2Call. Innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne dla Firm oraz Call Center. Usługi telekomunikacyjne 2call KONTAKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2Call. Innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne dla Firm oraz Call Center. Usługi telekomunikacyjne 2call KONTAKT"

Transkrypt

1 . 1 Usługi telekomunikacyjne 2call 2Call Innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne dla Firm oraz Call Center KONTAKT Kierownik ds. Kluczowych Klientów Adam Pałeczka Kom Telefon/Fax: IPtell Sp. z o.o. ul. Krzywa 21 PL , Poznan

2 Usługi telekomunikacyjne 2call 2 Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność przedstawić naszą ofertę, dotyczącą pionierskich rozwiązań telekomunikacyjnych firmy IPtell sp z o.o. operatora marki 2call. Obecnie komunikacja jest podstawą biznesu, a sprawne i skuteczne przekazywanie informacji jest na miarę złota. Dlatego firma IPtell wyszła naprzeciw wymaganiom klientów biznesowych, tworząc nowego, niezaleŝnego operatora telefonii internetowej 2call. Dzięki zastosowaniu tej zawansowanej technologii moŝna obniŝyć wysokość kosztów związanych z komunikacja do 60%. Technologia VoIP w odróŝnieniu od tradycyjnej telefonii działa globalnie. Oznacza to, iŝ koszt połączenia strefowego, międzystrefowego, i w większości przypadków takŝe zagranicznego, są na tym samym, niskim poziomie. Co nas odróŝnia od tradycyjnego operatora to fakt, iŝ proponujemy Państwu zerowe koszty połączeń wewnątrz naszej sieci, co pozwala wielkim korporacjom uniknąć wysokich kosztów za połączenia między oddziałami. Jesteśmy pewni, iŝ zastosowanie naszych usług w Państwa organizacji przyniesie duŝe i wymierne oszczędności. Z powaŝaniem Paweł Gajdziński

3 Usługi telekomunikacyjne 2call 3 Systemy telekomunikacyjne IP Gwałtowny rozwój telefonii internetowej na całym świecie zaowocował powstaniem wielu producentów sprzętu i oprogramowania pozwalającego na transmisje głosu poprzez VoIP. Pozwala to operatorom telekomunikacyjnym na dobranie odpowiedniego urządzenia do potrzeb klienta. IPtell jest partnerem największych przedstawicieli firm, tworzących urządzenia do transmisji głosu poprzez protokół VoIP. W swojej ofercie posiadamy wiele wysokiej jakości urządzeń, dzięki czemu moŝemy zaproponować Państwu urządzenie odpowiednie do wymagań. Dla organizacji posiadających juŝ rozwiązanie telekomunikacyjne firma IPtell stworzyła kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na adaptację obecnego systemu do potrzeb technologii VoIP. Poprzez podłączenie bramy głosowej pod port miejski danej centrali, moŝemy dodać technologię VoIP, nie zmieniając konfiguracji sieci wewnętrznej. Taka konfiguracja pozwala na zachowanie obecnie posiadanych numerów i istniejącej topologii sieci telefonicznej. Połączenia przychodzące będą odbywały się na takich samych zasadach, lecz komutacja ruchu wychodzącego poprzez 2call pozwoli na znaczne i wymierne oszczędności.

4 Usługi telekomunikacyjne 2call 4 Proponowane rozwiązanie pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i kłopotu związanego ze zmianą numeracji dla ruchu przychodzącego. Warto zauwaŝyć, Ŝe większość z tych rozwiązań sprzętowych bez problemu radzi sobie jako niezaleŝne centrale telefoniczne i posiadają pełną funkcjonalność tradycyjnych systemów PBX. Dlatego dla nowych firm IPtell przygotował gamę rozwiązań duŝych gatewayów mogących pracować jako centrale telefoniczne. Poprzez nadanie własnej numeracji 2call tego typu rozwiązanie jest pełnym odwzorowaniem działalności tradycyjnej telefonii, lecz pozwala na komunikację po łączach do sieci Internet. Korporacje posiadające róŝnej wielkości oddziały. Warto zauwaŝyć, iŝ wszystkie połączenia wewnątrz sieci 2call odbywają się całkowicie za darmo. Dla małych firm lub niewielkich oddziałów IPtell przygotował oddzielne rozwiązanie. Poprzez zastosowanie telefonów internetowych lub routerów z funkcjonalnością VoIP moŝna zaimplementować najnowszą technologię telefonii internetowej przy zachowaniu niskich kosztów. Stosując najnowsze rozwiązania sprzętowe, moŝna odtworzyć pełną funkcjonalność tradycyjnej centrali telefonicznej przy zachowaniu rozszytej topologii sieci. Wielofunkcyjne routery VoIP pozwalają na podłączenie telefonów analogowych i komputerów do sieci Internet. Brak abonamentu, tanie połączenia na cały świat, darmowe połączenia wewnątrz sieci 2call, są niewątpliwie cechami odróŝniającymi nas od konkurencji.

5 Usługi telekomunikacyjne 2call 5 Jesteśmy pewni, Ŝe zastosowanie najnowszych rozwiązań w Państwa organizacji, przyniosą Państwu duŝe i wymierne korzyści. Implementując najnowsze rozwiązania do Państwa organizacji, pragniemy zauwaŝyć, iŝ wraz z nami nie tylko przygotujecie się Państwo do przejścia w okres o znacznie zmniejszonych kosztach za rozmowy, ale jednocześnie, redukujecie sobie ogrom problemów, jakie wiąŝą się z tradycyjną telefonią. Usługi oferowane w sieci 2call Fax 2 Fax 2 to nowoczesna usługa odbioru faxów, za pomocą komputera podłączonego do sieci Internet. UŜytkownik otrzymuje indywidualny numer fax, tak jak to jest w przypadku stacjonarnej sieci telefonicznej. Numer ten ma jednak charakter wirtualny. Oznacza to, Ŝe przesyłane wiadomości są przekierowywane na ustalony wcześniej adres poczty e- mail. W usłudze 2call, nie ma ograniczeń odnośnie docelowego konta. Skrzynka pocztowa, na którą kierowane są wiadomości fax nie jest bowiem wyodrębnionym, narzuconym przez usługodawcę kontem, z limitem pojemności. To uŝytkownik ustala gdzie dokładnie mają trafiać wysłane do niego, faxy. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wygodę zarządzania informacją i usprawnia proces segregowania, czy katalogowania wiadomości w obrębie jednego konta. Dlatego teŝ usługa tak zwanego wirtualnego faksu, moŝe być w prosty sposób zastosowana jako rozwiązanie biurowe. KaŜdemu pracownikowi moŝna przydzielić indywidualny numer faksu. Informacje wysyłane na ten numer dotrą na skrzynkę pocztową konkretnego odbiorcy. Od tej pory zniknie, więc problem ze stertami papieru, niewiadomego przeznaczenia, zaś uŝytkownik, do którego wiadomość została wysłana będzie mógł ją odczytać oraz odpowiedzieć równieŝ poza miejscem pracy. Aplikacja Fax 2 , 2 Fax to równieŝ oszczędność na kosztach związanych z eksploatacją standardowego urządzenia fax oraz eliminacja niedogodności związanych z jego konserwacją. Co więcej brak jest konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych nakładów związanych z wdroŝeniem usługi.

6 Usługi telekomunikacyjne 2call 6 Wszystko to w jednym miejscu, bez konieczności nabywania drogiego, dodatkowego sprzętu. IP Centrex i Virtual PBX Rozwiązanie skierowane jest do klientów biznesowych poczynając od małych kilku osobowych firm, aŝ po wielooddziałowe korporacje posiadające własne call center. Poza realizacją wszystkich charakterystycznych dla central telekomunikacyjnych usług jak numery i połączenia wewnętrzne, powitanie, billingowanie poszczególnych uŝytkowników, realizacja klasycznych połączeń przychodzących i wychodzących, operator zapewnia takŝe numery telefoniczne w dowolnej ilości stref numeracyjnych, realizację darmowych grup biznesowych, oraz szereg usług dodatkowych takich jak: IVR, Fax2mail, Vocie2mail, moŝliwość integracji z systemami IT, przekierowywanie połączeń, moŝliwość tworzenia dowolnych reguł blokowania połączeń, tworzenie schematów telefonicznej obsługi klientów, administrację usługami uŝytkowników przez www. Zalety : 1. MoŜliwość błyskawicznego dodawania i usuwania uŝytkowników oraz przypisywania im dowolnych usług dodatkowych. 2. Dowolna skalowalność pozwalająca na bardzo szybką i elastyczną rozbudowę systemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3. MoŜliwość zarządzania usługami uŝytkowników bezpośrednio przez stronę www. 4. ObniŜenie kosztów wynikające z braku konieczności kupowania oraz administracji systemem telekomunikacyjnym. 5. Przenośność terminala w dowolne miejsce posiadające dostęp Internet. 6. MoŜliwość podłączenia dowolnego urządzenia pracującego w standardzie SIP, co pozwala na swobodny wybór dowolnego typu i producenta terminali. 7. Znaczne zwiększenie zakresu funkcjonalności i związane z tym podniesienie efektywności pracowników. 8. Bardzo wysoka niezawodność systemu, wynikające z wielopoziomowej redundancji.

7 Usługi telekomunikacyjne 2call 7 2CALL CENTER 2CALL CENTER to nowoczesny system wspomagający pracę firm typu call i contact center. W oparciu o technologię VoIP, bazującą na najpopularniejszym obecnie protokole SIP stworzyliśmy produkt, który nie tylko zwiększa wydajność agentów i umoŝliwia automatyczne przetwarzanie wyników i pracy. 2CALL CENTER to krok w przyszłość. Twoje call center nie musi być juŝ budowane w oparciu o róŝnorakie rozwiązania róŝnych firm, które nie współpracują ze sobą indywidualnie. 2CALL CENTER to całościowe podejście do systemu obsługi call center, zawierające w sobie rozwiązania dotychczas spotykane na rynku tylko jako zlepek rozwiązań firm trzecich. System 2CALL CENTER realizuje zarówno funkcję organizacji pracy agentów (agenci, grupy, kampanie, batche, itp.), ale równieŝ takie funkcje, jak gromadzenie i przetwarzanie wyników rozmów, przygotowanie do druku naklejek adresowych dla klientów, obsługa potwierdzeń i kolejkowania połączeń (zadzwoń później), a takŝe rejestrację połączeń głosowych, oraz szczegółowy rejestr własności połączeń zarówno całego call center, jak i poszczególnych agentów, co umoŝliwia zbudowanie nawet najbardziej złoŝonych i wymyślnych raportów na temat jakości i wydajności pracy zarówno całego przedsięwzięcia, jak i grupy, czy pojedynczego agenta. Modułowa budowa systemu, z jasnym podziałem na jednostkę centralną i systemu usługowe pozwala na budowę systemów rozproszonych, składających się z róŝnych rozmiarów grup agentów, oddalonych od siebie fizycznie nawet o setki kilometrów, przy zachowaniu pojedynczego, centralnego punktu zarządzania i planowania ich pracy. Ta sama cecha sprawia, Ŝe rozbudowa systemu czy to jednoodziałowego, czy teŝ rozproszonego, jest dziecinnie prosta i łatwa do przeprowadzenia. Całość rozbudowy odbywa się poprzez dołoŝenie kolejnego elementu usługowego systemu, co nie wpływa w Ŝaden sposób na pracę działającego systemu - całość działań odbywa się bez przerywania pracy. MoŜliwość zarządzania systemem w sposób zdalny, przez przeglądarkę internetową, a takŝe interfejs agenta, bazowany na technologii webowej, powodują, Ŝe przed uŝytkownikami systemu 2CALL CENTER otwiera się całkowicie nowa era w jakości i wydajności pracy call center. UmoŜliwia to bowiem zdalną pracę nie tylko administratorom i supervisorom, ale równieŝ samym agentom, którzy mogą być rozproszeni geograficznie a mimo wszystko działać w ramach jednego systemu, jednej grupy i jednej kampanii.

8 Usługi telekomunikacyjne 2call 8 Uwieńczeniem przyjazności systemu 2CALL CENTER dla wszystkich call/contact center jest bardzo przyjazny i przejrzysty sposób licencjonowania produktu. Dzięki otwartej architekturze systemu, oraz jego modułowości, istnieje moŝliwość integracji z innymi systemami zarządzania bądź obiegu dokumentów, a takŝe, w ramach usług dodatkowych, dostosowania funkcji systemu podstawowego do Państwa szczególnych i szczegółowych potrzeb. Call/contact Center Nielimitowana liczba agentów Nielimitowana liczba grup Praca w systemie rozproszonym, z dowolną liczbą oddziałów MoŜliwość pracy zdalnych agentów Centralne bądź rozproszone planowanie pracy agentów Rejestracja zdarzeń w systemie System rejestracji rozmów (monitoring) MoŜliwość przysłuchiwania się rozmowie na Ŝywo Obsługa popularnych kodeków (G.711, G.729, G.723)wraz ze zmianą na preferowane MoŜliwość wzbogacania systemu o dodatkowe funkcjonalności Spójny system zarządzania uŝytkownikami Łatwa rozbudowa systemu o dodatkowe stanowiska Funkcja oddzwoń później System przetwarzania wyników przeprowadzonych rozmów Zarządzanie System wielouŝytkownikowy Grupy uprawnień Kontrola dostępu (historia logowań) Zdalne zarządzanie przez Internet Historia zmian konfiguracyjnych Przejrzysty system wizualizacji stanu urządzenia Opcja budowy systemu w technologii Hot-Standby Kampanie Nielimitowana liczba zaplanowanych i trwających kampanii System podziału kampanii na części składowe Raportowanie stanu kampanii w sposób graficzny MoŜliwość pracy agenta z wieloma kampaniami równocześnie

9 Usługi telekomunikacyjne 2call 9 Interfejs Przejrzysty panel zarządzania Statystyki Live pracy systemu i agentów Dostęp do systemu za pomocą przeglądarki WWW Proponowane urządzenia Wszystkie proponowane urządzenia są dostępne w dwóch wariantach: a) bez abonamentu wówczas urządzenie moŝna nabyć po cenie promocyjnej i korzystać z moŝliwości usług VOIP 2call podpisując umowę na czas nieokreślony b) w abonamencie na okres 12 lub 24 miesięcy wówczas urządzenie się wynajmuje na okres trwania umowy zyskuje się dodatkowe minuty w abonamencie D-link DVG 2001s 120,00 PLN Abonament 15,00 zł 15,0 wykorzystania port FXO Obsługiwane protokoły VoIP SIP - Session Initiation Protocol Protokoły kodowania dźwięku ITU G.711 ITU G.723 ITU G.726 ITU G.729 Obsługiwane protokoły i standardy QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol UDP - datagramowy protokół uŝytkownika ARP - Address Resolution Protocol HTTP - Hypertext Transfer Protocol IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW TFTP - Trivial File Transfer Protocol Dodatkowe funkcje przekierowanie połączenia połączenia oczekujące CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego Dodatkowe informacje urządzenie do działania wymaga modemu lub routera w wyjściem RJ-45 zestaw umoŝliwia podłączenie telefonu lub faksu polska instrukcja obsługi moŝliwość wykonywania połączeń przy wyłączonym komputerze (wym. router lub modem)

10 Usługi telekomunikacyjne 2call 10 LINKSYS PAP2T 163,12 PLN 2 porty głosowe FXS (RJ-11), 1 port FastEthernet (RJ-45) - umoŝliwia prowadzenie rozmów telefonicznych bez włączonego komputera Protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol) Kodeki głosowe: G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726, G.729A, G REN (Ringer Equivalence Number) - 5 REN na kaŝdy port RJ-11 Ring frequency: Hz Ring voltage: Vrms Abonament 25,00 zł 25,0 wykorzystania Impedancja portu FXS: 8 ustawień (zawierają europejskie CTR21 oraz amerykańskie 600 O Wymiary: 101 x 101 x 15 mm Waga: 140 g Wsparcie dla: DTMF, FSK Caller ID, DTMF Caller ID, FSK VMWI, echo cancellation, VAD Activity Detection) MoŜliwość podłączenia dwóch telefonów lub faksów, z dwoma odrębnymi numerami telefonó MAIPU MP A-AC 1 200, 00 PLN 4 porty fxs 1 port fxo MoŜliwość przekserowania kodeki Abonament 75,00 zł 50,0 wykorzystania port Etherneta Zarządzanie konsolą MyPower VGA , 00 PLN 8 portów fxs MoŜliwość przekserowania kodeki Abonament 150,00 75,00 zł zł wykorzystania port Etherneta Zarządzanie konsolą

11 Usługi telekomunikacyjne 2call 11 MyPower VG ,00 PLN Abonament 150,00 zł 100,0 wykorzystania portów fxs MoŜliwość przekserowania kodeki port Etherneta Zarządzanie konsolą MyPower VG portów fxs MoŜliwość przekserowania kodeki , 00 PLN Abonament 300,00 zł 150,0 wykorzystania Zarządzanie konsolą 1 port Etherneta MyPower VG2000 Port E1 (30) MoŜliwość przekserowania kodeki port Etherneta Zarządzanie konsolą 8 000, 00 PLN Abonament 400,00 zł 200,0 wykorzystania Quintum AFG ,OO PLN Abonament 75,00 zł 50,0

12 Usługi telekomunikacyjne 2call 12 wykorzystania porty FXS Podstawowe funkcje urządzenia. Wsparcie dla H.323 oraz SIP Przezroczysta dla PBX i PSTN Wbudowany IVR i GateKeeper Wsparcie dla RADIUS (AAA) Obsługa faxów i modemów Praca za NAT i firewall Sieć telefoniczna Automatyczna detekcja połączeń Głos/Modem/Fax Nadzór nad odbiorem i rozłączaniem połączeń Publiczny, prywatny oraz własny plan numeracyjny Pełna manipulacja cyframi w wybieranych numerach Bufor dla rekordów billingowych CDR Przezroczyste przepuszczanie numerów typu 997, 0700, itd. Kodeki G.723, G.729, G.711 (autonegocjacja), G.726 (bez autonegocjacji) Porty FXS oraz FXO Fax zgodnie ze standardem T.38 Wsparcie dla transmisji modemowej przez IP Loop Start, Reverse Battery, Battery Disconnect Kodowanie: A law, U law Redukcja echa: ITU Rec. G168, do 128 msec Sieć IP Port Fast Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 Klient DHCP QoS wspierany dzięki: IP TOS, DiffServ Sieć VoIP H.323 v.3 Gateway oraz wbudowany Gatekeeper SIP User Agent Wbudowany IVR oraz wsparcie dla serwerów RADIUS (dla AAA) Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG) Adaptacyjny bufor Jitter Kompensacja utraty pakietów Praca za NAT i firewall dzięki NATAccess Filtrowanie IP Do 4 jednoczesnych połączeń telefonicznych VoIP Zarządzanie Graficzna konfiguracja przez Quintum Tenor Configuration Manager Monitorowanie pracy urządzenia przez Quintum Tenor Monitor Agent SNMP v2, wspracie dla HP OpenView Linia komend (CLI), telnet, port konsoli Quintum AFG ,00 PLN Abonament 100,00zł 75,00 zł wykorzystania porty FXS Podstawowe funkcje urządzenia. Wsparcie dla H.323 oraz SIP 2 lub 4 kanały VoIP Porty FXS oraz FXO Przezroczysta dla PBX i PSTN Wbudowany IVR i GateKeeper Wsparcie dla RADIUS (AAA) Obsługa faxów i modemów Praca za NAT i firewall Sieć telefoniczna Automatyczna detekcja połączeń Głos/Modem/Fax Nadzór nad odbiorem i rozłączaniem połączeń Publiczny, prywatny oraz własny plan numeracyjny Pełna manipulacja cyframi w wybieranych numerach Bufor dla rekordów billingowych CDR Przezroczyste przepuszczanie numerów typu 997, 0700, itd. Kodeki G.723, G.729, G.711 (autonegocjacja), G.726 (bez autonegocjacji) Porty FXS oraz FXO Fax zgodnie ze standardem T.38 Wsparcie dla transmisji modemowej przez IP Loop Start, Reverse Battery, Battery Disconnect Kodowanie: A law, U law Redukcja echa: ITU Rec. G168, do 128 msec Sieć IP Port Fast Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 Klient DHCP QoS wspierany dzięki: IP TOS, DiffServ Sieć VoIP H.323 v.3 Gateway oraz wbudowany Gatekeeper SIP User Agent Wbudowany IVR oraz wsparcie dla serwerów RADIUS (dla AAA) Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG) Adaptacyjny bufor Jitter Kompensacja utraty pakietów Praca za NAT i firewall dzięki NATAccess Filtrowanie IP Do 4 jednoczesnych połączeń telefonicznych VoIP Zarządzanie Graficzna konfiguracja przez Quintum Tenor Configuration Manager Monitorowanie pracy urządzenia przez Quintum Tenor Monitor Agent SNMP v2, wspracie dla HP OpenView Linia komend (CLI), telnet, port konsoli

13 Usługi telekomunikacyjne 2call 13 QUINTUM TENOR DX 9 600,00 PLN Abonament 500,00 zł 250,0 wykorzystania Port E1 (16) Automatyczna detekcja połączeń Głos/Modem/Fax Nadzór nad odbiorem i rozłączaniem połączeń Publiczny, prywatny oraz własny plan numeracyjny Pełna manipulacja cyframi w wybieranych numerach Bufor dla rekordów billingowych CDR Przezroczyste przepuszczanie numerów typu 997, 0700, itd. Kodeki G.723.1a, G.729ab, G.726 ADPCM (bez auto), G.711 (auto) 1, 2, 3 lub 4 porty E1 Fax zgodnie ze standardem T.38 Wsparcie dla transmisji modemowej przez IP Sygnalizacja PRI: National ISDN-2, Euro ISDN NET5, KDD, 4ESS, 5ESS, DMS100 E1 CAS (R2 MF), DASS2, przełączanie Tandem/TDM Kodowanie: A law, U law Redukcja echa: ITU Rec. G168, do 128 msec Port Fast Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 Klient DHCP QoS wspierany dzięki: IP TOS, DiffServ H.323 v.3 Gateway oraz wbudowany Gatekeeper SIP User Agent Wbudowany IVR oraz wsparcie dla serwerów RADIUS (dla AAA) Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG) Adaptacyjny bufor Jitter Kompensacja utraty pakietów Praca za NAT i firewall dzięki NATAccess Filtrowanie IP Do 120 jednoczesnych połączeń telefonicznych VoIP Graficzna konfiguracja przez Quintum Tenor Configuration Manager Monitorowanie pracy urządzenia przez Quintum Tenor Monitor Agent SNMP v2, wspracie dla HP OpenView Linia komend (CLI), telnet, port konsoli Wszystkie podane cenny są cenami netto. Do powyŝszych cen naleŝy doliczyć VAT22%. Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. W cenie zawarty jest koszt konfiguracji urządzenia w sieci 2call

14 Usługi telekomunikacyjne 2call 14 2call cennik opłat telekomunikacyjnych LP. NAZWA cena netto cena brutto 1 koszt podłączenia do sieci 2call 0,00 zł 0,00 zł 2 miesięczny koszt utrzymywania numeru z sieci 2call 10,00 zł 12,20 zł Opłata za połączenie telefoniczne, cena za 1 minutę połączenia z naliczaniem sekundowym. LP. KRAJ Cena netto Cena brutto 1 POLSKA telefonia stacjonarna 0,072 zł 0,090 zł 2 POLSKA telefonia GSM (Orange, ERA, PLUS)[z CLIP] 0,610 zł 0,750 zł 3 POLSKA telefonia GSM (PLAY)[z CLIP] 0,720 zł 0,8784 zł 4 POLSKA telefonia GSM (Orange, ERA, PLUS)[bez CLIP] 0,420 zł 0,5124 zł 5 POLSKA telefonia GSM (PLAY)[bez CLIP] 0,580 zł 0,7076 zł 5 Wewnątrz sieci 2call 0,000 zł 0,000 zł Opłaty za połączenia inne naliczane za kaŝdą rozpoczętą sekundę w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę, za rozpoczęcie połączenia niezaleŝnie od czasu trwania tego połączenia lub za kaŝdą rozpoczętą minutę połączenia. lp. Rodzaj połączenia Cena Cena Uwagi netto brutto 1. Połączenia do Biura Numerów TP S.A. ( , ) 1,30 0,10 1,59 0,12 opłata za rozpoczęcie połączenia opłata za minutę połączenia 2. Połączenia alarmowe 0,00 0,00 3. Połączenia do numerów skróconych TP S.A. 0,10 0,12 opłata za minutę połączenia rozpoczynających się od 9 z wyłączeniem połączeń alarmowych 4. Połączenia do Usług TP S.A.: Bank Danych 2,00 2,44 opłata za minutę połączenia (9493), Informacja Miejska (9494) 5. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 1 0,00 0, Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,29 0,35 opłata za połączenie , , , , , 7. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,10 0,12 opłata za minutę połączenia Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,39 0,48 opłata za minutę połączenia Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 0,29 0,35 opłata za minutę połączenia , , Połączenia do numeru ze wskaźnikiem ,25 0,31 opłata za minutę połączenia Połączenia do numeru ze wskaźnikiem ,35 0,43 opłata za minutę połączenia Połączenia do numerów ze wskaźnikiem , , , , , 3,00 3,66 opłata za kaŝdą rozpoczętą minutę połączenia , , , , , , , , Połączenia do numerów ze wskaźnikiem , ,00 7,32 opłata za kaŝdą rozpoczętą minutę połączenia 14. Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 8,00 9,76 opłata za kaŝdą rozpoczętą

15 Usługi telekomunikacyjne 2call , minutę połączenia 15. Połączenia do numeru ,29 0,35 opłata za minutę 16. Połączenia do numeru ,87 1,06 opłata za minutę 17. Połączenia do numeru ,74 2,12 opłata za minutę 18. Połączenia do numeru ,61 3,18 opłata za minutę 19. Połączenia do numeru ,48 4,25 opłata za minutę 20. Połączenia do numeru ,35 5,31 opłata za połączenie 21. Połączenia do numeru ,29 0,35 opłata za minutę 22. Połączenia do numeru ,87 1,06 opłata za minutę 23. Połączenia do numeru ,74 2,12 opłata za minutę 24. Połączenia do usług Country Direct na 0,00 0,00 numer dostępowy xxx xx xx 25. Połączenia do usług Poland Direct ** opłata stała 1,00 1,22 opłata za połączenie 26. "Poland Direct" strefa 1 1,00 1,22 opłata za minutę 27. "Poland Direct" strefa 2 1,15 1,40 opłata za minutę 28. "Poland Direct" strefa 3 1,29 1,57 opłata za minutę 29. "Poland Direct" strefa 4 1,40 1,71 opłata za minutę 30. "Poland Direct" strefa 5 1,55 1,89 opłata za minutę 31. "Poland Direct" strefa 6 1,66 2,03 opłata za minutę 32. "Poland Direct" strefa 7 1,74 2,12 opłata za minutę 33. "Poland Direct" strefa 8 2,87 3,50 opłata za minutę 34. "Poland Direct" strefa 9 5,18 6,32 opłata za minutę 35. Połączenia do sieci przywoławczych na 4,00 4,88 opłata za minutę połączenia numer Połączenia do sieci przywoławczych na numery 0-64xxx poza ,10 0,12 opłata za minutę połączenia Oferta jest waŝna przez 21 dni. Strony zobowiązują się traktować informacje stanowiące tajemnicę handlową w taki sposób, by pozostały one poza zasięgiem osób nieupowaŝnionych, chyba, Ŝe jedna ze Stron uzyska pisemną zgodę drugiej Strony i odpowiednio upowaŝniony odbiorca informacji podpisze umowę o tajemnicy handlowej. IPtell Sp. z o.o. ul. Krzywa 21 PL , Poznan Polska Kierownik ds. Kluczowych Klientów Adam Pałeczka Kom Telefon/Fax: IPtell Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, Poznań, Spolka wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. Poznania, XXI Wydzial Gospodarczy, pod numerem KRS: , kapital zakladowy: PLN, kapital oplacony w calosci, NIP: REFERENCJE : Z usług telekomunikacyjnych 2call korzysta wiele firm call center oraz znanych wielkopolskich firm cenionych innowacyjność rozwiązań teleinformatycznych między innymi: Ampol Internernational, Waldi, Altax, Vital-Vera oraz Inter Groclin Auto S.A.

16 Usługi telekomunikacyjne 2call 16

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP. - Hostowane usługi PBX -

Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP. - Hostowane usługi PBX - Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP - Hostowane usługi PBX - Spis treści Streszczenie... 3 Profesjonalny system telefoniczny elementem przewagi konkurencyjnej... 4 Co decyduje o atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA FIRM. Internet. Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting. Monitoring internetowy

OFERTA DLA FIRM. Internet. Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting. Monitoring internetowy OFERTA DLA FIRM Internet Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting Monitoring internetowy Forweb S.C. 91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56 tel: +48 (42) 235 10 00 fax: +48 (42) 235 10 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem Nixxis oferuje szeroki zakres usług, które pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe w najbardziej efektywny sposób. Nasze wypróbowane metody wdrażania

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O rozwiązaniach IP Office

WSZYSTKO O rozwiązaniach IP Office WSZYSTKO O rozwiązaniach IP Office v9 Westcon Convergence jest dostawcą rozwiązań komunikacji zintegrowanej innym niż wszyscy. Dzięki współpracy z najlepszymi kontrahentami sprawnie reagujemy na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu 90 JAROSŁAW JANKOWSKI, SYLWIA JASIAK dr inż. Jarosław Jankowski mgr inż. Sylwia Jasiak Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Model integracji systemów komunikacji interaktywnej

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. Ericsson-LG jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy Główne wyzwania biznesowe firmy DuŜą konkurencja w branŝy przesyłek kurierskich oraz konieczność rywalizacji z globalnymi firmami zmusza do

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

HiPath 8000 V1.0. System IP czasu rzeczywistego dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw

HiPath 8000 V1.0. System IP czasu rzeczywistego dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw HiPath 8000 V1.0 System IP czasu rzeczywistego dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw HiPath 8000 V1.0 to system SIP klasy operatorskiej, który można skalować od kilku tysięcy do 100 tysięcy użytkowników

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Wydajna, niezawodna i skalowalna platforma komunikacji IP na miarę XXI wieku INFORMACJE O PRODUKCIE Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo