P l a n o w a n i e i p r o j e k t o w a n i e s e r w i s ó w i n t e r n e t o w y c h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P l a n o w a n i e i p r o j e k t o w a n i e s e r w i s ó w i n t e r n e t o w y c h"

Transkrypt

1 P l a n o w a n i e i p r o j e k t o w a n i e s e r w i s ó w i n t e r n e t o w y c h Podpowiedzi dla dyplomantów dr in ż. Walery Susłow

2 Z a c z n i j o d r o z p o z n a n i a Poznaj potencjalnego przeciwnika (konkurencj ę), obszar prowadzenia działa ń i warunki meteorologiczne. Główne wyniki rozpoznania opisz w pierwszym rozdziale pracy dyplomowej. Zilustruj opis za pomoc ą screenshot'ów. Dane do porównania przedstaw w tabelach lub na wykresach.

3 O d p o w i e d z n a p y t a n i a f i l o z o f i c z n e Dlaczego Ty potrzebujesz serwisu internetowego? Dlaczego użytkownicy będ ą potrzebowali Twojego serwisu? Co Ty będziesz robić z serwisem po zakończeniu pracy dyplomowej? Uwaga: odpowiedzi na pytania należy sformułować na pismie!

4 Z a d b a j o k o p i e z a p a s o w e Prowad ź kopi ę zapasow ą kompletu dokumentacji projektowej i kodów. Dobrym pomysłem jest założenie repozytorium na serwerze Subversion (SVN) i przechowywanie całej historii tworzenia dokumentacji w Internecie. Uwaga: przyzwyczajaj si ę do myśli, że Twoja dokumentacja może być cenna równie ż dla konkurencji, zadbaj o bezpieczeństwo!

5 U s t a l g ł ó w n e c e l e i s t o t n y c h o s ó b Cel przyszłego właściciela serwisu. Cel osoby odpowiedzialnej za marketing prowadzony za pośrednictwem serwisu. Cel informatyka, który będzie opiekować si ę serwisem. Cele użytkowników serwisu. Uwaga: cele należy sformułować na pismie!

6 U s t a l t y p y u ż y t k o w n i k ó w s e r w i s u Opisz, kim s ą potencjalni użytkownicy serwisu. Zaprojektuj postacie wymownych przedstawicieli dla każdej z grup użytkowników. Uwaga: Postać powinna mieć imi ę i wizualizacj ę. Opis postaci ma zawierać konkretne dane o wieku, płci, wykształceniu, stanie cywilnym, zamieszkaniu, dochodzie, preferencjach.

7 U s t a l f u n k c j o n a l n o ś ć s e r w i s u Przygotuj list ę funkcji (nazwa i krótki opis), które będ ą dostępne dla użytkowników serwisu. Zilustruj funkcjonalnoś ć serwisu za pomoc ą diagramu przypadków użycia UML.

8 U s t a l k o l o r y s t y k ę i l o g o s e r w i s u Sprawd ź, czy kolory i logo nie s ą w jakiej ś mierze narzucone przez temat projektu. Zaprojektuj logo i kolorystyk ę szaty graficznej przestrzegając zasad ergonomii i web-usability. Własnoręczne projektowanie bezpieczniej zastąpić wyborem gotowego szablonu. Uwaga: Zasada ograniczonego zaufania do własnego gustu ka e ż skonsultować wybór z grafikiem zawodowym.

9 U s t a l s p o s o b y c z e r p a n i a z y s k ó w Skąd właściciel serwisu będzie czerpał zyski? Możliwe warianty odpowiedzi: Ze sprzedaży produktów; Z reklamy; Z generowania kontaktów dla innych firm; Z subskrypcji i opłat członkowskich; Z dotacji; Z kojarzenia.

10 W y b i e r z n a z w ę s e r w i s u Sformułuj misj ę serwisu, napisz motto. Wypisz słowa kluczowe z którymi ma być kojarzony serwis. Wypisz nazwy serwisów konkurencji. Napisz kilka własnych nazw serwisu, wybierz z nich jedn ą. Uwaga: Będziesz mógł zmieniać nazw ę, ale może to spowodować konieczność istotnych zmian w serwisie.

11 W y b i e r z s p o s ó b o r g a n i z a c j i z a w a r t o ś c i s e r w i s u Zastanów si ę, według jakiego porządku zorganizujesz przestrze ń witryny? Możliwe odpowiedzi: według daty, języka, lokalizacji, zadania, kategorii, ceny, rankingu, użytkownika. Wybierz sposoby organizacji pierwszoplanowy i drugoplanowe.

12 W y b i e r z s y s t e m n a w i g a c y j n y Nawigacja tradycyjna: ścieżka linearna; górny pasek nawigacyjny; lista odnośników; pole wyszukiwania; menu boczne; zakładki; foldery i pliki; rozwijane menu. Uwaga: Rozsądne dublowanie nawigacji jest dobrym zwyczajem.

13 Z a p r o j e k t u j s t r u k t u r ę s e r w i s u Nazwij wszystkie działy serwisu. Przygotuj wizualizacj ę architektury serwisu w postaci mapy witryny lub schematu stron lub ścieżek użytkownika. Opracuj schemat pojedynczej strony (układ bloków informacji). Pamiętaj o linii zgięcia! Uwaga: Preferowany jest jednolity układ informacji na wszystkich stronach serwisu, ale mog ą być konieczne osobne schematy do strony tytułowej oraz do poszczególnych działów serwisu.

14 W y k o n a j s t a t y c z n y p r o t o t y p Użyj oprogramowanie, które pozwoli na szybkie przygotowanie prototypu serwisu, np. Power Point czy Impress. Poka ż prototyp 3-4 osobom, zastanów si ę nad ich opini ą. Popraw zauwarzone usterki w prototypie i dokumentacji.

15 W y b i e r z t e c h n o l o g i e i m p l e m e n t a c j i Pomyśl o hostingu, prowadzenie własnego serwera jest uciążliwe. Wybieraj technologie, które chcesz poznać i wykorzystywać w przyszłości. Zastanów si ę nad wyborem technologii wolnych kontra komercyjnych. Uwaga: nawet wersje robocze serwisu warto testować na serwerze internetowym, a nie na localhost.

16 Z a j m i j s i ę s a m o e d u k a c j ą Znajd ź podręcznik do każdej z wybranych technologii i przestudiuj go. Koniecznie wykonaj szereg ćwicze ń w danej technologii. Zbadaj, czy można mieć certyfikat zawodowy z danej technologii i zastanów si ę nad jego zdobyciem.

17 Z a p r o j e k t u j b a z ę d a n y c h s e r w i s u Wykonaj modelowanie danych serwisu, wyniki przedstaw graficznie. Pomyśl o optymalizacji bazy w Internecie liczy si ę każda sekunda. Pomyśl o bezpieczeństwie danych. Uwaga: Dobrym pomysłem jest zbudować własny serwis w oparciu o gotowy CMS z grupy Open Source. W tej sytuacji zaczynamy od studiowania bazy wybranego CMS'a.

18 Z a p r o j e k t u j l o g i k ę b i z n e s o w ą Zastanów si ę nad wyborem metody strukturalnej kontra objektowej. Podejmij decyzj ę o tym, które z procesów będ ą wykonywane po stronie serwera, a które po stronie użytkownika. Wykonuj testy jednostkowe. Uwaga: pamiętaj o zaleceniach inżynierii oprogramowania.

19 Z a j m i j s i ę w a r s t w ą p r e z e n t a c j i Zaczynaj projektować i kodować wygląd dopiero po zakończeniu prac nad funkcionalności ą serwisu. Pamiętaj o stworzonym prototypie, nie zaczynaj od nowa! Testuj strony w najbardziej popularnych przeglądarkach. Uwaga: pamiętając o ograniczeniach języka HTML i o wojnie browserów nie warto dążyć do idealnej prezentacji stron serwisu.

20 O r g a n i z u j t e s t y a k c e p t a c y j n e Popro ś 3-4 osoby, aby oni popracowali przy Twoim serwisie w Twojej obecności. Wysłuchaj i przeanalizuj ich uwagi. Postaraj si ę pokazać serwis informatykowi zawodowemu. Popraw wszystko na co pozwala termin złożenia pracy dyplomowej. Uwaga: je li tester co nie rozumie w Twoim serwisie, to nale y ś ś ż poprawić serwis, a nie zmieniać testera.

21 F i n a l i z u j d o k u m e n t a c j ę Pamiętaj o poprawieniu dokumentacji projektowej jeśli wprowadziłe ś istotne zmiany podczas pracy z kodem serwisu. Rozbuduj część opisow ą dokumentacji. Dodaj akcent na opisanie przebiegu prac i na podjęte decyzje projektowe. Uwaga: pamiętaj o prawach autorskich - obowiązuje cytowanie przy wszystkich zapożyczeniach tak w dokumentacji, jak i w kodzie.

22 K o n t a k t u j s i ę z p r o m o t o r e m Warto wysłać promotorowi link do serwisu odrazu po założeniu konta hostingowego. Warto zawiadamiać promotora przez o wprowadzanych zmianach. Warto konsultować z promotorem dokumentacj ę projektow ą.

23 P l a n o w a n i e i p r o j e k t o w a n i e s e r w i s ó w i n t e r n e t o w y c h Porady dla dyplomantów dr in ż. Walery Susłow

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Pokaż swoją mocną stronę. Zakładanie strony WWW bez tajemnic

Pokaż swoją mocną stronę. Zakładanie strony WWW bez tajemnic Pokaż swoją mocną stronę Zakładanie strony WWW bez tajemnic Spis treści Po co mi strona internetowa? 3 Jaką przyjąć strategię w trakcie tworzenia witryny internetowej 6 Jak Wam się podoba moja strona WWW?

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm

PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing w czasach kryzysu gospodarczego? Justyna Muszyńska Jak Prowadzić Tani i Skuteczny Marketing W Czasach

Bardziej szczegółowo

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Efektywne i intuicyjne serwisy WWW www.webusability.pl 1 Efektywne i intuicyjne serwisy WWW WERSJA ROZWOJOWA 1.2 Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest

Bardziej szczegółowo

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk. Jak budować serwisy Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.com 2 2 Wstęp Dokumentacja Proces powstawania treści Kluczowe wartości dla serwisów b2b Q&A

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja internetowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo