OFERTA UTRZYMANIA SERWISU PODMIOTOWEGO BIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UTRZYMANIA SERWISU PODMIOTOWEGO BIP"

Transkrypt

1 OFERTA UTRZYMANIA SERWISU PODMIOTOWEGO BIP

2 REGON: NIP: Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem Kapitał zakładwy: ,00 zł O firmie Misj SISCO IT GROUP POLSKA Sp. z.. jest wiadczenie wyskiej jak ci us ug internetwych. Kncentrujemy si na maksymalnym zadwleniu ma ych i rednich przedsi birstw raz instytucji administracji publicznej. Zajmujemy się świadczeniem wyskiej jakści usług internetwych. Wykrzystujemy serwerwnie we Wrcławiu, Klnii i Berlinie. We wszystkich wypadkach dyspnujemy łączami d kilku niezależnych peratrów telekmunikacyjnych, z dbrymi wejściami d wszystkich ważniejszych węzłów w Eurpie. Naszą pdstawwą działalnścią jest utrzymanie danych Klientów na naszych serwerach. W pdstawwym mdelu współpracy serwerze wirtualnym dane są przechwywane w niezawdnym, wydajnym i wielserwerwym klastrze. Utrzymujemy serwisy internetwe i pcztę elektrniczną tysięcy użytkwników. Pnadt dstarczamy prgramwanie. Rzwinęliśmy m.in. jeden z najlepszych w Plsce systemów BIP (Biuletyn Infrmacji Publicznych) dla instytucji publicznych. Psiadamy duże dświadczenie w twrzeniu prgramwania raz serwisów internetwych. Oferujemy między innymi: Wyskiej klasy rzwiązania hstingwe, parte serwery wirtualne i fizyczne Klastry dedykwane Rzwiązania BIP dla instytucji publicznych Serwisy WWW na zamówienie Systemy zarządzania treścią CMS Zdalną administrację serwerami Knsulting w zakresie przedsięwzięć internetwych - 2 -

3 Biuletyn Infrmacji Publicznej REGON: NIP: Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem Kapitał zakładwy: ,00 zł Wychdząc naprzeciw bwiązkm narzucnym przez Ustawę z dnia z dnia 6 września 2001 r. dstępie d infrmacji publicznej. (Dz.U ) SISCO stwrzył jeden z najlepszych w Plsce pakietów d prwadzenia Biuletynu Infrmacji Publicznej. Zgdnie z pwyższa ustawą wszelkie pdmity publiczne są zbwiązane d prwadzenia serwisu pdmitweg Biuletynu Infrmacji Publicznej. Oferta bejmuje zintegrwany pakiet trzech pdstawwych usług, niezbędnych dla realizacji wymgów ustawwych: 1. usługa wyknania szablnu strny pdmitwej BIP 2. usługa dstarczenia narzędzia CMS, służąceg d zarządzania treścią na strnach pdmitweg serwisu BIP 3. usługa utrzymania serwisu BIP na prfesjnalnych serwerach, czyli tzw. hsting Serwis pdmitwy BIP Prpnujemy szabln strny pdmitwej BIP, w pełni zgdny ze wszystkimi wymgami prawnymi, wraz z systemem d zarządzania treścią na tej strnie. Dzięki tej usłudze jedynym zadaniem Państwa, jak pdmitu zbligwaneg ustaww d udstępniania infrmacji pprzez BIP, będzie wprwadzanie samych infrmacji, bez trski techniczną strnę przedsięwzięcia. System zstał zptymalizwany pd kątem łatwści wyszukiwania infrmacji, integrując w sbie zarówn wyszukiwarkę, jak i przejrzyste menu p lewej strnie. Menu zstał pdzielna na tematyczne działy, dzięki którym internauci będą mgli z łatwścią dstać się d pszukiwanej przez siebie infrmacji. Opracwaliśmy kilkanaście szablnów tematycznych, aby d razu mgli Państw rzpcząć pracę w śrdwisku dpwiadającym specyfice Państwa pdmitu, czy jest t szpital, urząd miejski, starstw pwiatwe, urząd pracy, sąd, żłbek, urząd skarbwy, czy też bibliteka

4 System CMS zarządzanie treścią serwisu pdmitweg BIP REGON: NIP: Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem Kapitał zakładwy: ,00 zł Główne atuty: Nasze rzwiązanie piera się frmularze, dstępne bez instalacji ddatkweg prgramwania. Oferwany przez nas system CMS (Cntent Management System) zstał stwrzny specjalnie na ptrzeby Biuletynu Infrmacji Publicznej, zaś jeg bsługa jest wyjątkw intuicyjna. Dzięki naszej prpzycji będą Państw w stanie błyskawicznie, bez pmcy infrmatyków, zmieniać i aktualizwać treści w Państwa serwisie pdmitwym, w spsób zbliżny d teg, w jaki edytuje się dkumenty w edytrze tekstu. T znacząca różnica w prównaniu z rzwiązaniami klasycznymi. brak kniecznści instalacji ddatkweg prgramwania d edycji strn www brak kniecznści znajmści HTML, PHP czy innych technik internetwych łatwa, intuicyjna bsługa ułatwienia w pstaci pisów i systemu pmcy błyskawiczne wprwadzanie zmian, bez kniecznści knsultacji z infrmatykami bgate mżliwści wpływania na wygląd strny łatwe przenszenie tabel czy innych gtwych elementów z aplikacji biurwych (np. z MS Wrd) Hsting serwisu pdmitweg BIP Oferujemy Państwu kmplekswe rzwiązanie, pzwalające na spełnieniu wymgów Ustawy i Rzprządzenia. Prpnujemy hsting na naszych serwerach, c zwalnia Państwa z kniecznści inwestycji w ksztwne urządzenia i zapewnienie łącz. Nasza serwerwnia, parta na najbardziej renmwanym sprzęcie firmy IBM, psiada łącza internetwe d niezależnych dstawców, c zapewnia wyjątkwą szybkść działania serwisów. Serwery mają zapewniną klimatyzację, psiadamy także, ważący blisk tnę, zestaw zasilania awaryjneg, pdtrzymujący pracę urządzeń w razie awarii sieci energetycznej. Główne atuty: bardz wyska bezawaryjnść bardz wyska przepustwść łącz zapewnienie serwera awaryjneg, który w czasie krótszym, niż wynika t z przepisów (24 gdziny), jest w stanie zapewnić funkcjnwanie serwisu pdmitweg BIP, nawet p całkwitym zniszczeniu pierwszeg urządzenia wyski pzim bezpieczeństwa danych regularne kpie zapaswe wg częsttliwści - 4 -

5 Data Center REGON: NIP: Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem Kapitał zakładwy: ,00 zł Serwery utrzymujemy w prfesjnalnym Data Center. Znajduje się n przy ul. Jannitów, we Wrcławiu, tuż przy Dwrcu Głównym PKP. Nasze szafy stją w Sali Operatrów Obcych, między szafami takich peratrów, jak Crawley, ERA, NASK, LANET, ATM, DIALOG. Dzięki temu jesteśmy w stanie elastycznie zarządzać pasmem i w prsty spsób zestawiać ptrzebne łącza. Mamy zagwarantwane bezpieczeństw energetyczne nad ciągłścią pracy maszyn czuwają ptężne UPS y i generatr awaryjny. Biur znajduje się kilkaset metrów d serwerwni, w razie ptrzeby administratrzy błyskawicznie są na miejscu. Na c dzień w serwerwni nie przebywają żadne sby, dzięki czemu granicza się wydzielanie ciepła, a także przypadkwych awarii (np. rzlanie płynu, wyrwanie kabla sieciweg itp.). Niezawdnść zasilania Zabezpieczenie energetyczne stanwią ważące blisk tnę UPS'y (w tym ptężny, wlnstjący UPS 12 kva) i spalinwy generatr zasilania awaryjneg, włączający się p 8 sekundach d wystąpienia zaniku napięcia. Niezawdnść łącz Krzystamy z łącz d 2 niezależnych peratrów, z każdym mając p 2 sesje BGP. Obecnie są t ATM i TK Telekm, łącznej przepustwści 60 mbit/s. W razie awarii jedneg łącza ruch przełączany jest autmatycznie na drugie. Klimatyzacja Prfesjnalne systemy klimetyzacji dbają dpwiedni dla pracy serwerów pzim temeratury, wilgtnści i czystści pwietrza. Stale mnitrujemy temperaturę na dle i na górze każdej szafy serwerwej. Bezpieczeństw Pancerne kna i drzwi, dyżur wartwników, ptężny budynek z grubymi murami - w takich warunkach pracują nasze serwery. Nikt nieupważniny nie wchdzi d serwerwni, każde wejście, mim, że dla sób upważninych, jest zapisywane. Mnitring Stały mnitring pmieszczeń, w których znajdują się serwery. Nie ma mżliwści niezauważneg wtargnięcia d serwerwni. Infrastruktura Nasze szafy wypsażne są nie tylk w UPS'y, ale także w urządzenia d zdalneg resetwania, aby maksymalnie skrócić czas reakcji w razie prblemów z kluczwymi maszynami. Pracujemy na markwym sprzęcie serwerwym, głównie marki IBM

6 REGON: NIP: Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem Kapitał zakładwy: ,00 zł Pdsumwanie krzyści dlaczeg wart nas wybrać? Na krajwym rynku peruje kilkaset firm hstingwych, jednak tylk niewiele z nich mże pchwalić się prównywalnym z naszym pzimem świadczenia usług. Ot wybrane cechy, które wyróżniają nas wśród knkurentów: CECHA Prsty w bsłudze system CMS Gtwe szablny Markwy sprzęt serwerwy Redundancja kluczwych kmpnentów Dyski SCSI Ht-Swap Redundantne łącza z BGP d niezależnych peratrów Mnitring 24h Zespół dświadcznych administratrów Ptężne UPS y + generatr awaryjny BOK z systemem ticketwym Klimatyzacja i ciągły mnitring temperatury KORZYŚĆ Łatwe w bsłudze narzędzie d wprwadzania infrmacji przyczynia się d zwiększenia kmfrtu i efektywnści pracy. W cenę wliczna jest prpzycja szablnu graficzneg, pracwaneg pd specyfikę Państwa pdmitu. Niezawdnść i gwarancja kmpatybilnści. Kluczwe kmpnenty mechaniczne (dyski, wentylatry, zasilacze) są zwielkrtnine. Oznacza t, że awaria takieg kmpnentu nie pwduje wyłączenia całeg serwera. Stsujemy wydajne dyski SCSI, dbrze radzące sbie w warunkach ciągłeg i intensywneg bciążenia. Dyski są spięte w macierze RAID, c zabezpiecza przed utratą danych w razie awarii. Dyski mżna wymieniać nie zatrzymując serwera. Wyska przepustwść łącz. W razie awarii łącza serwery nie przestają być widczne w sieci. Serwery są bezpieczne i stale mnitrwane, w razie pważnej awarii, nawet w gdzinach ncnych, nasi administratrzy wiedzą niej pierwsi. Przy becnym pzimie niezawdnści sprzętu głównym źródłem awarii i przestjów są ludzkie błędy. Dlateg też plegamy na zesple administratrów z wielletnim dświadczeniem. Zabezpieczenie nie tylk na wypadek krótktrwałych przerw w zasilaniu, ale także dłuższych zakłóceń w dstawach prądu. Biur Obsługi Klienta dstępne przez większść dby, mżliwy kntakt telefniczny, mailwy, chat. Każda wiadmść trzymuje identyfikatr i jest zachwywana, wątek mże być kntynuwany bez względu na zmiany dyżurów. Zabezpieczenie serwerm ptymalnych warunków pracy pd względem temperatury i wilgtnści pwietrza

7 REGON: NIP: Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem Kapitał zakładwy: ,00 zł Referencje Ot lista przykładwych pdmitów, z k. 3 tys. Klientów, którzy nam zaufali. Telefnia Dialg S.A. Telekmunikacja Klejwa sp. z.. Brenntag Plska Sp. z.. Prt Ltniczy Wrcław S.A. P.P.U. Pri-Bazalt S.A. Brwary Dlnśląskie Piast S.A Cmputer Service Supprt S.A. Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak S.A. Federal Mgul S.A. Krajwa Agencja Pszanwania Energii S.A. Plska Agencja Satelitartna Orbita S.A. Prtal Gery.pl Przedsiębirstw Prdukcji i Usług "STYMAR" Sp. z.. (Autgiełda Dlnśląska) Multimedia Visin sp. j. Travel Slutins Sp. z.. Pegazpl Sp. z.. Vltex sp. z.. Zachdnia Izba Gspdarcza Federacji Pracdawców Plski Zachdniej Pltelkm sp. z.. Limit is sp. z.. Radi Warszawa Praga Katlickie Radi Archidiecezji Warszawskiej św. Józef Scienfitic S.A. 4Systems sp. z.. Prtal frazpc.pl Specjalistyczne Centrum Stmatlgii Gedent sp. z.. Granit Wiatrak Sp. z.. Elektr Gas Armaturen EGA Sp. z.. Clauhan Prject Plska Sp. z.. Oxfrd Huse f English Agencja Knsultingwa Sigma CROSBUD Sp. z. Nma sp. z.. Meri Serwis sp. z.. Witex Plska sp. z.. Twarzystw Plsk-Szwajcarskie Twarzystw TFK Sp.z.. Januszkiewicz Studi Sp. z.. Rdmasz Sp. z.. Sky Lift Sp. z.. Balex Metal Dlny Śląsk Sp. z... Galeria A5 GreenWall Plish Develpment Team Sp. z.. Wielkplska Szkła Diagnstyki Obrazwej Chart Elektrnik Wyższa Szkła Zarządzania w Rzeszwie Wimest Sp. J. Eur-Bilans Sp. z... PROFIS Business Sftware s.c. Plskie Stwarzyszenie Estradwe Plest Stwarzyszenie "GRZEŚ" Agencja Dradztwa Ubezpieczeniweg Artur Wjciechwski Firma Reklamw-Handlwa TREND Cubic Cnsultant Sp. z.. Gernim Aretta Wzrek FH Grdn sp. z.. Prman Sp. z.. MC DIAM Sp. z.. GLOB-FASHION POLAND LTD Sp. z.. Pl-France Player Grupa Pliart Sp. z.. ZIPART Spółka z.. PHU EKOLUX Autmarket Sp. z.. MTD-Międzynardwy Transprt Drgwy sp. z.. Ask-Vgel and Nt Sp. z.. ARSIL Sp. z.. Instytut Krav Maga Plska Studi System Sp.z.Miast i Gmina Gliwice Miast i Gmina Wałbrzych Miast i Gmina Ople Miast i Gmina Wąchck Miast i Gmina Węgrzew Gmina Barlinek Gmina Stryków Gmina Sulików Pwiat jelenigórski Pwiat brzeski (plski) Pwiat kwidzyński Pwiat węgrzewski Pwiat wyszkwski Pwiat żarski WUP Wałbrzych WUP Zielna Góra UPP Kraków PUP Kraków PUP Łódź 1 PUP Łódź Wschód PUP Zielna Góra PUP Białystk PUP Bielsk Biała PUP Stargard Gdański PUP Radm PUP Wałbrzych PUP Sejny PUP Leszn PUP Ostrów Maz PUP Siemianwice Śl. PUP Ruda Śląska PUP Brzeg PUP Olesn CELPA SA MOPS Wałbrzych ACMB Miejski Ośrdek Pmcy Rdzinie w Lesznie W. F. O. Ś. i G. W. w Warszawie - wfsigw.sisc.inf Wjewódzka Stacja Pgtwia Ratunkweg w Olsztynie Wjewódzki Szpital Psychiatryczny im. prf. T. Bilikiewicza w Gdańsku IV Wjskwy Szpital Plikliniczny WOPR Wrcław Stwarzyszenie na Rzecz Niepełnsprawnych SPES - 7 -

8 REGON: NIP: Zarejestrwana w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabryczna, VI Wydział Gspdarczy KRS, pd numerem Kapitał zakładwy: ,00 zł Cennik BIP Wersja BIP Dla jednstek samrządwych, urzędów skarbwych, spółek Skarbu Państwa Dla biblitek, rganizacji pżytku publiczneg Niezbwiązujące testwanie Rczny abnament (kwta nett) 1 500,- zł 700,- zł Zapraszamy d zapznania się z testwą wersją naszeg rzwiązania BIP. Przygtwaliśmy testwy serwis, party na przykładzie gimnazjum. Funkcjnalnść naszych rzwiązań jest dla wszystkich typów pdmitów taka sama, różnice dtyczą tylk szaty graficznej i udstępninej przestrzeni dyskwej. Mżna natychmiast przetestwać nasze rzwiązanie, d czeg grąc namawiamy. BIP testwy, który widzą internauci: Lgwanie d knsli edycyjnej: Lgin: tester, hasł: tester. Uwaga! Cdziennie 2. w ncy BIP testwy jest przywracany d stanu wyjściweg. Aby umżliwić przetestwanie wszystkich pcji użytkwnik ma prawa administratra. Infrmacje uzupełniające W razie jakichklwiek pytań dnśnie niniejszej ferty lub firmy SISCO prsimy kntakt z: Magdaleną Bętkwska tel. (71) , Więcej infrmacji naszym Biuletynie Infrmacji Publicznej znajdą Państw pd adresem: Chętnie dpwiemy zapytania i przmawiamy dpaswaniu ferty d Państwa czekiwań. Wszystkie ceny w niniejszej fercie są cenami nett. Zapraszam d negcjacji i rzmów. Termin ważnści ferty: 30 dni

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel.

Oferta Usług Informatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Grudziądzka 87. 87-100 Toruń. Tel. Oferta Usług Infrmatycznych Serwkmp.pl Kmplekswe Usługi Infrmatyczne Ul. Grudziądzka 87 87-100 Truń Tel./Fax: 0566635285 Km1: +48 691719996 Km2: +48 506045442 E-m@il: biur@serwkmp.pl WWW: www.serwkmp.pl

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo