Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, listopada 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 26-28 listopada 2008 r."

Transkrypt

1 Koncepcja rozproszonego systemu gromadzenia i dystrybucji informacji oraz wiedzy w oparciu o projekt Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, listopada 2008 r. dr inż. Piotr Ziembicki

2 WPROWADZENIE Nowoczesne społeczeństwo musi być budowane w oparciu o dostęp do informacji i wiedzy Dalszy rozwój cywilizacyjny, gospodarczy i naukowy będzie możliwy jedynie wtedy gdy społeczeństwo industrialne przekształci się w społeczeństwo informacyjne Powszechny dostęp do zasobów informacyjnych jest podstawą takiego społeczeństwa. Zapewnienie dostępu do informacji i wiedzy należą do głównych założeń wielu programów finansowania, m.in. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2

3 Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo, oparte na wiedzy, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub nawet cenniejsze od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P : przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje: przygotowanie i zdolność do użytkowania systemów informatycznych pełne skomputeryzowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych powszechny dostęp do informacji wysoko rozwinięty sektor usług nowoczesnych (telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie) wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa postępujący proces decentralizacji społeczeństwa 3

4 Społeczeństwo informacyjne S.I. wymaga: stworzenia zasobów informacyjnych rozwoju rynku teleinformatycznego Internet telefonia stacjonarna telefonia komórkowa technologii VoIP, gsm 3G dostęp do baz danych i zasobów informacyjnych polskich i zagranicznych edukacji informatycznej e-learning kursy, szkolenia lokalne oraz zdalne zmian struktury zatrudnienia praca zdalna nowe zawody mobilność zawodowa 4

5 Informacja i wiedz Niezwykle istotna jest jakość budowanego zasobu informacyjnego, spójność, aktualność oraz integralność informacji Tworzenie i udostępnianie zasobów informacyjnych wymaga stworzenia niezawodnej infrastruktury technicznej Konieczne jest zaangażowanie bibliotek jako instytucji dedykowanych do przetwarzania informacji Niezbędna jest również współpraca z innymi instytucjami kultury, urzędami, uczelniami, a także firmami komercyjnymi dysponującymi informacjami z różnych dziedzin 5

6 Rola bibliotek w tworzeniu S.I. Udostępnianie informacji nie tylko zawartej w książkach, ale również w źródłach elektronicznych Przechowywanie i udostępnianie tradycyjnych książek książek elektronicznych zdigitalizowanych dokumentów informacyjnych baz danych informacji z innych źródeł Tworzenie centrów informacji bibliograficznej, kulturowej, naukowej regionalnej i turystycznej biznesowej, medycznej, edukacyjnej itd 6

7 Nowoczesna Biblioteka Infrastruktura informatyczna komputery sieci oprogramowanie biblioteczne bazy danych Internet Infrastruktura informacyjna Bibliotekarz specjalizowane systemy wyszukiwawcze OBIEG INFORMACJI 7

8 Centralizacja przetwarzania danych Powstawanie Centrów Przetwarzania Danych Bibliotecznych jako ośrodków: gromadzących, przetwarzających i udostępniających dane biblioteczne udostępniających aplikacje przeznaczone do zarządzania zasobami informacyjnymi mniejszych bibliotek prowadzących szkolenia specjalistyczne oraz kursy dla bibliotekarzy i czytelników 8

9 Zalety Centralnego Przetwarzania Ważniejsze zalety CPDB standaryzacja korzystania z aplikacji bibliotecznej ułatwienie dostępu do informacji pracownikom bibliotek, jak również czytelnikom centralne zarządzanie bazami danych bibliotek przetwarzanie danych zabezpieczenie archiwizacja, itd. współdzielenie opisów bibliograficznych przyspieszenie i ujednolicenie opracowania nowo zakupywanych książek obniżenie kosztów funkcjonowania infrastruktury informatycznej dla bibliotek regionalnych dostęp do najnowszych wersji oprogramowania bibliotecznego i bazodanowego dla wszystkich bibliotek uczestniczących w CPDB ułatwienie komunikacji pomiędzy bibliotekarzami 9

10 Koncepcja roli bibliotekarza Dzisiaj bibliotekarz tworzy informacje o zasięgu i znaczeniu lokalnym (bazy bibliograficzne) udostępnia dane lokalnie Jutro bibliotekarz będzie przewodnikiem po świecie wiedzy tworzyć informacje o zasięgu globalnym wyszukiwać oraz przygotowywać informację z wielu źródeł doradzać czytelnikowi inne źródła informacji wspomagać i koordynować tworzenie zaawansowanych systemów wyszukiwawczych, eksktrakcji i analizy informacji, a także dedykowanych systemów eksperckich 10

11 Nowe technologie w bibliotece Rozwój infrastruktury informatycznej i informacyjnej bibliotek, a także wzrost potrzeb informacyjnych społeczeństw generuje potrzebę wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak: centralizacja przetwarzania danych bibliotecznych tworzenie centrów dystrybucji informacyjnych baz danych biblioteki cyfrowe i wirtualne systemy data mining systemy ekspertowe sztuczna inteligencja i przetwarzanie rozmyte Wykorzystanie nowoczesnych technologii wymaga nowych umiejętności i wiedzy od bibliotekarzy 11

12 WiMBP w Zielonej Górze WiMBP realizuje dwa spójne i wzajemnie zależne zadania: Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (CPDB) funkcjonuje od 2004 r. Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej (CEIRiT) przygotowanie wniosków o dofinansowanie, aktualizacja kosztorysów wstępne rozmowy o współpracy 12

13 CPDB załoŝenia CPDB przetwarza, udostępnia dane bibliograficzne oraz aplikację biblioteczną wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym zapewnia bezpieczeństwo danych (dostęp, archiwizacja itd.) dba o aktualność oprogramowania bibliotecznego czuwa nad jakością bazy danych (m.in. weryfikuje opisy bibliograficzne stworzone przez biblioteki regionalne) Biblioteki regionalne korzystają z pełnej funkcjonalności systemu bibliotecznego mają dostęp do baz danych bibliograficznych mogą importować opisy bibliograficzne współtworzą bazy danych w ograniczonym zakresie partycypują w kosztach funkcjonowania CPDB Czytelnicy mają możliwość przeszukiwania całej bazy mogą rezerwować dokumenty w tych bibliotekach, w których mają takie uprawnienia 13

14 CPDB Zielona Góra Podstawowym celem CPDB jest udostępnianie Bibliotekom aplikacji bibliotecznej PROLIB wraz z bazą danych bibliograficznych W ramach oferty dodatkowej Biblioteki mogą skorzystać z dostępu do Internetu, kont poczty elektronicznej oraz możliwości publikacji stron WWW na serwerze WiMBP 1. Gubin 2. Krosno Odrzańskie 3. Bieniów 4. Nowa Sól 5. Małomice 6. śagań 7. Szlichtyngowa 8. Świebodzin 9. Wschowa 10. KoŜuchów 11. Lubsko 12. Zbąszynek 13. Sulechów 14. śary 15. Szprotawa 16. Nowogród Bobrzańsk 17. Kargowa 18. Sława 14

15 Przyłączenie do CPDB Przyłączenie do CPDB może odbywać się na dwa sposoby: poprzez dzierżawę cyfrowej linii telekomunikacyjnej w ramach CENTREX u WiMBP za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług Internetowych np. TPSA, Netia, Dialog itd. Wybór sposobu przyłączenia zależy m.in. od wielkości Biblioteki (liczby komputerów), położenia, posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, przeznaczonych nakładów 15

16 Schemat CPDB 16

17 Infrastruktura informatyczna Sieć LAN ethernet 100 Mbit/s, switche 3Com, CISCO serwery firmy SUN Microsystems, m.in. Sun Fire V440 (4 x 1.6 GHz, 8GB RAM, 4x73GB) macierz dyskowa Sun StorEdge SE GB Ultra Enterprise 450 Sun Blade 100 Sun Ultra 5 serwery PC - HP Proliant Sieć WAN synchroniczne łącze stałe o przepustowości 10 Mbit/s do węzła sieci miejskiej ZielMAN zapasowe synchroniczne łącze stałe o przepustowości 1 Mbit/s do ZielMAN a router i PIX firewall firmy Cisco modemy HDSL 17 17

18 Rola bibliotekarza w CPDB Koordynator tworzenia i edycji centralnej bazy danych bibliograficznych oraz baz danych informacyjnych nadzór merytoryczny nad informacją planowanie rozbudowy systemów informacyjnych Instruktor, szkoleniowiec oraz pomoc techniczna dla bibliotek regionalnych Integrator informatycznych systemów bibliotecznych wspomaganie konwersji danych z innych systemów bibliotecznych do CPDB pomoc w planowaniu rozbudowy infrastruktury informatycznej bibliotek regionalnych Koordynator rozwoju centralnej aplikacji bibliotecznej Projektant i koordynator usług bibliotecznych rozwijanych i udostępnianych w CPDB 18

19 Projekt CEIRiT Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej główne założenia: integracja zasobów informacyjnych regionu oraz stworzenie centralnej Elektronicznej Bazy Zasobów Informacyjnych Regionu udostępnianie danych za pośrednictwem portalu internetowego w ramach CPDB oraz w Internecie stworzenie inteligentnego, rozproszonego systemu informacyjnego stworzenie sieci punktów dostępowych w bibliotekach, szkołach i innych instytucjach w regionie koordynacja współtworzenia zbudowanej bazy danych wyznaczanie kierunków rozwoju infrastruktury informatycznej oraz bazy danych 19

20 Schemat CEIRiT 20

21 Baza zasobów informacyjnych Multidyscyplinarna baza danych integrująca dane udostępniane w ramach CPDB oraz zawierająca dodatkowe informacje, między innymi: historię oraz współczesność miasta i regionu, charakterystykę regionu informacje o współpracy międzynarodowej działalności jednostek kulturalnych i naukowych kalendarze wydarzeń związanych ze środowiskiem kulturalnym, naukowym oraz biznesowym informacje turystyczną (w kilku językach) zasoby informacyjne dedykowane dla specyficznych środowisk, np. naukowców, bibliotekarzy, prawników, lekarzy i wiele innych 21

22 Baza zasobów informacyjnych Dziedzictwo kulturowe regionu, ze szczególnym uwzględnieniem: zbiorów specjalnych bibliotek, przede wszystkim: regionaliów staroduków map, zbiorów ikonograficznych rękopisów Wersje elektroniczne ważniejszych dokumentów, książek, publikacji 22

23 Udostępnianie informacji Dostęp do CEIRiT zapewni: infrastruktura informatyczna CPDB sieć punktów dostępowych zlokalizowanych w bibliotekach publicznych i szkolnych wyposażonych w komputery multimedialne z dostępem do Internetu kioski multimedialno internetowe dostępne w instytucjach samorządowych, świetlicach, domach kultury i innych miejscach publicznych (np. dworce pks i pkp) Internet za pośrednictwem ogólnodostępnego portalu inne usługi teleinformatyczne m.in. WAP, SMS, MMS itd. 23

24 Jak to będzie działać? Czytelnik, turysta, naukowiec, student itd. odwiedzający dowolną bibliotekę, urząd, szkołę lub inne miejsce w którym jest dostęp do CEIRiT może: 1. Samodzielnie przeszukać zasoby informacyjne 1. korzystając ze zbudowanej infrastruktury technicznej (udostępnione komputery, kioski multimedialno-internetowe) 2. wykorzystując własnego notebooka lub inne urządzenia, np. telefon komórkowy czy palmtop (dostęp do danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych) 2. Zapytać o poszukiwaną informację system informacyjny 1. Uzyska automatycznie wygenerowaną odpowiedź lub przygotowaną przy pomocy pracowników działu informacji 3. Zadać zapytanie do pracownika działu informacji CEIRiT, który wyszuka i przygotuje żądaną informację oraz przekaże ją za pośrednictwem systemu informacyjnego 4. Uzupełnić informacje w swoim systemie GPS, wczytać elektroniczną książkę o regionie do dowolnego czytnika ebook 24

25 Zalety CEIRiT Powstanie i udostępnienie multidyscyplinarnej, elektronicznej bazy danych zasobów informacyjnych regionu. Umożliwienie dostępu do CEIRiT oraz Internetu w każdej bibliotece w regionie, a także w jednostkach samorządowych, szkołach itd. (poprzez sieć punktów dostępowych). Digitalizacja oraz udostępnienie cennych zbiorów specjalnych bibliotek. 25

26 Zalety CEIRiT Centralizacja przetwarzania danych niesie również inne korzyści, między innymi: brak konieczności inwestowania w budowę lokalnych sieci komputerowych - serwery oraz oprogramowanie brak konieczności zatrudniania specjalizowanej kadry informatyków 26

27 Zalety CEIRiT Stworzenie Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej zapewnia: centralne zarządzanie informacjami dotyczącymi regionu oraz szybki i niezawodny dostęp do nich brak możliwości dublowania wpisów niskie koszty dla poszczególnych instytucji, rozproszenie edycji baz danych, zapewnienie poprawności merytorycznej baz danych, zgodność z lokalną rzeczywistością. 27

28 Zalety CEIRiT Bardzo istotną zaletą projektu jest fakt, iż wiele jednostek regionalnych, m.in. biblioteki, urzędy uczestniczące w projekcie uzyskują szybkie połączenie z siecią Internet co daje możliwość udostępnienia go lokalnym społecznościom. Niskie koszty uczestnictwa - do połączenia i pracy z bazą danych wymagane jest jedynie posiadanie komputera klasy PC z dowolnym systemem operacyjnym, oraz dostępem do Internetu. 28

29 Rola bibliotek regionalnych Rola i zadania udostępnienie stanowisk i możliwość zainstalowania oprogramowania CEIRiT współtworzenie informacyjnych baz danych analiza potrzeb informacyjnych lokalnych społeczności wspomaganie koncepcyjne rozwoju infrastruktury, a także zawartości informacyjnych baz danych Inwestycje? brak opłat za aktywne korzystanie z CEIRiT możliwość wykorzystania istniejącego sprzętu brak konieczności zatrudniania specjalistów informatyków organizacja działów informacji oraz przygotowanie i przeszkolenie osób odpowiedzialnych za tworzenie informacji i wiedzy 29

30 Harmonogram Realizację projektu przewidziano w trzech etapach I etap (rok 2007) przygotowanie wniosków o dofinansowanie II etap (rok 2008) - budowa i modernizacja infrastruktury informatycznej, realizację punktów dostępowych oraz początek wdrożenia bazy danych oraz uruchomienie serwisów. II etap (rok 2009) zakończenie wdrożenia oraz rozpoczęcie wypełniania bazy danych, a także podpisanie porozumień o współpracy, III etap (rok 2010) zakończenie wypełniania bazy danych, ostateczne testy. 30

31 Czy to się uda? Najistotniejszymi czynnikami warunkującymi powodzenie projektu jest: budowa bazy danych o wysokiej jakości zawierającej zawsze AKTULANE dane, organizacja zespołu osób i instytucji odpowiedzialnych za współtworzenie bazy danych, przychylność władz samorządowych oraz lokalnych, posiadanie znacznych środków finansowych na inwestycje. 31

32 Nowe technologie w bibliotece Rozwój infrastruktury informatycznej i informacyjnej bibliotek, a także wzrost potrzeb informacyjnych społeczeństw generuje potrzebę wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak: centralizacja przetwarzania danych bibliotecznych tworzenie centrów dystrybucji informacyjnych baz danych biblioteki cyfrowe i wirtualne systemy data mining systemy ekspertowe sztuczna inteligencja i przetwarzanie rozmyte Wykorzystanie nowoczesnych technologii wymaga nowych umiejętności i wiedzy od bibliotekarzy 32 32

33 Biblioteki cyfrowe i wirtualne Zbiory biblioteczne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego ludzkości Konieczna jest ich konserwacja i ochrona oraz przede wszystkim udostępnianie Biblioteki cyfrowe szansa spełnienia dwóch wykluczających się zadań poprzez: digitalizację zbiorów - służącą ich zabezpieczeniu oraz szerszemu wykorzystaniu dostęp online - który jest warunkiem wstępnym dla maksymalizacji korzyści, jakie informacje mogą przynieść czytelnikom, naukowcom i przedsiębiorstwom 33 33

34 Biblioteki cyfrowe i wirtualne Polska Biblioteka Internetowa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 34 34

35 Rola bibliotekarza cyfrowego Digitalizacja zasobów bibliotecznych przygotowanie i selekcja dokumentów przeznaczonych do konwersji do postaci cyfrowej nadzór nad procesem digitalizacji skanowanie i przetwarzanie dokumentów Opracowanie opisów bibliograficznych zdigitalizowanych dokumentów Koordynacja tworzenia i edycji baz danych w bibliotece cyfrowej nadzór merytoryczny nad informacją planowanie rozbudowy systemów informacyjnych Integracja biblioteki cyfrowej z funkcjonującą aplikacją biblioteczną Nadzór nad udostępnianiem zdigitalizowanych zbiorów zabezpieczenie stan prawny Projektant i koordynator usług rozwijanych w bibliotece cyfrowej 35 35

36 Systemy eksperckie System ekspercki (system ekspertowy, system z bazą wiedzy) jest to program, lub zestaw programów komputerowych wspomagający korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji Systemy ekspertowe mogą wspomagać bądź zastępować ludzkich ekspertów w danej dziedzinie, mogą dostarczać rad, zaleceń i diagnoz Użytkownik korzysta z systemu komunikując się z nim za pomocą interfejsu użytkownika. Sprowadza się to do zadawania pytań, udzielania informacji systemowi, oraz odbierania od systemu odpowiedzi i wyjaśnień 36 36

37 Rola bibliotekarza - eksperta Współtworzenie systemów eksperckich, a w szczególności: identyfikacja - określenie charakterystyki problemu do rozwiązania reprezentacja - znalezienie sposobu reprezentacji wiedzy formalizacja - zaprojektowanie struktur organizujących wiedzę implementacja - sformułowanie reguł lub ram zawierających wiedzę testowanie - sprawdzenie zastosowanych w systemie reguł Wykorzystanie systemów eksperckich do wspomagania pracy biblioteki wspomaganie wyszukiwania informacji w zasobach biblioteki analiza informacji zawartych w bazach danych biblioteki oraz innych analiza oraz optymalizacja struktury danych bibliotecznych Pomoc czytelnikom w samodzielnym wykorzystaniu wdrożonych systemów eksperckich 37 37

38 Systemy data mining Eksploracja danych (ekstrakcja danych) to jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD) Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych Modele przetwarzania w systemach data mining streszczanie poszukiwanie asocjacji (poszukiwanie powiązań) klasyfikacja grupowanie 38 38

39 Rola bibliotekarza Tworzenie systemów ekstrakcji danych przy wykorzystaniu istniejącego oprogramowania, np. STATISTICA przygotowanie danych dla potrzeb analiz typu data mining oraz ich przeprowadzanie wizualizację i raportowanie wyników Wykorzystanie istniejących, dedykowanych aplikacji przeznaczonych do ekstrakcji informacji z baz danych informacyjnych (aktualnie trwają prace nad rozwojem oprogramowania tego typu) Wykorzystanie systemów data mining do: analizy czytelnictwa w celu profilowania zakupów książek oraz projektowania dostępu do informacyjnych baz danych ekstrakcji danych statystycznych generowanych w czasie przeszukiwania baz danych biblioteki (analiza czytelników, ich zainteresowań, potrzeb informacyjnych) optymalizacja wyszukiwania informacji w Internecie wspomaganie pracy biblioteki (analiza pracy aplikacji bibliotecznej, struktury danych bibliograficznych itd.) 39 39

40 Podsumowanie Biblioteki muszą: inwestować w nowe technologie, infrastrukturę informatyczną (zasoby sprzętowe i programowe), a także korzystać z nowoczesnych metod przetwarzania informacji tworzyć centra dystrybucji informacji i wiedzy stanowić ośrodki przetwarzania i udostępniania profesjonalnie przetworzonej i przygotowanej informacji Bibliotekarz powinien: orientować się w nowych technologiach i źródłach informacji, a także w wielu dziedzinach nauki potrafić wyszukać, przygotować i przekazać żądaną informację, także opracować i umieścić ją w elektronicznych bazach danych potrafić generować i przetwarzać obrazy cyfrowe orientować się w nowoczesnych metodach przetwarzania danych oraz systemach przeznaczonych do ich analizy, a także potrafić je wykorzystać być ekspertem w dziedzinie informacji interesować się kierunkami rozwoju technologii informatycznych i informacyjnych 40

41 Dziękuję za uwagę kontakt: 41

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo