Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1"

Transkrypt

1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL Serwera II. Tworzenie obiektów bazy danych III. Zadanie IV. Rafał Grycuk

2 I. Instalacja SQL Serwera Mając zainstalowany system Windows 2012 Server możemy przystąpić do instalacji serwera baz danych. W tym przypadku jest nim MS SQL Server. Gdy nie chcemy konfigurować domeny Active Directory (AD) możemy przystąpić do instalacji od razu. W przeciwnym wypadku należy najpierw skonfigurować domenę AD (instrukcja konfiguracji domeny). Pierwszym krokiem jest uruchomienie instalatora. Pojawi się okno centrum instalacyjnego (rys 1). Kolejno należy wybrać menu Installation oraz z bocznego menu New SQL Server stand-alone installation or add features to existing installation. Spowoduje to uruchomienie instalatora. Rys. 1 Instalację należy przeprowadzić według następujących kroków: 1. Pierwszy krok to wprowadzenie klucza produktu. Jeśli pobraliśmy serwer z MSDN AA jest on przypisany do naszej licencji więc możemy przejść dalej. Jeśli posiadamy instalator z innego źródła należy wprowadzić swój klucz licencyjny. 2. Następny etap to akceptacja regulaminu. Opcjonalnie można zaznaczyć drugiego checkboxa, który odpowiada za wysyłanie danych (hardware oraz konfiguracja) do Microsoft. 3. Następnie instalator sprawdza wymagania wstępne dla systemu. Po zakończeniu powyższego procesu, powinno pojawić się okno wraz ze zbiorem przetestowanych reguł. Jeżeli któraś z reguł posiada status failed należy ten błąd usunąć. Warto również zwrócić uwagę na ostrzeżenia (warnings). W tym przypadku wykryto jedynie brak Firewalla. 4. W kolejnym kroku sprawdzane jest czy są aktualizacje dla produktu.

3 5. Następnie sprawdzane są kolejne wymagania systemowe. Jeśli żadne z reguł nie zakończyło się niepowodzeniem przechodzimy dalej. 6. Istotnym krokiem jest wybranie rodzaju instalacji SQL Serwera, wybieramy pierwsza (domyślną) (Rys 2). Rys Jednym z najistotniejszych elementów instalacji jest wybranie funkcji SQL Serwera. W naszym przypadku zaznaczamy Select All. Można wybrać pojedyncze funkcjonalności, lecz do celów laboratoryjnych wybierzmy wszystkie. Większość z nich odpowiada usługom systemu Windows. Jeśli nie zmieniamy ścieżki będzie ona domyślnie wybrana na C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ 8. Następnym krokiem jest weryfikacja wybranych opcji. Jeśli przebiegła ona pomyślnie przechodzimy dalej 9. Kolejny etap to nazwanie instancji serwera. Można wybrać nazwę domyślną MSSQLSERVER lub wybrać własną. W pierwszym przypadku wybieramy pierwszą opcję. Wybrana nazwa będzie identyfikowana jako Instance ID. Na dole tego okna możemy zobaczyć już zainstalowane instancje. Można również podać ścieżkę dla nazwanej instancji. W tym przypadku pozostawiamy wszystkie opcje domyślnie.

4 Rys Następny monit sprawdza dostępną ilość miejsca na dysku. Przechodzimy dalej. opcje: Kolejnym krokiem jest wybranie trybu uruchomienia usługi. Do wyboru są następujące Manual tryb manualny w momencie uruchomienia serwera wybrana usługa pozostaje wyłączona jest możliwe jest uruchomienie z listy usług narzędzi administracyjnych (Panel sterowania) lub z poziomu konsoli (net start [nazwa usługi]. Automatic tryb ten uruchamia usługę w momencie uruchomienia systemu (zalecane w większości przypadków, lub do testów). Disabled tryb uniemożliwiający ręczne uruchomienie usługi. Po wybraniu trybów uruchamiania należy przejść dalej.

5 Rys Kolejne okienko wymaga podania trybu autentykacji użytkowników oraz określenie administratorów. Dobrym nawykiem jest określenie przynajmniej dwóch kont o różnym (bezpiecznym haśle). Jest to związane z tym, że w momencie, gdy przypadkowo stracimy dostęp do instancji serwera będziemy mogli naprawić problem z drugiego konta. W trybie autentykacji najlepiej jest wybrać tryb MIXED, gdyż pozwala on na logowanie zarówno użytkownikom posiadającym konta w systemie Windows oraz tym posiadającym konta na serwerze SQL. Realizujemy to za pomocą przycisku add. Można również skorzystać z dodania obecnego użytkownika (add current user). Gdy został wybrany tryb MIXED należy wpisać hasło dla użytkownika SA stworzonego na serwerze. Rys. 5

6 12. Jeżeli zamierzamy korzystać z funkcji FILESTREAM należy przejść do trzeciej zakładki i zaznaczyć interesujący nas tryb. Filestream jest technologią bazującą na wykorzystaniu zwykłego typu varbinary(max). Dzięki zastosowaniu tego typu możliwe jest przechowywanie danych w postaci binarnej na SQL Serwerze. Technologia filestream poszła o krok dalej, umożliwiając przechowywanie danych binarnych w plikach systemu Windows. Decyzja o użyciu typu varbinary(max) czy varbinary(max) filestream musi wynikać z ilości oraz wielkości zapisywanych danych. Na użycie atrybutu filestream należy się zdecydować gdy: Dane zapisywane będą większe niż 1MB. Logika biznesowa późniejszej aplikacji operuje na dużych plikach binarnych. Wymagany jest szybki odczyt danych. Technologia pracuje w trzech trybach: 0 wyłączony 1 atrybut filestream jest włączony tylko do obsługi T-SQL 2- pełna obsługa funkcjonalności filestream, T-SQL oraz dostęp z poziomu plików Windows Wybieramy tryb filestream i przechodzimy dalej (rys 6) Rys W następnym okienku postępujemy analogicznie jak w punkcie 13 z tym ze wybieramy tryb domyślny usługi Multidimensional and Data Mining mode. Zmieniamy również drugie konto na konto usługi Analysis Services. 14. Kolejny etap pozostawiamy bez zmian wybierając: Install and Configure oraz Install only w przypadku trybu RS dla Sharepoint.

7 15. Dla usługi Distributed Replay Controller postępujemy tak samo jak w punkcie 13 oraz dodajemy zalogowanego użytkownika (current) oraz konto dla usługi. 16. W kolejnym oknie podajemy Controller Name. Nazwa jest dowolna. Przechodzimy dalej. 17. Następnie instalator zapyta czy chcemy wysyłać informacje o błędach. Jest to opcjonalne. W tym przypadku lepiej pozostawić wartość domyślną (wyłączone). 18. Kolejno następuje sprawdzenie wprowadzonych ustawień. Jeśli nie pojawiły się żadne błędy oraz ostrzeżenia, przechodzimy dalej. 19. W następnym oknie można zaobserwować podsumowanie ustawień. Jeśli wszystkie ustawienia zgadzają się z tym co chcemy uzyskać wybieramy Install. 20. Po zakończonym sukcesem procesie instalacji można zamknąć instalatora. SQL Serwer jest gotowy do pracy. II. Tworzenie: bazy danych, użytkowników, schematów, tabeli, kluczy głównych, obcych, procedur, funkcji, widoków. 1. Tworzenie bazy danych. Aby stworzyć bazę danych należy uruchomić SQL Management Studio, wybrać Connect- >Database Engine, pojawi się okienko logowania. Domyślnie powinna się pojawić nazwa (adres) serwera, jeśli nie należy wpisać nazwę komputera lub adres IP. Następnie należy wybrać tryb logowania: Windows authentication (domyślnie) SQL Server authentication W tym przypadku wybieramy pierwsza opcję oraz naciskamy connect (rys7).

8 Rys W object explorer rozwijamy instancję serwera, pojawi się drzewo obiektów Klikamy prawym przyciskiem na databases i wybieramy new database. Pojawi się okno tworzenia bazy danych Wpisujemy Database name i zatwierdzamy. W ten sposób utworzono bazę danych. Rys. 8 Powinna być ona dostępna po rozwinięciu drzewa Databases. W większość poleceń wydawanych z poziomu SSMS można wykonać z poziomu skryptu. Aby to zrobić musimy podczas wykonania polecania rozwinąć Script i wybrać jedną z opcji zapisu: Do okna arkusza zapytań (Script action to new Query window) Do pliku *.sql (Script action to file)

9 Do schowka (Script action to clipboard) Jako zadanie (Script action to Job). Rys Tworzenie schematów Schematy służą do rozdzielenia logiki biznesowej, inaczej mówiąc zwiększają przejrzystość bazy danych umieszczając obiekty w osobnych pojemnikach. Jest to rozwiązanie pozwalające zachować transparentność bazy danych nawet przy tysiącach obiektów Aby stworzyć schemat musimy w drzewie naszej bazy danych przejść do security -> schemas. Należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na schemas i wybrać New Schema. Pojawi się okno tworzenia nowego schematu.

10 Rys. 10 Należy podać jego nazwę oraz wybrać właściciela. W tym przypadku podajmy nowo utworzone konto. 3. Dodanie użytkownika do serwera Rozwijamy security klikamy prawym na logins i wybieramy new Login. Pojawi się okno dodania użytkownika. Rys Wybieramy tryb logowania użytkownika, jeśli wybierzemy windows to musimy go wyszukać. W przypadku trybu SQL wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli hasło ma być mocne, musimy pozostawić opcję Enforce password policy. Wyłączamy opcję Enforce password expiration. Ustawiamy Default Database na nowoutworzoną bazę i język na Polish. Po zatwierdzeniu powinien się pojawić nowy użytkownik w logins 1.5. Próba zalogowania na to konto spowoduje wyświetlenie błędu informującego o niepoprawnym logowaniu do domyślnej bazy danych. Wynika to z tego ze nasz nowo utworzony użytkownik nie ma dostępu do wskazanej wcześniej (jako domyślna) bazy danych. Stąd należy dodać go bazy danych. W databases rozwijamy naszą bazę danych

11 następnie rozwijamy security (W INSTANCJI BAZY DANYCH!) oraz users. W tym momencie nie mamy na liście naszego użytkownika. Aby go dodać należy nacisnąć prawym klawiszem na users i wybrać new user. Pojawi się poniższe okno: Rys. 12 UserName można podać dowolny, lecz najlepiej podać taki sam jak login użytkownika Natomiast DefaultSchema wybieramy schemat, domyślnie dbo, lecz jeśli utworzyliśmy już schemat użytkownikowi to możemy mu go podać. Po akceptacji powinniśmy mieć możliwość zalogowania. Jak można zauważyć dostęp mamy tylko do tej bazy i tego schematu który przed chwilą podaliśmy. 4. Tworzenie tabel Po zalogowaniu na utworzone konto niestety nie możemy stworzyć tabeli ze względu na dostępność brak uprawnień do tworzenia tabel. Musimy więc nadać te uprawnienia z poziomu administratora. Logujemy się jako admin Otwieramy Edytora zapytań i wpisujemy use[nazwabazydanych] Grant Create Table to użytkownik W ten sposób przyznaliśmy uprawnienia do tworzenia tabel dla użytkownik (musi to być nasz utworzony wcześniej użytkownik). Ponownie logujemy się do naszego utworzonego użytkownika. Składnia polecenia do uprawnień znajduje się tutaj: Klikamy na tables i wybieramy new Table. W properties zmieniamy na nasz utworzony schemat (w moim przypadku było to WebStore), gdyż dla domyślnego dbo nie przydzieliliśmy uprawnień Tworzymy tabelę (nazywamy jej kolumny, określamy typ, określamy kolumnę klucza głównego). Zapisujemy. Poniżej przedstawiono zrzut ekranu wraz z zaznaczonymi krokami.

12 Rys. 13 Analogicznie to samo można wykonać przy pomocy skryptu: CREATE TABLE [WebStore].[products1]( [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL primary key, [type] [nvarchar](50) NOT NULL, [name] [nvarchar](50) NULL, [orderid] [int] NOT NULL, [price] [decimal](18, 2) NOT NULL, ); 4.4. Jeśli chcemy zmodyfikować tabelę możemy wystarczy ze ja wybierzemy, naciśniemy prawym klawiszem oraz klikniemy na design. Pojawi nam się takie samo okienko. Po modyfikacjach należy zapisać (zapis czasem może być niemożliwy z powodu ponownego utworzenia tabeli, należy wtedy przejść do Tools->options->designers- >table and database designers, odznaczyć Prevent saving changes that require table re-creation) Jeśli chcemy usunąć tabelę z menu kontekstowego tabeli wybieramy delete i zatwierdzamy. 5. Tworzenie kluczy głównych Jak pewnie mogliście Państwo zauważyć klucze główne w SQL Serwerze tworzy się wyjątkowo prosto na wybranej kolumnie klikamy prawym klawiszem i wybieramy set primary key lub analogicznie z poziomu kodu: USE [ShopDB] GO ALTER TABLE [WebStore].[products] ADD CONSTRAINT [PK_products] PRIMARY KEY ([id] ASC)

13 6. Tworzenie kluczy obcych Klucze obce możemy stworzyć na trzy sposoby: Z poziomu kodu Rozwijając tabelę i w sekcji keys klikając prawym i wybierając new Foreign Key. Z poziomu diagramu encji. Poniżej pokazano drugi sposób. Rys. 14 Trzeci sposób jest najbardziej zautomatyzowany. Musimy rozwinąć database diagrams i utworzyć nowy diagram. Wybrać interesujące nas tabele. Zaznaczyć pierwszą kolumnę i przeciągnąć na drugą. Pojawi nam się ten sam monit co w drugim sposobie. Na końcu

14 wystarczy zapisać, aby jednocześnie zapisać informacje w bazie oraz zapisać diagram. Pierwszy sposób za pomocą kodu: Rys. 15 USE [ShopDB] GO ALTER TABLE [WebStore].[products] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_products_orders1] FOREIGN KEY([orderId]) REFERENCES [WebStore].[orders] ([id]) GO 7. Tworzenie procedur Aby stworzyć procedurę musimy przejść do sekcji programmability->stored procedures-> New Procedure. Poniżej przedstawiono kod przykładowej procedury. Create procedure varchar(1)) as begin is null < ) print( Pesel jest zerem lub jest mniejszy niz 6 znakow ); else if in (select pesel from osoby)) print( Podany pesel jest juz dodany ); else is null) print ( imie jest puste ); else is null) print( nazwisko jest puste ); else is null) print( pole plec jest puste ); else not like K not like M ) print( pleć musi być okreoelona literą K lub M ); else insert into @plec); end; 8. Tworzenie funkcji Funkcję podobnie jak procedury możemy dodać w sekcji programmibility ->functions- >scalar-valued-functions-> new Scalar- valued Function. Kod przykładowej funkcji: CREATE FUNCTION [dbo].[pokazwiek] datetime) RETURNS int

15 AS BEGIN is not null < getdate()) int; = getdate()); END; 9. Tworzenie widoków (perspektyw) Aby stworzyć widok należy na bazie danych przejść do Views. Kliknąć prawym oraz wybrać New View. W ten sposób otrzymamy okno z którego możemy wybrać tabele dla widoku. Za pomocą Add dodajemy tabele. W dolnej część okna widzimy zapytanie jakie zostało wygenerowane. Takie zapytanie będzie tworzyło widok. Można (nawet trzeba) zmodyfikować zapytanie. Rys. 16 III. Zadanie 1 Proszę stworzyć bazę danych która będzie podstawą dla sklepu internetowego. Baza danych powinna zawierać: Użytkownika - który będzie się logował z poziomu aplikacji zakładamy minimalne uprawnienia. Schemat być może aplikacja ulegnie rozwinięciu i stworzone będą obiekty o podobnej nazwie, dlatego warto tworzyć obiekty w schematach.

16 Tabele: Products przechowująca dane o produktach Clients przechowująca dane klientów Orders przechowująca informacje o zamówieniach klientów. Można utworzyć inne (pomocnicze). Procedury: AddClient procedura dodająca klienta DeleteClient procedura usuwająca klienta BeginOrder Procedura rozpoczynająca zamówienie DropOrder Procedura usuwająca zamówienie i wszystkie produkty z nim powiązane AcceptOrder Procedura zatwierdzająca zamówienie AddProduct Procedura dodająca produkt DeleteProduct Procedura usuwająca produkt. Funkcję: GetAmountOfAllOrders Funkcja licząca sumę zakupów (wszystkie zamówienia) wybranego klienta Perspektywę (widok) AcceptedOrdersWithAmount wyświetlającą ID zamówienia wraz z kwotą. Rozwiązane zadania proszę wysłać w formie skryptów, na adres

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server SoftwareStudio Sp. z o.o. ul. Ostroroga 5 60-349 Poznań Tel. 061 66 90 641 e-mail: poznan@softwarestudio.com.pl Instrukcja instalacji oprogramowania Studio Magazyn WMS.net na serwerze IIS z Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo