ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia r. Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa NIP: Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, Warszawa (zwana dalej,,zamawiającym ), projektu Wysoka jakość i potencjał Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia II. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Różne pakiety oprogramowania System zarządzania bazą danych Usługi wdrażania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi w zakresie wsparcia systemu Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne Usługi w zakresie rozwijania internetu Usługi hostingowe dla stron WWW Usługi projektów graficznych Usługi szkoleniowe Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu wspomagającego monitoring rozwojowych tendencji badawczych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, zwanego dalej Systemem" lub,,portalem, w tym m.in: o wykonanie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia Systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego, oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu, o wdrożenie Systemu, o przeprowadzenie szkolenia (w wymiarze max. 24 h dydaktycznych) z obsługi i administrowania Systemem, o opieka serwisowa o administrowanie Systemem. 2) Na zaprojektowany System (Portal) składać się powinny dwa moduły (w zależności od wyników analizy przedwdrożeniowej zintegrowane lub odrębne): a) moduł służący do analizy osiągnięć badawczych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, b) moduł repozytorium publikacji pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, którego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 3) Zaoferowany System musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego jako warunki obligatoryjnie wymagane opisane poniżej. Strona 1

2 Tabela 1. Warunki wymagane dla Systemu monitorowania rozwojowych tendencji badawczych WYMOGI TECHNICZNE 1 Oprogramowanie powinno działać w architekturze klient-serwer 2 Do działania oprogramowanie nie powinno wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych 3 Oprogramowanie powinno poprawnie działać w oparciu o następujące przeglądarki: a. Internet Explorer 8 lub wyżej b. Firefox c. Google Chrome 4 Oprogramowanie powinno dawać możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu dla poszczególnych pracowników, studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz gości OGÓLNA FUNKCJONALNOŚC SYSTEMU System musi umożliwiać realizację następujących funkcji administracyjnych: 5 Definiowanie słowników użytkownika 6 Tworzenie słowników definiowanych przez uprawnionych użytkowników systemu 7 Nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom w tym : a. Tworzenie grup uprawnień b. Przypisywanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników/grup 8 Możliwość importu i eksportu danych do plików *.xls, *.xlsx, *.csv 9 Możliwość generowania indywidualnych raportów dotyczących poszczególnych użytkowników FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU ANALIZY OSIĄGNIĘĆ BADAWCZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE 10 Stworzenie ankiety służącej ocenie działalności publikacyjnej poszczególnych pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 11 Przypisanie (przez administratora) odpowiedniej punktacji za określone kategorie publikacji 12 Implementacja listy aktualnie obowiązujących czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłoszonej na podstawie paragrafu 14 ust 1 Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 13 Stworzenie ankiety służącej ocenie udziału w konferencjach, w których udział wzięli oddelegowani pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 14 Możliwość przypisania przez administratora punktacji za określone kategorie konferencji z podziałem na krajowe i międzynarodowe 15 Stworzenie ankiety służącej ocenie innych osiągnięć pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w tym w szczególności uwzględniających parametry wskazane w paragrafie 8 ust 1 Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 16 Możliwość przypisania przez administratora punktacji za określone kategorie innych osiągnięć pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 17 Narzędzie powinno umożliwiać generowanie statystyk, wykresów, raportów przyporządkowanych poszczególnym osobom i z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU REPOZYTORIUM PUBLIKACJI 18 Ma umożliwiać rejestrację użytkowników z różnymi uprawnieniami dostępu do publikacji 19 Ma umożliwiać pobieranie opłaty za udostępnienie publikacji 20 Ma umożliwiać zarejestrowanemu użytkownikowi pobranie publikacji do których będzie miał Strona 2

3 dostęp 21 Ma być dostosowany do udostępniania zawartości na urządzeniach mobilnych takich jak telefony i tablety o różnej przekątnej ekranu 22 Ma być napisany w technologii Open Source - PHP5 + MySql 5 23 Ma być łatwy do rozbudowy i modyfikacji dzięki obiektowości z zastosowaniem frameworka Yii lub Zend. Szczegółowy układ (budowa), elementy i oczekiwane funkcjonalności modułu repozytorium prac: Moduł aktualności: - Formularz kontaktowy; - Możliwość tworzenia oraz edycji stron i podstron z wykorzystaniem edytora WYSWIG; - Możliwość umieszczenia następujących materiałów na stronach i podstronach (treść, zdjęcia wyświetlane jako wizualnie atrakcyjna galeria zdjęć, mapy google, dokumenty z ikonami wskazującymi na ich typ (minimum: Word, Excel, PowerPoint, PDF, Write, Calc, JPG, HTML, EPUB, MOBI), filmy z portali takich jak vimeo, youtube z wykorzystaniem logowania na wspomnianych portalach; - Możliwość tworzenia i dystrybucji newslettera; - Integracja z Facebook i Twitterem; - RSS. Moduł zarządzania użytkownikami: - Możliwość zakładania kont o różnych uprawnieniach (Administrator, Wykładowca, Student, itp); - Możliwość generowania list wszystkich użytkowników platformy wraz z informacją o publikacjach przez nich pobranych; - Możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom do poszczególnych części portalu i poszczególnych publikacji; - Możliwość tworzenia kodów dostępu do poszczególnych publikacji dla poszczególnych użytkowników tak aby umożliwić dostęp bezpłatny lub ze zniżką. Moduł rejestracji - formularz rejestracyjny: - Zamawiający poda Wykonawcy listę pól niezbędnych do wypełnienia podczas rejestracji; - Możliwość potwierdzenia autentyczności użytkownika na podstawie jego danych; - Integracja z uczelnianym systemem bazy danych wykładowców i studentów (USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów (więcej: w celu automatycznego potwierdzenia rejestracji. Moduł bazy danych publikacji: Zarządzaniem publikacjami na Portalu będą zajmowali się Administratorzy i uprawnieni użytkownicy; Każdy z administratorów i uprawnionych użytkowników będzie miał możliwość dodawania publikacji oraz zarządzania nimi. Do publikacji będzie można dodać opis oraz informację o jej tytule, wydawcy, dacie wydania, autorze, miejscu wydania, temacie, kategorii, uprawnieniach, cenie, a także linki zewnętrzne (np. do recenzji). - Możliwość wydrukowania listy wszystkich publikacji lub listy publikacji po przefiltrowaniu; - Możliwość automatycznego dodawanie pliku tekstowego z indeksem słów z danej publikacji podczas zamieszania publikacji; - Możliwość automatycznego edytowania pliku z pełnym tekstem publikacji (OCR) tworzony podczas zamieszczania publikacji; - Możliwość przeszukiwania/filtrowania bazy danych publikacji minimum po: nazwisku autora, tytule publikacji, dacie publikacji, typie dokumentu, słowach kluczowych w tytule, słowach kluczowych w abstrakcie, słowach kluczowych w całości tekstu. Musi istnieć możliwość stosowania jednego z tych kryteriów lub wielu kryteriów łącznie. Strona 3

4 Moduł płatności: - Zapewnienie możliwości integracji z popularnymi serwisami płatności przez Internet takimi jak PayU, PayPal, za udostępnienie części lub całej publikacji; Moduł pracy grupowej: - Możliwość pracy grupowej nad tworzeniem publikacji; - Możliwość dodawania komentarzy przez uprawnionych użytkowników do poszczególnych wersji tworzonej publikacji; - Możliwość wspólnej jednoczesnej pracy na tym samym dokumencie, jak i blokowania jednoczesnej pracy na czas pracy nad dokumentem przez jego administratora/właściciela; - Możliwość zapraszania użytkowników i udostępniania im możliwość pracy w grupie nad stworzeniem publikacji; - Możliwość udostępnienia wykonanej publikacji jako pozycji w repozytorium. 4) Zaoferowany System po jego instalacji i uruchomieniu musi być gotowy do użytkowania. Wykonawca ma zainstalować System na zapewnionym przez siebie serwerze. Wykonawca ma zapewnić hosting portalu do r. Przy ustalaniu parametrów hostingu należy uwzględnić konieczność jednoczesnego dostępu do Portalu 100 osób. Po okresie zakończenia okresu gwarancyjnego (w ciągu 7 dni) Wykonawca przeniesie Portal z całą zawartością na serwer wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli, po przeniesieniu Portalu z cała zawartością na serwer wskazany przez Zamawiającego, 30 dniowej gwarancji rozruchowej. 5) Zamawiający wymaga, aby po wcześniejszym upoważnieniu osoba fizyczna wskazana przez Wykonawcę przeniosła do Systemu z dokumentów,,papierowych dane związane z dorobkiem naukowym około 130 pracowników WSZiP, celem wypełnienia treścią, danymi modułu służącego analizie osiągnięć badawczych pracowników. Zamawiający wyznaczy miejsce pracy oraz zapewni środki techniczne związane z pracą tej osoby. Usługa ta jest elementem wdrożenia Systemu i powinna zostać uwzględniona w jego cenie. 6) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie Systemu było obsługiwane w języku polskim. 7) W przypadku dostarczenia Systemu niespełniającego wymagań (wadliwego) oraz warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jego poprawienia na wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 8) Instalację i uruchomienie Systemu, serwis w okresie gwarancyjnym (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.), jego administrowaniem (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.), hosting (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.) zapewni Wykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę Systemu. 9) Odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego dokona - w obecności przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta) - upoważniony pracownik Zamawiającego. 10) Minimalne wymagane warunki opieki serwisowej i licencji: Opieka serwisowa Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność Systemu poprzez: - bezpłatne (wliczone w cenę) suwanie ewentualnych nieprawidłowości (wad) w oprogramowaniu do dnia r. Usunięcie nieprawidłowości (wad) 1 następuje zgodnie z następującymi terminami: Kategoria wady krytyczna istotna zwykła Czas reakcji 12 godz. rob. 24 godz. rob. 48 godz. rob. 1 Wada - właściwość Systemu powodująca nieprawidłowe jego działanie Strona 4

5 Wymagane jest usunięcie wady (tkz.,,błąd krytyczny 2 ) uniemożliwiającej korzystanie z Systemu lub zaoferowanie alternatywnego rozwiązania umożliwiającego użytkowanie, w ciągu kolejnych 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku wystąpienia wady (błędu), które nie uniemożliwia korzystania z Systemu, Zamawiający wymaga usunięcie takiego błędu w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. b. Wymagania dotyczące licencji Wykonawca musi posiadać prawa autorskie, lub umowę z producentem do dysponowania i modyfikacji kodów źródłowych bez utraty gwarancji i praw licencyjnych Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu nieodpłatnie licencji na korzystanie z przedmiotu zamówienia na czas nieokreślony. 11) Wykonawca określi politykę bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania oraz zapewni narzędzia (w tym oprogramowanie) niezbędne do jego utrzymania. Poziom bezpieczeństwa bazy danych osobowych będzie co najmniej na poziomie wymaganym wobec baz zarejestrowanych przez GIODO. Dokument zawierający opis polityki bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania zgłoszony zostanie przez Wykonawcę do akceptacji. Dodatkowo Wykonawca w ramach wdrożenia, dla domeny wskazanej przez Zamawiającego na której zamieszczony zostanie Portal, zobowiązany jest zakupić certyfikat bezpieczeństwa SSL, ważny co najmniej przez okres 3 lat. 12) Wykonawca będzie odpowiadał za administrowanie Systemem przez okres od ustalonej dla potrzeb zapytania daty odbioru Systemu tj r. do dnia r. Przez administrowanie rozumie się w szczególności nadzorowanie pracy Systemu, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguracja systemów, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, dbanie o bezpieczeństwo Systemu i danych w Systemie, nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości, dokumentacja zmian wprowadzanych. 13) Ze względu na charakter zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest po udzieleniu zamówienia przez Zamawiającego, do realizacji zamówienia we współpracy ze pozyskanym przez siebie osobą, etatowym pracownikiem naukowo dydaktycznym w stopniu co najmniej doktora, z co najmniej pięcioletnim stażem pracy na uczelni wyższej i znajomością np. zagadnień oceny parametrycznej. Zasady współpracy określi Wykonawca, osoba ta ma być zaangażowana podczas prac przedwdrożeniowych Systemu celem zapewnienia jego zgodności z obowiązującymi aktami prawa powiązanymi przedmiotowo z zapytaniem oraz pragmatyką pracy na uczelni wyższej. III. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, osoby nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają wszystkie poniższe warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3) Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 2 Wada krytyczna (błąd krytyczny) - błąd uniemożliwiający pracę Systemu lub jego fragmentu. Ma kluczowe znaczenie dla poprawnego działania i użytkowania. Strona 5

6 6) Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 7) Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli: - w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wdrożył co najmniej 3 aplikacje internetowe 3 o wartości równiej lub większej od 25 tys. PLN brutto, każda. W przypadku Wykonawców realizujących usługi w innych walutach niż PLN, są oni zobowiązani przeliczyć wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. - w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował przynajmniej 1 usługę informatyczną w postaci wdrożenia systemu/narzędzia informatycznego na rzecz uczelni wyższej (w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym) o wartości równiej lub większej od 100 tys. PLN brutto. - w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wdrożyli co najmniej jedną aplikację internetową dostępną na urządzenia mobilne. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków okr. w pkt. od 1 do pkt. 5) jest zał. nr 1 do zapytania ofertowego. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 6) jest załącznik nr 3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków o których mowa w pkt. 7) jest zał. nr 1. Oferent, który nie spełnił któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony ocena nastąpi poprzez weryfikację złożonych oświadczeń/dokumentów. IV. Opis sposobu przygotowywania oferty 1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście u Zamawiającego (Rektorat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (II piętro) lub pocztą na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zakup systemu wspomagającego monitoring rozwojowych tendencji badawczych nie otwierać przed r. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5) Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 3 Aplikacja internetowa - program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika Strona 6

7 6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Dopuszcza się, aby podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie łącznie udokumentowały, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8) Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie to musi być podpisana w taki sposób by zobowiązywała wszystkich biorących udział w postępowaniu. 9) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 7 przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców wraz z podaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich. 10) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 11) Oferta musi zawierać: pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, cenę, która musi być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w cenie w trakcie realizacji zamówienia jedynie w przypadku zmiany stawki VAT lub w przypadku rozszerzenia funkcjonalności lub podwyższenia jakości działania, nie opisanego w Zapytaniu, po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej i zaakceptowaniu zakresu zmian. wypełniony Formularz oferty wraz z wykazem wdrożeń (Załącznik nr 1) i załączonymi dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), wypełniony formularz określający liczbę wdrożonych dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych (załącznik nr 2), podpisane i wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą (załącznik nr 3), zaakceptowany i podpisany Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu" stanowiący załącznik nr 4, 3 projekty szaty graficznej Systemu (przedstawione na wydruku formatu A4 lub w większym) uwzględniające obecny layaut strony internetowej Zamawiającego oraz opisaną w Zapytaniu budowę Portalu; Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ksero za zgodność z oryginałem) 12) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i trwale spięte. 13) Poprawki powinny być naniesione czytelnie i zaparafowane przez osobę podpisująca ofertę. 14) Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej,,za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty. V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: Tabela 2 Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM WAGA 1. CENA 60% Strona 7

8 2. DOŚWIADCZENIE 40% 2) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 1. Kryterium Cena" będzie oceniane następująco: C min X 1 = x 60 C 0 gdzie: X 1 - wartość punktowa ocenianego kryterium C min. - najniższa cena brutto ze złożonych ofert C 0 - cena brutto ocenianej oferty 60% (waga kryterium Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max 60 pkt. w ramach kryterium ceny (60% ze 100 pkt) Cena za przedmiot zamówienia tj. zakup i wdrożenie systemu wspomagającego monitorowanie rozwojowych tendencji badawczych powinna objąć w szczególności analizę przedwdrożeniową, dostawę i wdrożenie Systemu szkolenie z obsługi systemu, opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym, hosting i administrowanie Systemem. Wymogi funkcjonalne, oczekiwania od Systemu wynikają z sekcji II Zapytania. 2. Kryterium Doświadczenie oceniane będzie następująco : > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych 4 aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych 5, dla od 2 do 4 podmiotów potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem - 10 pkt., > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych dla od 5 do 7 podmiotów potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem 20 pkt, > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych, dla od 9 do 11 potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem - 30 pkt. > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych, dla 12 i więcej podmiotów potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem - 40 pkt. Powyższa ocena ma charakter 0/1, można w trybie jej oceny uzyskać 0, 10, 20, 30 lub 40 punktów, gdzie: X 2 wartość punktowa ocenianego kryterium. Waga kryterium Doświadczenie" to maksymalnie 40% ze 100 pkt. 3) Sposób obliczania końcowej oceny oferty: S = X 1 + X 2 gdzie S to suma punktów uzyskanych w wyniku oceny każdego z kryteriów. 4 Aplikacja dedykowana autorskie rozwiązanie, które powstało na indywidualne zlecenie i które jest dostosowane do potrzeb klienta 5 Wdrożenie informatyczne za wdrożenie informatyczne przyjmuje się dla potrzeb zapytania rozwiązanie informatyczne jak: portal, platforma B2B, CRM online, system informatyczny klasy ERP Strona 8

9 VI. Uzyskany w obliczeniach kryterium,,cena wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułami arytmetyki. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będąca sumą obu kryteriów wynosi ) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w pkt 3. 5) W przypadku wskazania przez Oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona, ceny (definiowanej w opisie kryterium 1) przewyższającej zaplanowany budżet na niniejsze zamówienie, Zamawiający może podjąć negocjacje dotyczące wartości zamówienia. W przypadku fiaska negocjacji Zamawiający może odmówić podpisania umowy z takim Oferentem i w takim wypadku może on zawrzeć umowę z Podmiotem, którego oferta została niżej oceniona. Termin złożenia oferty Ofertę złożyć (przesłać) należy do dnia r. do godz w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa - decyduje data i godz. dostarczenia oferty do Zamawiającego. VII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty 1) Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie wysłana podmiotom, którzy złożyli ofertę, w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania. W ciągu kolejnych 7 dni przewiduje się zawrzeć umowę z Wykonawcą. Terminy te mogą ulec przesunięciu. 2) Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zwarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. VIII. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 3) Przed upływem składania ofert Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wykonawca może wycofać przed upływem terminu swoją ofertę poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe a także upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru są: Michał Kołodziej koordynator Projektu, p. dr hab. Kazimierz Jóskowiak koordynator ds. opracowania i wdrożenia standardów uczelni. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji wiążących jest Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa dr Sławomir Wiatr. Osobą upoważnioną do udzielania wiążących odpowiedzi dotyczących zamówienia jest p. Michał Kołodziej pod numerem telefonu (22) lub mailem lub 6) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7) Nie przewiduje się żadnych środków odwoławczych od podjętych rozstrzygnięć. 8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: a. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego b. Oferta jest niekompletna np. brakuje jednego z wymaganych załączników. 9) Podmiot składający ofertę jest nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Strona 9

10 10) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek może przedłużyć termin związania ofertą. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Formularz potwierdzający liczbę wdrożonych aplikacji internetowych i wdrożeń informatycznych Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą Załącznik nr 4 - Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu Strona 10

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo