ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Nazwa Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Forma prawna Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej Numer KRS Numer NIP Dane teleadresowe Zamawiającego: Adres do korespondencji ul. Franciszkańska 18/1A, Toruń Fax Tel , Godziny pracy Osoba do kontaktu Sebastian Antkowiak (przedstawiciel Zamawiającego) 2. ZAPYTANIE OFERTOWE Tytuł zapytania Publikacja zapytania Charakter prawny zapytania 05/RP/PAIP/2012 Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej w zakładce "Zapytania ofertowe" oraz w siedzibie Zamawiającego. Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 1

2 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 3.1 Przedmiot zamówienia informacje podstawowe: Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu Różnorodność procentuje (WND.POKL /11), dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim nowego modelu zarządzania różnorodnością w zakresie wykorzystania potencjału osób do 25 roku życia. Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia) Stworzenie platformy internetowej projektu Różnorodność procentuje zawierającej testy potencjału przedsiębiorstw i pracowników firm wraz ze stworzeniem ww. testów, hostingiem i opieką informatyczną ww. narzędzia internetowego Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Usługi psychologiczne Usługi świadczone przez autorów Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania jest kompleksowe stworzenie platformy internetowej zawierającej testy potencjału przedsiębiorstw i pracowników firm wraz ze stworzeniem ww. testów, hostingiem i opieką informatyczną ww. narzędzia internetowego. 2

3 W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: przygotowania pięciu testów potencjału przedsiębiorstw i pracowników firm; stworzenia layoutu strony informacyjnej platformy; stworzenia aplikacji internetowej narzędzia do przeprowadzania badań potencjału i ocen okresowych pracowników i firm sektora MMŚP; stworzenia narzędzia CMS umożliwiającego zdalne zarządzanie treściami związanymi z realizacją projektu, kontakt z użytkownikami i interesariuszami, zbieranie opinii o projekcie oraz promocję; opieki informatycznej narzędzi internetowych, w szczególności: wprowadzania zmian na stronie informacyjnej i w aplikacji internetowej, wprowadzania tekstów na stronie informacyjnej, obsługę typu helpdesk dla użytkowników, stałego dopasowywania platformy do potrzeb użytkowników i odbiorców modelu; hostingu strony informacyjnej i aplikacji internetowej, w szczególności: dbałość o bezpieczeństwo serwerów hosting i udostępnienie łącza internetowego dla platformy. Specyfikacja i wytyczne związane z realizacją kolejnych zadań. Zadanie 1: Przygotowanie testów potencjału przedsiębiorstw i pracowników Opis: W ramach tego zadania należy stworzyć 5 testów dostosowanych do potrzeb i możliwości osób do 25 roku życia. Testy powinny zostać stworzone przez specjalistów psychologów i zweryfikowane przez specjalistów z dziedziny psychometrii. Każdy test będzie musiał spełniać szereg wymagań psychometrycznych, tj.: być obiektywny, mierzyć to, co ma mierzyć (trafność testu), dokładnie mierzyć to, co ma mierzyć (rzetelność testu), warunki wykonywania testu muszą być jednolite dla wszystkich badanych (standaryzacja), mieć opracowane normy (normalizacja). Zakres prac: opracowanie koncepcji testu, sporządzenie planu testu, układanie pytań, przygotowywanie ostatecznej wersji testu, przeprowadzenie próbnego testowania, zestawienie wyników testowania w tabeli zbiorczej, ocena łatwości i mocy różnicującej zadań, statystyczna analiza i opracowanie rzetelności testu, komunikowanie wyników oraz ich interpretacja. Zakładane obszary testów (szczegółowe obszary zostaną wybrane przez Zamawiającego po 3

4 konsultacjach z wybranym w toku niniejszego zapytania ofertowego oferentem): zdolności komunikacji, profil preferencji zawodowych, przywództwo w zespole, komunikacja, sumienność, umiejętności organizacyjne, kompetencje społeczne, umiejętności współpracy z innymi, kreatywność i zdolność do twórczego rozwiązywania problemów, analityczne myślenie, umiejętność kierowania pracą innych, styl rozwiązywania konfliktów w grupie, braki kompetencyjne w zespole/firmie, osiągnięcia i zdolności. Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekty 5 formularzy testów badających potencjał pracowników i firm. Zadanie 2: Stworzenie projektu graficznego Opis: W ramach zadania Wykonawca opracuje: Projekt graficzny strony informacyjnej: strona główna, elementy wspólne dla wszystkich podstroi, widok wybranych podstron, w tym: widok aktualności, pytania i odpowiedzi, forum, widok sekcji kontakt itd., szablon maila wysyłanego w postaci newslettera. Layout aplikacji internetowej: Projekt interfejsu panelu użytkownika strona główna, elementy wspólne dla wszystkich podstroi, projekt wybranych podstron, m.in. przykładowy widok listy (np. pracowników), przykładowy widok formularza (np. edycja danych pracownika), widok strony z wynikami testu, widok rozwiązywania testu, szablon raportu z testu, szablon a wysyłanego z systemu; Projekt interfejsu panelu administratora strona główna elementy wspólne dla wszystkich podstron projekt wybranych podstron. 4

5 Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt layoutu platformy internetowej. Materiały powinny być zaprojektowane w wersji językowej polskiej. Wykonawca przekaże materiały na płycie CD lub DVD w zależności od rodzaju materiału i wskazań Zamawiającego: w formie książki CI, w formie prezentacji.ppt, w plikach.doc, w plikach.pdf, w formatach grafiki rastrowej i wektorowej. Zaprojektowane pliki źródłowe w formatach.jpg,.ai,.cdr,.tiff oraz w plikach otwartych, umożliwiających późniejsze dodanie tekstu do materiałów promocyjnych. Powyższe elementy będą przedmiotem przekazania praw autorskich, jednakże z wyłączeniem elementów utworzonych przez Wykonawcę na potrzeby innych platform. Zadanie 3: Stworzenie platformy internetowej projektu Opis: W ramach zadania Wykonawca stworzy aplikację internetową wspomagającą zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie. Specyfikacja funkcjonalna aplikacji: Platforma będzie się składał z następujących części: 1. Strona informacyjna 1.1. część dla niezalogowanych użytkowników 1.2. część dla zalogowanych użytkowników (Narzędzia/Testy i Forum) 2. Narzędzia/Testy - narzędzia do przeprowadzania badań potencjału i ocen okresowych pracowników i firm sektora MMŚP 3. Panel administracyjny 3.1. Administracja stroną informacyjną 3.2. Administracja aplikacją Strona informacyjna. Część dla niezalogowanych użytkowników. Na stronie informacyjnej użytkownik niezalogowany będzie miał możliwość: czytania treści poszczególnych zakładek strony (np. O nas, Kontakt, O projekcie, itd.), przeglądania zasobów FAQ, pobierania plików umieszczonych na stronie, zapisania się do newslettera, 5

6 wyszukiwania treści znajdujących się na stronie, przeglądanie komentarzy pod Aktualnościami. Część dla zalogowanych użytkowników. Na stronie informacyjnej zalogowany użytkownik będzie miał dodatkowo możliwość: przeglądania materiałów umieszczonych w Strefie Wiedzy, m.in.: pobierania plików, przeglądania artykułów, umieszczania komentarzy pod artykułami; zamieszczania i przeglądania postów na forum; dodawania komentarzy pod Aktualnościami. Aplikacja. Możliwości użytkownika niezalogowanego: może zarejestrować konto firmowe. Jedno konto firmowe będzie odpowiadało jednemu Przedstawicielowi firmy, może zarejestrować konto pracownicze, może się zalogować do systemu wówczas staje się Użytkownikiem zalogowanym, może zresetować hasło podając adres i login zarejestrowany w systemie (tzw. opcja zapomniałem hasła ). Możliwości użytkownika zalogowanego PRACOWNIKA: może zarządzać swoim kontem, może zmodyfikować dane podane podczas rejestracji, może przeglądać swoje testy. Możliwości użytkownika zalogowanego PRZEDSTAWICIELA FIRMY: może zmodyfikować dane firmy podane podczas rejestracji, może zarządzać zespołami projektowymi i pracownikami, może przeglądać listę pracowników, może dodawać i edytować pracowników, może resetować hasło wybranego pracownika, 6

7 może dodawać i usuwać pracowników z wybranych zespołów projektowych, może przeprowadzać badania zespołów pracowniczych: testy badania potencjału pracowników, narzędzia do oceny okresowej pracowników. Zadanie 4: Opracowanie narzędzia CMS: Opis: Narzędzie do zdalnego zarządzania treściami związanymi z realizacją projektu, kontaktu z użytkownikami i interesariuszami poprzez forum, mailing czy newsletter, gromadzenia opinii użytkowników o projekcie oraz promocji projektu. W ramach zadania Wykonawca utworzy stronę informacyjną opartą o CMS, która udostępniać będzie następujące funkcjonalności: 1. Administrowanie stroną informacyjną: Administrator strony informacyjnej będzie miał możliwość: edycji treści wszystkich artykułów (m.in. O nas, Kontakt ), w szczególności edycji treści pojawiających się w dziale FAQ, dodawanie nowych artykułów a. tytuł artykułu, b. treść artykułu, c. możliwość umieszczania obrazków i plików w treści artykułów, umieszczania plików do pobrania na stronie (wraz z opisem, który może zawierać obrazek) przeglądania statystyk pobrań plików, wysyłania newslettera do użytkowników, którzy się do niego zapiszą, zarządzania listami mailingowymi a. może przeglądać listę predefiniowanych list mailingowych, b. ma możliwość tworzenia list mailingowych dostosowanych do potrzeb kampanii promocyjnych, ma możliwość ręcznego wprowadzania adresów , ma możliwość wyboru adresów firm w systemie, wysyłania mailingu a. ma możliwość wysyłania mailingu do adresatów z predefiniowanych i stworzonych przez siebie list mailingowych b. predefiniowane listy: Pracownicy firm Przedstawiciele firm Wszyscy zarejestrowani użytkownicy (przedstawiciele firm i pracownicy) moderowania forum i komentarzy pod artykułami w Strefie Wiedzy i pod Aktualnościami, 7

8 budowania Strefy Wiedzy. 2. Administracja aplikacją: Administrator ma następujące możliwości: 1. może przeglądać listę zarejestrowanych kont firm może blokować / odblokowywać konta firmowe może przeglądać szczegóły kont firmowych, w szczególności: nazwa firmy wielkość firmy (do wyboru): mikro / małe / średnie / duże przedsiębiorstwo adres telefon adres imię i nazwisko NIP REGON login data rejestracji może przeglądać listę i szczegóły pracowników poszczególnych firm nazwa firmy stanowisko imię nazwisko adres login data rejestracji data urodzenia wiek w chwili rejestracji wiek w chwili obecnej Może przeglądać listę testów pracowników poszczególnych firm widzi następujące dane: (grupowane po nazwie firmy i nazwie testu) nazwa firmy nazwa testu data rozwiązania testu. Funkcjonalności CMS powinny zostać oparte o system UMBRACO CMS. 8

9 Zadanie 5: Opieka informatyczna narzędzi internetowych oraz hosting w terminie Opis: W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do opieki informatycznej nad stroną informacyjną i aplikacją internetową po wdrożeniu produkcyjnym platformy. Opieka ta polegać będzie w szczególności na następujących zadaniach: stałe dopasowywanie platformy do potrzeb użytkowników i odbiorców, umieszczanie tekstów na stronie informacyjnej, obsługa typu helpdesk dla użytkowników i odbiorców, badanie opinii interesariuszy co do działania portalu, nadzór nad wprowadzanymi zmianami do portalu, obsługa o charakterze administracyjnym portalu, obsługa o charakterze moderatorskim portalu. Hosting platformy internetowej. Zakres usługi obejmuje: 1. Konfiguracja serwera wirtualnego: 1 VCore, 2 GB RAM, 2x40GB w SAS (RAID 1), 2xNIC 1Gbit, 300GB transfer miesięczny lub 4Mbit/s 2. Obsługa serwisowa: 4 godzin obsługi IT miesięcznie, dostępność usługi przez całą dobę 365 dni w roku. 3. Parametry usługi: dostępność maszyny wirtualnej 99,7% w skali roku, czas reakcji 2h (w godzinach roboczych 9-17)/4h (w pozostałych). 4. Parametry bezpieczeństwa: stały monitoring serwerowni, całodobowa ochrona fizyczna, dwa niezależne systemy podtrzymania energii UPS, zasilanie zapasowe agregatem prądotwórczym, szafy chłodnicze w układzie n+1, co najmniej dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych, możliwość rozbudowy w ciągu 1 dnia roboczego do 100Mbit. Świadczenie opieki informatycznej narzędzi internetowych oraz hostingu w terminie 9

10 jest uzależnione od zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego przez Regionalne Sieci Tematyczne. Zamawiający zastrzega sobie w szczególności, że: 1. Na każdym etapie realizacji zamówienia oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, opracowania harmonogramu prac, oraz do informowania o bieżących działaniach i ich modyfikacjach. Ponadto Wykonawca zobligowany zostanie do udziału w spotkaniach z Zamawiającym. 2. Dokumenty niezbędne do realizacji powyższych zadań zostaną przekazane, po zatwierdzeniu oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i podpisaniu umowy na realizację usług. 3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy PAIP lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE Cena brutto przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej) Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10

11 3.4 Wymagania wobec Oferenta: Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec PAIP, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Oferent musi spełniać wszystkie poniższe warunki: posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł każdy; posiadać udokumentowane doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych badających cechy osobowe i predyspozycje zawodowe oraz wspomagających zarządzanie kadrami o wartości nie mniejszej niż 50 tys zł; posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów stron internetowych w oparciu o system UMBRACO CMS; posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w hostingu i kolokacji infrastruktury informatycznej; posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług hostingu i kolokacji infrastruktury informatycznej z SLA na poziomie 99,7% i o wartości co najmniej 50 tys. zł każda; posiadać min. 3 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania potwierdzonego referencjami Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie

12 3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty: Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie: a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); b. referencji, tj. dokumentów potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy, CV, certyfikaty, dyplomy itp.) szczególnie w odniesieniu do punktu 3.4.3; c. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Dokumenty, o których mowa w pkt należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami 12

13 zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia według poniższego harmonogramu: Lp. Nazwa zadania Termin oddania (Oferent) Termin weryfikacji (Zamawiający 3 dni robocze) Termin wprowadzenia poprawek (Oferent) 1. Przygotowanie testów potencjału przedsiębiorstw i pracowników Stworzenie layoutu strony informacyjnej oraz aplikacji internetowej Stworzenie narzędzia CMS Stworzenie aplikacji internetowej - narzędzia do przeprowadzania badań potencjału i ocen okresowych pracowników i firm sektora MMŚP 5. Opieka informatyczna platformy internetowej oraz hosting Zadanie wykonywane od chwili rozpoczęcia realizacji punktu 4 przez okres 27 miesięcy. Świadczenie opieki informatycznej narzędzi internetowych oraz hostingu w terminie jest uzależnione od zatwierdzenia strategii wdrażania projektu innowacyjnego przez Regionalne Sieci Tematyczne. 4. KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 1. Cena 60 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). 13

14 2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga %. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów. 2. Ocena jakości prac Oferenta 20 % Potwierdzenie jakości usług rozumiane jest jako przedstawienie referencji dotyczących usług informatycznych o wartości równej lub większej niż 50 tyś zł. 1. Ocena kryterium: wykazane referencje 5 pkt wykazane referencje 10 pkt wykazanych referencji 15 pkt i powyżej referencji 20 pkt. 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów. 3. Termin płatności 20 % 1. Termin płatności (TP) to termin płatności liczba dni od dnia wystawienia faktury. 2. Ocena kryterium: TP do 7 dni 0 pkt, TP od 14 do pkt, TP powyżej 21 dni 20 pkt. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów. 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu Oferta powinna zawierać: (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, (b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e- 14

15 mail oraz nr telefonu, (d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) warunki (terminy ) płatności, (h) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (i) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; (j) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; (k) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (l) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty Zamawiający powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie lit. c). 5.2 Pozostałe wymagania oferty: Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internatowej Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą ową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi 15

16 nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów i/lub uzupełnienie braków. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty. 6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 6.1 Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29 października 2012 roku Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: (a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy, (b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy, Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e- mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności złożona po terminie, niekompletna lub nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą 16

17 jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Załączniki: Formularz ofertowy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 05/RP/PAIP/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo