IBM Cognos Express wersja Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express"

Transkrypt

1 IBM Cognos Express wersja Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

2 Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie Niniejszy dokument dotyczy produktu IBM Cognos Express i może również dotyczyć kolejnych wersji. Informacje na temat nowszych wersji zawierają Centra informacyjne IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/1r0m0/index.jsp). Licensed Materials - Property of IBM Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

3 Spis treści Wprowadzenie ix Rozdział 1. Niezbędna wiedza na temat produktu IBM Cognos Express Rozdział 2. IBM Cognos Express Możliwości produktu IBM Cognos Express Komponenty produktu IBM Cognos Express Warstwa prezentacji Warstwa aplikacji Warstwa danych Rozdział 3. Przygotowanie do instalacji Przeglądanie uwag do wydania przed instalacją Przegląd obsługiwanych środowisk Sprawdzanie wymagań systemowych Wymagania systemowe serwera Wymagania systemu klienckiego Konfigurowanie korzystania z trybu zapytań dynamicznych w celu nawiązywania połączeń z relacyjnymi bazami danych Zabezpieczenia źródeł danych Rozdział 4. Aktualizowanie treści programu IBM Cognos Express Aktualizacja z wersji Express 9.0 do wersji Express Aktualizacja z wersji Express 9.5 do wersji Express Aktualizacja produktu Express do produktu Enterprise Rozdział 5. Instalowanie i konfigurowanie programu IBM Cognos Express Manager Instalowanie programu IBM Cognos Express Manager Konto użytkownika Windows w produkcie IBM Cognos Express Uruchamianie programu IBM Cognos Express Manager Zmiana konfiguracji programu IBM Cognos Express Manager Deinstalowanie narzędzia Express Manager Rozdział 6. Instalowanie produktów IBM Cognos Express Konfigurowanie ustawień wstępnego ładowania dla Express Adisor Tworzenie drugiego użytkownika o uprawnieniach administratora na serwerze Xcelerator po instalacji programu Xcelerator.. 35 Rozdział 7. Konfigurowanie przykładów w programie IBM Cognos Express Ekstrahowanie przykładów Konfigurowanie przykładów Informix Odtwarzanie bazy danych Informix Importowanie przykładów raportów Tworzenie połączeń źródeł danych z bazami danych Informix Konfigurowanie przykładów ICAS Odtwarzanie kostek ICAS Importowanie przykładowych raportów dla serwera ICAS Tworzenie źródła danych ICAS Usuwanie pakietów przykładowych z programu IBM Cognos Express Rozdział 8. Zarządzanie źródłami danych Tworzenie źródła danych Parametry połączenia Problemy podczas tworzenia źródła danych Udostępnianie danych ICAS do raportowania i analiz Copyright IBM Corp. 2009, 2012 iii

4 Ponowna publikacja lub usuwanie źródła danych Rozdział 9. Zarządzanie użytkownikami i rolami Domyślne role programu Express Manager Role, jakie pojawiają się w programie Express Manager po zainstalowaniu produktu Express Dodawanie użytkowników do programu IBM Cognos Express Zmiana informacji o użytkownikach Dodawanie niestandardowych ról do programu IBM Cognos Express Przypisywanie roli do użytkownika Aktywowanie funkcji pobierania aplikacji dla użytkowników Performance Modeler Przypisywanie uprawnień do korzystania z produktu Express Performance Modeler Przypisywanie ról niestandardowych do użytkowników Actie Directory Przypisywanie uprawnień administratora TM1 użytkownikowi Actie Directory Przypisywanie praw dostępu do kostek TM1 rolom Cognos Express Włączanie pojedynczego logowania Kerberos w programie IBM Cognos Express IBM Cognos Administration Rozdział 10. Zarządzanie dystrybucją oprogramowania klienckiego Dystrybucja oprogramowania klienckiego Rozdział 11. Zarządzanie aplikacją IBM Cognos Mobile Komponenty IBM Cognos Mobile Usługa IBM Cognos Mobile Komponenty pełnego klienta IBM Cognos Mobile Zarządzanie raportami na urządzeniu przenośnym Uzyskiwanie dostępu do serwera Uruchamianie raportów w zależności od lokalizacji Skróty IBM Cognos Mobile na urządzeniu przenośnym Zabezpieczenia Zabezpieczenie hasłem Obsługa HTML i HTTP podczas logowania Bezpieczeństwo danych w raportach na urządzeniach przenośnych Kasowanie treści z urządzenia przenośnego Ustawianie klucza dzierżawy Ustawianie strategii uwierzytelniania użytkownika urządzenia przenośnego Rozdział 12. Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych treści programu IBM Cognos Express Tworzenie kopii zapasowych treści IBM Cognos Express Tworzenie kopii zapasowych treści Cognos Express 9.5 lub Planowanie tworzenia kopii zapasowej Tworzenie kopii zapasowych danych ICAS Odtwarzanie treści programu Express Odtwarzanie z Express 10.1 do Express Rozdział 13. Rozwiązywanie problemów z produktem IBM Cognos Express Zasoby przeznaczone do rozwiązywania problemów Komunikaty o błędach Pliki dziennika Podgląd zdarzeń w systemie Windows Wyświetlanie definicji raportu w Query Studio Kontakt telefoniczny z centrum IBM Cognos Resource Center Narzędzia diagnostyczne IBM Cognos Komunikaty o błędach w programie IBM Cognos Express Manager Nie można nawiązać połączenia ze składnicą treści SDK-ERR-0088 Usługa IBM Cognos Express jest obecnie niedostępna PRS-CSE-1258 Podczas weryfikacji informacji o możliwościach sesji wykryto błąd MOD-ERR-0001 Na tym komputerze jest już zainstalowana pewna wersja serwera TM Program Xcelerator nie uruchamia się po dodaniu nowej domeny i IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

5 UDA-SQL-0031 Błąd podczas nawiązywania połączenia z serwerem bazy danych za pomocą środowiska z językiem japońskim Pytanie o hasło dla użytkownika icognosexpress Przy próbie zainstalowania programu IBM Cognos Express po anulowaniu poprzedniej instalacji pojawiają się błędy SDK-ERR-0064 Instalacja produktu Planner nie powiodła się Rozwiązywanie problemów z aplikacją Cognos Mobile Rejestrowanie Problemy z serwerem usługi Cognos Mobile Problemy z klientem usługi Cognos Mobile Dodatek A. Ułatwienia dostępu Skróty klawiaturowe IBM i ułatwienia dostępu Dodatek B. Konfigurowanie SharePoint w programie IBM Cognos Express Włączanie funkcji pojedynczego logowania za pomocą współużytkowanych danych szyfrujących Konfigurowanie przestrzeni nazw Actie Directory na potrzeby pojedynczego logowania Tworzenie i konfigurowanie przestrzeni nazw niestandardowego dostawcy Jaa Konfigurowanie dostępu po pojedynczym logowaniu do Portal Serices Tworzenie pakietu Wdrażanie treści IBM Cognos Express na serwerze Sharepoint Dodatek C. Zaawansowane zadania konfiguracyjne dla IBM Cognos Express Adisor i Data Adisor Konfigurowanie środowiska ODBC na potrzeby programu Express Data Adisor Konfigurowanie na potrzeby metody bazującej na kliencie Konfigurowanie na potrzeby metody bazującej na serwerze Konfigurowanie dostawcy dziennika XML Dostawca dziennika XML Instalowanie map Podstawowe informacje na temat struktury katalogu i biblioteki Dodawanie map do użycia w programie IBM Cognos Express Adisor Podstawowe informacje o warstwach i kształtach Podstawowe informacje o pliku odwzorowania Instalowanie obrazów do użycia w programie IBM Cognos Express Adisor Konfigurowanie maksymalnej liczby wierszy faktów na kostkę dla programu Express Data Adisor Dodatek D. Konfigurowanie zaawansowanych ustawień IBM Cognos Mobile Zarządzenie zapisanymi raportami Zarządzanie rozmiarem puli wątków Zarządzanie rozmiarem puli połączeń z bazą danych Ograniczanie przeglądania lub wyszukiwania treści Zapisywanie referencji na urządzeniu Ograniczanie dostępu do danych lokalnych Określanie tolerancji dla przestarzałych raportów zaplanowanych Zarządzanie przesyłaniem zrzutów ekranu pocztą (rodzimy klient ipada) Ustawianie kodu zabezpieczecń i limitu czasu (aplikacja rodzima ipada) Ustawianie limitu dostępu do aplikacji rodzimej na ipadzie Dodatek E. Instalowanie i konfigurowanie bramy IBM Cognos Express Instalowanie i konfigurowanie bramy Konfigurowanie serwera 117 Konfigurowanie serwera IBM Cognos Express dla bramy Dodatek F. Instalowanie przetłumaczonej dokumentacji produktu Dodatek G. Ręczne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych programu IBM Cognos Express Spis treści

6 Dodatek H. Plik konfiguracyjny Tm1s.cfg serwera Położenie pliku Tm1s.cfg Przykładowy plik Tm1s.cfg Parametry w pliku Tm1s.cfg AdminHost AllowReadOnlyChore Reschedule AllowSeparateNandCRules AllRuleCalcStargateOptimization AuditLogMaxFileSize AuditLogMaxQueryMemory AuditLogMaxTempFileSize AuditLogOn AuditLogUpdateInteral CalculationThresholdForStorage CAMSSLCertificate CheckFeedersMaximumCells ClientCAMURI ClientPingCAMPassport CAMPortalVariableFile ClientMessagePortNumber ClientPropertiesSyncInteral ClientVersionMaximum ClientVersionMinimum ClientVersionPrecision DataBaseDirectory DefaultMeasuresDimension DisableMemoryCache DisableSandboxing DisableWorksheetView Display_Info_DBType_R DistributedPlanningOutputDir DownTime ExcelWebPublishEnabled ForceReealuationOfFeedersForFedCellsOnDataChange GroupsCreationLimit IdleConnectionTimeOutSeconds IntegratedSecurityMode IPAddress IPVersion JobQueuing JobQueueMaxWaitTime JobQueueThreadPoolSize JobQueueThreadSleepTime Language LDAPUseSererAccount LDAPPasswordFile LDAPPasswordKeyFile LockPagesInMemory LoggingDirectory LogReleaseLineCount MaskUserNameInSererTools MaximumCubeLoadThreads MaximumLoginAttempts MaximumMemoryForSubsetUndo MaximumSynchAttempts MaximumTILockObjects MaximumUserSandboxSize MaximumViewSize MaxUndoHoldLineCount MessageCompression NetRecBlockingWaitLimitSeconds i IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

7 NetRecMaxClientIOWaitWithinAPIsSeconds ParallelInteraction PasswordMinimumLength PasswordSource PerformanceMonitorOn PersistentFeeders PortNumber PriilegeGenerationOptimization ProgressMessage ProportionSpreadToZeroCells RawStoreDirectory ReceieProgressResponseTimeoutSecs RunningInBackground RulesOerwriteCellsOnLoad SAPLoggingEnabled SAPLogFilePath SaeTime SecurityPackageName SererCAMURI SererLogging SererName SericePrincipalName SkipLoadingAliases SkipSSLCAMHostCheck SpreadingPrecision SpreadingPrecision (wstrzymania skonsolidowane) SubsetElementBreatherCount StartupChores SyncUnitSize UserDefinedCalculations UseLocalCopiesforPublicDynamicSubsets UseSQLFetch UseSQLFetchScroll UseSQLExtendedFetch UseSSL UseStargateForRules ViewConsolidationOptimization ViewConsolidationOptimizationMethod Dodatek I. Plik konfiguracyjny Tm1p.ini klienta Położenie pliku Tm1p.ini Parametry w pliku Tm1p.ini AdminHost AdminSrSSLCertAuthority AdminSrSSLCertID AdminSrSSLCertReList AdminSrSSLExportKeyID AdancedRulesEditor AllowImportCamClients BrowseDisplayReadsRightToLeft ClassicSliceMode CognosGatewayURI ConnectLocalAtStartup DataBaseDirectory DimensionDownloadMaxSize DisplayApplications DisplayChores DisplayControlCubes DisplayCubes DisplayDimensions DisplayExplorerPropertiesWindow DisplayProcesses DisplayReplications Spis treści ii

8 ExpandRowHeaderWidth ExportAdminSrSSLCert InSpreadsheetBrowser IntegratedLogin Language LocalSererNetworkProtocol MainWindowLayoutInfo PreiousAdminHosts PreiousDataDirectories SecurityAssignmentWindowLayoutInfo SentMsgsToSererCountWarning ShowAdminHostChangeWarning ShowAliasAttributeWarning ShowChoresSchedulingWarning ShowCubeReplicationWarning ShowDimDeleteElementWarning ShowDimensionAccessWarning ShowDynamicSubsetWarning ShowPickOperationWarning ShowProcessUNASCIIWarning ShowProcessUNODBCWarning SliceNewWorkbook SubsetWindowLayoutInfo TM1RebuildDefault Uwagi Indeks iii IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

9 Wprowadzenie Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania z produktem IBM Cognos Express. IBM Cognos Express to łatwe w użyciu, ale kompletne rozwiązanie, w którym zintegrowano wszystkie najważniejsze funkcje przeznaczone do planowania oraz przeprowadzania inteligentnych analiz danych. Niniejszy podręcznik zawiera przegląd produktu IBM Cognos Express, jego przepływu pracy oraz jego architektury. Opisuje również sposoby instalowania i administrowania produktem IBM Cognos Express Manager i czterema zintegrowanymi z nim produktami: IBM Cognos Express Adisor, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner i IBM Cognos Express Xcelerator. Adresaci Osoby korzystające z niniejszego podręcznika powinny posiadać wiedzę oraz umiejętności z następujących zakresów Podstawowe umiejętności związane z administrowaniem systemem operacyjnym Microsoft Windows Istniejące środowisko serwera i infrastruktura zabezpieczeń w organizacji Problemy związane z bezpieczeństwem Zagadnienia raportowania, analizowania i planowania Wyszukiwanie informacji W celu znalezienia dokumentacji produktu IBM Cognos w sieci WWW - w tym również całej przetłumaczonej dokumentacji - należy uzyskać dostęp do jednego z Centrów informacyjnych IBM Cognos pod adresem Centra informacyjne IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/ infocenter/cogic/1r0m0/index.jsp). Uwagi do wydania są publikowane bezpośrednio w Centrach informacyjnych. Zawierają one odsyłacze do najnowszych not technicznych i raportów APAR. Można również zapoznać się z informacjami zawartymi w uwagach do wydania produktu oraz w podręcznikach instalacji (pliki PDF), które są dostępne bezpośrednio na dyskach produktu IBM Cognos. Korzystanie z krótkich prezentacji Krótkie prezentacje to krótkie kursy online prezentujące kluczowe funkcje komponentów produktu IBM Cognos. W celu wyświetlenia krótkiej prezentacji należy przejść do strony Witamy w IBM Cognos Express i kliknąć przycisk Krótka prezentacja w prawym dolnym rogu strony albo uzyskać dostęp do tej strony z menu pomocy w IBM Cognos Connection. Ułatwienia dostępu Ten produkt nie obsługuje obecnie funkcji ułatwień dostępu, które pomagają użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z tego produktu. Copyright IBM Corp. 2009, 2012 ix

10 Informacje dotyczące przyszłych zmian i funkcji Niniejsza dokumentacja opisuje aktualne funkcje produktu. W dokumentacji mogą pojawiać się odwołania do elementów, które nie są jeszcze dostępne. Przedstawione informacje nie powinny być traktowane jako podstawy do wnioskowania o dostępności funkcji. Wszelkie odwołania i informacje nie stanowią zobowiązania, obietnicy ani zobowiązania prawnego do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu lub funkcji. O projektowaniu, wydawaniu i udostępnianiu funkcji w określonym czasie decyduje wyłącznie firma IBM. Zastrzeżenie dotyczące przykładów Spółka Wycieczki i obozy, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju modyfikacje nazwy Wycieczki i obozy, takie jak Kontrybutor WIO i Nowe salony WIO, oraz przykłady planowania stanowią fikcyjne procedury i nazwy biznesowe, które zostały wykorzystane wraz z danymi przykładowymi do projektowania przykładowych aplikacji dla IBM i klientów IBM. Te fikcyjne rekordy zawierają przykładowe dane wykorzystywane w transakcjach sprzedaży, dystrybucji produktów, operacjach finansowych i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych nazw, nazwisk, adresów, numerów kontaktowych lub wartości transakcji jest przypadkowe. Pozostałe przykładowe pliki mogą zawierać fikcyjne dane utworzone ręcznie lub komputerowo, dane rzeczywiste skompilowane na podstawie źródeł akademickich lub ogólnodostępnych lub dane wykorzystane za pozwoleniem właścicieli praw autorskich. Te pliki zostały udostępnione tylko jako dane przykładowe w celach opracowania przykładowych zastosowań. Nazwy produktów występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Powielanie bez upoważnienia jest zabronione. x IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

11 Rozdział 1. Niezbędna wiedza na temat produktu IBM Cognos Express Czy lubisz czytać podręczniki? W tej sekcji znajdziesz wszystkie informacje, jakich będziesz potrzebować. Filozofia produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express to autonomiczna aplikacja, która udostępnia wszystkie funkcje wymagane do raportowania, planowania i analizowania danych firmy. Program IBM Cognos Express został opracowany z myślą o prostocie: chcemy, aby użytkownicy mogli instalować program łatwo i przyjemnie! Po zainstalowaniu programu IBM Cognos Express szybko okaże się, że konieczność korzystania z pomocy działu wsparcia IT będzie się pojawiać bardzo rzadko. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał optymalną wydajność natychmiast po zainstalowaniu. W celu przyspieszenia procesu instalowania i konfigurowania produkt IBM Cognos Express został skonfigurowany w taki sposób, aby działał na pojedynczym serwerze. Express zawiera wszystko, czego potrzeba do szybkiego zainstalowania i skonfigurowania środowiska. Cele, jakie przyświecały projektantom programu IBM Cognos Express: Zachowanie prostoty poprzez wybór odpowiednich ustawień konfiguracji, wyświetlanie zachęt tylko w sytuacji konieczności oraz zapewnienie działania opcji domyślnych Stworzenie użytkownikom warunków do instalowania tylko produktów, które są potrzebne, wtedy, gdy są potrzebne Automatyczne konfigurowanie wszystkich komponentów podczas instalowania, dzięki czemu komponenty będą uruchamiane i będą współpracować z innymi produktami Przygotowanie jednego miejsca, z którego możliwe będzie monitorowanie systemu i zarządzanie systemem Ograniczenie potrzeb stosowania konfiguracji niestandardowych. Ale - jeśli pojawi się potrzeba zastosowania takiej konfiguracji - nadal możliwe jest przeprowadzenie konfiguracji zaawansowanej za pomocą dowolnego produktu IBM Cognos Express. Co jest dostępne z programem IBM Cognos Express Program IBM Cognos Express jest dostarczany z następującymi komponentami IBM Cognos Express Reporter, który zawiera komponenty serwera Cognos BI: IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Business Insight Adanced oraz produkt klienta IBM Cognos Framework Manager IBM Cognos Express Adisor: wykorzystuje analityczne możliwości produktu IBM Cognos Executie Viewer IBM Cognos Express Planner: umożliwia automatyczne planowanie, określanie budżetów, tworzenie prognoz oraz korzystanie z IBM Cognos Performance Modeler. IBM Cognos Express Xcelerator: umożliwia wykorzystanie możliwości produktu IBM Cognos TM1 związanych z aplikacją WWW programu dodatkowego do obsługi Excel IBM Cognos Express Manager: udostępnia łatwy w obsłudze interfejs przeznaczony do wykonywania zadań z zakresu instalowania i zadań administracyjnych, a ponadto udostępnia komponent IBM Cognos 8: IBM Cognos Administration Copyright IBM Corp. 2009,

12 IBM Cognos Insight: umożliwia analizowanie danych, eksplorowanie scenariuszy i wywieranie wpływu na proces podejmowania decyzji poprzez tworzenie zarządzanych obszarów roboczych. IBM Cognos Analytic Serer (ICAS): udostępnia wydajne funkcje analizowania i zapisu dla użytkowników programu Cognos Express IBM Cognos Architect i IBM Cognos Express Data Adisor: oprogramowanie klienckie, które może służyć do modelowania danych i zarządzania kostkami w produktach IBM Cognos Express Cognos Connection: portal dla programu IBM Cognos Express Wbudowane funkcje uwierzytelniania. Jeśli jednak firma korzysta z usługi Actie Directory, wówczas można skonfigurować program IBM Cognos Express w taki sposób, aby korzystał z systemu Actie Directory. Co należy zrobić najpierw Przed zainstalowaniem oprogramowania wystarczy wykonać następujące czynności: Zapoznać się z uwagami do wydania. Sprawdzić, jakie środowiska obsługuje produkt. Sprawdzić, czy spełnione zostały wymagania systemowe. Zadania w programie IBM Cognos Express Administrator programu IBM Cognos Express musi wykonać osiem zadań. Niektóre z nich wystarczy wykonać tylko raz. W zależności od środowiska wykonywanie niektórych zadań może okazać się niekonieczne. Przepływ pracy administratora programu IBM Cognos Express został przedstawiony na poniższym diagramie. Aby wyświetlić kroki dla każdego zadania, należy kliknąć łącze w legendzie przepływu pracy. 2 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

13 Rysunek 1. Przepływ pracy administratora programu IBM Cognos Express Legenda przepływu pracy 1. Zainstaluj program IBM Cognos Express Manager 2. Skonfiguruj program IBM Cognos Express 3. Rozdział 6, Instalowanie produktów IBM Cognos Express, na stronie 33: IBM Cognos Express Adisor IBM Cognos Express Planner IBM Cognos Express Reporter IBM Cognos Express Xcelerator 4. Zainstaluj jedną lub większą liczbę aplikacji klienckich, aby upewnić się, że działają poprawnie: Cognos Insight Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie i uruchamianie programu IBM Cognos Insight" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Data Adisor Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie i uruchamianie programu IBM Cognos Express Data Adisor" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Architect Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie programu Architect" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Klient Xcelerator Rozdział 1. Niezbędna wiedza na temat produktu IBM Cognos Express 3

14 Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie klienta Xcelerator" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Framework Manager Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie programu Framework Manager" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Performance Modeler Więcej informacji zawiera sekcja "Instalowanie i uruchamianie programu Performance Modeler" w dokumentacji Wprowadzenie do IBM Cognos Express. Te aplikacje klienckie są zwykle instalowane przez użytkowników końcowych na ich zdalnych komputerach stacjonarnych. Te aplikacje można zainstalować na serwerze IBM Cognos Express w celu testowania przed rozbudowaniem ich do użytkowników końcowych. 5. Instalowanie przykładów IBM Cognos Express 6. Dodawanie źródeł danych 7. Dodawanie użytkowników 8. Powiadomienie użytkowników i przekierowanie ich do strony powitania Nie zapomnij o konieczności wspierania użytkowników! Niektórzy użytkownicy programu IBM Cognos Express mogą mieć ograniczoną wiedzę na tematy techniczne. Niektórzy będą zadawać pytania. Będą pojawiać się osoby, które będą potrzebować pomocy w zakresie instalowania i konfigurowania produktów serwera IBM Cognos Express. Administrator jest ponadto odpowiedzialny za to, aby użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do aplikacji klienckich. 4 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

15 Rozdział 2. IBM Cognos Express Administrator produktu IBM Cognos Express powinien posiadać ogólną wiedze na temat produktu IBM Cognos Express i sposobów korzystania z niego. Nie jest wymagana zaawansowana wiedza techniczna. Jednak pewne doświadczenie w pracy z produktami IBM Cognos ułatwi pełne wykorzystanie potencjału, jaki kryje się w produkcie IBM Cognos Express. W niniejszym rozdziale opisano: możliwości produktu IBM Cognos Express komponenty produktu IBM Cognos Express Możliwości produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express udostępnia istotne funkcje przeznaczone do raportowania, analizowania oraz planowania, a także kokpit i karty wyników, przeznaczone specjalnie dla średnich przedsiębiorstw i dostępne w cenach odpowiednich dla takich przedsiębiorstw. Wszystkie funkcje są dostępne w postaci niezależnego rozwiązania, które jest łatwe w użytkowaniu i może być z łatwością rozbudowywane. Jednak najważniejsze jest to, że produkt udostępnia przedsiębiorstwom średniej wielkości spójne i niezawodne informacje, które mogą być wykorzystywane w celu szybszego podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących zarządzania kosztami, zwiększania zyskowności i rozwoju firmy. Organizacjom, które dopiero rozpoczynają wdrażanie strategii zarządzania wydajnością, produkt IBM Cognos Express oferuje wszystko, co niezbędne do rozwoju z wykorzystaniem takich strategii. Udostępnia wydajne, ale łatwe w użytkowaniu funkcje dla nowych oraz zaawansowanych użytkowników. Korzystanie z programu IBM Cognos Express jest łatwe Produkt IBM Cognos Express został opracowany z myślą o tym, aby był łatwy w obsłudze. Łatwość instalowania IBM Cognos Express zawiera wszystko, co niezbędne do natychmiastowego rozpoczęcia pracy w skonfigurowanym fabrycznie rozwiązaniu, w którym nie ma potrzeby konfigurowania żadnych ustawień. Pojedyncza konsola centralna kontroluje wszystkie aspekty instalowania, wdrażania i zarządzania - wystarczy tylko kilkakrotnie kliknąć. Łatwość użytkowania Dzięki funkcjom samoobsługi użytkownicy biznesowy mogą samodzielnie analizować informacje, a także tworzyć i modyfikować raporty - bez pomocy ze strony działu IT. Taki sposób działania produktu sprawia, że dane są prezentowane w kontekście zrozumiałym dla użytkowników biznesowych. Dodatkowo dzięki temu dane są dokładne i zachowują spójność w całej organizacji. To z kolei sprawia, że dyrektorzy wykonawczy i menedżerowie w różnych działach przeznaczają swój cenny czas na analizowanie danych, a nie na prowadzenie konfliktów nt. tego, czyje dane są poprawne. Łatwość kupowania Produkt IBM Cognos Express jest dostępny w pakiecie i w atrakcyjnej cenie, dzięki której firmy mogą rozpocząć korzystanie z jego niewielkiej części. Następnie przedsiębiorstwa mogą natychmiast wykorzystać wartość biznesową produktu, a potem rozbudowywać go w miarę upływu czasu. Brak ukrytych kosztów za oprogramowanie dodatkowe i niezrównana łatwość użycia sprawiają, że inwestycja w produkt szybko się zwraca, a całkowite koszty Copyright IBM Corp. 2009,

16 użytkowania produktu można łatwo przewidzieć. Firmy mogą z łatwością dostosowywać swoje projekty i potrzeby do ograniczeń budżetowych i związanych z zasobami. IBM Cognos Express to rozwiązanie kompletne IBM Cognos Express to kompletne rozwiązanie przeznaczone do inteligentnej analizy danych i planowania. Można go nabyć w całości lub rozpocząć od konkretnych aktualnie potrzebnych funkcji, a w przyszłości z łatwością rozbudowywać produkt. Produkt IBM Cognos Express można zintegrować z czterema produktami: IBM Cognos Express Xcelerator, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner i IBM Cognos Express Adisor. IBM Cognos Express Xcelerator umożliwia przeprowadzanie analiz biznesowych i planowanie w oparciu o arkusze programu Microsoft Excel. Transformuje powszechnie stosowane arkusze kalkulacyjne w celu przeprowadzania wielowymiarowych analiz w czasie rzeczywistym oraz w celu realizowania funkcji planowania. Przekształcanie odbywa się z wykorzystaniem wydajnego mechanizmu do analiz w pamięci operacyjnej. Rozszerza znany interfejs programu Excel, jednocześnie przyspieszając jego działanie, dzięki czemu użytkownicy biznesowi mogą uzyskiwać szerszy i dokładniejszy wgląd w dane biznesowe oraz podejmować odpowiednie działania z myślą o optymalizacji. IBM Cognos Express Reporter udostępnia raporty samoobsługowe i zapytania ad hoc. Umożliwia użytkownikom biznesowym tworzenie, modyfikowanie oraz uzyskiwanie dostępu do raportów za pośrednictwem kompletnych, samoobsługowych narzędzi do raportowania i generowania zapytań ad hoc. Dostarcza odpowiednie informacje za pośrednictwem interfejsu, który spełnia wszystkie potrzeby użytkowników biznesowych. IBM Cognos Express Adisor umożliwia wizualizowanie i przeprowadzanie analiz w trybie dowolnym. Łatwe tworzenie analiz i wizualizacji o wysokiej wartości użytkowej. Wyrafinowane analizy z wizualizacjami bogatymi w środki wyrazu oraz intuicyjne funkcje drążenia w dół i w górę, a także narzędzia do wydzielania i przestawiania informacji. Wszystko to dzięki szybkiemu i wydajnemu mechanizmowi do analiz w pamięci operacyjnej z opóźnionym zapisem w pamięci podręcznej, co umożliwia stosowanie scenariuszy "co jeśli" na potrzeby optymalizacji biznesowej. Program IBM Cognos Express Planner umożliwia zautomatyzowane planowanie, określanie budżetu i prognozowanie. Za pomocą tego programu planiści z działów finansowych mogą tworzyć scentralizowane modele planowania, a użytkownicy w całej organizacji mogą samodzielnie uczestniczyć w tworzeniu planów, korzystając w tym celu z szablonów. Program IBM Cognos Express służy pomocą Dzięki programowi IBM Cognos Express przedsiębiorstwa mogą na dowolne sposoby wykorzystywać informacje. Oznacza to, że dostęp do istotnych informacji jest szybki i łatwy. Produkt gwarantuje, że widoczne dane są takie same w całej organizacji. Informacje są prezentowane w kontekście biznesowy, dzięki czemu są zrozumiałe i ułatwiają szybkie podejmowanie świadomych decyzji. To z kolei przyczynia się do lepszego wykorzystania czasu, który nie jest tracony na debatowanie, jakie działanie podjąć. Ponadto użytkownicy produktu uzyskują unikalne połączenie inteligentnej analizy danych z funkcjami planowania, które ułatwiają przekształcanie planów w działania. IBM Cognos Express służy pomocą w następujących zakresach: Ułatwia wyraźne komunikowanie się w całej organizacji przy wykorzystaniu kart wyników i kokpitów, które udostępniają widoki poziomów wydajności i pojawiających się trendów 6 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

17 Śledzenie kluczowych metryk wydajności w procesach, produktach i łańcuchach dostaw, a także funkcje drążenia wszerz do szczegółów transakcji Przyczynia się do minimalizacji ryzyka i ograniczeń procesów biznesowych śledzonych i symulowanych wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych Umożliwia wykonywanie wydajnych, a przy tym prostych analiz w celu uzyskania odpowiedzi "dlaczego" w związku ze zdarzeniem lub działaniem Umożliwia drążenie w dół w celu wykrycia bazowych trendów, które wpływają na zachowanie klientów, wyniki sprzedaży i akcji marketingowych, a także na wydajność łańcuchów dostaw Stanowi źródło istotnych informacji, które mogą stanowić podstawę do podejmowania najlepszych decyzji z myślą o generowaniu przychodów, najlepszych decyzji w celu ograniczania kosztów i maksymalnego wykorzystania zasobów Komponenty produktu IBM Cognos Express Poniższy diagram przedstawia architekturę produktu IBM Cognos Express. Rozdział 2. IBM Cognos Express 7

18 Warstwa prezentacji Program IBM Cognos Express jest instalowany i konfigurowany za pomocą narzędzia IBM Cognos Express Manager przez osobę, której została wyznaczona rola administratora IBM Cognos Express. Narzędzie IBM Cognos Express Manager służy również do zarządzania treścią i zabezpieczeniami. Oprócz narzędzia IBM Cognos Express Manager program IBM Cognos Express zawiera również interfejsy WWW oraz interfejsy oparte na systemach operacyjnych Microsoft Windows. Dostęp do konkretnych treści IBM Cognos Express można również uzyskiwać z urządzeń przenośnych. Interfejsy WWW IBM Cognos Express Manager IBM Cognos Connection Business Insight IBM Cognos Administration Query Studio Report Studio Interfejsy oparte na Windows Cognos Insight Data Adisor Architect Klient Xcelerator Framework Manager Performance Modeler Business Insight Adanced Adisor Xcelerator Interfejsy WWW użytkownika Do grupy niewielkich i nieobciążających interfejsów WWW należą: IBM Cognos Express Manager IBM Cognos Connection IBM Cognos Administration Query Studio Report Studio Business Insight Business Insight Adanced Adisor Planner Contributor Xcelerator To, jakie interfejsy są dostępne dla użytkowników, jest zależne od tego, jakie produkty serwera IBM Cognos Express są zainstalowane i czy produkty klienta zostały udostępnione. IBM Cognos Express Manager Dzięki narzędziu IBM Cognos Express Manager administratorzy, którzy posiadają niewielkie doświadczenie, mogą szybko instalować produkty IBM Cognos Express i zarządzać nimi. 8 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

19 IBM Cognos Connection IBM Cognos Connection to portal WWW udostępniany z produktem IBM Cognos Express, który stanowi pojedynczy punkt dostępu do danych korporacyjnych dostępnych dla jego produktów. Stanowi pojedynczy punkt dostępu przeznaczony do generowania zapytań, analizowania, organizowania danych oraz do tworzenia raportów. Z portalu IBM Cognos Connection można uruchamiać wszystkie aplikacje IBM Cognos Express z interfejsem WWW. Inne aplikacje do inteligentnej analizy danych oraz adresy URL do innych aplikacji można zintegrować z portalem IBM Cognos Connection. IBM Cognos Connection - podobnie jak inne interfejsy WWW w IBM Cognos Express - wykorzystuje domyślne konfiguracje przeglądarki. Ten portal nie wymaga użycia Jaa, ActieX, ani modułów dodatkowych i nie instaluje ich. Portal IBM Cognos Connection - oprócz opcji wyboru przeznaczonych do wyświetlania danych i tworzenia obiektów - zawiera strony portalu Ikona Nowa strona otwiera kreator, w którym można utworzyć dostępną do konfigurowania stronę, która korzysta z portletów w celu wyświetlania różnych typów treści jednocześnie. Foldery publiczne Foldery publiczne zawierają współużytkowaną treść IBM Cognos Express, taką jak pakiety, raporty i kostki Xcelerator. Moje foldery Moje foldery zawierają treść IBM Cognos Express, taką jak pakiety, raporty i kostki Xcelerator. Preferencje użytkownika Przycisk Opcje Mój obszar zawiera odsyłacze do obszarów Moje obserwowane pozycje, do list alertów i reguł obserwacji, które ułatwiają monitorowanie zdarzeń biznesowych; do obszaru Moje preferencje, do ustawień formatu, języka, strefy czasowej, danych kontaktowych i treści portalu; a także do obszaru Moje działania i harmonogramy, który zawiera okna statusu, gdzie można ustawiać właściwości i monitorować elementy IBM Cognos, takie jak pakiety, raporty i działania kostek Xcelerator. Odsyłacz do narzędzi i aplikacji Przycisk Uruchom udostępnia odsyłacze do komponentów IBM Cognos Express Reporter Studios, Xcelerator Web Client, Adisor Web Client i IBM Cognos Administration. informacje na temat korzystania z narzędzia IBM Cognos Connection zawiera dokumentacja the IBM Cognos Connection User Guide, a także Krótka prezentacja dostępna w formie elektronicznej. Otwarta architektura IBM Cognos Express oznacza, że można zintegrować produkt IBM Cognos Express z istniejącym portalem WWW organizacji. Za pomocą usług portalu, które są dostępne w programie IBM Cognos Express, można zintegrować program IBM Cognos Express z pewną liczbą portali, między innymi: SAP Enterprise IBM WebSphere Plumtree Rozdział 2. IBM Cognos Express 9

20 Więcej informacji zawiera temat "Wdrażanie portletów Cognos na innych portalach" w dokumentacji IBM Cognos Connection - Podręcznik. IBM Cognos Administration IBM Cognos Administration to centralny interfejs zarządzania, który zawiera zadania administracyjne dla produktu IBM Cognos Express. Ten program zapewnia łatwy dostęp do ogólnych funkcji zarządzania środowiska IBM Cognos, jakie są dostępne przez program IBM Cognos Connection. Program IBM Cognos Administration jest podzielony na trzy sekcje: Status Za pomocą odsyłaczy z tej sekcji można monitorować działania, status serwera i metryki systemu, a także zmieniać niektóre ustawienia systemu. Zabezpieczenia Za pomocą odsyłaczy z tej sekcji można definiować użytkowników, grupy i role na potrzeby bezpieczeństwa, konfigurować możliwości dla interfejsów i komponentów studio, a także ustawiać właściwości dla profilów interfejsu użytkownika (Professional i Express), które są używane w komponencie Report Studio. Konfiguracja Za pomocą odsyłaczy w tej sekcji można konfigurować połączenia ze źródłami danych; wdrażać treść IBM Cognos Express z jednej składnicy treści do innej; tworzyć listy dystrybucyjne i listy kontaktów; dodawać drukarki; ustawiać style; zarządzać układem portletów i portalu; uruchamiać i zatrzymywać przekaźniki oraz usługi; a także zmieniać ustawienia systemowe. Informacje na temat korzystania z narzędzia IBM Cognos Administration zawiera dokumentacja IBM Cognos - Podręcznik administrowania i zabezpieczeń. Query Studio Za pomocą komponentu Query Studio użytkownik posiadający niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w korzystaniu z programu może łatwo projektować, tworzyć i zapisywać raporty, które będą spełniać potrzeby związane z raportowaniem, których nie spełniają standardowe, profesjonalne raporty tworzone w komponencie Report Studio. Ten komponent jest dostępny w programie IBM Cognos Express Reporter. Więcej informacji na temat korzystania z komponentu Query Studio zawiera dokumentacja Query Studio User Guide, a także Krótka prezentacja dostępna w formie elektronicznej. Report Studio Za pomocą komponentu Report Studio autorzy raportów mogą tworzyć, edytować i dystrybuować szeroką gamę profesjonalnych raportów. Tacy użytkownicy mogą również definiować szablony raportów korporacyjnych do użytku w Query Studio, a także edytować i modyfikować raporty tworzone w komponencie Query Studio. Ten komponent jest dostępny w programie IBM Cognos Express Reporter. Informacje na temat korzystania z komponentu Report Studio zawiera dokumentacja Report Studio Professional Authoring User Guide, dokumentacja IBM Cognos Report Studio Express Authoring User Guide oraz krótkie prezentacje dostępne w formie elektronicznej. 10 IBM Cognos Express wersja : Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Pierwsze kroki w programie IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Pierwsze kroki w programie IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Pierwsze kroki w programie IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 59. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo