Jak Limango Polska wykorzystuje potencjał analityki internetowej do rozwijania biznesu? "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak Limango Polska wykorzystuje potencjał analityki internetowej do rozwijania biznesu? ""

Transkrypt

1 Historia naszego Klienta Jak Limango Polska wykorzystuje potencjał analityki internetowej do rozwijania biznesu? Jak sprawić, żeby analityka internetowa nadążyła za szybko rosnącym, nieustannie zmieniającym się biznesem e-commerce i przynosiła wymierne zyski? To pytanie jakiś czas temu zadał sobie zespół limango.pl. Odpowiedzią jest wdrożenie procesów i narzędzi analityki internetowej, które odpowiadają na konkretne potrzeby biznesu. Pierwszym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju kompetencji analityki biznesowej było zaproszenie do współpracy w 2013 roku firmy Conversion. Postanowiliśmy, że chcemy osiągnąć stan, w którym zamiast mówić, że sprzedaliśmy wczoraj 200 par butów dziecięcych, będziemy mogli powiedzieć, że sprzedamy pojutrze do południa 200 par butów dziecięcych w Warszawie. Przez ostatnie dwa lata dokonaliśmy ogromnego postępu w zakresie analityki, lecz zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze dużo pracy mówi Martin Solarski, CEO Limango Polska. W tym case study limango.pl dzieli się z Wami zdobytą wiedzą. Przeczytacie, w jaki sposób jeden z największych klubów zakupowych czerpie korzyści z ogromnego potencjału analityki internetowej. Przedstawiamy 5 wyzwań analityki internetowej, którym ostatnio stawił czoło zespół limango.pl. Wyzwanie I: POPRAWNOŚĆ DANYCH Podstawą analiz są poprawne dane. Tylko w oparciu o nie można wyciągać poprawne wnioski. Bardzo często zdarza się, że organizacje inwestują zasoby w tworzenie coraz bardziej zaawansowanych raportów, zapominając o sprawdzaniu jakości gromadzonych danych. Zaraz po utworzeniu jednostki odpowiedzialnej za analitykę internetową w limango.pl rozpoczął się audyt jakości zbieranych danych. Objął on kluczowe dane pochodzące z całego procesu zakupowego użytkownika od momentu logowania się w sklepie, przez składanie zamówienia, aż po jego realizację i dane finansowe. Wymagało to ścisłej współpracy analityki nie tylko z działem IT, lecz także z działami marketingu, sourcingu (zakupów), logistyki i księgowości oraz konsultacji z zarządem. Audyt rozpoczęliśmy od końca lejka konwersji, czyli od zapewnienia poprawności danych transakcyjnych. Musieliśmy zrewidować niektóre rozwiązania technologiczne związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych oraz uściślić nasze definicje. Badając poprawność danych, napotykaliśmy też przeszkody, które stały się inspiracją dla późniejszych wdrożeń usprawniających konwersję w naszym sklepie. Poprawiliśmy m.in. obsługę porzuconych zamówień, a w testach zaobserwowaliśmy nawet 50-procentowe wzrosty współczynnika konwersji mówi Konrad Wojciechowski, Senior Business Analyst w Limango Polska. W SKRÓCIE Limango Polska to internetowy klub zakupowy oraz outlet dla kobiet i młodych rodzin, Limango Polska oferuje produkty renomowanych marek - czasami nawet do 80% taniej. Witryna: htp://www.limango.pl Branża: e-commerce Cel współpracy Celem projektu była budowa analityki internetowej w Limango Polska poprzez rozwój w trzech strategicznych obszarach: instalacji narzędzi, projektowaniu procesów oraz budowie kompetencji analitycznych Końcowe rezultaty 1. Zapewnienie wysokiej jakości, poprawności i kompletności danych, które pozwalają podejmować skuteczne decyzje biznesowe 2. Stworzenie samodzielnego działu Analityki w organizacji, w dużym stopniu niezależnego od działu IT 3. Usprawnienie wdrożeń i wygenerowanie oszczędności dzięki usystematyzowaniu procesów biznesowych m.in. w zakresie współpracy z działem IT 4. Uruchomienie procesu ciągłego mierzenia sukcesu, między innymi dzięki wykorzystaniu kokpitów menedżerskich i integracji danych z różnych źródeł 5. Reagowanie na zmiany w biznesie, dzięki zapewnieniu śledzenia pomiędzy klubem zakupowym limango.pl oraz outlet.limango.pl Przykładem funkcjonalności, która znacząco poprawiła współczynnik konwersji na limango.pl, jest toplayer, który przypomina użytkownikom o niedokończonej płatności za złożone zamówienie. Pierwszym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju kompetencji analityki biznesowej było zaproszenie do współpracy w 2013 roku firmy Conversion. Postanowiliśmy, że chcemy osiągnąć stan, w którym zamiast mówić, że sprzedaliśmy wczoraj 200 par butów dziecięcych, będziemy mogli powiedzieć, że sprzedamy pojutrze do południa 200 par butów dziecięcych w Warszawie. Przez ostatnie dwa lata dokonaliśmy ogromnego postępu w zakresie analityki, lecz zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze dużo pracy Martin Solarski CEO Limango Polska Rzymowskiego 31, Warszawa

2 Solidny audyt poprawności i użyteczności danych dotyczył również danych clickstreamowych zbieranych w Google Analytics. Aby zapewnić poprawność danych, limango systematycznie przeprowadza audyty konfiguracji Google Analytics, mające na celu identyfikację błędów. Nawet jeżeli zgodność nie jest stuprocentowa (taki poziom pozostaje właściwie nieosiągalny dla Google Analytics), ważne, aby zadbać o idealne odwzorowanie zmienności danych dzięki temu wnioski na nich oparte będą rzetelne. Poprawność gromadzonych danych to podstawa dla limango.pl. W tym momencie jesteśmy pewni, że wyniki naszych analiz prowadzonych w oparciu o Google Analytics są rzetelne odchylenie danych transakcyjnych w Google Analytics względem CRM-u wynosi ok. 4%, a zmienność transakcji jest wyjaśniana w ok. 99% dodaje Konrad Wojciechowski. Wykres porównujący liczbę transakcji rejestrowaną przez Universal Analytics z faktyczną liczbą transakcji pochodzącą z CRM. Limango.pl skorzystało też z migracji konta z klasycznego Analyticsa do Universal Analytics zaraz po wyjściu tego drugiego z tzw. bety. Jednym z wielu powodów migracji było zwiększenie poprawności danych. Dzięki korzystaniu z deduplikacji użytkowników przy włączonej opcji ClientID w Universal Analytics mamy pełniejszą wiedzę o zachowaniach klientów korzystających z różnych urządzeń oraz rzetelną liczbę unikalnych użytkowników, niezależną od ciasteczek. Wdrożenie Universal Analytics przyczyniło się również do poprawy odwzorowania danych transakcyjnych przez Google Analytics mówi Konrad Wojciechowski. Wyzwanie II: SAMODZIELNA ANALITYKA W biznesie e-commerce większość podejmowanych decyzji generuje pracę dla działu IT, co czyni z niego wąskie gardło, a czas pracy IT staje się zasobem, o który zabiegają niemal wszyscy. Dotychczas praca analityków również była w dużym stopniu zależna od działu IT. Każda linijka kodu musiała być wdrażana przez webmasterów. W efekcie uruchomienie prostej ankiety czy implementacja nowego zdarzenia urastały do rangi ticketa, który czekał w kolejce w dziale IT. Stanowiło to nie tylko obciążenie dla działu IT, lecz także wpływało negatywnie na pracę analityków. Utrzymanie po stronie IT rozmaitych kodów trackingowych w często zmieniającej się aplikacji internetowej było trudne i generowało coraz częstsze problemy. Zdarzały się przerwy w zbieraniu danych, a czas reakcji i proces naprawy błędu były zbyt długie i angażowały zbyt wiele osób. Sam nadzór analityków nad integracją skryptów analitycznych okazał się niewystarczający i pojawiła się potrzeba opracowania narzędzia, które umożliwi samodzielne wdrażanie skryptów przez analityków. Tutaj rozwiązaniem problemu okazało się wdrożenie Google Tag Managera. Wdrożenie przeprowadził dział analityki limango.pl. Zaprojektowano DataLayer oraz skalowalną instalację. Ważnym etapem była migracja skryptów odpowiadających za zbieranie danych w Google Analytics w taki sposób, aby można było dysponować nimi z poziomu Google Tag Managera. Teraz część pracy IT przejęli analitycy Rzymowskiego 31, Warszawa

3 Po spełnieniu tych dwóch kluczowych założeń Google Tag Manger udowodnił swoją przydatność w wielu innych rozwiązaniach. Dzięki możliwości uruchamiania dowolnego kodu HTML lub JavaScript na dowolnej stronie limango.pl w bardzo łatwy sposób zostały wdrożone rozwiązania zwiększające interakcję z klientem, np. miniankiety zbierające opinie i oceny, overlaye promocyjne, a w ostatnim czasie także czat. Wszystko to powstało bez konieczności angażowania działu IT. Wyzwanie III: USPRAWNIENIE PROCESU WDROŻEŃ Utrzymanie szybkiego rozwoju firmy wymagało zaangażowania analityka także w optymalizację procesów biznesowych. IT jest wąskim gardłem procesu wdrożeń i potrzebne było usprawnienie oraz usystematyzowanie całego procesu. Pierwszym etapem procesu zarządza analityk biznesowy, który stał się osobą odpowiedzialną za projekty trafiające do IT. Określa on priorytet projektów na podstawie oczekiwanego wpływu projektu na biznes, mierzonego za pomocą ustalonych KPI (key performance indicators) oraz na podstawie oceny czasochłonności projektu, uzyskanej od IT operations managera. Takie podejście umożliwia upewnienie się, że cel projektu jest zgodny z koncepcją SMART, czyli że jest jasny, mierzalny, osiągalny, dostosowany i określony w czasie. Analityk biznesowy jest niejako filtrem pomysłów motywuje właścicieli projektów do jasnego ich precyzowania, szczegółowego specyfikowania i rozpatrywania wszelkich możliwych wariantów. Fakt, że analityk ich w tym nie wyręcza, tylko wspiera, sprawia, że świadomość dbania o jakość w limango.pl jest obecna już od samego początku procesu. Dzięki temu niejasne lub słabo uzasadnione pomysły odpadają, jeszcze zanim do nas trafią mówi Paweł Ożga, IT Operations Manager w Limango Polska. IT otrzymuje zestaw priorytetów, z którego wciągane są kolejno zadania do developmentu. W tym miejscu zarządzanie nad nimi przejmuje IT, a wdrożenia są odtąd planowane w oparciu o metodyki zwinne (agile). Analityk biznesowy pomaga w testach wdrożeń wymagających jego specjalistycznej wiedzy oraz ustala, wraz z właścicielem projektu, mierniki sukcesu. Proponuje też metodę oceny niekiedy jest to test A/B, innym razem analiza pre-post. Ostatecznie przeprowadzany jest test i/lub analiza, w wyniku których określa się, czy KPI projektu został osiągnięty. Wyzwanie IV: MIERZENIE SUKCESU Jednym z największych wyzwań działu analityki jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb informacyjnych wszystkich interesariuszy. W limango.pl są nimi zarząd, managerowie oraz specjaliści ze wszystkich działów. Dział marketingu w limango.pl przeprowadza dużą część analiz samodzielnie i wie, jak korzystać z danych dlatego też rozwiązaniem problemu połączenia analityki i marketingu jest nie tyle samo budowanie świadomości potrzeby korzystania z danych, ile podpowiadanie rozwiązań, które pozwolą na efektywne i samodzielne korzystanie z danych. Pierwsze moje wrażenie po dołączeniu do zespołu limango.pl było takie, że panuje tu chyba niezaspokojony głód danych. To świetne i wymagające środowisko pracy dla analityka. Wymaga ono wsparcia w postaci dostarczania w przystępny sposób odpowiednio celowanych metryk i systematyzowaniu ich zgodnie z płynącą z nich wiedzą. Bezrefleksyjne dostarczanie wszystkich danych doprowadziłoby do przytłoczenia ich ilością i zaciemnienia obrazu kluczowych zjawisk stwierdza Konrad Wojciechowski. Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie dedykowanych dashboardów, które pokazują metryki szczególnie istotne dla marketerów: źródła ruchu, koszty kampanii, konwersje na cel. Dashboardy są tworzone zarówno na podstawie danych z Google Analytics, jak i twardych danych sprzedażowych z CRM. Naszym celem jest usamodzielnienie działów i osób w podejmowaniu decyzji w oparciu o dane. Już w tym momencie nasi marketerzy w dużym stopniu podejmują najważniejsze decyzje na podstawie konkretnych raportów, jednak nowe dane i możliwości analiz pozwolą nam jeszcze lepiej alokować budżet marketingowy i efektywniej prowadzić kampanie wyjaśnia Dawid Pytowski, Marketing Team Leader Rzymowskiego 31, Warszawa

4 Fragment dashboardu mierzącego postęp w realizacji celów finansowych Do mierzenia efektów wysiłków marketingowych często nie wystarczają dane z Google Analytics konieczne jest wówczas wdrażanie innych kodów śledzących. Przykładem mogą być trackery sieci afiliacyjnych, remarketingowych, newsletterów czy filmów osadzonych na stronie. Google Tag Manager pozwolił na dodawanie i modyfikowanie dowolnych skryptów bez konieczności zmian w kodzie strony pozwoliło to ominąć proces wdrożeń IT. Dzięki temu wyżej wymienione trackery lub proste ankiety czy narzędzia do tworzenia heatmap pojawiają się na stronie znacznie szybciej. W tym momencie z prośbą o wdrożenie kodów mierzących skuteczność afiliacji zwracamy się do analityka, co znacznie przyśpiesza ten proces. Wdrożenie Google Tag Managera usprawniło pracę działu marketingu i otworzyło nas na nowe możliwości mówi Dawid Pytowski. W organizacji, która bazuje na twardych danych sprzedażowych, wyzwaniem jest także przekonanie się do korzystania z danych Google Analytics, które nie są w 100% rzetelne (chociażby w wyniku próbkowania). Ważne, aby zbudować świadomość w organizacji, że analizy mają prowadzić do wniosków, dane natomiast służą do obserwacji zachowań i trendów. Aby połączyć te dwa światy: twardych danych z CRM oraz danych z Google Analytics, wykorzystujemy wymiary i zmienne niestandardowe, które pozwalają na integrację i zasilenie Google Analytics zewnętrznymi źródłami danych. Możemy tworzyć niestandardowe raporty, pozwalające na analizę metryk, które nie są zwyczajowo uwzględniane w Google Analytics dodaje Konrad Wojciechowski. Fragment dashboardu zarządczego Rzymowskiego 31, Warszawa

5 Universal Analytics pozwala stworzyć do 20 niestandardowych wymiarów (klasyczny Analytics umożliwiał wykorzystanie 5 zmiennych niestandardowych). To daje dużo większe możliwości. Fragment DataLayer przekazującego zmienne z CRM do Google Tag Managera. Google Tag Manager może te zmienne przekazać do Google Analytics bezpośrednio lub po wcześniejszym odkodowaniu. Ostatecznie zmienne z CRM muszą zostać dodane w Google Analytics pod odpowiednimi indeksami, a każda zmienna musi mieć przypisany poziom: User, Session, Hit bądź Product Rzymowskiego 31, Warszawa

6 Wyzwanie V: REAGOWANIE NA ZMIANY W BIZNESIE Brak ciągłości śledzenia pomiędzy domenami limango.pl oraz limango-outlet.pl W maju ubiegłego roku serwis limango.pl uruchomił dodatkowy sklep, bazujący na innym modelu niż dotychczasowy. Do klubu zakupowego dostępnego jedynie dla zarejestrowanych członków dołączył limango-outlet.pl sklep internetowy z korzystnymi cenami dostępny dla każdego. Limango Outlet powstał w osobnej domenie niż klub zakupowy. Automatyczne ustawienia Google Analytics nie pozwalają jednemu trackerowi na śledzenie innych domen, co oznacza, że dla każdej domeny tworzony jest osobny pakiet ciasteczek. Uniemożliwiało to śledzenie Limango Polska jako całości. Brak odpowiedniego ustawienia śledzenia międzydomenowego mógłby skutkować tym, że użytkownikom, którzy trafiali do Limango Outlet ze strony klubu zakupowego, Google Analytics domyślnie przypisywałby jako źródło referral tak jak gdyby wchodzili do serwisu np. poprzez linki z wp.pl czy Onetu. Wówczas dane na temat zachowania użytkowników nie byłyby pełne. Przerwane śledzenie w obrębie dwóch serwisów nie pozwalałoby także na odpowiednie mierzenie realizacji kluczowych wskaźników wydajności, które ustalone są nie tylko dla poszczególnych sklepów, ale przede wszystkim dla całego biznesu limango.pl. Przejściowa konfiguracja zakładała istnienie trzech kont Analytics: dwóch osobnych dla domen limango.pl i limango-outlet.pl oraz jednego konta zbiorczego dla wszystkich domen. po walidacji danych zakończonej sukcesem konto zbiorcze przejęło rolę głównego trackera, a Limango Polska może dziś mierzyć swój biznes jako całość lub dla poszczególnych sklepów, w zależności od filtrów zdefiniowanych w konkretnym widoku. Tag Universal Analytics w Google Tag Managerze z ustawioną funkcjonalnością śledzenia międzydomenowego Rzymowskiego 31, Warszawa

7 Po kliknięciu w link prowadzący do innej domeny sesja Analytics jest przekazywana za pomocą dodatkowego parametru _ga w URL-u. PRACA U PODSTAW Jak widać, limango.pl stosuje zaawansowane rozwiązania i korzysta z potencjału analityki internetowej, by systematycznie zwiększać zyski swojego biznesu. Jednak to wszystko nie byłoby możliwe bez pracy nad zbudowaniem kultury analitycznej w organizacji. Analityka internetowa to nie tylko narzędzia to przede wszystkim dobrze wykształcone procesy oraz kompetentny zespół. Tylko umiejętne połączenie tych trzech elementów pozwala na prowadzenie rzetelnych analiz, wyciąganie wniosków, a w rezultacie stworzenie organizacji, która podejmuje kluczowe decyzje na podstawie danych. Limango.pl rozpoczęło pracę nad wdrożeniem analityki internetowej w 2013 roku. W budowaniu struktur analitycznych wsparcia udzielił zespół Conversion. Celem projektu było zbudowanie analityki internetowej w organizacji i wyznaczenie kierunków jej rozwoju. Projekt, prowadzony przez Mateusza Dałka, trwał rok. Przez 6 miesięcy analitycy Conversion wdrażali narzędzia, pomagali zrekrutować zespół, budowali know-how w organizacji. Kolejne 6 miesięcy to okres opieki powdrożeniowej. Od czego zacząć budowę analityki internetowej w organizacji? Zanim rozpoczęliśmy pracę nad rozbudową analityki internetowej w organizacji, zdiagnozowaliśmy jej obecny stan i zdefiniowaliśmy obszary, które wymagają poprawy. W tym celu wykorzystaliśmy metodykę WAMM (web analytics maturity model), która pozwala na określenie, w którym miejscu rozwoju znajduje się nasza organizacja mówi Mateusz Dałek, head of project management department Conversion. Przeprowadzenie ankiety i ocena WAMM firmy to jeden z elementów, od których powinien rozpocząć się projekt wdrożenia analityki internetowej. Model dojrzałości analityki internetowej pozwolił w 6-wymiarowej przestrzeni ocenić poziom zaawansowania analityki internetowej w limango.pl. Zespół analityków Conversion sprawdził i zweryfikował organizację w każdym z poszczególnych obszarów: 1. Istotność analityki w organizacji, 2. Cel analityki w organizacji, 3. Zakres analityki w organizacji, 4. Zespół oraz poziom wiedzy, 5. Proces ciągłej optymalizacji oraz metodyka analizy danych, 6. Narzędzia, technologia oraz integracja danych Rzymowskiego 31, Warszawa

8 Kolejnym niezbędnym elementem był audyt przedwdrożeniowy, którego efektem była roadmapa procesów analitycznych obecnych w limango.pl oraz przepływu danych. Eksperci Conversion przeprowadzali rozmowy z osobami z Limango Polska, które wykorzystują dane do codziennej pracy. Celem było uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania, m.in.: Kto i za co odpowiada? Kto i w jakim stopniu wykonuje analizy? Czy te analizy zawierają wnioski i rekomendacje? W jakiej formie te analizy są dalej przekazywane? Kto i w jakim stopniu wykorzystuje te analizy? Efektem audytu przedwdrożeniowego był dokładny opis obecnego stanu analityki internetowej oraz mapa procesów analitycznych i przepływu danych, która w późniejszym etapie została uzupełniona przez wypracowane wspólnie schematy, na podstawie których limango.pl będzie funkcjonowało w ramach analityki internetowej. CEL JEST NAJWAŻNIEJSZY Kolejnym bardzo ważnym elementem wdrożenia było wypracowanie kluczowych wskaźników wydajności. Mateusz Dałek przeprowadził warsztaty KPI, podczas których udało się wypracować 10 najważniejszych wskaźników metryk, które pokazują realizację najważniejszych celów biznesowych. Podczas warsztatów przedstawiliśmy zespołowi Conversion strategiczne, długofalowe cele biznesowe limango.pl i określiliśmy nasze cele operacyjne. Następnie z pomocą Mateusza Dałka dobraliśmy do nich kluczowe wskaźniki wydajności w postaci konkretnych metryk oraz co dla nas bardzo ważne przydzieliliśmy odpowiedzialności konkretnym osobom za wybrany współczynnik wydajności mówi Martin Solarski, CEO Limango Polska. Jak już wspomniano, aby zbudować analitykę internetową w organizacji, niezbędny jest rozwój w trzech najważniejszych obszarach, które można określić jako narzędzia, procesy i ludzie. NARZĘDZIA Po wypracowaniu KPI przyszedł czas na odpowiednią konfigurację narzędzi. Zespół analityków Conversion przeprowadził audyt obecnej instalacji Google Analytics. Następnie w oparciu o dane zebrane podczas analizy biznesowej zaprojektował dedykowaną konfigurację narzędzia, która będzie odpowiadać celom biznesowym limango.pl. PROCESY Kolejnym niezbędnym elementem jest zaprojektowanie ciągłego procesu analizy i wykorzystania danych w organizacji. Jednym z najważniejszych procesów w organizacji jest proces analizy danych. Pierwszym etapem jest gromadzenie rzetelnych i użytecznych danych. Na ich podstawie stawiamy hipotezy. Dzięki jasno sprecyzowanym hipotezom wypracowujemy rekomendacje definiujemy zmiany, które należy wprowadzić, aby usprawnić analizowane obszary. Następnie podejmujemy działania, które, w dłuższej lub krótszej perspektywie, mają wpłynąć na poprawę wyników finansowych firmy mówi Mateusz Dałek, Head of Project Management Department. LUDZIE Avinash Kaushik, ekspert w zakresie analityki internetowej, często pisze o zasadzie 10/90 jeżeli masz do wydania zł na realizację celu biznesowego, przeznacz 1000 zł na narzędzia, a 9000 zł na ludzi. Poprawnie zebrane dane, dobrze skonfigurowane narzędzia i doskonale zaprojektowane procesy nie zapewnią zysku z analityki internetowej, jeżeli nie będziemy mieli zasobów w postaci wiedzy i ludzi w organizacji. Dlatego jednym z największych wyzwań wdrożenia analityki internetowej w limango.pl była rekrutacja kompetentnego analityka Rzymowskiego 31, Warszawa

9 Wspieraliśmy limango.pl w poszukiwaniu osoby, która będzie w stanie analizować dane i stawiać na ich podstawie rekomendacje. Wspólnie z zarządem limango.pl ustaliliśmy, że musi to być osoba, która posiada kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności logicznego myślenia i analizy, a przy tym jest zorientowana na biznes. Rekrutacja trwała kilka miesięcy, jednak sprostaliśmy wyzwaniu mówi Mateusz Dałek. Stanowisko analityka w limango.pl objął Konrad Wojciechowski. PODSUMOWANIE W dobie Big Data, kiedy możemy zmierzyć każdy ruch użytkownika w serwisie i raportować wszystkie jego aktywności, prawdziwym wyzwaniem staje się tworzenie analiz, będących podstawą podejmowania trafnych decyzji biznesowych i skutecznych działań w oparciu o dane. Limango Polska podejmuje to wyzwanie, systematycznie rozwijając analitykę internetową w swojej organizacji w oparciu o poprawne dane, odpowiednie kompetencje i efektywne procesy. Podobał Ci się ten opis? Znasz kogoś, komu też się przyda? Prześlij mu go w mailu. Zajmie Ci to 5 minut, a ktoś będzie wdzięczny Jesteśmy firmą zajmującą się optymalizacją konwersji stron internetowych i analityką internetową. Jeżeli zależy Ci na lepszym wykorzystaniu danych płynących z Twojej strony internetowej, tak żeby na ich podstawie możliwe było tworzenie wartościowych rekomendacji, to jesteśmy firmą, której szukasz. Bardzo chętnie przeanalizujemy Twoje wymagania i przedstawimy jak dokładnie mogłaby wyglądać nasza pomoc. Zadzwoń lub napisz. Chętnie pomożemy AUTORZY CASE STUDY: Mariusz Michalczuk Digital Analytics Expert Elżbieta Brzóz Marketing Specialist Mateusz Dałek Head of Project Management Zamiłowanie do analizy danych wyniosłem jeszcze ze studiów na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Na studiach doktoranckich prowadzę badania w zakresie ekonometrii stosowanej. Jestem wykładowcą studiów podyplomowych w Szkole Głównej W Conversion zajmuję się Marketingiem i PR. Planuję i realizuję kampanie, zajmuję się mediami społecznościowymi, organizuję szkolenia oraz piszę teksty na naszego bloga. Marketing i analityka internetowa to doskonałe połączenie: dzięki analizie danych jestem w stanie podejmować trafne decyzje i optymalizować nasze działania marketingowe. Interesuję się nowoczesnymi metodami gromadzenia i przetwarzania danych marketingowych oraz tym, jak powstałe w ten sposób informacje można wykorzystać w działalności firmy. Szczególnie dużo uwagi poświęcam zagadnieniom związanym z analityką internetową, która moim zdaniem stanie się w najbliższej przyszłości dominującą dziedziną badań marketingowych. Handlowej i na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014. Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank

Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014. Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014 Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank Obecnie: Bez pomiaru nie ma zarządzania. Gdzie: - Peter Drucker, guru zarządzania Dane

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać potencjał Google Analytics?

Jak wykorzystać potencjał Google Analytics? Historia naszego Klienta Jak wykorzystać potencjał Google Analytics? czyli instalacja i konfiguracja aplikacji w Nazwa.pl Jest piątkowy wieczór i robimy duże zakupy spożywcze na najbliższy tydzień. Wracamy

Bardziej szczegółowo

KROK 2: ZDEFINIOWANIE I OKREŚLENIE CELÓW KROK 3: CZYM JEST SATYSFAKCJA UŻYTKOWNIKA?

KROK 2: ZDEFINIOWANIE I OKREŚLENIE CELÓW KROK 3: CZYM JEST SATYSFAKCJA UŻYTKOWNIKA? Jak połączyć twarde konwersje z pomiarem satysfakcji użytkownika? Testy A/B w serwisach kontentowych na przykładzie wyszukiwarki panoramafirm.pl. Zespół Panoramy Firm od dłuższego czasu przeprowadzał testy

Bardziej szczegółowo

Jak bank Credit Agricole zwiększył " liczbę pozyskiwanych leadów o 36%?"

Jak bank Credit Agricole zwiększył  liczbę pozyskiwanych leadów o 36%? Historia naszego Klienta Jak bank Credit Agricole zwiększył liczbę pozyskiwanych leadów o 36%? W przypadku stron docelowych, których zadaniem jest generowanie leadów, współczynnik konwersji jest kluczową

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Kreuj eksperymentem. Magda Nojszewska & Dominik Majewski

Kreuj eksperymentem. Magda Nojszewska & Dominik Majewski Kreuj eksperymentem Magda Nojszewska & Dominik Majewski 12 / 16 Plan na dziś 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Key Performance Inidicators Jak pogłębiać wiedzę, żeby działać mądrze Czy można sprawdzić potencjał

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

MARVIPOL CASE STUDY. Nowy poziom analityki Efektywniejsze dotarcie. Klient: MARVIPOL Działania: Integracja analityki online

MARVIPOL CASE STUDY. Nowy poziom analityki Efektywniejsze dotarcie. Klient: MARVIPOL Działania: Integracja analityki online MARVIPOL CASE STUDY Nowy poziom analityki Efektywniejsze dotarcie Klient: MARVIPOL Działania: Integracja analityki online SYTUACJA WYJSCIOWA Marvipol Dla tych, którzy chcą od życia więcej Spółka Marvipol

Bardziej szczegółowo

Nowocześnie zaprojektowana e-usługa - studium przypadku

Nowocześnie zaprojektowana e-usługa - studium przypadku 2012 Nowocześnie zaprojektowana e-usługa - studium przypadku Piotr Kocjan Wyzwania w projektowaniu i programowaniu e-usługi Poznań, 11 października 2012 Problem Wyzwania w projektowaniu i programowaniu

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA INTERNETOWA

ANALITYKA INTERNETOWA ANALITYKA INTERNETOWA Oferta cyklicznych analiz ruchu w witrynie www KILKA SŁÓW O NAS Zapraszamy do świata Yetiz Interactive, miejsca w którym kreacja, technika i marketing internetowy łączą się, aby dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności kampanii

Badanie skuteczności kampanii Badanie skuteczności kampanii Google Analytics, panel AdWords, statystyki serwisu Facebook, skuteczność e-mail marketingu Paweł Jóźwik mail: jozwik@traffictrends.pl Po co mierzyć? Po co te wszystkie skomplikowane

Bardziej szczegółowo

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP:

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP: Informacje o Partnerze: Zapisz się na weekendowy program Startup Academy, a otrzymasz praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie i przetestowanie pomysłu na biznes bez budżetu. Poznaj startupowe

Bardziej szczegółowo

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing Netkata Design of digital products AGENDA O firmie Netkata Nasi klienci Wybrane projekty Jak pracujemy Dlaczego Netkata? Porozmawiajmy! Co oferuje Netkata? Projektujemy i realizujemy strony www, aplikacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Tomasz Kryk 727-903-288 2 Dla kogo? Do 10 000 UU Przy średnim koszyku 150 zł Przy średniej konwersji 1,7% Zatrudniający

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? Kto używa Google Analytics? StartUp IT

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Google Analytics

Instrukcja użytkownika. Google Analytics Instrukcja użytkownika Google Analytics Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST GOOGLE ANALYTICS?... 3 2 KONWERSJE... 4 2.1 KONWERSJA CELU... 4 2.1.1 KONFIGURACJA CELU... 4 2.1.2 RAPORTY KONWERSJI CELU...

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyliśmy widoczność. Kazar.com w Google?

Jak zwiększyliśmy widoczność. Kazar.com w Google? Jak zwiększyliśmy widoczność.com w Google? Wyzwania: wzrost wizyt w serwisie z poziomu organicznych wyników wyszukiwania z wykluczeniem zapytań brandowych; poprawa widoczności serwisu w płatnych i bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies 1 z 5 2013-01-29 10:05 portal wiedzy dla biznesu Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies Małgorzata Kucharska-Grochocka Sunrise System Sp. z o.o. 2013-01-24 08:00:00

Bardziej szczegółowo

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl SEO z pomysłem dla leroymerlin.pl Wyzwania: wzrost przychodu z niebrandowych organicznych wyników wyszukiwania o przynajmniej 7% rok do roku; zwiększenie liczby wizyt w serwisie z poziomu organicznych

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Jak Digital Analytics może wpływać na biznes? 2 Jak rozumiem Digital Analytics? Digital Analytics to na

Bardziej szczegółowo

Strategia obecności marki w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa.

Strategia obecności marki w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. workshops Strategia obecności marki w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Przekazanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick O to sklep oferujący unikatowe kolekcje odzieży, akcesoriów i obuwia najlepszych marek, takich jak Adidas czy Nike. Dostępne produkty łączą

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

Opis Usług Portfel IT Consulting

Opis Usług Portfel IT Consulting Opis Usług Portfel IT Consulting Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07 tel. (+48) 22 630 66 55

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w robotyzację

Inwestycja w robotyzację ASTOR WHITEPAPER Inwestycja w robotyzację Analiza Przygotowanie inwestycji Realizacja inwestycji Wykorzystanie inwestycji krok po kroku 2 ASTOR WHITEPAPER INWESTYCJA W ROBOTYZACJĘ Jak efektywnie zainwestować

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć niemierzalne CZYLI PRECYZYJNA ANALITYKA JAKOŚCIOWA

Jak mierzyć niemierzalne CZYLI PRECYZYJNA ANALITYKA JAKOŚCIOWA Jak mierzyć niemierzalne CZYLI PRECYZYJNA ANALITYKA JAKOŚCIOWA Marcin Kowol senior web analyst Metryki CO MIERZYMY NA STRONIE Metryki podstawowe odsłony reklamy (impresje) kliknięcia w reklamę współczynnik

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Sprzedaż online: e-commerce. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Sprzedaż online: e-commerce. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Sprzedaż online: e-commerce tel: +48 22 100-48-96; fax:+48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Personalizowane rekomendacje w e-commerce, czyli jak skutecznie zwiększyć przychody w sklepie on-line

Personalizowane rekomendacje w e-commerce, czyli jak skutecznie zwiększyć przychody w sklepie on-line Personalizowane rekomendacje w e-commerce, czyli jak skutecznie zwiększyć przychody w sklepie on-line Paweł Wyborski - Agenda Kim jesteśmy Czym są personalizowane rekomendacje Jak powstają rekomendacje,

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU Blue Owl INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 602 575 939 Email office: info@blueowl.pl Email PM: j.sledzinski@blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Responsive Web Design:

Responsive Web Design: Responsive Web Design: jeden serwis, wiele urządzeń Konferencja i warsztaty 26.06.2014 Warszawa Organizator: Polski reprezentant UXAlliance Zaprojektowaliśmy responsywne serwisy między innymi dla: Responsive

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm +68% więcej odwiedzin przy tym samym budżecie O Super-Pharm Firma Super-Pharm Poland Sp. z o.o. to

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Program szkolenia Informacje o szkoleniu. Reklamowe możliwości Facebooka uznawane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie. W łatwy sposób można

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców 2012 Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców Grzegorz Błażewicz Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych marketingu, czyli dlaczego warto uczyć się na cudzych błędach?

7 grzechów głównych marketingu, czyli dlaczego warto uczyć się na cudzych błędach? 7 grzechów głównych marketingu, czyli dlaczego warto uczyć się na cudzych błędach? Moją pasją jest wprawianie rzeczy w ruch, dlatego nie lubię stagnacji i zastoju. Wierzę, że rozwijać może się każdy, kto

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych na Facebook u Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator

Bardziej szczegółowo

( ) V O D. D A W I D B A G I N S K I. C O M W W W. D A W I D B A G I N S K I. C O M

( ) V O D. D A W I D B A G I N S K I. C O M W W W. D A W I D B A G I N S K I. C O M AGENDA SZKOLENIA FACEBOOK ELITE DOCHODOWE KAMPANIE REKLAMOWE ZA GROSZE W W W. D A W I D B A G I N S K I. C O M @ D A W I D B A G I N S K I G O B I G @ G M A I L. C O M Social Media, a w szczególności Facebook,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

Omówienie założeń procesu Design Thinking i przeprowadzenie wstępnego warsztatu. Mariusz Muraszko i Mateusz Ojdowski Logisfera Nova

Omówienie założeń procesu Design Thinking i przeprowadzenie wstępnego warsztatu. Mariusz Muraszko i Mateusz Ojdowski Logisfera Nova Dzień 1 PONIEDZIAŁEK 1.09.2014 8:00-10:00 Wprowadzenie do UX Otwarcie szkoły letniej wraz z wprowadzeniem do User Experience, przedstawienie struktury UX, narzędzi używanych przez specjalistów i dobrych

Bardziej szczegółowo