ALGEMENE VOORWAARDEN (tekst polski Zasady Ogolne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN www.eu-tax.nl (tekst polski Zasady Ogolne www.eu-tax.nl)"

Transkrypt

1 Artykuł 1. Postanowienia Ogólne 1. Warunki te mają zastosowanie do każdej oferty lub umowy / zlecenia między "JK International CV ktorej TAX.nl jest częścią, zwaną dalej "Użytkownikiem", a klientem, Użytkownik ogłosił niniejsze Zasady Ogolne jako wiazace, o ile inaczej nie ustalono. 2. Warunki te mają również zastosowanie do umów zawieranych z Użytkownikiem, których realizacje Użytkownik zlecil osobom trzecim. 3. Te warunki ogólne są także napisane dla pracowników Użytkownika i jego zarządu. 4. Zastosowanie każdego zakupu lub innych warunków jest wyraźnie odrzucone. 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków w dowolnym czasie w całości lub częściowo nieważne lub nieważne, pozostaje w tych warunkach są w pełni stosowane. Użytkownik i Klient przystąpi do negocjacji uzgodnić nowe zasady do zastąpienia nieważnych postanowień do porozumienia, w miarę możliwości celem i intencją oryginalnych przepisów są przestrzegane. 6. Jeśli istnieje niepewność co do interpretacji jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków, następnie wyjaśnienie musi zostać znaleziony "w duchu tych przepisów. 7. Jeśli istnieje konflikt między stronami, które nie występują w niniejszych ogólnych warunków, wówczas sytuacja ta powinna być oceniana w duchu tych zasad. 8. Jeżeli Użytkownik nie wymagają ścisłego przestrzegania tych warunków, nie oznacza, że jej przepisy nie mają zastosowania, lub że Użytkownik w jakimkolwiek stopniu straci prawo w innych przypadkach ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Artykuł 2. Oferty i promocje 1. Wszystkie oferty i oferty Użytkownika są bezpłatne, chyba że w ofercie terminu do akceptacji. Jeśli nie okres akceptacja jest wymagana, można wezwania lub w jakikolwiek sposób są wszelkie prawa, jeśli produkt, na którym oferta lub oferta dotyczy, w międzyczasie nie jest już dostępna. 2. Użytkownik nie może mieć ofert lub oferty, które należy podjąć, jeśli klient może racjonalnie zrozumieć, że oferty lub ofert, lub jakiejkolwiek jego części, oczywista pomyłka lub błąd. 3. Jeśli przyjęcie (nawet do podległych punktów) odbiega od oferty lub oferta obejmowała Użytkownik nie jest związany. Umowa nie jest zgodne z wspomnianym przyjęciu odbiegających, chyba że Użytkownik wskaże inaczej. 4. Cytat związek nie Użytkownik zobowiązuje się wykonać część zadania przed odpowiednia część podanej cenie. Oferty i przetargi nie stosuje się automatycznie do przyszłych zamówień. Artykuł 3. Czas trwania umowy, terminy realizacji, transfer ryzyka, realizacja i zmiany umowy, zmiana cen. 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a klient jest na czas nieokreślony, chyba że charakter umowy wynika inaczej albo jeżeli strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej. 2. Do wykonywania określonej pracy lub świadczenia przypadków określonych w uzgodnionym terminie lub określony, to nigdy nie jest ostateczny termin. Gdy termin ten zostanie przekroczony, odpowiednio Użytkownika klienta na piśmie. Użytkownik nie jest rozsądny termin być zaoferowane do realizacji porozumienia. 3. Użytkownik nie skurczy się do najlepszej wiedzy i umiejętności oraz zgodnie z wymogami dobrej jakości wykonania. Wszystko to pod to stan nauki. 4. Użytkownik ma prawo do pewnej pracy wykonywanej przez innych. Stosowania art 7:404 i 7:407 i 7:409 ustęp 2

2 BW jest wykluczone. 5. Dostawa jest ex works Użytkownika. Klient zobowiązany jest wziąć sprawy w czasie, że udostępni. Jeśli klient odmówi lub nie przedstawi informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, Użytkownik ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, aby zapisać koszt i ryzyko Klienta. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub utraty przechodzi na klienta w tym momencie rzeczy są dostępne dla klienta. 6. Użytkownik ma prawo do porozumienia w kilku etapach realizacji, a więc część rozliczane oddzielnie. 7. Jeżeli umowa jest realizowana etapami, Użytkownik może wprowadzić te części do następnego etapu do klienta wyniki poprzednim etapie na piśmie. 8. Klient zapewnia, że wszystkie dane, które Użytkownik powiedział za niezbędne lub których Klient racjonalnie zrozumieć za konieczne dla realizacji umowy, zostaną dostarczone do Użytkownika. Jeśli do wykonania umowy nie zostały dostarczone na czas do Użytkownika, Użytkownik ma prawo realizacji umowy do zawieszenia i / lub dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia w czym zwyczajowych stawek pobieranych od Klienta przyniesie. Okres realizacji rozpocznie się nie wcześniej niż po Podstawowe dane Użytkownika udostępnione. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, ponieważ Użytkownik ponosi klient podał nieprawdziwe i / lub niepełne dane. 9. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wynika, że dla właściwej realizacji niezbędna jest zmiana lub uzupełnienie, a następnie strony i zgodził się na zmianę umowy. Jeżeli natura, zakres i treść umowy, czy na wniosek lub mianowania dyrektora, właściwe władze i tak dalej, są modyfikowane i umowa będzie jakościowo i / lub ilość ulegnie zmianie, może to mieć konsekwencje na co początkowo się zgodził. Może to również początkowo zgodził ilość być zwiększona lub zmniejszona. Użytkownik powinien w jak największym stopniu notowania zrobić. W drodze zmiany umowy mogą określić początkowy okres wdrażania zmian. Klient akceptuje możliwość zmiany umowy, w tym zmiany ceny i czasu realizacji. 10. Jeżeli umowa zostanie zmieniony, w tym dodatku, ma prawo do nich w pierwszej kolejności do realizacji po to zostało uzgodnione przez właściwą osobę w ciągu Użytkownika i szef zgodził się na realizację określonej ceny i innych warunków, w tym rozumieć następnie określić, kiedy zostanie on wdrożony. To nie jest lub nie natychmiast przeprowadzić modyfikowane Umowa nie narusza z Użytkownikiem a Klientem bez powodu do umowy o wypowiedzeniu lub anulować. 11. Nie będąc w domyśle, Użytkownik może żądać zmiany umowy, jeżeli mogłoby to być jakościowo i / lub ilości, na przykład, może spowodować w tym kontekście do pracy lub które mają być dostarczone. 12. Jeśli klient nie był w odpowiedniej realizacji tego celu pełnił w kierunku Użytkownika, a następnie klient ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Użytkownika, co bezpośrednio lub pośrednio. 13. Jeżeli Użytkownik z klientem stałej opłaty lub ceny, a następnie Użytkownik powinien jednak zawsze prawo do zwiększenia tej opłaty lub cena bez Klient uprawniony jest do umowy z tego powodu do rozpuszczenia, jeśli wzrost cena wynikająca z siły lub podatku na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub znaleźć jego przyczyny w wzrostem cen surowców, płac itp., lub na innej podstawie na zawarcie umowy nie były możliwe do przewidzenia. 14. Jeżeli cena inna niż w wyniku zmiany umowy przekracza 10%, a w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy, to tylko klient, który spodoba się tytułem 5 pkt 3 Book 6 BW pt Porozumienie w drodze pisemnego zawiadomienia, chyba że Użytkownik Wtedy jeszcze gotowi do podpisania umowy na podstawie początkowo zgodził się wykonać;

3 Jeśli wzrost cen wynikający z zaawansowanych Użytkowników lub obowiązku wynikającego z prawa; Jeżeli zostało ustalone, że odcinek jest dłuższy niż trzy miesiące po zawarciu umowy nastąpi; Albo w dostawie przypadku, gdy zostało ustalone, że odcinek jest dłuższy niż trzy miesiące po sprzedaży nastąpi. Artykuł 4. Zawieszenie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy 1. Użytkownik nie jest uprawniony do wypełnienia swoich zobowiązań do zawieszenia lub wypowiedzenia umowy, jeśli Klienta zobowiązań wynikających z umowy nie w pełni lub na czas wykonania, po zawarciu umowy Użytkownik dowiaduje się o okolicznościach, które dobrą podstawę do obaw że klient będzie spełniać wymogi, jeśli klient przy zawieraniu umowy została wezwana do złożenia zabezpieczenia w celu wypełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy i tego bezpieczeństwa lub niedostatecznej lub jeżeli opóźnienie ze strony Główny Użytkownik nie może już być zobowiązany do zamówienia przed pierwotnie uzgodnionych warunkach. 2. Ponadto Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zaistnieją okoliczności tego rodzaju, że realizacja umowy jest niemożliwa lub jeśli inaczej okoliczności tego rodzaju, że nie niezmieniony utrzymanie Umowy z Użytkownikiem być racjonalnie wymagane. 3. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu, Użytkownik roszczenia wobec klienta natychmiast wymagalne. Jeśli Użytkownik wstrzymuje wykonania swoich obowiązków, powinien on zachować swoje prawa zgodnie z prawem i umową. 4. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zawiesić lub rozwiązać umowę, jest w żaden sposób nie odpowiada za szkody i koszty poniesionych w jakikolwiek sposób. 5. Jeśli rozwiązanie odnosi się do dyrektora, ma prawo do odszkodowania za szkody, w tym kosztów, a tym samym pośrednio i bezpośrednio. 6. Jeśli klient z obowiązków kontraktowych zawiedzie i niezgodności uzasadnia rozwiązania, Użytkownik ma prawo do umowy ze skutkiem natychmiastowym, aby anulować bez obowiązku uiszczenia odszkodowania lub odszkodowanie, gdy Klient, pod domyślny, ani za szkody lub odszkodowania jest wymagane. 7. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana przez Użytkownika, Użytkownik będzie w porozumieniu z klientem, że przeniesienie dodatkowych prac osobom trzecim. Chyba że wypowiedzenie jest przypisane do Klienta. Jeżeli przeniesienie do pracy za dodatkowe koszty ponoszone są przez Użytkownika, zostanie obciążony klient. Klient zobowiązany jest do zapłaty takich kosztów w wyznaczonym terminie, chyba że Użytkownik wskaże inaczej. 8. W przypadku likwidacji (wniosek o) zawieszenie płatności lub upadłości, lub zajęcia kiedy i gdzie stado w ciągu trzech miesięcy na koszt Zleceniodawcy długu lub innymi okolicznościami, które klient już swobodnie o jego zdolności dostępnych, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym do powiedzenia, lub zlecenia lub umowy o unieważnieniu, bez obowiązku uiszczenia odszkodowania lub rekompensaty. Do Użytkownika roszczenia wobec klienta w takim przypadku natychmiast wymagalne. 9. Jeśli klient złożył zamówienie w całości lub częściowo skasowany, a następnie wykonywał pracę oraz odpowiednie zamówione lub gotowe rzeczy, plus potencjał do odprowadzania i koszty dostawy i wdrożenia zarezerwowanego czasu, integralna do Klient będzie opłata. Artykuł 5. Siła wyższa

4 1. Użytkownik nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania do klienta, jeśli jest utrudnione ze względu na okoliczność, że nie wynika z zaniedbania, a nie w ramach prawa, w akcie prawnym lub ogólnie przyjętym dla jego rachunku. 2. Siła wyższa to w tych kategoriach myśli, oprócz tego, co prawa i orzecznictwa, wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, że Użytkownik nie ma wpływu, ale które zapobiega Użytkownik nie jest w stanie swoich zobowiązań. Strajki w firmie Użytkownika lub osób trzecich wliczony w cenę. Użytkownik ma również prawo do powoływania się na siłę wyższą, jeśli rendering okoliczności (dalsze) wywiązywanie się z umowy następuje po Użytkownik powinien spełnić swój obowiązek. 3. Użytkownik może w okresie, przewaga nadal zobowiązań wynikających z umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, a następnie każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę bez zobowiązania do zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 4. Dla wielu Użytkowników w czasie wystąpienia siły wyższej zobowiązania wynikające z umowy zostały częściowo spełnione lub będą spełniać, a także spełniają lub spełniają częściowo niezależną wartość, jest uprawniony do już przeprowadzone lub być częścią oddzielny rachunek. Klient zobowiązany jest zapłacić taką fakturę jakby odrębnej umowie. Artykuł 6. Warunki płatności oraz koszty incasso 1. Płatność należy uregulować przelewem przez ideal, Dotpay, Visa lub Mastercard. 2. Klient musi zadbac by platnosc zostala zrealizowana w odpowiedni sposób. 3. Dopóki płatność nie zostanie zakończona, Użytkownik nie jest zobowiązany do żadnej usługi. 4. Klient pozbawia się zgadzając się na zapłatę wymaganej w planie wskazać prawo do wypłaty przez wystawcę karty kredytowej lub banku odwróconej zrobić. To też się liczy obecnie przez usług internetowych oferowanych przez tego Użytkownika nie podpis Klienta jest dostępny. 5. Jeśli płatność przez Użytkownika z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie się, Klient zobowiązany jest kwota należna po pierwszym zgłoszeniu się do spełnienia przez Użytkownika. Płatności powyżej 7 dni. 6. Jeśli klient po pierwszym zgłoszeniu, o którym mowa w poprzednim akapicie, kwota należna w terminie do wymagań Użytkownika, wzywa do zakończenia głównej Użytkownika. Dzięki kosztów administracyjnych, które są pokrywane z Klientem. 7. Użytkownik ma prawo do płatności dokonywanych przez Klienta, aby rozciągnąć w pierwszej kolejności na zmniejszenie kosztów, a następnie odjęcie zainteresowanie i ostatecznie do zmniejszenia kapitału i narosłe odsetki. Użytkownik może, nie będąc w domyśle, do złożenia oferty odmówić zapłaty, jeśli klient innej kolejności przydziału płatności. Użytkownik może odmówić pełnej zapłaty kwoty głównej, jeśli nie także wybitny i narosłe odsetki i koszty zbiórki. 8. Klient nie jest uprawniony do potrącenia przez Użytkownika ze względu na niego. Zastrzeżenia do wysokości rachunku do zawieszenia obowiązku zapłaty r. Klient nie odwołać się do sekcji lit Artykuły 231 i 247 księgi 6 mc) nie jest uprawniony do wypłaty faktury z jakiegokolwiek innego powodu zawieszenia. 9. Jeśli główny pozostaje w zwłoce lub zaniechaniu (terminowo) wypełnia swoich obowiązków, wszystkie uzasadnione koszty poniesione w celu uzyskania zapłaty w sądzie i poza nim w imieniu Klienta. W pozasądowe koszty

5 obliczane są na podstawie tego, co holenderski kolekcja jest obecnie metody obliczeń raportu II. Jeśli jednak wyższe koszty kolekcji został rozsądnie konieczne, rzeczywiste koszty zwrotu. Postępowania sądowe i egzekucja koszty również zostaną odzyskane z Klientem. Klient jest koszt pobrania również zainteresowanie. Artykuł 7. Retencja 1. Utrzymujący się pod Użytkownika dostarczonej umowy pozostaje własnością Użytkownika klienta dopóki wszystkie obowiązki wynikające z umowy z Użytkownikiem (y) są prawidłowo realizowane. 2. Dostarczane przez Użytkownika, zgodnie z ustępem 1. Pod zachowania tajemnicy nie może być odsprzedawane i nie mogą być używane jako waluty. Klient nie jest uprawniony do majątku objętego zastawem lub w inny sposób obciążyć. Artykuł 8. Odpowiedzialność 1. Jeśli Użytkownik jest odpowiedzialny, odpowiedzialność ta ogranicza się do tego przepisu. 2. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, stworzony przez Użytkownika Zakłada się przez lub w imieniu klienta podał nieprawdziwe i / lub niepełne dane. 3. Jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, to odpowiedzialność jest ograniczona do maksimum wartości faktury w porządku, przynajmniej ta część zamówienia, której odpowiedzialność dotyczy. 4. Instrukcja odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do kwoty zapłaconej przez swojego ubezpieczyciela w razie potrzeby. 5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpośrednie szkody. 6. Szkody bezpośrednie to tylko uzasadnione koszty określenia przyczyny i zakresu szkody, w którym zakład odnosi się do szkód w tych warunkach, wszystkie uzasadnione koszty poniesione na słabe wyniki Umowy z Użytkownikiem odpowiedzieć, o ile mogą być przypisane do Użytkownika i uzasadnione koszty poniesione w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkód, jeśli klient wykaże, że wspomniane koszty doprowadziły do ograniczenia szkód bezpośrednich wyznaczone w niniejszych ogólnych warunków. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym szkody, utratę zysków, oszczędności zaginionych i szkody wynikające stagnacji gospodarczej. 7. W tym artykule są ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa przez Użytkownika lub jego podwładnych. Artykuł 9. Zwolnienie z roszczen podmiotow trzecich 1. Klient zwalnia Użytkownika przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją wartości szkody i której przyczyna innych niż Użytkownik jest odpowiedzialny. Jeżeli Użytkownik odpowiednio przez osoby trzecie, powinny być kierowane, a następnie główny Konto Użytkownika zarówno na zewnątrz jak i prawa do pomocy i natychmiast, co zrobić dla niego w tym przypadku można się spodziewać. Jeżeli Klient nie podejmie odpowiednich działań, to Użytkownika, bez uprzedzenia, prawo sami robić. Wszystkie koszty i szkody po stronie Użytkowników i osób trzecich są tworzone, są na rachunek i ryzyko klienta. Artykuł 10. Własność intelektualna 1. Użytkownik zastrzega sobie prawo i kompetencje do którego jest uprawniona na podstawie prawie autorskim i

6 innymi prawami własności intelektualnej i przepisami. Użytkownik ma prawo przez zawarcie umowy u boku zwiększyła wiedzę do innych celów, pod warunkiem że nie ściśle tajne informacje od klienta do powiadamiania osób trzecich. Artykuł 11. Obowiązujące prawo i spory 1. Dla wszystkich stosunkow prawnych w których Użytkownik jest stroną ma zastosowanie tylko prawo holenderskie, nawet, jeżeli umowa w całości lub częściowo jest realizowana za granicą. Możliwość zastosowania Weens Koopverdrag (CISG) jest wykluczona. 2. Sędzia w lokalizacji Użytkownika wyłącznej jurysdykcji do rozstrzygania sporów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Niemniej jednak Użytkownik ma prawo do przedstawienia sporu do właściwego sądu zgodnie z prawem. 3. Strony w pierwszej kolejności odwołać się do sądów po udali się do starań w celu rozwiązania sporu w drodze wzajemnych konsultacji na osiedlenie się. Artykuł 12. Ograniczenia w swiadczeniu uslug 1. Klient Użytkownika pozwala Użytkownikom za pomocą usługi zdolne do reprezentowania go w podatku. Użytkownik końcowy zapewnia system z witryny TAX.nl którym podatek / dopłaty lub inne usługi mogą być wymagane. Aby wyjaśnić dotyczy jedynie złożenie wniosku o NIP i / lub podmiotów innych, możliwe odpowiedzi i dodatkowe informacje nieobjęte płatnego świadczenia usług. 2. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje wprowadzone. 3. Należności / zobowiązania zwrotu / dopłaty itp., które Użytkownik oblicza, są jedynie orientacyjne. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wskazanymi ilościami i wszelkich różnic. Artykuł 13. Komunikacja elektroniczna 1. W trakcie realizacji Umowy, Klient i wykonawcy na żądanie Klienta drogą elektroniczną do komunikacji. 2. Klient i każdy inny nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać z jednej z nich w wyniku stosowania środków komunikacji elektronicznej, w tym lecz nie tylko odszkodowania wynikające z nie dostaw lub opóźnień w dostawie elektronicznej komunikacja, przechwycenie lub manipulacji przekazów elektronicznych przez osoby trzecie lub oprogramowania / sprzętu używane do wysyłania, otrzymywania lub przetwarzania łączności, transmisji wirusów i niewykonania lub awarii sieci telekomunikacyjnej lub innych środków łączności elektronicznej, chyba szkody spowodowane umyślnie lub rażącego niedbalstwa. 3. Zarówno klient jak i Wykonawca będzie wszystko, co można oczekiwać od nich może zrobić lub nie, aby zapobiec występowaniu takich zagrożeń. 4. Wyciągi danych z komputera nadawcy do dostarczają niezbitych dowodów (treść) nadawcy drogą elektroniczną, wysłanym do czasu, że dowód został wyprodukowany przez odbiorcę. Artykuł 14. Pozostałe postanowienia 1. Jeżeli Wykonawca z głównych działań, które są wykonywane na miejscu, przyczynia Dbałość o klienta na odpowiednim miejscu pracy, który spełnia ustawowe Health & Safety standardy i inne

7 obowiązujące przepisy w zakresie warunków pracy. Klient musi zapewnić, że Wykonawca w tym przypadku pod warunkiem powierzchni biurowej i innych urządzeń w opinii Wykonawcy niezbędne lub przydatne do Umowy realizacji oraz zgodne z całym zestawem do nich (prawne) wymagania. W odniesieniu do udostępniona (komputer) urządzenia do Klienta jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości w tym za pomocą odpowiedniej kopii zapasowej, bezpieczeństwa i antywirusowe procedur. Wykonawca wirus sprawdzić procedury mają zastosowanie gdy Wykonawcy główny urządzenia korzysta. 2. Klient nie będzie w realizacji prac związanych pracowników odebrać lub podejście do klienta, czy tymczasowo, czy nie, bezpośrednio lub pośrednio wprowadzać usługę, lub bezpośrednio lub pośrednio w imieniu Klienta, czy to za wynagrodzeniem czy nie, do wykonywania pracy w okresie obowiązywania umowy lub jego przedłużenia i podczas 12 miesięcy. 3. Dotyczy ostatni zarejestrowanej wersji Warunków lub wersji obowiązującej w momencie powstania stosunku prawnego z Użytkownikiem. 4. Tekst w języku niderlandzkim niniejszych Zasad Ogolnych ma decydujące znaczenie dla interpretacji. 5. Główny Użytkownik upoważnia go do reprezentowania podatku. Użytkownik składa oświadczenie do korzystania z jego numer BECON. Praca wykonywana jest zgodnie z przepisami zawartymi w formularzu zamówienia i / lub w umowie. Artykuł 15. Klauzula repatriacyjna. 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych zasad ogolnych lub podleglego zamówienia / umowy sa całkowicie lub częściowo nieważne i / lub nieprawidłowe i / lub nie wykonalne w wyniku jakiegokolwiek przepisu ustawowego, sądowego lub inne, to nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych zasad ogólnych, lub podleglego zamówienia / umowy. 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków lub złożone, umowa / porozumienie nie może być ważna z powodów, o którym mowa w poprzednim ustępie, ale jest ważne, jeżeli bardziej ograniczona skala lub zakres, a następnie, że przepis, na pierwszy automatyczny stosuje się najbardziej daleko idących lub obszerny zakres lub zakres że ograniczone lub w którym jest ważny. 3. Niezależnie od ustępu 2, Strony mogą chcieć omówić nowe zasady do zastąpienia nieważnych postanowień zgodzić. To będzie jak najwięcej do celu i intencji tych nieważnych postanowień.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP. W Z Ó R Załącznik nr 4 UMOWA NR Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.. w imieniu którego działają: 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA DOSTAWY

OFERTA CENOWA DOSTAWY Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA DOSTAWY Dostawa i montaż pieca olejowego w kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej., STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

Bardziej szczegółowo

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o.

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY LUMENIA D.O.O. Definicje i interpretacje: Sprzedawca lub dostawca oznacza Lumenia d.o.o. Nabywca lub klient oznacza firmę kupującą produkt od Lumenia d.o.o. Produkt oznacza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo