OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA"

Transkrypt

1 Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego IMPRENTA Zespół NetCRM tel www:

2 SPIS TREŚCI Kto potrzebuje CRM?...4 Zamiast chaosu jedno źródło wszechstronnej wiedzy...4 PROCES HANDLOWEJ OBSŁUGI KLIENTA w systemie IMPRENTA...5 I etap: Mamy coś do wyceny...5 Rejestracja zapytania ofertowego...5 Kalkulacja cenowa...5 Akceptacja kalkulacji...5 Oferta...6 II etap: Klient powiedział TAK...7 Zamówienie...7 Zlecenie produkcyjne...7 Zamknięcie projektu...7 III etap: Mamy reklamację...9 Zgłoszenie reklamacji przez klienta...9 Rozpatrzenie reklamacji...9 Odpowiedź na reklamację klienta...10 Jak działa system IMPRENTA?...11 Jak IMPRENTA zwiększy efektywność Twojej drukarni?...11 Jak IMPRENTA usprawni inne działania w Twojej drukarni?...12 STANDARDOWE MODUŁY UŻYTKOWE...14 Wszystkie maile jak na dłoni...14 Kartoteka dokumentów...14 Kartoteka pracowników...14 Kartoteka klientów...15 Kartoteka produktów...15 Kalendarz...16 Kartoteka zasobów...16 CRM - projekt dedykowany...16 NETCRM w usłudze ASP...17 A może po prostu licencja?...17 Bezpieczeństwo...18 Firewall...18 Secure Socket Layer...18 Uprawnienia...18 Tokeny...18

3 Nie robimy wszystkiego robimy dobry CRM! Szanowni Państwo! NetCRM jest polską firmą specjalizującą się w rozwiązaniach Customer Relationship Management (CRM) dla firm komercyjnych i instytucji publicznych. Działa od 2000 roku, zatrudniając specjalistów doświadczonych we wdrażaniu wielu różnych CRM-ów. Dzięki temu stworzyliśmy rozwiązanie będące sumą naszych najlepszych pomysłów, spostrzeżeń i wiedzy o wielowymiarowym wykorzystaniu CRM-u w codziennej działalności firm z różnych obszarów aktywności rynkowej. A jedną z nich jest branża drukarska. System IMPRENTA dedykujemy właśnie Państwu drukarniom wielkoformatowym, cyfrowym i solwentowym. Sprawi on, że obsługa procesów handlowych, obsługa klienta i wewnętrzny obieg informacji będą przebiegały jeszcze sprawniej, przyczyniając się do wzrostu efektywności Państwa drukarni oraz do wytworzenia jej bardzo dobrego wizerunku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją! Z poważaniem, Zespół NetCRM Tel. (71)

4 Kto potrzebuje CRM? System informatyczny stworzony przez NetCRM jest skutecznym narzędziem wspierającym przede wszystkim działania handlowe i marketingowe organizacji. Choć pokutuje przekonanie, że na CRM stać tylko największe firmy, ten mit obalają fakty. Z CRM-ów z powodzeniem korzystają nawet kilkunastoosobowe firmy, optymalizując w ten sposób zarządzanie informacją, pracownikami w terenie, kontaktami z klientami, kontrahentami i wiedzą o konkurencji! Można więc powiedzieć, że CRM-u potrzebuje każda nowoczesna organizacja, która docenia wagę informacji źródła przewagi konkurencyjnej. Wagę informacji, która trafia na czas, do odpowiedniego odbiorcy; informacji, która daje się interpretować na wiele możliwości, analizować i generować wiedzę, do której dojście tradycyjnymi metodami zajęłoby wiele dni i tygodni. Dzięki ogromnemu potencjałowi i elastyczności system firmy NetCRM znajduje doskonałe zastosowanie w drukarniach prowadzących rozległe działania handlowe, rozproszonych terytorialnie oraz pracujących nad udoskonaleniem kontaktów z klientami. Zamiast chaosu jedno źródło wszechstronnej wiedzy Wyobraź sobie, że zarządzasz grupą przedstawicieli handlowych Widzisz ich rzadko, a znasz głównie ze sterty raportów, które przesyłają do Ciebie co tydzień. Nie lubisz tego momentu przejrzeć stosy wydruków, przepisywać wartości, analizować a na koniec stworzyć spójny raport i wyciągnąć wnioski. Wyobraź sobie inną sytuację. Masz system, w którym na bieżąco gromadzona jest cała wiedza o kontaktach handlowych przedstawicieli, ich korespondencja, zamówienia, reklamacje Wiesz, gdzie byli, z kim się spotkali, jakie są efekty spotkania, wielkość i rodzaj zamówienia, a przy okazji to, co Cię frapuje gdzie i jak działa konkurencja, jak eksponuje towar lub materiały reklamowe, jakie prowadzi działania marketingowe. Co więcej: wiesz kto jest Twoim potencjalnym klientem i w jakim zakresie, który klient jakie przychody generuje, kiedy i w jakiej sprawie się kontaktował, i kto mu udzielał informacji. Pracownik na zwolnieniu lekarskim już nie zabiera z sobą całej wiedzy o prowadzonym projekcie wszystko jest w systemie. Możesz działać! Zadajesz systemowi odpowiednie pytanie i praktycznie masz gotowy raport! A o swoich produktach, ludziach, kontrahentach, klientach i konkurentach właściwie wiesz wszystko. Tak działa system IMPRENTA! 4

5 PROCES HANDLOWEJ OBSŁUGI KLIENTA w systemie IMPRENTA Zobacz, jak szybko możesz usystematyzować działania Biura Obsługi Klienta, Działu Handlowego oraz Działu Produkcji: I etap gdy przychodzi zapytanie ofertowe II etap gdy realizujesz zlecenie III etap gdy klient złoży reklamację I etap: Mamy coś do wyceny Rejestracja zapytania ofertowego Obsługa handlowa rozpoczyna się od zapytania ofertowego przesłanego przez klienta do drukarni. Zapytanie rejestrowane jest w systemie poprzez założenie projektu przez pracownika Biura Obsługi Klienta. W formularzu wskazuje on osobę odpowiedzialną za dalszą obsługę tego klienta Opiekuna klienta. Osoba ta jest zobowiązana do wykonania kalkulacji cenowej i oferty stanowiącej odpowiedź na nadesłane zapytanie oraz za ewentualne sfinalizowanie zamówienia. W kalendarzu Opiekuna system generuje zadanie dotyczące wykonania kalkulacji cenowej. Kalkulacja cenowa Kolejny etap procesu to wygenerowanie kalkulacji cenowej, czyli zestawienia wszystkich produktów (i ich składowych) związanych z realizacją zamówienia wraz z cenami. Użytkownik wywołuje właściwy dokument, w którym aplikacja listuje wprowadzone do projektu produkty (i pozostałe elementy składowe) wraz z cenami (domyślnie wartości cennikowe, z możliwością ich zmiany na poziomie formularza). Akceptacja kalkulacji Opiekun klienta nie jest w stanie wygenerować następnego dokumentu, a tym samym przejść do kolejnego etapu procesu obsługi klienta, dopóki wygenerowana kalkulacja nie zostanie zaakceptowana przez pracownika wyższego szczebla. 5

6 Jedynie kalkulacje opiewające na niewielką kwotę (zdefiniowaną wcześniej) nie wymagają akceptacji. W zależności od końcowej wartości kalkulacji osobą akceptującą może być - bezpośredni przełożony handlowca w sytuacji, gdy wartość kalkulacji jest z określonego zakresu od do (wartości od i do są określane na etapie wdrożenia) - dyrektor handlowy bądź członek zarządu (w przypadku projektów kluczowych o dużej wartości). System na podstawie końcowej kwoty kalkulacji podpowiada osobę, do której handlowiec może skierować prośbę o akceptację oferty. W kalendarzu wskazanej przez Opiekuna osoby generowane jest zadanie dotyczące akceptacji kalkulacji. Uwaga! Osoba odpowiedzialna za akceptację kalkulacji ma możliwość zaakceptowania zaproponowanej kalkulacji, samodzielnego naniesienia poprawek bądź skierowania kalkulacji do ponownego przygotowania przez jej pierwotnego autora (w formularzu akceptacji oferty przewidziano możliwość uzasadnienia decyzji). W przypadku odrzucenia kalkulacji cenowej w kalendarzu autora kalkulacji generuje się zadanie z informacją o konieczności modyfikacji zaproponowanych cen (do pola opis zadania trafia uzasadnienie decyzji osoby akceptującej). Oferta Po zaakceptowaniu kalkulacji przez przełożonego Opiekun może złożyć klientowi ofertę z listą produktów i proponowanymi cenami (uwzględnia rabaty uzależnione od ilości zamówionych produktów). W zależności od tego, jak potoczą się negocjacje z klientem albo Opiekun może przejść do kolejnego etapu (patrz: zamówienie), albo stworzyć nową kalkulację cenową, uwzględniającą życzenia klienta (tu: ponownie system wymaga akceptacji kalkulacji przez przełożonego). System umożliwia korzystanie z szablonu oferty, w którym znajdą się takie stałe elementy jak np. logotyp drukarni, dane teleadresowe, dodatkowe informacje, a także informacje nowe: - odbiorca oferty (nazwisko lub firma) - lista produktów wraz cenami - informacja o dodatkowych rabatach (np. za szybkie podjęcie decyzji) - termin realizacji zamówienia - jak długo ważna jest oferta - inne. 6

7 Po podjęciu decyzji przez klienta (odrzucenie lub akceptacja oferty) system pozwala zapisać KOMENTARZ, czyli ważne na przyszłość informacje, np. jakie są wymagania klienta, przy jakich warunkach zgodził się na ofertę albo dlaczego się nie zgodził. W przyszłości, gdy klient złoży kolejne zapytanie, będzie wiadomo, jakie miał wymagania, jakie dokumenty powstały podczas wcześniejszych kontaktów i jakie były efekty współpracy. II etap: Klient powiedział TAK Zamówienie W przypadku zgody klienta na przedstawioną ofertę handlowiec generuje kolejny dokument zamówienie. Przed zapisaniem dokumentu zamówienia i przesłaniem go do klienta, system sprawdza szereg informacji na temat klienta (np. potwierdzenie w dziale księgowości, czy klient nie zalega z płatnościami, sprawdzenie w Biurze Obsługi Klienta czy klient przesłał dokumenty rejestracyjne firmy, jego dopuszczalny kredyt kupiecki, itd.). Zlecenie produkcyjne Odesłane przez klienta, podpisane zamówienie pozwala na wygenerowanie kolejnego dokumentu zlecenia produkcyjne, na podstawie którego działy produkcji przystępują do realizacji zamówienia. Co ciekawe - system umożliwia szczegółowy opis każdego pliku do druku, np. rodzaj materiału, wymiary drukowanego pliku, wzór koloru, sposób obróbki. Daje również możliwość przeglądania plików w przyszłości (ścieżki dostępu itp.). Ponieważ Dział Produkcji wpisuje na bieżąco etap realizacji zlecenia (np. w druku, pakowanie, wysłane itp.), Opiekun na bieżąco widzi, co dzieje się z zamówieniem, a jednocześnie wie, jak obciążony jest Dział Produkcji (ważne w przypadku generowania kolejnych zleceń). Dodatkowo Dział Produkcji ma możliwość zapisać ilość zużytego do zlecenia materiału, numer rolki, na której maszynie było realizowane zlecenie, kto odpowiadał za druk itp. a więc dane przydatne zarówno w ewentualnym procesie reklamacji, jak i dla osoby zajmującej się zaopatrzeniem drukarni w materiały produkcyjne. Zamknięcie projektu Po zrealizowaniu zamówienia (widoczne w systemie) księgowość generuje w systemie fakturę. Projekt zostaje zamknięty. 7

8 Proces pozyskania i obsługi klienta Zapytanie klienta Kalkulacja cenow a U żytkownik wykonując y kalkulac ję c enową zapis ał dokument do bazy, tym s amym w kalendarzu os oby akc eptując ej pojawiło s ię zadanie z proś bą o akc eptac ję Wymóg akc eptac ji? N N T Akceptacja kalkulacji cenowej Kalkulac ja nie zatwierdzona przez przełożonego os oby wykonując ej kalkulac ję N A kc eptac ja przełożonego? Kalkulac ja zaakc eptowana przez przełożonego os oby wykonując ej kalkulac ję T Klient nie zaakc eptował oferty, c hc e negoc jować c eny. P onowne przygotowanie kalkulac ji. Oferta dla klienta N Rezygnac ja? A kc eptac ja klienta? Klient zaakc eptował ofertę. T Zamów ienie Klient rezygnuje ze zlec enia T N P odpis klienta? T Zlecenie produkcyjne Realizacja poszczególnych etapów produkcji Faktura Porażka Sukces 8

9 III etap: Mamy reklamację Zgłoszenie reklamacji przez klienta Klient zgłasza reklamację drogą pisemną (mail, fax, pismo). Pracownicy Biura Obsługi Klienta generują w systemie dokument zgłoszenie reklamacji, w którym zapisują, który z produktów jest reklamowany i z jakiego powodu (opis przyczyny reklamacji otrzymany od klienta). Rejestrując reklamację pracownik BOK-u informuje o zdarzeniu Opiekuna klienta oraz inne zainteresowane działy, które mogą i powinny wyrazić swoją opinię o reklamowanym produkcie itp. robi to zakładając Opiekunowi z poziomu formularza dokumentu zadanie o priorytecie specjalnym, o adekwatnym tytule i treści (uwaga: w kalendarzu zadanie do reklamacji może się wyświetlać na czerwono!). Dokument zgłoszenie reklamacji pozwala na dopisanie osoby odpowiedzialnej za reklamowany produkt, notatek dla Opiekuna i innych informacji, z których Opiekun później korzysta monitorując realizację reklamacji. Z kolei Dział Produkcji otrzymując zgłoszenie reklamacji ma dostęp do wcześniej wygenerowanych dokumentów istotnych dla wyrażenia opinii na temat zasadności lub przyczyn reklamacji (widzi zamówienie, zlecenie produkcyjne oraz obróbkę plików). Rozpatrzenie reklamacji Rozpatrzenie reklamacji jest możliwe po uzyskaniu opinii wszystkich działów produkcji, które brały udział w realizacji zamówienia. Biuro Obsługi Klienta na podstawie dokumentów zapisanych w systemie kontroluje, czy zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zamówieniem podpisanym przez klienta. Po zebraniu wspomnianych opinii pracownik BOK informuje przełożonego Opiekuna klienta o konieczności rozpatrzenia reklamacji. 9

10 Osoba wskazana jako odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji otwiera kolejny formularz - rozpatrzenie reklamacji. Na tym etapie program zestawia zebrane wcześniej opinie, na podstawie których możliwe jest podjęcie decyzji o pozytywnym czy negatywnym rozpatrzeniu reklamacji klienta. System sam podpowiada, który z użytkowników jest osobą kompetentną do rozpatrzenia reklamacji (np. uzależnienie od pułapów cenowych). Przełożony widzi opinie innych osób/działów i na tej podstawie podejmuje decyzję, a następnie zleca Opiekunowi klienta odpowiedź na reklamację. Odpowiedź na reklamację klienta Opiekun wybiera ostatni z możliwych formularzy - dokument odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Po wypełnieniu niezbędnych pól formularz jest wysyłany do klienta mailem (bezpośrednio z systemu) bądź drukowany i wysyłany tradycyjną pocztą. Podobnie jak w przypadku oferty, system umożliwia stworzenie szablonu odpowiedzi na reklamacje. Wówczas zawiera on takie informacje jak np. logo drukarni, stopka, data zgłoszenia, jakiego produktu dotyczy reklamacja i jaka jest decyzja (można skorzystać z ustawionego wcześniej szablonu treści odpowiedzi). Szablon umożliwia personalizację listu (do firmy albo do konkretnej osoby). Proces obsługi reklamacji Projekt zakończony SUKCES Rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego, powiadomienie opiekuna i osób odpowiedzialnych za produkcję. Rejestracja reklamacji Wszystkie działy odpowiedzialne za realizację zamówienia wyraziły swoją opinię, reklamacja przekazana do rozpatrzenia Rozpatrzenie reklamacji N Czy reklamacja rozpatrzona pozytywnie? T Zlecenie usunięcia usterki dla Działu Produkcji Gdy decyzja rozpatrzenia reklamacji zapadnie, można przejść do odpowiedzi dla klienta Odpowiedź na reklamację Wygenerowanie dokumentu "odpowiedź dla klienta na zgłoszoną reklamację" spowoduje zmianę statusu projektu na zakończony, a w przyszłości pozwoli to na rozpatrzenie kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego do tego projektu. 10

11 Jak działa system IMPRENTA? Z każdego miejsca System IMPRENTA działa on-line przez dowolną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox, Opera). Oznacza to, że dostęp do niego możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie tam, gdzie istnieje dostęp do www. Informacja wpisywana przez użytkownika jest zapisywana na serwerze i od razu widziana przez pozostałych użytkowników. Jak IMPRENTA zwiększy efektywność Twojej drukarni? Prowadzi ewidencję i kontrolę kontaktów handlowych Dzięki możliwości korzystania z IMPRENTY za pośrednictwem Internetu, możesz zwiększyć efektywność Twoich przedstawicieli handlowych zamiast tracić czas na dojazd do firmy, mogą oni praktycznie z każdego miejsca uzupełniać informacje o swoich handlowych poczynaniach. Wprowadzenie procedur rejestracji zdarzeń handlowych da przełożonym pełny obraz pracy przedstawicieli. Handlowcom z kolei IMPRENTA dostarczy historię ich własnych działań z dokładnym opisem, kalendarz pracy grupowej oraz ciekawy system planowania kolejnych działań handlowych. Ujednolica przepływ informacji i zmniejsza koszty połączeń telefonicznych Brakujące, niepełne informacje zwykle są przyczyną niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy pracownikami w terenie a zbierającym dane działem obsługi klienta w centrali drukarni. Dodatkowo to również zbędne koszty połączeń telefonicznych rozmów wyjaśniających zaistniały problem. System IMPRENTA w naturalny sposób wymusza ujednolicenie procedur przepływu informacji i dokumentów. Prowadząc użytkownika za rękę, informuje go o konieczności wykonania sugerowanych czynności. W efekcie pracownicy działu obsługi klienta otrzymują przydatne narzędzie do przygotowania oferty, zamówienia i przekazania zamówionych zleceń do realizacji w Dziale Produkcji. Handlowcy z kolei mają PEŁNĄ wiedzę o tym, co u danego klienta jest realizowane i na jakim etapie - łącznie z dodatkowymi szczegółami jak np. obróbka plików graficznych. 11

12 Wspiera obsługę posprzedażną Twoich Klientów IMPRENTA jest doskonałym narzędziem wspomagającym obsługę posprzedażną, w tym niezwykle ważną obsługę procesów reklamacyjnych. System m.in. daje możliwość wypowiedzenia się osobom uczestniczącym w realizacji zlecenia produkcyjnego, a na podstawie ich opinii pozwala fachowo obsłużyć klienta, wyjaśniając ewentualnie powstałe niejasności. Kontroluje dystrybucję materiałów promocyjnych Dzięki IMPRENCIE możesz sprawnie zarządzać materiałami promocyjnymi standami, próbkami, testerami czy wzornikami pozostawionymi u różnych klientów. Wystarczy, że przedstawiciel handlowy odnotuje w systemie rodzaj i ilość pozostawionych materiałów, a system podsumuje ich koszty oraz aktualny stan materiałów, które można wręczyć nowym klientom. Jak IMPRENTA usprawni inne działania w Twojej drukarni? Wiesz, jak płaci Twój Klient Ty i handlowcy możecie w każdej chwili sprawdzić, jaki jest aktualny stan zadłużenia klienta, jego obroty, wartość niezapłaconej faktury itp. - informacje przydatne w trakcie rozmowy czy spotkania z klientem. Faktury możesz wystawiać z IMPRENTY lub automatycznie zaczytywać z obecnego systemu fakturującego. Nazywasz, jak chcesz IMPRENTA pozwali Ci na samodzielną zmianę terminologii obiektów zdefiniowanych w systemie. Dzięki tej właściwości funkcjonalność systemu rozszerza się do obsługi praktycznie każdego procesu handlowego. Twój Klient użytkownikiem Twojego CRM Jak wiesz, klienci cenią sobie dokładną i szybką informację. Proponując im możliwość samodzielnej obsługi ich własnej kartoteki - danych o rozrachunkach, dotychczasowych zamówieniach itp. zaoferujesz im dodatkową, przydatną usługę. W IMPRENCIE Twój Klient otrzymując indywidualny login i hasło - ma stały dostęp do informacji o własnych zamówieniach i etapach ich realizacji, zakupionych wcześniej produktach, okresowych promocjach itp. Może także wprowadzić nowe zamówienie, które generuje niezbędne dokumenty oraz zadania wyznaczonym do ich obsługi pracownikom. 12

13 Wielojęzyczni użytkownicy? To nie problem! IMPRENTA przewiduje wersji językowych kilka dostępnych użytkowników. dla jego W ramach jednej aplikacji możliwa jest praca użytkowników w oparciu o różne profile językowe jednocześnie. Obecnie program przewiduje wybór czterech języków, np. rosyjskiego, P rzykładowe c ztery wers je językowe. Każdy handlowiec może prac ować w programie z terminologią w jego ojc zys tym języku. angielskiego, czeskiego i niemieckiego. Jeśli masz przedstawicieli poza granicami kraju, możesz udostępnić im wersję aplikacji w ich narodowym języku, a zarządzanie danymi oprzeć na wersji językowej optymalnej dla osób zarządzających. 13

14 STANDARDOWE MODUŁY UŻYTKOWE systemów oferowanych przez NetCRM Wszystkie maile jak na dłoni Korespondencję z jednym klientem może prowadzić kilka osób - to się zdarza. Załączniki maila możemy otwierać z pominięciem programów pocztowych. O soby przyzwyczajone do outlooka mogą jednak interpretować maile przy jego pomocy. Niezależnie od sposobu aplikacja skataloguje odebraną korespondencję w odpowiednich kartotekach klienta. Ale nie musisz się w tym wszystkim pogubić. System firmy NetCRM pozwala na umiejscowienie całej korespondencji owej dotyczącej określonego klienta w jednym katalogu. Jan Kowalski decyduje, który z listów do odebrania usunąć jeszcze przed zapisaniem w systemie. Unika w ten sposób pobrania spamu, wirusów i niechcianych Jan Kowalski ma prawo przeglądać maile własne oraz wylistowanych użytkowników. informacji. Podobnie jak w outlooku zarządza mailami katalogując je w zdefiniowanych zakładkach. Dzięki temu łatwo dociera do wszystkich wysłanych lub odebranych maili od Klienta, niezależnie który z użytkowników był ich autorem lub adresatem. Cała historia korespondencji pozostaje w systemie, a nie na komputerze Jana. Odejście pracownika czy jego urlop nie muszą oznaczać, że tracisz całą wiedzę o historii kontaktów z klientami. W końcu wszystko zachował Twój CRM! Kartoteka dokumentów Tu gromadzona korespondencji z jest klientem elektroniczna oraz historię dokumentacja wystawionych odzwierciedlająca dokumentów historię obowiązujących wewnątrz organizacji (np. oferty, kalkulacje, zamówienia, zlecenia produkcyjne i inne). Każdy dokument, oprócz zasadniczej treści, ma przypisane dodatkowe informacje identyfikujące wystawcę, adresata dokumentu, datę i formę przekazu ( , poczta, fax, wydruk) oraz inne istotne, powiązane z dokumentem dane. Kartoteka pracowników W kartotece PRACOWNICY przechowywane są informacje o użytkownikach systemu pracownikach działu handlowego, marketingu, biura obsługi klienta, dealerach itp. Dzięki tej własności systemu zarówno pracownicy, jak i ich przełożeni, mogą przejrzeć całą historię wykonywanych zadań. W kartotece dostępne są także informacje o wszystkich negocjacjach, w których uczestniczy lub uczestniczył dany pracownik. Zadbaliśmy również o kawałek prywatności pracownika w miejscu pracy - zakładkę na prywatne kontakty. Gromadzone w tym miejscu dane dotyczą informacji teleadresowych osób znanych użytkownikowi i nie powiązanych z danymi wykorzystywanymi w codziennej pracy (np. rodziny, kolegów ze studiów, przyjaciół). 14

15 Kartoteka klientów Rzetelna wiedza o klientach to podstawa działalności każdej firmy o orientacji marketingowej. Kartoteka w systemie NetCRM zawiera między innymi: dane teleadresowe, wykaz osób reprezentujących danego klienta, historię współpracy z klientem wykaz sprzedanych klientowi produktów dokumenty związane z pozyskaniem klienta, a następnie z przygotowaniem i realizacją zamówienia oferty Zakładki z menu klienci dostępne dla zalogowanego użytkownika Jana Kowalskiego. Przykładowa selekcja bazy klientów: 1. miasto firmy NIE z Warszawy 2. telefon1 firmy tylko z wypełnionym polem 3. specjalizacja firmy ze statusem marketing Kartoteka produktów Kartoteka produktów stanowi bazę dostępnych w twojej ofercie produktów. Każdemu produktowi (wyrób, towar, usługa) nadawane są odpowiednie atrybuty, definiowane indywidualnie przez administratora aplikacji. Kartoteka produktów zawiera w sobie także wykaz wszystkich klientów, którzy zdecydowali się na współpracę zakupując dany produkt. Rozszerzeniem bazy klientów przypisanych do produktu jest baza zgłoszeń reklamacyjnych, odzwierciedlających wszystkie uwagi i opinie klientów. Zgłoszenia takie stanowią cenne i praktyczne wskazówki do dalszego doskonalenia własnej oferty produktowej. 15

16 Kalendarz Grunt to dobra organizacja dnia pracy. Kalendarz stanowi wizualne odzwierciedlenie zadań każdego użytkownika systemu CRM. Zadania handlowe wyświetlane są na kilku dostępnych zakładkach, takich jak: wykaz zadań opóźnionych, zadania do wykonania w danym dniu, tygodniu czy miesiącu. Kalendarz służy nie tylko do planowania przyszłości, ale również stanowi szczegółowy terminarz każdego pracownika i wykaz działań handlowych, które realizował w przeszłości. W przypadku pilnych zleceń, np. reklamacyjnych, można ustawić wyświetlanie ich na czerwono P rzy obec nyc h uprawnieniac h Jan Kowals ki ma możliwoś ć oglądania kalendarza innyc h użytkowników s ys temu. N azwy zadań zakońc zonyc h wyś wietlają s ię przekreś lone. Zadania opóźnione wyś wietlane s ą z c zerwonym wykrzyknikiem. N azwy zadań o priorytec ie wys okim wyś wietlają s ię jako pogrubione. T ygodniowy kalendarz zadań wraz z założonym c zas em trwania zadania, jego nazwą i s tatus em realizac ji. Kartoteka zasobów Tu gromadzone są informacje o zasobach firmowych takich jak samochody, laptopy, sale konferencyjne i inne. Dzięki opcji przydzielania lub rezerwacji zasobów do poszczególnych użytkowników unikamy nieporozumień wynikających z wspólnego ich wykorzystywania. Dla przykładu opisując czynności przy samochodach służbowych automatycznie gromadzimy informacje o przebiegach z podziałem na służbowe i prywatne, tankowaniach i innych potrzebnych atrybutach. CRM - projekt dedykowany Twoja firma działa niestandardowo? Zachodzące w niej procesy są unikalne, niemożliwe do powielenia? Potrzebujesz systemu CRM zbudowanego tylko dla Ciebie! 16

17 NetCRM w swojej ofercie proponuje dostarczenie własnej aplikacji wraz z kodami źródłowymi, które umożliwiają dalszy jej rozwój przez zespół Twoich programistów. Dzięki temu wszystkie istniejące kartoteki systemu mogą zostać powiązane w sposób odzwierciedlający rzeczywiste potrzeby Twojej firmy i użytkowników systemu wraz z pojawianiem się nowych potrzeb. Rozwojem systemu mogą zająć się programiści wewnątrz Twojej firmy lub specjaliści NetCRM (na podstawie odrębnych zamówień). A jeśli nie planujesz inwestycji w drogą infrastrukturę sprzętową, jej administrację i utrzymanie? Możesz zlecić to nam! NetCRM wykorzysta własne zasoby sprzętowe oraz przejmie zadania administracyjne. Tym samym weźmiemy odpowiedzialność za technologie i utrzymanie aplikacji. A to już początek nowoczesnego modelu finansowania ASP NETCRM w usłudze ASP Firmy ASP (Application Service Providers) to popularne na świecie przedsiębiorstwa usługowe, które udostępniają oprogramowanie za pośrednictwem sieci INTERNET lub łączy dedykowanych. System NetCRM może być udostępniony za stałą miesięczną opłatę abonamentową. Wówczas cała odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu spoczywa na NetCRM, a Ty nie musisz inwestować w drogi sprzęt i administratorów. Powszechnie doceniane zalety ASP: opłata rozłożona na równe miesięczne raty (Cash Flow), niższe wydatki na sprzęt komputerowy, niższe wydatki na administrację systemową i sprzętową, dostęp do aplikacji z każdego miejsca na świecie, bezpłatny dostęp do nowych wersji systemu. A może po prostu licencja? Aplikację firmy NetCRM możesz nabyć na zasadach tradycyjnie rozumianego zakupu systemu informatycznego. Program komputerowy dostarczymy z bezterminowym okresem jego eksploatacji, a instalację wykonamy na sprzęcie komputerowym w Twojej firmie. To praktyczne rozwiązanie, jeżeli Twoja firma posiada własną infrastrukturę telekomunikacyjną, sprawny zespół administratorów baz danych SQL (lub chce taki zespół zbudować). Omawiana forma współpracy jest ciekawą propozycją także w przypadku, gdy firma ma ograniczony dostęp do internetu. Instalacja programu na własnych serwerach zapewni wydajną pracę w sieci lokalnej użytkownika, z opcją rozszerzenia aplikacji o środowisko internetowe. 17

18 Bezpieczeństwo Aby zabezpieczyć Twoje dane w systemie, stosujemy różne rodzaje sprawdzonych zabezpieczeń, m.in.: Firewall - zabezpieczenia serwerów przed niepowołanym dostępem do baz danych. Są to procedury i zabezpieczenia stosowane w Centrach Danych. W każdym Centrum Danych ewentualna nieautoryzowana ingerencja z zewnątrz zabezpieczana jest przez zastosowanie firewall'a. Ma on za zadanie śledzić i kontrolować przepływ wszystkich informacji pomiędzy internetem a serwerami w Centrum Danych. Secure Socket Layer - kodowanie informacji stosowane w trakcie transmisji danych z serwera do końcowego użytkownika. Wszystkie dane przesyłane poprzez łącza internetowe wykorzystują kodowany kanał 'https' z nowoczesną technologią kryptografii przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer). Dzięki temu przechwycenie paczki limitowanych danych w trakcie przesyłania z serwera do użytkownika i odwrotnie staje się praktycznie niemożliwe. Potwierdzeniem jakości zabezpieczeń w tym obszarze jest certyfikat nadany przez międzynarodową instytucję certyfikującą zabezpieczenia transmisji - THAWTE. Uprawnienia - system uprawnień nadawanych użytkownikowi. Wejście do systemu możliwe jest po podaniu właściwego identyfikatora i hasła. W tym miejscu system weryfikuje zakres jego ingerencji w systemie. Dzięki uprawnieniom każdy użytkownik pracuje na przydzielonej jemu części aplikacji w określonym zakresie dostępnych danych. Tak więc handlowiec może pracować na bazie wszystkich dostępnych rekordów, przedstawiciel na bazie firm, do których uprawnienia mu przypiszemy, a nasz strategiczny klient w obrębie własnej kartoteki. Tokeny - zabezpieczenia opcjonalne. Na indywidualne życzenie klienta istnieje możliwość dodatkowych zabezpieczeń dostępu do serwisu przy użyciu 'tokenów' jako kolejnej identyfikacji logującego się użytkownika. Tokeny zabezpieczają dostęp do danych klienta w sytuacji, gdy ktoś w sposób przypadkowy poznał identyfikator i hasło pracownika. Bez podania dodatkowego kodu generowanego przez urządzenie system nie autoryzuje osób niepowołanych. Tokeny obecnie uważane są za najbezpieczniejszy mechanizm zabezpieczania i identyfikacji użytkowników w internecie. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że niniejsza oferta stanowi mocną podstawę do dalszych rozmów. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości oraz opowiedzieć więcej o funkcjonalności programu na specjalnie przygotowanej dla Państwa prezentacji. Do Państwa dyspozycji, Zespół NetCRM 18

OFERTA HANDLOWA. na sprzedaż i wdrożenie programu. komputerowego NETCRM

OFERTA HANDLOWA. na sprzedaż i wdrożenie programu. komputerowego NETCRM Wrocław 2006 OFERTA HANDLOWA na sprzedaż i wdrożenie programu komputerowego NETCRM Zespół NetCRM tel. 071 341 96 35 e-mail: office@netcrm.pl www: www.netcrm.pl SPIS TREŚCI Kto potrzebuje CRM?...3 Zamiast

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 4 2/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8 Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo