Podstawy grafiki rastrowej Laboratoria część III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy grafiki rastrowej Laboratoria część III"

Transkrypt

1 Studia Podyplomowe Grafika komputerowa i techniki multimedialne Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Ewa Matusiak Podstawy grafiki rastrowej Laboratoria część III ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź Al. Politechniki 11, Łódź

2 VI. Poprawianie obrazków - polecenia w menu Obrazek Program PhotoPaint udostępnia szereg narzędzi i filtrów umożliwiających poprawienie jakości obrazka poprzez dopasowanie jego barw, zmianę nasycenia, jaskrawości, kontrastu i intensywności. Zmianami może być objęty bezpośrednio cały obrazek lub jego fragmenty (np. maski). Można też nie zmieniając obrazka oryginalnego sprawdzać działanie filtra poprzez soczewkę, utworzoną na oddzielnej warstwie obiektu (Obiekt > Utwórz > Nowa soczewka). Soczewkę można utworzyć również z maski, która staje się wówczas obiektem; można ją zmniejszać, przesuwać, edytować zarówno jako obiekt jak i jako soczewkę. Po zaakceptowaniu wyników jej działania, przenosimy jej wpływ na obiekt poprzez połączenie z obiektem (Obiekt > Połącz > Połącz obiekty ze sobą/z tłem). Jaskrawość, kontrast, barwę i nasycenie w części obrazka można również dopasować za pomocą pociągnięć narzędzia pędzla Efekt. Niektóre filtry dopasowują obrazek automatycznie, a inne wymagają sterowania procesem dopasowania. Praca z takimi filtrami musi być zatem poparta doświadczeniem i długą praktyką, która początkowo niestety polega na działaniach metodą prób i błędów. Użytkownicy bez doświadczenia w zakresie korekcji kolorów i tonów, powinni skorzystać przede wszystkim z następujących opcji: Automatyczne równoważenie poziomów filtr, który natychmiast polepsza jakość większości tonów obrazka. Balans tonalny - równoważenie cieni, półcieni i świateł poprzez rozmieszczenie wartości pikseli w całym zakresie tonalnym. Odcień koloru filtr, który nie automatycznie lecz szybko - za pomocą przycisków będących miniaturami obrazka - dopasowuje tony: rozjaśnia go lub przyciemnia i polepsza kontrast. Podobnie, lecz za pomocą suwaków, działa filtr Jaskrawość-Kontrast- Intensywność. Analogicznie działają filtry Barwa koloru i Balans kolorów w odniesieniu do dopasowania koloru obrazka. Barwa koloru - za pomocą przycisków miniatur a Balans kolorów - za pomocą suwaków. 1. Histogram Histogram dla obrazka kwiat_ciemne_tło.cpt Każdy obraz komputerowy składa się z pikseli o różnym stopniu jasności - od 0 do 255. Udział pikseli z każdego poziomu jasności można przedstawić za pomocą wykresu słupkowego patrz: menu Obrazek > Histogram. Histogram można podzielić na trzy segmenty: cienie, tony Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 2

3 średnie i światła (licząc od lewej do prawej strony wykresu). Wykresu tego nie możemy tutaj modyfikować - służy on nam do zbadania problemów z tonami oraz do określenia metody ich usunięcia. Zazwyczaj konieczna jest korekcja tylko obrazków zawierających bardzo wyraźne szczyty (zbyt duże ilości bieli lub czerni). Jeżeli piksele są zgrupowane przy jednym z końców, trzeba zagęścić zakres tonalny lub ponownie rozmieścić piksele w całym zakresie. Wartości liczbowe w oknie dialogowym wskazują: - sekcja Zakres: Początek (0) i Koniec (255) jasności obrazka Średnia - oznacza średnią jasność wszystkich zaznaczonych pikseli obrazka Odchylenie standardowe - liczbowe przedstawienie zakresu zmian jasności Procent - procent zaznaczonych pikseli - sekcja Indywidualne: Poziom - wskazuje wartość jasności wybranego wycinka histogramu Piksele - ilość pikseli o tym poziomie jasności - sekcja Obcinanie: Wyświetla bieżące ustawienie obcinania wyświetlania histogramu. Jest to procent ekstremalnych wartości jasności, które zostaną zignorowane podczas określania największych i najmniejszych wartości histogramu. 2. Dopasuj Poprawa kontrastu Okno to umożliwia wyciągnięcie szczegółów ze światła i cienia, które mogłyby zostać utracone przy korzystaniu z okna Jaskrawość-Kontrast-Intensywność. Daje możliwość poprawiania obszarów zbyt ciemnych lub zbyt jasnych, rozmytych i mało kontrastowych. Służy temu polecenie Obrazek > Dopasuj > Poprawa kontrastu. Otwierające się okno dialogowe zawiera, między innymi, histogram przedstawiający rozkład kolorów od najciemniejszych po lewej stronie histogramu do najjaśniejszych po prawej. Aby samodzielnie poprawić obraz należy wyłączyć opcję Dopasuj automatycznie, która nie zawsze Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 3

4 daje dobre efekty. Nad histogramem widnieją dwa trójkąty suwak poziomu niskiego i suwak poziomu wysokiego. Dają one możliwość przyciemniania kolorów ciemnych (suwak lewy należy przeciągnąć w prawo do pierwszych najwyższych linii wykresu) oraz rozjaśniania kolorów jasnych (suwak prawy przesuwać w lewo do pierwszych linii wykresu leżących z prawej jego strony). Inaczej nazywamy to obcinaniem wartości wejściowych. Kompresja zakresu wyjściowego - to te wartości, leżące pod histogramem; wyświetlają wartości wyjściowej jaskrawości najciemniejszych i najjaśniejszych pikseli obrazka. Aby zmienić wartości, wpisuje się je bezpośrednio w polu lub używa strzałek przewijania. Aby poprawić poziom jasności lub zaciemnienia kolorów pośrednich należy suwak Dopasowanie współczynnika gamma przeciągnąć: - w prawo, gdy chcemy rozjaśnić kolory pośrednie zdjęcia, - w lewo, gdy je chcemy przyciemnić. ĆWICZENIE 34 Zadanie: Porównamy jakość zdjęcia z jego histogramem i poprawimy je przy użyciu polecenia Poprawa kontrastu. Instrukcja do zadania: 1. Otwórz zdjęcie kwiat_ciemne_tło.cpt oraz 2. histogram tego zdjęcia z menu Obrazek. Jak widać na histogramie zdjęcia, większość pikseli znajduje się w strefie cieni, sporo jest w strefie półcieni i całkiem niewiele w strefie światła. W obrębie okna dialogowego Histogramu kliknij i przeciągnij kursor w obszarze wykresu zaczynając od jego lewej strony, to znaczy od 0% pikseli; w miarę przesuwania kursora w prawo zwracaj uwagę na zmieniające się wartości liczbowe. Zauważ np., że dla 50% zaznaczonych pikseli ich średnia jasności nie przekroczyła 33,0 - tak ciemne jest to zdjęcie. Otwórz teraz okno dialogowe Dopasuj > Poprawa kontrastu. Aby poprawić to zdjęcie poprzez rozjaśnienie tego, co nie dość jasne i wydobyć dzięki temu trochę szczegółów z cienia - należy obciąć wartości wejściowe od 27 do 204 a Współczynnik gamma dopasować do ok. 1,2. Co oznacza w tym przypadku Obcinanie wartości wejściowych? Jeżeli jako wartość najciemniejszego piksela pozostawisz 0, a jako wartość obcinania wartości wejściowych podasz 27, wszystkim pikselom o wartościach z zakresu od 0 do 27 zostanie nadana wartość 0 i analogicznie - dla najjaśniejszych pikseli - jeżeli jako wartość najjaśniejszego piksela pozostawisz 255, a jako wartość obcinania wartości wejściowych podasz 204, wszystkim pikselom o wartościach z zakresu od 204 do 255 zostanie nadana wartość 255. Kompresja zakresu wyjściowego - to te wartości, leżące pod histogramem: wyświetlają wartości wyjściowej jaskrawości najciemniejszych i najjaśniejszych pikseli obrazka. Aby zmienić wartości, wpisz je bezpośrednio w polu lub użyj strzałek przewijania. W naszym ćwiczeniu pozostawiliśmy Kompresję zakresu wyjściowego bez zmian. Równoważenie lokalne Filtr ten pozwala na zwiększenie kontrastu w pobliżu krawędzi i wydobycie szczegółów w obszarach zarówno ciemnych jak i jasnych. Równoważenie histogramu Filtr ten umożliwia wyświetlenie zakresu tonalnego obrazka i przeprowadzenie redystrybucji zrównoważenia cieni, półcieni i świateł w kanale pełnokolorowym lub w wybranym kanale kolorów, w zależności od ustawionego modelu histogramu. Polega ono takim przekształceniu oryginalnego histogramu, aby dla każdego stopnia szarości uzyskać jednakową ilość pikseli Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 4

5 ĆWICZENIE 35 Zadanie: Przy użyciu filtra Równoważenie histogramu poprawimy zbyt ciemne, nocne zdjęcie znad Bałtyku Instrukcja do zadania: 1. Otwórz plik Bałtyk1.jpg, 2. Otwórz okno dialogowe z menu Obrazek > Dostosuj > Równoważenie histogramu i zastosuj ustawienia parametrów filtra tak, jak na rysunku powyżej. Jednak zanim zaczniesz, zresetuj poprzednie ustawienia. Pamiętaj też o odznaczeniu funkcji Automatycznie. Balans próbka/wynik Okno dialogowe Balans próbka/wynik umożliwia wykonanie korekcji koloru dla ciemnych, pośrednich oraz jasnych tonów obrazka poprzez przesunięcie wartości kolorów z koloru próbki do koloru docelowego, wybranego z modelu kolorów. Aby zwiększyć zakres tonalny należy pobrać próbkę z obszaru cienia i ustawić ciemniejszy od niego kolor odniesienia i analogicznie dla próbki z obszaru światła - ustawić jaśniejszy kolor odniesienia. ĆWICZENIE 36 Zadanie: Przy użyciu filtra Balans próbka/wynik poprawimy zbyt... monotonne zdjęcie sztormowego Bałtyku. Instrukcja do zadania: 1. Otwórz plik Sztorm1.jpg, 2. Narzędziem do tworzenia maski odręcznej narysuj maskę tak, aby obejmowała cały obrazek z wyjątkiem nieba. Wcześniej włącz na pasku właściwości Wygładzanie maski i ustal dość dużą (ok. 40) Szerokość wtapiania maski. Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 5

6 3. Utwórz z maski soczewkę w menu Obiekt > Utwórz > Nowa soczewka. Z otwierającego się okna dialogowego Nowa soczewka wybierz filtr Balans próbka/wynik 4. Pobierz pipetką z obrazka barwy: a. ciemną i ustal dla niej ciemniejszy kolor docelowy b. jasną i ustal dla niej jaśniejszy kolor docelowy c. pośrednią i ustal dla niej ciemniejszy kolor docelowy; 5. Możesz poeksperymentować i wybrać inne kolory np. odcienie brązów Pamiętając, że soczewka jest obiektem, możesz ją np. zmniejszyć, skopiować i po wklejeniu przesunąć w inne miejsce, po czym w Obiekt > Edytuj soczewkę wybieraj różne ustawienia kolorów docelowych. Takich soczewek możesz utworzyć sporo. Gdy zdecydujesz już, która daje najciekawszy efekt, przywróć jej początkowy rozmiar, pozostałe soczewki usuń a tę wybraną połącz z tłem. Krzywa tonalna Okno dialogowe Krzywa tonalna umożliwia wykonanie korekcji kolorów i tonów poprzez dopasowanie wybranych kanałów kolorów lub kanału pełnokolorowego. Oś X przedstawia rozkład kolorów od najciemniejszych po lewej stronie osi do najjaśniejszych po prawej, oś Y poziom jasności mierzony od 0 do 255. Krzywa obrazuje równowagę między cieniami, półcieniami i światłami; można ją edytować dodając węzły dla linii krzywych lub prostych, rysując odręcznie lub korzystając z krzywej gamma. Ustawienia krzywej tonalnej można zapisać i wykorzystać w innych obrazkach. Żeby zrozumieć, jak rozkładają się poziomy jasności na krzywej, zróbmy proste ćwiczenie: z Ćwiczenia 37 otwórzmy plik ptak.jpg, otwórzmy okno dialogowe Krzywa tonalna, włączmy podgląd obrazka, ustawmy kursor w lewym końcu linii i przeciągnijmy ją pionowo do góry do połowy osi Y - w ten sposób wszystkim pikselom cieni nadaliśmy poziom jasności równy połowie skali od 0 do 255; prawy koniec linii przeciągnijmy pionowo w dół, też do połowy osi Y - wszystkim pikselom światła nadaliśmy również poziom jasności równy połowie skali od 0 do 255. Otrzymaliśmy obrazek jednolicie szary. Automatyczne równoważenie poziomów Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 6

7 Polecenie Automatyczne równoważenie poziomów powoduje wykonanie jednolitego zrównoważenia poprzez automatyczne rozmieszczenie znaczących wartości pikseli w całym zakresie tonalnym. Balans tonalny Filtr ten wywołuje automatyczne zrównoważenie cieni, półcieni i świateł poprzez rozmieszczenie wartości pikseli w całym zakresie tonalnym. Jaskrawość-Kontrast-Intensywność Okno dialogowe Jaskrawość-Kontrast-Intensywność pozwala zmienić jaskrawość, kontrast i intensywność tonów obrazka. Suwak Jaskrawość zmienia wartości wszystkich pikseli równo rozjaśniając lub przyciemniając wszystkie kolory. Suwak Kontrast powoduje zwiększenie lub zmniejszenie różnicy pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi pikselami obrazka. Zwiększenie Intensywności powoduje rozjaśnienie jasnych obszarów obrazka bez jednoczesnego rozjaśnienia obszarów ciemnych. ĆWICZENIE 37 Zadanie: Przy użyciu filtrów Krzywa tonalna i Jaskrawość-Kontrast-Intensywność poprawimy zbyt ciemne zdjęcie, na którym jego główny element ptak ginie w monotonii ciemnych gałęzi drzewa oraz zbyt mocno zarysowanym drugim planie. Użycie filtra Balans tonalny zrównoważyłoby wszystkie tony w tym również niestety tony drugiego planu. Instrukcja do zadania: 1. Otwórz plik ptak.jpg i ustaw Punkt odniesienia, 2. Sprawdź efekt działania filtra Balans tonalny, zaraz potem Przywróć do punktu odniesienia, 3. Otwórz okno dialogowe filtra Krzywa tonalna, wybierz filtr Balans, który jest odpowiednikiem automatycznie działającego filtra Balans tonalny. Zwróć uwagę na przebieg krzywej. Aby ją zresetować, można wybrać polecenie Zresetuj lub Bez efektu. Możemy też edytować ją tak, aby bardziej rozjaśnić ptaka, którego prawie wszystkie piksele leżą w strefie cieni oraz zrównoważyć tony drugiego tła. 4. Filtr Jaskrawość-Kontrast-Intensywność pomoże nam jeszcze bardziej poprawić zdjęcie. Balans kolorów Funkcja ta umożliwia utrzymanie równowagi między kolorami obrazka. Na przykład, na obrazku RGB można zwiększyć lub zmniejszyć ilość tonów czerwonych, zielonych lub niebieskich. Jeśli np. czyjaś twarz na zdjęciu jest zbyt czerwona, można przesunąć kolory z czerwieni w kierunku barwy niebieskozielonej. Gamma Jest to metoda korekcji kolorów oparta na sposobie postrzegania przez ludzkie oko wartości sąsiadujących - przedmioty umieszczone na ciemnym tle wydają nam się jaśniejsze, niż są w istocie. Gamma umożliwia wydobycie szczegółów z mało kontrastowych obrazków, bez większej zmiany jasności całego obrazka. Barwa-Nasycenie-Jasność Funkcja ta - w przypadku konieczności zmiany intensywności kolorów -umożliwia dopasowanie barwy, nasycenia i jasności kanałów obrazka jednocześnie lub kanał po kanale. Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 7

8 Selektywna zmiana kolorów Funkcja ta polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu procentowego udziału pikseli niebieskozielonych, purpurowych, żółtych i czarnych (CMYK), które składają się na każdy z kolorów podstawowych w spektrum kolorów. Zamień kolory Okno to umożliwia zastępowanie kolorów pobranych z obrazka pipetą innymi. Zależnie od ustawienia, można zamieniać pojedyncze kolory lub całe ich zakresy. Zmniejsz nasycenie do zera Polecenie to powoduje automatyczne zmniejszenie nasycenia każdego z kolorów do zera, usunięcie składowej barwy i przekształcenie każdego koloru w jego odpowiednik w skali szarości. W efekcie utworzony zostaje obrazek w skali szarości przy nie zmienionym trybie kolorów. Barwa koloru Miniatury obrazka znajdujące się w oknie dialogowym tego polecenia, dają możliwość obserwacji stopniowych zmian obrazka w miarę dodawania do niego poszczególnych barw. Odcień koloru Miniatury obrazka znajdujące się w oknie dialogowym tego polecenia, dają możliwość obserwacji stopniowych zmian obrazka w miarę dodawania do niego jaskrawości, nasycenia i kontrastu. 3. Korekcja Kurz i rysy Działanie tego filtra polega na eliminowaniu kontrastu między pikselami, które przekraczają ustawiony próg kontrastu. Istnieje możliwość ustawienia promienia określającego liczbę pikseli, których dotyczyć będą zmiany. Ustawienia zależą od rozmiaru skazy i otaczającego ją obszaru. Niższe wartości progu zwiększają liczbę pikseli zmienionych - aby zachować szczegóły obrazka, ustawiamy możliwie największą wartość. Aby zachować szczegóły obrazka, ustawiamy możliwie najmniejszą wartość promienia. Strojenie wyostrzania Aby wyostrzyć obrazek za pomocą filtra Korekcja > Strojenie wyostrzania. 1. Przesuń suwak Procent, aby określić stopień wyostrzenia, które będzie stosowane za każdym razem, gdy klikniesz przycisk miniatury. 2. Naciśnij dowolny przycisk miniatury: a. Maska wyostrzająca - umożliwia podkreślenie szczegółów krawędzi i ustawienie ostrości rozmazanych obszarów na obrazku bez usuwania obszarów o niskich częstotliwościach. b. Wyostrzanie adaptacyjne - umożliwia uwydatnienie krawędzi szczegółów przez analizę wartości sąsiadujących pikseli. Ten filtr zachowuje najwięcej szczegółów, ale jego działanie jest najbardziej widoczne na obrazkach o wysokiej rozdzielczości. c. Wyostrzanie - umożliwia uwydatnienie szczegółów krawędzi obrazka przez ustawienie ostrości rozmazanych obszarów i zwiększenie kontrastu między sąsiadującymi pikselami. Przesuń suwak Tło, aby ustawić próg efektu. Niższe wartości zwiększają liczbę pikseli zmienionych przez efekt wyostrzania. d. Wyostrzanie kierunkowe - umożliwia uwydatnienie krawędzi obrazka bez tworzenia efektu ziarnistości. W przypadku większości fotografii najlepsze rezultaty daje filtr Maska wyostrzająca. Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 8

9 Większość filtrów wyostrzających obsługuje wszystkie tryby koloru, z wyjątkiem 48-bitowego trybu RGB, 16-bitowej skali szarości, trybu kolorów z paletą oraz trybu czarnobiałego. Każdy filtr wyostrzania można uruchamiać oddzielnie, klikając Efekty > Wyostrzanie i klikając wybrany filtr. ĆWICZENIE 38 Zadanie: Za pomocą filtrów Kurz i rysy oraz Strojenie wyostrzania wyczyścimy zakurzoną klawiaturę. Instrukcja do zadania: Otwórzmy zdjęcie klawiatura.jpg Z menu Obrazek wybierzmy polecenie Korekcja > Kurz i rysy. Pamiętamy, że niższe wartości Progu zwiększają liczbę pikseli zmienionych, aby zachować więc szczegóły obrazka, powinniśmy ustawić możliwie największą wartość. Ale klawiatura jest tak zakurzona, że musimy ustawić minimalną wartość Progu. Promień czyli liczbę pikseli, których dotyczyć będą nasze porządki ustalmy dość wysoko np. na 10. Niestety rozmyciu uległy wszystkie elementy zdjęcia; przy pomocy Cofnij pędzel cofnijmy rozmycie z liter oraz krawędzi klawiszy. Aby jeszcze bardziej wyostrzyć zdjęcie, z polecenia Efekty wybierzmy Wyostrzanie. lub z menu Obrazek > Korekcja > Strojenie wyostrzania. Sprawdźmy działanie wszystkich filtrów wyostrzających. Proponuję zastosować Maskę wyostrzającą z menu Efekty, po czym ponownie lekko usunąć szum za pomocą filtra Efekty > Szum > Mediana Podstawy grafiki rastrowej - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 9

10 Podstawy grafiki rastrowe j - Laboratoria, mgr Ewa Matusiak 10

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z efektów soczewek

Korzystanie z efektów soczewek Korzystanie z efektów soczewek Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Różdżka 1. zaznacza wszystkie piksele o podobnym kolorze w zakresie Tolerancji ustalanej na pasku Opcji, 2. ma zastosowanie dla obszarów o dość

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA FOTOGRAFII. WYKŁAD 1 Korekcja obrazu. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

OBRÓBKA FOTOGRAFII. WYKŁAD 1 Korekcja obrazu. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej OBRÓBKA FOTOGRAFII WYKŁAD 1 Korekcja obrazu Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Korekcja i retusz Korekcja (pół)automatyczne operacje wykonywane na całym obrazie (lub jego dużych fragmentach)

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) Znajdziemy je w: MENU>Image>Adjustments>Match Color (MENU>Obraz>Dopasuj>Dopasuj kolor)

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Zajęcia X

Grafika Komputerowa. Zajęcia X Grafika Komputerowa Zajęcia X Ćwiczenie 1. Miękkie krawędzie zdjęcia 1. Uruchom program Corel Photo-Paint. 2. Otwórz zdjęcie kerala.jpg 3. Utwórz maskę obejmującą niemal całe wnętrze zdjęcia pozostawiając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9

Spis treści. Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Spis treści Wstęp 7 Rozdział 1. Podstawy pracy z programem 9 Opis programu 9 Co nowego? 13 Instalacja programu 15 Uruchamianie 20 Okno programu 21 Podstawowe operacje na plikach 23 Otwieranie obrazu 23

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University.

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Ćwiczenia z grafiki komputerowej 4 PRACA NA WARSTWACH Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 14 Wykorzystanie warstw Opis zadania Obrazy do ćwiczeń Zadania

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 8

Grafika komputerowa. Zajęcia 8 Grafika komputerowa Zajęcia 8 Nakładanie masek Maski słuŝą do zaawansowanej edycji obrazka. Za pomocą masek wydziela się obszary, które mają zostać zmodyfikowane, chroniąc jednocześnie pozostałe obszary

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków budŝetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej GIMP - Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Temat: GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Zadanie 1. Ramka o rozmytych brzegach Wytnij fragment zdjęcia i wykonaj rozmycie obramowania: 1. Otwórz dowolny obrazek, np. kwiatek.jpg. 2. Wybierz zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU

PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU PRACA Z PLIKAMI RAW W COREL PHOTO-PAINT X5 NA PRZYKŁADOWYM ZDJĘCIU Nasz tutorial składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiłyśmy krótki opis narzędzi jaki oferuje Corel Draw Photo-Paint X5, natomiast

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Camera RAW 2015-01- 16 Spis treści Część VI Camera RAW... 2 Format zapisu RAW... 2 Praca z camerą RAW... 2 Otwieranie plików... 2 Interfejs programu... 5 Wywoływanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały W większości aparatów cyfrowych istnieje możliwośd fotografowania w czerni i bieli. Nie polecam jednak używania tego trybu, ponieważ wtedy bezpowrotnie tracimy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił:

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 1. Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 3. Zadanie 1 zmieniamy kolor samochodu. Działamy na warstwach. Warstwy znajdują się z prawej strony. Szukamy pojazdu, który będzie na jednolitym tle

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Laboratorium 3 GIMP: maski i praca na warstwach Wstęp Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy pobrać paczkę lab_3_materialy.zip z kursu na moodle.cs.pollub.pl i

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

Retusz i kolorowanie starej fotografii

Retusz i kolorowanie starej fotografii Retusz i kolorowanie starej fotografii Otwieramy starą fotografię. Powielamy warstwę tła. Klikamy na nazwie warstwy prawym przyciskiem myszki i z menu wybieramy Powiel warstwę (Duplicate Layer) lub używamy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOREKTY KOLORU

PODSTAWY KOREKTY KOLORU PODSTAWY KOREKTY KOLORU PREZENTACJE WYKONAŁY: SYLWIA GZIK, KAROLINA HAP KIEDY UŻYWAĆ PRZESTRZENI RGB? chcemy przystosować plik do wielu zastosowań. Kiedy rozpoczynamy pracę na pliku pochodzącym z domowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Pędzel historii.

Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Narzędzie Pędzel historii służy do kopiowania wybranego stanu lub migawki obrazu do okna bieżącego obrazu. Program tworzy kopię lub próbkę obrazu, a następnie użytkownik maluje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Maskowanie obrazków. Omówione zagadnienia. Aby otworzyć obrazek

Maskowanie obrazków. Omówione zagadnienia. Aby otworzyć obrazek Maskowanie obrazków Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Rób to najmniejszym rozmiarem stempla, powiększ obraz w trakcie tej korekty.

Rób to najmniejszym rozmiarem stempla, powiększ obraz w trakcie tej korekty. Tytuł: Wygładzamy skórę i zmieniamy kształt sylwetki. Część pierwsza Wygładzanie skóry Uruchom gimp i otwórz zdjęcie do korekty - zdjęcie oryginalne. 1. Korygujemy przy użyciu narzędzia klonowania wszystkie

Bardziej szczegółowo

"Fotomontaż- proste i szybkie efekty"

Fotomontaż- proste i szybkie efekty "Fotomontaż- proste i szybkie efekty" Komputerowa edycja i przetwarzanie grafiki rastrowej. Witam. W tym projekcie pokażemy jak zrobić kilka prostych a jednocześnie ciekawych efektów na zdjęciach. Więc

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

GIMP GNU Image Manipulation Program. Narzędzia Informatyki

GIMP GNU Image Manipulation Program. Narzędzia Informatyki GIMP GNU Image Manipulation Program Narzędzia Informatyki GIMP Darmowy program do edycji grafiki rastrowej" Rozwijany od 1995 r." Alternatywa dla Adobe Photoshop" Obsługuje tylko 8 bitów na kanał" Wersje

Bardziej szczegółowo

Photoshop Podstawy obsługi

Photoshop Podstawy obsługi Photoshop Podstawy obsługi Piotr Steć 1 Pasek narzędzi Rysunek 1 przedstawia pasek narzędzi, który standardowo znajduje się po lewej stronie programu. Normalnie widoczne są tylko dwa środkowe rzędy przycisków.

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe szkolenie z Photoshopa

Podstawowe szkolenie z Photoshopa Podstawowe szkolenie z Photoshopa Poznanie podstawowych narzędzia z programu graficznego photoshopa zaznaczenie prostokątne, lasso, szybkie zaznaczenie fragmentu zdjęcia do dalszej edycji. Funkcja barwa/nasycenie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

Raytracer. Seminaria. Hotline. początkujący zaawansowani na miejscu

Raytracer. Seminaria. Hotline. początkujący zaawansowani na miejscu Seminaria początkujący zaawansowani na miejscu Hotline wsparcie techniczne +420 571 894 330 zdalne sterowanie przez Team Viewer email carat@technodat.cz Zespół Spis treści Spis treści... - 2 - Informacja...

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Odbicie na szkłach okularów

Odbicie na szkłach okularów Odbicie na szkłach okularów Jedna z wad fotografii studyjnych polega na tym, że w okularach sfotografowanych modeli odbija się oświetlenie i wyposażenie studio. W takich sytuacjach bardzo często stosuje

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp Anna Koludo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Katarzyna Koludo-Durkiewicz Zespół Szkół Techniczno - Geodezyjnych w Łodzi Przygotowanie materiałów graficznych w programie

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Tryby mieszania warstw 2015-01- 10 Spis treści Tryby mieszania warstw... 2 Menu trybów mieszania... 2 Przykłady mieszania warstw... 3 Wykonał gladiatorx1 Strona

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROZKŁADU JASNOŚCI (obrazy monochromatyczne i barwne)

KOREKTA ROZKŁADU JASNOŚCI (obrazy monochromatyczne i barwne) Ćwiczenia z grafiki komputerowej 1 KOREKTA ROZKŁADU JASNOŚCI (obrazy monochromatyczne i barwne) Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 19 Korekta rozkładu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost

24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost 24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost Wygładzane skóry na zdjęciach (zwłaszcza tych dla klientów) jest procesem wymagającym cierpliwości i często dużej wprawy. Bardzo ważne jest to, aby

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne 2015

Systemy multimedialne 2015 Systemy multimedialne 2015 Nazwa nowej warstwy nie ma znaczenia pod względem funkcjonalnym. Warto jednak ją nadać, łatwiej możemy się wtedy poruszać po bardziej rozbudowanym projekcie. Domyślny rozmiar

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Trudno jest w czasie wykonywania fotografii widzieć i myśleć o wszystkim! Zasady ogólne wykonywania zdjęć (od strony wygody ich późniejszej edycji): 1. maksymalna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 5 FILTRY. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Październik 2015

Ćwiczenia z grafiki komputerowej 5 FILTRY. Miłosz Michalski. Institute of Physics Nicolaus Copernicus University. Październik 2015 Ćwiczenia z grafiki komputerowej 5 FILTRY Miłosz Michalski Institute of Physics Nicolaus Copernicus University Październik 2015 1 / 12 Wykorzystanie warstw Opis zadania Obrazy do ćwiczeń Zadanie ilustruje

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 W IV części kursu omówiony został tryb z asystą. 2014-12- 14 Spis treści Część IV- Edytor zdjęć... 2 Z asystą... 2 Interfejs programu... 2 Przegląd podstawowych

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Efekt starych zdjęć. Wstęp. 1. Zamek na Wawelu. Dorota Pater, Krzysztof Pirowski

Efekt starych zdjęć. Wstęp. 1. Zamek na Wawelu. Dorota Pater, Krzysztof Pirowski Efekt starych zdjęć Dorota Pater, Krzysztof Pirowski Wstęp Tutorial ten przedstawia krok po kroku czynności które należy wykonać aby wystylizować zdjęcie na starą fotografie. Pokażemy zaledwie kilka możliwości

Bardziej szczegółowo

GIMP. Domowe studio graficzne. Æwiczenia

GIMP. Domowe studio graficzne. Æwiczenia IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG GIMP. Domowe studio graficzne. Æwiczenia Autor: ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-011-1 Format: B5, stron: 114 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Gimp - poznaj jego możliwości!

Gimp - poznaj jego możliwości! Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Gimp - poznaj jego możliwości! Gimp to program do tworzenia grafiki bitmapowiej - daje ogromne możliwości, a do tego jest darmowy! Spróbuj skorzystać z możliwości, jakie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja;

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja; Kolorowe neony Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Kolorowe neony 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać sposób tworzenia animacji; wyjaśnić pojęcie klatka ; opisać działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Inaczej wektoryzacja, lub trasowanie, czyli zastąpienie rysunku rastrowego rysunkiem wektorowym. Wykonanie: Piotr Dróżdż Podstawowe różnice między grafiką wektorową,

Bardziej szczegółowo

Operacje przetwarzania obrazów monochromatycznych

Operacje przetwarzania obrazów monochromatycznych Operacje przetwarzania obrazów monochromatycznych Obraz pobrany z kamery lub aparatu często wymaga dalszej obróbki. Jej celem jest poprawienie jego jakości lub uzyskaniem na jego podstawie określonych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Grupa IZ06TC01, Zespół 3 PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat: Modelowanie koloru, kompresja obrazów,

Bardziej szczegółowo

Mieszanie warstw trybem Nakładka

Mieszanie warstw trybem Nakładka Mieszanie warstw trybem Nakładka W poniższym materiale zostanie przedstawiona jedna z metod wykorzystania mieszania warstw. W tym przypadku zostanie wykorzystany tryb Nakładka (Overlay) dający najciekawsze

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska-Owczarek. Podstawy grafiki rastrowej

Agnieszka Kowalska-Owczarek. Podstawy grafiki rastrowej Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę użytkową. Przekształcenie zdjęcia monochromatycznego w chromatyczne. Zakomponowanie zaprojektowanego przez siebie wzoru w kształt sugerujący trójwymiar

Bardziej szczegółowo

Retusz i modyfikacja nieba na zdjęciu krajobrazu

Retusz i modyfikacja nieba na zdjęciu krajobrazu Kwartalnik Internetowy CKfoto.pl ISSN 2080-6353 Nr CK 20/2014 (I-III 2014) ckfoto@ckfoto.pl Retusz i modyfikacja nieba na zdjęciu krajobrazu Anna Benicewicz-Miazga Wielokrotnie mamy możliwość sfotografowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ Przygotowała mgr Joanna Guździoł e-mail: jguzdziol@wszop.edu.pl WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH 1. Pojęcie grafiki komputerowej Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Tworzenie tekstu

Photoshop. Tworzenie tekstu Photoshop Tworzenie tekstu Wykład 6 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Ustawienia tekstu na palecie Typografia. Ustawienia rodzaju tekstu Ustawienia tekstu dostępne na palecie Akapit Efekty specjalne

Bardziej szczegółowo

Zbyt ciemne i przebarwione białka oczu. Mało wyraziste tęczówki. Przebarwienia skóry, jest zbyt czerwona na nosie i policzkach

Zbyt ciemne i przebarwione białka oczu. Mało wyraziste tęczówki. Przebarwienia skóry, jest zbyt czerwona na nosie i policzkach RETUSZ ZDJĘĆ PORTRETOWYCH 1. Pierwszym krokiem do wyretuszowania zdjęcia musi być ocena niedoskonałości urody portretowanej osoby oraz ustalenie koniecznych do przeprowadzenia poprawek. W zakres retuszu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Ctrl+Z cofnięcie jednej operacji Panel Historia (Okno -> Historia) pozwala anulować dużą liczbę zmian

Bardziej szczegółowo

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Program GIMP 2.8.10 można pobrać ze strony http://www.gimp.org/downloads/ Na systemy operacyjne od Windows XP po Windows 8.1 Zadanie 1. Selekcje i wypełnienia.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Dodatek B - Histogram

Dodatek B - Histogram Dodatek B - Histogram Histogram to nic innego, jak wykres pokazujący ile elementów od czarnego (od lewej) do białego (prawy koniec histogramu) zostało zarejestrowanych na zdjęciu. Może przedstawiać uśredniony

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie drugie Podstawowe przekształcenia obrazu 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników kursu Diagnostyka obrazowa z podstawowymi przekształceniami obrazu wykonywanymi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 wersja: 1.0, 2010.11.24 PRZYGOTOWANIE TWOICH PLIKÓW POD LAKIER Proste dodanie miejsca na lakier punktowy na Twoim zdjęciu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12

Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12 Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12 Głównym przeznaczeniem programu Corel PHOTO-PAINT jest edycja grafiki rastrowej i obróbka zdjęć. Umożliwia on zapisywanie obrazów w różnych formatach

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOREKTY KOLORU

PODSTAWY KOREKTY KOLORU PODSTAWY KOREKTY KOLORU Barwa / Nasycenie Kolor selektywny Polecenie Replace Color (Wymień kolor) Polecenie Channel Mixer (Mieszanie kanałów) Korekta koloru w praktyce Naprawa zeskanowanego materiału Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo