Jak produkować lepiej i taniej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak produkować lepiej i taniej"

Transkrypt

1 Raport MSI Polska listopad Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów

2

3 REDAKCJA Redaktor Elżbieta Jaworska Reklama Marketing Aleksander Poniatowski Raport MSI Polska Jak produkować lepiej i taniej Administracja/prenumerata Anna Jedlińska Druk i oprawa Drukarnia Taurus W raporcie MES optymalna realizacja produkcji... 4 Tabela: Systemy MES, SCADA, HMI w Polsce... 8 Od pomysłu do przemysłu Tabela: Systemy PLM w Polsce Dokumentacja pod kontrolą Tabela: Systemy PDM i workflow w Polsce Zarządzanie majątkiem, remontami i usługami Tabela: Systemy CMMS w Polsce Zarządzanie łańcuchem dostaw Tabela: Systemy SCM w Polsce Nagrody MSI Polska: Najlepszy dostawca IT dla przemysłu Potrzebne na hali produkcyjnej Tabela: Dostawcy systemów IT dla obszaru produkcji WYDAWNICTWO Trade Media International Holdings sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 59 A, Warszawa tel , faks Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów. Nie zwracamy tekstów niezamówionych. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń. Spis reklamodawców ANT sp. z o.o...ii okładka ASTOR sp. z o.o... IV okładka CNS Solutions sp. z o.o...iii okładka EQ System sp. z o.o InsERT Pracownia Informatyki NUMERON sp. z o.o PSI Produkty i Systemy Informatyczne sp. z o.o Siemens PLM Software (PL) sp. z o.o Simple SA... 7 Soldis sp. z o.o Raport 2010, 3

4 Raport MSI Polska MES - optymalna realizacja produkcji Według Gartnera i ARC Advisory Group systemy MES (Manufacturing Execution Systems - Systemy Realizacji Produkcji) klasyfikuje się obecnie jako systemy MOM (Manufaturing Operation Management) lub OMS (Operation Management Systems). Definicja ta jest szersza, obejmuje bowiem aktualne trendy w sektorze produkcji. Firma badawcza Aberdeen Group przeprowadziła w styczniu i lutym 2009 r. badania (wyniki opisane w raporcie A Platform Approach to Manufacturing Operations Management ), które objęły m.in. kadrę zarządzającą z ponad 150 przedsiębiorstw. Do czego służą systemy MES? Niektórym do... uzyskania przewagi nad konkurencją. Takiej odpowiedzi udzieliło 45% respondentów, 37% wskazało chęć zredukowania kosztów produkcji, a 24% - utrzymanie wysokiej kontroli jakości oraz poprawienie płynności finansowej. Analitycy z Aberdeen Group podzielili badane firmy na trzy grupy, biorąc pod uwagę m.in. jakość i terminowość dostarczanych produktów oraz czas reakcji na błędy w realizacji dostaw: najlepsi (the best in class), przeciętni (industry average) i najsłabsi (laggards). Wśród liderów systemy MES/MOM wspomagają efektywnie 58% respondentów. W średnich 26%, a w najsłabszych 25%. Z badań wynika, że aż 64% liderów kontroluje przebieg realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym, podczas gdy w grupie firm średnich 45% i tylko 9% w grupie najsłabszych. Podobnie jest z podejmowaniem szybkich decyzji na skutek nieoczekiwanych zdarzeń, np. awarii maszyny czy wykrycia błędów w trakcie realizacji zlecenia. Potrafi to 68% liderów, 54% przeciętnych i zaledwie 27% najsłabszych firm. ARC Advisory Group szacował w grudniu 2007 r. dynamikę wzrostu światowego rynku MES do 2012 r. na poziomie 12,5%. Do tego czasu jego wartość powinna nawet przekroczyć 14 mld USD. Światowy kryzys zakłócił te prognozy, sparaliżował rozwój rynku. Mimo kryzysu jednak wiele firm na Zachodzie uważa wdrożenie systemu zarządzania produkcją za strategiczną inwestycję. Ten trend nasila się również w polskim przemyśle. Ogromna konkurencyjność, globalizacja i ciągłe innowacje wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych optymalizację działania na wszystkich frontach wyjaśnia Andrzej Jarosz, prezes zarządu ANT sp. z o.o. Najwięcej miejsca na poprawę jest według mnie na hali produkcyjnej, gdzie powstają przychody w postaci produktów, ale również koszty w postaci strat, postojów, awarii, zużycia surowców, energii i mediów i samej pracy pracowników. W przedsiębiorstwie musi istnieć odpowiednia infrastruktura technologiczno-informatyczna << Ryszard Krawczyński, główny konsultant ds. sprzedaży aplikacji do zarządzania produkcją, Oracle Polska Największą barierą we wdrażaniu systemów IT dla produkcji jest zapewnienie dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Wymaga to w pierwszej kolejności integracji z urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu wydziału, takimi jak rejestratory linii produkcyjnych, rejestratory przepływu, wagi w procesie dozowania, a z drugiej strony zaplecza bazodanowego pozwalającego przechowywać i przetwarzać dużą ilość danych. Uogólniając, w przedsiębiorstwie musi istnieć odpowiednia infrastruktura technologiczno-informatyczna, umożliwiająca efektywne działanie systemów typu MES czy CMMS. Podstawą jest również wdrożenie dobrze działających systemów typu ERP. Należy przy tym wspomnieć, że ze względu na złożoność takich projektów dość wysokie jest ryzyko ich niepowodzenia. Największe korzyści ze stosowania wymienionych systemów dotyczą działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (np. zmniejszenie zapasów, skrócenie czasów realizacji, poprawa jakości i większa elastyczność). Badania prowadzone przez firmę analityczną AMR Research wykazują, że podstawowym czynnikiem skłaniającym firmy produkcyjne do stosowania rozwiązań tego typu (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) będzie presja na ograniczanie kosztów i czasu produkcji oraz błyskawiczne reagowanie na sygnały popytu ze strony rynku. Wdrożenie systemu MES umożliwia zwiększenie produktywności, szybszą adaptację do zmian produkcyjnych, realizację bardziej skomplikowanych produktów, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a w konsekwencji obniżenie kosztów produkcji. W obszarze zarządzania cyklem życia produktów (PLM) najważniejszymi korzyściami są: zwiększenie innowacyjności firmy, skrócenie cyklu wprowadzania na rynek nowych produktów oraz zmniejszenie kosztów takiej operacji. Z kolei systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) umożliwiają zmniejszenie kosztów związanych z logistyką i magazynowaniem, skracają czas dostaw komponentów i materiałów oraz zwiększają bezpieczeństwo nieprzerwanej produkcji. W przypadku systemów utrzymania i remontów (CMMS) korzyściami będą: zwiększenie efektywności działów utrzymania ruchu, wydłużenie bezawaryjnej pracy obsługiwanych urządzeń, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie ogólnych kosztów utrzymania i remontów. Inne korzyści z wdrożenia systemów dla produkcji - to przykładowo możliwość realizacji wysokich wymogów ze strony obsługiwanych klientów po akceptowanych przez nich cenach, zmniejszenie ilości kapitału zaangażowanego w dystrybucję, elastyczność potencjału serwisowego, rozproszenie ryzyka w relacjach pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu produkcyjnego, lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa (ludzi, narzędzi, maszyn) dzięki analizom porównawczym opartym na określeniu ogólnej efektywności wyposażenia (Overall Equipment Efficiency OEE) czy poprawa wskaźników jakości produkcji w celu obniżenia strat oraz eliminowania odpadów produkcyjnych. 4 Raport 2010,

5 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku Najwięcej miejsca na poprawę jest na hali produkcyjnej << Andrzej Jarosz, prezes zarządu ANT sp. z o.o. Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Zastosowanie systemów informatycznych wspomagających działanie przedsiębiorstwa jest w zasadzie zjawiskiem powszechnym. Zakłady w zależności od wielkości, skali produkcji i standardów narzuconych przez korporacje wykorzystują mniej lub bardziej znane i zaawansowane systemy. Dlatego najczęstszym pytaniem dotyczącym obecnie składanych ofert jest możliwość integracji z istniejącym w zakładzie oprogramowaniem. Branże, które najczęściej stosują takie systemy to przede wszystkim motoryzacja wraz z jej poddostawcami, przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, metalowy, AGD, czyli zakłady o produkcji wielkoseryjnej, produkujące duże ilości wyrobów w dużych seriach. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Najczęściej wszystko rozbija się o pieniądze..., ale nie tylko. Firmy produkcyjne posiadające już takie oprogramowanie często wskazują na to, że nie jest ono dopasowane do indywidualnych potrzeb zakładu, a jego funkcje nie są w praktyce dobrze wykorzystywane. Najczęściej dotyczy to wdrożeń systemów typu ERP, które w wielu przypadkach wprowadzają większe utrudnienia niż korzyści. Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? Kryzys, a w rzeczywistości bardziej jego czarna wizja spowodowały, że zakłady produkcyjne ograniczyły do minimum wszelkie wydatki, zwłaszcza na nowe inwestycje, zabezpieczając się przed ograniczeniem produkcji i przychodu. Wyraźna poprawa nastrojów jest widoczna od początku roku, ale o wzroście na rynku systemów IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych zadecyduje ostatni kwartał roku, w którym okaże się, czy odwleczone w czasie inwestycje zostaną uruchomione. Które z prezentowanych w raporcie systemów najszybciej staną się numerem jeden w sferze produkcyjnej? Będą to systemy, których działanie wprost przekłada się na efekty. Systemy, które w czasie rzeczywistym nadzorują proces produkcyjny, dzięki czemu można na bieżąco, efektywnie kontrolować, co dzieje się na hali produkcyjnej, reagować na awarie, przestoje. Ponadto systemy, które automatycznie zbierają dane, dzięki czemu są one zawsze aktualne, rzeczywiste i pewne. Jakie największe korzyści ze stosowania wymienionych systemów można przedstawić zarządom przedsiębiorstw? Brak takich rozwiązań zamyka rozwój przedsiębiorstwa i w stosunkowo krótkiej perspektywie czasu zadecyduje o jego wypadnięciu z rynku. Ogromna konkurencyjność, globalizacja i ciągłe innowacje wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych optymalizację działania na wszystkich frontach. Najwięcej miejsca na poprawę jest wg mnie na hali produkcyjnej, gdzie powstają przychody w postaci produktów, ale również koszty w postaci strat, postojów, awarii, zużycia surowców, energii i mediów i samej pracy pracowników. Dlatego systemy, które przyczyniają się do optymalizacji procesów zachodzących na hali produkcyjnej, które umożliwiają rejestrację, bieżącą kontrolę i późniejszą analizę mają szczególne znaczenie. Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek? Zakłady produkcyjne, zwłaszcza w obszarze ścisłego zarządzania procesem wytwórczym, oczekują elastycznych systemów umożliwiających ich ścisłe dostosowanie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Ważna będzie integracja poszczególnych działów produkcyjnych, automatyzacja wprowadzania danych i dostęp do nich online, najchętniej przez przeglądarki. Raport 2010, 5

6 Raport MSI Polska IT jako narzędzie do skutecznej walki konkurencyjnej << Dariusz Kudzia, prezes Apriso Polska Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Stopień ten jest stosunkowo niewielki. W większości fabryk funkcjonują lokalne, często odizolowane rozwiązania, adresujące tylko wybrane problemy produkcyjne. Rynek systemów MES to ciągle rynek bardzo młody w Polsce. Częściej systemy MES spotykamy w polskich fabrykach dużych międzynarodowych koncernów. Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Motoryzacyjna, przemysł papierniczy i opakowań, CPG, chemiczna, farmaceutyczna. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Postrzeganie systemów informatycznych jako nieuniknionego kosztu, a nie jako narzędzia do skutecznej walki konkurencyjnej, które przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększonej wydajności, elastyczności, wyższej jakości produktu i niższych kosztów produkcji. Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? Nie. Przedsiębiorstwa w większości przypadków skupiły się na ograniczaniu kosztów, a nie na inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania IT. Przegląd systemów MES w Polsce (alfabetycznie według nazwy dostawcy) AB-Micro Rozwiązania ifix + Proficy Historian + Proficy Portal to typowe systemy akwizycji, archiwizacji, wizualizacji, raportowania danych. Oferują funkcje od monitoringu do sterowania operatorskiego z zaawansowanymi możliwościami prezentacji danych w formie raportu, również dostępnymi przez strony WWW. W 2009 r. w systemach rozwinięto funkcję redundancji, zwiększono precyzję liczb zmiennoprzecinkowych do 64 bitów, przystosowano środowisko do pracy z najnowszymi systemami operacyjnymi. ANT ANT Factory Portal Fabryka w przeglądarce to kompleksowy system do zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym, składający się z oprogramowania i urządzeń do akwizycji danych z maszyn oraz identyfikacji. Zapewnia automatyczny przepływ informacji pomiędzy halą a kadrą zarządzającą, rejestruje procesy związane z wykonaniem produktów, utrzymaniem ruchu, kontrolą jakości i logistyką. Dane dostępne online służą do podejmowania kluczowych decyzji w celu wzrostu efektywności, redukcji przestojów i awarii oraz ograniczenia strat. Ant Factory Portal wspiera integrację z systemami ERP, aplikacjami Office, bazami danych (import i eksport danych w czasie rzeczywistym, archiwizacja i przetwarzanie). Nowe funkcje wprowadzone do systemu w 2009 r.: zaawansowany system raportowy (intuicyjny interfejs umożliwia szybki dostęp do wybranych danych dla dowolnego okresu czasu, raporty dostępne na żądanie lub generowane automatycznie z określonego czasu do wybranego formatu Excel, PDF), moduł harmonogramowania zużycia energii elektrycznej (na podstawie planów produkcji i czasu pracy poszczególnych maszyn wyznaczanie zużycia godzinnego z wyprzedzeniem i generowanie zamówienia zapotrzebowania do zakładu energetycznego lub ułożenie grafiku pracy maszyn bez przekraczania mocy zamówionej, planowanie pracy dla poszczególnych taryf, moduł kalkulacji kosztów energii elektrycznej dla innych taryf czy dostawców), system zatwierdzania dokumentów (zatwierdzanie ręcznie wprowadzanych danych przez uprawnionego użytkownika, np. w pracy laboratorium). Apriso System FlexNet wspomaga zarządzanie w czasie rzeczywistym produkcją, logistyką, kontrolą jakości i utrzymaniem ruchu. Umożliwia zarządzanie produkcją zmienną i krótkoseryjną, harmonogramuje zadania produkcyjne oraz optymalizuje wykorzystanie dostępnych zasobów produkcyjnych (maszyny, narzędzia, pracownicy). Rejestruje w czasie rzeczywistym genealogię produkcji (traceability), poprawia kontrolę przepływu materiałów i produkcji w toku (WIP). Ponadto umożliwia modelowanie i kontrolę przebiegu procesów (BPM) pod względem ich jakości i wydajności, mierząc kluczowe parametry procesowe (KPI). FlexNet zawiera moduł magazynowy (WMS), na bieżąco zarządza magazynami w firmach produkcyjnych. W 2009 r. do systemu wprowadzono m.in. moduł planowania kontroli jakości, rozszerzony moduł utrzymania ruchu. Askom Simatic IT zapewnia pełną funkcjonalność zarządzania produkcją MES i jakością LIMS zgodnie z normą ANSI/ ISA-95 w zakresie: zarządzania zleceniami i zasobami, genealogii i śledzenia produkcji, rejestracji danych procesowych (Historian), optymalizacji produkcji na bazie wskaźników KPI (OEE), statystycznej kontroli procesu (SPC), harmonogramowania produkcji, pełnego zarządzania recepturami (BoM) oraz automatycznego raportowania. Simatic IT jest elementem Siemens TIA (integracja MES i automatyki). W 2009 r. do systemu wprowadzono Portal Administration Console oparty na technologii WWW (zawiera wszystkie aplikacje administracyjne), pełne wsparcie dla MS Cluster i dla MS Visual Studio 2008 (MS.NET 2.0) w celu kastomizacji interfejsu użytkownika. Simatic IT współpracuje z innymi systemami, w tym: ERP - wymiana danych przez tabele baz danych i pliki XML (pełna obsługa standardu ANSI/ISA-95 B2MML), wymiana w zakresie danych podstawowych i bieżących, m.in. indeksy i specyfikacje (BoM) materiałowe, zlecenia produkcyjne, użytkownicy, stany magazynowe, wskaźniki wydajności KPI (OEE), koszty materiałowe i czas pracy na zleceniach itd. Współpraca z: LIMS (komponent Simatic IT Unilab jest kompletnym systemem LIMS może być wdrożony i pracować niezależnie od pozostałych komponentów), dowolny PLM (wbudowany dedykowany interfejs do systemu Siemens PLM Teamcenter, wymiana danych w zakresie m.in.: indeksów materiałowych, list materiałowych - BoM, narzędzi, urządzeń i pełnych specyfikacji produktowych), dowolny SCADA/DCS 6 Raport 2010,

7 platforma rozwiązań dla produkcji (wbudowany dedykowany interfejs do systemu Siemens PCS7, w skład którego wchodzi WinCC SCADA i SIMATIC Batch - produkcja wsadowa, wymiana w zakresie danych podstawowych - indeksów materiałowych, receptur i formuł oraz danych bieżących). Wymiana danych z PCS7 dzięki Siemens TIA a z innymi systemami przez OPC. ASTOR Wonderware MES zapewnia projektowanie kompleksowych systemów IT klasy MES/EMI. Rozwiązanie jest oparte na przemysłowej, modułowej architekturze Wonderware ArchestrA. Umożliwia analizę jakości oraz wydajności produkcji, zarządzanie produkcją typu wsadowego oraz dyskretnego, integrację z systemami klasy ERP oraz bezpośrednią integrację z maszynami, urządzeniami oraz systemami sterowania. Nowa wersja Wonderware MES 4.0 oferuje interfejs konfiguracyjny w języku polskim, całkowitą integrację z Platformą Systemową Wonderware, nowy system zarządzania transakcjami oparty na Windows Communication Foundation, nowy interfejs do modelowania/konfiguracji systemu (Wonderware MES Client) oparty na komponentach wykorzystywanych m.in. w pakiecie Microsoft Office Współpraca ze wszystkimi otwartymi systemami ERP, m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS Applications, CDN XL, Movex, Exact, Impuls. Dwa rodzaje integracji: Wonderware Enterprise Integrator (kompleksowe rozwiązanie middleware z możliwością przejęcia pełnego zarządzania produkcją w przypadku niedostępności systemu ERP) oraz Wonderware Supply Chain Connector (narzędzie do wymiany danych między systemem MES a ERP za pomocą transakcji bazodanowych, plików XML, bądź WebServices 2.0). Inne narzędzia współpracujące z systemem: Microsoft SQL Server, Office, ActiveX,.NET Controls, SharePoint, BizTalk Server, Reporting Services, 3rd Party I/O Server. PRZEMYŚLE Bonair oraz VIX Automation Proficy Plant Applications to oprogramowanie do monitorowania produkcji, umożliwiające lepsze wykorzystanie zasobów i surowców, kontrolę jakości, poprawę efektywności oraz wizualizację procesów produkcyjnych, a także podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Proficy Plant Applications złożony jest z czterech głównych modułów: Efficiency zarządzanie wydajnością, Production zarządzanie wykonaniem produkcji, Quality zarządzanie jakością, Batch Analysis analiza produkcji wsadowej. Oprogramowanie może być wdrażane jako pojedyncze moduły lub zintegrowane rozwiązanie. W 2009 r. wprowadzono moduły: Proficy Scheduler (szczegółowe harmonogramowanie i optymalizowanie produkcji), Proficy Workflow (zarządzanie obiegiem informacji, prac i interfejs komunikacyjny), Proficy DataMart (analityczna hurtownia danych MES), Proficy Maintenance Gateway (konektor do systemów zewnętrznych SAP, Rzeczywista kalkulacja... kosztów wytworzenia Planowanie i harmonogramowanie Rozliczenie kosztów produkcji Ewidencja i optymalizacja czasu pracy ludzi i maszyn Obsługa technologii wytworzenia Obsługa projektów i zleceń Kalkulacja kosztów normatywnych Kalkulacja TKW Bilansowanie MRP Sprawdź możliwości SIMPLE.PROD zamów darmową prezentację na Raport 2010, 7 lub

8 Raport MSI Polska Systemy MES, SCADA, HMI w Polsce Dostawca System MES System SCADA System HMI Producent, kraj pochodzenia Rok produkcji systemu Rok wprowadzenia na polski rynek AB-Micro Proficy ifix + Proficy Historian + Proficy Portal Proficy ifix Proficy ifix General Electric Intelligent Platforms, USA ciągła produkcja i rozwój od lat 90. XX w ANT ANT Factory Portal ANT Studio WEB ANT Studio ANT, Polska Apriso FlexNet Apriso, USA Askom Simatic IT Siemens, Niemcy 2000 ( najnowsza wersja 6.5) 2005 Askom ASIX ASIX Askom, Polska ASTOR Wonderware MES Invensys Operations Management, Wonderware, USA /2006 ASTOR Platforma Systemowa Wonderware Invensys Operations Management, Wonderware, USA ASTOR InTouch 10 Invensys Wonderware, USA Bonair Proficy Plant Applications GE Intelligent Platforms, USA Epicor Software Poland Epicor MES (moduł Epicor ERP, wersja Epicor 9) Epicor Software Corporation, USA HIT-Kody Kreskowe Oracle Polska PSI Produkty i Systemy Informatyczne Hydra Oracle Process Manufacturing (OPM), Oracle Discrete Manufacturing (ODM) Oracle Process Manufacturing (OPM) MPDV, Niemcy Oracle Corporation, USA PSImes, PSImetals* PSIcontrol* PSIbde PSI AG, Niemcy 1980 początek prac rozwojowych (2010 ostatnia wersja) 2006 Sabur Control Maestro Elutions, USA Sabur Premium HMI, Polymath* ASEM, ESA Włochy , 1998 Soldis Guardus MES Guardus MES Guardus Solutions AG, Niemcy Tel-Ster TelWin SCADA Tel-Ster, Polska VIX Automation VIX Automation Proficy Plant Applications Proficy HMI/ SCADA ifix 5.0 PL, 5.1 EN Proficy HMI/ SCADA ifix 5.0 PL, 5.1 EN GE Intelligent Platforms, USA GE Intelligent Platforms, USA 1985 (marzec 2010 wersja 3.06) 1995 (2010 TelWin SCADA 5.0) 2001 (2010 najnowsza wersja 5.0) * 1995 * uzupełnienie informacji na str. 4 8 Raport 2010,

9 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku Partnerzy we wdrażaniu Współpraca z innymi systemami Nowe funkcje wprowadzone do systemu w 2009 r. Liczba użytkowników w Polsce Przykłady wdrożeń rozwiązania w Polsce w 2009 r. Branża przemysłowa reprezentowana przez klientów AB-Micro - wdrażanie, sprzedaż, szkolenia systemami wymieniającymi dane w standardzie OPC, bazami danych SQL wizualizacja przez WWW* ponad 3000 instalacji Zakłady Azotowe Puławy (I-XII 2009) chemiczna, energetyczna, farmaceutyczna** otwarty interfejs wymiany danych, technologii OPC, DDE i SQL, DCOM zaawansowany system raportowy* 20 wdrożeń ANT Factory Portal Amica, Armatura, TeDrive, Foliarex, Philips, El.Jaworzno** chemiczna, energetyczna** Accenture, HP, IBM ERP (np. SAP R/3), PLM (np. Delmia, PTC, UGS) nowa wersja modułu BPM* ponad 10 fabryk duży dostawca dla przem. metalowego** elektroniczna, farmaceutyczna** ASKOM sp. z o.o. dowolny ERP (certyfikowany interfejs do systemu SAP)* Portal Administration Console, wsparcie dla MS Claster* kilkunastu Danone Nutricia Opole** chemiczna, farmaceutyczna, spożywcza** Argo sp. z o.o.** OPC, Microsoft SQL raporty* kilkuset HTL-Strefa SA** ceramiczna** ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor wszystkie otwarte systemy ERP* Wonderware MES 4.0* ok. 50 Nomanet, OSM Piątnica, Faurecia Wałbrzych** chemiczna** ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor GIS, wszystkie otwarte systemy baz danych, ERP* integracja z InTouch* 110 Inergy Automotive Poland** budowlana** ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor wszystkie otwarte systemy HMI* 1600 Barlinek Inwestycje ICN Polfa Rzeszów** chemiczna** VIX Automation sp. z o.o. każdym systemem ERP Proficy Scheduler* 1 Grupa Żywiec, Browar w Warce** spożywcza Qumak-Sekom, MSG Consulting, L-systems, UM-Data integracja z każdym systemem obsługującym wymianę danych w XML* sprawdzanie obecności pracowników** 6 budowlana, energetyczna** HIT-Kody Kreskowe sp.j. 5 Gedia, Kirchhoff budowlana** Fideltronik moduły MES i SCADA są częścią większych systemów OPM i ODM raport użycia stałych składników* 10 Fideltronik PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sabur sp. z o.o. SAP PP, iscala* współpraca ze wszystkimi systemami, które mają SQL, DDE, OPC DA* szczegółowe planowanie projektów* ok zakład produkcyjny z branży drzewnej** PEC - Rawa Mazowiecka (SCADA)** chemiczna** Sabur sp. z o.o. ok Soldis sp. z o.o. zaawansowanymi systemami ERP utrzymanie ruchu, integracja z CAD 3 MTU Aero Enginies** elektroniczna** otwarte interfejsy wymiany danych: DDE, ODBC, SQL* współpraca z systemami MS* ok MPWiK w Lublinie** budowlana** VIX Automation sp. z o.o. z każdym systemem ERP (SAP, JD Edwards, Baan)* Proficy Scheduler - szczegółowe harmonogramowanie* Grupa Żywiec SA Browary Warka sp. z o.o.** VIX Automation sp. z o.o. komunikacja dzięki wykorzystaniu OPC, ODBC* nowa wersja PL 5.0* 4000 licencji Avon Operations Polska** ** uzupełnienie na Raport 2010, 9

10 Raport MSI Polska Numerem jeden są i przez długi czas pozostaną rozwiązania klasy MES << Jarosław Gracel, analityk biznesowy, ASTOR sp. z o.o. Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Z perspektywy firmy ASTOR najszybciej rosnącymi rynkami rozwiązań dla warstwy produkcyjnej są rynki systemów MES/SCM oraz CMMS. Wynika to ze stosunkowo dużej dojrzałości i dostępności tych produktów na rynku, np. rozwiązanie Wonderware MES jest dostępne na polskim rynku już od 2005 r., wdrożeń w Polsce jest już ok. 50. Umożliwia to osiąganie postawionych przed wdrożeniami celów biznesowych przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka, dodatkowo obniżanym przez podejście etapowego rozwoju systemu. Rozwiązania MES są wykorzystywane w bardzo szerokim spektrum branżowym, praktycznie w każdej firmie produkcyjnej, która prowadzi działania podnoszące efektywność produkcji oraz redukcję kosztów (np. kosztów mediów, materiałów). Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? W czasie kryzysu znacząco wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania klasy MES, które są doskonałym narzędziem wspierającym redukcję kosztów operacyjnych poprzez dokładną analizę efektywności kosztowej poszczególnych ogniw w procesach produkcyjnych i logistycznych. Które z prezentowanych systemów najszybciej staną się numerem jeden? Dynamika rynku na poziomie ok. 200% wzrostu rok do roku (widziana z perspektywy firmy ASTOR) wskazuje jednoznacznie, że numerem jeden są i jeszcze przez długi czas pozostaną rozwiązania klasy MES. Jakie nowe funkcje wymusi rynek? Jak pokazują dotychczasowe projekty wdrożeń rozwiązań Wonderware MES w Polsce, do najważniejszych funkcji systemów należą i będą należały: łatwy i przyjazny dla użytkownika interfejs konfiguracyjny i operacyjny w języku polskim, możliwość natywnej integracji z systemami sterowania maszyn i urządzeń (PLC, obrabiarkami CNC), możliwość stopniowego, modułowego rozwoju aplikacji z wykorzystaniem jednej platformy systemowej, możliwość integracji z systemem ERP, z wykorzystaniem standardowych interfejsów np. Wonderware Enterprise Integrator. Maximo), Proficy Open Enterprise (łącznik Proficy Plant Application z aplikacjami biznesowymi). Plant Applications może współpracować z każdym systemem ERP (np. SAP certyfikowane konektory, JD Edwards, Baan, korzystanie z połączeń baza do bazy lub innych, np. SQL Server). Proficy Scheduler zapewnia wymianę informacji również bezpośrednio z linią produkcyjną poprzez Proficy Historian. Epicor Software Poland System Epicor MES (moduł Epicor ERP wersja Epicor 9) to rozwiązanie online, zapewniające przejrzysty obraz transakcji produkcyjnych (według pracowników lub zleceń) w całym rozwiązaniu Epicor ERP w czasie rzeczywistym. Opcje wdrażania interfejsu obejmują monitory dotykowe oraz możliwość odczytywania kodów kreskowych. Epicor MES zapewnia dokładne raportowanie robocizny, co ma istotne znaczenie dla kalkulacji kosztów zleceń i oceny ich stanów. Nowości w 2009 r.: sprawdzanie bieżących działań gniazd produkcyjnych oraz ustawienia definiowanych przez użytkownika warunków alarmowych z poziomu produkcji. HIT-Kody Kreskowe Hydra dostarcza niezbędnych narzędzi w zakresie planowania produkcji, śledzenia realizacji zleceń i przepływu surowców, monitorowania obciążenia maszyn, wykorzystania urządzeń i zasobów ludzkich w czasie rzeczywistego toku produkcji. System przydatny do zarządzania jakością w zakresie zbierania danych inspekcyjnych, zarządzania procesem i obiegiem reklamacji czy wyposażeniem testującym. Oracle Polska System MES jest dodatkową opcją do systemów Oracle Manufacturing (składników zintegrowanego rozwiązania Oracle E-Business Suite), dostarczającą niezbędne funkcje realizacji produkcji na poziomie wydziałów w celu kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego. Aplikacja MES umożliwia zdobywanie danych bezpośrednio z dozujących urządzeń wydziałów produkcyjnych, linii produkcyjnych oraz rejestratorów przepływu produkcji. System zapewnia przekazywanie rzeczywistych danych o przebiegu produkcji do zarządów firmy. Moduły rozwiązania: instrukcje do procesu i integracja ze sprzedażą, dozowanie i wstępne ważenie, rekord elektroniczny, zarządzanie odchyleniami, integracja z urządzeniami, etykietowanie, transakcje mobilne. Nowości w 2009 r.: opcjonalny współczynnik wydajności składnika w transakcjach materiałowych, inwersja określenia użycia składnika. PSI Produkty i Systemy Informatyczne PSImes rozwiązanie dla branży maszynowej, PSImetals dla producentów stali i metali nieżelaznych. System PSImes zapewnia harmonogramowanie produkcji (w tym zarządzanie zleceniami w czasie rzeczywistym) oraz jej raportowanie. Ma budowę modułową ze wspólną bazą danych. W skład PSImes wchodzą moduły: PSIpm - zarządzanie projektami, PSIpep - zarządzanie zasobami ludzkimi, PSIls - harmonogramowanie i kontrola produkcji, PSIbde - rejestracja danych z produkcji, PSImde rejestracja zdarzeń z urządzeń, PSIpz rejestracja czasu pracownika. Uzupełnienia: PSIqm zarządzanie jakością, PSImnt kontrola serwisu urządzeń, PSIintegration wymiana danych pomiędzy systemami PSI a innymi systemami. Współpraca PSImes z: SAP PP (import zleceń oraz BOM-ów z ERP, eksport stanów realizacji zleceń i zużycia materiałów do ERP), iscala (import zleceń i eksport stanów ich realizacji do ERP). Soldis Guardus MES jest homogeniczną platformą do zbierania, wizualizacji oraz nadzoru wszystkich danych dotyczących produkcji i jakości. Obejmuje m.in. obszary: przeprowadzanie zaawansowanej kontroli jakości z jej automatyzacją (CAQ), działania korygujące zarówno indywidualne, jak i zespołowe (raport 8D), sterowanie i nadzorowanie produkcji (BDE), zbieranie danych bezpośrednio z maszyn (MDE), śledzenie zwrotne, zarządzanie przyrządami pomiarowymi, 10 Raport 2010,

11 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku utrzymanie ruchu, nadzór nad reklamacjami (także wewnętrznymi), nadzorowanie audytów i audytorów, zarządzanie projektami (PM). Współpraca z zaawansowanym systemem ERP (np. SAP, Baan, proalpha), synchronizacja w zakresie danych podstawowych (artykuły, dostawcy, klienci, pracownicy itd.), zleceń produkcyjnych, procesów, operacji, stanów magazynowych, workflow i in., CAD integracja w zakresie automatyzacji tworzenia planów kontroli bezpośrednio z rysunku. Przegląd systemów SCADA i HMI w Polsce Askom Cechy charakterystyczne systemu ASIX (SCADA) to: wydajny historian, szybkie i intuicyjne trendy, swobodne raportowanie, zdalne powiadamianie o alarmach (SMS, ), wizualizacja w Internecie, system recepturowania, zdarzeniowa rejestracja danych w bazie SQL, m.in. dla śledzenia produkcji, walidacja zgodna z FDA 21CFR11. System sprawdzony w zastosowaniach stawiających podwyższone wymagania niezawodnościowe lub związane z walidacją dla krytycznych aplikacji, np. w przemyśle spożywczym. W 2009 r. wprowadzono: raporty generowane w oparciu o MS SQL Server Reporting Services, raporty zhierarchizowane, ułatwioną dystrybucję raportów, moduł AsAlarm (do analizy statycznej i dynamicznej systemu alarmów oraz statystyki zdarzeń), moduł trendów (z pełną funkcjonalnością również w przeglądarce WWW), nową funkcję modułu AsTrend (wykresy XY również dla wielu zmiennych w funkcji jednej zmiennej niezależnej), możliwość powiększania wybranego fragmentu okna (zoomowanie). ASTOR Platforma Systemowa Wonderware składa się z zestawu usług oraz aplikacji opartych na technologii ArchestrA, która zapewnia efektywny sposób tworzenia oraz rozwoju rozproszonych aplikacji przemysłowych na wielu poziomach zarządzania informacją. Ten modułowy system obejmuje zarówno komunikację z urządzeniami produkcyjnymi, warstwy pośrednie zarządzania informacją z procesów i produkcji, jak i warstwę integracji z systemami ERP. Technicznie składa się z czterech głównych komponentów: Industrial Application Server, Historian, Information Server, InTouch. Współpraca z: GIS, otwartymi systemami baz danych, ERP (m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS, JD Edwards, CDN XL), systemami wizualizacji i SCADA, aplikacjami wymieniającymi dane w standardzie bazodanowym, plikowym, DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC. InTouch 10 (HMI) to przemysłowe oprogramowanie (otwarte i elastyczne) do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych; Oferuje łatwe w użyciu, intuicyjne środowisko do projektowania aplikacji oraz funkcje umożliwiające szybkie projektowanie, testowanie oraz wdrażanie systemów udostępniających dane bezpośrednio z systemów sterowania i produkcji. InTouch umożliwia dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb przy zachowaniu szerokiego wachlarza połączeń z urządzeniami oraz systemami spotykanymi w przemyśle. Urządzenia współpracujące: sterowniki PLC, systemy bazodanowe SQL, systemy analizy danych i zaawansowanego raportowania. PSI Produkty i Systemy Informatyczne PSIcontrol (SCADA) wykorzystywany w różnych wersjach do kontroli sieci energetycznych, rurociągów, a także procesów produkcyjnych w branży automotive. Sabur Control Maestro (kontynuacja oprogramowania Wizcon) to system SCA- DA nowej generacji stworzony do pracy w systemach Windows Vista oraz Windows XP. Główne korzyści zastosowania: zabezpieczenie i śledzenie najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie wydajności prac inżynierskich oszczędność czasu pracy programistów, zapewnienie dostępu dla mobilnych użytkowników, integracja z systemami do zarządzania przedsię- Raport 2010, 11

12 Raport MSI Polska biorstwami (MES, ERP itp.), innowacyjność dzięki zgodności z technologiami.net, Windows Vista oraz Mobile, zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ludzi i aplikacji. Polymath (kontynuacja oprogramowania VTWIN, HMI) - narzędzie do tworzenia aplikacji na terminale operatorskie firmy ESA. Oprogramowanie dostępne w dwóch wersjach: Basic (do programowania terminali z rodziny VT) oraz Advanced (dla terminali z rodzin IT, VT oraz VTCE). Nowości: baner zdarzeniowy, Codesys na portach Ethernet i szeregowym, przypisanie właściwości obiektu (np. koloru) do zmiennej, zawansowana obsługa obiektów w projekcie. Premium HMI - narzędzie do tworzenia zarówno złożonych systemów wizualizacji i sterowania (BMS/SCA- DA), jak i prostych interfejsów użytkownika HMI. Oprogramowanie występuje w dwóch wersjach licencji: Development (do tworzenia i modyfikacji aplikacji) oraz Runtime (działającej na stacji operatorskiej). Z najważniejszych funkcji warto wyróżnić: import zmiennych ze sterowników PLC, bibliotekę w pełni edytowalnych obiektów i grafik, możliwość uruchomienia tej samej aplikacji na platformie WinXP i WinCE, automatyczny backup projektu. Tel-Ster System TelWin SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania umożliwiającym kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi w przedsiębiorstwie. Dzięki wykorzystaniu środowiska Windows jest łatwy w obsłudze. Charakteryzuje się wysoką skalowalnością. Ma charakter rozproszony, tzn. poszczególne funkcje są realizowane przez pracujące równolegle moduły zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w sieciach LAN/ WAN. Wbudowane narzędzia do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem umożliwiają samodzielną rozbudowę aplikacji. VIX Automation Pierwsza wersja FIX 1985 r., pierwsza wersja ifix , wersja ifix 5.0 PL 2009, ifix 5.1 EN Proficy HMI/SCADA ifix umożliwia wizualizację procesu, zbieranie danych i nadzorowanie przebiegu produkcji. Zapewnia precyzyjne monitorowanie i kontrolę urządzeń i środków produkcji, co umożliwia szybszą reakcję na problemy, zmniejszenie zużycia materiałów, podniesienie jakości, skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych towarów oraz większą dochodowość produkcji. Program ifix umożliwia komunikację z każdym systemem firm trzecich dzięki wykorzystaniu protokołów OPC, ODBC, DDE, ADO, DAO, jak również zapytań SQL oraz możliwości zaimplementowanego języka VBA. Elżbieta Jaworska Uzupełnienie informacji na Wdrożenie systemu typu MES będzie najefektywniejszą inwestycją z obszaru IT << Krzysztof Rosiński, Engineering Manager, Soldis sp. z o.o. Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? W okresie kryzysu finansowego wiele przedsiębiorstw produkcyjnych ograniczyło swoje wydatki na cele inwestycyjne do niezbędnego minimum, w oczekiwaniu na rozwój wypadków. Część przeprowadziło znaczącą restrukturyzację poprzez redukcję zatrudnienia czy weryfikację parku maszynowego. Nadchodzące ożywienie gospodarcze wymusza wzrost efektywności produkcji, co przekłada się na wzrost zainteresowania rozwiązaniami IT dla tego obszaru. Jakie największe korzyści ze stosowania wymienionych systemów można przedstawić zarządom przedsiębiorstw? Największą korzyścią ze stosowania systemu MES jest wzrost wydajności poprzez wyeliminowanie przestojów produkcyjnych, odnalezienie wąskich gardeł oraz możliwość identyfikacji problemów i natychmiastowej reakcji na nie. Nie bez znaczenia wydaje się także skuteczne zarządzanie jakością poprzez wyeliminowanie subiektywnego kryterium dobry/zły. Dodatkowo poprzez wdrożenie tego rodzaju systemu otwierają się rynki wymagających branż, takich jak motoryzacyjna czy lotnicza, gdzie odbiorca chce mieć gwarancję doskonałej jakości przy zachowaniu terminowości dostaw. Wdrożenie systemu MES taką gwarancję daje. Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Niestety, w Polsce wykorzystanie systemów typu MES nie jest jeszcze powszechne. W działach produkcyjnych często są stosowane systemy wyspowe, ewidencyjne i najzwyklejsze arkusze kalkulacyjne. Powolne zmiany są widoczne u podwykonawców znanych marek oraz w przedsiębiorstwach eksportujących swoje wyroby na wymagające rynki, gdzie zarówno cena, jak i jakość produktu jest istotna. W tym segmencie ważna jest również przewidywalność i wiarygodność partnera, potwierdzana przez wysokie oceny audytorów. Rozpowszechnione w Polsce certyfikaty jakości ISO nie wystarczają już na globalnym konkurencyjnym rynku, istotne są wiarygodne dane o procesach i kluczowych wskaźnikach produkcyjnych. Systemy MES są najchętniej wykorzystywane w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, lotniczej i medycznej. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Podstawową barierą w stosowaniu systemu MES jest stosunkowo niska świadomość informatyczna w zarządach przedsiębiorstw produkcyjnych. Często zarządy oczekują funkcjonalności MES od systemów typu ERP, co nie jest możliwe do spełnienia z uwagi na ich charakter. Dodatkowo zarządzanie jakością nie jest głównym priorytetem firm produkcyjnych, co powoduje przesunięcie zainteresowania systemowym wsparciem QM na dalszy plan. Które z prezentowanych w raporcie systemów najszybciej staną się numerem jeden w sferze produkcyjnej? Przedsiębiorstwa kierują się różnymi przesłankami, zależnie od swoich priorytetów oraz obszarów, w których najszybciej uzyskają wymierne efekty ekonomiczne. Dla przedsiębiorstw o produkcji dyskretnej, nastawionych na jakość oraz wzrost wydajności poprzez nadzór całego procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym najefektywniejszą inwestycją z obszaru IT będzie wdrożenie systemu typu MES. 12 Raport 2010,

13 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku Trendy: W jakim kierunku rozwiną się systemy MES, SCADA, HMI? Jakie nowe funkcje będą w nich niezbędne? Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm AB-Micro Rozwój w kierunku udostępniania wizualizacji w technologii WWW, łatwość w implementacji tego typu rozwiązań. ANT Rozwój wizualizacji i raportowania przez przeglądarki WWW w technologii AJAX Web 2.0, wprowadzenie nowych przenośnych terminali produkcyjnych i urządzeń skanujących opartych na systemie Windows Mobile. Apriso Priorytetem jest Jakość. Eliminowanie pomyłek i błędów w procesie produkcji. Quality Planning tak nazywa się, oparte na architekturze SOA, najnowsze rozwiązanie Apriso do zarządzania planami kontroli jakości. W pracach nad najnowszą wersją systemu jednym z priorytetów Apriso było rozwinięcie dotychczasowych funkcji w obszarze Business Process Management. Efektem jest nie tylko większa wydajność i elastyczność rozwiązania, ale też dodatkowe możliwości w obszarze projektowania (blueprinting) i prototypowania procesów produkcyjnych zgodnie z metodologią Agile, czyli szybko i sprawnie. Askom Obecnie jako systemy MES na polskim rynku oferowane są głównie dwa rodzaje produktów. Z jednej strony są to systemy SCADA rozbudowane o funkcje rejestracji, analizy i raportowania danych procesowych (Historian + OEE + raporty + portal). Z drugiej strony są to systemy ERP wyposażone w terminale ulokowane na produkcji, pozwalające ręcznie rejestrować niektóre operacje produkcyjne na zleceniach. Oba te rozwiązania oferują tylko pewien wąski wycinek funkcji systemów klasy MES. W najbliższym czasie coraz więcej klientów będzie zastępować posiadane quasi MES-y dedykowanymi systemami, które będą mogły zapewnić im pełną funkcjonalność MES i pełną integrację systemów ERP MES - automatyka. Do takich rozwiązań należy właśnie Simatic IT firmy Siemens. ASTOR Trendy na rynku MES Rynek systemów MES w Polsce jest bardzo dynamiczny. W latach firma ASTOR dostarczyła na polski rynek ok. 20 rozwiązań Wonderware MES i przewidujemy utrzymanie obecnego tempa wzrostu przez najbliższe trzy lata. Firmy decydują się na inwestowanie głównie w rozwiązania, które po pierwsze zapewniają integrację z istniejącym parkiem maszynowym, liniami produkcyjnymi, a po drugie umożliwiają łatwą stopniową rozbudowę wielkości systemu oraz funkcji. Takie podejście gwarantuje optymalizację wydatków na inwestycję w czasie oraz obniżenie ryzyka. Trendy na rynku SCADA Klasa produktów SCADA będzie ewoluowała w stronę systemów zarządzania informacją, np. Wonderware Information Server, Wonderware Intelligence. Z jednej strony prowadzi to do tworzenia coraz bardziej złożonych aplikacji, z drugiej zaś powstają aplikacje skalowalne, z początku niewielkie, ale łatwo rozwijane do dużych i rozproszonych systemów. Przyszłość będzie należała do tych produktów, które zapewnią łatwe i szybkie rozbudowanie działających już aplikacji bez przerywania bieżącej produkcji. Trendy na rynku HMI Rozwój systemów HMI będzie ukierunkowany na dalszą integrację i ułatwienie przepływu danych pomiędzy systemami różnej klasy. Widoczne jest duże zwiększenie możliwości graficznych obiektów używanych w aplikacjach połączone z większym bezpieczeństwem ich modyfikacji (zmiana w jednym miejscu całej grupy obiektów), a także zawieraniem w nich coraz bardziej zaawansowanych logicznych procedur działania. Systemy HMI będą w większym zakresie odpowiadały na potrzeby użytkowników związane z szybkością wprowadzania zmian we wdrożonych aplikacjach oraz mniejszym całkowitym kosztem ich utrzymania. Architektura systemów HMI będzie musiała umożliwiać szybkie tworzenie jak najbardziej elastycznych aplikacji, bo tego będą wymagali użytkownicy działający na szybko zmieniających się rynkach produkcyjnych. c.d. na stronie 16 Raport 2010, 13

14 Raport MSI Polska Case study: wdrożenie PSImes w zakładach Siemens PSI optymalizuje produkcję uzupełnienie systemu SAP odpowiednim MES Po zrealizowaniu kompleksowego projektu pracownicy berlińskich zakładów Siemens produkujących turbiny gazowe otrzymali szybki i łatwy dostęp do niezbędnych danych dotyczących zarządzania produkcją. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu oprogramowania do planowania produkcji (PPS) oraz zarządzania produkcją (MES) firmy PSI ściśle zintegrowanych z nadrzędnym systemem SAP. Volker Vorburg Berlińskie zakłady Siemens są wyjątkiem na skalę światową. Moc najnowszej turbiny gazowej wynosi 275 megawatów wysoko wykwalifikowanych pracowników produkuje gigantyczne elementy dla klientów na całym świecie. 300 z nich wytwarza łopatki turbinowe komponenty, które wymagają najwyższej precyzji w procesie produkcji. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię, rośnie popyt na turbiny i ich części składowe. Albin Bajric, kierownik projektu MES dot. produkcji łopatek turbinowych: Przed dwoma laty stanęliśmy przed koniecznością rozbudowy działu produkcji łopatek o nowe procesy produkcyjne, nowe maszyny i nową halę. Wymagało to także wdrożenia oprogramowania, które pozwoliłoby na sprawne planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi. Przygotowanie do wdrożenia MES Dotychczas zapotrzebowanie na systemy informatyczne wspierające procesy produkcyjne zaspokajano kilkoma mniejszymi rozwiązaniami. Na bazie zebranych doświadczeń Siemens oczekiwał wdrożenia kompleksowego systemu ściśle współdziałającego z systemem nadrzędnym SAP. Nowe rozwiązanie miało przy tym uwzględnić indywidualne potrzeby poszczególnych grup pracowników, gwarantować szybki przepływ informacji i wspierać całościowe zarządzanie produkcją. Ze względu na zasadnicze znaczenie sterowania produkcją dla prawidłowego funkcjonowania zakładu zdecydowano się przeprowadzić dokładną analizę potrzeb w tym zakresie, a następnie porównać zebrane oczekiwania z możliwościami systemów oferowanych aktualnie na rynku. Projekt analityczny był realizowany od końca maja 2008 r. Prace na tym etapie wspierał instytut Fraunhofera (IPK), jako zewnętrzny doradca. Na podstawie modeli procesowych powstała specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz kwestionariusz, które Siemens rozesłał pod koniec lipca do 20 firm oferujących oprogramowanie dla przemysłu. W toku dalszego postępowania wybrano dwóch oferentów, których rozwiązania zostały szczegółowo porównane. Po analizie wyników testów zdecydowano o wyborze produktu: Manufacturing Execution System (MES) firmy PSI Production GmbH z Berlina. System kompleksowy, elastyczny i pochodzący od jednego dostawcy Jednym z kryteriów wyboru było możliwie kompletne spełnienie wymagań przez oprogramowanie standardowe. Chcieliśmy zakupić sprawdzony system, z modułami od jednego producenta, a nie od kilku. To było dla nas naprawdę ważne - mówi Bajric. Z drugiej strony istotne znacznie miała elastyczność oferowanego rozwiązania szczególnie w zakresie zdolności do szybkiego uzupełniania brakujących funkcjonalności. Jeżeli przykładowo w ramach procesu produkcyjnego generowane są określone listy (wydruki), które nie zostały opisane szczegółowo w modelu procesowym, to dostawca oprogramowania musi być w stanie niezwłocznie je utworzyć. Klient wskazuje przy tym na unikalną cechę oferty firmy PSI Production: W przeciwieństwie do innych dostawców PSI było w stanie zaoferować oprócz samego rozwiązania MES również moduły zarządzania zleceniami i utrzymania ruchu. Wprawdzie wielu producentów może w ramach projektu starać się zrealizować i wdrożyć poszczególne funkcje, ale mało który rzeczywiście potrafi zintegrować je całkowicie ze środowiskiem procesowym przedsiębiorstwa. Najważniejsza jest funkcjonalność Początek projektu wdrożeniowego nastąpił 1 grudnia 2008 r. Od samego początku prac implementacja syste- 14 Raport 2010,

15 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku mu powiązana była z testami funkcjonalnymi. Pracownicy produkcji codziennie testowali poszczególne funkcje i dokumentowali wyniki testów w narzędziu trackingowym firmy PSI, pozwalającym na rejestrowanie wszystkich błędów, życzeń i sugestii. Do końca kwietnia zainstalowano na wszystkich 80 stanowiskach roboczych nowe terminale raportowania z produkcji. Należy podkreślić, że terminale zostały opracowane przez Siemensa jako ergonomiczne interfejsy człowiek/maszyna, w których człowiek zajmuje centralne miejsce. Projekty terminali były tak nowatorskie, że po zakończeniu projektu uzyskano na nie patent. Pod koniec fazy testowej Bajric mógł już stwierdzić: Wdrożone rozwiązanie zawiera w sobie szereg funkcjonalności ułatwiających nam życie. Należy do nich przykładowo zarządzanie jakością, dzięki któremu uzyskujemy zapewnienie wymaganej jakości każdego najmniejszego elementu łopatek. Jeżeli problem wyniknie dopiero w fazie montażu, koszty usunięcia usterki są o wiele wyższe. W ten sposób MES optymalizuje także główne procesy, mianowicie produkcję łopatek turbinowych poprzez frezowanie, erodowanie, szlifowanie i wiercenie laserowe. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego interfejsu rozwiązanie MES jest głęboko zintegrowane z systemem ERP SAP. Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi odbywa się przy wykorzystaniu modułu PSIpenta, połączonego z zaawansowanym narzędziem planistycznym PSIls, wspierającego harmonogramowanie krótko-, średnio- i długoterminowe. Kolejnym modułem jest PSIbde (moduł rejestracji danych produkcyjnych) z szerokim zakresem funkcjonalności udostępnionych pracownikom produkcji za pośrednictwem specjalistycznych terminali. Ułatwiony dostęp do danych o zleceniach produkcyjnych zwiększa wydajność pracy i redukuje ilość błędów. Jak mówi Bajric: Za pomocą przejrzystych narzędzi chcemy optymalnie wspierać nasze procesy, specyficzne dla danego działu i branży. Oprócz zarządzania dokumentami, dla wspomożenia pracy operatorów maszyn system udostępnia przede wszystkim istotne funkcje z zakresu utrzymania ruchu, tworzące znaczące wzbogacenie klasycznych funkcji MES. Prezentacja właściwych wskaźników Punkt ciężkości wdrożenia został położony na moduły planistyczne. Dzięki ich zastosowaniu wszystkie dane planistyczne są udostępniane i aktualizowane w trybie online i w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Planiści mogą na bieżąco śledzić procesy produkcyjne i odpowiednio reagować na występujące zakłócenia. Z drugiej strony w ramach planowania długoterminowego planiści określają portfolio produktów na następny rok gospodarczy. Dotychczasowy uciążliwy proces został zastąpiony zintegrowanym oprogramowaniem, które poprzez algorytmy optymalizacji oraz definiowalne parametry produktów docelowych zapewnia najlepsze możliwe zestawienie portfolio. Nowością jest przy tym kontrola względem ograniczonych możliwości produkcyjnych już w momencie planowania. Siemens był w stanie spełnić również inny istotny wymóg: podniesienie świadomości stopnia realizacji założeń i celów wyznaczających efektywność przedsiębiorstwa. Wspólnie z IPK zdefiniowano około 30 wskaźników. O ile wcześniej określenie stopnia realizacji takich wskaźników byłoby bardzo trudne, to teraz wyświetlane są one każdemu uprawnionemu użytkownikowi z dokładnością co do minuty. Do tych standardowych raportów należy pomiar czasu produkcji, dokumentowanie przyczyn zakłóceń oraz stopień realizacji prac w planowaniu i produkcji. Dla dowolnego okresu można wyświetlić stopień wykorzystania maszyn oraz ustalić, które z maszyn są najbardziej usterkowe i kosztowne w utrzymaniu. PSI zapewniła nam możliwość samodzielnego dostępu do pełnego spektrum danych z produkcji oraz definiowania i prezentowania własnych raportów - podsumowuje Bajric rezultat innowacyjnego projektu. Głęboka integracja Podczas gdy SAP stanowi informatyczny fundament przedsiębiorstwa w obszarze danych handlowych i księgowych, PSImes jest rozwiązaniem nadzorującym i efektywnie wspierającym właściwy proces produkcyjny wraz z ustalaniem terminów, sterowaniem produkcją, optymalnym kolejkowaniem i harmonogramowaniem zleceń aż do przesyłania raportów do systemu ERP. Dane z produkcji MES przesyła cyklicznie - tak, że dział handlowy czy kierownictwo może w każdej chwili sporządzić aktualną kalkulację. W ten sposób system ERP oraz MES tworzą integralną całość. Start projektu przypadł na 1 grudnia 2008 r., a już 1 października 2009 r. cały system został produkcyjnie uruchomiony. Jak na projekt o wysokim stopniu złożoności całość prac przebiegła bardzo szybko. Porównywalne projekty trwają najczęściej kilka lat. Oznacza to, że zadanie znalezienia dostawcy MES, który w tak optymalny sposób zrealizuje połączenie i głęboką integrację swojego oprogramowania z istniejącym systemem ERP, zrealizowaliśmy z pełnym sukcesem - reasumuje Bajric i zapowiada dalszą współpracę z PSI. Raport 2010, 15

16 Raport MSI Polska Trendy: W jakim kierunku rozwiną się systemy MES, SCADA, HMI? Jakie nowe funkcje będą w nich niezbędne? Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm Bonair Trendy: Przejście w kierunku architektury SOA - stworzenie jednolitej platformy wymiany danych pomiędzy komponentami systemu. Dalsza integracja z systemami klasy ERP oraz środowiskiem automatyki przemysłowej HMI/SCADA. Rozwój aplikacji wspierających 64-bitową architekturę oraz realizacja zadań z zakresu inteligentnego wytwarzania. Dogodne licencjonowanie uwzględniające skalę działania. Epicor Software Poland Rozwiązania klasy MES, które z reguły były traktowane jako systemy autonomiczne, będą w najbliższym czasie coraz mocniej integrowane z innym oprogramowaniem działającym w firmie. Najlepszym przykładem tej tendencji jest Epicor ERP, w którym MES jest jednym z modułów systemu, co przekłada się na jeszcze szybszy zwrot z inwestycji. HIT-Kody Kreskowe W ostatnich latach dostrzega się coraz wyraźniejszy trend poziomej integracji rozwiązań do zarządzania produkcją klasy MES z innymi systemami informatycznymi usprawniającymi procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Obecnie rozwiązania typu MES z powodzeniem przejmują część mniej skomplikowanych zadań z zakresu zarządzania logistyką produkcji. PSI Produkty i Systemy Informatyczne Główne kierunki rozwoju: większy stopień dostosowania do potrzeb poszczególnych klientów, rozszerzenie o obsługę coraz bardziej skomplikowanych procesów produkcji, większy zakres wymiany danych z systemami zewnętrznymi, głównie ERP, wykorzystanie nowych technik komunikacji między systemem MES a innymi systemami, jak również urządzeniami, rozwój narzędzi do zarządzania projektami w przemyśle, rozwój standardowych raportów i mechanizmów analizy danych w oparciu o technologię Cognos. Sabur Trendy: udoskonalanie i rozwijanie dostępu za pomocą przeglądarek internetowych i urządzeń przenośnych klasy PDA, rozwój zabezpieczeń systemów przed nielegalnym dostępem do aplikacji, rozwój obiektowego kreowania aplikacji celem przyspieszenia tworzenia i późniejszego modyfikowania aplikacji, możliwość podłączania do systemów urządzeń różnych producentów. Soldis Jednym z ważniejszych kierunków rozwoju jest szersza integracja z systemami typu CAD/CAM/PLM zarówno z branż elektronicznych jak i mechanicznych. Nową funkcją może być rejestracja obok danych maszynowych (MDE) również parametrów stanowiska pracy operatora, np. obecności przy maszynie wraz z jego wydajnością. Tel-Ster Trend: Wzrost niezawodności działania systemów i otwartość wymiany danych. VIX Automation Trendy na rynku MES Systemy MES to już nie tylko śledzenie wydajności, jakości czy genealogii produkcji. GE Intelligent Platforms rozszerza możliwości swojego rozwiązania o oprogramowanie wspierające utrzymanie ruchu, zaawansowane harmonogramowanie, raportowanie, oprogramowanie klasy Workflow (BPM). Rozwiązania MES docelowo będą wspierać także koncepcję SOA, czyli architektury zorientowanej na usługi. Trendy na rynku SCADA Systemy SCADA rozwijają się w kierunku dostępu i sterowania mobilnego. GE Intelligent Platforms wprowadziło oprogramowanie ifix Webspace, które umożliwia przenoszenie istniejących aplikacji SCA- DA do przeglądarek WWW w wyjątkowo przyjazny programiście sposób. Coraz większe znaczenie ma także bezpieczeństwo i niezawodność oprogramowania. Producent realizuje to przykładowo przez nowe funkcje redundancji serwerów. Kryzys gospodarczy pokazał najwyraźniej, że w szukaniu rezerw kosztowych na produkcji może pomóc system MES << Sławomir Kuźniak, dyrektor Centrum Kompetencyjnego ds. Konsultingu i Promocji BPSC SA Sporą szansę na status najpopularniejszego rozwiązania dla sfery produkcyjnej mają rozwiązania typu MES, zapewniające zwrot kompleksowej informacji o realizacji zleceń produkcyjnych. Standardowo w oprogramowaniu wspierającym zarządzanie produkcją - informacje takie dostarczają karty pracy czy pobrania materiałów, ale to właśnie MES automatyzuje te procesy. Podnosi również ich wiarygodność. Zdarza się bowiem, że dane wprowadzane ręcznie są dostosowywane przez pracowników do własnych potrzeb, z braku czasu mogą również nie trafiać do systemu regularnie. To wszystko niesie ryzyko błędów. Wynikające z tego problemy mogą mieć szerszy niż tylko produkcyjny wymiar. Informacje te stanowią również źródło rozliczania kosztów, dlatego tym bardziej powinny wiernie odzwierciedlać rzeczywistość. Właśnie kryzys gospodarczy pokazał najwyraźniej, że aby szukać rezerw kosztowych na produkcji, konieczna jest implementacja zaawansowanych rozwiązań, takich jak system MES. Zdobyta dzięki niemu wiedza służy do rozliczania kosztów, naliczania wynagrodzeń oraz szybkiej zmiany zadań produkcyjnych. Druga dziedziną, która najskuteczniej pomoże wykorzystać rezerwy w czasach kryzysu są rozwiązania klasy SCM, a zwłaszcza wchodzące w ich skład systemy zarządzania przestrzenią magazynową MWS. Magazyn Wysokiego Składowania organizuje wszystkie funkcje związane z zarządzaniem przestrzenią magazynową, ale również zaangażowanymi w te procesy pracownikami. Wdrożenie takiego oprogramowania daje szansę na optymalne rozłożenie produktów w zależności od rotacji, na kompletację wysyłek, szybki i bezbłędny załadunek na pojazdy. Oprogramowanie wykaże również, jakie jest obłożenie, efektywny czas pracy czy organizacja przestrzeni. Kierunek rozwoju tego typu aplikacji wymusza konieczność bezpośredniej integracji z kompleksowymi rozwiązaniami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Optymalnie, jeśli system ERP zawiera tego typu rozwiązania. Rozwój wykorzystywanego systemu ERP będzie wtedy oznaczał jednoczesny rozwój tego typu funkcji. 16 Raport 2010,

17 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku... Raport 2010, 17

18 Raport MSI Polska Od pomysłu do przemysłu Rynek PLM rozwija się szybciej niż rynek innych kategorii oprogramowania dla przedsiębiorstw twierdzą analitycy. PLM bowiem otwiera drogę do innowacji, błyskawicznego rozwoju i... dominacji w branży. PLM nie jest aplikacją, nie jest gotowym do zastosowania systemem informatycznym, który można kupić, zainstalować i mieć gotowe do pracy środowisko wyjaśnia Andrzej Welyczko, Technical Sales EEMEA, Dassault Systemes. PLM jest koncepcją takiego rozwiązania, które w sposób całościowy wspomaga pracę na dowolnym etapie cyklu życia produktu od pomysłu przez projektowanie, symulację i wytwarzanie po złomowanie lub wycofanie z rynku. Prekursorami w wykorzystaniu systemów PLM (Product Lifecycle Management) były branże lotnicza i samochodowa, które muszą najszybciej reagować na ciągle zmieniające się preferencje klientów i radzić sobie z rosnącymi kosztami. Obecnie można zaobserwować zainteresowanie systemami tej klasy w coraz szerszej grupie przedsiębiorstw, np. z branż elektronicznej czy maszynowej. Podstawową korzyścią z PLM jest bowiem integracja pełnej wiedzy na temat wytwarzanych towarów. Prawie każdy międzynarodowy koncern mający w Polsce swoje oddziały stosuje takie rozwiązania. Ale i polscy producenci coraz częściej po nie sięgają. Historia Według niektórych ekspertów systemy PLM zaczęły się od aplikacji zarządzania danymi o produkcie (Product Data Management PDM) opracowanej w połowie lat 80. Wczesne wdrożenia dotyczyły zarządzania danymi dla projektów technicznych. Ale w miarę jak przemysł zaczął reagować na wymagania klientów, zakres działania systemów wychodził poza działy inżynieryjne. Zmieniła się również definicja cyklu życia produktu, wcześniej dotycząca działalności związanej z projektowaniem technicznym (CAD). W późnych latach 80. definicja zaczęła się rozszerzać, obejmując przepływ pracy i procesy realizowane w całej długości życia produktu. Ten rozwój trwa. Obecnie rozwiązania PLM obejmują wiele różnych funkc wychodząc poza tradycyjne działy techniczne i projektowe. Korzyści z PLM W zależności od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, wykorzystywane mogą być różne komponenty systemu PLM. Na przykład przedsiębiorstwa budowlane i konstrukcyjne stosować będą przede wszystkim rozwiązania do zarządzania projektami i dokumentacją techniczną. Ale już firmy farmaceutyczne czy chemiczne będą kłaść nacisk na wspomaganie procesów z obszaru zarządzania kontrolą jakości, produktami niebezpiecznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy czy ochroną środowiska. Systemy PLM zapewniają znaczną redukcję czasu wprowadzenia produktu na rynek (time to market), umożliwiając skrócenie średnio o 20% czasu potrzebnego na realizację standardowych projektów oraz średnio o 40% w przypadku nowych projektów. Z kolei pełny monitoring kosztów realizacji projektu zapewnia kontrolę budżetu projektu i podjęcie stosownych działań w momencie zagrożeń budżetowych. - Czynniki kształtujące dzisiejszą rzeczywistość projektową - takie jak częste wprowadzanie nowych produktów na rynek, produkcja krótkich serii dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, a co za tym idzie tworzenie wielu wariantów, globalizacja połączona ze zwiększoną konkurencyjnością - wymuszają na firmach z branży przemysłowej poszukiwanie rozwiązań zapewniających przewagę na tak ewoluującym rynku mówi Andrzej Poćwierz, menedżer ds. rozwiązań dla przemysłu, Autodesk. - Odpowiedzią Autodesk na powyższe wyzwania jest wprowadzenie do procesu produkcyjnego koncepcji cyfrowego prototypowania, w którym cyfrowe dane dotyczące produktu wykorzystywane są od fazy koncepcyjnej przez projektową aż po fazę produkcji i serwisu. Przegląd systemów PLM w Polsce Autodesk Rozwiązania Autodesk łączą ze sobą dane ze wszystkich faz rozwoju produktu, tworząc model cyfrowy, który umożliwia inżynierom lepsze wizualizowanie, optymalizowanie i zarządzanie ich projektem jeszcze przed wykonaniem prototypu fizycznego. Dlatego rozwiązania Autodesk w tym zakresie obejmują: Autodesk AliasStudio kompletny zestaw narzędzi do obsługi procesu projektowania koncepcyjnego. Autodesk Showcase - kompletny zestaw narzędzi do zaawansowanej wizualizacji projektów, dokonywanej w czasie rzeczywistym. Autodesk Inventor podstawę prototypowania cyfrowego. Model stworzony w programie Inventor to precyzyjny prototyp cyfrowy, który umożliwi użytkownikowi ocenę projektu w czasie pracy, co minimalizuje potrzebę korzystania z prototypów fizycznych i redukuje konieczność wprowadzania kosztownych zmian inżynierskich, wykrywanych często już po wysłaniu projektu do produkcji. Autodesk Vault podstawowe narzędzie do zarządzania danymi, które umożliwia grupom projektowym sprawne zarządzanie i śledzenie wszystkich komponentów projektowych dla prototypu cyfrowego. Dassault Systèmes Austria GmbH System CATIA powstał w 1975 r. w firmie Dassault Aviation i służył do usprawnienia budowy tunelu powietrznego. CATIA ma zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, stoczniowym, maszynowym, sprzętu AGD, energetycznym, w produkcji form wtryskowych i wielu innych. Oprócz funkcji CAx oferuje narzędzia PDM/PLM (SmarTe- 18 Raport 2010,

19 Systemy PLM na polskim rynku Jak przekształcić więcej pomysłów w dobre produkty? Odpowiedź Siemensa: Oprogramowanie PLM, aby zbudować dobry produkt i zbudować go dobrze. Rosnące koszty. Napięte harmonogramy. Coraz bardziej złożone projekty. Potrzeba przekształcania pomysłów w produkty najwyższej jakości nigdy nie była większa.potrzebujesz rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu, które usprawni wszystkie procesy od projektu do produkcji, a nawet jeszcze dalej. Dowiedz się, jak Siemens PLM Software może pomóc wyróżnić się Twojej firmie. Rozwiązania dla przemysłu 2008 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. All other logos, trademarks or service marks used herein are the property of their respective owners. Raport 2010, 19

20 Raport MSI Polska Systemy PLM w Polsce Dostawca Nazwa produktu Producent, kraj pochodzenia Rok produkcji systemu Rok wprowadzenia na polski rynek Partnerzy we wdrażaniu Autodesk Autodesk AliasStudio, Autodesk Showcase, Autodesk Inventor, Autodesk Vault* Autodesk, USA Dassault Systemes Austria GmbH CATIA Dassault Systemes, Francja 1975* Betacom, Cadsol Design Polska, IPL Solutions, PPW Koltech, KS Automotive, IBS Poland, TBI Technology Epicor Software Poland Epicor PLM (moduł Epicor ERP, wersja Epicor 9) Epicor Software Corporation, USA Qumak-Sekom, MSG Consulting, L-systems, UM- Data IFS Poland (IFS Industrial and Financial Systems Poland) IFS Zarządzanie Cyklem Życia Produktu IFS, Szwecja przełom lat 80./ ( nowa wersja) Oracle Polska Oracle Agile PLM Oracle Corporation, USA trwają szkolenia partnerów w zakresie wdrażania i wsparcia dla Agile PLM SAP Polska SAP PLM SAP, Niemcy SAP Polska sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor w Polsce Siemens PLM Software Teamcenter Siemens PLM Software, USA 1992* 2002 Siemens PLM Software (PL) sp. z o.o. S&T Services Polska Infor PLM 8 Infor Global Solutions, USA S&T Services Polska sp. z o.o. Trax Infor PLM Infor Global Solutions, USA Trax SA * uzupełnienie informacji na str Raport 2010,

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych

System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych PROTECH 2010 System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych Firma Bonair Co to jest MES? Dlaczego GE IP? Funkcjonalność modułów Korzyści z wdrożeń Jak wdrożyć? Prowadzący - Dariusz Pacześny W

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI Laboratorium procesów przemysłowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Zakład Pomiarów i Systemów

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

16 lat działalności. Certyfikat ISO 9001:2008. Strona główna > Firma > Wyróżnienia

16 lat działalności. Certyfikat ISO 9001:2008. Strona główna > Firma > Wyróżnienia Strona główna > Firma > Wyróżnienia i partnerzy 16 lat działalności Pewność i bezpieczeństwo osiągnięte dzięki 16 letniemu doświadczeniu pozwalają ips Control oferować bezpieczeństwo i profesjonalizm,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy wdrożone zostało w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim. Cel wdrożenia

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Został stworzony w oparciu o standardy obowiązujące w branży motoryzacyjnej mające na celu zagwarantowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

System MES w Grupie Żywiec Browar w Warce

System MES w Grupie Żywiec Browar w Warce System MES w Grupie Żywiec Browar w Warce Miejsce wdrożenia System MES bazujący na oprogramowaniu z rodziny Proficy został wdrożony w Browarze w Warce, należącym do Grupy Żywiec S.A. Cel wdrożenia Do celów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 RULAND Kim jesteśmy RULAND Engineering & Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA

Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA mgr inż. Paweł Sokólski Gdańsk 2014 r. Plan wykładu: Charakterystyka Platformy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT. Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013

Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT. Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013 Ludzie,x informacja,= oszczędności Rola automatyki i IT Optymalizacja zużycia energii w zakłada przemysłowych, 13.06.2013 Grzegorz Fijałka Ludzie,x informacja,= optymalizacja Rola automatyki i IT Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Rośnie udział w rynku systemów APS Spółka DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, przeprowadziła badania wśród

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile Miejsce wdrożenia Oprogramowanie zostało wdrożone w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile Cel

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenie InTouch. Andrzej Garbacki

Szkolenie InTouch. Andrzej Garbacki Szkolenie InTouch Andrzej Garbacki Wonderware - gwarancja stabilności Firma powstała w 1987 Jako pierwsza wybrała MS Windows dla zastosowań przemysłowych Jako pierwsza proponuje zintegrowany zestaw oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne. do korporacyjnego zarządzania energią. Witold Czmich Grzegorz Fijałka

Narzędzia informatyczne. do korporacyjnego zarządzania energią. Witold Czmich Grzegorz Fijałka Narzędzia informatyczne do korporacyjnego zarządzania energią Witold Czmich Grzegorz Fijałka ASTOR Sp. z o.o. Przypomnienie kim jesteśmy Firma wspierająca polski przemysł od 1987 Sprawdzona marka ilość

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo