Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2, Piła, NIP , reprezentowanym przez Zarząd SGiPN w imieniu, którego działają: - Tadeusz Dąbrowski Przewodniczący Zarządu SGiPN - Stefan Piechocki Członek Zarządu SGiPN zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... mającą swoją siedzibę... przy ul...., NIP... reprezentowanym przez: -... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług polegających na Opracowaniu i administracji strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń prowadzonego w ramach Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr POIG /13-00, z dnia zawarta zostaje umowa następującej treści:. 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie usług polegających na Opracowaniu i administracji strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanym, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion. Strona 1 z 13

2 2 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę: a) Wykonanie projektu strony www projektu i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającego do r. b) Uruchomienie strony internetowej do dnia r. c) Świadczenie usługi w zakresie e-help desku do dnia r. d) Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń r. 2. Zakres obowiązków Wykonawcy: A) Opracowanie, administracja i hosting strony internetowej projektu: 1) Utworzenie strony WWW projektu. 2) Administracja, hosting i aktualizacja strony www w ramach realizacji projektu. 3) Zainstalowanie strony na serwerze wykupionym przez Wykonawcę. 4) Strona projektu ma posiadać link do strony głównej Zamawiającego. 5) Projekt strony internetowej musi zostać przygotowany i przesłany do Zamawiającego do zaakceptowania do dnia r. 6) Strona internetowa musi być oznakowana zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. 7) Strona internetowa projektu powinna zostać uruchomiona do dnia r. 8) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do strony oraz autorskich praw zależnych do modyfikacji strony. 9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji serwisu internetowego na podstawie przesłanych przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. 10) Przedmiot zamówienia musi obejmować gwarancję techniczną na okres: od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r. 11) Strona www musi funkcjonować przez okres trwania projektu, czyli od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r i po jego zakończeniu przez okres 5 lat- (okres trwałości projektu). 12) Technologia: technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno stron jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki. 13) Strona powinna być oparta o system zarządzania treścią CMS o podstawowych parametrach : intuicyjna obsługa przez Użytkowników CMS, Pełne zarządzanie menu, tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek; tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami; budowanie hierarchii menu; nawigacja między głównymi działami CMS oparta na ikonach graficznych, Zarządzanie widocznością zakładek i publikacji Strona 2 z 13

3 Możliwość wyboru szablonu zakładek: agregująca, galeria, tekst; Łatwa, pełna edycja tekstu w technologii WYSIWYG Dodawanie plików graficznych. Tworzenie galerii zdjęć; zarządzanie rozmiarami zdjęć; wymagane moduły CMS : strony typu statycznego, aktualności, galeria, administracja Użytkownikami systemu CMS, kopia bezpieczeństwa bazy danych, system CMS ma posiadać możliwość dodawania plików do treści strony (*.pdf, *.doc, *.xls,*.jpg, itd.), system CMS ma posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych. 14) Strona powinna umożliwiać publikację newslettera możliwość tworzenia mailingu w trybie HTML, edycja w edytorze WYSIWYG, dowolna ilość baz mailingowych, możliwość dopisywania użytkowników. Galeria zdjęć. Mechanizm pozwalający na umieszczanie w artykułach plików graficznych w formie miniatur, które po kliknięciu powiększają się, wysuwając się na pierwszy plan. 15) Kalendarz. Funkcjonalność skoordynowana z polem Aktualności na stronie głównej. Przy wpisywaniu aktualności jest opcja Zaznacz w kalendarzu pod datą. 16) Podcasty. Możliwość załączania plików dźwiękowych w formatach: mp3; wav w każdym artykule oraz na stronie głównej. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego. CMS powinien umożliwiać opisanie podcastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 17) Videocasty. Możliwość załączania plików video w formatach: flv, avi w każdym artykule oraz na stronie głównej. Pliki video powinny być widoczne jako miniatury pierwszego kadru. Na stronie głównej jest wydzielone pole dla plików video z możliwością zamiany go na baner. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego CMS powinien umożliwiać opisanie videocastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 18) Archiwum multimediów. Biblioteka segregująca wszystkie pliki multimedialne na stronie, wg. tytułu, słów z tytułu lub skrótu zawartości, daty. 19) Funkcja strony do druku. Funkcja przeformatowania publikacji na stronie na format do druku. 20) Funkcja generowania zawartości strony na PDF 21) Licznik gości. Moduł licznika odwiedzających witrynę 22) Nagłówek strony wykonany w technologii FLASH 23) Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno strona jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Wymagane jest zastosowanie technologii PHP lub JAVA oraz AJAX (szczególnie do funkcjonalności: galeria zdjęć, kalendarz, wyszukiwarka) bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach. 24) Publikowanie materiałów na stronie internetowej, powierzonych przez Zamawiającego w czasie 24 godzin od przesłania materiałów. Strona 3 z 13

4 25) Nadzór nad przekazywanymi materiałami. 26) Parametry minimalne serwera do obsługi strony internetowej projektu: 4 GB na www 4 GB na 400 skrzynek 2 GB na 5 baz danych MySQL 100 GB roczny limit ruchu z / do sieci Internet codzienna kopia bezpieczeństwa (backup danych) Zapis Backupu/Archiwizacja na nośniku zewnętrznym dostarczanym do zamawiającego na koniec każdego miesiąca. statystyki oglądalności serwisu awstats dostęp do pełnych logów serwera z ostatnich 5 dni własne strony błędów możliwość korzystania z PHP, CGI, SSI, WML (WAP) dostęp przez FTP dostęp do stron na hasło panel administracyjny - dostęp 24h / dobę (zarządzanie kontem w czasie rzeczywistym) bezpłatna pomoc techniczna autoresponder dla każdej skrzynki zabezpieczenie przed SPAM-em i brak reklam zabezpieczenie przed wirusami autoryzacja SMTP przekierowanie poczty na inną skrzynkę dostęp do poczty przez POP3, IMAP i SMTP brak limitu wielkości pojedynczej wiadomości obsługa poczty przez www (webmail) 27) Strona www powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia i Partnerów Projektu (Gmina Piła, Gmina Lubasz, Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Gmina Miasteczko Krajeńskie) oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej oraz z treści merytoryczną przekazaną przez Zamawiającego. B) E-Help Desk- wsparcie techniczne dla Beneficjentów Ostatecznych przez 6 miesięcy: Strona 4 z 13

5 1) Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego punktu przyjmowania telefonicznych i elektronicznych ( ) zgłoszeń awarii kierowanych przez Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od dnia wskazanego w umowie świadczenia usługi. 2) Telefoniczne odbieranie zgłoszeń musi odbywać się poprzez personel przygotowany do świadczenia pomocy, także osobom niewidomym i niedowidzącym. Niedopuszczalne jest do tego celu używanie automatów zgłoszeniowych. 3) Nie ma ograniczeń, co do ilości podejmowanych przez Wykonawcę zgłoszeń i świadczenia usługi helpdesku/serwisu w ciągu całego okresu świadczenia usługi. 4) Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie minimum w godzinach od 9 do 16 ( , telefon) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez cały okres trwania umowy. 5) W usłudze Helpdesk /Servicedesk zawarte jest: i.przyjmowanie zgłoszeń o: awariach sprzętu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę, awariach sprzętu specjalistycznego i wszelkich pozostałych peryferii dostarczonych przez Wykonawcę, awariach łączy internetowych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych Beneficjentów Ostatecznych, kradzieży lub zagubieniu sprzętów, prośbach dotyczących porad na temat obsługi sprzętów i oprogramowania dostarczonych Beneficjentom Ostatecznym w ramach realizacji zamówienia. b) Podejmowanie czynności serwisowych polegających na: wstępnym weryfikowaniu przyczyny awarii, na podstawie informacji dostarczonych przez Beneficjenta oraz poprzez aplikację do zdalnego połączenia, udzielaniu porad i wyjaśnień Beneficjentom dotyczących sprzętów i oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, w tym zdalną pomoc w samodzielnym przywróceniu przez Beneficjenta stanu początkowego systemu operacyjnego z partycji Recovery, usuwaniu usterek i awarii sprzętu komputerowego i specjalistycznego, nie objętych serwisem gwarancyjnym, wyjazdach serwisowych do Beneficjentów, związanych z usuwaniem usterek sprzętu, przekazywaniu zgłoszeń o kradzieży i zaginięciu sprzętu do Zamawiającego. przekazywaniu informacji o zgłoszeniach awarii łącz internetowych do punktu serwisowego odpowiedzialnego za ich naprawę, administrowaniu i obsłudze panelu help desk oraz programu do zdalnej pomocy i zarządzania, przekazywaniu informacji o awariach i koordynowaniu czynności gwarancyjnych pomiędzy BO a podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie gwarancji. Strona 5 z 13

6 6) Usługa serwisowa, poza czynnościami wymienionymi w pkt. 5 polegać ma również na optymalizacji i konserwacji sprzętu oraz raportowaniu pracy, w tym: re-instalacji systemu i oprogramowania wyspecyfikowanego w załączniku do umowy dla Beneficjentów Ostatecznych należących do grupy osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych i niedowidzących), na podstawie złożonego przez nich telefonicznie/elektronicznie/faksowo zgłoszenia, dokonywaniu dodatkowych instalacji oprogramowania na wniosek Zamawiającego, konsultacjach telefonicznych dla BO oraz przedstawicieli Zamawiającego. 7) Ewidencjonowaniu zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie tych informacji Zamawiającemu na bieżąco do wglądu, oraz sporządzenie raportu ze zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie i przekazanie na koniec projektu Zamawaijącemu. 8) Czas reakcji serwisanta na podjęcie czynności serwisowych dotyczących sprzętu wynosi 48h, liczonych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki. Czas usunięcia usterki wynosi 5 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia. Usunięcie usterki powinno odbywać się w systemie on-site. 9) Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do kontroli poprawności działania komputera, oprogramowania i/lub specjalistycznego urządzenia peryferyjnego. 10) Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem i wymianą sprzętu ponosi Wykonawca. 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi i nieodpłatnego wykonania ponownego serwisu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi serwisu. 12) Wykonawca zobowiązany jest do przeinstalowania sprzętu pod nowy adres wskazany przez Zamawiającego, w przypadkach konieczności wprowadzenia zmian składu osobowego Beneficjentów Ostatecznych. 13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania, w tym do ewentualnej re-instalacji oprogramowania. 14) Zamawiający zastrzega, że przez opiekę serwisową rozumie się także wszelką inną obsługę techniczną dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji. 15) Okres związania umową serwisową wynosi 6 miesiący. 16) Informacja o usłudze e-help desk musi być widoczna na stronie C) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 119 osób indywidualnych i 40 jednostek sektora publicznego: Strona 6 z 13

7 1) Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń; Zapewnienie wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej odpowiedniej do pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi; Zapewnienie zaplecza techniczno organizacyjnego szkoleń; Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych, Przekazanie materiałów szkoleniowych uczestnikom szkoleń, Przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń Zamawiającemu, Przygotowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, Przeprowadzenie dwukrotnych badań ewaluacyjnych przed i po szkoleniu badających podniesienie stanu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu, oraz przygotowani raport z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń w miejscu realizacji szkoleń - serwis kawowy wymagane menu na 1 osobę: Ciastka kruche 1 porcja-40g, co najmniej 2 rodzaje ciastek do wyboru Kawa co najmniej 150 ml Herbata co najmniej 150 ml Woda mineralna co najmniej 330 ml W ramach szkoleń 1 przerwa kawowa Wykonawca musi zapewnić niezbędne naczynia, Sale szkoleniowe powinny byś wyposażone w stoły, krzesła z oparciami. Wykluczamy ze standardu komfortowego krzesła z blatem roboczym. Za sale spełniające wymagania Zamawiający uznajemy sale właściwie oświetlone, wentylowane lub klimatyzowane zapewaniające komfortową i stała temperaturę zarówno w zimne jak i gorące dni. 3) Wykonawca zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenia z podanej tematyki: Dla 119 osób z gospodarstw domowych Dla 40 jednostek sektora publicznego Łączna ilość szkoleń 30 szt. Szkolenia w trybie stacjonarnym Maksymalna liczebność grup szkoleniowych: 10 osób 4) Zakres i tematykę szkoleń przedstawia poniższa tabela: Nazwa Minimalny czas Lp. Minimalny zakres szkolenia szkolenia realizacji 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze:. Strona 7 z 13

8 zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp podczas pracy przy komputerze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym ergonomia stanowiska pracy przy komputerze zasady postępowania w przypadku awarii sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania 2) Obsługa komputera i zasady bezpiecznego korzystania: zasady użytkowania i funkcje dostępnego oprogramowania. tworzenie folderów kopiowanie, wklejanie, wycinanie poruszanie się po systemie operacyjnym tożsamym z systemem dostarczonym przez Wykonawcę ochrona antywirusowa komputera (w tym omówienie funkcjonalności dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia oprogramowania antywirusowego). 3) Poruszanie się po Internecie: definicja Internetu bezpieczeństwo w sieci (w szczególności zagrożenia dla nieletnich) użytkowanie Internetu w zakresie prawnym (co wolno pobrać z sieci, sankcje za łamanie prawa) obsługa przeglądarek Internetowych. wyszukiwanie informacji w Internecie (strony edukacyjne, portale dla młodzieży, materiały pomocne w nauce). 4) Obsługa programów pocztowych oraz sposoby komunikacji w sieci Internet: omówienie zasad etykiety zakładanie konta pocztowego na darmowym portalu obsługa konta pocztowego (wysyłanie/odbieranie wiadomości, dodawanie załączników, tworzenie list kontaktów), omówienie przynajmniej 2 dostępnych komunikatorów internetowych omówienie zagrożeń wynikających z korzystania z poczty oraz komunikatorów 5) Omówienie sposobów reakcji na awarię sprzętową oraz programową komputera: zgłaszanie awarii sprzętowej w ramach gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną zgłaszanie awarii łącza internetowego zgodnie z procedurą dostarczyciela usługi e-helpdesk Omówienie sposobu zabezpieczenia Sprzętu usługą antykradzieżową 1 x 30 min 1 x 45 min 1 x 90 min 1 x 45 min 1 x 30 min 5) Szkolenia zostaną zorganizowane na terenie Gmin: Piła 5 szkoleń Strona 8 z 13

9 Miasteczko Krajeńskie 3 szkolenia Lubasz 4 szkolenia Czarnków 2 szkolenia Drawsko 1 szkolenie 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych w trybie indywidualnej nauki we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie 5 szkoleń skierowanych do instytucji wskazanych w projekcie na terenie gmin: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła (wykaz instytucji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy). 6) Czas i termin organizacji szkoleń: szkolenia będą się odbywały w dni powszednie nie wcześniej niż o godzinie 15:00 do 20:00. 7) Usługa musi być zrealizowana do r. o dokładnym terminie realizacji szkoleń musi zostać ustalony z Zamawiający i przez niego zatwierdzony. 8) Szkolenia muszą zostać przeprowadzone w salach dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 9) Wykonawca musi udokumentować przeprowadzanie szkoleń na zdjęciach i przekazać je w wersji elektronicznie Zamawiającemu. 10) Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, posiadający niezbędną wiedzę w zakresie tematyki szkoleń. 11) Szkolenia przeprowadzane będą na sprzęcie komputerowym należącym do Wykonawcy- musi on zapewnić sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzania szkoleń. 12) Uwagi końcowe do szkoleń: Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę zajęć), Wykonawca przygotuje i wręczy uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów którą przekaże Zamawiającemu, Wykonawca przygotuje potwierdzenie odbioru certyfikatów (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę odbioru), Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli zaistnieje taka konieczność) umożliwić udział w szkoleniach opiekunom BO. Opiekun będzie miał możliwość usiąść podczas szkolenia z BO przy jednym zestawie komputerowym 13) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, propozycji terminów szkoleń, lokalizacji sal szkoleniowych i programów szkoleń, wzoru dokumentów( list obecności, potwierdzenia odbioru certyfikatów, ankiet, itp.). 14) Materiały szkoleniowe, listy obecności oraz wszelkie inne dokumenty powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia Strona 9 z 13

10 oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej 15) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu całości materiałów zawiązanych ze szkoleniami: List obecności, materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru cateringu, potwierdzenia odbioru certyfikatu, kserokopii certyfikatów, raportu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w raz z oryginałami ankiet przed i po, zastawienie wydanych certyfikatów, dokumentacji fotograficznej ze szkoleń Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: Lp. Nazwa Wartość netto w zł Wartość brutto w zł 1. Opracowanie strony internetowej projektu (administracja, aktualizacja, hosting strony www) 2. e-help desk (wsparcie techniczne dla BO przez 6 miesięcy) 3. Zakup usługi szkoleniowej dla 119 osób indywidualnych i 40 jed. sektora publicznego (wynajem sal, catering, koszty dojazdy trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe). Łącznie Łącznie słownie brutto 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone punkcie 1 płatne w następujący sposób: a. za Opracowanie strony internetowej projektu (administracja, aktualizacja, hosting strony www) należność płatna kwartalnie, w czterech równych ratach czerty faktury. b. za e-help desk (wsparcie techniczne dla BO przez 6 miesięcy) należność płatna w dwóch równych ratach dwie faktury- II i III kw 2015r. c. za Zakup usługi szkoleniowej dla 119 osób indywidualnych i 40 jed. sektora publicznego (wynajem sal, catering, koszty dojazdy trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe) 1 faktura płatna po zrealizowaniu szkoleń i przekazaniu całości materiałów dotyczących szkoleń. 2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 60 dni. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia Strona 10 z 13

11 będą prawidłowo wystawione i dostarczane faktur/ rachunki przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia każdej faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów i produktów powstałych w związku z jej wykonywaniem. 6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 7. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania, z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca nie będzie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5 W razie ujawnienia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się wady te usunąć Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych Instytucji Zarządzającej projektem oraz instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji projektu i innym wykonawcom biorącym udział w realizacji projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu projektu. 2. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie wglądu do niniejszej umowy i uzyskania jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości realizacji projektu. 3. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu, poprawiania i usuwania jego danych osobowych z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest niezbędna do wykonania niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. Strona 11 z 13

12 6. Wykonawca podczas wykonywania zlecenia, musi ściśle współpracować z Zamawiającym oraz Urzędami, w których będzie wdrażany system monitorowania satysfakcji klientów z jakości usług publicznych Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek informacji i danych dotyczących: 1) podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji Umowy; 2) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; 3) informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503); 4) innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji odpowiednich władz albo, gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 2. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 9 Strona 12 z 13

13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego. 10 Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca: Strona 13 z 13

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo