Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

2 Grupę docelową projektu stanowi 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18 r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosp. uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do służb ratowniczych tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 25% wsparciem objęte zostaną kobiety (30K i 90M). Rekrutacja - odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdą edycję (+20% lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), członkostwo w służbach ratowniczych, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b, c i d, a 50% z najlepszymi wynikami egzaminów ratowniczych w kursie e. Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego (praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo z użyciem skutera wodnego - Program: charakterystyka i zasady eksploatacji skutera ratowniczego, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora skutera ratowniczego, ćwiczenia praktyczne na wodzie, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. Mat. szkol.: skrypt. d. szkolenia Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB.Program: charakterystyka i zasady eksploatacji łodzi RIB, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora łodzi RIB, przygotowanie załogi łodzi RIB do pracy, czynności obsługowe przed/po pracy, ćwiczenia praktyczne na wodzie desant ratowniczy, podpływanie do osoby tonącej, podejmowanie na pokład osoby tonącej, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a, pozytywny wynik badań lekarskich.

3 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu W POGONI ZA ŻYWIOŁEM szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego WND-POKL /11 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

4 Grupę docelową stanowić będzie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18r.ż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do OSP i WOPR woj. śląskiego legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do OSP/WOPR. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 7% wsparciem objęte zostaną kobiety (8K i 112M). Rekrutacja - Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdy cykl szkoleniowy (+5os.lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), przynależność do OSP/WOPR, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Kryteria merytoryczne: miejsce zamieszkania obszar wiejski lub miejsko-wiejski +10 pkt. z uwagi na zagrożenia powodziowe tych terenów. Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b i c oraz d i e Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego(praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych) - Program: wyposażenie osobiste ratownika, liny rodzaje i zastosowanie, węzły ratownicze, techniki budowy stanowisk, zasady prowadzenia asekuracji z zastosowaniem lin, zjazd i wychodzenie na linie, sprzęt ratowniczy, techniki ratownicze i linowe, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. d. Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Program zgodny z : podstawy prawne, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, badanie wstępne, resustytacja, defibrylacja, wstrząs, inne stany nagłe, urazy, obrażenia, taktyka działań ratowniczych, ewakuacja z miejsca zdarzenia, symulacje, psychologiczne aspekty wsparcia, egzamin teoretyczny i praktyczny. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a., pozytywny wynik badań lekarskich.

5 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Operator wózka widłowego i obsługi magazynu - wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego WND-POKL /11 Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel/fax Osoba do kontaktów roboczych: Iwona Włodarz Okres realizacji projektu 01/01/ /10/2014

6 Opis projektu Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora wózka widłowego (96os.) oraz operatora wózka widłowego z obsługą magazynu (24os.) przez pracowników woj. śląskiego do r. Uczestnikami projektu będzie 120 pracowników powyżej 18 r.ż. zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj.śląskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział.gosp. uczestniczących z własnej inicjatywy we wsparciu poza godzinami pracy. W szkoleniu kierowcy wózków widłowych weźmie udział 96os., a kierowcy wózków widłowych z obsługą magazynu 24os., w tym min. 6 kobiet. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w sektorze MŚP jak i dużych firmach o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Rekrutacja: Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc na edycję szkoleniową (+3 osoby na liście rezerwowej) do IV2014r. Kryteria formalne:os.pracująca i/lub mieszkające w woj.śląskim (zaświadczenie o zatrudnieniu), stanowisko pracy (uzasadnienie kandydata o korzyściach nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń. Wsparcie kobiet w dostępie do szkoleń uznawanych jako męskie realizowane będzie poprzez zapewnienia pierwszeństwa udziału w projekcie (min.6k). Kandydaci po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej,zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i dostarczeniu wymaganych dokumentów do Biura Projektu w Mysłowicach - pocztą lub osobiście (czynne w dni robocze do oraz w dwa dni do 17.00) - wypełnią ankietę ex ante określającą oczekiwania wobec projektu, obecnie posiadane umiejętności i korzyści nabycia nowych. Osobą odpowiedzialną za rekrutację będzie pracownik administracyjno-biurowy. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w pierwszym dniu szkolenia stanowi rozpoczęcie udziału w projekcie. Działania rekrutacyjne prowadzone będą poprzez wysyłkę pism, ulotek i plakatów do m.in. związków zawodowych, urzędów pracy współpracujących z firmami, pracodawców branży przemysłowej i logistycznej celem zachęcenia pracowników do podnoszenia kwalifikacji, informacje na stronie www, publikacje ogłoszeń w poczytnej prasie regionalnej oraz w internecie. Formy wsparcia: - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych, - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu

7 Tytuł Projektu Nowoczesny personel WND-POKL /11 Beneficjent Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach Dane teleadresowe biura projektu ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 42/319, Tychy tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Sykta Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

8 Opis projektu Projekt skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców Śląska w wieku [78 K - min. 65%, 42 M], charakteryzujących się relatywnie niskim wykształceniem (średnie) i kwalif.typowymi dla sposobu pracy w minionych latach i sektorze przemysłowym (ndst obsługa komputera, brak komunikacji w jęz. obcych, komunikacja pionowa, brak indywid. inicjatywy i efektyw.planowania pracy zespole). Funkcjonują one na trudnym, konkuren.rynku pracy i żeby zachować zatrud., awansować lub zmienić pracodawcę muszą nieustannie podnosić kwalifikacje. Ze względu na długi okres projektu przyjęto, że projekt ukończy cn. 95 % UP, 114 (74k, 40m) ze 120 os. [5 % ryzyk]. Cel główny projektu: Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności co najmniej 114 os. pracujących z terenu WŚl (74K,40M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do k. 12/2014 Rekrutacja: prowadzona w 4 turach naboru (4 edycje x po 3 grupy szkol. x 10 os) w okresie od 4-5, i 3-4, , poprzedzona kampanią promocyjną [ogłoszenia, plakaty, ulotki, spotkania informacyjne w zakładach pracy, mailing do firm członkowskich i współpracujących blisko 150 firm zatr. ok. 6 tys. osób], posiadająca charakter bezstronny, z jasnymi zasadami aplikowania, przebiegająca w następujących fazach: a) ogłoszenie terminów rekrutacji, udostępnienie w siedzibie Wnioskodawcy, na stronie www Projektu regulaminu, wzorów umów oraz dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, oświadczeń. b) przyjmowanie wniosków w biurze projektu, osobiście, drogą pocztową. Wypełnienie testu motywacyjnego, zbadanie poziomu umiejętności językowych osobiście, w trakcie spotkań grupowych; c) selekcja formalna [zaśw. z zakładu pracy, miejsce zameldowania, wiek; poprawność wypełnienia wniosku aplikacyjnego, kompletność]. d) selekcja merytoryczna wg nast. kryteriów: niskie doświadczenie zawodowe, do 10 lat +5 pkt, do 5 lat + 10 pkt, wykształcenie maks. średnie +10 pkt, zawodowe + 20 pkt, wynik testu motywacyjnego +20. W przypadku równej ilości punktów decyduje wysokość uzyskana w ramach testu, następnie kolejność zgłoszeń. e) ogłoszenie wyników list rankingowych oraz rezerwowych osobno dla K i M w celu uzyskania wsk. projektowych (78K-42M). f) podział uczestników wg grup zaawansowania - w każdym naborze na 3 grupy po średnio 10 osób (łącznie 4 nabory x 3 grupy x 10 os os.) W przypadku problemów z naborem nastąpi intensyfikacja spotkań informacyjnych, zakup dodatkowych ogłoszeń, marketing bezpośredni. Formy wsparcia: - warsztaty motywacyjno-interpersonalne; - kurs językowy (angielski, niemiecki, francuski, włoski); - kurs komputerowy.

9 Tytuł Projektu Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu WND-POKL /12 Beneficjent ALTKOM Akademia S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/12/ /11/2014

10 Opis projektu Gr. docelowa (GD) proj.: 141 samozatr./mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora ICT (prowadzące działalność w obszarze TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE, kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu, wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na l : PKD 62.0 i/lub 63.1 i/lub 63.9, posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, którzy oddelegują 200 (min. 15% K) samozatr./pracow. (um. o pracę), pracujących i/lub zamieszkujących (zgodnie z KC) na terenie woj. śląskiego. 100% GD będą stanowiły MŚP nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddz i PO KL w l przez WUP w Katowicach.. REKRUTACJA otwarta, prowadzona zg. z zasadą równości szans K i M; zgłoszenia: do momentu skompletowania ostatniej grupy szkol.; kontakt z biurem proj.: pon.-pt Rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią inf.-prom. (reklama w Internecie, telemarketing, w tym mailing). Ze względu na GD nacisk zostanie położony na reklamę internetową i bezp. kontakt z GD (telemark., spotkania), przy aktywnym zachęcaniu do udziału w proj. K. Przejrzystość zasad rekrutacji i równości szans zapewni dostępny w biurze i na www Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w proj. określający zasady udziału, tj.: 1.prowadzenia naboru i przyjmowania formularzy zgłoszeniowy (w biurze projektu, pocztą, faxem). 2.kryt. formalne (weryfikacja PKD i statusu przedsiębiorstwa MŚP ICT oraz jedn.org. w woj. śląskim-ośw. i wypis z KRS-u lub ewidencji; delegowanie pracow.-ośw. i lista; możliwości uzyskania pomocy de minimis-ośw. i formularz) i wymagane dok. (podpisanie: umowy, zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypełnionych ankiet, deklaracji uczestnictwa, oświadczeń). 3.tworzenia listy podst. oraz rezerwowej: -kryt. pierwszeństwa firmy delegujące K -kryt. uzupełniające: kolejność zgłoszeń 4. kryt. meryt. dot. weryfikacji i szczeg. analizy potrzeb szkol. wszystkich UP, w tym: -wiedzy bazowej na podst. testu kompetencyjnego dot. administrowania IT -wiedzy dot. tematyki szkol. Na szkol. zakwalifikowane zostaną osoby, które wypełnią test z zakresu wybranej ścieżki szkol. na poziomie niższym niż 50% poprawnych odp. Przeprowadzone zostaną szkol. ogólne, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami MŚP (wybór tematyki, certyfikacja kompetencji). Zaplanowano 5 ścieżek szkol. (A, B, C, D i E), w ramach każdej z nich UP musi przejść wszystkie szkol, które za wyj. warsztatów przygotowawczych do egz. będą prowadzone jako autoryzowane, czyli realizowane na podst. umowy licencyjnej z firmą Red Hat/Microsoft określającej międzynarodowy standard nauczania technologii (programy zajęć, podręczniki, certyfikowani trenerzy, ośrodek

11 szkol. i wyposażenie). A. Certyfikowany Administrator RedHat Linux- 63h, 8os./grupę, 5 edycji 1. Podstawy administracji systemem RedHat Linux-35h 2. Administracja RedHat Linux-28h Egzamin i certyfikat (EiC): Red Hat Certified System Administrator B. Certyfikowany Specjalista Technologii Active Directory - 91h, 8os./grupę, 5 edycji 1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server h 2.Rozwiązywanie problemów Windows Server 2008 Active Directory DS. -35h 3.Warsztat przedegzaminacyjny -21h (EiC): Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Active Directory C. Cert. Spec. Techn. Sieciowych - 91h, 8os./grupę, 5 edycji 1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server h 2.Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieciową Windows Server h 3.Warsztat przedegz.-21h EiC: MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure D. Cert. Administrator Baz Danych - 77h, 8os./grupę, 5 edycji 1. Instrukcje zapytań T-SQL dla MS SQL Server h 2. Utrzymanie bazy danych MS SQL Server h 3. Warsztat przedegz.-21h EiC: MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance E. Cert. Admin. Exchange h, 8os./grupę, 5 edycji 1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server h 2.Konfiguracja, zarz. i utrzym. MS Exchange Server h 3.Warsztat przedegz.-21h EiC: MCTS: MS Exchange Server 2010, Configuration Zajęcia (śr. 14 dni szkol./m-c) prowadzone będą w 8-os.gr., 7h dziennie w terminach dogodnych dla UP na terenie woj. w zależności od wyniku rekr. organizowany będzie wynajem sal. Podczas zajęć dostępny będzie catering (przerwy kawowe i lunch), zakupione zostaną podręczniki oraz skrypty.

12 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Profesjonalny księgowy POKL /11 FHU Józef Król Spółka Jawna ul. Pelczara 6c/6, Rzeszów Tel./fax Osoba do kontaktu: Anna Balicka Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014 Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pracujących w działach księgowych sektora górnictwa i energetyki. Celem głównym projektu jest Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy140 osób pracujących w sektorze górnictwa i energetyki w działach księgowości do r. Grupę docelową projektu stanowią pracujące osoby dorosłe zamieszkujące województwo śląskie lub też pracujące na jego terenie. Ze względu na specyfikę szkolenia uczestnicy będą posiadali co najmniej wykształcenie średnie. Opis projektu Nabór do projektu odbędzie się osobno dla każdego szkolenia. W ramach każdego naboru zostaną rekrutowane 4 grupy szkoleniowe 15 osobowe (I-III poziom) lub 10 osobowe (IV poziom). Formularze zgłoszeniowe będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, faks-u. Będzie możliwe również złożenie zgłoszenia osobiście w biurze projektu w godzinach od 10.00do Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone 10 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo. Etap formalny: zatrudnienie w sektorze energetycznym lub górniczym (weryfikacja na podstawie umowy o pracę lub

13 cywilnoprawnej), zamieszkiwanie lub pracowanie na terenie województwa śląskiego (oświadczenie). posiadanie co najmniej wykształcenia średniego - (weryfikacja na podstawie dyplomu). ponadto aby zostać zakwalifikowanym na poszczególne szkolenia uczestnicy będą musieli również spełniać wymagania w zgodne z Regulaminem wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zwodu księgowego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kryteria merytoryczne to: preferowane będą osoby, które w ostatnich trzech latach nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu księgowym (oświadczenie), pracownicy, których staż pracy w księgowości jest krótszy niż dwa lata (umowa o pracę, cywilnoprawna), Szczegółowe kryteria rekrutacji wraz z wagami punktowymi zostaną zapisane w regulaminie rekrutacji. Następnie zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa. FORMY WSPARCIA: Szkolenie księgowy I poziom Szkolenie specjalista ds. rachunkowości II poziom Szkolenie główny księgowy - III poziom Szkolenie dyplomowany księgowy" IV poziom

14 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Barman z wyższej półki POKL /11 Fricco Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, Katowice Tel Fax Osoba do kontaktu: Justyna Misiołek Okres realizacji projektu Od Do Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności wspomagających rozwój kariery zawodowej na stanowisku barman/ka, poprzez objęcie wsparciem z zakresu szkoleń zawodowych i językowych 40 UP zatrudnionych w branży gastronomiczno - noclegowej z woj. śląskiego, podregion katowicki, przez 6 miesięcy. Projekt jest skierowany do GD z obszaru woj. Śląskiego - podregion katowicki (w przypadku os. fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu KC) -40(12K,28M) pracujących osób dorosłych (pow.18 lat oraz z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Rekrutacja (09 i oraz ) zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi, które są dopasowane do GD zakresem i formą. Opracowane zostaną ulotki i plakaty-rozwieszone w różnych punktach obszaru projektu - głównie miejsca licznie uczęszczane - centra miast, przystanki. Ulotki zostaną rozdystrybuowane w lokalach gdzie pracują potencjalni UP. Plakaty i ulotki będą zawierać wizerunek zarówno K jak i M, tak by promować aktywność K, i przełamywać stereotyp barmana-mężczyzny. Etapy rekrut:

15 1. Akcja promocyjno-informacyjna 2. Wypełnienie i złożenie dokumentów aplikacyjnych. Weryfikacja kwalifikowalności do proj. przy wyk. kryteriów obligatoryjnych: zatrudnienie, miejsce zamieszkania/pracy na obszarach zasięgu projektu. Kryteria rekrutacyjne fakultatywne: znajomość języka angielskiego: test on-line (brak - 3 pkt., podstawowa - 2 pkt., średnio-zaawansowana - 1 pkt., biegła - 0 pkt.); zatrudnienie w lokalu z branży gastronomicznej, noclegowej, kasyna 2pkt, w innej branży (zgodnie z PKD) - 0 pkt. W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów przez kilka osób, do projektu dostaje się osoba o niższym wykształceniu. Jeśli wykształcenie jest równe, decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu kompletnych dokumentów rekrutacyjnych: zaświadczenie o zatrudnieniu, karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podpisany regulamin rekrutacji, oświadczenia. 3. Stworzenie list UP i listy UP Rezerwowej 4. Podpisanie deklaracji udziału w projekcie Wymagania rekrutacji zostaną zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie WWW projektu, razem z wszystkimi dokumentami potrzebnymi do zgłoszenia chęci udziału. Dokumenty te będą także dostępne w formie papierowej w biurze projektu czynnym od pn do pt w godz.8-16 oraz min. jeden dzień tyg. od 12 do 20, tak by wyrównać dostęp do projektu osobom pracującym w różnych godz. i częściach woj. Chęć zgłoszenia uczestnictwa będzie można zgłosić osobiście, drogą mailową, pocztową, tel., lub faxem tak by ułatwić dostęp do projektu bez konieczności brania urlopu w pracy. FORMY WSPARCIA: 1. Blok szkoleń barmańskich: I blok Sylwetka barmana, wizerunek, organizacja pracy, standard obsługi Savoir vivre w miejscu pracy Barman szefem lokalu

16 Praca z klientem, różne typy klienta Terminologia Jak prawidłowo przyjąć zamówienie Zasady przyjmowania napiwków II blok Bar jako miejsce pracy. Alkohol jako używka albo atrybut kultury Podział na typy barów Umeblowanie i wyposażenie, aranżacja Wyposażenie podręczne Podział alkoholi Wpływ alkoholu na organizm człowieka III blok Podstawy miksologii Cocktaile, rodzaje drinków long, short i inne Drinki światowe i lokalne Dodatki, składniki dekoracyjne Szkło barowe, miary, dodatki uzupełniające IV blok V blok Nauka sporządzania wybranych drinków Kawa w barze. Nauka sporządzania drinków na bazie kawy Ekspres do kawy Zasady parzenia i serwowania kawy Drinki na bazie kawy Nauka sporządzania wybranych drinków

17 VI blok Free style Czym jest free style? Zasady i techniki free style 2. Blok szkoleń z języka angielskiego

18 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Z angielskim na podbój Europy! angielski w środowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników WND-POKL /12 OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice, Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

19 Opis projektu W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 mikroprzedsiębiorstw z woj. śl. poprzez udział ich pracowników w liczbie 192 w szkoleniu jęz. (116K/76M). Ponadto wśród 96 mikroprzedsiębiorstw 50% stanowić będą osoby samozatrudnione (tj K/19M). Grupa docelowa projektu charakteryzować się będzie w szczególności następującymi cechami: a. motywacją do rozwoju lub rozpoczęcia biznesowej współpracy międzynarodowej b. posiadaną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2, co pozwoli realnie wesprzeć kadrę mikroprzedsiebiorców w ich dążeniach do skuteczniejszego komunikowania się z partnerami zagranicznymi REKRUTACJA (I tura: I-II.13, II tura:xi-xii.13) 1.opracowanie Regulaminu udziału w projekcie i powołanie Komisji Rekrutacyjnej (koordynator i jego zastępca) 2.złożenie Formularza Aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność potencjalnych UP, oświadczenia dot. pomocy de minimis, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) 3. wybór UP: a. ocena formalna b. ocena merytoryczna na podstawie złożonych Formularzy Aplikacyjnych i testu językowego w oparciu o następujące KRYTERIA: - opis doświadczenia lub planowanych działań w zakresie współpracy międzynarodowej wymagającej komunikowania się w j. ang. - poziom znajomości języka ang. kandydata (co pozwoli dopasować osobę do odpowiedniej grupy szkoleniowej) 4. Podpisanie przez wybranych do udziału w projekcie mikroprzedsiebiorców stosownej umowy uwzględniającej: imienny wykaz pracowników kierowanych do udziału w danym szkoleniu oraz regulującą uczestnictwo w projekcie przed rozpoczęciem udziału osoby w szkoleniu (objęciem wsparciem) co będzie stanowiło spełnienie EFEKTU ZACHĘTY. Kurs Business English przeprowadzony w 2 edycjach I edycja - rekrutacja: I-II.2013, szkolenie: II-XII.2013 II edycja - rekrutacja: XI-XII.2013, szkolenie: I-XI.2014 Kurs polegać będzie na uczestnictwie w 120 h (45-min.) zajęć stacjonarnych. W każdej edycji kursu powstanie 8 grup (12 os.). Elementem uzupełniającym i wspomagającym uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych będzie komponent e-learningowy polegający na udostępnieniu uczestnikom dodatkowego kursu/ćwiczeń internetowych do samodzielnej pracy. Zagadnienia związane z ćwiczeniami w obrębie komponentu e-learningowego można będzie w razie potrzeby omówić w ramach indywidulanych konsultacji. Przewidziano, że dla każdej grupy w każdej z edycji przeprowadzonych zostanie 30h konsultacji (8 grup x 30h = 240 h). Dodatkowo w okresie VII-VIII (2013 i 2014) prowadzone będą konsultacje uzupełniające w wymiarze 110h dla każdej edycji. Niezwykle pożądanym i atrakcyjnym elementem kursu są zajęcia z native speakerem. Projekt zakłada przeprowadzenie 30h zajęć konwersacyjnych dla każdej z grup. Lektor prowadzący będzie native speakerem z wieloletnim doświadczeniem również w przygotowaniu do egzaminów (w tym BULATS). Każdy z UP po zakończeniu szkolenia przystąpi do wszystkich 3 części egzaminu BULATS

20 Tytuł Projektu Śląska Akademia Sukcesu POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak ul. Sokolska 65, Katowice Tel/fax.: Tel Osoba do kontaktu: Patrycja Rojek Okres realizacji projektu 01/11/ /10/2014

21 Opis projektu Grupą docelową projektu jest 200os.zatrudnionych (min 110K), pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim zainteresowanych. nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza godzinami pracy. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i obejmie 5 edycji. W ramach projektu przewidziano organizację 20 grup każda po 10 osób. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, oświadczenia o spełnieniu warunków będą dostępne na stronie WWW projektu i w biurze projektu w Katowicach. Dokumenty przyjmowane będą osobiście lub listownie. Kryteria wyboru: 1.Formalne - przynależność do grupy docelowej; 2.Uzupełniające płeć i wykształcenie (kobiety i os. z wykształceniem, co najwyżej średnim przyjmowane będą priorytetowo); 3.Dodatkowe os. pracujące w działach zw. z zakresem szkoleń (np: finansowo-kadrowych, marketingowych) przyjmowani będą priorytetowo. W ramach projektu przewidziano: Specjalista ds. finansowo-księgowych - zakres tematyczny to m. in: rachunkowość, podatki, ewidencja i rozliczanie kosztów, sprawozdawczość finansowa. Specjalista ds. kadrowo-płacowych - zakres tematyczny to m. in: fakturowanie, obsługa kadrowa firm, zasady ubezpiecz., świadczenia i wynagrodzenia pracowników. Kurs komputerowy - szkolenia z 3 różnych zakresów tematycznych: 1 grafika komputerowa; 2 ECDL WebStarter; Obliczenia arkuszowe i bazy danych

22 Tytuł Projektu edugrant z projektem po nowe technologie POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi ul. Wolności 345A, Zabrze tel fax Osoba do kontaktu: Magdalena Tomala Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL.08.01.01-24-427/10 Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo