Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Rydygiera 8. Wola Dalsza 375a; Łańcut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8. Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut"

Transkrypt

1 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; Łańcut PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa Inwestycja:... Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie... Tom IVB Projekt wentylacji mechanicznej i c.t. w ob.24 Tytuł :... mgr inŝ. Andrzej Jarecki upr. nr BA-8386/3/88,66/90 Projektant: (imię nazwisko) (podpis) mgr inŝ. Włodzimierz Glamkowski upr. nr St-437/86 Sprawdzający: mgr inŝ. Krystyna Szarlik Kier. Pracowni: Warszawa, maj 2010 r (miejscowość i data) (nr egzemplarza)

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści I. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Ogólna charakterystyka projektowanej wentylacji mechanicznej... 3 nawiewno-wywiewnej i grawitacyjnej 4.0. Opis rozwiązań technicznych Zespół nawiewno-wywiewny Nr Nawiew /ZN1/ Wywiew /ZW1/ Zespół nawiewno-wywiewny Nr Nawiew /ZN2/ Wywiew /ZW2/ Wentyacja mechaniczna wywiewna-awaryjna Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach Dostawa ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych Wytyczne branżowe..8 II WYKAZ ZAŁACZNIKÓW - Wykaz urządzeń i kanałów wentylacyjnych, oraz armatury przyjęty Zał. Nr do oznaczeń na Rys. Oczyszczalna Ścieków w Łańcucie. III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. Nr S-1 Rzut poziomy instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i c.t. dla nagrzewnic wentylacyjnych w ob. Nr 24 - skala 1:50, Rys. Nr S-2 Rzut poziomy instalacji wentylacyjnej wywiewnej na dachu - ob. 24-1:50, Rys. Nr S-3 Przekroje E-E, F-F przez wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w ob. 24 1:50, Rys. Nr S-4 Schemat cieplny zasilania nagrzewnic wentylacyjnych ZN-1, ZN-2 w ob.24 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 1

3 I. OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest umowa nr 271/P4/2009 z dn , zawarta między Zamawiającym tj. Oczyszczalnią Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, Łańcut, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest część technologiczna tom IVB Projektu Wykonawczego inwestycji Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych rozbudowy i przebudowy przedmiotowej oczyszczalni w aspekcie wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. Wielobranżowy projekt wykonawczy Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Łańcucie. stanowił będzie uzupełnienie rozwiązań przedstawionych w projekcie budowlanym, który stanowił podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę na realizację niniejszej inwestycji. Kompletny Projekt Wykonawczy rozbudowy oczyszczalni w Łańcucie składa się z niżej wymienionych opracowań branżowych, których wykonawcą jest BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Rydygiera 8. Tom I Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych, Tom II A Projekt architektoniczno konstrukcyjny, Tom II B Projekt architektoniczno konstrukcyjny, Tom III Projekt technologiczny, Tom IV A Projekt instalacyjny agregatorownia i kotłowni w ob Tom IV B Projekt wentylacji mechanicznej i c.t. w ob.24, Tom IV C Projekt instalacyjny - wod kan, Tom V A Projekt instalacji elektrycznych, Tom V B Projekt AKPiA Tom VI Informacja BIOZ Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej i c.t. w obiekcie wielofunkcyjnym nr 24 na terenie oczyszczalni ścieków w Łańcucie opracowano w oparciu o następujące dane: - Uzgodniona z Inwestorem koncepcja rozbudowy oczyszczalni, - Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 terenu oczyszczalni, - Projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego ob. 24, - Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania, - Instrukcje montażu, karty katalogowe, karty informacyjne zawierające dane techniczne stosowanych urządzeń, - Wytyczne technologa projektu. Projektowane urządzenia mają za zadanie wentylować mechanicznie pomieszczenia dla nowoprojektowanej instalacji hydrolizy termicznej i dezintegracji osadów. Zakres opracowania obejmuje: - ogólną charakterystykę przedsięwzięcia, - instalację mechaniczną nawiewno-wywiewna pomieszczeń ob. 24, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 2

4 - dostawę ciepła technologicznego (c.t.) dla nagrzewnic wentylacyjnych Ogólna charakterystyka projektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i grawitacyjnej. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w budynku wielofunkcyjnym ob. 24 ma za zadanie zwiększenie intensywności wymian powietrza ok.3-5 krotnie w projektowanych pomieszczeniach technicznych dla prowadzonych procesów technologicznych. Uruchamianie jej przewidziane jest w okresach: - bezpośredniej obsługi urządzeń (zintensyfikowane przewietrzanie pomieszczenia), - dogrzewanie pomieszczeń w okresach niskich temperatur zewnętrznych (zastosowanie nagrzewnicy wodnej w zespole nawiewnym), - usuwanie nadmiaru ciepła z pomieszczenia w okresach letnich, spowodowane wydzielaniem się z pracujących urządzeń technologicznych. W okresie kiedy wentylacja mechaniczna zostaje wyłączona, pomieszczenia są wentylowane poprzez projektowaną wentylację grawitacyjną umożliwiającą 1 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Oddawane z pracujących urządzeń zyski ciepła umożliwiają osiągnięcie w pomieszczeniach temperatury nie niższej niż +5 o C przy pełnym otwarciu przepustnicy w otworze nawiewnym. Wywiew grawitacyjny z pomieszczenia poprzez projektowane wywietrzaki dachowe typ A Dn= mm montowane na podstawach dachowych B-II Dn= mm Z uwagi na zróżnicowany charakter projektowanych pomieszczeń instalację mechaniczną nawiewno-wywiewną podzielono na 2 niezależne zespoły nawiewno-wywiewne obsługujące: - Zespół Nr 1 nawiewno- wywiewny dla pomieszczenia Nr 24.3 hydrolizy termicznej i dezintegracji osadu osadu, Vp = 2680m3 - Nawiew Vn= 5 x 2680 = 13400m3/h z nawiewem powietrza Ttmax.=12stC i zastosowaniem komory mieszania 30:70 - Wywiew Vw= 5 x 2680 = 13400m3/h - Zespól Nr 2 nawiewno-wywiewny dla pomieszczeń: Nr 24.1 pomieszczenie wirówek o kubaturze Vp = 548m3 - Nawiew Vn= 3 x 548 = 1640m3/h z nawiewem powietrza Ttmax.=12stC - Wywiew Vw= 3 x548 = 1640m3/h Nr 24.4 pomieszczenie obsługi węzła fermentacji o kubaturze Vp = 220m3 - Nawiew Vn= 5 x220 = 1110m3/h z nawiewem powietrza Ttmax.=12stC - Wywiew Vw= 5 x220 = 1110m3/h W pomieszczeniu 24.4 przewidziano dodatkowo zamontować układ wentylacji mechanicznej wywiewnej zapewniającej 5-cio krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu, uruchamiany automatycznie poprzez czujniki metanu, siarkowodoru i amoniaku wchodzące w skład systemu detekcji gazu, w sytuacji awaryjnej. Układ ten zblokowany z zespołem Nr 2 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 3

5 nawiewno-wywiewnym powoduje jego odłączenie, a załączenie wentylacji awaryjnej wywiewnej. Wentylator wyciągowy winien posiadać klasę ex /wykonanie przeciwwybuchowe/. Odciąg powietrza z pomieszczenia nastąpi wentylatorem dachowym uzbrojonym w kanał wywiewny i kratki wywiewne z części dolnej i górnej pomieszczenia w proporcji 70:30/ Opis rozwiązań technicznych Zespół nawiewno-wywiewny Nr 1. W pomieszczeniu hydrolizy i dezintegracji osadu Nr 24.3 zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą 5-cio krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu Nawiew /ZN1/ Nawiew powietrza zewnętrznego w ilości Vn=13400m3/h do pomieszczenia zrealizowano za pomocą zespołu nawiewnego /ZN1/ w skład którego wchodzą: - czerpnia powietrza /CZ100/ o wym. 1520x795mm szt.1, - komora mieszania z 2-ma sprzęgniętymi przepustnicami o wym 1199x575mm z siłownikami, - filtr powietrza o wym. 1660x975mm, spadek ciśnienia ^p=125pa - nagrzewnica wodna o wym.1660x975mm vp=3,45m/sek, spadek ciśnienia Pa, temp. nawiewu powietrza (zima)+12stc, spadek ciśnienia czynnika grzewczego 1,87 kpa, temp. zasilania +90stC, temp. powrotu +70stC czynnika grzewczego, przepływ czynnika 1,87 m3/h, moc grzewcza 43,54kW, zasilanie nagrzewnicy Dn=32mm, - sekcja wentylatorowa o wym 1660x975xL=2221mm, ciśnienie statyczne 391 Pa, dynamiczne 165 Pa, dyspozycyjne 120 Pa, obroty 2301obr/min., moc na wale 3,588kW, moc 4,0kW prąd znamionowy 8,2 A, napięcie 400V (1bieg), wraz z przemiennikiem częstotliwości - tłumik szumu o wym. 1660x 957xL=1097mm, spadek ciśnienia ^p 35 Pa. - kanałów wentylacyjnych nawiewnych (1KN1-8), - kratek aluminiowych dwurzędowych o wym. 625x625mm wraz z przepustnicami regulacyjnymi (1KR1). Dopływ czynnika grzewczego wody o temp. tz/tp=90/70stc do nagrzewnicy zrealizowano poprzez pompę obiegową P1 o parametrach: - wydajność V=1,87m3/h - podnoszenie Hp= 1,88m.sł. - N=45W - napięcie kv=1x220v - króćce pompy Dn=32mm, zaś regulację temperatury powietrza nawiewanego poprzez zawór 3-drogowy mieszający Dn=25mm z siłownikiem, zawór Kv = 8m3/h, spadek ciśnienia na zaworze ^p=4kpa. sprzęgnięty z regulatorem i czujnikami temperatury kanałowymi, oraz termostatem przeciwzamrożeniowym. Montaż zespołu nawiewnego na wysokości ok. 5,5m nad posadzką w pomieszczeniu Wywiew /ZW1/ Wywiew powietrza w ilości Vw=13400m3/h z pomieszczenia zrealizowano za pomocą zespołu wywiewnego /ZW1/ w skład którego wchodzą: - wyrzutnia powietrza /Wś100/ o wym. 1520x795mm szt.1, - przepustnicy regulacyjnej o wym. 1660x975mm z siłownikiem, - filtr powietrza o wym. 1660x975mm, spadek ciśnienia ^p=125 Pa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 4

6 - sekcja wentylatorowa o wym 1660x975xL=1856mm, ciśnienie statyczne 280 Pa, dynamiczne 165 Pa, dyspozycyjne 120 Pa, obroty 2258obr/min., moc na wale 3,21kW, moc 4,0kW prąd 8,2 A, napięcie 400V (1bieg), wraz z przemiennikiem częstotliwości - tłumik szumu o wym. 1660x975xL=1097mm, spadek ciśnienia ^p 35 Pa. - kanałów wentylacyjnych wywiewnych (1KW1-7), - kratek aluminiowych dwurzędowych o wym. 625x625mm wraz z przepustnicami regulacyjnymi (1KR1) montowanych od dołu kanału wywiewnego. Montaż zespołu wywiewnego na wysokości ok. 5,5 m nad posadzka w pomieszczeniu. Pracę zespołu nawiewnego z wywiewnym sprzęgnąć ze sobą w układzie automatyki Zespół nawiewno-wywiewny Nr 2. W pomieszczeniu wirówek Nr 24.1 i pomieszczeniu obsługi węzła Nr 24.4 zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewnowywiewną zapewniającą 3 i 5-cio krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu. Do pomieszczenia Nr 24.1 doprowadzone zostanie V(3x)= 1640m3/h, zaś do 24.4 V(5x)= 1100m3/h i łącznej wydajności Vn=2740m3/h Nawiew /ZN2/ Nawiew powietrza zewnętrznego w ilości Vn=2740m3/h do pomieszczeń zrealizowano za pomocą zespołu nawiewnego /ZN2/ w skład którego wchodzą: - czerpnia powietrza /CZ21/ o wym. 821x313mm, - przepustnicy regulacyjnej o wym. 961x488mm z siłownikiem, - filtr powietrza o wym. 961x488mm, spadek ciśnienia ^p=116pa - nagrzewnica wodna o wym.961x488mm vp=3,1m/sek, spadek ciśnienia 71 Pa, temp. nawiewu powietrza (zima)+12stc, spadek ciśnienia czynnika grzewczego 7,55 kpa, temp. zasilania +90stC, temp. powrotu +70stC czynnika grzewczego, przepływ czynnika 1,27 m3/h, moc grzewcza 29,5kW, zasilanie nagrzewnicy Dn=25mm, - sekcja wentylatorowa o wym 961x488xL=1490mm, ciśnienie statyczne 332Pa, dynamiczne 110 Pa, dyspozycyjne 120 Pa, obroty 3870obr/min., moc na wale 0,535kW, moc 0,75 kw prąd 3 A, napięcie 230V (1bieg), wraz z przemiennikiem częstotliwości - tłumik szumu o wym. 961x488xL=1097mm, spadek ciśnienia ^p 25 Pa. - kanałów wentylacyjnych nawiewnych (2KN1-7), - kratek aluminiowych dwurzędowych o wym. 400x250mm wraz z przepustnicami regulacyjnymi (2KR1). Dopływ czynnika grzewczego wody o temp. tz/tp=90/70stc do nagrzewnicy zrealizowano poprzez pompę obiegową P2 o parametrach: - wydajność V=1,27m3/h - podnoszenie Hp= 1,3m.sł. - N=0,55kW - napięcie kv=1x230v - króćce pompy Dn=25mm, zaś regulację temperatury powietrza nawiewanego poprzez zawór 3-drogowy Dn=20mm z siłownikiem, zawór Kv = 6,3m3/h, spadek ciśnienia na zaworze ^p=4 kpa. sprzęgnięty z regulatorem i czujnikami temperatury kanałowymi, oraz termostatem przeciwzamrożeniowym. Montaż zespołu nawiewnego na poziomie ok. 3,80 nad posadzką w pomieszczeniu Wywiew /ZW2/ Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 5

7 Wywiew powietrza w ilości Vw=2740m3/h z pomieszczeń zrealizowano za pomocą zespołu wywiewnego /ZW2/ w skład którego wchodzą: - wyrzutnia powietrza /Wś21/ o wym. 821x313mm, - przepustnicy regulacyjnej o wym. 961x488mm z siłownikiem, - filtr powietrza o wym. 961x488mm, spadek ciśnienia ^p=116 Pa - sekcja wentylatorowa o wym 961x488xL=1124mm, ciśnienie statyczne 261 Pa, dynamiczne 110 Pa, dyspozycyjne 120 Pa, obroty 3807obr/min., moc na wale 0,482kW, moc 0,75kW prąd 3 A, napięcie 230V (1bieg), wraz z przemiennikiem częstotliwości - tłumik szumu o wym. 961x488xL=1097mm, spadek ciśnienia ^p 25 Pa. - kanałów wentylacyjnych wywiewnych (2KW1-8), - kratek aluminiowych dwurzędowych o wym. 400x250mm wraz z przepustnicami regulacyjnymi (2KR1),montowanych bocznie do kanału wywiewnego. Montaż zespołu wywiewnego na wysokości ok. 3,17 m nad posadzka w pomieszczeniu. Pracę zespołu nawiewnego z wywiewnym sprzęgnąć ze sobą w układzie automatyki Wentylacja mechaniczna wywiewna-awaryjna. Przewidziana dla wentylacji uruchamianej podczas awarii po stwierdzeniu przez czujniki niekontrolowanego wystąpienia metanu w pomieszczeniu Nr 24.4 obsługi węzła fermentacji. Krotność wymiany powietrza wg założeń technologicznych 5-cio krotna tj. Vw=1100m3/h. Do awaryjnego wyciągu zastosowano wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) o parametrach: - wydajność V= 1100m3/h - średnica wirnika 354mm - pobór mocy N= 0,25kW - prędkość obrotowa=1450obr/min, 4-ro biegunowa - wersja jednofazowa 230V, 50Hz, połączony z kanałem wentylacyjnym wywiewnym uzbrojonym w 2 kratki wywiewne aluminiowe dwurzędowych wraz z przepustnicami regulacyjnymi o wym. 250x250mm zamontowana 15cm nad posadzką /dolna krawędź/, oraz druga kratka o wym. 250x200mm pod stropem. Układ ten będzie można uruchomić niezależnie od wykrycia metanu z zewnątrz pomieszczenia przed wejściem do niego. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w tym czasie zostaje automatycznie odłączona, jak przy pracy awaryjnej Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach. W pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie przewidziano również wykonanie wentylacji naturalnej grawitacyjnej umożliwiającej do 1 krotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu, kiedy to wentylacja mechaniczna zostanie wyłączona. Ilość doprowadzonego powietrza zewnętrznego do poszczególnych pomieszczeń zrealizowano poprzez otwory nawiewne zlokalizowane w ścianie zewnętrznej ok. 0,3-0,5m nad posadzką. Od strony pomieszczenia otwór nawiewny uzbrojony zostanie w kratkę nawiewną typ N-I wraz z przepustnicą regulacyjną ograniczającą jej zamknięcie do 30%. Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez projektowane wywietrzaki dachowe typ A Dn= mm, ustawione na podstawie dachowej typ B-II Dn= mm. Pomieszczenie hydrolizy i dezintegracji osadu Nr 24.3 /V=2680m3/ - Nawiew Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 6

8 Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczenia zrealizowano poprzez otwory nawiewne w ścianie zewnętrznej której powierzchnia przy prędkości powietrza v=1,5m/s winna wynosić: Fn = V/ 3600xv = 2680/3600x1,5 = 0,496m2 Dobrano 2 czerpnie ścienne typ A o wym. 500x500mm i powierzchni Fc=0,5m2. Od strony pomieszczenia kanał nawiewny uzbroić w przepustnicę i kratkę nawiewną typ N-I o wym. 500x500mm. - Wywiew Do wywiewu powietrza z pomieszczenia dobrano cztery wywietrzaki dachowe typ A Dn=400mm o wydajności V=655m3/h każdy, zamontowany na podstawie dachowej typ B-II Dn=400mm. Pomieszczenie wirówek Nr 24.1 /V=548m3/ - Nawiew Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczenia zrealizowano poprzez otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej, której powierzchnia przy prędkości powietrza v=1,5m/s winna wynosić: Fn = V/ 3600xv = 548/3600x1,5 = 0,10m2 Dobrano czerpnię ścienną typ A o wym. 400x400mm i powierzchni Fc=0,16m2. Od strony pomieszczenia kanał nawiewny uzbroić w przepustnicę i kratkę nawiewną typ N- I o wym. 500x500mm. - Wywiew Do wywiewu powietrza z pomieszczenia dobrano dwa wywietrzaki dachowe typ A Dn=315mm o wydajności V=403m3/h każdy, zamontowany na podstawie dachowej typ B-II Dn=315mm. Pomieszczenie obsługi węzła fermentacji Nr 24.4 /V=220m3/ - Nawiew Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczenia zrealizowano poprzez otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej, której powierzchnia przy prędkości powietrza v=1,5m/s winna wynosić: Fn = V/ 3600xv = 220/3600x1,5 = 0,041m2 Dobrano czerpnię ścienną typ A o wym. 210x210mm i powierzchni Fc=0,044m2. Od strony pomieszczenia kanał nawiewny uzbroić w przepustnicę i kratkę nawiewną typ N- I o wym. 210x210mm. - Wywiew Do wywiewu powietrza z pomieszczenia dobrano wywietrzak dachowy typ A Dn=250mm o wydajności V=254m3/h, zamontowany na podstawie dachowej typ B-II Dn=250mm Dostawa ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych. Ciepło technologiczne (c.t.) o parametrach czynnika grzewczego tz/p=90/70st.c dostarczane będzie do nagrzewnic wentylacyjnych NG-1, NG-2, zespołów nawiewnych z rozdzielaczy grzewczych zabudowanych w pomieszczeniu kotłowni i agregatorowi (ob.24.2). Instalację c.t. należy wykonać z rur stalowych czarnych Dn=32-40mm gat. R 35 ze szwem wg PN-84/H łączonych przez spawanie, podobnie jak instalację grzewczą w kotłowni i agregatorowi podłączonych do rur zasilających oczyszczalnię (Tz/Tp=90/70stC/. Do wymuszenia przepływu wody w poszczególnych zespołach nagrzewnic wentylacyjnych Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 7

9 dobrano pompy obiegowe P1, 2, które poprzez zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem i regulator temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia umożliwiają ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń do wymaganych temperatur, oraz ich wentylację. Wykonanie instalacji c.t. wg p część technologiczna agregatorowi i kotłowni Wytyczne branżowe. Wytyczne budowlane - wykonać konstrukcję wsporczą zespołów nawiewno-wywiewnych do ścian zewnętrznych budynku, - wykonać otwory w dachu i ścianie zewnętrznej w celu wyprowadzenia kanałów wywiewnych i nawiewnych, Wytyczne elektryczne. - doprowadzić zasilanie elektryczne do projektowanych zespołów nawiewnowywiewnych, oraz pomp obiegowych i siłowników, - wykonać zasilanie i sterowanie układu wentylacji nawiewno wywiewnej wg dostarczanej automatyki producenta urządzeń zespołów nawiewnych. Opracował: mgr inż. Andrzej Jarecki Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 8

10 Wykaz urządzeń i kanałów wentylacyjnych, oraz armatury przyjęty do Zał. Nr2 oznaczeń na Rys. Oczyszczalna Ścieków w Łańcucie. Ozn. Typ urządzenia Dane techniczne Uwagi Ilość Zespół nawiewny ZN1 Cz-100 Czerpnia ścienna typ A-I Gab.1520x795mm szt-1 1 kpl. ZN-1 TA-100 1KN-1 Zespół wentylacyjny nawiewny w składzie: - komora mieszania z 2-ma przepustnicami z siłownikami - filtr powietrza, - nagrzewnica wodna, - sekcja wentylatorowa, - tłumik szumu, -kompletna automatyka z funkcją przeciwzamrożeniową Kształtka wentylacyjna redukcyjna niesymetryczna typ A/I Sekcja wentylatorowa: -wydatek V=13400m3/h -ciśnienie dyspozycyjne 200Pa - gabaryty: dł.xszerxwys. = 2221x1660x975mm - ciężar centrali 611 kg - ciśnienie statyczne 391Pa, - ciśnienie dynamiczne 165 Pa, - obroty n=2301 1/min - moc N=4,0kW - prąd 8,2 A - przemiennik częstotliwości Filtr powietrza: - gabaryty 1660x975mm, - spadek ciśnienia na filtrze 125 Pa Nagrzewnica wodna: - gab.1660x975mm - spadek ciśnienia 81Pa, - spadek ciśnienia czynnika1,87kpa - moc grzewcza 43,54kW, - przepływ czynnika 1,87m3/h - temp. zasilania905stc, - temp. powrotu 70stC, - króćce zasilające Dn=32mm Tłumik szumu -gab. 1097x1660x975mm, - spadek ciśnienia 35 Pa - gab.1660x933/1000x800mm 1KN-2 Trójnik wentylacyjny typ A/I - gab.1000x800/1000x800/625x625 1KN-3 Kształtka wentylacyjna - gab.1000x800/800x800mm redukcyjna niesymetryczna typ A-I 1 kpl. 1KN-4 Kanał wentylacyjny typ A/I - gab.800x800mm; L=1000mm 1 szt 1KN-5 Trójnik wentylacyjny typ A/I - gab.800x800/800x800/625x625 1KN-6 Kształtka wentylacyjna redukcyjna niesymetryczna typ A/I-I - gab.800x800/630x630mm 1KN-7 Kanał wentylacyjny typ A/I - gab.630x630mm; L=1000mm 2 szt. 1KN-8 Kolano typ A/I 90st. 630x630/625x625mm 1KR-1 Kratka nawiewna dwurzędowa typ N-II z przepustnicą regulacyjną - gab. 625x625mm 3 kpl. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 9

11 Ozn. Typ urządzenia Dane techniczne Uwagi Ilość Zespół wywiewny ZW1 Wś-100 Wyrzutnia ścienna typ A-I Gab.1520x795mm szt-1 1 kpl. ZW-1 TA100 1KW-1 Zespół wentylacyjny wywiewny w składzie: - przepustnica powietrza z siłownikiem - filtr powietrza, - sekcja wentylatorowa, - tłumik szumu, -kompletna automatyka Kształtka wentylacyjna redukcyjna niesymetryczna typ A/I Sekcja wentylatorowa: -wydatek V=13400m3/h -ciśnienie dyspozycyjne 120Pa - gabaryty: dł.xszerxwys. = 1856x1660x975mm - ciężar centrali 482 kg - ciśnienie statyczne 280 Pa, - ciśnienie dynamiczne 165 Pa, - obroty n=2258 1/min - moc N=4,0kW - prąd 8,2 A - przemiennik częstotliwości Filtr powietrza: - gabaryty 1660x 975mm, - spadek ciśnienia na filtrze 125 Pa Tłumik szumu -gab. 1097x1660x975mm, - spadek ciśnienia 35 Pa - gab.1660x975/1000x800mm 1KW-2 Trójnik wentylacyjny typ A/I - gab.1000x800/1000x800/625x625 1KW-3 Kształtka wentylacyjna - gab.1000x800/800x800mm redukcyjna niesymetryczna typ A-I 1KW-4 Trójnik wentylacyjny typ A/I -gab.800x800mm/800x800/625x625 1KW-5 Kształtka wentylacyjna - gab.800x800/630x630mm redukcyjna niesymetryczna typ A/I-I 1 kpl. 1KW-6 Kanał wentylacyjny typ A/I - gab.630x630mm; L=1000mm 2 szt. 1KW-7 Kolano typ A/I 90st. 630x630/625x625mm 1 szt 1KR-1 Kratka wywiewna dwurzędowa typ N-II z przepustnicą regulacyjną - gab. 625x625mm 3 kpl. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 10

12 Ozn. Typ urządzenia Dane techniczne Uwagi Ilość Zespół nawiewny ZN2 Cz-21 Czerpnia ścienna typ A-I Gab.821x313mm 1 kpl. ZN-2 TA-21 2KN-1 2KN-2 2KN-3 Zespół wentylacyjny nawiewny w składzie: - przepustnica powietrza z siłownikiem - filtr powietrza, - nagrzewnica wodna, - sekcja wentylatorowa, - tłumik szumu, -kompletna automatyka z funkcją przeciwzamrożeniową Kształtka wentylacyjna redukcyjna niesymetryczna typ A/I Kształtka wentylacyjna redukcyjna niesymetryczna typ A/I Kanał wentylacyjny typ A/I Sekcja wentylatorowa: -wydatek V=2740m3/h -ciśnienie dyspozycyjne 120Pa - gabaryty: dł.x szer x wys. = 1490x961x488mm - ciężar centrali 186 kg - ciśnienie statyczne 332 Pa, - ciśnienie dynamiczne 110 Pa, - obroty n=3870 1/min - moc N=0,75kW - prąd 3 A - przemiennik częstotliwości Filtr powietrza: - gabaryty961x488mm, - spadek ciśnienia na filtrze 125 Pa Nagrzewnica wodna: - gab.21480x875mm - spadek ciśnienia 116Pa, - spadek ciśnienia czynnika 7,55kPa - moc grzewcza 29,5kW, - przepływ czynnika 1,27m3/h - temp. zasilania 90stC, - temp. powrotu 70stC, - króćce zasilające Dn=25mm Tłumik szumu - gab. 1097x961x488mm, - spadek ciśnienia 25 Pa - gab.961x488/500x250mm /montaż kratki 400x250mm od spodu/ - gab.500x250/400x250mm Lc=700mm 1 kpl. - gab.400x250mm; L=1000mm 3 szt 2KN-4 Trójnik wentylacyjny typ A/I - gab.400x250/400x250/400x250 Lc=700mm 2KN-5 Kształtka wentylacyjna - gab.400x250/250x250mm redukcyjna niesymetryczna Lc=500mm typ A/I-I 2KN-6 Kanał wentylacyjny typ A/I - gab.250x250mm; L=1000mm 3 szt. 2KN-7 Kolano typ A/I 90st. - gab.250x250/400x250mm 2KN-8 Kolano typ A/I 90st. 400x500/625x325mm 2KR-1 Kratka nawiewna dwurzędowa typ N-II z przepustnicą regulacyjną - gab. 400x250mm 3 kpl. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 11

13 Ozn. Typ urządzenia Dane techniczne Uwagi Ilość Zespół wywiewny ZW2 Wś-21 Wyrzutnia ścienna typ A-I Gab.821x313mm 1 kpl. ZW-2 TA55 Zespół wentylacyjny wywiewny w składzie: - przepustnica powietrza z siłownikiem - filtr powietrza, - sekcja wentylatorowa, - tłumik szumu, -kompletna automatyka Sekcja wentylatorowa: -wydatek V=2740m3/h -ciśnienie dyspozycyjne 261Pa - gabaryty: dł.xszer x wys. = 1124x961x488mm - ciężar centrali 158 kg - ciśnienie statyczne 261 Pa, - ciśnienie dynamiczne 110 Pa, - obroty n=3807 1/min - moc N=0,75kW - prąd 3 A - przemiennik częstotliwości Filtr powietrza: - gabaryty 1339x 775mm, - spadek ciśnienia na filtrze 108 Pa Tłumik szumu -gab. 1097x961x488mm, - spadek ciśnienia 116Pa 1 kpl. 2KW-1 Kształtka wentylacyjna redukcyjna niesymetryczna typ A/I - gab.961x488/500x250mm 2KW-2 Trójnik wentylacyjny typ A/I - gab.500x250/500x250/400x250 Lc=700mm 2KW-3 Kształtka wentylacyjna - gab.500x250/400x250mm redukcyjna niesymetryczna typ A-I 2KW-4 Kanał wentylacyjny typ A/I - gab.400x250mm; L=1000mm 1 szt 2KW-5 Trójnik wentylacyjny typ A/I - gab.400x250/400x250/400x250 Lc=700mm 2KW-6 Kształtka wentylacyjna redukcyjna niesymetryczna typ A/I-I - gab.400x250/250x250mm Lc=500mm 2KW-7 Kanał wentylacyjny typ A/I - gab.250x250mm; L=1000mm 3 szt. 2KW-8 Kolano typ A/I 90st. - gab.250x250/400x250mm 2KR-1 Kratka wywiewna dwurzędowa typ N-II z przepustnicą regulacyjną - gab. 400x250mm 3 kpl. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 12

14 Ozn. Typ urządzenia Dane techniczne Uwagi Ilość Zespół wywiewny awaryjny W350 Wentylator dachowy W350 wyk. Ex na podstawie dachowej B-II Dn=270mm 3W-1 Kształtka wentylacyjna przejściowa -wydatek V=1100m3/h - ciśnienie statyczne 350Pa - prędkość obrotowa 1450obr/min - pobór mocy 0,25kW - zasilanie 230V,50Hz - natężenie prądu 2,35A - ilość biegunów 4 - ciężar 25kg - gabaryty: Dn=270mm/ 250x250mm, L=700mm 1 kpl. 1 kpl. 3W-2 Trójnik wentylacyjny typ A/I -gab.250x250/250x250/250x250mm L=550mm 3W-3 Kanał wentylacyjny typ A/I - gab.250x250mm, L=1000mm 5 szt 3W-4 Kolano typ A/I 90st. - gab.250x250/250x400mm 1 szt 3KR-1 3KR-2 Kratka wywiewna dwurzędowa typ N-II z przepustnicą regulacyjną Kratka wywiewna dwurzędowa typ N-II z przepustnicą regulacyjną - gab. 250x250mm 1 kpl. - gab. 250x400mm 1 kpl. Wentylacja grawitacyjna Cz-2 Czerpnia ścienna typ A-I -gab. 500x500mm 3 kpl Cz-3 Czerpnia ścienna typ A-I -gab. 210x210mm 1 kpl Cz-4 Czerpnia ścienna typ A-I -gab. 400x400mm 1 kpl KN-2 KN-3 KN-4 WD400 Kratka nawiewna typ N-I z przepustnicą regulacyjną Kratka nawiewna typ N-I z przepustnicą regulacyjną Kratka nawiewna typ N-I z przepustnicą regulacyjną Wywietrzak dachowy typ A Dn=400mm na podstawie dachowej B-II Dn=400mm - gab. 500x500mm 3 kpl. - gab. 210x210mm 1 kpl. - gab. 400x400mm 1 kpl. -gab. Dn=400mm D2=800mm Hc=480mm -waga 24,1kg /wywietrzak/ 4 kpl. WD315 WD250 Wywietrzak dachowy typ A Dn=315mm na podstawie dachowej B-II Dn=315mm Wywietrzak dachowy typ A Dn=250mm na podstawie dachowej B-II Dn=250mm -gab. Dn=315mm D2=630mm Hc=535mm -waga 14,7kg /wywietrzak/ -gab. Dn=250mm D2=500mm Hc=425mm -waga 9,7kg /wywietrzak/ 2 kpl. 1 kpl. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 13

15 Ozn. Typ urządzenia Dane techniczne Uwagi Ilość Armatura grzewcza dla nagrzewnic (c.t.) P-1 Pompa obiegowa dla nagrzewnicy zespołu ZN-1 Parametry pompy: - wydajność pompy V=1,88m3/h - wys. podnoszenia Hp=1,18m.sł.w - moc N=0,45kW, - napięcie 1x230V, - prąd max. 0,2 A, - masa 2,8 kg E-1 Zawór kulowy gwintowany - Dn=1 1/2ca/ - Tmax.do 120stC 4 szt E-2 Filtr siatkowy Fs-1 gwintowany - Dn=1 1/2 cal E-3 Zawór zwrotny gwintowany - Dn=1 1/2 cal 1 szt E-4 Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem P-2 Pompa obiegowa dla nagrzewnicy zespołu ZN-2 - Dn=1 cal - Kv=8m3/h - ^p = 4 kpa Parametry pompy: - wydajność pompy V=1,3m3/h - wys. podnoszenia Hp=1,19m.sł.w - moc N=0,55 kw, - napięcie 1 x230v, - prąd max. 0,24A, - masa 2,5 kg 1 kpl D-1 Zawór kulowy gwintowany - Dn=1 ¼ cal - Tmax.do 120stC 4 szt D-2 Filtr siatkowy Fs-1 gwintowany - Dn=1 1/4 cal D-3 Zawór zwrotny gwintowany - Dn=1 1/4 cal 1 szt E-4 Zawór mieszający 3-drogowy z siłownikiem - Dn=3/4 cal - Kv=6,3m3/h - ^p = 4 kpa 1 kpl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o. 14

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH AMPER 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 99D/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY Remont sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław S t r o n a 1 NUMER EGZ. 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 OBIEKT

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 5. III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 6-8

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 5. III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 6-8 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Charakterystyka instalacji 2 4. Bilans powietrza wentylacyjnego 3 5. Kanały i elementy uzbrojenia kanałów 4 6. Uwagi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firmy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Rozbudowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kałcenia Ustawicznego w Żarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 8A/0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 400- Roboty instalacyjne hydrauliczne 400-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Kraków, grudzień 2007 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Zestawienie elementów. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr 1 - Rzut II piętra Kraków, grudzień 2007 2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. WYDZIAŁ INśYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PRZEDMIAR ROBÓT. WYDZIAŁ INśYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ INśYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA WENTYLACJI W BUDYNKU śelbetu WYDZIAŁU INśYNIERII LĄDOWEJ POLI- TECHNIKI GDAŃSKIEJ - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Teczka zawiera. 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12

Teczka zawiera. 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12 Teczka zawiera 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12 2.Rysunki: - Plan sytuacyjny rys. nr 1 - Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr 2 - Rzut parteru instalacja c.o. rys. nr 3 - Rozwinięcie inst. c.o.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE Inwestor: Miasto Suwałki Ul. Mickiewicza 1 16-00 Suwałki Temat opracowania: PRZEBUDOWA PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE, PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.POŻ

Bardziej szczegółowo

I. ZESPÓŁ NAWIEWNO - WYWIEWNY

I. ZESPÓŁ NAWIEWNO - WYWIEWNY Specyfikacja elementów wentylacyjnych na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz wywiewnej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ.

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR 2 4 HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm żaluzje poziome 0 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500

Bardziej szczegółowo

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ Lista części instalacji wentylacji mechanicznej Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 W1-01 Zawór wywiewny KU ø125 szt. 2 W1-02 Kolano okrągłe 90 100 mm szt. 2 W1-03 Kanał okrągły typ SPIRO 125

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ADIS mgr inż. Adam Potasz ul. Bednarska 10/2 54 134 Wrocław tel./fax 071/78-21 107; 0604 607 002

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ADIS mgr inż. Adam Potasz ul. Bednarska 10/2 54 134 Wrocław tel./fax 071/78-21 107; 0604 607 002 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ADIS mgr inż. Adam Potasz ul. Bednarska 10/2 54 134 Wrocław tel./fax 071/78-21 107; 0604 607 002 ============================================================= INWESTOR : Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o.

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Siedziba Spółki ul. Kożuchowska 20 c 65-364 Zielona Góra tel. (068) 45 63 300, 45 63 338, 45 63 339 fax (068) 45 63 313, 45 63 314 e-mail: ekosystem@ekosystem.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wielbarku ADRES

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop EOLO B Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop Nagrzewnice gazowe Eolo B doskonale sprawdzają się włączone w system kanałów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu kondensacji w modelach BC, urządzenie potrafi

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4533000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MEKOR 62-200 Gniezno, ul. Zabłockiego 10/8 - siedziba; Chudoby 16 - biuro Tel./ fax: 0 61 425 10 22; e-mail:biuro@mekor.pl; www.mekor.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań Biuro Projektów i Analiz Technicznych Fabian Cybichowski NIP: 781-103-55-56 ul. Łódzka 17, 60-468 Poznań Rachunek bankowy: WWW.bpat.pl REGON: 300346166 tel./fax (61) 840 90 49 57 1140 2004 0000 3102 4290

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

F I R M A U S Ł U G O W O - H A N D L O W A A N M A R

F I R M A U S Ł U G O W O - H A N D L O W A A N M A R F I R M A U S Ł U G O W O - H A N D L O W A A N M A R ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87-200 Wąbrzeźno ul. Łabędzia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SP NR 16 GDYNIA, UL. CHABROWA 43 INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SP NR 16 GDYNIA, UL. CHABROWA 43 INSTALACJE SANITARNE Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI PRZEDSZKOLE SŁOŃSK

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI PRZEDSZKOLE SŁOŃSK SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI PRZEDSZKOLE SŁOŃSK Lp. Nr System Numer Nazwa Wymiary Długość Szerokość Wysokość Średnica Odcinków Powierz Grubość chnia izolacji Suma -- 1 1 świeże Sw-1 Czerpnia dachowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przebudowy internatu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT ADRES PROJEKT FAZA DOM STUDENCKI NR III KRAKÓW AL. 29-LISTOPADA 48C WENTYLACJA MECHANICZNA WĘZŁÓW SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ LABORATORIÓW PRZEBUDOWYWANEGO WIWARIUM W BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŻUCHOWSKIEJ 5b. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 17-01-2017 1/8 RIS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 17-01-2017 2/8 RIS 1500 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH Wentylacja mechaniczna Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Lublińcu ul. Grunwaldzka 9 1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zawartość opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Modernizacja pompowni. 6. Wentylacja projektowana -

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

Instalacyjna - sanitarna. Projekt Budowlany. ul. Jana Kantego 3, Olkusz dz. nr ewid. 2128/1. Gmina Olkusz ul. Rynek 1, Olkusz

Instalacyjna - sanitarna. Projekt Budowlany. ul. Jana Kantego 3, Olkusz dz. nr ewid. 2128/1. Gmina Olkusz ul. Rynek 1, Olkusz Egz. nr: 1 2 3 4 Temat opracowania: INSTALACJA MECHANICZNEJ WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ ORAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NAWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. JANA KANTEGO W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo