IBM Cognos Express wersja Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express"

Transkrypt

1 IBM Cognos Express wersja Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

2 Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie Niniejszy dokument dotyczy produktu IBM Cognos Express i może również dotyczyć kolejnych wersji. Informacje na temat nowszych wersji zawierają Centra informacyjne IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/1r0m0/index.jsp). Licensed Materials - Property of IBM Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

3 Spis treści Wprowadzenie ix Rozdział 1. Niezbędna wiedza na temat produktu IBM Cognos Express Rozdział 2. IBM Cognos Express Możliwości produktu IBM Cognos Express Komponenty produktu IBM Cognos Express Warstwa prezentacji Warstwa aplikacji Warstwa danych Rozdział 3. Przygotowanie do instalacji Przeglądanie uwag do wydania przed instalacją Przegląd obsługiwanych środowisk Sprawdzanie wymagań systemowych Wymagania systemowe serwera Wymagania systemu klienckiego Konfigurowanie korzystania z trybu zapytań dynamicznych w celu nawiązywania połączeń z relacyjnymi bazami danych Zabezpieczenia źródeł danych Rozdział 4. Aktualizowanie treści programu IBM Cognos Express Aktualizacja z wersji Express 9.0 do wersji Express Aktualizacja z wersji Express 9.5 do wersji Express Aktualizacja produktu Express do produktu Enterprise Rozdział 5. Instalowanie i konfigurowanie programu IBM Cognos Express Manager Instalowanie programu IBM Cognos Express Manager Konto użytkownika Windows w produkcie IBM Cognos Express Uruchamianie programu IBM Cognos Express Manager Zmiana konfiguracji programu IBM Cognos Express Manager Deinstalowanie narzędzia Express Manager Rozdział 6. Instalowanie produktów IBM Cognos Express Konfigurowanie ustawień wstępnego ładowania dla Express Adisor Tworzenie drugiego użytkownika o uprawnieniach administratora na serwerze Xcelerator po instalacji programu Xcelerator.. 35 Rozdział 7. Konfigurowanie przykładów w programie IBM Cognos Express Ekstrahowanie przykładów Konfigurowanie przykładów Informix Odtwarzanie bazy danych Informix Importowanie przykładów raportów Tworzenie połączeń źródeł danych z bazami danych Informix Konfigurowanie przykładów ICAS Odtwarzanie kostek ICAS Importowanie przykładowych raportów dla serwera ICAS Tworzenie źródła danych ICAS Usuwanie pakietów przykładowych z programu IBM Cognos Express Rozdział 8. Zarządzanie źródłami danych Tworzenie źródła danych Parametry połączenia Problemy podczas tworzenia źródła danych Udostępnianie danych ICAS do raportowania i analiz Copyright IBM Corp. 2009, 2012 iii

4 Ponowna publikacja lub usuwanie źródła danych Rozdział 9. Zarządzanie użytkownikami i rolami Domyślne role programu Express Manager Role, jakie pojawiają się w programie Express Manager po zainstalowaniu produktu Express Dodawanie użytkowników do programu IBM Cognos Express Zmiana informacji o użytkownikach Dodawanie niestandardowych ról do programu IBM Cognos Express Przypisywanie roli do użytkownika Aktywowanie funkcji pobierania aplikacji dla użytkowników Performance Modeler Przypisywanie uprawnień do korzystania z produktu Express Performance Modeler Przypisywanie ról niestandardowych do użytkowników Actie Directory Przypisywanie uprawnień administratora TM1 użytkownikowi Actie Directory Przypisywanie praw dostępu do kostek TM1 rolom Cognos Express Włączanie pojedynczego logowania Kerberos w programie IBM Cognos Express IBM Cognos Administration Rozdział 10. Zarządzanie dystrybucją oprogramowania klienckiego Dystrybucja oprogramowania klienckiego Rozdział 11. Zarządzanie aplikacją IBM Cognos Mobile Komponenty IBM Cognos Mobile Usługa IBM Cognos Mobile Komponenty pełnego klienta IBM Cognos Mobile Zarządzanie raportami na urządzeniu przenośnym Uzyskiwanie dostępu do serwera Uruchamianie raportów w zależności od lokalizacji Skróty IBM Cognos Mobile na urządzeniu przenośnym Zabezpieczenia Zabezpieczenie hasłem Obsługa HTML i HTTP podczas logowania Bezpieczeństwo danych w raportach na urządzeniach przenośnych Kasowanie treści z urządzenia przenośnego Ustawianie klucza dzierżawy Ustawianie strategii uwierzytelniania użytkownika urządzenia przenośnego Rozdział 12. Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych treści programu IBM Cognos Express Tworzenie kopii zapasowych treści IBM Cognos Express Tworzenie kopii zapasowych treści Cognos Express 9.5 lub Planowanie tworzenia kopii zapasowej Tworzenie kopii zapasowych danych ICAS Odtwarzanie treści programu Express Odtwarzanie z Express 10.1 do Express Rozdział 13. Rozwiązywanie problemów z produktem IBM Cognos Express Zasoby przeznaczone do rozwiązywania problemów Komunikaty o błędach Pliki dziennika Podgląd zdarzeń w systemie Windows Wyświetlanie definicji raportu w Query Studio Kontakt telefoniczny z centrum IBM Cognos Resource Center Narzędzia diagnostyczne IBM Cognos Komunikaty o błędach w programie IBM Cognos Express Manager Nie można nawiązać połączenia ze składnicą treści SDK-ERR-0088 Usługa IBM Cognos Express jest obecnie niedostępna PRS-CSE-1258 Podczas weryfikacji informacji o możliwościach sesji wykryto błąd MOD-ERR-0001 Na tym komputerze jest już zainstalowana pewna wersja serwera TM Program Xcelerator nie uruchamia się po dodaniu nowej domeny i IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

5 UDA-SQL-0031 Błąd podczas nawiązywania połączenia z serwerem bazy danych za pomocą środowiska z językiem japońskim Pytanie o hasło dla użytkownika icognosexpress Przy próbie zainstalowania programu IBM Cognos Express po anulowaniu poprzedniej instalacji pojawiają się błędy SDK-ERR-0064 Instalacja produktu Planner nie powiodła się Rozwiązywanie problemów z aplikacją Cognos Mobile Rejestrowanie Problemy z serwerem usługi Cognos Mobile Problemy z klientem usługi Cognos Mobile Dodatek A. Ułatwienia dostępu Skróty klawiaturowe IBM i ułatwienia dostępu Dodatek B. Konfigurowanie SharePoint w programie IBM Cognos Express Włączanie funkcji pojedynczego logowania za pomocą współużytkowanych danych szyfrujących Konfigurowanie przestrzeni nazw Actie Directory na potrzeby pojedynczego logowania Tworzenie i konfigurowanie przestrzeni nazw niestandardowego dostawcy Jaa Konfigurowanie dostępu po pojedynczym logowaniu do Portal Serices Tworzenie pakietu Wdrażanie treści IBM Cognos Express na serwerze Sharepoint Dodatek C. Zaawansowane zadania konfiguracyjne dla IBM Cognos Express Adisor i Data Adisor Konfigurowanie środowiska ODBC na potrzeby programu Express Data Adisor Konfigurowanie na potrzeby metody bazującej na kliencie Konfigurowanie na potrzeby metody bazującej na serwerze Konfigurowanie dostawcy dziennika XML Dostawca dziennika XML Instalowanie map Podstawowe informacje na temat struktury katalogu i biblioteki Dodawanie map do użycia w programie IBM Cognos Express Adisor Podstawowe informacje o warstwach i kształtach Podstawowe informacje o pliku odwzorowania Instalowanie obrazów do użycia w programie IBM Cognos Express Adisor Konfigurowanie maksymalnej liczby wierszy faktów na kostkę dla programu Express Data Adisor Dodatek D. Konfigurowanie zaawansowanych ustawień IBM Cognos Mobile Zarządzenie zapisanymi raportami Zarządzanie rozmiarem puli wątków Zarządzanie rozmiarem puli połączeń z bazą danych Ograniczanie przeglądania lub wyszukiwania treści Zapisywanie referencji na urządzeniu Ograniczanie dostępu do danych lokalnych Określanie tolerancji dla przestarzałych raportów zaplanowanych Zarządzanie przesyłaniem zrzutów ekranu pocztą (rodzimy klient ipada) Ustawianie kodu zabezpieczecń i limitu czasu (aplikacja rodzima ipada) Ustawianie limitu dostępu do aplikacji rodzimej na ipadzie Dodatek E. Instalowanie i konfigurowanie bramy IBM Cognos Express Instalowanie i konfigurowanie bramy Konfigurowanie serwera 117 Konfigurowanie serwera IBM Cognos Express dla bramy Dodatek F. Instalowanie przetłumaczonej dokumentacji produktu Dodatek G. Ręczne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych programu IBM Cognos Express Spis treści

6 Dodatek H. Plik konfiguracyjny Tm1s.cfg serwera Położenie pliku Tm1s.cfg Przykładowy plik Tm1s.cfg Parametry w pliku Tm1s.cfg AdminHost AllowReadOnlyChore Reschedule AllowSeparateNandCRules AllRuleCalcStargateOptimization AuditLogMaxFileSize AuditLogMaxQueryMemory AuditLogMaxTempFileSize AuditLogOn AuditLogUpdateInteral CalculationThresholdForStorage CAMSSLCertificate CheckFeedersMaximumCells ClientCAMURI ClientPingCAMPassport CAMPortalVariableFile ClientMessagePortNumber ClientPropertiesSyncInteral ClientVersionMaximum ClientVersionMinimum ClientVersionPrecision DataBaseDirectory DefaultMeasuresDimension DisableMemoryCache DisableSandboxing DisableWorksheetView Display_Info_DBType_R DistributedPlanningOutputDir DownTime ExcelWebPublishEnabled ForceReealuationOfFeedersForFedCellsOnDataChange GroupsCreationLimit IdleConnectionTimeOutSeconds IntegratedSecurityMode IPAddress IPVersion JobQueuing JobQueueMaxWaitTime JobQueueThreadPoolSize JobQueueThreadSleepTime Language LDAPUseSererAccount LDAPPasswordFile LDAPPasswordKeyFile LockPagesInMemory LoggingDirectory LogReleaseLineCount MaskUserNameInSererTools MaximumCubeLoadThreads MaximumLoginAttempts MaximumMemoryForSubsetUndo MaximumSynchAttempts MaximumTILockObjects MaximumUserSandboxSize MaximumViewSize MaxUndoHoldLineCount MessageCompression NetRecBlockingWaitLimitSeconds i IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

7 NetRecMaxClientIOWaitWithinAPIsSeconds ParallelInteraction PasswordMinimumLength PasswordSource PerformanceMonitorOn PersistentFeeders PortNumber PriilegeGenerationOptimization ProgressMessage ProportionSpreadToZeroCells RawStoreDirectory ReceieProgressResponseTimeoutSecs RunningInBackground RulesOerwriteCellsOnLoad SAPLoggingEnabled SAPLogFilePath SaeTime SecurityPackageName SererCAMURI SererLogging SererName SericePrincipalName SkipLoadingAliases SkipSSLCAMHostCheck SpreadingPrecision SpreadingPrecision (wstrzymania skonsolidowane) SubsetElementBreatherCount StartupChores SyncUnitSize UserDefinedCalculations UseLocalCopiesforPublicDynamicSubsets UseSQLFetch UseSQLFetchScroll UseSQLExtendedFetch UseSSL UseStargateForRules ViewConsolidationOptimization ViewConsolidationOptimizationMethod Dodatek I. Plik konfiguracyjny Tm1p.ini klienta Położenie pliku Tm1p.ini Parametry w pliku Tm1p.ini AdminHost AdminSrSSLCertAuthority AdminSrSSLCertID AdminSrSSLCertReList AdminSrSSLExportKeyID AdancedRulesEditor AllowImportCamClients BrowseDisplayReadsRightToLeft ClassicSliceMode CognosGatewayURI ConnectLocalAtStartup DataBaseDirectory DimensionDownloadMaxSize DisplayApplications DisplayChores DisplayControlCubes DisplayCubes DisplayDimensions DisplayExplorerPropertiesWindow DisplayProcesses DisplayReplications Spis treści ii

8 ExpandRowHeaderWidth ExportAdminSrSSLCert InSpreadsheetBrowser IntegratedLogin Language LocalSererNetworkProtocol MainWindowLayoutInfo PreiousAdminHosts PreiousDataDirectories SecurityAssignmentWindowLayoutInfo SentMsgsToSererCountWarning ShowAdminHostChangeWarning ShowAliasAttributeWarning ShowChoresSchedulingWarning ShowCubeReplicationWarning ShowDimDeleteElementWarning ShowDimensionAccessWarning ShowDynamicSubsetWarning ShowPickOperationWarning ShowProcessUNASCIIWarning ShowProcessUNODBCWarning SliceNewWorkbook SubsetWindowLayoutInfo TM1RebuildDefault Uwagi Indeks iii IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

9 Wprowadzenie Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania z produktem IBM Cognos Express. IBM Cognos Express to łatwe w użyciu, ale kompletne rozwiązanie, w którym zintegrowano wszystkie najważniejsze funkcje przeznaczone do planowania oraz przeprowadzania inteligentnych analiz danych. Niniejszy podręcznik zawiera przegląd produktu IBM Cognos Express, jego przepływu pracy oraz jego architektury. Opisuje również sposoby instalowania i administrowania produktem IBM Cognos Express Manager i czterema zintegrowanymi z nim produktami: IBM Cognos Express Adisor, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner i IBM Cognos Express Xcelerator. Adresaci Osoby korzystające z niniejszego podręcznika powinny posiadać wiedzę oraz umiejętności z następujących zakresów Podstawowe umiejętności związane z administrowaniem systemem operacyjnym Microsoft Windows Istniejące środowisko serwera i infrastruktura zabezpieczeń w organizacji Problemy związane z bezpieczeństwem Zagadnienia raportowania, analizowania i planowania Wyszukiwanie informacji W celu znalezienia dokumentacji produktu IBM Cognos w sieci WWW - w tym również całej przetłumaczonej dokumentacji - należy uzyskać dostęp do jednego z Centrów informacyjnych IBM Cognos pod adresem Centra informacyjne IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/ infocenter/cogic/1r0m0/index.jsp). Uwagi do wydania są publikowane bezpośrednio w Centrach informacyjnych. Zawierają one odsyłacze do najnowszych not technicznych i raportów APAR. Można również zapoznać się z informacjami zawartymi w uwagach do wydania produktu oraz w podręcznikach instalacji (pliki PDF), które są dostępne bezpośrednio na dyskach produktu IBM Cognos. Korzystanie z krótkich prezentacji Krótkie prezentacje to krótkie kursy online prezentujące kluczowe funkcje komponentów produktu IBM Cognos. W celu wyświetlenia krótkiej prezentacji należy przejść do strony Witamy w IBM Cognos Express i kliknąć przycisk Krótka prezentacja w prawym dolnym rogu strony albo uzyskać dostęp do tej strony z menu pomocy w IBM Cognos Connection. Ułatwienia dostępu Ten produkt nie obsługuje obecnie funkcji ułatwień dostępu, które pomagają użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z tego produktu. Copyright IBM Corp. 2009, 2012 ix

10 Informacje dotyczące przyszłych zmian i funkcji Niniejsza dokumentacja opisuje aktualne funkcje produktu. W dokumentacji mogą pojawiać się odwołania do elementów, które nie są jeszcze dostępne. Przedstawione informacje nie powinny być traktowane jako podstawy do wnioskowania o dostępności funkcji. Wszelkie odwołania i informacje nie stanowią zobowiązania, obietnicy ani zobowiązania prawnego do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu lub funkcji. O projektowaniu, wydawaniu i udostępnianiu funkcji w określonym czasie decyduje wyłącznie firma IBM. Zastrzeżenie dotyczące przykładów Spółka Wycieczki i obozy, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju modyfikacje nazwy Wycieczki i obozy, takie jak Kontrybutor WIO i Nowe salony WIO, oraz przykłady planowania stanowią fikcyjne procedury i nazwy biznesowe, które zostały wykorzystane wraz z danymi przykładowymi do projektowania przykładowych aplikacji dla IBM i klientów IBM. Te fikcyjne rekordy zawierają przykładowe dane wykorzystywane w transakcjach sprzedaży, dystrybucji produktów, operacjach finansowych i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych nazw, nazwisk, adresów, numerów kontaktowych lub wartości transakcji jest przypadkowe. Pozostałe przykładowe pliki mogą zawierać fikcyjne dane utworzone ręcznie lub komputerowo, dane rzeczywiste skompilowane na podstawie źródeł akademickich lub ogólnodostępnych lub dane wykorzystane za pozwoleniem właścicieli praw autorskich. Te pliki zostały udostępnione tylko jako dane przykładowe w celach opracowania przykładowych zastosowań. Nazwy produktów występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Powielanie bez upoważnienia jest zabronione. x IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

11 Rozdział 1. Niezbędna wiedza na temat produktu IBM Cognos Express Czy lubisz czytać podręczniki? W tej sekcji znajdziesz wszystkie informacje, jakich będziesz potrzebować. Filozofia produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express to autonomiczna aplikacja, która udostępnia wszystkie funkcje wymagane do raportowania, planowania i analizowania danych firmy. Program IBM Cognos Express został opracowany z myślą o prostocie: chcemy, aby użytkownicy mogli instalować program łatwo i przyjemnie! Po zainstalowaniu programu IBM Cognos Express szybko okaże się, że konieczność korzystania z pomocy działu wsparcia IT będzie się pojawiać bardzo rzadko. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał optymalną wydajność natychmiast po zainstalowaniu. W celu przyspieszenia procesu instalowania i konfigurowania produkt IBM Cognos Express został skonfigurowany w taki sposób, aby działał na pojedynczym serwerze. Express zawiera wszystko, czego potrzeba do szybkiego zainstalowania i skonfigurowania środowiska. Cele, jakie przyświecały projektantom programu IBM Cognos Express: Zachowanie prostoty poprzez wybór odpowiednich ustawień konfiguracji, wyświetlanie zachęt tylko w sytuacji konieczności oraz zapewnienie działania opcji domyślnych Stworzenie użytkownikom warunków do instalowania tylko produktów, które są potrzebne, wtedy, gdy są potrzebne Automatyczne konfigurowanie wszystkich komponentów podczas instalowania, dzięki czemu komponenty będą uruchamiane i będą współpracować z innymi produktami Przygotowanie jednego miejsca, z którego możliwe będzie monitorowanie systemu i zarządzanie systemem Ograniczenie potrzeb stosowania konfiguracji niestandardowych. Ale - jeśli pojawi się potrzeba zastosowania takiej konfiguracji - nadal możliwe jest przeprowadzenie konfiguracji zaawansowanej za pomocą dowolnego produktu IBM Cognos Express. Co jest dostępne z programem IBM Cognos Express Program IBM Cognos Express jest dostarczany z następującymi komponentami IBM Cognos Express Reporter, który zawiera komponenty serwera Cognos BI: IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Business Insight Adanced oraz produkt klienta IBM Cognos Framework Manager IBM Cognos Express Adisor: wykorzystuje analityczne możliwości produktu IBM Cognos Executie Viewer IBM Cognos Express Planner: umożliwia automatyczne planowanie, określanie budżetów, tworzenie prognoz oraz korzystanie z IBM Cognos Performance Modeler. IBM Cognos Express Xcelerator: umożliwia wykorzystanie możliwości produktu IBM Cognos TM1 związanych z aplikacją WWW programu dodatkowego do obsługi Excel IBM Cognos Express Manager: udostępnia łatwy w obsłudze interfejs przeznaczony do wykonywania zadań z zakresu instalowania i zadań administracyjnych, a ponadto udostępnia komponent IBM Cognos 8: IBM Cognos Administration Copyright IBM Corp. 2009,

12 IBM Cognos Insight: umożliwia analizowanie danych, eksplorowanie scenariuszy i wywieranie wpływu na proces podejmowania decyzji poprzez tworzenie zarządzanych obszarów roboczych. IBM Cognos Analytic Serer (ICAS): udostępnia wydajne funkcje analizowania i zapisu dla użytkowników programu Cognos Express IBM Cognos Architect i IBM Cognos Express Data Adisor: oprogramowanie klienckie, które może służyć do modelowania danych i zarządzania kostkami w produktach IBM Cognos Express Cognos Connection: portal dla programu IBM Cognos Express Wbudowane funkcje uwierzytelniania. Jeśli jednak firma korzysta z usługi Actie Directory, wówczas można skonfigurować program IBM Cognos Express w taki sposób, aby korzystał z systemu Actie Directory. Co należy zrobić najpierw Przed zainstalowaniem oprogramowania wystarczy wykonać następujące czynności: Zapoznać się z uwagami do wydania. Sprawdzić, jakie środowiska obsługuje produkt. Sprawdzić, czy spełnione zostały wymagania systemowe. Zadania w programie IBM Cognos Express Administrator programu IBM Cognos Express musi wykonać osiem zadań. Niektóre z nich wystarczy wykonać tylko raz. W zależności od środowiska wykonywanie niektórych zadań może okazać się niekonieczne. Przepływ pracy administratora programu IBM Cognos Express został przedstawiony na poniższym diagramie. Aby wyświetlić kroki dla każdego zadania, należy kliknąć łącze w legendzie przepływu pracy. 2 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

13 Rysunek 1. Przepływ pracy administratora programu IBM Cognos Express Legenda przepływu pracy 1. Zainstaluj program IBM Cognos Express Manager 2. Skonfiguruj program IBM Cognos Express 3. Rozdział 6, Instalowanie produktów IBM Cognos Express, na stronie 33: IBM Cognos Express Adisor IBM Cognos Express Planner IBM Cognos Express Reporter IBM Cognos Express Xcelerator 4. Zainstaluj jedną lub większą liczbę aplikacji klienckich, aby upewnić się, że działają poprawnie: Cognos Insight Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie i uruchamianie programu IBM Cognos Insight" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Data Adisor Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie i uruchamianie programu IBM Cognos Express Data Adisor" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Architect Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie programu Architect" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Klient Xcelerator Rozdział 1. Niezbędna wiedza na temat produktu IBM Cognos Express 3

14 Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie klienta Xcelerator" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Framework Manager Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie programu Framework Manager" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Performance Modeler Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie i uruchamianie programu Performance Modeler" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Te aplikacje klienckie są zwykle instalowane przez użytkowników końcowych na ich zdalnych komputerach stacjonarnych. Te aplikacje można zainstalować na serwerze IBM Cognos Express w celu testowania przed rozbudowaniem ich do użytkowników końcowych. 5. Instalowanie przykładów IBM Cognos Express 6. Dodawanie źródeł danych 7. Dodawanie użytkowników 8. Powiadomienie użytkowników i przekierowanie ich do strony powitania Nie zapomnij o konieczności wspierania użytkowników! Niektórzy użytkownicy programu IBM Cognos Express mogą mieć ograniczoną wiedzę na tematy techniczne. Niektórzy będą zadawać pytania. Będą pojawiać się osoby, które będą potrzebować pomocy w zakresie instalowania i konfigurowania produktów serwera IBM Cognos Express. Administrator jest ponadto odpowiedzialny za to, aby użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do aplikacji klienckich. 4 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

15 Rozdział 2. IBM Cognos Express Administrator produktu IBM Cognos Express powinien posiadać ogólną wiedze na temat produktu IBM Cognos Express i sposobów korzystania z niego. Nie jest wymagana zaawansowana wiedza techniczna. Jednak pewne doświadczenie w pracy z produktami IBM Cognos ułatwi pełne wykorzystanie potencjału, jaki kryje się w produkcie IBM Cognos Express. W niniejszym rozdziale opisano: możliwości produktu IBM Cognos Express komponenty produktu IBM Cognos Express Możliwości produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express udostępnia istotne funkcje przeznaczone do raportowania, analizowania oraz planowania, a także kokpit i karty wyników, przeznaczone specjalnie dla średnich przedsiębiorstw i dostępne w cenach odpowiednich dla takich przedsiębiorstw. Wszystkie funkcje są dostępne w postaci niezależnego rozwiązania, które jest łatwe w użytkowaniu i może być z łatwością rozbudowywane. Jednak najważniejsze jest to, że produkt udostępnia przedsiębiorstwom średniej wielkości spójne i niezawodne informacje, które mogą być wykorzystywane w celu szybszego podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących zarządzania kosztami, zwiększania zyskowności i rozwoju firmy. Organizacjom, które dopiero rozpoczynają wdrażanie strategii zarządzania wydajnością, produkt IBM Cognos Express oferuje wszystko, co niezbędne do rozwoju z wykorzystaniem takich strategii. Udostępnia wydajne, ale łatwe w użytkowaniu funkcje dla nowych oraz zaawansowanych użytkowników. Korzystanie z programu IBM Cognos Express jest łatwe Produkt IBM Cognos Express został opracowany z myślą o tym, aby był łatwy w obsłudze. Łatwość instalowania IBM Cognos Express zawiera wszystko, co niezbędne do natychmiastowego rozpoczęcia pracy w skonfigurowanym fabrycznie rozwiązaniu, w którym nie ma potrzeby konfigurowania żadnych ustawień. Pojedyncza konsola centralna kontroluje wszystkie aspekty instalowania, wdrażania i zarządzania - wystarczy tylko kilkakrotnie kliknąć. Łatwość użytkowania Dzięki funkcjom samoobsługi użytkownicy biznesowy mogą samodzielnie analizować informacje, a także tworzyć i modyfikować raporty - bez pomocy ze strony działu IT. Taki sposób działania produktu sprawia, że dane są prezentowane w kontekście zrozumiałym dla użytkowników biznesowych. Dodatkowo dzięki temu dane są dokładne i zachowują spójność w całej organizacji. To z kolei sprawia, że dyrektorzy wykonawczy i menedżerowie w różnych działach przeznaczają swój cenny czas na analizowanie danych, a nie na prowadzenie konfliktów nt. tego, czyje dane są poprawne. Łatwość kupowania Produkt IBM Cognos Express jest dostępny w pakiecie i w atrakcyjnej cenie, dzięki której firmy mogą rozpocząć korzystanie z jego niewielkiej części. Następnie przedsiębiorstwa mogą natychmiast wykorzystać wartość biznesową produktu, a potem rozbudowywać go w miarę upływu czasu. Brak ukrytych kosztów za oprogramowanie dodatkowe i niezrównana łatwość użycia sprawiają, że inwestycja w produkt szybko się zwraca, a całkowite koszty Copyright IBM Corp. 2009,

16 użytkowania produktu można łatwo przewidzieć. Firmy mogą z łatwością dostosowywać swoje projekty i potrzeby do ograniczeń budżetowych i związanych z zasobami. IBM Cognos Express to rozwiązanie kompletne IBM Cognos Express to kompletne rozwiązanie przeznaczone do inteligentnej analizy danych i planowania. Można go nabyć w całości lub rozpocząć od konkretnych aktualnie potrzebnych funkcji, a w przyszłości z łatwością rozbudowywać produkt. Produkt IBM Cognos Express można zintegrować z czterema produktami: IBM Cognos Express Xcelerator, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner i IBM Cognos Express Adisor. IBM Cognos Express Xcelerator umożliwia przeprowadzanie analiz biznesowych i planowanie w oparciu o arkusze programu Microsoft Excel. Transformuje powszechnie stosowane arkusze kalkulacyjne w celu przeprowadzania wielowymiarowych analiz w czasie rzeczywistym oraz w celu realizowania funkcji planowania. Przekształcanie odbywa się z wykorzystaniem wydajnego mechanizmu do analiz w pamięci operacyjnej. Rozszerza znany interfejs programu Excel, jednocześnie przyspieszając jego działanie, dzięki czemu użytkownicy biznesowi mogą uzyskiwać szerszy i dokładniejszy wgląd w dane biznesowe oraz podejmować odpowiednie działania z myślą o optymalizacji. IBM Cognos Express Reporter udostępnia raporty samoobsługowe i zapytania ad hoc. Umożliwia użytkownikom biznesowym tworzenie, modyfikowanie oraz uzyskiwanie dostępu do raportów za pośrednictwem kompletnych, samoobsługowych narzędzi do raportowania i generowania zapytań ad hoc. Dostarcza odpowiednie informacje za pośrednictwem interfejsu, który spełnia wszystkie potrzeby użytkowników biznesowych. IBM Cognos Express Adisor umożliwia wizualizowanie i przeprowadzanie analiz w trybie dowolnym. Łatwe tworzenie analiz i wizualizacji o wysokiej wartości użytkowej. Wyrafinowane analizy z wizualizacjami bogatymi w środki wyrazu oraz intuicyjne funkcje drążenia w dół i w górę, a także narzędzia do wydzielania i przestawiania informacji. Wszystko to dzięki szybkiemu i wydajnemu mechanizmowi do analiz w pamięci operacyjnej z opóźnionym zapisem w pamięci podręcznej, co umożliwia stosowanie scenariuszy "co jeśli" na potrzeby optymalizacji biznesowej. Program IBM Cognos Express Planner umożliwia zautomatyzowane planowanie, określanie budżetu i prognozowanie. Za pomocą tego programu planiści z działów finansowych mogą tworzyć scentralizowane modele planowania, a użytkownicy w całej organizacji mogą samodzielnie uczestniczyć w tworzeniu planów, korzystając w tym celu z szablonów. Program IBM Cognos Express służy pomocą Dzięki programowi IBM Cognos Express przedsiębiorstwa mogą na dowolne sposoby wykorzystywać informacje. Oznacza to, że dostęp do istotnych informacji jest szybki i łatwy. Produkt gwarantuje, że widoczne dane są takie same w całej organizacji. Informacje są prezentowane w kontekście biznesowy, dzięki czemu są zrozumiałe i ułatwiają szybkie podejmowanie świadomych decyzji. To z kolei przyczynia się do lepszego wykorzystania czasu, który nie jest tracony na debatowanie, jakie działanie podjąć. Ponadto użytkownicy produktu uzyskują unikalne połączenie inteligentnej analizy danych z funkcjami planowania, które ułatwiają przekształcanie planów w działania. IBM Cognos Express służy pomocą w następujących zakresach: Ułatwia wyraźne komunikowanie się w całej organizacji przy wykorzystaniu kart wyników i kokpitów, które udostępniają widoki poziomów wydajności i pojawiających się trendów 6 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

17 Śledzenie kluczowych metryk wydajności w procesach, produktach i łańcuchach dostaw, a także funkcje drążenia wszerz do szczegółów transakcji Przyczynia się do minimalizacji ryzyka i ograniczeń procesów biznesowych śledzonych i symulowanych wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych Umożliwia wykonywanie wydajnych, a przy tym prostych analiz w celu uzyskania odpowiedzi "dlaczego" w związku ze zdarzeniem lub działaniem Umożliwia drążenie w dół w celu wykrycia bazowych trendów, które wpływają na zachowanie klientów, wyniki sprzedaży i akcji marketingowych, a także na wydajność łańcuchów dostaw Stanowi źródło istotnych informacji, które mogą stanowić podstawę do podejmowania najlepszych decyzji z myślą o generowaniu przychodów, najlepszych decyzji w celu ograniczania kosztów i maksymalnego wykorzystania zasobów Komponenty produktu IBM Cognos Express Poniższy diagram przedstawia architekturę produktu IBM Cognos Express. Rozdział 2. IBM Cognos Express 7

18 Warstwa prezentacji Program IBM Cognos Express jest instalowany i konfigurowany za pomocą narzędzia IBM Cognos Express Manager przez osobę, której została wyznaczona rola administratora IBM Cognos Express. Narzędzie IBM Cognos Express Manager służy również do zarządzania treścią i zabezpieczeniami. Oprócz narzędzia IBM Cognos Express Manager program IBM Cognos Express zawiera również interfejsy WWW oraz interfejsy oparte na systemach operacyjnych Microsoft Windows. Dostęp do konkretnych treści IBM Cognos Express można również uzyskiwać z urządzeń przenośnych. Interfejsy WWW IBM Cognos Express Manager IBM Cognos Connection Business Insight IBM Cognos Administration Query Studio Report Studio Interfejsy oparte na Windows Cognos Insight Data Adisor Architect Klient Xcelerator Framework Manager Performance Modeler Business Insight Adanced Adisor Xcelerator Interfejsy WWW użytkownika Do grupy niewielkich i nieobciążających interfejsów WWW należą: IBM Cognos Express Manager IBM Cognos Connection IBM Cognos Administration Query Studio Report Studio Business Insight Business Insight Adanced Adisor Planner Contributor Xcelerator To, jakie interfejsy są dostępne dla użytkowników, jest zależne od tego, jakie produkty serwera IBM Cognos Express są zainstalowane i czy produkty klienta zostały udostępnione. IBM Cognos Express Manager Dzięki narzędziu IBM Cognos Express Manager administratorzy, którzy posiadają niewielkie doświadczenie, mogą szybko instalować produkty IBM Cognos Express i zarządzać nimi. 8 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

19 IBM Cognos Connection IBM Cognos Connection to portal WWW udostępniany z produktem IBM Cognos Express, który stanowi pojedynczy punkt dostępu do danych korporacyjnych dostępnych dla jego produktów. Stanowi pojedynczy punkt dostępu przeznaczony do generowania zapytań, analizowania, organizowania danych oraz do tworzenia raportów. Z portalu IBM Cognos Connection można uruchamiać wszystkie aplikacje IBM Cognos Express z interfejsem WWW. Inne aplikacje do inteligentnej analizy danych oraz adresy URL do innych aplikacji można zintegrować z portalem IBM Cognos Connection. IBM Cognos Connection - podobnie jak inne interfejsy WWW w IBM Cognos Express - wykorzystuje domyślne konfiguracje przeglądarki. Ten portal nie wymaga użycia Jaa, ActieX, ani modułów dodatkowych i nie instaluje ich. Portal IBM Cognos Connection - oprócz opcji wyboru przeznaczonych do wyświetlania danych i tworzenia obiektów - zawiera strony portalu Ikona Nowa strona otwiera kreator, w którym można utworzyć dostępną do konfigurowania stronę, która korzysta z portletów w celu wyświetlania różnych typów treści jednocześnie. Foldery publiczne Foldery publiczne zawierają współużytkowaną treść IBM Cognos Express, taką jak pakiety, raporty i kostki Xcelerator. Moje foldery Moje foldery zawierają treść IBM Cognos Express, taką jak pakiety, raporty i kostki Xcelerator. Preferencje użytkownika Przycisk Opcje Mój obszar zawiera odsyłacze do obszarów Moje obserwowane pozycje, do list alertów i reguł obserwacji, które ułatwiają monitorowanie zdarzeń biznesowych; do obszaru Moje preferencje, do ustawień formatu, języka, strefy czasowej, danych kontaktowych i treści portalu; a także do obszaru Moje działania i harmonogramy, który zawiera okna statusu, gdzie można ustawiać właściwości i monitorować elementy IBM Cognos, takie jak pakiety, raporty i działania kostek Xcelerator. Odsyłacz do narzędzi i aplikacji Przycisk Uruchom udostępnia odsyłacze do komponentów IBM Cognos Express Reporter Studios, Xcelerator Web Client, Adisor Web Client i IBM Cognos Administration. informacje na temat korzystania z narzędzia IBM Cognos Connection zawiera dokumentacja the IBM Cognos Connection User Guide, a także Krótka prezentacja dostępna w formie elektronicznej. Otwarta architektura IBM Cognos Express oznacza, że można zintegrować produkt IBM Cognos Express z istniejącym portalem WWW organizacji. Za pomocą usług portalu, które są dostępne w programie IBM Cognos Express, można zintegrować program IBM Cognos Express z pewną liczbą portali, między innymi: SAP Enterprise IBM WebSphere Plumtree Rozdział 2. IBM Cognos Express 9

20 Więcej informacji zawiera temat "Wdrażanie portletów Cognos na innych portalach" w dokumentacji IBM Cognos Connection - Podręcznik. IBM Cognos Administration IBM Cognos Administration to centralny interfejs zarządzania, który zawiera zadania administracyjne dla produktu IBM Cognos Express. Ten program zapewnia łatwy dostęp do ogólnych funkcji zarządzania środowiska IBM Cognos, jakie są dostępne przez program IBM Cognos Connection. Program IBM Cognos Administration jest podzielony na trzy sekcje: Status Za pomocą odsyłaczy z tej sekcji można monitorować działania, status serwera i metryki systemu, a także zmieniać niektóre ustawienia systemu. Zabezpieczenia Za pomocą odsyłaczy z tej sekcji można definiować użytkowników, grupy i role na potrzeby bezpieczeństwa, konfigurować możliwości dla interfejsów i komponentów studio, a także ustawiać właściwości dla profilów interfejsu użytkownika (Professional i Express), które są używane w komponencie Report Studio. Konfiguracja Za pomocą odsyłaczy w tej sekcji można konfigurować połączenia ze źródłami danych; wdrażać treść IBM Cognos Express z jednej składnicy treści do innej; tworzyć listy dystrybucyjne i listy kontaktów; dodawać drukarki; ustawiać style; zarządzać układem portletów i portalu; uruchamiać i zatrzymywać przekaźniki oraz usługi; a także zmieniać ustawienia systemowe. Informacje na temat korzystania z narzędzia IBM Cognos Administration zawiera dokumentacja IBM Cognos - Podręcznik administrowania i zabezpieczeń. Query Studio Za pomocą komponentu Query Studio użytkownik posiadający niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w korzystaniu z programu może łatwo projektować, tworzyć i zapisywać raporty, które będą spełniać potrzeby związane z raportowaniem, których nie spełniają standardowe, profesjonalne raporty tworzone w komponencie Report Studio. Ten komponent jest dostępny w programie IBM Cognos Express Reporter. Więcej informacji na temat korzystania z komponentu Query Studio zawiera dokumentacja Query Studio User Guide, a także Krótka prezentacja dostępna w formie elektronicznej. Report Studio Za pomocą komponentu Report Studio autorzy raportów mogą tworzyć, edytować i dystrybuować szeroką gamę profesjonalnych raportów. Tacy użytkownicy mogą również definiować szablony raportów korporacyjnych do użytku w Query Studio, a także edytować i modyfikować raporty tworzone w komponencie Query Studio. Ten komponent jest dostępny w programie IBM Cognos Express Reporter. Informacje na temat korzystania z komponentu Report Studio zawiera dokumentacja Report Studio Professional Authoring User Guide, dokumentacja IBM Cognos Report Studio Express Authoring User Guide oraz krótkie prezentacje dostępne w formie elektronicznej. 10 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Pierwsze kroki w programie IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Pierwsze kroki w programie IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Pierwsze kroki w programie IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 59. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Nowe funkcje

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Nowe funkcje IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Nowe funkcje Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 5. Informacje o produkcie Niniejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0022 Wersja:05-06-2014 ASKOM i

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) ROZWIĄZANIE BIZNESOWE, DZIĘKI KTÓREMU ZYSKASZ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI FIRMOWYMI URZĄDZENIAMI MOBILNYMI. T-MOBILE

Bardziej szczegółowo

nie trzeba pobierać wszystkich plików z serwera na stację roboczą. Teraz można pobierać tylko te

nie trzeba pobierać wszystkich plików z serwera na stację roboczą. Teraz można pobierać tylko te Aplikacja Filr 2.0 Desktop informacje o wydaniu Luty 2016 r. W aplikacji Filr 2.0 Desktop wprowadzono funkcję Pliki na żądanie, która zapewnia skonsolidowany (wirtualny) widok wszystkich plików na serwerze

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Marzec 2015 Wprowadzenie Mobilny dostęp do witryny Novell Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo