Jak produkować lepiej i taniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak produkować lepiej i taniej"

Transkrypt

1 Raport MSI Polska listopad Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów

2

3 REDAKCJA Redaktor Elżbieta Jaworska Reklama Marketing Aleksander Poniatowski Raport MSI Polska Jak produkować lepiej i taniej Administracja/prenumerata Anna Jedlińska Druk i oprawa Drukarnia Taurus W raporcie MES optymalna realizacja produkcji... 4 Tabela: Systemy MES, SCADA, HMI w Polsce... 8 Od pomysłu do przemysłu Tabela: Systemy PLM w Polsce Dokumentacja pod kontrolą Tabela: Systemy PDM i workflow w Polsce Zarządzanie majątkiem, remontami i usługami Tabela: Systemy CMMS w Polsce Zarządzanie łańcuchem dostaw Tabela: Systemy SCM w Polsce Nagrody MSI Polska: Najlepszy dostawca IT dla przemysłu Potrzebne na hali produkcyjnej Tabela: Dostawcy systemów IT dla obszaru produkcji WYDAWNICTWO Trade Media International Holdings sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 59 A, Warszawa tel , faks Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów. Nie zwracamy tekstów niezamówionych. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń. Spis reklamodawców ANT sp. z o.o...ii okładka ASTOR sp. z o.o... IV okładka CNS Solutions sp. z o.o...iii okładka EQ System sp. z o.o InsERT Pracownia Informatyki NUMERON sp. z o.o PSI Produkty i Systemy Informatyczne sp. z o.o Siemens PLM Software (PL) sp. z o.o Simple SA... 7 Soldis sp. z o.o Raport 2010, 3

4 Raport MSI Polska MES - optymalna realizacja produkcji Według Gartnera i ARC Advisory Group systemy MES (Manufacturing Execution Systems - Systemy Realizacji Produkcji) klasyfikuje się obecnie jako systemy MOM (Manufaturing Operation Management) lub OMS (Operation Management Systems). Definicja ta jest szersza, obejmuje bowiem aktualne trendy w sektorze produkcji. Firma badawcza Aberdeen Group przeprowadziła w styczniu i lutym 2009 r. badania (wyniki opisane w raporcie A Platform Approach to Manufacturing Operations Management ), które objęły m.in. kadrę zarządzającą z ponad 150 przedsiębiorstw. Do czego służą systemy MES? Niektórym do... uzyskania przewagi nad konkurencją. Takiej odpowiedzi udzieliło 45% respondentów, 37% wskazało chęć zredukowania kosztów produkcji, a 24% - utrzymanie wysokiej kontroli jakości oraz poprawienie płynności finansowej. Analitycy z Aberdeen Group podzielili badane firmy na trzy grupy, biorąc pod uwagę m.in. jakość i terminowość dostarczanych produktów oraz czas reakcji na błędy w realizacji dostaw: najlepsi (the best in class), przeciętni (industry average) i najsłabsi (laggards). Wśród liderów systemy MES/MOM wspomagają efektywnie 58% respondentów. W średnich 26%, a w najsłabszych 25%. Z badań wynika, że aż 64% liderów kontroluje przebieg realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym, podczas gdy w grupie firm średnich 45% i tylko 9% w grupie najsłabszych. Podobnie jest z podejmowaniem szybkich decyzji na skutek nieoczekiwanych zdarzeń, np. awarii maszyny czy wykrycia błędów w trakcie realizacji zlecenia. Potrafi to 68% liderów, 54% przeciętnych i zaledwie 27% najsłabszych firm. ARC Advisory Group szacował w grudniu 2007 r. dynamikę wzrostu światowego rynku MES do 2012 r. na poziomie 12,5%. Do tego czasu jego wartość powinna nawet przekroczyć 14 mld USD. Światowy kryzys zakłócił te prognozy, sparaliżował rozwój rynku. Mimo kryzysu jednak wiele firm na Zachodzie uważa wdrożenie systemu zarządzania produkcją za strategiczną inwestycję. Ten trend nasila się również w polskim przemyśle. Ogromna konkurencyjność, globalizacja i ciągłe innowacje wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych optymalizację działania na wszystkich frontach wyjaśnia Andrzej Jarosz, prezes zarządu ANT sp. z o.o. Najwięcej miejsca na poprawę jest według mnie na hali produkcyjnej, gdzie powstają przychody w postaci produktów, ale również koszty w postaci strat, postojów, awarii, zużycia surowców, energii i mediów i samej pracy pracowników. W przedsiębiorstwie musi istnieć odpowiednia infrastruktura technologiczno-informatyczna << Ryszard Krawczyński, główny konsultant ds. sprzedaży aplikacji do zarządzania produkcją, Oracle Polska Największą barierą we wdrażaniu systemów IT dla produkcji jest zapewnienie dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Wymaga to w pierwszej kolejności integracji z urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu wydziału, takimi jak rejestratory linii produkcyjnych, rejestratory przepływu, wagi w procesie dozowania, a z drugiej strony zaplecza bazodanowego pozwalającego przechowywać i przetwarzać dużą ilość danych. Uogólniając, w przedsiębiorstwie musi istnieć odpowiednia infrastruktura technologiczno-informatyczna, umożliwiająca efektywne działanie systemów typu MES czy CMMS. Podstawą jest również wdrożenie dobrze działających systemów typu ERP. Należy przy tym wspomnieć, że ze względu na złożoność takich projektów dość wysokie jest ryzyko ich niepowodzenia. Największe korzyści ze stosowania wymienionych systemów dotyczą działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (np. zmniejszenie zapasów, skrócenie czasów realizacji, poprawa jakości i większa elastyczność). Badania prowadzone przez firmę analityczną AMR Research wykazują, że podstawowym czynnikiem skłaniającym firmy produkcyjne do stosowania rozwiązań tego typu (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) będzie presja na ograniczanie kosztów i czasu produkcji oraz błyskawiczne reagowanie na sygnały popytu ze strony rynku. Wdrożenie systemu MES umożliwia zwiększenie produktywności, szybszą adaptację do zmian produkcyjnych, realizację bardziej skomplikowanych produktów, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a w konsekwencji obniżenie kosztów produkcji. W obszarze zarządzania cyklem życia produktów (PLM) najważniejszymi korzyściami są: zwiększenie innowacyjności firmy, skrócenie cyklu wprowadzania na rynek nowych produktów oraz zmniejszenie kosztów takiej operacji. Z kolei systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) umożliwiają zmniejszenie kosztów związanych z logistyką i magazynowaniem, skracają czas dostaw komponentów i materiałów oraz zwiększają bezpieczeństwo nieprzerwanej produkcji. W przypadku systemów utrzymania i remontów (CMMS) korzyściami będą: zwiększenie efektywności działów utrzymania ruchu, wydłużenie bezawaryjnej pracy obsługiwanych urządzeń, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie ogólnych kosztów utrzymania i remontów. Inne korzyści z wdrożenia systemów dla produkcji - to przykładowo możliwość realizacji wysokich wymogów ze strony obsługiwanych klientów po akceptowanych przez nich cenach, zmniejszenie ilości kapitału zaangażowanego w dystrybucję, elastyczność potencjału serwisowego, rozproszenie ryzyka w relacjach pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu produkcyjnego, lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa (ludzi, narzędzi, maszyn) dzięki analizom porównawczym opartym na określeniu ogólnej efektywności wyposażenia (Overall Equipment Efficiency OEE) czy poprawa wskaźników jakości produkcji w celu obniżenia strat oraz eliminowania odpadów produkcyjnych. 4 Raport 2010,

5 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku Najwięcej miejsca na poprawę jest na hali produkcyjnej << Andrzej Jarosz, prezes zarządu ANT sp. z o.o. Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Zastosowanie systemów informatycznych wspomagających działanie przedsiębiorstwa jest w zasadzie zjawiskiem powszechnym. Zakłady w zależności od wielkości, skali produkcji i standardów narzuconych przez korporacje wykorzystują mniej lub bardziej znane i zaawansowane systemy. Dlatego najczęstszym pytaniem dotyczącym obecnie składanych ofert jest możliwość integracji z istniejącym w zakładzie oprogramowaniem. Branże, które najczęściej stosują takie systemy to przede wszystkim motoryzacja wraz z jej poddostawcami, przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, metalowy, AGD, czyli zakłady o produkcji wielkoseryjnej, produkujące duże ilości wyrobów w dużych seriach. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Najczęściej wszystko rozbija się o pieniądze..., ale nie tylko. Firmy produkcyjne posiadające już takie oprogramowanie często wskazują na to, że nie jest ono dopasowane do indywidualnych potrzeb zakładu, a jego funkcje nie są w praktyce dobrze wykorzystywane. Najczęściej dotyczy to wdrożeń systemów typu ERP, które w wielu przypadkach wprowadzają większe utrudnienia niż korzyści. Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? Kryzys, a w rzeczywistości bardziej jego czarna wizja spowodowały, że zakłady produkcyjne ograniczyły do minimum wszelkie wydatki, zwłaszcza na nowe inwestycje, zabezpieczając się przed ograniczeniem produkcji i przychodu. Wyraźna poprawa nastrojów jest widoczna od początku roku, ale o wzroście na rynku systemów IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych zadecyduje ostatni kwartał roku, w którym okaże się, czy odwleczone w czasie inwestycje zostaną uruchomione. Które z prezentowanych w raporcie systemów najszybciej staną się numerem jeden w sferze produkcyjnej? Będą to systemy, których działanie wprost przekłada się na efekty. Systemy, które w czasie rzeczywistym nadzorują proces produkcyjny, dzięki czemu można na bieżąco, efektywnie kontrolować, co dzieje się na hali produkcyjnej, reagować na awarie, przestoje. Ponadto systemy, które automatycznie zbierają dane, dzięki czemu są one zawsze aktualne, rzeczywiste i pewne. Jakie największe korzyści ze stosowania wymienionych systemów można przedstawić zarządom przedsiębiorstw? Brak takich rozwiązań zamyka rozwój przedsiębiorstwa i w stosunkowo krótkiej perspektywie czasu zadecyduje o jego wypadnięciu z rynku. Ogromna konkurencyjność, globalizacja i ciągłe innowacje wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych optymalizację działania na wszystkich frontach. Najwięcej miejsca na poprawę jest wg mnie na hali produkcyjnej, gdzie powstają przychody w postaci produktów, ale również koszty w postaci strat, postojów, awarii, zużycia surowców, energii i mediów i samej pracy pracowników. Dlatego systemy, które przyczyniają się do optymalizacji procesów zachodzących na hali produkcyjnej, które umożliwiają rejestrację, bieżącą kontrolę i późniejszą analizę mają szczególne znaczenie. Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek? Zakłady produkcyjne, zwłaszcza w obszarze ścisłego zarządzania procesem wytwórczym, oczekują elastycznych systemów umożliwiających ich ścisłe dostosowanie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Ważna będzie integracja poszczególnych działów produkcyjnych, automatyzacja wprowadzania danych i dostęp do nich online, najchętniej przez przeglądarki. Raport 2010, 5

6 Raport MSI Polska IT jako narzędzie do skutecznej walki konkurencyjnej << Dariusz Kudzia, prezes Apriso Polska Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Stopień ten jest stosunkowo niewielki. W większości fabryk funkcjonują lokalne, często odizolowane rozwiązania, adresujące tylko wybrane problemy produkcyjne. Rynek systemów MES to ciągle rynek bardzo młody w Polsce. Częściej systemy MES spotykamy w polskich fabrykach dużych międzynarodowych koncernów. Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Motoryzacyjna, przemysł papierniczy i opakowań, CPG, chemiczna, farmaceutyczna. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Postrzeganie systemów informatycznych jako nieuniknionego kosztu, a nie jako narzędzia do skutecznej walki konkurencyjnej, które przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększonej wydajności, elastyczności, wyższej jakości produktu i niższych kosztów produkcji. Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? Nie. Przedsiębiorstwa w większości przypadków skupiły się na ograniczaniu kosztów, a nie na inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania IT. Przegląd systemów MES w Polsce (alfabetycznie według nazwy dostawcy) AB-Micro Rozwiązania ifix + Proficy Historian + Proficy Portal to typowe systemy akwizycji, archiwizacji, wizualizacji, raportowania danych. Oferują funkcje od monitoringu do sterowania operatorskiego z zaawansowanymi możliwościami prezentacji danych w formie raportu, również dostępnymi przez strony WWW. W 2009 r. w systemach rozwinięto funkcję redundancji, zwiększono precyzję liczb zmiennoprzecinkowych do 64 bitów, przystosowano środowisko do pracy z najnowszymi systemami operacyjnymi. ANT ANT Factory Portal Fabryka w przeglądarce to kompleksowy system do zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym, składający się z oprogramowania i urządzeń do akwizycji danych z maszyn oraz identyfikacji. Zapewnia automatyczny przepływ informacji pomiędzy halą a kadrą zarządzającą, rejestruje procesy związane z wykonaniem produktów, utrzymaniem ruchu, kontrolą jakości i logistyką. Dane dostępne online służą do podejmowania kluczowych decyzji w celu wzrostu efektywności, redukcji przestojów i awarii oraz ograniczenia strat. Ant Factory Portal wspiera integrację z systemami ERP, aplikacjami Office, bazami danych (import i eksport danych w czasie rzeczywistym, archiwizacja i przetwarzanie). Nowe funkcje wprowadzone do systemu w 2009 r.: zaawansowany system raportowy (intuicyjny interfejs umożliwia szybki dostęp do wybranych danych dla dowolnego okresu czasu, raporty dostępne na żądanie lub generowane automatycznie z określonego czasu do wybranego formatu Excel, PDF), moduł harmonogramowania zużycia energii elektrycznej (na podstawie planów produkcji i czasu pracy poszczególnych maszyn wyznaczanie zużycia godzinnego z wyprzedzeniem i generowanie zamówienia zapotrzebowania do zakładu energetycznego lub ułożenie grafiku pracy maszyn bez przekraczania mocy zamówionej, planowanie pracy dla poszczególnych taryf, moduł kalkulacji kosztów energii elektrycznej dla innych taryf czy dostawców), system zatwierdzania dokumentów (zatwierdzanie ręcznie wprowadzanych danych przez uprawnionego użytkownika, np. w pracy laboratorium). Apriso System FlexNet wspomaga zarządzanie w czasie rzeczywistym produkcją, logistyką, kontrolą jakości i utrzymaniem ruchu. Umożliwia zarządzanie produkcją zmienną i krótkoseryjną, harmonogramuje zadania produkcyjne oraz optymalizuje wykorzystanie dostępnych zasobów produkcyjnych (maszyny, narzędzia, pracownicy). Rejestruje w czasie rzeczywistym genealogię produkcji (traceability), poprawia kontrolę przepływu materiałów i produkcji w toku (WIP). Ponadto umożliwia modelowanie i kontrolę przebiegu procesów (BPM) pod względem ich jakości i wydajności, mierząc kluczowe parametry procesowe (KPI). FlexNet zawiera moduł magazynowy (WMS), na bieżąco zarządza magazynami w firmach produkcyjnych. W 2009 r. do systemu wprowadzono m.in. moduł planowania kontroli jakości, rozszerzony moduł utrzymania ruchu. Askom Simatic IT zapewnia pełną funkcjonalność zarządzania produkcją MES i jakością LIMS zgodnie z normą ANSI/ ISA-95 w zakresie: zarządzania zleceniami i zasobami, genealogii i śledzenia produkcji, rejestracji danych procesowych (Historian), optymalizacji produkcji na bazie wskaźników KPI (OEE), statystycznej kontroli procesu (SPC), harmonogramowania produkcji, pełnego zarządzania recepturami (BoM) oraz automatycznego raportowania. Simatic IT jest elementem Siemens TIA (integracja MES i automatyki). W 2009 r. do systemu wprowadzono Portal Administration Console oparty na technologii WWW (zawiera wszystkie aplikacje administracyjne), pełne wsparcie dla MS Cluster i dla MS Visual Studio 2008 (MS.NET 2.0) w celu kastomizacji interfejsu użytkownika. Simatic IT współpracuje z innymi systemami, w tym: ERP - wymiana danych przez tabele baz danych i pliki XML (pełna obsługa standardu ANSI/ISA-95 B2MML), wymiana w zakresie danych podstawowych i bieżących, m.in. indeksy i specyfikacje (BoM) materiałowe, zlecenia produkcyjne, użytkownicy, stany magazynowe, wskaźniki wydajności KPI (OEE), koszty materiałowe i czas pracy na zleceniach itd. Współpraca z: LIMS (komponent Simatic IT Unilab jest kompletnym systemem LIMS może być wdrożony i pracować niezależnie od pozostałych komponentów), dowolny PLM (wbudowany dedykowany interfejs do systemu Siemens PLM Teamcenter, wymiana danych w zakresie m.in.: indeksów materiałowych, list materiałowych - BoM, narzędzi, urządzeń i pełnych specyfikacji produktowych), dowolny SCADA/DCS 6 Raport 2010,

7 platforma rozwiązań dla produkcji (wbudowany dedykowany interfejs do systemu Siemens PCS7, w skład którego wchodzi WinCC SCADA i SIMATIC Batch - produkcja wsadowa, wymiana w zakresie danych podstawowych - indeksów materiałowych, receptur i formuł oraz danych bieżących). Wymiana danych z PCS7 dzięki Siemens TIA a z innymi systemami przez OPC. ASTOR Wonderware MES zapewnia projektowanie kompleksowych systemów IT klasy MES/EMI. Rozwiązanie jest oparte na przemysłowej, modułowej architekturze Wonderware ArchestrA. Umożliwia analizę jakości oraz wydajności produkcji, zarządzanie produkcją typu wsadowego oraz dyskretnego, integrację z systemami klasy ERP oraz bezpośrednią integrację z maszynami, urządzeniami oraz systemami sterowania. Nowa wersja Wonderware MES 4.0 oferuje interfejs konfiguracyjny w języku polskim, całkowitą integrację z Platformą Systemową Wonderware, nowy system zarządzania transakcjami oparty na Windows Communication Foundation, nowy interfejs do modelowania/konfiguracji systemu (Wonderware MES Client) oparty na komponentach wykorzystywanych m.in. w pakiecie Microsoft Office Współpraca ze wszystkimi otwartymi systemami ERP, m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS Applications, CDN XL, Movex, Exact, Impuls. Dwa rodzaje integracji: Wonderware Enterprise Integrator (kompleksowe rozwiązanie middleware z możliwością przejęcia pełnego zarządzania produkcją w przypadku niedostępności systemu ERP) oraz Wonderware Supply Chain Connector (narzędzie do wymiany danych między systemem MES a ERP za pomocą transakcji bazodanowych, plików XML, bądź WebServices 2.0). Inne narzędzia współpracujące z systemem: Microsoft SQL Server, Office, ActiveX,.NET Controls, SharePoint, BizTalk Server, Reporting Services, 3rd Party I/O Server. PRZEMYŚLE Bonair oraz VIX Automation Proficy Plant Applications to oprogramowanie do monitorowania produkcji, umożliwiające lepsze wykorzystanie zasobów i surowców, kontrolę jakości, poprawę efektywności oraz wizualizację procesów produkcyjnych, a także podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Proficy Plant Applications złożony jest z czterech głównych modułów: Efficiency zarządzanie wydajnością, Production zarządzanie wykonaniem produkcji, Quality zarządzanie jakością, Batch Analysis analiza produkcji wsadowej. Oprogramowanie może być wdrażane jako pojedyncze moduły lub zintegrowane rozwiązanie. W 2009 r. wprowadzono moduły: Proficy Scheduler (szczegółowe harmonogramowanie i optymalizowanie produkcji), Proficy Workflow (zarządzanie obiegiem informacji, prac i interfejs komunikacyjny), Proficy DataMart (analityczna hurtownia danych MES), Proficy Maintenance Gateway (konektor do systemów zewnętrznych SAP, Rzeczywista kalkulacja... kosztów wytworzenia Planowanie i harmonogramowanie Rozliczenie kosztów produkcji Ewidencja i optymalizacja czasu pracy ludzi i maszyn Obsługa technologii wytworzenia Obsługa projektów i zleceń Kalkulacja kosztów normatywnych Kalkulacja TKW Bilansowanie MRP Sprawdź możliwości SIMPLE.PROD zamów darmową prezentację na Raport 2010, 7 lub

8 Raport MSI Polska Systemy MES, SCADA, HMI w Polsce Dostawca System MES System SCADA System HMI Producent, kraj pochodzenia Rok produkcji systemu Rok wprowadzenia na polski rynek AB-Micro Proficy ifix + Proficy Historian + Proficy Portal Proficy ifix Proficy ifix General Electric Intelligent Platforms, USA ciągła produkcja i rozwój od lat 90. XX w ANT ANT Factory Portal ANT Studio WEB ANT Studio ANT, Polska Apriso FlexNet Apriso, USA Askom Simatic IT Siemens, Niemcy 2000 ( najnowsza wersja 6.5) 2005 Askom ASIX ASIX Askom, Polska ASTOR Wonderware MES Invensys Operations Management, Wonderware, USA /2006 ASTOR Platforma Systemowa Wonderware Invensys Operations Management, Wonderware, USA ASTOR InTouch 10 Invensys Wonderware, USA Bonair Proficy Plant Applications GE Intelligent Platforms, USA Epicor Software Poland Epicor MES (moduł Epicor ERP, wersja Epicor 9) Epicor Software Corporation, USA HIT-Kody Kreskowe Oracle Polska PSI Produkty i Systemy Informatyczne Hydra Oracle Process Manufacturing (OPM), Oracle Discrete Manufacturing (ODM) Oracle Process Manufacturing (OPM) MPDV, Niemcy Oracle Corporation, USA PSImes, PSImetals* PSIcontrol* PSIbde PSI AG, Niemcy 1980 początek prac rozwojowych (2010 ostatnia wersja) 2006 Sabur Control Maestro Elutions, USA Sabur Premium HMI, Polymath* ASEM, ESA Włochy , 1998 Soldis Guardus MES Guardus MES Guardus Solutions AG, Niemcy Tel-Ster TelWin SCADA Tel-Ster, Polska VIX Automation VIX Automation Proficy Plant Applications Proficy HMI/ SCADA ifix 5.0 PL, 5.1 EN Proficy HMI/ SCADA ifix 5.0 PL, 5.1 EN GE Intelligent Platforms, USA GE Intelligent Platforms, USA 1985 (marzec 2010 wersja 3.06) 1995 (2010 TelWin SCADA 5.0) 2001 (2010 najnowsza wersja 5.0) * 1995 * uzupełnienie informacji na str. 4 8 Raport 2010,

9 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku Partnerzy we wdrażaniu Współpraca z innymi systemami Nowe funkcje wprowadzone do systemu w 2009 r. Liczba użytkowników w Polsce Przykłady wdrożeń rozwiązania w Polsce w 2009 r. Branża przemysłowa reprezentowana przez klientów AB-Micro - wdrażanie, sprzedaż, szkolenia systemami wymieniającymi dane w standardzie OPC, bazami danych SQL wizualizacja przez WWW* ponad 3000 instalacji Zakłady Azotowe Puławy (I-XII 2009) chemiczna, energetyczna, farmaceutyczna** otwarty interfejs wymiany danych, technologii OPC, DDE i SQL, DCOM zaawansowany system raportowy* 20 wdrożeń ANT Factory Portal Amica, Armatura, TeDrive, Foliarex, Philips, El.Jaworzno** chemiczna, energetyczna** Accenture, HP, IBM ERP (np. SAP R/3), PLM (np. Delmia, PTC, UGS) nowa wersja modułu BPM* ponad 10 fabryk duży dostawca dla przem. metalowego** elektroniczna, farmaceutyczna** ASKOM sp. z o.o. dowolny ERP (certyfikowany interfejs do systemu SAP)* Portal Administration Console, wsparcie dla MS Claster* kilkunastu Danone Nutricia Opole** chemiczna, farmaceutyczna, spożywcza** Argo sp. z o.o.** OPC, Microsoft SQL raporty* kilkuset HTL-Strefa SA** ceramiczna** ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor wszystkie otwarte systemy ERP* Wonderware MES 4.0* ok. 50 Nomanet, OSM Piątnica, Faurecia Wałbrzych** chemiczna** ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor GIS, wszystkie otwarte systemy baz danych, ERP* integracja z InTouch* 110 Inergy Automotive Poland** budowlana** ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor wszystkie otwarte systemy HMI* 1600 Barlinek Inwestycje ICN Polfa Rzeszów** chemiczna** VIX Automation sp. z o.o. każdym systemem ERP Proficy Scheduler* 1 Grupa Żywiec, Browar w Warce** spożywcza Qumak-Sekom, MSG Consulting, L-systems, UM-Data integracja z każdym systemem obsługującym wymianę danych w XML* sprawdzanie obecności pracowników** 6 budowlana, energetyczna** HIT-Kody Kreskowe sp.j. 5 Gedia, Kirchhoff budowlana** Fideltronik moduły MES i SCADA są częścią większych systemów OPM i ODM raport użycia stałych składników* 10 Fideltronik PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sabur sp. z o.o. SAP PP, iscala* współpraca ze wszystkimi systemami, które mają SQL, DDE, OPC DA* szczegółowe planowanie projektów* ok zakład produkcyjny z branży drzewnej** PEC - Rawa Mazowiecka (SCADA)** chemiczna** Sabur sp. z o.o. ok Soldis sp. z o.o. zaawansowanymi systemami ERP utrzymanie ruchu, integracja z CAD 3 MTU Aero Enginies** elektroniczna** otwarte interfejsy wymiany danych: DDE, ODBC, SQL* współpraca z systemami MS* ok MPWiK w Lublinie** budowlana** VIX Automation sp. z o.o. z każdym systemem ERP (SAP, JD Edwards, Baan)* Proficy Scheduler - szczegółowe harmonogramowanie* Grupa Żywiec SA Browary Warka sp. z o.o.** VIX Automation sp. z o.o. komunikacja dzięki wykorzystaniu OPC, ODBC* nowa wersja PL 5.0* 4000 licencji Avon Operations Polska** ** uzupełnienie na Raport 2010, 9

10 Raport MSI Polska Numerem jeden są i przez długi czas pozostaną rozwiązania klasy MES << Jarosław Gracel, analityk biznesowy, ASTOR sp. z o.o. Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Z perspektywy firmy ASTOR najszybciej rosnącymi rynkami rozwiązań dla warstwy produkcyjnej są rynki systemów MES/SCM oraz CMMS. Wynika to ze stosunkowo dużej dojrzałości i dostępności tych produktów na rynku, np. rozwiązanie Wonderware MES jest dostępne na polskim rynku już od 2005 r., wdrożeń w Polsce jest już ok. 50. Umożliwia to osiąganie postawionych przed wdrożeniami celów biznesowych przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka, dodatkowo obniżanym przez podejście etapowego rozwoju systemu. Rozwiązania MES są wykorzystywane w bardzo szerokim spektrum branżowym, praktycznie w każdej firmie produkcyjnej, która prowadzi działania podnoszące efektywność produkcji oraz redukcję kosztów (np. kosztów mediów, materiałów). Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? W czasie kryzysu znacząco wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania klasy MES, które są doskonałym narzędziem wspierającym redukcję kosztów operacyjnych poprzez dokładną analizę efektywności kosztowej poszczególnych ogniw w procesach produkcyjnych i logistycznych. Które z prezentowanych systemów najszybciej staną się numerem jeden? Dynamika rynku na poziomie ok. 200% wzrostu rok do roku (widziana z perspektywy firmy ASTOR) wskazuje jednoznacznie, że numerem jeden są i jeszcze przez długi czas pozostaną rozwiązania klasy MES. Jakie nowe funkcje wymusi rynek? Jak pokazują dotychczasowe projekty wdrożeń rozwiązań Wonderware MES w Polsce, do najważniejszych funkcji systemów należą i będą należały: łatwy i przyjazny dla użytkownika interfejs konfiguracyjny i operacyjny w języku polskim, możliwość natywnej integracji z systemami sterowania maszyn i urządzeń (PLC, obrabiarkami CNC), możliwość stopniowego, modułowego rozwoju aplikacji z wykorzystaniem jednej platformy systemowej, możliwość integracji z systemem ERP, z wykorzystaniem standardowych interfejsów np. Wonderware Enterprise Integrator. Maximo), Proficy Open Enterprise (łącznik Proficy Plant Application z aplikacjami biznesowymi). Plant Applications może współpracować z każdym systemem ERP (np. SAP certyfikowane konektory, JD Edwards, Baan, korzystanie z połączeń baza do bazy lub innych, np. SQL Server). Proficy Scheduler zapewnia wymianę informacji również bezpośrednio z linią produkcyjną poprzez Proficy Historian. Epicor Software Poland System Epicor MES (moduł Epicor ERP wersja Epicor 9) to rozwiązanie online, zapewniające przejrzysty obraz transakcji produkcyjnych (według pracowników lub zleceń) w całym rozwiązaniu Epicor ERP w czasie rzeczywistym. Opcje wdrażania interfejsu obejmują monitory dotykowe oraz możliwość odczytywania kodów kreskowych. Epicor MES zapewnia dokładne raportowanie robocizny, co ma istotne znaczenie dla kalkulacji kosztów zleceń i oceny ich stanów. Nowości w 2009 r.: sprawdzanie bieżących działań gniazd produkcyjnych oraz ustawienia definiowanych przez użytkownika warunków alarmowych z poziomu produkcji. HIT-Kody Kreskowe Hydra dostarcza niezbędnych narzędzi w zakresie planowania produkcji, śledzenia realizacji zleceń i przepływu surowców, monitorowania obciążenia maszyn, wykorzystania urządzeń i zasobów ludzkich w czasie rzeczywistego toku produkcji. System przydatny do zarządzania jakością w zakresie zbierania danych inspekcyjnych, zarządzania procesem i obiegiem reklamacji czy wyposażeniem testującym. Oracle Polska System MES jest dodatkową opcją do systemów Oracle Manufacturing (składników zintegrowanego rozwiązania Oracle E-Business Suite), dostarczającą niezbędne funkcje realizacji produkcji na poziomie wydziałów w celu kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego. Aplikacja MES umożliwia zdobywanie danych bezpośrednio z dozujących urządzeń wydziałów produkcyjnych, linii produkcyjnych oraz rejestratorów przepływu produkcji. System zapewnia przekazywanie rzeczywistych danych o przebiegu produkcji do zarządów firmy. Moduły rozwiązania: instrukcje do procesu i integracja ze sprzedażą, dozowanie i wstępne ważenie, rekord elektroniczny, zarządzanie odchyleniami, integracja z urządzeniami, etykietowanie, transakcje mobilne. Nowości w 2009 r.: opcjonalny współczynnik wydajności składnika w transakcjach materiałowych, inwersja określenia użycia składnika. PSI Produkty i Systemy Informatyczne PSImes rozwiązanie dla branży maszynowej, PSImetals dla producentów stali i metali nieżelaznych. System PSImes zapewnia harmonogramowanie produkcji (w tym zarządzanie zleceniami w czasie rzeczywistym) oraz jej raportowanie. Ma budowę modułową ze wspólną bazą danych. W skład PSImes wchodzą moduły: PSIpm - zarządzanie projektami, PSIpep - zarządzanie zasobami ludzkimi, PSIls - harmonogramowanie i kontrola produkcji, PSIbde - rejestracja danych z produkcji, PSImde rejestracja zdarzeń z urządzeń, PSIpz rejestracja czasu pracownika. Uzupełnienia: PSIqm zarządzanie jakością, PSImnt kontrola serwisu urządzeń, PSIintegration wymiana danych pomiędzy systemami PSI a innymi systemami. Współpraca PSImes z: SAP PP (import zleceń oraz BOM-ów z ERP, eksport stanów realizacji zleceń i zużycia materiałów do ERP), iscala (import zleceń i eksport stanów ich realizacji do ERP). Soldis Guardus MES jest homogeniczną platformą do zbierania, wizualizacji oraz nadzoru wszystkich danych dotyczących produkcji i jakości. Obejmuje m.in. obszary: przeprowadzanie zaawansowanej kontroli jakości z jej automatyzacją (CAQ), działania korygujące zarówno indywidualne, jak i zespołowe (raport 8D), sterowanie i nadzorowanie produkcji (BDE), zbieranie danych bezpośrednio z maszyn (MDE), śledzenie zwrotne, zarządzanie przyrządami pomiarowymi, 10 Raport 2010,

11 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku utrzymanie ruchu, nadzór nad reklamacjami (także wewnętrznymi), nadzorowanie audytów i audytorów, zarządzanie projektami (PM). Współpraca z zaawansowanym systemem ERP (np. SAP, Baan, proalpha), synchronizacja w zakresie danych podstawowych (artykuły, dostawcy, klienci, pracownicy itd.), zleceń produkcyjnych, procesów, operacji, stanów magazynowych, workflow i in., CAD integracja w zakresie automatyzacji tworzenia planów kontroli bezpośrednio z rysunku. Przegląd systemów SCADA i HMI w Polsce Askom Cechy charakterystyczne systemu ASIX (SCADA) to: wydajny historian, szybkie i intuicyjne trendy, swobodne raportowanie, zdalne powiadamianie o alarmach (SMS, ), wizualizacja w Internecie, system recepturowania, zdarzeniowa rejestracja danych w bazie SQL, m.in. dla śledzenia produkcji, walidacja zgodna z FDA 21CFR11. System sprawdzony w zastosowaniach stawiających podwyższone wymagania niezawodnościowe lub związane z walidacją dla krytycznych aplikacji, np. w przemyśle spożywczym. W 2009 r. wprowadzono: raporty generowane w oparciu o MS SQL Server Reporting Services, raporty zhierarchizowane, ułatwioną dystrybucję raportów, moduł AsAlarm (do analizy statycznej i dynamicznej systemu alarmów oraz statystyki zdarzeń), moduł trendów (z pełną funkcjonalnością również w przeglądarce WWW), nową funkcję modułu AsTrend (wykresy XY również dla wielu zmiennych w funkcji jednej zmiennej niezależnej), możliwość powiększania wybranego fragmentu okna (zoomowanie). ASTOR Platforma Systemowa Wonderware składa się z zestawu usług oraz aplikacji opartych na technologii ArchestrA, która zapewnia efektywny sposób tworzenia oraz rozwoju rozproszonych aplikacji przemysłowych na wielu poziomach zarządzania informacją. Ten modułowy system obejmuje zarówno komunikację z urządzeniami produkcyjnymi, warstwy pośrednie zarządzania informacją z procesów i produkcji, jak i warstwę integracji z systemami ERP. Technicznie składa się z czterech głównych komponentów: Industrial Application Server, Historian, Information Server, InTouch. Współpraca z: GIS, otwartymi systemami baz danych, ERP (m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS, JD Edwards, CDN XL), systemami wizualizacji i SCADA, aplikacjami wymieniającymi dane w standardzie bazodanowym, plikowym, DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC. InTouch 10 (HMI) to przemysłowe oprogramowanie (otwarte i elastyczne) do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych; Oferuje łatwe w użyciu, intuicyjne środowisko do projektowania aplikacji oraz funkcje umożliwiające szybkie projektowanie, testowanie oraz wdrażanie systemów udostępniających dane bezpośrednio z systemów sterowania i produkcji. InTouch umożliwia dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb przy zachowaniu szerokiego wachlarza połączeń z urządzeniami oraz systemami spotykanymi w przemyśle. Urządzenia współpracujące: sterowniki PLC, systemy bazodanowe SQL, systemy analizy danych i zaawansowanego raportowania. PSI Produkty i Systemy Informatyczne PSIcontrol (SCADA) wykorzystywany w różnych wersjach do kontroli sieci energetycznych, rurociągów, a także procesów produkcyjnych w branży automotive. Sabur Control Maestro (kontynuacja oprogramowania Wizcon) to system SCA- DA nowej generacji stworzony do pracy w systemach Windows Vista oraz Windows XP. Główne korzyści zastosowania: zabezpieczenie i śledzenie najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie wydajności prac inżynierskich oszczędność czasu pracy programistów, zapewnienie dostępu dla mobilnych użytkowników, integracja z systemami do zarządzania przedsię- Raport 2010, 11

12 Raport MSI Polska biorstwami (MES, ERP itp.), innowacyjność dzięki zgodności z technologiami.net, Windows Vista oraz Mobile, zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ludzi i aplikacji. Polymath (kontynuacja oprogramowania VTWIN, HMI) - narzędzie do tworzenia aplikacji na terminale operatorskie firmy ESA. Oprogramowanie dostępne w dwóch wersjach: Basic (do programowania terminali z rodziny VT) oraz Advanced (dla terminali z rodzin IT, VT oraz VTCE). Nowości: baner zdarzeniowy, Codesys na portach Ethernet i szeregowym, przypisanie właściwości obiektu (np. koloru) do zmiennej, zawansowana obsługa obiektów w projekcie. Premium HMI - narzędzie do tworzenia zarówno złożonych systemów wizualizacji i sterowania (BMS/SCA- DA), jak i prostych interfejsów użytkownika HMI. Oprogramowanie występuje w dwóch wersjach licencji: Development (do tworzenia i modyfikacji aplikacji) oraz Runtime (działającej na stacji operatorskiej). Z najważniejszych funkcji warto wyróżnić: import zmiennych ze sterowników PLC, bibliotekę w pełni edytowalnych obiektów i grafik, możliwość uruchomienia tej samej aplikacji na platformie WinXP i WinCE, automatyczny backup projektu. Tel-Ster System TelWin SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania umożliwiającym kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi w przedsiębiorstwie. Dzięki wykorzystaniu środowiska Windows jest łatwy w obsłudze. Charakteryzuje się wysoką skalowalnością. Ma charakter rozproszony, tzn. poszczególne funkcje są realizowane przez pracujące równolegle moduły zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w sieciach LAN/ WAN. Wbudowane narzędzia do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem umożliwiają samodzielną rozbudowę aplikacji. VIX Automation Pierwsza wersja FIX 1985 r., pierwsza wersja ifix , wersja ifix 5.0 PL 2009, ifix 5.1 EN Proficy HMI/SCADA ifix umożliwia wizualizację procesu, zbieranie danych i nadzorowanie przebiegu produkcji. Zapewnia precyzyjne monitorowanie i kontrolę urządzeń i środków produkcji, co umożliwia szybszą reakcję na problemy, zmniejszenie zużycia materiałów, podniesienie jakości, skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych towarów oraz większą dochodowość produkcji. Program ifix umożliwia komunikację z każdym systemem firm trzecich dzięki wykorzystaniu protokołów OPC, ODBC, DDE, ADO, DAO, jak również zapytań SQL oraz możliwości zaimplementowanego języka VBA. Elżbieta Jaworska Uzupełnienie informacji na Wdrożenie systemu typu MES będzie najefektywniejszą inwestycją z obszaru IT << Krzysztof Rosiński, Engineering Manager, Soldis sp. z o.o. Czy kryzys finansowy okazał się motorem wzrostu rynku rozwiązań dla produkcji? W okresie kryzysu finansowego wiele przedsiębiorstw produkcyjnych ograniczyło swoje wydatki na cele inwestycyjne do niezbędnego minimum, w oczekiwaniu na rozwój wypadków. Część przeprowadziło znaczącą restrukturyzację poprzez redukcję zatrudnienia czy weryfikację parku maszynowego. Nadchodzące ożywienie gospodarcze wymusza wzrost efektywności produkcji, co przekłada się na wzrost zainteresowania rozwiązaniami IT dla tego obszaru. Jakie największe korzyści ze stosowania wymienionych systemów można przedstawić zarządom przedsiębiorstw? Największą korzyścią ze stosowania systemu MES jest wzrost wydajności poprzez wyeliminowanie przestojów produkcyjnych, odnalezienie wąskich gardeł oraz możliwość identyfikacji problemów i natychmiastowej reakcji na nie. Nie bez znaczenia wydaje się także skuteczne zarządzanie jakością poprzez wyeliminowanie subiektywnego kryterium dobry/zły. Dodatkowo poprzez wdrożenie tego rodzaju systemu otwierają się rynki wymagających branż, takich jak motoryzacyjna czy lotnicza, gdzie odbiorca chce mieć gwarancję doskonałej jakości przy zachowaniu terminowości dostaw. Wdrożenie systemu MES taką gwarancję daje. Jak można ocenić obecny stopień wykorzystania systemów dla produkcji (MES, PLM, PDM, SCM, CMMS) w Polsce? Jaka branża produkcyjna najchętniej je wykorzystuje? Niestety, w Polsce wykorzystanie systemów typu MES nie jest jeszcze powszechne. W działach produkcyjnych często są stosowane systemy wyspowe, ewidencyjne i najzwyklejsze arkusze kalkulacyjne. Powolne zmiany są widoczne u podwykonawców znanych marek oraz w przedsiębiorstwach eksportujących swoje wyroby na wymagające rynki, gdzie zarówno cena, jak i jakość produktu jest istotna. W tym segmencie ważna jest również przewidywalność i wiarygodność partnera, potwierdzana przez wysokie oceny audytorów. Rozpowszechnione w Polsce certyfikaty jakości ISO nie wystarczają już na globalnym konkurencyjnym rynku, istotne są wiarygodne dane o procesach i kluczowych wskaźnikach produkcyjnych. Systemy MES są najchętniej wykorzystywane w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, lotniczej i medycznej. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Podstawową barierą w stosowaniu systemu MES jest stosunkowo niska świadomość informatyczna w zarządach przedsiębiorstw produkcyjnych. Często zarządy oczekują funkcjonalności MES od systemów typu ERP, co nie jest możliwe do spełnienia z uwagi na ich charakter. Dodatkowo zarządzanie jakością nie jest głównym priorytetem firm produkcyjnych, co powoduje przesunięcie zainteresowania systemowym wsparciem QM na dalszy plan. Które z prezentowanych w raporcie systemów najszybciej staną się numerem jeden w sferze produkcyjnej? Przedsiębiorstwa kierują się różnymi przesłankami, zależnie od swoich priorytetów oraz obszarów, w których najszybciej uzyskają wymierne efekty ekonomiczne. Dla przedsiębiorstw o produkcji dyskretnej, nastawionych na jakość oraz wzrost wydajności poprzez nadzór całego procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym najefektywniejszą inwestycją z obszaru IT będzie wdrożenie systemu typu MES. 12 Raport 2010,

13 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku Trendy: W jakim kierunku rozwiną się systemy MES, SCADA, HMI? Jakie nowe funkcje będą w nich niezbędne? Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm AB-Micro Rozwój w kierunku udostępniania wizualizacji w technologii WWW, łatwość w implementacji tego typu rozwiązań. ANT Rozwój wizualizacji i raportowania przez przeglądarki WWW w technologii AJAX Web 2.0, wprowadzenie nowych przenośnych terminali produkcyjnych i urządzeń skanujących opartych na systemie Windows Mobile. Apriso Priorytetem jest Jakość. Eliminowanie pomyłek i błędów w procesie produkcji. Quality Planning tak nazywa się, oparte na architekturze SOA, najnowsze rozwiązanie Apriso do zarządzania planami kontroli jakości. W pracach nad najnowszą wersją systemu jednym z priorytetów Apriso było rozwinięcie dotychczasowych funkcji w obszarze Business Process Management. Efektem jest nie tylko większa wydajność i elastyczność rozwiązania, ale też dodatkowe możliwości w obszarze projektowania (blueprinting) i prototypowania procesów produkcyjnych zgodnie z metodologią Agile, czyli szybko i sprawnie. Askom Obecnie jako systemy MES na polskim rynku oferowane są głównie dwa rodzaje produktów. Z jednej strony są to systemy SCADA rozbudowane o funkcje rejestracji, analizy i raportowania danych procesowych (Historian + OEE + raporty + portal). Z drugiej strony są to systemy ERP wyposażone w terminale ulokowane na produkcji, pozwalające ręcznie rejestrować niektóre operacje produkcyjne na zleceniach. Oba te rozwiązania oferują tylko pewien wąski wycinek funkcji systemów klasy MES. W najbliższym czasie coraz więcej klientów będzie zastępować posiadane quasi MES-y dedykowanymi systemami, które będą mogły zapewnić im pełną funkcjonalność MES i pełną integrację systemów ERP MES - automatyka. Do takich rozwiązań należy właśnie Simatic IT firmy Siemens. ASTOR Trendy na rynku MES Rynek systemów MES w Polsce jest bardzo dynamiczny. W latach firma ASTOR dostarczyła na polski rynek ok. 20 rozwiązań Wonderware MES i przewidujemy utrzymanie obecnego tempa wzrostu przez najbliższe trzy lata. Firmy decydują się na inwestowanie głównie w rozwiązania, które po pierwsze zapewniają integrację z istniejącym parkiem maszynowym, liniami produkcyjnymi, a po drugie umożliwiają łatwą stopniową rozbudowę wielkości systemu oraz funkcji. Takie podejście gwarantuje optymalizację wydatków na inwestycję w czasie oraz obniżenie ryzyka. Trendy na rynku SCADA Klasa produktów SCADA będzie ewoluowała w stronę systemów zarządzania informacją, np. Wonderware Information Server, Wonderware Intelligence. Z jednej strony prowadzi to do tworzenia coraz bardziej złożonych aplikacji, z drugiej zaś powstają aplikacje skalowalne, z początku niewielkie, ale łatwo rozwijane do dużych i rozproszonych systemów. Przyszłość będzie należała do tych produktów, które zapewnią łatwe i szybkie rozbudowanie działających już aplikacji bez przerywania bieżącej produkcji. Trendy na rynku HMI Rozwój systemów HMI będzie ukierunkowany na dalszą integrację i ułatwienie przepływu danych pomiędzy systemami różnej klasy. Widoczne jest duże zwiększenie możliwości graficznych obiektów używanych w aplikacjach połączone z większym bezpieczeństwem ich modyfikacji (zmiana w jednym miejscu całej grupy obiektów), a także zawieraniem w nich coraz bardziej zaawansowanych logicznych procedur działania. Systemy HMI będą w większym zakresie odpowiadały na potrzeby użytkowników związane z szybkością wprowadzania zmian we wdrożonych aplikacjach oraz mniejszym całkowitym kosztem ich utrzymania. Architektura systemów HMI będzie musiała umożliwiać szybkie tworzenie jak najbardziej elastycznych aplikacji, bo tego będą wymagali użytkownicy działający na szybko zmieniających się rynkach produkcyjnych. c.d. na stronie 16 Raport 2010, 13

14 Raport MSI Polska Case study: wdrożenie PSImes w zakładach Siemens PSI optymalizuje produkcję uzupełnienie systemu SAP odpowiednim MES Po zrealizowaniu kompleksowego projektu pracownicy berlińskich zakładów Siemens produkujących turbiny gazowe otrzymali szybki i łatwy dostęp do niezbędnych danych dotyczących zarządzania produkcją. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu oprogramowania do planowania produkcji (PPS) oraz zarządzania produkcją (MES) firmy PSI ściśle zintegrowanych z nadrzędnym systemem SAP. Volker Vorburg Berlińskie zakłady Siemens są wyjątkiem na skalę światową. Moc najnowszej turbiny gazowej wynosi 275 megawatów wysoko wykwalifikowanych pracowników produkuje gigantyczne elementy dla klientów na całym świecie. 300 z nich wytwarza łopatki turbinowe komponenty, które wymagają najwyższej precyzji w procesie produkcji. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię, rośnie popyt na turbiny i ich części składowe. Albin Bajric, kierownik projektu MES dot. produkcji łopatek turbinowych: Przed dwoma laty stanęliśmy przed koniecznością rozbudowy działu produkcji łopatek o nowe procesy produkcyjne, nowe maszyny i nową halę. Wymagało to także wdrożenia oprogramowania, które pozwoliłoby na sprawne planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi. Przygotowanie do wdrożenia MES Dotychczas zapotrzebowanie na systemy informatyczne wspierające procesy produkcyjne zaspokajano kilkoma mniejszymi rozwiązaniami. Na bazie zebranych doświadczeń Siemens oczekiwał wdrożenia kompleksowego systemu ściśle współdziałającego z systemem nadrzędnym SAP. Nowe rozwiązanie miało przy tym uwzględnić indywidualne potrzeby poszczególnych grup pracowników, gwarantować szybki przepływ informacji i wspierać całościowe zarządzanie produkcją. Ze względu na zasadnicze znaczenie sterowania produkcją dla prawidłowego funkcjonowania zakładu zdecydowano się przeprowadzić dokładną analizę potrzeb w tym zakresie, a następnie porównać zebrane oczekiwania z możliwościami systemów oferowanych aktualnie na rynku. Projekt analityczny był realizowany od końca maja 2008 r. Prace na tym etapie wspierał instytut Fraunhofera (IPK), jako zewnętrzny doradca. Na podstawie modeli procesowych powstała specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz kwestionariusz, które Siemens rozesłał pod koniec lipca do 20 firm oferujących oprogramowanie dla przemysłu. W toku dalszego postępowania wybrano dwóch oferentów, których rozwiązania zostały szczegółowo porównane. Po analizie wyników testów zdecydowano o wyborze produktu: Manufacturing Execution System (MES) firmy PSI Production GmbH z Berlina. System kompleksowy, elastyczny i pochodzący od jednego dostawcy Jednym z kryteriów wyboru było możliwie kompletne spełnienie wymagań przez oprogramowanie standardowe. Chcieliśmy zakupić sprawdzony system, z modułami od jednego producenta, a nie od kilku. To było dla nas naprawdę ważne - mówi Bajric. Z drugiej strony istotne znacznie miała elastyczność oferowanego rozwiązania szczególnie w zakresie zdolności do szybkiego uzupełniania brakujących funkcjonalności. Jeżeli przykładowo w ramach procesu produkcyjnego generowane są określone listy (wydruki), które nie zostały opisane szczegółowo w modelu procesowym, to dostawca oprogramowania musi być w stanie niezwłocznie je utworzyć. Klient wskazuje przy tym na unikalną cechę oferty firmy PSI Production: W przeciwieństwie do innych dostawców PSI było w stanie zaoferować oprócz samego rozwiązania MES również moduły zarządzania zleceniami i utrzymania ruchu. Wprawdzie wielu producentów może w ramach projektu starać się zrealizować i wdrożyć poszczególne funkcje, ale mało który rzeczywiście potrafi zintegrować je całkowicie ze środowiskiem procesowym przedsiębiorstwa. Najważniejsza jest funkcjonalność Początek projektu wdrożeniowego nastąpił 1 grudnia 2008 r. Od samego początku prac implementacja syste- 14 Raport 2010,

15 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku mu powiązana była z testami funkcjonalnymi. Pracownicy produkcji codziennie testowali poszczególne funkcje i dokumentowali wyniki testów w narzędziu trackingowym firmy PSI, pozwalającym na rejestrowanie wszystkich błędów, życzeń i sugestii. Do końca kwietnia zainstalowano na wszystkich 80 stanowiskach roboczych nowe terminale raportowania z produkcji. Należy podkreślić, że terminale zostały opracowane przez Siemensa jako ergonomiczne interfejsy człowiek/maszyna, w których człowiek zajmuje centralne miejsce. Projekty terminali były tak nowatorskie, że po zakończeniu projektu uzyskano na nie patent. Pod koniec fazy testowej Bajric mógł już stwierdzić: Wdrożone rozwiązanie zawiera w sobie szereg funkcjonalności ułatwiających nam życie. Należy do nich przykładowo zarządzanie jakością, dzięki któremu uzyskujemy zapewnienie wymaganej jakości każdego najmniejszego elementu łopatek. Jeżeli problem wyniknie dopiero w fazie montażu, koszty usunięcia usterki są o wiele wyższe. W ten sposób MES optymalizuje także główne procesy, mianowicie produkcję łopatek turbinowych poprzez frezowanie, erodowanie, szlifowanie i wiercenie laserowe. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego interfejsu rozwiązanie MES jest głęboko zintegrowane z systemem ERP SAP. Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi odbywa się przy wykorzystaniu modułu PSIpenta, połączonego z zaawansowanym narzędziem planistycznym PSIls, wspierającego harmonogramowanie krótko-, średnio- i długoterminowe. Kolejnym modułem jest PSIbde (moduł rejestracji danych produkcyjnych) z szerokim zakresem funkcjonalności udostępnionych pracownikom produkcji za pośrednictwem specjalistycznych terminali. Ułatwiony dostęp do danych o zleceniach produkcyjnych zwiększa wydajność pracy i redukuje ilość błędów. Jak mówi Bajric: Za pomocą przejrzystych narzędzi chcemy optymalnie wspierać nasze procesy, specyficzne dla danego działu i branży. Oprócz zarządzania dokumentami, dla wspomożenia pracy operatorów maszyn system udostępnia przede wszystkim istotne funkcje z zakresu utrzymania ruchu, tworzące znaczące wzbogacenie klasycznych funkcji MES. Prezentacja właściwych wskaźników Punkt ciężkości wdrożenia został położony na moduły planistyczne. Dzięki ich zastosowaniu wszystkie dane planistyczne są udostępniane i aktualizowane w trybie online i w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Planiści mogą na bieżąco śledzić procesy produkcyjne i odpowiednio reagować na występujące zakłócenia. Z drugiej strony w ramach planowania długoterminowego planiści określają portfolio produktów na następny rok gospodarczy. Dotychczasowy uciążliwy proces został zastąpiony zintegrowanym oprogramowaniem, które poprzez algorytmy optymalizacji oraz definiowalne parametry produktów docelowych zapewnia najlepsze możliwe zestawienie portfolio. Nowością jest przy tym kontrola względem ograniczonych możliwości produkcyjnych już w momencie planowania. Siemens był w stanie spełnić również inny istotny wymóg: podniesienie świadomości stopnia realizacji założeń i celów wyznaczających efektywność przedsiębiorstwa. Wspólnie z IPK zdefiniowano około 30 wskaźników. O ile wcześniej określenie stopnia realizacji takich wskaźników byłoby bardzo trudne, to teraz wyświetlane są one każdemu uprawnionemu użytkownikowi z dokładnością co do minuty. Do tych standardowych raportów należy pomiar czasu produkcji, dokumentowanie przyczyn zakłóceń oraz stopień realizacji prac w planowaniu i produkcji. Dla dowolnego okresu można wyświetlić stopień wykorzystania maszyn oraz ustalić, które z maszyn są najbardziej usterkowe i kosztowne w utrzymaniu. PSI zapewniła nam możliwość samodzielnego dostępu do pełnego spektrum danych z produkcji oraz definiowania i prezentowania własnych raportów - podsumowuje Bajric rezultat innowacyjnego projektu. Głęboka integracja Podczas gdy SAP stanowi informatyczny fundament przedsiębiorstwa w obszarze danych handlowych i księgowych, PSImes jest rozwiązaniem nadzorującym i efektywnie wspierającym właściwy proces produkcyjny wraz z ustalaniem terminów, sterowaniem produkcją, optymalnym kolejkowaniem i harmonogramowaniem zleceń aż do przesyłania raportów do systemu ERP. Dane z produkcji MES przesyła cyklicznie - tak, że dział handlowy czy kierownictwo może w każdej chwili sporządzić aktualną kalkulację. W ten sposób system ERP oraz MES tworzą integralną całość. Start projektu przypadł na 1 grudnia 2008 r., a już 1 października 2009 r. cały system został produkcyjnie uruchomiony. Jak na projekt o wysokim stopniu złożoności całość prac przebiegła bardzo szybko. Porównywalne projekty trwają najczęściej kilka lat. Oznacza to, że zadanie znalezienia dostawcy MES, który w tak optymalny sposób zrealizuje połączenie i głęboką integrację swojego oprogramowania z istniejącym systemem ERP, zrealizowaliśmy z pełnym sukcesem - reasumuje Bajric i zapowiada dalszą współpracę z PSI. Raport 2010, 15

16 Raport MSI Polska Trendy: W jakim kierunku rozwiną się systemy MES, SCADA, HMI? Jakie nowe funkcje będą w nich niezbędne? Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm Bonair Trendy: Przejście w kierunku architektury SOA - stworzenie jednolitej platformy wymiany danych pomiędzy komponentami systemu. Dalsza integracja z systemami klasy ERP oraz środowiskiem automatyki przemysłowej HMI/SCADA. Rozwój aplikacji wspierających 64-bitową architekturę oraz realizacja zadań z zakresu inteligentnego wytwarzania. Dogodne licencjonowanie uwzględniające skalę działania. Epicor Software Poland Rozwiązania klasy MES, które z reguły były traktowane jako systemy autonomiczne, będą w najbliższym czasie coraz mocniej integrowane z innym oprogramowaniem działającym w firmie. Najlepszym przykładem tej tendencji jest Epicor ERP, w którym MES jest jednym z modułów systemu, co przekłada się na jeszcze szybszy zwrot z inwestycji. HIT-Kody Kreskowe W ostatnich latach dostrzega się coraz wyraźniejszy trend poziomej integracji rozwiązań do zarządzania produkcją klasy MES z innymi systemami informatycznymi usprawniającymi procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Obecnie rozwiązania typu MES z powodzeniem przejmują część mniej skomplikowanych zadań z zakresu zarządzania logistyką produkcji. PSI Produkty i Systemy Informatyczne Główne kierunki rozwoju: większy stopień dostosowania do potrzeb poszczególnych klientów, rozszerzenie o obsługę coraz bardziej skomplikowanych procesów produkcji, większy zakres wymiany danych z systemami zewnętrznymi, głównie ERP, wykorzystanie nowych technik komunikacji między systemem MES a innymi systemami, jak również urządzeniami, rozwój narzędzi do zarządzania projektami w przemyśle, rozwój standardowych raportów i mechanizmów analizy danych w oparciu o technologię Cognos. Sabur Trendy: udoskonalanie i rozwijanie dostępu za pomocą przeglądarek internetowych i urządzeń przenośnych klasy PDA, rozwój zabezpieczeń systemów przed nielegalnym dostępem do aplikacji, rozwój obiektowego kreowania aplikacji celem przyspieszenia tworzenia i późniejszego modyfikowania aplikacji, możliwość podłączania do systemów urządzeń różnych producentów. Soldis Jednym z ważniejszych kierunków rozwoju jest szersza integracja z systemami typu CAD/CAM/PLM zarówno z branż elektronicznych jak i mechanicznych. Nową funkcją może być rejestracja obok danych maszynowych (MDE) również parametrów stanowiska pracy operatora, np. obecności przy maszynie wraz z jego wydajnością. Tel-Ster Trend: Wzrost niezawodności działania systemów i otwartość wymiany danych. VIX Automation Trendy na rynku MES Systemy MES to już nie tylko śledzenie wydajności, jakości czy genealogii produkcji. GE Intelligent Platforms rozszerza możliwości swojego rozwiązania o oprogramowanie wspierające utrzymanie ruchu, zaawansowane harmonogramowanie, raportowanie, oprogramowanie klasy Workflow (BPM). Rozwiązania MES docelowo będą wspierać także koncepcję SOA, czyli architektury zorientowanej na usługi. Trendy na rynku SCADA Systemy SCADA rozwijają się w kierunku dostępu i sterowania mobilnego. GE Intelligent Platforms wprowadziło oprogramowanie ifix Webspace, które umożliwia przenoszenie istniejących aplikacji SCA- DA do przeglądarek WWW w wyjątkowo przyjazny programiście sposób. Coraz większe znaczenie ma także bezpieczeństwo i niezawodność oprogramowania. Producent realizuje to przykładowo przez nowe funkcje redundancji serwerów. Kryzys gospodarczy pokazał najwyraźniej, że w szukaniu rezerw kosztowych na produkcji może pomóc system MES << Sławomir Kuźniak, dyrektor Centrum Kompetencyjnego ds. Konsultingu i Promocji BPSC SA Sporą szansę na status najpopularniejszego rozwiązania dla sfery produkcyjnej mają rozwiązania typu MES, zapewniające zwrot kompleksowej informacji o realizacji zleceń produkcyjnych. Standardowo w oprogramowaniu wspierającym zarządzanie produkcją - informacje takie dostarczają karty pracy czy pobrania materiałów, ale to właśnie MES automatyzuje te procesy. Podnosi również ich wiarygodność. Zdarza się bowiem, że dane wprowadzane ręcznie są dostosowywane przez pracowników do własnych potrzeb, z braku czasu mogą również nie trafiać do systemu regularnie. To wszystko niesie ryzyko błędów. Wynikające z tego problemy mogą mieć szerszy niż tylko produkcyjny wymiar. Informacje te stanowią również źródło rozliczania kosztów, dlatego tym bardziej powinny wiernie odzwierciedlać rzeczywistość. Właśnie kryzys gospodarczy pokazał najwyraźniej, że aby szukać rezerw kosztowych na produkcji, konieczna jest implementacja zaawansowanych rozwiązań, takich jak system MES. Zdobyta dzięki niemu wiedza służy do rozliczania kosztów, naliczania wynagrodzeń oraz szybkiej zmiany zadań produkcyjnych. Druga dziedziną, która najskuteczniej pomoże wykorzystać rezerwy w czasach kryzysu są rozwiązania klasy SCM, a zwłaszcza wchodzące w ich skład systemy zarządzania przestrzenią magazynową MWS. Magazyn Wysokiego Składowania organizuje wszystkie funkcje związane z zarządzaniem przestrzenią magazynową, ale również zaangażowanymi w te procesy pracownikami. Wdrożenie takiego oprogramowania daje szansę na optymalne rozłożenie produktów w zależności od rotacji, na kompletację wysyłek, szybki i bezbłędny załadunek na pojazdy. Oprogramowanie wykaże również, jakie jest obłożenie, efektywny czas pracy czy organizacja przestrzeni. Kierunek rozwoju tego typu aplikacji wymusza konieczność bezpośredniej integracji z kompleksowymi rozwiązaniami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Optymalnie, jeśli system ERP zawiera tego typu rozwiązania. Rozwój wykorzystywanego systemu ERP będzie wtedy oznaczał jednoczesny rozwój tego typu funkcji. 16 Raport 2010,

17 Systemy MES, SCADA, HMI na polskim rynku... Raport 2010, 17

18 Raport MSI Polska Od pomysłu do przemysłu Rynek PLM rozwija się szybciej niż rynek innych kategorii oprogramowania dla przedsiębiorstw twierdzą analitycy. PLM bowiem otwiera drogę do innowacji, błyskawicznego rozwoju i... dominacji w branży. PLM nie jest aplikacją, nie jest gotowym do zastosowania systemem informatycznym, który można kupić, zainstalować i mieć gotowe do pracy środowisko wyjaśnia Andrzej Welyczko, Technical Sales EEMEA, Dassault Systemes. PLM jest koncepcją takiego rozwiązania, które w sposób całościowy wspomaga pracę na dowolnym etapie cyklu życia produktu od pomysłu przez projektowanie, symulację i wytwarzanie po złomowanie lub wycofanie z rynku. Prekursorami w wykorzystaniu systemów PLM (Product Lifecycle Management) były branże lotnicza i samochodowa, które muszą najszybciej reagować na ciągle zmieniające się preferencje klientów i radzić sobie z rosnącymi kosztami. Obecnie można zaobserwować zainteresowanie systemami tej klasy w coraz szerszej grupie przedsiębiorstw, np. z branż elektronicznej czy maszynowej. Podstawową korzyścią z PLM jest bowiem integracja pełnej wiedzy na temat wytwarzanych towarów. Prawie każdy międzynarodowy koncern mający w Polsce swoje oddziały stosuje takie rozwiązania. Ale i polscy producenci coraz częściej po nie sięgają. Historia Według niektórych ekspertów systemy PLM zaczęły się od aplikacji zarządzania danymi o produkcie (Product Data Management PDM) opracowanej w połowie lat 80. Wczesne wdrożenia dotyczyły zarządzania danymi dla projektów technicznych. Ale w miarę jak przemysł zaczął reagować na wymagania klientów, zakres działania systemów wychodził poza działy inżynieryjne. Zmieniła się również definicja cyklu życia produktu, wcześniej dotycząca działalności związanej z projektowaniem technicznym (CAD). W późnych latach 80. definicja zaczęła się rozszerzać, obejmując przepływ pracy i procesy realizowane w całej długości życia produktu. Ten rozwój trwa. Obecnie rozwiązania PLM obejmują wiele różnych funkc wychodząc poza tradycyjne działy techniczne i projektowe. Korzyści z PLM W zależności od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, wykorzystywane mogą być różne komponenty systemu PLM. Na przykład przedsiębiorstwa budowlane i konstrukcyjne stosować będą przede wszystkim rozwiązania do zarządzania projektami i dokumentacją techniczną. Ale już firmy farmaceutyczne czy chemiczne będą kłaść nacisk na wspomaganie procesów z obszaru zarządzania kontrolą jakości, produktami niebezpiecznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy czy ochroną środowiska. Systemy PLM zapewniają znaczną redukcję czasu wprowadzenia produktu na rynek (time to market), umożliwiając skrócenie średnio o 20% czasu potrzebnego na realizację standardowych projektów oraz średnio o 40% w przypadku nowych projektów. Z kolei pełny monitoring kosztów realizacji projektu zapewnia kontrolę budżetu projektu i podjęcie stosownych działań w momencie zagrożeń budżetowych. - Czynniki kształtujące dzisiejszą rzeczywistość projektową - takie jak częste wprowadzanie nowych produktów na rynek, produkcja krótkich serii dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, a co za tym idzie tworzenie wielu wariantów, globalizacja połączona ze zwiększoną konkurencyjnością - wymuszają na firmach z branży przemysłowej poszukiwanie rozwiązań zapewniających przewagę na tak ewoluującym rynku mówi Andrzej Poćwierz, menedżer ds. rozwiązań dla przemysłu, Autodesk. - Odpowiedzią Autodesk na powyższe wyzwania jest wprowadzenie do procesu produkcyjnego koncepcji cyfrowego prototypowania, w którym cyfrowe dane dotyczące produktu wykorzystywane są od fazy koncepcyjnej przez projektową aż po fazę produkcji i serwisu. Przegląd systemów PLM w Polsce Autodesk Rozwiązania Autodesk łączą ze sobą dane ze wszystkich faz rozwoju produktu, tworząc model cyfrowy, który umożliwia inżynierom lepsze wizualizowanie, optymalizowanie i zarządzanie ich projektem jeszcze przed wykonaniem prototypu fizycznego. Dlatego rozwiązania Autodesk w tym zakresie obejmują: Autodesk AliasStudio kompletny zestaw narzędzi do obsługi procesu projektowania koncepcyjnego. Autodesk Showcase - kompletny zestaw narzędzi do zaawansowanej wizualizacji projektów, dokonywanej w czasie rzeczywistym. Autodesk Inventor podstawę prototypowania cyfrowego. Model stworzony w programie Inventor to precyzyjny prototyp cyfrowy, który umożliwi użytkownikowi ocenę projektu w czasie pracy, co minimalizuje potrzebę korzystania z prototypów fizycznych i redukuje konieczność wprowadzania kosztownych zmian inżynierskich, wykrywanych często już po wysłaniu projektu do produkcji. Autodesk Vault podstawowe narzędzie do zarządzania danymi, które umożliwia grupom projektowym sprawne zarządzanie i śledzenie wszystkich komponentów projektowych dla prototypu cyfrowego. Dassault Systèmes Austria GmbH System CATIA powstał w 1975 r. w firmie Dassault Aviation i służył do usprawnienia budowy tunelu powietrznego. CATIA ma zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, stoczniowym, maszynowym, sprzętu AGD, energetycznym, w produkcji form wtryskowych i wielu innych. Oprócz funkcji CAx oferuje narzędzia PDM/PLM (SmarTe- 18 Raport 2010,

19 Systemy PLM na polskim rynku Jak przekształcić więcej pomysłów w dobre produkty? Odpowiedź Siemensa: Oprogramowanie PLM, aby zbudować dobry produkt i zbudować go dobrze. Rosnące koszty. Napięte harmonogramy. Coraz bardziej złożone projekty. Potrzeba przekształcania pomysłów w produkty najwyższej jakości nigdy nie była większa.potrzebujesz rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu, które usprawni wszystkie procesy od projektu do produkcji, a nawet jeszcze dalej. Dowiedz się, jak Siemens PLM Software może pomóc wyróżnić się Twojej firmie. Rozwiązania dla przemysłu 2008 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. All other logos, trademarks or service marks used herein are the property of their respective owners. Raport 2010, 19

20 Raport MSI Polska Systemy PLM w Polsce Dostawca Nazwa produktu Producent, kraj pochodzenia Rok produkcji systemu Rok wprowadzenia na polski rynek Partnerzy we wdrażaniu Autodesk Autodesk AliasStudio, Autodesk Showcase, Autodesk Inventor, Autodesk Vault* Autodesk, USA Dassault Systemes Austria GmbH CATIA Dassault Systemes, Francja 1975* Betacom, Cadsol Design Polska, IPL Solutions, PPW Koltech, KS Automotive, IBS Poland, TBI Technology Epicor Software Poland Epicor PLM (moduł Epicor ERP, wersja Epicor 9) Epicor Software Corporation, USA Qumak-Sekom, MSG Consulting, L-systems, UM- Data IFS Poland (IFS Industrial and Financial Systems Poland) IFS Zarządzanie Cyklem Życia Produktu IFS, Szwecja przełom lat 80./ ( nowa wersja) Oracle Polska Oracle Agile PLM Oracle Corporation, USA trwają szkolenia partnerów w zakresie wdrażania i wsparcia dla Agile PLM SAP Polska SAP PLM SAP, Niemcy SAP Polska sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor w Polsce Siemens PLM Software Teamcenter Siemens PLM Software, USA 1992* 2002 Siemens PLM Software (PL) sp. z o.o. S&T Services Polska Infor PLM 8 Infor Global Solutions, USA S&T Services Polska sp. z o.o. Trax Infor PLM Infor Global Solutions, USA Trax SA * uzupełnienie informacji na str Raport 2010,

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl MES PLM APS EAM/CMMS 2 0 1 1 IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów REDAKCJA redaktor

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl 2011 IT dla logistyki Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

www.msipolska.pl Marzec 2012

www.msipolska.pl Marzec 2012 www.msipolska.pl Marzec 2012 Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego ERP/MRP II CRM SCM BI PLM WMS ECM/DMS MES/SCADA/HMI APS EAM/CMMS Oprogramowanie użytkowe Sprzęt IT Infrastruktura IT

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

76 (2/2013) ISSN 1507-3890

76 (2/2013) ISSN 1507-3890 76 (2/2013) ISSN 1507-3890 abis ARA CARBOAUTOMATYKA Control ProcesS it ControLtec El pak ENCO ENergotest J.T.C. MErcomp pia-zap softechnik Szczegóły na stronie 10 X X Technologiczny ASTOR Tour 2013 zakończony.

Bardziej szczegółowo