Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności (ZSŁ) dla potrzeb Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu obejmująca swoim zakresem urządzenia teleinformatyczne, radiowe, telewizyjne, alarmowe i automatyki. Przedstawione poniżej wymagania są wymaganiami obligatoryjnymi. Lp. Wyposażenie systemu Liczba 1. Stojak teleinformatyczny 42U 600x1000mm 2 szt. 2. Moduł Radiotelekomunikacyjny (serwer radiowy w obudowie 19 o wysokości max 2U) wraz z licencją na oprogramowanie 1 kpl. 3. Moduł radiotelefonów umożliwiające obsługę minimum 9 radiotelefonów 1 kpl. 4. Moduł telefoniczny wraz z oprogramowaniem: 1 kpl. 5. Telefoniczny aparat IP prosty 16 szt. 6. Telefoniczny aparat IP systemowy 8 szt. 7. Telefoniczny aparat IP systemowy zaawansowany 2 szt. 8. Przystawka rozszerzająca minimum 36 NN (dla sekretariatu) 1 szt Moduł rejestracji korespondencji: - 18 licencji podsystemu rejestracji korespondencji VoIP, - 8 licencji podsystemu rejestracji korespondencji S0 (2B+D), - 10 licencji podsystemu rejestracji korespondencji radiowej Konsola dyspozytorska stanowisko operatorskie (Touch screen) wraz z aplikacją i licencjami do obsługi połączeń telefonicznych i radiowych Moduł serwera usługowego w obudowie 19 o wysokości max 2U z licencją na aplikacje: centralnej książki telefonicznej, serwera VPN, serwera Poczty głosowej, FAX serwera i SMS serwera, w konfiguracji sprzętowej i programowej pozwalającej na pracę w trybie ciągłym Moduł serwera nadzoru w obudowie 19 o wysokości 2U, w konfiguracji sprzętowej i programowej pozwalającej na ciągły nadzór (zbieranie i archiwizowanie alarmów) wszystkich elementów systemu ZSŁ Stanowisko administratorskie - komputer stacjonarny PC z systemem operacyjnym, monitor LCD 22, klawiatura i mysz, w konfiguracji sprzętowej i oprogramowaniem pozwalającym w pełni zarządzać systemem. 1 kpl.. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 14. Bramka GSM obsługująca minimum 1 kartę SIM 2 szt. 15. Przełącznica VOICE 19"/3U na 18 łączówek (1 x 18): - 6 szt. - LSA-PLUS łączówka rozłączna 2/10 bez kodu barwnego,1...0, - 4 szt. - Nakładka opisowa uchylna 2/10 bez nadruku, - 10 szt. - Kołek izolujący dla 1 pary czerwony, - 1 szt. - Przyrząd montażowy SENSOR 1 kpl.

2 16. Siłownia wraz z zestawem akumulatorów podtrzymanie awaryjne systemu na 2 godziny 2 szt. 17. Monitor TV LCD 42" 1 szt. 18. Telewizja dozorowa 1 kpl. 19. Bezprzewodowa stacja pogodowa 1 kpl. 20. System nagłośnienia radiowęzeł zintegrowany z konsolą dyspozytorską 1 kpl. 21. System paneli wyświetlaczy, alarmów i sterowania zintegrowany z konsolą dyspozytorską 1 szt. 22. System wspomagania dowodzenia - SWD Abakus 1 kpl. 23. System do sterowania syrenami OSP - DSP 15 1 kpl. 24. Dostawa, podłączenie do istniejącej i sprawnej sieci teletransmisyjnej, uruchomienie, testowanie, szkolenie 1 usł. Szczegółowe wymagania dotyczące systemu Łączność radiowa UKF musi uwzględniać wymagania wynikające z rozkazu Komendanta Głównego PSP Nr 4 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. 1. System ZSŁ rozumiany jako oprogramowanie dedykowane oraz platforma sprzętowa zapewniająca integrację wszystkich środków łączności radiowej, telefonicznej, rozbudowę i włączenie do systemu nowych środków łączności, dołączenie do systemu zarządzania oraz systemów informatycznych złożonych z: Modułu telefonicznego Modułu radiowego, Modułu zarządzania, Modułu rejestracji korespondencji Moduł lokalizacji pojazdów GPS w oparciu o graficzne terminale statusów 2. Ze względów bezpieczeństwa system musi być wykonany w technologii hybrydowej TDM/VOIP. Nie dopuszcza się rozwiązań rozproszonych, o architekturze pure IP złożonych z serwerów i bram z interfejsami. 3. System ZSŁ musi zapewniać pracę ciągłą, co oznacza, iż zmiany konfiguracji, nie mogą powodować restartu sterowników i resynchronizacji połączeń. 4. System ZSŁ musi zapewniać możliwość pracy wszystkich elementów systemu bez dostępu do systemu nadzoru. 5. System ZSŁ musi zapewniać możliwość pracy sterowników radiotelefonów jako odrębnych serwerów radiowych. 6. System ZSŁ musi zapewniać możliwość dołączenia dodatkowych konsoli operatorskich. 7. System ZSŁ musi zapewniać możliwość dołączenia do dodatkowych obsługiwanych stacji bazowych (radiostacji, radiotelefonów).

3 8. System ZSŁ musi zapewniać współdzielenie dostępnych środków radiowych pomiędzy stanowiskami dyspozytorskimi (wszystkie stanowiska mogą jednocześnie korzystać z dostępnych środków radiowych oraz mają możliwość podsłuchu korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej konsoli prowadzącej nasłuch na tym samym radiotelefonie, lub radiotelefonach, a użytkownikami sieci radiowej). 9. System ZSŁ musi zapewniać współużytkowanie 1 kanału radiowego w trybie nadawczoodbiorczym przez innych operatorów z uwzględnieniem priorytetów. 10. System ZSŁ musi zapewniać obsługę, poprzez sterownik radiowy, następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania): Konwencjonalne VHF, TETRA, EDACS, systemy cyfrowe. 11. System ZSŁ powinien mieć możliwość, poprzez istniejący moduł telefoniczny, współpracy z zewnętrznymi centralkami PABX poprzez interfejsy QSIG/PRA/BRA/SIP. 12. Dla kart portów cyfrowych E1 musi zostać zapewniona możliwość zmiany sygnalizacji (DSS1 / QSIG) tylko w sposób programowy bez konieczności wymiany pakietu. 13. Musi zostać zapewniona wysoka niezawodność sprzętu poprzez zdublowanie krytycznych elementów systemu. Awaryjne przełączenie na system rezerwowy nie może powodować przerw w komunikacji. 14. System musi gwarantować możliwość wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologicznego oraz zapewniać możliwość rozbudowy, zwiększenia pojemności i funkcjonalności w zależności od potrzeb Zamawiającego zarówno części dotyczącej oprogramowania jak i sprzętu. 15. Całość dokumentacji musi być dostarczona w języku polskim. 16. System musi zapewniać możliwość tworzenia wielu planów numeracji, tj. tworzenie wirtualnej centrali PBX. Liczba wirtualnych grup nie mniej niż W przypadku połączeń telefonicznych system musi zapewniać automatyczny wybór drogi obejściowej w przypadku uszkodzenia bądź przepełnienia drogi podstawowej. Wymagany jest dostęp do minimum 6 dróg obejściowych. 18. System musi gwarantować możliwość tworzenia planu numeracji wewnętrznej i zewnętrznej zawierającej: numery wewnętrzne i zewnętrzne użytkowników wewnętrznych, numery wewnętrzne i zewnętrzne aparatów systemowych, 19. System musi charakteryzować się strukturą umożliwiającą wynoszenie modułów funkcjonalnych w inne lokalizacje z wykorzystaniem sieci IP. 20. System musi przekazywać na bieżąco do serwera nadzoru, informacje o wszystkich alarmach w systemie, raporty i inne dane o charakterze statystycznym oraz zapewniać wysyłanie alarmów na zdefiniowane numery komórkowe za pomocą wiadomości SMS.

4 21. System musi zapewniać na bieżąco wizualizację na stanowisku administratorskim informacji o wszystkich alarmach w systemie, dostęp do raportów i innych danych o charakterze statystycznym poprzez stronę WWW lub dedykowaną aplikację. 22. Oprogramowanie do zarządzania i konfiguracji systemu ZSŁ musi posiadać interfejs graficzny w języku polskim 23. System musi być wyposażony w układ zasilania zapewniający łączny czas podtrzymania w sytuacjach awaryjnych nie krótszy niż 1 godzinę. Szczegółowe wymagania dotyczące konsoli dyspozytorskiej 1. Ekran dotykowy, o przekątnej min. 19, z regulacją położenia w zakresie uchylenia, zintegrowany w jednej obudowie. W obudowie musi być umieszczonych min 5 głośników. Funkcje poszczególnych głośników mogą być zmieniane programowo. Głośniki są sterowane niezależnie pozwalając na stworzenie minimum 5 niezależnych kanałów akustycznych. Zintegrowany z obudową mikrofon typu gęsia szyja oraz zewnętrzny mikrotelefon do połączeń telefonicznych. 2. Łączność z systemem za pomocą interfejsu IP, bez zastosowania zewnętrznych konwerterów. 3. Możliwość podłączenia przewodowego bądź bezprzewodowego nagłownego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego 4. Możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu wraz z przyciskiem PTT. 5. Możliwość podłączenia zewnętrznego nożnego przycisku PTT. 6. Możliwość jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem łącza radiowego, telefonicznego oraz prowadzenia podsłuchu radiowego. 7. Funkcje umożliwiające obsługę połączeń radiowych i monitoringu środków radiowych: obserwowanie stanu środków radiowych (awaria, poprawna praca, ustawione parametry kanał, moc itp.), możliwość wizualizacji nazw kanałów radiowych, nazwa jest stale widoczna w polach oznaczających podłączone stacje radiowe, obserwowanie stanu sygnałów PTT i SQUELCH w danym kanale radiowym, obsługa trybu crossband (połączenie pomiędzy kilkoma radiotelefonami mobilnymi, np. cyfrowym i analogowym z wykorzystaniem radiotelefonów (stacji bazowych) dołączonych do systemu, połączenie zestawiane przez dyspozytora), obsługa trybu crossconnect (połączenie kilku radiotelefonów z abonentem telefonicznym, połączenie zestawiane przez dyspozytora), w trakcie prowadzenia nasłuchu i korespondencji za pomocą środków radiowych wyświetlają się identyfikatory indywidualnych użytkowników, słyszalne aktualnie na kanale radiowym, na ikonach symbolizujących sieci radiowe, zmiana kanałów i parametrów pracy radiotelefonów,

5 tworzenie grup radiotelefonów z możliwością załączania PTT jednocześnie dla wszystkich radiotelefonów w grupie, jak również dla każdego radiotelefonu oddzielnie, możliwość dynamicznej podmiany widocznego radiotelefonu w trakcie pracy aplikacji. Na ekranie dostępnych jest w danej chwili mniej radiotelefonów, niż globalnie dostępnych w systemie, a operator sam decyduje, które radiotelefony chce w danej chwili widzieć na ekranie. 8. Wyświetlanie historii połączeń radiowych zawierającej następujące parametry dodatkowe: informacja o zmianie kanału w trakcie prowadzenia korespondencji, informacja o załączeniu PTT, informacja o pojawieniu się nośnej ze wskazaniem radia, na którym odebrano sygnał, informacja o czasie wystąpienia powyższych zdarzeń liczona od początku nagrania. 9. Funkcje umożliwiające obsługę środków łączności telefonicznej: odbiór i przekazanie wywołań telefonicznych, zdefiniowanie dowolnej liczby kolejek wywołań (w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika) z wizualizacją numerów abonentów oczekujących w kolejce, z możliwością odebrania dowolnego wywołania z kolejki, możliwość obsługi klawiszy gorących linii (nadzorujące stan linii oraz pozwalające wywoływać i odbierać wywołania od zdefiniowanego abonenta) i klawiszy skróconego wybierania, możliwość grupowania klawiszy gorących linii w zakładki, możliwość przypisania kolorów dla stanów gorących linii, możliwość przypisania kolejkom wywołań oraz klawiszom gorących linii różnych rodzajów dzwonka, zawieszanie połączeń telefonicznych (klawisze HOLD), zestawianie konferencji zwykłej i selektorowej (z zarządzaniem parametrami i prawami poszczególnych uczestników), możliwość dołączania do konferencji abonentów sieci radiowej, wyświetlanie historii wywołań telefonicznych, obsługa książki telefonicznej globalnej (zdefiniowanej i wspólnej dla całego systemu) oraz lokalnej (zdefiniowanej dla stanowiska). 10. Wszystkie komunikaty, ostrzeżenia i opisy wyświetlane są na konsoli w języku polskim. 11. Konsola umożliwia dyspozytorowi dynamiczne tworzenie grupy radiotelefonów, przypisanie im jednego przycisku, który załączy nadawanie na wszystkich radiotelefonach w grupie. 12. Konsola zapewnia regulację głośności sygnalizacji dźwiękowej. 13. Odsłuch zarejestrowanej korespondencji prowadzonej przez daną konsolę.

6 14. Całość funkcjonalności jest realizowana przez zintegrowaną aplikację działającą na konsoli dyspozytorskiej, współpracującą z zewnętrznym serwerem komunikacyjnym. 15. Integracja z systemem DWA-100, sterowanie wg określonego scenariusza z poziomu konsoli: włączaniem i wyłączaniem oświetlenia, aktywacja i dezaktywacja zespołów paneli wyświetlających i sygnalizatorów dźwiękowych, otwieraniem i zamykaniem ześlizgu, włączaniem i wyłączaniem wyciągów spalin, otwieraniem i zamykaniem bram garażowych, otwieraniem i zamykaniem bram wyjazdowych, włączaniem i wyłączaniem sygnalizacji drogowej. 16. Sterowanie za pomocą zdefiniowanych gorących klawiszy: rozgłaszaniem komunikatów poprzez lokalny radiowęzeł z podziałem na strefy, obsługą systemu domofonowego, 17. Obsługa alarmów urządzeń oddalonych, polegająca np. na zgłaszaniu zdarzeń typu otwarcie obudowy, brak napięcia zasilania, brak zasilania czujek ruchu PIR, wzrost lub zmniejszenie się temperatury w pomieszczeniu powyżej lub poniżej ustalonej wartości, zadziałanie czujki PPOŻ, sygnalizowanych przez urządzenia końcowe poprzez zwarcie lub rozwarcie linii. 18. Obsługa profili operatorskich. Profile operatorskie systemu określają zakres odpowiedzialności i przywileje jakie posiada operator posługujący się danym profilem. 19. Na stanowisku możliwe jest definiowanie (konfigurowanie) wyglądu interfejsu użytkownika z dostępnymi funkcjami według jego upodobań. Profile takie są tworzone dla stanowiska oraz indywidualnie dla poszczególnych użytkowników. Profile mogą być przenoszone między różnymi stanowiskami, tzw. profil wędrujący za użytkownikiem. 20. Funkcje umożliwiające obsługę Interkomu: możliwość definiowania listy uprawnionych użytkowników dla każdej grupy interkomowej, możliwość wywołania/zaproszenia uczestnika do grupy interkomowej, podgląd stanu uczestników grup interkomowych (niepołączony, połączony, wywołany). 21. Funkcje umożliwiające obsługę wiadomości tekstowych SMS z sieci komórkowych za pomocą zintegrowanej z systemem bramki: możliwość zdefiniowania min. 5 wiadomości standardowych dostępnych pod przyciskiem, możliwość zdefiniowania grup odbiorców dostępnych pod przyciskiem, możliwość wysyłania wiadomości do pojedynczego odbiorcy jak i grupy odbiorców, możliwość odbioru wiadomości tekstowych. 22. Wyświetlanie historii zdarzeń wiadomości tekstowych zawierających

7 nadawcę/odbiorcę wiadomości, data i czas wysłania/odbioru wiadomości, treść wiadomości, status wiadomości (odebrane/wysłane/błąd wysyłania). 23. Tworzenie grup BSS (Best Signal Selection) z możliwością: nadawanie przez radiotelefon z grupy BSS wskazany przez system jako najlepszy, zachowania prawa wyboru radiotelefonu do nadawania przez użytkownika, wskazania radiotelefonu, definiowania czasu powrotu do radiotelefonu domyślnego, sygnalizacja radiotelefonu, z którego przekazywana jest akustyka do systemu 24. Wizualizacja sygnałów Select V i CTCSS w zakresie: Kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który nie wysyła żadnego kodu CTCSS konsola pokazuje symbol zajętości kanału (tj. fali nośnej), Kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS jednej z grup konsola pokazuje w polu oznaczającym stację bazową symbol zajętości kanału (tj. fali nośnej) i dodatkowo wyświetla zdefiniowaną wcześniej nazwę aktywnej grupy stosującej ton CTCSS, Kanał radiowy zajęty jest przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS grupy oraz wysyła swój identyfikator w standardzie Select V - konsola wyświetla zdefiniowaną nazwę użytkownika, korzystając z bazy kontaktów. 25. Włączenie nasłuchu wybranych kanałów radiowych z blokadą CTCSS i bez blokady. 26. Nadawanie na wybranym kanale radiowym z blokadą CTCSS i bez blokady, przy czym w czasie nadawania możliwe jest ustawienie jednego tonu CTCSS z listy dostępnych w konfiguracji, natomiast w czasie odbierania korespondencji możliwe jest filtrowanie po większej ilości tonów CTCSS. Minimalna liczba 5 obsługiwanych tonów CTCSS możliwych do przypisania na jeden kanał. 27. Obsługa Zapasowych Serwerów Radiowych. 28. Możliwość potrzymania sygnalizacji wykrycia nośnej przez regulowany czas w zakresie 1-255s 29. Klawiatura numeryczna do wybierania numerów selektywnego wołania lub numerów indywidualnych w radiowych sieciach cyfrowych. 30. Dostęp do aplikacji poprzez wykorzystanie loginu i hasła. 31. Włączanie/wyłączanie skaningu na radiotelefonach Motorola GM360/GM380. Wymagania ogólne systemowe modułu telefonicznego i interfejsów telefonicznych

8 1. Ze względów niezawodnościowych moduł musi zostać wyposażony w pełną redundancję elementów zasilających i sterujących. Elementy redundantne muszą pracować w trybie gorącej rezerwy. Awaryjne przełączenie na system rezerwowy nie może powodować przerw w komunikacji, ani utraty danych taryfikacyjnych. 2. Musi istnieć możliwość rozbudowy modułu o kolejne styki zarówno analogowe (a/b), cyfrowe systemowe, cyfrowe ISDN, oraz cyfrowe E1 z obsługą sygnalizacji telekomunikacyjnych QSIG i DSS1 (zarówno w trybie abonenckim jak i międzycentralowym). 3. Interfejs telefoniczny musi zapewnić możliwość zablokowania (programowo przez administratora) przekazywania połączeń przychodzących, poprzez wybrane styki S0 (2B+D), do innych abonentów. 4. Łącza analogowe i cyfrowe central zewnętrznych podłączone do modułu telefonicznego muszą być dostępne z konsol operatorskich. 5. Musi istnieć możliwość pracy styku S0 w trybie międzyoperatorskim wraz z możliwością zdjęcia restrykcji na identyfikację numerów przychodzących zastrzeżonych. Wymagania szczegółowe na moduł telefoniczny 1. Moduł musi zapewniać automatyczne zestawianie połączeń wewnętrznych, połączeń w ruchu wychodzącym i przychodzącym. 2. Realizacja usług typu: bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI), przekazywanie połączeń (CT) wraz z funkcją biura zleceń (przekazywanie połączeń zestawionych przez telefonistkę), przenoszenie wywołań na numer wewnętrzny i zewnętrzny w przypadku zajętości (CFB), braku odpowiedzi (CFNR), bezwarunkowe (CFU), zawieszanie połączeń (CH), połączenie oczekujące (CW), prezentacja numeru na aparatach cyfrowych, VoIP i analogowych (FSK), przechwytywanie połączeń, połączenia trójstronne (3PTY), przyjmowanie nowych wywołań w trakcie prowadzenia rozmowy. 3. Zestawianie połączeń telekonferencyjnych: automatyczne z listy (programowanie stałych grup telekonferencyjnych dla min. 60 abonentów) oraz ręczne dobieranie uczestników konferencji wraz z: możliwością wizualizacji optycznej abonentów dołączonych u prowadzącego, możliwością sterowania mikrofonem uczestnika konferencji przez prowadzącego (np. domyślnie wszyscy uczestnicy jedynie słuchają), możliwością wysłania żądania prawa głosu przez uczestnika konferencji do prowadzącego,

9 dynamiczne organizacja konferencji wdzwanianej typu meet-me z podaniem hasła, konferencja jest zamawiana przez dowolnego użytkownika systemu na określonym numerze dostępowym wraz z definiowaniem hasła, możliwość wdzwonienia się do konferencji z zewnątrz (z sieci PSTN/GSM). 4. Realizacja połączeń z dowolnego aparatu z wykorzystaniem posiadanych uprawnień (przypisanie opłat taryfikacyjnych na rachunek dokonującego połączenie) autoryzacja poprzez wprowadzenie kodów PIN. 5. Możliwość permanentnego zalogowania się na określonym aparacie w systemie. 6. Możliwość tworzenia zamkniętych grup użytkowników (min. 10 grup po 30 użytkowników w dowolnej kombinacji abonentów analogowych, systemowych, VoIP) z automatyczną dystrybucją połączeń w ramach grupy zgodnie z następującymi algorytmami: cyklicznie - kolejny wolny abonent, liniowo - pierwszy wolny abonent, według określonej, z góry zdefiniowanej kolejności, priorytetyzowanie na podstawie rozpoznania numeru dzwoniącego w centralnej książce telefonicznej, priorytetyzowanie na podstawie numeru dzwoniącego (komórkowy, stacjonarny, anonimowy), automatyczne przekazanie rozmowy na numer spoza grupy na podstawie numeru dzwoniącego. 7. Oddzwanianie przy zajętości (usługa CCBS) oraz przy braku odpowiedzi (usługa CCNR) w przypadku zajętości (braku odpowiedzi) wywoływanego terminala (w obrębie systemu) abonent może zażądać zasygnalizowania faktu, że terminal wywoływany przeszedł w stan spoczynku (pojawiła się jakakolwiek aktywność), tzn. zakończył dotychczasowe połączenie. 8. Przyznawanie różnych kategorii uprawnień dla minimum 10 poziomów, tj. od braku jakichkolwiek uprawnień po nieograniczony dostęp do linii miejskich. 9. Tworzenie układów połączeń sekretarsko dyrektorskich oraz układów dyspozytorskich. 10. Usługa LCR - wybieranie najtańszej drogi połączenia. 11. Wejście na trzeciego dla uprzywilejowanego abonenta (pulpitu dyspozytorskiego, awizo itp.) możliwość włączenia się w trwającą rozmowę. 12. Identyfikacja rozmów przychodzących z linii miejskich (analogowych i cyfrowych) oraz możliwość skierowania konkretnego numeru miejskiego na dowolny numer wewnętrzny lub grupę numerów (możliwość zdefiniowania min. 100 takich numerów). 13. Tworzenie grup abonentów, które mają możliwość kolejkowania połączeń przychodzących. 14. Moduł powinien umożliwiać dostęp do centralnej książki telefonicznej (o ile jest zainstalowana) przy użyciu: aparatów systemowych (cyfrowych), aparatów systemowych VoIP, komputerów PC:

10 z programów poczty elektronicznej (np. Outlook, Thunderbird), z przeglądarki WWW, z aplikacji CTI wsparcia użytkownika, z aplikacji wsparcia stanowiska telefonistki. 15. Moduł musi udostępniać interfejs do współpracy z zewnętrznymi aplikacjami typu CTI, wymagana jest obsługa protokołów TAPI. 16. Możliwość zastosowania aplikacji CTI producenta systemu umożliwiającej sterowanie połączeniami i usługami instalowana na komputerach działających w sieci LAN. 17. Moduł powinien umożliwiać podłączenie aplikacji softphone producenta instalowanej na komputerach działających w sieci LAN, umożliwiającej realizowanie połączeń głosowych. 18. Moduł powinien umożliwiać przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) pomiędzy cyfrowymi aparatami systemowymi, aparatami systemowymi IP, aplikacją CTI wsparcia użytkownika i telefonami komórkowymi (poprzez bramkę GSM), w tym również możliwość wysłania wiadomości SMS z telefonu komórkowego do użytkowników aparatów wewnętrznych z uruchomioną aplikacji CTI. 19. Tworzenie dowolnego planu numeracyjnego, numeracja wewnętrzna od 3 do 8 cyfr, możliwość tworzenia nieciągłej numeracji, połączenia do sieci publicznej przez dowolny prefiks. 20. Moduł musi zostać wyposażony w pakiet synchronicznych (tzn. odtwarzanych od początku w momencie zgłoszenia) zapowiedzi słownych umożliwiający odtwarzanie komunikatów głosowych i sygnałów tonowych. 21. Moduł musi zapewniać rejestrację danych o połączeniach wychodzących, przychodzących i tranzytowych, umożliwiających pełną taryfikację połączeń oraz rozliczanie opłat w tym rozliczanie sekundowe. Wymagania funkcjonalne dotyczące sterowników radiotelefonów 1. Montaż w szafie rack Zasilanie napięciem 12V. 3. Sterowanie minimum dwoma radiotelefonami. 4. Konstrukcja nie może zawierać elementów wirujących (dyski twarde, wentylatory). 5. Obsługa następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania): Konwencjonalne VHF, TETRA, EDACS, systemy cyfrowe. 6. Dla radiotelefonów GM360/380 musi być zapewniona możliwość jednoczesnego sterowania radiem z systemu jak i z główki radiotelefonu. Przy czym korespondencja z główki

11 radiotelefonu powinna być słyszalna na zalogowanych konsolach a korespondencja konsoli poprzez dane radio powinna być słyszalna na główce. Fakt prowadzenia korespondencji z systemu powinien być zaprezentowany na główce radiotelefonu w postaci sygnalizacji diodą jak i na wyświetlaczu alfanumerycznym. 7. W przypadku awarii sterownika radiotelefonów powinno być możliwe korzystanie z radia z wykorzystaniem główki bez konieczności zmieniania sposobu podłączenia główki, radia i sterownika radiotelefonów. 8. Obsługa min. 6 wejść czujek alarmowych. 9. Komunikacja z systemem poprzez interfejs IP. 10. Możliwość uruchomienia wewnętrznego modułu rejestracji lokalnej korespondencji radiowej. Łączny czas nagrań na wewnętrznym dysku bez nadpisywania nie powinien być krótszy niż 1 m-c. 11. Możliwość uruchomienia wewnętrznego serwera radiowego (serwera sygnalizacji) umożliwiającego obsługę lokalnych radiotelefonów oraz konsol dyspozytorskich bez dostępu do systemu ZSŁ. 12. Współpraca z lokalnym radiowęzłem. Szczegółowe wymagania dla modułu rejestracji korespondencji 1. Moduł rejestracji rozmów musi umożliwiać rejestrację treści rozmów radiowych w postaci zapisu cyfrowego. 2. Moduł rejestracji rozmów powinien umożliwiać rejestrację wszystkich rozmów radiowych obsługiwanych przez dany moduł sterownika radiowego. 3. Moduł rejestracji rozmów musi zapewniać ochronę danych oraz kontrolę dostępu do zapisanych informacji na podstawie systemu haseł i klas uprawnień. 4. Moduł rejestracji rozmów powinien umożliwiać kontrolny odczyt danych (przez autoryzowanych użytkowników) w celu sprawdzenia stanu rejestracji. 5. Łączny czas nagrań na wewnętrznym dysku rejestratora bez nadpisywania nie powinien być krótszy niż 3 m-ce. 6. Moduł rejestracji rozmów musi umożliwiać wykonanie kopii wybranych przez uprawnionego operatora całości lub fragmentów zapisu w postaci pliku audio w formacie.wav, oraz jeden z wymienionych: pcm lub.mp3. 7. Moduł rejestracji rozmów musi zapewniać archiwizację i odsłuch zapisanych danych, na co najmniej 3 wskazanych komputerach PC pracującym w sieci LAN, WAN. 8. Moduł rejestracji rozmów musi umożliwiać archiwizację nagrań pochodzących z różnych lokalizacji w jednym miejscu z wykorzystaniem sieci LAN/WAN. 9. Moduł rejestracji rozmów powinien umożliwiać odsłuch rozmów poprzez sieć LAN z użyciem dedykowanej aplikacji.

12 10. Moduł rejestracji rozmów musi umożliwiać administrowanie oraz zdalny nadzór poprzez sieć LAN/WAN. 11. Musi zostać zapewniony brak bezpośredniego dostępu do sytemu plików dla systemu rejestracji rozmów (rejestratora). 12. Musi być możliwy odsłuch rozmowy niezależnie od jej rejestracji w danym momencie. 13. Moduł rejestracji rozmów musi umożliwiać elastyczną rozbudowę, zwiększenie liczby rejestrowanych kanałów. 14. Moduł rejestracji rozmów musi zapewniać możliwość natychmiastowego raportowania o błędach lub awariach. 15. W przypadku przerwy w zasilaniu moduł rejestracji rozmów po odzyskaniu zasilania musi samodzielnie powrócić do normalnej bezobsługowej pracy. 16. Architektura rejestratora musi zakładać rozdzielenie rejestratora i stanowiska administracyjnego. 17. Obsługa sygnalizacji SIP, SCCP, H.323 z możliwością wyzwalania rejestracji. 18. Możliwość stosowania różnych technik dołączania rejestratorów do strumienia danych: porty dedykowane (SPAN), praca na strumieniu nieprzełączanym. 19. Obsługa do 128 kanałów (tryb VoIP). 20. Dostęp do nagrań przez WWW. 21. Styk do nadzoru nad rejestratorem po SNMP (MIB). Minimalne wymagania dotyczące systemu nagłośnienia radiowęzła, wymagania dla systemu telewizji dozorowanej jak i wymagania dla systemu alarmów do szczegółowych uzgodnień po wykonaniu projektu JRG Wstępny zakładany podział na strefy STREFA 4 STREFA 3 parter - część mieszkalna I piętro - część biurowa STREFA 2 Pozostałe pomieszczenia nie objęte strefą 1,3 i 4 STREFA 1 Plac manewrowy wokół JRG

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Wydajna, niezawodna i skalowalna platforma komunikacji IP na miarę XXI wieku INFORMACJE O PRODUKCIE Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1/9 Strona 1/9 Załącznik nr 2 do SIWZ STACJONARNY AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW (WYMAGANIA MINIMALNE) 1. Podstawowe cechy funkcjonalne Stacjonarnego Automatu Biletowego. 1.1. Stacjonarny Automat Biletowy musi

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo