Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: zespól do spraw kuchenek mikrofalowych przygotowal wybór najlepszych przepisów z rónych krajów - potrawy te mona przyrzdzi szybko i latwo. Mamy nadziej, e przepisy bd stanowily dla Pastwa inspiracj i zacht do przygotowywania w kuchence ulubionych da. Kuchenka mikrofalowa ma wiele zalet, które z pewnoci zyskaj Pastwa aprobat: Potrawy mona przyrzdza bezporednio w naczyniach, w których bd podawane, co pozwala ograniczy prac przy zmywaniu Krótszy czas gotowania oraz male zuycie wody i tluszczu zapewniaj zachowanie wielu witamin, mineralów i charakterystycznych aromatów. Radzimy Pastwu zapozna si dokladnie z radami dotyczcych przepisów kulinarnych oraz z instrukcj obslugi. INSTALACJA PRZED PRZYSTPIENIEM DO PRACY.. 7 USTAWIENIE ZEGARA...

3 . 7 POZIOM MOCY MIKROFAL TRYB PRACY Z MIKROFALAMI.. 9 TRYB PRACY Z GRILLEM / TRYB KOMBINOWANY INNE UYTECZNE FUNKCJE...

4 PROGRAMY AUTOMATYCZNE TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH PRZEPISY KULINARNE DO PROGRAMÓW EXPRESS MENU CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

5 .. 20 ZANIM WEZWIESZ SERWIS CO TO S MIKROFALE? PRZYDATNE NACZYNIA..

6 WSKAZÓWKI PODGRZEWANIE. 23 ROZMRAANIE...

7 23 GOTOWANIE MISA, RYB I DROBIU.. 24 GOTOWANIE WARZYW ROZMRAANIE I GOTOWANIE..

8 TABELE PRZEPISY KULINARNE DANE TECHNICZNE...

9 R-64ST 1 KUCHENKA I JEJ WYPOSAENIE Drzwiczki Zawiasy Element grzejny grilla Lampka owietlajca Oslona ródla mikrofal Panel sterowania Gniazdo napdu talerza Otwory zatrzasków Komora operacyjna Uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniajce Zatrzaski zabezpieczajce Uchwyt do otwierania drzwiczek Otwory wentylacyjne Obudowa Tylna cianka obudowy Kabel zasilajcy WYPOSAENIE: Naley upewni si, czy wraz z kuchenk dostarczone zostaly nastpujce akcesoria: (17) Talerz obrotowy, (18) Podstawa talerza obrotowego, (19) Gniazdo napdu talerza, (20) Ruszt Talerz powinien by dokladnie umiejscowiony na podstawie, tak by mógl si swobodnie obraca. Podstaw talerza naley zamocowa na gniedzie napdowym. eby unikn uszkodzenia talerza obrotowego, naley uwaa, by przy wyjmowaniu naczy i pojemników nie dotkn nimi brzegu talerza. UWAGA: W przypadku braku któregokolwiek z elementów wyposaenia naley skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem firmy SHARP. Prosimy poda typ kuchenki oraz nazw czci. 2 R-64ST PANEL STEROWANIA 1 Wywietlacz cyfrowy 2 Wskaniki Zalenie od sytuacji wieci lub pulsuje wskanik umieszczony nad odpowiednim symbolem. Gdy wskanik pulsuje, naley nacisn odpowiedni przycisk (oznaczony tym samym symbolem) lub wykona odpowiednie czynnoci: zamiesza obróci Znaczenie pozostalych symboli: ustawienie wagi/poziomu mocy mikrofal grill mikrofale gotowanie w trakcie 3 Przycisk rozmraania (EXPRESS DEFROST) Nacinij ten przycisk, eby wybra jeden z piciu automatycznych programów rozmraania. 4 Przycisk gotowania (EXPRESS COOK) Nacinij ten przycisk, eby wybra jeden z siedmiu automatycznych programów gotowania. 5 Przycisk STOP 6 Przycisk +1min/START 7 Przycisk ustawiania trybu pracy Nacinij, eby wybra tryb pracy z mikrofalami, grillem lub tryb kombinowany. Przycisk ten sluy take do ustawiania zegara. 1. Jednokrotne nacinicie powoduje wlczenie trybu pracy z mikrofalami. 2. Dwukrotne nacinicie powoduje wlczenie trybu pracy z grillem. 3. Trzykrotne nacinicie powoduje wlczenie kombinowanego trybu pracy (grill + mikrofale). 8 Pokrtlo ustawiania czasu procesu/wagi/poziomu mocy mikrofal R-64ST 3 WANE INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA WANE INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA: PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZLO W celu uniknicia niebezpieczestwa poaru: Nie powinno si pozostawia pracujcej kuchenki bez nadzoru. Ustawienie zbyt wysokiego poziomu mocy lub zbyt dlugiego czasu gotowania mog przegrza potraw i spowodowa poar. W celu uniknicia obrae ciala: Nie uywaj kuchenki, jeeli jest uszkodzona lub wykazuje wadliwe funkcjonowanie. Przed uywaniem sprawd nastpujce punkty: a) Drzwiczki: musz si zamyka prawidlowo i nie mog by skrzywione lub scentrowane b) Zawiasy oraz zatrzaski bezpieczestwa: naley si upewni, e nie s zlamane ani lune c) Uszczelki drzwi i ich powierzchnie: nie mog by uszkodzone d) Wewntrz urzdzenia i na drzwiczkach nie moe by adnych wgniece ani innych uszkodze e) Przewód zasilajcy oraz wtyczka: nie mog by uszkodzone Nigdy nie próbuj samemu regulowa ani naprawia urzdzenia. Wszelkie naprawy, zwlaszcza wice si z otwarciem obudowy, mog by przeprowadzone wylcznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu SHARP. Opisywana kuchenka nie jest przeznaczona do zabudowy. Gniazdko musi by stale dostpne, eby w razie koniecznoci mona bylo po prostu wycign wtyczk. Napicie sieci musi wynosi 230 V (prd zmienny, 50 Hz), Instalacja elektryczna powinna by wyposaona w bezpiecznik o dopuszczalnym prdzie 16 A lub wicej. Zaleca si podlczenie urzdzenia do niezalenego obwodu prdu. Nie naley stawia urzdzenia w pobliu ródel ciepla, np. w pobliu zwyklego piecyka. Nie naley instalowa kuchenki w miejscach o duej wilgotnoci lub tam, gdzie moe si skrapla para. Nie naley przechowywa ani uytkowa urzdzenia na wolnym powietrzu. NIGDY NIE OTWIERAJ DRZWICZEK, gdy podgrzewane produkty zaczn si dymi. Wylcz urzdzenie, odlcz wtyczk i odczekaj, a podgrzewane produkty przestan si dymi. Otwarcie drzwiczek podczas dymienia moe spowodowa poar. Stosuj wylcznie pojemniki i naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych. Patrz strona AA2AA. Korzystajc z plastykowych, papierowych lub innych latwopalnych pojemników na ywno nigdy nie pozostawiaj urzdzenia bez nadzoru. Oslon ródla mikrofal, wntrze, talerz obrotowy i jego nonik po uyciu naley oczyci po uyciu. Czci te powinny by suche i bez tluszczu. Nagromadzony tluszcz moe si przegrza, zacz dymi lub zapali si. Nie uywaj kuchenki przy otwartych drzwiczkach lub zamkniciu przerobionym w jakikolwiek sposób. Nie uywaj kuchenki, gdy pomidzy uszczelkami drzwi a powierzchniami uszczelniajcymi znajduj si jakie przedmioty. Nie dopuszczaj do gromadzenia si tluszczu i zabrudze na uszczelce drzwi i powierzchniach uszczelki. Stosuj si do wskazówek w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja". Osoby majce rozrusznik serca powinny zapyta swojego lekarza lub producenta rozrusznika o rodki ostronoci podczas poslugiwania si kuchenkami mikrofalowymi. W celu uniknicia poraenia prdem elektrycznym: W adnym wypadku nie wolno zdejmowa zewntrznej obudowy kuchenki. Nie naley wprowadza adnych przedmiotów ani plynów w otwory zatrzasków bezpieczestwa drzwiczek ani w otwory wentylacyjne. Jeli jaki plyn rozleje si wewntrz kuchenki, urzdzenie naley natychmiast wylczy, wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazda i zwróci si do serwisu SHARP. Przewodu zasilajcego ani wtyczki nie wolno zanurza w wodzie ani jakiejkolwiek innej cieczy. Przewód nie powinien by zawieszony na krawdzi stolu lub blatu kuchennego.

10 Przewód naley prowadzi z dala od powierzchni nagrzewajcych si, wlcznie z tyln ciank kuchenki. Nie wolno samodzielnie wymienia lampki owietleniowej w kuchence ani te pozwala, by wymienial je ktokolwiek, nie bdcy elektrykiem upowanionym przez firm SHARP. W wypadku przepalenia si lampki owietleniowej naley wezwa wykwalifikowany serwis. Jeli ulegnie uszkodzeniu przewód zasilajcy, naley zainstalowa nowy kabel tego samego typu. Wymiany musi dokona upowaniony pracownik firmy SHARP. W pobliu urzdzenia lub jego otworów wentylacyjnych nie wolno przechowywa materialów latwopalnych. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych. Usuwaj z produktów i opakowa wszystkie metalowe zamknicia, druty itp. Powstawanie luku elektrycznego na powierzchniach metalu moe doprowadzi do poaru. Nie uywaj kuchni mikrofalowej do smaenia potraw w glbokim oleju. Temperatury oleju nie mona kontrolowa i tluszcz moe si zapali. Do praenia kukurydzy powinny by stosowane jedynie naczynia do tego przeznaczone. Nie przechowuj w urzdzeniu adnej ywnoci ani innych przedmiotów. Po uruchomieniu kuchenki sprawd ustawienia, eby upewni si, e pracuje ona zgodnie z yczeniem. Niniejsz instrukcj obslugi naley uywa razem z podanymi dalej wskazówkami dotyczcymi gotowania. 4 R-64ST WANE INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA W celu uniknicia eksplozji i wykipienia: OSTRZEENIE: plynów i innych pokarmów nie wolno podgrzewa w zamknitych pojemnikach, poniewa mog one eksplodowa. OSTRZEENIE: dzieci mog korzysta z kuchenki bez nadzoru tylko, jeli zostaly szczególowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego uywania urzdzenia i rozumiej ryzyka zwizane z niewlaciwym uyciem. Nigdy nie wolnornków lub rkawic kuchennych. Pojemniki, naczynia do praenia kukurydzy i woreczki do pieczenia naley otwiera w taki sposób, by para nie wydobywala si z nich na twarz i rce. W celu uniknicia poparze naley zawsze sprawdza temperatur pokarmów i miesza je przed podaniem; szczególn ostrono naley zachowa w wypadku temperatury pokarmów i napojów przeznaczonych dla niemowlt, malych dzieci oraz osób starszych. Temperatura naczynia nie jest miarodajnym wskanikiem temperatury pokarmu czy napoju; zawsze naley sprawdza temperatur samego pokarmu. Przy otwieraniu drzwiczek kuchenki naley zachowa ostrono, by nie ulec poparzeniu wydobrzu, ale take produktów delikatnych, takich jak sos serowy lub ciasto biszkoptowe. Przy zmniejszonym poziomie mocy mikrofal sos nie kipi, a miso opieka si równomiernie i nie jest przepieczone na bokach. 50 P (400 W) Tego poziomu uywa si do przyrzdzania potraw, które przy tradycyjnym sposobie przyrzdzania wymagaj dlugiego czasu gotowania, np. da z wolowiny. Wskazane jest zastosowanie tego ustawienia poziomu mocy, pozwalajcego uzyska krucho i mikko misa. 30 P (240 W) Tego poziomu uywa si przy rozmraaniu, dziki czemu potrawa rozmraa si równomiernie. Ustawienie to nadaje si równie do podgotowywania ryu, makaronu, klusek oraz przyrzdzania kremu na bazie jajek i mleka. 10 P (80W) Tego poziomu uywa si do rozmraania delikatnych produktów, np. tortów z bit mietan lub ciasta francuskiego. P - oznacza procenty. Ustawienie danego poziomu mocy mikrofal: Obracaj pokrtlo regulacji czasu / wagi / poziomu mocy, eby ustawi czas trwania procesu. Przycinij jeden raz przycisk wyboru trybu pracy (wybranie zostanie tryb pracy z mikrofalami). eby zmieni poziom mocy mikrofal, obracaj pokrtlo, dopóki nie zostanie wywietlony dany poziom mocy. Przycinij przycisk +1min/START. UWAGA: Gdy nie zostanie ustawiony aden poziom mocy mikrofal, kuchenka wlczy si automatycznie z pelnym poziomem mocy (100 P). 8 R-64ST TRYB PRACY Z MIKROFALAMI Opisywana kuchenka umoliwia zaprogramowanie procesu trwajcego do 90 min.. Czas gotowania (rozmraania) mona ustawia w jednostkach wynoszcych od 10 sekund do 5 minut, w zalenoci od calkowitego czasu procesu gotowania (rozmraania), jak wida w tabeli pokazanej obok. Czas gotowania 0-5 minut 5-10 minut minut minut Jednostka czasu 10 sekund 30 sekund 1 minuta 5 minut Przyklad: Odgrzewanie zupy przez 2 minuty i 30 sekund, przy poziomie mocy mikrofal 70 P. 1. Wprowad dany czas 2. Przy pomocy przycisku procesu (2 min. 30 sek.), wyboru trybu pracy obracajc pokrtlo rewybierz dany tryb. gulacji czasu / wagi / poziomu mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 3. Ustaw dany poziom mocy mikrofal, obracajc pokrtlo regulacji czasu / wagi / poziomu mocy. 4. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start, eby rozpocz prac. Sprawd wskazanie wywietlacza. UWAGI: 1. Otwarcie drzwiczek kuchenki podczas trwania procesu powoduje automatyczne zatrzymanie wskaza zegara na wywietlaczu. Pomiar czasu procesu zostanie wznowiony po zamkniciu drzwiczek i naciniciu przycisku +1 min /START. 2. eby sprawdzi podczas procesu poziom mocy mikrofal, naley nacisn przycisk wyboru trybu pracy. Podczas przytrzymywania tego przycisku wywietlany bdzie poziom mocy. 3. Pokrtlo regulacji czasu / wagi / mocy mikrofal mona obraca zarówno zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, jak i w stron przeciwn. Obrót pokrtla w stron przeciwn ni ruch wskazówek zegara powoduje stopniowe skracanie czasu procesu - od 90 minut w dól. R-64ST 9 TRYB PRACY Z GRILLEM / TRYB KOMBINOWANY Opisywana kuchenka ma dwa tryby pracy z uyciem grilla: 1. Tylko grill, 2. Grill i mikrofale. 1. PRACA TYLKO Z UYCIEM GRILLA Tego trybu uywa si do pieczenia i rumienienia potraw. Przyklad: Opiekanie tostów przez 4 minuty 1. Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ustaw dany czas gotowania. 2. Ustaw dany tryb pracy kuchenki, dwukrotnie naciskajc przycisk trybu pracy (tylko grill). 3. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start, eby rozpocz proces opiekania. Sprawd wskazanie wywietlacza. UWAGA: 1. Korzystajc z trybu pracy z grillem naley stosowa dostarczone w zestawie ruszty. 2. Przy pierwszym uyciu grilla moe by wyczuwalny zapach dymu lub spalenizny; jest to zjawisko normalne i nie wiadczy o uszkodzeniu kuchenki. eby unikn tego problemu, naley przy pierwszym uruchomieniu wlczy pust kuchenk na 20 minut w trybie pracy z grillem. 2. TRYB KOMBINOWANY W tym trybie wykorzystywany jest grill i mikrofale (poziom mocy mikrofal 10 P do 50 P). Poziom pracy mikrofal jest wstpnie ustawiany na 30 P. Przyklad: Przyrzdzenie kebabu w cigu 7 minut w trybie pracy kombinowanej (DUAL GRILL) z poziomem mocy 50 P. 1. Wprowad dany czas procesu, pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 2. Wybierz dany tryb pracy, trzykrotnie naciskajc przycisk trybu pracy (mikrofale i grill). 3. Wybierz dany poziom mocy, obracajc pokrtlo regulacji czasu / wagi / mocy. 4. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start, eby rozpocz proces przyrzdzania. Sprawd wskazanie wywietlacza. 10 R-64ST INNE UYTECZNE FUNKCJE 1. GOTOWANIE WIELOETAPOWE - Z RÓNYMI POZIOMAMI MOCY Mona zaprogramowa maksymalnie 3 sekwencje, obejmujce róne tryby pracy (tylko mikrofale, tylko grill lub tryb pracy kombinowanej) z rónymi mocami mikrofal.

11 Przyklad: Gotowanie: 2 minuty 30 sekund z moc 70P (1. etap) 5 minut tylko grill (2. etap) ETAP Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ustaw dany czas gotowania. 2. Ustaw dany tryb pracy kuchenki, jednokrotnie naciskajc przycisk trybu pracy kuchenki (tylko mikrofale). 4. Przed zaprogra3. Ustaw dany poziom mowaniem etapu 2 mocy, obracajc pokrnacinij przycisk tlem czasu / wagi / mocy trybu pracy kuzgodnie z kierunkiem ruchenki. chu wskazówek zegara. ETAP Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ustaw dany czas grillowania. 6. Ustaw dany tryb pracy kuchenki, dwukrotnie naciskajc przycisk trybu pracy (tylko grill). 7. Nacinij jednokrotnie przycisk +1 min/start, eby rozpocz proces gotowania. (Kuchenka bdzie pracowala przez 2 minuty i 30 sekund z poziomem mocy 70 P, a nastpnie przez 5 minut bdzie dzialal wylcznie grill). UWAGA: Jeli po ustawieniu trybu pracy tylko z grillem (GRILL) ma by ustawiony jaki program, naley pomin kroki 3 i 4. Nacinicie i przytrzymanie przycisku trybu pracy kuchenki po ustawieniu trybu pracy z grillem (GRILL) spowoduje automatyczn zmian trybu pracy tylko z grillem na tryb kombinowany. Przyklad: Przyrzdzenie zapiekanki z klusek i cukini minut pracy z mikrofalami z poziomem mocy 100 P minut pracy w trybie kombinowanym. R-64ST 11 INNE UYTECZNE FUNKCJE 2. FUNKCJA "+1 MINUTA" Przycisk +1 min / START umoliwia korzystanie z nastpujcych funkcji: a. Bezporedni start procesu Nacinicie przycisku +1 min / START pozwala natychmiast wlczy kuchenk z moc 100 P. UWAGA: W celu zabezpieczenia przed niewlaciwym uyciem przez dzieci, przycisku +1 min / START mona uy tylko w cigu 3 minut po poprzedzajcej czynnoci, tj. po zamkniciu drzwiczek, naciniciu przycisku STOP lub zakoczeniu procesu gotowania. b. Wydluenie czasu procesu Czas procesu mona wydlua o wielokrotno 1 minuty, naciskajc przycisk +1 min / START podczas pracy kuchenki. 3. SPRAWDZANIE POZIOMU MOCY MIKROFAL W celu sprawdzenia poziomu mocy mikrofal podczas trwania procesu gotowania naley nacisn przycisk wyboru trybu pracy. Podczas przytrzymywania przycisku wyboru trybu pracy wywietlany bdzie poziom mocy. Podczas wywietlania poziomu mocy mikrofal kuchenka nie przerywa pomiaru czasu procesu. 12 R-64ST PROGRAMY AUTOMATYCZNE Programy EXPRESS MENU (automatyczne przygotowanie wybranego dania), EXPRESS COOK (automatyczne gotowanie) i EXPRESS DEFROST (automatyczne rozmraanie) umoliwiaj automatyczne dobranie najbardziej odpowiedniego trybu i czasu przygotowania potrawy. Dostpne s 4 tryby pracy funkcji EXPRESS MENU, 4 EXPRESS COOK i 4 EXPRESS DEFROST. Podczas korzystania z programów automatycznych naley stosowa si do nastpujcych regul: Na przyklad: 1a. EXPRESS MENU: kademu z przycisków EXPRESS MENU przyporzdkowane s dwa menu. A. Przycisk KURCZAK Z WARZYWAMI / MISO MIELONE Z CEBUL B. Przycisk FILET Z RYBY Z SOSEM / ZAPIEKANKA Numer menu Jeli jednokrotnie przyciniesz przycisk A, na wywietlaczu pojawi si symbol pokazany po prawej stronie. Numer menu 1b. EXPRESS COOK: po jednokrotnym przyciniciu przycisku EXPRESS MENU na wywietlaczu pojawi si symbol pokazany z prawej strony. 1c. EXPRESS DEFROST: po jednokrotnym przyciniciu przycisku EXPRESS DEFROST na wywietlaczu pojawi si symbol pokazany z prawej strony. Numer menu Odpowiednie menu moe zosta wybrane poprzez wielokrotnie przyciskanie przycisku EXPRESS MENU, EXPRESS COOK lub EXPRESS DEFROST, do momentu, w którym na wywietlaczu pojawi si numer danego menu. Poszczególne menu funkcji automatycznego gotowania i rozmraania opisane s na stronach od 15 do 17. Kolejne numery menu bd si zmienialy, gdy przyciniesz i przytrzymasz jeden z przycisków EXPRESS MENU, EXPRESS COOK i EXPRESS DEFROST. 2. Wag wprowadza si poprzez obracanie pokrtla regulacji czasu / wagi / poziomu mocy mikrofal a do wywietlenia danej wagi. Naley wprowadza tylko ciar samych produktów, nie uwzgldniajc ciaru opakowania. Jeli ciar produktu jest wikszy lub mniejszy od wielkoci podanych w tabelach automatycznego gotowania i rozmraania, naley uy rcznego trybu pracy kuchenki. W celu uzyskania optymalnych wyników naley stosowa si do tabel podanych w dalszej czci instrukcji. 3. W celu uruchomienia procesu gotowania naley wcisn przycisk +1 min / START. Jeli konieczne bdzie przeprowadzenie czynnoci przez uytkownika (na przyklad przewrócenie produktu na drug stron), kuchenka zasygnalizuje to dwikiem. Czas pozostaly do koca przygotowania potrawy oraz ewentualne inne wskaniki bd pulsowaly na wywietlaczu. eby kontynuowa proces, nacinij przycisk + 1min / START. Pokrtlo regulacji czasu / wagi / poziomu mocy Przycisk +1 min / START Kocowa temperatura bdzie zaleala od temperatury pocztkowej. Po przyrzdzeniu potrawy naley sprawdzi, czy jest dostatecznie gorca. W razie potrzeby mona wydluy czas procesu i zmieni poziom mocy mikrofal. UWAGA: Jeli bdziesz korzystal z funkcji,,+1 MINUTA", w trackie rozmraania lub gotowania, przygotowywane jedzenie moe si przypali. R-64ST 13 PROGRAMY AUTOMATYCZNE Przyklad 1: Przyrzdzenie kurczaka z warzywami o wadze 1,5 kg przy uyciu programu automatycznego przygotowana wybranego dania (EXPRESS MENU) C Wybierz dane menu, jednokrotnie naciskajc przycisk KURCZAK Z WARZYWAMI / MISO MIELONE Z CEBUL. 2. Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / poziomu mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, wprowad ciar produktu. 3. Nacinij jeden raz przycisk +1 min/start. Przyklad 2: Przyrzdzenie zamroonej zapiekanki o wadze 0,6 kg przy uyciu programu gotowania automatycznego EC Wybierz dane menu, trzykrotnie naciskajc przycisk automatycznego gotowania (EXPRESS COOK). 2. Obracajc pokrtlem regulacji czasu / wagi / poziomu mocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, wprowad ciar produktu. 3. Nacinij przycisk +1 min/start. Sposób postpowania w przypadku funkcji automatycznego rozmraania (EXPRESS COOK) jest identyczny jak w przypadku funkcji automatycznego gotowania. 14 R-64ST TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH Programy automatycznego przygotowywania wybranych da (EXPRESS MENU) PRZYCISK NR PROGRAMU C1-1 Kurczak z warzywami WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa kurczaka 50 C) naczynie do zapiekania z foli do kuchenek mikrofalowych 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa misa 50 C) Rondel z pokrywk SPOSÓB PRZYRZDZANIA Patrz przepis na kurczaka z warzywami na stronie 18. * Calkowita waga wszystkich skladników. Patrz przepis na miso mielone z cebul na stronie 18. Gdy kuchenka wylczy si, slyszalny bdzie sygnal dwikowy, a na wywietlaczu pojawi si wskanik,,zamieszaj", zamieszaj miso i kontynuuj program. * Calkowita waga wszystkich skladników. C2-1 Filet rybny w sosie Patrz przepis na filet rybny w sosie 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa na stronie 18.

12 ryby 50 C, sosu 200 C) naczynie do zapiekania z foli * Calkowita waga wszystkich skladników. do kuchenek mikrofalowych 0,5-1,5 kg* (500 g) (temperatura pocztkowa 200 C) naczynie do zapiekania Patrz przepis na zapiekank na stronie 19. * Calkowita waga wszystkich skladników. C1-2 Miso mielone z cebul C2-2 Zapiekanka Programy automatycznego gotowania (COOK MENU) PRZYCISK NR PROGRAMU EC-1 Frytki (zalecane do kuchenek konwencjonalnych) WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,2 0,3 kg (50 g) (temperatura pocztkowa 18 C) talerz, ruszt SPOSÓB PRZYRZDZANIA Wyjmij frytki z opakowania i uló je na talerzu. Ustawi talerz na ruszcie w kuchence. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu przeló do naczynia, w którym bd podawane (nie ma koniecznoci czekania). Dodaj soli do smaku. UWAGA: Potrawa bardzo silnie si nagrzewa. eby unikn poparze, naley uywa rkawic ochronnych przy wyjmowaniu naczynia z kuchenki. Przygotuj szaszlyki. Uló je na ruszcie i opiecz. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu wyjmij z kuchenki i uló na talerzu, na którym bd podane (nie ma koniecznoci czekania). EC-2 Szaszlyki 0,2 0,6 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 5 C) ruszt R-64ST 15 TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH PRZYCISK NR PROGRAMU EC-3 Udka kurczaka WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,9 1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 5 C) ruszt SPOSÓB PRZYRZDZANIA Wymieszaj wszystkie przyprawy i natrzyj nimi miso. Nakluj skór na udkach. Uló udka na ruszcie, skór do dolu, cienkimi kocami skierowane do rodka. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu wyjmij miso i odstaw na 5 minut. Wymieszaj wszystkie przyprawy i natrzyj nimi miso. Nakluj skór kurczaka. Uló kurczaka na talerzu piersi ku dolowi. Ustaw talerz bezporednio na talerzu obrotowym i gotuj. Po sygnale dwikowym odwró. Po przyrzdzeniu wyjmij kurczaka i przeló na talerz, na którym bdzie podany. Odczekaj ok. 3 minut. Przyprawy do 0,6 kg udek kurczaka (3 sztuki): 1-2 lyki stolowe oleju, ½ lyeczki soli, 1 lyeczka slodkiej papryki, 1 lyeczka rozmarynu EC-4 Kurczak z grilla 0,9 1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 5 C) talerz Przyprawy do 1,2 kg kurczaka: sól i pieprz, 1 lyeczka slodkiej papryki, 2 lyki stolowe oleju Programy automatycznego rozmraania (DEFROST MENU) PRZYCISK NR PROGRAMU Ed-1 Zrazy i kotlety WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,2-0,8 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) (informacje o naczyniach znajduj si na stronie 21) SPOSÓB PRZYRZDZANIA Uló produkty na rodku talerza obrotowego Po wylczeniu si kuchenki i sygnale dwikowym na wywietlaczu pojawi si wskanik,,obró". Naley odwróci produkty, zmieni ich uloenie i porozdziela. Ciesze miejsca i nagrzane punkty przykryj foli aluminiow. Po rozmroeniu produkty owi foli aluminiow i pozostaw na 1015 minut, a do calkowitego rozmroenia. Przykryj talerz obrotowy przylegajc foli. Blok mielonego misa uló na talerzu obrotowym. Po wylczeniu si kuchenki i sygnale dwikowym na wywietlaczu pojawi si wskanik,,obró". Naley odwróci miso na drug stron. W miar monoci usu rozmroone czci. Po rozmroeniu pozostawi na 1015 minut, a do calkowitego rozmroenia. Ed-2 Miso mielone 0,2-0,8 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) folia przylegajca (informacje o naczyniach znajduj si na stronie 21) 16 R-64ST TABELE PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH PRZYCISK NR PROGRAMU Ed-3 Ciasto WAGA (jednostki) / NACZYNIA 0,1-1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) plaskie naczynie SPOSÓB PRZYRZDZANIA Zdejmij z ciasta wszelkie opakowania. Uló ciasto na plaskim talerzu porodku talerza obrotowego. Po rozmroeniu pokrój ciasto na kawalki zblionej wielkoci, porozsuwaj je i pozostaw na minut, eby si równomiernie rozmrozily. Rozló kromki na talerzu ustawionym na rodku talerza obrotowego. W przypadku duej liczby kromek rozló je bezporednio na talerzu obrotowym. Po wylczeniu si kuchenki i sygnale dwikowym na wywietlaczu pojawi si wskanik,,odwró". Zmie uloenie kromek i wyjmij kromki ju rozmroone. Po rozmroeniu oddziel poszczególne kromki, rozló na duym talerzu, przykryj foli aluminiow i pozostaw na ok minut do calkowitego rozmroenia. Ed-4 Pieczywo 0,1-1,4 kg (100 g) (temperatura pocztkowa 18 0 C) talerz (Przy pomocy tego programu naley rozmraa wylcznie pieczywo pokrojone uprzednio na kromki.) Uwagi dotyczce rozmraania: 1. Zrazy i kotlety powinny by zamroone w jednej warstwie. 2. Miso mielone powinno by zamroone w plaskiej formie. 3. Po obróceniu rozmraanego produktu miejsca rozmroone naley przykry malymi kawalkami folii aluminiowej. 4. Kotlety i zrazy powinny by uloone w nastpujcy sposób: Zrazy, kotlety Potrawa Naczynie Talerz obrotowy R-64ST 17 PRZEPISY KULINARNE DO PROGRAMÓW EXPRESS MENU KURCZAK Z WARZYWAMI (C1-1) Skladniki: 0,5 kg 60 g 1 25 g 50 g 50 g 150 g 10 g 150 ml 1,0 kg 120 g 1 50 g 100 g 100 g 300 g 20 g 300 ml 1,5 kg 180 g 1 75 g 150 g 150 g 450 g 30 g 450 ml ry dlugoziarnisty torebka szafranu cebula (pokrojona w plasterki) czerwona papryka (pokrojona w paski) por (pokrojony w paski) filety z piersi kurczaka (pokrojone w kostk) pieprz, sproszkowana papryka, maslo wywar rosolowy Sposób przygotowania: 1. Wymieszaj ry z szafranem i wsyp je do nasmarowanego tluszczem naczynia. 2. Wymieszaj cebul, czerwon papryk, pora i kurczaka. Przypraw i uló na ryu. 3. Na wierzchu uló maslo. 4. Zalej wywarem rosolowym i przykryj foli do kuchenek mikrofalowych. Nastaw program C1-1 (,,Kurczak z warzywami"). 5. Po ugotowaniu odstaw na 5 do 10 minut. MISO MIELONE Z CEBUL (C1-2) Skladniki: 0,5 kg 150 g 50 g 1/2 15 g 115 ml 20 g 65 g 65 g ½ lyki 1,0 kg 300 g 100 g 1 30 g 230 ml 40 g 125 g 125 g 1 lyka 1,5 kg 450 g 150 g 11/2 45 g 345 ml 60 g 190 g 190 g 1½ lyki miso mielone (1/2 wolowina, 1/2 wieprzowina) cebula (dokladnie posiekana) jajko bulka tarta sól i pieprz wywar rosolowy koncentrat pomidorowy ziemniaki (dokladnie rozgniecione) marchewka (dokladnie rozgnieciona) pietruszka (dokladnie posiekana) Sposób przygotowania: 1. Wymieszaj mielone miso, cebul, jajko i bulk tart, przypraw sol i pieprzem, a nastpnie umie w rondlu. 2. Wymieszaj wywar rosolowy z koncentratem pomidorowym. 3. Dodaj wywar, ziemniaki marchewk i pietruszk do misa. Dokladnie wymieszaj. 4. Nastaw program C1-2 (,,Miso mielone z cebul"). 5. Gdy kuchenka wylczy si i wyemituje sygnal dwikowy, zamieszaj i kontynuuj gotowanie. 6. Po ugotowaniu zamieszaj i odstaw na 5 minut.

13 Posyp pietruszk i podawaj. FILETY RYBNE W SOSIE (C2-1) Sos pikantny Skladniki: 0,5 kg 175 g 50 g 5g 15 g 1 lyka 1,0 kg 350 g 100 g 10 g 30 g 1-2 lyki 500 g 1,5 kg 525 g 150 g 15 g 45 g 2-3 lyki 750 g pomidory z puszki (osuszone) kukurydza sos chili cebula (dokladnie posiekana) czerwony ocet winny musztarda, tymianek, pieprz cayenne filety rybne sól Sposób przygotowania: 1. Wymieszaj skladniki sosu. 2. Uló filety w formie do zapiekania cieszymi kocami w kierunku rodka i posól je. 3. Polej filety sosem. 4. Przykryj filety foli do kuchenek mikrofalowych i nastaw program C2-1 (,,Filety rybne w sosie"). 5. Po ugotowaniu odstaw na 5 minut. 250 g ZAPIEKANKA RYBNA NA SPOSÓB WLOSKI (C2-1) Skladniki: 0,5 kg 200 g 1,0 kg 430 g 1,5 kg 630 g 1½ lyki 1½ lyki 80 g filety rybne sok z cytryny maslo z anchois tarty ser gouda (45% tluszczu) sól i pieprz wiee pomidory zmieszane ziola ser mozarella bazylia (posiekana) Sposób przygotowania: 1. Ryb umyj i osusz, skrop sokiem z cytryny, posól i natrzyj maslem z dodatkiem anchois. 2. Uló w owalnej foremce do zapiekania. 3. Posyp ryb serem gouda. 4. Pomidory umyj, usu ogonki i stwardniale czci owoców przy ogonkach. Pokrój w plastry i uló na serze. 5. Przypraw sol, pieprzem i mieszank ziól. 6. Mozarell oscz, pokrój w plasterki i uló na pomidorach. Posyp bazyli. 7. Foremk postaw na talerzu obrotowym i gotuj przy wykorzystaniu programu automatycznego C-2-1,,Zapiekane filety rybne". 8. Po ugotowaniu odstaw na 5 minut. ½ lyki 1 lyka ½ lyki 1 lyka 30 g 50 g 150 g 300 g 450 g 1 lyka 1½ lyki 2 lyki 100 g 180 g 280 g ½ lyki ¾ lyki 1 lyka 18 R-64ST PRZEPISY KULINARNE DO PROGRAMÓW EXPRESS MENU ZAPIEKANKA RYBNA ESTERHAZY (EC-7) Skladniki: 0,5 kg 230 g 100 g 20 g 1,0 kg 450 g 200 g 40 g 1,5 kg 680 g 300 g 60 g filet rybny pory (pocite w talarki) cebula (drobno posiekana) marchewka (tarta) maslo lub margaryna sól, pieprz i galka muszkatolowa mietana ser gouda (tarty) Sposób przygotowania: 1. zalenoci od wagi gotuj 2-6 minut z poziomem mocy 100 P. 2. Ryb umyj, osusz, skrop sokiem z cytryny i posól. 3. mietank wymieszaj z warzywami i przypraw. 4. Polow warzyw uló w foremce do zapiekania. Poló na nich ryb i przykry reszt warzyw. 5. Posyp potraw serem gouda. szpinak z cebul i dopraw sol, pieprzem i galk muszkatolow. 2. samej górze powinien znajdowa si szpinak Pokrusz ser feta i posyp nim zapiekank. 4. Na zakoczenie posyp zapiekank ziarnami slonecznika i papryk. Nastaw program C2-2 (,,Zapiekanka"). 5. operacyjna 1. je roztworem delikatnego detergentu. Osuszy mikk ciereczk. Czy wtyczka jest wloona do gniazdka? Czy bezpiecznik/wylcznik automatyczny dziala? 2. Czy lampka wieci si, gdy drzwiczki s otwarte? TAK NIE 3. Umie w kuchence filiank z wod (ok. 150 ml) i dokladnie zamknij drzwiczki. Zaprogramuj kuchenk na prac przez 1 minut z moc 100 P i wlcz j. NIE Czy lampka owietleniowa wieci? TAK NIE Czy talerz obrotowy obraca si? TAK UWAGA: talerz obraca si w obie strony. Czy wentylacja dziala? NIE Czy wskanik trwania procesu ganie? 4. Uruchom grill na trzy minuty. NIE Czy po 3 minutach grzalka grilla rozgrzala si do czerwonoci? ze wszystkich stron obserwowa proces gotowania. Nie mog one jednak zawiera metalu (tak jak np. krysztalowe szklo olowiowe) lub stopu metali (np. zlotego brzegu, wykocze z blkitu kobaltowego). jednake wyjtki: wskie paski z folii aluminiowej mog by stosowane do przykrywania czci potraw, aby nie rozmrozily lub ugotowaly si zbyt szybko (np. skrzydelka kurczaka). Male metalowe szpikulce do grilla lub miseczki aluminiowe (np. przy daniach gotowych) mog by uywane, musz by jednak niedue w stosunku do potraw, np. miseczki aluminiowe musz by wypelnione potraw co najmniej w 2/3 do 3/4. Zaleca si przeloy potraw do naczynia nadajcego si do kuchenki mikrofalowej. Przy stosowaniu miseczek aluminiowych lub innych naczy metalowych musi by utrzymany odstp od cian kuchenki o minimum 2,0 cm, poniewa mog one zosta uszkodzone przez ewentualne powstawanie iskier. CERAMIKA Ogólnie nadaje si dobrze do kuchenek mikrofalowych, ale musi by pokryta szkliwem, poniewa bez niego moe przenika do naczynia wilgo. Wilgo nagrzewa material i moe spowodowa rozpad naczynia. Jeeli nie jest si pewnym, czy naczynie nadaje si do mikrofali, naley przeprowadzi test klasyfikujcy. NACZYNIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH LUB PAPIERU aroodporne, nadajce si do mikrofali naczynia z tworzyw sztucznych a take naczynia papierowe mona uywa do rozmraania, podgrzewania i gotowania. Naley zwraca uwag na wskazówki producenta. PAPIER KUCHENNY Moe by uywany, aby pochlonl powstajc przy krótkich procesach podgrzewania wilgo, np. z chleba lub artykulów panierowanych. Papier poloy pomidzy potraw a talerz obrotowy. W ten sposób powierzchnia potrawy pozostanie chrupica i sucha. Poprzez przykrycie papierem kuchennym tlustych potraw unika si pryskania tluszczu. NIE UYWAJ ADNYCH NACZY Z POWLOKAMI METALOWYMI, CZCIAMI LUB POLCZENIAMI METALOWYMI, JAK NP. RUBKI, BRZEGI LUB UCHWYTY. TEST KWALIFIKUJCY NACZYNIA Jeeli nie jeste pewien, czy uywane naczynie nadaje si do kuchenki mikrofalowej, przeprowad nastpujcy test: wló naczynie do kuchenki. Szklank wypelnion 150 ml wody postaw na lub obok naczynia. Wlcz kuchenk na 100% wydajnoci na 1 do 2 minut. Jeeli naczynie pozostanie zimne lub letnie, wtedy nadaje si do uywania w kuchence mikrofalowej. Nie przeprowadzaj tego testu z pojemnikami z tworzyw sztucznych. Moglyby si roztopi. FOLIA Folia do kuchenek mikrofalowych lub folia o duej wytrzymaloci aroodporna dobrze nadaje si do przykrywania lub zawijania. Naley przestrzega wskazówek producenta. WORECZKI DO PIECZENIA Mog by stosowane w kuchence. Metalowe zapicia nie nadaj si jednak do ich zamykania, poniewa folia moe si stopi. Do zamknicia naley uy sznurka, a foli naklu kilkakrotnie widelcem. Nie zaleca si stosowania folii niearoodpornej, jak np. folii do utrzymywania wieoci. PRACA Z GRILLEM Przygotowujc potrawy z grilla mona uywa dowolnych naczy aroodpornych przeznaczonych do zwyklych piekarników: np. naczy porcelanowych ceramicznych, szklanych lub metalowych. W trybie pracy kombinowanej (mikrofale i grill) naley uywa naczy aroodpornych, odpowiednich do kuchenek mikrofalowych. NACZYNIA DO RUMIENIENIA POTRAW S to specjalne naczynia z ceramiki szklanej do pieczenia w kuchenkach mikrofalowych ze stopem metali na dnie, który powoduje, e potrawa rumieni si. Przy stosowaniu tych naczy musi zosta poloony pomidzy talerzem obrotowym a naczyniem odpowiedni izolator, np. talerz porcelanowy. ZANIM PRZYSTPISZ DO PRACY... Poniej zamieszczone s liczne wskazówki ulatwiajce przygotowywanie potraw w kuchence mikrofalowej. Kuchenk naley wlczy dopiero po umieszczeniu w niej przygotowywanej potrawy.

14 R-64ST 21 WSKAZÓWKI NASTAWIANIE CZASU Czasy rozmraania, ogrzewania i gotowania s w ogólnym przypadku znacznie krótsze ni w konwencjonalnej kuchence, lub piekarniku. Dlatego naley przestrzega czasów podanych w dalszej czci niniejszej instrukcji obslugi zawierajcej przepisy kulinarne. Lepiej jest ustawi czas za krótki ni zbyt dlugi. Po gotowaniu naley potraw spróbowa. Lepiej jest potem krótko dogotowywa, ni co przegotowa. TLUSTE POTRAWY Miso przeronite tluszczem i tlusta szynka gotuj si szybciej, ni czci chude. Dlatego naley podczas gotowania przykrywa te czci foli aluminiow lub poloy te produkty tlust stron do dolu. PODGOTOWANIE WARZYW DO ZAMROENIA Przed zamroeniem warzywa naley podgotowa. Dziki temu zachowaj swoje wartoci odywcze i aromat. Sposób przygotowania: umyj warzywa i pokrój na drobne kawalki. 250 g warzyw wló do miski, zalej 275 ml wody i przykryj. lub rodki spoywcze z lodówki potrzebuj np. dluszego czasu, ni te o temperaturze pokojowej. C, temperatura pomieszczenia ok. 20 C). znaczy, e male porcje gotuj si szybciej ni due. ry, mleko itd. Temperatura bezporednio po zakoczeniu podgrzewania 65-75OC 75-80OC 75-80OC 80-85OC 70OC 75-80OC C 60-65OC 75-80OC 80-85OC O Temperatura po uplywie 10 lub 15 minut NACZYNIA OKRGLE I OWALNE W formach okrglych i owalnych potrawy gotuj si równomierniej, ni w kwadratowych, poniewa w rogach koncentruje si energia mikrofal i potrawa moe si w tych miejscach przegotowa OC 70-75OC 80-85OC C 65-75OC 80-85OC 80-85OC O PRZYKRYCIE Dziki przykryciu potrawa zachowuje wilgo, a czas gotowania skraca si. Do przykrywania naley uywa pokrywk, foli do mikrofali lub specjaln przykrywk do mikrofali. Potraw majcych otrzyma chrupic skorupk/skórk, np. piecze, kurczak, nie przykrywa si. Istnieje zasada, e to, co powinno by przykrywane na konwencjonalnej kuchence, powinno by równie przykrywane w kuchence mikrofalowej. To, co na kuchence gotowane jest bez przykrycia, moe by równie gotowane bez przykrycia w kuchence mikrofalowej. DODAWANIE WODY Warzywa i inne rodki spoywcze zawierajce wod mog by gotowane w sosie wlasnym lub z niewielkim dodatkiem wody. Dziki temu zachowanych zostaje wiele witamin i soli mineralnych. YWNO ZE SKÓR LUB SKÓRK Na przyklad: kielbaski, kurczaki, udka kurczaka, ziemniaki w lupince, pomidory, jablka, óltko itp. - naley naklu widelcem lub drewnianym patyczkiem. Dziki temu bdzie mogla uchodzi powstajca para, nie powodujc pkania skóry lub skórki. MIESZANIE Mieszanie potraw jest konieczne, poniewa mikrofale ogrzewaj najpierw czci zewntrzne. Przez mieszanie zostaje wyrównana temperatura, a potrawa równomiernie podgrzana. 22 R-64ST WSKAZÓWKI CZCI NIEREGULARNE Produkty o nieregularnych ksztaltach naley uklada grubsz, wzgldnie bardziej zwart stron na zewntrz. Warzywa, np. brokuly, ukladaj kocami na zewntrz. Grubsze czci potrzebuj dluszego czasu gotowania i otrzymuj na zewntrznych czciach wicej energii mikrofal i w ten sposób potrawa gotuje si równomiernie. OBRACANIE Potrawy redniej wielkoci, jak hamburgery lub zrazy, odwracaj jednokrotnie podczas gotowania, by skróci czas gotowania. Czci due, jak piecze lub kurczak, musz by obracane, poniewa cz zwrócona do góry otrzymuje wicej energii mikrofalowej i moglaby ulec wysuszeniu, jeeli nie bdzie odwracana. ODPOWIEDNIE USTAWIENIE Podgrzewajc jednoczenie kilka oddzielnych porcji np. budyniu w salaterkach lub kartofli w mundurkach naley ustawi je symetrycznie na talerzu obrotowym. Pomidzy poszczególnymi porcjami naley pozostawi woln przestrze, eby zapewni optymalny przeplyw mikrofal. ODSTAWIANIE Rozmroone, podgrzane lub ugotowane potrawy trzeba zawsze bezporednio po wyjciu z kuchenki na pewien czas odstawi. Umoliwia to równomierne rozprowadzenie plynów i ciepla. PODGRZEWANIE POTRAW Dodatkowe informacje o podgrzewaniu potraw mona znale w tabelach. Dania gotowe w pojemnikach aluminiowych naley przeloy na talerz lub do miseczki i dopiero wtedy podgrzewa. eby nie wysychala powierzchnia zewntrzna, potrawy przykrywaj foli do kuchenek mikrofalowych, talerzem lub specjaln pokrywk dostpn w handlu. Plynów nie trzeba przykrywa. Z zamknitych pojemników naley zdejmowa pokrywk. Gotujc plyny, takie jak woda, kawa, herbata lub mleko, wló do naczynia szklan paleczk. Wiksze iloci, o ile to moliwe, mieszaj od czasu do czasu, by temperatura rozchodzila si równomiernie. Podane dla potraw czasy dotycz temperatury pokojowej 20 C. Dla produktów z lodówki czas podgrzewania nieznacznie si wydlua. Potrawy po podgrzaniu naley odstawi na 1-2 min., aby temperatura rozchodzila si równomiernie wewntrz potrawy. Podane czasy s wartociami orientacyjnymi i mog ulega zmianie w zalenoci od temperatury wyjciowej, wagi, zawartoci wody, tluszczu, danego stanu kocowego, itd. ROZMRAANIE Do rozmraania produktów kuchenka nadaje si doskonale. Czasy rozmraania s znacznie krótsze, ni przy rozmraaniu w sposób konwencjonalny. Oto kilka wskazówek: zamroony produkt wyjmuj zawsze z opakowania i ukladaj na talerzu. ODWRACANIE/MIESZANIE Prawie wszystkie potrawy musz zosta przynajmniej jeden raz odwrócone lub zamieszane. Czci posklejane ze sob naley moliwie najszybciej oddzieli i uporzdkowa. OPAKOWANIA I POJEMNIKI Dobrze nadaj si do rozmraania i podgrzewania potraw w kuchence mikrofalowej opakowania i pojemniki, które s dobre zarówno do zamraania (do ok. -40 C), jak te do podgrzewania (do ok. 220 C). W ten sposób mona w tym samym naczyniu rozmraa, podgrzewa, lub gotowa, bez adnego przekladania potrawy. MNIEJSZE ILOCI Rozmraaj si równomierniej i szybciej, ni due. Dlatego zaleca si zamraanie moliwie malych porcji. Mona wtedy szybko i latwo zestawia cale dania. PRODUKTY DELIKATNE Na przyklad torty, mietana, ser i chleb - nie naley ich rozmraa do koca, jedynie zacz proces rozmraania i calkowicie rozmrozi w temperaturze pokojowej. W ten sposób unika si przegrzewania zewntrznych czci, podczas gdy wntrze bdzie wci pozostawalo zamarznite. PRZYKRYWANIE Ciesze czci przed rozmraaniem przykrywaj malymi paskami aluminiowymi. Podobnie naley przykrywa czci czciowo rozmroone lub cieple. Zapobiega to nadmiernemu podgrzewaniu czci cieszych, podczas gdy grubsze czci bd wci pozostawaly zamarznite. ODSTAWIENIE PRODUKTU Jest to szczególnie wane po rozmroeniu, poniewa w tym czasie kontynuowany jest jeszcze proces rozmraania. W tabeli rozmraania podano czasy odczekiwania dla rónych produktów. Grube, zbite produkty potrzebuj dluszego czasu odczekiwania, ni plaskie i o porowatej strukturze. Jeeli produkt nie zostal dostatecznie rozmroony, mona go nadal rozmraa w kuchence mikrofalowej lub odpowiednio przedluy okres odstawienia.

15 Po czasie odstawienia produkt naley od razu przygotowywa dalej i nie zamraa ponownie. POZIOM MOCY MIKROFAL Naley raczej nastawia na niszy, ni zbyt wysoki. Otrzyma si w ten sposób równomierny efekt rozmraania. Jeeli wybrany jest zbyt wysoki poziom mocy mikrofal, powierzchnia potrawy bdzie si gotowala, podczas gdy jej wntrze bdzie wci zamarznite. R-64ST 23 GOTOWANIE WIEYCH WARZYW Przy kupnie warzyw naley zwraca uwag na to, by poszczególne sztuki byly mniej wicej jednakowej wielkoci. Jest to wane przede wszystkim wtedy, gdy chce si gotowa warzywo w caloci (np. ziemniaki w mundurkach). Przed gotowaniem warzywa naley umy, oczyci i dopiero wtedy odway i rozdrobni odpowiedni ilo zalecan w przepisie. Przyprawia naley wedlug zwyczaju, ale soli z zasady dopiero po ugotowaniu. Na 50g warzyw naley doda ok. 5 lyek stolowych wody. Warzywa wlókniste wymagaj troch wikszej iloci wody. Dane na ten temat znajduj si w tabeli. Warzywa gotuje si zasadniczo w misce z przykrywk. Rodzaje warzyw bogate w wod, jak np. cebula lub ziemniaki w skórce, mog by gotowane w kuchence mikrofalowej bez dodawania wody. W polowie czasu gotowania warzywa odwró na drug stron lub zamieszaj. Po ugotowaniu odstaw warzywa na ok. 2 min., by temperatura mogla rozloy si równomiernie. Podane czasy gotowania s orientacyjne i zale od wagi, temperatury wyjciowej i wlaciwoci warzywa. Im warzywo jest wiesze, tym krótszy jest czas gotowania. GOTOWANIE MISA, RYB I DROBIU Naley zwraca uwag przy kupnie na to, by kawalki byly moliwie jednakowe. W ten sposób otrzyma si najlepsze rezultaty. Miso, ryby i drób przed przygotowaniem umyj dokladnie pod biec zimn wod i osuszy papierem kuchennym. Nastpnie dalej przygotowuj wedlug zwyczaju. Wolowina powinna by dobrze odleana i bez cigien. Po 15 minutach przyrzdzania potrawa zaczyna si w naturalny sposób rumieni; efekt ten mona wzmocni przez zastosowanie rodków powodujcych rumienienie. Chcc uzyska ponadto chrupic powierzchni potrawy, naley uy naczy powodujcych rumienienie lub podpiec potraw w tradycyjnej kuchence, a nastpnie dopiec w kuchence mikrofalowej. W ten sposób uzyskuje si zarazem brzowy plyn, mogcy stanowi podstaw sosu. Pomimo równej wielkoci kawalków wynik gotowania moe by bardzo róny. Zaley to midzy innymi od rodzaju produktu, rónej zawartoci tluszczu i wody, jak te od temperatury przed gotowaniem. Wiksze kawalki misa, ryb i drobiu po polowie czasu gotowania odwró na drug stron, by byly równomiernie ze wszystkich stron ugotowane. Po ugotowaniu przykryj piecze foli aluminiow i odstaw na mniej wicej 10 min. W tym czasie miso dogotowuje si, a soki w nim zawarte rozchodz si równomiernie, wic nie traci si ich tyle przy krojeniu. ROZMRAANIE I GOTOWANIE Mroonki mog by w kuchence mikrofalowej rozmraane i gotowane w jednym procesie. W tabeli mona znale kilka przykladów. Naley zwróci te uwag na ogólne wskazówki podane w rozdzialach,,podgrzewanie" oraz,,rozmraanie" ywnoci. Podczas przygotowywania mroonek firmowych naley stosowa si do wskazówek producenta podanych na opakowaniu. Z zasady podawane s dokladne czasy gotowania i wskazówki dotyczce gotowania w kuchence mikrofalowej. 24 R-64ST TABELE PODGRZEWANIE NAPOJÓW I YWNOCI NAPÓJ / YWNO Kawa 1 filianka Mleko 1 filianka Woda 1 filianka 6 filianek 1 miska Drugie danie (warzywa, miso i dodatki) Danie,,jednogarnkowe" Gste treciwe zupy Czyste zupy, barszcz, bulion Jarzyny Dodatki Miso 1 plaster* Filety rybne* Kielbaski 2 szt. Ciastko 1 szt. Pokarm dla niemowlt, 1 butelka Topienie margaryny / masla* Topienie czekolady Rozpuszczanie 6 listków elatyny ILO G/ml TRYB POZIOM MOCY 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 50 P 50 P 100 P 50 P 50 P CZAS W MIN. ok. 1 ok. 1 1½ ½ ok. 2 ½-1 ok.1 ½ ½ SPOSÓB POSTPOWANIA Nie przykrywaj. Nie przykrywaj. Nie przykrywaj a do zagotowania. Nie przykrywaj a do zagotowania. Przykryj, zagotuj Do sosu doda nieco wody, przykry, od czasu do czasu zamiesza Przykryj, po podgrzaniu zamieszaj. Przykryj, po podgrzaniu zamieszaj. Przykryj, po podgrzaniu zamieszaj. Dodaj ewentualnie troch wody, po uplywie polowy czasu procesu zamieszaj. Dodaj troch wody, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Dodaj troch sosu, zamieszaj. Przykryj. Nakluj w kilku miejscach. Poló na tacce do ciast Zdejmij pokrywk, po podgrzaniu dobrze wymieszaj i sprawd temperatur. Od czasu do czasu zamieszaj. Namocz w wodzie, dobrze wycinij, wló do bulionówki, zamieszaj od czasu do czasu podczas procesu oraz dokladnie zamieszaj po podgrzaniu. Wymieszaj z cukrem i 250 ml plynu, przykryj, od czasu do czasu podczas podgrzewania, a take po podgrzaniu, zamieszaj. Polewa na tort (na ½ l plynu) * Od temperatury lodówki P 5-6 ROZMRAANIE I GOTOWANIE WARZYWO / YWNO Filety rybne Pstrg 1 szt. Drugie danie Szpinak Brokuly Groch Kalarepa Salatka warzywna Brukselka Czerwona kapusta WAGA g TRYB POZIOM MOCY 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P CZAS W MIN ILO SPOSÓB POSTPOWANIA DODANEJ WODY Przykryj. Przykryj. Przykryj, mniej wicej po 6 minutach zamieszaj. Przykry, od czasu do czasu zamieszaj. Przykryj, po uplywie polowy czasu 3-5 lyek zamieszaj. Przykryj, po uplywie polowy czasu 3-5 lyek zamieszaj. Przykryj, po uplywie polowy czasu 3-5 lyek zamieszaj. Przykryj, po uplywie polowy czasu 3-5 lyek zamieszaj. Przykryj, po uplywie polowy czasu 3-5 lyek zamieszaj. Przykryj, po uplywie polowy czasu 3-5 lyek zamieszaj. ODSTAW NA MIN R-64ST 25 TABELE ROZMRAANIE YWNO Miso na piecze (wieprzowe, wolowe, jagnice, cielce) Zrazy, sznycle, kotlety, wtroba Gulasz Kielbaski 8 szt. 4 szt. Kaczka, indyk Kurczak ILO g / ml Udka kurczaka Ryby (szt.) Filety rybne Kraby Buleczki 2 szt. Chleb tostowy w kromkach Biale pieczywo (caly bochenek) Ciemne pieczywo w kromkach Chleb mieszany caly Ciasto 1 szt. Tort z kremem 1 szt. Tort caly (rednica 25 cm) mietana Maslo Owoce, takie jak np. truskawki TRYB POZIOM MOCY 10 P 10 P 10 P 10 P 30 P 30 P 30 P 10 P 10 P 10 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P 30 P CZAS W MIN ok SPOSÓB POSTPOWANIA Poló na odwróconym talerzu. Po uplywie polowy czasu odwró. Po uplywie polowy czasu odwró.

16 Po uplywie polowy czasu procesu porozdzielaj i wymieszaj. Ukladaj rozdzielone. Po uplywie polowy czasu procesu odwró na drug stron. Poló na talerzu obrotowym. Po uplywie polowy czasu procesu odwró na drug stron Poló na talerzu obrotowym. Po uplywie polowy czasu procesu odwró na drug stron Po uplywie polowy czasu odwró. Po uplywie polowy czasu odwró. Po uplywie polowy czasu odwró. Po uplywie polowy czasu odwró. Tylko rozpocznij rozmraanie. Co minut wyjmuj skrajne kromki. Po uplywie polowy czasu rozmraania przewró na drug stron; wntrze pozostaje zamroone Kromki poló obok siebie, tylko rozpocznij rozmraanie Po uplywie polowy czasu rozmraania przewró na drug stron; wntrze pozostaje zamroone Poló na talerzu Poló na talerzu Poló na talerzu Zdejmij pokrywk. W polowie czasu rozmraania przeló do miseczki i kontynuuj proces. Tylko rozpocznij rozmraanie Rozló równomiernie, po uplywie polowy czasu zmie uloenie ODSTAW NA MIN W tabeli podane s jedynie rednie wartoci czasu. Na czas rozmraania ma wplyw temperatura zamarznitego produktu oraz jego rodzaj i waga. 26 R-64ST TABELE GOTOWANIE WIEYCH WARZYW WARZYWO Biala kapusta Brokuly Brukselka Cebula Cukinia Czerwona kapusta Gotowane kartofle obrane (solone) Groszek Kalafior Kalarepa Kapusta pekiska Karczochy Koper wloski Marchew Pieczarki (cale) Pory/szczypiorek Seler Szpinak wiea papryka Ziemniaki w mundurkach ILO / WAGA SZT. / g TRYB POZIOM MOCY 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P 100 P CZAS MIN SPOSÓB POSTPOWANIA Pokrój w paseczki, przykryj, raz lub dwa razy zamieszaj. Podziel na róyczki, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Gotuj cale glówki, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Gotuj cal w kuchence. Pokrój w plastry, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Pokrój w paseczki, przykryj, raz lub dwa razy zamieszaj. Pokrój w równe kawalki, troch posól, zamieszaj. Przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Podziel na róyczki, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Pokrój w kostk, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Pokrój w paseczki, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Odetnij lodyg, przykryj. Podziel na wiartki, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Pokrój w plasterki, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Pokrój w piercionki, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Pokrój na równe kawalki, przykryj i zamieszaj. Po dokladnym umyciu odced wod, przykryj, podczas procesu raz albo dwa razy zamieszaj. Pokrój w kostk, przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. Przykryj, od czasu do czasu zamieszaj. 4-5 lyek 50 ml 4-5 lyek 50 ml 150 ml 4-5 lyek 5-6 lyek 4-5 lyek 50 ml 4-5 lyek 3-4 lyki 4-5 lyek 4-5 lyek ILO DODANEJ WODY 50 ml 4-5 lyek 50 ml 4-5 lyek 4-5 lyek R-64ST 27 TABELE GOTOWANIE, GRILLOWANIE I ZAPIEKANIE PRODUKT Piecze (wieprzowa, cielca, jagnica) WAGA g 500 TRYB POZIOM MOCY 100 P 50 P 100 P 50 P 100 P 50 P 100 P 50 P 100 P 50 P 100 P 50 P 70 P 50 P 70 P 50 P 70 P 50 P 70 P 50 P 100 P 50 P 100 P 50 P 50 P CZAS W MIN * * 6-8* 8-10* * * * * * ,5-5,5 SPOSÓB POSTPOWANIA ODSTAW NA MIN Dopraw do smaku, uló w plaskiej formie do zapiekania, po (*) odwró Rostbef redni 1000 Dopraw do smaku, uló w plaskiej formie do zapiekania, po (*) odwró Kurczak 1200 Kurze udka 200 Dopraw do smaku, poló w plaskiej formie do zapiekania, po polowie czasu gotowania odwró. Dopraw do smaku, poló na talerzu, przykryj. Uló na ruszcie, po (*) odwró, po upieczeniu posyp ziolami. Form do zapiekania ustaw na ruszcie. Przyrumie chleb tostowy, posmaruj maslem, poló plaster szynki, ananasa i sera. Grilluj na ruszcie Steki 2 sztuki, redniej wielkoci Zapiekanka Tost z serem R-64ST PRZEPISY KULINARNE PRZYGOTOWANIE POTRAW W KUCHENCE MIKROFALOWEJ NA PODSTAWIE TRADYCYJNYCH PRZEPISÓW Chcc si zaadaptowa do kuchenki mikrofalowej swoje wypróbowane przepisy, naley zwróci uwag na to, by: Czas gotowania skróci od 1/3 do polowy naley zorientowa si na podstawie przepisów zawartych w niniejszej instrukcji. Produkty o duej zawartoci wody, takie jak miso, ryba, drób, warzywa, owoce i zupy mona bez problemu przygotowywa w kuchence mikrofalowej. W przypadku ywnoci o malej zawartoci wody, czyli np. drugich daniach, powinno si przed podgrzewaniem lub gotowaniem zwily powierzchni wod. Ilo plynów dodawanych do surowych produktów, które maj by duszone, naley zredukowa mniej wicej do 2/3 iloci podanej w przepisie oryginalnym. W razie potrzeby mona dodawa plyny podczas gotowania. Mona znacznie zredukowa ilo dodawanego tluszczu. Mala ilo masla, margaryny lub oleju jest wystarczajca, aby doda potrawie smaku. Dlatego te kuchenka mikrofalowa nadaje si wymienicie do przygotowywania potraw ubogich w tluszcz w ramach diety. STOSOWANIE PRZEPISÓW Wszystkie przepisy w tej ksice s obliczone jeeli nie podano inaczej na 4 porcje. Zalecenia dotyczce odpowiednich naczy oraz czasu gotowania mona znale kadorazowo na pocztku przepisu. W zasadzie zaloono iloci gotowe spoycia, chyba, e specjalnie podano inaczej. Podane w przepisach jajka wa ok. 55g. PRZYSTAWKI I ZUPY Hiszpania ZUPA-KREM Z AVOCADO Sopa de aguacates Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: Skladniki: ml 70 ml miska z pokrywk (pojemno 2 l) owoce avocado (masa miszu 600g) sok z cytryny wywaru misnego mietany sól pieprz Przygotowanie: 1. Dojrzale owoce obierz ze skórki i usu rodek. Pokrój na drobne kawalki i zmiksuj. Do dekoracji zachowaj po dwa cienkie plastry na porcj zwilajc je sokiem z cytryny. 2. Wlej do miski wywar z misa, mas z avocado. Dodaj sól i pieprz. Przykryj. Podgrzewaj. W trakcie gotowania 1 raz zamieszaj min. 100 P. 3. Dokladnie wymieszaj zup, eby uzyska krem i udekoruj go pozostalymi plasterkami. Podawaj po 5 minutach. Szwajcaria ROSÓL Z KASZ JCZMIENN Bündner Gerstensuppe Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: Skladniki: 2 lyki 1 15 g g 50 g 50 g 700 ml 4 miska z pokrywk (pojemno 2 l) masla lub margaryny (20 g) cebula (50 g) dobrze posiekana selera pokrojonego w kostki marchewki (130 g) pokrojone w talarki por (130 g) pokrojony w talarki licie bialej kapusty (100 g) pokrojone w kostk koci cielcych przeronitego boczku pokrojonego w paski kaszy jczmiennej wywaru misnego pieprz frankfurterki (300 g) Przygotowanie: 1.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Maslo i posiekan cebul wló do miski i du pod przykryciem. 1-2 min. 100 P. 2. Doló do miski pozostale warzywa, koci cielce i boczek. Wsyp kasz i zalej wszystko wywarem misnym. Dopraw pieprzem i gotuj pod przykryciem min. 100 P min. 50 P. 3. Drobno pokrój frankfurterki i dodaj je do wywaru na 5 minut przed kocem gotowania. 4. Po ugotowaniu odstaw zup na pi minut. Przed podaniem wyjmij z zupy koci. R-64ST 29 PRZYSTAWKI I ZUPY Holandia ZUPA PIECZARKOWA Champignonsoep Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: Skladniki: 200 g ml 300 ml 2 ½ lyki 2 ½ lyki 1 150g miska z pokrywk (pojemno 2l) pieczarek, posiekanych cebula (50 g), drobno posiekana wywaru rosolowego mietany mki (25 g) masla lub margaryny (25 g) jajko wieej mietany sól i pieprz Przygotowanie: 1. Wló warzywa do miski, zalej rosolem i gotuj 8-9 min. 100 P. 2. Zmiksuj wszystkie skladniki mikserem. 3. Dodaj mk i tluszcz do zupy i wymieszaj dokladnie. Dopraw sol i pieprzem, przykryj i gotuj. Po zakoczeniu procesu zamieszaj. 4-6 min. 100 P. 4. Wymieszaj óltko ze mietan i stopniowo wlewaj do zupy. Podgrzej krótko, nie doprowadzajc do wrzenia. 1-2 min. 100 P. Po ugotowaniu odstaw zup na 5 minut. Niemcy GRZANKI Z SEREM CAMEMBERT Camemberttoast Calkowity czas przygotowania: ok. 1-2 min. Naczynia: Skladniki: 4 2 lyki 150 g 4 lyeczki plaski talerz kromki pieczywa tostowego (80 g) masla lub margaryny (20 g) sera camembert konfitury z borówek (40 g) pieprz cayenne Przygotowanie: 1. Kromki chleba opiecz i posmaruj maslem. 2. Camembert pokrój w plasterki i uló je (powierzchni przekroju ku górze) na kromkach chleba. Porodku plasterków sera uló konfitury i posyp grzanki pieprzem. 3. Uló grzanki na talerzu i podgrzewaj. 1-2 min. 100 P. Wskazówka: Grzanki mona dowolnie zmienia, np. ukladajc na nich wiee pieczarki i tarty ser lub szynk, szparagi i ementaler. KLUSKI KLADZIONE (DODATEK DO ZUP) Porcja na 1/2 l zupy Calkowity czas przygotowania: ok. 3-5 min. Naczynia: Skladniki: 1 4 lyki filianka (pojemno 150 ml) jajko mleka lub mietany (50 ml) szczypta soli i szczypta zmielonej galki muszkatolowej Przygotowanie: 1. Wszystkie skladniki dokladnie wymieszaj w filiance. Wstaw do kuchenki i podgrzewaj do zestalenia. 3-5 min. 30 P. 2. Odstaw do ostygnicia. Pokrój na drobne kawalki i dodaj do gotowej zupy. 30 R-64ST POTRAWY Z MISA, RYB I DROBIU Francja WIEY TUCZYK Z WARZYWAMI Thon frais braisé aux tomates et aux poivrons Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: Skladniki: 500 g 2 1 lyeczka 1/ ml 1 plaska owalna foremka do zapiekanka z pokrywk (rednica ok. 26 cm) wieego tuczyka pokrojonego na plasterki lyki soku cytrynowego sól oleju rolinnego od nasmarowania formy zielonej papryki (125 g) pokrojonej na plasterki cebule (125 g) drobno posiekane marchewka (50 g) pokrojona w talarki pomidory (125 g) pokrojone w kostk bialego wina zbek czosnku sól i pieprz Przygotowanie: 1. Tuczyka umyj, osusz i pokrop sokiem z cytryny. Odstaw na ok. 15 minut, ponownie pokrop i posól. 2. Rozprowad olej w formie i uló w niej tuczyka. Warzywa rozló na rybie. Dodaj wino, zbek czosnku i pczek ziól. Form przykryj i zapiekaj min. 70 P. Po zakoczeniu procesu odstaw potraw na 2 minuty. Przed podaniem zdejmij zbek czosnku i ziola. Wskazówka: Pczek ziól sklada si: z korzenia pietruszki, pczka zieleniny do zupy, galzki lubczyku, galzki tymianku, kilku lici laurowych. Hiszpania PIECZARKI Z ROZMARYNEM Champinones rellenos al romero Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: Skladniki: 8 2 lyki 1 50 g 125 ml 125 ml 2 lyki miska z pokrywk (pojemno 1 l) plaska okrgla miska (przektna ok. 22 cm) calych duych pieczarek (ok. 225 g) masla lub margaryny (20 g) cebula (50 g) drobno posiekana szynki, pokrojonej w drobn kostk czarny pieprz, mielony rozmaryn, bialego wytrawnego wina mietany mki (20 g) Przygotowanie: 1. Odetnij nóki pieczarek i drobno je pokrój. 2. Rozsmaruj maslo na dnie miski. Wsyp cebul, szynk i posiekane nóki pieczarek. Dopraw pieprzem i rozmarynem. Przykryj i gotuj 4-6 min. 100 P. Pozostaw do ostygnicia. 3. W drugiej misce pod przykryciem podgrzej 100 ml wina i mietany. 2-3 min. 100 P. 4. Dodaj pozostale wino i mietan i gotuj pod przykryciem. W trakcie raz zamieszaj. 1-2 min. 100 P. 5. Pieczarki dodaj do mieszaniny szynki i cebuli, zalej sosem i gotuj. 2-3 min. 100 P. 50 P. 6-7 min. Po przygotowaniu odstaw na ok. 2 minuty. Niemcy ZAPIEKANKA Z CUKINI Zucchini-Nudel-Auflauf Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: Skladniki: 500 ml 1/2 lyeczki 80 g 400 g 3 1 lyka 450 g 150 g g miska z pokrywk (pojemno 2 l) foremka do zapiekania (dl. ok. 26 cm) wody oleju makaronu krojonych pomidorów z puszki cebule (150 g) drobno posiekane bazylia, tymianek, sól, pieprz oleju do nasmarowania formy cukini w plasterkach kwanej mietany jajka tartego sera typu Cheddar Przygotowanie: 1. Osolon wod i olej wlej do miski i doprowad do wrzenia pod przykryciem. 3-4 min. 100 P. 2. Makaron polam na krótsze odcinki, wrzu do wody, zamieszaj i gotuj min. 30 P. Makaron odced i pozostaw do ostygnicia. 3. Pomidory wymieszaj z cebul i dobrze dopraw. Form do zapiekania natrzyj tluszczem. Dodaj makaron i pokryj sosem pomidorowym. Na tym rozló plastry cukini. 4. Kwan mietan ubij z jajkami i rozprowad po wierzchu zapiekanki. Calo posyp tartym serem. Wybierz program EXPRESS COOK EC-8 lub min. 100 P 6-8 Min. 50 P Po przygotowaniu odstaw zapiekank na ok minut. R-64ST 31 POTRAWY Z MISA, RYB I DROBIU Austria KURCZAK FASZEROWANY Gefülltes Brathähnchen Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: Skladniki: lyki 1 3 lyki 1 lyeczka 1 lyeczka forma ni do obwizania kurczaka kurczak (1000 g) sól, mielony rozmaryn i majeranek sucha bulka (pszenna, 40 g) sól pczek drobno posiekanej natki pietruszki (10 g) galka muszkatolowa masla lub margaryny (20 g) óltko masla lub margaryny (30 g) slodkiej papryki sól masla lub margaryny do natarcia formy Przygotowanie: 1. Kurczaka umyj, osusz i wntrze natrzyj sol, rozmarynem i majerankiem. 2. Namocz bulk przez 10 minut w zimnej wodzie, a nastpnie odscz i wymieszaj z sol, pietruszk, utart galk, maslem i óltkiem. Calo umie we wntrzu kurczaka. Otwór zawi nici. 3. Podgrzej maslo. ok. 1 min. 100 P. Wymieszaj papryk i sól z maslem i posmaruj kurczaka. 4. Kurczaka piecz w otwartej formie min. 100 P. 50 P min. Obró min. 100 P. 50 P min. Przed podaniem odczekaj 3 minuty. Szwajcaria FILET RYBNY W SOSIE SEROWYM Fischfilet mit Käsesauce Calkowity czas przygotowania: ok min. Naczynia: miska z pokrywk (pojemno 1 l) plaska okrgla forma do zapiekania (rednica 25 cm) filety rybne (ok. 600 g) soku z cytryny sól lyka masla lub margaryny cebula (50 g) drobno posiekana mki (20 g) bialego wina oleju rolinnego do natarcia formy tartego sera typu Ementaler siekanej natki pietruszki Skladniki: 3 2 lyki lyki 100 ml 1 lyeczka 100 g 2 lyki Przygotowanie: 1.

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-613 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4357658

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-613 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4357658 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-234

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-234 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-634

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-634 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM R-65ST

KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM R-65ST KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM R-65ST INSTRUKCJA OBSŁUGI Z PRZEPISAMI KULINARNYMI UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Przepisy z czerwoną palmą

Przepisy z czerwoną palmą Przepisy z czerwoną palmą Dorota D.K. Kornas 1. ŚLEDZIE Z OLEJEM Z CZERWONEJ PALMY 10min 2-4 płaty słonych śledzi -3 nieduże cebule -½ szklanki bio oleju z czerwonej palmy Ölmühle Solling Śledzie należy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-2B34

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-2B34 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SAŁATKA OWOCOWA SEROWE KORECZKI. Czas wykonania: około 15 min. Składniki (liczba porcji 8): ok.40 dag mozzarelli (małe kuleczki) 20 dag rokpola

SAŁATKA OWOCOWA SEROWE KORECZKI. Czas wykonania: około 15 min. Składniki (liczba porcji 8): ok.40 dag mozzarelli (małe kuleczki) 20 dag rokpola SAŁATKA OWOCOWA Czas wykonania: około 7 min. 2 średnie mandarynki 3 plastry ananasa 1 średni banan 2 łyżki niesłodzonego soku pomarańczowego 1 łyżeczka soku z cytryny szczypta cynamonu szczypta goździków

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-26ST

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-26ST Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Jesiotr na rumiano z wiœniowym i winnym sosem (Zawadzka 1876)

Jesiotr na rumiano z wiœniowym i winnym sosem (Zawadzka 1876) Przepisy kulinarne (...) smak jego miêsa, które nale y do najwyborniejszych, nie jest tak wysoko ceniony w czasach dzisiejszych, jak u dawnych Rzymian, co na jesiotry wielkie sumy wyrzucali i sam¹ nawet

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-209

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-209 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PIKANTNE ZUPY Z CHILI

PIKANTNE ZUPY Z CHILI PIKANTNE ZUPY Z CHILI Zupa pomidorowa z chili, imbirem i świeżą kolendrą 35 minut 4 osoby Łatwe pomidory z puszki - 400 gramów Rosół z kury Knorr - 1 sztuka mleko kokosowe - 200 mililitrów bulion warzywny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wtorek r. Śniadanie. Obiad Zupa jarzynowa

Wtorek r. Śniadanie. Obiad Zupa jarzynowa Poniedziałek 02.01.2017 r. Chleb pełnoziarnisty z masłem osełką, chuda wędlina filet z indyka, pomidor, papryka czerwona Zalewajka Składniki: zakwas żytni, ziemniaki, kiełbasa zawierająca minimum 70% mięsa,

Bardziej szczegółowo

Bardzo często zadajecie Państwo Pytanie, czy jest możliwe, żeby mile spędzić czas, a jednocześnie pozostać wiernym diecie? Myślę, że zdecydowanie

Bardzo często zadajecie Państwo Pytanie, czy jest możliwe, żeby mile spędzić czas, a jednocześnie pozostać wiernym diecie? Myślę, że zdecydowanie Bardzo często zadajecie Państwo Pytanie, czy jest możliwe, żeby mile spędzić czas, a jednocześnie pozostać wiernym diecie? Myślę, że zdecydowanie możemy coś dla siebie smacznego przygotować :) Poniżej

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE. pełnoziarnisty tost z mozarellą i polędwicą

ŚNIADANIE. pełnoziarnisty tost z mozarellą i polędwicą ŚNIADANIE pełnoziarnisty tost z mozarellą i polędwicą 4 kromki pełnoziarnistego chleba 2 plastry sera mozarella 2 plastry polędwicy drobiowej 4 plastry pomidora Liść sałaty Bazylia Na kromce pełnoziarnistego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY WIOSNA. Zestaw1. Zupa krem z zielonego groszku

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY WIOSNA. Zestaw1. Zupa krem z zielonego groszku Załącznik nr 8 JADŁOSPISY WIOSNA Zestaw1 Zupa krem z zielonego groszku Zielony groszek (świeży lub mrożony) ka Korzeń pietruszki Seler Jogurt naturalny Zielona pietruszka Pęczak gotowany Waga 1 porcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-232F

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-232F Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA

PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA ...... PL PIEKARNIK KSIĄŻKA KUCHARSKA 2 www.electrolux.com PROGRAMY AUTOMATYCZNE Numer programu Nazwa programu 1 PIECZEŃ WOŁOWA 2 PIECZEŃ WIEPRZOWA 3 KURCZAK CAŁY 4 PIZZA 5 BABECZKI 6 QUICHE LORRAINE 7

Bardziej szczegółowo

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek

Wtorek r. Śniadanie. Poniedziałek r. Śniadanie. Obiad. Podwieczorek Poniedziałek 05.12.2016 r. Chleb pełnoziarnisty z masłem osełką, chuda wędlina filet z indyka, pomidor, papryka czerwona Zalewajka Składniki: zakwas żytni, ziemniaki, kiełbasa zawierająca minimum 70% mięsa,,

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Kuchnia. Pierogi. Ciasto na pierogi. Farsz na Ruskie. Składniki. Przygotowanie. Składniki. Przygotowanie

POLSKA. Kuchnia. Pierogi. Ciasto na pierogi. Farsz na Ruskie. Składniki. Przygotowanie. Składniki. Przygotowanie Kuchnia POLSKA Pierogi Ciasto na pierogi 200g mąki 130ml wody dwie szczypty soli 1. Zagotuj wodę z masłem. 2. Wlewaj powoli do miski z mąką i solą, mieszaj do momentu, aż wszystkie składniki się połączą.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EMS17216X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900897

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EMS17216X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900897 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EMS17216X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Karkówka w cebuli. Składniki. Wskazówki

Karkówka w cebuli. Składniki. Wskazówki Karkówka w cebuli Karkówka w cebuli jest prostym i szybkim daniem nawet na gościnny obiad. Podana z surówką z białej kapusty na sposób orientalny stanowi świetną kompozycję. Przepis na surówkę znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-85ST

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-85ST Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP R-85ST. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP R-85ST (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 3 PAKIET I: Pieczywo (CPV: 15810000-9) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość 1 Chleb szt. 400 2 Bułka zwykła szt. 600 PAKIET II: Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), Lp. Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować i dalej przetwarzać.

Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować i dalej przetwarzać. PRZEPIS PODSTAWOWY NA CIASTO Ciasto na pasztecik 1,5 kg mąki 15 g soli 250 g masła lub smalcu 3/8 l wody Ze składników zagnieść ciasto. Pozostawić pod przykryciem przez 3 godziny. Następnie rozwałkować

Bardziej szczegółowo

6 LETNICH CHŁODNIKÓW, KTÓRYCH MUSISZ SPRÓBOWAĆ

6 LETNICH CHŁODNIKÓW, KTÓRYCH MUSISZ SPRÓBOWAĆ 6 LETNICH CHŁODNIKÓW, KTÓRYCH MUSISZ SPRÓBOWAĆ Chłodnik jabłkowo selerowy 90 minut 6 osób Łatwe średni seler 1 sztuka Bulion na włoszczyźnie Knorr 2 sztuki zielone jabłka 3 sztuki cebule 2 sztuki starta

Bardziej szczegółowo

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie

Ciasto zwykłe. Składniki. -2 jajka. -20dkg mąki. -1/4 l wody. -1/4 l mleka. - szczypta soli. -2 łyżki oliwy. Wykonanie -6- Ciasto zwykłe -2 jajka -20dkg mąki -1/4 l wody -1/4 l mleka - szczypta soli -2 łyżki oliwy - Do miski wybić jajka, wlać wodę i mleko, sól, zmiksować. - Dodawać porcjami mąkę cały czas miksować - Dodać

Bardziej szczegółowo

1 Copyright by Zmp3 TEAM

1 Copyright by Zmp3 TEAM Pizza - ciasto puszyste Czas przygotowania: 15 min + 1 h wyrastanie ciasta 400 g m¹ki 30 g dro d y 4 ùy ki oliwy z oliwek 2/3 szklanki mleka rozcieñczonego z wod¹ w równych proporcjach póù ùy eczki soli

Bardziej szczegółowo

Przepisy na sosy. Sos korzenny z nutą pomarańczy. Składniki: - Esencja do sosu pieczeniowego jasnego Knorr - 1 sztuka. - pomarańcza - 1 sztuka

Przepisy na sosy. Sos korzenny z nutą pomarańczy. Składniki: - Esencja do sosu pieczeniowego jasnego Knorr - 1 sztuka. - pomarańcza - 1 sztuka Przepisy na sosy Sos korzenny z nutą pomarańczy - Esencja do sosu pieczeniowego jasnego Knorr - 1 sztuka - pomarańcza - 1 sztuka - kora cynamonowa, kawałek - 1 sztuka - goździki - 2 sztuki - gwiazdka anyżu,

Bardziej szczegółowo

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM

Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 6/15/15 11:16 AM 6/15/15 11:16 AM Menu 01_MENU_ARS_VIVENDI v2.indd 1 Koktajl bananowy z miętą i Milupa lp-drinkiem Składniki: banan 70 g Milupa lp-drink 3 miarki (15 g) woda 200 ml miód 5 g cynamon (szczypta) Przepis na 1 porję PHE: 47,5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-62FBST

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-62FBST Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Panasonic Marketing Europe GmbH. Produkty zawarte w niniejszych materiałach informacyjnych podlegają bieżącym innowacjom i mogą nieco różnić się pod

Panasonic Marketing Europe GmbH. Produkty zawarte w niniejszych materiałach informacyjnych podlegają bieżącym innowacjom i mogą nieco różnić się pod Panasonic Marketing Europe GmbH. Produkty zawarte w niniejszych materiałach informacyjnych podlegają bieżącym innowacjom i mogą nieco różnić się pod względem parametrów lub wyglądu. Niniejsze materiały

Bardziej szczegółowo

4 sosy. sosy 4. Albion s majonez. Majonez

4 sosy. sosy 4. Albion s majonez. Majonez sosy 4 2 ł/h musztardy sarepskiej 1 ł/h kurkumy 500 g oleju Albion s majonez, do naczynia miksującego wbić całe jajko, dodać musztardę, pieprz, cukier, sól, kurkumę. Zamknąć otwór w pokrywie, zaprogramować

Bardziej szczegółowo

Kuchenka mikrofalowa z grillem. Nr produktu

Kuchenka mikrofalowa z grillem. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka mikrofalowa z grillem Nr produktu 000806146 Strona 1 z 24 Rozpakowanie i ustawienie Stosowanie się do podstawowych instrukcji opisanych na poniższych dwóch stronach pozwoli

Bardziej szczegółowo

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA

MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA MAKARON Z BROKUŁEM I KURCZAKIEM W SOSIE CARBONARA -200g mąki -1 całe jajo i 1 żółtko -ok. pół szklanki letniej wody -1 świeży brokuł -1 pierś z kurczaka -1 łyżeczka przyprawy gyros -1-2 łyżki oliwy z oliwek

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW Jadłospis wiosna Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja Szkoła została zgłoszona do udziału w projekcie Szkoła w

Bardziej szczegółowo

PĘCZAKOWE SZALEŃSTWO PRZEPISY KULINARNE UCZNIÓW Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 ul. Bartnicza 2, Warszawa

PĘCZAKOWE SZALEŃSTWO PRZEPISY KULINARNE UCZNIÓW Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 ul. Bartnicza 2, Warszawa PĘCZAKOWE SZALEŃSTWO PRZEPISY KULINARNE UCZNIÓW Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 ul. Bartnicza 2, Warszawa Zupa pomidorowa z pęczakiem Składniki: 2 udka kurze pęczek włoszczyzny 6

Bardziej szczegółowo

40 g ketchupu (przepis str. 71) pieprz

40 g ketchupu (przepis str. 71) pieprz Ananas z kurczakiem 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł curry sok z 0,5 cytryny 5 Ł majonezu (przepis str. 71), pieprz 800 ml wody Kurczaka skropić sokiem z cytryny,

Bardziej szczegółowo

Suszarka do owoców i warzyw

Suszarka do owoców i warzyw Suszarka do owoców i warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup suszarki do owoców i warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-613W

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-613W Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KUCHENKA MIKROFALOWA R-26ST

KUCHENKA MIKROFALOWA R-26ST KUCHENKA MIKROFALOWA R-26ST INSTRUKCJA OBSŁUGI Z KSIĄŻKĄ KUCHARSKĄ UWAGA: Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania z kuchenki.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: Alicja Świtaj

Przygotowała: Alicja Świtaj Kaczka wędzona dymem z zielonej herbaty z zielonymi warzywami z woka, pure z mango i imbiru oraz szafranowym ryżem (danie inspirowane kuchnią Tajlandii) Przygotowała: Alicja Świtaj Zafascynowała mnie kuchnia

Bardziej szczegółowo

MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ LIPCA

MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ LIPCA MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ 11 17 LIPCA PONIEDZIAŁEK tortille z łososiem WTOREK pęczakotto z warzywami ŚRODA fritatta z zielnym groszkiem CZWARTEK kurczak w białym sosie PIĄTEK makaron z surowym sosem

Bardziej szczegółowo

2. Warzywa obieramy, myjemy, dodajemy do wywaru z kurczakiem. Lekko doprawiamy.

2. Warzywa obieramy, myjemy, dodajemy do wywaru z kurczakiem. Lekko doprawiamy. Potrawka z kurczaka Lekkostrawna i pyszna zarówno z ziemniakami, jak i makaronem i ryżem. Przy tym prosta w przygotowaniu, nie wymaga długich godzin w kuchni, ani szczególnych umiejętności. A co najważniejsze:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-879-A

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-879-A Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

Ananas z kurczakiem. Sałatka śniadaniowa. sałatki. 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę. sól, pieprz 800 ml wody

Ananas z kurczakiem. Sałatka śniadaniowa. sałatki. 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę. sól, pieprz 800 ml wody sałatki Ananas z kurczakiem 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka 0,5 puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł curry 5 Ł majonezu (przepis str. 45) sól, pieprz 800 ml wody Kurczaka skropić sokiem z cytryny, wstawić

Bardziej szczegółowo

Składniki: Sos: Przygotowanie:

Składniki: Sos: Przygotowanie: Sałatkę Cezara chyba każdy zna. Jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych sałatek. Głównymi jej składnikami są grzanki, sałata rzymska i parmezan. W wersji z kurczakiem może stanowić smaczne i sycące

Bardziej szczegółowo

1 porcja Rebuild. Lunch: Dzień 1

1 porcja Rebuild. Lunch: Dzień 1 Przykładowy Plan Posiłków: Faza Zdrowego Stylu Życia Tydzień 1 Śniadanie: Dzień 1 Opcja 4 Naturalny jogurt z kawałkami jabłek i cynamonem Chude o obniżonej zawartości tłuszczu kiełbaski z dużym pomidorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY JESIEŃ

Załącznik nr 8 JADŁOSPISY JESIEŃ Załącznik nr 8 JADŁOSPISY JESIEŃ Zestaw1 Krupnik Kasza jęczmienna perłowa Pietruszka, korzeń Seler korzeniowy Oliwa Ziele angielskie Liść laurowy gotowane Waga 1 porcji 150 g Natka pietruszki Filet z dorsza

Bardziej szczegółowo

Naczynie do gotowania na parze

Naczynie do gotowania na parze Naczynie do gotowania na parze PL Uwaga: Wyposażenie można używać w: - aparatach wolnostojących o szerokości 500 mm, wyprodukowanych począwszy od roku 2000, - aparatach wolnostojących o szerokości 600

Bardziej szczegółowo

MENU. Niskowa 190 Chełmiec /k Nowego Sącza Tel: +48.602.702.349, +48.602.702.329 e-mail: info@wesela-mis.pl strona 1 z 10

MENU. Niskowa 190 Chełmiec /k Nowego Sącza Tel: +48.602.702.349, +48.602.702.329 e-mail: info@wesela-mis.pl strona 1 z 10 MENU strona 1 z 10 Przywitanie Pary Młodej Chleb i sól. Szampan strona 2 z 10 I Dzień Zupy (do wyboru) serwowane: Rosół Krem z pieczarek Krem z brokuł Barszcz Dodatki do zupy (do wyboru): Makaron Pierożki

Bardziej szczegółowo

Składniki: Chipsy z marchewki: 1 mała marchewka odrobina oleju. Przygotowanie: Piersi kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę.

Składniki: Chipsy z marchewki: 1 mała marchewka odrobina oleju. Przygotowanie: Piersi kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę. Pyszne, aromatyczne i lekko słodkie curry z kurczakiem, czerwoną soczewicą, pomidorami, melonem i chipsami z marchewki. Gotowe curry podałam w wydrążonym melonie, którego część użyłam do przygotowania

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY Kaczyna 50, 34-123 Chocznia TEL./fax. 033 8730379 Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.) załącznik nr 1B Składając w imieniu......... ofertę na:... L.p. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Śniadanie s. 3-4 Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo dostarcza nam energii na cały dzień. Co zatem należy jeść na

Bardziej szczegółowo

Ananas z kurczakiem. Wykonanie: Mięso ostudzić, pokroić w kostkę, wymieszać z ryżem, ananasem, majonezem i przyprawami. Krewetki w sosie Tysiąca Wysp

Ananas z kurczakiem. Wykonanie: Mięso ostudzić, pokroić w kostkę, wymieszać z ryżem, ananasem, majonezem i przyprawami. Krewetki w sosie Tysiąca Wysp sałatki 5 80 g ryżu 2 piersi z kurczaka ½ puszki ananasa pokrojonego w kostkę 1 ł/h curry sok z ½ cytryny 5 ł/s majonezu sól, Ananas z kurczakiem Kurczaka skropić sokiem z cytryny, wstawić do lodówki na

Bardziej szczegółowo

Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia

Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia Czeskie knedliki z gulaszem z jelenia Mój mąż kocha czeskie knedliki miłością absolutną. Bywało, że planowaliśmy trasę podróży przez Czechy w ten sposób, żeby zatrzymać się w konkretnej knajpie serwującej

Bardziej szczegółowo

Ziołowe klimaty na grillu!

Ziołowe klimaty na grillu! Ziołowe klimaty na grillu! By odpowiednio doprawić dania z grilla, powinniśmy sięgnąć po pachnące zioła. Doskonale odnajdą się one w towarzystwie mięs, warzyw, czy różnego rodzaju sałatek, które zaserwować

Bardziej szczegółowo

Sałatka nicejska. dodać ocet winny, sól i pieprz, wymieszać i polać sałatę sosem przed podaniem. Karczochy w sosie winegret

Sałatka nicejska. dodać ocet winny, sól i pieprz, wymieszać i polać sałatę sosem przed podaniem. Karczochy w sosie winegret Sałatka nicejska Składniki dla 4 osób: główka sałaty, 2 Ŝółte papryki, 2 łodygi selera naciowego, 2 pomidory, 2 ugotowane na twardo jajka, 4 filety anchois, 1 mała puszka tuńczyka (50 g), 10-12 czarnych

Bardziej szczegółowo

ŃSKIEJ. Barszcz czerwony z uszkami. Zupy, Zupy, Zupy... -przeprowadzić obróbkę wstępną warzyw, Buraki czerwone 1kg

ŃSKIEJ. Barszcz czerwony z uszkami. Zupy, Zupy, Zupy... -przeprowadzić obróbkę wstępną warzyw, Buraki czerwone 1kg 1 ŃSKIEJ Zupy, Zupy, Zupy... Barszcz czerwony z uszkami Buraki czerwone 1kg Włoszczyzna 1 op. Czosnek 2 ząbki Przyprawy (ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, sól, majeranek, kwasek cytrynowy lub ocet

Bardziej szczegółowo

Ilość marchewki, pietruszki, selera można zastąpić mrożoną włoszczyzną 1:1

Ilość marchewki, pietruszki, selera można zastąpić mrożoną włoszczyzną 1:1 Dzień 1: Kanapki z makrelą w pomidorach i pomidorem Makrela w pomidorach - 50g Sałatka z tuńczykiem, pomidorem i ogórkiem Tuńczyk w wodzie /sosie własnym/ - 130g - opakowanie Ogórek - 150g - średni Pomidor

Bardziej szczegółowo

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN Załącznik nr 1a Formularz cenowo asortymentowy DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Zdrowo jeść by rosnąć w siłę

Zdrowo jeść by rosnąć w siłę Projekt Fundacji dzieciom Zdrowo jeść by rosnąć w siłę Książka kucharska opracowana przez podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie Spis treści Ogniskowej Książki Kucharskiej 1. Kolorowa

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PIKNIK! 10 POMYSŁÓW NA SZYBKIE KANAPKI PIKNIKOWE

CZAS NA PIKNIK! 10 POMYSŁÓW NA SZYBKIE KANAPKI PIKNIKOWE CZAS NA PIKNIK! 10 POMYSŁÓW NA SZYBKIE KANAPKI PIKNIKOWE Kanapka Caprese z pomidorem ciabatta korzenna 1 sztuka Rama z masłem z solą morską mozzarella 2 sztuki pomidor 2 sztuki garść rukoli 15 minut 2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Propozycja MENU Przyjęcie weselne. Opcja SILVER 170 zł/osobę

Propozycja MENU Przyjęcie weselne. Opcja SILVER 170 zł/osobę Propozycja MENU Przyjęcie weselne Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe menu. Wszystkie oferty są tylko propozycjami, które podlegają omówieniu i wprowadzeniu wszelkich zmian sugerowanych przez naszych

Bardziej szczegółowo

Danie Dnia. Przekaski

Danie Dnia. Przekaski Menu Danie Dnia Zupa + drugie danie (danie dostêpne do godz. 15.00 lub do wyczerpania zapasów. Od pon. do nd.) 1. Pizza bruschetta 32 cm Przekaski (ciasto od pizzy z mozzarell¹, œwie ymi pomidorami i bazyli¹)

Bardziej szczegółowo

Składniki: około 17 płatów makaronu lasagne g parmezanu. Sos boloński:

Składniki: około 17 płatów makaronu lasagne g parmezanu. Sos boloński: Dzisiaj zapraszam na lazanię z sosem bolońskim, beszamelem i parmezanem. Zapiekanka jest przepyszna i myślę, że posmakuje każdemu miłośnikowi kuchni włoskiej. Do przygotowania lazanii użyłam gotowych płatów

Bardziej szczegółowo

TOP 10 NAJLEPSZE GRILLOVE DIPY

TOP 10 NAJLEPSZE GRILLOVE DIPY TOP 10 NAJLEPSZE GRILLOVE DIPY Dip do grillowanych warzyw Majonez Hellmann's Babuni 6 łyżek sok z cyrtyny chrzan 1 łyżka 15 minut 4 osoby Łatwe 1. Połącz wszystkie składniki tak aby powstał gęsty sos.

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPISY ZIMA. Zestaw1Krupnik. Waga 1 porcji g (uczniowie klas 0-3 ) i 300 g (uczniowie klas 4-6) Kasza jęczmienna perłowa Marchew

JADŁOSPISY ZIMA. Zestaw1Krupnik. Waga 1 porcji g (uczniowie klas 0-3 ) i 300 g (uczniowie klas 4-6) Kasza jęczmienna perłowa Marchew Załącznik nr 8 JADŁOSPISY ZIMA Zestaw1Krupnik Waga 1 porcji - 250 g (uczniowie klas 0-3 ) i 300 g (uczniowie klas 4-6) Kasza jęczmienna perłowa Pietruszka, korzeń Seler korzeniowy Ziele angielskie Liść

Bardziej szczegółowo

Zupa krem z ciecierzycy

Zupa krem z ciecierzycy Zupa krem z ciecierzycy Zupa krem z ciecierzycy z dodatkiem świeżego przecieru pomidorowego Składniki: 400g ciecierzycy 3 pomidory 1 cebula 600 ml wody 1 ząbek czosnku 2 łyżki oliwy z oliwy sól pieprz

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

Spaghetti carbonara. Składniki. Wskazówki

Spaghetti carbonara. Składniki. Wskazówki Spaghetti carbonara Spaghetti carbonara to jedno z prostszych dań z makaronem. Przygotowanie goa zajmie nam w sumie tyle ile ugotowanie makaronu a zachwyci zapewne smakoszy makaronów i czosnku. Składniki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

2 zupy. zupy 2. Barszcz czerwony zabielany

2 zupy. zupy 2. Barszcz czerwony zabielany zupy 2 300 g pokrojonych buraczków 1 MK śmietanki 2 MK żurku ½ ł/h soli 1,5 l wrzącej wody Barszcz czerwony zabielany Do naczynia miksującego włożyć buraczki, rozdrobnić miksując przez 8 s, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Przygotuj produkty GOTOWANIE

Przygotuj produkty GOTOWANIE PL GOTOWANIE W żadnym wypadku nie uruchamiaj urządzenia, kiedy jest puste. Nie przepełniaj naczynia, przestrzegaj zalecanych ilości. Produkt nie jest przeznaczony do przygotowywania klasycznych smażonych

Bardziej szczegółowo

Jadłospis na październik 2015

Jadłospis na październik 2015 Jadłospis na październik 2015 01.10.2015 czwartek Zupa: Jarzynowa z rybą i ryżem II danie: Duszone bitki wieprzowe w warzywnym sosie, ziemniaki, surówka z buraczków i jabłka 02.10.2015 piątek Zupa: Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

MENU OBIADOWE w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r.

MENU OBIADOWE w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r. w dniach: 2.09.2015 r. 4.09.2015 r. ŚRODA 2.09.2015 r. (skład surowcowy: wywar mięsny (wołowo drobiowy) warzywny, marchewka, pietruszka, por, 2. Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki z koperkiem, buraczki

Bardziej szczegółowo

smaczne i zdrowe Dania z grzybów

smaczne i zdrowe Dania z grzybów smaczne i zdrowe Dania z grzybów SPIS TREŚCI Wstęp 4 Zupy 6 Barszcz czerwony z suszonymi grzybami 6 Flaczki z boczniaków 7 Zupa grzybowa 8 Zupa krem z kurek i cebuli 9 Zupa krem z pieczarek i sera feta

Bardziej szczegółowo

Jadłospis na wrzesień 2015

Jadłospis na wrzesień 2015 Jadłospis na wrzesień 2015 02.09.2015 środa Zupa: Ogórkowa z ziemniakami i koperkiem II danie: Złocista pierś panierowana, ziemniaki, surówka z marchewką, jabłkiem i jogurtem naturalnym 03.09.2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

Marchewkowy omlet z pieczoną dynią

Marchewkowy omlet z pieczoną dynią Marchewkowy omlet z pieczoną dynią 3 jajka 80 ml świeżego soku marchewkowego 1 łyżka mąki 1/6 dyni Hokkaido 1 garść rodzynek 1 łyżka oleju 1 łyżka miodu 2 łyżki masła orzechowego 2 plastry Capreggio sera

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

Pyrkowe szaszłyczki. Faszerowane ziemniaczki z grilla. Składniki: marynata: Przygotowanie: Składniki: Przygotowanie:

Pyrkowe szaszłyczki. Faszerowane ziemniaczki z grilla. Składniki: marynata: Przygotowanie: Składniki: Przygotowanie: Pyrkowe szaszłyczki 1 kg ziemniaków 35 dag cebuli 35 dag wędzonego boczku marynata: 3-5 łyżek oleju 5 ząbków czosnku majeranek, sól, pieprz, przyprawa do mięsa 1. Ziemniaki i cebulę opłucz, obierz pokrój

Bardziej szczegółowo

Przepis wymyśliłam dwa lata temu, kiedy niespodziewany wigilijny gość w postaci mojej ciężarnej przyjaciółki wyraził niezwykłą, choć typową dla stanu

Przepis wymyśliłam dwa lata temu, kiedy niespodziewany wigilijny gość w postaci mojej ciężarnej przyjaciółki wyraził niezwykłą, choć typową dla stanu Przepis wymyśliłam dwa lata temu, kiedy niespodziewany wigilijny gość w postaci mojej ciężarnej przyjaciółki wyraził niezwykłą, choć typową dla stanu błogosławionego, zachciankę spożycia grzańca na słono.

Bardziej szczegółowo

Posmaruj placek trzema łyżkami keczupu, ułóż na nim plastry szynki, a także cebulę wymieszaną z pomidorami i paprykę. Posyp oregano i żółtym serem.

Posmaruj placek trzema łyżkami keczupu, ułóż na nim plastry szynki, a także cebulę wymieszaną z pomidorami i paprykę. Posyp oregano i żółtym serem. Pizza 45 dag mąki 4 dag drożdży 2 łyżki oleju sól wierzch: 25 dag mięsistych pomidorów 15 dag wędzonej szynki cebula 15 dag żółtego sera (np. cheddara lub goudy) po kawałku papryki żółtej i czerwonej keczup

Bardziej szczegółowo

KOMBIWAR AX-767 M i AX-777 M Instrukcja obs ugi

KOMBIWAR AX-767 M i AX-777 M Instrukcja obs ugi KOMBIWAR AX767 M i AX777 M Instrukcja obs ugi KOMBIWAR AX767 M i AX 777 M* UCHWYT BEZPIECZE STWA GDY PODNIESIONY ELEMENT GRZEJNY JEST WY ÑCZONY GDY OPUSZCZONY ELEMENT GRZEJNY JEST W ÑCZONY ZEGAR WY ÑCZANY

Bardziej szczegółowo

GRILLOWANE SZPARAGI Z FETĄ I ZIOŁAMI

GRILLOWANE SZPARAGI Z FETĄ I ZIOŁAMI GRILLOWANE SZPARAGI Z FETĄ I ZIOŁAMI 2 pęczki zielonych szparagów skórka otarta z 1 niewoskowanej cytryny 1 suszona papryczka chilli lub szczypta pieprzu kajeńskiego 2 łyżki oliwy z oliwek extra vergine

Bardziej szczegółowo

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków Bułki 220 g wody 50 g otrębów pszennych 3 Ł oliwy 1 białko mak, sezam pestki słonecznika, dyni Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać drożdże, cukier, mąkę, otręby, sól, oliwę. Ciasto wyłożyć do miseczki

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek. Śniadanie

Poniedziałek. Śniadanie Poniedziałek Śniadanie Kanapka z łososiem Łatwostrawny Wegetariański Bezlaktozowa Czas wykonania (w minutach): 5 min Maksymalny czas przechowywania (w godzinach): 5 h 90 g 90 g Bułka pełnoziarnista 40

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 23 maja 03 czerwca 2016 r. 23 V 24 V 25 V Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Najwyższej jakości szybkowar 6 L znanej i cenionej firmy GERLACH.

Strona 1 z 10. Najwyższej jakości szybkowar 6 L znanej i cenionej firmy GERLACH. Najwyższej jakości szybkowar 6 L znanej i cenionej firmy GERLACH. Produkt został wyposażony w grube, trójwarstwowe dno z aluminiowym dyskiem, które zapewnia bardzo dobre przewodnictwo cieplne a kierunek

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ WRZESIEŃ. Wstęp

WRZESIEŃ WRZESIEŃ. Wstęp WRZESIEŃ Wstęp Wrzesień nie oznacza końca sezonu owocowo-warzywnego. Wręcz przeciwnie, w ogrodzie to czas zbiorów. Oznaką zbliżającej się jesieni są wszechobecne warzywa z rodziny dyniowatych tj. cukinia

Bardziej szczegółowo

MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ 27 CZERWCA 3 LIPCA

MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ 27 CZERWCA 3 LIPCA MIDIMALIZM.PL MENU NA TYDZIEŃ 27 CZERWCA 3 LIPCA PONIEDZIAŁEK Makaron z truskawkami i bazylią Opakowanie makaronu kokardki Niecały kilogram truskawek Cukier wedle uznania, jeśli w ogóle potrzeba Kilka

Bardziej szczegółowo

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm.

... Stołówka przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży ul.akacjowa 2, Stróża Kolonia Nazwa i adres firm. Lp. Nazwa asortymentu Jed n. mia ry 1. Cukier kg 420 1 kg Wielkość opakowania 2. Chrzan szt 50 300 g 3. Dżem truskawkowy szt 250 280 g 4. Groszek konserwowy szt 35 400 g 5. Herbata granulowana szt 70 100

Bardziej szczegółowo

Syty i prosty omlet. Składniki. Wskazówki

Syty i prosty omlet. Składniki. Wskazówki Syty i prosty omlet 3 jajka 3 łyżki mąki szczypta soli 2 jabłka 2łyżki cukru 1/2 szklanki śmietany 2-3 łyżeczki serka Danio truskawkowego masło 1. 2. 3. 4. 5. Białka ubijamy na sztywno, dodajemy żółtka,

Bardziej szczegółowo