2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting (Sales Force Automation). jest dostawcą systemów mobilnych m. in. klasy SFA Systemy mobilne pozwalają na komunikowanie się z przedsiębiorstwem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wspierają działania ludzi pracujących poza firmą począwszy od przedstawicieli handlowych, ankieterów, merchendiserów, preselerów, czy vansellerów działających w terenie, czyniąc ich pracę bardziej efektywną. Umożliwiają łatwy dostęp do informacji przechowywanych w ramach wewnętrznej infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Dzięki integracji oprogramowania do zdalnego zarządzania pracownikami np. z systemem ERP (Enterprice Resource Planning), przedsiębiorstwo ma możliwość obniżania kosztów pracy - zna prawdziwą wartość pracy przedstawicieli (analizy czasu pracy i wyników sprzedaży). Wnioskodawca jest producentem unikalnego oprogramowania wykorzystującego innowacyjne technologie i świadczyć będzie usługi w zakresie wdrożenia aplikacji umożliwiającej zarządzanie przedstawicielami handlowymi (planowanie, raportowanie pracy, kontrola, składanie zamówień). Przedsiębiorstwa coraz częściej bazują nie tylko na systemach IT lecz migrują w stronę wykorzystania urządzeń mobilnych, aby zwiększać zyski poprzez efektywniejsze docieranie do swoich pracowników z odpowiednimi informacjami. Branża IT w jakiej działa Wnioskodawca charakteryzuje się wysokim poziomem konkurencji zarówno produktowej jaki i kosztowej, krótkim czasem życia produktu i ciągłą ucieczką do przodu co przejawia się niekończącym się wprowadzaniem coraz to nowszych i wydajniejszych technologicznie rozwiązań dla użytkownika końcowego. Skutkiem ubocznym tego typu trendów jest ciągła erozja marży/zysku i spadająca cena średnia produktu. 3

2 Poniższe tabele zawierają spojrzenie na otoczenie dalsze PEST: Czynniki polityczne i prawne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Polska w UE Wdrażanie Strategii Lizbońskiej (strategii zrównoważonego rozwoju), pozytywne postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych staje się szansą dla firmy Dostosowujące się uwarunkowania prawne Dotacje z Unii Europejskiej w ramach PO IG Częste zmiany przepisów powodujące konieczność wdrażania przez przedsiębiorców rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności w warunkach zmieniających się wymagań; w tym też rozwiązania informatyczne. Programy te przeznaczone są na wspieranie innowacyjności oraz wzrost wykorzystania technologii informatycznych w gospodarce. Zagrożenia Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Zbyt wolne tempo zmian prawnych związanych z e- gospodarką Od wielu lat sygnalizowane jest wprowadzanie przepisów prawnych, które umożliwiałyby szybszy rozwój e-biznesu. Wciąż jednak zachodzące zmiany nie są dostosowane do możliwości nowoczesnych rozwiązań IT Czynniki ekonomiczne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Wysoki poziom inwestycji zagranicznych Stabilny wzrost gospodarczy na poziomie wyższym niż w Unii Europejskiej Powoduje to zainteresowanie przedsiębiorstw rozwiązaniami poprawiającymi wzrost efektywności zarządzania Wywiera to pozytywny klimat do inwestycji w tym również w informatykę. 4

3 Systematyczny wzrost rynku informatycznego Dodatnie tempo wzrostu PKB Stosunkowo niewielki udział w wydatkach na IT w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zmiana struktury zakupów i wzrost znaczenia oprogramowania i usług. Firma w 2008 roku odnotowała 4- krotny wzrost przychodów, co oznacza, że Wnioskodawca dobrze wykorzystuje możliwości, które wystąpiły na rynku. Porównanie tych wyników ze średnią wzrostu (14%) pokazuje, że Wnioskodawca zdobywa lepszą pozycję rynkową. W 2009 roku PKB wyniósł 1,7% i był najwyższym wskaźnikiem w UE. Prognozowany wzrost PKB dla 2010 r. wynosi 2,6%. Dobra koniunktura gospodarcza wpływa na rozwój Wnioskodawcy, i pozwala planować dalsze dobre wyniki na następne lata. Wydatki MŚP stanowią nieco ponad jedną ósmą wartości rynku IT w Polsce. W krajach Europy Zachodniej udział MŚP w wydatkach na IT jest co najmniej dwukrotnie wyższy. Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku. Równolegle rośnie znaczenie usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie. Po wyraźnym spadku udziału sprzętu, trwającym od drugiej połowy lat 90-tych aż do roku 2002, w ostatnich latach skala spadków jest minimalna średnio o 0,25 punktu procentowego rocznie. Zagrożenia Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Globalizacja i konsolidacja W takich przypadkach często rozwiązanie jest wybierane poza 5

4 polskiego rynku FMCG granicami Polski i wybierane są rozwiązania korporacyjne Czynniki społeczne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Wzrost poziomu świadomości technologicznej i powszechność informatyzacji; Niski przyrost demograficzny, powodujący konieczność zastąpienia pracy ludzkiej za pomocą rozwiązań informatycznych. Coraz łatwiej sprzedaje się i wdraża rozwiązania informatyczne, ponieważ społeczeństwo przestało bać się informatyki. Z tego względu niezbędna jest automatyzacja realizowana przez zakup nowych technologii, w tym również informatycznych. Zagrożenia Duża migracja zarobkowa ludności po otwarciu rynków pracy, zwłaszcza wśród specjalistów IT; Brak potrzeb w zakresie korzystania z rozwiązań CRM Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Migracja powoduje coraz większą presją na podnoszenie zarobków, szczególnie w takiej dziedzinie jaką jest informatyka, gdzie wiedza zwykle podawana jest w postaci zunifikowanej. Tylko 12% polskich firm zatrudniających 50 lub więcej osób korzysta z oprogramowania wspomagającego kontakty z klientami (tzw. CRM). Polski rynek CRM trudno więc uznać za duży. Niewiele firm dysponuje pakietami CRM o zaawansowanej funkcjonalności pozostałe przedsiębiorstwa korzystają z prostych rozwiązań. 6

5 Czynniki technologiczne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Niższe koszty zakupu technologii Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Niższe koszty zakupu technologii Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 2.2. Analiza otoczenia bliższego Analiza głównych konkurentów i krytycznych czynników sukcesu (główne czynniki konkurencyjności) dominujące w branży Ze względu na charakter działalności nie można określić jednego konkurenta którego ma Wnioskodawca. Konkurentów można by podzielić według następujących obszarów działania: 1. Polski rynek systemów CRM (Customer Relationship Management) i systemów zarządzania łańcuchem dystrybucyjnym dla sektora FMCG ma dziś według naszych szacunków roczną wartość rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Oceniając tę wielkość trzeba wziąć pod uwagę, że rynek systemów i usług automatyzujących przepływ danych między dystrybutorami i producentami jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a rynek systemów i usług automatyzujących przepływ danych między małymi i średnimi 7

6 sklepami a dystrybutorami i producentami dóbr FMCG praktycznie nie istnieje. 2. Głównym konkurentem Wnioskodawcy jest Anika System z Lublina, drugim ważnym konkurentem jest znacznie większy od Aniki Comarch S.A., skupiający się jednak na podboju rynku przesyłania danych handlowych między sieciami dużych sklepów a ich dostawcami, głównie samymi producentami, czyli na obszarze obecnie poza polem głównej działalności Wnioskodawcy. 3. Mniejsi konkurenci to polskie firmy: Sagra (podająca jako referencje 9 producentów i 19 dystrybutorów), Apsys (21 wdrożeń, w tym 2 producentów), Glen (6 wdrożeń na 450 przedstawicieli, największe wdrożenie na 150 przedstawicieli). Konkurentami są też mniejsze polskie firmy informatyczne, mające na swoim koncie po 1-3 wdrożenia. Analiza konkurencyjności firmy na tle Polski, Niemiec, Rosji, Portugalii oraz Hiszpanii. Kryterium Polska Niemcy Rosja Portugalia Hiszpania Rywalizacja pomiędzy konkurentami w branży poziom konkurencji Zagrożenie potencjalnymi nowymi konkurentami poziom zagrożenia Siła oddziaływania odbiorców usług poziom oddziaływania średni średni niski średni średni średni średni niski średni średni średni wysoki średni średni wysoki 8

7 Źródło: opracowanie własne Strategiczne aktywa firmy w tym kluczowe kompetencje Główne aktywa wraz z ich opisem przedstawia poniższa tabela: Strategiczne aktywa firmy Opis jego wykorzystania Duże kompetencje w zakresie rozumienia rynku FMCG Wykorzystanie tej wiedzy do sprzedaży i wdrożeń systemów CRM także za granicą kraju. Kompetencje w zakresie modelowania procesów biznesowych Wykorzystanie tej wiedzy celem poprawienia metod wdrożeniowych pozostałych usług. Sprzedaż tych usług do sektora FMCG Prawa własności do rodziny oprogramowania CRM Sprzedaż tych produktów w kraju i zagranicą. 9

8 5. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport 5.1. Historia firmy Wnioskodawca rozpoczął działalność w 2006 roku. Duże doświadczenie zdobyte w trakcie kariery zawodowej właściciela zaowocowało sukcesami w wdrożeniach systemu SFA na rynku FMCG. Główną dewizą przyświecającą Wnioskodawcy w kontaktach z Klientami jest wysokie zindywidualizowanie relacji, przez uważne wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta, dostosowywanie do nich zarówno oferowanych rozwiązań informatycznych jak również usług maintenance, świadczonych zawsze na bardzo wysokim poziomie. Istotną cechą wszystkich, tworzonych rozwiązań jest ich elastyczność i możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych. Wnioskodawca podejmuje się także ciekawych, niestandardowych projektów. Wnioskodawca brał również udział w różnorodnych projektach, w tym także zagranicznych, gwarantuje nie tylko sprawny przebieg prac wdrożeniowych, ale co najważniejsze dla Klienta osiągnięcie pierwszych korzyści z wdrożenia w krótkim czasie. Wnioskodawca przykłada wielką wagę do długofalowej współpracy ze swoimi klientami. Zgodnie z tym założeniem Klienci Wnioskodawcy obsługiwani są w sposób wysoce zindywidualizowany począwszy od projektowania konfiguracji rozwiązania SFA po obsługę maintenance. Wnioskodawca pracuje nad rozwojem swoich usług poprzez zbudowanie narzędzi opartych na innowacyjnych metodach analitycznych służących analizie procesów biznesowych. W wyniku tych prac powstanie zestaw modeli biznesowych umożliwiający precyzyjniejszą analizę stanu obecnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz umożliwi łatwiejsze przygotowanie niezbędnych zmian organizacyjnych i procesowych służących poprawie efektywności działalności. Prace nad rozwojem opisanego produktu trwają już ponad rok. 52

9 W ramach projektu Wnioskodawca planuje pozyskanie praw własności przemysłowej dla usług będących przedmiotem eksportu. Wnioskodawca posiada pełne prawa własności przemysłowej (jest właścicielem kodu źródłowego oprogramowania i posiada do niego pełne prawa autorskie). Przy realizacji Projektu rozwoju aplikacji Wnioskodawca uzyska równie prawa autorskie do wprowadzonych zmian w aplikacji. Jest to warunek konieczny przy sprzedały licencji oprogramowania Silne strony Silne strony Opis jego znaczenia Doświadczenie konsultantów potwierdzone referencjami Na rynku konsultingu SFA dominuje spojrzenie na firmy poprzez pryzmat sumy doświadczeń poszczególnych konsultantów, dlatego bardzo ważny jest udział konsultantów w projektach aby szybko zdobywać doświadczenie. Elastyczność cenowa Ze względu na dużą konkurencje freelancerów duzi integratorzy poszukują ofert na niższym poziomie. Zrozumienie potrzeb klientów Ze względu na dużą otwartość systemów informatycznych zrozumienie potrzeb klientów jest kluczowe do zadowolenia klienta po wykonaniu zlecenia Szybkość realizacji zadań Czas wykonania zlecenia jest często kwestią decydującą czy dane zlecenie zostanie zlecone firmie. Dotrzymywanie terminów realizacji projektów Głównym mankamentem projektów informatycznych jest duże przekraczanie terminów projektów. Potwierdzona umiejętność ich dotrzymywania jest dużym atutem. 53

10 Słabe strony Opis jego znaczenia Małe zasoby finansowe Firma nie jest w stanie zakumulować środków niezbędnych do podjęcia ciekawych projektów innowacyjnych i rozwojowych Słaba rozpoznawalność marki Firma na rynku SFA jest od niedawna i jest postrzegana jako bardzo mała, w związku z czym nie jest zapraszana do przetargów, w których są wysokie budżety Młody wiek pracowników Często współpracownikom oraz podwykonawcom nie udaje się, mimo sporego poziomu wiedzy, zbudować autorytet wśród pracowników klientów Słabe uporządkowanie procesów wewnętrznych Firma się dynamicznie rozwija i zdecydowanie powinna skupić się na poprawie procesów wewnętrznych, szczególnie związanych z rozwojem aplikacji, a także badaniami R&D nad nowymi produktami 5.3. Określenie etapu rozwoju firmy w modelu 7s Sens / wspólne przekonania / misja (4) Misja firmy brzmi: Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie przyjaznego zarządzania informacją, umożliwiającego trwałe budowanie wartości, z uwzględnieniem najlepszych praktyk. Strategia (4) Po uzgodnieniu z klientem zakresu prac doprecyzowane zostaje rozwiązanie, którego zadaniem jest spełnienie wymagań klienta przy zachowaniu rentowności zadania związanego z założonym budżetem. Struktura (3) Struktura macierzowa związana jest z połączeniem strukturalnego podziału na działy merytoryczne poddane zarządzaniu projektowemu związanego z zadaniami realizowanymi dla klientów. Systemy (3) 54

11 Zarządzanie tylko w części jest wspierane przez systemy informatyczne. Społeczność pracownicza (5) Projekty wykonywane są zwykle przez zespoły. Sukces zależy przede wszystkim od pracy zespołowej konsultantów. Styl (3) Firma na ten moment zarządza przez cele związane z realizacją projektów, pracuje nad tym aby dojść do modelu kompetencyjnego. Sprawność / umiejętności / mocne strony (5) O przewadze konkurencyjnej decydują umiejętności miękkie związane z bliską współpracą z członkami zespołu po stronie klienta Główne czynniki konkurencyjności Terminowość wykonania to kluczowe zagadnienie przy konkurowaniu ofertowym Kompetentność działu sprzedaży wizerunek firmy tworzony jest w procesie sprzedaży; od tego, w jaki sposób sprzedawcy zrozumieją potrzeby klientów i przełożą na specyfikację projektu zależy wybór firmy jak i cena jaka klient zapłaci Referencje konsultantów Klienci dokonują porównania ilości wykonanych projektów, więc konkurencja przedstawia to jako główny czynnik wyboru oferentów. Odwzorowanie potrzeb klientów klienci przedstawiają swoje potrzeby w sposób nieuporządkowany, więc zdolność do ich przełożenia na poszczególne funkcjonalności aplikacji oraz rozwiązania technologiczne na zadanie projektowe, a ich wykonanie decyduje o sukcesie na rynku. Doświadczenie konsultantów Zakres znajomości rozwiązań SFA potwierdzona opisami zrealizowanych zadań decyduje o wyborze danego oferenta. Serwis po wykonaniu należy zapewnić realizację zadań gwarancyjnych i serwisowych co również jest porównywane przez klientów. 55

12 Cena Ze względu na inwestycyjny charakter projektów porównanie cen staje się czynnikiem różnicującym oferentów. W celu wykonania analizy strategii konkurencyjności Wnioskodawcy wykorzystano metodę profilowania produktu zaproponowaną przez Plattsa i Gregory ego. Pozwala ona na porównanie cech usług z oczekiwaniami klientów. Kolorem czerwonym zaznaczono rezultaty osiągane przez firmę a niebieskim oczekiwania rynku. Rozbieżności wynikające z analizowanego modelu: Terminowość klienci są gotowi zaakceptować małe spóźnienie w zakresie terminu wykonania usługi, wyniki firmy są trochę gorsze, nie ma jednak dużej różnicy. Kompetentność sprzedawców firmy działające w sektorze B2B są postrzegane z perspektywy pokazywanej przez sprzedawców, tutaj wymagania rynku są bardzo duże. Ocena pracy sprzedawców firmy wypada troszkę gorzej. Referencje konsultantów Rynek oczekuje długiej listy referencyjnej, pracownicy firmy nie mogą pochwalić się odpowiednia listą zrealizowanych projektów. 56

13 Odwzorowanie potrzeb klientów Klienci w małym zakresie są w stanie pozwolić na niezrealizowanie swoich potrzeb, Firma w tym zakresie mocno odbiega od tego oczekiwania. Doświadczenie konsultantów Rynek oczekuję aby konsultanci posiadali bardzo duże doświadczenie, firma nie może zapewnić tak dużego doświadczenia. Serwis Rynek oczekuje, że serwis będzie działał niezawodnie, firmie zdarzają się opóźnienia jednak w zakresie drobnych niedogodności. Cena Rynek oczekuje zrównoważonych cen, w tym zakresie firma może zaoferować niższe ceny. 57

14 5.5. Prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport Ze względu na fakt, iż polski rynek systemów SFA i systemów zarządzania łańcuchem dystrybucyjnym dla sektora FMCG jest bardzo nasycony rozwiązaniami o bardzo silnej pozycji trudno zaplanować rozszerzenie działalności poprzez sprzedaż standardowego SFA gdyż konkurencja, z którą przychodzi się mierzyć jest bardzo mocna, a główny konkurent Wnioskodawcy Anika System ma ponad 50% udziałów w Rynku. Rozwoju należy szukać w uzupełnieniach do SFA dedykowanych do specyficznych potrzeb rynkowych, które pozwolą na zindywidualizowanie oferty na bazie gotowego rozwiązania. Bardzo dużą szansą na rozwój sprzedaży Przedsiębiorcy jest eksport na wybrane rynki docelowe. Szczególnie istotny jest fakt, że oprogramowanie SFA Przedsiębiorcy ma funkcjonalność przygotowaną do realizacji złożonych procesów biznesowych związanych z obsługa handlu detalicznego. Obecny tak poważny kryzys zmusza przedsiębiorstwa na całym świecie do poszukiwania oszczędności przy zwiększających się wymaganiach co do szybkości i jakości obsługi. Wejście na każdy z rynków docelowych pozwoli na uzyskania kilkudziesięciu nowych klientów i zwiększenie przychodów o 30% do 50% w ciągu najbliższych dwóch lat. Nigdy w historii nie było lepszych warunków do prowadzenia działalności eksportowej. Do głównych czynników sprzyjających rozwojowi eksportu należą: - Łatwość komunikacji, szybkość podróży. - Coraz bardziej jednolity rynek europejski oraz ciągła ekspansja Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie - wspólna taryfa celna, stawki celne w niej określone są takie same dla wszystkich państw członkowskich UE Firma Multicom w sprzedaży lokalnej na krajowym rynku odniosła duży sukces. Bardzo dobrym posunięciem w kierunku dalszego rozwoju firmy będzie eksport produktów na kraje docelowe. 58

15 Dzięki nowy rynkom zbytu firma będzie mogła wypracować większy zysk. Poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu firma poszerzy zdolności dostrzegania potrzeb klientów, co dodatnio wpłynie na rozwój i jakość produktów. Dla tak dynamicznie rozwijającej się firmy jak Multicom eksport będzie szansą jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju dla firmy. Prowadząc działalność eksportową firma rozkłada ryzyko sprzedaży na wiele rynków. W swojej działalności eksportowej firma Multicom będzie chciała sprzedawać oprogramowanie bezpośrednio odbiorcy końcowemu lub pośrednikom handlowym. Rozwój sprzedaży Multicom można określić pozyskiwaniem nowych Partnerów biznesowych w poszczególnych krajach, co powinno zaowocować wzrostem sprzedaży. Poniższe prognozy zawierają poniższe tabele: Kraj Ilość minimalna Ilość maksymalna Portugalia 1 5 Hiszpania 2 8 Rosja 2 8 Niemcy 5 16 Razem

16 Taki rozwój powinien zaprocentować wzrostem sprzedaży firmy w ciągu najbliższych lat: Wzrost sprzedaży % min % max % 10% % 15% % 18% % 20% % 22% Łączny wzrost składany 59% 218% Multicom zauważył swoją szansę w przeniesieniu doświadczenia zdobytego na rynku polskim. Dodatkowo koszty oferowanego oprogramowania są bardzo konkurencyjne w stosunku do konkurencji zagranicznej, przy bardzo wysokim poziomie jakości i innowacyjności. Wnioskodawca nie posiada własnych środków na wejście na rynki zagraniczne, niemniej jednak po doświadczeniu zdobytym na rynku Polskim i przy wsparciu z funduszy Unijnych widzi swój potencjał wejścia na rynki międzynarodowe. Poprzez zapewnienie różnorodności asortymentu oraz profesjonalizmu obsługi firma zapewnia Klientowi kompleksową obsługę. 60

17 6. Analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych 6.1. Hiszpania Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Elastyczność cenowa Na rynku ceny za podobne produkty są dużo wyższe i przekraczają 750 EUR przy cenie produktu określonego na poziomie 250 EUR Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Hiszpańska wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Support z Polski Będzie to powodowało pewne kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Niewielka rozpoznawalność Multicom Consulting marki Znak firmowy Multicom Consulting może być słabo lub w ogóle nie rozpoznawalny dla klientów poza granicami naszego kraju. Stąd konieczność promocji firmy na rynku zagranicznym. 61

18 Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów Szanse Szansa Hiszpania w UE Ujemny wzrost demograficzny, powodujący konieczność zastąpienia pracy ludzkiej za pomocą rozwiązań informatycznych. Dużo większa niż w Polsce ilość małych sklepów Niższe koszty zakupu technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim Wdrażanie Strategii Lizbońskiej (strategii zrównoważonego rozwoju), obowiązuje również na tym rynku Z tego względu niezbędna jest automatyzacja realizowana przez zakup nowych technologii w tym również informatycznych. Ponad 500 tys. małych sklepików, które wymagają obsługi poprzez narzędzie SFA Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Kryzys na rynkach finansowych Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim W 2009 nastąpił największy od 40 lat spadek PKB w Hiszpanii. Słabe prognozy wzrostu PKB mogą zahamować możliwości inwestycji przedsiębiorców w systemy informatyczne Duża konkurencja Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 62

19 6.2. Rosja Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku rosyjskim Terminowość realizacji zadania Multicom Consulting jest firmą sumiennie wywiązującą się z uzgodnionych terminów realizacji zadań. Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy, decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Rosyjska wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku rosyjskim Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Support z Polski Będzie to powodowało pewny kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Małe zasoby finansowe Firma nie jest w stanie zakumulować środków niezbędnych do podjęcia skutecznej promocji swojej marki na rynkach zagranicznych. Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów 63

20 Szanse Szansa Obniżka stóp procentowych Wsparcie dla sektora MSP. Brak wysoko rozwiniętych technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku rosyjskim Bank Centralny Rosji chce pobudzić akcję kredytową i tym sposobem rozbudzić wzrost gospodarczy. Sektor MSP pozyska fundusze do zakupu nowych technologii Władze Rosji podejmują aktywne starania, których celem jest wsparcie małego i średniego biznesu. Przyjęte w ostatnich latach ustawy są ukierunkowane na stymulację gospodarki Rosji, zmniejszenie obciążenia podatkowego, poprzez wprowadzenie różnego rodzaju ulg. Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy. Sekto MSP w Rosji jest zainteresowany inwestowaniem w nowe technologie informatyczne. Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Osłabienie wzrostu gospodarczego w Rosji. Brak przynależności Rosji do UE Wzrost konkurencji Opis jego znaczenia na Rynku Rosyjskim Gospodarka Federacji Rosyjskiej jest słaba. W lutym 2010 roku wzrost gospodarczy osłabł do 3,9 procenta z 5,2 procenta w styczniu. Część sektora MSP może mieć problemy z zakupem nowych technologii. Istnienie niejednolitych przepisów i uregulowań prawnych utrudniających wymianę handlową. Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 64

21 6.3. Niemcy Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Niemiecka wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Elastyczność cenowa Na rynku ceny za podobne produkty są dużo wyższe i przekraczają 750 EUR przy cenie produktu określonego na poziomie 250 EUR Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Support z Polski Będzie to powodowało pewny kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów 65

22 Szanse Szansa Niemcy w UE, Ujemny wzrost demograficzny, powodujący konieczność zastąpienia pracy ludzkiej za pomocą rozwiązań informatycznych. Niższe koszty zakupu technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Wdrażanie Strategii Lizbońskiej (strategii zrównoważonego rozwoju), obowiązuje również na tym rynku Z tego względu niezbędna jest automatyzacja realizowana przez zakup nowych technologii w tym również informatycznych. Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Mocny kurs złotego Recesja gospodarki Niemiec Globalizacja i konsolidacja polskiego rynku FMCG Kryzys na rynkach finansowych wypływający z kryzysu kredytów subprime w USA; Wzrost konkurencji w sektorze IT Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Umacniająca się pozycja naszej waluty w stosunku do waluty euro spowoduje mniejszą zyskowność sprzedaży. Ograniczenie wydatków rządu niemieckiego w celu zmniejszenia potrzeb pożyczkowych a w związku z tym trudniejsza sytuacja dla małych firm. W takich przypadkach często rozwiązanie jest wybierane poza granicami Polski i wybierane są rozwiązania korporacyjne Otrzymywane od kliku miesięcy bardzo złe wyniki dotyczące gospodarki USA są przez wielu ekspertów uznawane jako początek ogólnoświatowego kryzysu. Bardzo dobre prognozy na przyszły rok uległy całkowitej zmianie i następuję proces wyczekiwania na to co dalej będzie się działo. Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 66

23 6.4. Portugalia Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Portugalska wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Małe zasoby finansowe Firma nie jest w stanie zakumulować środków niezbędnych do podjęcia skutecznej promocji swojej marki na rynkach zagranicznych. Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Niewielka rozpoznawalność marki Multicom Consulting Znak firmowy Multicom Consulting może być słabo lub w ogóle nie rozpoznawalny dla klientów poza granicami naszego kraju. Stąd konieczność promocji firmy na rynku zagranicznym. Support z Polski Będzie to powodowało pewny kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów 67

24 Szanse Szansa Portugalia w UE, Wdrożenie Unijnej Karty Małych Przedsiębiorstw Niższe koszty zakupu technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Portugalia należy do krajów o najwyższym poziomie pomocy unijnej. W latach otrzyma ponad 3,9 miliarda na wsparcie rozwoju regionalnego. Jest to dokument zawierający 10 wytycznych w zakresie polityk mających ułatwić funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej oraz minimalizowanie efektów kryzysu ekonomicznego w sektorze MŚP. Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Niekorzystna sytuacja małych firm na rynku Portugalskim Słaby wzrost gospodarczy Globalizacja i konsolidacja polskiego rynku FMCG Konkurencja na rynku IT Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Na rynku portugalskim dominują wielkie korporacje międzynarodowe z krajów UE, stąd też sytuacja małych firm jest obiektywnie trudniejsza, aniżeli w innych krajach. Portugalia wyszła z recesji już w II kwartale 2009 r., wzrost gospodarczy w 2010 r. najprawdopodobniej będzie słaby. Ekonomiści nie wykluczają nawet pojedynczych kwartałów spadku PKB. Zwłaszcza, że załamanie gospodarcze w Hiszpanii uderza w portugalskich eksporterów. Problemem dla gospodarki będzie również niestabilna sytuacja polityczna. W takich przypadkach często rozwiązanie jest wybierane poza granicami Polski i wybierane są rozwiązania korporacyjne Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 68

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo