2Call. Innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne dla Firm oraz Call Center. Usługi telekomunikacyjne 2call KONTAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2Call. Innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne dla Firm oraz Call Center. Usługi telekomunikacyjne 2call KONTAKT"

Transkrypt

1 . 1 Usługi telekomunikacyjne 2call 2Call Innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne dla Firm oraz Call Center KONTAKT Kierownik ds. Kluczowych Klientów Adam Pałeczka Kom Telefon/Fax: IPtell Sp. z o.o. ul. Krzywa 21 PL , Poznan

2 Usługi telekomunikacyjne 2call 2 Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność przedstawić naszą ofertę, dotyczącą pionierskich rozwiązań telekomunikacyjnych firmy IPtell sp z o.o. operatora marki 2call. Obecnie komunikacja jest podstawą biznesu, a sprawne i skuteczne przekazywanie informacji jest na miarę złota. Dlatego firma IPtell wyszła naprzeciw wymaganiom klientów biznesowych, tworząc nowego, niezaleŝnego operatora telefonii internetowej 2call. Dzięki zastosowaniu tej zawansowanej technologii moŝna obniŝyć wysokość kosztów związanych z komunikacja do 60%. Technologia VoIP w odróŝnieniu od tradycyjnej telefonii działa globalnie. Oznacza to, iŝ koszt połączenia strefowego, międzystrefowego, i w większości przypadków takŝe zagranicznego, są na tym samym, niskim poziomie. Co nas odróŝnia od tradycyjnego operatora to fakt, iŝ proponujemy Państwu zerowe koszty połączeń wewnątrz naszej sieci, co pozwala wielkim korporacjom uniknąć wysokich kosztów za połączenia między oddziałami. Jesteśmy pewni, iŝ zastosowanie naszych usług w Państwa organizacji przyniesie duŝe i wymierne oszczędności. Z powaŝaniem Paweł Gajdziński

3 Usługi telekomunikacyjne 2call 3 Systemy telekomunikacyjne IP Gwałtowny rozwój telefonii internetowej na całym świecie zaowocował powstaniem wielu producentów sprzętu i oprogramowania pozwalającego na transmisje głosu poprzez VoIP. Pozwala to operatorom telekomunikacyjnym na dobranie odpowiedniego urządzenia do potrzeb klienta. IPtell jest partnerem największych przedstawicieli firm, tworzących urządzenia do transmisji głosu poprzez protokół VoIP. W swojej ofercie posiadamy wiele wysokiej jakości urządzeń, dzięki czemu moŝemy zaproponować Państwu urządzenie odpowiednie do wymagań. Dla organizacji posiadających juŝ rozwiązanie telekomunikacyjne firma IPtell stworzyła kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na adaptację obecnego systemu do potrzeb technologii VoIP. Poprzez podłączenie bramy głosowej pod port miejski danej centrali, moŝemy dodać technologię VoIP, nie zmieniając konfiguracji sieci wewnętrznej. Taka konfiguracja pozwala na zachowanie obecnie posiadanych numerów i istniejącej topologii sieci telefonicznej. Połączenia przychodzące będą odbywały się na takich samych zasadach, lecz komutacja ruchu wychodzącego poprzez 2call pozwoli na znaczne i wymierne oszczędności.

4 Usługi telekomunikacyjne 2call 4 Proponowane rozwiązanie pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i kłopotu związanego ze zmianą numeracji dla ruchu przychodzącego. Warto zauwaŝyć, Ŝe większość z tych rozwiązań sprzętowych bez problemu radzi sobie jako niezaleŝne centrale telefoniczne i posiadają pełną funkcjonalność tradycyjnych systemów PBX. Dlatego dla nowych firm IPtell przygotował gamę rozwiązań duŝych gatewayów mogących pracować jako centrale telefoniczne. Poprzez nadanie własnej numeracji 2call tego typu rozwiązanie jest pełnym odwzorowaniem działalności tradycyjnej telefonii, lecz pozwala na komunikację po łączach do sieci Internet. Korporacje posiadające róŝnej wielkości oddziały. Warto zauwaŝyć, iŝ wszystkie połączenia wewnątrz sieci 2call odbywają się całkowicie za darmo. Dla małych firm lub niewielkich oddziałów IPtell przygotował oddzielne rozwiązanie. Poprzez zastosowanie telefonów internetowych lub routerów z funkcjonalnością VoIP moŝna zaimplementować najnowszą technologię telefonii internetowej przy zachowaniu niskich kosztów. Stosując najnowsze rozwiązania sprzętowe, moŝna odtworzyć pełną funkcjonalność tradycyjnej centrali telefonicznej przy zachowaniu rozszytej topologii sieci. Wielofunkcyjne routery VoIP pozwalają na podłączenie telefonów analogowych i komputerów do sieci Internet. Brak abonamentu, tanie połączenia na cały świat, darmowe połączenia wewnątrz sieci 2call, są niewątpliwie cechami odróŝniającymi nas od konkurencji.

5 Usługi telekomunikacyjne 2call 5 Jesteśmy pewni, Ŝe zastosowanie najnowszych rozwiązań w Państwa organizacji, przyniosą Państwu duŝe i wymierne korzyści. Implementując najnowsze rozwiązania do Państwa organizacji, pragniemy zauwaŝyć, iŝ wraz z nami nie tylko przygotujecie się Państwo do przejścia w okres o znacznie zmniejszonych kosztach za rozmowy, ale jednocześnie, redukujecie sobie ogrom problemów, jakie wiąŝą się z tradycyjną telefonią. Usługi oferowane w sieci 2call Fax 2 Fax 2 to nowoczesna usługa odbioru faxów, za pomocą komputera podłączonego do sieci Internet. UŜytkownik otrzymuje indywidualny numer fax, tak jak to jest w przypadku stacjonarnej sieci telefonicznej. Numer ten ma jednak charakter wirtualny. Oznacza to, Ŝe przesyłane wiadomości są przekierowywane na ustalony wcześniej adres poczty e- mail. W usłudze 2call, nie ma ograniczeń odnośnie docelowego konta. Skrzynka pocztowa, na którą kierowane są wiadomości fax nie jest bowiem wyodrębnionym, narzuconym przez usługodawcę kontem, z limitem pojemności. To uŝytkownik ustala gdzie dokładnie mają trafiać wysłane do niego, faxy. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wygodę zarządzania informacją i usprawnia proces segregowania, czy katalogowania wiadomości w obrębie jednego konta. Dlatego teŝ usługa tak zwanego wirtualnego faksu, moŝe być w prosty sposób zastosowana jako rozwiązanie biurowe. KaŜdemu pracownikowi moŝna przydzielić indywidualny numer faksu. Informacje wysyłane na ten numer dotrą na skrzynkę pocztową konkretnego odbiorcy. Od tej pory zniknie, więc problem ze stertami papieru, niewiadomego przeznaczenia, zaś uŝytkownik, do którego wiadomość została wysłana będzie mógł ją odczytać oraz odpowiedzieć równieŝ poza miejscem pracy. Aplikacja Fax 2 , 2 Fax to równieŝ oszczędność na kosztach związanych z eksploatacją standardowego urządzenia fax oraz eliminacja niedogodności związanych z jego konserwacją. Co więcej brak jest konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych nakładów związanych z wdroŝeniem usługi.

6 Usługi telekomunikacyjne 2call 6 Wszystko to w jednym miejscu, bez konieczności nabywania drogiego, dodatkowego sprzętu. IP Centrex i Virtual PBX Rozwiązanie skierowane jest do klientów biznesowych poczynając od małych kilku osobowych firm, aŝ po wielooddziałowe korporacje posiadające własne call center. Poza realizacją wszystkich charakterystycznych dla central telekomunikacyjnych usług jak numery i połączenia wewnętrzne, powitanie, billingowanie poszczególnych uŝytkowników, realizacja klasycznych połączeń przychodzących i wychodzących, operator zapewnia takŝe numery telefoniczne w dowolnej ilości stref numeracyjnych, realizację darmowych grup biznesowych, oraz szereg usług dodatkowych takich jak: IVR, Fax2mail, Vocie2mail, moŝliwość integracji z systemami IT, przekierowywanie połączeń, moŝliwość tworzenia dowolnych reguł blokowania połączeń, tworzenie schematów telefonicznej obsługi klientów, administrację usługami uŝytkowników przez www. Zalety : 1. MoŜliwość błyskawicznego dodawania i usuwania uŝytkowników oraz przypisywania im dowolnych usług dodatkowych. 2. Dowolna skalowalność pozwalająca na bardzo szybką i elastyczną rozbudowę systemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3. MoŜliwość zarządzania usługami uŝytkowników bezpośrednio przez stronę www. 4. ObniŜenie kosztów wynikające z braku konieczności kupowania oraz administracji systemem telekomunikacyjnym. 5. Przenośność terminala w dowolne miejsce posiadające dostęp Internet. 6. MoŜliwość podłączenia dowolnego urządzenia pracującego w standardzie SIP, co pozwala na swobodny wybór dowolnego typu i producenta terminali. 7. Znaczne zwiększenie zakresu funkcjonalności i związane z tym podniesienie efektywności pracowników. 8. Bardzo wysoka niezawodność systemu, wynikające z wielopoziomowej redundancji.

7 Usługi telekomunikacyjne 2call 7 2CALL CENTER 2CALL CENTER to nowoczesny system wspomagający pracę firm typu call i contact center. W oparciu o technologię VoIP, bazującą na najpopularniejszym obecnie protokole SIP stworzyliśmy produkt, który nie tylko zwiększa wydajność agentów i umoŝliwia automatyczne przetwarzanie wyników i pracy. 2CALL CENTER to krok w przyszłość. Twoje call center nie musi być juŝ budowane w oparciu o róŝnorakie rozwiązania róŝnych firm, które nie współpracują ze sobą indywidualnie. 2CALL CENTER to całościowe podejście do systemu obsługi call center, zawierające w sobie rozwiązania dotychczas spotykane na rynku tylko jako zlepek rozwiązań firm trzecich. System 2CALL CENTER realizuje zarówno funkcję organizacji pracy agentów (agenci, grupy, kampanie, batche, itp.), ale równieŝ takie funkcje, jak gromadzenie i przetwarzanie wyników rozmów, przygotowanie do druku naklejek adresowych dla klientów, obsługa potwierdzeń i kolejkowania połączeń (zadzwoń później), a takŝe rejestrację połączeń głosowych, oraz szczegółowy rejestr własności połączeń zarówno całego call center, jak i poszczególnych agentów, co umoŝliwia zbudowanie nawet najbardziej złoŝonych i wymyślnych raportów na temat jakości i wydajności pracy zarówno całego przedsięwzięcia, jak i grupy, czy pojedynczego agenta. Modułowa budowa systemu, z jasnym podziałem na jednostkę centralną i systemu usługowe pozwala na budowę systemów rozproszonych, składających się z róŝnych rozmiarów grup agentów, oddalonych od siebie fizycznie nawet o setki kilometrów, przy zachowaniu pojedynczego, centralnego punktu zarządzania i planowania ich pracy. Ta sama cecha sprawia, Ŝe rozbudowa systemu czy to jednoodziałowego, czy teŝ rozproszonego, jest dziecinnie prosta i łatwa do przeprowadzenia. Całość rozbudowy odbywa się poprzez dołoŝenie kolejnego elementu usługowego systemu, co nie wpływa w Ŝaden sposób na pracę działającego systemu - całość działań odbywa się bez przerywania pracy. MoŜliwość zarządzania systemem w sposób zdalny, przez przeglądarkę internetową, a takŝe interfejs agenta, bazowany na technologii webowej, powodują, Ŝe przed uŝytkownikami systemu 2CALL CENTER otwiera się całkowicie nowa era w jakości i wydajności pracy call center. UmoŜliwia to bowiem zdalną pracę nie tylko administratorom i supervisorom, ale równieŝ samym agentom, którzy mogą być rozproszeni geograficznie a mimo wszystko działać w ramach jednego systemu, jednej grupy i jednej kampanii.

8 Usługi telekomunikacyjne 2call 8 Uwieńczeniem przyjazności systemu 2CALL CENTER dla wszystkich call/contact center jest bardzo przyjazny i przejrzysty sposób licencjonowania produktu. Dzięki otwartej architekturze systemu, oraz jego modułowości, istnieje moŝliwość integracji z innymi systemami zarządzania bądź obiegu dokumentów, a takŝe, w ramach usług dodatkowych, dostosowania funkcji systemu podstawowego do Państwa szczególnych i szczegółowych potrzeb. Call/contact Center Nielimitowana liczba agentów Nielimitowana liczba grup Praca w systemie rozproszonym, z dowolną liczbą oddziałów MoŜliwość pracy zdalnych agentów Centralne bądź rozproszone planowanie pracy agentów Rejestracja zdarzeń w systemie System rejestracji rozmów (monitoring) MoŜliwość przysłuchiwania się rozmowie na Ŝywo Obsługa popularnych kodeków (G.711, G.729, G.723)wraz ze zmianą na preferowane MoŜliwość wzbogacania systemu o dodatkowe funkcjonalności Spójny system zarządzania uŝytkownikami Łatwa rozbudowa systemu o dodatkowe stanowiska Funkcja oddzwoń później System przetwarzania wyników przeprowadzonych rozmów Zarządzanie System wielouŝytkownikowy Grupy uprawnień Kontrola dostępu (historia logowań) Zdalne zarządzanie przez Internet Historia zmian konfiguracyjnych Przejrzysty system wizualizacji stanu urządzenia Opcja budowy systemu w technologii Hot-Standby Kampanie Nielimitowana liczba zaplanowanych i trwających kampanii System podziału kampanii na części składowe Raportowanie stanu kampanii w sposób graficzny MoŜliwość pracy agenta z wieloma kampaniami równocześnie

9 Usługi telekomunikacyjne 2call 9 Interfejs Przejrzysty panel zarządzania Statystyki Live pracy systemu i agentów Dostęp do systemu za pomocą przeglądarki WWW Proponowane urządzenia Wszystkie proponowane urządzenia są dostępne w dwóch wariantach: a) bez abonamentu wówczas urządzenie moŝna nabyć po cenie promocyjnej i korzystać z moŝliwości usług VOIP 2call podpisując umowę na czas nieokreślony b) w abonamencie na okres 12 lub 24 miesięcy wówczas urządzenie się wynajmuje na okres trwania umowy zyskuje się dodatkowe minuty w abonamencie D-link DVG 2001s 120,00 PLN Abonament 15,00 zł 15,0 wykorzystania port FXO Obsługiwane protokoły VoIP SIP - Session Initiation Protocol Protokoły kodowania dźwięku ITU G.711 ITU G.723 ITU G.726 ITU G.729 Obsługiwane protokoły i standardy QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol UDP - datagramowy protokół uŝytkownika ARP - Address Resolution Protocol HTTP - Hypertext Transfer Protocol IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW TFTP - Trivial File Transfer Protocol Dodatkowe funkcje przekierowanie połączenia połączenia oczekujące CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego Dodatkowe informacje urządzenie do działania wymaga modemu lub routera w wyjściem RJ-45 zestaw umoŝliwia podłączenie telefonu lub faksu polska instrukcja obsługi moŝliwość wykonywania połączeń przy wyłączonym komputerze (wym. router lub modem)

10 Usługi telekomunikacyjne 2call 10 LINKSYS PAP2T 163,12 PLN 2 porty głosowe FXS (RJ-11), 1 port FastEthernet (RJ-45) - umoŝliwia prowadzenie rozmów telefonicznych bez włączonego komputera Protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol) Kodeki głosowe: G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726, G.729A, G REN (Ringer Equivalence Number) - 5 REN na kaŝdy port RJ-11 Ring frequency: Hz Ring voltage: Vrms Abonament 25,00 zł 25,0 wykorzystania Impedancja portu FXS: 8 ustawień (zawierają europejskie CTR21 oraz amerykańskie 600 O Wymiary: 101 x 101 x 15 mm Waga: 140 g Wsparcie dla: DTMF, FSK Caller ID, DTMF Caller ID, FSK VMWI, echo cancellation, VAD Activity Detection) MoŜliwość podłączenia dwóch telefonów lub faksów, z dwoma odrębnymi numerami telefonó MAIPU MP A-AC 1 200, 00 PLN 4 porty fxs 1 port fxo MoŜliwość przekserowania kodeki Abonament 75,00 zł 50,0 wykorzystania port Etherneta Zarządzanie konsolą MyPower VGA , 00 PLN 8 portów fxs MoŜliwość przekserowania kodeki Abonament 150,00 75,00 zł zł wykorzystania port Etherneta Zarządzanie konsolą

11 Usługi telekomunikacyjne 2call 11 MyPower VG ,00 PLN Abonament 150,00 zł 100,0 wykorzystania portów fxs MoŜliwość przekserowania kodeki port Etherneta Zarządzanie konsolą MyPower VG portów fxs MoŜliwość przekserowania kodeki , 00 PLN Abonament 300,00 zł 150,0 wykorzystania Zarządzanie konsolą 1 port Etherneta MyPower VG2000 Port E1 (30) MoŜliwość przekserowania kodeki port Etherneta Zarządzanie konsolą 8 000, 00 PLN Abonament 400,00 zł 200,0 wykorzystania Quintum AFG ,OO PLN Abonament 75,00 zł 50,0

12 Usługi telekomunikacyjne 2call 12 wykorzystania porty FXS Podstawowe funkcje urządzenia. Wsparcie dla H.323 oraz SIP Przezroczysta dla PBX i PSTN Wbudowany IVR i GateKeeper Wsparcie dla RADIUS (AAA) Obsługa faxów i modemów Praca za NAT i firewall Sieć telefoniczna Automatyczna detekcja połączeń Głos/Modem/Fax Nadzór nad odbiorem i rozłączaniem połączeń Publiczny, prywatny oraz własny plan numeracyjny Pełna manipulacja cyframi w wybieranych numerach Bufor dla rekordów billingowych CDR Przezroczyste przepuszczanie numerów typu 997, 0700, itd. Kodeki G.723, G.729, G.711 (autonegocjacja), G.726 (bez autonegocjacji) Porty FXS oraz FXO Fax zgodnie ze standardem T.38 Wsparcie dla transmisji modemowej przez IP Loop Start, Reverse Battery, Battery Disconnect Kodowanie: A law, U law Redukcja echa: ITU Rec. G168, do 128 msec Sieć IP Port Fast Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 Klient DHCP QoS wspierany dzięki: IP TOS, DiffServ Sieć VoIP H.323 v.3 Gateway oraz wbudowany Gatekeeper SIP User Agent Wbudowany IVR oraz wsparcie dla serwerów RADIUS (dla AAA) Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG) Adaptacyjny bufor Jitter Kompensacja utraty pakietów Praca za NAT i firewall dzięki NATAccess Filtrowanie IP Do 4 jednoczesnych połączeń telefonicznych VoIP Zarządzanie Graficzna konfiguracja przez Quintum Tenor Configuration Manager Monitorowanie pracy urządzenia przez Quintum Tenor Monitor Agent SNMP v2, wspracie dla HP OpenView Linia komend (CLI), telnet, port konsoli Quintum AFG ,00 PLN Abonament 100,00zł 75,00 zł wykorzystania porty FXS Podstawowe funkcje urządzenia. Wsparcie dla H.323 oraz SIP 2 lub 4 kanały VoIP Porty FXS oraz FXO Przezroczysta dla PBX i PSTN Wbudowany IVR i GateKeeper Wsparcie dla RADIUS (AAA) Obsługa faxów i modemów Praca za NAT i firewall Sieć telefoniczna Automatyczna detekcja połączeń Głos/Modem/Fax Nadzór nad odbiorem i rozłączaniem połączeń Publiczny, prywatny oraz własny plan numeracyjny Pełna manipulacja cyframi w wybieranych numerach Bufor dla rekordów billingowych CDR Przezroczyste przepuszczanie numerów typu 997, 0700, itd. Kodeki G.723, G.729, G.711 (autonegocjacja), G.726 (bez autonegocjacji) Porty FXS oraz FXO Fax zgodnie ze standardem T.38 Wsparcie dla transmisji modemowej przez IP Loop Start, Reverse Battery, Battery Disconnect Kodowanie: A law, U law Redukcja echa: ITU Rec. G168, do 128 msec Sieć IP Port Fast Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 Klient DHCP QoS wspierany dzięki: IP TOS, DiffServ Sieć VoIP H.323 v.3 Gateway oraz wbudowany Gatekeeper SIP User Agent Wbudowany IVR oraz wsparcie dla serwerów RADIUS (dla AAA) Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG) Adaptacyjny bufor Jitter Kompensacja utraty pakietów Praca za NAT i firewall dzięki NATAccess Filtrowanie IP Do 4 jednoczesnych połączeń telefonicznych VoIP Zarządzanie Graficzna konfiguracja przez Quintum Tenor Configuration Manager Monitorowanie pracy urządzenia przez Quintum Tenor Monitor Agent SNMP v2, wspracie dla HP OpenView Linia komend (CLI), telnet, port konsoli

13 Usługi telekomunikacyjne 2call 13 QUINTUM TENOR DX 9 600,00 PLN Abonament 500,00 zł 250,0 wykorzystania Port E1 (16) Automatyczna detekcja połączeń Głos/Modem/Fax Nadzór nad odbiorem i rozłączaniem połączeń Publiczny, prywatny oraz własny plan numeracyjny Pełna manipulacja cyframi w wybieranych numerach Bufor dla rekordów billingowych CDR Przezroczyste przepuszczanie numerów typu 997, 0700, itd. Kodeki G.723.1a, G.729ab, G.726 ADPCM (bez auto), G.711 (auto) 1, 2, 3 lub 4 porty E1 Fax zgodnie ze standardem T.38 Wsparcie dla transmisji modemowej przez IP Sygnalizacja PRI: National ISDN-2, Euro ISDN NET5, KDD, 4ESS, 5ESS, DMS100 E1 CAS (R2 MF), DASS2, przełączanie Tandem/TDM Kodowanie: A law, U law Redukcja echa: ITU Rec. G168, do 128 msec Port Fast Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 Klient DHCP QoS wspierany dzięki: IP TOS, DiffServ H.323 v.3 Gateway oraz wbudowany Gatekeeper SIP User Agent Wbudowany IVR oraz wsparcie dla serwerów RADIUS (dla AAA) Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG) Adaptacyjny bufor Jitter Kompensacja utraty pakietów Praca za NAT i firewall dzięki NATAccess Filtrowanie IP Do 120 jednoczesnych połączeń telefonicznych VoIP Graficzna konfiguracja przez Quintum Tenor Configuration Manager Monitorowanie pracy urządzenia przez Quintum Tenor Monitor Agent SNMP v2, wspracie dla HP OpenView Linia komend (CLI), telnet, port konsoli Wszystkie podane cenny są cenami netto. Do powyŝszych cen naleŝy doliczyć VAT22%. Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. W cenie zawarty jest koszt konfiguracji urządzenia w sieci 2call

14 Usługi telekomunikacyjne 2call 14 2call cennik opłat telekomunikacyjnych LP. NAZWA cena netto cena brutto 1 koszt podłączenia do sieci 2call 0,00 zł 0,00 zł 2 miesięczny koszt utrzymywania numeru z sieci 2call 10,00 zł 12,20 zł Opłata za połączenie telefoniczne, cena za 1 minutę połączenia z naliczaniem sekundowym. LP. KRAJ Cena netto Cena brutto 1 POLSKA telefonia stacjonarna 0,072 zł 0,090 zł 2 POLSKA telefonia GSM (Orange, ERA, PLUS)[z CLIP] 0,610 zł 0,750 zł 3 POLSKA telefonia GSM (PLAY)[z CLIP] 0,720 zł 0,8784 zł 4 POLSKA telefonia GSM (Orange, ERA, PLUS)[bez CLIP] 0,420 zł 0,5124 zł 5 POLSKA telefonia GSM (PLAY)[bez CLIP] 0,580 zł 0,7076 zł 5 Wewnątrz sieci 2call 0,000 zł 0,000 zł Opłaty za połączenia inne naliczane za kaŝdą rozpoczętą sekundę w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę, za rozpoczęcie połączenia niezaleŝnie od czasu trwania tego połączenia lub za kaŝdą rozpoczętą minutę połączenia. lp. Rodzaj połączenia Cena Cena Uwagi netto brutto 1. Połączenia do Biura Numerów TP S.A. ( , ) 1,30 0,10 1,59 0,12 opłata za rozpoczęcie połączenia opłata za minutę połączenia 2. Połączenia alarmowe 0,00 0,00 3. Połączenia do numerów skróconych TP S.A. 0,10 0,12 opłata za minutę połączenia rozpoczynających się od 9 z wyłączeniem połączeń alarmowych 4. Połączenia do Usług TP S.A.: Bank Danych 2,00 2,44 opłata za minutę połączenia (9493), Informacja Miejska (9494) 5. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 1 0,00 0, Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,29 0,35 opłata za połączenie , , , , , 7. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,10 0,12 opłata za minutę połączenia Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,39 0,48 opłata za minutę połączenia Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,29 0,35 opłata za minutę połączenia , , Połączenia do numeru ze wskaźnikiem ,25 0,31 opłata za minutę połączenia Połączenia do numeru ze wskaźnikiem ,35 0,43 opłata za minutę połączenia Połączenia do numerów ze wskaźnikiem , , , , , 3,00 3,66 opłata za kaŝdą rozpoczętą minutę połączenia , , , , , , , , Połączenia do numerów ze wskaźnikiem , ,00 7,32 opłata za kaŝdą rozpoczętą minutę połączenia 14. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 8,00 9,76 opłata za kaŝdą rozpoczętą

15 Usługi telekomunikacyjne 2call , minutę połączenia 15. Połączenia do numeru ,29 0,35 opłata za minutę 16. Połączenia do numeru ,87 1,06 opłata za minutę 17. Połączenia do numeru ,74 2,12 opłata za minutę 18. Połączenia do numeru ,61 3,18 opłata za minutę 19. Połączenia do numeru ,48 4,25 opłata za minutę 20. Połączenia do numeru ,35 5,31 opłata za połączenie 21. Połączenia do numeru ,29 0,35 opłata za minutę 22. Połączenia do numeru ,87 1,06 opłata za minutę 23. Połączenia do numeru ,74 2,12 opłata za minutę 24. Połączenia do usług Country Direct na 0,00 0,00 numer dostępowy xxx xx xx 25. Połączenia do usług Poland Direct ** opłata stała 1,00 1,22 opłata za połączenie 26. "Poland Direct" strefa 1 1,00 1,22 opłata za minutę 27. "Poland Direct" strefa 2 1,15 1,40 opłata za minutę 28. "Poland Direct" strefa 3 1,29 1,57 opłata za minutę 29. "Poland Direct" strefa 4 1,40 1,71 opłata za minutę 30. "Poland Direct" strefa 5 1,55 1,89 opłata za minutę 31. "Poland Direct" strefa 6 1,66 2,03 opłata za minutę 32. "Poland Direct" strefa 7 1,74 2,12 opłata za minutę 33. "Poland Direct" strefa 8 2,87 3,50 opłata za minutę 34. "Poland Direct" strefa 9 5,18 6,32 opłata za minutę 35. Połączenia do sieci przywoławczych na 4,00 4,88 opłata za minutę połączenia numer Połączenia do sieci przywoławczych na numery 0-64xxx poza ,10 0,12 opłata za minutę połączenia Oferta jest waŝna przez 21 dni. Strony zobowiązują się traktować informacje stanowiące tajemnicę handlową w taki sposób, by pozostały one poza zasięgiem osób nieupowaŝnionych, chyba, Ŝe jedna ze Stron uzyska pisemną zgodę drugiej Strony i odpowiednio upowaŝniony odbiorca informacji podpisze umowę o tajemnicy handlowej. IPtell Sp. z o.o. ul. Krzywa 21 PL , Poznan Polska Kierownik ds. Kluczowych Klientów Adam Pałeczka Kom Telefon/Fax: IPtell Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, Poznań, Spolka wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. Poznania, XXI Wydzial Gospodarczy, pod numerem KRS: , kapital zakladowy: PLN, kapital oplacony w calosci, NIP: REFERENCJE : Z usług telekomunikacyjnych 2call korzysta wiele firm call center oraz znanych wielkopolskich firm cenionych innowacyjność rozwiązań teleinformatycznych między innymi: Ampol Internernational, Waldi, Altax, Vital-Vera oraz Inter Groclin Auto S.A.

16 Usługi telekomunikacyjne 2call 16

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego:

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: ISO 9001:2000 www.tksystem.com.pl e-mail: biuro@tksystem.com.pl tel. 041 346 05 60 fax 041 346 05 66 Władysława Łokietka 8, 25-627 KIELCE Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: 1) Funkcje

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Spis treści 1. Czym jest telefonia internetowa? 3 2. Dla kogo jest telefonia internetowa? 3 3. Jak dzwonić? 3 4. Skąd się biorą oszczędności, czyli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI VoIP - integracja i skalowalność Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI Agenda wystąpienia: CLICO jako dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT (VAD), usługi profesjonalne

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

INFOLINIA: 800 (bezpłatne połączenia dla osób dzwoniących)

INFOLINIA: 800 (bezpłatne połączenia dla osób dzwoniących) INFOLINIA: 800 (bezpłatne połączenia dla osób dzwoniących) 1. Opłata jednorazowa za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 800 Opłata za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0800 w przypadku umowy

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP FXS GXW4004 / GXW4008

Bramka VoIP FXS GXW4004 / GXW4008 Bramka VoIP FXS GXW4004 / GXW4008 Specyfikacja techniczna Bramki serii GXW FXS charakteryzuje mała obudowa i duże możliwości. Zapewniają one przekaz audio o najwyższej jakości, bogactwo funkcji, ciche

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

V I N C O M s.c. 31-750 Kraków, ul. Kocmyrzowska 13A tel. (12) 684 40 05 fax (12) 643 80 21 e-mail: vincom@vincom.pl www.vincom.pl

V I N C O M s.c. 31-750 Kraków, ul. Kocmyrzowska 13A tel. (12) 684 40 05 fax (12) 643 80 21 e-mail: vincom@vincom.pl www.vincom.pl V I N C O M s.c. 31-750 Kraków, ul. Kocmyrzowska 13A tel. (12) 684 40 05 fax (12) 643 80 21 e-mail: vincom@vincom.pl www.vincom.pl Informacja na temat rozwiązania MAX 4XX Hostel Product. V I N C O M s.c.:

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Poczta głosowa. Transfer połączeń

Poczta głosowa. Transfer połączeń Poczta głosowa Transfer połączeń Dzięki tej usłudze każdy będzie mógł zostawić Tobie wiadomość jeśli nie będziesz mógł odebrać telefonu. Nagrana wiadomść trafi na Twoją skrzynkę email. Usługa może się

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Jak zoptymalizować wydatki firmy obniżając koszty telekomunikacyjne. w oparciu o telefonię internetową (VoIP)? Warszawa, grudzień 2015 r.

Jak zoptymalizować wydatki firmy obniżając koszty telekomunikacyjne. w oparciu o telefonię internetową (VoIP)? Warszawa, grudzień 2015 r. Jak zoptymalizować wydatki firmy obniżając koszty telekomunikacyjne w oparciu o telefonię internetową (VoIP)? Warszawa, grudzień 2015 r. WPROWADZENIE telefonia internetowa (VoIP) w firmie podstawowe korzyści

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

Wstęp...1 Diagram asocjacji...2 Opisy klas...3 Opisy asocjacji...4 Proces uruchamiania klienta...5

Wstęp...1 Diagram asocjacji...2 Opisy klas...3 Opisy asocjacji...4 Proces uruchamiania klienta...5 Spis treści Wstęp...1 Diagram asocjacji...2 Opisy klas...3 Opisy asocjacji...4 Proces uruchamiania klienta...5 Wstęp Niniejszy dokument opisuje zależności pomiędzy bytami platformy Hiperus. 1/7 Diagram

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2.

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2. cennik dostęp do internetu DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne Wyszczególnienie tytułu opłaty Podatek z podatkiem 1. Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX

Bardziej szczegółowo

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Tarnów 2006 TELEFON niezawodna komunikacja Schemat dostępu do usługi Telefonii Stacjonarnej Linki Optyczne do Operatorów nadrzędnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania komunikacyjne VoIP

Rozwiązania komunikacyjne VoIP Rozwiązania komunikacyjne VoIP platformy dla operatorów telekomunikacyjnych serwery wirtualnych central IP-PBX platformy komunikacyjne IP-PBX dla biznesu aplikacje dla Contact Center OpenCom - platforma

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SW : 1.0.0.36 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (który ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki do

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka firmy

Charakterystyka firmy Charakterystyka firmy Activis Polska prowadzi działalność w następujących dziedzinach: projektowanie i produkcja urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz systemów automatyki przemysłowej,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A.

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. Tabela 1. Opłaty instalacyjne. Poz. PKWiU Wyszczególnienie tytułu opłaty Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate)

INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate) INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate) 1. Opłata jednorazowa za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0-708 Opłata za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0-708 w przypadku umowy na czas określony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. Ogólna koncepcja DrayTeka Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu. Są to gniazda

Bardziej szczegółowo

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT 3. 64.20.1 w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

PLNOG październik 2010

PLNOG październik 2010 PLNOG październik 2010 Voice over IP fakty i mity Radosław Trojakowski Główny Administrator Usług i Systemów VoIP Crowley Data Poland Sp. z o.o. Agenda 1. Wprowadzenie czym jest VoIP? 2. Obawy wobec technologii

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji SofaWare S-box SofaWare S-box to niewielkiego rozmiaru, ciche w działaniu, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządzenia Firewall

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Instalacja podstawowa usługi Dostęp do Internetu DSL. 799,00 183,77 982,77

1 2 3 4 5 1. Instalacja podstawowa usługi Dostęp do Internetu DSL. 799,00 183,77 982,77 cennik usługi Dostęp do Internetu DSL Cennik usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy po dniu 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile to tania telefonia roamingowa pozwalająca na: tanie rozmowy bez granic utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Serwer wideokonferencyjny Ilość 1 szt. Oferowany model *... Producent*...

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU Roaming międzynarodowy to świadczona przez operatorów sieci mobilnych usługa, umożliwiająca swobodne korzystanie z Twojego telefonu poza granicami kraju. SPIS TEMATÓW

Bardziej szczegółowo

IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja

IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja OFERTA SZKOLENIOWA IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja TELEAKADEMIA popularyzuje i profesjonalnie wdraża nowoczesne, firmowe systemy komunikacji IP. Projekt ten rozwija Spółka MASTER TELECOM, mająca

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET = TELEFON Coraz częściej firmy i instytucje wykorzystują połączenie

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. DLA USŁUG w SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WAŻNY OD 15 SIERPNIA 2014 ROKU

CENNIK USŁUG. DLA USŁUG w SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WAŻNY OD 15 SIERPNIA 2014 ROKU CENNIK USŁUG DLA USŁUG w SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ WAŻNY OD 15 SIERPNIA 2014 ROKU Cennik Pakietowy: INTERNET + TELEWIZJA Telewizja Internet Cena telewizja Cena Internet Razem Rabat dla Internetu Cena w pakiecie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo