ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia r. Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa NIP: Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, Warszawa (zwana dalej,,zamawiającym ), projektu Wysoka jakość i potencjał Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia II. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Różne pakiety oprogramowania System zarządzania bazą danych Usługi wdrażania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi w zakresie wsparcia systemu Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne Usługi w zakresie rozwijania internetu Usługi hostingowe dla stron WWW Usługi projektów graficznych Usługi szkoleniowe Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu wspomagającego monitoring rozwojowych tendencji badawczych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, zwanego dalej Systemem" lub,,portalem, w tym m.in: o wykonanie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia Systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego, oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu, o wdrożenie Systemu, o przeprowadzenie szkolenia (w wymiarze max. 24 h dydaktycznych) z obsługi i administrowania Systemem, o opieka serwisowa o administrowanie Systemem. 2) Na zaprojektowany System (Portal) składać się powinny dwa moduły (w zależności od wyników analizy przedwdrożeniowej zintegrowane lub odrębne): a) moduł służący do analizy osiągnięć badawczych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, b) moduł repozytorium publikacji pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, którego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 3) Zaoferowany System musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego jako warunki obligatoryjnie wymagane opisane poniżej. Strona 1

2 Tabela 1. Warunki wymagane dla Systemu monitorowania rozwojowych tendencji badawczych WYMOGI TECHNICZNE 1 Oprogramowanie powinno działać w architekturze klient-serwer 2 Do działania oprogramowanie nie powinno wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych 3 Oprogramowanie powinno poprawnie działać w oparciu o następujące przeglądarki: a. Internet Explorer 8 lub wyżej b. Firefox c. Google Chrome 4 Oprogramowanie powinno dawać możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu dla poszczególnych pracowników, studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz gości OGÓLNA FUNKCJONALNOŚC SYSTEMU System musi umożliwiać realizację następujących funkcji administracyjnych: 5 Definiowanie słowników użytkownika 6 Tworzenie słowników definiowanych przez uprawnionych użytkowników systemu 7 Nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom w tym : a. Tworzenie grup uprawnień b. Przypisywanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników/grup 8 Możliwość importu i eksportu danych do plików *.xls, *.xlsx, *.csv 9 Możliwość generowania indywidualnych raportów dotyczących poszczególnych użytkowników FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU ANALIZY OSIĄGNIĘĆ BADAWCZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE 10 Stworzenie ankiety służącej ocenie działalności publikacyjnej poszczególnych pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 11 Przypisanie (przez administratora) odpowiedniej punktacji za określone kategorie publikacji 12 Implementacja listy aktualnie obowiązujących czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłoszonej na podstawie paragrafu 14 ust 1 Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 13 Stworzenie ankiety służącej ocenie udziału w konferencjach, w których udział wzięli oddelegowani pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 14 Możliwość przypisania przez administratora punktacji za określone kategorie konferencji z podziałem na krajowe i międzynarodowe 15 Stworzenie ankiety służącej ocenie innych osiągnięć pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w tym w szczególności uwzględniających parametry wskazane w paragrafie 8 ust 1 Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 16 Możliwość przypisania przez administratora punktacji za określone kategorie innych osiągnięć pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 17 Narzędzie powinno umożliwiać generowanie statystyk, wykresów, raportów przyporządkowanych poszczególnym osobom i z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU REPOZYTORIUM PUBLIKACJI 18 Ma umożliwiać rejestrację użytkowników z różnymi uprawnieniami dostępu do publikacji 19 Ma umożliwiać pobieranie opłaty za udostępnienie publikacji 20 Ma umożliwiać zarejestrowanemu użytkownikowi pobranie publikacji do których będzie miał Strona 2

3 dostęp 21 Ma być dostosowany do udostępniania zawartości na urządzeniach mobilnych takich jak telefony i tablety o różnej przekątnej ekranu 22 Ma być napisany w technologii Open Source - PHP5 + MySql 5 23 Ma być łatwy do rozbudowy i modyfikacji dzięki obiektowości z zastosowaniem frameworka Yii lub Zend. Szczegółowy układ (budowa), elementy i oczekiwane funkcjonalności modułu repozytorium prac: Moduł aktualności: - Formularz kontaktowy; - Możliwość tworzenia oraz edycji stron i podstron z wykorzystaniem edytora WYSWIG; - Możliwość umieszczenia następujących materiałów na stronach i podstronach (treść, zdjęcia wyświetlane jako wizualnie atrakcyjna galeria zdjęć, mapy google, dokumenty z ikonami wskazującymi na ich typ (minimum: Word, Excel, PowerPoint, PDF, Write, Calc, JPG, HTML, EPUB, MOBI), filmy z portali takich jak vimeo, youtube z wykorzystaniem logowania na wspomnianych portalach; - Możliwość tworzenia i dystrybucji newslettera; - Integracja z Facebook i Twitterem; - RSS. Moduł zarządzania użytkownikami: - Możliwość zakładania kont o różnych uprawnieniach (Administrator, Wykładowca, Student, itp); - Możliwość generowania list wszystkich użytkowników platformy wraz z informacją o publikacjach przez nich pobranych; - Możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom do poszczególnych części portalu i poszczególnych publikacji; - Możliwość tworzenia kodów dostępu do poszczególnych publikacji dla poszczególnych użytkowników tak aby umożliwić dostęp bezpłatny lub ze zniżką. Moduł rejestracji - formularz rejestracyjny: - Zamawiający poda Wykonawcy listę pól niezbędnych do wypełnienia podczas rejestracji; - Możliwość potwierdzenia autentyczności użytkownika na podstawie jego danych; - Integracja z uczelnianym systemem bazy danych wykładowców i studentów (USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów (więcej: w celu automatycznego potwierdzenia rejestracji. Moduł bazy danych publikacji: Zarządzaniem publikacjami na Portalu będą zajmowali się Administratorzy i uprawnieni użytkownicy; Każdy z administratorów i uprawnionych użytkowników będzie miał możliwość dodawania publikacji oraz zarządzania nimi. Do publikacji będzie można dodać opis oraz informację o jej tytule, wydawcy, dacie wydania, autorze, miejscu wydania, temacie, kategorii, uprawnieniach, cenie, a także linki zewnętrzne (np. do recenzji). - Możliwość wydrukowania listy wszystkich publikacji lub listy publikacji po przefiltrowaniu; - Możliwość automatycznego dodawanie pliku tekstowego z indeksem słów z danej publikacji podczas zamieszania publikacji; - Możliwość automatycznego edytowania pliku z pełnym tekstem publikacji (OCR) tworzony podczas zamieszczania publikacji; - Możliwość przeszukiwania/filtrowania bazy danych publikacji minimum po: nazwisku autora, tytule publikacji, dacie publikacji, typie dokumentu, słowach kluczowych w tytule, słowach kluczowych w abstrakcie, słowach kluczowych w całości tekstu. Musi istnieć możliwość stosowania jednego z tych kryteriów lub wielu kryteriów łącznie. Strona 3

4 Moduł płatności: - Zapewnienie możliwości integracji z popularnymi serwisami płatności przez Internet takimi jak PayU, PayPal, za udostępnienie części lub całej publikacji; Moduł pracy grupowej: - Możliwość pracy grupowej nad tworzeniem publikacji; - Możliwość dodawania komentarzy przez uprawnionych użytkowników do poszczególnych wersji tworzonej publikacji; - Możliwość wspólnej jednoczesnej pracy na tym samym dokumencie, jak i blokowania jednoczesnej pracy na czas pracy nad dokumentem przez jego administratora/właściciela; - Możliwość zapraszania użytkowników i udostępniania im możliwość pracy w grupie nad stworzeniem publikacji; - Możliwość udostępnienia wykonanej publikacji jako pozycji w repozytorium. 4) Zaoferowany System po jego instalacji i uruchomieniu musi być gotowy do użytkowania. Wykonawca ma zainstalować System na zapewnionym przez siebie serwerze. Wykonawca ma zapewnić hosting portalu do r. Przy ustalaniu parametrów hostingu należy uwzględnić konieczność jednoczesnego dostępu do Portalu 100 osób. Po okresie zakończenia okresu gwarancyjnego (w ciągu 7 dni) Wykonawca przeniesie Portal z całą zawartością na serwer wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli, po przeniesieniu Portalu z cała zawartością na serwer wskazany przez Zamawiającego, 30 dniowej gwarancji rozruchowej. 5) Zamawiający wymaga, aby po wcześniejszym upoważnieniu osoba fizyczna wskazana przez Wykonawcę przeniosła do Systemu z dokumentów,,papierowych dane związane z dorobkiem naukowym około 130 pracowników WSZiP, celem wypełnienia treścią, danymi modułu służącego analizie osiągnięć badawczych pracowników. Zamawiający wyznaczy miejsce pracy oraz zapewni środki techniczne związane z pracą tej osoby. Usługa ta jest elementem wdrożenia Systemu i powinna zostać uwzględniona w jego cenie. 6) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie Systemu było obsługiwane w języku polskim. 7) W przypadku dostarczenia Systemu niespełniającego wymagań (wadliwego) oraz warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jego poprawienia na wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 8) Instalację i uruchomienie Systemu, serwis w okresie gwarancyjnym (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.), jego administrowaniem (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.), hosting (po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia r.) zapewni Wykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę Systemu. 9) Odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego dokona - w obecności przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta) - upoważniony pracownik Zamawiającego. 10) Minimalne wymagane warunki opieki serwisowej i licencji: Opieka serwisowa Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność Systemu poprzez: - bezpłatne (wliczone w cenę) suwanie ewentualnych nieprawidłowości (wad) w oprogramowaniu do dnia r. Usunięcie nieprawidłowości (wad) 1 następuje zgodnie z następującymi terminami: Kategoria wady krytyczna istotna zwykła Czas reakcji 12 godz. rob. 24 godz. rob. 48 godz. rob. 1 Wada - właściwość Systemu powodująca nieprawidłowe jego działanie Strona 4

5 Wymagane jest usunięcie wady (tkz.,,błąd krytyczny 2 ) uniemożliwiającej korzystanie z Systemu lub zaoferowanie alternatywnego rozwiązania umożliwiającego użytkowanie, w ciągu kolejnych 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku wystąpienia wady (błędu), które nie uniemożliwia korzystania z Systemu, Zamawiający wymaga usunięcie takiego błędu w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. b. Wymagania dotyczące licencji Wykonawca musi posiadać prawa autorskie, lub umowę z producentem do dysponowania i modyfikacji kodów źródłowych bez utraty gwarancji i praw licencyjnych Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu nieodpłatnie licencji na korzystanie z przedmiotu zamówienia na czas nieokreślony. 11) Wykonawca określi politykę bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania oraz zapewni narzędzia (w tym oprogramowanie) niezbędne do jego utrzymania. Poziom bezpieczeństwa bazy danych osobowych będzie co najmniej na poziomie wymaganym wobec baz zarejestrowanych przez GIODO. Dokument zawierający opis polityki bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania zgłoszony zostanie przez Wykonawcę do akceptacji. Dodatkowo Wykonawca w ramach wdrożenia, dla domeny wskazanej przez Zamawiającego na której zamieszczony zostanie Portal, zobowiązany jest zakupić certyfikat bezpieczeństwa SSL, ważny co najmniej przez okres 3 lat. 12) Wykonawca będzie odpowiadał za administrowanie Systemem przez okres od ustalonej dla potrzeb zapytania daty odbioru Systemu tj r. do dnia r. Przez administrowanie rozumie się w szczególności nadzorowanie pracy Systemu, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguracja systemów, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, dbanie o bezpieczeństwo Systemu i danych w Systemie, nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości, dokumentacja zmian wprowadzanych. 13) Ze względu na charakter zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest po udzieleniu zamówienia przez Zamawiającego, do realizacji zamówienia we współpracy ze pozyskanym przez siebie osobą, etatowym pracownikiem naukowo dydaktycznym w stopniu co najmniej doktora, z co najmniej pięcioletnim stażem pracy na uczelni wyższej i znajomością np. zagadnień oceny parametrycznej. Zasady współpracy określi Wykonawca, osoba ta ma być zaangażowana podczas prac przedwdrożeniowych Systemu celem zapewnienia jego zgodności z obowiązującymi aktami prawa powiązanymi przedmiotowo z zapytaniem oraz pragmatyką pracy na uczelni wyższej. III. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, osoby nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają wszystkie poniższe warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3) Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 2 Wada krytyczna (błąd krytyczny) - błąd uniemożliwiający pracę Systemu lub jego fragmentu. Ma kluczowe znaczenie dla poprawnego działania i użytkowania. Strona 5

6 6) Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 7) Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli: - w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wdrożył co najmniej 3 aplikacje internetowe 3 o wartości równiej lub większej od 25 tys. PLN brutto, każda. W przypadku Wykonawców realizujących usługi w innych walutach niż PLN, są oni zobowiązani przeliczyć wartość tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. - w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował przynajmniej 1 usługę informatyczną w postaci wdrożenia systemu/narzędzia informatycznego na rzecz uczelni wyższej (w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym) o wartości równiej lub większej od 100 tys. PLN brutto. - w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wdrożyli co najmniej jedną aplikację internetową dostępną na urządzenia mobilne. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków okr. w pkt. od 1 do pkt. 5) jest zał. nr 1 do zapytania ofertowego. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 6) jest załącznik nr 3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków o których mowa w pkt. 7) jest zał. nr 1. Oferent, który nie spełnił któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony ocena nastąpi poprzez weryfikację złożonych oświadczeń/dokumentów. IV. Opis sposobu przygotowywania oferty 1) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście u Zamawiającego (Rektorat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (II piętro) lub pocztą na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zakup systemu wspomagającego monitoring rozwojowych tendencji badawczych nie otwierać przed r. 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5) Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 3 Aplikacja internetowa - program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika Strona 6

7 6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Dopuszcza się, aby podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie łącznie udokumentowały, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8) Jeżeli oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie to musi być podpisana w taki sposób by zobowiązywała wszystkich biorących udział w postępowaniu. 9) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 7 przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców wraz z podaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich. 10) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 11) Oferta musi zawierać: pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, cenę, która musi być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w cenie w trakcie realizacji zamówienia jedynie w przypadku zmiany stawki VAT lub w przypadku rozszerzenia funkcjonalności lub podwyższenia jakości działania, nie opisanego w Zapytaniu, po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej i zaakceptowaniu zakresu zmian. wypełniony Formularz oferty wraz z wykazem wdrożeń (Załącznik nr 1) i załączonymi dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), wypełniony formularz określający liczbę wdrożonych dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych (załącznik nr 2), podpisane i wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą (załącznik nr 3), zaakceptowany i podpisany Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu" stanowiący załącznik nr 4, 3 projekty szaty graficznej Systemu (przedstawione na wydruku formatu A4 lub w większym) uwzględniające obecny layaut strony internetowej Zamawiającego oraz opisaną w Zapytaniu budowę Portalu; Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (ksero za zgodność z oryginałem) 12) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i trwale spięte. 13) Poprawki powinny być naniesione czytelnie i zaparafowane przez osobę podpisująca ofertę. 14) Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej,,za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty. V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: Tabela 2 Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM WAGA 1. CENA 60% Strona 7

8 2. DOŚWIADCZENIE 40% 2) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 1. Kryterium Cena" będzie oceniane następująco: C min X 1 = x 60 C 0 gdzie: X 1 - wartość punktowa ocenianego kryterium C min. - najniższa cena brutto ze złożonych ofert C 0 - cena brutto ocenianej oferty 60% (waga kryterium Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max 60 pkt. w ramach kryterium ceny (60% ze 100 pkt) Cena za przedmiot zamówienia tj. zakup i wdrożenie systemu wspomagającego monitorowanie rozwojowych tendencji badawczych powinna objąć w szczególności analizę przedwdrożeniową, dostawę i wdrożenie Systemu szkolenie z obsługi systemu, opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym, hosting i administrowanie Systemem. Wymogi funkcjonalne, oczekiwania od Systemu wynikają z sekcji II Zapytania. 2. Kryterium Doświadczenie oceniane będzie następująco : > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych 4 aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych 5, dla od 2 do 4 podmiotów potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem - 10 pkt., > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych dla od 5 do 7 podmiotów potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem 20 pkt, > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych, dla od 9 do 11 potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem - 30 pkt. > Za wdrożenia zrealizowane w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert dedykowanych aplikacji internetowych i/lub wdrożeń informatycznych, dla 12 i więcej podmiotów potwierdzone np. umową/referencją/protokołem odbioru oraz fakturą/rachunkiem - 40 pkt. Powyższa ocena ma charakter 0/1, można w trybie jej oceny uzyskać 0, 10, 20, 30 lub 40 punktów, gdzie: X 2 wartość punktowa ocenianego kryterium. Waga kryterium Doświadczenie" to maksymalnie 40% ze 100 pkt. 3) Sposób obliczania końcowej oceny oferty: S = X 1 + X 2 gdzie S to suma punktów uzyskanych w wyniku oceny każdego z kryteriów. 4 Aplikacja dedykowana autorskie rozwiązanie, które powstało na indywidualne zlecenie i które jest dostosowane do potrzeb klienta 5 Wdrożenie informatyczne za wdrożenie informatyczne przyjmuje się dla potrzeb zapytania rozwiązanie informatyczne jak: portal, platforma B2B, CRM online, system informatyczny klasy ERP Strona 8

9 VI. Uzyskany w obliczeniach kryterium,,cena wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułami arytmetyki. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będąca sumą obu kryteriów wynosi ) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w pkt 3. 5) W przypadku wskazania przez Oferenta, którego oferta została najwyżej oceniona, ceny (definiowanej w opisie kryterium 1) przewyższającej zaplanowany budżet na niniejsze zamówienie, Zamawiający może podjąć negocjacje dotyczące wartości zamówienia. W przypadku fiaska negocjacji Zamawiający może odmówić podpisania umowy z takim Oferentem i w takim wypadku może on zawrzeć umowę z Podmiotem, którego oferta została niżej oceniona. Termin złożenia oferty Ofertę złożyć (przesłać) należy do dnia r. do godz w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa - decyduje data i godz. dostarczenia oferty do Zamawiającego. VII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty 1) Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie wysłana podmiotom, którzy złożyli ofertę, w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania. W ciągu kolejnych 7 dni przewiduje się zawrzeć umowę z Wykonawcą. Terminy te mogą ulec przesunięciu. 2) Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zwarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. VIII. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 3) Przed upływem składania ofert Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wykonawca może wycofać przed upływem terminu swoją ofertę poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 4) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe a także upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru są: Michał Kołodziej koordynator Projektu, p. dr hab. Kazimierz Jóskowiak koordynator ds. opracowania i wdrożenia standardów uczelni. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji wiążących jest Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa dr Sławomir Wiatr. Osobą upoważnioną do udzielania wiążących odpowiedzi dotyczących zamówienia jest p. Michał Kołodziej pod numerem telefonu (22) lub mailem lub 6) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7) Nie przewiduje się żadnych środków odwoławczych od podjętych rozstrzygnięć. 8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: a. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego b. Oferta jest niekompletna np. brakuje jednego z wymaganych załączników. 9) Podmiot składający ofertę jest nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Strona 9

10 10) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek może przedłużyć termin związania ofertą. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Formularz potwierdzający liczbę wdrożonych aplikacji internetowych i wdrożeń informatycznych Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Zamawiającego z Wykonawcą Załącznik nr 4 - Harmonogram instalacji i uruchomienia Systemu Strona 10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WJP/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WJP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WJP/2014 I. Zamawiający: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014 Warszawa, dnia 20.02.2014 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WJP/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WJP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WJP/2014 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. I. Zamawiający: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 26 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące: Gdańsk, 16.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: utworzenia strony www europejskiej konferencji CompNanoTox2015 wraz z opcjonalną aplikacją do rejestracji on-line uczestników konferencji oraz także

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Zamawiający: Katowice, dnia 28 maj 2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Im. Wojciecha Korfantego ul. Harcerzy Września 3 40-659 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. OPACZ, dnia 08.02.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/02/2016 P na Usługi zewnętrzne hartowania stali na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji oprawek termokurczliwych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 06.02.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 06 02 2016 C na dostawę zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem w ramach projektu pn. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 16.09.2013r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją projektu Pracownia kompetencji ECDL w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 12.03.2013 r. W związku z realizacją projektu Adekwatne kwalifikacje realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 01-03-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu @kademia na rzecz rozwoju ICT studia podyplomowe, współfinansowanego że środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Rzeszów,2012-07-05 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie egzaminu międzynarodowego Business English Certificate Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowo-komputerowej wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Akcja Aktywizacja współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 05/UE4ALL-ZP/2012

ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 05/UE4ALL-ZP/2012 ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 05/UE4ALL-ZP/2012 Z dnia: 17.12.2012 r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi wypożyczenie sprzętu komputerowego W związku z realizacją projektu Dane osobowe w podróży

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy.

2. Przedmiot zamówienia: Narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście etyki w miejscu pracy. Warszawa, dnia 01.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw nr PO KL POKL.02.01.02-00- 019/11,

Bardziej szczegółowo

Owczarska 66 I Wroclaw Poland

Owczarska 66 I Wroclaw Poland XTPL S.A. ul. Owczarska 66 54-020 Wrocław Wrocław, 26.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na emisję ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. ul. Wolska 11, 20-411 Lublin tel./fax: (81) 460 52 00/01 www.bazus.pl

BAZUS Sp. z o.o. ul. Wolska 11, 20-411 Lublin tel./fax: (81) 460 52 00/01 www.bazus.pl Zapytanie ofertowe nr 06/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń sprzedażowych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. 1. INFORMACJE OGÓLNE BAZUS

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na Informatyka

Rozeznanie rynku na Informatyka Rozeznanie rynku na Informatyka W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 28.06.2016r. VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. BIOTRANSFER - WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA WDROŻENIE W SW KAPUŚCISKA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, dn.10.08.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu Z niepełnosprawnością na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, CPV 79611000-0

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiający, Beneficjent) zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 001

Zapytanie ofertowe nr 001 Zapytanie ofertowe nr 001 1) Dane Zamawiającego Vito Polska Sp. z o.o. Klimy 26 08-207 Olszanka 2) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kody CPV: Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

Kody CPV: Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby Michałowice data 18.10.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 (zasada konkurencyjności) Dotyczy realizacji projektu w ramach PODDZIAŁANIA 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH GO TO BRAND PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu (RFP) (tryb: rozeznanie rynku) dotyczące WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU

Warunki przetargu (RFP) (tryb: rozeznanie rynku) dotyczące WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU Wrocław, 25.07.2016r. Warunki przetargu (RFP) (tryb: rozeznanie rynku) dotyczące WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH 1. Cel RFP Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo