Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego UW PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Projekt ma na celu wdrożenie systemu komunikacji VoIP dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego. System VoIP musi zapewnić pełną integrację z posiadaną obecnie przez UW infrastrukturą teleinformatyczną oraz zapewnić możliwość łatwej migracji użytkowników do nowego systemu. Zakres projektu obejmuje: a) Dostawa, uruchomienie i wdrożenie centrali telefonicznej typu Softswitch SIP o funkcjonalnościach i na warunkach określonych w Rozdziale 2; b) Dostawa, uruchomienie i wdrożenie modułów do posiadanych przez Zamawiającego central TDM o funkcjonalnościach i na warunkach określonych Rozdziale 3; c) Dostawa, uruchomienie i wdrożenie systemu bilingowego o funkcjonalnościach i na warunkach określonych w Rozdziale 4; d) Dostawa, uruchomienie i wdrożenie systemu poczty głosowej o funkcjonalnościach i na warunkach określonych w Rozdziale 5; e) Dostawa, uruchomienie i wdrożenie systemu faksowego o funkcjonalnościach i na warunkach określonych w Rozdziale 6; f) Dostawa, uruchomienie i wdrożenie licencji użytkowników końcowych oraz terminali końcowych o funkcjonalnościach i na warunkach określonych w Rozdziale 7; g) Integracja działania wszystkich komponentów Systemu oraz Infrastruktury w zakresie i na warunkach określonych w Rozdziale 8; h) Usługa szkoleń dla personelu Zamawiającego, w zakresie i na warunkach określonych w Rozdziale 9; i) Usługa opieki serwisowej przez 12 miesięcy od podpisania Protokołu odbioru prac wskazanych w punktach a) g), w zakresie i na warunkach określonych w Rozdziale 10. Poniżej przedstawiona została szczegółowa specyfikacja techniczna poszczególnych elementów systemu, wymaga się aby wyspecyfikowane funkcjonalności były dostępne w dniu składania oferty, a nie rozwijane w trakcie realizacji zamówienia. Ogólne warunki zakupu i wdrożenia zostały określone w Rozdziale

2 Zakres systemu jest zgrupowany w 3 części A), B) i C), zestawienie ilościowe komponentów systemu w poszczególnych częściach zostało przedstawione w Rozdziale OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I WDROŻENIA 1.1. Dostawa poszczególnych elementów systemu i produkcyjne uruchomienie Systemu musi zostać przeprowadzone w terminie do 6 tygodni od momentu podpisania umowy Przeprowadzanie szkoleń musi odbyć się w terminie do 8 tygodni od odbioru działającego Systemu System musi być kompletny, tj. musi posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe (hardware konieczny do uruchomienia systemu zgodnie z wymaganiami), programowe oraz licencyjne Wszelkie dostarczone licencje muszą być udostępnione Zamawiającemu bezterminowo Wykonawca w ramach realizacji projektu dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim dla użytkowników końcowych do wszystkich elementów rozwiązania (telefony, awizo, aplikacje użytkowników) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, nieużywanym wcześniej (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku). Niezbędne licencje muszą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby korzystania ze sprzętu będącego przedmiotem dostawy na cały czas jego użytkowania. Licencje nie mogą pochodzić z systemów demo i systemów innych użytkowników Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi składać się wyłącznie z oryginalnych części producenta. Zamawiający nie dopuszcza zamienników sprzętowych ani programowych Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, musi być sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie systemu musi posiadać status partnera przyznany przez producenta oferowanego systemu na terytorium Polski Wszelkie dostarczone serwery komputerowe muszą spełniać następujące warunki: Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19 z zestawem szyn do mocowania Płyta główna dedykowana do prasy w środowisku serwerowym wyprodukowana przez producenta serwera Redundantny zasilacz co najmniej jeden więcej niż niezbędna do poprawnego działania ilość Wsparcie dla systemów MS Windows Server 2003, 2008, Linux Redhat, Linux SUSE Serwery muszą być wyposażone w karty zdalnego zarządzania pozwalające na: Włączenie/wyłączenie/restart serwera - 2 -

3 Dostęp do konsoli szeregowej serwera Dostęp do ekranu, klawiatury i myszy serwera Przed przystąpieniem do wdrożenia Wykonawca dostarczy projekt wdrożeniowy, zawierającego co najmniej szczegółową specyfikację dostaw, plan numeracyjny, fizyczne rozmieszczenie urządzeń, adresację oraz wymagania wobec Zamawiającego W ramach wdrożenia Wykonawca przeprowadzi testy poprawności działania poszczególnych komponentów Systemu i przedstawi z nich raport Zamawiający dopuszcza użycie / migrację dla potrzeb nowego systemu VoIP posiadanych przez Zamawiającego 400 licencji Comscendo do central HiPath 4000 v Wykonawca musi podsiadać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie sprzedaży, wsparcia technicznego i serwisu rozwiązań telekomunikacyjnych (lub równorzędny). Producent musi posiadać certyfikację ISO (lub równorzędny). 2. CENTRALA TELEFONICZNA TYPU SOFTSWITCH SIP 2.1. System do realizacji usług głosowych w sieci IP musi opierać się na architekturze Softswitch i protokole SIP RFC3261 i działać wyłącznie w oparciu o komutację pakietów w sieci IP System musi charakteryzować się otwartą architekturą, musi umożliwiać przyłączanie terminali użytkowników różnych dostawców w oparciu o protokół SIP System musi pozwalać na korzystanie z łączy SIP trunk, łącza SIP trunk i kanały głosowe w SIP trunk nie mogą być ograniczane licencjami (dodawanie kanałów głosowych w SIP trunk nie może wymagać wykupienia dodatkowych licencji) System musi charakteryzować się otwartą architekturą, musi umożliwiać przyłączanie aplikacji różnych dostawców np. IVR w oparciu o protokół SIP Podłączanie terminali obcych dostawców nie może wymagać wykupienia dodatkowych licencji lub dodatkowej liczby licencji innych niż dla telefonów dostawcy systemu, jeśli licencje takie są wymagane, należy doliczyć je w cenie do pełnej pojemności systemu System musi pozwalać na rozszerzenie liczby użytkowników do co najmniej jedynie poprzez zakup odpowiednich licencji. Rozbudowa ta nie może w sposób zauważalny dla użytkowników pogorszyć parametrów wydajnościowych systemu System musi być w stanie obsłużyć jednocześnie aktywnych połączeń Pojedyncza licencja musi umożliwiać zarejestrowanie minimum 5 urządzeń o tym samym numerze System musi zostać dostarczony w wersji redundantnej składającej się z co najmniej dwóch w pełni funkcjonalnych węzłów, które zostaną zainstalowane w różnych serwerowniach UW

4 2.10. Podczas wyłączenia jednego z węzłów wszyscy abonenci VoIP będą obsługiwani przez drugi węzeł. Wyłączenie i ponowne włączenie węzła nie może powodować przerw w dostępności usługi VoIP dla użytkowników końcowych W trybie pracy normalnej klastra, węzły muszą działać w trybie aktywny-aktywny, obsługiwany ruch musi być dystrybuowany równo pomiędzy oba serwery, a jednocześnie każdy z serwerów musi służyć jako węzeł backupowy dla drugiego, utrzymując kontekst połączenia przetwarzanego na drugim serwerze w jego kolejnych krokach Klaster serwerów Softswitcha VoIP musi pozwalać na bezprzerwowe upgrady, tzn. kolejne upgrady węzłów bez przerywania pracy całego systemu System musi pozwalać na rozdzielenie redundantnych węzłów za pomocą sieci LAN połączonej w warstwie 2 tj. w tej samej podsieci IP System musi pozwalać na rozdzielenie redundantnych węzłów za pomocą sieci WAN połączonej w warstwie 3 tj. sieci rutowalnej w różnych podsieciach IP System musi pozwalać na realizację scenariusza niezawodnościowego z podwójną rejestracją telefonów SIP - rejestracja w systemie głównym i bramie z funkcją przetrwania w oddziale W przypadku scenariusza z podwójną rejestracją telefony pracujące w trybie awaryjnym i rejestrujące się do lokalnej bramy z funkcją przetrwania powinny cyklicznie sprawdzać dostępność głównego SIP Registrara. W takiej sytuacji system powinien umożliwiać losowy dobór czasu po którym następują takie próby System musi być certyfikowany przez producenta do pracy w środowisku zwirtualizowanym w oparciu o standard Open Virtualization Format (OVF) Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę wersji testowych (ang. trial) oprogramowania komercyjnego System musi zapewniać nieograniczoną ilość konferencji trójstronnych SIP System musi zapewniać możliwość jednoczesnego prowadzenia co najmniej 20 konferencji wielostronnych (co najmniej 8 uczestników każda) System musi wspierać realizację co najmniej 4 wielostronnych wideokonferencji HD (dla co najmniej 6 uczestników każda) System musi być w stanie obsłużyć sygnalizację odpowiadającą BHCA System musi być kompletny, tj. posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe i programowe i licencyjne System musi posiadać wbudowaną funkcjonalność firewall pozwalającą na blokowanie ruchu na podstawie parametrów warstw 2, 3, 4 modelu ISO/OSI

5 2.25. System musi pozwalać na realizowanie połączeń przez użytkowników z zewnątrz sieci IP Zamawiającego bez względu na lokalizację (wsparcie dla przekierowania połączeń NAT przez Internet) System musi umożliwiać uruchomienie oddziału z funkcjami autonomii w oparciu o środowisko w pełni wirtualne. Tzn. w oddziale musi znajdować się platforma wirtualizacyjna realizująca usługi: SIP Proxy, zapowiedzi i konferencje (serwer mediów), automatyczne awizo, oraz łącze do miasta typu SIP Trunk System musi dostarczać następujące funkcje dla użytkowników końcowych: Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego (CLIP) oraz blokada prezentacji numeru abonenta dzwoniącego (CLIR) Interkom jednostronny - system musi realizować funkcję jednokierunkowego połączenia interkomowego. Uprawniony użytkownik aparatu systemowego (Abonent A) może wybrać kod dostępu do funkcji a następnie odbiorcę wyposażonego w aparat systemowy (Abonent B). Powoduje to zestawienie jednostronnego kanału komunikacji głosowej od abonenta A do abonenta B. Po użyciu funkcji głośnik w aparacie odbiorcy zostanie automatycznie włączony, a po rozłączeniu się abonenta A połączenie zostanie zakończone Funkcja Interkom jednostronny musi działać zarówno pomiędzy abonentami wewnątrz systemu, jak również pomiędzy abonentem systemu softswitch a abonentem istniejącego systemu Hipath Interkom dwukierunkowy - system musi realizować funkcję dwukierunkowego połączenia interkomowego. Uprawniony użytkownik aparatu systemowego (Abonent A) może wybrać kod dostępu do funkcji a następnie odbiorcę wyposażonego w aparat systemowy (Abonent B). Powoduje to zestawienie dwukierunkowego kanału komunikacji głosowej pomiędzy abonentami A i B. Po użyciu funkcji głośniki i mikrofony w obu aparatach zostaną automatycznie włączone Funkcja Interkom dwukierunkowy musi działać zarówno pomiędzy abonentami wewnątrz systemu, jak również pomiędzy abonentem systemu softswitch a abonentem istniejącego systemu Hipath Prezentacja numeru abonenta, z którym jest zestawione połączenie (COLP) oraz blokada prezentacji numeru abonenta, z którym jest zestawione połączenie (COLR) Prezentacja nazwy abonenta dzwoniącego (CNIP) oraz blokada nazwy abonenta dzwoniącego (CNIR) Prezentacja nazwy abonenta, z którym jest zestawione połączenie (CNIP) oraz blokada prezentacji nazwy abonenta (CNIR), z którym jest zestawione połączenie Wizualna sygnalizacja rozmowy przychodzącej dla aparatów systemowych

6 Przekierowanie wszystkich połączeń (natychmiastowe CFU) Przekierowanie przy zajętości (CFB) Przekierowanie w przypadku nie odbierania (CFNR) Przekierowanie w przypadku braku rejestracji Przekierowanie zależne od czasu wszystkich połączeń (natychmiastowe CFU np. tylko w godzinach pracy) Przekierowanie zależne od czasu przy zajętości (CFB np. tylko w godzinach pracy) Przekierowanie zależne od czasu w przypadku nie odbierania (CFNR np. tylko w godzinach pracy) Możliwość zdalnego aktywowania przekierowania za pomocą aparatu (RCF) z podaniem kodu PIN. Przekierowanie może być zdefiniowane na numer wewnętrzny, zewnętrzny lub zbiorowy numer grupy poszukiwania Przekazywanie połączeń bez konsultacji Przekazywanie połączeń z konsultacją Szybkie wybieranie (speed dialing) Restrykcje dostępu do sieci minimum dla połączeń wewnętrznych, lokalnych, krajowych, międzynarodowych Możliwość zastosowania wymogu podania kodu PIN dla połączeń wychodzących Możliwość rozliczania rozmów dla danego projektu/konta oraz rozliczania kosztów poprzez podanie odpowiedniego kodu PIN Bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji Przekierowanie wszystkich połączeń oparte na serwerze (protokół CSTA) Przekierowanie połączeń nie odbieranych oparte na serwerze (protokół CSTA) Przekierowanie połączeń przy zajętości oparte na serwerze (protokół CSTA) Funkcjonalność nie przeszkadzać DND w oparciu o serwer z możliwością konfiguracji zachowania dla abonenta A: zastosowania przekierowania warunkowego lub odrzucenia połączenia z komunikatem o niedostępności Obsługa połączeń oczekujących w sytuacji pracy normalnej i dla oddziałów wyposażonych w funkcje przetrwania również w czasie awarii WAN

7 Obsługa klawiszy szybkiego wybierania numerów Transferowanie połączeń Callback oddzwonienie Automatyczne wybieranie najlepszej drogi (z uwzględnieniem wag łączy) Narzędzia dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego telefonów Możliwość generowania raportów połączeń (Call Detail Reports) z aplikacji taryfikacyjnej Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorska Realizacja usługi wideotelefonii z wykorzystaniem kamery i aplikacji instalowanej na stacji roboczej lub dedykowanego zestawu wideokonferencyjnego Współpraca z aparatami telefonicznymi wspierającymi certyfikaty x509v Zabezpieczenie protokołów sygnalizacyjnych protokołem IPsec lub TLS Zestawianie połączeń szyfrowanych na trasie od telefonu IP do telefonu IP protokołem SRTP Mechanizm Call Admission Control, uwzględniający minimum połączenia głosowe, faksowe i wideo Profil Użytkownika zdefiniowany w systemie telefonii (związany z numerem wewnętrznym i uprawnieniami do wykonywania połączeń międzymiastowych, międzynarodowych) oraz logowanie się do aparatu telefonicznego przy użyciu zdefiniowanego profilu w celu pobrania na dany telefon własnego numeru, spersonalizowanych funkcji i opisów klawiszy, list połączeń, członkostwa w numerach zbiorowych, oraz przeniesienia uprawnień Musi posiadać kompatybilne rozwiązanie poczty głosowej, możliwe do zintegrowania z systemami poczty elektronicznej, zarządzane przez przeglądarkę WWW Musi posiadać funkcjonalność generowania raportów bilingowych (poprzez wykorzystanie rozwiązania firmy trzeciej) Zapewni współpracę z bramami głosowymi Zapewni współpracę z SIP Proxy Server Zapewni współpracę z urządzeniami klienckimi (telefony IP, oprogramowanie dla stacji roboczych) z wykorzystaniem protokołu SIP Połączenia oczekujące Wstrzymanie połączenia Hold Przejęcie połączenia

8 Obsługa linii wirtualnych Dynamiczne licencje użytkowników Dzwonienie seryjne. Możliwość włączenia, wyłączenia funkcji, odsłuchania bądź edycji listy urządzeń (min 6) na które ma zostać wysłany kolejno sygnał dzwonienia przy połączeniu przychodzącym. Obsługa za pomocą telefonu użytkownika Dzwonienie równoległe. Możliwość włączenia, wyłączenia funkcji, odsłuchania bądź edycji listy urządzeń (min 6) na które ma zostać wysłany jednoczesny sygnał dzwonienia przy połączeniu przychodzącym. Obsługa za pomocą telefonu użytkownika Dzwonienie równoległe zdalna aktywacja. Możliwość włączenia funkcji z lokalizacji innej niż własny telefon po podaniu kodu PIN Interfejs One Number Service CSTA. Możliwość zarządzania wybieraniem i funkcjami abonenta za pomocą aplikacji komputerowej z interfejsem CSTA w taki sposób aby niezależnie od tego na jakim fizycznym urządzeniu wykonywana lub odbierana jest rozmowa abonent B widział stały numer abonenta A zdefiniowany w usłudze ONS Prywatna lista szybkiego wybierania definiowana przez użytkownika. Możliwość zdefiniowania listy do 25 numerów Prywatna lista szybkiego wybierania współdzielenie. Możliwość zdefiniowania listy jako współdzielonej z innymi użytkownikami systemu Systemowa lista szybkiego wybierania definiowana przez administratora. Możliwość zdefiniowania 10 list do 1000 numerów i przypisania min 2 list każdemu użytkownikowi Secure Shell w wersji 2 dla Interfejsu Zarządzania Wsparcie dla Native SIP Trunking Grupy Pick-Up Obsługa wieloliniowości. System musi pozwalać na kreowanie zestawów wieloliniowych tak by pojedyncza rozmowa była sygnalizowana u wielu abonentów. Rozmowa musi być sygnalizowana na stanowisku optycznie i akustycznie Obsługa wieloliniowości. System musi pozwalać na przypisanie linii jako pierwotnej do danego stanowiska, dodatkowej (pierwotnej na innym stanowisku), lub wirtualnej nie będącej pierwotnie przypisanej do żadnego stanowiska. Zależnie od trybu sygnalizacja akustyczna (dzwonienie) może być włączona, opóźniona lub wyłączona Obsługa wieloliniowości. Dodatkowo system musi pozwalać na przypisanie linii jako pierwotnej, lub dodatkowej jako prywatnej (przypisanej wyłącznie do jednego stanowiska) System musi pozwalać na równoległe wykorzystanie wieloliniowej grupy wyszukiwania - 8 -

9 (multiline hunt grup) oraz usługi One number Service sterowanej przez CSTA. Softswitch musi przekazywać do serwera UC informacje pozwalające na rozróżnienie pomiędzy rozmowami automatycznie dystrybuowanymi w grupie i rozmowami nie skierowanymi do grupy Zarządzanie systemem musi być realizowane co najmniej za pomocą interfejsu www oraz w postaci interfejsu SOA/WebService. Wykonawca dostarczy dokumentację interfejsu i niezbędne licencje System musi posiadać możliwość grupowej i zdalnej konfiguracji terminali VoIP System musi posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania terminali VoIP System musi posiadać możliwość tworzenia kopii zapasowej konfiguracji terminali VoIP System musi posiadać możliwość rejestracji użytkownika na gościnnym terminalu przyłączonym do systemu z przeniesieniem wszystkich ustawień z terminala podstawowego (między innymi konfiguracja przycisków funkcyjnych oraz książki telefonicznej) System musi posiadać funkcje backup systemu System musi pozwalać na wykorzystanie kodu uwierzytelnienia pozwalającego na rozróżnienie rozmów prywatnych i służbowych dla danego użytkownika w danej grupie biznesowej System musi dostarczać funkcjonalność powiadamiania alarmowego o następujących parametrach: Możliwość powiadamiania wszystkich użytkowników centrali (możliwość powiadamiania do użytkowników) Liczba jednocześnie odtwarzanych komunikatów nie mniejsza niż 4 (system powiadamiania alarmowego musi posiadać co najmniej 4 równoległe kanały głosowe) System alarmowo-rozgłoszeniowy musi umożliwiać dystrybucję wcześniej przygotowanych informacji słownych poprzez automatyczne wykonywanie połączeń na zdefiniowane numery telefonów, z kontrolą faktu odebrania połączenia. Musi istnieć możliwość zainicjowania rozgłoszenia przez użytkownika systemu z poziomu aparatu telefonicznego Dystrybucji informacji słownej musi towarzyszyć dedykowana informacja na wyświetlacz aparatu systemowego stacjonarnego (VoIP) Aktywacja dystrybucji informacji słownej poprzez aparat telefoniczny VoIP, bramy multimedialne Aktywacja dystrybucji informacji słownej poprzez dedykowaną aplikację operatora, dedykowane styki wejściowe, automatycznie według harmonogramu terminarza System alarmowo-rozgłoszeniowy musi być wyposażony w integralne styki wejściowe na potrzeby dołączania zewnętrznych czujników

10 2.36. System musi dostarczać funkcjonalność rejestracji rozmów dla stanowisk awizo Rejestracja treści rozmów telefonicznych musi odbywać się w postaci zapisu cyfrowego System musi umożliwiać zapisanie minimum 5000h nagrania Rejestrator musi archiwizować nagrania na zewnętrznym nośniku danych (płyta DVD, dysk twardy) oraz na udostępnionym zasobie sieciowym. Wymaga się archiwizacji w trybie automatycznym i manualnym Rejestrator rozmów musi natychmiast raportować o błędach lub awariach urządzeń wchodzących w skład rejestratora Rejestrator rozmów musi opatrywać nagrania głosowe dodatkowymi informacjami tj.: numer abonenta dzwoniącego (w ruchu przychodzącym), numer wewnętrzny, numer wybrany, data i godzina połączenia, czas trwania połączenia, kierunek rozmowy, Rejestrator rozmów musi umożliwić wyszukiwanie nagrań co najmniej według następujących kryteriów: data i czas nagrania, numer dzwoniący, numer wewnętrzny, kierunek połączenia Zarządzanie i administracja rejestratora oraz odsłuch nagrań musi się odbywać poprzez sieć IP Rejestrator musi być wyposażony w funkcję eksportu nagrań do pliku (np. pliku wav). Format pliku wyeksportowanego nagrania musi umożliwiać jego odsłuch z zastosowaniem dostępnego oprogramowania np. Windows Media Player bez konieczności komunikacji z rejestratorem, który daną rozmowę nagrał System musi pozwalać na generowanie trapów SNMP w przypadku wykonywania rozmów na numery alarmowe. Wygenerowany w takim przypadku event SNMP musi zawierać co najmniej: wybrany numer, identyfikację numeru dzwoniącego, ELIN/LIN, oznaczenie czasu

11 2.38. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia plików z opisem MIB. 3. MODUŁY DO POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CENTRAL TDM 3.1. Wykonawca dostarczy moduły, które zostaną zainstalowane w węzłach sieci telefonicznej UW i zostaną połączone do posiadanych przez UW central Siemens HiPath4000 v Każdy z modułów musi pozwalać na co najmniej 90 jednoczesnych połączeń telefonicznych pomiędzy centralą SoftSwitch a posiadaną przez UW centralą TDM Brama musi posiadać co najmniej jeden port Ethernet/IP: 10/100BASE-T lub 10/100/1000BASE-T Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnej rekonfiguracji posiadanych przez UW central Siemens HiPath4000 v3 na potrzeby połączenia central Softswitch z istniejącą infrastruktura TDM UW Moduły muszą zapewniać przenoszenie następujących usług pomiędzy centralą Softswitch a centralami TDM UW: Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego - CLIP oraz blokada prezentacji numeru abonenta dzwoniącego- CLIR (Calling Line Identification Presentation/Restriction) Prezentacja numeru abonenta, z którym jest zestawione połączenie - COLP oraz blokada numeru abonenta, z którym jest zestawione połączenie - COLR (Connected Line Identification Presentation/ Restriction) Prezentacja nazwy abonenta dzwoniącego - CNIP oraz blokada nazwy abonenta dzwoniącego - CNIR (Calling Name Identification Presentation/Restriction) Prezentacja nazwy abonenta, z którym jest zestawione połączenie - CNOP oraz blokada nazwy abonenta, z którym jest zestawione połączenie - CNOR (Connected Name Identification Presentation/Restriction) Przekierowanie wszystkich połączeń CFU (Call Forward Unconditional) Przekierowanie przy zajętości CFB (Call Forward on Busy) Przekierowanie w przypadku nie odbierania - CFNR (Call Forward on No Reply) Przekazywanie połączeń ślepe (Blind Transfer) Przekazywanie połączeń bez konsultacji (Semi-attended Transfer) Przekazywanie połączeń z konsultacją (Attended Transfer) Oddzwonienie przy zajętości CCBS (Call Completion on Busy Subscriber) Grupa Pick up. 4. SYSTEM BILINGOWY

12 4.1. System musi skalować się do obsługi co najmniej numerów jedynie poprzez zakup odpowiedniej licencji Rozbudowa o kolejne licencje ( do co najmniej numerów ) nie może w sposób zauważalny dla użytkowników pogorszyć parametrów wydajnościowych systemu Oprogramowanie systemu musi być wykonane w oparciu o centralną, relacyjną, komercyjną bazę danych SQL. Zamawiający jest w stanie udostępnić bazę danych o pojemności do 5GB Możliwość importu rekordów taryfikacyjnych według zadanego harmonogramu, aplikacja do pobierania danych powinna mieć możliwość pracy, jako usługa systemowa Funkcja ręcznego importu rekordów taryfikacyjnych (na żądanie) System powinien posiadać architekturę, która pozwala na elastyczne jego dostosowanie do potrzeb Zamawiającego uwzględniające wewnętrzne zmiany organizacyjne, zmiany kadrowe, zmiany operatorów telekomunikacyjnych, itp. Wszystkie konieczne zmiany w systemie, wynikające z powyższego powinny być możliwe do wykonania samodzielnie przez operatora lub administratora systemu bez angażowania Wykonawcy. Procedura takich zmian musi zostać opisana w dokumentacji systemu Dostęp operatora systemu powinien odbywać się poprzez wbudowany system autoryzacji, umożliwiający definiowanie różnych poziomów uprawnień dla użytkowników systemu Pobieranie danych taryfikacyjnych z systemu SoftSwitch winno odbywać się w trybie automatycznym wg ustalonego scenariusza lub ręcznie wg potrzeb przy wykorzystaniu dostępnych interfejsów, a następnie wykonywane jest przetwarzanie rekordów do jednolitego formatu i gromadzenie w centralnej bazie danych Prezentacja aktualnej informacji o stanie pobierania i przetwarzania rekordów Automatyczne informowanie o pojawieniu się rekordów taryfikacyjnych generowanych przez nowych abonentów, linie zewnętrzne i kody PIN w momencie pierwszego pojawienia się ich w systemie Polskojęzyczny interfejs operatora. Wszystkie moduły oprogramowania muszą mieć interfejs użytkownika w języku polskim z poprawną wizualizacją, edycją, sortowaniem i drukowaniem wyrazów z polskimi znakami narodowymi Zapewnienie możliwości rekalkulacji kosztów połączeń po zmianie cenników usług telekomunikacyjnych. Rekalkulacja musi uwzględniać historię przypisania abonentów do struktury organizacyjnej oraz historię zmian w tej strukturze Umożliwienie dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej i zmian w przyporządkowaniu numerów wewnętrznych i kodów PIN z zachowaniem poprzednio przypisanych danych bez konieczności archiwizacji Pobieranie danych o abonentach z systemu LDAP, LDAPS, AD i ich synchronizacja ze strukturą

13 użytkowników w systemie taryfikacyjnym dane, co najmniej o imieniu i nazwisku, linii wewnętrznej i miejscu osoby w strukturze organizacyjnej klienta Zachowanie historii połączeń dla nieaktywnego numeru wewnętrznego Umożliwienie przeprowadzania obliczeń symulacyjnych na rzeczywistych rekordach poprzez definiowanie różnych taryf w celu porównania ofert operatorów Wyeliminowanie możliwości dublowania się połączeń (kosztów połączeń) rejestrowanych jednocześnie w różnych węzłach sieci Narzędzia do zaawansowanego filtrowania sortowania, wyszukiwania rekordów taryfikacyjnych wg dowolnie zadanych kryteriów (dowolny zakres czasowy, dowolny zakres numerów wewnętrznych, dowolnej grupy operatorów). Prezentacja rekordów w postaci tabelarycznej z możliwością edycji wyglądu pól (kolejności, szerokości, pokazywania lub ukrywania ich na liście) oraz ich zapis, wydruk i eksport do formatów: TXT, XLS, HTML, PDF System musi umożliwiać definiowanie automatycznie generowanych raportów rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej System musi umożliwiać dostęp do danych taryfikacyjnych przez interfejs WWW dla każdego użytkownika w tym samym czasie Administrator musi mieć możliwość przydzielania uprawnień dla dostępu do danych dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników interfejsu WWW Konta użytkowników interfejsu WWW powinna być zintegrowana z logowaniem SSO logowanie domenowe Raportowanie w interfejsie WWW z możliwością wykreowania dowolnej formy zestawienia danych, wykonania statystyk ruchu i wykresów z użyciem kreatora raportów System powinien posiadać funkcje umożliwiające ciągły nadzór i monitorowanie kompletności pobranych danych do jednorodnej bazy danych z rozbiciem na poszczególne systemy System powinien umożliwiać przeglądanie logów systemowych oraz monitorować zagrożenia procesu zbierania danych taryfikacyjnych Możliwość wprowadzenia numeru w systemie taryfikacji, jeżeli nie ma przyznanego abonamentu i nie były realizowane rozmowy z tego numeru Możliwość prezentacji raportu w formie graficznej, np. wykresu Logowanie do systemu w oparciu o Active Directory Wymagana jest zdolność do taryfikacji połączeń przychodzących, wychodzących, wewnętrznych, transferowych

14 4.30. Wymagany jest mechanizm kontroli kosztów z podziałem na osoby, grupy osób i typy połączeń, możliwość tworzenia raportów na LW zdefiniowanych jednocześnie w więcej niż jednej strukturze organizacyjnej Archiwizacja i zabezpieczenie danych na nośnikach zewnętrznych (zapis na CD, DVD itp.) Łącze między centralą softswitch a systemem taryfikacji musi być realizowane za pomocą połączenia IP Dostęp do systemu musi być realizowany przez interfejs WWW oraz w trybie graficznym za pomocą dedykowanej aplikacji instalowanej na komputerze Możliwość ręcznego lub automatycznego importu danych o taryfikowanych obiektach (np. linie wewnętrzne, użytkownicy) z pliku zewnętrznego, kompatybilnego z aplikacją Microsoft Excel Oprogramowanie musi być gotowe do udostępnienia funkcjonalności blokowania linii wewnętrznej po przekroczenia określonego limitu kwotowego za połączenia System bilingowy musi współpracować z istniejącym systemem HiPath 4000 firmy Siemens (wymaga się, aby przyłączanie kolejnych central odbywała się jedynie poprzez zakup dodatkowych licencji) System musi być kompletny, tj. posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe i programowe i licencyjne. 5. SYSTEM POCZTY GŁOSOWEJ 5.1. System poczty głosowej musi pochodzić od tego samego producenta, co system Softswitch. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego certyfikowanego przez producenta systemu Softswitch System musi pozwalać na rozbudowę do co najmniej skrzynek głosowych jedynie poprzez zakup dodatkowych licencji. Rozbudowa ta nie może w sposób zauważalny dla użytkowników pogorszyć parametrów wydajnościowych systemu Każda ze skrzynek poczty głosowej musi pozwalać na przechowywanie co najmniej 10 wiadomości o długości 3 minuty każda System poczty głosowej musi integrować się z dowolnym systemem owym, (przesyłanie zapisanych wiadomości przez ) Konieczna jest możliwość odbioru wiadomości głosowej za pomocą przeglądarki internetowej System poczty głosowej musi informować o pojawieniu się w skrzynce nowej wiadomości głosowej za pomocą dedykowanej diody LED aparatu telefonicznego oraz za pomocą wiadomości Zarządzanie systemem musi być realizowane co najmniej za pomocą interfejsu www System musi być kompletny, tj. posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe, programowe i

15 licencyjne. 6. SYSTEM OBSŁUGI FAX'ÓW 6.1. System faks serwerowy musi pochodzić od tego samego producenta, co istniejący system Softswitch. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego certyfikowanego przez producenta systemu Softswitch System musi pozwalać na rozbudowę do co najmniej 3000 skrzynek faksowych jedynie poprzez zakup dodatkowych licencji. Rozbudowa ta nie może w sposób zauważalny dla użytkowników pogorszyć parametrów wydajnościowych systemu Wymagana obsługa protokołu T System musi integrować się z dowolnym systemem owym Konieczna jest możliwość wysyłania faksów za pomocą przeglądarki internetowej Faks Serwer musi integrować się z oprogramowaniem Microsoft Office w wersjach XP, 2003, 2007, 2010 a w szczególności z Microsoft Word (m.in. wysyłanie faksów z poziomu dokumentu programu za pomocą dedykowanej wtyczki programowej) Serwer musi informować o pojawieniu się w skrzynce nowej wiadomości fax za pomocą wiadomości Serwer musi oferować możliwość archiwizacji faksów przychodzących i wychodzących Konieczna jest obsługa przekazywania faksów za pomocą telefonu systemowego na skrzynkę innego użytkownika systemu Zarządzanie systemem musi być realizowane co najmniej za pomocą interfejsu www Faks Serwer musi być kompletny, tj. posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe, programowe i licencyjne. 7. TERMINALE KOŃCOWE 7.1. Telefon VoIP Wyświetlacz o rozdzielczości minimum 240 x 128 pikseli co najmniej 6 linii Obsługa protokołu SIP (RFC 3261) Optyczna sygnalizacja połączenia Minimum 8 stałych klawiszy funkcyjnych z diodami LED Minimum 6 programowalnych klawiszy funkcyjnych z diodami LED Minimum 5 klawiszy nawigacyjnych

16 Rozmowy za pomocą zestawu głośnomówiącego (full duplex) Gniazdo słuchawek nagłownych Możliwość montażu na ścianie Możliwość podłączenia minimum dwóch dodatkowych modułów klawiszy Mikroswitch Ethernet 10/100/1000 Base-T Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Wsparcie dla 802.1Q, 802.1p, DiffServ Wsparcie LLDP-MED Zewnętrzne źródło zasilania lub af Zasilanie za pomocą sieci LAN Dostęp do katalogowej skrzynki kontaktów (Klient LDAP) Szybkie wyszukiwanie i zaawansowane wyszukiwanie z różnymi kryteriami wyszukiwania Z aparatem musi zostać dostarczony zasilacz pozwalający na zasilanie z sieci elektrycznej 230V Zestawy terminali sekretarsko-dyrektorskich Zestaw składa się z dwóch telefonów VoIP o funkcjonalności co najmniej takiej jak telefon VoIP Terminal sekretarski powinien posiadać co najmniej 15 programowalnych klawiszy funkcyjnych z diodami LED Sekretarz musi mieć możliwość kontroli i administracji połączeń przychodzących do Dyrektorów Sekretarz musi mieć możliwość odbierania wszystkich połączeń przychodzących skierowanych do Dyrektora, i możliwości dalszego sterowania tymi połączeniami Połączenia przychodzące do Dyrektora są bezpośrednio przekierowane na telefon Sekretarza Sekretarz musi mieć możliwość monitorowania wszystkich połączeń przychodzących do Dyrektora (połączenia bezpośrednio przekierowane na telefon Sekretarza) Sekretarz musi mieć możliwość monitorowania wszystkich połączeń przychodzących do Dyrektora za pośrednictwem klawiszy linii i móc odpowiednio zareagować Wymagana jest co najmniej następująca możliwość konfiguracji: x Dyrektor i 1x Sekretarz

17 x Dyrektor i 1x Sekretarz x Dyrektor i 2x Sekretarz: bezpośrednie powiązanie Dyrektor 1- Sekretarz 1 oraz Dyrektor 2 - Sekretarz 2; jeśli jeden z Sekretarzy nie jest obecny, drugi Sekretarz może działać w jego zastępstwie x Dyrektor i 2x Sekretarz: bezpośrednie powiązanie Dyrektorzy 1+2 do Sekretarz 1 i Dyrektorzy 3+4 do Sekretarz 2; jeśli jeden z Sekretarzy nie jest obecny, drugi Sekretarz może działać w jego zastępstwie Co najmniej 5 opcji przekierowania połączeń Informacja o Oczekującej Wiadomości (sekretarze są informowani w przypadku, gdy Dyrektor odbierze komunikat poczty głosowej) Powiadomienie o zajętości linii Połączenia przychodzące muszą mieć możliwość przekierowania na zdefiniowany numer wewnętrzny zastępcy Wideotelefon Co najmniej 7 wyświetlacz dotykowy o proporcjach 16: Obsługa protokołu SIP (RFC 3261) Obsługa polskich znaków Wirtualna klawiatura Obsługiwane kodeki: G.711 (A-law and μ-law), G.719, G.729AB, G.722, G.722.1, G.722.1C Gniazdo słuchawek nagłownych Zewnętrzne źródło zasilania lub af Zasilanie za pomocą sieci LAN Kamera co najmniej 2 megapixele Obsługa wideo : H.261, H.263, H.263+ (1998), and H.264, rozdzielczość CIF(352x288) i SIF(352x240) co najmniej do 30 fps Wsparcie dla 802.1Q, 802.1p, DiffServ Wsparcie dla LLDP-MED

18 Dostęp do katalogowej skrzynki kontaktów (Klient LDAP) Z aparatem musi zostać dostarczony zasilacz pozwalający na zasilanie z sieci elektrycznej 230V Stanowisko operatorskie awizo Stanowisko operatorskie telefonistki (AWIZO) ma być zbudowane na komputerze klasy PC wyposażonym w monitor dotykowy 17 o proporcjach obrazu 4: Usprawniony system informacji o połączeniach przychodzących za pomocą szczegółowego wyświetlania danych połączeń, statusu użytkownika i telefonu, kolejek, dostępności Skuteczne wyszukiwanie w książce telefonicznej z użyciem funkcji wyszukiwania takich jak słowa kluczowe, działy, lokalizacje, hierarchie Analiza statystyczna ilości połączeń i dostępności, jako podstawa efektywnej alokacji personelu Łatwy dostęp do informacji specyficznych dla Klienta (np.: za pośrednictwem sieci Intranet) Przyciski Bezpośredniego Wybierania i Szybkiego Wybierania Bulletin Board Funkcje telefoniczne Wyświetlanie statusu i Kolejki Wyświetlanie statusu telefonu oraz możliwości zmiany statusu Listy Wybierania/ Kolejki połączeń Kolejki parkowania Dodawanie połączeń Funkcja alarmu dla połączeń niepożądanych Obsługa urządzenia możliwa przez osoby niewidome Wielowątkowość Obsługa jednej grupy biznesowej Funkcje importu danych kontaktowych (za pośrednictwem LDAP lub z pliku CSV) Stanowisko Awizo musi być wyposażone w system rejestracji rozmów. 8. INTEGRACJA KOMPONENTÓW I INFRASTRUKTURY 8.1. Wykonawca musi zapewnić integrację wdrażanego Systemu z posiadaną przez Uniwersytet

19 Warszawski infrastrukturą telefoniczną TDM opartą o centrale Siemens HiPath4000 v Wykonawca zapewni rekonfigurację posiadanych przez UW central TDM oraz konfigurację dostarczonych central SoftSwitch tak aby łączność dla klientów centrali SoftSwitch z siecią PSTN realizowana była za pośrednictwem dostarczonych i zainstalowanych kart specyfikowanych w Rozdziale Konfiguracja połączenia z siecią PSTN musi zapewnić niezawodność działania połączenia dla klientów SoftSwitch w przypadku awarii centrali TDM Konfiguracja połączeń między klientami centrali SoftSwitch a central TDM powinna być zoptymalizowana połączenie powinno angażować możliwie jak najmniej central Połączenie węzła głównego z bramami/modułami wyniesionymi będzie zrealizowane za pomocą łączy IP, wykorzystując do tego celu łącza dostarczone przez Uniwersytet Warszawski Wykonawca zapewni integrację systemów bilingowego (Rozdział 4), systemu poczty głosowej (Rozdział 5), systemu faks (Rozdział 6) z centralą SoftSwitch (Rozdział 1) w pełnym zakresie specyfikowanej funkcjonalności Wykonawca przeprowadzi wstępną konfigurację wszystkich terminali końcowych (Rozdział 7) i przeprowadzi przyłączenie ich do centrali SoftSwitch. 9. SZKOLENIA 9.1. Dostawca zapewni dla personelu Zamawiającego co najmniej następujące szkolenia: w zakresie obsługi wdrażanego systemu co najmniej 32 godziny 4 uczestników w zakresie posługiwania się narzędziem administracyjnym/taryfikacyjnym co najmniej 24 godziny 2 uczestników Szkolenia muszą być przeprowadzone w j. polskim w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym producenta oferowanego rozwiązania. Cena oferowanych szkoleń musi obejmować pełne koszty ich przeprowadzenia, w szczególności koszty materiałów szkoleniowych, podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczestników Harmonogram i szczegółowy zakres szkoleń zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie wdrażania systemu Dostawca zapewni przeprowadzenie egzaminu z zakresu szkoleń dla ich uczestników. 10. OPIEKA SERWISOWA miesięczna opieka serwisowa świadczona przez Wykonawcę Opieka serwisowa obejmuje: Konsultacje techniczne dotyczące działania Systemu

20 Dostęp do aktualizacji oprogramowania w zakresie łat bezpieczeństwa Gwarancja usunięcia awarii Systemu Możliwość zgłaszania awarii systemu całodobowo telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty Gwarantowany czas usunięcia awarii na poziomie 24h w dni robocze i 48h w dni wolne i święta od chwili zgłoszenia Gwarantowany czas usunięcia awarii poważnych (zatrzymanie systemu) na poziomie 12h w dni robocze i 24h w dni wolne i święta od chwili zgłoszenia Konsultacje telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty dostępne w dni robocze w godzinach 8:00-16: ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ELEMENTÓW SYSTEMU Część A) zakup i wdrożenie Centrali VoIP; Centrala telefoniczna typu SoftSwitch SIP sztuk Moduły do posiadanych przez zamawiającego central TDM sztuk System bilingowy sztuk System poczty głosowej sztuk System obsługi faksów sztuk Integracja komponentów i infrastruktury sztuk Szkolenia sztuk Roczna opieka serwisowa sztuk Część B) zakup licencji i telefonów na potrzeby użytkowników budynku Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III) Licencja użytkownika (numer telefonu) dla centrali telefonicznej typu SoftSwitch SIP sztuk Licencja użytkownika (numer telefonu) dla systemu bilingowego sztuk Licencja użytkownika (numer telefonu) dla systemu poczty głosowej sztuk Licencja użytkownika (numer telefonu) dla systemu obsługi faksów sztuk Licencja użytkownika mobilnego (numer telefonu) pozwalająca na pracę z zewnątrz sieci IP Zamawiającego sztuk Terminal końcowy telefon VoIP sztuk Terminal końcowy zestaw sekretarsko-dyrektorski sztuk

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Biuro firmy ul. Ligocka 41A 44 105 Gliwice tel. 032 278 70 00 fax. 032 271 05 38 www.deltatelkom.pl www.siemens.info.pl OFERTA HANDLOWA NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Gliwice

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE. I. Wymagania ogólne do Zadania

Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE. I. Wymagania ogólne do Zadania Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE I. Wymagania ogólne do Zadania 1. Dostawa, rozbudowy systemu Hipath 4000 do obsługi abonentów SIP w technologii softswitch. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A - centrala VoIP B -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Warszawa, 22.05.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK Załącznik nr 7 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy 1. Aplikacja wizualizacyjno raportująca Wymagania ogólne 1. Oferowany

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 412628-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie centrali telefonicznej wraz telefonami IP oraz konsolami dyspozytorskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

System telefonicznej obsługi klientów

System telefonicznej obsługi klientów System telefonicznej obsługi klientów IntegralNet oferuje rozwiązania dla mniej skomplikowanych systemów telefonicznej obsługi klientów, gdzie wielu pracowników odbiera telefony od abonentów dzwoniących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo