Jak Limango Polska wykorzystuje potencjał analityki internetowej do rozwijania biznesu? "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak Limango Polska wykorzystuje potencjał analityki internetowej do rozwijania biznesu? ""

Transkrypt

1 Historia naszego Klienta Jak Limango Polska wykorzystuje potencjał analityki internetowej do rozwijania biznesu? Jak sprawić, żeby analityka internetowa nadążyła za szybko rosnącym, nieustannie zmieniającym się biznesem e-commerce i przynosiła wymierne zyski? To pytanie jakiś czas temu zadał sobie zespół limango.pl. Odpowiedzią jest wdrożenie procesów i narzędzi analityki internetowej, które odpowiadają na konkretne potrzeby biznesu. Pierwszym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju kompetencji analityki biznesowej było zaproszenie do współpracy w 2013 roku firmy Conversion. Postanowiliśmy, że chcemy osiągnąć stan, w którym zamiast mówić, że sprzedaliśmy wczoraj 200 par butów dziecięcych, będziemy mogli powiedzieć, że sprzedamy pojutrze do południa 200 par butów dziecięcych w Warszawie. Przez ostatnie dwa lata dokonaliśmy ogromnego postępu w zakresie analityki, lecz zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze dużo pracy mówi Martin Solarski, CEO Limango Polska. W tym case study limango.pl dzieli się z Wami zdobytą wiedzą. Przeczytacie, w jaki sposób jeden z największych klubów zakupowych czerpie korzyści z ogromnego potencjału analityki internetowej. Przedstawiamy 5 wyzwań analityki internetowej, którym ostatnio stawił czoło zespół limango.pl. Wyzwanie I: POPRAWNOŚĆ DANYCH Podstawą analiz są poprawne dane. Tylko w oparciu o nie można wyciągać poprawne wnioski. Bardzo często zdarza się, że organizacje inwestują zasoby w tworzenie coraz bardziej zaawansowanych raportów, zapominając o sprawdzaniu jakości gromadzonych danych. Zaraz po utworzeniu jednostki odpowiedzialnej za analitykę internetową w limango.pl rozpoczął się audyt jakości zbieranych danych. Objął on kluczowe dane pochodzące z całego procesu zakupowego użytkownika od momentu logowania się w sklepie, przez składanie zamówienia, aż po jego realizację i dane finansowe. Wymagało to ścisłej współpracy analityki nie tylko z działem IT, lecz także z działami marketingu, sourcingu (zakupów), logistyki i księgowości oraz konsultacji z zarządem. Audyt rozpoczęliśmy od końca lejka konwersji, czyli od zapewnienia poprawności danych transakcyjnych. Musieliśmy zrewidować niektóre rozwiązania technologiczne związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych oraz uściślić nasze definicje. Badając poprawność danych, napotykaliśmy też przeszkody, które stały się inspiracją dla późniejszych wdrożeń usprawniających konwersję w naszym sklepie. Poprawiliśmy m.in. obsługę porzuconych zamówień, a w testach zaobserwowaliśmy nawet 50-procentowe wzrosty współczynnika konwersji mówi Konrad Wojciechowski, Senior Business Analyst w Limango Polska. W SKRÓCIE Limango Polska to internetowy klub zakupowy oraz outlet dla kobiet i młodych rodzin, Limango Polska oferuje produkty renomowanych marek - czasami nawet do 80% taniej. Witryna: htp://www.limango.pl Branża: e-commerce Cel współpracy Celem projektu była budowa analityki internetowej w Limango Polska poprzez rozwój w trzech strategicznych obszarach: instalacji narzędzi, projektowaniu procesów oraz budowie kompetencji analitycznych Końcowe rezultaty 1. Zapewnienie wysokiej jakości, poprawności i kompletności danych, które pozwalają podejmować skuteczne decyzje biznesowe 2. Stworzenie samodzielnego działu Analityki w organizacji, w dużym stopniu niezależnego od działu IT 3. Usprawnienie wdrożeń i wygenerowanie oszczędności dzięki usystematyzowaniu procesów biznesowych m.in. w zakresie współpracy z działem IT 4. Uruchomienie procesu ciągłego mierzenia sukcesu, między innymi dzięki wykorzystaniu kokpitów menedżerskich i integracji danych z różnych źródeł 5. Reagowanie na zmiany w biznesie, dzięki zapewnieniu śledzenia pomiędzy klubem zakupowym limango.pl oraz outlet.limango.pl Przykładem funkcjonalności, która znacząco poprawiła współczynnik konwersji na limango.pl, jest toplayer, który przypomina użytkownikom o niedokończonej płatności za złożone zamówienie. Pierwszym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju kompetencji analityki biznesowej było zaproszenie do współpracy w 2013 roku firmy Conversion. Postanowiliśmy, że chcemy osiągnąć stan, w którym zamiast mówić, że sprzedaliśmy wczoraj 200 par butów dziecięcych, będziemy mogli powiedzieć, że sprzedamy pojutrze do południa 200 par butów dziecięcych w Warszawie. Przez ostatnie dwa lata dokonaliśmy ogromnego postępu w zakresie analityki, lecz zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze dużo pracy Martin Solarski CEO Limango Polska Rzymowskiego 31, Warszawa

2 Solidny audyt poprawności i użyteczności danych dotyczył również danych clickstreamowych zbieranych w Google Analytics. Aby zapewnić poprawność danych, limango systematycznie przeprowadza audyty konfiguracji Google Analytics, mające na celu identyfikację błędów. Nawet jeżeli zgodność nie jest stuprocentowa (taki poziom pozostaje właściwie nieosiągalny dla Google Analytics), ważne, aby zadbać o idealne odwzorowanie zmienności danych dzięki temu wnioski na nich oparte będą rzetelne. Poprawność gromadzonych danych to podstawa dla limango.pl. W tym momencie jesteśmy pewni, że wyniki naszych analiz prowadzonych w oparciu o Google Analytics są rzetelne odchylenie danych transakcyjnych w Google Analytics względem CRM-u wynosi ok. 4%, a zmienność transakcji jest wyjaśniana w ok. 99% dodaje Konrad Wojciechowski. Wykres porównujący liczbę transakcji rejestrowaną przez Universal Analytics z faktyczną liczbą transakcji pochodzącą z CRM. Limango.pl skorzystało też z migracji konta z klasycznego Analyticsa do Universal Analytics zaraz po wyjściu tego drugiego z tzw. bety. Jednym z wielu powodów migracji było zwiększenie poprawności danych. Dzięki korzystaniu z deduplikacji użytkowników przy włączonej opcji ClientID w Universal Analytics mamy pełniejszą wiedzę o zachowaniach klientów korzystających z różnych urządzeń oraz rzetelną liczbę unikalnych użytkowników, niezależną od ciasteczek. Wdrożenie Universal Analytics przyczyniło się również do poprawy odwzorowania danych transakcyjnych przez Google Analytics mówi Konrad Wojciechowski. Wyzwanie II: SAMODZIELNA ANALITYKA W biznesie e-commerce większość podejmowanych decyzji generuje pracę dla działu IT, co czyni z niego wąskie gardło, a czas pracy IT staje się zasobem, o który zabiegają niemal wszyscy. Dotychczas praca analityków również była w dużym stopniu zależna od działu IT. Każda linijka kodu musiała być wdrażana przez webmasterów. W efekcie uruchomienie prostej ankiety czy implementacja nowego zdarzenia urastały do rangi ticketa, który czekał w kolejce w dziale IT. Stanowiło to nie tylko obciążenie dla działu IT, lecz także wpływało negatywnie na pracę analityków. Utrzymanie po stronie IT rozmaitych kodów trackingowych w często zmieniającej się aplikacji internetowej było trudne i generowało coraz częstsze problemy. Zdarzały się przerwy w zbieraniu danych, a czas reakcji i proces naprawy błędu były zbyt długie i angażowały zbyt wiele osób. Sam nadzór analityków nad integracją skryptów analitycznych okazał się niewystarczający i pojawiła się potrzeba opracowania narzędzia, które umożliwi samodzielne wdrażanie skryptów przez analityków. Tutaj rozwiązaniem problemu okazało się wdrożenie Google Tag Managera. Wdrożenie przeprowadził dział analityki limango.pl. Zaprojektowano DataLayer oraz skalowalną instalację. Ważnym etapem była migracja skryptów odpowiadających za zbieranie danych w Google Analytics w taki sposób, aby można było dysponować nimi z poziomu Google Tag Managera. Teraz część pracy IT przejęli analitycy Rzymowskiego 31, Warszawa

3 Po spełnieniu tych dwóch kluczowych założeń Google Tag Manger udowodnił swoją przydatność w wielu innych rozwiązaniach. Dzięki możliwości uruchamiania dowolnego kodu HTML lub JavaScript na dowolnej stronie limango.pl w bardzo łatwy sposób zostały wdrożone rozwiązania zwiększające interakcję z klientem, np. miniankiety zbierające opinie i oceny, overlaye promocyjne, a w ostatnim czasie także czat. Wszystko to powstało bez konieczności angażowania działu IT. Wyzwanie III: USPRAWNIENIE PROCESU WDROŻEŃ Utrzymanie szybkiego rozwoju firmy wymagało zaangażowania analityka także w optymalizację procesów biznesowych. IT jest wąskim gardłem procesu wdrożeń i potrzebne było usprawnienie oraz usystematyzowanie całego procesu. Pierwszym etapem procesu zarządza analityk biznesowy, który stał się osobą odpowiedzialną za projekty trafiające do IT. Określa on priorytet projektów na podstawie oczekiwanego wpływu projektu na biznes, mierzonego za pomocą ustalonych KPI (key performance indicators) oraz na podstawie oceny czasochłonności projektu, uzyskanej od IT operations managera. Takie podejście umożliwia upewnienie się, że cel projektu jest zgodny z koncepcją SMART, czyli że jest jasny, mierzalny, osiągalny, dostosowany i określony w czasie. Analityk biznesowy jest niejako filtrem pomysłów motywuje właścicieli projektów do jasnego ich precyzowania, szczegółowego specyfikowania i rozpatrywania wszelkich możliwych wariantów. Fakt, że analityk ich w tym nie wyręcza, tylko wspiera, sprawia, że świadomość dbania o jakość w limango.pl jest obecna już od samego początku procesu. Dzięki temu niejasne lub słabo uzasadnione pomysły odpadają, jeszcze zanim do nas trafią mówi Paweł Ożga, IT Operations Manager w Limango Polska. IT otrzymuje zestaw priorytetów, z którego wciągane są kolejno zadania do developmentu. W tym miejscu zarządzanie nad nimi przejmuje IT, a wdrożenia są odtąd planowane w oparciu o metodyki zwinne (agile). Analityk biznesowy pomaga w testach wdrożeń wymagających jego specjalistycznej wiedzy oraz ustala, wraz z właścicielem projektu, mierniki sukcesu. Proponuje też metodę oceny niekiedy jest to test A/B, innym razem analiza pre-post. Ostatecznie przeprowadzany jest test i/lub analiza, w wyniku których określa się, czy KPI projektu został osiągnięty. Wyzwanie IV: MIERZENIE SUKCESU Jednym z największych wyzwań działu analityki jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb informacyjnych wszystkich interesariuszy. W limango.pl są nimi zarząd, managerowie oraz specjaliści ze wszystkich działów. Dział marketingu w limango.pl przeprowadza dużą część analiz samodzielnie i wie, jak korzystać z danych dlatego też rozwiązaniem problemu połączenia analityki i marketingu jest nie tyle samo budowanie świadomości potrzeby korzystania z danych, ile podpowiadanie rozwiązań, które pozwolą na efektywne i samodzielne korzystanie z danych. Pierwsze moje wrażenie po dołączeniu do zespołu limango.pl było takie, że panuje tu chyba niezaspokojony głód danych. To świetne i wymagające środowisko pracy dla analityka. Wymaga ono wsparcia w postaci dostarczania w przystępny sposób odpowiednio celowanych metryk i systematyzowaniu ich zgodnie z płynącą z nich wiedzą. Bezrefleksyjne dostarczanie wszystkich danych doprowadziłoby do przytłoczenia ich ilością i zaciemnienia obrazu kluczowych zjawisk stwierdza Konrad Wojciechowski. Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie dedykowanych dashboardów, które pokazują metryki szczególnie istotne dla marketerów: źródła ruchu, koszty kampanii, konwersje na cel. Dashboardy są tworzone zarówno na podstawie danych z Google Analytics, jak i twardych danych sprzedażowych z CRM. Naszym celem jest usamodzielnienie działów i osób w podejmowaniu decyzji w oparciu o dane. Już w tym momencie nasi marketerzy w dużym stopniu podejmują najważniejsze decyzje na podstawie konkretnych raportów, jednak nowe dane i możliwości analiz pozwolą nam jeszcze lepiej alokować budżet marketingowy i efektywniej prowadzić kampanie wyjaśnia Dawid Pytowski, Marketing Team Leader Rzymowskiego 31, Warszawa

4 Fragment dashboardu mierzącego postęp w realizacji celów finansowych Do mierzenia efektów wysiłków marketingowych często nie wystarczają dane z Google Analytics konieczne jest wówczas wdrażanie innych kodów śledzących. Przykładem mogą być trackery sieci afiliacyjnych, remarketingowych, newsletterów czy filmów osadzonych na stronie. Google Tag Manager pozwolił na dodawanie i modyfikowanie dowolnych skryptów bez konieczności zmian w kodzie strony pozwoliło to ominąć proces wdrożeń IT. Dzięki temu wyżej wymienione trackery lub proste ankiety czy narzędzia do tworzenia heatmap pojawiają się na stronie znacznie szybciej. W tym momencie z prośbą o wdrożenie kodów mierzących skuteczność afiliacji zwracamy się do analityka, co znacznie przyśpiesza ten proces. Wdrożenie Google Tag Managera usprawniło pracę działu marketingu i otworzyło nas na nowe możliwości mówi Dawid Pytowski. W organizacji, która bazuje na twardych danych sprzedażowych, wyzwaniem jest także przekonanie się do korzystania z danych Google Analytics, które nie są w 100% rzetelne (chociażby w wyniku próbkowania). Ważne, aby zbudować świadomość w organizacji, że analizy mają prowadzić do wniosków, dane natomiast służą do obserwacji zachowań i trendów. Aby połączyć te dwa światy: twardych danych z CRM oraz danych z Google Analytics, wykorzystujemy wymiary i zmienne niestandardowe, które pozwalają na integrację i zasilenie Google Analytics zewnętrznymi źródłami danych. Możemy tworzyć niestandardowe raporty, pozwalające na analizę metryk, które nie są zwyczajowo uwzględniane w Google Analytics dodaje Konrad Wojciechowski. Fragment dashboardu zarządczego Rzymowskiego 31, Warszawa

5 Universal Analytics pozwala stworzyć do 20 niestandardowych wymiarów (klasyczny Analytics umożliwiał wykorzystanie 5 zmiennych niestandardowych). To daje dużo większe możliwości. Fragment DataLayer przekazującego zmienne z CRM do Google Tag Managera. Google Tag Manager może te zmienne przekazać do Google Analytics bezpośrednio lub po wcześniejszym odkodowaniu. Ostatecznie zmienne z CRM muszą zostać dodane w Google Analytics pod odpowiednimi indeksami, a każda zmienna musi mieć przypisany poziom: User, Session, Hit bądź Product Rzymowskiego 31, Warszawa

6 Wyzwanie V: REAGOWANIE NA ZMIANY W BIZNESIE Brak ciągłości śledzenia pomiędzy domenami limango.pl oraz limango-outlet.pl W maju ubiegłego roku serwis limango.pl uruchomił dodatkowy sklep, bazujący na innym modelu niż dotychczasowy. Do klubu zakupowego dostępnego jedynie dla zarejestrowanych członków dołączył limango-outlet.pl sklep internetowy z korzystnymi cenami dostępny dla każdego. Limango Outlet powstał w osobnej domenie niż klub zakupowy. Automatyczne ustawienia Google Analytics nie pozwalają jednemu trackerowi na śledzenie innych domen, co oznacza, że dla każdej domeny tworzony jest osobny pakiet ciasteczek. Uniemożliwiało to śledzenie Limango Polska jako całości. Brak odpowiedniego ustawienia śledzenia międzydomenowego mógłby skutkować tym, że użytkownikom, którzy trafiali do Limango Outlet ze strony klubu zakupowego, Google Analytics domyślnie przypisywałby jako źródło referral tak jak gdyby wchodzili do serwisu np. poprzez linki z wp.pl czy Onetu. Wówczas dane na temat zachowania użytkowników nie byłyby pełne. Przerwane śledzenie w obrębie dwóch serwisów nie pozwalałoby także na odpowiednie mierzenie realizacji kluczowych wskaźników wydajności, które ustalone są nie tylko dla poszczególnych sklepów, ale przede wszystkim dla całego biznesu limango.pl. Przejściowa konfiguracja zakładała istnienie trzech kont Analytics: dwóch osobnych dla domen limango.pl i limango-outlet.pl oraz jednego konta zbiorczego dla wszystkich domen. po walidacji danych zakończonej sukcesem konto zbiorcze przejęło rolę głównego trackera, a Limango Polska może dziś mierzyć swój biznes jako całość lub dla poszczególnych sklepów, w zależności od filtrów zdefiniowanych w konkretnym widoku. Tag Universal Analytics w Google Tag Managerze z ustawioną funkcjonalnością śledzenia międzydomenowego Rzymowskiego 31, Warszawa

7 Po kliknięciu w link prowadzący do innej domeny sesja Analytics jest przekazywana za pomocą dodatkowego parametru _ga w URL-u. PRACA U PODSTAW Jak widać, limango.pl stosuje zaawansowane rozwiązania i korzysta z potencjału analityki internetowej, by systematycznie zwiększać zyski swojego biznesu. Jednak to wszystko nie byłoby możliwe bez pracy nad zbudowaniem kultury analitycznej w organizacji. Analityka internetowa to nie tylko narzędzia to przede wszystkim dobrze wykształcone procesy oraz kompetentny zespół. Tylko umiejętne połączenie tych trzech elementów pozwala na prowadzenie rzetelnych analiz, wyciąganie wniosków, a w rezultacie stworzenie organizacji, która podejmuje kluczowe decyzje na podstawie danych. Limango.pl rozpoczęło pracę nad wdrożeniem analityki internetowej w 2013 roku. W budowaniu struktur analitycznych wsparcia udzielił zespół Conversion. Celem projektu było zbudowanie analityki internetowej w organizacji i wyznaczenie kierunków jej rozwoju. Projekt, prowadzony przez Mateusza Dałka, trwał rok. Przez 6 miesięcy analitycy Conversion wdrażali narzędzia, pomagali zrekrutować zespół, budowali know-how w organizacji. Kolejne 6 miesięcy to okres opieki powdrożeniowej. Od czego zacząć budowę analityki internetowej w organizacji? Zanim rozpoczęliśmy pracę nad rozbudową analityki internetowej w organizacji, zdiagnozowaliśmy jej obecny stan i zdefiniowaliśmy obszary, które wymagają poprawy. W tym celu wykorzystaliśmy metodykę WAMM (web analytics maturity model), która pozwala na określenie, w którym miejscu rozwoju znajduje się nasza organizacja mówi Mateusz Dałek, head of project management department Conversion. Przeprowadzenie ankiety i ocena WAMM firmy to jeden z elementów, od których powinien rozpocząć się projekt wdrożenia analityki internetowej. Model dojrzałości analityki internetowej pozwolił w 6-wymiarowej przestrzeni ocenić poziom zaawansowania analityki internetowej w limango.pl. Zespół analityków Conversion sprawdził i zweryfikował organizację w każdym z poszczególnych obszarów: 1. Istotność analityki w organizacji, 2. Cel analityki w organizacji, 3. Zakres analityki w organizacji, 4. Zespół oraz poziom wiedzy, 5. Proces ciągłej optymalizacji oraz metodyka analizy danych, 6. Narzędzia, technologia oraz integracja danych Rzymowskiego 31, Warszawa

8 Kolejnym niezbędnym elementem był audyt przedwdrożeniowy, którego efektem była roadmapa procesów analitycznych obecnych w limango.pl oraz przepływu danych. Eksperci Conversion przeprowadzali rozmowy z osobami z Limango Polska, które wykorzystują dane do codziennej pracy. Celem było uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania, m.in.: Kto i za co odpowiada? Kto i w jakim stopniu wykonuje analizy? Czy te analizy zawierają wnioski i rekomendacje? W jakiej formie te analizy są dalej przekazywane? Kto i w jakim stopniu wykorzystuje te analizy? Efektem audytu przedwdrożeniowego był dokładny opis obecnego stanu analityki internetowej oraz mapa procesów analitycznych i przepływu danych, która w późniejszym etapie została uzupełniona przez wypracowane wspólnie schematy, na podstawie których limango.pl będzie funkcjonowało w ramach analityki internetowej. CEL JEST NAJWAŻNIEJSZY Kolejnym bardzo ważnym elementem wdrożenia było wypracowanie kluczowych wskaźników wydajności. Mateusz Dałek przeprowadził warsztaty KPI, podczas których udało się wypracować 10 najważniejszych wskaźników metryk, które pokazują realizację najważniejszych celów biznesowych. Podczas warsztatów przedstawiliśmy zespołowi Conversion strategiczne, długofalowe cele biznesowe limango.pl i określiliśmy nasze cele operacyjne. Następnie z pomocą Mateusza Dałka dobraliśmy do nich kluczowe wskaźniki wydajności w postaci konkretnych metryk oraz co dla nas bardzo ważne przydzieliliśmy odpowiedzialności konkretnym osobom za wybrany współczynnik wydajności mówi Martin Solarski, CEO Limango Polska. Jak już wspomniano, aby zbudować analitykę internetową w organizacji, niezbędny jest rozwój w trzech najważniejszych obszarach, które można określić jako narzędzia, procesy i ludzie. NARZĘDZIA Po wypracowaniu KPI przyszedł czas na odpowiednią konfigurację narzędzi. Zespół analityków Conversion przeprowadził audyt obecnej instalacji Google Analytics. Następnie w oparciu o dane zebrane podczas analizy biznesowej zaprojektował dedykowaną konfigurację narzędzia, która będzie odpowiadać celom biznesowym limango.pl. PROCESY Kolejnym niezbędnym elementem jest zaprojektowanie ciągłego procesu analizy i wykorzystania danych w organizacji. Jednym z najważniejszych procesów w organizacji jest proces analizy danych. Pierwszym etapem jest gromadzenie rzetelnych i użytecznych danych. Na ich podstawie stawiamy hipotezy. Dzięki jasno sprecyzowanym hipotezom wypracowujemy rekomendacje definiujemy zmiany, które należy wprowadzić, aby usprawnić analizowane obszary. Następnie podejmujemy działania, które, w dłuższej lub krótszej perspektywie, mają wpłynąć na poprawę wyników finansowych firmy mówi Mateusz Dałek, Head of Project Management Department. LUDZIE Avinash Kaushik, ekspert w zakresie analityki internetowej, często pisze o zasadzie 10/90 jeżeli masz do wydania zł na realizację celu biznesowego, przeznacz 1000 zł na narzędzia, a 9000 zł na ludzi. Poprawnie zebrane dane, dobrze skonfigurowane narzędzia i doskonale zaprojektowane procesy nie zapewnią zysku z analityki internetowej, jeżeli nie będziemy mieli zasobów w postaci wiedzy i ludzi w organizacji. Dlatego jednym z największych wyzwań wdrożenia analityki internetowej w limango.pl była rekrutacja kompetentnego analityka Rzymowskiego 31, Warszawa

9 Wspieraliśmy limango.pl w poszukiwaniu osoby, która będzie w stanie analizować dane i stawiać na ich podstawie rekomendacje. Wspólnie z zarządem limango.pl ustaliliśmy, że musi to być osoba, która posiada kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności logicznego myślenia i analizy, a przy tym jest zorientowana na biznes. Rekrutacja trwała kilka miesięcy, jednak sprostaliśmy wyzwaniu mówi Mateusz Dałek. Stanowisko analityka w limango.pl objął Konrad Wojciechowski. PODSUMOWANIE W dobie Big Data, kiedy możemy zmierzyć każdy ruch użytkownika w serwisie i raportować wszystkie jego aktywności, prawdziwym wyzwaniem staje się tworzenie analiz, będących podstawą podejmowania trafnych decyzji biznesowych i skutecznych działań w oparciu o dane. Limango Polska podejmuje to wyzwanie, systematycznie rozwijając analitykę internetową w swojej organizacji w oparciu o poprawne dane, odpowiednie kompetencje i efektywne procesy. Podobał Ci się ten opis? Znasz kogoś, komu też się przyda? Prześlij mu go w mailu. Zajmie Ci to 5 minut, a ktoś będzie wdzięczny Jesteśmy firmą zajmującą się optymalizacją konwersji stron internetowych i analityką internetową. Jeżeli zależy Ci na lepszym wykorzystaniu danych płynących z Twojej strony internetowej, tak żeby na ich podstawie możliwe było tworzenie wartościowych rekomendacji, to jesteśmy firmą, której szukasz. Bardzo chętnie przeanalizujemy Twoje wymagania i przedstawimy jak dokładnie mogłaby wyglądać nasza pomoc. Zadzwoń lub napisz. Chętnie pomożemy AUTORZY CASE STUDY: Mariusz Michalczuk Digital Analytics Expert Elżbieta Brzóz Marketing Specialist Mateusz Dałek Head of Project Management Zamiłowanie do analizy danych wyniosłem jeszcze ze studiów na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Na studiach doktoranckich prowadzę badania w zakresie ekonometrii stosowanej. Jestem wykładowcą studiów podyplomowych w Szkole Głównej W Conversion zajmuję się Marketingiem i PR. Planuję i realizuję kampanie, zajmuję się mediami społecznościowymi, organizuję szkolenia oraz piszę teksty na naszego bloga. Marketing i analityka internetowa to doskonałe połączenie: dzięki analizie danych jestem w stanie podejmować trafne decyzje i optymalizować nasze działania marketingowe. Interesuję się nowoczesnymi metodami gromadzenia i przetwarzania danych marketingowych oraz tym, jak powstałe w ten sposób informacje można wykorzystać w działalności firmy. Szczególnie dużo uwagi poświęcam zagadnieniom związanym z analityką internetową, która moim zdaniem stanie się w najbliższej przyszłości dominującą dziedziną badań marketingowych. Handlowej i na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Jak bank Credit Agricole zwiększył " liczbę pozyskiwanych leadów o 36%?"

Jak bank Credit Agricole zwiększył  liczbę pozyskiwanych leadów o 36%? Historia naszego Klienta Jak bank Credit Agricole zwiększył liczbę pozyskiwanych leadów o 36%? W przypadku stron docelowych, których zadaniem jest generowanie leadów, współczynnik konwersji jest kluczową

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Marketing Automation Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Co to jest Marketing Automation dlaczego świat zaczyna korzystać z systemów do automatyzacji Jak wykorzystywać system do

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

SEM SPECIALIST MA JUŻ ROK

SEM SPECIALIST MA JUŻ ROK MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 10 październik 2011 ISSN 2082-3894 #10 SEM SPECIALIST MA JUŻ ROK ścieżki wielokanałowe GOOGLE ANALYTICS synergia seo I USABILITY WYDAWCA Duarte

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa 1 Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa kompleksowa realizacja e-commerce agencja interaktywna e-mail marketing system rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY RAPORT MARZEC SIECI AFILIACYJNE KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ. Wydawca. ArtemSam - Fotolia

STYCZEŃ LUTY RAPORT MARZEC SIECI AFILIACYJNE KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ. Wydawca. ArtemSam - Fotolia 2015 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ RAPORT SIECI AFILIACYJNE WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Partner złoty Partnerzy Wydawca ArtemSam - Fotolia Potencjał na rynku wciąż

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

ekomercyjnie.pl Wybieramy platformę sklepową Sklep internetowy a GIODO Strategia e-mail marketingowa Wzór polityki prywatności nr 1 wrzesień 2011

ekomercyjnie.pl Wybieramy platformę sklepową Sklep internetowy a GIODO Strategia e-mail marketingowa Wzór polityki prywatności nr 1 wrzesień 2011 E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe ekomercyjnie.pl nr 1 wrzesień 2011 Wybieramy platformę sklepową Po raz drugi Sklep internetowy a GIODO Rejestracja bazy Strategia e-mail marketingowa

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo