Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki"

Transkrypt

1 Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki

2 I CEL Świadczenie uprzejmości biznesowych (prezenty, posiłki, podróż i rozrywka) i korzystanie z nich jest powszechną praktyką biznesową, mającą na celu budowanie relacji z partnerami biznesowymi. Jest jednak bardzo ważne, aby takie uprzejmości zarówno, gdy je świadczymy, jak i z nich korzystamy nie miały wpływu na naszą zdolność do podejmowania obiektywnych i uczciwych decyzji biznesowych, ani nie sprawiały takiego wrażenia. Doskonała reputacja Flint Group została zbudowana dzięki doskonałości naszych produktów i usług, zaś jedną z naszych zasad przewodnich jest Uczciwość Zawsze musimy uważać, aby podstawą podejmowania decyzji biznesowych przez nas i naszych partnerów biznesowych były zalety oferowanych produktów i usług, a nie prezenty albo zaproszenia do restauracji lub na imprezy rozrywkowe.. Niniejsza Polityka dotycząca Prezentów i Rozrywki ( Polityka ) zawiera wytyczne i ograniczenia w zakresie wymiany prezentów i zaproszeń do restauracji lub na imprezy rozrywkowe z osobami, z którymi Flint Group ma obecnie lub może mieć relacje biznesowe. W naszej Polityce przedstawiono także stanowisko Flint Group wobec relacji z urzędnikami państwowymi. Polityka odzwierciedla staranie Flint Group o to, aby przyjmowane i oferowane prezenty i zaproszenia pozostawały w granicach rozsądku, było stosowne, a także podlegały ocenie kierownictwa. Złotą zasadą w tych sprawach jest zachowanie ostrożności. W razie pytań lub wątpliwości, czy przyjęcie/wręczenie konkretnego prezentu lub zaproszenia na imprezę rozrywkową będzie właściwe, należy zwrócić się do swojego menadżera, Działu Prawnego lub Zespołu ds. Uczciwości i Zgodności. Nie jest możliwe uwzględnienie w Polityce wszystkich możliwych sytuacji, a zatem w razie wątpliwości należy zwrócić się do swojego przełożonego lub Działu Prawnego. II ZAKRES Omawiana Polityka ma zastosowanie do wszystkich prezentów, posiłków, podróży i rozrywek oferowanych przez Flint Group stronom trzecim, z którymi Grupa ma relacje biznesowe (np. klientom, dostawcom, dystrybutorom, agentom, itd.) lub oferowanych przez te podmioty Grupie Polityka dotyczy wszystkich dyrektorów, przedstawicieli, pracowników Flint Group, a także wykonawców i konsultantów działających w jej imieniu. III ZAŁOŻENIA POLITYKI Flint Group zabrania dawania i przyjmowania prezentów oraz zapraszania na imprezy rozrywkowe w nagrodę za preferencyjne traktowanie lub zachętę do niego. W niektórych okolicznościach dopuszczalne jest wręczanie i otrzymywanie skromnych prezentów i zaproszeń na imprezy rozrywkowe. Przykładowo posiłek biznesowy może zapewnić swobodne środowisko do wymiany informacji. Niemniej jednak, w zależności od wielkości, częstotliwości i okoliczności, takie prezenty mogą stanowić łapówki lub korupcję polityczną, albo wywierać niewłaściwy wpływ, naruszając amerykańską ustawę o międzynarodowych praktykach korupcyjnych (FCPA), brytyjską ustawę antykorupcyjną i / lub obowiązujące przepisy krajowe. Jak wskazano w Kodeksie postępowania, Flint Group zabrania bezpośredniego i pośredniego składania ofert, obietnic, wręczania prezentów i zatwierdzania płatności oraz proponowania innych korzyści, uprzejmości i gratyfikacji finansowanych z funduszu reprezentacyjnego jakimkolwiek urzędnikom państwowym. Naruszenie tej polityki może stać się powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego kończącego się karą do zwolnienie z pracy włącznie, w poważnych przypadkach może dojść także do postępowania cywilno- i karnoprawnego. A PREZENTY Przed zaoferowaniem, wręczeniem lub przyjęciem prezentu należy przypomnieć sobie poniższe zasady i wytyczne oraz ich przestrzegać. Kluczowym kryterium, które musimy zawsze stosować jest pytanie, czy prezent lub rozrywka mogą być nagrodą lub zachętą do preferencyjnego traktowania (lub być tak interpretowane)? Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, na mocy niniejszej Polityki taki prezent jest zakazany. Skąd wiadomo, czy prezent, rozrywka czy gratyfikacje oferowane spólce Flint Group lub przez nią przyjmowane są dopuszczalne? Po pierwsze należy poszukać wskazówki w niniejszej Polityce. Następnie zadać sobie pytania: - Jaka jest intencja? Czy chodzi o budowanie relacji, czy o coś zupełnie innego? - Jak by to wyglądało, gdyby informacja o oferowanych lub przyjętych korzyściach trafiła na pierwszą stronę gazety? - Co by było, gdyby sytuacja była odwrotna i to konkurent Flint Group dawałby prezent? Czy wydawałoby się to niewłaściwe lub nieuczciwe? W razie problemów ze znalezieniem uspokajającej odpowiedzi na któreś z powyższych pytań, należy zwrócić się do swojego menadżera lub pracownika Działu Prawnego. Co więcej, w razie wątpliwości czy należy przyjąć coś wartościowego, należy zapytać swojego menadżera. Jeżeli uczestniczy on w oferowaniu/przyjmowaniu korzyści, należy skontaktować się z menadżerem wyższego szczebla lub Działem Prawnym. Nie wolno zapominać o uczciwości czy na pewno zachowaliśmy się w taki 2 F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y

3 sposób, że nie musimy obawiać się wyników kontroli w związku z wręczonymi lub otrzymanymi prezentami i świadczonymi przez obie strony uprzejmościami? Co to jest Prezent? Prezentem jest coś wartościowego: gotówka, talon upominkowy, przysługa, usługa i obietnica zrobienia czegoś w przyszłości, wręczanego lub przyjmowanego przez Pracownika lub członka jego rodziny bądź gospodarstwa domowego albo inną, bliską osobę lub kogoś innego, działającego na zlecenie pracownika (także przedstawiciela i inną stronę trzecią). Niniejsza Polityka dotyczy także prezentów opłaconych w całości lub częściowo ze środków Pracownika. Przykłady przedmiotów objętych Polityką zamieściliśmy w załączniku 1: Prezenty mogą być właściwe, jeżeli są przekazane bez zachęty, są związane z działalnością biznesową, nie są w formie gotówki lub jej ekwiwalentu (np. niedopuszczalne są talony upominkowe) i mają nieznaczną wartość (poniżej 50 euro) oraz promują, demonstrują lub wyjaśniają produkty lub usługi Flint Group W pewnych okolicznościach przyjmowanie i wręczanie Prezentów jest ZAWSZE zabronione: - Przy okazji składania formalnych zamówień/procesu sprzedaży: nie wolno wręczać ani przyjmować prezentów albo świadczyć uprzejmości biznesowych lub z nich korzystać w razie uczestniczenia w formalnym procesie zamawiania lub sprzedaży (w którym Flint Group jest obecnym lub potencjalnym klientem lub dostawcą) na którymkolwiek etapie. - Jeżeli celem jest wywarcie wpływu na odbiorcę lub wynagrodzenie go: wręczanie lub przyjmowanie prezentów, które mogą wpłynąć na stanowisko przyjmującego (lub sprawiają takie wrażenie) zawsze jest niewłaściwe i może pociągać za soba konsekwencje karno- i cywilnoprawne. W razie otrzymania propozycji przyjęcia prezentu (lub prośby o prezent) w zamian za transakcję biznesową lub usługę, należy odmówić i niezwłocznie skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym i Działem Prawnym. - Gotówka lub jej odpowiedniki: zabronione jest oferowanie i przyjmowanie gotówki i jej odpowiedników, dotyczy to także prezentów, które można wymienić na gotówkę, produkty lub usługi. Zabronione jest np. wręczanie talonów upominkowych. Wręczanie Prezentów Bez dodatkowego zatwierdzenia dopuszczalne jest wręczenie (jednemu odbiorcy w jednym roku kalendarzowym) prezentów o łącznej nominalnej wartości poniżej 100 euro (wyjątkiem są prezenty dla urzędników państwowych, patrz Sekcja D). Prezenty, których wartość przekracza powyższą kwotę wymagają pisemnej zgidy udzielonej na załączonym formularzu A, przez właściwego członka kierownictwa wyższego szczebla.,kopię tego dokumentu należy przesłać do lokalnych działu finansowo-księgowego. Przyjmowanie prezentów Jeżeli nominalna wartość prezentu/prezentów przekracza 50 euro (w jednym roku kalendarzowym, od jednego ofiarodawcy), prezent należy zwrócić wyjaśniając, że standardy Flint Group zabraniają przyjęcia takiego prezentu. Jeżeli zwrot szybko psującego się prezentu nie jest możliwy, należy przekazać go anonimowo na rzecz organizacji charytatywnej lub przyjąć w imieniu Flint Group i podzielić pomiędzy wszystkich pracowników w biurze. Zniżki lub inne formy preferencyjnego traktowania przez dostawców są dopuszczalne jedynie jeżeli są znane i powszechnie dostępne dla wszystkich pracowników Flint Group w danym kraju np. w formie karty rabatowej. Dyrektorom, przedstawicielom i pracownikom Flint Group nie wolno przyjmować prezentów w formie gotówki lub jej odpowiednika (z kartami upominkowymi włącznie). B ROZRYWKA Stosowne i dopuszczalne jest zapłacenie za zwyczajny i niewyszukany posiłek biznesowy związany z faktycznymi zajęciami biznesowymi. Zgodnie z niniejszą Polityka surowo zabronione są jednak zbyt częste i luksusowe posiłki lub imprezy rozrywkowe. Co to jest Rozrywka? Do rozrywki zalicza się podróże, zakwaterowanie w hotelu, posiłki i wydarzenia kulturalne lub sportowe, w których pracownik bierze udział wraz z klientem, dostawcą biznesowym lub innym partnerem Flint Group. (Jeżeli pracownik nie bierze udziału w imprezie wraz z drugą stroną, zaproszenie do restauracji lub na imprezę rozrywkową uważa się za prezent, a nie ofertę rozrywki i podlega wymienionym w Polityce ograniczeniom dotyczącym prezentów). Jaka Rozrywka jest dopuszczalna? Należy uważnie kontrolować wartość i częstotliwość imprez rozrywkowych, jako że zbyt kosztowne i zbyt częste imprezy rozrywkowe mogą być oznakami korupcji. Jeżeli każdorazowy koszt jest niższy od kwot wskazanych poniżej, zaś Rozrywka powtarza się nie więcej niż cztery (4) razy w roku, nie są wymagane dodatkowe zgody: 25 euro na osobę śniadanie 100 euro na osobę lunch 100 euro na osobę obiad 100 euro na osobę inna rozrywka (jak np. bilety na imprezę sportową) Jeżeli planuje się zaproponować rozrywkę przekraczającą te limity, należy wcześniej zwrócić się o pisemną zgodę właściwego członka kierownictwa wyższego szczebla, Droższe lub częstsze rozrywki mogą być odpowiednie w F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y 3

4 szczególnych sytuacjach lub ze względu na wyższe koszty życia w danym kraju. W krajach, w których właściwsze byłyby niższe kwoty mogą zostać wyznaczone niższe limity kosztów walucie lokalnej zatwierdzane przez właściwego członka kierownictwa wyższego szczebla oraz Wiceprezesa ds. HR, Komunikacji oraz Uczciwości i Zgodności. Spółka Flint Group oczekuje, iż jej pracownicy w miarę możliwości będą przestrzegać tych limitów, ale w razie przypadkowego ich przekroczenia można zwrócić się ex-post o zatwierdzenie kosztów przez właściwego członka kierownictwa wyższego szczebla. Zatwierdzenia ex-post powinny być wyjątkiem, a powtarzające się wnioski o nie będą źle widziane, zaś pracownik może nie otrzymać zwrotu poniesionych wydatków. Pracownicy powinni składać i przyjmować propozycje udziału wyłącznie w imprezach rozrywkowych, które są odpowiednie, rozsądne ze względów promocyjnych i są proponowane lub przyjmowane w zwykłym toku istniejącej relacji, a w czasie tych imprez są omawiane sprawy biznesowe. Odpowiedniość danego rodzaju rozrywki zależy oczywiście zarówno od wysokości wydatku, jak i charakteru imprezy rozrywkowej. Zapraszanie klientów na takie imprezy, jak np. turnieje golfa mieszczące się w limitach wyznaczonych w Polityce są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zbyt kosztowne i są właściwe. Takie ważne wydarzenia wymagają zgody udzielonej przez członka kierownictwa wyższego szczebla i Dyrektora Naczelnego. W każdym wypadku nieodpowiednie są takie imprezy rozrywkowe,, które mogłybyjakkolwiek zaszkodzić reputacji spółki Flint Group, a w szczególności jej reputacji firmy niestosującej dyskryminacji. Np. zawsze nieodpowiednia będzie rozrywka w lokalach z dla dorosłych. Próba rozliczenia faktur z nieprawdziwym określeniem zakupionych dóbr lub usług będzie traktowana jak dopuszczenie się fałszowania ksiąg przez zgłaszającego wydatek. C PODRÓŻE Prośba obecnego lub potencjalnego klienta o opłacenie podróży może zostać zatwierdzona wyłącznie przez właściwego członka kierownictwa wyższego szczebla, a jest to możliwe jedynie,gdy dzieje się to w dobrej wierze, jest uzasadnione i bezpośrednio związane z (a) promocją, demonstracją lub wyjaśnieniem produktów lub usług, albo (b) podpisaniem lub realizacją umowy z klientem. Także podróż, którą ma opłacić dostawca musi wcześniej zatwierdzić właściwy członek kierownictwa wyższego szczebla. D URZĘDNICY PAŃSTWOWI Jak wskazano w Kodeksie postępowania, spółka Flint Group zabrania bezpośredniego i pośredniego składania ofert, obietnic, wręczania prezentów i zatwierdzania płatności oraz śwaidczenia innych korzyści, gratyfikacji i wydatków na cele reprezentacyjne w czasie kontaktów z jakimikolwiek urzędnikami państwowymi szczebla krajowego, regionalnego, stanowego lub lokalnego niezależnie od okoliczności, bez uprzedniej pisemnej zgody Działu Prawnego. W przypadku urzędników państwowych każdy prezent, nawet najtańszy, wymaga wcześniejszego zatwierdzenia, dotyczy to także tak tanich przedmiotów jak ciastka czy czekoladki. Pod pojęciem urzędnik państwowy rozumie się wszystkich funkcjonariuszy publicznych, urzędników i pracowników rządowych na całym świecie i niezależnie od szczebla. Z jednym, wskazanym poniżej, wyjątkiem Flint Group zabrania dokonywania lub składania ofert lub obietnic, wręczania prezentów lub zatwierdzania płatności lub świadczenia innych korzyści bądź zapewniania przywilejów na rzecz jednostek należących do państwa lub przez nie kontrolowanych, jak np. uniwersytety lub zakłady użyteczności publicznej, partie polityczne i międzynarodowe organizacje publiczne, takie jak Światowa Organizacja Handlu. Jedynym wyjątkiem, gdy jest to dopuszczalne, jest sytuacja, w której będący klientem podmiotcałkowicie lub częściowo należy do państwa. W niektórych okolicznościach dopuszczalne jest wręczenie takim państwowym klientom prezentów lub zapewnienie rozrywki, jednak możliwe jest to jedynie po uzyskaniu wcześniej pisemnej zgody Działu Prawnego, niezależnie od wartości prezentu / rozrywki. E PROCEDURY KSIĘGOWOŚCI DLA PREZENTÓW I ROZRYWKI Aby zapewnić, że prezenty i rozrywki są odpowiednie, należy zachować dokumentację każdego prezentu i świadectwo zgody na jego wręczenie. Odpowiadają za to lokalne i regionalne zespoły finansów i rachunkowości. Wszelkie wydatki na prezenty i rozrywkę muszą być skrupulatnie rejestrowane i wprowadzane do ksiąg Flint Group. Dla każdej pozycji powinien być oddzielny raport wydatków. Takie dane powinny zawierać przynajmniej: daty, opis i wartość prezentu lub rozrywki, a także imiona, nazwiska i tytuły wszystkich otrzymujących / uczestników. Zawsze należy przedłożyć oryginały rachunków za prezenty lub rozrywkę. W sytuacji gdy prezenty są dawane dużej grupieie, dane powinny zawierać imiona, nazwiska i tytuły kierowników grupy, liczbę pracowników otrzymujących prezenty i krótki opis wydarzenia. Dział księgowości będzie wymagał, aby informacje takie zostały przekazane wraz z odpowiednim zatwierdzeniem i wnioskiem o zwrot wydatków. Zatwierdzenie Prezentów, podróży, wydatków na cele reprezentacyjne i zaproszeń na imprezy rozrywkowe stanowi obowiązek bezpośredniego przełożonego. Dział księgowości nie przetworzy wniosku o zatwierdzenie płatności lub zwrot wydatków, jeżeli nie uzyskano wymaganej zgody. Jeżeli dział księgowości otrzyma taki wniosek, jeszcze przed poniesieniem wydatków, powinien poinstruować pracownika o konieczności przeprowadzeniea obowiązujących procedur. Jeżeli dział księgowości otrzyma taki wniosek już po poniesieniu wydatków, powinien niezwłocznie zawiadomić członka kierownictwa 4 F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y

5 wyższego szczebla i nie przetwarzać wniosku do czasu otrzymania odpowiednich instrukcji od właściwego członka kierownictwa wyższego szczebla. W czasie procedury zwroty kosztów pracownikom nie wolno omijać wymogów dotyczących uzyskiwania zgody, dokumentacji, i/lub otrzymywanych rachunków, np. przez: - Dzielenie wydatków pomiędzy uczestników wydarzenia lub inne podobne kroki mające zaniżyć koszt na osobę figurujący na każdym rachunku. - Dzielenie wniosków o zwrot wydatków na rozrywki pomiędzy kilka osób celem ukrycia/zamaskowania łącznie wydanej kwoty. - Przekazanie niepełnego lub wprowadzającego w błąd opisu charakteru wydatków lub pominięcie informacji istotnych dla osób zatwierdzających i/lub audytorów albo - Fałszowanie listy obecnych uczestików (np. przez wpisanie większej niż faktyczna liczby osób, celem zaniżenia kosztu na osobę lub też pominięcie obecnych uczestników) Celowe nieprawdziwe oświadczenia, jak te wskazane powyżej mogą pociągnąć za sobą działania dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie. Niestaranne sprawdzanie wniosków o zwrot wydatków na rozrywkę przez przełożonych może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych. Wdrażanie niniejszej procedury przez dział księgowości nadzorować będzie Kontroler Finansowy Grupy. Politykę zatwierdził Antoine Fady Dyrektor Naczelny Flint Group Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2015 r. Załącznik 1 - przykłady prezentów i rozrywek wspomnianych w niniejszej Polityce Prezenty Rozrywka - Butelka wina lub kosz upominkowy - Posiłki / napoje - Bilety na wydarzenie sportowe, muzyczne, kulturalne lub inne (w którym pracownik Flint Group i pracownik instytucji otrzymującej nie uczestniczą wspólnie) - Bilety na wydarzenie sportowe, muzyczne, kulturalne lub inne (w którym pracownik Flint Group i pracownik instytucji otrzymującej uczestniczą wspólnie) - Podróż/zakwaterowanie nie związane z konferencją biznesową - Gotówka lub jej odpowiedniki (np. talony i karty podarunkowe) - Towary (np. odzież, kubki, długopisy, gadżety) - Darowizny na rzecz organizacji charytatywnej - Podróż/zakwaterowanie związane z udziałem w konferencji biznesowych - Wyjście z klientami na golfa - Ważne wydarzenie, podczas którego Flint Group gości klientów jak np. wystawa, wydarzenie sportowe, itp. F l i n t G r o u p : G i f t s a n d E n t e r t a i n m e n t P o l i c y 5

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, podróży i innych przysług biznesowych Polityka nr Funkcja Autor Właściciel polityki ETC.03 Kodeks Etyki i Zgodności Mark Snyderman Mark Snyderman Data

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A.

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A. mbank S.A. Załącznik do Uchwały nr 77/17 Zarządu mbanku S.A. z dnia 18. 09. 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej wręczania i przyjmowania prezentów w mbanku S.A. POLITYKA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wprowadzenie do antykorupcyjności 5 2. Streszczenie 7 3. Podstawowe wymagania 8 4. Oczekiwane zachowania 8 4.1 Kluczowe zasady 8 4.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8 Spis treści 1. Kontekst polityki... 2 1.1 Cel...2 1.2 Zakres...2 1.3 Definicje...3 1.4 Powiązanie z innymi politykami i przepisami lokalnymi...3 2. Założenia polityki... 4 2.1 Role i obowiązki...4 2.2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA W ZAKRESIE ZASAD WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW BRE BANKU SA

POLITYKA W ZAKRESIE ZASAD WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW BRE BANKU SA Załącznik do ZPZ No. C-I-66/12 z dnia 27.09.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 80/12 Zarządu BRE Banku SA z dnia 3.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki w zakresie zasad wręczania i przyjmowania prezentów

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Fundusze pozaksięgowe szkolenie

Fundusze pozaksięgowe szkolenie Fundusze pozaksięgowe szkolenie Spis treści Fundusze pozaksięgowe definicja Przykłady Najczęściej zadawane pytania Podsumowanie Kontakt Fundusze pozaksięgowe definicja Dlaczego prosimy Partnerów o realizację

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca przyjmowania i przekazywania prezentów i zaproszeń na imprezy rozrywkowe

Procedura dotycząca przyjmowania i przekazywania prezentów i zaproszeń na imprezy rozrywkowe Procedura dotycząca przyjmowania i przekazywania prezentów i zaproszeń na imprezy rozrywkowe Informacja o dokumencie Krótki opis: Wymiana prezentów i oferowanie zaproszeń na imprezy rozrywkowe może ułatwić

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania

Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ W RELACJACH POMIĘDZY PRAWNIKIEM A KLIENTEM Niniejszy dokument zawiera pytania, które mogą pojawić się przy zaznajamianiu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Grupa Royal Mail stosuje politykę zerowej tolerancji dla zjawisk przekupstwa i korupcji. Niniejsza polityka wyznacza standardy postępowania,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Flint Group Polityka przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji

Flint Group Polityka przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji Flint Group Polityka przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji I Wstęp Uczciwość jest jedną z zasad, którymi kieruje się Flint Group i jest bardzo ważne, aby nasze standardy i oczekiwania były znane wszystkim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r.

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. 1 Wprowadzenie Zasady przeciwdziałania korupcji W ramach naszego ogólnoświatowego zobowiązania do szczerości, uczciwości oraz

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji Spis treści POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I. CEL...3 II. III. NINIEJSZA POLITYKA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW MANPOWERGROUP...3 NADZÓR I

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0, Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE PODARUNKÓW I ROZRYWKI

PRZEPISY DOTYCZĄCE PODARUNKÓW I ROZRYWKI PRZEPISY DOTYCZĄCE PODARUNKÓW I ROZRYWKI I. WSTĘP W świecie biznesu skromne podarunki i oferty rozrywki są powszechnie wykorzystywane jako gesty dobrej woli i chęci nawiązywania i umacniania współpracy.

Bardziej szczegółowo

GRUPA FUCHS. Regulamin Postępowania Antykorupcyjnego

GRUPA FUCHS. Regulamin Postępowania Antykorupcyjnego GRUPA FUCHS Regulamin Postępowania Antykorupcyjnego 1 SPIS TREŚCI Preambuła 3 1. Cele i zakres obowiązywania polityki 4 2. Czym jest korupcja? 5 3. Konsekwencje dla pracowników i spółki 6 3.1 Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I NADUŻYCIOM

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I NADUŻYCIOM GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I NADUŻYCIOM Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01 Tytuł dokumentu: Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Data następnego przeglądu: Wersja: 2013-03-31 Nr wersji Cel i zakres dokumentu: Osoba

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Kodeks postępowania i etyki Laureate

Najczęściej zadawane pytania Kodeks postępowania i etyki Laureate Najczęściej zadawane pytania Kodeks postępowania i etyki Laureate Kodeks Czym jest Kodeks postępowania i etyki organizacji Laureate? Kodeks zawiera nasze zasady uczciwości i etycznego postępowania, a także

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

7. ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI Ujawnianie Transferów Korzyści. Transfer Korzyści przekazywanie

7. ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI Ujawnianie Transferów Korzyści. Transfer Korzyści przekazywanie 7. ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI 7.1. Ujawnianie Transferów Korzyści Transfer Korzyści przekazywanie Transfer Korzyści obejmuje jakiekolwiek świadczenia pieniężne lub niepieniężne przekazane

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT KODEKS POSTĘPOWANIA

ECHO INVESTMENT KODEKS POSTĘPOWANIA KODEKS POSTĘPOWANIA KODEKS POSTĘPOWANIA ECHO INVESTMENT Echo Investment jest spółką, która dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług, przy jednoczesnym stosowaniu najlepszych standardów prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Oxyprogram

Kodeks Etyczny Oxyprogram Kodeks Etyczny Oxyprogram with its registered office at CKR HOUSE, 70 East Hill, Dartford, Kent, DA1 1RZ, Londok, UK 1 SPIS TREŚCI Kodeks Etyczny Oxyprogram... 1 Komunikacja... 1 Sponsorowanie... 2 Wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA 1.0 Cel 1.1 Celem niniejszej Polityki Zgodności z Antykorupcją oraz Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (zwaną w dalszej części Polityką ) jest objaśnienie wymogów i zakazów nakładanych przez

Bardziej szczegółowo

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZWALCZANIA PRZEKUPSTWA I PRAKTYK KORUPCYJNYCH i SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Globalna polityka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 r.

Globalna polityka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 r. Wprowadzenie Globalna polityka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 r. 21st Century Fox ( Spółka ) jest zobowiązana do prowadzenia na całym świecie działalności w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania zamówień do 14 000 euro na usługi, dostawy i roboty budowlane w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 01.06.2013 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI HANDLOWEJ FIRMY Danone dla pracowników mających kontakt z klientami

KODEKS ETYKI HANDLOWEJ FIRMY Danone dla pracowników mających kontakt z klientami KODEKS ETYKI HANDLOWEJ FIRMY Danone dla pracowników mających kontakt z klientami Wprowadzenie... 2 1. Zgodność z wytycznymi Grupy, przepisami prawa i innymi regulacjami... 2 1.1. Zasady i wytyczne obowiązujące

Bardziej szczegółowo

poprosi o działanie firmie 60 dni od ich państwowymi. Przedstawicielom jakie podamy. enia kontroli. będzie prawdopodobnym Strona 1 Wersja z grudnia

poprosi o działanie firmie 60 dni od ich państwowymi. Przedstawicielom jakie podamy. enia kontroli. będzie prawdopodobnym Strona 1 Wersja z grudnia DODATKOWE NORMY ZGODNOŚCI DO UMOWY SPRZED DAŻY REGIONALNEJ Niniejsze normy zgodności stanowią część szczegółowych wymogów, o których mowa w punkcie 16.3 Umowy o sprzedaż regionalną (ang. Territory Sales

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: POLITYKA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONFLIKTU INTERESÓW RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Spis treści 1. Legal Basis... 3 2. Scope... 3 3. Identification of Conflicts of Interest... 4 7. Prevention

Bardziej szczegółowo

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r.

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. 1 Spis treści I. WSTĘP...4 A. Stosowanie polityk i procedur...4 B. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA antykorupcyjna

POLITYKA antykorupcyjna POLITYKA antykorupcyjna I. Wprowadzanie Affinia Group Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone, bezpośrednio i pośrednio, (dalej łącznie zwane "Affinia") w sposób zaangażowany dążą do dynamicznego i

Bardziej szczegółowo

Data publikacji 30 czerwca 2017 r.

Data publikacji 30 czerwca 2017 r. Metodologia działań firmy Bristol-Myers Squibb (BMS) podejmowanych w związku z Kodeksem Przejrzystości EFPIA dotyczącym świadczeń o określonej wartości na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 2 marca 2015r. REGULAMIN udzielania przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie zamówień na dostawy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3 Kodeks postępowania w biznesie KAEFER KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 PL Rev: 3 Przedmowa Prezesa Jeden zespół jeden kodeks Nasza codzienna praca pracowników realizujących projekty na budowie, zarządzających

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia Rektora nr z dnia.. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w ASP w Krakowie Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Procedura dotyczy zamówień

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro 1 1. Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia: dostawa, usługa, robota budowlana, kierownik zamawiającego, wykonawca,

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wytyczne dla pracowników Niniejsze wytyczne są skierowane do osób pracujących dla Grupy GLS i zawierają dodatkowe informacje na temat standardów postępowania w sposób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r. w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 /17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

KODEKS ANTYKORUPCYJNY

KODEKS ANTYKORUPCYJNY KODEKS ANTYKORUPCYJNY Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01 10 www.coca-colahellenic.com Szanowni Członkowie Zespołu, w Coca-Cola Hellenic wszystko

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo