Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2, Piła, NIP , reprezentowanym przez Zarząd SGiPN w imieniu, którego działają: - Tadeusz Dąbrowski Przewodniczący Zarządu SGiPN - Stefan Piechocki Członek Zarządu SGiPN zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... mającą swoją siedzibę... przy ul...., NIP... reprezentowanym przez: -... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług polegających na Opracowaniu i administracji strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń prowadzonego w ramach Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr POIG /13-00, z dnia zawarta zostaje umowa następującej treści:. 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie usług polegających na Opracowaniu i administracji strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanym, 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion. Strona 1 z 13

2 2 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę: a) Wykonanie projektu strony www projektu i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającego do r. b) Uruchomienie strony internetowej do dnia r. c) Świadczenie usługi w zakresie e-help desku do dnia r. d) Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń r. 2. Zakres obowiązków Wykonawcy: A) Opracowanie, administracja i hosting strony internetowej projektu: 1) Utworzenie strony WWW projektu. 2) Administracja, hosting i aktualizacja strony www w ramach realizacji projektu. 3) Zainstalowanie strony na serwerze wykupionym przez Wykonawcę. 4) Strona projektu ma posiadać link do strony głównej Zamawiającego. 5) Projekt strony internetowej musi zostać przygotowany i przesłany do Zamawiającego do zaakceptowania do dnia r. 6) Strona internetowa musi być oznakowana zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. 7) Strona internetowa projektu powinna zostać uruchomiona do dnia r. 8) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do strony oraz autorskich praw zależnych do modyfikacji strony. 9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji serwisu internetowego na podstawie przesłanych przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. 10) Przedmiot zamówienia musi obejmować gwarancję techniczną na okres: od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r. 11) Strona www musi funkcjonować przez okres trwania projektu, czyli od dnia uruchomienia strony internetowej do 30 września 2015 r i po jego zakończeniu przez okres 5 lat- (okres trwałości projektu). 12) Technologia: technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno stron jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki. 13) Strona powinna być oparta o system zarządzania treścią CMS o podstawowych parametrach : intuicyjna obsługa przez Użytkowników CMS, Pełne zarządzanie menu, tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek; tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami; budowanie hierarchii menu; nawigacja między głównymi działami CMS oparta na ikonach graficznych, Zarządzanie widocznością zakładek i publikacji Strona 2 z 13

3 Możliwość wyboru szablonu zakładek: agregująca, galeria, tekst; Łatwa, pełna edycja tekstu w technologii WYSIWYG Dodawanie plików graficznych. Tworzenie galerii zdjęć; zarządzanie rozmiarami zdjęć; wymagane moduły CMS : strony typu statycznego, aktualności, galeria, administracja Użytkownikami systemu CMS, kopia bezpieczeństwa bazy danych, system CMS ma posiadać możliwość dodawania plików do treści strony (*.pdf, *.doc, *.xls,*.jpg, itd.), system CMS ma posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych. 14) Strona powinna umożliwiać publikację newslettera możliwość tworzenia mailingu w trybie HTML, edycja w edytorze WYSIWYG, dowolna ilość baz mailingowych, możliwość dopisywania użytkowników. Galeria zdjęć. Mechanizm pozwalający na umieszczanie w artykułach plików graficznych w formie miniatur, które po kliknięciu powiększają się, wysuwając się na pierwszy plan. 15) Kalendarz. Funkcjonalność skoordynowana z polem Aktualności na stronie głównej. Przy wpisywaniu aktualności jest opcja Zaznacz w kalendarzu pod datą. 16) Podcasty. Możliwość załączania plików dźwiękowych w formatach: mp3; wav w każdym artykule oraz na stronie głównej. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego. CMS powinien umożliwiać opisanie podcastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 17) Videocasty. Możliwość załączania plików video w formatach: flv, avi w każdym artykule oraz na stronie głównej. Pliki video powinny być widoczne jako miniatury pierwszego kadru. Na stronie głównej jest wydzielone pole dla plików video z możliwością zamiany go na baner. Streaming powinien być obsługiwany przy użyciu playera flaszowego CMS powinien umożliwiać opisanie videocastu: tematem, skrótem zawartości, datą. 18) Archiwum multimediów. Biblioteka segregująca wszystkie pliki multimedialne na stronie, wg. tytułu, słów z tytułu lub skrótu zawartości, daty. 19) Funkcja strony do druku. Funkcja przeformatowania publikacji na stronie na format do druku. 20) Funkcja generowania zawartości strony na PDF 21) Licznik gości. Moduł licznika odwiedzających witrynę 22) Nagłówek strony wykonany w technologii FLASH 23) Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony oraz na podłączenie do niej dodatkowych aplikacji w przyszłości. Zarówno strona jak i CMS powinny być w pełni obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki: IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Wymagane jest zastosowanie technologii PHP lub JAVA oraz AJAX (szczególnie do funkcjonalności: galeria zdjęć, kalendarz, wyszukiwarka) bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach. 24) Publikowanie materiałów na stronie internetowej, powierzonych przez Zamawiającego w czasie 24 godzin od przesłania materiałów. Strona 3 z 13

4 25) Nadzór nad przekazywanymi materiałami. 26) Parametry minimalne serwera do obsługi strony internetowej projektu: 4 GB na www 4 GB na 400 skrzynek 2 GB na 5 baz danych MySQL 100 GB roczny limit ruchu z / do sieci Internet codzienna kopia bezpieczeństwa (backup danych) Zapis Backupu/Archiwizacja na nośniku zewnętrznym dostarczanym do zamawiającego na koniec każdego miesiąca. statystyki oglądalności serwisu awstats dostęp do pełnych logów serwera z ostatnich 5 dni własne strony błędów możliwość korzystania z PHP, CGI, SSI, WML (WAP) dostęp przez FTP dostęp do stron na hasło panel administracyjny - dostęp 24h / dobę (zarządzanie kontem w czasie rzeczywistym) bezpłatna pomoc techniczna autoresponder dla każdej skrzynki zabezpieczenie przed SPAM-em i brak reklam zabezpieczenie przed wirusami autoryzacja SMTP przekierowanie poczty na inną skrzynkę dostęp do poczty przez POP3, IMAP i SMTP brak limitu wielkości pojedynczej wiadomości obsługa poczty przez www (webmail) 27) Strona www powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia i Partnerów Projektu (Gmina Piła, Gmina Lubasz, Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Gmina Miasteczko Krajeńskie) oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej oraz z treści merytoryczną przekazaną przez Zamawiającego. B) E-Help Desk- wsparcie techniczne dla Beneficjentów Ostatecznych przez 6 miesięcy: Strona 4 z 13

5 1) Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego punktu przyjmowania telefonicznych i elektronicznych ( ) zgłoszeń awarii kierowanych przez Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od dnia wskazanego w umowie świadczenia usługi. 2) Telefoniczne odbieranie zgłoszeń musi odbywać się poprzez personel przygotowany do świadczenia pomocy, także osobom niewidomym i niedowidzącym. Niedopuszczalne jest do tego celu używanie automatów zgłoszeniowych. 3) Nie ma ograniczeń, co do ilości podejmowanych przez Wykonawcę zgłoszeń i świadczenia usługi helpdesku/serwisu w ciągu całego okresu świadczenia usługi. 4) Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie minimum w godzinach od 9 do 16 ( , telefon) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez cały okres trwania umowy. 5) W usłudze Helpdesk /Servicedesk zawarte jest: i.przyjmowanie zgłoszeń o: awariach sprzętu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę, awariach sprzętu specjalistycznego i wszelkich pozostałych peryferii dostarczonych przez Wykonawcę, awariach łączy internetowych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych Beneficjentów Ostatecznych, kradzieży lub zagubieniu sprzętów, prośbach dotyczących porad na temat obsługi sprzętów i oprogramowania dostarczonych Beneficjentom Ostatecznym w ramach realizacji zamówienia. b) Podejmowanie czynności serwisowych polegających na: wstępnym weryfikowaniu przyczyny awarii, na podstawie informacji dostarczonych przez Beneficjenta oraz poprzez aplikację do zdalnego połączenia, udzielaniu porad i wyjaśnień Beneficjentom dotyczących sprzętów i oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, w tym zdalną pomoc w samodzielnym przywróceniu przez Beneficjenta stanu początkowego systemu operacyjnego z partycji Recovery, usuwaniu usterek i awarii sprzętu komputerowego i specjalistycznego, nie objętych serwisem gwarancyjnym, wyjazdach serwisowych do Beneficjentów, związanych z usuwaniem usterek sprzętu, przekazywaniu zgłoszeń o kradzieży i zaginięciu sprzętu do Zamawiającego. przekazywaniu informacji o zgłoszeniach awarii łącz internetowych do punktu serwisowego odpowiedzialnego za ich naprawę, administrowaniu i obsłudze panelu help desk oraz programu do zdalnej pomocy i zarządzania, przekazywaniu informacji o awariach i koordynowaniu czynności gwarancyjnych pomiędzy BO a podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie gwarancji. Strona 5 z 13

6 6) Usługa serwisowa, poza czynnościami wymienionymi w pkt. 5 polegać ma również na optymalizacji i konserwacji sprzętu oraz raportowaniu pracy, w tym: re-instalacji systemu i oprogramowania wyspecyfikowanego w załączniku do umowy dla Beneficjentów Ostatecznych należących do grupy osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych i niedowidzących), na podstawie złożonego przez nich telefonicznie/elektronicznie/faksowo zgłoszenia, dokonywaniu dodatkowych instalacji oprogramowania na wniosek Zamawiającego, konsultacjach telefonicznych dla BO oraz przedstawicieli Zamawiającego. 7) Ewidencjonowaniu zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie tych informacji Zamawiającemu na bieżąco do wglądu, oraz sporządzenie raportu ze zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie i przekazanie na koniec projektu Zamawaijącemu. 8) Czas reakcji serwisanta na podjęcie czynności serwisowych dotyczących sprzętu wynosi 48h, liczonych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki. Czas usunięcia usterki wynosi 5 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia. Usunięcie usterki powinno odbywać się w systemie on-site. 9) Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do kontroli poprawności działania komputera, oprogramowania i/lub specjalistycznego urządzenia peryferyjnego. 10) Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem i wymianą sprzętu ponosi Wykonawca. 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi i nieodpłatnego wykonania ponownego serwisu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi serwisu. 12) Wykonawca zobowiązany jest do przeinstalowania sprzętu pod nowy adres wskazany przez Zamawiającego, w przypadkach konieczności wprowadzenia zmian składu osobowego Beneficjentów Ostatecznych. 13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania, w tym do ewentualnej re-instalacji oprogramowania. 14) Zamawiający zastrzega, że przez opiekę serwisową rozumie się także wszelką inną obsługę techniczną dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji. 15) Okres związania umową serwisową wynosi 6 miesiący. 16) Informacja o usłudze e-help desk musi być widoczna na stronie C) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 119 osób indywidualnych i 40 jednostek sektora publicznego: Strona 6 z 13

7 1) Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń; Zapewnienie wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej odpowiedniej do pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi; Zapewnienie zaplecza techniczno organizacyjnego szkoleń; Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych, Przekazanie materiałów szkoleniowych uczestnikom szkoleń, Przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń Zamawiającemu, Przygotowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, Przeprowadzenie dwukrotnych badań ewaluacyjnych przed i po szkoleniu badających podniesienie stanu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu, oraz przygotowani raport z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń w miejscu realizacji szkoleń - serwis kawowy wymagane menu na 1 osobę: Ciastka kruche 1 porcja-40g, co najmniej 2 rodzaje ciastek do wyboru Kawa co najmniej 150 ml Herbata co najmniej 150 ml Woda mineralna co najmniej 330 ml W ramach szkoleń 1 przerwa kawowa Wykonawca musi zapewnić niezbędne naczynia, Sale szkoleniowe powinny byś wyposażone w stoły, krzesła z oparciami. Wykluczamy ze standardu komfortowego krzesła z blatem roboczym. Za sale spełniające wymagania Zamawiający uznajemy sale właściwie oświetlone, wentylowane lub klimatyzowane zapewaniające komfortową i stała temperaturę zarówno w zimne jak i gorące dni. 3) Wykonawca zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenia z podanej tematyki: Dla 119 osób z gospodarstw domowych Dla 40 jednostek sektora publicznego Łączna ilość szkoleń 30 szt. Szkolenia w trybie stacjonarnym Maksymalna liczebność grup szkoleniowych: 10 osób 4) Zakres i tematykę szkoleń przedstawia poniższa tabela: Nazwa Minimalny czas Lp. Minimalny zakres szkolenia szkolenia realizacji 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze:. Strona 7 z 13

8 zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp podczas pracy przy komputerze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym ergonomia stanowiska pracy przy komputerze zasady postępowania w przypadku awarii sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania 2) Obsługa komputera i zasady bezpiecznego korzystania: zasady użytkowania i funkcje dostępnego oprogramowania. tworzenie folderów kopiowanie, wklejanie, wycinanie poruszanie się po systemie operacyjnym tożsamym z systemem dostarczonym przez Wykonawcę ochrona antywirusowa komputera (w tym omówienie funkcjonalności dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia oprogramowania antywirusowego). 3) Poruszanie się po Internecie: definicja Internetu bezpieczeństwo w sieci (w szczególności zagrożenia dla nieletnich) użytkowanie Internetu w zakresie prawnym (co wolno pobrać z sieci, sankcje za łamanie prawa) obsługa przeglądarek Internetowych. wyszukiwanie informacji w Internecie (strony edukacyjne, portale dla młodzieży, materiały pomocne w nauce). 4) Obsługa programów pocztowych oraz sposoby komunikacji w sieci Internet: omówienie zasad etykiety zakładanie konta pocztowego na darmowym portalu obsługa konta pocztowego (wysyłanie/odbieranie wiadomości, dodawanie załączników, tworzenie list kontaktów), omówienie przynajmniej 2 dostępnych komunikatorów internetowych omówienie zagrożeń wynikających z korzystania z poczty oraz komunikatorów 5) Omówienie sposobów reakcji na awarię sprzętową oraz programową komputera: zgłaszanie awarii sprzętowej w ramach gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną zgłaszanie awarii łącza internetowego zgodnie z procedurą dostarczyciela usługi e-helpdesk Omówienie sposobu zabezpieczenia Sprzętu usługą antykradzieżową 1 x 30 min 1 x 45 min 1 x 90 min 1 x 45 min 1 x 30 min 5) Szkolenia zostaną zorganizowane na terenie Gmin: Piła 5 szkoleń Strona 8 z 13

9 Miasteczko Krajeńskie 3 szkolenia Lubasz 4 szkolenia Czarnków 2 szkolenia Drawsko 1 szkolenie 10 szkoleń dla osób niepełnosprawnych w trybie indywidualnej nauki we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie 5 szkoleń skierowanych do instytucji wskazanych w projekcie na terenie gmin: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła (wykaz instytucji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy). 6) Czas i termin organizacji szkoleń: szkolenia będą się odbywały w dni powszednie nie wcześniej niż o godzinie 15:00 do 20:00. 7) Usługa musi być zrealizowana do r. o dokładnym terminie realizacji szkoleń musi zostać ustalony z Zamawiający i przez niego zatwierdzony. 8) Szkolenia muszą zostać przeprowadzone w salach dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 9) Wykonawca musi udokumentować przeprowadzanie szkoleń na zdjęciach i przekazać je w wersji elektronicznie Zamawiającemu. 10) Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, posiadający niezbędną wiedzę w zakresie tematyki szkoleń. 11) Szkolenia przeprowadzane będą na sprzęcie komputerowym należącym do Wykonawcy- musi on zapewnić sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzania szkoleń. 12) Uwagi końcowe do szkoleń: Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę zajęć), Wykonawca przygotuje i wręczy uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów którą przekaże Zamawiającemu, Wykonawca przygotuje potwierdzenie odbioru certyfikatów (zawierające: imię i nazwisko, miejsce na własnoręczny czytelny podpis uczestnika projektu, datę odbioru), Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli zaistnieje taka konieczność) umożliwić udział w szkoleniach opiekunom BO. Opiekun będzie miał możliwość usiąść podczas szkolenia z BO przy jednym zestawie komputerowym 13) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, propozycji terminów szkoleń, lokalizacji sal szkoleniowych i programów szkoleń, wzoru dokumentów( list obecności, potwierdzenia odbioru certyfikatów, ankiet, itp.). 14) Materiały szkoleniowe, listy obecności oraz wszelkie inne dokumenty powinien zawierać: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Stowarzyszenia Strona 9 z 13

10 oraz hasła określone przez Instytucję Zarządzającą Dotacje na innowacje z wyrażeniem Inwestujemy w waszą przyszłość zgodnie z zaleceniami zawartymi przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej 15) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu całości materiałów zawiązanych ze szkoleniami: List obecności, materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru cateringu, potwierdzenia odbioru certyfikatu, kserokopii certyfikatów, raportu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w raz z oryginałami ankiet przed i po, zastawienie wydanych certyfikatów, dokumentacji fotograficznej ze szkoleń Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: Lp. Nazwa Wartość netto w zł Wartość brutto w zł 1. Opracowanie strony internetowej projektu (administracja, aktualizacja, hosting strony www) 2. e-help desk (wsparcie techniczne dla BO przez 6 miesięcy) 3. Zakup usługi szkoleniowej dla 119 osób indywidualnych i 40 jed. sektora publicznego (wynajem sal, catering, koszty dojazdy trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe). Łącznie Łącznie słownie brutto 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone punkcie 1 płatne w następujący sposób: a. za Opracowanie strony internetowej projektu (administracja, aktualizacja, hosting strony www) należność płatna kwartalnie, w czterech równych ratach czerty faktury. b. za e-help desk (wsparcie techniczne dla BO przez 6 miesięcy) należność płatna w dwóch równych ratach dwie faktury- II i III kw 2015r. c. za Zakup usługi szkoleniowej dla 119 osób indywidualnych i 40 jed. sektora publicznego (wynajem sal, catering, koszty dojazdy trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe) 1 faktura płatna po zrealizowaniu szkoleń i przekazaniu całości materiałów dotyczących szkoleń. 2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 60 dni. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia Strona 10 z 13

11 będą prawidłowo wystawione i dostarczane faktur/ rachunki przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia każdej faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów i produktów powstałych w związku z jej wykonywaniem. 6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 7. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania, z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca nie będzie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5 W razie ujawnienia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się wady te usunąć Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych Instytucji Zarządzającej projektem oraz instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji projektu i innym wykonawcom biorącym udział w realizacji projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu projektu. 2. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie wglądu do niniejszej umowy i uzyskania jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości realizacji projektu. 3. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu, poprawiania i usuwania jego danych osobowych z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest niezbędna do wykonania niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. Strona 11 z 13

12 6. Wykonawca podczas wykonywania zlecenia, musi ściśle współpracować z Zamawiającym oraz Urzędami, w których będzie wdrażany system monitorowania satysfakcji klientów z jakości usług publicznych Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek informacji i danych dotyczących: 1) podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji Umowy; 2) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; 3) informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503); 4) innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji odpowiednich władz albo, gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 2. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 9 Strona 12 z 13

13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego. 10 Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca: Strona 13 z 13

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w Pile

UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w Pile Załącznik nr 2 Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w Pile pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2, NIP 764-224-33-92, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR POIG/2014/6

UMOWA NR POIG/2014/6 UMOWA NR POIG/2014/6 Załącznik Nr 3 /PROJEKT/ w wyniku wyboru oferty, dokonanego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 14 000, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia, w tym

Zapytanie ofertowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia, w tym Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn. Równe szanse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary R.R.iP.III.042.005.2014

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Załącznik nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Zawarta w dniu... Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Dotyczy: Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu sieciowego w ramach projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr...

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr... Strona1 Załącznik nr.13 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Wieleń,Drawsko, Miasteczko Krajeńskie" UMOWA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegóły: GWI.271.60.2011 Tychy, dnia 20-10-2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanego ze środków UE - Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa nr...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa nr... WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr... zawarta w dniu... r. pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2, NIP 764-224-33-92, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Strona1. Umowa nr. NIP.., REGON... reprezentowanym przez:

Strona1. Umowa nr. NIP.., REGON... reprezentowanym przez: Umowa nr. Zawarta w dniu..2013 r. w Lini pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Pana Łukasza Jabłońskiego- Wójta Gminy Linia przy kontrasygnacie Pani Ireny Patelczyk- Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Ełk, dnia 14.06.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Powiat Ełcki zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na podstawie złożonej oferty w dniu.. została zawarta umowa o treści:

na podstawie złożonej oferty w dniu.. została zawarta umowa o treści: Projekt UMOWA zawarta w dniu., w Michałowie pomiędzy: Gminą Michałów, Michalów115, 28-411 Michałów, NIP 6621763306, Reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałów- Mirosław Walaska przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Umowa zlecenia nr.  201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, NIP: 657 263 06-04 reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Nr telefonu/fax-u... NIP... Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Nr telefonu/fax-u... NIP... Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy... Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 01.12.2015r. FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:........... Adres: Nr telefonu/fax-u... NIP...... Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.... Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 1 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwarta w Nowej Rudzie w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA nr. zwarta w Nowej Rudzie w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA nr zwarta w Nowej Rudzie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Nowa Ruda w imieniu której działają: Tomasz Kiliński Burmistrza Miasta Nowa Ruda Jan Szeląg Skarbnik Miasta Nowa Ruda zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU 1. Zamawiający: Gmina Skwierzyna zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera i korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo