Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne"

Transkrypt

1 Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku 1

2 Agata Michałek-Budzicz Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Poznań 2013 Projekt Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja) realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w działaniu. ISBN

3 Autorka: Agata Michałek-Budzicz Od 1996 roku niezależna ekspertka i konsultantka w dziedzinie zamówień publicznych w tym w Ambasadzie Szwajcarii w Programie SECO. Poprzednio: zastępczyni dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; kierowniczka Wydziału Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie; kierowniczka Działu Zamówień Publicznych w Akademii Rolniczej w Krakowie; naczelniczka Wydziału Zamówień Publicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych O/Kraków. Od 2007 roku wykładowczyni w dziedzinie zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej. Autorka programów szkoleniowych, w tym m.in.: Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Pzp, Dobre praktyki i unikanie ryzyk w umowach w sektorze IT realizowanych w trybach ustawy Pzp, Zagrożenia dla realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka związane z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Wydawca Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ul. Staszica 25/8, Poznań tel.: , , faks: WWW: Spis fotografii str. 1 Mike Gieson Hardware 14 ( str. 5 Michal Zacharzewski Inside a PC ( str. 6 Marin Myftiu DDR2 stick ( str. 8 Christian Ferrari Laying Jack ( str. 11 José Antonio López Tarjeta Gráfica. Graphics Card. 6 ( str. 15 Michal Zacharzewski Inside a PC ( str. 18 Sergio Roberto Bichara Computer cables 2 ( str. 25 Anthony Burns Motherboard ( str. 30 José Antonio López Tarjeta Gráfica. Graphics Card. 6 ( str. 35 Nuno Fernandes Circuit Board 3 ( str. 39 Patrick Hajzler Mouse ( str. 44 Stasys Eidiejus Motherboard close-up ( str. 52 Carsten Mueller I/O Session II - Lost Bits 3 ( str. 54 John De Boer inside digital camera ( str. 60 Pawel Kryj electronics ( str. 63 ilker abstract ( Poznań 2013, Z zastrzeżeniem stanu prawnego na dzień roku. Projekt Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja) realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w działaniu. 3

4 Spis treści: Wstęp. Rodzaje naruszeń Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ujawnione w interwencjach podejmowanych przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania. I. Działania interwencyjne w okresieod 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku. I.1. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa I.2. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa I.3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa I.4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław I.5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa I.6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa I.7. Powiat Mielecki, Mielec I.8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa I.9. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa I.10. Miasto Zabrze I.11. Uniwersytet w Białymstoku I.12. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckego, Warszawa II. Przykłady dobrych praktyk w przetargach na zakup narzędzi informatyczych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku II.I. Miasto Nowy Sącz II.2. Miasto Ełk II.3. Gmina Chełmiec III. Działania interwencyjne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku III.1. Gmina Kościerzyna III.2. Centrum Projektów Informatycznych, Warszawa III.3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa III.4. Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa III.5. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce III. 6. Miasto Katowice III. 7. Politechnika Gdańska III. 8. Powiatowy Urząd Pracy, Ostrołęka III. 9. Starostwo Powiatowe w Słupcy IV. Przykłady dobrych praktyk w przetargach na zakup narzędzi informatyczych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku IV. 1. Miasto Białystok IV. 2. Powiat Brodnicki IV. 3. Urząd Gminy Kamionka Wielka V. Podsumowanie

5 Wstęp Zaprezentowane w niniejszej publikacji interwencje podjęte przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku zostały przeprowadzone w ramach działań przewidzianych w projekcie Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości realizowanym przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu. Interwencje były przeprowadzone w sprawach niezgodnych z przepisami prawa zamówień publicznych czynności zamawiających wraz z wnioskami w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Rodzaje naruszeń Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ujawnione w interwencjach podejmowanych przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania 1. Użycie nazwy własnej produktu, producenta oprogramowania, systemu operacyjnego, sprzętu IT z pozornym wyłącznie (nie opisanym dokładnie i wyczerpująco znaczeniem równoważności), a dodatkowo przesłanki określone w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, umożliwiające Zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producenta nie były spełnione kumulatywnie. Ustawa Pzp i wydane przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień publicznych na zakup zestawów komputerowych (UZP, Warszawa, styczeń 2012) oraz Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne (UZP, Warszawa, 2009 r.) które to wytyczne opracował Urząd, biorąc pod uwagę specyfikę produktów jakimi są systemy operacyjne oraz pakiety biurowe (tj. skomplikowany opis techniczny) dają Zamawiającemu szereg możliwości dokonania opisu przedmiotu zamó- 5

6 wienia zgodnie z treścią art. 30 tej ustawy, od strony technicznej i funkcjonalnej. Nie można mówić o równym traktowaniu wykonawców i zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest, niezgodnie z Pzp, w sposób wskazujący na konkretne produkty konkretnego producenta, a dodatkowo tzw. równoważność opisana przez Zamawiającego w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia w sposób niezwykle nieprecyzyjny, niejasny, umożliwia dokonanie wyboru wyłącznie sprzętu, oprogramowania producentów wskazanych w dokumentacji przetargowej. 2. Użycie nazwy własnej produktu, producenta oprogramowania, systemu operacyjnego, sprzętu IT z opisanym dokładnie znaczeniem równoważności, ale przesłanki określone w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, umożliwiające Zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producenta nie były spełnione kumulatywnie, tym samym Zamawiający poprzez wskazanie konkretnych produktów konkretnych producentów jako przykładowych po pierwsze naruszają przepis art. 29 ust. 3 ustawy, a dodatkowo przepis art. 29 ust. 2 ustawy, który zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Na rynku istnieje szereg różnych systemów operacyjnych, typów oprogramowania serwerowego oraz biurowego, sprzętu IT i nie ma jakichkolwiek przesłanek do tego, by wskazywać z nazwy konkretny produkt, konkretnego producenta (z dopuszczeniem równoważności). Należy w tym miejscu przywołać fragment wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 3 lutego 2005 roku (UZP/ZO/0-153/05, LEX nr ) : Stosownie do jego zapisów (art. 29 ust. 2) Zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to konieczność eliminacji z określenia z przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogą wskazywać na konkretnego wykonawcę. Chodzi tu zatem o negatywną przesłankę sposobu opisu przedmiotu zamówienia. Zakaz taki zostaje naruszony, jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia użyje oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego wykonawcę lub konkretny produkt, działając jednocześnie wbrew zasadzie obiektywizmu. 3. Użycie nazwy własnej produktu, producenta oprogramowania, systemu operacyjnego, sprzętu IT bez dopuszczenia możliwości złożenia ofert równoważnych, a przesłanki określone w art. 29 ust. 3 umożliwiające Zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producenta nie były spełnione kumulatywnie. W tych przypadkach Zamawiający chciał zamówić konkretne produkty od konkretnego, wskazanego z nazwy producenta, co wykonawcom dawał możliwość jedynie wyboru dystrybutora danego, konkretnego sprzętu lub oprogramowania (głównie firmy Microsoft). Taki opis przedmiotu zamówienia wyłącza z konkurencji podmioty, które mogłyby dostarczyć dla Zamawiającego rozwiązania techniczne i funkcjonalne od producentów sprzętu i oprogramowania innych niż wskazany przez Zamawiającego i o nazwach innych niż przez niego wymienione. Działania takie w sposób rażący naruszają fundamenty prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie zamówień publicznych, naruszają prawa wykonawców do ich równego traktowania na rynku tych zamówień i podważają fundamentalną, niewzruszalną zasadę poszanowania uczciwej konkurencji przy dokonywaniu wydatków publicznych. 6

7 I. Działania interwencyjne w okresieod 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku 1. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa W dniu 4 lipca 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności w postępowaniu prowadzonym na Dostawę sprzętu komputerowego (znak postępowania: 42/ ORE/PN/UE/2012), wielkość zamówienia powyżej EUR w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP, 2) nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art.7 ust.1 PZP). W dniu 31 lipca 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W piśmie skierowanym do Zamawiającego Fundacja zaznaczyła, że brak reakcji i przeprowadzenia procedury sanacyjnej spowoduje niezgodność przeprowadzonego postępowania z przepisami ustawy Pzp i może narazić Zamawiającego na negatywne konsekwencje prawne, w tym odmowę finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz unieważnienie umowy. Zamawiający wskazał w SIWZ z nazwy następujące oprogramowanie: System operacyjny: min. Licencja Microsoft Windows 7 Professional PL 64 Bit z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce system wraz ze sterownikami-niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji przez Internet czy telefon) lub rozwiązanie równoważne zapewniające w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft, np. Microsoft Office 2000, 2007 i 2010 wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych- stworzonych pod system Windows Vista, XP, z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewniać poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.; System operacyjny: min. Licencja Microsoft Windows 7 PL Starter z nośnikiem producenta lub równoważny z nośnikiem producenta, tj. zapewniający w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. Microsoft Office 2000, 2003,2007, 2010 wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych stworzonych pod system Windows Vista, XP z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwość instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.; System operacyjny: min. Licencja Microsoft 7 Professional 64 Bit (wersja polska) z nośnikiem lub równoważny z nośnikiem, tj. zapewniający w 100% działanie aplikacji firmy Microsoft Office 2000, 2003, 2007, 2010 wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych stworzonych pod system Windows Vista, XP z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwość instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.; System operacyjny: min. Licencja Microsoft Windows 7 Professional PL 64 Bit z nośnikiem (płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce system wraz ze sterownikami niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji przez Internet czy telefon) lub rozwiązanie równoważne zapewniające w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. Microsoft Office 2000, 2007 i 2010 wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych- stworzonych pod system Windows Vista, XP, z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. 7

8 Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewniać poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.; System Operacyjny: min. Licencja Microsoft Windows 7 PL Starter z nośnikiem producenta lub równoważny z nośnikiem producenta, tj. zapewniający w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. Microsoft Office 2000, 2003,2007, 2010 wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych stworzonych pod system Windows Vista, XP z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwość instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów).; System operacyjny: min. Licencja Microsoft 7 Professional 64 Bit (wersja polska) z nośnikiem lub równoważny z nośnikiem, tj. zapewniający w 100% działanie aplikacji firmy Microsoft Office 2000, 2003, 2007, 2010 wraz z obsługą wszystkich programów dedykowanych stworzonych pod system Windows Vista, XP z zachowaniem wszystkich funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwość instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. W przedmiotowym postępowaniu, w ocenie Fundacji, przesłanki określone w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,umożliwiające Zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producenta nie zostały spełnione łącznie, tym samym użycie nazwy własnej oprogramowania (produktu i producenta) z pozornym wyłącznie(nie opisanym dokładnie i wyczerpująco znaczeniem równoważności), stanowiło naruszenie podstawowych zasad prawa wspólnotowego i krajowego. 2. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa W dniu 27 czerwca 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy czynności w postępowaniu prowadzonym na Dostawę wysokodostępnej infrastruktury serwerowej wraz z modernizacją serwerowni, zasilania, klimatyzacji, kontroli dostępu i sieci LAN (znak postępowania: 39/ ORE/PN/UE/2012), wielkość zamówienia powyżej EUR (dalej: Przetarg ) w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP 2) nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W dniu 31 lipca 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W piśmie skierowanym przez FWiOO do Zamawiającego, podkreślono, iż brak reakcji i przeprowadzenia procedury sanacyjnej spowoduje niezgodność przeprowadzonego postępowania z przepisami PZP i może narazić Zamawiającego na negatywne konsekwencje prawne, w tym odmowę finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz unieważnienie umowy. Zamawiający wskazał w SIWZ z nazwy następujące oprogramowanie: System operacyjny: Windows Server R2 SP 1 Enterprise Edition, min.10 CAL, Microsoft SQL Server 2008 Standard, 4 sockety (procesory), ASP.NET, Microsoft Reporting Services Apache , PHP , MySQL , Xdeburg 2.1.2, phpmyadmin , SQLBudy webGrid 1.0.; System operacyjny: Microsoft 7 Professional 64bity. Zamawiający zażądał również od Wykonawców, aby do oferty dołączyli wykaz dostarczonych urządzeń wraz z podaniem ich producentów, modeli oraz specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnianie wymagań określonych w III SIWZ dotyczy ( ) serwerów, stacji zarządzających z monitorem, macierzy dyskowych, switch y SAN, oprogramowania 8

9 oraz wszystkie dokumenty wymienione w części III SIWZ wyraźnie oznaczone do oferty. W ocenie Fundacji opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozostawało w oczywistej sprzeczności z treścią art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Przepis art. 29 ust. 3 PZP zakazujący zastosowanie nazwy własnej (produktu, producenta) ma charakter bezwzględnie obowiązujący; jedynym odstępstwem od tego przepisu jest możliwość zastosowania nazwy produktu, producenta wyłącznie wtedy, gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia inaczej niż przez podanie jako przykładu nazwy konkretnego rozwiązania konkretnego producenta oraz interpretowany wyłącznie ściśle i nie może być traktowany rozszerzająco. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 PZP Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszelkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ wskazując konkretne produkty konkretnego producenta oprogramowania w sposób rażący naruszył przepisy ustawy Pzp, w szczególności art. 7 ust. 1 tej ustawy, który nakazuje zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający chciał zamówić produkty od konkretnego producenta, co wykonawcom dawał możliwość jedynie wyboru dystrybutora danego, konkretnego oprogramowania firmy Microsoft. Taki opis przedmiotu zamówienia wyłącza z konkurencji podmioty, które mogłyby dostarczyć dla Zamawiającego rozwiązania techniczne i funkcjonalne od producentów oprogramowania innych niż wskazany przez Zamawiającego i o nazwach innych niż przez niego wymienione. W skierowanej do Zamawiającego interwencji podkreślono, że powtórzenie czynności przez Zamawiającego nie może polegać na dopisaniu wyrazów lub równoważny, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie zachodziły przesłanki umożliwiające Zamawiającemu zastosowanie nazwy własnej z dopiskiem lub równoważny. Zamawiający dysponował bowiem, wynikającymi z ustawy Pzp narzędziami służącymi do opisu oprogramowania (cechy techniczne, cechy jakościowe: specyfikacje techniczne, normy, aprobaty oraz wymagania funkcjonalne). Zasada wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia winna być traktowana tak samo jak i nakaz uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. To podobieństwo wynika z faktu, że adresatem zasady wyczerpującego charakteru opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia wszelkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty jest wyłącznie Zamawiający. Bezwzględnym obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia tak, aby możliwe było złożenie ofert porównywalnych, zawierających urządzenia spełniające identyczne wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać na zakres zamówienia, parametry, materiały, technologię odnosić się do nazw i kodów CPV, a określenie przedmiotu zamówienia jest jednocześnie prawem i obowiązkiem Zamawiającego (wyrok ZA/UZP/ z 9 lutego 2006 roku, UZP/ZO/0-337/06). Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp. 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa W dniu 23 lipca 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności w postępowaniu prowadzonym na Dostawę sprzętu komputerowego związanego z realizacją Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła (numer postępowania: 24/MAC/ PN/12), wielkość zamówienia powyżej EUR w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP, 2) nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W dniu 23 sierpnia 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. 9

10 W skierowanej do Zamawiającego Interwencji podkreślono, że w interesie wszystkich obywateli leży to, by zamówienia na sprzęt komputerowy i oprogramowanie były konstruowane w sposób prawidłowy, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do oszczędności publicznych pieniędzy i wydajniejszej pracy administracji publicznej. Zamawiający wskazał w SIWZ z nazwy następujące oprogramowanie: System operacyjny: Microsoft Windows 7 (lub nowszy) 64 Bit z nośnikiem lub równoważny ; Zainstalowany System operacyjny Microsoft Windows 7 (lub nowszy) lub równoważny ; System operacyjny: Linux lub Chrome OS lub równoważny ; zainstalowany System operacyjny Android Honeycomb (lub nowszy) lub równoważny ; System Operacyjny ios lub równoważny. W każdym z wymienionych powyżej przypadków określono bardzo niedokładnie, nieprecyzyjnie pojęcie równoważności systemów, w sposób, który de facto uniemożliwiał złożenie oferty równoważnej, co w opinii FWiOO pozostawało w oczywistej sprzeczności z treścią art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. W uzasadnieniu przywołano, że przepis art. 29 ust. 3 dopuszczający zastosowanie nazwy własnej z dopuszczeniem równoważności ma charakter lex specialis, nie może być traktowany rozszerzająco i może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia inaczej niż przez podanie jako przykładu nazwy konkretnego rozwiązania konkretnego producenta oraz interpretowany wyłącznie ściśle. Ustawa Pzp dopuszcza wyjątkowo posługiwanie się znakiem towarowym patentem, pochodzeniem, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, a wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie i to Zamawiający jest zobligowany udowodnić ich istnienie. Dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych, to Zamawiający jest obowiązany do precyzyjnego określenia parametrów technicznych i wymagań jakościowych, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość ich porównania. W uzasadnieniu interwencji skierowanej do Ministra Administracji i Cyfryzacji przywołano min. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 12 grudnia 2003 roku w którym orzeczono, że nie można uznać, że dana oferta nie spełnia wymogu równoważności, jeżeli z powodu braku danych nie można wykazać, czy dana oferta jest równoważna. Zamawiający ma obowiązek w taki sposób przygotować specyfikacje istotnych warunków zamówienia i w taki sposób sprecyzować w niej dodatkowe warunki, by mógł następnie w sposób jednoznaczny przesądzić kwestie równoważności. Dopiero w takim przypadku będzie on uprawniony do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu oferty jako równoważnej, bądź o jej odrzuceniu oraz wyroki KIO z r., KIO/UZP 236/08; wyrok KIO z r, KIO/UZP 154/08; wyrok ZA z r. UZP/ZO/0-1600/06) uzasadniające, że w przypadku określenia przedmiotu zamówienia przy wskazaniu konkretnego znaku towarowego i dopisaniu lub równoważne opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać dokładne określenia precyzujące wymogi Zamawiającego w zakresie równoważności. Brak wskazania dokładnych wymagań w zakresie równoważności przy jednoczesnym, nieuzasadnionym, wskazaniu konkretnego produktu stanowi naruszenie zasady określonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasady uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia publicznego określonej w art. 7 ust. 1 ustawy, zniechęcając do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących produkty innych marek. Jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia nie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, jak wymaga tego ustawa Pzp, ale poprzez wskazanie znaku towarowego, mimo iż nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia ani tym, że nie mógł on opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem przepisów ustawy. W konsekwencji wybór taki nie może prowadzić do zawarcia ważnej umowy. Zamawiający stwierdzając taką okoliczność (po złożeniu ofert i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej), ma obowiązek unieważnienia 10

11 postępowania (patrz. wyrok Sadu Okręgowego z r. I C 88/05, niepubl.). Fundacja, w skierowanej do Zamawiającego Interwencji zaznaczyła, że jeżeli niejasności w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia ujawnią się przed terminem składania ofert Zamawiający powinien zmodyfikować treść SIWZ zgodnie z art.38 ust.4 ustawy. 4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław W dniu 8 sierpnia 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności w postępowaniu prowadzonym na Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: zakup serwera wraz z instalacją i oprogramowaniem; zadanie nr 2: zakup komputerów stacjonarnych oraz monitorów; zadanie nr 3: zakup urządzeń drukujących oraz urządzeń wielofunkcyjnych, (numer postępowania: DU -Z ), wielkość zamówienia powyżej kwot, o których mowa w obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku (Dz.U. Nr 224, poz. 1795) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP, 2) nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W dniu 9 listopada 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W piśmie skierowanym do Zamawiającego FWiOO wykazała, iż Zamawiający wskazał w SIWZ, z nazwy, następujące oprogramowanie: Oprogramowanie : Windows Serwer 2008 R 2 Enterprise (WinSrvEnt 2008 R2 OLP NL GOV) 1 sztuka; VMware vshere 5 Enterprise Plus for 1 processor with 96 GB vram entitlement per processor (SKU- :VSS-ENT-PL-C) wraz z 3 letnim wsparciem (Basic Support/Subsription for VMware vshere 5 Enterpricse Plus for 1 processor for 3 years, VSS-ENT-PL-3G- -SSS-C) -2 szt; HP Data Protektor Backup for Windows E-LTU z 3-letnim wsparciem 1 sztuka; Windows 7 Professional GGWA 32 bit, w polskiej wersji językowej; MS Office 2010 Professional Plus (OfficeProPlus 2010 OLP NL Gov) 11

12 Nie dopuszczając, ani nie określając możliwości składania ofert równoważnych, co w opinii Fundacji zawartej w interwencji skierowanej do Zamawiającego pozostawało w oczywistej sprzeczności z treścią art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP, gdyż w przedmiotowym postępowaniu przesłanki określone w art. 29 ust. 3 umożliwiające Zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producent nie był spełnione łącznie, tym samym użycie nazwy własnej oprogramowania (produktu i producenta), dodatkowo bez dopuszczenia i określenia równoważności oferowanego oprogramowania stanowi naruszenie podstawowych zasad prawa wspólnotowego i krajowego. W przypadku określenia przedmiotu zamówienia przy wskazaniu konkretnego znaku towarowego (jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) i dopisaniu lub równoważne opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać dokładne określenia precyzujące wymogi Zamawiającego w zakresie równoważności (wyrok KIO z r., KIO/ UZP 236/08; wyrok KIO z r, KIO/UZP 154/08; wyrok ZA z r. UZP/ZO/0-1600/06). Brak określenia przez Zamawiającego w SIWZ jakichkolwiek wymagań w zakresie równoważności przy jednoczesnym (w tym przypadku wskazanym w interwencji nieuzasadnionym) wskazaniu konkretnego produktu oprogramowania stanowi naruszenie zasady określonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasady uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia publicznego określonej w art. 7 ust. 1 ustawy, uniemożliwiając złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu wykonawcom oferującym produkty innych marek. Dodatkowo podkreślono, że z dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wynikało, iż w dniu 27 sierpnia 2012 roku wpłynęło od jednego z Wykonawców pismo z pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w SIWZ. Pytanie nr 2 dotyczyło oprogramowania Windows 7 Professional GGWA 32 bit w polskiej wersji językowej. Zamawiający udzielając odpowiedzi na to pytanie, nie tylko nie skorzystał z ustawowo zagwarantowanego prawa (a w tym przypadku obowiązku) modyfikacji SIWZ, tak aby zastąpić nazwę własną oprogramowania na szcz egółowy opis dotyczący wymagań technicznych i funkcjonalnych, ale utrzymał tę nazwę zmieniając jedynie zapisy dotyczące Windows 7 na przeinstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32 bit w polskiej wersji językowej, tak, aby możliwe było złożenie oferty z tym oprogramowaniem, gdyż z treści pisma wykonawcy wynikało, iż poprzedni zapis uniemożliwiał złożenie oferty zgodnie z pierwotnymi wymaganiami zamawiającego. W wyniku interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa W dniu 14 sierpnia 2012 rok Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności w postępowaniu prowadzonym na Dostawę nowych, nieużywanych urządzeń komputerowych: jednostka centralna -260 sztuk; monitor -238 sztuk; notebook typ I 39 sztuk; notebook typ II -14 sztuk; netbook -24 sztuk ; numer postępowania: BGD V MWr/12. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w witrynie TED pod numerem 2012/S , wielkość zamówienia powyżej EUR w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP, 2) nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W dniu 9 października 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W skierowanej do Ministerstwa Interwencji podkreślono, że niezastosowanie procedury sanacyjnej spowoduje niezgodność przeprowadzonego postępowania z przepisami ustawy Pzp i może narazić Zamawiającego na negatywne konsekwencje prawne, w tym unieważnienie umowy oraz odmowę finansowania ze środków Unii Europejskiej, ze względu na naruszenie fundamentalnych zasad wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych. 12

13 Zamawiający wskazał w SIWZ z nazwy w 4 punktach opisu przedmiotu zamówienia następujące oprogramowanie: System operacyjny: Microsoft OEM Windows 7 Professional PL 32/64 bit lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2003 i 2007 oraz systemem domenowym MS Windows (Windows Serwer 2003), w każdym przypadku określając bardzo niedokładnie, nieprecyzyjnie pojecie równoważności systemów, w sposób, który de facto uniemożliwiał złożenie oferty równoważnej poprzez wprowadzenie zapisu o treści: lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2003 i 2007 oraz systemem domenowym MS Windows (Windows Serwer 2003). W opinii Fundacji, w przedmiotowym postępowaniu przesłanki określone w art. 29 ust. 3 umożliwiające Zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producenta nie są spełnione łącznie, tym samym użycie nazwy własnej oprogramowania (produktu i producenta) z pozornym wyłącznie (nie opisanym dokładnie i wyczerpująco znaczeniem równoważności), stanowi naruszenie podstawowych zasad prawa wspólnotowego i krajowego. W Interwencji przywołano wyroki KIO, z których jednoznacznie wynika,iż w przypadku określenia przedmiotu zamówienia przy wskazaniu konkretnego znaku towarowego i dopisaniu lub równoważne opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać dokładne określenia precyzujące wymogi Zamawiającego w zakresie równoważności (wyrok KIO z r., KIO/UZP 236/08; wyrok KIO z r, KIO/UZP 154/08; wyrok ZA z r. UZP/ZO/0-1600/06), a brak wskazania dokładnych wymagań w zakresie równoważności przy jednoczesnym (w tym przypadku wskazanym w niniejszym piśmie nieuzasadnionym) wskazaniu konkretnego produktu stanowi naruszenie zasady określonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasady uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia publicznego określonej w art. 7 ust. 1 ustawy, zniechęcając do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących produkty innych marek. Fundacja dodatkowo zasygnalizowała fakt, że przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POPT, POiIŚ, SPPW, POIG, EWT i EISP, POKL oraz PORPW, a jedną z naczelnych zasad wspólnotowych jest zasada niedyskryminacji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia i szeroko pojęta zasada przejrzystości i naruszenie tych zasad poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia z rażącym naruszeniem prawa krajowego i wspólnotowego spowoduje w konsekwencji odmowę finansowania przedmiotowego zadania, a tym samym narazi Skarb Państwa na straty. 6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa W dniu 29 sierpnia 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności w postępowaniu prowadzonym na Dostawę sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego oraz elektronicznego. (Nr ref. postępowania 26/MAC/ PN/12) poprzez: 1) niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP, 2) niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W dniu 19 października 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W piśmie skierowanym do Ministerstwa Fundacja zgłosiła wątpliwości dotyczące części zapisów w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W szczególności zwrócono uwagę na zapisy: Zestaw komputerowy 26 szt. z wymogiem (opisanym w punkcie 16) zainstalowania na ww. zestawach komputerowych systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, Płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. Wraz z systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office Home and Business 2010 PL.; 13

14 Komputer przenośny z matrycą 13 (4 szt.) i 15 (5 szt.) z wymogiem (opisanym w punktach 3 i 4) zainstalowania na ww. komputerach systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit oraz oprogramowania biurowego Microsoft Office 2010 Home and Business PL. Telefony komórkowe 7 szt. z wymogiem (opisanym w punkcie 4) zainstalowania na ww. telefonach komórkowych systemu operacyjnego Min. Android 4.0 lub równoważny ; Komputer tablet 12 szt. z wymogiem (opisanym w punkcie 4) zainstalowania na ww. telefonach komórkowych systemu operacyjnego Android min. 3.1 lub równoważny. W ocenie FWiOO dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w narusza przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Wskazanie z nazwy konkretnego produktu od konkretnego producenta narusza bowiem podstawowe zasady PZP tj. zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP). Wskazane przez Zamawiającego w części I SOPZ system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional oraz pakiet biurowy Microsoft Office 2010 Home and Business PL zostały opisane bez możliwości zaoferowania przez Wykonawców rozwiązań równoważnych. W piśmie skierowanym do Zamawiającego podkreślono, że na rynku istnieje szereg rozwiązań, których funkcjonalność jest zbieżna z zamawianymi przez Ministerstwo produktami. Nie było uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnych produktów od konkretnego producenta, tym bardziej, że zarówno ustawa Pzp jak i wydane Rekomendacje UZP dotyczące zakupu zestawów komputerowych zgodnie z jej przepisami dają zamawiającemu szereg możliwości dokonania opisu swoich potrzeb poprzez specyfikacje techniczne, specyfikacje funkcjonalne, przywołanie norm, posługiwanie się brenchmarkami przy ocenie zakupywanego sprzętu IT. Fundacja podkreśliła, że Ustawa Pzp dopuszcza wyjątkowo posługiwanie się znakiem towarowym, patentem i pochodzeniem, gdy jest to: uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, ale wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą być jednak spełnione kumulatywnie i Zamawiający musi udowodnić, że nie miał innej możliwości dokonania OPZ. W przypadku rozwiązań równoważnych (które Zamawiający dopuścił w części II przy opisie systemu operacyjnego Min. Android min 3.1 oraz 4.0 lub równoważne ) winien on precyzyjnie określić parametry techniczne i wymagania jakościowe, gdyż bez takiego ich określenia nie istniała możliwość ich porównania. Z kolei brak określenia w SIWZ jakichkolwiek wymagań w zakresie równoważności przy pozostałych wymienionych w Interwencji FWiOO przypadkach, przy jednoczesnym, nieuzasadnionym wskazaniu konkretnych produktów oprogramowania stanowiło naruszenie podstawowych zasad zawartych w ustawie PZP, uniemożliwiając złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom oferującym produkty innych niż wskazane marek. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaoferowała gotowość do udzielenia Zamawiającemu porad w zakresie sposobu zmodyfikowania przedmiotu zamówienia i jego dostosowania do obowiązujących przepisów PZP. 7. Powiat Mielecki, Mielec W dniu 15 września 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), czynności w postępowaniu dotyczącym Dostaw wyposażenia Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu Powiat Mielecki zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Oś Priorytetowa I, Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Regionalny System Innowacji, (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w wi- 14

15 trynie TED z roku, TED: NOTICE: ), wielkość zamówienia powyżej EUR w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), 2) niezapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). W dniu 30 września 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W uzasadnieniu Fundacja przywołała art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nakazuje zamawiającemu przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 tej ustawy, który zakazuje Zamawiającemu opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający wskazał w załącznikach do SIWZ, dotyczących zamawianych komputerów, oprogramowanie w sposób naruszający rażąco art. 7 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zapisy, które w sposób pośredni wskazywały na produkty firmy Microsoft, jednocześnie uniemożliwiając złożenie ofert z oprogramowaniem OpenSource w następujący sposób: Komputer laptop w wymaganiach dot. oprogramowania zamawiający napisał: wersje edukacyjne: system operacyjny nie OpenSource posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do baz danych, program komunikacyjny. Program do nagrywania, Komputer laptop w wymaganiach dot. oprogramowania zamawiający napisał: Wersje edukacyjne: system operacyjny nie OpenSource pozwalający na bezproblemowe działanie programów posiadanych przez zamawiającego. Pakiet biurowy nie OpenSource posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do baz danych, program komunikacyjny. Program do nagrywania., Komputer laptop - w wymaganiach dot. oprogramowania zamawiający napisał: Oprogramowanie, wersje edukacyjne: system operacyjny nie OpenSource pozwalający na bezproblemowe działanie programów posiadanych przez zamawiającego. Pakiet biurowy nie OpenSource posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do baz 15

16 danych, program komunikacyjny, program do nagrywania. ( ) Program, który posiada dynamiczne, oparte na danych narzędzia do tworzenia wizualizacji i szablony, ulepszone możliwości zarządzania procesami oraz udostępniania w sieci Web. Tworzenie diagramów w jednym zaawansowanym diagramie dane czasu rzeczywistego z różnych źródeł, takich jak programy Excel czy Microsoft SQL Server, używając ciekawych materiałach graficznych, na przykład ikon i pasków danych. Istnieje możliwość nakreślić plan, schemat, sieci elektrycznych, obwodów elektrycznych czy schemat blokowy lub przebieg procesu biznesowego. Nanoszenie na arkusz obiektów odbywa się metodą przeciągnij i upuść. Biblioteki kilkuset kształtów. Gotowy dokument można następnie wydrukować lub wyeksportować do pliku graficznego, strony HTLM lub PDF lub XPS. System operacyjny (wer. Językowa) polski. Komputer biurowy w wymaganiach dotyczących oprogramowania zamawiający napisał: Oprogramowanie wersje edukacyjne polskie, system operacyjny nie OpenSource pozwalający na bezproblemowe działanie programów posiadanych przez zamawiającego. Pakiet biurowy nie OpenSource posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do baz danych, program komunikacyjny. Program do nagrywania. Komputer CAD w wymaganiach dotyczących oprogramowania zamawiający napisał : Oprogramowanie Wersje edukacyjne: System operacyjny nie Opensource pozwalający na bezproblemowe działanie programów posiadanych przez zamawiającego. Pakiet biurowy nie OpenSource posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do baz danych, program komunikacyjny. Program do nagrywania., Serwery w wymaganiach dotyczących oprogramowania zamawiający napisał: Wersje edukacyjne polskie.system operacyjny serwerowy z obsługą min 100 użytkowników, nie OpenSource pozwalający na obsługę direktory, bezproblemowe działanie programów posiadanych przez zamawiającego. W Interwencji skierowanej do zamawiającego wykazano, iż każdym z wymienionych powyżej 6 przypadków Zamawiający określił wymagania wobec zamawianego oprogramowania bez podawania nazwy własnej, produktu, producenta ale w sposób pośredni wskazując wyłącznie na oprogramowanie firmy Microsoft, czym naruszył postanowienia art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp oraz, że w każdym z wymienionych powyżej 6 przypadków zamawiający uniemożliwił złożenie ofert, w których wykonawca w ramach oferowanych dostaw (laptopów, serwerów) może zaoferować oprogramowanie OpenSource. W ocenie Fundacji to niedopuszczalne ograniczanie konkurencji rażąco naruszające nie tylko przepisy prawa wspólnotowego i krajowego zamówień publicznych, ale również stojące w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach publicznych, która nakłada na zamawiających obowiązek dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (art. 44 ust. 3 u.of.p.). Z opracowanego przez Pentor Research International raportu Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej, Poznań 2010, wydanego przy wsparciu udzielonym przez: Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych wynika, że jako najczęściej podawaną przyczyną stosowania Wolnego i Otwartego Oprogramowania są czynniki natury finansowej: wysokie koszty licencji na oprogramowanie własnościowe, którego ceny są zdaniem respondentów zawyżone. Dodatkowo w Interwencji podkreślono fakt, że przedmiotowe zamówienie dotyczyło projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a jedną z naczelnych zasad wspólnotowych jest zasada niedyskryminacji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia i szeroko pojęta zasada przejrzystości. Naruszenie tych zasad, podkreślono w Interwencji, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia z rażącym naruszeniem prawa krajowego i wspólnotowego może spowodować w konsekwencji odmowę finansowania przedmiotowego zadania, a tym samym narazić Skarb Państwa na straty. W wyniku interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania Zamawiający Powiat Mielecki dokonał modyfikacji SIWZ, usuwając klauzule naruszające przepisy art. 29 ust. 2 i 3 poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia. 16

17 8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa W dniu 22 września 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), czynności w postępowaniu dotyczącym Dostawy zestawów komputerowych i laptopów, nr referencyjny postępowania ZP/09/2012(Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w witrynie TED z roku, TED: NOTICE: ), wielkość zamówienia powyżej EUR w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), 2) niezapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). W dniu 3 października 2012 roku Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania przesłała do zamawiającego pismo z uwagami dotyczącymi ogłoszonego postępowania. W piśmie skierowanym do Zamawiającego Fundacja zgłosiła uwagi do części zapisów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W części I i II Opisu Przedmiotu Zamówienia w SIWZ Zamawiający zawarł swoje wymagania dotyczące dostawy oprogramowania: Jednostka centralna typ 1 - ilość 263 sztuki z wymogiem (opisanym w punkcie 19) zainstalowania na ww. zestawach komputerowych systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. ; Jednostka centralna typ 2 ilość 104 sztuki z wymogiem (opisanym w punkcie 19) zainstalowania na ww. zestawach komputerowych systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. ; Jednostka centralna typ 3 ilość 29 sztuk z wymogiem (opisanym w punkcie 19) zainstalowania na ww. zestawach komputerowych systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. ; Laptopy 14 ilość 20 sztuk z wymogiem (opisanym w punkcie 19) zainstalowania na ww. zestawach komputerowych systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. ; Laptopy 15 ilość 125 sztuk z wymogiem (opisanym w punkcie 19) zainstalowania na ww. zestawach komputerowych systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. ; Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w opinii Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania był niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazanie z nazwy konkretnego produktu, konkretnego producenta naruszało bowiem fundamentalne zasady ustawy Pzp, tj. zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art.7 ust.1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu (naruszenie art.29 ust.2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W skierowanym do Zamawiającego piśmie Fundacja podkreśliła, że wskazany przez Zamawiającego z nazwy system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional został opisany bez możliwości zaoferowania przez Wykonawców rozwiązań równoważnych. Podkreślono, że na rynku istnieje szereg różnych systemów 17

18 operacyjnych, stąd w opinii Fundacji nie było uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnych produktów od konkretnego producenta. W interwencji zaznaczono, że ustawa Pzp dopuszcza w wyjątkowych, ściśle określonych w art.29 ust.3 ustawy Pzp przypadkach, posługiwanie się znakiem towarowym, patentem i pochodzeniem, gdy jest to: uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny jednak wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą być jednak spełnione kumulatywnie i to Zamawiający musi udowodnić kumulatywne spełnienie tych przesłanek. Ponadto, jak napisano w Interwencji, w przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych to Zamawiający jest obowiązany do precyzyjnego określenia parametrów technicznych i wymagań jakościowych określających równoważność, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość ich porównania. Co istotne brak określenia w SIWZ jakichkolwiek wymagań w zakresie równoważności przy jednoczesnym (w tym przypadku zdaniem Fundacji - nieuzasadnionym) wskazaniu konkretnego produktu (oprogramowania) stanowiło naruszenie wyżej wspomnianych przepisów PZP, uniemożliwiając złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom oferującym produkty innych niż wskazane marek. Urząd Zamówień Publicznych biorąc pod uwagę specyfikę produktów jakimi są systemy operacyjne oraz pakiety biurowe (tj. skomplikowany opis techniczny), przygotował dla Zamawiających Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych, (UZP, Warszawa 2012 r). oraz Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne, (UZP, Warszawa 2009 r.), które zostały wskazane w Interwencji FWiOO jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia. Fundacja jednocześnie zadeklarowała, gotowość do udzielenia porad w zakresie sposobu dokonania modyfikacji SIWZ ( przedmiotu zamówienia), tak aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisów ustawy PZP. W wyniku interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania Zamawiający Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia. 9. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa W dniu 10 października 2012 Zamawiający ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, TED: , postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup mobilnych stanowisk informatyki śledczej. (Nr ref. postępowania 58/ ZP/CBA/ 2012/ MP). W dniu 24 października 2012 roku Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania skierowała do Zamawiającego pismo dotyczące niektórych z zamieszczonych w załączniku nr 1 do SIWZ zapisów. W szczególności, zdaniem FWiOO poniżej podane elementy opisu przedmiotu zamówienia budziły wątpliwość co do zasadności ich zamieszczenia w SIWZ: a) W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 1 dotyczącego dostawy Komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ilości 180 sztuk, zamieścił Zamawiający wymóg dostarczenia wraz z ww. sprzętem systemu operacyjnego Windows 7 PROFESSIONAL 32/64 bit, dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego ; b) W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 2 dotyczącego dostaw: 18

19 Mobilnego stanowiska komputerowego do zadań specjalistycznych 2 szt., zamieścił Zamawiający wymóg dostarczenia sprzętu z procesorem marki Intel oraz systemem operacyjnym Windows 7 PRO- FESSIONAL 32/64 bit, dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego ; Mobilnego stanowiska komputerowego do zadań specjalistycznych ilość 1 szt., zamieścił Zamawiający wymóg dostarczenia sprzętu z procesorem marki Intel oraz systemem operacyjnym OS X Lion z możliwością bezpłatnej aktualizacji do Mountain Lion ; c) W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 3 dotyczącego dostawy Specjalistycznego sprzętu komputerowego Laptop 2 szt, zamieścił Zamawiający wymóg dostarczenia sprzętu marki MacBook klasa Pro z procesorem marki Intel, systemem operacyjnym OSX Lion, myszą komputerową marki Apple oraz oprogramowaniem Microsoft Office Home & Business 2011 Multi Pack PL Mac ; d) W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 4 dotyczącego dostawy Przenośnej stacji roboczej, zamieścił Zamawiający wymóg dostarczenia sprzętu marki HP z procesorem marki Intel oraz kartą graficzną marki NVIDIA oraz systemem operacyjnym Windows 7 Professional 64/32. W opinii Fundacji dokonany przez Zamawiającego sposób opis przedmiotu zamówienia był niezgodny z przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych. Wskazanie z nazwy konkretnego produktu od konkretnego producenta (w przedmiotowym przetargu dotyczyło to wskazań na produkty marek: system operacyjny Windows, procesor Intel, system operacyjny OS X Lion, komputer MacBook Pro, mysz operacyjna Apple, pakiet biurowy Microsoft Office, karta graficzna NVIDIA) naruszał bowiem podstawowe zasady ustawy Pzp, tj. zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP). Fundacja w przesłanej Interwencji poinformowała Zamawiającego, że na rynku istnieje szereg różnych systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz producentów sprzętu, stąd w jej ocenie nie było uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnego produktu od konkretnego producenta. Zaznaczono, że ustawa Pzp dopuszcza wyjątkowo posługiwanie się znakiem towarowym, patentem i pochodzeniem, gdy jest to: uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, jednakże wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą być jednak spełnione kumulatywnie i to Zamawiający musi udowodnić ich kumulatywne spełnienie. Ponadto, podkreślono w piśmie do CBA, że w przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, to Zamawiający jest obowiązany do precyzyjnego określenia parametrów technicznych i wymagań jakościowych, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość ich porównania. Co istotne brak określenia w SIWZ jakichkolwiek wymagań w zakresie równoważności przy jednoczesnym (w tym przypadku zdaniem Fundacji nieuzasadnionym) wskazaniu konkretnych produktów od konkretnego producenta stanowiło naruszenie wyżej przywołanych przepisów ustawy Pzp, uniemożliwiając złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom oferującym produkty innych niż wskazane marek. FWiOO zarekomendowała Zamawiającemu wydane przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych (UZP, Warszawa, styczeń 2012 r.) oraz Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne (UZP, Warszawa 2009 r.), które to wytyczne opracował Urząd, biorąc pod uwagę specyfikę produktów jakimi są systemy operacyjne oraz pakiety biurowe (tj. skomplikowany opis techniczny). Jednocześnie Fundacja zadeklarowała CBA gotowość do udzielenia porad w przypadku wątpliwości, co do sposobu zmodyfikowania przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów ustawy Pzp. W wyniku interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania Zamawiający Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia. 19

20 10. Miasto Zabrze W dniu 19 października 2012 roku Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności w postępowaniu prowadzonym na Dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu (znak sprawy: BZP IK), wielkość zamówienia powyżej EUR (dalej: Przetarg ) w postaci: 1) niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ) naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, 2) nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W dniu 8 listopada 2012 roku do Zamawiającego jak również do Urzędu Zamówień Publicznych została wysłana Interwencja Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W Interwencji skierowanej przez Fundację do Prezydenta Miasta Zabrza podkreślono, że brak reakcji i przeprowadzenia procedury sanacyjnej spowoduje niezgodność przeprowadzonego postępowania z przepisami PZP i może narazić Zamawiającego na negatywne konsekwencje prawne, w tym unieważnienie umowy. Zamawiający wskazał w pkt.ii.5) ogłoszenia o zamówieniu z nazwy oprogramowanie: Microsoft Office H7 B PL OEM, Norton Internet Security 2012 PL, Microsoft Windows 7 Proffessional, Program MaplInfo Professional, Program GPS Trackmaker Pro, Program ESRI ArcView z dopiskiem (lub o parametrach równoważnych). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano z nazwy następujące oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy (wybrane elementy Opisu Przedmiotu Zamówienia): W ramach zamówienia Wykonawca musi dostarczyć m.in. następujące oprogramowanie (lub o parametrach równoważnych) Microsoft Office H&B PL OEM, Norton Internet Security 2012 PL, Microsoft Windows 7 Professional, Program MapInfo Professional 11.0 PL, Program GPS Trackmaker Pro, Program ESRI ArcView, nie wymieniając, nie definiując zasady równoważności parametrów. Wykonawca powinien zrealizować dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego stanowiska komputerowego FUJITSU model ESPRIMO P710 i Intel HD Win 7 Prof. PL OEM, MS Office 2010 H&B PL OEM; o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli lub urządzenia równoważnego, tzn. takiego, którego parametry techniczno eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż te opisane w poniższej tabeli ilość: 30 sztuk. Stacja robocza I - 3 szt. Wykonawca powinien zrealizować dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowej stacji roboczej FUJITSU model CEL- SIUS W510 XE3-1230/8GB/1TB/1GB Win 7 Prof. PL OEM, MS Office 2010 H&B PL OEM; o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli lub urządzenia równoważnego, tzn. takiego, którego parametry techniczno eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż te opisane w poniższej tabeli ilość: 3 sztuki. Stacja robocza II - 2 szt. Wykonawca powinien zrealizować dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowej stacji roboczej HP model HP Z420 Xeon E GHz 4x2GB ECC 1TB DVD+/-RW MCR Win7 PRO 64/32 PL/EN (WM434EA#ARL), HP DisplayPort To VGA Adapter- przejściówka DP do VGA (AS615AA), HP NVIDIA Quadro NVS MB 2 x VGA PCIe x16 Card; o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli lub urządzenia VGA (AS615AA), HP NVIDIA Quadro NVS MB 2 x VGA PCIe x16 Card; o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli lub urządzenia równoważnego, tzn. takiego, którego parametry techniczno eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż te opisane w poniższej tabeli ilość: 2 sztuki. Notebook HP ProBook 6570b - 6 szt. Wykonawca powinien zrealizować dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego notebooka HP model ProBook 6570b P/N: B6P81EA (HP ProBook 6570b i5-3210m 15,6 HD+ 4GB/500 DVDRW Win7 Pro PL 32/64 + OFR, MS Office 2010 H&B PL OEM, Mysz LOGI- TECH Wireless mouse M510 ( ), Torba Samsonite 15,6,NETWORK, 1xkomora, kieszeń, czarna, V ) lub urządzenia równoważnego, tzn. takiego, którego parametry techniczno eksploatacyjne oraz użytkowe nie są gorsze niż te opisane poniżej; ilość: 6 sztuk. Notebook HP EliteBook 8560p ze stacją dokującą i monitorem - 3 szt. Wykonawca powinien zrealizować dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego notebooka HP EliteBook 8560p P/N: LY- 20

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 1/5 Poznań, 11.09.2012 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa 1/5 Poznań, 31.07.2012 r. OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce 1/5 Poznań, 25.04.2013 r. Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok 1/6 Poznań, 11.12.2012 r. Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa 1/5 Poznań, 03.04.2013 r. Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ]

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 1/5 Poznań, 28 lipca 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089)

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089) 1/5 Poznań, 10 czerwca 2010 Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa 1 10-413 Olsztyn fax (089) 539 70 16 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). 1/5 Poznań, 20 maja 2010 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej [dalej: Zamawiający ] ul. Rakowiecka 37A 02-521 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ]

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 9 maja 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych [dalej: Zamawiający ] Do wiadomości: P. Michał Kosior ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu [dalej: Zamawiający ] ul. Świętokrzyska 12, pok. 408 00-916 Warszawa faks 022 694 52 68; e-mail: wzp@mofnet.gov.pl 1/5 Poznań, 8 kwietnia 2010 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU 1/5 Poznań, 4 marca 2011 r. Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając w imieniu Fundacji Wolnego

Bardziej szczegółowo

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15 1/5 Poznań, 28 maja 2010 r. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00 1/5 Poznań, 10.09.2010 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa 1/6 Poznań, 24 maja 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 21 kwietnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie [dalej: Zamawiający ] ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/6 Poznań, 17 maja 2011 r. Województwo Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego [dalej: Zamawiający ] ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA:

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA: Toruń, dnia 16 stycznia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania na dostawę sprzętu informatycznego dla Izby Celnej w Olsztynie

Dot. postępowania na dostawę sprzętu informatycznego dla Izby Celnej w Olsztynie IZBA CELNA W OLSZTYNIE ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn Tel.: Centrala: (089) 539-70-68 Sekretariat I: (089) 539-70-10, fax. 539-70- 11 Sekretariat II: (089) 539-70-15, fax: 539-70- 16 www.olsztyn.ic.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 1/5 Poznań, 24 marca 2011 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WNIOSEK O WYJAŚNIENIE I SYGNALIZACJA W ZAKRESIE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Szczecin [dalej: Zamawiający ] Plac Armii Krajowej Szczecin

Urząd Miasta Szczecin [dalej: Zamawiający ] Plac Armii Krajowej Szczecin 1/5 Poznań, 30 sierpnia 2011 r. Urząd Miasta Szczecin [dalej: Zamawiający ] Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Informacja

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Informacja WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OR.272.19.2012.EL Mielec, dnia 15 października 2012 roku Informacja dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz. Protokolant Urszula Pietrzak

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1837/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz Dariusz Garncarek

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów Projekt "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstei i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA AGATA MICHAŁEK-BUDZICZ ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, tel.: +48.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1474/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Honorata

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców Załącznik nr 6 Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców I. Zasady ogólne 1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Przetargi na zakup oprogramowania

Przetargi na zakup oprogramowania Przetargi na zakup oprogramowania czy da się pogodzić wymogi opisu funkcjonalnego i zapewnienia równego traktowania dostawców z celami zamawiającego? 2 AGENDA Prezentacja raportu Przykłady SIWZ Wnioski

Bardziej szczegółowo

99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r.

99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r. 99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali opublikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Wprowadzenie

I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Opis przedmiotu zamówienia dokonywany przez zamawiającego w SIWZ wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Zamówienia publiczne Warunki udziału w postępowaniu Warunki muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska Opis przedmiotu zamówienia Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Opis przedmiotu zamówienia art. 29 ust. 1 PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób: jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE 30/08/2012 S166 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie - Procedura otwarta I. II. IV. V. VI. PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2015-07-30 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: SPRZEDAŻ I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, NIEUŻYWANEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Produkt czy funkcjonalność? Praktyka zamówień publicznych z perspektywy dostawcy oprogramowania

Produkt czy funkcjonalność? Praktyka zamówień publicznych z perspektywy dostawcy oprogramowania Produkt czy funkcjonalność? Praktyka zamówień publicznych z perspektywy dostawcy oprogramowania Jarosław Kowalski Prezes Zarządu jkowalski@novell.pl Całe spektrum dostawców w Polsce 2 Państwo podmiot czy

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa faks: 022 458 77 00 e-mail:sekretariat@uzp.gov.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa faks: 022 458 77 00 e-mail:sekretariat@uzp.gov. 1/7 Poznań, 9 kwietnia 2010 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa faks: 022 458 77 00 e-mail:sekretariat@uzp.gov.pl WNIOSEK O WSZCZĘCIE I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-04-03 13:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Dostawa materiałów i środków BHP na potrzeby WCB EIT+

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Braniewo, 25.02.2013 r.

Braniewo, 25.02.2013 r. Braniewo, 25.02.2013 r. W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych.

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dn. sierpnia 2012 r. Dyrektor Mirosław KOCHALSKI CPD III 2374 2924 / 12 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Komputery osobiste 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Komputery osobiste 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202561-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Komputery osobiste 2014/S 115-202561 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl 1 z 7 2015-06-03 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZRZ 3/2011 Jasionka, 01.04.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa 1/6 Poznań, 9 maja 2011 r. Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Piotr Jabłoński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Piotr Jabłoński Sygn. akt UZP/ZO/0-2916/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Machowska Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

komputerowego oraz oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

komputerowego oraz oprogramowania. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego Puławy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Numer ogłoszenia: 50406-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 maja 2006 r. Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski. Protokolant Magdalena Sierakowska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 maja 2006 r. Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski. Protokolant Magdalena Sierakowska Sygn. akt UZP/ZO/0-1226/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Raczko Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski Sebastian Piotr Zieliński

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifispan.waw.pl Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy nadany przez zamawiającego: 30/dost./2008 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy Łódź, dnia 15 września 2015 roku Ld-2251-27-2/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Wrocław: Zakup materiałów zużywalnych optycznych i mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Zabrze Prezydent Miasta [dalej: Zamawiający ] ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze

Miasto Zabrze Prezydent Miasta [dalej: Zamawiający ] ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze 1/9 Poznań, 08.11.2012 r. Miasto Zabrze Prezydent Miasta [dalej: Zamawiający ] ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271052-2014:text:pl:html Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 270918-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone Strona znajduje się w archiwum. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone 210322-2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Gdańsk: świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2012/S 132-218517. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Katowice: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2012/S 132-218517. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218517-2012:text:pl:html PL-Katowice: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2012/S 132-218517 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 29 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348920-2016:text:pl:html -: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT Tomasz Filipowicz Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT Jednostki samorządu terytorialnego działają jako podmioty szeroko rozumianej administracji publicznej. W ramach swojej działalności wykonują

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli wraz z montażem w nowej siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: Dostawa programów komputerowych na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer ogłoszenia: 133455-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo