Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ramach realizowanego przez Gminę Miasto projektu nr identyfikacyjny WND-POKL /2 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający przy każdej pozycji, w której użyto tych nazw, dopuszcza ujęcie w ofercie przedmiotów równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia sprzętów o parametrach wyższych. Przedmioty, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonym do obrotu. Część I sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do planowania kariery zawodowej typu IPK Indywidualny Planer Kariery 2 zestawów do pracowni doradztwa zawodowego dla 2 zespołów szkół ponadgimnazjalnych: Lp. Nazwa sprzętu Opis Indywidualny Planer Kariery 2.0 Licencja bezterminowa na stanowisko. Multimedialny program do tworzenia własnego Indywidualnego Planu. Działania (IPD), dzięki któremu możliwe staje się zaplanowanie kariery zawodowej, wybór zawodu, uporządkowanie wiedzy na temat istniejących zawodów, naświetlenie obecnej sytuacji zawodowej oraz wybór dalszej formy kształcenia. Indywidualny Planer Kariery ułatwia poruszanie się na rynku pracy, a także rozpoznanie i ocenę własnych kompetencji i celów zawodowych. Dzięki niemu łatwiejsze jest podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących przyszłości zawodowej, jak i zaplanowanie ścieżki kariery. W jego opracowaniu zostały uwzglęone najnowsze rozwiązania z Ilość sztuk 2 Miejsce i termin dostawy 2 zespołów szkół* Doposażenie pracowni doradztwa edukacyjnozawodowego dostawy - 4

2 2 3 E-SzOK - specjalistyczne oprogramowanie opracowane dla potrzeb szkolnych doradców zawodowych 5. Przejmij inicjatywę! Przewok po przedsiębiorczości Polski i ze świata (m.in. Metodologia tworzenia IPD oraz aktualna wersja obwiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności). Program zawiera moduły: - Test bilansu i kompetencji, - Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, - Świat zawodów, - Interaktywny IPD, - Porak dla niepełnosprawnych. Licencja bezterminowa na stanowisko. Program komputerowy E-SZOK jest specjalistycznym oprogramowaniem opracowanym dla potrzeb Szkolnych Ośrodków Kariery. Zastosowanie programu umożliwiającego dużo efektywniejszą pracę w dziedzinie poractwa zawodowego i osiągniecie właściwych rezultatów przy mniejszym nakładzie pracy (automatyzacja wielu działań, szybsza obróbka informacji itp.) Program cechuje duża innowacyjność i zastosowanie nowych rozwiązań dzięki niemu doradcy w SzOK mogą pracować dużo sprawniej i oferować nowe usługi uczniom. W skład wersji 5. programu wchodzą moduły: - Test bilansu kompetencji, - Klasyfikacja zawodów i specjalności, - Świat zawodów, - Zawody z przyszłością, - Scenariusze zajęć, - Informatorium, - Współpraca. Licencja bezterminowa na stanowisko. Narzędzie mające na celu wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości, ekonomii i pieniądza oraz wspomagające rozwój postawy przedsiębiorczej. Przewok kierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych a także osób zainteresowanych ta tematyka. Może być wykorzystywany przez doradców zawodowych, przez nauczycieli na lekcjach przedsiębiorczości, WOS, na godzinach wychowawczych, a także samodzielnie przez osoby, które chcą założyć zespołów szkół* Doposażenie pracowni doradztwa edukacyjnozawodowego dostawy zespołów szkół* Doposażenie pracowni doradztwa edukacyjnozawodowego dostawy - 4 2

3 4 5 6 Przewok "Nauka języków obcych oknem na świat" Przewok "Nauka języków obcych oknem na świat" Podziel się sobą - przewok po wolontariacie własną firmę. Przewok po przedsiębiorczości zbudowany jest z 3 części. Cz.. Dlaczego warto być przedsiębiorczym? Cz.2. Gospodarka rynkowa. Cz. 3. Własna firma. Licencja bezterminowa na stanowisko. Przewok po kształceniu zawodowym to kompendium wiedzy o ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Przewok zbudowany jest z 4 części: Cz.. Dlaczego warto? Cz.2. Kształcenie zawodowe w szkole. Cz.3. Kształcenie zawodowe poza szkołą. Cz.4. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Licencja bezterminowa na stanowisko. Przewok "Nauka języków obcych oknem na świat" to idealne kompendium wiedzy o nauce języków obcych. Przewok ten w sposób lekki i prosty uzasaa konieczność nauki języków obcych, podając korzyści, jakie płyną ze znajomości języków. W Przewoku użytkownik znajdzie informacje dotyczące metod nauczania języka obcego oraz metod uczenia się, a zamieszczony test preferencji i zestawienie metod pozwalają dobrać optymalną metodę nauczania do własnej metody uczenia się języka obcego tak, by nauka była skuteczna i dawała satysfakcję z pokonywania kolejnych stopni wtajemniczenia. Licencja bezterminowa na stanowisko. Multimedialny przewok Podziel się sobą przewok po wolontariacie to wyczerpujący zestaw informacji, jakie każdy powinien wiedzieć o wolontariacie. Użytkownik tego programu znajdzie tu podstawowe definicje wolontariatu, dowie się kim jest wolontariusz i kto może nim zostać. Pozna historie wolontariatu, a także ekspansywny rozwój tej idei w czasach współczesnych. Dowie się, jak zespołów szkół* Doposażenie pracowni doradztwa edukacyjnozawodowego dostawy zespołów szkół* Doposażenie pracowni doradztwa edukacyjnozawodowego dostawy zespołów szkół* Doposażenie pracowni doradztwa edukacyjnozawodowego 3

4 wiele korzyści przynosi wolontariat zarówno instytucjom i ludziom, na rzecz których się działa, ale również, a może przede wszystkim, samemu wolontariuszowi. dostawy - 4 Część II sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do komputerów dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych: Lp. Nazwa sprzętu Opis MS Office Standard 203 PL MS Office Standard 203 PL (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, MS Publisher, MS OneNote), lub równoważny przy czym parametry równoważności to: poprawna współpraca z programami (aplikacjami), działającymi w środowisku Microsoft Windows opartym na domenie Active Directory oraz z wdrożoną infrastrukturą klucza Publicznego PKI (Public Key Infrastructure), a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności w szczególności posiadane dedykowane oprogramowanie. Równoważny pakiet biurowy musi zawierać wszystkie elementy Microsoft Office 203 Standard bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.). Pakiet biurowy, składający się z co najmniej dedykowanych aplikacji edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do prowadzenia prezentacji, klienta poczty elektronicznej dla serwera MS Exchange, lokalnej bazy danych - umożliwiających otwieranie, edycję i zapis dokumentów (w posiadanych aplikacjach zaszyfrowanych dokumentów z posiadanych aplikacji) w formatach.docx Microsoft Word,.xlsx Microsoft Excel,.pptx Microsoft Power Point,.mdb Ilość sztuk 36 Miejsce i termin dostawy 2 zespołów szkół* Doposażenie pracowni doradztwa edukacyjnozawodowego 4

5 2 3 4 typu Acrobat Pro v. PL Win Ret typu Flash Pro CS6 PL Win typu Photoshop CS6 v.4 PL Win Microsoft Access, umożliwiający tworzenie, wykonywanie i edycję makr oraz aplikacji zapisanych w języku Visual Basic for Application w dokumentach.xls Microsoft Excel,.doc Microsoft Word,.mdb Microsoft Access. Licencje jednostanowiskowe. do edycji plików PDF typu Acrobat Pro v. PL Win Ret lub równoważne. Licencje jednostanowiskowe. typu Adobe Flash Pro CS6 PL Win lub równoważne - Licencje jednostanowiskowe. Program Adobe Flash Professional CS6 Win stanowi zaawansowane środowisko projektowe służące do opracowywania animacji i materiałów multimedialnych. Pozwala na tworzenie ciekawej zawartości, która zachowuje spójny wygląd i zapewnia sposób działania na różnych urządzeniach, takich jak tablety, smartfony czy telewizory. typu Adobe Photoshop CS6 v.4 PL Win lub równoważne. - graficzne przeznaczonyedo tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, edycji i obróbki fotografii cyfrowej tworzenie grafiki na potrzeby Internetu poligrafii itp, - rozszerzona funkcja redukcji szumów z usuwaniem artefaktów związanych z kompresją JPEG, - możliwość importowania, obracania, teksturowania modeli 3d zapisanych np. w 3D Studio Max oraz nakładania filtrów na warstwy bez konieczności rastrowania, - obsługa HDR Adobe Photoshop CS6 Extended udostępnia wszystkie funkcje edycji obrazów programu Photoshop CS6 uzupełnione o narzędzia do projektowania 3D i analizowania obrazów. Ułatwia opracowywanie złożonych kompozycji 3D oraz pozwala uzupełniać sceny 3D o cienie, światła i animacje. Licencje jednostanowiskowe Elektronicznych Hetmańska 20,

6 typu MOLP SQLSvrStd 202 SNGL OLP NL Acdmc typu MOLP SQLCAL 202 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL typu MOLP WinSvrStd 202 2Proc MOLP typu MOLP WinSvrCAL 202 2Proc MOLP Program typu Corel Draw Graphics Suite 204 PL Home & Student Program typu Efet Smart Security 4.0 BOX typu VISIO TECHNICAL Standard 203 serwerowe typu MS SQL Server Standard 202 MOLP lub równoważne. Licencje dostępowe typu MOLP do oprogramowania serwera MS SQL Server Standard 202 MOLP. 7 serwerowe typu MS Windows Server Standard 202 2Proc MOLP lub równoważne. Licencje dostępowe typu MOLP do oprogramowania serwera typu MS Windows Server Standard Proc MOLP. typu Corel Draw Graphics Suite 204 PL Home & Student lub równoważne. Licencje jednostanowiskowe. 5 typu Eset Smart Security 4.0 BOX lub równoważne - min. 3-letnia licencja na pojedyncze stanowisko. Pakiet bezpieczeństwa oparty na systemie antywirusowym ESET NOD32 Antivirus Zawiera antywirus, antyspyware, firewall oraz antyspam - działające jako jeden proces. Zapewnia kompletną ochronę komputera przed zagrożeniami i atakami z sieci. Oprogramowania typu MS Visio Technical Standard 203 lub równoważny, przy czym parametry równoważności to: oprogramowanie zawierające funkcje umożliwiające tworzenie diagramów biznesowych i technicznych, tworzyć dokumenty w celu organizowania złożonych zagaeń, procesów oraz systemów. Diagramy muszą umożliwiać wizualizację oraz przekazywanie informacji w sposób jasny, możliwość automatyzacji wizualizacji danych przez Technicznych Hetmańska 20,

7 2 MS Office Standard 203 PL MOLP EDU synchronizację bezpośreo ze źródeł danych, możliwość tworzenia schematów blokowych, wykresów organizacyjnych i innych. musi wspomagać projektowanie oraz wizualizację procesów /algorytmów. Licencje jednostanowiskowe. typu Microsoft Office Standard 203 PL MOLP EDU lub równoważne. wraz z licencją na pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych typu Microsoft Office Standard 203 PL MOLP EDU lub równoważne rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie oprogramowania w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u Zamawiającego użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Ze względu na wdrożoną u zamawiającego usługę katalogową Active Directory dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 8 Technicznych Hetmańska 20,

8 d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b. Wstawianie oraz formatowanie tabel c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f. Automatyczne tworzenie spisów treści g. Formatowanie nagłówków i stopek stron h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l. Wydruk dokumentów m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 200 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 8

9 Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgoe z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych f Wyszukiwanie i zamianę danych g. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych 9

10 z polskim formatem k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 200, z uwzglęeniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego b. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek c. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. d. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji e. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera f. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo g. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego h. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym i. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów j. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera k. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 200. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z 0

11 3 typu Windows Server 202 PL + SQL Server licencja na 5 klientów serwera pocztowego b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia g. Zarządzanie kalendarzem h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach k. Zarządzanie listą zadań l. Zlecanie zadań innym użytkownikom m. Zarządzanie listą kontaktów n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników winno być dostarczone z bezterminową licencją na użytkowanie. Licencje na oprogramowanie typu MS Windows Server Standard 202 MOLP lub równoważne wraz z MS SQL Server 202 MOLP lub równoważne wraz z licencjami dostępowymi dla 5 użytkowników. Zestaw licencji powinien zawierać szt. licencji na oprogramowanie serwerowe MS Windows Server Standard 202 MOLP wraz z licencjami umożliwiającymi dostęp dla 5 stacji roboczych oraz szt. licencji na oprogramowanie MS SQL Server 202 MOLP wraz z licencjami Technicznych Hetmańska 20,

12 umożliwiającymi dostęp dla 5 stacji roboczych. 4 5 odwzorowujące na komputerze PC działanie sterowań numerycznych typu ADOBE InDesigne CS6 PL dydaktyczne SinuTrain 4.5 lub równoważny przy czym parametry równoważności to: Licencja typu "klasa 6 stanowisk", 6FC5870-8YC40-0YA0. Wersja pełna: - 828D/840D sl (4.5 SP2), - programowanie w DIN i nakładki ShopMill i ShopTurn - wielokanałowy, - program CAD-Reader. typu Adobe InDesign CS6 PL lub równoważne przy czym parametry równoważności to: typ licencji: edukacyjna, wersja: pełna, ważność licencji: dożywotnia, format nośnika: DVD-ROM, platforma systemowa: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32/64bit), wersja językowa polska (komponenty pakietu oferowane przez producenta na rynku polskim winny być dostarczone w języku polskim), możliwość optymalizacji procesu tworzenia wielu wersji tego samego dokumentu. narzędzia gromadzenia zawartości oraz szybkie zapisywanie i prezentowanie podglądów, opcje eksportowania plików PDF zgodnych ze standardami PDF/X- 4:200, PDF/X-5:200 i PDF/VT-, oznaczania tekstu bezpośreo w programie pozwalające na śledzenie wprowadzonych zmian, ze stylów, zawijania tekstu, układacza akapitowego, obsługi czcionek OpenType, inicjałów oraz odwzorowań stylów na potrzeby eksportowania do formatu EPUB, projektowanie dokumentów i drukowanie ich bezpośreo lub jako plików PDF, zestaw narzędzi do repurposingu treści, płynny layout, opcja tzw. zbieracz treści, opcje kopiowania, wklejania obiektów oraz możliwości wskazania miejsca i skali wstawianego obiektu, zmiana stylu akapitu lub znaku na obu layoutach. Licencje jednostanowiskowe. 5 Technicznych Hetmańska 20, Technicznych Hetmańska 20,

13 6 7 typu Adobe Premiere Pro CS5.5 v.5.5 EUE Win Ret typu Adobe PHSP & PREM Elements v. PL Win Ret typu Adobe Premiere Pro CS5.5 v.5.5 EUE Win Ret lub równoważne przy czym parametry równoważności to: możliwość montażu i obróbki materiału audio-wideo, zarówno wysokiej, jak i niskiej rozdzielczości. Typowe funkcje: moduł do przechwytywania materiału wideo z kamer i magnetowidów, korektor koloru, mikser dźwięku surround, kluczowanie oraz zaawansowany moduł eksportu. Rozszerzona obsługa formatów stosowanych w kamerach bezdyskowych i możliwość edycji bez konwersji między innymi takich formatów, jak RED, P2, XDCAM EX, AVCHD oraz owych AVCCAM, XDCAM HD 50, DPX, czy materiałów zapisywanych za pomocą lustrzanek (DSLR) np. Canon, Nikon. Odczyt i zapis formatów projektów stosowane w innych popularnych na świecie narzędziach do edycji jak Final Cut czy aplikacje AVID. Import plików Photoshopa i obsługa zapisanych przez niego warstw, współpraca z formatami QuickTime i Open Media Format. Integracja z Adobe Story i możliwość tworzenia przeszukiwalnych DVD przeznaczonych na strony internetowe. Aplikacja powinna kodować strumienie w tle odciążając pozostałe elementy programu. Projekty podczas pracy można współdzielić przez Internet. Rozbudowana technika blue box-u. Edycja materiału 3D w czasie rzeczywistym. Obsługa technologii 64-bitowej. typu Adobe Photoshop & Premiere Elements v. PL Win Ret lub równoważne przy czym parametry równoważności to: posiadające rozbudowane narzędzia do obróbki zdjęć bardzo zbliżone do tych, znajdujących się w profesjonalnej wersji Photoshopa; 30 efektów inteligentnego pędzla, a także opcje: Smart Filters bezstratny odpowiek dotychczasowych filtrów; możliwość importowania i obróbki modeli zapisanych np. w 3D Studio Max, nakładanie filtrów na warstwy bez konieczności rastrowania; udoskonalone narzędzia 5 Technicznych Hetmańska 20, Technicznych Hetmańska 20,

14 rozmycia (blur galery), wiele funkcji przyspieszających pracę np. inteligentne zaznaczanie ostrych krawędzi. posiadające możliwość tworzenia filmów ze ścieżką dźwiękową, napisami, efektami przejść między ujęciami, efektami specjalnymi, oraz zapisanie gotowej produkcji na nośniku DVD, wyposażone w menu nawigacyjne; wygodną strukturę panelową. obsługujące klipy wideo (AVI, MPEG, WMV, ASF, MOV), audio (AIFF, MP3, WMA, WAVE) oraz pliki graficzne (AI, BMP, GIF, EPS, JPEG, PSD, PNG, TIFF). Funkcje automatycznego udostępniania ukończonych projektów np. w serwisach Facebook czy YouTube a także eksportowania do formatu AVCHD (w celu późniejszego nagrania na płycie w jakości HD). Licencje jednostanowiskowe. typu Autodesk DesignAcad 203 lub równoważne. Licencje jednostanowiskowe. Agroprzedsiębi orczości 8 typu AutoCAD 5 Miłocińska 75, Program komputerowy typu Cartall Truck Program na komputer PC do wytyczania tras, wyposażony w najdokłaejszą cyfrową mapę polski oraz dane o restrykcjach drogowych. Program pozwala użytkownikowi na wytyczenie trasy najszybciej, najtańszej lub najkrótszej z uwzglęeniem restrykcji dla pojazdów ciężarowych oraz aktualnych utrueń drogowych takich jak remont. Program wyposażony jest w dokładną mapę Polski z kompletną siecią dróg, plany wszystkich miast i miejscowości oraz pełną bazę kodów pocztowych i bazę obiektów. Aplikacja posiada przejazdową Mapę Europy zawierającą główne drogi całego kontynentu. Licencje 5 Nr 2 Rejtana 3,

15 jednostanowiskowe Program komputerowy typu MonZa Edu Program do obróbki graficznej typu Corel Draw Graphic Suite X6 PL System operacyjny typu Microsoft Windows 7 Professional BOX PL System do monitorowania i planowania zapasów (pakiet 5 licencji 3-letnich - stanowiskowych) - służy głównie do generowania harmonogramów dostaw na podstawie prognoz sprzedaży. Jest to także doskonałe narzędzie analityczno- raportowe pozwalające oceniać efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. typu Corel Draw Graphic Suite X6 PL lub równoważne. Środowisko do profesjonalnego projektowania graficznego umożliwiające: tworzenie i edycję wektorowej grafiki komputerowej, kreację całych dokumentów graficznych, tworzenie animacji komputerowych i projektów do wydruku wielkoformatowego. Środowisko powinno umożliwiać także edytowanie zdjęć cyfrowych, bitmap oraz wspomagać tworzenie stron internetowych. Licencje bezterminowe - jednostanowiskowe. systemu operacyjnego typu Windows 7 Professional BOX PL lub równoważny. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równoważny, rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: 5 3 Nr 2 Rejtana 3, Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a,

16 23 24 do wirtualizacji typu Vmware Workstation 0 do monitorowania pracy sieci typu DameWare Mini Remote Control komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest też możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO. do wirtualizacji typu Vmware Workstation 0 lub równoważne. umożliwiające tworzenie i uruchamianie wielu wirtualnych komputerów jednocześnie na jednej fizycznej maszynie, możliwość tworzenia wirtualnych maszyn z systemami Windows (XP/Vista/7/8/2008), Linux (obsługa opengl 2.), Solaris, Netware. Możliwość swobodnego przenoszenia danych pomiędzy hostem, a komputerem wirtualnym na zasadzie metody "przeciągnij i upuść". Możliwość dostępu do maszyn wirtualnych z tabletu czy smartfonu dzięki interfejsowi działającemu w przeglądarce internetowej. Licencje jednostanowiskowe. do monitorowania pracy sieci typu DameWare mini Remote Control lub równoważne. do zdalnych połączeń z innymi komputerami. do zdalnego zarządzania serwerami, maszynami z Windows i rozwiązywania problemów użytkowników. musi umożliwiać: obsługę Windows Vista, 2008 Server, Windows 7; obsługę 32-bitowych oraz 64-bitowych systemów 3 2 Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a,

17 do monitorowania pracy sieci typu RealVNC Enterprise Edition do monitorowania pracy sieci typu Outpost Personal Firewall do monitorowania pracy sieci typu Jetico Personal Firewall operacyjnych; automatyczną konfigurację Windows Firewall; możliwość budzenia komputera przez LAN; obsługę trybu wieloekranowego, zarówno na komputerze lokalnym jak i zdalnym. Licencje jednostanowiskowe. do monitorowania pracy sieci typu RealVNC Enterprise Edition lub równoważne., zapewniające zintegrowane bezpieczeństwo sesji, ochrona przed podsłuchiwaniem połączenia, ataków z trzeciej strony, przechwytywaniem pakietów. Możliwość zdalnej kontroli nad komputerami oraz podgląd i interakcję z komputerami w sieci. powinno umożliwiać: drukowanie na zdalnym komputerze, komunikację pomiędzy komputerami za pomocą chatu, skanowanie zdalnych komputerów, możliwość transferu plików. Licencje jednostanowiskowe. do monitorowania pracy sieci typu Outpost Personal Firewall Pro lub równoważne. Pakiet bezpieczeństwa obejmujący ochronę antywirusową, personalny firewall oraz moduł antyspamowy. do monitorowania pracy sieci typu Jetico Personal Firewall lub równoważne. Pakiet bezpieczeństwa obejmujący ochronę antywirusową, personalny firewall oraz moduł antyspamowy. 2 Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a,

18 do monitorowania i analizy protołów sieciowych typu CommView 6.x Home diagnostyczne i zabezpieczające typu Acronis Disk Director Home PL diagnostyczne i zabezpieczające typu EasyRecovery Professional do monitorowania pracy sieci typu TamoSoft CommView 6.x Home lub równoważne. do monitorowania i analizowania sieci LAN. Możliwość monitorowania ruchu każdego pakietu w sieci i wyświetlanie informacji na jego temat np.: lista pakietów i połączeń sieciowych, statystyki ruchu, listę protokołów, itd., możliwość sprawdzania, zapisywania, filtrowania, importowania i eksportowania monitorowanych pakietów, przeglądania protokołów dekodowanych do najniższego poziomu z pełną analizą. Licencje jednostanowiskowe. diagnostyczne i zabezpieczające typu Acronis Disk Director Home PL o parametrach nie gorszych niż: oprogramowanie do zarządzania dyskami i partycjami. Pozwalające na: tworzenie partycji dowolnego typu, zmieniać ich nazwy, przenosić, kopiować, dzielić i scalać woluminy bez utraty danych. powinno także umożliwiać automatyczną zmianę rozmiaru klastra podczas zmiany rozmiaru woluminów FAT6 i FAT32 oraz przeglądanie zmian układu partycji przed ich zastosowaniem na dysku. Powinien również zawierać narzędzia pozwalające odzyskać woluminy na podstawowym dysku MBR w razie ich przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania. diagnostyczne i zabezpieczające o parametrach nie gorszych niż: oprogramowanie służące do odzyskiwania danych utraconych w wyniku przypadkowego skasowania, uszkodzenia systemu plików, sformatowania dysku lub też uszkodzenia spowodowanego przerwą w dopływie prądu. Aplikacja powinna odzyskiwać pliki zarówno z partycji FAT, jak i NTFS, z twardych dysków IDE/ATA/EIDE, SCSI, dyskietek, Zip i Jaz. Powinna również umożliwiać naprawę uszkodzonych plików utworzonych w programach Word, Excel, PowerPoint, Access i Outlook pochodzących z 2 Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a,

19 pakietu biurowego Microsoft Office. Licencja na minimum 3 lata diagnostyczne i zabezpieczające typu AVG PC Tuneup 204 diagnostyczne i zabezpieczające typu Zone Alarm Extreme Security diagnostyczne i zabezpieczające typu Kaspersky WorkSpace Security 204 diagnostyczne i zabezpieczające typu Acronis True Image 204 PL diagnostyczne i zabezpieczające typu AVG PC Tuneup 204 o parametrach nie gorszych niż: oprogramowanie umożliwiające eliminację problemów spowalniających pracę komputera. musi zawierać następujące komponenty: optymalizacja połączenia; przywracanie plików; niszczenie plików i czyszczenie dysków; porządkowanie dysku i rejestru; defragmentację dysku i rejestru systemu Windows; diagnostykę i eksplorowanie dysku. Licencja na minimum 2 lata. diagnostyczne i zabezpieczające typu ZoneAlarm Extreme Security o parametrach nie gorszych niż: zabezpieczające, służące do kompleksowego zabezpieczenia komputera przed różnego rodzaju atakami z sieci lokalnej oraz Internetu. Zabezpieczenie komputera przed włamaniami, umożliwiające blokowanie połączenia intruza zainstalowanego już w komputerze, uniemożliwiające łączenie z siecią niepowołanym do tego programom. diagnostyczne i zabezpieczające typu Kaspersky Antywirus 204 PL o parametrach nie gorszych niż: zapewniające ochronę stacji roboczych, przed wszystkimi rodzajami zagrożeń internetowych, łącznie z wirusami, oprogramowaniem spyware, atakami hakerów oraz spamem. Jedna licencja 0 stanowiskowa. diagnostyczne i zabezpieczające typu Acronic True Image Home 204 PL o parametrach nie gorszych niż: Zintegrowany zestaw oprogramowania, zapewniający ochronę wszystkich danych Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 9

20 35 36 System operacyjny stacji roboczej typu Microsoft Windows Home Premium 7 BOX PL System operacyjny typu Microsoft Windows 7 Professional BOX PL przechowywanych na komputerze. umożliwiające tworzenie kopii zapasowych systemu operacyjnego, aplikacji, ustawień oraz wszystkich pozostałych danych, a także bezpieczne niszczenie wszystkich niepotrzebnych danych poufnych. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych wybranych plików i folderów, ustawień i wiadomości klientów , a nawet całych dysków lub wybranych partycji. umożliwiające przechowywanie kopii zapasowej najważniejszych plików w magazynie zdalnym. systemu operacyjnego typu Windows 7 Home Premium BOX PL równoważne. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równoważny, rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. systemu operacyjnego typu Windows 7 Professional lub równoważne. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional BOX PL w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równoważny, rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a, Energetycznych Dąbrowskiego 66a,

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ Lp. Nazwa wyposażenia Liczba sztuk Opis 1 Laptop z oprogramowa niem MS Office Standard 2013 PL MOLP EDU i programem antywirusowy m 35 Laptop o parametrach nie niższych niż: 1) matryca 15,6 cala, rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk Załącznik nr 4E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I : 1. Zestaw do prezentacji mobilnej 1 kpl 2. Zestaw do prezentacji audiowizualnych 1 kpl CZĘŚĆ II: 1.Elementy wyposażenia multimedialnego II 1 kpl 2. Oświetlenie nakamerowe przenośne

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia ZESTAW I / 11.1 1. Monitor Media Full HD- szt. 5 (jednego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne 2 3 6 7 8 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Photoshop CS6 ver.13 EN Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Acrobat Prof.

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Część 1 Załącznik nr 1.1

Część 1 Załącznik nr 1.1 Część 1 Załącznik nr 1.1 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3,4,5 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo