Program małe inwestycje w dzielnicach Budżet Obywatelski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program małe inwestycje w dzielnicach Budżet Obywatelski"

Transkrypt

1 Wersja archiwalna Program małe inwestycje w dzielnicach Budżet Obywatelski Wyniki konsultacji społecznych w sprawie budżetu Sopotu na rok 2012 Mieszkańcy Sopotu po raz kolejny licznie wzięli udział w konsultacjach dotyczących najważniejszych spraw w mieście (wcześniej konsultowali m.in. zapisy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, zmiany w studium zagospodarowania Sopotu czy plany inwestycji i projektów dofinansowanych z UE oraz założenia do budżetu na rok 2010 i 2011). Mieszkańcy podczas licznych spotkań oraz drogą mailową wskazywali projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane przez miasto. Spośród kilkuset zgłoszonych propozycji Prezydent Miasta oraz członkowie doraźnej Komisji Rady Miasta Sopotu ds. konsultacji budżetowych wybrali po kilkanaście propozycji dla każdego z czterech sopockich okręgów oraz 22 projekty ogólnomiejskie. Ankiety z tymi propozycjami trafiły do skrzynki pocztowej każdego sopocianina. W dniach od 2 do 7 listopada mieszkańcy wypełniali ankiety. Zaznaczali po pięć inwestycji najważniejszych do zrealizowania w najbliższej okolicy jak i w skali całego miasta. W konsultacjach łącznie udział wzięło ok mieszkańców Sopotu (2448 wypełnionych ankiet wpłynęło do Urzędu, a 452 mieszkańców Sopotu pisemnie opowiedziało się za modernizacją stadionu Ogniwa). Po podliczeniu głosów przez specjalną komisję składającą się z radnych oraz urzędników, Prezydent Karnowski rekomenduje radnym realizację następujących inwestycji, za kwotę łączną 7 mln zł: Projekty ogólnomiejskie: 1. Segregacja odpadów komunalnych 200 tys. zł. 2. Dofinansowanie i modernizacja schroniska dla zwierząt 400 tys. zł: (dofinansowanie, modernizacja i prace projektowe) 3. Remont ul. 23 Marca wraz z pętlą autobusową, ścieżką rowerową, oświetleniem i chodnikiem 457 tys. zł. na prace projektowe. 4. Wsparcie spółdzielni mieszkaniowych oraz małych firm sopockich prowadzących działalność w Sopocie (w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji, targów) 100 tys. zł. 5. Połączenie autobusowe między Sopotem a Gdańskiem 100 tys. Dofinansowanie istniejącej linii. 6. Ścieżka rowerowa od ul. 3 Maja wzdłuż skarpy, obok szkoły podstawowej nr 8 do Ergo Areny 100 tys. Prace projektowe. 7. Zagospodarowanie terenów przy ul. Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i do uprawiania sportu (miejsce dla rodzin z dziećmi, place zabaw błonia sportowe) tys. zł. Prezydent rekomenduje Radnym uznanie głosów, które zostały złożone nie zgodnie z zasadami konsultacji budżetowych, na modernizację stadionu Ogniwa 1,2 mln zł. Ponadto Prezydent Miasta rekomenduje radnym wykonanie remontu ul. Kolberga (wraz ze ścieżką rowerową oraz przebudową miejsc parkingowych) przy wsparciu finansowania zewnętrznego (środki unijne) 1,1 mln zł.

2 Projekty w dzielnicach: Sopot Centrum: 1. Remont schodów z ul. Jagiełły do ul. Sobieskiego 50 tys. zł. prace projektowe + remont bieżący 2. Remont schodów pomiędzy ul. Czyżewskiego a ul. Winieckiego 60 tys. zł. 3. Monitoring na ul. Bohaterów Monte Cassino [odcinek między tunelami]. 50 tys. zł. 4. Remont schodów na skarpie sopockiej od parkingu przy Urzędzie Miasta a ul. Sobieskiego - 50 tys. zł prace projektowe + bieżący remont 5. Naprawa chodnika przy ul. Podjazd 150 tys. zł. 6. Plac zabaw na sopockiej plaży 100 tys. zł. Ponadto Prezydent Miasta rekomenduje radnym wykonanie remontu ul. Ceynowy (uporządkowanie zieleni, drzewa, zieleńce) przy wsparciu finansowania zewnętrznego (środki unijne) 900 tys. zł. Sopot Południe: 1. Remont drogi dla pieszych położonej wzdłuż torów kolejowych od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna (wraz z nasadzeniem drzew i krzewów) 75 tys. zł. 2. Remont schodów ze stacji SKM Sopot Wyścigi w stronę rynku - 15 tys. zł.\ 3. Dokończenie inwestycji w okolicach ul. Łokietka 49 55; nowy chodnik, montaż oświetlenia, kosze na śmieci, pojemnik na psie odchody, posadzenie zieleni. 50 tys. zł. 4. Założenie na stałe ławek na targowisku przy ul. Polnej. 10 tys. zł. 5. Budowa nowego placu zabaw 100 tys. zł. 6. Połączenie ul. Jana Kazimierza z ul. 3 Maja przy kościele św. Michała 150 tys. zł. Sopot Górny: Ze względu na bardzo dużą aktywność sopocian w okręgu nr 3 Prezydent Miasta Sopotu rekomenduje realizację następujących zadań: 1. Postawienie większej ilości ławek i śmietników przy ul. 23 Marca 20 tys. 2. Ochrona drzewostanu kasztanowca przy ul. 23 Marca 10 tys. zł. 3. Remont schodów z 23 Marca do kościoła (drogi) 30 tys. zł. 4. Budowa nowego placu zabaw przy ul. 23 Marca 60 tys. zł 5. Postawienie nowych ławek w drodze (z ul. 23 Marca) do kościoła 5 tys. zł. 6. Zwiększenie nakładów na zagospodarowanie sopockich lasów: uporządkowanie drzewostanu, remonty ścieżek, ławki i kosze. 30 tys. zł. 7. Remont leśnej drogi do ulicy Malczewskiego 30 tys. zł. 8. Remont chodnika przy ul. Grottgera 240 tys. zł. Sopot Kamienny Potok i Brodwino: 1. Urządzenie terenów rekreacyjnych między rz. Kamienny Potok, boiskiem a b. ogrodnictwem. 200 tys. zł. 2. Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska Orlik przy ulicy Kolberga: parking, ogrodzenie, plac zabaw 140 tys. zł. 3. Nowy plac zabaw przy przedszkolu na Brodwinie 50 tys. zł. 4. Uporządkowanie zieleni miejskiej, więcej ławek i koszy na śmieci na osiedlu Brodwino 40 tys. zł. 5. Budowa kilkustanowiskowego parkingu przy Przedszkolu na Brodwinie 100 tys. zł 6. Modernizacja dojścia do kościoła od ul. Kolberga 200 tys. zł. Ostateczną decyzję w sprawie Budżetu Sopotu na rok 2012 przedłożonego po szerokich konsultacjach społecznych przez Prezydenta Sopotu podejmą Radni Miasta Sopotu.

3 SZCZEGÓŁOWE WYNIKI KONSULTACJI WSPRAWIE BUDŻETU Oddano: 2448 ankiet (136 drogą elektroniczną): w tym nieważnych: 11 drogą elektroniczną i 27 drogą tradycyjną. Ponadto wpłynęło 452 podpisów mieszkańców Sopotu popierających modernizację Stadionu Ogniwa. Projekty wg preferencji mieszkańców Sopotu: Okręg nr 1 Sopot Centrum Lp nazwa zadania punkty 1 Remont schodów z ul. Jagiełły do ulicy Sobieskiego Remont schodów na skarpie pomiędzy ul. Czyżewskiego a Winieckiego Monitoring na ul. Bohaterów Monte Cassino [odcinek między tunelami] Remont schodów na skarpie sopockiej od parkingu przy Urzędzie Miasta do ulicy Sobieskiego Naprawa chodnika przy ulicy Podjazd Remont i umocnienie skarpy sopockiej w okolicach Szkoły Muzycznej Remont schodów z ul. Lipowej na ul. Sobieskiego Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Haffnera (rozwiązanie tymczasowe) Budowa placu zabaw Remont ul Ceynowy (uporządkowanie zieleni: drzewa, zieleńce, położenie bruku) Położenie nowego chodnika na przesmyku ul. Czyżewskiego z ul. Bohaterów Monte Cassino 44

4 12 Wykonanie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 38 Okręg nr 2 Sopot Południe Lp nazwa zadania 31 punkty 1 Remont drogi dla pieszych położonej wzdłuż torów kolejowych od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna (wraz z nasadzeniem krzewów i drzew) Remont schodów ze stacji SKM Wyścigi w stronę rynku Dokończenie inwestycji okolicach ul. Łokietka 49-55: nowy chodnik, montaż oświetlenia, kosze na śmieci, pojemnik na psie odchody, posadzenie zieleni Założenie na stałe ławek na targowisku przy ulicy Polnej 81 5 Budowa nowego placu zabaw 76 6 Połączenie ul. Jana Kazimierza z ulicą 3 Maja przy kościele św. Michała 71 7 Remont schodów łączących ul. Reymonta i Kopernika 33 8 Remont ul. Langiewicza wraz z chodnikiem 25 9 Budowa nowego boiska do gier zespołowych w okolicach Sopot Wyścigi Okręg nr 3 Sopot Górny Lp nazwa zadania 24 Punkty 1 2 Postawienie większej ilości ławek i śmietników przy ul. 23 Marca Ochrona drzewostanu kasztanowca przy ulicy 23 Marca

5 3 Remont schodów z 23 Marca do kościoła (drogi) Budowa nowego placu zabaw przy ul. 23 Marca Postawienie nowych ławek w drodze (z 23 Marca) do kościoła Zwiększenie nakładów na zagospodarowanie sopockich lasów: uporządkowanie drzewostanu, remonty ścieżek, ławki i kosze Remont leśnej drogi do ulicy Malczewskiego Remont chodnika przy ulicy Grottgera 138 Remont ul. Zacisze 124 Remont ulicy Piaskowej Remont ul. Broniewskiego wraz z chodnikiem Remont chodnika przy ul. Moniuszki przy wejściu do lasu (obok pomnika żołnierzy armii radzieckiej) Okręg nr 4 Sopot Kamienny Potok i Brodwino Lp nazwa zadania 1 Urządzenie terenów rekreacyjnych między rz. Kamienny Potok a boiskiem Orlik i b. ogrodnictwem 2 Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska Orlik przy ulicy Kolberga: parking, ogrodzenie, plac zabaw 3 Nowy plac zabaw przy przedszkolu na Brodwinie 38 Punkty

6 4 Uporządkowanie zieleni miejskiej, więcej ławek i koszy na śmiecie na osiedlu Brodwino Budowa kilkustanowiskowego parkingu przy Przedszkolu na Brodwinie 6 Modernizacja dojścia do kościoła od ul. Kolberga 7 Ścieżka rowerowa łącząca Sopot Górny z Dolnym np. ul. Haffnera (rozwiązanie tymczasowe) 8 Remont schodów od budynku przy ul. Kraszewskiego 31 w dół ul. Obodrzyców na wysokości ul. Junaków do przystanku linii Remont ul. Sienkiewicza 10 Remont chodnika przy ul. Kraszewskiego 11 Remont schodów od ul. Kraszewskiego do ul. Obodrzyców (patrząc w dół lewa strona) 12 Umocnienie skarpy przy bud. Sienkiewicza 17 wraz z budową schodów na cmentarz przy budynku Kraszewskiego Budowa parkingu osiedlowego przy ulicy Sienkiewicza 14 Budowa parkingu na byłym boisku przy ulicy Sienkiewicza 15 Zagospodarowanie terenu koło ul. Tatrzańskiej 2 (naprzeciwko ul Tatrzańska 3,5,7) 16 Remont chodnika przy ul. Tatrzańskiej Projekty Ogólnomiejskie

7 lp Nazwa zadania punkty Segregacja odpadów komunalnych 20 zestawów do segregacji w mieście Dofinansowanie i modernizacja schroniska dla zwierząt Remont ul. 23 Marca wraz z pętlą autobusową, ścieżką rowerową, oświetleniem i chodnikiem Wsparcie spółdzielni mieszkaniowych oraz małych firm prowadzących działalność w Sopocie (w zakresie pozyskiwania środków unijnych, promocji, targów) Połączenie autobusowe między Sopotem a Gdańskiem Osową przez Gdańsk Oliwa Ścieżka rowerowa od ul. 3 Maja wzdłuż skarpy, obok szkoły podstawowej nr 8 do Ergo Areny Zagospodarowanie terenów przy ulicy Bitwy pod Płowcami i ul. Polnej z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i do uprawiania sportu (miejsce dla rodzin z dziećmi, place zabaw błonia sportowe) Remont ul. Malczewskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z Kolberga i Cieszyńskiego Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego i ul. Kolberga Remont ul. Kolberga wraz ze ścieżką rowerową i przebudową miejsc parkingowych Pokoleniowe Centrum Rekreacji, Rehabilitacji, Wypoczynku i Sportu (boisko przy Sopockim Centrum Seniora przy ul. Mickiewicza 49)

8 12 Budowa nowego żłobka Remont jezdni wraz z chodnikiem ulicy Księżycowa Remont ul. Cieszyńskiego Budowa nowej ulicy łączącej ul. Polną z ul. 3 Maja Modernizacja Stadionu Ogniwa Sopot: Przebudowa płyty głównej i boiska treningowego Remont ul. Kraszewskiego Remont ul. wraz z chodnikiem przy ulicy Mazowieckiej Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej Budowa ul. Leśnej i Świemirowskiej Remont jezdni wraz z chodnikiem ul. Okrężnej Remont jezdni wraz z chodnikiem ul. Chodowieckiego Zdecyduj co w pierwszej kolejności powinno powstać w Twojej okolicy Konsultacje nad budżetem Miasta Sopotu na rok 2012 wkraczają w decydującą fazę. Mieszkańcy podczas licznych spotkań i konsultacji złożyli łącznie ponad 500 propozycji oraz uwag dotyczących przyszłorocznego budżetu dając świadectwo wysokiej świadomości obywatelskiej. Propozycje dotyczyły szerokiego zakresu spraw, którymi zajmuje się miasto, począwszy od remontów ulic, chodników, obiektów inżynieryjnych, powstania nowych placów zabaw, boisk sportowych, czy dofinansowania instytucji kultury. Duża część wniosków będzie możliwa do realizacji w toku bieżącej pracy, inne projekty wymagają przygotowania specjalistycznej dokumentacji projektowej. Niestety część wniosków jest niemożliwa do realizacji, ponieważ dotyczą prywatnych bądź spółdzielczych posesji i gruntów. Od 2 do 7 listopada odbędzie się głosowanie na podstawie, którego zostanie ustalona lista priorytetów i zadań, co w pierwszej kolejności powinno powstać w mieście.

9 Otrzymali Państwo propozycje zadań umieszczone w dwóch tabelach. Pierwsza dotyczy małych inwestycji z najbliższego otoczenia np.: nowych palców zabaw na osiedlach, propozycje budowy boiska osiedlowego, małych remontów obiektów inżynieryjnych, których realizacja możliwa będzie w przyszłym roku, a całkowity koszt zadania nie przekroczy 1 mln zł. W drugiej tabeli umieszczone zostały bardziej złożone projekty o znaczeniu ogólnomiejskim np. remont ul. 23 Marca czy przebudowa stadionu Ogniwa, których realizacja m.in. ze względu na czas przygotowania dokumentacji technicznej i złożoność prac może trwać nawet kilka lat. Wypełnione ankiety można składać do Urzędu Miasta: 2, 3. 4, 7 listopada w godzinach pracy w urzędu (punkt informacji na parterze) przy ul. Kościuszki 25/27, 5 listopada między a w urzędzie (punkt informacji na parterze). Ponadto wypełnione ankiety będzie można złożyć podczas spotkań dotyczących Budżetu Miasta Sopotu na rok 2012: 2 listopada między godziną a w Urzędzie Miasta Sopotu w sali nr 36, przy ul. Kościuszki 25/27 - spotkanie z mieszkańcami 3 listopada między godziną w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. 3 Maja 41 - spotkanie z mieszkańcami 4 listopada między w Sopockim Centrum Seniora przy ul. Mickiewicza 49 - spotkanie z mieszkańcami 7 listopada między godziną a w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kolberga 15 w Sopocie - spotkanie z mieszkańcami. Sopot Centrum okręg nr 1 wersja pdf Sopot Południe okręg nr 2 wersja pdf Sopot Górny okręg nr 3 wersja pdf Sopot Kamienny Potok i Brodwino okręg nr 4 wersja pdf Szanowni Państwo, Zamieszczamy ankiety w wersji elektronicznej (z podziałem na okręgi): Sopot Centrum okręg nr 1 wersja pdf Sopot Centrum okręg nr 1 wersja doc Sopot Południe okręg nr 2 wersja pdf Sopot Południe okręg nr 2 wersja doc Sopot Górny okręg nr 3 wersja pdf Sopot Górny okręg nr 3 wersja doc Sopot Kamienny Potok i Brodwino okręg nr 4 wersja pdf Sopot Kamienny Potok i Brodwino okręg nr 4 wersja doc Prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety a następnie o przesłanie jako załącznik, na adres mailowy: Aby ankieta była wzięta pod uwagę prosimy o podanie, w treści a imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Podanie ww. danych ma na celu jedynie weryfikację osoby biorącej udział w konsultacjach. Odpowiedzi na ankietę nie będą nikomu udostępniane. Zostaną opublikowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień. Każdy Mieszkaniec Sopotu, może wypełnić tylko jedną ankietę w

10 wersji elektronicznej lub papierowej. Wersja papierowa dostępna jest w Urzędzie Miasta Sopotu, w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie oraz na spotkaniach z mieszkańcami. Uwaga. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną ankietę. Więcej informacji uzyskać można w pok. 44 Urzędu Miasta Sopotu (Marcin Skwierawski).

Okręg nr 1. od 55 do 80 tys. zł. od 80 do 120 tys. zł. od 50 do 70 tys. zł

Okręg nr 1. od 55 do 80 tys. zł. od 80 do 120 tys. zł. od 50 do 70 tys. zł Okręg nr 1 1 Rozbudowa placu zabaw przy klubie Sfinks - dostawienie urządzeń 100 tys. zł 2 Remont bieżący ulicy i miejscowy remont chodnika ul. Parkowa 30 tys. zł 3 Remont bieżący ulicy Jarosława Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W SOPOCKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

WYNIKI GŁOSOWANIA W SOPOCKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM WYNIKI GŁOSOWANIA W SOPOCKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI PROJEKTY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI DODATKOWO PRZEZ PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Okręg nr 1 18 Budowa trzech placów

Bardziej szczegółowo

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys.

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys. Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu 1 Dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów (np. pojemniki podziemne). opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOMIEJSKIE. suma. tytuł projektu

OGÓLNOMIEJSKIE. suma. tytuł projektu OGÓLNOMIEJSKIE 1 Kontynuacja rewitalizacji terenu Sopockich Błoni - rozbudowa wielopokoleniowego, 600 tys. 846 ekologicznego placu zabaw, ustawienie ławek, przygotowanie ścieżek dla biegaczy, rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2016 roku

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR DRUK NR 224 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 14-15 LISTOPADA 2015 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nazwa Budżet Kategoria Liczba głosów Projekty wybrane w głosowaniu 238 410 89 Przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 Załącznik nr 1 REJON NR 1 - ZAWARCIE 1 Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 7 1 2 Remont boisk Zespołu Szkół nr 12, ul. Śląska 20 75 890 280 4 2 3 Budowa drogi dojazdowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Lp. 1. Nazwa zadania z karty do głosowania Kategoria 1 Szacunkowa wartość Budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej Kwota narastająco Ilość

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania internetowego i papierowego

Wyniki głosowania internetowego i papierowego 18 17 8 1 26 Wyniki głosowania internetowego i papierowego Wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (o istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni) wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz

Bardziej szczegółowo

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania)

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania) www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania) 43. spotkanie obywatelskie Mój dom, moja dzielnica, moje

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski 2015

Budżet Obywatelski 2015 PODSUMOWANIE Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2015 wpłynęły 273 propozycje zadań. Na liście zadań dużych znalazło się 88 propozycji Na liście zadań małych znalazły się 132 propozycje Reszta

Bardziej szczegółowo

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 realizować następujące zadania:

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 realizować następujące zadania: Protokół ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2016 rok z przyjęcia wyników głosowania Spotkanie odbyło się

Bardziej szczegółowo

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 GDYNIA Czerwiec 2015 Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 Ulica Promienna Słoneczna Hodowlana ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 21 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1432 UCHWAŁA NR XVI/209/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYKŁADU EWA STOKŁUSKA PARTYCYPACJI BUDŻET OBYWATELSKI W SOPOCIE PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA

OPIS PRZYKŁADU EWA STOKŁUSKA PARTYCYPACJI BUDŻET OBYWATELSKI W SOPOCIE PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA OPIS PRZYKŁADU PARTYCYPACJI BUDŻET OBYWATELSKI W SOPOCIE EWA STOKŁUSKA Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI. Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot tel.: (+48 58) 52 13 616, fax: (+48 58) 551 01 33 www.sopot.

BUDŻET OBYWATELSKI. Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot tel.: (+48 58) 52 13 616, fax: (+48 58) 551 01 33 www.sopot. BUDŻET OBYWATELSKI 2013 ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE 1. Program segregacji odpadów komunalnych W 2013 r. miasto Sopot dokonało zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych na łączną kwotę ok. 70 tys.

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice CZERNIEWICE Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice = 3,8 % powierzchni Torunia, 1,16

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Nazwa Budżet Kategoria Projekty wybrane w głosowaniu Liczba głosów Przesunięcie chodnika

Bardziej szczegółowo

Chodniki, jezdnie, parkingi

Chodniki, jezdnie, parkingi Chodniki, jezdnie, parkingi 1. 2. Halina Sałata BSM.3020.2.2014.UM Teodozja Moczadłowska BSM.3020.18.2014.UM Katarzyna Belczewska BSM.3020.167.2014.UM Michał Żurawski BSM.3020.38.2014.UM Roman Kucharczuk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok. UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2013 OPIS PROJEKTU ZAZIELEŃMY DOLNY WRZESZCZ 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Zazieleńmy Dolny Wrzeszcz b) Pomysłodawca/y: Barbara Zgórska, Monika

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie Katalog projektów lokalnych JP 3 Zawodzie L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Zespół w składzie : 1. Cecylia Witczak - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej.

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Aby konkretne zamierzenia warunkujące, zdaniem radnych Wyspy Sobieszewskiej, właściwe kierunki rozwoju Wyspy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RBO 2015 - wyniki głosowania

RBO 2015 - wyniki głosowania Nazwa ZADANIA INWESTYCYJNE 7 Budowa fontanny, strumie, sceny wraz z infrastrukturą w Parku Papieskim. 5 530 000 5 530 000 3933 31 Wykonanie otocze sceny amfiteatralnej wraz z "Obszarem sportowym 1" (zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR VIIIA/147/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA R. ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Departament Gosparki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo Numer ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Rubinkowo (18 projektów) R0021 Rozbudowa terenów sportowo

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO SŁUPSKIEGO BUDśETU PARTYCYPACYJNEGO 2016

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO SŁUPSKIEGO BUDśETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO SŁUPSKIEGO BUDśETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE 1. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania na zadania do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok

Wyniki głosowania na zadania do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok Wyniki głosowania na zadania do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok Lp. Nr zadania na liście 1 4 2 36 3 15 Nazwa zadania Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Budżetu Obywatelskiego

Budżetu Obywatelskiego Co może zrobić razem 21 osób Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego 2016! 20 milionów złotych na realizację pomysłów i potrzeb białostoczan BUDŻET obywatelski BIAŁYSTOK 2016 Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Podgórz. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym:

Podgórz. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Podgórz Podgórz Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: granicą miasta od zachodu i od południa linią mostu drogowego wzdłuż ul. Idzikowskiego do granicy miasta od wschodu Linią

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Bydgoskie (22 projekty) B0051 Pokaż klasę posprzątaj po swoim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul.

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 1 366 396,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 1 358 900,00 zł 1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Miejskiego w Gdańsku/ jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska,

Miejskiego w Gdańsku/ jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska, 16 września 2015 roku (wtorek, 18:00-20:00) w budynku NOT odbyło się pierwsze, z cyklu trzech, spotkanie w ramach konsultacji społecznych w sprawie koncepcji odnowy pasa wydm w Gdańsku od Nowego Portu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Wydział Rozwoju Miasta WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY KONSULTACJE SPOŁECZNE - Płock, czerwiec 2010 1 PROCES ZBIERANIA INFORMACJI Prace nad aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Ponad 20 mln zł na inwestycje i remonty. Lista zadań z podziałem na osiedla

Ponad 20 mln zł na inwestycje i remonty. Lista zadań z podziałem na osiedla Urząd Miasta Ciechanów http://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:4550/printpdf Ponad 20 mln zł na inwestycje i remonty. Lista zadań z podziałem na osiedla 22 Marzec 2016 kategoria: Aktualności

Bardziej szczegółowo

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 1 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Miasta Puławy z dnia Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne A TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ 600 28 661 580 8 619 079

Bardziej szczegółowo

Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe):

Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe): Podział na projekty i zadania inwestycyjne Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-20 (projekty samorządowe): Projekt I: Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I Nazwa zadania Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6"

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM 5/6 KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6" Nr okręgu wybor czego Łączna wartość (zł) Rada Osiedla maksymalne wsparcie finansowe z budżetu miasta zł szacunkowa wartość zadania wnioskowanego przez RO 1 850 000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - 1. 600 60016 Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową 128 515 12 500 12 500 0 0 i oświetleniem 2. 600 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Rady Osiedla Szczecin-PrawobrzeŜe

Rady Osiedla Szczecin-PrawobrzeŜe Szczecin_2020 konsultacje programu inwestycyjnego Rady Osiedla Szczecin-PrawobrzeŜe Szczecin, październik 2012 r. Rady Osiedli PODJUCHY WIELGOWO SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO SŁONECZNE BUKOWE- KLĘSKOWO śydowce-

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje na 2015 rok

Planowane inwestycje na 2015 rok PROJEKT Załącznik nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia. LPi Nazwa zadania inwestycyjnego Transport 1 łączność dział 600 Budowa dróg w mieście Nakłady planowane na rok 2015 1 980 00 1 650 00 Planowane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2015r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2015r. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2015r. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2015r. Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY USTKA W LATACH 2007-2013

P R O J E K T WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY USTKA W LATACH 2007-2013 NAZWA PROGRAMU NAZWA ZADANIA P R O J E K T WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY USTKA W LATACH 2007-2013 Okres realizacji programu z uwzględnie niem fazy projektowa nia Wysokość planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

Numer ID Nazwa zadania Rodzaj zadania Lokalizacja Okręg (jeŝeli dotyczy) SBP/1/2015 Polsko portugalskie senioralne społeczne ogólnomiejskie -

Numer ID Nazwa zadania Rodzaj zadania Lokalizacja Okręg (jeŝeli dotyczy) SBP/1/2015 Polsko portugalskie senioralne społeczne ogólnomiejskie - Słupsk, 26 sierpnia 2015 roku Lista zadań w Słupskim BudŜecie Partycypacyjnym, które zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców Słupska w dniach 7 25 września 2015 roku (w kolejności zgłaszania). Numer

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY? ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY? 2014 wydatki dochody edukacja 117 217 047 PLN budynki i lokale 47 763 951 PLN administracja 19 813 455 PLN dochody własne dzielnicy 103 935 105

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice Katalog projektów lokalnych JP 13 Bogucice L/1/13/2015 Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy LOKALIZACJA ZADANIA ul. Wajdy 188 210,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA MODERNIZACJA UKŁADU MIEJSC PARKINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239 Wełnowiec - Józefowiec Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 822 653,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 810 650,00 zł 1 Liczba głosów: 244 L/8/11/2015 Budowa ścieżki

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 420 145,54 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW NIKISZOWIEC Nakłady na inwestycje i remonty w dzielnicy w 2010 roku Inwestycje 14.293.395 Remonty 275.260 razem 14.568.655 Najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej perspektywie Modernizacja Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/65/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/65/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/65/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015.

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł Lp. WNIOSKODAWCA TYTUŁ ZADANIA LOKALIZACJA SZACUNKOWY KOSZT*

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja opis projektu koszt ogólnomiejski/ lokalny

Lokalizacja opis projektu koszt ogólnomiejski/ lokalny Tytuł projektu Tytuł na kartę do głosowania Lokalizacja opis projektu koszt ogólnomiejski/ lokalny uzasadnienie odrzucenia/ uwagi 1 Naprawa schodow Naprawa schodów prowadzących z ul. Kopernika do ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE,,Zagospodarowanie centrum Miasta Zgorzelec ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Bohaterów Getta. Zgorzelec, dnia 26 marca 2014r. REWITALIZACJA ZGORZELECKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA TO, CO JUŻ

Bardziej szczegółowo

1. Powołanie Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 2. Stworzenie zakładki Niepełnosprawni na stronie internetowej Urzędu Miasta

1. Powołanie Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 2. Stworzenie zakładki Niepełnosprawni na stronie internetowej Urzędu Miasta Podejmowane działaniach Prezydenta Miasta i Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu rozwiązywania problemów Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2014 1. Powołanie Pełnomocnika Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo

Protokół z wyboru projektów lokalnych Śródmieście, Gaj Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2016"

Protokół z wyboru projektów lokalnych Śródmieście, Gaj Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2016 Śródmieście, Gaj 1 207 Nasze zielone i bezpieczne podwórko Etap II- kontynuacja zadania realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego 2014r. 2 251 Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska (PIII, PIV, PV)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: - Rada Miasta dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr XLVII/307/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Radomski Budżet Obywatelski 2015 nazwa gminy/powiatu Gmina Miasta Radomia dokładny adres 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30 województwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja opis projektu koszt ogólnomiejski/ lokalny

Lokalizacja opis projektu koszt ogólnomiejski/ lokalny Tytuł projektu Tytuł na kartę do głosowania Lokalizacja opis projektu koszt / lokalny uzasadnienie odrzucenia/ uwagi 1 Naprawa schodow Naprawa schodów prowadzących z ul. Kopernika do ul. Reymonta ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DROGOWE 2015. Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji -

ZADANIA DROGOWE 2015. Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji - ZADANIA DROGOWE 2015 Zadania WUO-RMI - Dokumentacja projektowa - Realizacja inwestycji - 1 Starówka 29-go Listopada - chodniki od Powstańców W-wy do Szkotnik 2 Starówka Bema - chodnik od Bandrowskiego

Bardziej szczegółowo