Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG. (Podsumowanie Summary)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG. (Podsumowanie Summary)"

Transkrypt

1 Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q4/2014 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl

2 Wstęp Introduction O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW) Pojazdy silnikowe Motor vehicles Spis treści Contents Podsumowanie Overview 3 Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU 7 Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment 12 Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie rynkowe Market environment 17 Samochody osobowe Passenger cars 19 Samochody dostawcze Light commercial vehicles 38 Samochody ciężarowe Commercial vehicles 40 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers 42 Autobusy Buses & coaches 44 Jednoślady Powered two-wheelers 45 Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services Leasing Leasing 48 Kredyty bankowe Bank loans 49 Ubezpieczenia Insurance 50 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie rynkowe Market environment 53 Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results 61 Inwestycje Investments 66 1

3 O nas About us KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 155,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: E: Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research T: E: Jakub Faryś President T: E: Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: E: 2

4 Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (PL) Environment (PL) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) Wskaźnik koniunktury Sentiment index Wskaźnik koniunktury Sentiment index PKB GDP Spowolnienie w strefie euro i sytuacja na Wschodzie wpływają na perspektywy polskiej gospodarki Eurozone slowdown and crisis in the East affect the outlook for Polish economy 3,4% 3,3% 2,8% 2,7% p 2,0% 1,4% 0,7% 0,8% 0,4% Nastroje firm Business sentiment Firmy słabiej oceniają sytuację, ale bez nasilenia obaw co do przyszłości Deterioration of current business sentiment, but no rise in anxiety for the future Nastroje konsumentów Consumer sentiment Po lipcowym pogorszeniu nastroje konsumentów znów polepszają się Consumer sentiment recovered after the temporary decrease in July Zmiany regulacyjne Regulatory changes Możliwość prowadzenia motocykli do 125 cm 3 na podstawie prawa jazdy kat. B Possibility to use motorcycles up to 125 cc based on B driving licence Rynek motoryzacyjny Automotive retail Nabywcy instytucjonalni Institutional customers Nabywcy indywidualni Individual customers 12,0 11,8 45,4 44,6 62,4 75,5 26,3 20,5 2,9 3,1 Q1-3/13 0,6 0,9 0,9 0,7 A B C D E F Sport & cabrio s szacunek estimate * Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) 77,6 71,2 Samochody osobowe Passenger cars 245,0 (+15%) 57,7 66,3 75,7 Segmenty Segments 71,8 65,5 76,9 97,6 148,9 (+22,8%)* 96,2 (+4,8%)* 78,3 69,1 * * Marki popularne Mass-market brands Q1-3/14* 42,5 49,8 Small / midsize SUV & crossover 3,1 4,9 Large SUV & crossover Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: 15,0 16,2 Small / midsize MPV Marki premium+ Premium+ brands 1,4 2,3 4,1 6,1 Large MPV Kombivan (Q1-3/14) 220,5 (+14%)* 24,7 (+25,7%)* SKODA 33,2 (28%) VW 23,0 (15%) TOYOTA 22,4 (31%) OPEL 19,4 (40%) FORD 18,4 (27%) KIA 12,6 (-7%) RENAULT 12,0 (13%) HYUNDAI 11,2 (-9%) DACIA 9,9 (21%) PEUGEOT 9,6 (6%) BMW 5,89 (30%) AUDI 5,08 (29%) MERCEDES 5,03 (21%) VOLVO 4,35 (20%) LEXUS 1,03 (100%) MINI 0,66 (16%) LAND ROVER 0,61 (21%) ALFA ROMEO 0,55 (-27%) PORSCHE 0,54 (63%) LANCIA 0,40 (-8%) 2,2 2,8 Minibus Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 3

5 Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny. Usługi finansowe Automotive retail. Financial services Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1-3/14) Usługi finansowe Financial services Samochody dostawcze<=3,5t LCV<=3.5t (+9,6%) Samochody ciężarowe>3,5t CV>3.5t (-0,1%) Przyczepy/naczepy>3,5t Trailers/semi-tr.>3.5t (+19,2%) Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t (+30,4%) Motocykle Motorcycles (+25,1%) Motorowery Mopeds (-17,5%) Rejestracje nowych pojazdów Registrations of new vehicles 81,9 66,5 Aktywa przekazane w leasing Assets financed by leasing companies Q1-3/13 Portfolio kredytów samochodowych Car loans portfolio 14,54 14,97 14,57 Q1-3/14 32,4 15,7 15,2 17,6 11,5 14,1 13,50 Ubezpieczenia komunikacyjne Motor insurance Q1-2/13 Q1-2/14 0,9 12, ,2 Liczba aktywów (w tys.) Number of assets (in th.) Wartość portfolio (w mld zł) Portfolio value (in PLN bn) ,28 4,06 2,70 2,69 2,74 2,88 1,73 1,75 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid (w mld zł) (in PLN bn) Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 4

6 Podsumowanie Overview Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (UE) Environment (EU) Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) PKB GDP Wzrost gospodarczy UE28 słabszy od przewidywań EU28 economy growth weaker than expected Rynek pojazdów Vehicle market I-III kw. 2014: systematyczne odbudowywanie sprzedaży w większości segmentów Q : gradual sales recovery in most segments (+6%) (+12%) 201,7 (0%) 24,4 (+3%) 75,2 76,6 66,8 69,0 62,3 71,2 68,9 103,0 66,5 68,9 66,4 0,2% 1,1% 1,4% 1,2% -0,3% -0,5% -0,1% -0,7% -0,7% ,4 7,8 7,8 7,2 7,2 7,2 8,6 9,0 7,3 8,6 8,5 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thou.) Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Samochody osobowe Passenger cars 367,9 (-0,7%) 172,0 141,6 113,7 112,4 123,1 131,7 124,6 136,7 115,5 104,8 106,6 26,7 SD i SC>3,5t LCV and CV>3.5t 86,7 (+4,1%) 25,4 24,3 27,5 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 3,30 (+18,3%) 26,9 0,81 1,07 0,95 1,25 0,75 0,97 1,05 1,34 0,79 1,39 1,12 Produkcja pojazdów (w tys.) Production of vehicles (in thousands) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 28,5 Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Pozostała produkcja motoryzacyjna Other automotive production 26,6 Produkcja ogółem Total production 84,8 (+3,3%) 23,7 24,0 Części i akcesoria* Parts and accessories* Silniki Engines Opony Tyres 26,4 28,9 26,7 27,2 28,3 (Q1-3/14) Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers +7,4% 29,7 26,8-8,5% -1,3% -6,2% Eksport (w mld euro, zmiana / ) Exports (in EUR bn, / change) Produkcja sprzedana (w mld zł) Production sold (in PLN bn) s szacunek estimate. *W stosunku do edycji rozszerzono o części mechaniczne i elektryczne związane głównie lub wyłącznie z silnikami do pojazdów samochodowych Compared to edition, additionaly included are mechanical and electric parts related exclusively or mainly to motor vehicle engines. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y 5

7 Jakub Faryś President PZPM T: E: Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: E: Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: E: Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive Line of Business KPMG in Poland T: E: Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive KPMG in Poland T: E: Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: E: 2014 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

RapoRt branży motoryzacyjnej

RapoRt branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie), Paweł Barański, Bartosz

Bardziej szczegółowo

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Zbigniew Liptak,

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars

passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars POLSKA poland Tractors Samochody ciężarowe Buses Ciągniki samochodowe Motorcycles Autobusy Rośnie liczba rejestracji W roku (z tego roku pochodzą najnowsze dane GUS) park pojazdów samochodowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS EDYCJA 4. LISTOPAD 2013 4TH EDITION NOVEMBER 2013 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS PARTONAT

Bardziej szczegółowo