GRUPA ROBOCZA: [Komputer (logowanie)] -> Security Account Manager (SAM, w rejestrze jest)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA ROBOCZA: [Komputer (logowanie)] -> Security Account Manager (SAM, w rejestrze jest)"

Transkrypt

1 Laboratorium Maszyny wirtualne: C:\Program Files\Microsoft Learning\2274 Odpalić: Menu start -> Windows Virtual PC -> Windows Virtual PC Na każdej maszynie wirtualnej z 3 dodanych: kliknąć LPM -> Ustawienia -> Dyski cofania -> uruchom DEN-DC1 Kontroler domeny: Contoso.msft -> DEN-CL1 GRUPA ROBOCZA: [Komputer (logowanie)] -> Security Account Manager (SAM, w rejestrze jest) Aby każdy miał konto na każdym komputerze, żeby nie był zależny od jednego, trzeba konto dla niego zrobić na każdym komputerze. [Komp1] U1, U2, U3 [Komp2] U1, U2, U3 [Komp3] U1, U2, U3 DOMENA: Konta tworzone na jednym serwerze, centralne zarządzanie [Komp1] -> [Komp2] -> [Komp3] -> [Serwer Active Directory (AD)] U1, U2, U3 Zarządzanie użytkownikami na serwerze: Start -> Narzędzia administracyjne -> Active Directory Users and Computers HIERARCHIA w przypadku domen: Domena: wp.pl Poddomena: sport.(wp.pl) 1

2 Laboratorium PROGRAM: Microsoft Virtual PC SID & GUID -> identyfikatory komputera w domenie. KERBEROS -> jakiś system. Profile sprzętowe - można ustalić jakie sterowniki mają być załadowane (np. bez WIFI żeby oszczędzać energię) Prawym na "Mój Komputer" -> zarządzaj. Local Users and Groups. Tam można tworzyć użytkowników i grupy. Uprawnienia -> są do obiektów. Np. do pliku, folderu, drukarki. Prawa -> zezwolenie na logowanie lokalne, zamiana ustawienia. Opcje folderów -> Widok -> na samym dole wyłączyć prosty widok udostępniania DODAWANIE UŻYTKOWNIKÓW W KONSOLI > NET USER nazwa /ADD > NET USER nazwa /DELETE Przykład: NET USER JanKowalski /ADD Pomoc: NET USER /? DODAWANIE GRUPY LOKALNEJ > NET LOCALGROUP marketing /ADD > NET LOCALGROUP marketing JanKowalski/ADD 'Tworzy grupę i użytkownika w niej Jest zakładka mówiąca do których grup należy użytkownik. Zawsze należy do grupy "użytkownicy", bo jest to grupa systemowa. PRAWA: * Pełna kontrola -> wszystko + udostępnianie / prawa * Modyfikacja -> wszystko bez praw * Write -> Odczyt + zapis * Read -> odczyt * Zawartość listy folderu -> przeględanie folderu. ZAAWANSOWANE -> uprawnienia specjalne, np. tylko do plików, do folderów. ###UPRAWNIENIA - ważna rzecz 2

3 Jeżeli użytkownik jest w kilku grupach użytkowników, jedna ma ograniczony dostęp inna ma większy, to będzie miał te większe uprawnienia. CHYBA! że użyje się DENY -> Nie zezwoli się na jakieś konkretne działanie jeżeli jest w jakiejś grupie. DACL -> lista kontroli DACL -> ACE -> SID usera ma ALLOW / DENY na konretne rzeczy. Dzięki DACL system wie, gdzie użytkownik ma dostęp a gdzie nie w przypadku gdy jest w kilku grupach. Laboratorium Udostępnianie w grupie roboczej. Everyone -> wszyscy, domyślna grupa. \\ <- otoczenie sieciowe. \\den-cl1 <- komputer o nazwie den-cl1 Komp PPM -> Manage -> Shared Folders ADMIN$ & C$ -> udostępnienia administracyjne. $ -> nie będzie widoczny w otoczeniu sieciowym. Można się wtedy dostać do niego znając bezpośrednią ścieżkę. Wpisuje się na koniec nazwy udostępnianego folderu w opcja udostępniania. Np. udział nazywamy "folderek$", trzeba wejść "\\den-cl1\folderek$" PPM na folder -> share Raz udostępniony folder można udostępnić ponownie pod inną nazwą itp. (New share...) NTFS prawa + NTFS prawa = KUMULACJA NTFS prawa + SHARE = RESTRYKCJE -> będzie to co bardziej restrykcyjne MAPOWANIE KOMPUTERA * Litera dysku w sieci * Udział, np. \\den-cl1\test, trzeba konkretny pokazać, nie może być den-cl1. (reconnect at logon) udział zawsze będzie po zalogowaniu. Można podmapować jako ktoś inny (inny użytkownik). (na virtual PC -> narzędzia -> sieć -> karta 1 = wewnętrzna) cmd -> net use = Pokazuje udziały (zmapowane). MAPOWANIE w cmd net use litera_dysku ścieżka_unc net use K: \\den-cl1\test2$ 3

4 UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI Sharing -> share name i wsio. Sharing -> Additional Drivers -> na inne wersje windowsa. Security: Print -> tylko wydruk Manage Printers -> Manage Documents -> Special Permissions -> Advanced: Dostępność -> jak nie będzie dostępne to dojdzie do kolejki wydruku. PPM na komputer -> Manage -> shares mamy "print$", ścieżka jest do bufora wydruku. Laboratorium Uruchom -> secpol.msc Jest to konsola ustawień lokalnych zabezpieczeń. Local Policies -> User Rights Assignment. Log on locally -> logowanie lokalne. Mnóstwo praw -> zmiana daty, ustawień, wyłączania komputera itp. Zanim się ustali zezwolenia, lepiej utworzyć grupę / użytkownika jeśli go nie ma i dopiero potem ustawić prawo do niego. Lepiej samemu tworzyć grupy i dostosowywać prawa, by uniknąć tego, że użytkownik ma więcej uprawnień niż powinien mieć. Account Policies -> polityka haseł na komputerze. Enforce password history -> ile haseł ma pamiętać komputer (nie można mieć tego samego co pamięta komputer). Maximum password age -> jak długo max może być jedno hasło. Minimum password age -> jak długo min musi być ustawione hasło. (Aby uniknąć tego, że w jednej chwili zmienię hasło x-razy i będę miał to podstawowe pierwsze) Password must meet complexity requirements -> Ustawienie standardów (A..Z, a..z,.., #!?), które muszą być w haśle. Store paswword using reversible encryption for all users in the domain. Account Lockout Policy -> threshold -> ile razy można złe hasło podać duration -> kiedy odblokuje się konto. (0 - oznacza że dopiero administrator będzie mógł odblokować) Reset account lockout counter after -> ile minut pamiętać ma system błędne logowania, do zresetowania licznika błędnych logowań. (Mój Komp -> Manage Event Viewer -> Security -> podgląd zdarzeń. Local Policies -> Audit Policy (co komputer ma rejestrować). 4

5 Można sprawdzać co kto robi z plikiem. Tworzymy folder / plik, security, advanced -> część audit. Logi będą się uzupełniać. Prawym na logi Security -> Properties -> można ustawić maksymalny rozmiar logów, a także czy ma się nadpisywać log.!!uwaga!! Żeby audyt był prowadzony to trzeba najpierw w secpol.msc uruchomić audyt na konkretne rzeczy. Dopiero potem audyt uruchomiony we właściwościach pliku / folderu zacznie działać (generować logi). ZADANIA Przerwać dziedziczenie w pkt 7 bo jest problem przy usuwaniu Users. Pliki podrzędne dziedziczą uprawnienia wyżej. Aby wyłączyć -> PPM na plik, Security, Advanced, Inherit from parent the permission entries... odznaczyć!! W MONICIE: Kopiuj - Skopiowane zostaną te uprawnienia co są, ale można już zmieniać. Usuń - Usunięte są wszystkie uprawnienia. Laboratorium Rozwiązywanie nazw (przeważnie chodzi o domenowe). Zamienianie nazw domenowych na konkretny adres (IP). uni.lodz.pl 3poziom.2poziom.1poziom Rodzaje nazw: *nazwy hostów -przypisana do adresu IP komputera -Długość do 255 znaków -Może zawierać znaki alfabetu, cyfry, łączniki oraz kropki -Posiada różne formy <Alias <Nazwa domeny komputer1.wz.uni.lodz.pl *wz.uni.lodz.pl -> aliast domeny *komputer1 -> nazwa hosta Razem jest to: FQDN 5

6 *nazwy NetBIOS -16-bajtowy adres -Używana do rerezentacji pojedynczego komputera lub grupy komputerów -Nazwa może mieć 15 znaków -16-ty znak przeznaczony jest na opis usług oferowanych przez komputer w sieci Nazwy hostów przykładowe: \\London \\Den-DC1 Statyczne mapowanie IP C:\Windows\system32\drivers\etc *Plik Hosts -Umożliwia rozwiązywanie nazw hostów na adresy IP -Wiele nazw hostów może być przypisanych do jednego IP -We wpisach nie jest rozróżniana wielkość znaków *Plik Lmhosts -Umożliwia rozwiązywanie nazw NetBIOS na adresy IP -Część pliuku Lmhosts może być wcześniej załadowana do pamięci ### W pliku Hosts żeby wejść na onet, można wpisać i mamy 3 możliwości przejścia na onet: onet.pl o Pierwszeństwo ma mapowanie w HOSTS, dopiero potem jest DNS ### W pliku Lmhosts może inne strony zamapować w innych plikach, pisze się to w pliku Lmhost. Dynamiczne mapowanie IP *Serwer DNS (Narzędzia administracyjne -> DNS -> PPM serwer właściwości, root hints) -DNS jest systemem nazewniczym dla komputerów i usług sieciowych -System nazewniczy DNS ma budowę hierarchiczną -DNS mapuje nazwy domenowe do adresów IP -Rekordy mapowań są przechowywane na serwerze DNS eksoc.uni.lodz.pl -> Wyszukiwanie do przodu (Forward Lookup Zones) > eksoc.uni.lodz.pl Wyszukiwanie wsteczne *Serwer WINS -Udostępnia rozproszoną bazę danych rejestrującą dynamiczne mapowanie nazw NetBIOS -WINS mapuje nazwy NetBIOS do nazw domenowych 6

7 serw m <- eksoc.uni.lodz.pl (nie wie) -> pl (nie wie, ale wie, że wie to lodz.pl) ->lodz.pl (- -) ->uni.lodz.pl (- -) -> (voila) <- CACHE (TTL) Rozwiązywanie nazw w systemie Windows Wprowadzenie polecenia 2. Lokalna nazwa hosta 3. Plik HOSTS 4. Serwer DNS 5. Pamięć podręczna NetBIOS 6. Serwer WINS 7. Rozgłaszanie 8. Plik LMHOSTS Rozwiązywanie nazswy NetBIOS 1. Wprowadzenie polecenia 2. Pamięć podręczna NetBIOS 3. Serwer WINS 4. Rozgłaszanie 5. Plik HOSTS 6. Serwer DNS... ARP -> protokół odpowiedzialny za mapowanie adresów na adresy MAC cmd arp -a -> adres internetowy na adres MAC ping -> bazuje na ICMP. Jak nie ma odpowiedzi to niekoniecznie musi się odezwać. ping > jak zadziała na localhosts, to nasza karta sieciowa działa, potrafi wysłać pakiet i go odebrać. hostname -> nazwa aktualnego hosta na którym się jest ipconfig -> konfiguracja ustawień sieciowych ipconfig /all -> więcej informacji ipconfig /release -> wyrzucamy adres IP ipconfig /renew -> prosimy o przyznanie adresu IP ipconfig /displaydns -> pokazuje CACHE nazwy hostów ipconfig /flushdns -> czyści CACHE nazwy hostów nbstat -> statystyki protokołu i bieżące połączenia TCP/IP netstat -> stan połączenia aktualny. Albo jesteśmy podłączeni, albo nasłuchujemy pathping -> trasa z naszego hosta do onet. Nie zawsze pełne statystyki pokazuje. tracert -> też śledzi trasę ale do 30 przeskoków getmac -> adresy fizyczne na naszym komputerze. Computer Management -> Services -> Messenger (posłaniec) -> Startup manual -> uruchomić. cmd-> net send den-cl1 "hello" -> wyśle wiadomość za pomocą posłańca cmd -> winchat -> chacik. 7

8 Maska decyduje o tym, gdzie jest częśść adresu sieci. a gdzie hosta. Laboratorium ZASADY ADRESOWANIA * Pierwszą liczbą identyfikatora sieci nie może być 127 * Identyfikator hosta nie może się składać z liczb 255 * Identyfikator hosta nie może składać się z zer * Identyfikator hosta nie może się powtórzyć w danej podsieci Dzielenie sieci: /24 D: /24 2 bity na podsieć kombinacje Nie mogą być same 1 oraz same 0 (broadcast i brama). Można odrzucić 2 skrajne wartości (11 i 00), albo utworzyć z nich podsieci, ale musi być o 1 większy adres bramy i 1 mniejszy adres broadcast. I podsieć /26 Zakres: Broadcast: II podsieć /26 Zakres: Broadcast: /26 ZAD 2 podsieci / ID SIECI Broadcast 8

9 DZIELENIE NA PODSIECI I podsieć / ID Zakres Broadcast II podsieć / ID Zakres Broadcast ZAD 6 podsieci / ID SIECI podsieci -> 3 bity (111 -> 8) - 2 = 6 Kombinacje: > > > > > > 192 I podsieć / ID Zakres Broadcast II podsieć / ID Zakres Broadcast III podsieć / ID Zakres Broadcast IV podsieć / ID Zakres Broadcast V podsieć / ID Zakres Broadcast VI podsieć / ID Zakres Broadcast

10 ZAD Max 30 hostów w podsieci / MASKA ID Sieci 2^x=30 x= > / > /27 ZAD 2 podsieci / MASKA ID > / > /22 10

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie

Bardziej szczegółowo

DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP.

DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP. Laboratorium 1: DHCP DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP. Sposób zdobywania adresu IP przez klienta: Klient wysyła pakiet rozgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo