Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych."

Transkrypt

1 Warszawa, dniaxj M* lutego 2012 r GLOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Do wykonawcow w post^powaniu numer BFK.OGL.ZPB ogtoszenie o zamowieniu opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numere m Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na dostawe urzadzen wielofunkcyjnych. Szanowni Panstwo, Stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, informuje, iz wplynely wnioski o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w ww. postepowaniu o udzielenie zamowienia (dalej SIWZ"). Tresc wnioskow (zacytowane doslownie) i udzielone wyjasnienia przedstawiamy ponizej: Pytanie 1: 4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, w tym opis czesci zamowienia oraz wariantow wykonania przedmiotu zamowienia jezeli Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc skiadania ofert czesciowych luh wariantowych 4.3. Opis minimalnych wymagan dla wysokowydajnego monochromatycznego urzqdzenia drukujqco-kopiujqcego (1 szt.): 3. Predkosc kopiowania/drukowania A4 - minimum 110 stron na minute; Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie o predkosc kopiowania/drukowania 105 stron A4 na minute.? Nadmienie ze to zmniejszenie predkosci drukowania ponizej 5% w zaden sposob nie wplynie na komfort pracy uzytkownikow a prace drukowane bed$ z niezauwazaln^ dla uzytkownika roznica s INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATfClA SPOJ^OSC UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ RQZWOJU REGIONALNEGO Zamowienie jest wspotfinansowane przez Unie. Europejska. ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionatnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko )J

2 Odpowiedz na pytanie 1: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Dotyczy punktu 9 z tej samej tabeli Za pomoccj mikroprocesorowych kart inteligentnych - SmartCard oraz kodu PIN. Urz^dzenie musi obslugiwac ww. karty bedace w posiadaniu Zamawiajacego. 9. Sposob identyfikacji Karta ktora bedzie wykorzystywana do identyfikacji: mikroprocesorowa karta zblizeniowa zawierajqca mikroprocesor bezstykowy Mifare Plus 400 ^m oraz stykowy Gemalto Multi App ID Citizen 72k lub NXP, wykonane wg standardu ISO 7810 typ ID. System identyfikacji pozwalajacy na integracje z Active Directory. Jakie funkcje ma spelniac zastosowany czytnik w wspolpracy z karta^? Odpowiedz na pytanie 2: Czytnik ma spelniac funkcje identyfikacyjna osoby, ktora odbiera wydruk oraz uniemozliwiac wydrukowanie dokumentow wyslanych do drukarki osobom postronnym. Pytanie 3: Czy zamawiajacy oczekuje tak skonfigurowanego urz^dzenia drukuj^cego, ktore pozwoli na zwalnianie wydrukow na urzadzeniu drukujacym wyslanych przez uzytkowania na urz^dzenie drukuj^ce, w taki sposob aby tylko uzytkownik wysylaj^cy prace mogl ta_ prace odebrac? Odpowiedz na pytanie 3: Tak, Zamawiajacy oczekuje urzadzenia skonfigurowanego tak jak opisano w pytaniu. Pytanie 4: Jezeli inne funkcje to prosze o podanie jakie? Odpowiedz na pytanie 4: Zamawiajacy oczekuje mozliwosci przypisywania uprawnieh drukowania/kopiowania uzytkownikom Active Directory. Uprawnienia te bedq. weryfikowane przy pomocy karty. HJ

3 Zamawiajacy oczekuje rowniez funkcjonalnosci polegajacej na gromadzeniu danych o uzytkownikach i dokumentach, jakie zostaly wydrukowane, i mozliwosci ich przegladania. Pytanie 5: Dotyczy tego samego punktu Zamawiajacy oczekuj System identyfikacji pozwalaj^cy na integracj^ z Active Directory." Sa to aplikacje instalowane w infrastrukturze klienta. Czy zamawiajacy ma przewidziany serwer, lub umozliwi zainstalowanie aplikacji na aktualnie posiadanych zasobach serwerowych? Jak nie, to czy jest mozliwosc zainstalowania dodatkowego serwer przez dostawce systemu? Odpowiedz na pytanie 5: Zamawiajacy dysponuje serwerem, na ktorym umozliwi zainstalowanie niezbednych aplikacji. Pytanie 6: Zapytanie dotyczy punktu 4.4. Opis minimalnych wymagan dla monochromatycznych urzqdzen drukujqcokopiujqcych (5 szt.): Pytanie dotyczy punktu 7 z tabeli 7. Sposob identyfikacji Za pomocq. mikroprocesorowych kart inteligentnych - SmartCard oraz kodu PIN. Urzadzenie musi obslugiwac ww. karty bedace w posiadaniu Zamawiaj^cego. Karta ktora bedzie wykorzystywana do identyfikacji: mikroprocesorowa karta zblizeniowa zawierajaca mikroprocesor bezstykowy Mifare Plus 400 urn oraz stykowy Gemalto Multi App ID Citizen 72k lub NXP, wykonane wg standardu ISO 7810 typ ID. System identyfikacji pozwalaj^cy na integracje z Active Directory. Jakie funkcje ma spelniac zastosowany czytnik w wspolpracy z karta^? Odpowiedz na pytanie 6: Analogiczne jak wymienione w odpowiedzi na pytanie 2. V

4 Pytanie 7: Czy zamawiajacy oczekuje tak skonfigurowanego urzadzenia drukujacego, ktore pozwoli na zwalnianie wydrukow na urzadzeniu drukuj^cym wyslanych przez uzytkowania na urz^dzenie drukujace, w taki sposob aby tylko uzytkownik wysylajacy prace mogl ta prace odebrac? Odpowiedz na pytanie 7: Tak, Zamawiajacy oczekuje urzadzenia skonfigurowanego tak jak opisano w pytaniu. Pytanie 8: Jezeli inne funkcje to prosz? o podanie jakie? Odpowiedz na pytanie 8: Analogiczne jak wymienione w odpowiedzi na pytanie 4. Pytanie 9: Dotyczy tego samego punktu Zamawiajacy oczekuj System identyfikacji pozwalaj^cy na integracjc z Active Directory." S3 to aplikacje instalowane w infrastrukturze klienta. Czy zamawiajacy ma przewidziany serwer, lub umozliwi zainstalowanie aplikacji na aktualnie posiadanych zasobach serwerowych? Jak nie, to czy jest mozliwosc zainstalowania dodatkowego serwer przez dostawce systemu? Odpowiedz na pytanie 9: Patrz odpowiedz na pytanie nr 5. Pytanie 10: W FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY* Dotyczacych urzadzeri monochromatycznych o szybkosci wydruku 60 strona na minute^ W tym formularzu Cena uslugi serwisowej w przeliczeniu na wydruk jednej strony wpisane jest Czy w tym formularzu nalezy przedstawic oferte na wydruk stron na 5 urzadzeniach czy koszt wydruku na 5 urzadzeniach w ilosci po na kazde urzadzenie tak jakjest wpisane w specyfikacji urzadzen punkt 4.4 w tabeli zapis numer 7. Prosze o doprecyzowanie tego punktu. 2. Monochromatyczne fabrycznie nowe urzadzenie drukujqeo-kopiujijee producent model

5 Na oferowane urzadzenia oferujemy gwarancje jakosci na okres 24 miesiqce od dnia podpisaniaprotokolu odbioru zgodnie z SIWZ) Cena za monochromatyczne urzadzenie drukujaco-kopiujqce opisane wyzej Cena ushigi serwisowej w przeliczeniu na wydruk jednej strony Cena ushigi przeniesienia urzadzenia okreslonej w SIWZ Odpowiedz na pytanie 10: miesieey (min. W formularzu techniczno-cenowym omylkowo zawarto ilosc dotyczaca^ jednego urzadzenia. Przy szacowaniu kosztow calkowitych serwisu nalezy przyj^c , po na kazde urzadzenie. Wobec powyzszego Zamawiajacy w tabeli (pozycja 2) w FORMULARZU NUMER OF.l. dokonuje nastepujacej zmiany: liczbe zastepuje sie liczba^ Zamawiajacy zamiesci rowniez (w formacie *.pdf. oraz w wersji edytowalnej) na swojej stronie internetowej FORMULARZ NUMER OF.l. z uwzgiednion^ powyzsz4 zmiany. Ponizej fragment formularza uwzgledniajacy powyzsza zmiane: 2. Monochromatyczne fabrycznie nowe urzadzenie drukujaco-kopiujqce producent model, Na oferowane urzadzenia oferujemy gwarancje jakosci na okres miesieey {min. 24 miesiqce od dnia podpisania protokolu odbioru zgodnie z SIWZ) Cena za monochromatyczne urzadzenie drukuj^co-kopiuj^ce 5 opisane wyzej Cena uslugi serwisowej w przeliczeniu na wydruk jednej strony Cena ushigi przeniesienia urzadzenia okreslonej w SIWZ 3 Pytanie 11: Punkt 4.5, Opis minimalnych wymagan dla kolorowych, wielofunkcyjnych szt. 15, punkt 1 - wydajnosc urzadzenia laserowych urzqdzen W branzy drukarkowej rozni producenci podaja^ rozne wydajnosci i obciqzenia miesieezne dla swoich urzadzen drukujacych. S3 np. obciajzenia srednie, maksymalne, tzw, duty i czesto s^ to pojecia czysto marketingowe, nie majace odzwierciedlenia w rzeczywistosci. Czyli przyjmujac na podstawie podanej informacji o wydajnosci miesiecznej np. minimum wydrukow, zywotnosc maszyny powinna wynosic, przyjmujac tylko okres gwarancyjny, v

6 minimum wydrukow. Zatem parametrem weryfikujacym wydajnosc miesieczn^ jest zywotnosc urzadzenia podawana przez producenta. Te dwa parametry lacznie daj^ obraz realnych mozliwosci urzadzenia. Czy dopuscicie Panstwo urzadzenia wielofunkcyjne o mniejszej wydajnosci miesieeznej zwiazanej z realnymi ilosciami wydrukow, jakie przewidujecie Panstwo wykonywac na tych malych maszynach wielofunkcyjnych? Odpowiedz na pytanie 11: Wykonawca nie podal zadnych parametrow technicznych na podstawie ktorych Zamawiajacy moglby stwierdzic, iz urzadzenia o nizszej wydajnosci miesieeznej spetnia^ jego wymagania. Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiazania. Pytanie 12: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc przedluzenia umowy serwisowej po osiajmieciu zakladanych limitow wydrukow? Odpowiedz na pytanie 12: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Jakie jest wymagane SLA na dostawe materialow eksploatacyjnych? Odpowiedz na pytanie 13: Wykonawca ma dostarczyc materialy eksploatacyjne (niezaleznie od jego zuzycia) na zasadach okreslonych w 5 ust. 9 lit. b) Istotnych postanowieh umowy. Pytanie 14: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc instalacji oprogramowania pozwalajacego na zdalne zczytywanie stanu licznikow? Odpowiedz na pytanie 14: Zamawiajacy nie dopuszcza takiej mozliwosci. Pytanie 15: W jakim formacie ma bye uwzgledniona cena uslugi serwisowej podana w Formularzu techniczno-cenowym" przehczonej na jeden wydruk? Czy ma bye ona podana w odniesieniu do formatu A4 zadrukowanego jednostronnie? Odpowiedz na pytanie 15: Cena uslugi serwisowej podana w Formularzu techniczno-cenowym" powinna bye podana w odniesieniu do formatu A4, za wydruk jednej strony (a nie kartki tzn. wydruk jednostronny). V

7 tf Pytanie 16: Czy Zamawiajacy w pkt. 4.3 ppkt. 10 Opisu Przedmiotu Zamowienia" ma jakies wymagania co do parametrow podajnika ADF? Czy Zamawiacy dopuszcza urzadzenia, ktorych podajnik ADF dysponuje pojemnoscia conajmniej 250 oryginalow gramatury 80 g/m2 obsluguje formaty oryginalow z zakresu A5 - A3 oraz gramatur g/m2 zarowno w trybie kopiowania/skanowania jednostronnego jak i dwustronnego oraz skanuje oryginaly z dwoch stron bez koniecznosci ich obracania (posiada podwojne glowice skanujace)? Odpowiedz na pytanie 16: Zamawiajacy nie postawil w tym zakresie wymagah. Pytanie 17: Czy Zamawiajacy w pkt. 4.3 ppkt. 11 Opisu Przedmiotu Zamowienia" ma jakies wymagania co do parametrow skanera? Czy Zamawiacy dopuszcza urzadzenia, ktorych skaner pozwala na skananowanie z rozdzielczoscia^ 600x600 dpi z predkosci^ 100 arkuszy A4 na minute (zarowno w trybie jednostronnym jak i dwustronnym)? Odpowiedz na pytanie 17: Zamawiajacy nie postawil w tym zakresie wymagan. Pytanie 18: Czy Zamawiajacy w pkt. 4.4 ppkt. 9 Opisu Przedmiotu Zamowienia" wymaga aby skaner umozliwial skanowanie tylko czarno-biale skanowanie czy moze rowniez kolorowe? Odpowiedz na pytanie 18: Zamawiajacy nie postawil w tym zakresie wymagah. Pytanie 19: (Czesc III SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, Opis minimalnych wymagan dla wysoka wydajnego monochromatycznego urzadzenia drukujaco-kopiujacego (1 szt.)) Czy dopuszczalny jest model urzadzenia o predkosci kopiowania/ drukowania 105 str./min., a spelniajacy i znacznie przewyzszajacy inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiajacego? (Dysk twardy 160 GB, pamiec 2 GB, laczna pojemnosc podajnikow papieru 3000 arkuszy, finiszer zszywajacy 50 arkuszy etc.) Odpowiedz na pytanie 19: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: W czesci III 3 SIWZ Opis przedmiotu zamowienia w pkt Zamawiajacy wymaga swiadczenia uslug serwisowych do limitow kopii dla urzadzenia wysokowydajnego i po kopii dla 5 szt. urzadzen wolniejszych.

8 y Czy przez uslugi serwisowe Zamawiajacy rozumie jedynie okresowe serwisowanie urzadzen, czy rowniez dostawy materialow eksploatacyjnych i czesci podlegajacych wymianie w okreslonych w SIWZ limitach czasowych i ilosciowych? Odpowiedz na pytanie 20: Zgodnie z SIWZ w szczegolnosci punkt 4.3. ppkt 15 oraz 4.4 ppkt 13 Czesci III SIWZ oraz 5 Czesci IV Istotnych postanowieh umowy. Pytanie 21: W czesci III 3 SIWZ Opis przedmiotu zamowienia w pkt L.p. 9 w tabeli parametrow Sposob identyfikacji" Zamawiajacy uzywa okreslenia system identyfikacji pozwalajacy na integracje z Active Directory" Czy przy autoryzacji karty zblizeniowej numer karty ma bye sprawdzany w Active Directory, czy w urz^dzeniu? Odpowiedz na pytanie 21: Numer karty zblizeniowej ma bye sprawdzany w aplikacji kontrolujacej dostep do drukarek pozwalajacej na zarzadzanie kartami oraz uzytkownikami Active Directory. Zamawiajacy informuje, ze termin i miejsce skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Zastepca Przewodntczqcego komisji przetargowej

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG

Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG PLNG/PO/AK/1148/2013 Warszawa, dnia 24.06.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na Dzierżawa 8 nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Przesylanie ogloszen Strona 1 z 7 Lomianki: Zakup 12 zestawów interaktywnych (tablica interaktywna, oprogramowanie, laptop, projektor) przeznaczonych do realizacji projektu pn.: Edukacja kluczem do przyszlosci-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo