Warsztaty Eurachem pt. Walidacja, spójność pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania dla analityków u progu XXI wieku BAM, Berlin maja 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty Eurachem pt. Walidacja, spójność pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania dla analityków u progu XXI wieku BAM, Berlin 21-22 maja 2012 r."

Transkrypt

1 Waldemar Korol, Instytut Zootechniki PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Warsztaty Eurachem pt. Walidacja, spójność pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania dla analityków u progu XXI wieku BAM, Berlin maja 2012 r.

2 2012 2

3 Eurachem Workshop podstawowe dane Miejsce spotkania: Federalny Instytut Badań Materiałowych (BAM), ul. Unter den Eichen 87, Berlin, Niemcy Data spotkania: Organizator spotkania: Eurachem, Euralab- Deutschland, BAM Komitet naukowy: Prof. L. Sibbesen (Dania), prof. A. Wiliams (UK), prof. S.L.R. Ellison (UK), prof. Walsh (Irlandia), prof. R. Kaus (Niemcy), prof. W. Bremser (Niemcy), prof. B. Magnusson (Szwecja), dr R. Bettencourt da Silva (Portugalia), prof. W. Wegscheider (Austria). Komitet organizacyjny: Prof. M. Golze (Niemcy), R. Nusser (Niemcy), M. Hedrich (Niemcy) prof. L. Sibbesen (Dania) Uczestnicy: Chemicy analitycy z krajów UE i spoza UE 63 osoby. Osoby uczestniczące ze strony polskiej (5 osób): POLLAB 2 osoby, PCA 2 osoby, IZ-PIB KLP - 1 osoba

4 Eurachem Workshop podstawowe dane Spotkanie składało się z trzech części: 1. Część referatowa 2. Prezentacja posterów 3. Warsztaty w podzespołach

5 Referaty - prof. Lorens Sibbesen (Dania) Referat pt. Co wydarzyło się w obszarze walidacji metod analitycznych od wydania przewodnika Fitness for Purpose (dostosowanie do celu) w roku Istota walidacji - potwierdzenie poprzez badanie i wskazanie obiektywnych dowodów, że wymagania szczegółowe zostały zapewnione. Kiedy powinna być walidowana metoda badawcza: - nowa metoda badawcza (in house) - rozszerzenie metody (nowa matryca, zakres) - kontrola wykazuje zmianę parametrów w czasie - wykazanie równoważności nowej metody i standardowej - gdy metoda została zwalidowana np. przez AOAC laboratorium nie musi jej ponownie walidować, wystarczy potwierdzić uzyskanie parametrów (podobnie - normy)

6 Referaty - prof. Lorens Sibbesen (Dania) c.d. Co chcemy osiągnąć? Analiza jakościowa czy ilościowa? Czy analit jest zdespergowany czy występuje lokalnie? (np. mikotoksyna) Czy analit jest obecny w kilku formach? (wolny, całkowity) Zakres metody? Jaka powinna być dokładność i precyzja metody? Związane parametry walidacji Potwierdzenie identyczności selektywność / specyficzność LOD, LOQ Homogeniczność partii Sposób pobrania próbki (152/2009) Potwierdzenie identyczności Odzysk Potwierdzenie identyczności LOD, LOQ, zakres roboczy Odzysk, dokładność / poprawność (CRM, PT), powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność Czy występują interferencje? Czy laboratorium odpowiada za pobranie próbki laboratoryjnej, podpróbki (próbka do badań)? Czy wyniki badań powinny być porównane z wynikami innego lab? Selektywność / specyficzność Niepewność przygotowania próbki do badań (VDLUFA) Odporność metody Odtwarzalność Czy wyniki powinny być porównane z Dokładność (CRM) zewnętrzną specyfikacją? Odtwarzalność

7 Referaty - dr Ricardo Bettencourt da Silva (Portugalia) Referat pt. - Potrzeby klienta a wymagania w zakresie walidacji metod badawczych powiązanie z kryteriami metody. Referujący zwrócił uwagę na potrzebę ciągłego dostosowywania do wymagań klienta, zmieniających się ciągle wymagań określonych w przepisach, itp

8 Referaty - Dr Hilde Skaar Noril (Norwegia) Dr Hilde Skaar Noril przedstawiła wymagania AOAC w zakresie standardowych metod badawczych. Standardowe metody badania AOAC (obszar badań: żywność, farmaceutyki, pasze) są powszechnie znane i szeroko stosowane. Wymagania te są dostępne w wydaniu książkowym standardowych metod AOAC

9 Referaty - prof. Steve Ellison (UK) Prof. Steve Ellison (UK) przedstawił referat pt Badanie odporności metody i jej wykorzystanie do oceny niepewności pomiaru (MU). Badanie odporności metody powinno być stałym elementem towarzyszącym walidacji. Wyniki badania odporności metody można wykorzystać do obliczenia niepewności pomiaru

10 Referaty - Prof. Wolhard Wegscheider (Austria) Referujący przedstawił ciekawy referat pt. Powiązanie pomiędzy walidacją metody, spójnością pomiarową a niepewnością pomiaru. Podkreślił istotność tych trzech elementów oceny metody

11 Warsztaty dzień I 1. Jaki przewodnik jest potrzeby w celu zaplanowania i przeprowadzenia badań walidacyjnych metody 2. Zdefiniowanie kryteriów metody 3. Walidacja metody badania wielu analitów multimetoda 4. Kombinacja badań w zakresie MV i MU 5. Czy opracowanie parametrów walidacyjnych ekstensywnej metody badawczej daje wartość dodaną

12 Referaty - prof. Steve Ellison (UK) Referujący przedstawił referat nt. projektu nowego przewodnika pt. Obliczanie niepewności pomiarów analitycznych. Omówił założenia nowego przewodnika GUM, jak np. przedstawienie nowych metod oceny niepewności pomiaru (metoda Kratgena czy metoda Monte Carlo). W nowym przewodniku omówione zostanie zagadnienie oceny niepewności pomiaru na poziomie granicy oznaczalności metody LOQ. (3rd Ed. 2012)

13 Referaty - dr Ivo Leito (Estonia) Referujący zaprezentował Zastosowanie danych i parametrów walidacyjnych metody do oznaczania niepewności pomiaru. Omówił podstawowe elementy modelowego podejścia do badania niepewności pomiaru i tworzenia budżetu niepewności, podejścia doświadczalne

14 Referaty - prof. Wolfram Bremser (BAM- Niemcy) Tytuł referatu: Nowe podejścia do oceny niepewności: propagacja niepewności, metody numeryczne i symulacja Monte Carlo. Stosowanie metody Monte Carlo do oceny niepewności wymaga dysponowania dużą liczba pomiarów. Nie zawsze jest to możliwe do uzyskania i potrzebne w pracy typowego laboratorium

15 Referaty - prof. Bertil Magnusson (Szwecja) Tytuł referatu: Składnik obciążenia metody (bias) w niepewności pomiaru. Autor przedstawił własne doświadczenia w badaniu obciążenia metody z wykorzystaniem wyników PT i CRM. W kraju jest dostępny podręcznik Nordtest, którego prof. Magnusson jest współautorem, wydany w j. polskim przez Klub POLLAB (Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, Wydanie polskie: Podręcznik obliczania niepewności pomiaru w laboratoriach środowiskowych. Biuletyn Informacyjny Klubu POLLAB Nr 2/51/2008). Obliczanie obciążenia metody (bias) na podstawie podejść praktycznych (badanie CRM, dane z PT) i wykorzystanie tego parametru do oceny niepewności pomiaru było jednym z celów działalności referencyjnej KLP w ostatnich latach

16 Referaty - Prof. Alex Williams (UK) Prof. Alex Williams (UK) zaprezentował aktualny przewodnik Eurachem dotyczący spójności pomiarowej i jego praktyczne implementacje do chemii analitycznej i walidacji metod. Parametry walidacyjne wg Quality in Analytical Chemistry (2002): - Selektywność / specyficzność - Zakres pomiarowy - Kalibracja i spójność pomiarowa - Obciążenie - Liniowość (kalibracji) - LOD/LOQ - Odporność - Precyzja (powtarzalność, precyzja pośrednia)

17 Referaty - Prof. Manfred Golze (Niemcy) z BAM Referat pt: Aktualne stanowisko EA i ILAC w zakresie akredytacyjnych wymagań zapewnienia spójności pomiarowej. Zgodne z przewodnikiem Eurochem / Citac Spójność pomiarowa w analizie chemicznej

18 Postery Uczestnicy zaprezentowali kilka posterów: Poster z IZPIB KLP: W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka, S. Walczyński: Evaluation of bias of feed component measurement using data from proficiency testing

19 Warsztaty dzień II 1. Czy klienci laboratoriów rozumieją problem MU i wymagają podawania niepewności pomiaru (MU)? 2. Rola badań biegłości; 3. W jaki sposób laboratoria dokumentują spójność pomiarową; 4. Czy nowe numeryczne metody oceny MU mogą mieć zastosowanie w laboratoriach analitycznych? 5. Relacja pomiędzy dokładnością (spójność pomiarowa) i składnikami obciążenia w ocenie niepewności pomiaru

20 Wnioski 1. Tytułowe zagadnienia Warsztatów tj. walidacja, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru powinny być dostosowane do aktualnych wymagań (kierunek zmian przewodników) 2. Korekty wymagają niektóre przewodniki wyzwanie dla analityków u progu XXI wieku. 3. Uzyskane dane mogą być wykorzystane do korekty przewodnika walidacji metod w laboratorium 4. Informacje przekazane podczas konferencji i warsztatów oraz pozyskane materiały powinny być upowszechnione na potrzeby laboratoriów upoważnionych do badań (pasz) w ramach urzędowego nadzoru

21 Dziękuję za uwagę Pytania? Instytut Zootechniki-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz, ul.chmielna 2, Lublin, tel/fax

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.5.2015 L 113/29 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/705 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW ANALITYCZNYCH sem.vii Dr hab. inż. Piotr Konieczka e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wprowadzenie Postępowanie analityczne - PROCEDURA ANALITYCZNA ETAPY

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

ISSN 2080-5632 METROLOGIA. Biuletyn Głównego Urzędu Miar. Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012

ISSN 2080-5632 METROLOGIA. Biuletyn Głównego Urzędu Miar. Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012 ISSN 2080-5632 METROLOGIA Biuletyn Głównego Urzędu Miar Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012 W bieżącym numerze: Wystąpienie Pani Prezes Janiny Marii Popowskiej w dniu obchodów Światowego Dnia Metrologii 18 maja

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości

Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości Dokument doradczy EA-4/18: 2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości CEL Celem niniejszego dokumentu jest promowanie harmonizacji pomiędzy jednostkami akredytującymi

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1.

InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010. Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 3, 2010 dokładność pomiarowa, zarządzanie jakością, systemy pomiarowe Marek RĄCZKA 1 Jan REWILAK 1 ZAPEWNIENIE DOKŁADNOŚCI POMIAROWEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W artykule

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Data Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Autor dokumentu 30.12.2014 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 30.12.2014 KJ Agata Wilczyńska- Piliszek Zatwierdził do stosowania 30.12.2014 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Zbigniew Prętczyński Michał Materny Zbigniew Kotulski Rozwój przedsiębiorczości w Polsce i idący za tym rozwój samych przedsiębiorstw wymusił

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo