WEGETARIANIZM jako sposób ywienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEGETARIANIZM jako sposób ywienia"

Transkrypt

1 WEGETARIANIZM jako sposób ywienia

2 SPOSOBY YWIENIA: z wyra przewag produktów ro linnych mieszany z wykorzystaniem ró nych produktów ro linnych i zwierz cych z wyra przewag produktów zwierz cych (Eskimosi)

3 WEGETARIANIZM Termin wegetarianizm pochodzi od s ów: vegetabilis ( ac) ro linny, vegetare ac) rosn, kwitn, rozwija si WEGETARIANIZM - JARSTWO - sposób ywienia polegaj cy na ograniczaniu si wy cznie do spo ywania pokarmów pochodzenia ro linnego (ro liny zbo owe, str czkowe, warzywa, owoce, orzechy, grzyby, ro liny oleiste) WEGETARIANIZM - sposób ywienia, polegaj cy na ograniczaniu lub wykluczaniu spo ywania produktów pochodzenia zwierz cego.

4 POWODY STOSOWANIA religijne (np. hinduizm, staro ydowska) wiatopogl dowe d enie do doskona ci i harmonii z przyrod, yj i daj innym filozoficzne zabijanie zwierz t - nieetyczne ekologiczne hodowla zwierz t, produkcja pasz stwarzaj problem utylizacji i zagro enie dla rodowiska ekonomiczne produkty ro linne ta sze ni zwierz ce, wymagaj ce znacznie wi kszych terenów moda ywieniowa w ród m odych ludzi

5 ODMIANY WEGETARIANIZMU radykalne KLASYCZNY (WEGANIZM) wy cznie po ywienie pochodzenia ro linnego (zbo owe, str czkowe, warzywa, owoce, orzechy, grzyby, ro liny oleiste, glony morskie) WITARIANIZM nieprzetwarzane, jedynie surowe owoce i warzywa FRUTARIANIZM tylko owoce surowe (1 posi ek 1 owoc bez pestek i skórki) DIETA MAKROBIOTYCZNA bardzo jednostronna, ascetyczna, oparta na ywno ci nieprzetworzonej, produkty zbo owe + owoce i warzywa (niewiele) g ównie

6 AGODNE ODMIANY WEGETARIANIZMU LAKTOWEGETARIANIZM z diety wyeliminowane s produkty pochodzenia zwierz cego, z wyj tkiem mleka i jego przetworów LAKTOOWOWEGETARIANIZM spo ywaj mleko i produkty mleczne, jaja oraz t uszcze zwierz ce LAKTOOWOPESCOWEGETARIANIZM w czenie do diety laktoowowegetaria skiej ryb i owoców morza SEMIWEGETARIANIZM agodna odmiana wegetarianizmu dopuszcza uzupe nianie pokarmów ro linnych mlecznymi, jajami, w ograniczonych ilo ciach rybami i drobiem

7 TYPY WEGETARIANIZMU A RYZYKO NIEDOBORÓW Laktowegetarianizm: warzywa, owoce, mleko i jego przetwory ryzyko: niedobory bia ka, sk adników mineralnych Owowegetarianizm: warzywa, owoce, jaja ryzyko: niedobory bia ka, witamin gr. B (B 1, B 2, kwas foliowy, B 12, D), sk adniki mineralne (cynk, elazo) Laktoowowegetarianizm: warzywa, owoce, jaja, produkty mleczne ryzyko: sk adniki mineralne (szczególnie cynk) Semiwegetarianie: warzywa, owoce, produkty mleczne, ryby, drób, owoce morza ryzyko: sk adniki mineralne Weganie: warzywa ryzyko: bia ko, witaminy (B 2, B 12, wit. D), sk adniki mineralne Makrobiotycy: nieprzetworzone zbo owe, str czkowe ryzyko: stan ogólnego niedoboru

8 ZALETY WEGETARIANIZMU wysoka g sto energetyczna ograniczona zawarto uszczu i nasyconych kwasów uszczowych zwi kszony udzia NNKT brak lub niska zawarto cholesterolu wy sza zawarto glowodanów z onych i b onnika pokarmowego wysoka zawarto witamin rozpuszczalnych w wodzie ównie witaminy C dzia anie alkalizuj ce korzystny stosunek sodu do potasu (4 : 3) ZMNIEJSZENIE ZAGRO ENIA ZE STRONY: glowodorów aromatycznych, nitrozoamin, antybiotyków i leków weterynaryjnych, Salmonelli, w ni itp.

9 MANKAMENTY (NEGATYWNE CECHY) opoty z pokryciem zapotrzebowania na energi niedostateczna poda bia ka niska warto biologiczna bia ka niedobór witaminy B 12 niedobór witaminy D niedostateczna poda wapnia, elaza i cynku oraz ich niska biodost pno obni ona strawno sk adników od ywczych ZWI KSZENIE ZAGRO ENIA ZE STRONY: substancji antyod ywczych (b onnik, szczawiany, fityniany, taniny, goitrogeny), pozosta ci rodków ochrony ro lin i nawozów

10 KONSEKWENCJE ZDROWOTNE zmniejszone ryzyko wyst pienia: oty ci nadci nienia t tniczego chorób uk adu kr enia cukrzycy (typu II) chorób nowotworowych (m.in. jelita grubego, sutka i p uc) kamicy nerkowej i p cherzyka ciowego zapar i hemoroidów próchnicy z bów

11 KONSEKWENCJE ZDROWOTNE ZWI KSZONE RYZYKO WYST PIENIA: niedokrwisto ci megablastycznej krzywicy, osteomalacji i osteoporozy niedo ywienia bia kowego woli tarczycowych zaburze neurologicznych zaburze miesi czkowania biegunek niedorozwóju fizycznego i umys owego marasmusa i kwashisorkoru

12 ZALECENIA YWIENIOWE 6 porcji produkty zbo owe 5 porcji - produkty bogate w bia ko (m.in. produkty str czkowe, orzechy) 4 porcje - warzywa (surowe, gotowane, soki warzywne) 2 porcje owoce wie e, gotowane, suszone, soki owocowe) 8 porcji produktów bogatych w wap (m.in. produkty mleczne, warzywa li ciaste, produkty z soi, produkty wzbogacone w wap, migda y, figi)

13 RÓD A SK ADNIÓW OD YWCZYCH W DIECIE WEGETARIA SKIEJ bia ko uszcze glowodany onnik witamina C witaminy z gr.b witamina A i ß- karoten witamina E wap elazo soja, soczewica, bób, groch, fasola, orzechy, pr.zbo owe, nasiona, mleko i przetwory*, sery*, jaja* oleje ro linne, margaryny mi kkie, orzechy pieczywo, kasze, makarony, ry, ziemniaki, ro liny str czkowe suche pieczywo z pe nego przemia u, warzywa, owoce, orzechy, ro liny str czkowe suche papryka, pietruszka (na ), pomidory, kapusta, brukselka, truskawki, czarna porzeczka, owoce cytrusowe, kiwi pieczywo z pe nego przemia u, ro liny str czkowe suche, warzywa dynia, broku y, glony morskie, jarmu oleje, orzechy, zielony warzywa li ciaste, ro liny str czkowe suche ro liny str czkowe suche, zielony warzywa li ciaste, glony, nasiona sezamu, orzechy, mleko i przetwory* ro liny str czkowe, nasiona, glony morskie * - dieta laktoowowegetaria ska

14 Wskazania: brak aprobaty dla radykalnych form wegetarianizmu (weganizm, witarianizm, frutarianizm, dieta makrobiotyczna) niebezpieczne dla organizmu cz owieka diety wegetaria skiej nie zaleca si dzieciom, odzie y, kobietom w ci y i karmi cym agodne formy diety wegetaria skiej mo na poleci okresowo osobom chorym na schorzenia cywilizacyjne

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh PRACE PRZEGL DOWE Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh Maciej Kuligowski 1, Jacek Nowak Zak³ad Fermentacji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i charakterystyka diet

Klasyfikacja i charakterystyka diet Klasyfikacja i charakterystyka diet W oparciu o: M. Jarosz. Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach. IŻŻ, 2011. H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka, Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, 2012.

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu

ZDROWE. zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem. choroby błędy w odżywianiu 087857 PORADY LEKARZA RODZINNEGO ZDROWE ODŻYWIANIE zasady zdrowego, długiego życia jedzenie lekarstwem witaminy białka tłuszcze węglowodany błonnik pokarmowy składniki mineralne piramida zdrowia choroby

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SZKOŁY ODŻYWIANIA

POZNAJ SZKOŁY ODŻYWIANIA Monika Gębarowska Katarzyna Rudnicka POZNAJ SZKOŁY ODŻYWIANIA czyli przewodnik dla osób poszukujących swojej drogi do zdrowia Przedstawione w poniższym ebooku diety nie są typowymi dietami redukcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach.

Gimnazjalisto! Ten poradnik uświadomi Ci, dlaczego dla Twojego rozwoju tak ważne jest to co jesz i w jakich ilościach. Gimnazjalisto! Racjonalne odżywianie się jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Dzięki niemu czujesz się silniejszy, weselszy i dodatkowo zapobiegasz niektórym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności

Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności HANNA KUNACHOWICZ KATARZYNA STOŚ KRYSTYNA IWANOW WOJCIECH KŁYS ELIZA KONECKA-MATYJEK EDYTA PIETRAŚ BEATA PRZYGODA ALICJA WALKIEWICZ ANNA WOJTASIK WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Rozpoznanie g ównych elementów budowy przewodu pokarmowego przedstawionych na schemacie. Zdaj cy otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym 1 zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących 1 Dieta DASH w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2

Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 W krajach wysoko rozwiniętych choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy

Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Jadwiga Malczewska Podstawy racjonalnego żywienia i uzupełniania płynów w szkoleniu młodocianych piłkarzy Racjonalne żywienie jest jednym z podstawowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i właściwe

Bardziej szczegółowo

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0 TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0 Jak wykorzystać wiedzę naukowców by zbudować piękne ciało i zyskać

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 ZAGADNIENIA Definicja zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Bardziej szczegółowo