakteryzować się następującymi cechami: czytelnością niskim współczynnikiem mglistości FOG( Gunning-Fog Index wskaźnik mglistości Gunninga określa poziom skomplikowania danego tekstu. Jeśli chce się być zrozumiałym, należy używać krótkich słów i zdań. Przekaz wymaga wtedy od odbiorcy mniej wysiłku włożonego w czytanie) empatią komunikacyjną, tj. przyjęciem perspektywy odbiorcy, dostosowaniem się do go postaw, oczekiwań, światopoglądu i zakresu wiedzy; poprawnością językową, gramatyczną, interpunkcyjną; spójnym stylem Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe muszą być aktualne, tj. przedstawiać stan bieżący Wszelkie publikac muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 3.5. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do przedstawienia zamawiającemu każdorazowo wersji artykułu sponsorowanego lub proktu graficznego przygotowanego do druku, przed go publikacją w prasie, w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do dostarczenia bezpłatnie Zamawiającemu po egzemplarze tytułów prasowych z dni, w których ukażą się zamawiane publikac. 8

9 DZZ-38-9/ Prawa autorskie do artykułu sponsorowanego oraz zdjęć i proktów graficznych wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia. 9

10 DZZ-38-9/5 Część nr 3 Przygotowanie, uruchomienie, aktualizac i utrzymanie strony internetowej proktu. Przedmiotem zamówienia st zaproktowanie, przygotowanie, uruchomienia, aktualizac i utrzymanie (hosting) strony internetowej dla proktu zgodnie z wymogami PODRĘCZNIKA KOMUNIKACJII IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu oraz strukturą:.. programie (angielska i polska wers językowa).. aktualności : postęp wdrażania (aktualności), osiągnięcia w go realizacji, zdjęcia (aktualizac polskiej wersji językowej nie rzadziej niż w tygodniu natomiast angielskiej razy w miesiącu).3. o badaniach - wykaz dostępnych w ramach proktu badań profilaktycznych wraz opisami, terminami i dostępnością.4. restrac na badania - opis procedury restracji na badania wraz z telefonami kontaktowymi.5. spotkania informacyjne terminy, miejsca i prelegenci. Szczegółowy opis zamówienia części nr 3:.. Przedmiotem zamówienia st: a) stworzenie dwujęzycznej w języku polskim i angielskim strony internetowej Proktu, b) Prowadzenie strony internetowej Proktu, Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zapisami Wymogów dotyczące Informacji i Promocji do Regulacji w sprawie wdrażania funduszy norweskich i EOG oraz zapisami Podręcznika Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej zawierającego porady i praktyczne wskazówki na temat sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w proktach dofinansowanych z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego... Przedmiot zamówienia obejmu: Przygotowanie koncepcji graficznej: a) wymagane są min. koncepc graficzne witryny do przedstawienia do wyboru dla Zamawiającego, b) grafika przewidziana do zastosowania w witrynie musi nawiązywać do tematyki proktu, c) dopuszczalne st osadzanie grafiki statycznej oraz animacji Flash, d) szkielet witryny ma być oparty następującej na strukturze 0

11 DZZ-38-9/5 e) znaki graficzne zgodne z wytycznymi Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. f) koncepc graficzna witryny ma być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w postaci dnostronicowych wydruków lub plików graficznych prezentujących wygląd witryny w możliwych konfiguracch zawartości. g) minimalna zawartość informacyjna: informac o prokcie; cele; ogólny harmonogram działań; informac o postępie we wdrażaniu proktu, osiągniętych rezultatach, materiały promocyjne oraz informacyjne na temat opieki okołoporodowej, informac o współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców; zdjęcia z realizacji proktu i opisy zrealizowanych działań zarówno części inwestycyjnej i nie inwestycyjnej, dane kontaktowe i informac o osobach odpowiadających za realizację proktu kadra zarządzająca oraz personel medyczny odpowiadający za poszczególne komponenty medyczne w prokcie, osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, odniesienie do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego..3. System zarządzania treścią (CMS) musi posiadać następujące cechy : a) CMS musi być napisany w języku skryptowym PHP z wykorzystaniem bazy danych MySQL, b) CMS musi generować kod źródłowy strony o następujących wymaganiach c) zgodność ze specyfikacją W3C XHTML.0 lub nowszy, d) wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS e) poprawne wyświetlanie strony najpopularniejszych przeglądarkach posiadających na terenie Polski udział większy niż 5% zgodnie z rankingiem publikowanym pod adresem pl rankings webbrowsers. html, f) niedozwolone st użycie technologii Flash do prezentacji menu i treści strony,

12 DZZ-38-9/5 3. Warunki realizacji części nr 3: 3.. Zarządzanie stroną w tym aktualizac, wstawienie przesłanych przez Zmawiającego artykułów i treści oraz ich tłumaczenie na język angielski pozostają po stronie Wykonawcy. Czas reagowania Wykonawcy na przesłane aktualizac i poprawki Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. 3.. Termin uruchomienia strony : maksymalnie 0 dni roboczych od momentu podpisania umowy 3.3. Okres utrzymywania strony: 30 kwiecień 06

13 DZZ-38-9/5 Część nr 4 Promoc na stronie internetowej której tematyka dotyczy zdrowia matki i dziecka, ciąży i macierzyństwa. Przedmiotem zamówienia st przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz publikac na stronie internetowej, której tematyka dotyczy zdrowia matki i dziecka, ciąży i macierzyństwa o minimalnej miesięcznej statystyce.000 unikalnych użytkowników wchodzących na stronę z regionu Warmii i Mazur, artykułów sponsorowanych oraz ingów (do zarestrowanych użytkowników minimalnie 4 tyś adresów) wg harmonogramu: Forma Mailing liczba wysyłek artykuł (7 dni na Stronie Głównej ) liczba publikacji artykuł (7 dni na podstronie dot. zdrowia) liczba publikacji mar- kw czelip-5 sie-5 5 i-5 5 wrz- paź- gru- kwilis-5 sty-6 lut Warunki realizacji części nr 4:.. Artykuły sponsorowane i mailingi zostaną opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego oraz PODRĘCZNIKIEM KOMUNIKACJII I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI INFORMACJI I PROMOCJI proktu na podstawie 3

14 DZZ-38-9/5 materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia)... Przekaz informacyjny, w tym język i grafika, powinien być dostosowany do charakteru czytelników. Artykuł musi charakteryzować się następującymi cechami: czytelnością niskim współczynnikiem mglistości FOG( Gunning-Fog Index wskaźnik mglistości Gunninga określa poziom skomplikowania danego tekstu. Jeśli chce się być zrozumiałym, należy używać krótkich słów i zdań. Przekaz wymaga wtedy od odbiorcy mniej wysiłku włożonego w czytanie) empatią komunikacyjną, tj. przyjęciem perspektywy odbiorcy, dostosowaniem się do go postaw, oczekiwań, światopoglądu i zakresu wiedzy; poprawnością językową, gramatyczną, interpunkcyjną; spójnym stylem..3. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe muszą być aktualne, tj. przedstawiać stan bieżący..4. Wszelkie publikac i mailingi muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa.5. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany st do przedstawienia zamawiającemu każdorazowo wersji artykułu sponsorowanego lub mailingu, przed go publikacją lub wysyłką w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia..6. Prawa autorskie do artykułu sponsorowanego oraz zdjęć i proktów graficznych wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia. 4

15 DZZ-38-9/5 Część nr 5 Informac i promoc w lokalnej rozgłośni radiowej z produkcją spotów radiowych. Przedmiotem zamówienia st reklamowa kampania radiowa obejmująca produkcję i ję spotów radiowych o długości 30 sekund na antenie regionalnego radia obejmującego swoim zasięgiem powiat olsztyński oraz powiaty, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki... Kampania radiowa będzie przeprowadzona w miesiącach kwiecień, maj, lipiec, wrzesień, listopad w roku 05 oraz styczeń, marzec w roku 06 (w sumie 7 miesięcy). Liczba spotów emitowanych w dnym miesiącu nie będzie mniejsza niż 50. Zamówienie uwzględnia wykonanie (nagranie) wg wytycznych zamawiającego 7 wersji spotów po dnej wersji na każdy miesiąc kampanii... Pory ji spotów (mediaplan) oraz ich treść zostaną uzgodnione i zatwierdzone z Zamawiającym..3. Spoty muszą zawierać informację: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu spoty na nośniku CD w terminie 7 dni od zakończenia ji z danego miesiąca. 5

16 DZZ-38-9/5 Część nr 6 Informac i promoc w lokalnej stacji telewizyjnej z produkcją spotów reklamowych. Przedmiotem zamówienia st produkc dwóch spotów promocyjnych i ich na antenie regionalnej telewizji obejmującej zasięgiem nadawania obszar oddziaływania proktu tj powiaty: olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki... Spoty o długości 30 sekund będą opracowane przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych (przeprowadzenie wywiadów, zdjęcia w sumie dwa dni zdjęciowe i dwa dni montażowe). Produkc pierwszego spotu zostanie zrealizowana do końca marca 05 natomiast drugiego do końca sierpnia Emis spotów odbędzie się w dwóch cyklach miesięcznych (kwiecień i wrzesień 05) wg poniższego mediaplanu: Kwiecień 05 SPOT NR Pasmo/godzina 8.30 minimum spotów 0.00 minimum 8 spotów.00 minimum 4 spoty Wrzesień 05 SPOT NR Pasmo/godzina 8.30 minimum spotów 0.00 minimum 8 spotów.00 minimum 4 spoty.3. Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu spoty na nośnikach CD DVD w popularnym formacie multimedialnym..4. Prawa autorskie do spotów wykonanych dla Zamawiającego należne są Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia..5. Spoty telewizyjne muszą zawierać: logotypy funduszy OEG i funduszy norweskich logotyp Miejskiego Szpitala Zespolonego zapis: Dofinansowane z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków budżetu państwa 6

17 DZZ-38-9/5 Część nr 7 Organizac konferencji prasowych. Przedmiotem zamówienia st współorganizac trzech konferencji prasowych planowanych w terminach: marzec lub kwiecień 05, sierpień lub wrzesień 05, kwiecień 06 realizowanych na terenie Zamawiającego. Szczegółowe terminy realizacji konferencji będą podane przy podpisaniu umowy. W ramach organizacji konferencji Wykonawca przygotu koncepc ustawienia Sali oraz poczęstunek... Poczęstunek w formie bufetu szwedzkiego ma obejmować dostarczenie szklanych lub porcelanowych naczyń, podgrzewaczy, zastawy, eleganckiej dekoracji stołów,obsługę oraz serwis techniczny oraz sprzątający w sumie minimum osoby... Menu ma obejmować (podane z gramaturą na osobę): napo gorące: kawę, herbatę (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), dodatki mleko, cukier, cytryna; woda butelkowana,gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 500 ml na osobę); soki 3 rodza soków 00% (łącznie co najmniej 300 ml na osobę); ciastka kruche (co najmniej 80g na osobę). kanapki dekoracyjne (4 sztuki na osobę co najmniej 40 g),do wyboru z łososiem, serami twardymi, indykiem wędzonym, szynką, peperoni itp.; kanapki podane będą na pieczywie snym (den rodzaj) i ciemnym (dwa rodza) sałatki co najmniej 3 propozyc (łącznie co najmniej 00g na osobę); kosz pieczywa mieszanego do sałatek (serwowane bez ograniczeń);. Wraz z ofertą cenową Wykonawca przedłoży przykładowe menu, które będzie każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego przed planowaną konferencją. Wykonawca określa cenę za osobę. 3. Zamówienie dotyczy organizacji trzech konferencji po 30 osób każda. 4. Szczególne warunki zamówienia: 4.. Wykonawca dostarczy zarówno wodę mineralną gazowaną, k i niegazowaną (w opakowaniach zwrotnych) - woda butelkowana o pomności do 500 ml; 4.. poczęstunek i napo wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach ceramicznych niednorazowego użytku wraz z metalowymi sztućcami; 4.3. Wykonawca zapewni dekorację stołów; 4.4. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w trakcie trwania spotkania minimum osoby 7

18 DZZ-38-9/ Wykonawca zapewni dowóz posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego; 4.6. Wykonawca po zakończeniu danego spotkania doprowadzi miejsce świadczenia usługi do stanu sprzed rozpoczęcia j świadczenia (w szczególności odbierze naczynia i sztućce oraz inne materiały będące własnością Wykonawcy, wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi). 8

19 DZZ-38-9/5 Część nr 8 Informac i promoc na tablicach plenerowych typu billboard. Przedmiotem zamówienia st promoc proktu na tablicach plenerowych Wykonawcy, tablice typu Billborad o wymiarach minimum 504 x 38 cm... Kampania zostanie przeprowadzona w dwóch -miesięcznych turach po 0 tablic każda i obejmować będzie druk reklam (każda z dwóch kampanii przewidu inny prokt graficzny) i wyklenie tablic... Tablice muszą być zlokalizowane wg planu: minimum 6 tablic na terenie miasta Olsztyn, 4 tablice w miastach powiatowych : Lidzbark Warmiński lub/i Bartoszyce lub/i Kętrzyn lub/i Szczytno lub/i Mrągowo lub/i Nidzica..3. Dokładne lokalizac (adresy) będą uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy..4. Okresy w których planu się przeprowadzenie kampanii w zależności od dostępności tablic to: - kampania : marzec lub kwiecień 05 0 tablic - kampania : wrzesień lub październik 05 0 tablic.5. Wykonawca na etapie realizacji umowy przekaże Zamawiającego dokumentację fotograficzną wszystkich tablic wyklejonych zgodnie z zamówieniem w terminie 0 dni od początku każdej z dwóch kampanii. 9

20 DZZ-38-9/5 Część nr 9 Materiały drukowane i dystrybuc. Przedmiotem zamówienia st dostawa druków i materiałów poligraficznych wg specyfikacji: a. Plakat - 3 wzory - rozmiar B - zadruk papier minimum 5g - kreda błysk - nakład i wykonanie: wzór I 3000 szt 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę wzór II 000 szt - 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę wzór III 000 szt. 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę b. Ulotki - 3 wzory - rozmiar x DL składane do DL ( big) - zadruk papier minimum 30g - kreda błysk - nakład i wykonanie: Wzór I dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych Zleceniodawcę Wzór II dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych Zleceniodawcę 0 przez przez Wzór III dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę c. Roll-up - wzory - rozmiar banera 00 x 00 - zadruk 4+0

21 DZZ-38-9/5 - pokrowiec - blackout baner - liczba szt i termin dostawy: wzór I 4 szt tydzień od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę wzór II 4 szt tydzień od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę - kaseta: grube aluminium k na zdjęciu: d. Certyfikaty szkoły rodzenia - wzór - zadruk papier kreda mat, min. 300 g - nakład 400 szt - wykonanie 7 dni od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę - wymiar A4 e. Ankiety badań proktu - rozmiar A4-3 wzory - papier biurowy minimum 80g - zadruk nakład: szt - dostawa: tydzień od momentu przekazania poprawnych proktów graficznych przez Zleceniodawcę f. Stoki na ulotki Przedmiotem zamówienia są stoki na ulotki DL wg poniższego wzoru i specyfikacji: - materiał pleksi - dwie kieszonki - 80 szt. - dostawa dwa tygodnie od podpisania umowy g. Dystrybuc materiałów i konfekcjonowanie.. Zasięg działań promocyjnych obejmu: powiaty olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, szczycieński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki... Wykonawca zadba o odpowiednie zabezpieczenie dostarczanych materiałów

22 DZZ-38-9/5.3. Dostawy materiałów będą dokumentowane podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej medialnej i outdoorowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo