OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA"

Transkrypt

1 Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA Zespół NetCRM tel www:

2 SPIS TREŚCI Kto potrzebuje CRM?...4 Zamiast chaosu jedno źródło wszechstronnej wiedzy...4 PROCES HANDLOWEJ OBSŁUGI KLIENTA w systemie IMPRENTA...5 I etap: Mamy coś do wyceny...5 Rejestracja zapytania ofertowego...5 Kalkulacja cenowa...5 Akceptacja kalkulacji...5 Oferta...6 II etap: Klient powiedział TAK...7 Zamówienie...7 Zlecenie produkcyjne...7 Zamknięcie projektu...7 III etap: Mamy reklamację...9 Zgłoszenie reklamacji przez klienta...9 Rozpatrzenie reklamacji...9 Odpowiedź na reklamację klienta...10 Jak działa system IMPRENTA?...11 Jak IMPRENTA zwiększy efektywność Twojej drukarni?...11 Jak IMPRENTA usprawni inne działania w Twojej drukarni?...12 STANDARDOWE MODUŁY UŻYTKOWE...14 Wszystkie maile jak na dłoni...14 Kartoteka dokumentów...14 Kartoteka pracowników...14 Kartoteka klientów...15 Kartoteka produktów...15 Kalendarz...16 Kartoteka zasobów...16 CRM - projekt dedykowany...16 NETCRM w usłudze ASP...17 A może po prostu licencja?...17 Bezpieczeństwo...18 Firewall...18 Secure Socket Layer...18 Uprawnienia...18 Tokeny...18

3 Nie robimy wszystkiego robimy dobry CRM! Szanowni Państwo! NetCRM jest polską firmą specjalizującą się w rozwiązaniach Customer Relationship Management (CRM) dla firm komercyjnych i instytucji publicznych. Działa od 2000 roku, zatrudniając specjalistów doświadczonych we wdrażaniu wielu różnych CRM-ów. Dzięki temu stworzyliśmy rozwiązanie będące sumą naszych najlepszych pomysłów, spostrzeżeń i wiedzy o wielowymiarowym wykorzystaniu CRM-u w codziennej działalności firm z różnych obszarów aktywności rynkowej. A jedną z nich jest branża drukarska. System IMPRENTA dedykujemy właśnie Państwu drukarniom wielkoformatowym, cyfrowym i solwentowym. Sprawi on, że obsługa procesów handlowych, obsługa klienta i wewnętrzny obieg informacji będą przebiegały jeszcze sprawniej, przyczyniając się do wzrostu efektywności Państwa drukarni oraz do wytworzenia jej bardzo dobrego wizerunku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją! Z poważaniem, Zespół NetCRM Tel. (71)

4 Kto potrzebuje CRM? System informatyczny stworzony przez NetCRM jest skutecznym narzędziem wspierającym przede wszystkim działania handlowe i marketingowe organizacji. Choć pokutuje przekonanie, że na CRM stać tylko największe firmy, ten mit obalają fakty. Z CRM-ów z powodzeniem korzystają nawet kilkunastoosobowe firmy, optymalizując w ten sposób zarządzanie informacją, pracownikami w terenie, kontaktami z klientami, kontrahentami i wiedzą o konkurencji! Można więc powiedzieć, że CRM-u potrzebuje każda nowoczesna organizacja, która docenia wagę informacji źródła przewagi konkurencyjnej. Wagę informacji, która trafia na czas, do odpowiedniego odbiorcy; informacji, która daje się interpretować na wiele możliwości, analizować i generować wiedzę, do której dojście tradycyjnymi metodami zajęłoby wiele dni i tygodni. Dzięki ogromnemu potencjałowi i elastyczności system firmy NetCRM znajduje doskonałe zastosowanie w drukarniach prowadzących rozległe działania handlowe, rozproszonych terytorialnie oraz pracujących nad udoskonaleniem kontaktów z klientami. Zamiast chaosu jedno źródło wszechstronnej wiedzy Wyobraź sobie, że zarządzasz grupą przedstawicieli handlowych Widzisz ich rzadko, a znasz głównie ze sterty raportów, które przesyłają do Ciebie co tydzień. Nie lubisz tego momentu przejrzeć stosy wydruków, przepisywać wartości, analizować a na koniec stworzyć spójny raport i wyciągnąć wnioski. Wyobraź sobie inną sytuację. Masz system, w którym na bieżąco gromadzona jest cała wiedza o kontaktach handlowych przedstawicieli, ich korespondencja, zamówienia, reklamacje Wiesz, gdzie byli, z kim się spotkali, jakie są efekty spotkania, wielkość i rodzaj zamówienia, a przy okazji to, co Cię frapuje gdzie i jak działa konkurencja, jak eksponuje towar lub materiały reklamowe, jakie prowadzi działania marketingowe. Co więcej: wiesz kto jest Twoim potencjalnym klientem i w jakim zakresie, który klient jakie przychody generuje, kiedy i w jakiej sprawie się kontaktował, i kto mu udzielał informacji. Pracownik na zwolnieniu lekarskim już nie zabiera z sobą całej wiedzy o prowadzonym projekcie wszystko jest w systemie. Możesz działać! Zadajesz systemowi odpowiednie pytanie i praktycznie masz gotowy raport! A o swoich produktach, ludziach, kontrahentach, klientach i konkurentach właściwie wiesz wszystko. Tak działa system IMPRENTA! 4

5 PROCES HANDLOWEJ OBSŁUGI KLIENTA w systemie IMPRENTA Zobacz, jak szybko możesz usystematyzować działania Biura Obsługi Klienta, Działu Handlowego oraz Działu Produkcji: I etap gdy przychodzi zapytanie ofertowe II etap gdy realizujesz zlecenie III etap gdy klient złoży reklamację I etap: Mamy coś do wyceny Rejestracja zapytania ofertowego Obsługa handlowa rozpoczyna się od zapytania ofertowego przesłanego przez klienta do drukarni. Zapytanie rejestrowane jest w systemie poprzez założenie projektu przez pracownika Biura Obsługi Klienta. W formularzu wskazuje on osobę odpowiedzialną za dalszą obsługę tego klienta Opiekuna klienta. Osoba ta jest zobowiązana do wykonania kalkulacji cenowej i oferty stanowiącej odpowiedź na nadesłane zapytanie oraz za ewentualne sfinalizowanie zamówienia. W kalendarzu Opiekuna system generuje zadanie dotyczące wykonania kalkulacji cenowej. Kalkulacja cenowa Kolejny etap procesu to wygenerowanie kalkulacji cenowej, czyli zestawienia wszystkich produktów (i ich składowych) związanych z realizacją zamówienia wraz z cenami. Użytkownik wywołuje właściwy dokument, w którym aplikacja listuje wprowadzone do projektu produkty (i pozostałe elementy składowe) wraz z cenami (domyślnie wartości cennikowe, z możliwością ich zmiany na poziomie formularza). Akceptacja kalkulacji Opiekun klienta nie jest w stanie wygenerować następnego dokumentu, a tym samym przejść do kolejnego etapu procesu obsługi klienta, dopóki wygenerowana kalkulacja nie zostanie zaakceptowana przez pracownika wyższego szczebla. 5

6 Jedynie kalkulacje opiewające na niewielką kwotę (zdefiniowaną wcześniej) nie wymagają akceptacji. W zależności od końcowej wartości kalkulacji osobą akceptującą może być - bezpośredni przełożony handlowca w sytuacji, gdy wartość kalkulacji jest z określonego zakresu od do (wartości od i do są określane na etapie wdrożenia) - dyrektor handlowy bądź członek zarządu (w przypadku projektów kluczowych o dużej wartości). System na podstawie końcowej kwoty kalkulacji podpowiada osobę, do której handlowiec może skierować prośbę o akceptację oferty. W kalendarzu wskazanej przez Opiekuna osoby generowane jest zadanie dotyczące akceptacji kalkulacji. Uwaga! Osoba odpowiedzialna za akceptację kalkulacji ma możliwość zaakceptowania zaproponowanej kalkulacji, samodzielnego naniesienia poprawek bądź skierowania kalkulacji do ponownego przygotowania przez jej pierwotnego autora (w formularzu akceptacji oferty przewidziano możliwość uzasadnienia decyzji). W przypadku odrzucenia kalkulacji cenowej w kalendarzu autora kalkulacji generuje się zadanie z informacją o konieczności modyfikacji zaproponowanych cen (do pola opis zadania trafia uzasadnienie decyzji osoby akceptującej). Oferta Po zaakceptowaniu kalkulacji przez przełożonego Opiekun może złożyć klientowi ofertę z listą produktów i proponowanymi cenami (uwzględnia rabaty uzależnione od ilości zamówionych produktów). W zależności od tego, jak potoczą się negocjacje z klientem albo Opiekun może przejść do kolejnego etapu (patrz: zamówienie), albo stworzyć nową kalkulację cenową, uwzględniającą życzenia klienta (tu: ponownie system wymaga akceptacji kalkulacji przez przełożonego). System umożliwia korzystanie z szablonu oferty, w którym znajdą się takie stałe elementy jak np. logotyp drukarni, dane teleadresowe, dodatkowe informacje, a także informacje nowe: - odbiorca oferty (nazwisko lub firma) - lista produktów wraz cenami - informacja o dodatkowych rabatach (np. za szybkie podjęcie decyzji) - termin realizacji zamówienia - jak długo ważna jest oferta - inne. 6

7 Po podjęciu decyzji przez klienta (odrzucenie lub akceptacja oferty) system pozwala zapisać KOMENTARZ, czyli ważne na przyszłość informacje, np. jakie są wymagania klienta, przy jakich warunkach zgodził się na ofertę albo dlaczego się nie zgodził. W przyszłości, gdy klient złoży kolejne zapytanie, będzie wiadomo, jakie miał wymagania, jakie dokumenty powstały podczas wcześniejszych kontaktów i jakie były efekty współpracy. II etap: Klient powiedział TAK Zamówienie W przypadku zgody klienta na przedstawioną ofertę handlowiec generuje kolejny dokument zamówienie. Przed zapisaniem dokumentu zamówienia i przesłaniem go do klienta, system sprawdza szereg informacji na temat klienta (np. potwierdzenie w dziale księgowości, czy klient nie zalega z płatnościami, sprawdzenie w Biurze Obsługi Klienta czy klient przesłał dokumenty rejestracyjne firmy, jego dopuszczalny kredyt kupiecki, itd.). Zlecenie produkcyjne Odesłane przez klienta, podpisane zamówienie pozwala na wygenerowanie kolejnego dokumentu zlecenia produkcyjne, na podstawie którego działy produkcji przystępują do realizacji zamówienia. Co ciekawe - system umożliwia szczegółowy opis każdego pliku do druku, np. rodzaj materiału, wymiary drukowanego pliku, wzór koloru, sposób obróbki. Daje również możliwość przeglądania plików w przyszłości (ścieżki dostępu itp.). Ponieważ Dział Produkcji wpisuje na bieżąco etap realizacji zlecenia (np. w druku, pakowanie, wysłane itp.), Opiekun na bieżąco widzi, co dzieje się z zamówieniem, a jednocześnie wie, jak obciążony jest Dział Produkcji (ważne w przypadku generowania kolejnych zleceń). Dodatkowo Dział Produkcji ma możliwość zapisać ilość zużytego do zlecenia materiału, numer rolki, na której maszynie było realizowane zlecenie, kto odpowiadał za druk itp. a więc dane przydatne zarówno w ewentualnym procesie reklamacji, jak i dla osoby zajmującej się zaopatrzeniem drukarni w materiały produkcyjne. Zamknięcie projektu Po zrealizowaniu zamówienia (widoczne w systemie) księgowość generuje w systemie fakturę. Projekt zostaje zamknięty. 7

8 Proces pozyskania i obsługi klienta Zapytanie klienta Kalkulacja cenow a U żytkownik wykonując y kalkulac ję c enową zapis ał dokument do bazy, tym s amym w kalendarzu os oby akc eptując ej pojawiło s ię zadanie z proś bą o akc eptac ję Wymóg akc eptac ji? N N T Akceptacja kalkulacji cenowej Kalkulac ja nie zatwierdzona przez przełożonego os oby wykonując ej kalkulac ję N A kc eptac ja przełożonego? Kalkulac ja zaakc eptowana przez przełożonego os oby wykonując ej kalkulac ję T Klient nie zaakc eptował oferty, c hc e negoc jować c eny. P onowne przygotowanie kalkulac ji. Oferta dla klienta N Rezygnac ja? A kc eptac ja klienta? Klient zaakc eptował ofertę. T Zamów ienie Klient rezygnuje ze zlec enia T N P odpis klienta? T Zlecenie produkcyjne Realizacja poszczególnych etapów produkcji Faktura Porażka Sukces 8

9 III etap: Mamy reklamację Zgłoszenie reklamacji przez klienta Klient zgłasza reklamację drogą pisemną (mail, fax, pismo). Pracownicy Biura Obsługi Klienta generują w systemie dokument zgłoszenie reklamacji, w którym zapisują, który z produktów jest reklamowany i z jakiego powodu (opis przyczyny reklamacji otrzymany od klienta). Rejestrując reklamację pracownik BOK-u informuje o zdarzeniu Opiekuna klienta oraz inne zainteresowane działy, które mogą i powinny wyrazić swoją opinię o reklamowanym produkcie itp. robi to zakładając Opiekunowi z poziomu formularza dokumentu zadanie o priorytecie specjalnym, o adekwatnym tytule i treści (uwaga: w kalendarzu zadanie do reklamacji może się wyświetlać na czerwono!). Dokument zgłoszenie reklamacji pozwala na dopisanie osoby odpowiedzialnej za reklamowany produkt, notatek dla Opiekuna i innych informacji, z których Opiekun później korzysta monitorując realizację reklamacji. Z kolei Dział Produkcji otrzymując zgłoszenie reklamacji ma dostęp do wcześniej wygenerowanych dokumentów istotnych dla wyrażenia opinii na temat zasadności lub przyczyn reklamacji (widzi zamówienie, zlecenie produkcyjne oraz obróbkę plików). Rozpatrzenie reklamacji Rozpatrzenie reklamacji jest możliwe po uzyskaniu opinii wszystkich działów produkcji, które brały udział w realizacji zamówienia. Biuro Obsługi Klienta na podstawie dokumentów zapisanych w systemie kontroluje, czy zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zamówieniem podpisanym przez klienta. Po zebraniu wspomnianych opinii pracownik BOK informuje przełożonego Opiekuna klienta o konieczności rozpatrzenia reklamacji. 9

10 Osoba wskazana jako odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji otwiera kolejny formularz - rozpatrzenie reklamacji. Na tym etapie program zestawia zebrane wcześniej opinie, na podstawie których możliwe jest podjęcie decyzji o pozytywnym czy negatywnym rozpatrzeniu reklamacji klienta. System sam podpowiada, który z użytkowników jest osobą kompetentną do rozpatrzenia reklamacji (np. uzależnienie od pułapów cenowych). Przełożony widzi opinie innych osób/działów i na tej podstawie podejmuje decyzję, a następnie zleca Opiekunowi klienta odpowiedź na reklamację. Odpowiedź na reklamację klienta Opiekun wybiera ostatni z możliwych formularzy - dokument odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Po wypełnieniu niezbędnych pól formularz jest wysyłany do klienta mailem (bezpośrednio z systemu) bądź drukowany i wysyłany tradycyjną pocztą. Podobnie jak w przypadku oferty, system umożliwia stworzenie szablonu odpowiedzi na reklamacje. Wówczas zawiera on takie informacje jak np. logo drukarni, stopka, data zgłoszenia, jakiego produktu dotyczy reklamacja i jaka jest decyzja (można skorzystać z ustawionego wcześniej szablonu treści odpowiedzi). Szablon umożliwia personalizację listu (do firmy albo do konkretnej osoby). Proces obsługi reklamacji Projekt zakończony SUKCES Rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego, powiadomienie opiekuna i osób odpowiedzialnych za produkcję. Rejestracja reklamacji Wszystkie działy odpowiedzialne za realizację zamówienia wyraziły swoją opinię, reklamacja przekazana do rozpatrzenia Rozpatrzenie reklamacji N Czy reklamacja rozpatrzona pozytywnie? T Zlecenie usunięcia usterki dla Działu Produkcji Gdy decyzja rozpatrzenia reklamacji zapadnie, można przejść do odpowiedzi dla klienta Odpowiedź na reklamację Wygenerowanie dokumentu "odpowiedź dla klienta na zgłoszoną reklamację" spowoduje zmianę statusu projektu na zakończony, a w przyszłości pozwoli to na rozpatrzenie kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego do tego projektu. 10

11 Jak działa system IMPRENTA? Z każdego miejsca System IMPRENTA działa on-line przez dowolną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox, Opera). Oznacza to, że dostęp do niego możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie tam, gdzie istnieje dostęp do www. Informacja wpisywana przez użytkownika jest zapisywana na serwerze i od razu widziana przez pozostałych użytkowników. Jak IMPRENTA zwiększy efektywność Twojej drukarni? Prowadzi ewidencję i kontrolę kontaktów handlowych Dzięki możliwości korzystania z IMPRENTY za pośrednictwem Internetu, możesz zwiększyć efektywność Twoich przedstawicieli handlowych zamiast tracić czas na dojazd do firmy, mogą oni praktycznie z każdego miejsca uzupełniać informacje o swoich handlowych poczynaniach. Wprowadzenie procedur rejestracji zdarzeń handlowych da przełożonym pełny obraz pracy przedstawicieli. Handlowcom z kolei IMPRENTA dostarczy historię ich własnych działań z dokładnym opisem, kalendarz pracy grupowej oraz ciekawy system planowania kolejnych działań handlowych. Ujednolica przepływ informacji i zmniejsza koszty połączeń telefonicznych Brakujące, niepełne informacje zwykle są przyczyną niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy pracownikami w terenie a zbierającym dane działem obsługi klienta w centrali drukarni. Dodatkowo to również zbędne koszty połączeń telefonicznych rozmów wyjaśniających zaistniały problem. System IMPRENTA w naturalny sposób wymusza ujednolicenie procedur przepływu informacji i dokumentów. Prowadząc użytkownika za rękę, informuje go o konieczności wykonania sugerowanych czynności. W efekcie pracownicy działu obsługi klienta otrzymują przydatne narzędzie do przygotowania oferty, zamówienia i przekazania zamówionych zleceń do realizacji w Dziale Produkcji. Handlowcy z kolei mają PEŁNĄ wiedzę o tym, co u danego klienta jest realizowane i na jakim etapie - łącznie z dodatkowymi szczegółami jak np. obróbka plików graficznych. 11

12 Wspiera obsługę posprzedażną Twoich Klientów IMPRENTA jest doskonałym narzędziem wspomagającym obsługę posprzedażną, w tym niezwykle ważną obsługę procesów reklamacyjnych. System m.in. daje możliwość wypowiedzenia się osobom uczestniczącym w realizacji zlecenia produkcyjnego, a na podstawie ich opinii pozwala fachowo obsłużyć klienta, wyjaśniając ewentualnie powstałe niejasności. Kontroluje dystrybucję materiałów promocyjnych Dzięki IMPRENCIE możesz sprawnie zarządzać materiałami promocyjnymi standami, próbkami, testerami czy wzornikami pozostawionymi u różnych klientów. Wystarczy, że przedstawiciel handlowy odnotuje w systemie rodzaj i ilość pozostawionych materiałów, a system podsumuje ich koszty oraz aktualny stan materiałów, które można wręczyć nowym klientom. Jak IMPRENTA usprawni inne działania w Twojej drukarni? Wiesz, jak płaci Twój Klient Ty i handlowcy możecie w każdej chwili sprawdzić, jaki jest aktualny stan zadłużenia klienta, jego obroty, wartość niezapłaconej faktury itp. - informacje przydatne w trakcie rozmowy czy spotkania z klientem. Faktury możesz wystawiać z IMPRENTY lub automatycznie zaczytywać z obecnego systemu fakturującego. Nazywasz, jak chcesz IMPRENTA pozwali Ci na samodzielną zmianę terminologii obiektów zdefiniowanych w systemie. Dzięki tej właściwości funkcjonalność systemu rozszerza się do obsługi praktycznie każdego procesu handlowego. Twój Klient użytkownikiem Twojego CRM Jak wiesz, klienci cenią sobie dokładną i szybką informację. Proponując im możliwość samodzielnej obsługi ich własnej kartoteki - danych o rozrachunkach, dotychczasowych zamówieniach itp. zaoferujesz im dodatkową, przydatną usługę. W IMPRENCIE Twój Klient otrzymując indywidualny login i hasło - ma stały dostęp do informacji o własnych zamówieniach i etapach ich realizacji, zakupionych wcześniej produktach, okresowych promocjach itp. Może także wprowadzić nowe zamówienie, które generuje niezbędne dokumenty oraz zadania wyznaczonym do ich obsługi pracownikom. 12

13 Wielojęzyczni użytkownicy? To nie problem! IMPRENTA przewiduje wersji językowych kilka dostępnych użytkowników. dla jego W ramach jednej aplikacji możliwa jest praca użytkowników w oparciu o różne profile językowe jednocześnie. Obecnie program przewiduje wybór czterech języków, np. rosyjskiego, P rzykładowe c ztery wers je językowe. Każdy handlowiec może prac ować w programie z terminologią w jego ojc zys tym języku. angielskiego, czeskiego i niemieckiego. Jeśli masz przedstawicieli poza granicami kraju, możesz udostępnić im wersję aplikacji w ich narodowym języku, a zarządzanie danymi oprzeć na wersji językowej optymalnej dla osób zarządzających. 13

14 STANDARDOWE MODUŁY UŻYTKOWE systemów oferowanych przez NetCRM Wszystkie maile jak na dłoni Korespondencję z jednym klientem może prowadzić kilka osób - to się zdarza. Załączniki maila możemy otwierać z pominięciem programów pocztowych. O soby przyzwyczajone do outlooka mogą jednak interpretować maile przy jego pomocy. Niezależnie od sposobu aplikacja skataloguje odebraną korespondencję w odpowiednich kartotekach klienta. Ale nie musisz się w tym wszystkim pogubić. System firmy NetCRM pozwala na umiejscowienie całej korespondencji owej dotyczącej określonego klienta w jednym katalogu. Jan Kowalski decyduje, który z listów do odebrania usunąć jeszcze przed zapisaniem w systemie. Unika w ten sposób pobrania spamu, wirusów i niechcianych Jan Kowalski ma prawo przeglądać maile własne oraz wylistowanych użytkowników. informacji. Podobnie jak w outlooku zarządza mailami katalogując je w zdefiniowanych zakładkach. Dzięki temu łatwo dociera do wszystkich wysłanych lub odebranych maili od Klienta, niezależnie który z użytkowników był ich autorem lub adresatem. Cała historia korespondencji pozostaje w systemie, a nie na komputerze Jana. Odejście pracownika czy jego urlop nie muszą oznaczać, że tracisz całą wiedzę o historii kontaktów z klientami. W końcu wszystko zachował Twój CRM! Kartoteka dokumentów Tu gromadzona korespondencji z jest klientem elektroniczna oraz historię dokumentacja wystawionych odzwierciedlająca dokumentów historię obowiązujących wewnątrz organizacji (np. oferty, kalkulacje, zamówienia, zlecenia produkcyjne i inne). Każdy dokument, oprócz zasadniczej treści, ma przypisane dodatkowe informacje identyfikujące wystawcę, adresata dokumentu, datę i formę przekazu ( , poczta, fax, wydruk) oraz inne istotne, powiązane z dokumentem dane. Kartoteka pracowników W kartotece PRACOWNICY przechowywane są informacje o użytkownikach systemu pracownikach działu handlowego, marketingu, biura obsługi klienta, dealerach itp. Dzięki tej własności systemu zarówno pracownicy, jak i ich przełożeni, mogą przejrzeć całą historię wykonywanych zadań. W kartotece dostępne są także informacje o wszystkich negocjacjach, w których uczestniczy lub uczestniczył dany pracownik. Zadbaliśmy również o kawałek prywatności pracownika w miejscu pracy - zakładkę na prywatne kontakty. Gromadzone w tym miejscu dane dotyczą informacji teleadresowych osób znanych użytkownikowi i nie powiązanych z danymi wykorzystywanymi w codziennej pracy (np. rodziny, kolegów ze studiów, przyjaciół). 14

15 Kartoteka klientów Rzetelna wiedza o klientach to podstawa działalności każdej firmy o orientacji marketingowej. Kartoteka w systemie NetCRM zawiera między innymi: dane teleadresowe, wykaz osób reprezentujących danego klienta, historię współpracy z klientem wykaz sprzedanych klientowi produktów dokumenty związane z pozyskaniem klienta, a następnie z przygotowaniem i realizacją zamówienia oferty Zakładki z menu klienci dostępne dla zalogowanego użytkownika Jana Kowalskiego. Przykładowa selekcja bazy klientów: 1. miasto firmy NIE z Warszawy 2. telefon1 firmy tylko z wypełnionym polem 3. specjalizacja firmy ze statusem marketing Kartoteka produktów Kartoteka produktów stanowi bazę dostępnych w twojej ofercie produktów. Każdemu produktowi (wyrób, towar, usługa) nadawane są odpowiednie atrybuty, definiowane indywidualnie przez administratora aplikacji. Kartoteka produktów zawiera w sobie także wykaz wszystkich klientów, którzy zdecydowali się na współpracę zakupując dany produkt. Rozszerzeniem bazy klientów przypisanych do produktu jest baza zgłoszeń reklamacyjnych, odzwierciedlających wszystkie uwagi i opinie klientów. Zgłoszenia takie stanowią cenne i praktyczne wskazówki do dalszego doskonalenia własnej oferty produktowej. 15

16 Kalendarz Grunt to dobra organizacja dnia pracy. Kalendarz stanowi wizualne odzwierciedlenie zadań każdego użytkownika systemu CRM. Zadania handlowe wyświetlane są na kilku dostępnych zakładkach, takich jak: wykaz zadań opóźnionych, zadania do wykonania w danym dniu, tygodniu czy miesiącu. Kalendarz służy nie tylko do planowania przyszłości, ale również stanowi szczegółowy terminarz każdego pracownika i wykaz działań handlowych, które realizował w przeszłości. W przypadku pilnych zleceń, np. reklamacyjnych, można ustawić wyświetlanie ich na czerwono P rzy obec nyc h uprawnieniac h Jan Kowals ki ma możliwoś ć oglądania kalendarza innyc h użytkowników s ys temu. N azwy zadań zakońc zonyc h wyś wietlają s ię przekreś lone. Zadania opóźnione wyś wietlane s ą z c zerwonym wykrzyknikiem. N azwy zadań o priorytec ie wys okim wyś wietlają s ię jako pogrubione. T ygodniowy kalendarz zadań wraz z założonym c zas em trwania zadania, jego nazwą i s tatus em realizac ji. Kartoteka zasobów Tu gromadzone są informacje o zasobach firmowych takich jak samochody, laptopy, sale konferencyjne i inne. Dzięki opcji przydzielania lub rezerwacji zasobów do poszczególnych użytkowników unikamy nieporozumień wynikających z wspólnego ich wykorzystywania. Dla przykładu opisując czynności przy samochodach służbowych automatycznie gromadzimy informacje o przebiegach z podziałem na służbowe i prywatne, tankowaniach i innych potrzebnych atrybutach. CRM - projekt dedykowany Twoja firma działa niestandardowo? Zachodzące w niej procesy są unikalne, niemożliwe do powielenia? Potrzebujesz systemu CRM zbudowanego tylko dla Ciebie! 16

17 NetCRM w swojej ofercie proponuje dostarczenie własnej aplikacji wraz z kodami źródłowymi, które umożliwiają dalszy jej rozwój przez zespół Twoich programistów. Dzięki temu wszystkie istniejące kartoteki systemu mogą zostać powiązane w sposób odzwierciedlający rzeczywiste potrzeby Twojej firmy i użytkowników systemu wraz z pojawianiem się nowych potrzeb. Rozwojem systemu mogą zająć się programiści wewnątrz Twojej firmy lub specjaliści NetCRM (na podstawie odrębnych zamówień). A jeśli nie planujesz inwestycji w drogą infrastrukturę sprzętową, jej administrację i utrzymanie? Możesz zlecić to nam! NetCRM wykorzysta własne zasoby sprzętowe oraz przejmie zadania administracyjne. Tym samym weźmiemy odpowiedzialność za technologie i utrzymanie aplikacji. A to już początek nowoczesnego modelu finansowania ASP NETCRM w usłudze ASP Firmy ASP (Application Service Providers) to popularne na świecie przedsiębiorstwa usługowe, które udostępniają oprogramowanie za pośrednictwem sieci INTERNET lub łączy dedykowanych. System NetCRM może być udostępniony za stałą miesięczną opłatę abonamentową. Wówczas cała odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu spoczywa na NetCRM, a Ty nie musisz inwestować w drogi sprzęt i administratorów. Powszechnie doceniane zalety ASP: opłata rozłożona na równe miesięczne raty (Cash Flow), niższe wydatki na sprzęt komputerowy, niższe wydatki na administrację systemową i sprzętową, dostęp do aplikacji z każdego miejsca na świecie, bezpłatny dostęp do nowych wersji systemu. A może po prostu licencja? Aplikację firmy NetCRM możesz nabyć na zasadach tradycyjnie rozumianego zakupu systemu informatycznego. Program komputerowy dostarczymy z bezterminowym okresem jego eksploatacji, a instalację wykonamy na sprzęcie komputerowym w Twojej firmie. To praktyczne rozwiązanie, jeżeli Twoja firma posiada własną infrastrukturę telekomunikacyjną, sprawny zespół administratorów baz danych SQL (lub chce taki zespół zbudować). Omawiana forma współpracy jest ciekawą propozycją także w przypadku, gdy firma ma ograniczony dostęp do internetu. Instalacja programu na własnych serwerach zapewni wydajną pracę w sieci lokalnej użytkownika, z opcją rozszerzenia aplikacji o środowisko internetowe. 17

18 Bezpieczeństwo Aby zabezpieczyć Twoje dane w systemie, stosujemy różne rodzaje sprawdzonych zabezpieczeń, m.in.: Firewall - zabezpieczenia serwerów przed niepowołanym dostępem do baz danych. Są to procedury i zabezpieczenia stosowane w Centrach Danych. W każdym Centrum Danych ewentualna nieautoryzowana ingerencja z zewnątrz zabezpieczana jest przez zastosowanie firewall'a. Ma on za zadanie śledzić i kontrolować przepływ wszystkich informacji pomiędzy internetem a serwerami w Centrum Danych. Secure Socket Layer - kodowanie informacji stosowane w trakcie transmisji danych z serwera do końcowego użytkownika. Wszystkie dane przesyłane poprzez łącza internetowe wykorzystują kodowany kanał 'https' z nowoczesną technologią kryptografii przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer). Dzięki temu przechwycenie paczki limitowanych danych w trakcie przesyłania z serwera do użytkownika i odwrotnie staje się praktycznie niemożliwe. Potwierdzeniem jakości zabezpieczeń w tym obszarze jest certyfikat nadany przez międzynarodową instytucję certyfikującą zabezpieczenia transmisji - THAWTE. Uprawnienia - system uprawnień nadawanych użytkownikowi. Wejście do systemu możliwe jest po podaniu właściwego identyfikatora i hasła. W tym miejscu system weryfikuje zakres jego ingerencji w systemie. Dzięki uprawnieniom każdy użytkownik pracuje na przydzielonej jemu części aplikacji w określonym zakresie dostępnych danych. Tak więc handlowiec może pracować na bazie wszystkich dostępnych rekordów, przedstawiciel na bazie firm, do których uprawnienia mu przypiszemy, a nasz strategiczny klient w obrębie własnej kartoteki. Tokeny - zabezpieczenia opcjonalne. Na indywidualne życzenie klienta istnieje możliwość dodatkowych zabezpieczeń dostępu do serwisu przy użyciu 'tokenów' jako kolejnej identyfikacji logującego się użytkownika. Tokeny zabezpieczają dostęp do danych klienta w sytuacji, gdy ktoś w sposób przypadkowy poznał identyfikator i hasło pracownika. Bez podania dodatkowego kodu generowanego przez urządzenie system nie autoryzuje osób niepowołanych. Tokeny obecnie uważane są za najbezpieczniejszy mechanizm zabezpieczania i identyfikacji użytkowników w internecie. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że niniejsza oferta stanowi mocną podstawę do dalszych rozmów. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości oraz opowiedzieć więcej o funkcjonalności programu na specjalnie przygotowanej dla Państwa prezentacji. Do Państwa dyspozycji, Zespół NetCRM 18

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego FOX Zespół NetCRM tel. 071 341 96 35 e-mail: office@netcrm.pl www: www.netcrm.pl SPIS TREŚCI System FOX bo liczy się efekt!...4

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. na sprzedaż i wdrożenie programu. komputerowego NETCRM

OFERTA HANDLOWA. na sprzedaż i wdrożenie programu. komputerowego NETCRM Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego NETCRM Zespół NetCRM tel. 071 341 96 35 e-mail: office@netcrm.pl www: www.netcrm.pl SPIS TREŚCI Kto potrzebuje CRM?...3 Zamiast

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego NETCRM

OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego NETCRM Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego NETCRM Zespół NetCRM tel. 071 341 96 35 e-mail: office@netcrm.pl www: www.netcrm.pl SPIS TREŚCI Kto potrzebuje CRM? - 1 Zamiast

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Możliwe jest złożenie reklamacji i zamówienie części zamiennej bezpośrednio poprzez naszą stronę www.

Możliwe jest złożenie reklamacji i zamówienie części zamiennej bezpośrednio poprzez naszą stronę www. Przygotowując portal internetowy www.sanplast.pl dążyliśmy do ułatwienia Państwu procedury współpracy z naszym Działem Obsługi Klienta, w szczególności z Inspektorami Serwisu. Możliwe jest złożenie reklamacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor:

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor: Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM esupport System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie... 4 3. Rejestracja Użytkownika...

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Oferta programu MERLIN wspomagającego zarządzanie edukacją w organizacjach rzemieślniczych

Oferta programu MERLIN wspomagającego zarządzanie edukacją w organizacjach rzemieślniczych Wrocław 2006 Oferta programu MERLIN wspomagającego zarządzanie edukacją w organizacjach rzemieślniczych Autorzy oferty: Andrzej Szymczyk Ewa Romejko Dyrektor Handlowy Konsultant programu MERLIN tel. (071)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja bazy danych w GIODO. Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch

Rejestracja bazy danych w GIODO. Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch Rejestracja bazy danych w GIODO Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch Spis treści 1 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA SKLEPU INTERNETOWEGO WOBEC GIODO... 3 1.1 ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM...

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: 1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu Rejestracja danych firmy Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy Zmiana licencji 2 Aktywacja Wstęp

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl.

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Przechodzimy do zakładki Sprzedaż on-line, Wchodzimy na stronę. Bezpośredni dostęp do sklepu możliwy jest też pod

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń PizzaPolska.pl Zaproszenie do współpracy Wyszukaj Delektuj się Oceń Państwa serwis dostawczy w Internecie PizzaPolska jest... PizzaPolska.pl jest specjalistycznym portalem internetowym, skupiającym restauracje,

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy dla małych i średnich firm

Oferta współpracy dla małych i średnich firm Oferta współpracy dla małych i średnich firm Zaufaj profesjonalistom KoFF Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu k.c. www.koff.pl 1 Kim jesteśmy KoFF to niezależne biuro

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Wprowadzenie. Program Wiarygodne Opinie został przygotowany z myślą o Tobie i Twoich klientach. Jeśli przywiązujesz wagę do opinii na temat swojego sklepu i chcesz wzbudzać

Bardziej szczegółowo

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP Web InPro RCP Web jest systemem napisanym w technologi webowej. Umożliwia zdalne połączenie przez przeglądarkę internetową z bazą InPro

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla nowych klientów

Instrukcja dla nowych klientów Instrukcja dla nowych klientów 1. Ściągnąć formularz zgłoszeniowy w celu skontaktowania się z Nami. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia administrator utworzy nowy sklep internetowy. 2. W momencie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Wersja 1.0.1.67 Wersja 1.0.1.67 Czas wersji 16.02.2016 Liczba stron 28 Autor Łukasz Muzyka Nadzór Krystian Mirek, Bartłomiej Drozd Kontakt pomocit@fairpay.pl

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Agencja interaktywna. InterActive. Strona WWW + system obsługi klientów

Agencja interaktywna. InterActive. Strona WWW + system obsługi klientów Agencja interaktywna InterActive Strona WWW + system obsługi klientów Na wstępie chcemy Państwu serdecznie podziękować za zainteresowanie naszą ofertą. Jesteśmy bardzo dumni z możliwości nawiązania współpracy

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo