AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r."

Transkrypt

1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW marzec 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków prosimy kierować do

2 1. 40 decyzji kadrowych, które mogą zaprowadzić cię przed sąd : opisy przypadków, wyjaśnienia wątpliwości, gotowe procedury, postępowania i wzory dokumentów / [aut. i konsult. Małgorzata Celuch, Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik].- Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Grupa Wydawnicza Oświata, cop. Sygnatura: 18507/III + CD-ROM 2. Air traffic control : human performance factors / Anne R. Isaac with Bert Ruitenberg.- Farnham Surrey, England ; Burlington VT : Ashgate, cop Sygnatura: 18284/III 3. Applying the fundamentals of project management : workbook / Project Management Institute.- Newtown Square : Project Management Institute, cop. Sygnatura: 2960/IV 4. Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych : biuletyn Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego / [red. nauk. Ryszard Lewiński].- Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sygnatura: 18489/III 5. Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych / red. nauk. Bernard Wiśniewski.- Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Sygnatura: 18444/III, 18479/III 6. Bezpieczna Europa z perspektywy Wschodu / pod red. Wiesława Walkiewicza.- Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Sygnatura: 18518/III 7. Budżet ogólny Unii Europejskiej / Katarzyna Żukrowska.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, (Studia Europejskie : podręcznik akademicki.) Sygnatura: 18517/III 8. Calculus I : with 528 figures / Jerrold Marsden, Alan Weinstein.- 2nd ed.- New York [i in.] : Springer-Verlag, cop (Undergraduate Texts in Mathematics) Sygnatura: 18242/III 9. Calculus II : with 297 figures / Jerrold Marsden, Alan Weinstein.- 2nd ed.- New York [i in.] : Springer-Verlag, cop (Undergraduate Texts in Mathematics) Sygnatura: 18243/III

3 10. Calculus III : with 431 figures / Jerrold Marsden, Alan Weinstein.- 2nd ed.- New York [i in.] : Springer-Verlag, cop (Undergraduate Texts in Mathematics) Sygnatura: 2945/IV 11. Contemporary logistics : international edition / Paul. R. Murphy, Donald F. Wood.- 10th ed.- Upper Saddle River : Prentice Hall : Pearson, cop. Sygnatura: 18294/III 12. Człowiek - miasto - region : związki i interakcje : księga jubileuszowa profesora Bohdana Jołowieckiego / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Marka S. Szczepańskiego, Weroniki Ślęzak-Tazbir ; [Euroreg ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, Sygnatura: 18367/III 13. Determinanty domeny kognitywnej w fazie planowania działań na szczeblu brygady zmechanizowanej (pancernej) : rozprawa doktorska / Konrad Malasiewicz ; pod kier. nauk. Jana Posobca ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Diagnoza strategiczna systemu obrony przeciwlotniczej : rozprawa habilitacyjna / Adam Radomyski ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Dictionary of project management terms / J. LeRoy Ward.- 3nd ed.- Arlington : ESI International, Sygnatura: 9411/II 16. Dzieje oręża polskiego : średniowiecze / Zbigniew Grabowski, Paweł Przeździecki ; [Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności].- Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sygnatura: 2964/IV 17. Dziesięć wieków oręża polskiego = Ten centuries of Polish Armed Forces / oprac. Wojciech Markert na podstawie materiałów Wojskowego Biura Badań Historycznych ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności.- Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sygnatura: 2965/IV 18. Efektywność działań polskich kontyngentów wojskowych tworzonych z etatowych jednostek w operacjach ekspedycyjnych : rozprawa doktorska / Mirosław Różański ; pod kier. nauk. Michała Huzarskiego ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON,

4 Sygnatura: S/ Elementy nauki o przedsiębiorstwie / Wacław Szymanowski, Mieczysław Szczawiński.- Warszawa : Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], Sygnatura: 18516/III 20. Excellence in warehouse management : haw to minimise costs and maximise value / by Stuart Emmett.- Chichester, West Sussex, England : Wiley, cop Sygnatura: 18283/III 21. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Tomasz R. Aleksandrowicz.- Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.- Warszawa : Difin, (Zarządzanie Bezpieczeństwem) Sygnatura: 18036/III, 18037/III, 18038/III 22. Glokalizacja / red. nauk. Kazimierz Kuciński.- Warszawa : Difin, Sygnatura: 18056/III 23. Historia Finlandii / Barbara Szordykowska.- Warszawa : Wydawnictwo Trio, Sygnatura: 18501/III 24. Historia współczesnej Afryki : pół wieku niepodległości / Martin Meredith ; przeł. Stanisław Piłaszewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, (Świat Orientu.) Sygnatura: 18521/III 25. Inicjatywy pokojowe w kształtowaniu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie : rozprawa doktorska / Michał Filipczak ; pod kier. nauk. Ryszarda Olszewskiego ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Instrukcja obsługi magazynu chemicznego : czyli wszystko, co prowadzący magazyn o magazynowaniu chemii wiedzieć powinien, ale nie ma kogo spytać... / Marek Różycki.- Mikołów : Wydawnictwo Sprawdzonych Informacji Emerpress, Sygnatura: 354/I 27. Inwentaryzacja : zasady i praktyka.- Warszawa : Rachunkowość, [2010]. Sygnatura: 2951/IV 28. Konstantynopol 1204 / Sławomir Leśniewski.- Warszawa : "Bellona", cop (Historyczne Bitwy.) Sygnatura: 9434/II

5 29. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny /Czesław Bywalec.- Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, (Ekonomia) Sygnatura: 18371/III 30. Korupcja w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Paweł Chodak ; kier. nauk. Witold Pokruszyński ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Kształtowanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez dyplomację wojskową / Andrzej Turek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach.- Warszawa ; Pruszków : Wydawnictwo M.M., Sygnatura: 18499/III 32. Lech Wałęsa - idea i historia : biografia polityczna legendarnego przywódcy "Solidarności" do 1988 roku / Paweł Zyzak.- Kraków : Wydawnictwo Arcana, (Arkana Historii.) Sygnatura: 18506/III 33. Leonardo da Vinci : dzieła wszystkie / Frank Zölner ; [tł. Anna Cichowicz].- Köln : Taschen : TMC Art, cop Sygnatura: 2946/IV 34. Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów : poradnik praktyczny / Marek Różycki.- Mikołów : Redakcja "Towary Niebezpieczne", (Jak to Zrobić Dobrze.) Sygnatura: 18514/III 35. Managing aviation projects from concept to completion / Triant G. Flouris and Dennis Lock.- Farnham Surrey, England ; Burlington VT : Ashgate, cop Sygnatura: 18299/III 36. Manewrowość współczesnych samolotów wielozadaniowych a taktyka walk powietrznych : rozprawa doktorska / Marcin Miodoński ; pod kier. nauk. Jerzego Gotowały ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Manewrowość współczesnych samolotów wielozadaniowych a taktyka walk powietrznych : załączniki do rozprawy doktorskiej / Marcin Miodoński ; pod kier. nauk. Jerzego Gotowały ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/8261

6 38. Microsoft SQL Server 2008 : vademecum administratora / William R. Stanek ; [przekł. Witold Sikorski].- Warszawa : APN Promise, (Vademecum Administratora ) Sygnatura: 9414/II 39. Mierniki statystyczne / Helena Kassyk-Rokicka.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Sygnatura: 18373/III 40. Międzynarodowe prawo Internetu / Joanna Kulesza.- Poznań : Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Michał Rozwadowski, Sygnatura: 18495/III 41. MS Project 2010 i MS Project Server 2010 : efektywne zarządzanie projektami i portfelem projektów / Sebastian Wilczewski.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. Sygnatura: 18338/III 42. Obronność w dokumentach strategicznych wybranych państw w dobie intensyfikacji procesów rynkowych / Weronika Jakubczak.- Słupsk : Fundacja Pro Pomerania, Sygnatura: 9437/II 43. Ochrona dóbr kultury przez polski kontyngent wojskowy podczas międzynarodowych działań stabilizacyjnych w Iraku ( ) : rozprawa doktorska / Katarzyna Góralczyk ; pod kier. nauk. Dariusza Kozerawskiego ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Ochrona ludności w warunkach konfliktu zbrojnego w Polsce : rozprawa doktorska / Grzegorz Abgarowicz ; kier. nauk. Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Odpowiedzialność w Unii Europejskiej : rzeczywistość czy iluzja? / red. nauk. Anna Sroka ; Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, (Wizje Europy ; 13.) Sygnatura: 9435/II 46. Operations management : contemporary concepts and cases / Roger G. Schroeder, Susan Meyer Goldstein, M. Johnny Rungtusanatham.- 5th ed.- Boston [i in.] : McGraw-Hill/Irwin, (The McGraw-Hill/Irwin Series Operations and Decision Sciences) Sygnatura: 18246/III

7 47. Organizational behavior : [essentials] / Steven L. McShane, Mary Ann von Glinow.- New York : McGraw-Hill/Irwin, cop Sygnatura: 18218/III 48. Perspektywy wykorzystania kształcenia na odległość w wyższym szkolnictwie wojskowym / Piotr Gawliczek ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa / Sławomira Wronkowska.- Wyd. 3 popr. i uzup.- Poznań : "Ars boni et aequi", cop Sygnatura: 18519/III 50. Polska po 20 latach wolności / red. Marta Bucholc [et al.].- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. Sygnatura: 18513/III 51. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa : modele pomiaru i ich ryzyko / Katarzyna Kuziak.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN ; nr 200.) Sygnatura: 18414/III 52. Practice standard for project risk management / Project Management Institute- Newtown Square : Project Management Institute, cop Sygnatura: 2959/IV 53. Practice standard for work breakdown structures / Project Management Institute.- 2nd ed., reaffirmed March - Newtown Square : Project Management Institute, cop Sygnatura: 2958/IV 54. Problemy europejskiej polityki bezpieczeństwa / Bogdan Panek.- Gdańsk ; Słupsk : Fundacja Pro Pomerania, Sygnatura: 9436/II 55. Przewodnik po cywilnych służbach specjalnych od UB do ABW / Rafał Pieja.- Mikołów : Emerpress, Sygnatura: 18515/III 56. Przydatność szkoleń prowadzonych metodą kształcenia na odległość do podniesienia świadomości społecznej o reagowaniu na zagrożenia : rozprawa doktorska / Tomasz Zwęgliński ; promotor Stanisław Śladkowski ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ CD-ROMy

8 57. Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, Sygnatura: 2972/IV 58. Public relations we współczesnym świecie : między służbą organizacji i społeczeństwu / wybór i red. Jerzy Olędzki ; w zbiorze m.in.: James E. Grunig [et al.]. ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Sygnatura: 18494/III 59. Q and As for the PMBOK guide / ed. by Frank T. Anbari.- 4nd ed.- Newtown Square : Project Management Institute, cop Sygnatura: 9424/II 60. Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Alfreda Kamińska.- Warszawa : Difin, Sygnatura: 18375/III 61. Regionalne systemy innowacji w Polsce / Arkadiusz Świadek.- [Warszawa] : Difin, [2011]. Sygnatura: 18376/III 62. Rosja : walka o kształt ustrojowy państwa / Anna Jach.- Kraków : Księgarnia Akademicka, (Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro : polityka - kultura - religia ; t. 1.) Sygnatura: 18505/III 63. Sieci teleinformatyczne w procesie dowodzenia komponentem wojsk lądowych : rozprawa habilitacyjna / Piotr Dela ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego : rozprawa doktorska / Krzysztof Łojek ; oprac. pod kier. Bogdana Zdrodowskiego ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Słownik terminów statystycznych : angielsko-polski, polsko-angielski / Tadeusz Walczak.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Sygnatura: 9410/II 66. Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym / Miron Lakomy.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Sygnatura: 18522/III

9 67. Strategia umiędzynarodowienia wyższych uczelni wojskowych : rozprawa doktorska / Andrzej Soboń ; pod kier. nauk. Ryszarda Chrobaka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Środki ochrony praw własności intelektualnej / Paweł Podrecki.- Warszawa : LexisNexis Polska, (Monografie.) Sygnatura: 9409/II 69. 'Tadeusz Kościuszko' 7th fighter squadron : / Tomasz J. Kopański ; Ministry of National Defence. Education and Promotion of Defence Department.- Warsaw : Military Centre for Civic Education, Sygnatura: 2963/IV 70. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój : między starym a nowym paradygmatem / Marek W. Kozak ; EUROREG. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop Sygnatura: 18378/III 71. Wartości i cechy przywódcze dowódców w jednostkach rozpoznawczych wojsk lądowych : rozprawa doktorska / Sławomir Iwanowski ; pod kier. nauk. Marka Wrzoska ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce : wybrane zagadnienia / Adam Wielomski, Paweł Bała.- Warszawa : Arte Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Sygnatura: 18503/III 73. Zarys systemu prawa policyjnego / Karol Sławik.- Stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Sygnatura: 18161/III, 18162/III 74. Zarządzanie bezpieczeństwem w świetle nauk społecznych : rozprawa doktorska / Marcin Mazurek ; kier. nauk. Bogdan Szulc ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/ Zarządzanie międzykulturowe / pod red. Beaty Glinki i Adama W. Jelonka.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop Sygnatura: 18140/III 76. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B / Grażyna Wieteska.- Warszawa : Difin,

10 Sygnatura: 18231/III 77. Zwalczanie sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska / Wojciech Więcek ; pod kier. nauk. Witolda Lidwy ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, Sygnatura: S/8269

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro / Joanna Stawska ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź :

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne wybór podręczników dla szkół policealnych i wyższych Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Ewa Lewicka Postępowanie administracyjne 1. Adamiak,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo