Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej"

Transkrypt

1 Infrastruktura łączności : podsystem teleinformatyczny podsystem łączności zintegrowanej łączność radiowa cyfrowa podsystem rejestracji rozmów konsole dyspozytorskie oraz VoIP

2 Podsystem teleinformatyczny System dyspozytorski realizuje wszystkie funkcje sterowania i łączności w oparciu o protokół IP i interfejs ethernet Umożliwia także współpracę z siecią TDM za pomocą interfejsów PRA, BRA. Zapewnia współpracę w oparciu o wszystkie powszechnie stosowane kodeki sygnału audio ( G.711, G722, G729 ) Obsługiwane systemy sygnalizacji SIP, H.323, DSS1 (ISDN), MGCP Minimalna wymagana przepływność pasma transmisyjnego 8 kbit/s ( typ kodeka) Przy braku transmisji audio następuje zwolnienie zajętego kanału. Możliwość stosowania szyfrowanych połączeń IPsec Interfejs API do integracji z aplikacjami zewnętrznymi Zdalny dostęp i konfiguracja systemu dyspozytorskiego do jego wszystkich elementów takich jak: konsola dyspozytorska, moduł radiokomunikacyjny, cyfrowy rejestrator rozmów, serwer telekomunikacyjny.

3 Podsystem zintegrowanej łączności radiowej: Obsługiwane stacje bazowe HYTERA, MOTOTRBO lub IDAS pozwalają na łączność zarówno cyfrową jak i analogową. Hybrydowa funkcjonalność (a/c) pozwala na łagodne przejście z technologii analogowej na cyfrową. Cyfrowa technologia radiowa posiada wiele zalet, a w tym : w jednym kanale konwencjonalnym można prowadzić dwie rozmowy jakość rozmowy jak w telefonie stacjonarnym zdalne ( nieograniczone geograficznie) sterowanie stacją radiową System umożliwia sterowanie radiotelefonem z konsoli poprzez: zmianę kanałów, wyświetlanie komunikatu o wybranym kanale, nadawanie i odbiór korespondencji radiowej, sterowanie zdefiniowanych programowo przycisków radiotelefonu, skanowanie, etc Możliwość automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznego przełączenia się nadajnika na modulację odbieraną

4 Podsystem łączności zintegrowanej radiowej: Obsługa sygnalizacji SELECT5, CTCSS, CDCSS, DTMF Możliwa praca jednocześnie z blokadą kodową szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana w systemie dyspozytorskim) Możliwość zdalnego sterowania radiotelefonami w technologii konwencjonalnej VHF, cyfrowej DMR i PMR, a także TETRA

5 Konsola 1 Channel 1 Konsola 2 Ethernet / Internet RadioBox Channel 2 Konsola N Radio channel Channel N

6 Konsola1 Internet/Ethernet RadioBox Agent 1 Site 1 Konsola2 Ethernet / Internet Internet/Ethernet RadioBox Agent 2 Site 2 Konsola N Internet/Ethernet RadioBox Agent N Radio channel Site N

7 Cyfrowa łączność radiowa pozwala na: Wywołania selektywne Wywołanie grupowe ID grup rozmównych Cyfrowy scrambler fonii Funkcje wywołania alarmowego Wiadomość statusowa Raport pozycji GPS Funkcje zabicia, ogłuszenia i ożywienia radiotelefonu Praca z cyfrową blokadą szumów, (Radio Access Number) to cyfrowy odpowiednik tonu CTCSS Krótka wiadomość tekstowa Funkcja kontroli radiotelefonu umożliwiająca sprawdzenie, czy druga stacja jest w zasięgu łączności. Możliwość wyświetlenia historii odebranych wywołań z call log. Funkcja alertu zawiadamiająca stację odbiorczą o nadchodzącym wywołaniu sygnałem dźwiękowym i miganiem ikony na wyświetlaczu. Przemiennik z możliwością pracy w trybie stacji bazowej.

8 Podsystem rejestracji rozmów Nagrywane są wszystkie rozmowy prowadzone z konsoli zarówno z abonentami sieci radiowej jak i stacjonarnej. Wbudowane urządzenia archiwizujące DVD. Twarde dyski o pojemności co najmniej 1 TB. Rejestrator archiwizuje nagrane rozmowy oraz dane o rozmowach zarówno na lokalnym twardym dysku jak i transmituje dane do rejestratora centralnego Odsłuch nagrań na uprawnionym komputerze lub konsoli. Możliwość odsłuchu ze spowolnionym lub przyśpieszonym tempie (50%) Szyfrowanie nagrań Możliwość odsłuchu poprzez sieć LAN/WAN oraz przeglądarkę System rejestracji rozmów umożliwia wyszukiwanie nagrań według następujących kryteriów: data i czas nagrania, numer linii (kanał), numer dzwoniący, numer wewnętrzny, kierunek połączenia.

9 Konsola Dyspozytorska Kolorowy ekran dotykowy 22 cale Akcesoria: prze ą ącznik no ny PTT, mikrofon na gęsiej nodze, telefon IP, g o niki. Realizuje ączno ć radiową analogową i cyfrową za pomocą sieci IP. Spe nia wszystkie funkcje cyfrowej centrali telekomunikacyjnej. Umo liwia zdalne sterowanie ka dą radiową stacją bazową co najmniej w zakresie jaki udostępnia panel danego radia oraz wiele dodatkowych funkcji. Umo liwia ączenie abonentów ró nych stacji bazowych zarówno analogowych jak i cyfrowych. Pozwala na ączenie abonentów ró nych systemów radiowych np. HYTERA, MOTOTRB, IDAS, Next Edge, konwencjonalnych, TETRA, GSM i innych. Abonent sieci stacjonarnej mo e rozmawiać ze zwyk ego telefonu z abonentem sieci radiowej, funkcję PTT w telefonie stacjonarnym pe ni ka dy przycisk z DTMF. Panel administracyjny pozwala na przypisywanie okre lonych priorytetów dla konsoli dyspozytorskich Graficzny interfejs u ytkownika przygotowywany pod wymagania u ytkownika.

10

11 Konsola Dyspozytorska Wizualizacja stanu wszystkich środków łączności obsługiwanych przez konsolę odbywa się za pomocą jednego podstawowego okna (bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi oknami, zakładkami itd.) Możliwość równoległego monitorowania (podsłuchu), odbioru i nadawania na wszystkich radiotelefonach udostępnionych przez administratora systemu dla danej konsoli oraz prowadzenia korespondencji telefonicznej za pomocą wszystkich udostępnionych linii telefonicznych przyłączonych do systemu a służących do prowadzenia rozmów W zakresie funkcjonalności telefonicznej konsola dyspozytorska posiada funkcjonalność aparatu głośnomówiącego, zawieszania i przekierowania rozmowy, możliwość zdefiniowania kilkudziesięciu klawiszy skróconego wybierania Operator konsoli może słyszeć pełną korespondencję między użytkownikiem sieci radiowej a operatorem innej konsoli prowadzącej nasłuch na tym samym module radiokomunikacyjnym Ekran dotykowy posiada możliwość wyświetlania obrazu w trybie nocnym i dziennym

12 Konsola Dyspozytorska Obsługa pozwalająca na realizacje połączeń crossconect (połączenie radiostacji z telefonem stacjonarnym lub telefonem GSM) Obsługa pozwalająca na realizację crossband (połączenie dwóch radiostacji) Możliwość zdalnego sterowania radiem CB ( rozgłaszanie informacji alarmowych) Obsługa konferencji zwykłej i selektorowej również w modelu sieciowym Obsługa historii zdarzeń telefonicznych, radiowych, SMS, statusów i alarmów. Obsługa alarmów urządzeń oddalonych, polegająca na zgłaszaniu zdarzeń typu otwarcie obudowy, brak napięcia zasilania, brak zasilania czujek ruchu PIR, wzrost lub zmniejszenie się temperatury w pomieszczeniu powyżej lub poniżej ustalonej wartości, zadziałanie czujki PPOŻ Zmiana konfiguracji aplikacji nie powoduje jej restartu i nie jest odczuwalna z punktu widzenia użytkownika.

13 Konsole Dyspozytorskie U ytkownik ma bezpo redni dostęp do następujących us ug: Telekonferencje Kolejkowanie po ą ącze i mo liwo ć wyboru abonenta z kolejki Wywo ania indywidualne / wywo ania grupowe Monitorowanie stanu abonentów systemu Elektroniczna ksią ą ka telefoniczna lokalna i centralna synchronizowana w sieci Interkom Rozsy anie wiadomo ci Alarmowanie Nadzór i monitoring wskazanych pomieszcze lub obszarów Wszystkie us ugi telekomunikacyjne podstawowe i dodatkowe

14 DMR IP Konsola GSM ISDN IP IP IP Telefon lub Centrala PABx PMR Radio CB

15 Konsole dyspozytorskie Switch Stacja bazowa HYTERA Sieć publiczna INTRANET Stacja bazowa MOTOTRBO Centrala Stacja bazowa Sieć GSM Radio CB TETRA

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2015 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 23% Cennik systemów telekomunikacyjnych KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ/ załącznik do umowy Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie instalacji nowych urządzeń radiowej sieci przemiennikowej, w skład których wchodzi

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Wersja 1.6 Grudzień 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl Mini Słownik Terminów Telekomunikacyjnych Adres IP unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu. ADSL Bajt Billing Bit (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) technologia

Bardziej szczegółowo

Biurowe. systemy. komunikacyjne

Biurowe. systemy. komunikacyjne 010 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

RS 485 (D+ D-) / RS 485 (T+ T-)

RS 485 (D+ D-) / RS 485 (T+ T-) 1 Ogólne informacje Dziękujemy za zakup urządzenia. Kamera sieciowa IP stanowi zintegrowany produkt cyfrowego nadzoru, który łączy w sobie cechy tradycyjnej kamery analogowej oraz wideoserwera sieciowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Spis Treści

Strona 1. Spis Treści JBK CallCenter Strona 1 Spis Treści Wstęp...2 Funkcjonalność...3 Metody wykonywania połączeń...3 Nagrywanie rozmów...3 Oddzwonienia (Call Back)...3 Skalowalność...4 Pozostałe możliwości...4 Opis panelu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

Formerly Siemens Enterprise Communications. OpenScape Business

Formerly Siemens Enterprise Communications. OpenScape Business Formerly Siemens Enterprise Communications OpenScape Business OpenScape Business to nowoczesne, przyszłościowe i kompleksowe rozwiązanie z zakresu Unified Communication & Collaboration, specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Wydajna, niezawodna i skalowalna platforma komunikacji IP na miarę XXI wieku INFORMACJE O PRODUKCIE Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Bardziej szczegółowo