Załącznik nr 5 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli poniżej: 1. STACJA ROBOCZA WRAZ Z MONITOREM Liczba sztuk: 7 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Parametry techniczne oferowanego urządzenia Typ Stacja robocza. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta. /wskazać model, symbol, producent urządzenia/ 2 Procesor Osiągający w teście SYSmark 2012 Preview Rating pod adresem / results # SYS mark 2012 wynik min. 135 punktów. (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). 3 Płyta główna Płyta główna z wbudowanymi: min. 2 złącza PCI 32bit, min. 2 złączami PCI Express x16, min. 1 złączem PCIe x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0 / wskazać model procesora, liczbę pkt w teście SYSmark 2012 Preview Rating/ /wskazać ilość i rodzaj złączy/ 4 Parametry pamięci masowej Minimum 500 GB. /wskazać wielkość dysku/

2 5 Pamięć operacyjna RAM Co najmniej 4GB. mozliwosc rozbudowy do min. 8GB poprzez zainstalowanie 4GB RAM w drugim banku pamięci. /wskazać wielkość oferowanej pamięci operacyjnej/ 6 Porty Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 2 x cyfrowe złącze (w tym min 1 x DisplayPort v1.1a), min. 10 x USB, w tym portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy (w tym minimum 2 w standardzie 3.0) i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n 7 Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. Z dedykowana pamiecia min. 1GB - wyjscie D-SUB- 1 szt. 8 Wyposażenie multimedialne Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 9 Karta sieciowa Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 10 Napęd optyczny DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD /wskazać oferowane porty wraz z ich ilością/ /wskazać oferowaną karę sieciową/ /wskazać oferowany napęd optyczny wraz z nazwą oprogramowania do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD/ 11 Klawiatura Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. /wskazać oferowany sprzęt/ 12 Mysz Optyczna z rolka na złączu USB, podkładka

3 /wskazać oferowany sprzęt/ 13 Obudowa 1/Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne, 2/Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5 lub dysków 2,5 3/Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 99 cm, waga max 10 kg, 4/Zasilacz w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego o mocy max 280W i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 5/Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 6/Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. 7/Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 8Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. 9/Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wymaganych wolnych slotów 14 Zgodność z Zgodnie z punktem 3 specyfikacji systemami operacyjnymi i standardami /wskazać: sumę wymiarów obudowy, wagę liczbę zewnętrznych półek 5,25 liczbę wewnętrznych półek 3,5, moc oraz efektywność zasilacza przy podanych obciążeniach /dotyczy spełniania pozostałych wymagań Zamawiającego/

4 15 BIOS 1/BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 2/Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio 3/Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 4/Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 5/Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 6/Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 7/Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 8/Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. 16 Certyfikaty i standardy 1/Raport z testu wydajności SYSmark 2012 Preview Rating potwierdzający osiągnięcie przez procesor stacji roboczej wyniku na poziomie min. 135 punktów (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 2/Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta stacji roboczej z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej projektowania i produkcji sprzętu komputerowego certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia; 3/Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu stacji roboczej z oferowanym systemem operacyjnym (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta oprogramowania);

5 4/Dokument poświadczający głośność oferowanej stacji roboczej na poziomie maksymalnie 25 db z pozycji operatora w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną (w szczególności raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania); 5/Deklaracja zgodności CE oferowanej stacji roboczej; 6/Deklaracja zgodności z dyrektywą ROHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych dla oferowanej stacji roboczej; 7/Certyfikat lub wydruk ze strony internetowej lub potwierdzający, że oferowana stacja robocza spełnia normę Energy Star co najmniej 5.0 lub równoważną; 8/Karta katalogowa stacji roboczej 9/Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające iż oferowany monitor odpowiada normie TCO co najmniej 5.0 lub równoważnej; 10/Certyfikat lub wydruk ze strony internetowej lub potwierdzający, że oferowany monitor spełnia normę Energy Star co najmniej 5.0 lub równoważną; 11/Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta monitora z normami jakościowymi potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej projektowania, i produkcji monitorów komputerowych certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta monitora; 12/Karta katalogowa monitora 17 Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 db 18 Warunki gwarancji Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. 19 Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. 20 Monitor Monitor nie musi pochodzić od producenta stacji roboczej. Matryca min. 19" TFT, format 5:4, wejście D-SUB, DisplayPort, kąty patrzenia (pion/poziom) min 170/170 stopni, min. rozdzielczość 1280x1024 przy 60Hz, jasność min. 250 cd/m², /wskazać adres strony www oraz nr linii telefonicznej/. /wskazać oferowany system operacyjny/ /wskazać model, symbol, producent urządzenia/

6 kontrast statyczny min. 1000: 1, czas reakcji max. 8ms, regulacja wysokości, regulacja pochylenia (tilt), wbudowany HUB USB min 2xUSB 2.0, wbudowany zasilacz, typowy pobór mocy 17W, a w trybie stand-by mniej niż 0,5W, wbudowane lub mocowane dedykowane przez producenta głośniki. Zgodność z normami: Zgodnie z punktem 3 specyfikacji. Kable (DisplayPort, zasilający) umożliwiające podłączenie monitora do oferowanego komputera. 21 System operacyjny System operacyjny klasy desktop, który zapewni współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony system operacyjny zostały opisane w pkt Pakiet biurowy Pakiet oprogramowania biurowego 32/64 bit, który będzie w pełni współpracował z dostarczonym systemem operacyjnym, środowiskiem sieciowym posiadanym przez zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania biurowego zostały opisane w pkt Pozostałe Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach. Wraz z dostawa sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Do urządzeń należy dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim, lub literaturę opisującą konfiguracje i zasadę działania urządzenia. System operacyjny musi być aktywowany. 24 Miejsce dostawy i Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu ul. Łomżyńska Łomża realizacji 25 Licencje Licencje związane z realizacją zamówienia zostaną wystawione na : Bibliotekę Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu,ul. Łomżyńska 30, Łomża. - -

7 2. LAPTOP Liczba sztuk: 3 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem nie mniejszym niż 15,6 LED, proporcje ekranu 16:9 2 Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej w jednostkach edukacyjnych. Parametry techniczne oferowanego urządzenia /wskazać model, symbol, producent urządzenia/ 2 Procesor - x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, energooszczędny, - min punktów w teście Passmark CPU Mark wg wyniku opublikowanego na stronie: - regulowana częstotliwość pracy w zależności od obciążenia w zakresie 1,6-2,6GHz - liczba rdzeni 2 - liczba wątków 4 - zestaw instrukcji 64 bit Do oferty należy załączyć raport z przeprowadzonego testu poświadczony podpisem oferenta. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów może zwrócić się do oferenta z prośbą o dostarczenie oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu procedury przeprowadzonego testu. 4 Dysk twardy Minimum 250 GB.- min. 500 GB 2,5 ; SATA, z dedykowana partycja do odzyskiwania systemu operacyjnego - min obr/min / wskazać model procesora, liczbę pkt w teście/ /wskazać wielkość dysku/

8 5 Pamięć operacyjna RAM - min. dwa banki pamięci, - min. 4GB (zainstalowane w jednym banku pamięci), możliwość rozbudowy do min. 8GB poprzez zainstalowanie 4GB RAM w drugim banku pamięci /wskazać wielkość oferowanej pamięci operacyjnej/ 7 Karta graficzna Zintegrowana, z dedykowana pamięcią operacyjna min. 2GB 8 Wyświetlacz z podświetleniem LED o rozdzielczości HD (1366 x 768) 8 Wyposażenie multimedialne 1. Wbudowane głośniki stereo 2. Wbudowany mikrofon 3. Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD 4. Wbudowana kamera internetowa Rodzaje wyjść / wejść Łączność 11 Wymagania dotyczące baterii i zasilania 12 Certyfikaty i standardy 1. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 2. HDMI - 1 szt. 3. RJ-45 (LAN) - 1 szt. 4. USB szt. 5. USB szt. 6. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 7. Czytnik kart pamięci - 1 szt. 8. Wyjście D-SUB lub DVI 1. Wi-Fi b/g/n 2. LAN 10/100/1000 Mbps 3. Bluetooth min. 4-cell, Li-Ion 1. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji

9 niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. 3. Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie lub 13 Waga Waga max. 2,9 kg z bateria 14 Warunki gwarancji 1. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta. 2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 3. Dopuszcza się możliwość zainstalowania urządzenia zastępczego na czas naprawy. 4. Możliwość przedłużenia gwarancji producenta 15 Wymagania dodatkowe 16 System operacyjny 1. Zainstalowany system operacyjny oraz inne wymagane aplikacje wraz z udostępnionymi przez producentów aktualizacjami na dzień dostawy. 2. Pełnowymiarowa klawiatura z wyodrębnioną klawiatura numeryczna 3. Touchpad 4. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. 5. Wymagana jest mysz optyczna z rolka scroll. System operacyjny klasy desktop, który zapewni współprace ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony system operacyjny zostały opisane w pkt Pakiet biurowy Pakiet oprogramowania biurowego 32/64 bit, który będzie w pełni współpracował z dostarczonym systemem operacyjnym, środowiskiem sieciowym posiadanym przez zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w infrastrukturze zamawiającego działającymi w oparciu o usługę katalogowa Active Directory. Warunki minimalne, które musi spełniać dostarczony pakiet oprogramowania biurowego zostały opisane w pkt. 6

10 - 3. SERWER 1 SZT. Proponowane urządzenie (nazwa producenta, model): * Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany* 1 Obudowa Tower (4U) 2 Płyta główna Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 3 Chipset Dedykowany przez producenta procesora Min. Intel Xeon o prędkości zegara 3.4 GHz, 4 rdzeniowy, L3 cache 8MB, 80W 4 Procesor 5 RAM 7 Gniazda PCI 8 Interfejsy sieciowe lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 12 GB DDR3 DIMM 1600 MHz, płyta główna powinna obsługiwać min 32GB Minimum 6 złącz PCIe drugiej generacji, z czego minimum 2 złącza PCIe x8. Minimum 2 porty typu 10/100/ Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW,

11 11 Dyski twarde 12 Kontroler RAID 13 Porty 14 Video Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski min 1000GB LFF SATA 7,2k obr/min 3,5 hot-plug miejsce na zainstalowanie dodatkowych 2 dysków. Dedykowany kontroler RAID. Poziomy raid 0, 1,10. Min. 6 x USB 2.0 z czego min. 2 na przednim panelu obudowy, min. 4 na tylnym panelu obudowy, 2 x RJ-45 10/100/1000Base-T(X), VGA Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x Elementy redundantne HotPlug Min. Zasilacze, dyski, wentylatory 16 Zasilacze 460W Hot Swap 20 System Operacyjny Bez systemu operacyjnego 21 Dokumentac ja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Gwarancja Min 3 lata 22 Inne Pełen komplet kabli potrzebnych do pełno funkcjonalnej pracy urządzenia, Certyfikat Energy Star,

12 4. ZASILACZ AWARYJNY DO SERWERA 1 SZT. Proponowane urządzenie (nazwa producenta, model): * Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany* 1 Obudowa Tower 2 Moc rzeczywista 865 Wat 3 Moc pozorna 1500 VA 4 Architektura Line-interactive Liczba gniazd wyjściowych Min. czas podtrzym. przy 100% obciąż. Min. czas podtrzym. przy 50% obciąż min 12 min 8 Zimny start tak 9 Układ AVR tak 10 Gwarancja 36 miesięcy

13 5. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 1 SZT. Proponowane urządzenie (nazwa producenta, model): * L.p. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany* Dane ogólne urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 1/ Technologia laserowa 2/ Maksymalny format oryginału - A3 3/ Prędkość druku czarno-białego i kolorowego min : 25 stron A4 ; 12 stron A3 4/ Rozdzielczość kopiowania/skanowania/drukowania 600 x 600 dpi 5/ Czas nagrzewania nie dłużej niż 20 sek 6/ Pamięć min.1024 MB z możliwością rozbudowy do 2048 MB 7/ Interfejsy - USB 2.0, Ethernet 10/100/1000/ Base-TX, gniazdo na dodatkowy serwer druku 8/ Dupleks 9/ Automatyczny podajnik dokumentów 10/ min.3 źródła podawania papieru - automatyczny, dwustronny na min. 500 ark. -min. 2 uniwersalne (A5-A3+, g/m 2 -ręczny - na min. 50 ark. (A6-A3+, g/m2) 11/ Wyposażona w w materiały eksploatacyjne o dużej /wskazać model, symbol, producent urządzenia/

14 żywotności: -bęben min stron A4 - toner min stron A4 12/ Panel operatora w języku polskim. 13/ Oryginalna podstawa na kółkach z kasetą na papier 2. Dane dotyczące kopiowania 1/ Format kopii A6-A3 2/ Czas uzyskania pierwszej kopii nie dłużej niż 9,2 sek 3/ Kopiowanie ciągłe co najmniej 999 kopii 4/ Zakres zoom % co 1% 3. Dane dotyczące drukowania : 1/ czas uzyskania pierwszego wydruku nie dłużej niż 8 sek. 2/ emulacje :PCL6(5e/XL),KPDL3( kompatybilny PostScript 3),bezpośredni PDF i XPS. 3/ systemy operacyjne : wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows,MAC OSX Vwesion 10.2 lub wyższy,unix,linux. 4/ Czcionki /kody kreskowe:93 czcionki obwiedniowe PCL6,KPDL3 + 8 (Windows Vista),OCR-A,OCR-A kana;ocr- B;OCR-B kana,ocr Kan bitmap,45 typów kodów 1 wymiarowych, jeden kod 2-wymiarowy (PDF 417). 5/ Funkcje: bezpośredni wydruk szyfrowanych plików PDF,drukowanych IPP, ,WSD,wydruk bezpieczny via SSL, Ipsec,SNMPv3. 4. Dane dotyczące skanowania: 1/Tryb skanowania :skanowanie do PC, do , do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WSD 2/ Obszar skanowania : A3,Ledger. 3/ Tryb oryginału :teks, foto, teks+foto, optymalizacja pod OCR 4/ Typ pliku :PDF, JPEG, TIFF, XPS

15 5/ Metoda kompresji :MMR / JPEG 6/ Funkcje :zintegrowana książka adresowa;szyfrowany transfer danych;przesyłanie w wielu trybach jednocześnie( ; fax; SMB / FTP folder). 5. Warunki gwarancji Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia w siedzibie użytkownika. 6. Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). Urządzenie należy wyposażyć w materiały eksploatacyjne o długiej żywotności w ramach oferowanej ceny jednostkowej. Toner musi być nowy,nieużywany wyprodukowany przez producenta oferowanego urządzenia.

16 6.Cechy pakietu biurowego W przypadku dostarczenia pakietu oprogramowania biurowego 32/64 bit, oprogramowanie to musi spełniać następujące wymagania: 1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; b. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526). 3) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); 4) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; 5) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów; b. Arkusz kalkulacyjny; c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; 6) Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; b. Wstawianie oraz formatowanie tabel; c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; f. Automatyczne tworzenie spisów treści; g. Formatowanie nagłówków i stopek stron; h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie; i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma); k. Wydruk dokumentów; l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego;

17 m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, tzn. Zamawiający wymaga w przypadku konwersji zachowania formatu i wyglądu dokumentów utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010; n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 7) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych; b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; f. Wyszukiwanie i zamianę danych; g. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, tzn. Zamawiający wymaga w przypadku konwersji zachowania formatu i wyglądu dokumentów utworzonych przy pomocy Microsoft Excel 2003 lub Microsoft Excel 2007 i 2010; m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 8) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych; b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; d. Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu; e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego;

18 i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010, tzn. Zamawiający wymaga w przypadku konwersji zachowania formatu i wyglądu dokumentów utworzonych przy pomocy Microsoft PowerPoint 2003 lub Microsoft PowerPoint 2007 i 2010.

19 7.Cechy równoważności systemu operacyjnego W przypadku dostarczenia systemu operacyjnego 32/64 bit, system ten musi spełniać następujące wymagania: 1) Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach z matrycą dotykową. 2) Interfejs w języku polskim z obsługą innych języków w tym angielski, 3) Wbudowany system pomocy w języku polskim; 4) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 5) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 6) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, za pomocą dedykowanego portalu producenta. 7) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 8) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 9) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 10) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 11) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 12) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 13) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14) Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

20 15) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 16) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17) Obsługa standardu NFC (near field communication), 18) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 19) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 20) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 21) Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 22) Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 23) Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 24) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 25) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 27) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 28) Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 29) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 30) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 31) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 32) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 33) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 34) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1)

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: DZP.272-6/14 Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo