2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting (Sales Force Automation). jest dostawcą systemów mobilnych m. in. klasy SFA Systemy mobilne pozwalają na komunikowanie się z przedsiębiorstwem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wspierają działania ludzi pracujących poza firmą począwszy od przedstawicieli handlowych, ankieterów, merchendiserów, preselerów, czy vansellerów działających w terenie, czyniąc ich pracę bardziej efektywną. Umożliwiają łatwy dostęp do informacji przechowywanych w ramach wewnętrznej infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Dzięki integracji oprogramowania do zdalnego zarządzania pracownikami np. z systemem ERP (Enterprice Resource Planning), przedsiębiorstwo ma możliwość obniżania kosztów pracy - zna prawdziwą wartość pracy przedstawicieli (analizy czasu pracy i wyników sprzedaży). Wnioskodawca jest producentem unikalnego oprogramowania wykorzystującego innowacyjne technologie i świadczyć będzie usługi w zakresie wdrożenia aplikacji umożliwiającej zarządzanie przedstawicielami handlowymi (planowanie, raportowanie pracy, kontrola, składanie zamówień). Przedsiębiorstwa coraz częściej bazują nie tylko na systemach IT lecz migrują w stronę wykorzystania urządzeń mobilnych, aby zwiększać zyski poprzez efektywniejsze docieranie do swoich pracowników z odpowiednimi informacjami. Branża IT w jakiej działa Wnioskodawca charakteryzuje się wysokim poziomem konkurencji zarówno produktowej jaki i kosztowej, krótkim czasem życia produktu i ciągłą ucieczką do przodu co przejawia się niekończącym się wprowadzaniem coraz to nowszych i wydajniejszych technologicznie rozwiązań dla użytkownika końcowego. Skutkiem ubocznym tego typu trendów jest ciągła erozja marży/zysku i spadająca cena średnia produktu. 3

2 Poniższe tabele zawierają spojrzenie na otoczenie dalsze PEST: Czynniki polityczne i prawne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Polska w UE Wdrażanie Strategii Lizbońskiej (strategii zrównoważonego rozwoju), pozytywne postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych staje się szansą dla firmy Dostosowujące się uwarunkowania prawne Dotacje z Unii Europejskiej w ramach PO IG Częste zmiany przepisów powodujące konieczność wdrażania przez przedsiębiorców rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności w warunkach zmieniających się wymagań; w tym też rozwiązania informatyczne. Programy te przeznaczone są na wspieranie innowacyjności oraz wzrost wykorzystania technologii informatycznych w gospodarce. Zagrożenia Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Zbyt wolne tempo zmian prawnych związanych z e- gospodarką Od wielu lat sygnalizowane jest wprowadzanie przepisów prawnych, które umożliwiałyby szybszy rozwój e-biznesu. Wciąż jednak zachodzące zmiany nie są dostosowane do możliwości nowoczesnych rozwiązań IT Czynniki ekonomiczne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Wysoki poziom inwestycji zagranicznych Stabilny wzrost gospodarczy na poziomie wyższym niż w Unii Europejskiej Powoduje to zainteresowanie przedsiębiorstw rozwiązaniami poprawiającymi wzrost efektywności zarządzania Wywiera to pozytywny klimat do inwestycji w tym również w informatykę. 4

3 Systematyczny wzrost rynku informatycznego Dodatnie tempo wzrostu PKB Stosunkowo niewielki udział w wydatkach na IT w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zmiana struktury zakupów i wzrost znaczenia oprogramowania i usług. Firma w 2008 roku odnotowała 4- krotny wzrost przychodów, co oznacza, że Wnioskodawca dobrze wykorzystuje możliwości, które wystąpiły na rynku. Porównanie tych wyników ze średnią wzrostu (14%) pokazuje, że Wnioskodawca zdobywa lepszą pozycję rynkową. W 2009 roku PKB wyniósł 1,7% i był najwyższym wskaźnikiem w UE. Prognozowany wzrost PKB dla 2010 r. wynosi 2,6%. Dobra koniunktura gospodarcza wpływa na rozwój Wnioskodawcy, i pozwala planować dalsze dobre wyniki na następne lata. Wydatki MŚP stanowią nieco ponad jedną ósmą wartości rynku IT w Polsce. W krajach Europy Zachodniej udział MŚP w wydatkach na IT jest co najmniej dwukrotnie wyższy. Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku. Równolegle rośnie znaczenie usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje w zasadzie na tym samym poziomie. Po wyraźnym spadku udziału sprzętu, trwającym od drugiej połowy lat 90-tych aż do roku 2002, w ostatnich latach skala spadków jest minimalna średnio o 0,25 punktu procentowego rocznie. Zagrożenia Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Globalizacja i konsolidacja W takich przypadkach często rozwiązanie jest wybierane poza 5

4 polskiego rynku FMCG granicami Polski i wybierane są rozwiązania korporacyjne Czynniki społeczne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Wzrost poziomu świadomości technologicznej i powszechność informatyzacji; Niski przyrost demograficzny, powodujący konieczność zastąpienia pracy ludzkiej za pomocą rozwiązań informatycznych. Coraz łatwiej sprzedaje się i wdraża rozwiązania informatyczne, ponieważ społeczeństwo przestało bać się informatyki. Z tego względu niezbędna jest automatyzacja realizowana przez zakup nowych technologii, w tym również informatycznych. Zagrożenia Duża migracja zarobkowa ludności po otwarciu rynków pracy, zwłaszcza wśród specjalistów IT; Brak potrzeb w zakresie korzystania z rozwiązań CRM Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Migracja powoduje coraz większą presją na podnoszenie zarobków, szczególnie w takiej dziedzinie jaką jest informatyka, gdzie wiedza zwykle podawana jest w postaci zunifikowanej. Tylko 12% polskich firm zatrudniających 50 lub więcej osób korzysta z oprogramowania wspomagającego kontakty z klientami (tzw. CRM). Polski rynek CRM trudno więc uznać za duży. Niewiele firm dysponuje pakietami CRM o zaawansowanej funkcjonalności pozostałe przedsiębiorstwa korzystają z prostych rozwiązań. 6

5 Czynniki technologiczne Szansa Wpływ szansy na przedsiębiorstwa Niższe koszty zakupu technologii Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Niższe koszty zakupu technologii Wpływ zagrożenia na przedsiębiorstwa Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 2.2. Analiza otoczenia bliższego Analiza głównych konkurentów i krytycznych czynników sukcesu (główne czynniki konkurencyjności) dominujące w branży Ze względu na charakter działalności nie można określić jednego konkurenta którego ma Wnioskodawca. Konkurentów można by podzielić według następujących obszarów działania: 1. Polski rynek systemów CRM (Customer Relationship Management) i systemów zarządzania łańcuchem dystrybucyjnym dla sektora FMCG ma dziś według naszych szacunków roczną wartość rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Oceniając tę wielkość trzeba wziąć pod uwagę, że rynek systemów i usług automatyzujących przepływ danych między dystrybutorami i producentami jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a rynek systemów i usług automatyzujących przepływ danych między małymi i średnimi 7

6 sklepami a dystrybutorami i producentami dóbr FMCG praktycznie nie istnieje. 2. Głównym konkurentem Wnioskodawcy jest Anika System z Lublina, drugim ważnym konkurentem jest znacznie większy od Aniki Comarch S.A., skupiający się jednak na podboju rynku przesyłania danych handlowych między sieciami dużych sklepów a ich dostawcami, głównie samymi producentami, czyli na obszarze obecnie poza polem głównej działalności Wnioskodawcy. 3. Mniejsi konkurenci to polskie firmy: Sagra (podająca jako referencje 9 producentów i 19 dystrybutorów), Apsys (21 wdrożeń, w tym 2 producentów), Glen (6 wdrożeń na 450 przedstawicieli, największe wdrożenie na 150 przedstawicieli). Konkurentami są też mniejsze polskie firmy informatyczne, mające na swoim koncie po 1-3 wdrożenia. Analiza konkurencyjności firmy na tle Polski, Niemiec, Rosji, Portugalii oraz Hiszpanii. Kryterium Polska Niemcy Rosja Portugalia Hiszpania Rywalizacja pomiędzy konkurentami w branży poziom konkurencji Zagrożenie potencjalnymi nowymi konkurentami poziom zagrożenia Siła oddziaływania odbiorców usług poziom oddziaływania średni średni niski średni średni średni średni niski średni średni średni wysoki średni średni wysoki 8

7 Źródło: opracowanie własne Strategiczne aktywa firmy w tym kluczowe kompetencje Główne aktywa wraz z ich opisem przedstawia poniższa tabela: Strategiczne aktywa firmy Opis jego wykorzystania Duże kompetencje w zakresie rozumienia rynku FMCG Wykorzystanie tej wiedzy do sprzedaży i wdrożeń systemów CRM także za granicą kraju. Kompetencje w zakresie modelowania procesów biznesowych Wykorzystanie tej wiedzy celem poprawienia metod wdrożeniowych pozostałych usług. Sprzedaż tych usług do sektora FMCG Prawa własności do rodziny oprogramowania CRM Sprzedaż tych produktów w kraju i zagranicą. 9

8 5. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport 5.1. Historia firmy Wnioskodawca rozpoczął działalność w 2006 roku. Duże doświadczenie zdobyte w trakcie kariery zawodowej właściciela zaowocowało sukcesami w wdrożeniach systemu SFA na rynku FMCG. Główną dewizą przyświecającą Wnioskodawcy w kontaktach z Klientami jest wysokie zindywidualizowanie relacji, przez uważne wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta, dostosowywanie do nich zarówno oferowanych rozwiązań informatycznych jak również usług maintenance, świadczonych zawsze na bardzo wysokim poziomie. Istotną cechą wszystkich, tworzonych rozwiązań jest ich elastyczność i możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych. Wnioskodawca podejmuje się także ciekawych, niestandardowych projektów. Wnioskodawca brał również udział w różnorodnych projektach, w tym także zagranicznych, gwarantuje nie tylko sprawny przebieg prac wdrożeniowych, ale co najważniejsze dla Klienta osiągnięcie pierwszych korzyści z wdrożenia w krótkim czasie. Wnioskodawca przykłada wielką wagę do długofalowej współpracy ze swoimi klientami. Zgodnie z tym założeniem Klienci Wnioskodawcy obsługiwani są w sposób wysoce zindywidualizowany począwszy od projektowania konfiguracji rozwiązania SFA po obsługę maintenance. Wnioskodawca pracuje nad rozwojem swoich usług poprzez zbudowanie narzędzi opartych na innowacyjnych metodach analitycznych służących analizie procesów biznesowych. W wyniku tych prac powstanie zestaw modeli biznesowych umożliwiający precyzyjniejszą analizę stanu obecnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz umożliwi łatwiejsze przygotowanie niezbędnych zmian organizacyjnych i procesowych służących poprawie efektywności działalności. Prace nad rozwojem opisanego produktu trwają już ponad rok. 52

9 W ramach projektu Wnioskodawca planuje pozyskanie praw własności przemysłowej dla usług będących przedmiotem eksportu. Wnioskodawca posiada pełne prawa własności przemysłowej (jest właścicielem kodu źródłowego oprogramowania i posiada do niego pełne prawa autorskie). Przy realizacji Projektu rozwoju aplikacji Wnioskodawca uzyska równie prawa autorskie do wprowadzonych zmian w aplikacji. Jest to warunek konieczny przy sprzedały licencji oprogramowania Silne strony Silne strony Opis jego znaczenia Doświadczenie konsultantów potwierdzone referencjami Na rynku konsultingu SFA dominuje spojrzenie na firmy poprzez pryzmat sumy doświadczeń poszczególnych konsultantów, dlatego bardzo ważny jest udział konsultantów w projektach aby szybko zdobywać doświadczenie. Elastyczność cenowa Ze względu na dużą konkurencje freelancerów duzi integratorzy poszukują ofert na niższym poziomie. Zrozumienie potrzeb klientów Ze względu na dużą otwartość systemów informatycznych zrozumienie potrzeb klientów jest kluczowe do zadowolenia klienta po wykonaniu zlecenia Szybkość realizacji zadań Czas wykonania zlecenia jest często kwestią decydującą czy dane zlecenie zostanie zlecone firmie. Dotrzymywanie terminów realizacji projektów Głównym mankamentem projektów informatycznych jest duże przekraczanie terminów projektów. Potwierdzona umiejętność ich dotrzymywania jest dużym atutem. 53

10 Słabe strony Opis jego znaczenia Małe zasoby finansowe Firma nie jest w stanie zakumulować środków niezbędnych do podjęcia ciekawych projektów innowacyjnych i rozwojowych Słaba rozpoznawalność marki Firma na rynku SFA jest od niedawna i jest postrzegana jako bardzo mała, w związku z czym nie jest zapraszana do przetargów, w których są wysokie budżety Młody wiek pracowników Często współpracownikom oraz podwykonawcom nie udaje się, mimo sporego poziomu wiedzy, zbudować autorytet wśród pracowników klientów Słabe uporządkowanie procesów wewnętrznych Firma się dynamicznie rozwija i zdecydowanie powinna skupić się na poprawie procesów wewnętrznych, szczególnie związanych z rozwojem aplikacji, a także badaniami R&D nad nowymi produktami 5.3. Określenie etapu rozwoju firmy w modelu 7s Sens / wspólne przekonania / misja (4) Misja firmy brzmi: Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie przyjaznego zarządzania informacją, umożliwiającego trwałe budowanie wartości, z uwzględnieniem najlepszych praktyk. Strategia (4) Po uzgodnieniu z klientem zakresu prac doprecyzowane zostaje rozwiązanie, którego zadaniem jest spełnienie wymagań klienta przy zachowaniu rentowności zadania związanego z założonym budżetem. Struktura (3) Struktura macierzowa związana jest z połączeniem strukturalnego podziału na działy merytoryczne poddane zarządzaniu projektowemu związanego z zadaniami realizowanymi dla klientów. Systemy (3) 54

11 Zarządzanie tylko w części jest wspierane przez systemy informatyczne. Społeczność pracownicza (5) Projekty wykonywane są zwykle przez zespoły. Sukces zależy przede wszystkim od pracy zespołowej konsultantów. Styl (3) Firma na ten moment zarządza przez cele związane z realizacją projektów, pracuje nad tym aby dojść do modelu kompetencyjnego. Sprawność / umiejętności / mocne strony (5) O przewadze konkurencyjnej decydują umiejętności miękkie związane z bliską współpracą z członkami zespołu po stronie klienta Główne czynniki konkurencyjności Terminowość wykonania to kluczowe zagadnienie przy konkurowaniu ofertowym Kompetentność działu sprzedaży wizerunek firmy tworzony jest w procesie sprzedaży; od tego, w jaki sposób sprzedawcy zrozumieją potrzeby klientów i przełożą na specyfikację projektu zależy wybór firmy jak i cena jaka klient zapłaci Referencje konsultantów Klienci dokonują porównania ilości wykonanych projektów, więc konkurencja przedstawia to jako główny czynnik wyboru oferentów. Odwzorowanie potrzeb klientów klienci przedstawiają swoje potrzeby w sposób nieuporządkowany, więc zdolność do ich przełożenia na poszczególne funkcjonalności aplikacji oraz rozwiązania technologiczne na zadanie projektowe, a ich wykonanie decyduje o sukcesie na rynku. Doświadczenie konsultantów Zakres znajomości rozwiązań SFA potwierdzona opisami zrealizowanych zadań decyduje o wyborze danego oferenta. Serwis po wykonaniu należy zapewnić realizację zadań gwarancyjnych i serwisowych co również jest porównywane przez klientów. 55

12 Cena Ze względu na inwestycyjny charakter projektów porównanie cen staje się czynnikiem różnicującym oferentów. W celu wykonania analizy strategii konkurencyjności Wnioskodawcy wykorzystano metodę profilowania produktu zaproponowaną przez Plattsa i Gregory ego. Pozwala ona na porównanie cech usług z oczekiwaniami klientów. Kolorem czerwonym zaznaczono rezultaty osiągane przez firmę a niebieskim oczekiwania rynku. Rozbieżności wynikające z analizowanego modelu: Terminowość klienci są gotowi zaakceptować małe spóźnienie w zakresie terminu wykonania usługi, wyniki firmy są trochę gorsze, nie ma jednak dużej różnicy. Kompetentność sprzedawców firmy działające w sektorze B2B są postrzegane z perspektywy pokazywanej przez sprzedawców, tutaj wymagania rynku są bardzo duże. Ocena pracy sprzedawców firmy wypada troszkę gorzej. Referencje konsultantów Rynek oczekuje długiej listy referencyjnej, pracownicy firmy nie mogą pochwalić się odpowiednia listą zrealizowanych projektów. 56

13 Odwzorowanie potrzeb klientów Klienci w małym zakresie są w stanie pozwolić na niezrealizowanie swoich potrzeb, Firma w tym zakresie mocno odbiega od tego oczekiwania. Doświadczenie konsultantów Rynek oczekuję aby konsultanci posiadali bardzo duże doświadczenie, firma nie może zapewnić tak dużego doświadczenia. Serwis Rynek oczekuje, że serwis będzie działał niezawodnie, firmie zdarzają się opóźnienia jednak w zakresie drobnych niedogodności. Cena Rynek oczekuje zrównoważonych cen, w tym zakresie firma może zaoferować niższe ceny. 57

14 5.5. Prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport Ze względu na fakt, iż polski rynek systemów SFA i systemów zarządzania łańcuchem dystrybucyjnym dla sektora FMCG jest bardzo nasycony rozwiązaniami o bardzo silnej pozycji trudno zaplanować rozszerzenie działalności poprzez sprzedaż standardowego SFA gdyż konkurencja, z którą przychodzi się mierzyć jest bardzo mocna, a główny konkurent Wnioskodawcy Anika System ma ponad 50% udziałów w Rynku. Rozwoju należy szukać w uzupełnieniach do SFA dedykowanych do specyficznych potrzeb rynkowych, które pozwolą na zindywidualizowanie oferty na bazie gotowego rozwiązania. Bardzo dużą szansą na rozwój sprzedaży Przedsiębiorcy jest eksport na wybrane rynki docelowe. Szczególnie istotny jest fakt, że oprogramowanie SFA Przedsiębiorcy ma funkcjonalność przygotowaną do realizacji złożonych procesów biznesowych związanych z obsługa handlu detalicznego. Obecny tak poważny kryzys zmusza przedsiębiorstwa na całym świecie do poszukiwania oszczędności przy zwiększających się wymaganiach co do szybkości i jakości obsługi. Wejście na każdy z rynków docelowych pozwoli na uzyskania kilkudziesięciu nowych klientów i zwiększenie przychodów o 30% do 50% w ciągu najbliższych dwóch lat. Nigdy w historii nie było lepszych warunków do prowadzenia działalności eksportowej. Do głównych czynników sprzyjających rozwojowi eksportu należą: - Łatwość komunikacji, szybkość podróży. - Coraz bardziej jednolity rynek europejski oraz ciągła ekspansja Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie - wspólna taryfa celna, stawki celne w niej określone są takie same dla wszystkich państw członkowskich UE Firma Multicom w sprzedaży lokalnej na krajowym rynku odniosła duży sukces. Bardzo dobrym posunięciem w kierunku dalszego rozwoju firmy będzie eksport produktów na kraje docelowe. 58

15 Dzięki nowy rynkom zbytu firma będzie mogła wypracować większy zysk. Poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu firma poszerzy zdolności dostrzegania potrzeb klientów, co dodatnio wpłynie na rozwój i jakość produktów. Dla tak dynamicznie rozwijającej się firmy jak Multicom eksport będzie szansą jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju dla firmy. Prowadząc działalność eksportową firma rozkłada ryzyko sprzedaży na wiele rynków. W swojej działalności eksportowej firma Multicom będzie chciała sprzedawać oprogramowanie bezpośrednio odbiorcy końcowemu lub pośrednikom handlowym. Rozwój sprzedaży Multicom można określić pozyskiwaniem nowych Partnerów biznesowych w poszczególnych krajach, co powinno zaowocować wzrostem sprzedaży. Poniższe prognozy zawierają poniższe tabele: Kraj Ilość minimalna Ilość maksymalna Portugalia 1 5 Hiszpania 2 8 Rosja 2 8 Niemcy 5 16 Razem

16 Taki rozwój powinien zaprocentować wzrostem sprzedaży firmy w ciągu najbliższych lat: Wzrost sprzedaży % min % max % 10% % 15% % 18% % 20% % 22% Łączny wzrost składany 59% 218% Multicom zauważył swoją szansę w przeniesieniu doświadczenia zdobytego na rynku polskim. Dodatkowo koszty oferowanego oprogramowania są bardzo konkurencyjne w stosunku do konkurencji zagranicznej, przy bardzo wysokim poziomie jakości i innowacyjności. Wnioskodawca nie posiada własnych środków na wejście na rynki zagraniczne, niemniej jednak po doświadczeniu zdobytym na rynku Polskim i przy wsparciu z funduszy Unijnych widzi swój potencjał wejścia na rynki międzynarodowe. Poprzez zapewnienie różnorodności asortymentu oraz profesjonalizmu obsługi firma zapewnia Klientowi kompleksową obsługę. 60

17 6. Analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych 6.1. Hiszpania Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Elastyczność cenowa Na rynku ceny za podobne produkty są dużo wyższe i przekraczają 750 EUR przy cenie produktu określonego na poziomie 250 EUR Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Hiszpańska wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Support z Polski Będzie to powodowało pewne kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Niewielka rozpoznawalność Multicom Consulting marki Znak firmowy Multicom Consulting może być słabo lub w ogóle nie rozpoznawalny dla klientów poza granicami naszego kraju. Stąd konieczność promocji firmy na rynku zagranicznym. 61

18 Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów Szanse Szansa Hiszpania w UE Ujemny wzrost demograficzny, powodujący konieczność zastąpienia pracy ludzkiej za pomocą rozwiązań informatycznych. Dużo większa niż w Polsce ilość małych sklepów Niższe koszty zakupu technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim Wdrażanie Strategii Lizbońskiej (strategii zrównoważonego rozwoju), obowiązuje również na tym rynku Z tego względu niezbędna jest automatyzacja realizowana przez zakup nowych technologii w tym również informatycznych. Ponad 500 tys. małych sklepików, które wymagają obsługi poprzez narzędzie SFA Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Kryzys na rynkach finansowych Opis jego znaczenia na rynku hiszpańskim W 2009 nastąpił największy od 40 lat spadek PKB w Hiszpanii. Słabe prognozy wzrostu PKB mogą zahamować możliwości inwestycji przedsiębiorców w systemy informatyczne Duża konkurencja Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 62

19 6.2. Rosja Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku rosyjskim Terminowość realizacji zadania Multicom Consulting jest firmą sumiennie wywiązującą się z uzgodnionych terminów realizacji zadań. Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy, decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Rosyjska wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku rosyjskim Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Support z Polski Będzie to powodowało pewny kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Małe zasoby finansowe Firma nie jest w stanie zakumulować środków niezbędnych do podjęcia skutecznej promocji swojej marki na rynkach zagranicznych. Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów 63

20 Szanse Szansa Obniżka stóp procentowych Wsparcie dla sektora MSP. Brak wysoko rozwiniętych technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku rosyjskim Bank Centralny Rosji chce pobudzić akcję kredytową i tym sposobem rozbudzić wzrost gospodarczy. Sektor MSP pozyska fundusze do zakupu nowych technologii Władze Rosji podejmują aktywne starania, których celem jest wsparcie małego i średniego biznesu. Przyjęte w ostatnich latach ustawy są ukierunkowane na stymulację gospodarki Rosji, zmniejszenie obciążenia podatkowego, poprzez wprowadzenie różnego rodzaju ulg. Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy. Sekto MSP w Rosji jest zainteresowany inwestowaniem w nowe technologie informatyczne. Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Osłabienie wzrostu gospodarczego w Rosji. Brak przynależności Rosji do UE Wzrost konkurencji Opis jego znaczenia na Rynku Rosyjskim Gospodarka Federacji Rosyjskiej jest słaba. W lutym 2010 roku wzrost gospodarczy osłabł do 3,9 procenta z 5,2 procenta w styczniu. Część sektora MSP może mieć problemy z zakupem nowych technologii. Istnienie niejednolitych przepisów i uregulowań prawnych utrudniających wymianę handlową. Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 64

21 6.3. Niemcy Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Niemiecka wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Elastyczność cenowa Na rynku ceny za podobne produkty są dużo wyższe i przekraczają 750 EUR przy cenie produktu określonego na poziomie 250 EUR Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Support z Polski Będzie to powodowało pewny kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów 65

22 Szanse Szansa Niemcy w UE, Ujemny wzrost demograficzny, powodujący konieczność zastąpienia pracy ludzkiej za pomocą rozwiązań informatycznych. Niższe koszty zakupu technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Wdrażanie Strategii Lizbońskiej (strategii zrównoważonego rozwoju), obowiązuje również na tym rynku Z tego względu niezbędna jest automatyzacja realizowana przez zakup nowych technologii w tym również informatycznych. Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Mocny kurs złotego Recesja gospodarki Niemiec Globalizacja i konsolidacja polskiego rynku FMCG Kryzys na rynkach finansowych wypływający z kryzysu kredytów subprime w USA; Wzrost konkurencji w sektorze IT Opis jego znaczenia na rynku niemieckim Umacniająca się pozycja naszej waluty w stosunku do waluty euro spowoduje mniejszą zyskowność sprzedaży. Ograniczenie wydatków rządu niemieckiego w celu zmniejszenia potrzeb pożyczkowych a w związku z tym trudniejsza sytuacja dla małych firm. W takich przypadkach często rozwiązanie jest wybierane poza granicami Polski i wybierane są rozwiązania korporacyjne Otrzymywane od kliku miesięcy bardzo złe wyniki dotyczące gospodarki USA są przez wielu ekspertów uznawane jako początek ogólnoświatowego kryzysu. Bardzo dobre prognozy na przyszły rok uległy całkowitej zmianie i następuję proces wyczekiwania na to co dalej będzie się działo. Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 66

23 6.4. Portugalia Silne strony Silne strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Łatwość instalacji Klienci bardzo cenią sobie możliwość uzyskania korzyści tuż po podpisaniu umowy decyduje bardzo krótki czas wdrożenia. Bogactwo funkcjonalne Na tym rynku występują podobne potrzeby klientów jak w podobnych firmach w Polsce Portugalska wersja językowa To bardzo ważny element, gdyż bez niego implementacja byłaby bardzo utrudniona i praktycznie niemożliwa Słabe strony Słabe strony oprogramowania SFA Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Małe zasoby finansowe Firma nie jest w stanie zakumulować środków niezbędnych do podjęcia skutecznej promocji swojej marki na rynkach zagranicznych. Brak słowników dedykowanych dla produktów lokalnych Będzie to powodowało konieczność wydłużenia projektów wdrożeniowych Niewielka rozpoznawalność marki Multicom Consulting Znak firmowy Multicom Consulting może być słabo lub w ogóle nie rozpoznawalny dla klientów poza granicami naszego kraju. Stąd konieczność promocji firmy na rynku zagranicznym. Support z Polski Będzie to powodowało pewny kłopoty przy rozwiązywaniu specjalistycznych zagadnień Brak referencji Należy wydatkować więcej środków na zdobycie pierwszych klientów 67

24 Szanse Szansa Portugalia w UE, Wdrożenie Unijnej Karty Małych Przedsiębiorstw Niższe koszty zakupu technologii Wzrost poziomu wykorzystania nowych technologii Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Portugalia należy do krajów o najwyższym poziomie pomocy unijnej. W latach otrzyma ponad 3,9 miliarda na wsparcie rozwoju regionalnego. Jest to dokument zawierający 10 wytycznych w zakresie polityk mających ułatwić funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej oraz minimalizowanie efektów kryzysu ekonomicznego w sektorze MŚP. Większy dostęp do rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek ten jest ważny dla Wnioskodawcy Powoduje zwiększenie się możliwości dotarcia do potencjalnego klienta firm informatycznych Zagrożenia Zagrożenia Niekorzystna sytuacja małych firm na rynku Portugalskim Słaby wzrost gospodarczy Globalizacja i konsolidacja polskiego rynku FMCG Konkurencja na rynku IT Opis jego znaczenia na rynku portugalskim Na rynku portugalskim dominują wielkie korporacje międzynarodowe z krajów UE, stąd też sytuacja małych firm jest obiektywnie trudniejsza, aniżeli w innych krajach. Portugalia wyszła z recesji już w II kwartale 2009 r., wzrost gospodarczy w 2010 r. najprawdopodobniej będzie słaby. Ekonomiści nie wykluczają nawet pojedynczych kwartałów spadku PKB. Zwłaszcza, że załamanie gospodarcze w Hiszpanii uderza w portugalskich eksporterów. Problemem dla gospodarki będzie również niestabilna sytuacja polityczna. W takich przypadkach często rozwiązanie jest wybierane poza granicami Polski i wybierane są rozwiązania korporacyjne Następuje wzrost konkurencji na rynku dostawców IT oraz maleją marże na tej działalności 68

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy Acuarius Consulting Sp. z o.o Zakres usług firmy O firmie Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z ponad 12-letnim doświadczeniem w usługach na rzecz handlu zagranicznego oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 7 maja 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu opracowania zawierającego m. in. analizę

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, dnia 24.09.204 r. ITRO Sp. z o.o. ul. Wschodnia 46 5-58 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w ramach realizacji projektu pt. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ITRO współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Zamawiający: THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- Wrocław, 2015.04.02 Zamawiający: ul. Braniborska 2/10, W związku z realizacją projektu Sporządzenie i wdrożenie strategii eksportowej THB współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo