SIM (wykład 4) WYBRANE STANDARDY ZARZĄDZANIA DANYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIM (wykład 4) WYBRANE STANDARDY ZARZĄDZANIA DANYMI"

Transkrypt

1 SIM (wykład 4) WYBRANE STANDARDY ZARZĄDZANIA DANYMI

2 Standardy: ustrukturyzowana dokumentacja 1960 s Lab, Radiology (1969), Early SQL 1970 s Hopkins (76), ACR-NEMA, Early SNOMED 1980 s OBUS (82), SGML (86), HL7 (87), UMLS, 1990 s UltraSTAR, DICOM (93), WWW, CMT, DRML, JPEG, MPEG klasyfikacja ICD (International Classification of Diseases) 1997 narodziny koncepcji IHE 2000 NEMA SR Workshop: rozwój DICOM SR

3 Narzędzia do przeglądania wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM (wersja 5.16). Jest ona dedykowana przede wszystkim dla szpitali rozliczających się w systemie JGP - Jednorodne Grupy Pacjentów.

4

5

6

7

8

9

10 Przykład narzędzia - produkt firmy KAMSOFT

11

12

13 Przykładowy bilans kwartalny

14 HL7 (Health Level 7) Norma definiująca sposób prezentacji i wymiany danych medycznych pomiędzy różnymi działami i jednostkami służby zdrowia Norma ta przyjęła się z czasem jako podstawa budowy lokalnych systemów informacyjnych Komunikat HL7 stanowi jednostkę danych przesyłaną pomiędzy systemami stanowi sekwencję segmentów o ustalonej kolejności zawiera nagłówek specyfikujący typ wiadomości, jej przeznaczenie Bazuje na warstwie aplikacyjnej (warstwa 7) modelu OSI (Open Systems Interconnect) opracowanego przez ISO wymiana informacji za pomocą transakcji (bloków danych) złożonych z segmentów (tj. pól, elementów pól, podelementów pól) najważniejsze segmenty: nagłówek komunikatów HL7, określa aplikację wysyłającą i odbierającą, typ i rodzaj komunikatu (MSH), nagłówek transakcji (MSG), dane identyfikacyjne i demograficzne pacjenta (PID), dane ubezpieczenia pacjenta (IN1), dane z pobytu w szpitalu (PV1), treść zlecenia- atrybuty wspólne dla wszelkiego rodzaju zleceń (ORC), dane zlecenia (OBR), wyniki badań (OBX), potwierdzenie odbioru (MSA), uwagi i komentarze (NTE) transakcje: zleceń (ORM), wyników obserwacji (ORU) do tworzenia komunikatów używane są specjalne znaki: końca segmentu końca wiersza, separatory pól, komponentów i podkomponentów, znak powtarzania, escape character kodowanie znaków w ASCII, wykorzystanie kodów narodowych wymiana poprzez zdarzenia (przesłanie) i potwierdzenia odbioru

15 Przykład z HL7 segment początkowy MSH Interface HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS) a specjalizowanym modułem diagnostycznym Ver. 1.2, Dokument opracowany w ramach projektu HL7PL,

16 Segmenty HL7 segmenty danych pacjenta, danych ze szpitala, ubezpieczenia

17 Zlecenie

18 Dane zlecenia, z komentarzem

19 Anulowanie zlecenia

20 Przykłady transakcji HL7

21 Komunikacja HL7 w układzie klient-serwer Serwer odbierający transakcje HL7 utrzymuje stabilne połączenie TCP/IP kolejkowe składowanie odebranych transakcji przetwarzanie przez HIS dla każdej otrzymanej transakcji powinna być wysłana transakcja potwierdzająca pozytywna (CA) odbiór poprawny negatywna (CE) wystąpienie bledów (np. błąd zapisu w kolejce, błędy związane z komunikacją HL7) Klient wysyłający transakcje HL7 łączy się z serwerem odbierającym wysyła transakcje i czeka na potwierdzenie powtórzenie transakcji, gdy połączenie zostało przerwane w przypadku otrzymania ACK negatywnego, transakcja powinna zostać zapisana w kolejce transakcji błędnie przetworzonych i po weryfikacji wysłana ponownie

22

23 OBX przesyłanie wyników obserwacji Q LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME 1 10 SI O 569 Set ID - OBX 2 2 ID C Value Type CE R 571 Observation Identifier 4 20 ST C 572 Observation Sub-ID [ The length of the observation value field is variable, depending upon value type. See OBX-2- value type.] * C Y [ May repeat for multipart, single answer results with appropriate data types, e.g., CE, TX, and FT data types.] 573 Observation Value 6 60 CE O 574 Units 7 10 ST O 575 References Range 8 5 ID O Y/ Abnormal Flags 9 5 NM O 577 Probability 10 2 ID O Y Nature of Abnormal Test 11 1 ID R Observ Result Status TS O 580 Date Last Obs Normal Values ST O 581 User Defined Access Checks TS O 582 Date/Time of the Observation CE O 583 Producer's ID XC O 584 Responsible Observer N CE O Y 936 Observation Method

24 Typy danych

25 Inne kody nature of abnormal testing abnormal flags observation result status codes interpretation

26 DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) Archiwum (baza danych, formaty, kompresja, serwer) Komunikacja (protokoły, serwer, konwertery) Integracja PACS w medycznych systemach informacyjnych (serwer, monitory, drukarki) klasa usług SOP serviceobject pair SOP (para usługaobiekt) SOP (para usługaobiekt) grupa usług składowanie zarządzanie wyszukiwanie żądania potwierdzenia obiekty jednostki moduły atrybuty informacyjne.

27 DiCOM nieco szczegółów DICOM Conformance Statements PACS/DX ScanStation and DVCStation with NetSend ViewStation (Stand Alone) PACS/DX Image Server PACS/DX TeleRouter ViewStation with NetSend

28 Dicom ogólna charakterystyka Określa dopuszczalne technologie, daje szanse użycia Nie potwierdza, ani nie zaleca ich użycia w każdych okolicznościach Celem jest stworzenie przestrzeni współpracy (współdziałania) Sposób użycia regulują oddzielne przepisy, instytucje, stowarzyszenia Dyskrecja zastosowań Stwarza ramy, wyznacza granice współdziałania

29 Przegląd standardu 1. Overview 2. Conformance 3. Information Objects 4. Services Class Specifications 5. Data Structures and Semantics 6. Data Dictionary 7. Message Exchange 8. Network Support 9. Point to point 10. Media Storage and File format 11. Media Storage Application Profiles 12. Physical Media 13. Point to point Print management 14. Greyscale display function standard xx. Supplements Spójny model informacji (Common Information Model) Dopasowanie jest krytyczne Jednoznaczna identyfikacja obiektów każdy obiekt dicomowy jest wyjątkowy SOP Class C-Store SR Object Narzędzia dokumentowania np. makra

30 DICOM printer

31 Kontrast niezależny od urządzenia (DICOM)

32 Badanie CT jednostki informacyjne

33 Informacje w DICOM jednostki, moduły, atrybuty

34 DICOM Services: Modality Worklist Management Information System Storage Storage Commit Query/Retrieve MR Print Performed Procedure Step Verification

35 part 12 part 11 part 10 DICOM Media Specifications DICOM Application Entity Basic Dir. Service / Object Pairs DICOM File Format Media Formats: e.g. File data structures Physical Media: e.g. CD-R; 90 mm MOD, etc.

36 Reprezentacja DICOM DICOM SOP Instance DICOM SOP Instance DCM DICOM DCM DICOM File Data File Data Meta Set Meta Set Info Info FILE SET

37 Moduł definicyjny: nazwa atrybutu, etykieta, rodzaj, opis Table C Patient Module Attributes Attribute Name Tag Type Attribute Description Patient's Name (0010,0010) 2 Patient's full legal name. Patient ID (0010,0020) 2 Primary hospital identification number or code for the patient. Patient's Birth Date (0010,0030) 2 Birth date of the patient. Patient's Sex (0010,0040) 2 Sex of the named patient. Enumerated Values are: M = male F = female O = other Referenced Patient Sequence (0008,1120) 3 A sequence which provides reference to a Patient SOP Class/Instance pair. Only a single reference is allowed. Encoded as sequence of items: (0008,1150) and (0008,1155)

38 Zbiory danych Data Elem Data Elem Data Elem Data Elem Tag VR Value Length Value Field opcjonalna reprezentacja wartości Wartości mogą należeć do zbioru terminów predefiniowanych z możliwością rozszerzenia (np. modalności CT, MR, ES, SR, etc.) numeryczne brak rozszerzeń (np. płeć M, F, O)

39 Przykład wiadomości DICOM Attribute Tag VR VL (hex) Value SOP Class UID (0008,0016) UI 001e SOP Instance UID (0008,0018) UI Study Date (0008,0020) DA Content Date (0008,0023) DA Study Time (0008,0030) TM Content Time (0008,0033) TM Accession Number (0008,0050) SH Modality (0008,0060) CS 0002 SR Manufacturer (0008,0070) LO 0004 WG6 Referring Physician's Name (0008,0090) PN 0014 Luke^Will^^Dr.^M.D.

40 Kompresja w DICOM Zmianie ulega jedynie reprezentacja danych pikselowych ISO/IEC / ITU T.81 JPEG (stratny, bezstratny) ISO/IEC / ITU T.87 JPEG-LS (bezstratny) ISO/IEC / ITU T.800 JPEG 2000 (stratny, bezstratny, seria obrazów, 3D) ISO/IEC / ITU H.262 MPEG-2 RLE (for ultrasound) TIFF PackBits Przyszłość???: JPEG-XR lub AIC Obliczeniowa kontrola wizualnej bezstratności

41 Wpływ kompresji na skuteczność diagnozy

42

43

44 DICOM SR (Structured Reporting) 23 suplement DICOM, zawiera definicje klas na użytek transmisji i gromadzenia dokumentów Wspiera dowolne wyrażenia tekstowe, a także ustrukturyzowaną informację Umożliwia podłączenia (linki) tekstu i danych do obrazów czy zapisu sygnałów Cel: poprawia precyzję, klarowność oraz wartość dokumentacji klinicznej poprzez opis specyficznych cech oraz referowanie na obrazy czy sygnały Pomost pomiędzy systemami obrazowania i systemami informacyjnymi, możliwość uwzględnienia różnorodnego kontekstu klinicznego Harmonizacja DICOM SR i HL 7 jest kluczowa!

45 DICOM SR Opis referujący na zmianę widoczną w obrazie

46 Hierarchia treści formalizm opisu Rodzaje relacji: HAS OBS CONTEXT kontekst obserwacji CONTAINS źródło zawiera interesujący obiekt (target) HAS CONCEPT MOD obiekt opisuje pojęcie źródła HAS PROPERTIES opis właściwości źródła HAS ACQ CONTEXT obiekt opisuje warunki akwizycji źródła SELECTED FROM przestrzenne lub czasowe współrzędne źródła względem obiektu INFERRED FROM pomiary i inne wnioski względem obiektu

47 Przykład struktury SR

48 Structured Reporting Information Model Patient 1 is the subject of Study contains 1,n spatially 0,n defines Series creates 1,n ,n 1 Frame of Reference Equipment contains 0,n SR Document 0,n Presentation State Stored Print 0,1 Curve 0,n 0,n VOI LUT Modality LUT 0,1 0,n 0,n Overlay Image

49 DICOM SR Struktury hierarchiczne, kody, obrazowe odnośniki

50

51 Różne reprezentacje modelu

52 Biblioteki DICOM wolnodostępne Nazwa Język Obsługa Web Aktyw komunikacji sieciowej Medcon C (http://xmedcon.sourceforge.net/) Dcmtk C/C (http://dicom.offis.de/) Gdcm C (http://sourceforge.net/apps/mediawiki/gdcm) Dcm4che Java (http://www.dcm4che.org/) DicomObjects.NET/COM (http://www.medicalconnections.co.uk) OpenDicom.NET/MONO +? + (http://opendicom.sourceforge.net/) Dicomlib C++/boost (http://dicomlib.swri.ca) UCDMC conquest PACS (http://www.natura-ingenium.nl/dicom.html) C Biblioteki SDK np. LeadTools,, wiele innych

53 Przeglądarki DICOM z udostępnionymi kodami źródłowymi Nazwa Język/GUI Sieć Anonimizacja Wizualizacja/pomiary Aktyw Aesculap C++/GTKmm + - +/- - Amide C/GTK - - +/+ + ImageJ Java - - +/+ + Xmedcon C++/GTK - - +/- + Medwx Python/wxWid gets OsiriX C/ObjectivC/M +? +/+ + ac ClearCanvas C#/ITK + - +/+ + MITO C++/ITK + + +/+ + Tudor Java +?? + Slicer3D C++/ITK - - +/+ + Przeglądarki w wersji bezpłatnej DicomWorks, K-PACS, Onis, MITK, Synedra View Personal, Sante

54 IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Początki w 1997 roku, kiedy to powstało konsorcjum radiologów oraz informatyków Wiele podmiotów z Europy, Azji i Ameryki, liczni producenci współprojektantami! Cel: usprawnienie wymiany informacji w komputerowych systemach ochrony zdrowia Metoda: integracja i współdziałanie IT dotyczących ochrony zdrowia Wspólny język integracji systemów Na bazie DICOM i HL7 Zdefiniowano profile integracyjne: Sekwencji usług Aktualizacji danych pacjenta Spójnej prezentacji obrazu Prezentacji zgrupowanych procedur Obrazów kluczowych Dostępu do informacji radiologicznych Obrazów podstawowych i raportów numerycznych Przepływu procedur zaawansowanego przetwarzania (CAD-PACS) Rozliczania Bezpieczeństwa

55 IHE

56 Koncepcja IHE

57 Obszary i zasady IHE Profile inwestorów, przedsiębiorców oraz użytkowników: Anatomic Pathology Eye Care IT Infrastructure Laboratory Patient Care Coordination Patient Care Devices Quality, Research and Public Health Radiation Oncology Radiology Zasoby, treść

58 IT Infrastructure (wybór) Consistent Time (CT) ensures system clocks and time stamps of computers in a network are well synchronized (median error less than 1 second) Request Information for Display (RID) provides simple (browser-based) read-only access to clinical information (e.g. allergies or lab results) located outside the user s current application Enterprise User Authentication (EUA) enables single sign-on by facilitating one name per user for participating devices and software Patient Identifier Cross Referencing (PIX) cross-references patient identifiers between hospitals, care sites, health information exchanges, etc. Patient Synchronized Application (PSA) allows selection of a patient in one application to cause other applications on a workstation to tune to that same patient Patient Demographics Query (PDQ) lets applications query a central patient information server and retrieve a patient s demographic and visit information Cross Enterprise Document Sharing (XDS) registers and shares electronic health record documents between healthcare enterprises, ranging from physician offices to clinics to acute care in-patient facilities Cross-Enterprise Document Media Interchange (XDM) transfers XDS documents and metadata over CD-R and USB memory devices, and over using a ZIP attachment Cross-Enterprise Document Reliable Interchange (XDR) provides a standards-based specification for managing the interchange of documents that healthcare enterprises have decided to explicitly exchange using a reliable point-to-point network communication Stored Query is a large improvement over the existing Query Registry transaction since it removes the use of SQL Retrieve Form for Data Capture (RFD) enables EHR applications to directly request forms from clinical trial sponsors and public health reporting

59 Rozwiązania cross-platform zintegrowana współpraca bez granic Współdziałanie systemów obrazowych, urządzeń i aplikacji, testów weryfikacji, zasobów, dystrybucji wyników i osiągnięć Rozwiązania wieloplatformowe, spójność zdalno-wirtualna, rozległe architektury sieciowe, hosting Transfer sieciowy urządzenia akwizycji obsługują protokoły DICOM, konwertery do DICOM szerokiej skali narzędzi multimedialnych wiele instytucji umożliwia eksport informacji do zewnętrznych instytucji bezpośrednio z urządzeń źródłowych przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności (bezpieczeństwo transferu sieciowego) satelitarne centra obrazowania, centra ICT, zasoby i usługi rozproszone niejawna identyfikacja danych Potrzeba dzielenia zasobów danych klinicznych w aplikacjach klinicznych Krajowy rejestr pacjenta (elektroniczny rekord pacjenta w skali europejskiej?) Zdalne konsultacje i diagnozy, archiwa i repozytoria brokerskie Sieci multi-centrów akademickich do eksperymentalnej edukacji czy nauki Bezpieczne wyjścia systemów szpitalnych tworzące rozproszone sieci regionalnej ochrony zdrowia Otwarcie systemów szpitalnych na eksperymenty doskonalenia procedur i urządzeń, możliwość szybkiej weryfikacji na zanonimizowanej bazie klinicznej

60 Ramy współpracy. Cel tylko jeden standard standard to połączenie, a nie przecięcie interesów podmiotów rynkowych część zawartych informacji jest konieczna, a część opcjonalna Problemy z oprogramowaniem do przeglądania i analizy informacji (często odwołującym się do części opcjonalnej) Prywatne atrybuty i testy kliniczne według reguł opisane w części opcjonalnej nie mogą stać się korzeniem integracji (są często usuwane przy organizacji współpracy międzyplatformowej) Testy kliniczne powinny się odwoływać do części obligatoryjnej, jednoznacznej w ocenie podmiotów, klarownie interpretowalnej Kontrola zgodności i jakości integracji Spójność między platformami na poziomie urządzeń źródłowych, pomiarów położenia i odległości, dynamiki i jednostki opisującej wartości (np. HU), a także metod rekonstrukcji danych rejestrowanych (np. algorytmy w CT) Mechanizmy weryfikacji zasobów i aplikacji (możliwość porównania według jednoznacznych kryteriów), ich wiarygodności, jakości, użyteczności

61 Optymalizacja transmisji CTA - 548x512x512 (275MB) File read/transfer/save (GB Ethernet) Time in seconds Single Fram e David A.Clunie 1 1=DICOM, 2=DICOM, 3=HTTP 2 3 Multi Frame Multi Fram e Single Fram e

62 Wieloramkowa kompresja Lossless JPEG 2000 Compression (Alexis Tzannes, Aware, 2003) Compression Ratio single all 127x256x8 7.9MB x512x16 224MB x512x16 310MB Slices in 3rd dimension

63 DICOM CAD SR Document Root (CONTAINER) CONTAINS Image Library (CONTAINER) CONTAINS CAD Processing and Findings Summary (CODE) Summary of Detections (CODE) Summary of Analyses (CODE) INFERRED FROM INFERRED FROM INFERRED FROM (IMAGE) (IMAGE) HAS ACQUISITION CONTEXT HAS ACQUISITION CONTEXT Composite Feature (CODE) HAS PROPERTIES Single Image Finding (CODE) HAS PROPERTIES David A.Clunie, Role of Consortium in Developing Cross Platform Compatibility Standards, 2005

64 Zapisy strukturalne informacji wymienianej Document Root (CONTAINER) CONTAINS Image Library (CONTAINER) CONTAINS CAD Processing and Findings Summary (CODE) Summary of Detections (CODE) Summary of Analyses (CODE) INFERRED FROM INFERRED FROM INFERRED FROM (IMAGE) (IMAGE) HAS HAS ACQUISITION ACQUISITION CONTEXT CONTEXT Composite Feature (CODE) HAS PROPERTIES Single Image Finding (CODE) HAS PROPERTIES 3.72 mm2 Document Root (CONTAINER) CONTAINS Image Library (CONTAINER) CONTAINS CAD Processing and Findings Summary (CODE) Summary of Detections (CODE) Summary of Analyses (CODE) INFERRED FROM INFERRED FROM INFERRED FROM (IMAGE) (IMAGE) HAS HAS ACQUISITION ACQUISITION CONTEXT CONTEXT Composite Feature (CODE) HAS PROPERTIES Single Image Finding (CODE) HAS PROPERTIES

65 Hosted Application (Plug-in) Aplikacje międzyplatformowe API (P lug) API (Socket) Hosting Application (e.g. Medical Workstation) The same Hosted Application can run on any platform (Hosting Application) that supports the API. A A A A É A B C D E

66 Interaktywna transmisja (JPIP) DICOM Suplement 106: JPEG2000 Interactive Protocol

67 JPIP przykłady

68 JPIP (przykłady) wybrany ROI JPIP/SITP HTTP TCP UDP IP protokół 0.5% 2% 100%

69 Żądania klienta przez JPIP

70 Czasowe przechowywanie danych (caching)

71 DICOM-JPIP

72 GIF, JPEG, MPEG, PNG, w3c, XML, MP3, RDF, OWL,.. STANDARDY MULTIMEDIALNE

73 Efekty JPEGowe Oryginał 12:1 43:1

74 Testy JPEG2000 JPEG 0.25bpp

75 Testy JPEG2000 JPEG

76 JPEG vs JPEG2000

77 JPEG vs JPEG2000 F. Ebrahimi, M. Chamik, S. Winkler, JPEG vs. JPEG2000: An Objective Comparison of Image Encoding Quality, Proc. SPIE Applications of Digital Image Processing, 5558: , 2004.

78 JPEG vs JPEG2000

79 JPEG vs JPEG2000

80 KODEKI WIDEO

81 Rozwój rodziny MPEG Ocena efektywności

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Transmisyjne zastosowanie progresywnego kodeka falkowego

Transmisyjne zastosowanie progresywnego kodeka falkowego Transmisyjne zastosowanie progresywnego kodeka falkowego Autor: Paweł Hałasa Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej Promotor: dr hab. inż. Artur Przelaskowski Plan prezentacji Cel pracy Środowisko pracy

Bardziej szczegółowo

Standard HL7 (cel, protokoły, zastosowanie) Piotr Dybski Jan Flik

Standard HL7 (cel, protokoły, zastosowanie) Piotr Dybski Jan Flik Standard HL7 (cel, protokoły, zastosowanie) Piotr Dybski Jan Flik Plan prezentacji Definicja HL7 HL7 jako standard uniwersalny Wymiana informacji w HL7 Wersje HL7 HL7 - definicja HL7 (ang. Health Level

Bardziej szczegółowo

ExPACS DICOM Conformance statement

ExPACS DICOM Conformance statement ExPACS 2.X.x DICOM Conformance Statement Doc name: ExPACS DICOM Conformance statement Topic: ExPACS DICOM Conformance statement Author: J.M. File name: 2015_02_09_ExPACS_dicom_cs_en Status: Finished Last

Bardziej szczegółowo

DICOM. Beata Brzozowska. 11 marca 2013

DICOM. Beata Brzozowska. 11 marca 2013 DICOM Beata Brzozowska 11 marca 2013 Plan zajęć 1 O historii Struktura organizacyjna 2 3 O historii Struktura organizacyjna DICOM - Digital Imaging and COmmunications in Medicine co to? - międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Rozwój W miarę wzrostu rozmiarów, złożoności i niejednorodności sieci, wzrastają koszty zarządzania nimi. Aby kontrolować te koszty,

Bardziej szczegółowo

WPF vs Silverlight Z punktu widzenia programisty

WPF vs Silverlight Z punktu widzenia programisty WPF vs Silverlight Z punktu widzenia programisty Jacek Kobusiński 4. Konferencja Centrum Innowacji Microsoft Poznań, marzec 2010 Agenda Projekt Eskulap Zintegrowany System Informatyczny Szpitala Harmonogramowanie

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie informacji na temat planowanego systemu EHR rozwiniecie odpowiedzi na pytania zgłoszone odwołaniu firmy Pixel Technology

Uzupełnienie informacji na temat planowanego systemu EHR rozwiniecie odpowiedzi na pytania zgłoszone odwołaniu firmy Pixel Technology Uzupełnienie informacji na temat planowanego systemu EHR rozwiniecie odpowiedzi na pytania zgłoszone odwołaniu firmy Pixel Technology Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że nie podał podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Chrzanów 2015-07-06. dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg

Chrzanów 2015-07-06. dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Chrzanów 2015-07-06 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów medycznych. Wykład DICOM. dr inż. Robert Kazała

Przetwarzanie obrazów medycznych. Wykład DICOM. dr inż. Robert Kazała Przetwarzanie obrazów medycznych Wykład DICOM dr inż. Robert Kazała DICOM - Wprowadzenie Digital Imaging and COmmunication in Medicine Images and Media [File format] Film and Network [Communication protocol]

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U.05.212.1766 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji Sieci komputerowe Warstwa aplikacji 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa aplikacji dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Management Information Base (MIB) Simple Network Management Protocol (SNMP) Polecenia SNMP Narzędzia na przykładzie MIB Browser (GUI)

Wprowadzenie Management Information Base (MIB) Simple Network Management Protocol (SNMP) Polecenia SNMP Narzędzia na przykładzie MIB Browser (GUI) Wprowadzenie Management Information Base (MIB) Simple Network Management Protocol (SNMP) Polecenia SNMP Narzędzia na przykładzie MIB Browser (GUI) () SNMP - Protokół zarządzania sieciami TCP/IP. - UDP

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.212.1766 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Źródła danych i sposób zasilania, formaty i aspekty organizacyjne Strona 1 z 8 Spis treści Spis treści 1.Źródła

Bardziej szczegółowo

SIM (wykład 6) SZPITALNE SYSTEMY INFORMACYJNE (HIS RIS PACS)

SIM (wykład 6) SZPITALNE SYSTEMY INFORMACYJNE (HIS RIS PACS) SIM (wykład 6) SZPITALNE SYSTEMY INFORMACYJNE (HIS RIS PACS) Szpitalne systemy informacyjne Początek datowany na lata 50. XX wieku Początkowe systemy miały charakter monolityczny (były scentralizowane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 SIP: Session Initiation Protocol Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 Wprowadzenie Zaaprobowany przez IETF w 1999 (RFC 2543) Zbudowany przez Mutli Parry Multimedia Session Control Working Group : MMUSIC Oficjalny

Bardziej szczegółowo

INTERNET - Wrocław 2005. Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid

INTERNET - Wrocław 2005. Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid Usługi bezpieczeństwa w rozproszonych strukturach obliczeniowych typu grid Bartłomiej Balcerek Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Plan prezentacji Podstawowe pojęcia z dziedziny gridów Definicja

Bardziej szczegółowo

portal4med. Budujemy służbę zdrowia.

portal4med. Budujemy służbę zdrowia. European Medical Distribution s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratysława Słowacja Tel: +48 784 312 903 Fax: +48 22 203 51 14 e-mail: polska@emd-company.eu www.emd-company.eu 2012 medavis GmbH. All rights

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Dlaczego OpenSouce jest atrakcyjne

Dlaczego OpenSouce jest atrakcyjne Dlaczego OpenSouce jest atrakcyjne w projektach informatycznych w administracji publicznej Paweł Dudzik, Infovide S.A. Projekt informatyczny w administracji Jeden duży przetarg jest łatwiej zorganizować,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Jacek Kobusiński jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Politechnika Poznańska Instytut Informatyki 2 3 4 odpowiedzialnośćza poziom zarządzania oczekiwana wyższa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller**

Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller** Technologie informatycznotelekomunikacyjne w programie e-zdrowie regionu Dolnośląskiego Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller** *Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność semantyczna - kluczowy czynnik informatyzacji ochrony zdrowia

Interoperacyjność semantyczna - kluczowy czynnik informatyzacji ochrony zdrowia Interoperacyjność semantyczna - kluczowy czynnik informatyzacji ochrony zdrowia Roman Radomski Polskie Stowarzyszenie HL7 (w organizacji) Plan prezentacji Trzy przykłady praktycznych problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

1. CZYM JEST SERIALIZACJA

1. CZYM JEST SERIALIZACJA SERIALIZACJA O CZYM POWIEMY? 1. Czym jest serializacja? 2. Jak przeprowadzić proces serializacji? 3. Jak przeprowadzić proces deserializacji? 4. Serializacja własnych klas. 5. Dobre praktyki. 6. SoapFormatter.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 25. Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki

Strona 1 z 25. Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki Nr testu Funkcjonalność Parametry Punktacja Kategoria Opis testu Wymagane pliki wymagane C1 System PACS posiada system monitoringu: - warstwy wirtualizacji (CPU,RAM, partycje itd) - warstwy systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój standardu DICOM, jego rola i znaczenie

Rozwój standardu DICOM, jego rola i znaczenie Rozwój standardu DICOM, jego rola i znaczenie Referat Piotr Jakubas Wojciech Kucharski Informatyka Stosowana V rok 1 Wstęp Standard DICOM ( Digital Imaging and Communications in Medicine ) został opracowany

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy Internetowe

Rozproszone systemy Internetowe Rozproszone systemy Internetowe Transport komunikatów WS: protokół SOAP RSI Oskar Świda 1 Simple Object Access Protocol Bezstanowy protokół komunikacyjny, oparty na standardzie XML Prosty i elastyczny,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu

Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczne protokoły Materiały pomocnicze do wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczne protokoły Zbigniew Suski 1 Bezpieczne protokoły Sec! Sec (Secure )! L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)!

Bardziej szczegółowo

Interfejs HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS) a specjalizowanym modułem diagnostycznym. Ver. 1.4

Interfejs HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS) a specjalizowanym modułem diagnostycznym. Ver. 1.4 Interfejs HL7 pomiędzy szpitalnym systemem informatycznym (HIS) a specjalizowanym modułem diagnostycznym Ver. 1.4 Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Oznaczenia i definicje...4 1.2. Podstawowe informacje o HL7...5

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kosiński Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Jerzy Kosiński Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Jerzy Kosiński Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Portal społecznościowy Informacje z komputera użytkownika Informacje z portalu o kontach o wprowadzanym kontencie o użytkowniku o historii jego działań

Bardziej szczegółowo

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013 Trzebieszowice 3-4 październik Interoperacyjność z QXtend Tomasz Porzeziński, QAD Building the Effective Enterprise Wstęp Rozwój interoperacyjności Elementy integracji

Bardziej szczegółowo

Protokół zarządzania siecią SNMP

Protokół zarządzania siecią SNMP Protokół zarządzania siecią SNMP Simple Network Management Protocol 3. (RFC 3411-3418). Starsze Wersje: SNMP 1, SNMP 2 SNMP jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania różnymi elementami sieci (np.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Protokół HTTP Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Spis treści Protokół HTTP Adresy zasobów Jak korzystać z telnet? Metody protokołu HTTP Kody odpowiedzi Pola nagłówka HTTP - 2 - Adresy

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

INTEROPERACYJNOŚĆ. Standardy wymiany i kodowania danych w informatyce medycznej

INTEROPERACYJNOŚĆ. Standardy wymiany i kodowania danych w informatyce medycznej INTEROPERACYJNOŚĆ Standardy wymiany i kodowania danych w informatyce medycznej Interoperacyjność(Interoperability) Wiele różnych perspektyw i wiele różnych definicji Definicja IEEE (1990) Interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: "Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64"

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64 Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl $ %! " # & ' Wzgldy historyczne Naturalna ewolucja systemów luno ze sob powizanych znajdujcych si w jednej oraganizacji, ch współdzielenia zasobów obliczeniowych, danych,

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta Bezpieczne rozwiązanie dla Pacjentów i Lekarzy Tomasz Orlewicz Dyrektor Obszaru Biznesowego tomasz.orlewicz@unizeto.pl Warszawa, 28 listopada 2011 Internetowe Konto Pacjenta

Bardziej szczegółowo

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Michał Kosiedowski (michal.kosiedowski@man.poznan.pl) Aleksander Stroiński (aleksander.stroinski@man.poznan.pl) 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy internetowe

Rozproszone systemy internetowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozproszone systemy internetowe Wprowadzenie do usług WWW (Web Services) Podniesienie potencjału uczelni

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Platforma systemów informatycznych ArPACS dla radiologii została zaprojektowana w sposób umożliwiający stworzenie jednolitego środowiska

Bardziej szczegółowo

P1.3 METODA POZYSKANIA

P1.3 METODA POZYSKANIA P1.3 METODA POZYSKANIA SŁOWNIKÓW P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA. Perfecting Wireless Communications

NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA. Perfecting Wireless Communications NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA Perfecting Wireless Communications Seria narzędzi - Anite i Nemo Anite Finland Ltd (dawniej Nemo Technologies Ltd) jest czołowym dostawcą rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Implementacja protokołu komunikacyjnego

Implementacja protokołu komunikacyjnego Implementacja protokołu komunikacyjnego Praca licencjacka Marcin Malich Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Katowice, 2009 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Protokół SLCP Geneza Założenia

Bardziej szczegółowo

Palo Alto firewall nowej generacji

Palo Alto firewall nowej generacji Palo Alto firewall nowej generacji Agenda Wprowadzenie do koncepcji firewall-a nowej generacji Główne funkcjonalności firewalla Palo Alto Dostępne modele sprzętowe Firewall nowej generacji w nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Beans + Oracle JDeveloper

Business Intelligence Beans + Oracle JDeveloper Business Intelligence Beans + Oracle JDeveloper 360 Plan rozdziału 361 Wprowadzenie do Java OLAP API Architektura BI Beans Instalacja katalogu BI Beans Tworzenie aplikacji BI Beans Zapisywanie obiektów

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo