Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe"

Transkrypt

1 WARSZTATY września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni unikają błędów i pułapek w procesach sprzedaży, zakupu i najmu Weź udział w wyjątkowej sesji case studies poznaj najlepsze praktyki rynkowe Zdobądź kompleksową wiedzę popartą praktyką aż 10 kluczowych firm w gronie prelegentów: Małgorzata Cieślak-Belgy REINO Partners Mira Kantor-Pikus DTZ Dr Agnieszka Koniewicz Linklaters Marta Kusiak New Look Polska Michał Matera Linklaters Michał Pająk Skarbiec TFI Agnieszka Popko ECE Projektmanagement Polska Maciej Zajdel Kulczyk Silverstein Properties

2 Polska z 43% udziałem w wolumenie transakcji pozostaje liderem w Europie Środkowej w inwestycjach w nieruchomości komercyjne. Wartość sprzedanych w Polsce opiewa na kwotę 3,13 mld * *Źródło: Raport Marketbeat Polska Wiosna 2015 przygotowany przez Cushman & Wakefield Dobra kondycja rynku i utrzymujące się zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w regionie znajduje odzwierciedlenie w toczących się rozmowach. Dołącz do grona uczestników warsztatów, w ramach których doświadczeni eksperci, w oparciu o najnowsze case studies: pokażą jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne w transakcjach kupna i sprzedaży omówią szczegółowo czynniki warunkujące wartość nieruchomości oraz powiedzą jak podnieść atrakcyjność obiektu poprzez dywersyfikację usług w obiekcie zaprezentują najlepsze sposoby finansowania inwestycji w nieruchomości komercyjne przez fundusze inwestycyjne kompleksowo przedstawią pozycję najemcy w negocjacjach z zarządcami szczegółowo omówią aspekty podatkowe, prawne i ekonomiczne transakcji najmu, kupna i sprzedaży Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem i do udziału w warsztatach. Łukasz Suchenek / Project Manager / Dziennik Rzeczpospolita

3 program dzień pierwszy / 24 września Poranna kawa, rejestracja uczestników SESJA CASE STUDIES Jak przez zdywersyfikowaną ofertę handlowo-usługową obiektu podnieść jakość aktywu i zapewnić jego wysoką rentowność Ada Walentek, Senior Leasing Manager, Neinver CASE STUDY Neinver Dywersyfikacja usług w obiekcie jak rozwój ofe y handlowo-usługowej w obiekcie wpływa na jego wa ość i atrakcyjność Co mówią liczby jakie skutki finansowe przyniosło rozszerzenie ofe y handlowo-usługowej obiektu Wycena nieruchomości komercyjnej jakie czynniki warunkują wartość nieruchomości i jak na nią wpływają Maciej Zajdel, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Kulczyk Silverstein Prope ies CASE STUDY Kulczyk Silverstein Properties Pułapki w wycenach nieruchomości na co zwrócić szczególną uwagę i jak ich uniknąć Rodzaje wycen jak wybrać najbardziej wiarygodną metodę wyceny Analiza danych finansowych szacowanej nieruchomości Analiza danych z rynku podobnych nieruchomości Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości Przerwa na kawę Przychody z jak zagwarantować wysoki zwrot z inwestycji Arkadiusz Rudzki, Dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wa ością budynków, Skanska Prope y Poland CASE STUDY Skanska Property Jakie zmienne i jak wpływają na poziom przychodów z Inwestycje w nieruchomości jak efektywnie zarządzać obiektem, aby zachować jego atrakcyjność i rentowność na konkurencyjnym rynku Lunch Fundusz inwestycyjny jako współinwestor rola funduszy w finansowaniu inwestycji w nieruchomości komercyjne Michał Pająk, Zarządzający Funduszem, Skarbiec TFI CASE STUDY Skarbiec TFI Sposoby finansowania inwestycji w nieruchomościach komercyjnych przez fundusze inwestycyjne Nieruchomości komercyjne jako źródło przychodów dla funduszy inwestycyjnych w jakie aktywa najchętniej inwestują fundusze Perspektywa najemcy jakie są oczekiwania, obawy najemców i jak przekonać ich do wyboru Twojej oferty Ma a Kusiak, Prope y Manager, New Look Polska CASE STUDY New Look Polska Jakie czynniki decydują o wyborze projektu przez Najemcę. Jak Wynajmujący przyciągają Najemców do swoich projektów. Pa nerska współpraca Najemcy z Wynajmującym. Jakie są oczekiwania Najemcy względem Wynajmującego i Zarządcy oraz jak pogodzić interesy obu stron na każdym etapie począwszy od negocjacji poprzez cały okres najmu. Jak zarządzać nieruchomościami aby budować zaufanie wśród Najemców. Negocjacje z Wynajmującym jak rozmawiać aby uzyskać najlepsze warunki najmu. Jakie są obawy i wyzwania najemców i jak o nich rozmawiać Aspekty prawne transakcji najmu powierzchni komercyjnej Piotr Kret, Asset & Leasing Manager/Radca prawny, Grupa NAPOLLO Postanowienia umów najmu Essentialia negoti umowy: strony umowy najmu, przedmiot umowy, czynsz, czas trwania umowy, prawa i obowiązki stron, zabezpieczenie dotyczące płatności oraz praw i obowiązków stron umowy, załączniki istotne w umowie najmu Wypowiedzenie, rozwiązanie, a odstąpienie od umowy jako prawa Najemcy i Wynajmującego w zależności od rodzaju umowy zapisy kodeksowe, praktyki rynkowe FIT-OUT czyją własnością są nakłady poniesione na nieruchomości kto wykonuje określone zakresy prac i jakie to ma skutki, moment rozliczenia nakładów, aspekt podatkowy rozliczenia nakładów Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

4 program dzień drugi / 25 września Poranna kawa, rejestracja uczestników Aspekty podatkowe transakcji na rynku Agnieszka Popko, Managing Director, Członek Zarządu ds. Finansowych, ECE Projektmanagement Polska Skutki podatkowe zakupu nieruchomości, w tym obszary analizy podatkowej w procesie due diligence Komercjalizacja nieruchomości, nakłady inwestycyjne i koszty pozyskania najemców Opodatkowanie przychodów i kosztów związanych z najmem oraz rozliczeń z najemcami Podatek od nieruchomości Przerwa na kawę Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym jak inwestor może zabezpieczyć stabilność procesu zarządzania aktywami i osiągane stopy zwrotu Małgorzata Cieślak-Belgy, Pa ner, REINO Pa ners Jak określić czynniki ryzyka w projektach nieruchomościowych, ochronić kapitał i zabezpieczyć zyski z inwestycji Minimalizacja ryzyk w jaki sposób efektywnie ograniczać możliwe ryzyka Jak zarządzać ryzykiem płynności i uchronić obiekt przed stratami wynikającymi z posiadania pustostanów Prawne i techniczne czynniki ryzyka Aspekty prawne i ekonomiczne transakcji najmu z perspektywy najemcy Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta Odpowiedzialność właściciela i najemcy aspekty prawne odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie najmu Lunch Aspekty prawne transakcji kupna i sprzedaży Michał Matera, managing associate, Linklaters Prawo polskie a prawo europejskie obecna sytuacja i wpływ przewidywanych zmian na rynek Klauzule abuzywne w umowach cywilno-prawnych kupna i sprzedaży Zabezpieczenia stron jak budować umowy gwarantujące właściwe zabezpieczenie roszczeń kontrahentów Przerwa na kawę Procedury urzędowe w procesie inwestycyjnym jak współpracować z instytucjami państwowymi Dr Agnieszka Koniewicz, managing associate, Linklaters Jakie są wymagane zezwolenia i zaświadczenia w procesie inwestycyjnym Wymagana dokumentacja inwestycji jakich dokumentów wymagają poszczególne urzędy przy wydawaniu decyzji związanych z inwestycjami komercyjnym Zarządzanie długiem - narzędzia do bezpiecznego i efektywnego rozwoju inwestycji / portfolio nieruchomości Mira Kantor-Pikus, Dyrektor Zespołu Doradztwa Strategicznego, DTZ CASE STUDY Możliwe formy finansowania inwestycji Podejście do oceny projektu inwestycyjnego przez podmioty oferujące dług tzw. lending indicators Zarządzanie długiem z punktu widzenia inwestora (przygotowanie, budowa, inwestycja gotowa, przygotowanie do wyjścia z inwestycji, sytuacje kryzysowe, restrukturyzacje) Podsumowanie kluczowe czynniki sukcesu Zakończenie drugiego dnia warsztatów

5 prelegenci Małgorzata Cieślak-Belgy, Pa ner, REINO Pa ners Ekspe z ponad 19-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Przed założeniem REINO Pa ners była dyrektorem w londyńskim banku finansującym nieruchomości komercyjne, Hypo Real Estate Bank International (obecnie Deutsche Pfandbriefbank AG), odpowiedzialna za kwestie ryzyka inwestowania w nieruchomości na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Brała udział w transakcjach nieruchomościami komercyjnymi o łącznej wa ości ponad 2 mld EUR. Mira Kantor-Pikus, Dyrektor Zespołu Doradztwa Strategicznego, DTZ Przez 12 lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w Grupie ING, gdzie była odpowiedzialna za leasing i finansowanie strukturalne, doradztwo korporacyjne oraz za przygotowywanie strategii handlowych. Sfinalizowała wiele transakcji nieruchomościowych z podmiotami gospodarczymi oraz z międzynarodowymi inwestorami na kwotę ponad 300 mln euro. Była też zaangażowana w tworzenie nowych transakcji włączając pierwsze w Polsce transakcje leasingu pozabilansowego zgodne z US GAAP i polskimi regulacjami. Uczestniczyła również w generowaniu oraz restrukturyzacji transakcji kredytowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Dr Agnieszka Koniewicz, managing associate, Linklaters Radca prawny, doktor nauk prawnych (WPiA Uniwersytetu Warszawskiego) specjalizująca się w obsłudze prawnej transakcji przede wszystkim z zakresu infrastruktury, nieruchomości oraz energetyki odnawialnej, w procedurach koncesyjnych i powiązanych aspektach regulacyjnych. Rekomendowana m.in. w Chambers Europe w kategorii prawa budowlanego i nieruchomości. Autorka kilkunastu publikacji naukowych, w tym a ykułów i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, a także prawa energetycznego. Piotr Kret, Asset & Leasing Manager/Radca prawny, Grupa NAPOLLO Ma dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego prawa obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem najmu powierzchni użytkowej. Doradza m.in. w zakresie negocjacji i zawierania umów najmu dotyczących powierzchni w centrach handlowych, retail parkach oraz ulicznych pasażach handlowych. Reprezentuje inwestora, najemcę (Żabka Polska S.A., Cosmedica) jak i wynajmującego. Uczestniczy i doradza w procesie komercjalizacji Galerii Grodova w Grodzisku Mazowieckim, Centrum Zakupów w Bielsku Podlaskim i Wrocławiu, obsługując jednocześnie po el nieruchomości należących do Grupy NAPOLLO. Uczestniczy w bieżących procesach nabywania nieruchomości przez NAPOLLO, przeprowadzając procesy badania ich stanu prawnego (due diligence) oraz uczestnicząc w procesach kupna nieruchomości w celach inwestycyjnych istniejących obiektów handlowych oraz nieruchomości typu greenfield. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ma a Kusiak, Prope y Manager, New Look Polska Od ponad 10 lat związana z branżą Retail. Obecnie zajmuje się rozwojem brytyjskiej marki New Look na rynku Polskim. Wcześniej rozwijała niemiecką sieć odzieżową Takko Fashion na terenie Polski, Litwy oraz Estonii. Przed Takko zajmowała się rozwojem sieci duńskich marek odzieżowych, m.in. Jackpot i Cottonfield w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Michał Matera, managing associate, Linklaters Adwokat, absolwent WPiA oraz podyplomowego studium prawa własności intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w projektach związanych z rynkiem nieruchomości, w szczególności w sprzedaży oraz wynajmie. Doradza również w zakresie finansowania transakcji nieruchomościowych oraz w kwestiach podatkowych związanych z rynkiem nieruchomości. Michał Pająk, Zarządzający Funduszem, Skarbiec TFI Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta programu Tempus w Abo Akademi University w Turku Finlandia. Ukończył liczne szkolenia z zakresu rynku nieruchomości, rynku kapitałowego i bankowości m.in, Wycena Przedsiębiorstw, Wycena Nieruchomości Komercyjnych, Kurs dla Maklerów Papierów Wa ościowych, oraz szkolenia z zakresu finansów w Ernst&Young Academy of Business. W 2012 otrzymał desygnację CCIM (Ce ified Commercial Investment Member) nadawaną przez CCIM Institute w Chicago USA dedykowaną dla osób zaangażowanych w transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości. W 2013 został członkiem RICS (Royal Institution of Cha ered Surveyors) z siedzibą w Londynie. W Skarbiec TFI S.A. pracuje w Depa amencie Zarządzania Funduszami Nieruchomości na stanowisku Zarządzającego Funduszami, pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach inwestycyjnych. Od 2008

6 prelegenci roku zarządza funduszem nieruchomości City Living Polska FIZAN dedykowanym dla inwestorów z Wielkiej Brytanii. W 2013 i 2014 stworzył strategię dla 2 kolejnych Funduszy Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A. Sezam Nieruchomości Dochodowych FIZAN oraz Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN. W obu funduszach pełni funkcję Zarządzającego i członka Komitetu Inwestycyjnego akceptującego projekty inwestycyjne. Przed podjęciem pracy w SKARBIEC TFI SA zatrudniony m.in. w ING Nationale Nederlanden, Citi Banku Handlowym, Open Finance. W spółce należącej do BRE Bank pełnił funkcję Dyrektora ds. Kredytów Hipotecznych, a w firmie rednet Prope y Group zajmował się współpracą z deweloperami i zakupami inwestycyjnymi jako Residential Project Coordinator. Agnieszka Popko, Managing Director, Członek Zarządu ds. Finansowych, ECE Projektmanagement Polska Jest odpowiedzialna za efektywne realizowanie funkcji finansowych ECE w Polsce, także za zarządzanie i kontrolę od strony rachunkowej i finansowej działalności spółek ECE oraz spółek obsługiwanych przez ECE. Ma doświadczenie w obszarach zarządzania finansami w sektorze nieruchomości: akwizycjach, projektach deweloperskich, zarządzaniu nieruchomościami, finansowaniem, rapo owaniem wg polskich, niemieckich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Ma 16 lat doświadczenia w branży. Z grupą ECE związana jest od kwietnia 2011 roku. Wcześniej pracowała dla znanych międzynarodowych firm z branży nieruchomości, takich jak Globe Trade Centre S.A. (9 lat) and Avestus Real Estate (3 lata) jako Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Posiada tytuły MBA i CIA. Arkadiusz Rudzki, Dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wa ością budynków, Skanska Prope y Poland Maciej Zajdel, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Kulczyk Silverstein Prope ies Menedżer z 17-letnim doświadczeniem w branży i na rynku inwestycji infrastrukturalnych. Specjalizuje się w realizacji projektów w sektorach biurowym i handlowym. W latach związany z funduszem IVG Immobilien AG oraz IVG Institutional Funds GmbH, gdzie najpierw pełnił funkcję Project Developer Managera, obejmując następnie stanowisko prezesa zarządu. Odpowiadał za zarządzanie po elem 17 nieruchomości biurowych i handlowych w Polsce o wa ości ponad 400 mln Euro. W swojej karierze zrealizował transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości o wolumenie przekraczającym 500 mln Euro oraz przeprowadził projekty deweloperskie, których wa ość szacuje się na ponad 160 mln Euro. W zarządzanym dotychczas przez Maciej Zajdla warszawskim po olio IVG znajdowały się m.in. inwestycje Le Palais przy Placu Grzybowskim, Royal Trakt Offices przy Alejach Ujazdowskich, Norway House w okolicach Placu Konstytucji, Pałac Młodziejowskiego zlokalizowany w zabytkowej części Starego Miasta, Feniks przy ul. Żelaznej czy też Horozon Plaza w okolicach Galerii Mokotów. W przeszłości pracował m.in. dla TNO w Holandii oraz następnie dla Tebodin Poland, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju. Przez kilka lat był również odpowiedzialny za część inwestycji infrastrukturalnych NATO w Polsce. Z wykształcenia inżynier budownictwa (Uniwersytet techniczny w Delft, Holandia oraz Politechnika Wrocławska) oraz ekonomista absolwent Uniwersytetu w Calgary, Kanada (studia MBA). Od 2010 roku posiada tytuł CCIM (Ce ified Commercial Investment Member, CCIM Institute Chicago).

7 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WARSZTATY: Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: września 2015 r., Warszawa Nazwa Firmy/Osoba fizyczna:... NIP:... ulica, nr domu, nr lokalu:... Miejscowość/Kod pocztowy:... Telefon:... Faks: Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej i telefonu spółkom powiązanym z Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 tj. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz partnerom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celu marketingu bezpośredniego ich produktów lub usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe umieszczone zostają w bazie danych administratora danych tj. Gremi Sukces Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, i zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. ze zm.) i mogą być przetwarzane w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW: Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEJ OPCJI: 1550 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu po 14 sierpnia 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe. UWAGI/KOD PROMOCYJNY:... WARUNKI ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie em pod adres lub faksem pod numer (022) (dalej Zgłoszenie ) oraz otrzymanie owego potwierdzenia o uczestnictwie w usłudze edukacyjnej. 2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę. 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek: Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa, Getin Noble Bank S.A Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej. 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach: a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana Organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1; b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed jej rozpoczęciem Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT; c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora usługi edukacyjnej wskazanego w programie. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej bez podawania przyczyny. 8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego Uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów oraz do odwołania wydarzenia. miejscowość, data i podpis pieczątka firmy

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowych formatów na rynku retail

Rozwój nowych formatów na rynku retail WARSZTATY Rozwój nowych formatów na rynku retail Zmiana układu sił a przebudowa strategii 11-12 czerwca 2015, Warszawa retail innovation 2015/2016 dywersyfikacja formatów przebudowa strategii wskaźniki

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚĆ SPECJALNY: Esa Tuomi Nordea

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Jak tworzyć nowe modele biznesowe Warsztaty 29-30.09.2015 Warszawa w gronie prelegentów: + Jedyne na polskim rynku warsztaty poświęcone zarządzaniu procesami R&D + Zróżnicowane case

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA. inspiracje trendy najlepsze praktyki W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA. inspiracje trendy najlepsze praktyki W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA Esa Tuomi Nordea Bank W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚCIE ZAGRANICZNI:

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie zarządzać reputacją i wizerunkiem w sieci? Content SEO Social Media. Agata Lipiec PZU. Monika Czaplicka. Patryk Grzeszczuk Orange

Jak efektywnie zarządzać reputacją i wizerunkiem w sieci? Content SEO Social Media. Agata Lipiec PZU. Monika Czaplicka. Patryk Grzeszczuk Orange 9-10.04. 2015 Warszawa warsztaty Digital PR w praktyce Jak efektywnie zarządzać reputacją i wizerunkiem w sieci? Content SEO Social Media w gronie prelegentów: Bartosz Węglarczyk Agata Lipiec Maciej Buczowski

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

MOBILE BANKING 2015 Kanał mobilny jako strategiczny element bankowości wielokanałowej

MOBILE BANKING 2015 Kanał mobilny jako strategiczny element bankowości wielokanałowej MOBIL BANKING 2015 Kanał mobilny jako strategiczny element bankowości wielokanałowej WASZTATY 15-16 grudnia Warszawa gość specjalny Julian Wilson Barclays Adrian Buczyniak Citi Handlowy oznaj najefektywniejsze

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo