PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE"

Transkrypt

1 PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: Tytuł pracy : Implementacja Firewall i w oparciu o elementy aktywne sieci LAN/WAN. Praca inżynierska wykonana pod opieką : dr. inż Mariusza Święcickiego. Ocena:.. Krosno

2 Spis treści Wstęp 5 Cel pracy.7 Zakres pracy 8 Rozdział I Wprowadzenie do Firewalli 1.1 Wprowadzenie do Firewalli Co to jest Firewall? Jak działają Firewalle Zagrożenia w sieci Polityki bezpieczeństwa Podstawy Firewalli Klasyfikacja firewalli Technologie Firewalli Open source oraz komercyjne Firewalle 25 Rozdział II Technologie firewalli 2.1 TCP/IP dla Firewalli Protokoły, Usługi i Aplikacje Internet Protocol (IP) Transmission Control Protocol (TCP) User Datagram Protocol (UDP) Internet Control Message Protocol (ICMP) Network Address Translation (NAT) Broadcast IP Routing W jakiej sieci można zastosować firewalle (architektury) Architektury pojedynczego firewall a Architektura podwójnego firewall a System firewall (single/dual) Pozostałe architektury..58 2

3 2.2.5 Listy ACL oraz VLAN-y Wysoka dostępność w projektowaniu firewalli...76 Rozdział III Jak działają Firewalle 3.1 Router y szeroko pasmowe i Firewalle Jak działają Routery szerokopasmowe Linksys Routers/Firewall Konfiguracja routera Linksys Cisco PIX Firewall oraz ASA Firewall PIX / ASA Cechy firewalli Zasady działania firewalli PIX/ASA Konfiguracja firewalli Cisco PIX/ASA Linux Firewall NetFilter cechy, żądania oraz zasada działania Konifiguracja NetFilter Aplikacja Proxy Firewall Funkcjonalność Serwera Proxy Ograniczenia Serwera Proxy Microsoft ISA Server 2004 Firewall.122 Rozdział IV Kofiguracja zapory sieciowej bazującej na systemie operacyjnym GNU/Linux 4.1 Firewall bazujący na systemie GNU/Linux Budowa systemu pełniącego rolę firewalla Iptables Firewall Firestarter Rozdział V Testy zbudowanej zapory sieciowej. 5.1 Testy i analiza zabezpieczonej sieci Prawidłowość filtrowanych danych Hping

4 5.1.3 Nmap 151 Rozdział VI Podsumowanie Rozdział VII Bibliografia Streszczenie..154 Aneks 155 4

5 Wstęp Firewalle należą obecnie do nowych osiągnięć technologii internetowej, innowacyjne osiągnięcia tej technologi to przedewszystkim tłumaczenie adresów sieciowych NAT, oraz wielowarstwowe filtrowanie pakietów. Historia pierwszych systemów bezpieczeństwa zaczyna się w latach-80, kiedy dwaj główni producenci komputerów IBM oraz COMPAQ zaczęli wprowadzać pewne mechanizmy ochronne do swoich sieci. Wraz ze wzrostem zagrożeń w sieci początkowe rozwiązania zaczęto przekształcać w bardziej kompleksowe systemy bezpieczeństwa, które miały chronić siećprzed intruzami z zewnątrz. W przeszłości sprawy bezpieczeństwa były rozwiązywane za pomocą prostego filtrowania pakietów, oraz zestawu modemów dialback. Niestety dzisiaj to rozwiązanie jest już przestarzałe i nieskuteczne, aby w przyszłości móc skutecznie chronić swoją sieć będzie zachodzić potrzeba przeglądania oraz sprawdzania każdego bitu komunikatu internetowego, szyfrowanego potwierdzania tożsamości witryny WWW przed połączeniem się, oraz szyfrowania prawie wszystkiego co przepływa w sieci. Obecnie problem bezpieczeństwa sieci rozwiązywany jest przy pomocy ścian ogniowych (firewalli) oraz wirtualnych przywatnych tuneli. Ponadto istnieją tzw. narzędzia dodatkowe takie jak detektory intruzów, wszelkiego rodzaju skanery mechanizmów zabezpieczających są to jednak jedynie narzędzia, które pełnią raczej rolę ostrzegania przed potencjalnym atakiem intruza. Zatem firewalle będą stanowić podstawę dla zabezpieczeń w Internecie tak długo dopóki ich funkcjonalnośc nie zostanie wbudowana w każdy protokół wykorzystywany w Internecie, oraz dopóki każdy komputer przyłączony do sieci Internetowej nie będzie zawierałw sobie odpowiednika firewalla, co nie zmieni faktu że firewalle staną się na zawsze stałym uzupełnieniem sieci korporacyjnych. Firewalle są ważnym elementem sieci, których zadaniem jest ochrona prze potencjalnymi zagrożeniami płynącymi z sieci. Systemy kontroli w standardowych programach, które można znaleźć na rynku nie dadzą dostatecznej ochrony przed intruzami z sieci. W dzisiejszym świecie rosnące uzależnienie od Internetu w pracy oraz w środowisku domowym zwiększa podatność systemów na różnorodne ataki oraz zagrożenia płynące z sieci. Wszelkie technologie firewalli są w dalszym ciągu jedną z najbardziej rozpowszechnianych form ochrony i zabezpieczania przed zagrożeniami dla nowych i istniejących komputerów w sieci. Siec nie potrafi się sama bronić zachodzi 5

6 zatem zachodzi potrzeba używania profesjonalnych urządzeń do ochrony systemów zarówno w sieciach dla małych firm jak i firm korporacyjnych. Aby zrozumieć to co firewalle są w stanie zrobic oraz w jaki sposób mogą być wykorzystane do osiągnięcia maksymalnego stopnia zabezpieczenia należy poznać podstawy firewalli, analizę róznych koncepcji zarówno komercyjnych jak i OpenSource które umożliwą administratorom dużych sieci korporacyjnych jak i małych sieci domowych bądź biurowych skutecznie wybrać oraz skonfigurować urządzenia zabezpieczające. Trzeba pamiętać że firewall jest w zasadzie pierwszą linią obrony naszej sieci tak więc musi zostać poprawie skonfigurowana aby w pełni radzić sobie z powierzonym mu zadaniem. Firewall pozwoli nam na ustalenie pewnych zasad w celu określenia jaki ruch powinien zostać dozwolony. W zależności od typu zaimplementowanego firewalla można ograniczyć dostep np. tylko dla określonych adresów IP, nazw domen czy też zablokować niektóre rodzaje ruchu poprzez blokowanie portów TCP/IP. 6

7 Cel pracy Celem niniejszej pracy było przedstawienie metod realizacji firewall i w oparciu o różne komponenty (systemy operacyjne, routery- listy ACL, rozwiązania komercyjne), zapoznanie się z poszczególnymi architekturami, które stosowane są podczas budowy zapór sieciowych. Ponadto celem było również ukazanie poszczególnych modeli zapór sieciowych, opis ich możliwości oraz podstawowych metod konfiguracji. Wszystko to kończy budowa prostego firewalla opartego o system operacyjny Linux oraz szereg testów, które były wykonywane bezpośrednio na nim. 7

8 Zakres Pracy W pierwszym rozdziale pracy zatytułowanym Wprowadzenie do Firewalli opisane zostały podstawy firewalli, ogólne zasady ich działania. Ponadto rozdzial ten w sposób ogólny skupia się na zagrożeniach płynących z Internetu oraz opisuje Polityki bezpieczeństwa. Znalazła się tam również klasyfikacja firewalli,oraz porównanie komercyjnych zapór sieciowych oraz zapór OpenSource. W drugim rozdziale zaś opisywane były najczęściej używane protokoły podczas pracy firewalli m.in. (IP, TCP, UDP, ICMP, NAT itp.).poruszane były także aspekty dotyczące najczęstszych architektur, które są stosowane podczas budowy firewalli, tworzenie list ACL na routerach oraz wirtualnych sieci LAN (VLAN). Trzeci rozdział skupiał się głównie na charakterystyce czterech wybranych zaporach sieciowych były nimi (Router szerokopasmowy Linksys, CISCO PIX Firewall / ASA Firewall, Linux Firewall oraz Proxy ). Opisywane tam były przedewszystkim ich funkcje, metody używane podczas zabezpieczania sieci przed intruzami, oraz poszczególnych metod konfiguracji zapór sieciowych. Rozdział czwarty jest tzw. rozdziałem praktycznym, który obejmował budowe firewalla bazującego na systemie operacyjnym GNU/Linux, ponadto zawiera w sobie poszczególny opis konfiguracji firewalla oparty o łańcuchy oraz reguły IPTABLES. Ostatni rozdział pracy dotyczył wykonywanych testów na uprzednio zbudowanej zaporze. Testy te mialy na celu sprawdzenie czy zapora w pełni radzi sobie z zadaniami, do których została stworzona. Testy te były wykonywane prez szereg różnorodnych narzędzi np. (Hping2, Nmap). 8

9 Rozdział I Wprowadzenie do Firewalli W zależności od struktury sieci firewall jest podstawową jednostką zapewniajacą jej bezpieczeństwo przed szeregiem niebezpieczeństw płynących z sieci zewnętrznej Internetu. 1.1 Wprowadzenie do Firewalli Rozdział ten opisuje ogólne zasady działa firewalla, oraz ukazuje zagrożenia na jakie bęzie wystawiany nasz firewall podczas codziennej pracy. Ukazywał będzie nam także podstawowe polityki bezpieczeństwa, które okazą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej zapory Co to jest Firewall? Kiedy większość ludzi myśli o firewallu, myślą o urządzeniu, które znajduję się w sieci i kontroluje ruch, który przechodzi między segmentami sieci. Czasami firewalle mogą zostać implementowane na samych systemach takich jak na przykład Microsoft Internet Connection Firewall (ICF) w których przypadku systemy te znane są jako host oparty na firewallu. Zasadniczo wszystkie typy firewalli mają ten sam cel : określnie metod egzekwowania polityki kontroli dostępu (ACL). Wprawdzie w najprostszej definicji firewalle są niczym więcej jak polityką kontroli dostępu. 9

10 Rys. 1 Sieć z wykorzystaniem polityki kontroli dostępu (ACL) Firewalle umożliwiają definiowanie list kontroli dostępu oraz zapewnienie tylko tego ruchu sieciowego bądź przesyłania konkretnych danych które spełniają warunki zawarte w listach kontroli dostępu. Rysunek 1 ilustruje w jaki sposób używany jest firewall w sieci którego zadaniem jest przepuszczać dozwolony ruch sieciowy natomiast pozostały inny zatrzymywać Jak działają Firewalle Wszystkie firewalle które powinny być brane pod uwagę posiadają wspólną cechy oraz funkcjonalności co pomoże w zdefiniowaniu tego co może on zrobić. Zasadniczo firewalle muszą być w stanie wykonać następujące zadania: Zarządzanie oraz kontrolać ruchu sieciowego Autoryzowanie dostępu Ochrona zasobów Rejestrowanie oraz raportowanie wszelkiego rodzaju naruszenia bezpieczeństwa 10

11 Zarządzanie oraz kontrola ruchu sieciowego: Pierwsza i najbardziej podstawowa funkcjonalność, którą wszystkie firewalle muszą wykonać jest zarządzanie i kontrola ruchu sieciowego, komu przydzielić dostęp do chronionej sieci bądź hosta. Firewall bada pakiety oraz monitoruje nawiązywane połączenia, które są poddawane filtrowaniu. Badanie Pakietu: Badanie pakietu jest to proces przejmowania oraz przetwarzania danych w pakiecie, którego celem jest zdecydowanie czy pakiet ma zostać zaakceptowany czy też odrzucony zgodnie ze zdefiniowaną polityka bezpieczeństwa. Podczas badania pakietu brane pod uwage są następujące elementy: Adres IP źródła Port źródła Adres IP docelowy Port docelowy Protokół IP (IPv4, IPv5, IPv6) Nagłówek pakietu Firewall musi zbadać każdy pojedynczy pakiet z każdego adresu oraz z każdego interfejsu ponadto reguły kontroli dostępu muszą istnieć dla każdego pakietu który będzie zbadany. Kiedy firewalle połączą funkcje sprzętową wraz z badaniem pakietów od tego momentu po nawiązaniu sesji przez aplikacje firewall nadzoruje wszystkie połączenia przechodzące przez niego oraz analizuje nagłówki pakietów pod kątem które pokarze czy pakiety zostały wysłane przez aplikacje która znajduje się na liście dopuszczonych do ruchu sieciowego. Autoryzacja dostępu: Firewalle mogą zezwolić na dostęp używając kilku mechanizmów. Pierwszy mechanizm mówi o tym iż firewall może wymagać nazwy uzytkownika oraz hasła które pozwoli na pozytywne uzyskanie autoryzacji ( często znane jako rozbudowana 11

12 identyfikacja inaczej xauth). Używając xauth użytkownik usiłujący zainicjować połączenie jest zobowiązany podać nazwę użytkownika, hasło oraz tryb połączenia. Zazwyczaj jest to (client_auth) wszystkie te dane podawane są przed firewallem który po dokonaniu weryfikacji zezwala na dostęp. Innym mechanizmem służącym do autoryzacji połączenia jest użycie certyfikatów oraz kluczy publicznych. Korzyści certyfikatów nad identyfikacją xauth są takie że proces autoryzacji może odbyć się bez ingerencji użytkownika, pod warunkiem że hosty zostały poprawnie skonfigurowane mianowicie posiadają certyfikaty zarówno host jak i firewall, oraz używają takiego samego klucza publicznego. Korzyść takiego rozwiązania najlepiej sprawdza się przy dużych infrastrukturach sieci. Ostatnim mechanizmem jest autoryzacja prowadzona na podstawie wstępnie dzielonych kluczy (pre-shared-key). Mechanizm ten jest mniej złożony w implementacji niż certyfikaty. Każdy Host posiada z góry ustalony klucz który jest użyty w procesie autoryzacji. Minusem tego systemu jest to że klucze rzadko się zmieniają oraz wiele organizacji używa klucza o tej samej wartości dla zbiorowych zdalnych centralnych komputerów co w rezultacie prowadzi do pogorszenia bezpieczeństwa procesu autoryzacji. Ochrona zasobów : Firewall może zostać skonfigurowany w taki sposób aby pełnił rolę pośrednika w komunikacji wówczas wywoływany jest proces pomiędzy dwoma hostami. Proces ten zwany jest zwykle jako Proxy. Proxy pełni funkcje hosta którego zadaniem jest ochranianie. Wszystkie połączenia których celem jest chroniony host muszą przejść przez Proxy. Proxy otrzymuje pakiety które przeznaczone są dla chronionego hosta po czym sprawdza je, po sprawdzeniu następuje budowa całkiem nowego pakietu który nastepnie jest wysyłany do chronionego hosta. Chroniony host odpowiada do Proxy po przez odwrócenie procesu którego wynikiem jest otrzymanei prez Proxy wiadomości ze pakiet dotarł do chronionego hosta. Firewall stanowi ochronę która jest osiągnięta przez użycie reguł kontroli dostępu (ACL), zastosowanie Proxy oraz kombinacji wszystkich dostępnych środków aby zapobiec chronionego hosta przed uzyskanie dostępu do niego przez nieuprawnione zasoby bądź hosty oraz na złośliwy ruch w sieci którego celem jest zmniejszenie 12

13 przepustowości łącza co w rezultacie prowadzi do awarii. Firewalle nie są jednak niezawodną metodą dla ochrony zasobów, dlatego nie powinno się tylko i wyłącznie polegać na firewallu aby zabezpieczyć hosta. Rejestrowanie oraz raportowanie wszelkiego rodzaju naruszenie bezpieczeństwa Obecnie firewall może raportować zdarzenia z kilku dróg. Większość firewalli używa do tego celu dwóch kilku, jedną metodą jest syslog natomiast druga metoda jest to raportowanie każdego logowania. Używając tych metod podczas logowania firewalle mogą na bieżąco ustalić jaka była przyczyna naruszenia zabezpieczeń, informacje te mogą być również użyte podczas diagnozowaniu problemów wadliwego działania firewalla. Firewalle udzielają wsparcia dla kilku typów metod : Konsola powiadomień: Jest to prosty proces który przedstawia konsole powiadomień. Warunkiem poprawnego działania tej metody jest ciągła aktywność konsoli powiadomień która w razie wykrycia niebezpieczeństwa natychmiast wygeneruje stosowny raport w którym znajdą się informacje na temat tego co zaszło. SNMP : Simple Network Management Protocol może być używany do zarządzania siecią oraz urządzeniami jakie znajdują się w jej obrębie. W celu wykrycia nieautoryzowanego dostępu do sieci SNMP może zostać użyty aby wygenerować pułapki które zostaną wysłane do systemu zarządzania siecią (Network Management System) który ma za zadanie monitorowania wszystki firewalli. Powiadomienie na stronie WWW : Metoda której zadaniem jest powiadomienie administratora za pomocą strony WWW o zaistniałym niebezpieczeństwie. Funkcja ta wymaga konfiguracji firewalla by wysyłał takie powiadomienie. Prostszym rozwiązaniem od strony WWW jest metoda wysyłania wiadomości . Zasada działania jest prosta po prostu firewall wysyła wiadomość pod wskazany adres. 13

14 1.1.3 Zagrożenia w sieci Wiedza na temat firewalli nie powinna ograniczac się tylko do tego jak dziala firewall oraz jak pracuje. Aby skutecznie chronić trzeba zrozumieć zagrożenia jakie pojawiają się w ostatnim czasie w sieci. Zagrożenia jakie obecnie pojawiają się w sieci i na jakie możemy być narażeni: Wirusy, robaki, trojany Ataki Dos (Denial-of-service) Zombie Spayware Złośliwe oprogramowanie Wirusy, robaki, trojany: Obecnie w sieci pojawia sie coraz więcej różnorodnego szkodliwego oprogramowania. Wirusy są programami które posiadają dolność do replikacji bez wiedzy użytkownika, dzięki samoczynnemu powielaniu się takiego programu może się on szybko rozprzestrzeniać w zainfekowanym systemie. Kolejnym zagrożeniem są konie trojańskie które są kodem ukrytym w programie mogącym realizować także inne funkcje niż, te o których jest informowany użytkownik. Program taki najczęściej wykonuje pożyteczne funkcje równocześnie realizując ukryte zadania. Robakiem będziemy nazywać program którego głównym zadaniem jest rozprzestrzenianie się za pomocą sieci komputerowej oraz powielanie się. Końcowym założeniem jest wykonanie kodu który został zadeklarowany przez twórcę robaka. Ataki DoS (Denial-of-service) : Ataki Dos powodują zagrożenia które polegają na przeciążeniu aplikacji serwującej.w sieciach komputerowych atak Dos oznacza zazwyczaj zalewanie sieci dużą ilością danych które maja na celu nasycenie dostępnego pasma, którym dysponuje atakowany host. Osiągnięcie się go wtedy staje się niemożliwe pomimo tego ze usługi na nim są gotowe do przyjęcia połączenia. 14

15 Zombie : To systemy które zostały zakażone oprogramowaniem szkodliwym zazwyczaj są to trojany bądź backdoor y. Takie zainfekowane systemy mogą zostać użyte w przyszłości aby rozpocząć atak Dos. Spyware : Oprogramowanie komputerowe którego celem jest szpiegowane działań użytkownika. Zadaniem takich programów jest gromadzenie informacji o użytkowniku oraz często wysyłanie zdobytych informacji bez wiedzy użytkownika. Do takich informacji mogą należeć : Adresy stron WWW Numery kart płatniczych Loginy oraz hasła Adresy poczty elektronicznej itp. Programy tego typu można zaliczyć do kategorii złośliwego oprogramowania. Na chwile obecną pojawiają się one praktycznie w każdym środowisku systemowym. Złośliwe oprogramowanie : Do tej grupy możemy zaliczyć wszystkiego rodzaju aplikacje, skrypty itp. których celem jest szkodliwe bądź nawet przestępcze działanie w stosunku do użytkownika. Problem ten dotyka przede wszystkim użytkowników pracujących w środowisku Microsoft Windows 15

16 Rys. 2 Podstawowe grupy złośliwego oprogramowania i ich powiązania. [ Polityki bezpieczeństwa Pierwszym krokiem dla dobre polityki bezpieczeństwa jest wykonanie analizy ryzyka po to aby określić stopień zagrożenia dla chronionego systemu. Po wykonaniu tego można przystąpić do zaplanowania strategii budowania polityki bezpieczeństwa. Powinna ona zawierać wskazania możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa przykładem tego może być np. nieautoryzowany dostęp, utrata danych. Polityka bezpieczeństwa definiuje również poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów sieciowych ( np. konta użytkowników,dane). Bardzo ważne jest żeby polityka bezpieczeństwa była znana przez wszystkich pracowników, którzy korzystają z zasobów informatycznych. Podczas projektowania polityki bezpieczeństwa trzeba rozważyć kilka podstawowych rzeczy. Mianowicie czy dana firma będzie w stanie ponieść koszty które związane będą z wprowadzeniem tej polityki w życie. Projektując mechanizmy ochrony należy określić następujące elementy : Model bezpieczeństwa Poziomy uprawnień (jakie poziomy uprawnień są obecne i jakie są zasady ich przyznawania) Mechanizm kontroli dostępu 16

17 Metody identyfikacji oraz zapewnienia autentyczności Uzyskiwanie autoryzacji Monitorowanie zdarzeń w systemie. Jakie mechanizmy/procesy SA stosowane do monitorowania zmian w systemach. 1.2 Podstawy firewalli Podrozdział ten pokaże nam podstawy firewalli, dowiemy się zatem jak możemy sklasyfikować firewalle oraz jakie występują technologie tworzenia firewalli. Ponadto porównamy firewalle komercyjne jak i te które działają w oparciu o OpenSource Klasyfikacja firewalli Najbardziej typowy firewall jest wyspecjalizowanym systemem bądź urządzeniem które znajduje się w sieci i pełni role oddzielającą siec wewnętrzna od sieci zewnętrznej (Internet). Najwięcej sieci domowych (sieci LAN) używa prosty firewalli które nie są oparte na fizycznym sprzęcie. Ogólnie firewalle mogą zostać sklasyfikowane jako dwa typy: Firewall osobisty Firewalle sieciowe Różnica miedzy tymi dwoma typami jest taka że firewall sieciowy kładzie większy nacisk na analizę sieci zatem dla małych sieci LAN gdzie ruch sieciowy nie jest duży oraz nie ma zbyt dużego zagrożenia nie spełni on swojej roli. 17

18 Rys. 3 Klasyfikacja firewalli [Wes Noonan Ido Dubrawsky - Firewall Fundamentals str.37] Rysunek ukazuje nam różne rodzaje dostępnych firewalli Dostarcza nam również kompletnych szczegółów co do ich zdolności, oraz również stanie się pomocny podczas decyzji jaki firewall oraz o jakich zdolnościach będzie nam potrzebny aby wypełni zabezpieczyć naszą sieć przed zagrożeniami. Firewall osobisty: Firewalle te projektowane są z myślą o zabezpieczeniu pojedynczego hosta przed nieautoryzowanym dostępem. Przez lata firewalle osobiste były rozwijane oraz unowocześniane pod kątem dodawania nowych funkcji np. monitoring oprogramowania, wykrywanie ataków. Kilka z najbardziej popularnych komercyjnych firewalli to np. BlackICE jak również Cisco Security Agent, oprócz tego można skorzystac również z innych alternatyw a mogą być nimi Micro's PC-cillin, ZoneAlarm, Symantec personal firewall. Można powiedzieć że jest to propozycja mniej kosztowna dla użytkowników których nie stać na drogie komercyjne firewalle. Potrzeba scentralizowanej polityki bezpieczeństwa jest punktem zwrotnym dla firewalli 18

19 osobistych przez co dąży do zminimalizowania ciężaru administracyjnego. Otóż ciężarem tym możemy nazwać właściwą konfiguracje oraz ciągły monitoring każdego firewalla, co w firewallach osobistych nie jest konieczne. Przez centralizowanie polityki bezpieczeństwa oraz monitorowania wiele produktów złagodziło wysiłek właściwego konfigurowania oraz monitorowania wszelkich zdarzeń. Firewall sieciowy : Sieciowe firewalle są projektowane przede wszystkim po to aby chronić cala infrastrukturę sieci prze różnego rodzaju zdarzeniami płynącymi z sieci. Firewalle sieciowe możemy podzielić na dwa typy: firewalle sprzętowe oraz firewalle oparte na systemie operacyjnym. Przykładem firewall sprzętowego może być np. Cisco PIX, Cisco ASA, Juniper s NetScreen firewall, Symantec s Enterprise Firewall. Natomiast co do firewalli opartych o system operacyjny to są to np. Check Points Firewall-1 NG, Microsoft ISA Server, Linux+ IPTables oraz BSD pf packet filter. Nie można pominąć też systemu Sun który w pierwotnej wersji pełnił role firewalla. Również i te firewalle przez lata zostały udoskonalone oraz zyskały wiele nowych cech. Mowimy tutaj o wykrywaniu wirtualnych sieci prywatnych (VPN), możliwość zdalnego uzyskania dostępu do odleglych sieci VPN. Kolejną ważna cechą tych firewalli jest to że maja one zdolność dokładnego badania każdego pakietu który jest odbierany. Potrafią one również identyfikować ruch sieciowy nie tylko w opraciu o 3 i 4 warstwę modelu osi ale i również samemu ułożyć intensywność ruchu sieciowego Technologie firewalli Tutaj przyjrzymy się jakie są obecnie technologie firewalli oraz temu jaki sposób one pracują. Skupimy się na szerokim kręgu technologii które wykorzystuje się obecnie do zabezpieczania infrastruktury sieci: Filtrowanie pakietów Network Address Translation (NAT) Proxy firewall Wirtualne firewalle 19

20 Filtrowanie pakietów : Filtrowanie pakietów jest to selektywne przepuszczanie bądź blokowanie pakietów które napływają po przez interfejs sieciowy Ethernet. Kryteria które brane są pod uwagę podczas wykonywania tego są oparte warstwę 3 oraz warstwę 4.Natomiast podstawowym kryterium jest źródłowy oraz docelowy adres, port oraz protokół jaki jest wykorzystywany. Reguły którymi należy się posługiwać podczas filtrowania są porównywane sekwencyjnie czyli od pierwszej do ostatniej. Rys. 4 Proste filtrowanie za pomocą ACL Rysunek przedstawia nam prostą konfiguracje Access List której celem jest filtrowanie pakietów. Poniżej widzimy polecenia które zostały wpisywane na routerze w celu uzyskania tegoż efektu. 20

21 access-list 101 permit icmp any echo-reply access-list 101 permit icmp any ttlexceededaccess-list 101 permit tcp any established access-list 101 permit udp any host eq 53 access-list 101 permit udp any eq Tab. 1 Lista komend wpisywana na routerze w celu utworzenia Access list control. Lista tych reguł związana jest z utworzeniem ACL który będzie zastosowana dla ruchu sieciowego odbywającego się dla DNS (53/UDP) oraz NTP (123/UDP), który został jawnie zdefiniowany na końcu listy ACL jako (ICMP)- (Internet Control Message Protocol), echo-replay oraz (TTL) Time To Live -exceeded responsem. Bez zdefiniowania tych dyrektyw pakiety te zostałyby zablokowane na routerze i nie przedostałyby się do chronionej sieci LAN. access-list 101 permit tcp any established Tab. 2 Kluczowa reguła wprowadzana na routerze. Reguła ta wymagana jest aby zezwolić na powrót ruchu sieciowego od zewnętrznego systemu do adresu /24 o ile w protokole TCP będą znajdowały się flagi ACK. Filtrowanie pakietów nie posiada specjalnych zdolności by zbadać zewnętrzny ruch sieciowy i dynamicznie wygenerować reguły pozwalające na powrotny ruch sieciowy. Network Address Translation (NAT) Kolejna technologia używana w firewallach jest NAT czyli (Network Address Translation). Na dzisiejszym rynku firewalli usługa NAT jest częścia prawie każdego urządzenia zaczynając od firewalli niskiego rzędu np. Linksys BEFSX41 poprzez urządzenia firmy Cisco PIX 535, NAT automatycznie dostarcza ochrone dla systemów. 21

22 NAT firewall tworzy tablice w pamieci urządzenia, które zawiera informacje o połączeniach które firewall przechwycił. Mówimy tutaj o technice przesyłania ruchu sieciowego poprzez router.wiąże się to ze zmiana docelowych bądź źródłowych adresów IP, zazwyczaj również następuje zmiana portów TCP/UDP. Rys. 5 Przykładowe działanie usługi NAT firewall Hosty znajdujące się wewnątrz NAT czyli ( oraz ) próbują uzyskać dostęp do serwera Web ( ). Host ( ) otwiera port TCP 3844 i uzyskuje połączenie z serwerem Web ( ) na porcie 80 TCP, natomiast host ( ) otwiera port 4687 i również uzyskuje dostęp do serwera Web na porcie 80 TCP. NAT firewall jest skonfigurowany w taki sposób aby dokonywał translacji adresu całej podsieci w tym przypadku ( /24) do pojedynczego adresu ( ). W momencie gdy firewall zauważy próbę uzyskania połączenia z podsieci która znajduje się w jego tabeli następuje bowiem 22

23 wtedy zamiana adresów próbujących nawiązać połączenie ( oraz ) na adres pojedynczy ( ). ADRES ŹRÓDŁOWY ŹRÓDŁO WY PORT NAT IP NAT PORT ADRES DOCELOWY PORT DOCELOWY Tab. 3 Translacja adresów (NAT) Ostatni wpis w tabeli pokazuje nam jak zachowa się system NAT w przypadku gdy określony port źródła jest już zajęty przez poprzednie połączenie. W tym przypadku host o adresie ( ) usiłuje wykonać drugie połączenie z serwerem Web ( ). Tak wiec host otwiera połączenie na porcie TCP 4687, który używany jest przez hosta ( ) i w tym momencie nastepuje wykonanie połączenia z innego portu źródłowego oraz zostaje wykonana translacja alternatywna której efektem będzie uzyskanie dostępu do serwera Web. Proxy Firewall Proxy firewall jest niczym innym jak aplikacją która pełni role pośrednika pomiędzy dwoma końcowymi systemami. Działają one w warstwie firewalla gdzie obydwa końce połączenia są prowadzone za pomocą proxy, proces ten jest utrzymywany do momentu aż połączenie zostanie zakończone. 23

24 Rys. 6 Proxy firewall [ Podczas używania Proxy firewall użytkownik zleca pośrednikowi zadania za pomocą jakiegokolwiek klienta Mogą to być np. usługi HTTP bądź FTP. Usługa proxy firewall musi być uruchomiona dla każdego typu aplikacji internetowej tak jak widać na Rys.6 (HTTP- Hypertext Transfer Protocol), (FTP- File Transfer Protocol), (SMTP- Simple Mail Transfer Protocol). Proxy firewall zawsze pracuje jednostronnie czyli mówimy o tym że biegną one od wewnętrznej sieci do zewnętrznej. Proxy firewall centralizuje swoją działalność dla aplikacji na pojedynczym serwerze, poprawnie uruchomiona aplikacja Proxy daje możliwość zbadania pakietów nie tylko z dla adresu źródłowego/docelowego, oraz numeru portu. 24

25 Wirtualne firewalle: Mówimy tutaj o złożonych logicznych firewallach które przebiegają przez fizyczne urządzenia. Uwzględnia to złożone sieci które musza być chronione poprzez unikalny firewall oparty o specyficzna politykę bezpieczeństwa która będzie wdrażana na jednym fizycznym urządzeniu. Dostawca usługi internetowej może dostarczyć usługę wirtualnego firewalla który będzie zabezpieczał oraz rozdzielał ruch sieciowy na jednym urządzeniu. Dostawc definiuje oddzielne domeny bezpieczeństwa dla każdego klienta natomiast domeny te kontrolowane są przez osobny logiczny firewall wirtualny. Niestety zdolność budowania wirtualnych firewalli możliwa jest tylko na urządzeniach które sa dosc drogimi urządzeniami. Mianowicie mówimy tutaj o urządzeniach takich jak np. Cisco PIX 525 i 535 oraz nowszą linie firewalli ASA Open source oraz komercyjne Firewalle Na dzisiejszym rynku możemy znaleźć dużą ilość różnorodnych firewalli. Niektóre z nich są w systemie (Open source) czyli tzw. otwarte oprogramowanie, do tej grupy Mozeli zaliczyć m.in. Linux IPTables, OpenBSD, oraz Solaris IPF firewall. Druga grupa firewalli to firewalle komercyjne czyli nie są dostępne bezpłatnie tak jak te z systemu (Open source). Do tej grupy możemy zaliczyć np. Cisco PIX, CiscoASA, Juniper ScreenOS oraz Checz Point s firewall. Różnice miedzy tymi dwoma typami są zazwyczaj widoczne ponieważ firewalle komercyjne posiadają zazwyczaj dosyć większe możliwości niż firewalle darmowe (Open source). Najbardziej komercjalne firewalle dostarczają dużego wsparcia dla VPN (Virtual Private Network), ponadto pozwalają na głębokie zbadanie pakietów. Firewall open source skupiają swoja uwagę na tylko na filtrowaniu pakietów oraz nie posiadają tak głębokiego badania pakietów. Można śmiało powiedzieć ze firewall oparty o open source nie stanowi nieprzezwyciężonej przeszkody, dlatego dobrze jest łączyć oba te warianty czyli zastosować firewall oparty na systemie open source i wzmocnić ochronę o firewall komercyjny. 25

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania.

Zapory sieciowe i techniki filtrowania. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Zapory sieciowe i techniki Autor: Bartosz Biegański Zapory sieciowe i techniki. Seminarium 2004 5.04.2004 PP, SKiSR 1 Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk

Protokoły wspomagające. Mikołaj Leszczuk Protokoły wspomagające Mikołaj Leszczuk Spis treści wykładu Współpraca z warstwą łącza danych: o o ICMP o o ( ARP ) Protokół odwzorowania adresów ( RARP ) Odwrotny protokół odwzorowania adresów Opis protokołu

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Routery i Sieci

PORADNIKI. Routery i Sieci PORADNIKI Routery i Sieci Projektowanie routera Sieci IP są sieciami z komutacją pakietów, co oznacza,że pakiety mogą wybierać różne trasy między hostem źródłowym a hostem przeznaczenia. Funkcje routingu

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych 1. Wstęp teoretyczny Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych Network Address Translation (NAT) - technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, pojawiła

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. "CC" - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. CC - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Systemy Firewall Grzegorz Blinowski "CC" - Open Computer Systems Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Plan wykładu Zastosowanie systemów Firewall w Intranecie Rodzaje systemów Firewall Główne koncepcje stosowania

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

w sieciach szerokopasmowych CATV i ISP - Model OSI

w sieciach szerokopasmowych CATV i ISP - Model OSI Technologie VoIP wykorzystywane w sieciach szerokopasmowych CATV i ISP - Model OSI mgr inż. Zbigniew Papuga Stowarzyszenie Elektryków Polskich W celu ujednolicenia struktury oprogramowania sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa sieci i warstwa transportowa Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Janusz Szwabiński p.1/43 Model ISO/OSI Warstwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM - SINUS Firewall

LABORATORIUM - SINUS Firewall 1. Firewall. Najskuteczniejszą metodą ochrony sieci lokalnych przed skutkami działań kogoś z zewnątrz jest jej fizyczna izolacja. Sieć LAN bez podłączenia do sieci WAN i bez istniejących modemów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek:

Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP. Trasa routingu. Warunek: Uproszczony opis obsługi ruchu w węźle IP Poniższa procedura jest dokonywana dla każdego pakietu IP pojawiającego się w węźle z osobna. W routingu IP nie wyróżniamy połączeń. Te pojawiają się warstwę wyżej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Sieci wirtualne VLAN cz. I

Sieci wirtualne VLAN cz. I Sieci wirtualne VLAN cz. I Dzięki zastosowaniu sieci VLAN można ograniczyć ruch rozgłoszeniowy do danej sieci VLAN, tworząc tym samym mniejsze domeny rozgłoszeniowe. Przykładowo celu zaimplementowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 filia w EŁKU, ul. Grunwaldzka 14 Protokół IP WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, ul. Ciepła 40 Podstawowy, otwarty protokół w LAN / WAN (i w internecie) Lata 70 XX w. DARPA Defence Advanced Research Project Agency 1971

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013 Temat: Proste aplikacje IDS oraz monitory sieci Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem

Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem NASK Wprowadzenie do zagadnień związanych z firewallingiem Seminarium Zaawansowane systemy firewall Dla przypomnienia Firewall Bariera mająca na celu powstrzymanie wszelkich działań skierowanych przeciwko

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Metody ataków sieciowych

Metody ataków sieciowych Metody ataków sieciowych Podstawowy podział ataków sieciowych: Ataki pasywne Ataki aktywne Ataki pasywne (passive attacks) Polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania informacji lub dokonania

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4)

Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Adresacja IPv4 (Internet Protocol wersja 4) Komputer, który chce wysłać pewne dane do innego komputera poprzez sieć, musi skonstruować odpowiednią ramkę (ramki). W nagłówku ramki musi znaleźć się tzw.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 1 Temat ćwiczenia: Adresacja w sieciach komputerowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5 Warstwa sieciowa Zadania 1. Co to jest i do czego służy maska podsieci? 2. Jakie wyróżniamy klasy adresów IP? Jakie konsekwencje ma wprowadzenie podziału klasowego adresów IP? Jaka jest struktura adresów

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

Firewall bez adresu IP

Firewall bez adresu IP Firewall bez adresu IP Jak to zrobić Janusz Janiszewski Janusz.Janiszewski@nask.pl Agenda Wstęp Jak to działa? FreeBSD Kiedy stosować? Wady i zalety Inne rozwiązania Pytania? Typy firewalli Filtry pakietów

Bardziej szczegółowo

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe:

1PSI: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): Tematy prac semestralnych G. Romotowski. Sieci Komputerowe: 1PSI: Tematy prac semestralnych G. Romotowski Sieci Komputerowe: TEST do wykonania (protokoły sieciowe jedna prawidłowa odp.): 1. Protokołem komunikacyjnym nazywamy: A. polecenie wydawane z wiersza poleceń,

Bardziej szczegółowo

Protokół ARP Datagram IP

Protokół ARP Datagram IP Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Współpraca IP Ethernet 129.1.12.5 129.1.8.5 Protokół RP IP dest IP src Datagram IP ddress Resolution Protocol Użytkownik ma do wysłania dane Sieci komputerowe 3

Bardziej szczegółowo

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Routing. mgr inż. Krzysztof Szałajko Routing mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład VI 1 Tematyka wykładu: Model OSI Adresowanie sieci DNS DHCP Polecenia konsoli 2 Model OSI 3 Model OSI

Bardziej szczegółowo