Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2"

Transkrypt

1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Instalacja bazy danych AdventureWorks 2012, Zapytania typu SELECT, Indeksy, Plan wykonania zapytań Instrukcja do laboratorium II: I. Instalacja i konfiguracja bazy danych AdventureWorks II. Budowa zapytań typu SELECT III. Tworzenie indeksów IV. Plan wykonania zapytań V. Zadanie Rafał Grycuk

2 I. Instalacja i konfiguracja bazy danych AdventureWorks 2012 I.1. Czym jest AdventureWorks 2012? AdventureWorks 2012 jest przykładową bazą danych zbudowaną w oparciu o fikcyjną firmę Adventure Works Cycles. Jest to duża między narodowa firma zajmująca się produkcją rowerów zarówno z kompozytów jak i metali. Dystrybucja produktów obejmuje rynki całego świata w tym: Europy, Azji, Ameryki Północnej. Centrala firmy znajduje się w Bothell, gdzie firma zatrudnia ok. 500 pracowników. I.2. Instalacja bazy danych I.2.1. Pierwszym krokiem instalacji jest pobranie oraz rozpakowanie bazy danych z poniższej strony: I.2.2. Rozpakowaną bazę danych przenosimy do folderu: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA Rys. 1 I.2.3. Następnie należy uruchomić SQL Server Management Studio (SSMS), zalogować się do serwera (na konto posiadające uprawnienia montowania baz danych, np. Administrator, sa). I.2.4. Kolejno należy rozwinąć drzewko serwera, kliknąć prawym przyciskiem na węźle Databases oraz wybrać Attach. Pojawi się okno montowania bazy danych.

3 Rys. 2 I.2.5. W kolejnym kroku należy wybrać Add. Zaznaczyć bazę danych AdventureWorks i nacisnąć OK. I.2.6. W ten sposób zamontowano bazę danych na serwerze. I.2.7. Proszę dokładnie zapoznać się ze strukturą oraz obiektami bazy danych AdventureWorks. Będzie ona wielokrotnie dostarczycielem danych dla zadań laboratoryjnych. II. Wyszukiwanie danych (zapytanie typu SELECT) II.1. Słowo teorii Zapytania SELECT należą do typu zapytań DQL (ang. Data Query Language). Służą one do wyszukiwania oraz reprezentacji danych. Zapytanie to posiada następującą składnię: SELECT select_list [ INTO new_table ] [ FROM table_source ] [JOIN table_source] [ON join_condition] [ WHERE search_condition ] [ GROUP BY group_by_expression ] [ HAVING search_condition ] [ ORDER BY order_expression [ ASC DESC ] ] Powyższy schemat jest w pełni modyfikowalny. Nie wszystkie klauzule w zapytaniu muszą zostać wykorzystane, muszą natomiast występować w wyżej wymienionej kolejności. Zapytania typu SELECT należą do standardu SQL i zostały zmodyfikowane dla potrzeb języka T-SQL.

4 III. Tworzenie indeksów III.1. Słowo o indeksach. Indeksy są obiektami bazodanowymi mającymi na celu przyspieszenie wyszukiwania danych. Często zdarza się że wykorzystanie indeksu znacznie przyspieszy proces wyszukiwania. Wyróżniamy trzy typy indeksów: Główny (primary index) Zgrupowany (clustered index) Niezgrupowany (Nonclustered index) III.2. Tworzenie indeksu Indeksy tworzymy z poziomu GUI albo z poziomu kodu. Pierwsza metoda wygląda następująco: III.2.1. Rozwijamy tabelę na którą chcemy nałożyć indeks III.2.2. Klikamy prawym przyciskiem na Indexes wybieramy New Index oraz typ indeksu który chcemy założyć. Pojawia się okienko tworzenia indeksu. III.2.3. W zakładce index key columns wybieramy add III.2.4. W kolejnym oknie wybieramy kolumnę oraz klikamy OK III.2.5. Indeks został utworzony Rys. 3 Z poziomu kodu można stworzyć indeks w następujący sposób: Schemat tworzenia indeksu: CREATE [UNIQUE] [CLUSTERED] [NONCLUSTERED] INDEX nazwa_indeksu ON {tabela/widok} (kolumna [Asc/Desc] [, n]) [With <opcja _indeksu>[ n]] <opcja indeksu>::= {PAD_INDEX FILLFACTOR = współczynnik_wypełnienia IGNORE_DUP_KEY DROP_EXISTING STATISTIC_NO_RECOMPUTE SORT_IN_TEMPDB } Przykład tworzenia indeksu

5 USE [AdventureWorks2012] GO CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [NonClusteredIndex ] ON [Person].[ Address] ( [rowguid] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) GO Wersja alternatywna ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD UNIQUE indeks_unikalny (kolumna1), ADD INDEX indeks_zwykly (kolumna2) Wersja alternatywna przy tworzeniu tabeli CREATE TABLE nazwa_tabeli ( kolumna1 INT, kolumna2 INT, UNIQUE indeks_unikalny (kolumna1), INDEX indeks_zwykly (kolumna2) ) IV. Indeks dla wielu kolumn CREATE INDEX indeks_imie_nazw ON osoby (imie, nazwisko) Plan wykonania zapytań Plan wykonania zapytania można zrealizować za pomocą SSMS. Po zbudowaniu zapytania należy nacisnąć przycisk estymujący wykonanie zapytania (zaznaczony na czerwono) lub posłużyć się skrótem klawiszowym CTRL+L. Pojawi się plan wykonania zapytania. Rys. 4 W powyższy sposób udało się uzyskać plan wykonania zapytania. Plan ten czytamy od prawej do lewej. Jak widać wykorzystano miedzy innymi indeksy. Obiekty na planie to operatory. Po najechaniu myszką na operator widać statystyki wykonania poszczególnych operatorów. W

6 przypadku dużej ilości danych, przy tworzeniu zapytania warto używać funkcji prasowania (1). Dopiero później wykonać plan zapytania (2). V. Zadania do wykonania V.1. Proszę zbudować poniższe zapytania oraz przeprowadzić plan ich wykonania: V Proszę wyświetlić wszystkie atrybuty (kolumny) tabeli Production.Product oraz wszystkie produkty sortując względem nazwy produktu. V Proszę wybrać nazwę, numer oraz cenę produktu z tabeli produkty, gdzie linia produktu to R oraz liczba dni do jego wytworzenia to mniej niż 2. Wynik proszę posortować względem nazwy. V Proszę wyświetlić wszystkie stanowiska z tabeli HumanResources.Employee w sposób niepowtarzający się. Należy również je posortować. V Proszę wybrać stanowisko oraz średnią liczbę dni chorobowych w z tabeli HumanResources.Employee w taki sposób aby, były brane pod uwagę kobiety stanu wolnego, zostały pogrupowane względem stanowiska oraz ich liczba była >=2 (klauzula HAVING) V.2. Wyjaśnij plan wykonania zapytań: V.2.1. V.2.2. V.2.3. V.2.4.

7 V.2.5. V.2.6. V.2.7. V.3. Zadanie dla chętnych Aby lepiej przyswoić wyżej przedstawiony materiał, można na wcześniej utworzonej (na poprzednich zajęciach) bazie danych zbudować indeksy i przeprowadzić plany zapytań. V.4. Wnioski w formie sprawozdania proszę przesłać na adres

8 Źródła 1. Piotr Dziwiński, Wykłady z przedmiotu Administracja internetowymi serwerami baz danych

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0

Manager SGT. Wersja 1.8.0.0 Manager SGT Wersja 1.8.0.0 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne... 10 Towary... 13

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor Zakład produkcyjny jest tworem żywym, nieprzewidywalnie zmiennym, a często bardzo złożonym i zaawansowanym technologicznie. Aby okiełznać procesy oraz zmiany zachodzące na terenie placówki wymagana jest

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo