ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów"

Transkrypt

1 ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

2 Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / Analiza potencjału firmy i otoczenia / Potrzeby klientów jakie są i czy produkt/usługa je zaspokoi / Kształtowanie ceny produktu/usługi / Dystrybucja / 7 4. Rynek / Konkurencja / Źródła informacji o rynku / Rynek docelowy, klienci/odbiorcy usług / Sprzedaż i marketing / 8 5. Formalności związane z założeniem firmy / Wybór formy prawnej działalności gospodarczej / Rejestracja firmy / Inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej / Kodeks pracy, przepisy sanitarne, ochrona przeciwpożarowa / Licencja / Wymagania dotyczące kierowców / Opłaty związane z prowadzeniem działalności w zakresie krajowego transportu towarowego / Obowiązujące wybrane akty prawne związane z usługami transportowymi / Koszty prowadzenia firmy usługowej transportu drogowego towarów / Budżet początkowy / Budżet operacyjny / Źródła finansowania działalności gospodarczej / Kredyty / Pożyczki / Venture capital / Aniołowie biznesu / Leasing / Franchising / Dotacje / Biznes plan przedsięwzięcia / 32

3 3 Pomysł na firmę Rynek przewozowy w naszym kraju jest dość dobrze rozwinięty, ale z pewnością jest na nim miejsce dla nowych firm. Oferta przewoźnika powinna charakteryzować się wysokiej jakości taborem, terminowością dostaw i kompetentnymi kierowcami. Z czasem działalność ta może rozwinąć się poprzez poszerzenie usług o transport międzynarodowy. Rozwój firmy może też nastąpić poprzez budowę własnej spedycji transportowej, która daje nowe możliwości otrzymywania zleceń transportowych z tzw. pierwszej ręki, czyli bezpośrednio od firm produkcyjnych. Celem firmy jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych na najwyższym poziomie jakościowym, spełniających potrzeby i oczekiwania klientów. Tak postawione cele firma osiągnie, przyjmując jako swoją misję, pomaganie klientom w osiąganiu sukcesów przez świadczenie najwyższej jakości, terminowych, bezpiecznych, solidnych i niezawodnych usług transportu krajowego.

4 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów Klientami firmy świadczącej usługi transportu drogowego towarów są inni przedsiębiorcy, z terenu całego kraju. Firma powinna zdobyć stałe zlecenia, tj. podpisać umowy długoterminowe z częścią z nich Cele i zasoby osobiste Prowadzenie firmy świadczącej usługi transportowe wymaga spełnienia wielu uwarunkowań prawnych i niemałych nakładów finansowych. Osoby planujące uruchomienie działalności w zakresie transportu, jeśli zamierzają wykonywać przewozy osobiście muszą spełniać wymogi dla kierowców określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, czyli posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami o określonej ładowności. Jeżeli będą zatrudniać osoby do wykonywania transportu, wymogi te muszą spełniać jedynie te osoby. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych. Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Zakres wiedzy, którą przewoźnik powinien posiadać, aby pomyślnie zaliczyć egzamin i uzyskać certyfikat zależy od: posiadanej praktyki zawodowej (do lub powyżej 5 lat praktyki doświadczenia przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy); uzyskanych wcześniej uprawnień (posiadanie certyfikatu krajowego); rodzaju zgłoszonej działalności (przewóz osób lub rzeczy); zakresu zgłoszonej działalności (przewozy krajowe lub zagraniczne). Wymieniony zakres wiedzy wpływa na rodzaje egzaminów i rodzaje certyfikatów. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób lub rzeczy jest jednocześnie certyfikatem w krajowym transporcie osób lub rzeczy. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie na certyfikat w międzynarodowym transporcie drogowym jest znacznie szerszy niż tylko w samym krajowym transporcie drogowym. Certyfikat można uzyskać zdając jeden lub w dwa egzaminy. Pierwszy wariant jest mniej kosztowny (jedna opłata za egzamin), ale bardziej ryzykowny, gdyż wystarczy, że negatywnie będzie oceniony jeden z elementów egzaminu (test lub zadanie), wówczas wynik końcowy egzaminu jest negatywny. Drugi wariant jest droższy (dwie opłaty za dwa egzaminy), ale bezpieczniejszy, gdyż przewoźnik podchodzi najpierw do egzaminu krajowego i uzyskuje certyfikat krajowy, a w następnym terminie przystępuje do egzaminu na certyfikat międzynarodowy - jako uzupełniający i otrzymuje certyfikat międzynarodowy. Warunki uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych nie są dla przewoźników jednakowe.

5 Ustawodawca określił dwie grupy przewoźników, tych: którzy posiadają udokumentowaną praktykę na stanowisku szefa firmy; którzy nie posiadają udokumentowanej praktyki na stanowisku szefa firmy. Przewoźnicy należący do pierwszej z tych grup zdają egzamin łatwiejszy - tylko same testy. Druga grupa ma egzamin trudniejszy, gdyż oprócz testów rozwiązuje także zadania problemowe. Pomyślnie zaliczony egzamin jest potwierdzony przez Instytut Transportu Samochodowego Certyfikatem Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy, niezbędnym do wykonywania działalności w omawianym zakresie. 3. Produkt/usługa Firma zajmować się będzie wykonywaniem krajowego przewozu rzeczy specjalistycznymi pojazdami samochodowymi. Według ustawy o transporcie drogowym za pojazdy uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Transport towarów będzie wykonywany na zlecenie zamawiającego transport, odpłatnie. Usługi transportowe wykonywane będą przy użyciu własnych środków transportu, zakupionych na potrzeby planowanej działalności gospodarczej. Firma oferować będzie krajowe drogowe usługi przewozowe towarów przy pomocy specjalizowanych pojazdów, np.: samochody przekraczające 3,5t; samochody nie przekraczające 7,5t; ciągniki siodłowe; samochody z HDS-em; przyczepy; naczepy; dłużyce; patelnie; beczki, zestawy itp.; samochody do przewozu nadgabarytów Analiza potencjału firmy i otoczenia Zakładając firmę usługową transportu drogowego towarów, należy przeanalizować sytuację i warunki, w jakich będzie działać, jakie są plusy i minusy jej prowadzenia (mocne i słabe strony naszego przedsięwzięcia), co można uznać za cechy sprzyjające, (szansa rozwoju), a co stanowi barierę rozwoju (zagrożenia). Atuty naszej firmy i szansa, jaką stwarza otoczenie, sprzyjające osiągnięciu sukcesu to: nowe pojazdy samochodowe, duży wybór pojazdów specjalizowanych, znajomość potrzeb klientów, znajomość rynku, elastyczność, dostosowanie się do wymogów klienta, możliwość rozszerzenia działalności o transport międzynarodowy, możliwość pozyskiwania stałych klientów, polecanie usług przez zadowolonych klientów, wzrost gospodarczy, powstawanie nowych firm, bogacenie się społeczeństwa, możliwość korzystania z funduszy pomocowych na lata , 5

6 wzrost gospodarczy, bogacenie się społeczeństwa. Słabe strony naszego przedsięwzięcia i zagrożenia ze strony otoczenia to: brak wypracowanej renomy firmy, brak stałych klientów, kryzys gospodarczy, upadłość firm będących klientami, możliwość pojawienia się nowych konkurentów, zagrożenia związane z rozwojem nowych potrzeb klientów, zmienność przepisów prawnych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, niestabilna polityka państwa Potrzeby klientów jakie są i czy produkt/usługa je zaspokoi Potrzebą klienta jest, aby towar dotarł w określone miejsce, o określonym czasie, w takim stanie, w jakim dotrzeć powinien i za określoną cenę. Aby tę potrzebę zaspokoić usługi oferowane przez naszą firmę powinny być wykonywane fachowo Kształtowanie ceny produktu/usługi W warunkach wolnej konkurencji ceny mogą być kształtowane dowolnie, jednak aby nasza działalność była opłacalna i zakończyła się sukcesem, trzeba wziąć pod uwagę także możliwości finansowe naszych potencjalnych klientów. Marża powinna być tak dobrana, aby zapewniła firmie zysk, ale i zachęcić do korzystania z jej oferty przez jak największą grupę potencjalnych zleceniodawców. Należy dopasowywać załadunki i rozładunki towarów na możliwie najkrótszych odległościach, tak, aby nie było pustych przejazdów, gdyż podnoszą one koszty. Przykład: Obliczenie frachtu (kursu) na odległości 100 km: Przychód: cena za 100 km x 3,10 zł ( cena średnia) = 310,00 zł + 23% VAT = 381,30 zł Koszty: 35L ON x 5,74 zł ( średnio) = 200,90 zł Winieta dzienna 15 zł = 15 zł Dieta kierowcy dzienna 30 zł = 30 zł Pozostałe koszty (amortyzacja, telefon, ubezpieczenie) = 44,50 zł Razem koszty = 290,40zł Zysk = 90,90 zł Marża w transporcie powinna utrzymywać się na granicy 30-40%. Powinna ona zabezpieczyć w przyszłości zakup nowszego środka transportu, utrzymanie firmy w dobrej kondycji, rozszerzenie działalności gospodarczej, np. o transport międzynarodowy oraz własną spedycję transportową Dystrybucja Dystrybucja usług odbywać się będzie poprzez stronę internetową firmy, telefonicznie, poprzez rozsyłanie oferty pocztą mailową i tradycyjną, a także pośrednio poprzez polecenia klientów. Rozpowszechnione są tzw. internetowe giełdy trans-

7 portowe, na których sprzedaje się i kupuje ładunki, informuje o wolnych pojazdach. Strony te są dość bezpieczne, gdyż umieszczone są tam dane firm oraz wszelkie informacje o nich od innych kontrahentów, tzw. polecenia. 4. Rynek Obszarem geograficznym działania firmy jest terytorium: gminy; powiatu; województwa, całej Polski Konkurencja Firma przewozowa będzie funkcjonować w warunkach konkurencji działające już firmy transportu towarowego mają wypracowaną własną markę i stałych klientów. Nasza polityka konkurencji powinna opierać się na promocjach, ciągłym doskonaleniu jakości usług, utrzymywaniu sprawnego taboru samochodowego oraz jego rozszerzaniu. Aby być konkurencyjną firma powinna doskonalić ofertę wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, poprzez: inwestowanie w nowoczesny tabor samochodowy, partnerską współpracę z zaufanymi i solidnymi dostawcami, podnoszenie kwalifikacji personelu świadomego swojej odpowiedzialności za jakość oferowanych usług i środowisko naturalne, badanie zadowolenia klientów, monitorowanie jakości realizowanych usług, przestrzeganie wymagań przepisów i aktów prawnych mających zastosowanie w działalności usługowej firmy, stałe ograniczanie emisji spalin do atmosfery, prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, materiałowej oraz energetycznej Źródła informacji o rynku Prowadzenie firmy usługowej transportu drogowego towarów wymaga uprzedniego przebadania rynku. Można to zlecić wyspecjalizowanym firmom, co jest dość kosztowne. Można to zrobić także we własnym zakresie. Z reguły osoby podejmujące ten typ działalności posiadają dobre rozeznanie branży zdobyte podczas pracy zawodowej w tym zakresie. Można tez przeprowadzić rozeznanie poprzez ankietowe lub telefoniczne badanie rynku albo prześledzenie ofert tego typu w Internecie Rynek docelowy, klienci odbiorcy usług Klientami firmy świadczącej transport towarowy są głównie klienci instytucjonalni, ale również osoby prywatne. Oczekują oni fachowej obsługi, załadunku i rozładunku towarów, terminowości w odbiorze i dostarczeniu towaru oraz przystępnych cen. Liczba klientów jest w zasadzie nieograniczona, a uzależniona od rodzaju

8 i wielkości taboru, jakim dysponuje przewoźnik, ilości pracowników oraz pozycji na rynku Sprzedaż i marketing Warunkiem sprzedaży każdego produktu/usługi jest dotarcie do odbiorcy z informacją o produkcie/usłudze i zachęcenie go do zakupu, a więc skuteczna promocja. Celem działań promocyjnych dla naszej firmy powinno być: dostarczenie informacji o naszej ofercie i o tym co ją wyróżnia, kreowanie lojalności klientów i zachęcania ich do regularnego korzystania z usług firmy. Wizytówką kreującą wizerunek firmy jest własna strona internetowa. Strona powinna być czytelna i łatwa w obsłudze. Do zalet tej formy przekazu należy przede wszystkim: dostępność z każdego miejsca, przez całą dobę. To także obustronny kontakt pomiędzy klientem a firmą (pocztą elektroniczną, w formie zadawania pytań on-line, czy możliwości rezerwacji terminów usług, składania zamówień). Statystycznie to najtańszy sposób reklamy, stosowany na świecie. Na stronie internetowej możemy również zamieścić zdjęcia, dodatkowe informacje, ilustrujące obszernie zalety naszej oferty, uwiarygodniając ją, a które trudno zmieścić na przykład na ulotkach. Warto, aby zawierała pełną ofertę usług transportowych, zdjęcia pojazdów, dane teleadresowe i informacje potwierdzające kompetencje i uprawnienia przewoźnika. Pamiętajmy jednak, by zadbać o to, aby prezentowane na naszej stronie ilustracje, obrazujące ofertę, odzwierciedlały faktycznie usługi, jakie oferujemy w danej cenie. Najpowszechniejszą formą promocji, jaką zwykle stosują firmy, jest reklama. Celem reklamy jest zbliżenie odbiorcy do produktu/usługi, wywieranie na niego wpływu oraz zachęcenie do zakupu. Najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy jest ulotka, zawierająca prezentację oferty. Stosunkowo tanim, wygodnym i efektywnym środkiem przekazu wizualnego jest plakat. Dobra ulotka i plakat informujące o produkcie/usłudze, powinny być czytelne, komunikatywne i estetyczne. Dla upowszechnienia informacji o naszej firmie, powinniśmy opracować własną ulotkę i plakat, prezentujące ofertę, pamiętając, że podstawą dobrej reklamy jest fakt, że ma ona zwracać uwagę odbiorców. Można wpłynąć na ich atrakcyjność między innymi przez zamieszczenie intrygującego nagłówka lub stwierdzenia, ciekawego zdjęcia, grafiki. Plakat lub ulotka bardzo ważną rolę odgrywają szczególnie w początkowej fazie wchodzenia naszej firmy na rynek. Poprzez tę formę reklamy informujemy potencjalnych klientów o lokalizacji naszej firmy. Zadbajmy także, by w naszej firmie zawsze były dostępne dla klientów wizytówki, zawierające podstawowe informacje takie, jak: nazwę, adres kontaktowy i krótką informację o ofercie. Nowopowstała firma transportowa może się też zareklamować poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej. Można wykupić pojawianie się ogłoszenia na kilka tygodni z góry, gazety wówczas z reguły udzielają rabatów. Inne powszechne formy reklamy, które powinniśmy zastosować to tablice informacyjne przy drodze, ogłoszenia w Internecie, czy uczestnictwo w targach branżowych w celu nawiązania współpracy z potencjalnymi klientami i poznawania

9 branżowych nowości technicznych. Jeśli finanse na to pozwalają można zareklamować swoje usługi w radiu i telewizji. W tym przypadku im większy zasięg tych mediów tym lepiej. 5. Formalności związane z założeniem firmy 5.1.Wybór formy prawnej działalności gospodarczej Wybór formy prawnej działalności jest decyzją uznaniową założyciela. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza albo udział w spółce osobowej lub kapitałowej. Decyzja uzależniona jest od ponoszenia ryzyka i skali działalności, na jaką decyduje się właściciel. Jednoosobowa działalność gospodarcza pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji i jest odpowiednia dla małych i średnich rozmiarów działalności. Przy czym, założyciel odpowiada całym swoim majątkiem firmowym i osobistym za zobowiązania firmy. Spółki osobowe zawiązywane są przez osoby fizyczne, które kumulują własne wkłady pieniężne na rzecz spółki lub wnoszą wiedzę (know- how), przez co rozmiar spółek jest większy i mają szerszy zakres działania. Wspólnicy dzielą się zyskami, ale również i ryzykiem działalności, odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. W przypadku spółek kapitałowych, przepisy prawne regulują w ścisły sposób wielkości kapitałów założycielskich oraz zasady podejmowania kluczowych decyzji w spółce. Inny jest również sposób rejestracji spółki, gdzie wymagany jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś dane finansowe spółki są jawne. Wielkość kapitału założycielskiego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi zł, zaś dla spółki akcyjnej zł. Założenie firmy nie jest trudne. Zwłaszcza, jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma pozwoli uniknąć spełnienia wielu skomplikowanych procedur, a daje to, co najważniejsze niezależność od przełożonego, możliwość realizacji własnych pomysłów, szansę na szybki sukces i wysoki poziom życia. Jeśli biznes się powiedzie Rejestracja firmy Rejestracja działalności gospodarczej Od dnia 1 lipca 2011 r. rejestrujemy własną firmę na formularzu CEIDG-1 (wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych). Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

10 10 zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możemy obecnie wybrać jeden z trybów postępowania: Zalogowanie się do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG), wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. Jeżeli wybierzemy sposób polegający na zalogowaniu się do CEIDG, to przy pierwszym logowaniu należy założyć konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej epuap (https://prod.ceidg.gov.pl) i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie epuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania naszej tożsamości w systemach elektronicznej administracji to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany możemy załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Aby uzyskać profil zaufany należy: I sposób dla wszystkich obywateli: 1. zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epuap), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. udać się do punktu potwierdzającego profil, celem potwierdzenia tożsamości (lista instytucji potwierdzających na stronie internetowejhttp://epuap.gov.pl. II sposób dla osób posiadających podpis elektroniczny: 1. zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epuap), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

11 Wypełniając wniosek CEIDG-1 musimy podać rodzaj działalności w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD). Dokonując rejestracji firmy możemy podać dowolną ilość kodów PKD. Ważne informacje: rejestracja firmy zwolniona jest z opłat, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku, zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CE- IDG, organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG, numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP) REGON Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON jesteśmy zobowiązani do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania. Urzędy statystyczne wydają na żądanie zaświadczenia o nadanym nam numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Ważne informacje: Nie mamy obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku CEIDG, w innych przypadkach zaświadczenie zamieniono na oświadczenie Pieczątka Posiadanie pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak jej wykonanie może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy i jest przydatne w czasie jej funkcjonowania na rynku. Pieczątka powinna zawierać: nazwę firmy, adres siedziby, NIP, dane kontaktowe - nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej ( ), adres serwisu internetowego (strony www) Bank Przy wyborze banku, który będzie obsługiwał nasze konto, powinniśmy brać pod uwagę koszt obsługi rachunku. Ważne są też: opłaty za przelewy, prowizje od

12 wypłat gotówkowych, karty płatnicze, obsługa telefoniczna bądź internetowa konta, czy nawet odległość do banku. Posiadanie konta firmowego nie jest obowiązkowe, jednak są sytuacje kiedy musimy je założyć (np. urząd skarbowy będzie wymagał od nas płatności bezgotówkowych w przypadku zwrotu podatku VAT). Firmowego rachunku bankowego mamy obowiązek używać również, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza euro Zakład Ubezpieczeń Społecznych W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musimy dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia siebie i pracowników do ubezpieczenia. Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje inną pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Po zgłoszeniu do ZUS, należy pamiętać o opłacaniu składek w następujących terminach: jeśli tylko za siebie - to do 10 dnia następnego miesiąca, jeśli za siebie i za zatrudnionych pracowników - to do 15 dnia następnego miesiąca. Jeżeli rozpoczynamy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej to przez okres 24 miesięcy możemy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które: w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Wysokość preferencyjnych składek ( od stycznia 2013 r.): 93,70 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne, 38,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe, 11,76 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe, 9,26 zł (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy opłacają za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie wynosi 261,73 zł.

13 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności, Oświadczenie to można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG -1- złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych Urząd Skarbowy Przedsiębiorca musi określić formę opodatkowania i sposób prowadzenia ewidencji podatkowej. W przypadku firmy usługowej transportu drogowego towarów możliwe są następujące formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne podatkowa księga przychodów i rozchodów. Właściciel firmy może ewidencję obrotu gospodarczego i podatków prowadzić we własnym zakresie lub zlecić jej prowadzenie innej osobie. Wybór formy podatkowania będzie wynikać z zakresu działalności. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - z tej formy opodatkowania możemy korzystać tylko do momentu przekroczenia obrotów euro. Jest ona opłacalna wtedy, kiedy spodziewamy się, że koszty działalności nie przekroczą około 50% przychodu (ponieważ w przypadku tej formy opodatkowania nie możemy odpisać kosztów uzyskania przychodów). Mamy jednak prawo odliczyć opłacone składki ZUS: od dochodu w całości ubezpieczenie społeczne i od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy). Stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności i może wynieść: 20% przychodów, 17% przychodów, 8,5% przychodów, 5,5% przychodów, 3,0% przychodów. 13

14 14 Szczegółowe informacje na temat ryczałtu można znaleźć w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. z 1998, nr 144, poz. 930 z poźn. zm.) Kwotę podatku wpłacamy do dnia 20-tego następnego miesiąca, natomiast deklarację składamy tylko jedną, w styczniu roku następującego po roku podatkowym, wykazując swoje przychody na formularzu PIT-28. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów i rozchodów, opodatkowanie na zasadach ogólnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2012, poz. 361 t. j. z późn. zm.). Podatek płacimy od dochodu, który stanowią uzyskane przez podatnika przychody pomniejszone o poniesione koszty (pod warunkiem, że ustawodawca nie zabrania zaliczenia ich do kosztów podatkowych). Podatek obliczamy według skali podatkowej, która w roku 2013 wynosi: do zł 18% minus 556,02 zł(kwota wolna od podatku), ponad zł ,02 zł plus 32% nadwyżki ponad zł. Tak wyliczony podatek mamy obowiązek wpłacić do 20-tego następnego miesiąca. Po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie roczne na deklaracji PIT 36. Forma opodatkowania na zasadach ogólnych jest korzystna w przypadku, kiedy ponosimy wysokie koszty działalności. Katalog odliczeń jest długi i warto zapoznać się z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musimy pamiętać, że w okresie uruchamiania działalności gospodarczej mamy dużo wydatków, a więc także odliczeń kosztów uzyskania przychodu. Może się więc okazać, że przez kilka miesięcy unikniemy kontaktów z urzędem skarbowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oprócz możliwości obliczania wielkości podatku na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, daje możliwość wyboru stawki liniowej podatku (podatek wynosi 19% bez względu na wysokość osiągniętego dochodu). Decydując się na tę formę opodatkowania tracimy możliwość korzystania z odliczeń i ulg (Internet i 1%podatku) oraz rozliczania się ze współmałżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Tej formy opodatkowanie nie możemy wybrać, jeśli przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub poprzedzającym rok podatkowy, wykonywaliśmy czynności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić firmy, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, tj. spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej euro. Podatek VAT Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest podatkiem od wartości dodanej, podatkiem pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru lub usługi przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT (ustawa o podatku od towarów i usług z dnia r., (Dz. U. z 2011, nr 177, poz z późn. zm.). Dla przedsiębiorcy pozostawanie podatnikiem VAT oznacza odprowadzanie należnego podatku

15 VAT, związanego ze sprzedażą towarów lub usług, jak również uzyskiwanie zwrotu podatku VAT, związanego z dokonywanymi zakupami. Obowiązek rejestracji VAT powstanie po przekroczeniu wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym w wysokości zł, a dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności. Podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, które jest potwierdzane przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5. Podatnikom przysługuje prawo wyboru rozliczania podatku VAT pomiędzy miesięcznym a kwartalnym sposobem płatności podatku. Opłata za zgłoszenie wynosi 170 zł. Podatnicy mogą też złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy: odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT, cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów, naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT. Jeśli zechcemy płacić podatek VAT zastanówmy się czy: cena naszego towaru lub usługi zawiera w sobie dużo kosztów, naszymi dostawcami są płatnicy VAT, jesteśmy dostawcami towarów lub usług dla płatników VAT. Pozostawanie płatnikiem VAT nakłada szereg obowiązków takich jak: prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT, konieczność wystawiania faktur VAT wszystkim odbiorcom, składanie deklaracji VAT w urzędzie skarbowym, ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych. Usługi transportu towarowego wewnątrz kraju opodatkowane są w stawce krajowej - 23% Inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 6.1. Kodeks pracy, przepisy sanitarne, ochrona przeciwpożarowa Każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przyznana jest zdolność prawna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa, dotyczących m.in. ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego. Jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia pracowników jest pracodawcą. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w

16 zakładzie pracy. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwy okręgowy inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego (SANEPID) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników (formularz zawiadomienia jest dostępny na stronie Zobowiązany jest także do złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności Zatrudnienie personelu Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek stosować przepisy prawa pracy zgodnie z Kodeksem pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz. U. z 1998, nr 21, poz. 94, t. j., z późn. zm.). Tworząc stanowisko pracy i zatrudniając pracowników należy również pamiętać, że do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie prawidłowej organizacji stanowiska pracy, sprawnych i bezpiecznych urządzeń oraz zapewnienie pracownikowi właściwych pomieszczeń higienicznosanitarnych. Pracownik przed przystąpieniem do pracy musi przejść badania lekarskie, poświadczające jego zdolność do pracy. Przed przystąpieniem do pracy pracownik musi też odbyć szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż stanowiskowy. W przypadku firmy transportowej przedsiębiorca musi przestrzegać przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowe przerwy i odpoczynki kierowców: kierowcy mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin na dobę, natomiast dwa razy w tygodniu wolno przedłużyć prowadzenie pojazdu do 10 godz.; kierowcy pojazdu nie wolno go prowadzić dłużej niż przez 4,5 godziny. Po tym czasie kierowca musi zrobić 45-minutową przerwę, chyba że zaczyna odpoczynek. Przerwa ta może być zastąpiona krótszymi, przerwami trwającymi minimum 15 minut każda, wykorzystywanymi w trakcie 4,5 godzinnego prowadzenia pojazdu. Przerwy te nie są wliczane do dziennego okresu wypoczynku. Nie można też podczas nich wykonywać innej pracy; tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin, natomiast można wydłużyć tygodniowy czas pracy do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy; w ciągu dwóch tygodni kierowca nie może przekroczyć 90 godzin prowadzenia pojazdu; kierowcy przysługuje każdej doby prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Może być on skrócony, ale nie mniej niż do 9 godzin i nie częściej niż 3 razy w ciągu tygodnia. Przy takim skróceniu równoważny okres wypoczynku trzeba wykorzystać przed końcem następnego tygodnia.

17 Można też podzielić odpoczynek na 2 lub 3 części, ale jedna z nich powinna wynosić co najmniej 8 kolejnych godzin, a dobowy odpoczynek - 12 godz.; doba dla załogi dwuosobowej prowadzącej pojazd trwa maksimum 30 godzin. Standardowe okresy prowadzenia pojazdu w przypadku załogi dwuosobowej: 4,5 h I kierowca, 4,5 h II kierowca, 4,5 h I kierowca, 4,5 h II kierowca, 12 h odpoczynek. Podczas prowadzenia pojazdu przez załogę dwuosobową nie są wymagane powyższe okresy przerw, gdyż czas oczekiwania oraz czas nie poświęcony prowadzeniu pojazdu nie jest uważany za czas wykonywania pracy; w przypadku prowadzenia pojazdu przez załogę dwuosobową, minimalny okres nieprzerwanego odpoczynku wynosi 8 godzin w każdym 30-godzinnym okresie. Nie jest dopuszczalny odbiór odpoczynku przez jednego z kierowców, gdy pojazd jest prowadzony przez drugiego kierowcę. Za odpoczynek uznaje się tylko ten czas, gdy pojazd znajduje się na postoju. Przewoźnicy muszą pamiętać, że dobowy odpoczynek nie może być w jadącym pojeździe, a na parkingu można go spędzić wyłącznie wtedy, gdy samochód wyposażony jest w miejsce do spania; maksymalnie po sześciu okresach jazdy dziennej lub sześciu dniach, kierowca zobowiązany jest skorzystać z odpoczynku tygodniowego. Postanowienia rozporządzenia określają go jako przedłużenie odpoczynku dziennego. Powinien on wynosić 45 godzin, przy czym dopuszczalne jest jego skrócenie do 36 godzin, jeśli jest odbierany w miejscu normalnej bazy pojazdu lub w miejscu zamieszkania kierowcy, albo do 24 godzin, jeśli jest odbierany w innym miejscu. Okres, o jaki został skrócony odpoczynek, przysługuje kierowcy do wykorzystania przed upływem trzeciego tygodnia po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie; jeśli praca wykonywana jest co najmniej przez 4 godziny w porze nocnej, to czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin na dobę. Pracodawca jest zobowiązany: poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, oraz uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o nie pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy, prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców, niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania za godziny nadliczbowe i za pracę w porze nocnej, w rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyjętym okresie rozliczeniowym, na wniosek kierowcy udostępniać mu ewidencję jego pracy Ochrona przeciwpożarowa W przypadku budowy lub adaptacji istniejącego budynku na bazę pojazdów lub biuro firmy, należy uwzględnić przepisy przeciwpożarowe. Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorca zobowiązany jest: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacji technicznych i technologicznych

18 wyposażyć obiekt, budynek lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach zapewnić osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji przygotować obiekt lub budynek do prowadzenia akcji ratunkowej ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Aby spełnić te wymogi, musimy już na etapie projektu budowlanego, czy adaptacji budynku uzgodnić szczegóły z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aby oddać budynek do użytku wymagana jest zgoda straży pożarnej, która wydaje postanowienie o dopuszczeniu budynku do użytkowania Licencja Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. Aby otrzymać licencję przedsiębiorca musi spełnić następujący szereg warunków: członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli: a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: a) euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) euro na każdy następny pojazd samochodowy; przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,

19 wiarygodności dokumentów lub środowisku; posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się: 1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 2) dokumentami potwierdzającymi: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, d) własność nieruchomości. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej; 3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką także obszaru; 4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji; 5) czas, na jaki licencja ma być udzielona. Do wniosku należy dołączyć: 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (RE- GON). 3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa umyślne (dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą): karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko ochronie środowiska, przeciwko warunkom pracy i płacy, przeciwko innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. 5. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do 19

20 dysponowanie nimi). 6. Oświadczenie, że w stosunku do osób wymienionych w pkt. 4 nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 7. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie. 8. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 9. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców oraz, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku (spełnienie ww. warunków dotyczy również przedsiębiorcy, o ile zamierza osobiście wykonywać przewozy). Organem wydającym licencję w krajowym transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy Wymagania dotyczące kierowców Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta: 1) ukończyła: a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: - C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, - C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: - C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, - D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, - D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną; 2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo