Numer sprawy DP /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy DP-271-43/2015"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby koncertów organizowanych w ramach 8. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w ramach 8. Festiwalu Muzyki Filmowej Krakowie w hali Tauron Arena Kraków (Kraków, ul. Lema 7) w dniach 30 i 31 maja 2015 r., w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17) w dniach maja 2015 r., w siedzibie NOSPR w Katowicach (Katowice, pl. Kilara 1) w dniu 29 maja 2015 r. oraz w Kinie Kijów (Kraków, al. Zygmunta Krasińskiego 34) w dniu 27 maja 2015 r. 2. W przypadkach oznaczonych (*) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania urządzeń równoważnych. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć urządzenia o takich samych parametrach lub nie gorszych parametrach od urządzeń, które określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Urządzenia równoważne mają odpowiadać pod względem jakości i funkcjonalności urządzeniom wskazanym w specyfikacji, zapewniać osiągnięcie oczekiwanych efektów multimedialnych identycznych (lub lepszych) niż te gwarantowane w wyniku zastosowania wskazanych urządzeń, a także gwarantować współpracę wszystkich elementów systemu multimedialnego. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania szczegółowego opisu tych urządzeń, w tym nazwy producenta i wszystkich parametrów technicznych. 3. Zamawiający nie zapewnia noclegów ani wyżywienia pracownikom Wykonawcy. II. Wymagania wspólne dla wszystkich lokalizacji 1. Wykonawca zapewni zapasowe źródła światła (palniki) do projektorów. 2. Wszystkie sprzężone projektory muszą być identyczne i posiadać identyczne optyki. 3. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable sygnałowe i zasilające. Dla każdej z lokalizacji zostanie wskazane miejsce poboru mocy, oddalone od sceny o nie więcej niż 50m. 4. Zamówienie obejmuje przygotowanie animowanych napisów końcowych wraz z ich wyświetleniem (każdego dnia zostaną zapewnione inne napisy w pliku TXT i DOC). 5. Wymagane jest aby dla każdej linii sygnałowej do projektorów była przygotowana linia backupowa ze zdalnym przełączaniem natychmiastowym. 6. Wymagane jest aby wszystkie projektory w danej lokalizacji miały identycznie ustawiony balans bieli, wartość temperatury balansu bieli ustalona zostanie w trybie roboczym. III. Zestaw urządzeń niezbędnych do organizacji koncertów w hali Tauron Arena Kraków (Kraków, ul. Lema 7), w dniach 30 i 31 maja 2015 r., pokazu filmu na zewnątrz hali w dniu 29 maja 2015 r. oraz powiązanej z koncertem próby w siedzibie NOSPR w dniu 30 maja 2015 r. wraz z harmonogramem prac 1. Projektory A ARENA: 3 szt. Główna projekcja: a. trzy sprzężone projektory multimedialne o rozdzielczości natywnej nie mniejszej niż FullHD 1920x1080 pixeli, o mocy nie mniejszej niż ANSI lumenów każdy, wraz z osprzętem i obiektywami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania większej ilości projektorów o niższej mocy; b. projektory muszą posiadać optykę umożliwiającą wyświetlenie pełnego obrazu w jakości FullHD na ekranie zapewnionym przez wykonawcę przy odległości projektorów od ekranu nie mniejszej niż 50 m i nie większej niż 60 m; c. wykonawca zapewni kratownicę o wymiarach 300x50x50cm wraz z zawiesiami. Zostanie ona podwieszona do kratownicy lokalnej do podwieszenia projektorów. Jeżeli oferowane przez wybranego wykonawcę projektory wymagać będą dodatkowych konstrukcji, zapewnienie konstrukcji leży po stronie wykonawcy; d. wymagane jest zapewnienie okablowania wykorzystującego technologię Fiber (DVI-FIBER), służącego do przesłania sygnału do projektorów; e. przed montażem projektorów wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu protokołu f. wymagane jest aby lampy wszystkich projektorów były nowe. Uwaga: konieczne jest zastosowanie kart warpingowych lub innego odpowiadającego systemu do zmiany geometrii obrazu hardware na potrzeby sprzężenia projekcji. 2. Ekran dla projektorów A - ARENA: 1 szt.: a. profesjonalny ekran dedykowany do projekcji przedniej dla obrazu w formacie 1:2,39; b. wymiary ekranu: powierzchnia projekcyjna nie mniejsza niż 26x11 m i nie większa niż 27x11,5 m; c. wymagane jest aby ekran był nieprzeźroczysty; d. ekran musi posiadać elementy konstrukcyjne wraz z wyciągarkami, przy czym wymagane jest zapewnienie czterech wyciągarek elektrycznych do montażu ekranu; e. Zamawiający zapewni obsługę riggerską do przygotowania punktów do podwieszenia wyciągarek ekranu.

2 3. System multimedialny oraz urządzenia podające sygnał: wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenia wraz z osprzętem niezbędne do stworzenia systemu multimedialnego. Na system multimedialny składają się wszystkie niezbędne do realizacji zadań kable i peryferia oraz następujące urządzenia: a. Mikser wizji / procesor video ARENA pozwalający na: sterowanie po protokole DMX, z konsoli oświetleniowej; b. Ekran podglądowy: 2 szt. ekranów plazmowych/lcd, każdy nie mniejszy niż 32 i nie większy niż 50, na statywach. Lokalizacja ustalona w trybie roboczym za sceną lub w przyległych korytarzach. c. Monitor podglądowy dla dyrygenta: wraz ze statywem, nie mniejszy niż 20 i nie większy niż 24 połączony DVI-Fiber. 4. System odtwarzania filmu: dwa sprzężone serwery mediów ARENA - 1 komplet. (główny i backup) wraz z peryferiami (matryce DVI, ekrany podglądowe itp.) w tym: a. komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 3.0 lub równoważnym* wraz z programem do synchronicznego wyświetlania napisów, obsługujący CUE i timecode, pozwalający na wypuszczenie jednocześnie 3 sygnałów 1920x1080 pixeli przy 60Hz, w tym: 1. ekran sterujący; 2. sygnał główny do projektorów w formacie Pro-Res 4:4:2 bitrate ok 150Mb/s; 3. sygnał dla dyrygenta o niższym bitrate i jakości. Wymagana jest pojemność dysków dostępnych na materiały Zamawiającego nie mniejsza niż 500GB na każdym z serwerów. b. Oprogramowanie musi obsługiwać synchroniczne odtworzenie dwóch opisanych powyżej materiałów video oraz 8 ścieżek AUDIO monofonicznych. c. Zamawiający zapewni peryferia dźwiękowe do cyfrowego odbioru dźwięku: interfejsy audio MADI lub sterowniki do systemu DANTE. d. Wymagane jest zapewnienie kompletu peryferiów typu: myszki klawiatury, ekrany podglądowe itp. e. Na minimum tydzień przed koncertem zostanie w Krakowie zorganizowana próba działania całości systemu odtwarzania filmu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na niej całości oferowanego Systemu odtwarzania filmu wraz ekranami podglądowymi oraz jednego projektora. W trakcie próby wymagana jest obecność technika. Zamawiający zapewni peryferia audio wraz z konsoletą audio. 5. Zestaw na próby zewnętrzne: na potrzeby prób odbywających się w siedzibie NOSPR w Katowicach, wymagane jest zapewnienie zestawu składającego się z: a. pojedynczego serwera mediów: komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 3 lub równoważnym* obsługujący CUE i timecode, pozwalający na wypuszczenie jednocześnie 2 sygnałów 1920x1080 pixeli przy 60Hz, w tym ekran sterujący i sygnał dla dyrygenta. Wymagana jest pojemność dysków dostępnych na materiały Zamawiającego nie mniejsza niż 500GB na każdym z serwerów. Oprogramowanie musi obsługiwać synchroniczne odtworzenie dwóch opisanych powyżej materiałów video oraz 8 ścieżek AUDIO monofonicznych. Zamawiający zapewni peryferia dźwiękowe do cyfrowego odbioru dźwięku: interfejsy audio MADI lub sterowniki do systemu DANTE; b. ekranu podglądowego dla dyrygenta na statywie wraz ze statywem, nie mniejszy niż 20 i nie większy niż 24 połączony DVI-Fiber; c. dwóch ekranów podglądowych: ekranów plazmowych/lcd, każdy nie mniejszy niż 32 i nie większy niż 50, na statywach. Lokalizacja ustalona w trybie roboczym za sceną lub w przyległych korytarzach. 6. Zestaw kina zewnętrznego: a. kino zewnętrzne Ekran: profesjonalny ekran przednio-projekcyjny w formacie 16:9, o szerokości nie większej niż 7m, wyposażony w ramę z nogami pozwalającymi na ustawienie dolnej linii ekranu na wysokości min 1,5m. Zamówienie obejmuje zakotwienie ramy w celu stabilizacji; b. kino zewnętrzne Projektor: profesjonalny projektor DLP o mocy min ANSI lumen wraz z dedykowaną optyką pozwalającą na uzyskanie obrazu na ekranie z odległości ok 30m; c. komputer do odtwarzania filmu wyposażony w odtwarzacz DVD wraz z zewnętrznym interfejsem audio wydającym sygnał stereo po złączach XLR. Zamawiający zapewni namiot i podest pod projektor. 7. HARMONOGRAM prac montażowych związanych z koncertami w hali Tauron Arena Kraków (ul. Lema 7) w dniach 30 i 31 maja 2015 r. Harmonogram obejmuje wszystkie najważniejsze momenty montażu dla wszystkich ekip technicznych. a. Tauron Arena Kraków 29 maja 2015 r. Obszar sceny hali: 05:00-09:00 montaż ekranu 26 x 11 m oraz podwieszenie projektorów 09:00 14:00 montaż kratownic oświetlenia 14:00 18:00 montaż urządzeń i kablowanie 09:00 14:00 montaż nagłośnienia kolejno grono centralne i pozostałe

3 14:00 15:00 przerwa 15:00 16:00 transport sceny na miejsce docelowe 16:00 17:00 montaż schodów przed sceną 16:00 18:00 montaż wykładziny na scenie 18:00 19:00 rozstawienie pulpitów 20:00 22:00 omikrofonowanie orkiestry oraz soundcheck 18:00 22:00 montaż kamer i okablowania Nocne programowanie oświetlenia Obszar środka hali: 05:00 07:00 montaż projektorów 09:00 14:00 montaż kratownic i oświetlenia 14:00 15:00 przerwa 15:00 16:00 transport sceny na miejsce docelowe 16:00-18:00 montaż 4 gron delay 18:00 20:00 montaż krzeseł Tył hali: 8:00 14:00 montaż podestu scenicznego 18:00 20:00 montaż krzeseł Sektory c: 05:00 10:00 montaż kratownic 10:00 14:00 montaż oświetlenia 14:00 15:00 przerwa 15:00 20:00 dalszy montaż oświetlenia Parking za Tauron Areną Kraków: 16:00 19:00 montaż zestawu do kina zewnętrznego 19:00 gotowość 21:00 pokaz filmu Po zakończeniu pokazu demontaż 30 maja 2015 r. 10:00 13:00 próby z prowadzącymi i solistami 13:00 17:00 generalna próba w Arenie na galowo 18:00 gotowość do koncertu 20:00 koncert Po koncercie zmiana układu sceny na dzień następny W nocy programowanie oświetlenia 31 maja 2015 r. 11:00 12:00 ustawienie sceny 12:00 13:00 sound check 13:00 17:00 generalna próba w Arenie. 19:15 20:15 1 część koncertu 20:45 21:45 2 część koncertu Po koncercie demontaż. Kolejność demontażu zostanie ustalona w trybie roboczym z szefami ekip technicznych. Zakończenie wszystkich demontaży do godziny 10:00 w dniu 1 czerwca 2015 r. b. Siedziba NOSPR Katowice 30 maja 2015 r. 8:00 9:00 montaż 10:00 15:00 próby 16:00 zakończenie demontażu IV. Zestaw urządzeń niezbędnych do organizacji koncertów w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17) w dniach maja 2015 r. wraz z harmonogramem prac 1. Projektory B ICE S1: 2 szt. Główna projekcja: a. dwa sprzężone projektory multimedialne o rozdzielczości natywnej nie mniejszej niż FullHD 1920x1080 pixeli, o mocy nie mniejszej niż ANSI lumenów każdy, wraz z osprzętem i obiektywami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania większej ilości projektorów o niższej mocy projektory zostaną zlokalizowane w reżyserce; b. projektory muszą posiadać optykę umożliwiającą wyświetlenie pełnego obrazu w jakości FullHD na ekranach zapewnionych przez Zamawiającego przy odległości projektorów od ekranu nie mniejszej niż 35 m i nie większej niż 42 m. Na koncert w dniach 28, 30 i 31 maja 2015 r. zapewniony przez Zamawiającego będzie ekran o wymiarze 12x7m, na koncert w dniu 29 maja 2015 r. ekran o wymiarach 15x10m; c. przed montażem projektorów wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu protokołu d. wymagane jest aby lampy wszystkich projektorów były nowe.

4 Uwaga: konieczne jest zastosowanie kart warpingowych lub innego odpowiadającego systemu do zmiany geometrii obrazu hardware na potrzeby sprzężenia projekcji. 2. Ekrany do przedniej projekcji pionowe 3:4 2 szt.: a. profesjonalny ekran dedykowany do projekcji przedniej dla obrazu w formacie 3:4, wraz ramą samonośną oraz dwoma statywami; b. wymiary ekranu: powierzchnia projekcyjna nie mniejsza niż 2,5 x 3,5 m i nie większa niż 3 x 4 m; c. wymagane jest aby ekran był nieprzeźroczysty; d. ekran musi posiadać własne elementy konstrukcyjne (rama aluminiowa) w tym statyw do montażu ekranu. Zamówienie obejmuje obsługę dwóch projektorów Zamawiającego w celu projekcji na ekrany. W tym zapewnienie wszystkich kabli sygnałowych. 3. System multimedialny oraz urządzenia podające sygnał: zapewnienie urządzeń wraz z osprzętem niezbędnych do stworzenia systemu multimedialnego. Na system multimedialny składają się wszystkie niezbędne do realizacji zadań kable i peryferia oraz: a. Mikser wizji / procesor video ICE S1 pozwalający na: b. Monitor podglądowy: 2 szt. ekranów plazmowych/lcd, każdy nie mniejszy niż 32 i nie większy niż 50, na statywach. Lokalizacja ustalona w trybie roboczym za sceną lub w przyległych korytarzach. c. Monitor podglądowy dla dyrygenta - wraz ze statywem, nie mniejszy niż 20 i nie większy niż 24 połączony DVI-Fiber. 4. System odtwarzania filmu: dwa sprzężone serwery mediów ICE S1-1 komplet (główny i backup) wraz z peryferiami (matryce DVI ekrany podglądowe etc.): a. Komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 3.0 lub równoważnym* wraz z programem do synchronicznego wyświetlania napisów obsługujący CUE i timecode, pozwalający na wypuszczenie jednocześnie 3 sygnałów 1920x1080 pixeli przy 60Hz, w tym: 1. ekran sterujący; 2. sygnał główny do projektorów w formacie Pro-Res 4:4:2 bitrate ok 150Mb/s; 3. sygnał dla dyrygenta o niższym bitrate i jakości. Wymagana pojemność dysków dostępnych na materiały Zamawiającego nie mniej niż 500GB na każdym z serwerów. b. Oprogramowanie musi obsługiwać synchroniczne odtworzenie dwóch opisanych powyżej materiałów video oraz 8 ścieżek AUDIO monofonicznych. c. Zamawiający zapewni peryferia dźwiękowe do cyfrowego odbioru dźwięku: interfejsy audio MADI lub sterowniki do systemu DANTE. d. Wymagane jest zapewnienie kompletu peryferiów typu: myszki klawiatury, ekrany podglądowe itp. e. Na minimum tydzień przed koncertem zostanie w Krakowie zorganizowana próba działania całości systemu odtwarzania filmu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na niej całości oferowanego Systemu odtwarzania filmu wraz ekranami podglądowymi oraz jednego projektora. W trakcie próby wymagana jest obecność technika. Zamawiający zapewni peryferia audio wraz z konsoletą audio. 5. Zestaw na próby zewnętrzne - 2 szt.: na potrzeby prób odbywających się w Krakowie, wymagane jest zapewnienie zestawu składającego się z: a. pojedynczego serwera mediów: komputer (MAC lub PC) z oprogramowaniem QLAB 3 lub równoważnym* obsługujący CUE i timecode, pozwalający na wypuszczenie jednocześnie 2 sygnałów 1920x1080 pixeli przy 60Hz, w tym ekran sterujący, sygnał dla dyrygenta. Wymagana pojemność dysków dostępnych na materiały Zamawiającego nie mniej niż 500GB na każdym z serwerów. Oprogramowanie musi obsługiwać synchroniczne odtworzenie dwóch opisanych powyżej materiałów video oraz 8 ścieżek AUDIO monofonicznych. Zamawiający zapewni peryferia dźwiękowe do cyfrowego odbioru dźwięku: interfejsy audio MADI lub sterowniki do systemu DANTE. b. ekranu podglądowego dla dyrygenta na statywie wraz ze statywem, nie mniejszego niż 20 i nie większego niż 24 połączony DVI-Fiber. 6. HARMONOGRAM prac montażowych związanych z koncertami w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17) w dniach maja 2015 r. a. Próby w Krakowie lokalizacja zostanie ustalona w trybie roboczym maja 2015 r. 9:00 19:00 próby z zestawem do prób zewnętrznych zgodnie z pkt 5 (jeden zestaw) b. Centrum Kongresowe ICE Kraków Sala S1 28 maja 2015 r. 6:00 rozpoczęcie montażu 12:00 gotowość W ciągu dnia próby 19:00 koncert

5 Po koncercie demontaż ekranów wykonawcy, zmiana ekranu Zamawiającego Nocne programowanie wizualizacji i oświetlenia 29 maja 2015 r. 8:00 gotowość do koncertu W ciągu dnia próby 20:00 koncert Po koncercie zmiana ekranu Zamawiajacego Nocne programowanie wizualizacji i oświetlenia 30 maja 2015 r. 8:00 gotowość do próby 12:00 koncert Po koncercie próby techniczne koncertu na dzień następny Nocne programowanie wizualizacji i oświetlenia 31 maja 2015 r. 9:00 14:00 próby 15:00 pokaz filmu Po koncercie demontaż 22:00 zakończenie demontaży V. Zestaw urządzeń na potrzeby koncertu w Centrum w siedzibie NOSPR w Katowicach w dniu 29 maja 2015 r wraz z harmonogramem 1. Projektory C NOSPR - 2 szt. Główna projekcja: a. dwa sprzężone projektory multimedialne o rozdzielczości natywnej nie mniejszej niż FullHD 1920x1080 pixeli, o mocy nie mniejszej niż ANSI lumenów, wraz z osprzętem i obiektywami. Wymagany tryb cichy <55 db. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania większej ilości projektorów o niższej mocy; b. projektory muszą posiadać optykę umożliwiającą wyświetlenie pełnego obrazu w jakości FullHD na ekranie zapewnionym przez wykonawcę przy odległości projektora od ekranu nie mniejszej niż 28m i nie większej niż 45 m; c. przed montażem projektorów wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu protokołu d. wymagane jest aby lampy projektorów były nowe. 2. Ekran dla projektorów NOSPR - 1 szt.: a. profesjonalny ekran dedykowany do projekcji przedniej dla obrazu w formacie 16:9; b. wymiary ekranu: szerokość nie mniejsza niż 11 m i nie większa niż 12,5 m; c. wymagane jest aby ekran był nieprzeźroczysty; d. ekran musi posiadać elementy konstrukcyjne wraz z wyciągarkami, przy czym wymagane jest zapewnienie zawiesi do ekranu do sztankietu lokalnego. 3. System multimedialny oraz urządzenia podające sygnał: wykonawca zobowiązany jest zapewnienić urządzenia wraz z osprzętem niezbędne do stworzenia systemu multimedialnego. Na system multimedialny składają się wszystkie niezbędne do realizacji zadań kable i peryferia oraz następujące urządzenia: a. Mikser wizji / procesor video NOSPR pozwalający na: b. Komputer do odtwarzania materiałów video 4. HARMONOGRAM prac montażowych związanych z koncertami w siedzibie NOSPR w Katowicach w dniu 29 maja 2015 r. Siedziba NOSPR w Katowicach: 29 maja 2015 r. 7:00 początek montażu 11:00 gotowość Próby 20:00 koncert Po koncercie demontaż VI. Zestaw urządzeń na potrzeby koncertu w Kinie Kijów (Kraków, al. Zygmunta Krasińskiego 34) w dniu 27 maja 2015 r. wraz z harmonogramem 1. Projektory D KIJÓW - 1 szt. Główna projekcja: a. projektor multimedialny o rozdzielczości natywnej nie mniejszej niż FullHD 1920x1080 pixeli, o mocy nie mniejszej niż ANSI lumenów, wraz z osprzętem i obiektywami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania większej ilości projektorów o niższej mocy;

6 b. projektor musi posiadać optykę umożliwiającą wyświetlenie pełnego obrazu w jakości FullHD o szerokości 12m i wysokości 7m przy odległości projektora od ekranu nie mniejszej niż 28m i nie większej niż 35 m; c. zamówienie obejmuje obsługę projektora kinowego wraz z podziałem sygnału między projektor wynajmującego oraz projektor kinowy. d. przed montażem projektorów wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu protokołu e. wymagane jest aby lampa projektora były nowa. 2. System multimedialny oraz urządzenia podające sygnał: wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenia wraz z osprzętem niezbędnym do stworzenia systemu multimedialnego. Na system multimedialny składają się wszystkie niezbędne do realizacji zadań kable i peryferia oraz mikser wizji / procesor video Kijów pozwalający na: 3. HARMONOGRAM prac montażowych związanych z koncertami w Kinie Kijów (Kraków, al. Zygmunta Krasińskiego 34) w dniu 27 maja 2015 r. 25 maja 2015 r. 8:00 16:00 montaż konstrukcji 16:00 przyjazd agregatów 16:00 23:00 montaż oświetlenia i nagłośnienia oraz montaż siatek 23:00 24:00 kalibracja projektorów Nocne programowanie oświetlenia i wizualizacji. 26 maja 2015 r. 8:00 12:00 montaż realizacji kamerowej Całodzienne próby Nocne programowanie oświetlenia i multimediów 27 maja 2015 r. 10:00 15:00 próba generalna 20:00 21:30 koncert Po koncercie demontaż 28 maja 2015 r. 8:00 zakończenie demontażu przez wszystkie ekipy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 5 do SIWZ WYNAJEM URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH NA POTRZEBY KONCERTÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH 11. FESTIWALU SACRUM PROFANUM, PROJEKTU POLISH ICONS 2. LUTOSŁAWSKI ORAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego oraz multimedialnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\anawrocka\Pulpit\PORTAL\PRZETARGI\20-iluzjo...

file://c:\documents and Settings\anawrocka\Pulpit\PORTAL\PRZETARGI\20-iluzjo... Strona 1 z 5 Warszawa: DOSTAWA I MONTAŻ PROJEKTORA WRAZ Z OSPRZĘTEM ORAZ SYSTEMU AUDIO DO KINA ILUZJON W WARSZAWIE. Numer ogłoszenia: 215142-2008; data zamieszczenia: 05.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Załącznik do umowy nr I. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Projekcję wielkoformatową na budynku Sukiennic* (środkowa część) oraz w 7 arkadach (3 środkowe i po 2 po bokach) w terminach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wynajem, montaż i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych podczas Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY

... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr do SIWZ formularz ofertowy......... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY. Przystępując do przetargu nieograniczonego pod

Bardziej szczegółowo

Cennik wypożyczeń sprzętu konferencyjnego i multimedialnego. Podane ceny są cenami netto

Cennik wypożyczeń sprzętu konferencyjnego i multimedialnego. Podane ceny są cenami netto Cennik wypożyczeń sprzętu konferencyjnego i multimedialnego Podane ceny są cenami netto Cennik ważny od 1 lipca 2012 I. PROJEKTORY MULTIMEDIALNE 1. Projektor multimedialny dużej mocy 3xDLP (10 600 ANSI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ:

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ: Kraków 15 marca 2016 Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert dotyczy: przetargu o nazwie: dostawę sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa, nr ogłoszenia 2016/S 035-055934 Działając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Załącznik nr 1.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Część 2 - dostawa projektorów

Bardziej szczegółowo

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79"

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79 Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 50 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego ZOK.042.1.6.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego Załącznik Nr 4 Lp. NAZWA TOWARU OPIS TOWARU Ilość sztuk/ zestawów 1 Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kraków: Dostawa i montaż projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Numer ogłoszenia: 199737-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in. Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.: PROJEKT- System nagłośnienia Sali Głównej wraz z aktualizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE L.P SYMBOL NAZWA ILOŚĆ 1 MM Monitory Multimedialne 12 2 IK1 Info kiosk typ 1 6 3 IK2 Info kiosk typ 2 3 4 EL Moduły (kabinety)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską w parafii. Funkcje systemu - wyświetlanie tekstów pieśni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań technicznych

Specyfikacja wymagań technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Spis treści: Część I Dostawa radioodtwarzaczy 1. Radioodtwarzacz przenośny 16 szt. radio cyfrowe FM, odtwarzanie płyt CD i CD-RW w formacie CD-Audio, odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup sprzętu multimedialnego, w ramach Zadania nr 1 : Utworzenie 2 nowych grup przedszkolnych dla 48 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 Dostawa 6 zestawów interaktywnych w ramach projektu pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego A. Zestaw

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ. Część I (dla Wydziału Mechanicznego)

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ. Część I (dla Wydziału Mechanicznego) Załącznik Nr 6. do SIWZ Część I (dla Wydziału Mechanicznego) L.P Asortyment Specyfikacja Ilość I SALA 228, 202, 2 Technologia LCD Jasność min 4000 lumenów Rozdzielczość WXGA (280x800) Kontrast min 000:

Bardziej szczegółowo

NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK

NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK 1 Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wynajem, montaż, obsługa i demontaż sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji oświetlenia koncertów, które odbędą się w ramach 8. Festiwalu Misteria

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu: Współpraca się opłaca ; Umowa nr UDA-POKL /11-00 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu: Współpraca się opłaca ; Umowa nr UDA-POKL /11-00 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dn. 01/03/2012 Zapytanie ofertowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30200000-1Urządzenia komputerowe dotyczące dostawy zestawu multimedialnego (laptop + projektor ze stolikiem projekcyjnym + kamera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik A I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Załącznik A I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane 1 Dostawy

Bardziej szczegółowo

EKRANY DIODOWE (TELEBIMY)

EKRANY DIODOWE (TELEBIMY) EKRANY DIODOWE (TELEBIMY) Posiadamy wysokiej jakości ekrany diodowe do zastosowań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, o najwyższej rozdzielczości dostępnej na polskim rynku multimediów. Modułowa

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto PRZEDMIAR TECHNOLOGIE SCENICZNE DK DRZEWICA ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁ APARATURA DO PROJEKCJI CYFROWYCH 2D SYSTEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO DOLBY ZESPÓŁ EKRANOWY SALA WIDOWISKOWA - NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE SALA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacja sprzętowa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja sprzętowa 1. Telewizor LCD 1 szt. 42 calowy telewizor LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 Podstawowe informacje Załączone wyposażenie Gwarancja Pilot Minimum

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 załącznik nr 2 do SIWZ..., dn....... (pieczątka wykonawcy) Nr postępowania:zp/333/050/d/10 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 Przedmiot zamówienia liczba, jednostka miary cena jednostkowa (zł netto)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A B C D E F G H I L.p. Producent Symbol/model Opis skrócony Ilość Jedn. cena jedn. netto cena jedn. brutto

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Pozycja A - Wyposażenie dla kierunku Psychologia. Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mokpiastow.pl Piastów: Dostawa i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych poprawiającego możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 3 Załącznik 1c Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 3 Oznaczenie sprawy W7/2014/Rewit/8 Kod/Nazwa: WT-08-1 Projektor wideo, podsufitowy wersja 1 Opis: Projektor projekcyjny. Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Urządzenia Ilość K1.01 Hol K1.02F Geyer K1.02E Maszyna parowa

Pomieszczenie Urządzenia Ilość K1.01 Hol K1.02F Geyer K1.02E Maszyna parowa Pomieszczenie nr Urządzenia Ilość K1.01 Hol 1 1.1.1. Interaktywne podłoże 1 1.1.2. Projektor 1 1.1.3. Obiektyw 1 1.1.4. Uchwyt do montażu projektora wraz z obudową 1 1.1.5. Interaktywny Kiosk Multitouch

Bardziej szczegółowo

Złącza zewnętrzne Min. 3 x USB, w tym min. 1 x USB 3.0 Ethernet 10/100/1000, RJ45; karta zintegrowana z płytą główną, Interfejs WiFi 802.

Złącza zewnętrzne Min. 3 x USB, w tym min. 1 x USB 3.0 Ethernet 10/100/1000, RJ45; karta zintegrowana z płytą główną, Interfejs WiFi 802. IPPR.271.10.2016 Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Latowicz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 24 szt. (dotyczy laptopów

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Tabela 1. Komputer stacjonarny, szt. 3 Lp. Typ urządzenia Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 30 000,00 EURO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup nagród rzeczowych na potrzeby Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności

Bardziej szczegółowo

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2 Kraków, [ 16 marca ]2016 Zestaw pytań nr 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 4/16, pod nazwą: dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁACZNIK NR 1 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Michal Rovner Trójkanałowa instalacja wideo z dźwiękiem projekcja na ściany nośne w przestrzeni wystawy. Lewy kanał: wys. 717 cm, szer. 1284 cm. Środkowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać:

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać: Sprawa Nr RAP.272.21.2014 Załącznik Nr 6a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIU KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Dęblin, czerwiec 2015

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIU KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Dęblin, czerwiec 2015 WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIU KONCERTU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Dęblin, czerwiec 2015 Niniejszy dokument zawiera minimalne potrzeby techniczne umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 2/2016. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY. pomiędzy:

Nr zapytania 2/2016. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY. pomiędzy: Nr zapytania 2/2016 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY pomiędzy: Fundacją TUMULT z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje: Urządzenia systemu nagłośnienia muszą tworzyć jednorodny system nie dopuszcza się stosowania zestawów głośnikowych pochodzących od różnych producentów.

Bardziej szczegółowo

Komputer PC typ 2 20 sztuk

Komputer PC typ 2 20 sztuk ZADANIE nr 1 Komputer PC typ 1 20 sztuk Parametr Wartości wymagane Typ Komputer stacjonarny biznesowy Załącznik nr 7 do SIWZ DT.270.2.3.2015 Zastosowanie Do uruchamiania aplikacji biurowych ( edytory tekstu,

Bardziej szczegółowo

Kabaret Neo Nówka z zespołem Żarówki "Pielgrzymka do miejsc śmiesznych" v.2/2013

Kabaret Neo Nówka z zespołem Żarówki Pielgrzymka do miejsc śmiesznych v.2/2013 Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość Jm Nr referencyjny Producent Cena netto [ zł]

Lp. Nazwa Ilość Jm Nr referencyjny Producent Cena netto [ zł] TABELA ELEMENTÓW WYNAGRODZENIA DO POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA: DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE "LABORATORIUM SYMULACJI NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH I DOKUMENTACJI FILMOWEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Komputer PC 6 podstawowe/ 24 opcje

Komputer PC 6 podstawowe/ 24 opcje ZADANIE nr 1 Komputer PC 6 podstawowe/ 24 opcje Załącznik nr 7 do SIWZ DT.270.2.4.2016 Parametr Typ Wartości wymagane Komputer stacjonarny biznesowy Zastosowanie Wydajność obliczeniowa Oprogramowanie Pamięć

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej data zamieszczenia: 18/09/2015

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej data zamieszczenia: 18/09/2015 OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU usługa z zakresu działalności kulturalnej data zamieszczenia: 18/09/2015 Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. Zawiadomienie o wniesionym proteście

Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. Zawiadomienie o wniesionym proteście Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. OG 3431/VII/07 Zawiadomienie o wniesionym proteście Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PAKIET II

Wrocław, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PAKIET II Wrocław, dnia 07.11.2014r. Ldz. 436/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PAKIET II Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Katalog powierzchni projekcyjnych

Katalog powierzchni projekcyjnych Katalog powierzchni projekcyjnych 2007 Indeks VisionWhite str. 5 VisionWhitePro str. 7 VisionGrey str. 9 VisionAcoustik str. 11 VisionRear str. 13 VisionFold str. 15 VisionFoldRear str. 17 VisionWhite

Bardziej szczegółowo

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość

nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nr katalogowy/ okres gwarancji ilość Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/75/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 tablet o parametrach podanych w załączniku 1 tablet multimedialny - opis w załączniku nr 1a

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: 5-pin XLR-M (IN); 5-pin XLR-F (OUT) Kąt świecenia 16 35

Sterowanie: 5-pin XLR-M (IN); 5-pin XLR-F (OUT) Kąt świecenia 16 35 Załącznik do umowy nr GK.272..2016 z dnia...2016r. Reflektor LED RGBW zoom 7x15W 12 kompletów Rodzaj źródła 7 x LED Quadro-color RGBW minimum 50000h pracy 105 W Złącza Zasilanie: powercon in and out Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż wyposażenia sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż wyposażenia sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej Pieczęć Wykonawcy Wzór Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt.

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Ogłoszenia 007/LA/AŚ/204 Zestaw nr I: szt. - RE Bełchatów Opis przedmiotu zamówienia LP. 2 3 Elementy zestawu Projektor multimedialny EPSON EH-TW600 wraz z dopasowaną torbą / walizką, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem Lp. Nazwa Specyfikacja Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/17/2015-489 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 31.08.2015 r. Dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres do

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres  do Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/032/2010 Zadanie nr Nazwa zadania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis zadania 1 Dostawa projektorów multimedialnych i przenośnych tablic interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia. Wymagania techniczne

Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia. Wymagania techniczne Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia Wymagania techniczne Niniejszy dokument zawiera minimalne wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia akceptowalnej jakości widowiska.

Bardziej szczegółowo

Mitsubishi Electric MEGA MUSIC. Projektory rozdzielczości SVGA. Projektory rozdzielczości XGA. EX240U Projektor przenośny

Mitsubishi Electric MEGA MUSIC. Projektory rozdzielczości SVGA. Projektory rozdzielczości XGA. EX240U Projektor przenośny Projektory rozdzielczości SVGA 13666 ES200U Projektor przenośny 1 980 PLN Projektor mobilny klasy podstawowej o rozdzielczości SVGA 800 x 600 i kontraście 2000:1. ES200U dostarcza obraz o doskonalej ostrości

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów montażu mobilnego dla reporterów i korespondentów TVP polegająca na: - wykonaniu niezbędnych dostaw

Bardziej szczegółowo

Nie musisz zaciemniać pomieszczenia, by prowadzić prezentację lub obejrzeć swój

Nie musisz zaciemniać pomieszczenia, by prowadzić prezentację lub obejrzeć swój PROJEKTOR MULTIMEDIALNY EPSON EB-S92 Epson EB-S92 to : Połączenie przystępnej ceny, niewielkiej wagi i ogromnej funkcjonalności sprawia, że to idealny projektor dla biura i domu. Nie musisz zaciemniać

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo