Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 4 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 4 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. dotyczących pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych według stanu na dzień 4 listopada 2010 roku. Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 4 listopada 2010 r. 1. Działając zgodnie z postanowieniami 1 pkt 25 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, Ŝe świadczy usługi na następujących rynkach zagranicznych: CFE, CME (GLOBEX), CBOT (ECBOT), EUREX, EURONEXT, NYMEX, NYSELIFFE, NYBOT. 2. Działając zgodnie z postanowieniami 49 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje o zagranicznych derywatach, na których moŝna przeprowadzać transakcje w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Zestawienie zagranicznych derywatów, ich specyfikacja oraz zasady składania zleceń na danym zagranicznym rynku regulowanym stanowi załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Miejsce udostępnienia specyfikacji derywatów zagranicznych zostały określone załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Działając zgodnie z postanowieniami 3 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów w zw. z 9 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, iŝ: a) zagranicznym podmiotem przechowującym zagraniczne derywaty oraz podmiotem świadczącym usługi maklerskie na rzecz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jest Interactive Brokers LLC; b) zagraniczne derywaty są zarejestrowane na rachunku Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzonym przez Interactive Brokers LCC; c) przepisy i zwyczaje regulujące obrót instrumentami finansowymi na poszczególnych rynkach zagranicznych dostępne są na stronach internetowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia; d) derywaty zagraniczne są rejestrowane na rachunkach klientów w Domu Maklerskim BOŚ S.A. na podstawie potwierdzeń realizacji i wyciągów otrzymywanych od Interactive Brokers LCC; e) zagranicznym podmiotem przechowującym środki pienięŝne Klienta jest autoryzowany bank w państwie trzecim. 4. Traci moc Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 13 października 2006 r. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 4 listopada 2010 r.

2 Załącznik nr 1 zagraniczne derywaty będące w obrocie na danym zagranicznym rynku regulowanym dostępne za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Nazwa instrumentu Skrót Giełda Wartość kontraktu Tick Wartość ticku w walucie kontraktu Godziny obrotu Miesiące wykonania Typy zleceń S&P mini ES CME (GLOBEX) 50 USD x index 0,25 pkt 12, HMUZ PKC;Limit;Stop Nasdaq mini NQ CME (GLOBEX) 20 USD x index 0,25 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop Euro FX 6E CME (GLOBEX) EUR 0,0001 pkt 12, HMUZ PKC;Limit;Stop S&P Midcap 400 Futures EMD CME (GLOBEX) 100 USD x index 0,1 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop Nikkei 225 NKD CME (GLOBEX) 5 USD x index 5 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop EUR/PLN EPZ CME (GLOBEX) PLN 0,00001 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop USD/PLN PLN CME (GLOBEX) PLN 0,00001 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop GBP 6B CME (GLOBEX) GBP 0,0001 pkt 6, HMUZ PKC;Limit;Stop Yen 6J CME (GLOBEX) Yen 0, pkt 12, HMUZ PKC;Limit;Stop DAX FDAX EUREX 25 EUR x index 0,5 pkt 12, HMUZ PKC;Limit;Stop DJ Euro Stoxx 50 FESX EUREX 10 x index 1 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop Euro-BUND futures FGBL EUREX EUR 0,01 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop Light, Sweet CRUDE Oil mini QM NYMEX 500 x cena 1 baryłki 0,025 pkt 12, FGHJKMNQUVXZ PKC;Limit;Stop Nymex Mini Natural GasIndex QG NYMEX 2500 mmbtu.* 0,005 pkt 12, FGHJKMNQUVXZ PKC;Limit;Stop Nymex Silver Index SI NYMEX 5000 x cena 1 uncji 0,005 pkt FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop GOLD GC NYMEX 100 x cena 1 uncji 0,10 pkt FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop Nymex Copper Index HG NYMEX funtów 0,0005 pkt 12, FGHJKMNQUVXZ PKC;Limit;Stop Nymex Platinum Index PL NYMEX 50 x cena 1 uncji 0,1 pkt FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop Light Sweet Crude Oil CL NYMEX 1000 x cena 1 baryłki 0,01 pkt FGHJKMNQUVXZ PKC;Limit;Stop Gold 100 Troy Oz - ZG ZG NYSELIFFE 100 x cena 1 uncji 0,10 pkt FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop Mini Sized NY Gold Futures YG NYSELIFFE 33,2 x cena 1 uncji 0,10 pkt 3, FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop CBOT 5000 Oz Silver Futures ZI NYSELIFFE 5000 x cena 1 uncji 0,001 pkt FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop Mini Sized NY Silver Futures YI NYSELIFFE 1000 x cena 1 uncji 0,001 pkt FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop DJIA mini 5$ YM CBOT (ECBOT) 5 USD x index 1 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop 10 Year T-Notes ZN CBOT (ECBOT) USD 0,5*1/32 pkt 15, HMUZ PKC;Limit;Stop Wheat ZW CBOT (ECBOT) 5000 buszli 0,0025 pkt 12, HKNUZ PKC;Limit;Stop Corn ZC CBOT (ECBOT) 5000 buszli 0,0025 pkt 12, HKNUZ PKC;Limit;Stop Rough Rice ZR CBOT (ECBOT) 2000 cetnarów 0,005 pkt FHKNUX PKC;Limit;Stop Soybeans ZS CBOT (ECBOT) 5000 buszli 0,0025 pkt 12, FHKNUX PKC;Limit;Stop Oat ZO CBOT (ECBOT) 5000 buszli 0,0025 pkt 12, HKNUZ PKC;Limit;Stop Cotton no. 2 CT NYBOT funtów 0,0001 pkt FHKNUVXZ PKC;Limit;Stop FC Orange Juice A OJ NYBOT funtów 0,0005 pkt 7, FHKNUX PKC;Limit;Stop Dollar Index DX NYBOT 1000 x index 0,005 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop Cocoa CC NYBOT 10 ton metrycznych 1 pkt HKNUZ PKC;Limit;Stop Coffee KC NYBOT funtów 0,005 pkt 187, FHKNUVXZ PKC;Limit;Stop Sugar No. 11 SB NYBOT funtów 0,0001 pkt 11, FHKNVXZ PKC;Limit;Stop VIX (CBOE Volatility Index) VIX CFE 1000 usd x index 0,01 pkt FGJMQVXZ PKC;Limit;Stop CAC 40 FCE EURONEXT 10 x index 0,5 pkt HMUZ PKC;Limit;Stop *mmbtu. 1 milion Brytyjskiej Jednostki termicznej

3 Załącznik nr 2 Miejsce udostępnienia specyfikacji zagranicznych derywatów Zagraniczne derywaty Kontrakty notowane na ECBOT(CME Group) Kontrakty notowane na CFE (CBOE Futures Exchange) Kontrakty notowane na CME (CME Group) Kontrakty notowane na Eurex Kontrakty notowane na MONEP Kontrakty notowane na NYMEX Kontrakty notowane na NYBOT (New York Board of Trade) Kontrakty notowane na NYSELIFFE (New York Stock Exchange/ Life Miejsce udostępniania specyfikacji https://www.theice.com/homepage.jhtml Załącznik nr 3 Miejsce udostępnienia przepisów i zwyczajów obowiązujących na danym zagranicznym rynku regulowanym Rynek USA USA futures USA giełdy EUROPA EUROPA - giełdy Przepisy, instytucje regulujące - miejsca udostępniania Securities Exchange Commisssion - Securities Act of Securities Exchange Act of Public Utility Holding Company Act of Investment Company Act of Investment Advisers Act of Commodity Trading Futures Commission - The Commodity Exchange Act - New York Stock Exchange - Nasdaq - Chicago Board of Trade - Chicago Mercantile Exchange - New York Mercantile Exchange Committee of European Securities Regulators - Euronext - EUREX -

4 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku. Od dnia 17 czerwca 2010 r, Zarządzenia Dyrektora Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. obowiązujące na dzień 17 czerwca 2010 roku i odnoszące się do umów wymienionych w pkt. a) i w pkt. b) poniżej oraz regulaminów wymienionych w pkt. c) i w pkt. d) poniżej: a) Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na zagranicznych rynkach regulowanych, b) Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych derywatów na zagranicznych rynkach regulowanych, c) Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek kasowy, d) Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów, mają zastosowanie odpowiednio do umów wymienionych w pkt. e) i w pkt. f) poniŝej oraz odpowiednio do regulaminów wymienionych w pkt. g) i w pkt. h) poniŝej: e) Umowa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, f) Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych-rynek zagranicznych derywatów, g) Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych rynek kasowy, h) Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów. Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 14 września 2007 roku Traci moc zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 13 października 2006 Działając zgodnie z postanowieniami 29a Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu praw pochodnych na zagranicznych rynkach regulowanych ustala się: 1. obniŝony poziom depozytów zabezpieczających (tzw. depozyty intraday) ustalony jest w wysokości określonej przez zagranicznego brokera obsługującego Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. 2. termin zamykania nie w pełni pokrytych pozycji: a. na godzinę 18:45 dla instrumentów notowanych na Eurex, b. na 15 minut przed zakończeniem notowań dla danego instrumentu w systemie open outcry lub o 21:45 w zaleŝności od tego co wystąpi wcześniej. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 14 września 2007 roku Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 13 października 2006 roku Tracą moc wszystkie dotychczasowe zarządzenia Dyrektora Domu Maklerskiego dotyczące pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych. Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 13 października 2006 roku 1. W przypadku spadku depozytów zabezpieczających poniŝej depozytu utrzymania, uzupełnienie depozytu zabezpieczającego powinno nastąpić bezzwłocznie. 2. W przeciwnym wypadku DM ma prawo bez informowania Klienta, zamknąć jego pozycje zgodnie z 31 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów. Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 13 października 2006 roku 1. Zgodnie z 27 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów ustala się następujące godziny przyjmowania zleceń kupna i sprzedaŝy zagranicznych derywatów, ich anulacji oraz modyfikacji przez DM BOŚ SA: zlecenia składane w oddziałach i centrali DM BOŚ SA, od 8.00 do we wszystkie dni sesyjne, zlecenia składane telefonicznie od 8.00 do we wszystkie dni sesyjne, zlecenia składane telefaksem całodobowo we wszystkie dni tygodnia, zlecenia na sesję - w ciągu całego czasu trwania sesji instrumentu na który składane jest zlecenie, zlecenia złoŝone pięć minut przed końcem notowań ciągłych danego instrumentu pochodnego - przyjmowane są warunkowo, bez gwarancji przekazania ich na wskazany rynek notowań, zlecenia na rynek praw pochodnych, których przyjęcie wiąŝe się z wniesieniem depozytu zabezpieczającego, jeŝeli są składane na dzień następny, mogą być przyjęte dopiero po rozliczeniu sesji w dniu składania zlecenia.

5 2. Zgodnie z 19 ust.2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów ustala się Ŝe zlecenie kupna lub sprzedaŝy instrumentu finansowego na zagranicznych rynkach derywatów jest waŝne tylko na jedna sesję. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 13 października 2006 roku Zgodnie z 4 ust. 2a Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów ustala się minimalny depozyt do otwarcia rachunku maklerskiego w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu praw pochodnych na zagranicznych rynkach regulowanych w wysokości USD lub równowartości w innych walutach akceptowanych przez DM BOŚ. Zarządzenie nr 6 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 13 października 2006 roku Działając zgodnie z postanowieniami 49 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów ustala się następujące zasady wpłat/wypłat i przelewów na rachunki maklerskie: 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe odbywają się za pośrednictwem rachunku brokerskiego prowadzonego w walucie polskiej. 2. Przelewy mogą być przekazywane na rachunek maklerski i z rachunku maklerskiego w walucie rachunku. 3. Przelew z rachunku maklerskiego moŝe być wykonany po przekazaniu środków pienięŝnych z rachunku zagranicznego podmiotu prowadzącego rachunek DM BOŚ. 4. Wypłata lub przelew środków w złotych polskich moŝe być wykonany po dokonaniu wymiany walut na rachunku DM BOŚ. 5. Wystawianie zleceń z wykorzystaniem przekazanych przez Klienta środków, moŝe następować po zaksięgowaniu waluty na rachunku DM BOŚ przez zagraniczną instytucję rozliczeniową. Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 13 października 2006 roku Zgodnie z 77 ust.28 Regulaminu o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek kasowy Dyrektor DM zawiesza przyjmowanie zleceń DDM na zagraniczne rynki regulowane. Zarządzenie nr 9 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 13 października 2006 Zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych rynek zagranicznych derywatów i Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych derywatów na zagranicznych rynkach regulowanych DM BOŚ zawiesza świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu zagranicznych instrumentów finansowych za pośrednictwem wskazanego przez DM oprogramowania.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1

Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Obowiązuje od dnia 8 września 2014 r. od godziny 15:00 TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO SPOT Instrument Spread docelowy S1 Spread docelowy S1 w pipsach Depozyt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1

Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Specyfikacja Instrumentów Finansowych S1 Obowiązuje od dnia 06.02.2015 r. TABELA 1. INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO SPOT Instrument Spread docelowy S1 Spread docelowy S1 w pipsach Depozyt zabezp. D1 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2013 r. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając na jej tytuł: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni i godziny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 28 czerwca 201 roku. GO4X jest dostępny przez Terminal MT4 instalowany na komputerze klienta. GO4X Mobile (by MetaQuotes) - dostępny po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowi zuje uczestnika Promocji 200% Normy w okresie trwania promocji Przejd do interesuj cej Ci sekcji klikaj c na jej tytu : Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI NA RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ RYNKI OTC DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 2 sierpnia 201 roku dotyczy rachunków otwartych po dniu 2 sierpnia 201 roku Tabela 1: Specyfikacja kontraktów CFD opartych o główne pary walutowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Badania i rozwój automatów inwestycyjnych w III kwartale 2012 r. M10 Spółka Akcyjna

Raport bieżący Badania i rozwój automatów inwestycyjnych w III kwartale 2012 r. M10 Spółka Akcyjna Raport bieżący Badania i rozwój automatów inwestycyjnych w III kwartale 2012 r. M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli Strona 1 z 7 Spis treści: 1. Ilość środków finansowych przeznaczonych na testowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH INSTYTUCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO I WALUTOWEGO

POLITYKA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH INSTYTUCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO I WALUTOWEGO Piotr Dąbrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POLITYKA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH INSTYTUCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO I WALUTOWEGO Wprowadzenie W zależności od segmentu rynku finansowego, instytucje

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycz ca ING Investment Management (Polska) S.A. oraz usługi zarz dzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub wi

Informacja dotycz ca ING Investment Management (Polska) S.A. oraz usługi zarz dzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub wi Informacja dotycząca ING Investment Management (Polska) S.A. oraz usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej zarządzanie portfelem )

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo