Raport Wyzwania mobilności: Kierunki rozwoju zespołów sprzedaży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Wyzwania mobilności: Kierunki rozwoju zespołów sprzedaży"

Transkrypt

1 Raport Wyzwania mobilności: Kierunki rozwoju zespołów sprzedaży Wyniki badań wśród polskich menedżerów sprzedaży. Warszawa, październik 2014

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Główne wnioski badania... 4 Szczegółowe wnioski badania... Wniosek 1: Przejrzystość i jakość danych to klucz do usprawnienia procesów sprzedaży... Wniosek 2: Polskie firmy inwestują w szkolenia zespołów sprzedaży i narzędzia wspierające ich pracę... Wniosek 3: Tylko połowa polskich firm korzysta z narzędzi mobilnych przeznaczonych do wsparcia sprzedaży... Wniosek 4: Większość firm przyznała, że stały kontakt z pracownikami działającymi w terenie jest ważny... Wniosek 5: Pracownicy terenowi działają po omacku. Prawie w 70% przypadków nie posiadają przejrzystych informacji o klientach lub dane te są słabej jakości Wniosek 6: CRM coraz bardziej powszechny w sprzedaży Informacja o update software AG

3 Wprowadzenie Wyzwania działów sprzedaży Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami mody na mobilność. Dotyczy to nie tylko konsumentów, lecz również przedsiębiorstw. W wielu przypadkach nie wyobrażamy sobie skutecznej sprzedaży bez urządzeń mobilnych wspierających pracę zespołów terenowych. Nie jest to jednak oczywiste. Nadal wielu menedżerów zastanawia się nad zwrotem z inwestycji w tego typu rozwiązania i skuteczną ich adaptacją w organizacji. Nie da się ukryć, że coraz częściej sprzedaż produktów i usług odbywa się w siedzibie klienta, co wymaga dostępu do aktualnych danych w terenie oraz płynnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Wprowadzenie rozwiązań mobilnych jest zatem wymogiem związanym z zachowaniem konkurencyjności i zapewnieniem skutecznej sprzedaży. Wyzwaniem jest jednak udostępnienie takich narzędzi, które będą odpowiednio dostosowane do procesów w firmie, a z drugiej strony faktycznie uruchomią mobilną sprzedaż. Firma update CRM przeprowadziła badanie wśród menedżerów reprezentujących zespoły sprzedaży na wyższych i średnich stanowiskach kierowniczych. Celem naszego badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania, jakie są kierunki koniecznych usprawnień w przedsiębiorstwach, a także czy rzeczywiście pracownicy mobilni mają dostęp do aktualnych i przejrzystych informacji w odpowiednim czasie i miejscu. Kolejne zagadnienie, które zostało poruszone w badaniu dotyczyło planowanych zmian w strukturze działu sprzedaży oraz sposobów optymalizacji pracy, które proponują sami zainteresowani. Niniejszy raport jest podsumowaniem badania i oceną ekspertów w w/w obszarach. Mamy nadzieję, że stanie się on inspiracją do wprowadzania koniecznych usprawnień oraz wskazówką dotyczącą kierunków rozwoju działów sprzedaży i marketingu. Zapraszamy do lektury! Zespół update CRM Źródło danych: Raport powstał na podstawie wyników dwóch badań przeprowadzonych na grupie 108 respondentów: 90 dyrektorów i kierowników sprzedaży uczestniczących w Kongresie Sprzedaży oraz 18 klientów firmy update - producenta systemów do zarządzania relacjami z klientami. Pierwsze badanie odbyło się 16 października 2013 roku, natomiast drugie 3-4 kwietnia 2014 r. W związku z tym, że grupy te różnią się między sobą zakresem wiedzy i doświadczeniami w użytkowaniu systemów CRM, odpowiedzi nie były sumowane, lecz zestawiane ze sobą metodą porównawczą. Ankieta składała się z sześciu pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. 3

4 Główne wnioski 1 Przejrzysty dostęp do wysokiej jakości danych to najważniejsze obszar wymagający usprawnienia w działach sprzedaży. 2 Rozwój działu sprzedaży będzie polegał na podniesieniu kompetencji istniejącej kadry i dostarczeniu odpowiednich narzędzi ułatwiających dostęp do informacji. 3 Urządzenia mobilne są coraz częściej wykorzystywane do zarządzania procesami sprzedaży, marketingu i obsługi serwisowej. 4 Pracownicy terenowi działają po omacku. Prawie 70% respondentów uważa, że pracownicy terenowi nie mają przejrzystego dostępu do aktualnych danych o kliencie. 5 Wśród firm występuje duże zapotrzebowanie na rozwiązanie umożliwiające kontakt z pracownikami terenowymi. Dla niemal 80% badanych jest on istotny lub bardzo istotny. 6 CRM staje się coraz powszechniejszym narzędziem wspierającym procesy sprzedaży. Występuje jednak wysoki procent firm, które wciąż nie dysponują takimi możliwościami, zwłaszcza w pracy mobilnej. 4

5 Wniosek 1: Przejrzystość i jakość danych to klucz do usprawnienia procesów sprzedaży Badanie koncentrowało się na poznaniu koniecznych usprawnień w obszarze sprzedaży, które zdaniem menedżerów powinny zostać wprowadzone przez firmy. Ponad połowa respondentów jest zdania, że ich organizacje muszą dokonać poprawy w takich obszarach, jak: dostęp do informacji o klientach, wartości sprzedaży i rodzaju kontaktów (55%) oraz jakości danych nt. klientów i sprzedaży (54%). Wg 43% ankietowanych należy także usprawnić dostęp pracowników terenowych do informacji o klientach. Na konieczność wprowadzenia rozwiązań informatycznych wspomagających budowanie relacji z klientami klasy CRM zwróciło uwagę 39% ankietowanych. Nieznacznie mniejszy odsetek uczestników badania zwrócił uwagę na poprawę oceny efektywności sprzedaży w podziale na produkty/region/przedstawicieli (36%) czy pozyskiwanie bieżących informacji o generowanej sprzedaży (34%). W badaniu przeprowadzonym pół roku wcześniej wśród przedstawicieli firm korzystających z systemu update CRM, aż 73% respondentów odpowiedziało, że dostęp do informacji o kliencie jest niezbędnym usprawnieniem w obszarze sprzedaży w przedsiębiorstwie. Szybsze pozyskiwanie bieżących informacji o generowanej sprzedaży Lepsza ocena efektywności sprzedaży w podziale na produkty/region/przedstawicieli Bardziej przejrzysty dostęp do informacji o klientach, wartości sprzedaży, rodzaju kontaktów Dostęp do informacji o klientach dla pracowników terenowych Poprawa jakości danych nt. klientów i sprzedaży Wprowadzenie rozwiązań wspomagających budowanie relacji z klientami 36% 34% 55% 43% 54% 39% Inne 2% Menedżerowie sprzedaży i marketingu podkreślają wagę przejrzystej informacji opartej na wysokiej jakości danych jako klucz do poprawy procesów sprzedaży w przedsiębiorstwie. Bez odpowiednich i wiarygodnych informacji o potrzebach klientów, realizowanej sprzedaży i stopniu jej zaawansowania trudno budować efektywne relacje z odbiorcami, a tym bardziej prowadzić 5

6 efektywną sprzedaż. Dotyczy to zwłaszcza pracowników terenowych, których znaczenie stale rośnie ze względu na możliwości technologii mobilnych. To właśnie dzięki uwolnieniu pracowników od biurek i zapewnieniu odpowiednich rozwiązań do pracy w terenie jesteśmy w stanie zapewnić faktyczne narzędzia skutecznej sprzedaży. Wniosek 2: Polskie firmy inwestują w szkolenia zespołów sprzedaży i narzędzia wspierające ich pracę Uczestnicy badania pytani o plany dotyczące zmian struktury działu sprzedaży wyraźnie podkreślili konieczność rozwoju poprzez szkolenie istniejącej kadry i poprawę kompetencji zespołu. Właśnie taką odpowiedź wskazało 59% osób. Niewiele mniejszy odsetek przewiduje rozwój działu sprzedaży poprzez dostarczenie pracownikom nowoczesnych narzędzi umożliwiających dostęp do informacji (56% wskazań). Prawie jedna trzecia badanych zakłada rekrutację nowych pracowników. Zaledwie 7% myśli o ograniczeniu struktury działu sprzedaży. Wśród badanych użytkowników systemu update CRM na pierwszym miejscu znalazło się wskazanie, że rozwój zespołu sprzedaży nastąpi, gdy zostaną dostarczone odpowiednie narzędzia umożliwiające dostęp do informacji o kliencie i realizowanej sprzedaży (67%). Za szkoleniem istniejącej kadry opowiedziało się 50% ankietowanych. Rozwój działu sprzedaży poprzez szkolenie istniejącej kadry i poprawę kompetencji zespołu Rozwój działu sprzedaży poprzez dostarczenie pracownikom nowoczesnych narzędzi umożliwiających dostęp do informacji Rozwój działu sprzedaży poprzez dodatkową rekrutację pracowników Utrzymanie obecnego stanu i kierunku działania Ograniczenie struktury działu sprzedaży i położenie nacisku na inne działy, np. serwisu, marketingu Inne 59% 56% 32% 16% 7% 2% Obserwujemy wyraźne dążenie menedżerów do rozwoju zespołu sprzedaży zarówno poprzez podniesienie ich kompetencji, jaki i dostarczenie odpowiednich narzędzi informatycznych wspierających ich pracę. Firmy myślą raczej o zwiększeniu możliwości i efektywności istniejącego zespołu niż poszerzanie go o nowych pracowników. 6

7 Wniosek 3: Tylko połowa polskich firm korzysta z narzędzi mobilnych przeznaczonych do wsparcia sprzedaży Na pytanie dotyczące dostępu pracowników firm do urządzeń mobilnych (np. ipad, aplikacje na smartfony) w celu zarządzania procesami sprzedaży, marketingu i obsługi serwisowej 53% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Druga połowa badanych, którzy reprezentują i kierują działami sprzedaży nie ma do dyspozycji tego typu usprawnień. Tylko 1% osób biorących udział w badaniu nie ma wiedzy na temat tego, czy w jego przedsiębiorstwie wykorzystywane są narzędzia mobilne. Czy w Państwa firmie korzysta się z narzędzi mobilnych (np. urządzenia ipad, aplikacje na smartfony) do zarządzania procesami sprzedaży, marketingu i obsługi serwisowej? Tak 53% 46% Nie 1% Nie wiem Mimo iż coraz częściej sprzedaż finalizowana jest w siedzibie klienta, niemal połowa ankietowanych nie ma dostępu do urządzeń mobilnych, takich jak tablet czy smartfon. Polskie firmy ostrożnie podchodzą do zaopatrywania pracowników w tego typu rozwiązania, ponieważ wymaga to dużego nakładu finansowego, a zwrot z inwestycji jest długoterminowy. Wyniki raportu Market Focus Report The Value of Mobile and Social for CRM (z 2012 r.) pokazują jednak, że przedsiębiorstwa, które decydują się na ten krok mogą liczyć na 14% wzrost produktywności swoich przedstawicieli, co daje wyraźną przewagę konkurencyjną na rynku. 7

8 Wniosek 4: Większość firm przyznała, że stały kontakt z pracownikami działającymi w terenie jest ważny Niemal 80% menedżerów uczestniczących w badaniu podkreśliła szczególną wagę stałego kontaktu z pracownikami terenowymi (49% - bardzo istotne, 29% - istotne). W przypadku osób użytkujących system CRM ten odsetek jest jeszcze wyższy, bo sięga 89% wskazań. Jak istotny dla Państwa firmy jest stały kontakt z pracownikami działającymi w terenie? Bardzo istotny 49% 29% Istotny 9% Mało istotny 13% Nieistotny Mimo tego, że większość firm deklaruje wielką wagę komunikacji z pracownikami działającymi w terenie, tylko 53% zapewnia im narzędzia do pracy w terenie, a jeszcze mniejszy odsetek udostępnia stosowne oprogramowanie pozwalające na wgląd w dane. Rozdźwięk w tym obszarze tworzy swoiste wąskie gardło uniemożliwiające handlowcom czy przedstawicielom serwisu skuteczną pracę. Biorąc pod uwagę fakt, że firmy deklarują usprawnienia w tym temacie, należy spodziewać się, że firmy nadrobią wkrótce zaległości. 8

9 Wniosek 5: Pracownicy terenowi działają po omacku. Prawie w 70% przypadków nie posiadają przejrzystych informacji o klientach lub dane te są słabej jakości W odpowiedzi na pytanie, czy pracownicy terenowi posiadają przejrzysty dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych danych na temat klientów, aż 44% respondentów przyznało się do problemów w tym zakresie. Dodatkowo, co 4 ankietowany uznał, że jakość danych dostępnych dla pracowników mobilnych jest po prostu słaba. Tylko 1/3 firm uczestniczących w badaniu stwierdziła, że umożliwia pracownikom dostęp do aktualnych danych o kliencie w każdym miejscu i czasie. Czy Państwa pracownicy terenowi posiadają przejrzysty dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnych danych na temat klientów? Tak 31% 25% Tak, ale jakość danych nie jest satysfakcjonująca 44% Nie Menedżerowie zdają sobie sprawę z możliwości, jakie daje praca w terenie w obszarze podniesienia efektywności sprzedaży. Jednak tylko połowa zapewnia im w odpowiednie narzędzia pozwalające na odpowiedni dostęp do informacji. Co więcej, w przypadku 70% respondentów są oni niezadowoleni z jakości danych lub przyznają się do braku informacji na miejscu działania. Trudno zatem oczekiwać od sprzedawców odpowiednich efektów, jeśli nie dysponują odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi skuteczną sprzedaż i raportowanie. 9

10 Wniosek 6: CRM coraz bardziej powszechny w sprzedaży Menedżerowie sprzedaży zapytani wprost o posiadanie systemu CRM zapewniającego wsparcie w obsłudze procesów sprzedaży, marketingu i serwisu, w 62% potwierdzili, że dysponują takim rozwiązaniem. 37% respondentów przyznała się do braku aplikacji CRM. Czy Państwa firma aktualnie korzysta z systemu CRM? Tak 62% 37% Nie 1% Nie wiem Respondenci biorący udział w badaniu to w dużej mierze osoby korzystające z systemu CRM i mające świadomość jego możliwości. Biorąc pod uwagę wskazania, że wciąż cierpią na brak przejrzystej informacji, należy podkreślić konieczność wprowadzenia takich rozwiązań organizacyjnych, które z jednej strony zapewnią lepszą jakość danych, z drugiej zaś wpłyną na lepszy dostęp do informacji o kliencie w terenie. Rozwiązania tych problemów są możliwe poprzez zapewnienie takich narzędzi, które zapewnią intuicyjność i prostotę użytkowania w dowolnym miejscu i czasie, a także podniosą poziom wygody. To właśnie od odpowiedniego interfejsu użytkownika dostosowanego do stanowiska zależy skłonność pracowników do używania aplikacji. W decydujący sposób wpływa to na jakość danych, którymi jest zasilany system. Z drugiej strony, wyposażenie pracowników w rozwiązania mobilne CRM sprawia, że dysponują oni skutecznymi narzędziami sprzedaży i są w stanie poprawiać swoje wyniki. 10

11 O UPDATE SOFTWARE AG Spółka update software AG powstała w Austrii w 1988 roku. Z ponad 200 tysiącami użytkowników w 1700 firmach, jest czołowym europejskim producentem i integratorem zaawansowanych systemów CRM. update software, z siedzibą w Wiedniu, ma swoje oddziały w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Francji, na Węgrzech, a także w Czechach i w Polsce. Spółka jest notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem. Zatrudnia około 300 pracowników, a w 2011 roku zanotowała przychody na poziomie 31,7 mln euro. Wśród klientów update software znajdują się m. in.: ALK Abello, BAWAG PSK, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Danfoss, Demag Cranes & Components, Hansgrohe, Kärcher, LBS Nord, MagnaSteyr, Paul Hartmann, Pipelife International, Raiffeisen Szwajcarii, ratiopharm, Reis Robotics, Saint Gobain, Sandoz, banki grupy UniCredit, jak również Sparkasse Hamburg. update software utrzymuje strategiczne partnerstwo z takimi firmami jak Atos Origin, Hewlett-Packard, Sensix i Steria Mummert Consulting oraz współpracuje z IBM jako partnerem zajmującym się hostingiem jej rozwiązań. Z rozwiązania CRM oferowanego przez update korzystają w Polsce m.in. tacy klienci jak: Legrand, Mettler Toledo, Perlan Technologies, Stomil Sanok, Trodat, TUI, Sodexo Pass Polska, TVN, Stroer, Gruner+Jahr, Goldbach Media AG czy Wydawnictwo Nowa Era. update CRM Sp. z o.o. ul. Marynarska Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22)

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER * JOANNA KRYGIER * INTERNET JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES SPRZEDAŻY W RELACJACH B2B NA POLSKIM RYNKU IT THE INTERNET AS THE SALES PROCESS SUPPORTING TOOL IN B2B RELATIONS ON THE POLISH IT MARKET STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Barometr Flotowy 2013

Barometr Flotowy 2013 Barometr Flotowy 2013 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku

Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku Trendy HR 2014 Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku 2 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu raport Deloitte Trendy HR 2014 jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence - droga do sukcesu

Business Intelligence - droga do sukcesu Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, 12.03.2007r. Spis treści» Wdrożenie BI

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo