RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY"

Transkrypt

1 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2014

2 Office market in Kraków As of the end of Q3 2014, the total office stock in Kraków was estimated at some 696,000 sq m, of which 625,000 sq m was rentable space, while remaining 71,000 sq m was owner-occupied space. This ranks the Małopolska capital as the most dynamically developing regional office hub. Development activity in the historic centre of Kraków is limited by its tight street layouts and restrictive planning policies. Therefore, only 103,500 sq m, some 16% of the total stock, is located in this area. Vast majority of office space is situated in non-central parts of the city, in particular the southern areas of Prądnik Biały and Prądnik Czerwony, the north-western Podgórze area and the corridor along Armii Krajowej Street (in south-eastern Bronowice). In the period from Q1 to Q3 2014, the new supply of office space in Kraków reached the level of 87,600 sq m that has not been recorded before. In Q3 2014, six new office developments were completed: Kapelanka 42 by Skanska, Enterprise Park II developed by Avestus Real Estate, 4 th stage of Quattro Business Park by Buma Group, Aleja Pokoju 5, Grupa Buma Amsterdam the building forming a part of Orange Office Park developed by East-West Development Office, Futuro completed by Profuturo and Centrum Biurowo-Finansowe Kurniki 9 by AG System, increasing the existing stock by 67,600 sq m. In addition, as of the end of September 2014, there was approximately 111,300 sq m of office space under construction in 12 new schemes, comprising both single office buildings and following stages of large office complexes. Taking current development schedules into consideration, an assumption can be made that by the end of 2014 some 17,600 sq m of new office supply will have been delivered to the market. As a result, a new supply in Kraków in 2014 may reach record breaking level of 105,000 sq m. Moreover, approximately 74,500 sq m of space scheduled for 2015 and 19,200 sq m scheduled for 2016 were identified at the construction stage. The local office market has witnessed robust tenants activity for several years. It should be indicated that the take-up recorded in three quarters of 2014 was nearly as high as in the whole The volume of lease agreements signed in the period from January to September 2014 amounted to 93,800 sq m, approximately 35% increase when compared to the analogical period of Office demand in Kraków has traditionally been dominated by companies operating in the financial, IT, professional services and BPO/SSC sectors. The city is a leader among Polish locations in terms of number of BPO/SSC companies operating in the market with approximately 30,600 people employed in this sector. Simultaneously, the Małopolska capital is ranked as one of the most attractive location for the BPO/ SSC sector and its further growth is expected in the forthcoming years. Kraków has noted the lowest vacancy rate among all major office markets since According to Knight Frank market research, only 21,000 sq m of the office stock was available for lease in Kraków in September 2014, representing some 3.4% of the total existing stock. The vacancy rate remained stable when compared to the previous quarter, despite record volume of new supply delivered to the market. Asking rents in Kraków remain stable in most of buildings. Average rents in A-class buildings range between EUR 13.5 and EUR 14.5/sq m/month while accommodation in B-class stock is most often priced at EUR 10 and 12/sq m/month. Effective rates are usually approximately 10-20% below the asking level. As in other office markets, the decision making process and key selection criteria depends on the profile and scale of activities of potential tenants. In most cases, the price is the crucial criterion although the location also plays an important role. Other issues, such as modern technological solutions, management systems, developer s experience and adherence to ecological standards, have become increasingly important. Aware of their own needs, tenants actively cooperate with the developers to customize office space so that it is optimal in terms of space division (open space floor or other solutions), deployment of workstations, density and location of equipment and social premises 2

3 OFFICE MARKET IN KRAKÓW / RYNEK BIUROWY W KRAKOWIE MAP 1 / MAPA 1 Office buildings completed in the period of Q1-Q and projects under construction / Budynki biurowe ukończone w okresie I-III kw i projekty w budowie KEY / LEGENDA Schemes under construction / Projekty w budowie Schemes completed in the period of Q1-Q Projekty ukończone w okresie I-III kw roku Project / Projekt Office space (sq m) / Powierzchnia biurowa (m 2 ) Owner / Właściciel Schemes completed in the period of Q1-Q / Projekty ukończone w okresie I-III kw roku 1 ALMA Tower UBM AG 2 Biuromax Biuromax 3 Browar Lubicz Pałac Goetzów Balmoral Properties 4 Centrum Biurowo-Finansowe Kurniki AG System 5 Enterprise Park II Avestus Real Estate 6 Futuro Profuturo 7 Kapelanka Skanska 8 Orange Office Park Amsterdam East-West Development Office 9 Pascal GTC 10 Quattro Business Park budynek D Grupa Buma Schemes under construction / Projekty w budowie 11 Aleja Pokoju Grupa Buma 12 Avia GD&K 13 Benaco DK Development Office building in the area of Bronowicka St. 14 and Balicka st. / Budynek biurowy w rejonie ulic Firma Teresa Łoboz Bronowickiej i Balickiej 15 Bonarka 4 Business buildings/budynki E, F Trigranit 16 Browar Lubicz budynek/building G Balmoral Properties 17 Green Office Center Masonia Sarastro 18 Herbewo Prądnicka Herbewo International 19 Mix Biura Jasnogórska MIX-NIERUCHOMOŚCI 20 Opolska Business Park I etap/1 st stage Echo Investment 21 Orange Office Park - Rotterdam East-West Development Office 22 Quattro Business Park budynek/building FIVE Grupa Buma 3

4 Key Facts The highest volume of office space under construction since 2008 The lowest vacancy rate in Poland Stable rental rates CHART 1 / WYKRES 1 Annual supply of rentable office space in Kraków / Roczna podaż powierzchni biurowej na wynajem w Krakowie f/p sq m / m NEW SUPPLY (LEFT AXIS) / NOWA PODAŻ (LEWA OŚ) NEW SUPPLY - FORECAST (LEFT AXIS) / NOWA PODAŻ - PROGNOZA (LEWA OŚ) SUPPLY CUMULATIVE (RIGHT AXIS) / NOWA PODAŻ - PROGNOZA (PRAWA OŚ) sq m / m 2 Fakty f/p 2015f/p Source / Źródło: Knight Frank f/p - forecast / prognoza Najwyższy od 2008 roku wolumen powierzchni biurowej w budowie CHART 2 / WYKRES 2 Vacancy rate in Kraków / Współczynnik pustostanów w Krakowie Najniższy w Polsce współczynnik pustostanów 14% 13,2% 12% 13,1% 10,9% Stabilne stawki czynszu 10% 8% 10,4% 9,3% 6,7% 6% 4,9% 5,1% 4% 2% 5,3% 4,1% 2,9% 3,2% 4,3% 3,4% 3,4% 0% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Source / Źródło: Knight Frank CHART 3 / WYKRES 3 Quarterly take-up in Kraków / Kwartalny popyt na powierzchnię biurową w Krakowie Q1 / I KW. Q2 / II KW. Q3 / III KW. Q4 / IV KW. sq m / m Orange Office Park, East-West Development Office Source / Źródło: Knight Frank 4

5 OFFICE MARKET IN KRAKÓW / RYNEK BIUROWY W KRAKOWIE Rynek biurowy w Krakowie Na koniec III kwartału 2014 roku całkowite zasoby biurowe Krakowa szacowano na około m 2, z czego m 2 było przeznaczone na wynajem, zaś pozostałe m 2 to powierzchnia przeznaczona na własne potrzeby właścicieli. Czyni to stolicę Małopolski największym i najdynamiczniej rozwijającym się regionalnym rynkiem biurowym. W centrum Krakowa ze względu na jego historyczny charakter oraz niewielką liczbę działek przeznaczonych pod zabudowę komercyjną, zlokalizowane jest około m 2 powierzchni biurowej na wynajem, co stanowi jedynie 16% ogółu podaży w mieście. Zdecydowana większość powierzchni biurowej znajduje się na obszarach pozacentralnych. Do głównych obszarów koncentracji powierzchni biurowej należą: południowa część dzielnic Prądnik Biały i Prądnik Czerwony, północno-zachodnia część Podgórza oraz obszar wzdłuż ulicy Armii Krajowej (południowo-wschodnia część dzielnicy Bronowice). Po trzech kwartałach 2014 roku nowa podaż powierzchni biurowej w Krakowie osiągnęła nienotowany dotychczas poziom ponad m 2. W III kwartale 2014 roku oddano do użytku 6 nowych projektów: Kapelanka 42 firmy Skanska, Enterprise Park II zrealizowany przez Avestus Real Estate, IV etap Quattro Business Park Grupy Buma, budynek Amsterdam, wchodzący w skład Orange Office Park (East-West Development Office), budynek Futuro zrealizowany przez spółkę Profuturo i Centrum Biurowo-Finansowe Kurniki 9 firmy AG System, które dostarczyły na krakowski rynek łącznie m 2 powierzchni biurowej. Na koniec września 2014 w fazie realizacji znajdowało się ponad m 2 powierzchni biurowej na wynajem w 12 projektach, stanowiących zarówno samodzielne obiekty, jak i kolejne etapy większych kompleksów biurowych. Według harmonogramów prac deweloperów m 2 zostanie oddane do użytku jeszcze w 2014 roku, w rezultacie nowa podaż w 2014 roku może osiągnąć rekordowy poziom m 2. Ponadto w budowie pozostawało m 2 powierzchni, której oddanie do użytku planowane jest na 2015 rok oraz m 2 z datą ukończenia w 2016 roku. Od kilku lat popyt na powierzchnie biurowe w Krakowie utrzymuje się na wysokim poziomie, a zainteresowanie najemców lokalnym rynkiem wzrasta. Warto podkreślić, że w okresie od stycznia do końca września 2014 roku wynajęte zostało niemal tyle samo co w całym 2013 roku. W trzech kwartałach 2014 roku zawarto transakcje obejmujące łącznie blisko m 2, o 35% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Popyt na powierzchnie biurowe w Krakowie generowany jest przede wszystkim przez firmy z branży finansowej, informatycznej, usług profesjonalnych oraz z sektora BPO/ SSC, w którym w Krakowie zatrudnione jest łącznie ponad osób. Miasto jest liderem wśród polskich miast regionalnych pod względem liczby podmiotów działających w tym sektorze. Jednocześnie stolica Małopolski jest jednym z wiodących ośrodków pod względem rozwoju sektora BPO/SSC na świecie i spodziewany jest jego dalszy dynamiczny rozwój. Od 2012 roku Kraków odnotowuje najniższy poziom wskaźnika powierzchni niewynajętej ze wszystkich regionalnych rynków biurowych w Polsce. Według analizy przeprowadzonej przez Knight Frank, pod koniec września 2014 roku w mieście znajdowało się około m 2 dostępnej powierzchni biurowej przeznaczonej na wynajem. Wolumen ten Kapelanka 42, Skanska Property Poland, Kraków reprezentował 3,4% lokalnych zasobów. Wielkość współczynnika pustostanów utrzymała się na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem, pomimo rekordowego wolumenu nowej podaży, jaka zasiliła lokalny rynek. Wywoławcze stawki czynszów w stolicy Małopolski utrzymują się na stabilnym poziomie. Przeciętne stawki ofertowe w budynkach klasy A mieściły się w przedziale od 13,5 do 14,5 EUR/ m 2 /miesiąc, natomiast w budynkach klasy B między 10 a 12 EUR/m 2 /miesiąc. Stawki efektywne są zazwyczaj niższe od wywoławczych o ok %. Podobnie jak na pozostałych rynkach, kryteria wyboru nieruchomości przez potencjalnych najemców różnią się w zależności od profilu i skali ich działalności. W większości przypadków główne kryterium wyboru stanowi cena, choć ważna jest również lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabierają także nowe elementy, jak nowoczesne rozwiązania technologiczne, sposoby zarządzania, doświadczenie inwestycyjne dewelopera, czy certyfikacja ekologiczna. Najemcy aktywnie współpracują z deweloperami na etapie wykończenia wynajętej powierzchni biurowej tak, żeby nadać jej jak najbardziej optymalne dla swojej specyfiki działalności parametry m.in. odpowiedni podział powierzchni, preferowane rozlokowanie stanowisk pracy i ich zagęszczenie, umiejscowienie i wyposażenie pomieszczeń socjalnych. 5

6 Znaczny wolumen nowej podaży i podaży w budowie Stawki czynszu na stabilnym poziomie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Rosnący udział podaży w budowie w największych miastach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych Rosnące zainteresowanie inwestorów rynkami regionalnymi COMMERCIAL MARKET As one of the largest and most experienced research teams operating across Polish commercial real estate markets, Knight Frank Poland provides strategic advice, forecasting and consultancy services to a wide range of commercial clients including developers, investment funds, financial and corporate institutions as well as private individuals. We offer: strategic consulting, independent forecasts and analysis adapted to clients specific requirements, market reports and analysis available to the public, tailored presentations and market reports for clients. Reports are produced on a quarterly basis and cover all sectors of commercial market (office, retail, industrial, hotel) in major Polish cities and regions (Warsaw, Kraków, Łódź, Poznań, Silesia, Tricity, Wrocław). Long-term presence in local markets has allowed our research team to build in-depth expertise of socio-economic factors affecting commercial and residential real estate in Poland. Jako jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów monitorujących rynek nieruchomości w Polsce, świadczymy usługi doradcze, opracowujemy prognozy oraz diagnozujemy wszystkie sektory rynku nieruchomości. Naszym klientom, do których należą m.in. deweloperzy, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy indywidualni, oferujemy: doradztwo strategiczne, niezależne prognozy i analizy dostosowane do specyficznych wymogów klientów, prezentacje na indywidualne zapotrzebowanie/zamówienie. Prowadzimy kwartalnie aktualizowane bazy danych, obejmujące wszystkie sektory rynku nieruchomości komercyjnych (biurowy, handlowy, magazynowy, hotelowy) w głównych miastach i regionach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Śląsk, Trójmiasto, Wrocław). Dzięki naszym oddziałom w tych lokalizacjach, posiadamy wiedzę o lokalnych rynkach, którą wykorzystujemy w przygotowywaniu raportów. OUR RECENT PUBLICATIONS / NASZE NAJNOWSZE PUBLIKACJE: 2014 Poland in a European context / 2014 Polska na tle Europy Office market in Wrocław: Q Rynek biurowy we Wrocławiu: II kw REPORT Q / RAPORT III KW OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE PRIME YIELDS REMAIN UNDER Office Market DOWNWARD PRESSURE in Warsaw: Q / Rynek Biurowy w Warszawie: III kw Knight Frank Research Reports are available at KnightFrank.com.pl/en/research/ Knight Frank Sp. z o.o This report is published for general information only and not to be relied upon in any way. Although high standards have been used in the preparation of the information, analysis, views and projections presented in this report, no responsibility or liability whatsoever can be accepted by Knight Frank for any loss or damage resultant from any use of, reliance on or reference to the contents of this document. As a general report, this material does not necessarily represent the view of Knight Frank in relation to particular properties or projects. Reproduction of this report in whole or in part is not allowed without prior written approval of Knight Frank to the form and content within which it appears. REPORT POLAND COMMERCIAL MARKET 2014 Q3 OFFICES RETAIL INVESTMENT Commercial Market in Poland: Q Rynek Komercyjny w Polsce: III kw Contacts in Poland: Elżbieta Czerpak ASSET MANAGEMENT Monika A. Dębska Pastakia ASSET MANAGEMENT OFFICES AND LOGISTICS Bartłomiej Łepkowski ASSET MANAGEMENT RETAIL Agnieszka Mielcarz CAPITAL MARKETS Jakub Jonkisz COMMERCIAL AGENCY LANDLORD REPRESENTATION Izabela Potrykus-Czachowicz COMMERCIAL AGENCY TENANT REPRESENTATION Marek Ciunowicz COMMERCIAL AGENCY RETAIL Paweł Materny PROPERTY MANAGEMENT Magdalena Oksańska VALUATIONS Grzegorz Chmielak Contacts in London: INTERNATIONAL Matthew Colbourne Knight Frank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek działań podjętych na podstawie zawartości niniejszego raportu. Pomimo przeprowadzenia szczegółowych badań i zachowania należytej staranności Knight Frank nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje zawarte w raporcie są prawdziwe lub że nie uległy dezaktualizacji. Powielanie części lub całości opracowania tylko za zgodą Knight Frank.

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RAPORT II KW. 214 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE BIURA Dynamiczny wzrost zasobów powierzchni biurowej. HANDEL Wzmożona aktywność deweloperska na średnich i małych rynkach. INWESTYCJE Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY 214 BIUROWY HANDLOWY INWESTYCYJNY MAGAZYNOWY Rekordowy rok pod względem nowej podaży w Polsce Znaczący wolumen podaży w budowie na głównych rynkach Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM RAPORT 214 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 1-LETNIM POLSKA NA TLE EUROPY: RYNEK BIUROWY UJĘCIE 1-LETNIE Miniona dekada była okresem znaczących zmian ekonomicznych jak i politycznych w Polsce.

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT SPRING 2015. A Cushman & Wakefi eld Research Publication

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT SPRING 2015. A Cushman & Wakefi eld Research Publication MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefi eld Research Publication SPRING 215 MARKETBEAT A Cushman & Wakefi eld Research Publication Dear Sir / Madam, Cushman & Wakefi eld is the

Bardziej szczegółowo

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013 MARKETbeat POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefield Research Publication autumn 213 MARKETbeat A Cushman & Wakefeld Research Publication Dear Sir / Madam, TABLE OF CONTENTS Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie!

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! 2 2014 price 15 PLN (including 8% VAT) Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. gwarantuje: pomoc w zbudowaniu biznesu w Tarnowie, bardzo korzystne warunki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Spis treści TABLE of contents

Spis treści TABLE of contents 2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo