Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem."

Transkrypt

1 tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci* zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych <ek ympatje :»>^!r h fdakrt. ni FWF 3C3 xton. e*}. vanych t»» tragarza Zwykle (4 TZYMAŁ siv_ ^nosząc coc»l nie omw. lej gosposi )mp!einenmjj 3 poranku«przez uc zarz dwi a widok ;czarza : postąpił. w kilka bow ; en) :li ten n«pracoda esuje się mleka. [c się ie do rai w w rat* z tytuł* [o żoną' ;ończona«s widząc i'ężyć mię żonft ać tytuad«i później ma oświ» ę iżpr*c cedzenie m era niż 50 tunm :nndalu ry posia idnak s** dowied» Extona lek mias imieniem ilczeni* Katastrofa kolejowa w Niemczech. w kwietniu NE? naswlsk. nazwiska pp.: Ber tonie - bczczeloft Izie wckf«m o szanta : przed s9 przysięgi nigdy nie^ ^ dla względem fj 3 2 jrzyaięirt Ł i««a r S ^ wt koresp.) - rederick v ' l*kelstwa polskiego wydal w gmachu poseł oku wic** ; ^ h e r b a ni Watt* -" fctss^dożeenana ixtona j i i us^zenla""piacówk przez "oskiego. Podczas przyu skutki f rur ukaże są następna. marca. Minister Zaleski go t Andrysa. est to początek przeprowadzanych zmian w ministerstwie. Mają ^szą [is^ dymisji ur/ędr Spraw Zagraniczone w przyszłości objąć szersze kręgi Na -go kwtetn a ma być ogłoszona lista dalszych zwolnień obejmująca około 30 nazwisk. trunek dziewcząt japońskich dzieci polskich. ecła delegacja dziewcząt apońskich zto żyła d-rowl Banaslńskięmu 200 sztuk oryginalnych rysunków apońskich z prośbą o ofiarowanie tch dziewczętom polskim. Dr. Bamasiński spędził w aponjl 6 lat. Powraca on do Warszawy w końcu marca. godzin w powietrzu. han Nowy rekord lotniczy. ak to Musisz w Lotnicy francuscy I w powietrzu 68 godzin 3 minut. Po- y pobili wczora) świato przedni rekord wynosił 67 godzin. Cho dzi tu naturalnie o lot bez dopełniania zbiorników w powietrzu- niałem iii niądze. M aszme» ił się do ^ : f e l? ruzo dzo iy tylko «4 TCpPi wsi stal* ówczas I- siebie l c.j(if tych. B samotni j * w soboij leslące *i ji konie a wid". Eapevyp- Ć ciągu ca weeke* kachopigi ; mieszk 3 ' ^ na wsi. :'buje -> v * biegu cz f ecki svjeci P t r Z o r nieście może zdro^ Iruga str«' owskici la w 'spó»vc«j e przez - \ rniaiis'"' 08s.Stałość l 0ta es trz ni utrzymując clę s * e Konferencje przemysłowców niemieckich ^2 w Moskwie. "iem;?.^*- D e legaq'a przemy- były abasador sowiecki w Berlinie. wczoraj Prasa sowiecka wita delegację fabry- 0r em f k o ( on!erencję n 'erencję kantów niemieckich spodziewając się I wieo letnieck. Przemysłów rozszerzenia stosunków 0r ych cm komisarz spraw handlowych n ow oraz Krest nskij Niemcami. Rok VIS * 60. Łódź Poniedziałek 2 marca r. Śmiertelna wyprawa po węgiel. Katowice 2 marca. Do odkrywki wę glowej na przedmieściu Karpowa pod Ka towicami udał się 44-letni uljusz Alert celem nabrania węgla. Przy wspinaniu się po śliskiej warstwie kamieni Alert przewrócił się i spadł w głąb odkrywki znajdującej się 30 metrów poniżej. Alert poniósł śmierć na miejscu. ROZŁAM W PARTI PRACY. Oliver Baldwm wybttny członek Labour - Party syn b. premiera wystąpił «o stronnictwa zarzucając Macdonaldowl i» nlo nia potrafił uczynić by zmniejszyć kryzys I bezrobocie. (F.) Ceny ogłoszeni Przed tekstem Ł i. l-a strona 40 V z* w m'm I tam. ttrona 5 ta.o. ektcit 40 gr.i nekrologi 25 gr.) iwy tciaint 5 gr ttrona. 0 tamo w. drobna 2 gr. aa wyraz; dla poiznkuja- Toh pracy 0 gr. oalmniajaza ogto ztnie.20 tt dla beirobotn z t. Ogłoszenia dwukotorowe o 50 proc drożę]; ogłoszenia zagraniczne trójkolorowe o 00 proc. drożej. Za termio diuku adrriinlstiacja oie odpowiada. - P K. O. Nr. 68S(r» Grecka wyspa zapada się w morze. Wyspa Lcukas. położona u zachodniego wybrzeża Grecji zapadła się częściowo w morze. Ludność ucieka w panice z zagrożony ch okolic. Powodem zapadania sie sa podziemne wstrząsy* Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. Warszawa 2 marca. Na pobojowisku Olszynki pod Grochowem odbyła Pakt wlosko-francusko-angielski. Obrady w Palazzo Yenezla w Rzymie miedzy delegacja angielska a Mussolinlm doprowadziły do uzgodnienia postulatów Irancusklch I włoskich w sprawie tonnaiu fioły wojennej. Po lewej stronie siedzą: Włoski minister marynarki Slrrianl wioski minister spraw zagranicznych Grandi; po prawej: Angielski minister spraw zagranicznych Henderson Mussolml I angielski minister marynarki A!exander. (F). Strajk autobusów w między Rosją sowiecką a Wilno 2 marca. Wybuchł tu strajk autobusów proklamowany przez szofe- Zawody o zaszczytny tytuł. 5; beruó skim pałacu sportowym «i «.! Urovv el na łyżwach. Zawodstr. n* ku wawel: lj Erna Anderser (Norwegia) Elza Fłebbc (Niemcy) 3) 8) Fritzl Burger (Austrja) 9) Matibel Mnsoa Ranel Gulllchen (Norwegia) 4) Nonna Egeóin* (Stany Zjednoczone) I 0) dotychczasowa nilst«*-ui (Norwegia) 5) Ivonne de Llgne (Belgia) 6) Edel t wiata Sonia Henie (Nor w tg jaj Raudcm USorwegja). 7 Yivlan Huiina łszwecia)i -IX- Szotevz\/ zarabiał 80 zł. miesięcznie. rów. Po mieście kursują tylko nieliczne wozy kierowane przez właścicieli. Strajk ma na celu poprawę bytu. Wyzysk szoferów doszedł bowiem do tego że niektórzy pobierali pensję w wysokości 80 złotych miesięcznie. Mowy szef wojskowego sądu okręgowego w Warszawie Warszawa 2 marca. W sobotę objął urzędowanie nowoinianowany szef wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie pułkownik T. Manisz pełniący dotychczas obowiązki szefa. Pułkownik Zygmunt Runrński wyjeżdża na dłuższy urlop wypoczynkowy z którego już na to stanowisko nie powróci. Odeon Przejazd 2. Po ram I-«my w Łodsi! Dziś i dni następnych! sie wczoraj w stuletnią rocznicę uroczystość złożenia hołdu bohaterom. Na te uroczystość przybyły tłumy oraz oddziały wojska i organizacje. W obecności generałów Wróblewskiego i Romera. E. ks. biskup polowy Gall poświęcił fundamenty pod mauzoleum.. Przemówienia wyffłosiil prezydent m. st. Warszawy inż. SłomińskI oraz pułkownik DtmitrWoIski Z Suwałk przybyła specjalnie delegacja 2-go pułku ułanów grochowskich spadkobierców Wielkiego Imienia bohaterów z pod Olszynki Po poświeceniu karnie nia węgielnego generał Romer ptzytj defiladę wojska. Wieczorem odbyły Sk uroczyste akademje na ratuszu orax w teatrze na Pradze. Dolar Banki dewizowe w dniu dzisiejszym kupowały około godziny 2 w południe efekty po kursie 8.87' Prywatnie dolar w żądaniu ^ płaceniu Tendencja spokojna. PRZYAZD POSŁA NIEMIECKIEGO DO WAR SZAWY. Nowy poseł niemiecki w Polsce von Motrkt (w miękkim kapeluszu) wraz ze swoją małżonką po powitaniu na dworcu w Warszawie (F.) Wodewil Główna. Najwięksi ulubieńcy starych i młodych i PAT i PATA CHO IM rozśmieszają nawet głazy swoją ostatnią przebajeciną najnowszą i najdowcipnieiszą kreacją jako K r ó l o w i e m o d y Najnowsza rewja kawałów. Sensacyjna walka z duchami Nadprogram: Miasto m i l j o n a poległycht**

2 Straszny czyn wieśniaka. Trzy trupy w mieszkaniu. Konin 2 marca. W dniu wczorajszym mieszkaf.cy Konina wstrząśnięci zostali wiadomością o ponurej zbrodni jaka. miała miejsce we wsi WIzek gminy Nowe - Miasto pod Koninem. Wc wsi tej zamieszkiwał wdowiec 46-lftn' Władysław Motał z dwiema córeczka mi 9-lcbrą anina l 4-lcfnią Sabiną. Ponieważ brak gospodyni dawał się we znaki dobrze zaprowadzonej (jospodarce Możal ożenił się powtórnie. Pogorszyło to jednak sytuację bowiem macocha znęcała się w niclitościwy sposób nad swemi pasierbicami. Motał stawał w obronie córek i z tego powodu pomiędzy małżonkami wynikały czeste kłótnie. W dniu wczorajszym Możalowa bez powodu pobma ob'o dziewczynki. Rozwścieczony Możal rzucił się na źone r siekierą. Kobieta zdążyła jedmk u- ciec z chatj. Wówczas Możal ciopadł do córek i począł je m;;~akrować siekierą. Gciv obie padły z rozpłatanut.i czaszkami Możal odrzuć!? od siebie zbrodncze narzędzie I powiesił się na hrku wbtyin we framugę drzwi. W ról K^dziny po wypadku M(;2:''owa zdecydowała s ; ę wreszcie powrócić do domu. gdzie ujrzała na podłodze pławiące się w kałuży krwi trupy ob:: pc '.ierbłc oraz wiszącego na haku męża. Możal już nie żył. Zwłoki jego i córek zabezpieczon-j zostały na miejs;u do czasu PT70prowadzcn ; a oględzin sąd3wo-'led- Powiatowa Kasa Chorych W PabśarikacSi nie chce naieteć d a ŁMM. Z Pabianic donoszą: Przedstawiciele Kasv Cliorych wespół z przedstawicielami ubczpieczo- W cią>iu ubiegłego tygodnia przepro wadzaf szczegółowa lustrację Powiatowej Kasv Chorych w Pabianicach inspek tym kierunku energiczną akcje. Dcicgauycii przedsięwzięli w Warszawie w Wr Okresu Związku Kas Chorych w ci Interweniowali u najwybitniejszych Warszawie dr. Szajkowski. Lustracja mlala na celu zaznajomienie się z lecznictwem kasowem władz nadzorczych w związku z wnoszonym w pewnych sferach projektem przyłączenia pabianic klej Kasy Chorych do Lodzi. ten w Warszawie niema zwolenników a w sferach lekarskich wc-le. Wniosek ZłccWeie w sklepie s Z Pabianic donoszą: Ublegfel nocv do sklepu kolonjalnoapożvwczego Antoniego Gałczyńskiego przy ulicy Łaskiej 32 w Pabjanłcach win mali się dwaj złodzieje. Podejrzane szme V dochodzące ze sklepu zainteresowa ŁY sąsiadów Gałczyńskiego którzy wszczęli alarm- p o ż y w c z y m. Przestraszeni włamywace porzuciwszy worki z przygotowanym tuż łup"m rzucili sie do ucieczki. Wszcu to za nimi nościg. do którego przyłączy! się przechodzący w międzyczasie patrol pollćyj ny. Dzięki fertfu. jednego ze sprawców nieudanej kradzieży pochwycono. Okazał sic nim łodzianin mejakl Wio dzimierz Głowacki bez stałego miejsca zamieszkania. DrUjtlcrrfU włamywaczowi ufało sh zbiec. Głowackiego który przybył do Babjanlc ni gościnne występy' osadzono w ąrcsrete Zbiega poszukuje energicz NE poiieja. ^la^ik z bankraotarti Posfracli Kalisza. Md/ marca. Na terense Kalisza frasuje od kilkimr.stu dni niezwykle zuchwały oszust którego sztuczki" polegają na oszukanym tposobie rozmieniania banknotu stnrtotowego. W dniu wczorajszym oszust ten w urzędzie pocztowym zgłosił sie do okienka P. K. O. prosząc o zmianę 00 złotych na drobne przvczem zręcznie zamienił banknot 50 zlotowy na 20 zlotowy. U- rzednik zauważył stratę po czasie dopie ro. W chwilę później również w budyń ku urzędu pocztowego tenże osobnik pod pretekstem pożyczenia ołówka skradł posłańcowi gminy Kalisz 200 złotych. I h O -TEATR SPÓŁDZIELNI I. f f«nkfevhe«a 40. Oi^ś i drc? nrst^pnychi Ur. mi*. H. ŁUBIC ' moc/opk'n«vub bi Ceideiniana Nr 4. Teł 'rtyfimrto I - ii 2 - i 5 - % w niedziel t iwieia a i. Dla rmti odriziclna ancrekalnla. Dr. m#cf. EDWARD REICHER Specfałlsta chorób skórnych wenerycznych. Leczenie di? ter o: ją. Elektrotetapjąul. Południowa Nr. 2 ai. i - v.s. Pnrimuia o" 8 raoo i od wite* w o<«dfitl«od 9 i p. p i'ta n>«i*»iołnv*h ceoy lecznic. Dr. Li MŚMMŚMM powrócił Choroby skórna i weneryczne. Li- NAWROT Nr. 2. Tel Prrvimu)e do 0 rano I 4 - g wlecz.' W ied/lelr u i po poł pame 4 _ 5 "la frlewmiłtnych CCNV LFCZNC. Dr. j. NADEŁ AKUSZBtA CHOROBY KOBIECE *ak. prtyj»e od 3 5 po poł. Pomorska Nr 7 tel ( Tego samego dnia. ten sam oszust przy rozmienianiu ino złotych w kasie magistrackiej skradł 300 złotych. Miejscowa policja mimo posiadanego rysopisu nie zuołała dotąd bczcselnego oszusta ująć. K r w a w a a w a n t u r a pod S i e r a d z e m 72 osób pokaleczonych. przedstawicieli instytucyj opieki społecz ncj i oświadczali się przeciwko po-^cze niu pabianickiej Knsv Chorych z łódzką natomiast wyrazili zgodę za połączeniem z Kasa w Zduńskie] Woli i Wieluniu z siedziba w Pabianicach. W powyż szej sprawie delegacja uda sie w bieżącym tygodniu do Urzędu Wojewódzkiego w Lodzi- Łódź 2 marca. W dniu wczo:ajszym wieś Rzechta gminy Męka pod Sieradzem była terenem krwawego zajścia. We wsi tej zamieszkiwały pod wspólnym dachem rodziny Antoniego i Leona braci Kamolów. Wczorai rano Antoni Kamola wszedł na strych domu przyczem chodził po części należącej do jego brr.ta. Leon Ka tnoła siedząc w mieszkaniu zauważył iż przez sufit prószy się piasek. Rozgniewany wyszedł do sieni i schodzącego ze strychu brata uderzy? w twarz. Rozgorzali! bójka w której wzięły u- dz ; ał rodziny obu wieśniaków w liczbie 2 osób. Bito się drągami przętami domov/errri itp. Zaalarmowani sąsiedzi Kamolów nie mogąc rozdzielić bijących sie zawezwali pol ; cję która zastała całą rodzinę mocno pokrwawioną. Wszyscy Kamolowie oraz ich dwaj zięciowie Walenty Bartnicki i Władysław Opoliński zostali mniej lub więcej poyanieni. Przybyły lekarz z Sieradza po udzieleniu pierwszej pomocy pozostawił wszystkich na miejscu za wyjątkiem żony Leona Kamola 52-letniej Marjanny. którą wobec ciężkich ran głowy musiano przewieźć do szpitala Kasy Chorych w Sieradzu. Szczęk wytrychów przy trumnie. Zuchwali złodzieie nie uszanowali powagi śmierci Łódź 2 marca. W dn»u wczorajszym komenda policji powiatowej w Piotrkowic zaalarmowana została wiadomośc ; ą o zuchwałej kradzieży mieszkaniowej dokonanej na szkodę Mieczysł. PonersU?- oo zamieszkałego przy ulfcy Podleśnej 5. Kradzeży w Krakowi* Kraków 2 marca. W P* dzie pocztowym w Krako*" zamykania rachunków z > 4.55Ó zł. Natychmiast zaala' licję która wszczęła dochwj scu. W następstwie doc v/ano czierecli funkcjona-r-j^m; ( IZED fcrob Par '^"cuski ueln ^c P l dla bezr 6 wycb a to- Władysława ^Tdlomienie M milionów dysława astrzębskiego -^TC v mv:nie tak skiego i Hilarego Piaskowi rf y)t cm. że kw A k a d e m i a m o r s k a Warszawa 2 marca. Staraniem oddziału warszawskiego Ligi Mocarstwowej odbyła się w kasynie garnizonowym zwlokt zmarłej w przeddzień matki poszkodowanego. Złoczyńców nie odstraszyła nawet powaga śimerci. Skradziono bieliznę i pościel wartości kilkaset złotych. Krad/ieź zauważył Ponerskl. Spraw- dokonano w czasie gdy w I cówzuchwałejkradzieży nlrazie nitiije mieszkaniu niebyłonikogo aznajdowa-! to. ły się jedynie I R a t u j m y d z i e c i! Łódź 2 marca. Ciężki kryzys gospodar czy który w tak streszl wie dotkliwy spo sób dał się we znaki całemu społeczeństwu nie oszczędź'! absolutnie jego najmłodszych przedstawicieli. askrawem odb'ciem tego smutnego stanu rzeczy są szkoły powszechne gruz-.ijące dzieci wszelkich afer społecznych. Na tle wlaśne tych szkół zarysowuje się w ogromnie jaskrawych kolorach skrajna nędza dzieci które o chlod?ie i bodzie przychodzą na wykłady. Obdarte słabe po trzy dni często nic w ustach n'e maią... Na peryferjach miasta gdzie zgrupo dem przywłaszczają sobie śniadania swych kolegów lub koleżanek. Przydzielone mleko przez Wydział Op'ekl Społecznej jest tylko kroplą w mo rzu która absolutnie nie potrafi rozwiązać tej palącej kwestfi. W w>ązku z powyższem przy szkole na ul. Nowo-Targowej uruchomiony został komitet który ma na celu zwrócę nie się do łodzian zamieszkałych w okolicach wyżej wymienionych szkół aby zapisywali s'e na listę osób które mo- 'ją jedno z d. ; eci nrzyfąć na obiad. Gorąca potrawa clioć raz na dzień może zapobiec tragicznym wypadkom. : i. 7' 7 " r ira^n-znym WYPAAKORA miasta wana estnnibledn objaw ten występuje eicza ludność w zarysach naszego które są dziś na porządku dziennym mineto I r./ *A«I.RT.-Un..:.. l_ I A -... L ' bardzo ostrych w śródnie.ciu natomiast gdzie do szkół powszechnych uczęszczają również dzieci rodziców bardziej zamożnych.. niecp słabszych ale nie mnej tragicznych. Najlepszym tego dowodem są liczne wypadki zasłabnięcia dzieci w azkołach powszechnych Nr. i 2 przy ubcy Nowo-Targowej 24 Nr. 20 przy ulicy Ce f-ielnianej Nr 50 przy ulicy Składowej 5 Nr. 3 przy uucy Konstanlynowsk ej Nr. 32 przv ulicy Pomorskiej 8 Nr. 37 przy ukcy Pomorskiej 0 Nr. 46 przy ulicy Franciszkańskiej 3 i t. d. W szkole przy ulicy Nowo-Targowej jednego dnia zanotowano aż wypedków zemdlenia dzieci z głodu i wyczerpania. Z tych samych powodów zanika etyka wśród dzieci ktćrc przymierając glo- Potężny dramat pg. słynnej powieści Sappara p. t. rażeń" (buldog mmmm) w rolach głównych dawno niewidziany ćlm^ld CoBmsn i oan Bennet DOKTOR H. W O Ł K O W Y S K I pneprowedził aiq aa ul. Cegtafm? iną 36 tel Spec;a'5sta chorób skórnych I wenerycznych. Elcktroterapja. Leczenie lampą kv/arcową. Przyjmuje od godz. 8 2 I od 5 9. W niedziele i święta od 9 do w pot. Dla Pań oddzielna poczekalnia. Dr. N. HALTRECHT Choroby skórne i weneryczne. Piotrkowska 0. 'rzyjmuje od S 9 r. od 2 3 pop I 8 9 wlecz SOMMEM Ul. 6 SIERPNIA. Tel tioroby skórne weneryczne I kobiece. Lamoa kwarcowa. )d godz. 9 2 I 5 9. oddzielna poczekalnia dla pań. W niedziele od 0 2. Dr. med. Róźaner powrócił Sp.eialiita chorób skóiaycb wen.ry.inych i mociopiciowych ELEKT ROT ER AP A. ul. Narutowicza 9. tel (Dzielna) Prtyimni. od g\ 8 0 rano i od 5 8 po poł Oddzielna poczekalnia dla Pań. Apel grona nauczycieli nie powmłen prze brzm^ć bez echa. Wszyscy obywatele którzy czują się na siłach powinni zgło RI'Ć swój ak.ces na listę osób przyjmujących biedne dzieci na ob'ad. Uczynić to można drogą telefoniczną. (Tel ). I)o akt Nr. «37l 03 r. OGŁOSZENIE. Komornik Sądu Powiatowego w Brzezinach Wacław Kosze!c zamieszkały w Brzeztnich na zasadzie.itr 030 U P C. octasza że w <miu 5 marca lft3 r. od zodz. 0 rano w Brzezinach ul. Staszyca 6 odbędzie sie sprzedaż z przetarmi publicznego ruchomości naaetacych do ChaAma Dymanta t składających sie 2 meblt oszacowanych na sumę zt Brzeziny dnta 24 mtego IM! r. Komornfk W. Koszetik. foeiątek stasiów o i. 4 po pol. wiokoty. niedi. I <wi«u o i 2 po poł. Ntstęrny protfr.m. S Z A Ł" W rolach głównych: Giaa M«n«a ł Lara Hanaen Wkr«ce fsrćl >«lawna w e F * * * * * stawa w warszawie. < >? - c S n : Królów" KOMUNIKACA AUTOBUSOWA] Ł O D Z - P I O T R K O W Autobusy na powyższej linji odchodzą do Piotrkowa o każdej pełnej godzinie od 8-ej rano do 20 w wiecz. z ul. VI ólcsańskiej 232 przy Dworcu Południowym. Czas przyiazdu godz..30 cena 3.50 gr- NASIONA wsrelki. pitri ze( jakości przy-.""'milili i prayrządy ourodn czo pstczalnicie oraz aa- W O I T ' preparaty chaaiiczn. dla ealńw ogrodnictwa pol.caią: Składy L. ASIŃSKIEGO prowadaana ad 870 r Łodii ul And rzaia 0 tal w Łe «.«Tey. ul. Poinańska 30 tel. 25 tnmki na zalanie bezpłatnie. Dr. med. M. GŁAZER choroby skórne i weneryczne. UL ZlEl ONA Nr. 6. TeL Od 2-2 I 7 do 8 jytecz. powrócił ul. Andrzeja 5. Tel Choroby skórne weneryczne I moczopłciowe. Naświetlanie lampa kwarcową. Przyjmuje od 8 I od 5 9 po. W niedziele i święta od 9 przed pol Dr. med. Z. RAKOWSKI KONSTANTYNOWSKA 9. lei Specjalista chorób uszu. nosa. gardła I płuc. Przyjmuje od Od 0 I od 2 3 w Lecznicy Zgierska 7 PORADNIA. WENEROLOGICZNA Lekarzy-spec] a listów ZAWADZKA czynna od 8 rano do 9 wieczór od 2 i 2 3 priyimui. kobi.ta lekarz w niedziela i swieta od 9 2 pp. Leczenie chorób WENERYCZNYCH i SKÓRNYCH PORADA 3 zl. DAĘ na raty każdemu bez poręczenia męskie ubrania męskie palta. Al. -go Maja 36. KURS grubej szydełkowej roboty oraz kurs filet ręcznego po zt. 0. Praca zapewniona. Wyuczam haftów ręcznych maszynowych tolado aplikację I wenecka robotę oraz leneryię '*lot* serwetki). Kauiinanowa ul Piotrkowska wielka akademia morska * ' c diiak odrz^nl -tej roczni- Me zarabiając powrotu Polski nad Bał^-owego V P L na którą przybyli cziookąj ' "a vdifi. d Akademickiego Myśli ^T/^Umiałcni ż kola fabrycznego związku n*rodkń w ^'.^ stwowej zw ąz.ku drużynjjf v *vsunęt 0 sie carstwowej Polski ot wor^x. rc bctni:tń w z a - główny Ligi Mocarstwo** % pj Piłsudska który zaprosił * M 0 U?7" we F inspektora armji gen. Orl^ arni W ednak C sła Podolskiego oraz dw^*lf K.-L 2as>'«Wżi Ł cieli przybyłych na akac*^ CO się z astarni i Kuźnic pp- K borka. Or Akademję zagaił gen. ^ nasowyc który w przemówieniu *3 znaczenie historyczne Sł ~ nad Bałtykiem poruszaj^ gadnienie wybrzeża łącz n * Z zagadnieniem kof Następnie dłuższe P f * temat rozwoju wynikli nych z morzem wygłosi' P' oru r a c l c z v w -walenie D W dalszym ciągu kome n^_ Mocarstwowej p. R. Pl' 5 % V kwak li;i przejawia odczyt p. t. Duch nk>c»' \ Nzlennem v Bałtykiem". W zakończę** i^. «*c c ej c l u akademji zabrali eszcze K! to Pary wiciele ludności kaszubski h ^"o ciekaw c i Sztymborka którzy * ^ ^ti:"' zv w w.ich wyrazili w imieniu * ij e s K napis: w br/.eża że Kaszuby niero^ ijtj; wl aszcza zane są z Macierzą i te *M wie i bi każdej chwili do obronyjłvn6 w»d itd. rza Polskiego przed w^orapekr. ^kłamie Na drugą cześć akadewll^knn^^^^szajcj produkcje artystyczne. -j^-yw Ks. Hurt * obecni P' ud; SN^WAŁT wyjechał do $\ i^uft SI^.TZ wnr TESZEPODAEDALSZE s e A i NICPOROZUNRERIA. KTÓRE W%* włoskim następcą tronu. *KF\; a jego małżonką w Nizzywyjechał poprosru do R' 5! miar osobiście PRZĘDŁO t% swą 0 prośbę o rozw^ Formalnym powodem fj^^tm tego małżeństwa ma by fi * tej pary małżeńskiej a mtercyzle ślubnej prze** ' m tualność. :jl Ten ostatni szczegół wszelkie znamiona mis^p wprowadzenia opiinjl pu' bi xx "~ Ofiara bójki w Kronika PogotoW * łódź 2 marca. WwĄj ny wieczór przy zbi**^ skiej l Nowo-Targowej $ przez nieznanych s P^a.i & Zygmunt Arndt czelad»'y^ mieszkały przy ulicv R ^FL Arndt odniósł ogólne Zawezwany lekarz P 0)?% wego po udzieleniu P ^ przewiózł ofiarę bójki o CE TE zaś. "sze IX)W( który Sk; radu. >yw n a! a 2l ban O W mieszkaniu wlas"^ Piotrkowskiej 0 ZOST^ wie 30-letni Wilhelm Sz«Szulca pobiła ^ O f własna roc"- R: Ą ^ ^ karz pogotowia ratunko^- Na ulicy Kaplicznej > z napadnięty przez nieznnlj U ^ co z. a ur I8-letni Włodzimierz» S w przy ulicy Kaplicznej *. ^ I C C niósł ogólne obrażenie c»^h\ 0^a l B Dt^i ył n gotowia ratunkowego mocy. KALOTEC gabinet racjonalne) S. Wlllcaio^^ X * - rani w dłut e «o ul lew. oiieyna. I P"// ^ A 0 (f ^ m u.uw. kur..jk-.ti.dtpv'7 C f ana a n a liry. pory plamy m» r '>/ ^0t ^ >y?'?^y TOAC-M no... Wyk""^ te oraz zapobieija ol f ' wtoiów. Lamp" ^> Od 0- < o d

3 Przymknięcie br Zaiiik popularności. Str. $. ZED EMIGRACA DO narca. w F. sobocie i kryzys nad w Krak<^ lunków i mast *aabjl -zcla dochoc». f n - n PaTż. w lutym przeprowadzają sie do mniejszych. Z te zauważyć we wszystkich niemal dzlcdzł '^cuski uchwalił wyasygno- go zresztą powodu można teraz widzieć nacli życia. Dlatego na złe interesy u- dwie docmp pomoc dla - bezrobotm bezrobotn eh na ulicach Paryża od czasów wojny zapomniany' napis: Mieszkanie do wyna zvs'' jest na ustach każdego. We Fran skarznja się teraz wszvscv. Sowo..kry iunkcjonan^jpe ICO mm! '>- / u o -- ' ndv&ława l^diomicnie milionów franków jbskiego o PiasTc^łłmieda."-- k^cstja jęcia'. Wreszcie osobv. posługujące sie cji jednak dzięki ogólnej zaradności i o- e bezrobocia zazwyczaj samochodami zamieniły je szczedności. nie przybierze on rozmiarów katastrofy. i- zac7v! na W e Francji wcale nic na tramwaje czy autobusy lub kolej pod - 5 D"\v3m S t a v f a ć s e problemem ziemna Podobne przesunięcia dają się B. R. Nra SR ; C0CAŻ KS C ' E C g t C M n r Ziiloiś dwóch tancerek. Modnn k o w l t v c l '* ^robotnych częściowych - razem z a mo rska mitii- k»io milion z tej cyfry rzucić eszcze około nad Bał* z p>uodu zamog;cveh z ty- 0 idi czlonk *' Praynadek wykrył ibrodssfs. W tych dn ach przed sądem w Marsy konał] zbrodn' i wziął obu na spytki". O ązko^ri^dków ZW lii stanęli dwaj pr^tępcy stanowiący..tygiys" wyznał część prawdy ale Lis" ;u druży 0 j otworki ^^unęł^i^ogr^n^zcnies najoryginalnieiszą parę morderców Acziocarstwo** flip^ " L t Ó W granicznych.. o n ; Aleksandra Polge. saatrzefcłją «* udawał wariata I nie dał z siebie słowa wvdusić. zaprosił * ll 0??«" Y e F r : i I K i' ^koło 2 mi- wyraźnie ie od w elu lat występuj w Sprowadzeni trze) psychiatrzy wyda'i (jen OrlWj ^. ' icdnak cyiry pracowni- y yc [ u tylko i wyłącznie pod swcmi zawo oraz dww KtUh za an^ażowiinvch. a^ży już Lisów" świadectwo niepoczytalności k ; edv w prę wszedł nowy przypadek. n dowemi szyldami z których jeden brzmi C o na aka^ ftr icb się..prześliznęli" a któ I Pewnego wierzoru. kiedy w celi było Pode: is licytacji w pałacu Gl : enicke pod Berlinem okazało się że pamiątki K- Tygrys" a drugi _ Lis" a nic pp-akich 7 fl ns t c rvt (ciemno wszedł do Lisa" lekarz Lis" f. )r i'"» r : m u l " henzollernów nie cieszą się już zoytnim pietyzmem wśród dawnych poddanych Z tych właśnie im'on ic-.teśmy dumni" oświadczyli bezczelnie zbrodnia u u ()»Vviiśri nmj:\ nie domaga sądząc re ma do czynienia ze swoim Wilhelma. Za porliet Fryderyka Wielk ; i-go uzyskano zaledwie 360 marek. igaił genówieniu 5^ > kontroli rze. 2 feta m a s ( wvch wy lalen. ale obrońcą zaczai m^wić zgoła przytemn e Me Awch wydaleń ale ii do rzeczy... To zdecydowało prawd? i f o spraw e. ; c l v t o r. ryczne Si 0 ' Tygrys i Lis mają za sobą Zycie wy- Tygrys i Lis zmuszeni okolicznościami *N kontroli młctnsl ^twatwaml Żta«««**2 S poruszaj^ wyś-iewali S S * P«& całą prawdę * w c h w i i w!c!v > bidzie można w każdym ra' peifne prze ^st w to o-? Q $ t a t n ą sw.adczy Bt?vmać falę niepożądanych zgoła przypadków zeża lact* ijtta tem wysuwany est tokzc ipooelm"na leniem kol zaradczy w walce z bezro-.wvkona przez nich zbrodnią klóra szukiwarua za sprawcami tbrudni na luższe P r * wykonana została z niezwykłym cyn z- dwóch mlodvch tancerkach na>'bvt blisko deptać im poczęty po piętach zdecy wyniku mcm.!* rc tu do robót rohinch Oddychanie roślina wygłosił Pj le chwalenie planu rozbudowy Pewnego dnia Tygrys i Lis snacerowa dowali wpaść w ręce policji pizv dokeny igu kornenw X r.2. r ' iżu dworca kolejowego w Mar- w a n]u kradzieży z wlaman em. W len bo Silny zapach kwiatów dzinfnjac radycja zna takie wypadki. p. R. PU* sylji. W pewnym momencie zauważył' Przejawia się zewnętrznie wiem sposób pozbywał- się sprawy P/rzez dłuższy czas może wywołać nawet ból Kłowy ale ska.d się wziclo prze tajemnica ukryta jest w oddychaniu Pomimo wszystko nie jest tb plotka 3uch moc» dwie młode i eleganckie kobiety. W godz nę późniei siedzieli już z ob ; ema pa- cięższej i grożącej forszemi konsekwencjami pozwalając wypełnić s:e.sprawie konanie że sa kwiaty tru.ia.ee. kióre po kwiatów które est zupełnie inne niż u zakouczefl" W ten ogólny kry ckiie^c i eszcze K i' lt: A cilwi M C wszy-yam' w eleganckim barze i opowiadali p dliwośc." za stosunkowo niewielkie prze stawione na noc w sypialni mo^ą ludzi i zwierząt i kaszubsp v E aryża daje się zati- swe awanturnicze j rzygody jahc c h h doznali jakoby w czasie pobytu w Ind.ach stępstwo. wywołać śmierć? tórzy w * '.^K-h cicl< awe zjawisko; n;» W ciemności pozbawiona promieni w Imieniu pftihjip 0 2 v wielkich nugazy- nadmieniaiąc że obecnie spóźn li się na słonecznych każda rpślina oddycha jak ubv nierób 'l«si( " :rz«i te a P's: wypr/.rdjż. Wy- pociąg I n : «mają co z sobą zrob ć Sznur pereł w śmieciach. człowiek pochłaniając z powietrza tlen a wydzielając w dużej ilości t zw. gaz F«ćnh a s z c z a niaterjaly wy- Młode kobiety które jak sie. okazało były S z c z ę ś l i w y pucobut*" węglowy trujący dla żywych organizmów. eżeli w małej sypialni szczelnie B ) obrony %i H' I ^' le ' bieliznę meble ze *zcd wrop" vt ó w 'td it d. Niektóre Chicago est miastem w którcm jesz z tvch zawodowemi fancerkrmi wania za v\łaścicielką tych pięknych ;ść akadel c ' k ri o. t n klamie tan;.iści cze mogą się zdarzyć rzeczy romantyczne.... ooszły zostały podbite urohem n czwvl'łvcb klejnotów ocenuuiycń'*na'ao ty^'. dćla- i zamkniętej prócz śpiących ludzfsą duże 0 tyczne. M KHh? L «' a SZ3 Ia powrót do CCII opowiadart i bez chwili wahania ofiarowały nocleg o.bu zbrodniarzom w swem rów spełzły na niezem.. lub dużo kwiatów to może istotnie na śmierć. Kwiaty ścięte oddychają I tak pewien włoski piicobut z<na!azl Wobec tego perły przypadły w u-stąpić ^nic d j! lv. becnic ciekawa psy- tam niedawno w śmieciach wpobliżu elc rf rinc!:iem mieszkaniu. dziale biednemu pueobutowi. który w jeszcze intensywnie] tjv c : oodobiue. jak poj)l " u r - ludzie za darmowa- pialni młodych kobiet uduvl ob e jak dworca kolejowego W nocy Lis" wszedł pocchti do sy ten sposób stal się dzięki szczęśliwemu niż doniczkowe. sznur pereł. przypadkowi posiadaczem pokaźnej sumy. Co prawda ludzie zawistni postych i cienistych jak w krajach pod W wielkich puszczach bardzo gę u t r n 7 Ihb R w a 't różne towary I kury" poczem zarżał szukać kosztowności Tymczasem Tygrys" stal na stra- Wioch nie miat pojęcia o wartości znaletfonejto przedmiotu. Przypuszczane zazdrościli mu tego sukcesu tego uśinie zwrotnikowych rośliny w podszyciu bk ip i do z e w cba\ue. że po- "i-tsih. z -w.nrtist przcciwilie. zy. Ohnd/ona podeirznnr-mi sznei ani go że ma przed snba. udatny fabrykat udał chu szczęścia oświadczając że perty lasu rosnące w głębokim cieniu wydziela * H.).^ nabywania 8">odvni domu. poczęła wzvw.ć pomocy. się do poblisk! ei;o jubilera proponując dostały mu się bezprawnie ponieważ ją tyle trującego gazu ścielącego się pe ca. - 0 $ cl aisze sensf - Ż9 potanieją. Bandyci znalazłszy pieniądze i kosztowności. rzuc l> się do ucieczki i przepadli mu kupno nercl za 2 dolary... nie rvrłos ; ł o tem w gazetach. ziemi że małe zwierzęta dostawszy sic łań / : które n) ważnv w handlu. Złoi fe rrzvcz> nv. Do tych bez śladu. Oczyw : ście jnbiler natychmiast Sprawa znalazła się przed sądem do takiego zakątka giną masowo. :ą tronu. m stwierdził wysoką wartość nercl I uwia który przyznał perły szczęśliwemu pucobiitowi. micniach słońca oddycha zu:icłuie ina- Natomiast roślina postawiona w pre w Nizzy. I»>0; RWSZC dnmif o tein pollclę. Wszelkie poszuki-»ni: zaliczyć Naoróżno szukano ich. Lata biegły a stu dorgf fap^ta'. D o. w o d u l ; l c e również bandyci czej. Pochłania ona z powietrza dwutlenek węgja a wydziela tlen życiodajny przędło*' lid c ib ri- r v 0 t ) l S ' ' c n a 0 I wciąż byli nieuchwytni. Onrcpinafna zawody. «C e ^ Sie "iudrodukcja. ^ "» a za nią ** Aż pewnego dnia skakano na dwa 'ata gaz. Niektóre rośliny wydzielają go tak 5 o rozw* bezrobocie dokonały więzienia dwóch młodych bandytów za energicznie źe przez chwilę istnieje on ( kradz! eż z włamań em. Nazywali się oni nawet w postaci ozonu szczególnie zbawieiniie działając na chore płuca Za«4>- arodem <B ^ o.r?' bezrobotni przede- Polge Goił] on. Nazwiska te komisarzowi polhi w Marsylii wydały się znronie. serwować to można w prześaietlonych ma W C sklei a a^tox ^aj i c z a ąc te sie w wydat- -V wielkie mieszkania Powziął podejrzeni?. źe to oni właśnie do słońcem lasach iglastych których aromat działa ni prze\ uzdrawiająco. szczegół na m pinjl pi uhli*»t kiw0 igoto^'!*ch7 CŁ te 3!W T ZYCE. ; Hość po- a. Wc^uP *0r ; dtc e 5o odkrycia datują się rzy zbielf Ikiidr 0 L * ha rakterze pierwargowej % jd! e materii i o Istocie <?- a h spra< czeladii' 5^ azl bardzo szerokie za ulicy P% lólne owr* irz pofiow niu Pif r y bójki do Larop«' *^ - i ^ ziestosecie radu. zastosowanie cudownego środka. at od odkrycia przez stosowani również w lecznictwie w e.-f m lka p. Curie l uczora chorobach nerwowych kobiecych reuma tyzmach. płucach nerkowych ocznych "odkr radu usznych gardlanych. a przedeszystkiem E wywołało niemal re- jest do dziś najważniejszym najskiuecz niejszym środkiem przy leczeniu raka z którym medycyna 20 wieku stacza zaciętą* i do dziś nierozstrzygniętą walkę. I.I_H..E fc8i.eihicb mc żiiwosci urząuzono orygina'ne zawody w zmywaniu naczyń. (ip) Dwutlenek węgla pochłonięty prze/ roślinę pod wpływem promieni słonce: nych rozkłada się na węgićl i rleh. tlen powraca na zewnątrz a z węgla roślina buduje sobie zapasy żywności cukier żywicę itp. w nocy przy pomocy tlenu zapasy te przerabiane sa na drzewnik. Wobec tego roślina przyrasta tylko w nocy natomiast w dzień pracuje '"'c fabryka materiałów budowlanych. i en się między innemi tłumafer^ fcii że rosimy i drzewa wydłużają się szyb ciej od strony północnej nieoświetlonej co powoduje ich pochylanie się w stronę południa w stronę słońca. fal morskich marzył o swoim małym woź;! rzadkje nas.ona a mama" Sangal njezmordowane poszukiwała nowych stawieniu go do szpitala dusza jego h ręce. Coś białego upadło na ziemię. wone zachorował na żółtą febrę a po od ogródku. wody. Drgnęła instynktowni j rozłoży Mały ten ogród był oazą wśród długich etapów na nieskończonych wodach róż szczycili sę najrzadszemj gatunkadawano że jednocześnie z ljstem wysia Teraz jednak przyszła jaj niedorzeczna odm;an kwiatów. Zwlarzcza w zakresie opuściła ciało by powróć.ć do Boga". Do ogród. Był to drugi list. Zapomniała o nim. u własnej? p oceanu wśród postojów w portach trapionych od słońca j much... Pewnego bardzo pięknego dn.a gdy czy stanowiące własność zmarłego ma B;aly arkusik papieru mieścił jeden tylmi których zazdroścjla im cala okoljca. no pod adresem p. Sangal wszystkie rze nadzjeja... Podniosła go I otwórzyia U II został n «łał YI7«m a iv U CI^iaC ^ d e k a lelm Sz^ ze nje ' znać! e było. b r Piotr był sierotą. Wychowała go słońce z błękitnej tonj rzek; wyczarowywało srebrne blaskj a z kielichów kwia Litery obcego pisma skakały przed rynarza. ko wjersz ale p;sał go P.otr: rd-iim babka mama" Sangal j stanowjła za. ózh* t**» Śem> a tlow n : ał z a p a c h ż e Babim; i ukochana umieram. Na. na roe - razem cała jego rodzjną na szczęście! tów najcudowniejsze zapachy zjawł oczyma mamy" Sangal. Uchwyciła sję dewszystko proszę cię: jeżelj mnie kochasz n;e opuszczaj naszego ogrodu!" li udzic"u L.czna rodzjna bowiem dla marynarza sję listonosz i poprzez barjerę płotu podał panj Sangalowej l;sty. Ujęła je po "-..^ ft^' 5>etró M ratunko^ współzawodniczyć. pobliskiego krzaka jaśnijnu a poruszając go wywołała odurzający zapach je Oto co mówiły drżące litery skreśla oznacza tyleż co szereg przymusów szereg kompljkacyj bo czyż istnieją ludzje śpiesznie. Pjotr już od miesiąca był w go kwjecia. Wciągnęła go machinalnie Pni S2e fow du «ści na trzydzje icznej CL ne z takim trudem słabnącą ręką tak &»ffi! > pom * óz > rózo - : «których obowiązki i zainteresowania nje podróży i były to zapewne wiadomości od ale potem wszystko zn;k!o jej z oczu nje było ostatnie życzenie podróżnika: Ą 'e Ckitną rzeką oto prowadzą do przymusu j kompljkacyj? njego. Odszukała swoje okulary j posjcskrta' n.c prócz bólu który rozżarzonem eżelj mnie kochasz nje opursczaj iierz Z mamą" Sangal nie było podobnych zbliżyła do kopert... Czyżby ją myl.ł ( żelazem wbijał się w jej serce j mózg. rznej 8. ^ ł** San^S ągu d ł u s ' c h m i e ' V o t r a R c^ka!a p naszego ogrodu!" trudność;: jotr był dla njej bożyszczem wzrok? Ale nje: był to naprawdę obcy Cala istota jej zamarła: jedno tylko?al na wnu. Ucisk opadł z serca mamy" ienie i wszelka ofiara poniesiona dla n;ego łsajitalcjf charakter pjsma. A jednak znaczkj pje uczuce i jedna myśl wwiercały sję w jej gal: mcgla z?płakać a z oczu fr^ty f'.^rynarzem żeokh' A^ant? wydawała sję jej nedostateczna. Wy wego czątki pochodziły stamtąd gdz;e prze- umysł: śwjadomoćć. że dalej żyć uje opadły zasłony. Ujrzała znowu swei«a^ek n a s t a t k u t 0 - chowując go myś'ała tylko o jc^o bywać mógł. Aden. Musjał tam być może j dalej żyć n;e będzie! V.. Uda v który dwa otoczenie: różnobarwne kwiaty zdawali szczęściu a njgdy o sobje. Obecnie gdy przed tygodniem. Trwoga spadla na ^5?KHS 8I?DOIND Y" POŁR Pragnje.ije to zrazu instynktowne s;ę tulić do njej przyjaźnie odurzają* był dojrzałym mężczyzną j obrał zawód mamę" Sangal jak zimny całun śmier stało się tak sjlne że p. Sangal mach;nal j * swym zapachem: Nje opuszczaj naszego ogrodu! " UL ^ - od czasu do który oddalał go od n;ej tak często żyła ci- to nje skierowała s-ę w stronę rzeki przepływającej tuż za grządkami irysów. wolsł od czasu dr tylko po to by opromienić mu życje gdy onalnel»/ Może zachorował szepnęła. żresz. wracał. akże go psuła! Zdobiła jego Wolnym ruchem mamą" Sangal Listonosz znikł już w mglistej dal; Długie gałęzje pachnące k ścje kwiatów * ukochaniem byo pokój gotowała mu smaczne potrawy ukryła ljst na piersiach ; odwracają* gdy zdecydowała sję wreszce otworzyć po drodze czep ały się białych włosów naprawiała ubranie a zwłaszcza sadzjła się od rzekj w której znaleźć mogła zapomnienie powróciła do róż... do r6t jedną z kopert. Rozdarła ją szybkim staruszki... Szła njeczula na nic zupełnie... Skoro Piotra n'e stało śmjerć by f ^iiarza które przyciąć należało. icyn» I P" A u l A) a w s z e P ełn e sprzecz najpiękniejsze kwjaty w jego ogrodzie. szorstkim ruchem. Ogróa ten wśród wjelu spójni jakie List pochodzjł z angielskiego szpitala. Rozpisano się na dwóch stronicach nia sję od bólu po je.ex) stracie. ła dla niej jedyną możlj\vośc;ą uwolnie wjeczora j od łączyły ich obój"*- był najsilniejszym łącz rr WyllOO** V ^ by) g d y w czas e swej Tłum L. U nikiem. Oboje lubilj go jeszczs upiększyć by dor.jeść łamaną francuzczyzną że Gdy zbljżyła s ę do grządkj z irysami poczuła u stóp swych zimno jdące dereni \ zapachem i przyozdobić. Piotr z poza morza przy Piotr przy przejeździe przez morze Czer od

4 Str. 4. C H O" cha ze stolicy. Car rozbroił p o l i c j a n t a. Aresztowanie w autobus. Awantury pijackie w M o i o d s c z n e Nieudana ucieczka harszta rzazitilssd kces Z Wilna donoszą: I rzucili się na policjanta cyc<e Warszawy w kilku Ur«ca Zamkowa w Bofodecznie stalą Z Wilna donoszą: wać ulicę idol owrlo sie odcinali karabin ocł się widownia skandalu wywołanego Ostatnio wlad/e śledcze zaniepokojone zostały kilku kradzieżami dokona- wił się naieszcie Kai ckt Po d\vii';o- /inii ni *l W I E R S Z A C H. obaliwszy na ziemię.zac/ęli bić. Cale przez grupę awanturników. zajście przyjęło dla policjanta groźny o W złożonym magistratowi m. stoi. Zajście to miało przebieg następującynemi na terenie m asta Podczas badania szedlszy do domu brót. Na szczęście na pomoc posterunkowemu przyszło dwóch wojskowych nagle * Warszawy memorjale w sprawie handlu ulicznego w Warszawie Slow. kup Późno wieczorem na ulicy Zamko którzy uwolnił; go z opresji i pomódl' dzieże dokonywane były w identyczny szybkśm krokiem. Ro'F c.'' Czor ajszy rewai policję uderzył iakl że wszystkie kia-. wdoczne zasadzkę i zai" ców polskich prosi aby m?«istrat zaprzestał wydawania licencji na handel rzy zaczepiali każdego przechodnia wej zjawiło się kilku osobników któ jednego z awanturników zatrzymać. sposób co wskazywało na to że są one Nie mogąc dogoń ć uci-kajjjfniecz hnlr» n.- dziełem ;ednej i tei samei osoby ewentu- z wywiadowców dal suw Zatrzymanym okazał się mieszkaniec Motodcczna Bazyli Boner. Pod ; e dobrze zorganizowane) bandy na cze 'które jednak nie zaluj ^łwss*? uliczny w Warszawie i stopniowo likwt szczególnie niewiasty wywołując szereg awantur. O wypadku powiadomio aln dowal wydane poprzednio licencje następnie aby ustalił godziny i miejsca no pnbmsk' posterunek P. P. czele której musi stać jakiś specjalista czas badana Boner zez n ał że w awanturze uczestniczył koledzy jego: lan :go autobusu P ^ f c * ; a Nagle Kalicki ws!o«yl«doratdn. ciobrze obeznany ze wszystk emi arkana jące w których handel ten jest dopuszczalny Na miejsce udał sie posterunkowy P Soroko Car P:i 7 pn vii Michał Paczkowski mi sziuki złodziejskiej. im asia. sądząc że w U* stawę Uwzględniając przytem że śródmieścia P. Szlachowicz an. który usiłował zatrzymać awanturmków i zanrowadzjć tować. i an Szroda których polecono aresz Wobec powyższego wszczęto energ cz pościgu. Ale gon:ącv tp Vr^* e Za nreze l r.«lzie Wiecz winno bvć zasadniczo uwolnione od han ne dochodzenia które po mozolnych wy- mial też noc niezłe i ypja ZOI dl LI ulicznego. Wreszcie Stow. kupców ich na posterunek policji. Wówczas ci silkach uwieńczone zostały powodze- bus również w.skoczył a ' : C polskich prosi o wydanie zakazu gromadzenia sie handlarzy ulicznych* w jed Piowrdząc dochodzenie policja śled n'em. bą rewolweru zmuszaj ^łkiern [ W dru nym punkcie i tworzenia w ten sposób cza ustaliła że od pewnego czasu przebywa w Wiln e znany ze swej nieuchwyt do wydziału śledczego. R?S ^Dotka Zakutego w kadaoy n a d sobq pra. rucliornych jarmarków. C ności włamywacz i jszego sledztv/a ustalone I» * * POdb M? V v 0 złodziej mjes/5-.aniowy warszawski wał on w Wiln e szajkę»3f Ułon nrzvin W Warszawie obradowała między- Kalicki vel Czetwernikow znany w świe ra dokonała większych.-j.ł-^adze musz I Izbowa komisja do spraw ordynacji podatkowej. Na zjeździe reprezentowali; niek. i t d. Do szajki i naie^l ntni*^ 0 '^ cie zlodzlejsk m pod przezwiskiem He- ul. iw. akóbrkicj Tatarslj. IMYS.)» \x; -- 3vlv wszystkie izbv handlów o-przemysłowe z całej Polski. W toku całodzien Przeprowadzono w mieście szereg ob ni zawodowi zlod ec g^jl^tllacji Cclu^rSZ nych obrad zdotano uzuodnić stanowisko I poglądy poszczególnych izb na stem wjeibjcjelem k;na. Aby jednak prze z powodu ubóstwa jakiegoś dlużn ka uż kjedyś przyznałem sję że nie e mjnał że jest także Mundsztukjem. Gdy ław w melinach niestety hez rezultatu. e S klóry w>najmowal kal " ^[[^iu. \V 0 j Aż oto przedwczoraj agentom wy Izia Kalinnwsk ei i Antoni łu śledczego udało się ustalić że Ka'i:ki cy s:ę w mieszkaniu stf* Vk."!: W trzei sprawę reformy ordynacji podatkowej konanja swoje oprzeć na konkretnych komom'k Stopczyńskj nje mógł od razu ukrywa się w mel n'e złodziejskiej przy nuszkic wieżowej * on '' kon opierając sie na opinjach izb wyrażonych po zapoznaniu sie z pro;cktcm re wagę j poszedłem do kina. W rzeczy Wyrwjcza przysyłał on mu różne przy. nowiono ptaszka przyłapać. więzień u Lukiskiem. t jt danych zdobyłem się ponownie na od. jc.ągunć od niego należności na rzecz ulicy Piłsudskiego Nr. 54 Tu w ęc posta po fachu odsiadującego* formy opracowanym przez nnnist. skar wistości zaciągnęła mnie tam żona która jak każda kometa lubi nonsensy. Ki listów z Ijpca r. ub. wyrazjł się pod a. najrlenib a wreszc.e w jednym ze swych akoż wczoraj wieczorem policja Wszystk ch członków bu. W NIEDŁUGIM czasie opracowany iled&za otoczyła podejrzaną kam : cnicą nej rznjk' ujeto i osac!?^0. j? bard będzie meomrjal wyłuszczający oi)inję no t. zw. pierwszorzędne. Amant równjeż. akjś malutkj chuderlawy człeczybetą procedury cywilnej ponieważ nje postanowiono na n ego zaczekać ustawia ny iest p.rzez urzędy ffł'do &. d^c U n dresem komorn;ka że jest on analfa a ponieważ plaszka wewnątrz nic było Dodać należy że.ka^ IS2«Wc Związku izb przemysłowo-haiidlowycii w tej sprawie. na o nijakiej twarzy bohater ekranu umie egzekwować". jac odpow ednie posteiunki przyczem m ast do ««* których wyieżwit fkty bożek kobjet który usiłuje wmówić w Obrażony komornik Stopczyńsk dwóch ajentów aby móc lepiej obserwo-występy. Regulacja ruchu ulicznego w Warszawie odbywa się obecnie bez nakre braz idjotyczny. Tyle naiwności tyle Lodz który po rozpatrzeniu sprawy wjdzów i w siebje że jest piękny. 0- wniósł skargę do Sadu Powiatowego w ) *;Plórkow ślonego na dalsza metę programu- Zarz«iet;ia. które dotychczas były wyda nych wyczynów bohatera z których naj- na 7 dni ares-zlu. głupiutkich powiedzonek tyle sensacyjskazal erzego Wyrwicza-Mundsztuka Ucieczka dwóch Polaków wania dotyczyły ruchu jednostronnego sygnalizacji itp. wynikały z koniecz do wody ku uciesze»> powili można spot czuł sję tylko Mundsztulciem. Z Dolmkowa donoszą iż irzed kilku potężniejszem jest cnie konkurenta Z ureczek będzie w ; ęc przez tydzień 7 a bolszewickiego. ności aktualnych. Nasilenie ruchu kołowe.ro i pieszego nie jest w Warszawie rysowia kać tylko w k n e. Anj pięknych zdjęć an erzy Krzeckj. dn ; ami z więź enia bolszewickiego w Bo- zbiegło 2 ro'alfft*ad 2 o n a. v żadnego sensu anj interesującej akcji: to tak intensywne. abv niezwłocznie wy R. W i M. K. którzy pr<% ' Na^et w trz. film dźwiękowy w języku angieskim. przez gianicę L zgłosili sit rnągane bvło wydanie zarządzeń o szer szym zakresie Spodziewać się jednak tuleży. że ruch w Warszawie wzrośnie i kierując sie tym poglądem komisarjat rządu przystąpił do pracy nad ułożeniem zasadniczego programu regulacji rudin. Wymaca to studiów opartych na obserwacji ruchu ulicznego. Program ma przedewszystkicm ustalić główne kierunki ruchu jednokierunkowego. * *» Praga posiada sieć kanałów od roku 506. Sieć ta jest samodzielna mniej więcej tego samego typu co na brzegu warszawskim Ze względu na niskie położenie terenów główny kolektor pra ski ma przekrój szerszy. Praea stanowi jedną wielka zlewnię obsługiwaną przez kanał główny. Długość kanału WYNOSI 2.^00 metrów. Na Pradze jest tylko jeden burzowiec- * W mvśl projektu magistratu co do zwołania komisji techniczno-naukowej dla zbadania stanu i wytrzymałości mos tów warszawskich magistrat wystosował pismo do rektora politechniki warszawskiej i do min. robot nttbl. z prn»bą o wvd-legowanie przedstawicieli do u- -xx- KRATECZKl. erzy Wyrwl Słuchałem bardzo uważnie. Tak uważnie że moja żona ze zdzjwjeniem spytała: Znasz angjelskj? Owszem. Ze- słyszenia. Słuchałem patrzałem nje mogłem usłyszeć nawet muzyki która była w kjnach niemych. W filmach dźwiękowych muzyka gra tylko pod koniec filmu by wjdzowi osłodzić gorycz zmarnowania dwóch godzin. Naw?t zdrzemnąć s;ę n;e można bo film jest tak bardzo dźwiękowy że gdy bohater rzuca na stół dwa cienkie ljsty odgłos jest taki jakby ktoś wystrzelił z armaty. Gdy zamienię drzwi huk jak przy trzęsenju zjem]. Gdy natomiast ktoś go polj. czukuje niema żadnego zupełnie dźwięku widocznie dlatego żeby bohaterowi nje było przykro. Właścjwje dzisiejsze krateczkj nje mają nje wspólnego z FILMEM. Ale ponieważ wczoraj byłem w kjnje mus alem jedynie 200 z. s;ę z czytelnikami podzielić wrażenia gdyż Kroplcwski za otrzymane mj z tak doniosłego momontu mego życia. ERZY WYRWICZ.MUNDSZTUK. erzy Wyrwjcz-Mundsztuk nie jest łodzianinem Mjeszka on w Warszawie ul. Nowy świat 20 ma tam przeds ę- bjorstwo handlowe z telefonem nawci ba! z szyldem { pięknje brzmiącem na. zwjskiem erzy Wyrwjcz-Mundsztuk. Osobnk ten posiada naturę bardzo rrnjenną zależn : e od tego czy w danym dłałtt w pracach komisji. Po ustaleniu składu komisji zwnlane będzie posiedzenie na którem ustalony będzie program prac. Przewidywane test. że ko misja iozpocznie prace w pierwszych tygodniach wiosny po przejściu lodów na Wiśle. Prnce komisji wykażą stan mostów i środki jakie należy zastosować aby zwiększyć wytrzymałość. momeneje czul się bardzjej LULAN KRZEWIRISK?. szponach Lord! Do nogi zawołała Rose- marje- Posłuszne psisko niechętnie ale wró. ejło do sv.ej panj ; warcząc położyło się tuż przy stopach baronówny. Czego znów? zapytała go baro. nówna przyjmując swój nieprzystępny twardy ton. Chyba mamy o czem do porozmawj-i nia mruknął nauczycjel zbliżając się powoli do njej. Pan administrator ma wszelkie pełnomocnictwa decydowania w mojem jmjenju. eżeli pan ma co do zakwestionowania to proszę z nim... Zresztą uprzedzam że na rozwodzje absolutnie mi nje zależy. Bardziej mojemu ojcu niż mne Więc jeżelj pan chce coś wymus;ć to się nie uda. Nje mam zanraru jut węcej wychodzić zamąż. W życiu miałem dosyć jednego śl bu. Nje wem skąd to przypuszczenie że ja chcę coś wymusić. Njetylko nie miałem takiego zamiaru ale przecjwnje. Czy administrator nic panj n[e mów? Wyraźnjf mu oświadczyłem że żadnp.i nagrody pieniężnej nie przyjmę. szatana. P O W I E Ś Ć. 60) Ale kopertę pan zatrzymał! Właśnie o nią mi chodzi. Namówił mnie abym ją przyjął. Uczymłem to ale pod w ; arunkjem że zwrócę ją pani osobiście. Oto ona. Sięgnął do kieszeni w zanadrzu j wyciągnął rękę z kopertą ku Rosem;<iie. Nozdrza dumnej baronównie groźnie zadrżały.. Acha! wyrzekła podniesionym głosem. Chcesz mnje pan upokorzyć? Nje dasz mj pan spłacić długu wdzięczności? Nic podobnego. Tylko sam nje chcę wyjść na śwjn;ę i już! Czy panj sa.lzi że narażałem sję na trzynasty arkan tan wjadomego pani klubu aby z tego wyciągnąć korzyścj materialne? Wjęc n;by co?l Czy jeżeli ktoś rzuci sję do wody widząc że tonie bezbronne dziecko to nw. żna go pomawiać o interesowność w tym momencie. Uważałbym s;ę za ostatniego tchórza j bęcwola gdybym stał nad topje.!ą z założonemj rękami. A pani panno ba. ronówno w tamtych okoljcznośc ach była włośnie hezhronn«m tonnewn dzieckiem. Herszt bandytów przed sądem. Ludzie ci bardzo "^łuiii w X I Eiiia napadu na zairoda. bleni zostali odtransporto«m T f t ^ j administracyjnych którtl 5... Z Chojnic donoszą: I rabunkowego u rolnika Szwemina w Li -woin gehennę i toi tury '"LA Na zagrodę osadn : ka Kroplcwskiego chnowicach pod Chojnicami I większej dawani w wiezieniu sowi*al ' e w Krojantach w powiecie chojnick m do kradzieży z włamaniem u p. Panka w S'l Aresztowani przez GA. spotkani konało 3 zamaskowunych bandytów nie. Do na"adu na Szw i kradzieży na d a nie listów do swych roo f^" * l 0 n i e roz zuchwałego napadu z bronią w reku. szkodę p. Pani a w S lnie. M w zupełności się przyznał zdiad/iwszy swego [ anuia-ych łych W Polsce o straszni! Wtargnąwszy do pokoju sypialnego steroryzowali domowników słowami: pie wspólnika Ozdobę z Pawłowa który nt przed trzema miesi»c» % jwly 2 a j r n tinllbi. W POLSZCWI. ff 0 *dnj4 niądze albo śmieić" żądając wydania równ'eż znalazł się na ławie oskarżonych. tować. ^wnh^ko r nia z KLÓRCGO eudi-m im ywyj ź ^_ it'" a 'ncj C W p ; cn ędzy. Bandyci wiedzieli że Kroplcwski podj:'l z pewnego banku W wyniku rozprawy sąd uznał win- Zbiegowie opowtadatł i to właśnie był cel ich wizyty. Ponieważ nym Meszyńskiego napadu na 'agiode łorusi sowieckiej panuje ' Kroplewski wzbwir.iał sę wydania go-(kroplewskicgo i Szwemina o az krad/. e tówki musiał położyć s ę do łóżka twa- ży na szkodę Panka i zasridoł go na rzą do ściany. za> dzieci wpędzono co i ^ lat ciężkiego w«ęzien'a. drugiego łóżka. Podczas gdy eden z ban- Oskarżony Ozdoba zasądzony został za dytów czuwał nad domownikami res-ta przeszukała mieszkanie. Łupem bandytów padło pieniądze z banku kupił inwcnfsrz żywy. Zrządzeniem losu gios jednego z bandytów zdradził bandę Po napadzie dziecko powiadomiło rodź ców ze jeden z bandy tów u nich pracował a był to właśnie Meszyński. Zaraz po napadz'* policja urządziła obławę i aiesztowała jednego z bandy i to herszta szaiki włamywaczy grasują-!cej w powiecie chojn ckim. Moszyński stawał przed sądem okręgowym w Chojnicach. Zapr/eczał uporczywie współudziału w napadzie. Lecz rodzina Kroplewslpch stanowczo go IOZpoznaje iako jednego z bandytów Reszta nie została dotąd aresztowana Poza tem Meszyński dokonał napadu ego proste wywody przemówjly jej n;eco do przekonań a. Ale Bjła lo^jk męskiej na kotijote działa zazwyczaj w tąwjch razach jak czerwony kolor na jndyka. Schowała ręce wtył za siebie aby nje wetknął jej koperty z p : cniędzirti którą wc.ąż trzymał wycągnjętą w jej kerunku. Mjerzyła g«z pogardą a ej myśl pra. ccwała.z wysiłkiem szukając-jakichś argumentów któreby go zdołały zmiażdżyć moralnje. Ne chcjała sję przyznać przed sarną sobą że ten prolętarjusz ten parjas w swojem postępowaniu okazuje w.ęecj subtelności n;ż ona... W końcu gdy pauza zbyt sję przedłużała Rosemarie oświadczyła: Zapewne miał pan rację wówczas gdy pan działaj BEZINTERESOWNIE p d wpływem współczucia dla DZIECKA tonącego". ALE teraz chce pan wyc ągnąć większe korzyści njż»ię panu należy... Nic n : e rozumiem. Wogóle uważam ż* mj s;ę n'c n;e należało a teraz tembar. tłzjej nic s'ę nje należy. Panj we mnie usiłuje wmów ć coś co jest mj absolutn e obce ri-zeciwnje. a przyszedłem tutai j czatuję na panie od k;lku dnj aby zwrócić tę kopertę. Czy pan rozumie że ja nie chcę żeby pan ciągle sę uważał za mojego wy. bawcę (dobroczyńcę który co jakjś czas wyprowadza maje z trudnego położenia? a mam teso dosyć! Irytowała sję > rumjenjła a oczy rzucały złe błyski. Pies od czasu do czasu Wyrwjczom czy Mundsztukjem. W stosunku do komornika Stopczyńskejro w Lodzi Wyr. wjcz czuł sję bardzo Wyrwjczem j zapo- Zar>rc; \ror zwłaszczasw stosunku i/^h' ci którzy nie chcą w>.u;pow»s ; l^ih gr do partii komunis^^ij.brak ; i» -i C. li'łi ^Ur "8 kiłrt IXll/.Przed m esiącem aeenc: czystko ' a współudział w kradweży na 3 mies ąc«> j w a l j 5 p o I a k o w 2 okręgu!* więzienia. mińskiego Morzy 'ęses konsulacie polsk ; m w Mi* swoje zamieszkałe w * a s». twi Aresztowani zos' ali ' głąb Rosji na wysiedleni* Złośliwe donieś enie. Z Przemyśla donoszą: (nawet w mieszkaniu w Poiucznik Stanisław G. pełniący zas z lego powodu no P ^ służbę w jednym z pułków załoguiących j goś złośliwego anonimo*^ na prowincji został przez prokuraturę p Sz. weszła w kontakt przy wo;skowym sądzie okręgowym cyjno-obyczajowa bronił". oskarżonv szar została zwabiona I TA o zniewolenie pannv. Sz. go poruezmka zniewolon 8 '.*- Oskarżenie op eiało się główne do doniesieniu poszkodowanej która była za żadnej winv o«k8rżonti! < 'v Tok rozpiawy nie W T żyłą znajomą porucznika. Odwiedzała go wojskowy ogłosił wyrok warzczał akby popierał swą pan;% w jejjsunkj. Pan sob-e za wjele^ pretensjach Zaczęła sję mocno d? ^ Czemu sę panj daremnie denerwu cze jej jeden argument P je? a też mam nieco panj do zawdzjęcze- i wy j spytała: nja powiem nawet dużo. Przygarnęła! A wogóle kto pan* mnje pani tam pod krzyżem żebraka kry; p. e2 zameldowana «0 tffl jącego sę przed zemstą n'ebezp ocznej ban nijelał ze mną rozmawi^; dy. Dzjękj pani dostpiem posadę... Była bardzo rada temu co teraz mówjł. Uwjerzyła w jednei chwjli że te dobro.! z i ej "twa jakie on wyliczył na korzyść chodzę ; zostawiam tę k' i H przerwał jej rozdrażniony- ^ jej wspan'alom\ś'no' : c- z p^czuc/a wdz'?cz Precz! Pan mnje o b jj) n.oścj pokrywają się z pośwjęceniamj ze Nje chcę już nic więcej y strony ego albo nawet je przewyższają. pana. Proszę sobie ść 0 Wjęc czegóż pan jeszcze chce? Acha domyślam sję. Oczekuje pan dymisji: a \ tak sambym tu nie został po tem wszvstkjem. Więc? Wjęc nic węcej nje chcę jak tylko oddać te pieniądze. Pan jest. arogant Arogant? Tak. Wogóle uż od dłuższego cza. su prześladuje mnie pan n;e wjem na a kiej zasadzje. że dzjękj pewnym wypad kom nasze drogj sę w żyeu stykały to je. szcze nje dowodzi żeby mnie pan usiawj. cznie męczył swoim wjdokjem j narzucał s : ę. Czy to jest wdzięczność za spokojną posadę? Ależ panj... Niech mj pan przynajmniej nie przerywa! Dopókj pana nje poznałam nikt nje ośmielił sę z ludz' r.e mojei sfe-.v wdawać sie ze mną w towarz\skie sto- V $ Skończmy tę P rzv y kaj.. Na lokal?! Szkoda.'^ wała pomory fagasów sv t m elał się poufalić z P a (jj m ędzy narodowy szpieg-- fi letarjusz a!e uczci wy c T > $ obecność tu dz;eń j no c v j»i nie razjła panją. I żeby i n t wkrótce zapewne *" j l. na karę główną... Ha ha jj Rosemar e zgrzytnę- 8 ^ wykrzywj} j e j wargj «ły olśniewająco białe 7 -* m Sc-skała nerwowo w r?' { rej od czasu choroby ni e j Trzymaj pan'! łał wkońcu Adolf odsl" pod sam nos. i Z njenonnalną siłą. ' - sem furjacj w czasie a t Mijty semare z całego rozn " ^ twarda laską z byko*c A ra zem i p ou Po <>' Mili 8 V kil V n i ^łas sk «BI; e I jfiskie «Ui ichte R 0 f>sih- wianl i!i* b nvc ; W lsla. l strz( ' Biniek Mai;; 'N E C 2 Hak I UZy s ; Pn

5 tobusi zinlsii r?^r S ^Ny e 20 na je S t przeważnie w którzy P ^ głosili si< f irdzo wy"*' transpoft«ch. któryf% w trzeciej rundzie wal SPORT F C H O* Sir. S. tois drużyny stołecznej. iii tulul yuitcf. wrlosien» inn.m Siatkówka I koszykówka przy ul. Drewnowskiej. de Kaleki nu nagi W ubiegłą sobotę TUR. i.rządził w Zjednoczonych która wystąpiła z dwiema rezerwowemi punkty uzyskały: Sa jzkę i ~- sali przy ul. Drewnowskie! 88 spotkania Rewanżowy mecz. m. i. Rozpotf Ko^-p" j^^orjjkłt/ w siatkówkę i koszykówkę. Cz?erv me dowskcze długie przerwy oraz niepunktualwał p. Gruszczyński. (4) j Szcześniakówna (2). Sędzio n ka nie traci na szybkości i jest nadal bar «'< 2all str^liws. (C-l -? #^v7s W mgd ' v drużyna a) dzo interesująca. Zwyciężył niezasłużenie Grlicz na punkty. czyła się o godz. 9-tej wiecz. eśli do te 30:0 (5;3). System trójkowy. Zwycięzca ność spowodowały że impreza ta zakoń Siatkówka męska: Hasmonea TUR a Geyerem po- w:.'oc*yl (l ido raz rw d n ż y"v stołecznej. W wadze lekkiej doskonały Lipiec go dodać że powrót z sali pizy uky w pełnym składzie zaś TUR. z.dwoma re pędzące*' fe nie.^zwyciężyła. Gości (G.) miał za przeciwnika Walendowskie Drewnowskiej o tej porze nie należy do zerwowymi. Sędziował p. Lityński. że w icn-. D«sta^ z! w a ż a ' ^dz.an. Dosko- go (CWS.) Lipiec technicznie lepszy zaś przyjemnych zwłaszcza dla młodz-eży Koszykówka męska: IKP. _ WKS. jómacy i» *% n^t & e z e n ( >wali w pierw Waletidowski fizycznie. Ciosy łodzianina sa pełnowartościowe podczas gdy czór może się ukazywać na mieście - a dzie. IKP. po przerwie z Gąsiorkiewi- szkolnej która jedynie do godz 7 ej wie 29:3 (4:2). Wojskowi w pełnym skła Wie ezle i dop?% k borzyłdoga ktńr ^Wieczorek Śmieci i wrv"sii;;^' ẓ ore K ' Sniccn * Kar - ciosy Walcndowskicgo przeważnie trafiały w próżnię. Lipiec świetnie stoso nie przynoszą korzyści. skim Rybarczykiem i Przygońckim. snem się wyda że imprezy tego rodzaju czem poza tem z Owczarkiem. Węgier.. y. s «nem i celnem 6dzkie uderzeniem leniiincaim UŻym^ wał uniki. Lipiec poprawił cios i zwyciężył pod koniec drugiego starcia przez dobrym poziomie. Siatkówka rozegrana oraz strzałowo napastnicy. C O w a ć Walki drużyn koszykowych stały na Gra ciekawa. W IKP. zawiodła obrona jmuszal? c t Ó r v m u s i j c d a k poddania *>*! soh!~ v ka'da«l tkanie m? r^ - Zapowie- k. o. systemem trójkowym k dczećo. rł ( "!* ; epska. WKS. grał skutecznie jednak b. ostro lwrz^w ii «dbv!r?c mędzv Cyranem a Glo W wadze półśredniej w barwach Sensacyjne porażki odniosły drużyny chwilami brutalnie. Sędziował p. Schónfelder. o s t a t ustalono "-ci bowiem Geycra wystąpił Baranowski zapożyczony z Wimy". Przeciwnikiem jego coraz gorzej Zwłaszcza dyspozycja strza YMCA. Triumf 53:2 (34 ;4). Wspa. K. V. oraz Triumfu. Mistrz. Łodzi gra *ad*e ^dswój odwołał. e szajkę Ą CWS) iększych 2T SZei w a l c zvi> Wicczo- był Karpiński. Początkowo Baranowski łowa pozostawia obecnie wiele do ży niałczenia. gra YMCA. W pierwsze; połowie 7.?i indzie 0ccc " wskim <G.) W lekko przeważa Karpiński jednak celnie i ej. TalarsM ^ j i. tejnaiew W a c e /^iann jest pa- trafia i odbiera inicjatywę z rąk łodzianina. W drugiej rundzie walka barazo nie może s ; ę usprawiedliwiać brakiem Triumf mimo że grał z rezerwowymi złod' al kąt'"ftjjrclu. e:e: Wof'" e u Anl^ni SPCC;nie W W a l c B< c ' k W op ( ru.^chowski nie może już zażarta. Obaj polują na k. o. Karpiński tego czy owego zawodnika. Faktem iesl kaniu sw% 4 ^-W trzeciem starciu Wic- że młody zespół YMCA wysokocyfrowo jest produktvwnicjszv w swych ciosach bijącego -!!* n I^?walke. m PlCln4 przc^act Baranowski zapomniał o kryciu. W trze zwyciężył przerywa - ogłasza- cicj rundzie Baranowski wogńle nie dochodzi do głosu. Pod koniec walki udaje Triumfu rutynowanych zawodników kiem c /b.nkówfrechvvvc^ei j *.*adze"^_ ^aḍ zmierzyli swe si 7fblf>rd wa r sz awianuia. się Karpińskiemu potężnym prawym Wyniki uzyskano następujące: daniu i oprzeć się atakom przeciwnika. ) 2 n* Kobylańskim ((.) sierpem rozłożyć na deskach i zwyciężyć przez k. o. czone 9:6. Ładna gra ze strony zwyc ; ęz- la się z wybitną przewagą zwycięzcy Koszykówka żeńska: TUR. Zjed V. że *e K^drucS*^- n o Gra prowadzona w ostrem tempie toczy Obaj dą.-a. do /.war ur ' V HC^Ss "^ Koln-inński nie d«. W wadze średnie] odbyło się najkrót cy. Punkty dla TUR-u zdobyły: Domaga zwłaszcza do przerwy ci wyjeźdź nkty. su" Zwyciężył zasłużenie sze spotkanie dnia między Domanłeckim (CWS.) a Majerem. ( ' i.) Majer siakówna Kasuska (po 2). Dla drużyny x-x lanka H. () Domagalanka St. (4) Pb- Sędziował p. Gruszczyński n "dl ^? d fh«- 6rkowel walczyli Orlicz LAKCF dująca?!" " 6 pod koniec pierwszego starcia zwyciężył przez k. o. Ponad to odbvło się spo Walka bardzo RCv ^bk - ic tcm no.orlicz tech tkanie w wadze półśredniej między Ku kwietnie nrzytem pra- ktilsklm (G.) a Augustyniakiem (WM.) ego. - : Cnicjsye ciosy i Przewaga Kukulskiego który zwycięży? w n t^k.pfowari dru«i<? rundzie przez k. o. zapowiada się b. dobrze.# Sędziował p. Milsz. f Piel piłkarzy w błocie. t powiadają ^Rr?."' Cie r grzęzła za l panuje 8 a n o 2 r a ilbj.^mfl " 9 /V po 30 min stosunku " ł c ^ ''Prezentował się słabi: w s ; p 0 ^'W r a *lfl? W^zy przyczyniło koniunisni^t^j ^ nrak zrozumienia u gra a^-nc; G.»jE**. fi^ego oraz..kiksy" 7 okrę^.^e: S 2 y s t k» to złożyło się.a i r7v dowi/tl?*! cm w Mi* iłe w Po zos'ali krysiedlcni* irucl amu w >du na inonirro* kontakt a. bronił" ibiona i niewolo^ y nie ' kariontl wyrok tj;.taca.fj ^erl^deł K ^fatii 32?' s Orkan W. K. S 2:. za wjela K nocno d ei ". gunieiit P r kto pana f i aoot«fł zmawiać i" r tę przy*; Ira^njony-i im tękł-ig i mnie c więcej L >je ść b y! Szkoda " asów *j Ijć z pa' zejwy c7 \ a j noc w- ( żeby wł' Ha ha rrzytn?-' 9. v białe z? D V j w ręl< roby ni e tward\mi. Na zwy ności zasłużył i c jednak zespołem nie-.-h wypadła słabo. Na 5' K C A N! A stanął Woliński w lt«i ro czn«i^ Powrocie z wojska za K- 8 tyn Przerwie. W ataku jak ra zem lewa strona grała i tortury enin >WlC- ( fw przez O wych ' ro G le footablowe w Grę z 45 min. opóźnieniem roapoczyna W. K. S.. Ładiny atak kończy s^- -łr> Szatni rozegrały powyższe > straszfllw niedzielę na boisku strzałem kliimczaka w aut. Obie drużyny okazują niechęć do walki gdyż piłka iok/.-wii ^Itfnił t miesią' ftr^nos. ~ Mjfrał y słabo. Oprom U m M znajduje się chągle w wodzie. Do przer m ^ i ^ mowy być n'e wy wynik jest bezbramkowy. gdyż gra jfes*t)dv l nrz - L ' dstnwia cze nie są w stanie przeprowadzić żadnych kombinacyj. ^' c z p i l < a Po przerwie niespodziewanie Orkan uzyskuje prowadzenie ze strzału Pawlaka. W 7 min. udaje się Bystremu uzyskać drugą a zarazem ostatnia bramkę. Na miejsce Wojciechowskiego wchodzi Woliński: Orkan na tem nic nie zyska a przeciwnie traci gdyż Klimczak uzyskuje honorową bramkę dla swych barw. Sędziował p. Rychter. Publiczność! 00 osób.» * * Na boisku Widzewskiej Manufaktury gospodarze ulegli zespołowi IKP w stosunku 2:3. w dobrej formie. Przed otwarciem sezonu. ' s Pot t' an p d byłv się w Warsza- *«a "'afootbalowe. a mianom Z( rh W! a 2 d a 6 : 0 3 : 0^ B r a m h^ i : Ciszewski. Nawrot i' '^lon 0 l ( ) n i a Marvmont (40). Wisła wystąpiła do zawodów bez Rcymana i Balcera. Bramki dla zespołu ligowego zdobyli: Kisieliński 5 Czulak 4. Boliga I Ortwnn no jednej. Cracovia -- Iskra 5:3 (3:2). W drużynie Cracovji łc?«vml ^stąpiła do zawo-wystąpiłrwt^lifi^i»wwvm edy- sześciu zawodników ligo d z l e '* Selclfte ^r 0 I B Szczepaniak. f a n i k i d l a P " M słs W' anka 3: (:). Obłe L* ' zdnh n y c h składach. Bram k y l : «/ Cebulak. Szaller i War szawianki Zieliń- W 'sła Podgórze :0 wych Bramki dla zespołu krakowskiego zdobyli: Zbroja Sełchter. Kubinski I Muszyński. Dla zespołu śląskiego Wol ny i Keszda. Katowice: W niedzielę rozpoc/ęły się tu spotkania o mistrzostwo Ligi śląskiej. Uzyskano następujące wyniki: Ko lejowy K. S. BBSV. 2:0. Chorzów Orzeł 2:. H I. lstr zostwa ping - pongowe K Pod w trzech klasach. L<V--?- lc ' 3:7 - ' 8o W y m k l 7 otnl\ -awodow c «oraz niedzielnych: Klasa B.: Widzew Geyer 6:4 Hakoah II Orlę II 6:4 panie: Hasmonea H i a m j k oah \ _ Bar-Kochba 6:4 panie- Hakoah Trurnp 0 r ę f Ł 6 d ź ) l 'WA^ *; iea noczone 9: feldor 6;4. & \^l 6-4 < Oratorjum 0 oi i-kadimah I - Mak "akoah I _ ^ 5.235!?.! Orlę (Pabj.j Hakoah w kilku słowach. *en? 2e Krany został mecz '«łev.» m i e dzy TUR-em a i iw! r (4 ł. 2: ( 6 D- Naiwię- 3» S % siłą 2 "a dnf V s k a a >omaga!an K Me? ue si «obecnie wdo- '"asie a th hi S ^^7$?. W r f (M V Prowadził p. Sk rze bokserttwska Manufakturę 0:6. ( ) Na sztucznym torze hokejowym w Katowicach odbyły się w niedzielę ostatnie mecze hokejowe o mistrzostwo Lwowa. Uzyskano następujące wyniki: Lechja Czarni 0:0. zaś w rewan żowym spotkaniu Lechja pokonała Czar nych :0. W godzinach popofudniowycli Pogoń pokonała Czarnych :0. Wobec twh wvników mistrzostwo Lwowa zdo zwycięzca prowadził 32:2! Ambitna peł na poświęcenia gra drużyny YMCA przy niosła jej w rezultacie tak wysokie zwycęstwo. Najlepiej spisali się Dominiak Fiszer i Pile. Rutynowani zawodnicy Triumfu mimo że grali z Kurtzem. Mehlo Hakem. Weberem j Geislerem nie mogli sprostać za Ciekawa walka SewerynlaHa z Kuropatwą. W ubiegłą sobotę w sali przy ulicy trudem wygrał na punkty z Bartosiakiem Emilj: 7 Sokół urządził mędzyklubowe (Zjednoczone). spotkania pugilatorskie które należały W wadze półśredniej naip^kniejszą do b. interesujących. Poziom zawodów walkę pokazał Seweryniak (Sckół) i Kuwysoki. Wyniki techniczne przedstawia- ropatwa (Kruschender). Przez dwie runły s ę następująco: W wed:? muszej Brzęczek (Zjednoczone) walka równa wygrał na punkty wskutek cel dop ; ero ostatnie starcie fin.szafo Sewe- nych ciosów z Pietrzyóskim (Sokół). Wal ry ak i zwyciężył na punkty. ka zacięta. W wadze średniej Trzonek (Sokół) W wadze koguciej Kustosz (Sokół) u- znajduiący się w doskonałej formie zwyciężył na punkty zyskał zaszczytny wynik remisowy z Ce powolnego Wurma gielskim (Wima). W wadze piórkowej Ziel ńsk! (W;ma) wysoko wygiął na punkty z Pisarskim (Sokół). Ten ostatni walczył ambitnie i (I. K. P). W wadze półciężkiej Ulężałka (So ofiarme. W tej samej wadze Cyran fzied noczone) po ładnei walce zwyciężył na punkty Szczepan cva (Sokół). W wadze lekkiej Kerniczak (Sokół) z Niezdolny sędzia. skrzywdził łódzkich bokserów. W sobotę w godzinach wieczornych punkty Radwańskiego w. lekka: Chmie odbyło się w Katowicach mi'dzvklubo lewski (KP.) zwyciężył na punkty Wra we spotkanie bokserskie o tytuł drużynowego mistrza Polski między zespoła na punkty Garncarka w. średnia: Wie zidło w. półśrednia: Wójcik zwyciężył mi IKP. (Łódź) a BKS. (Katowice). Zwy czorek zwyciężył Stahla II (IKP.) wsku ciężyła drużyna śląska w stosunku 0:6 tek dyskwalifikacji ostatniego w. półciężka: Garstecki (BKS.) żwvciężył na Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco: w. musza: Mi punkty Stahla I w. ciężka: Konarzew ski zwyciężył przez k. o. w drugiej rur. chalski (BKS.) zwyciężył na punkty Pa wlaka. Pawlak zasłużył conr.jmniej na remis w. kogucia: Moczko zwyciężył pewnie na punkty Spodenklewicza (IKP) w. piórkowa:- Banasiak zwyciężył na idy kół) prawym sierpem oszałam a w drugiej rundzie Baranowskiego kt >ry po kil ku knock-down'ach zostaje wreszcie wyliczony w ostatniem starciu. W ringu sędziował p. Kordasz. dzie Wózika. Sędziował b. nieudolnie p Latowski z Poznania który poważnie skrzywdził zespół łódzki IODZ A IMIENIN marszałka Piłsudskiego. W salach kuratorium szkolnego odbyło się pełne zebranie prezydium wojewódzkiego komitetu obchodu imienin marszałka ózefa Piłsudskiego pod prze wodnictwem kuratora Gadomskiego. W skład prezydium wchodzą: prezes kurator Gadomski. wiceprezesi: imż. Kurkowski. adw. Fichna Boi. poseł Lipiński Franciszek naucz. Szulc Gustaw por. Kwapień. Kopciuch Aleksander prezes Kucharski Zygmunt p. Chodaczek p. Kubalak. p. Pawlak adw. Pawłowski St. p. Baster. Prezydium uchwaliło: ) wydać o- dezwę do wszystkich starostów oraz związków i stowarzyszeń z prośbą o zorganizowanie komitetów powiatowych i lokalnych; 2) zapropagować wy syłkę pocztówek z życzeniami do marszałka Piłsudskiego; 3) poczynić starania aby w dniu 9 marca br. odbyły się nabożeństwa w świątyniach wszystkich wyznań. R E D A K T O R " A L F R E D K O N wpadł w ręce policji. Z WMna donoszą: Przed k ; lku dniami policja śledcza oorzymala z Warszawy list gończy wysłany za niejakim Alfredem Konem. poszukiwanym przez policję warszawską Klasa C.t Sztern Strzelecki K. S. 0:0 Trumpfeldor Kraft 7:3 Kadimah za szereg III _ Orlę 0:0. wyrafinowanych oszustw. Naskutek tego listu miejscowa policja śledcza przeprowadziła szereg \vybyła Lechja przed Czarnymi i Pogonią ( ) Z okazji zakończenia treningów lekkoatletycznych z trenerem PZLA p. Klumbergiem odbyły się w niedzielę w Poznaniu zawody lekkoatletyczne na których Tilgner uzyskał w rzucie kulą 3.66 zaś w skoku o tyczce ( ) Ze Lwowa donoszą że w sobotę lewy fączn ; k Cracovji i reprezentatywny gracz Polski Kossok podpisał o- statecznie zirło&zenja do PramruL wiadćw. podczas których stwierdzono że Alfred Kon przebywa w Wiilnie. występuje pod nazwiskiem Konarskiego i podając się za redaktora Polskiej Agencji wydawniczej w Warszawie dokonuje rozmaitych oszukańczych zamóweń. Alfred Kon vel Konarski czując w: docznie że jest obserwowany zaczął się kryć i przestał uczęszczać do mieszkania swojej przyjaciółki u której stale mie szkał Aby wpaść na ślad poszukiwanego poiicja śledcza postanowiła poddać ścisłej obserwacji jego przyjaciółkę rozumiejąc że gdzieś się ona z nim widuje łakoże wczoraj obserwujący ja wywiadowca zauważył że wstąpiła ona do jednej z kawiarenek Podążył więc za nią. Nie domyślając się. że jest obserwowana kobieta zbliżyła się do stolika przy którym siedział «ak-:.i «aeancko ubrany maicxvzna Był R a d o-kąci k PROGRAM STACI WARSZAWSKIE I ROZ GŁOŚNI ŁÓDZKIE. Wtorek Przegia i>rasy krajowej PA!'..5S 2.U Syżhal czaisu. Progran na dziel! bieżący Muzyka Kramof Komunikat meteor.. Po komunikacie w* zyka gramol Przerwa «3( KoiiuiiLkat Ko.spn<iarczv Prztrwx Cliwika lotnicza" lb.w Wśród podręczników sportowych" Muzyka eraimołon Wiellt; Urastawiaflin" (Tomasz Wawrzccki) wyeios p. Ottem Hedeman Popularny koncert syn> foniczny. S.-5 lo.io Rozaia«o4cŁ 9.0 Giełda rolnicza \9M Muzyka jrratrrot Program na dzień następny. W35-~ 950 Prasowy dzierwrk radiowy. 950 Op«r».Traviata". Po operze komunikaty oraz muzyk* taneczna do godziny 24-ej. Katowice wtorek m. 40 Przesad prasy krajowej PAT..5S-- 20 Sygnał czasu oraz pro?ram na dzień blai Koncert gramof Komunikat meteorol Przerwa Komunikat gospodarczy I5.C5 Komunikaty Traflsm. z Warszavvjr Koncert sram. 7.5 Odczyt Popularny koncert symfoniczny * 900. Codzienny odcinek powieściowy Rozmaitości Olga Ręgorowłczowa: Z dziejów Polaków na Syherji po r. 3 i 63" Tra<nsmisja z Warszawy. Koenlgswtistcrhauscn. *torek 6349 m..30 Dr. Tasch: Rynek ziemniaczany. 23 Nowe płyty Ultraphon Muzyka gramol 6.30 Koncert Prof. dr. Mersmaan: wst do nowej muzyki. lsdo Baum: Związek między poszczególne mi zmysłami Dr. Pedslob: Współczesna sztuka religijna Lekcja francuskiego dla początkujących Dr. Poh': VI walce z bezrobociem Transmisja operet kl ze Stuttgartu Odczyt i komunikaty r Następnie do Koncert. Teatr Art.-Llter ṫ Dobry Wieczór" ul. Kon-raika lft. Tel 84-66!«*- tr» w rimi "? ł 6 foci«'..;'i priedstawica 6 i 0 wiece. W soboly. niedziele i święta 6 8 i 0 Kasj przedsprzed. MR?klama Polaka" Piotrkowska 0 tel od 6 w sob.. t: '!' i sv «; :.i od 3. Conospoprec?reiweseli? Wieczorne rozrywki Łodzi. Teatr Miejski: Człowiek z teką. Teatr Kameralny: Róży. Teatr Popularny: tlr.ibia LuxeTnbUT*.. Dobry Wieczór: - Kis.'dy panier.kl ida spa4 \ polio: Bajka: I Taiemnica skrzynki pocz4ow«i II Serce na bruku. Casłno: Młrde orły. Capltol: Król żebraków. Corso: Ptzybłeda. II Demokrata. Czary: Biały mandaryn Grand Kino: Wiatr od morza. I una: Zaginiony sterowiec. Mimoza: Małżeństwo na złość. Odeon: l\w i Patachon teko królowi* mody. Oświatowy: Dkt dorósł. Maciste Imperator. Dla młodz. Student z Montany. Palące: Żegna). Mascotte. Przedwiośnie: SzrVnn dziewczyna. Raj: I. Minuta prze-i śmcrclą. II. Cl którzi tańczą. Resursa: Stargame strun.. Splendld: Serce pieś;i'ar«. Spółdzielnia: Nocdrażni. Wodewil: Pat IPatacjMfl ako kirółow* mody. Zache*n: I Moralność pani Dulskłej. II Damski pieszczoszek. WINSZUEMY utro: Kunegundzie. Wschód słońca 6.2. Zachód Długość dnia Przybyło dnia Tydzień 0. TEATR MIESKI.. Dzrfś sztuka A^Falko.Człowiek z teka". w o!at?k premiera widowiska.ulica' - Rice'a w ktorei popisowa roli kreować będzie Stetan 3T3CZ. TEATR KAMERALNY. Dziś wystąpi o. Stefania Tarkowska po rai ostatni w tomcdji Conners'a Roxy". TEATR POPU! ARNY. Dziś operetka Lehara..HrŁMa Luxenburg". DYŻURY APTEK. Dziś w nocy dyżurują następujące apteki; A. Potasza Plac Kościelny 0 A Charemzy Pomoiska 0 E. Mullera Piotr kowska 46 M. Epsztajna Piotrkowska 225 Z. Gorczyckiego Przeiazd 59 G. Antoniewicza Pabianicka 50. to A'fred Kon. Kona aresztowano i odstawiono do wydziału śledczego. W dniu dzisiejszym zoranie on przesłany do Warszawy i oddany do dyspozycj : tamtejszej policji. Zaznaczyć n:. v -ży że ostatn! o.gastrolerzy" ni.e ma.la.szczęscfa w Wilnie gdyż niejednemu niż ta Do&lizjziieła sit noga.

6 Sfr. fi. rutalny król bokserów potłukł boleśnie urzędnika. Byliśmy zawsze zdania że sport narzuca człowiekowi ioja'nc formy waiki że'jest szkolą rycerskości i tego co anglicy nazywają fa : r play". Dawaliśmy tysiące przykładów na to. że człowiek umiejący boksować nie rzuci się na przeciwnika z nożem w reku nie będzie nadużywał swej siły w stosunku do słabych i niezna.ących cemuj sztuki samoobrony. słusznie twierdziliśmy że właśnie owa rycerskość '. lojalność wobec przeciwnika to najpiękniejsze i najbardzej wartościowe zalety jakie snort w czlokieku współczesnym wyrabia. Tymczasem okazało sie. że nasza o- pin ; a o cennych walorach sportowych zachwiana została przez... Niemców którzy byli i sn mistrzami brutalności i bezwzględności. Rekord w tym wz' r!ę- ANTENA Da Radio w lodzi kap tana Witkmsa. Niema obecnie badacza stref podbiegunowych któryby w swych przygotowaniach do podróży przeoczył ten jedyny sposób porozumiewania sie ze światem jakim jest radio. Kaptan Wilkrns który przedsewziąf podróż do beguu.i północnego ra łodzi podwodnej rów.reż będzie mógł korzystać z pośrednictwa fal eteru. Rad o odgrywa w planie iego ekspedycji taką sama; ro'c jak:i odpływało w przygotowalniach do podr. v.v Bvrda. Zachodzi pytane w jaki sposób ma bvć'zrealizowany w praktyce zwózek tej podwodnej wyprawy ze śwlrttcm zewnętrznym. Otóż zapomocą wierceń dokonywanych w lodzie od dołu prostopadle w górę. 'WWkins zaopatrzy! swe podwodne czółno w sile. poruszane elektrycznością dwudziestometrowe świdry kló rvch zadanem będzie przebrać okna w skorupę lodowej na wszystkich podwod uych postojach ekspedycji. Okna te będą miały przeznaczenie wieloraki: służyć będą do wentylacji do pomrarów astronotreznych ' do ustalenia radiokron taktu. Balonie uniesie poprzez 'ód w powietrze na wysokość 20(i metrów przupuszczabiie drut stanow : r;cy antenę zarwnocą które' dokonywać s'e bodnie zarówno odb'ór jak t"ź ^misia. M!e! my nadz'eje że wiercona kaftana Wilkmsa nie zawiodą l nrr n oczekiwań. dzie uzyskał niedawno mistrz bokserski św : ata wszystkich wag osławiony Schmelling. który wstąpił na opróżniony przed rokiem przez Tunneya tron bokserski. Schmelling bawiący od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych posprzeczaj się w Nowym orku z pewnym urzędnikiem. Kablem. Nie mo Miłostka króla Mioan i gąc w rozmowie dojść do porozumien'a. wściekły na Kahla. rzuc' się na u- rzędnika amerykańskiego i strąci! z kilkunastu schodów.. Kahl potłukł s : ę boleśnie. Brutalnym czynem tym zrobił sobie Schme!l : <ng w Ameryce wielu wrogów. Nictylko zresztą w Ameryce wszyscy bowiem sportowcy na cailym świecie o- Dopiero po zamachu dokonanym w Wiedniu na bruszyli się na ten niegodny czvn. słusz- króla Achmeda Zoru wyszło na law ie władca me uważając. Że brutalny postępek Albanjl przybył do stolicy Austrii wślad za swo Niemca god T; w kardvna'ne zasady spor la umiłowana tancerka Francuzką anko. Dla tu. którego Fchmellmg 'ako mistrz świa alei tez król odrzuclnl propozycje ma? ta. był reprezentantem czołowym. *enska z włoska kslcżn czka. IW Tajniki ludzkiego mózgu. Psi wywoływacz" przydałby si i ii Instytut..fizjologji pracy" w Dortmundzie załi^ażował w tych dniach jakim bywa poddane w i< podczas różnych pi człowieka którego zadaniem jest za od długi czas Paryż również powiedniem wynagrodzeniem wypijać bliwość podatkową. Był codziennie wyćwiczony doskonale 5 litrów piwa szczekania i wycia psów. ffl celem umożliwienia specjalistom Instytutu badania na jego organizmie postę wania wszystkich wtaściw* Il* ^""iwatane «M kowy zaangażował go cwf pujących skutków napoju szczególnie rzy nie uiści'!i jeszcze pod*3... "'»«** Mrtwno uży pod względem przemęczenia organizmu taki jegomość po wszy - Kandydatów na objęcie tej niezwykłej licy w towarzystwie z^ u r n /* posady" było kmkusct. Prasa donosząc o powyższem przypomina iż tego rodzaju zajęca nic są rzadkością. W Ameryce istnieją wąchacze" tytoniu i..próbowacze" herb i- ty i kawy zatrudnieni przez wiclk'e przedsiębiorstwa. W Chicago w słynnych rzeźniach są zatrudnieni..wąchacze" szynek których zadanie polega na tem. iż przez mały otwór poczymony w szynce wąchają czy mięso nie zepsuło się U C Z E N I F D O C L ". Pewien znakomity historyk wysłuchał kiedyś opowiadania kilku osób. naocznych świadków bójki ulicznej. Każdy z opowiadających inaczej przedstawił zajście każdy był najgłębiej przekonany o słuszności swych spostrzeżeń. Pod wrażeniem różnorodnych orzeczeń świadków naocznych o jednym i tym samym fakcie historyk podarł rękopis u- kończonego właśnie dzieła historycznego. Powyższa anegdota poucza że pamięć ludzka nictylko wykazuje braki ale ponadto braki te zapełnia tworami wyobrazili nie uświadamiając sobie nawet złudzeń pamięci Na miejsce zapomnienia czyli niezdolności przypomnienia sobie czegoś zastępczo wysuwa się falsyiikat wspom nienia- I tak naprz. każdy niemal zapytany o to. jak przedstawia się cvtra cztery" na tarczy zegarka odpowie że wygląda jak następuje: IV. gdy tymczasem na zegarach Witkowo oznacza się tę licz bę znakiem Uli. Charakterystyczną jednak cecha ludzka est. że wobec braku pamięci nikt nie odpowie: N'ie wiem - '. Pożar teatru ludowego w Londynie. Wypalona widownia teatru ludów eso Quecns Hall Pcoples Palące" w Londynie którego pożar gasło 50 sikawek motorowych I 380 strażaków w cląsu catej nocy. (F) leki amerykańskiego w portfelu Od kilku tygodni grasował po róziiych bankach nicejskich jakiś esobnik fcióry przedstawiał do inkasa czeki amci ykai.s.iia. W następstwie okazało się. że wszy itkt te ceki były zastrzeżone gdyż /ostały ukradzione pewnemu przemy flowcowi amerykańskiemu w ł!\pres:c ioą:ym z Norymbergii do Wiednia. W poszuk : wan'u rzezimieszka władze przedstawiły kasjerom poszkodowa nych banków szereg foto.-rafij międzynarodowych oszustów i bandytów a w?dncj z n ; ch kasjerzy istotnie poznaii taro który mkasował pieniądze na cieki kradzione. Redaktor naczelny- Franciszek Probsc przemysłowca oszusta. est to urodzony w Polsce niejaki M.chał Lisekowicz karany już w Niemczech za kradzież weksli. Po ustaleniu tożsamości mebiesk : ego ptaka władze nie miały już trudność' w odszukaniu go na Rywjerze francuskiej gdzie Risckowicz zdążył przegrać większą cześć podjętej sumy. Widocznie jednak sprytny oszust prze widział grożące mu niebezpieczeństwo gdyż ulotnił s! ę z Nicei pod przybranem nazwiskiem. Niewiele mu to pomogło Nakryto go w jednym z hoteli koło Champs Fiisćes w Paryżu i osadzono w więzieniu. a natomiast z najwlększein Drzckonanicm poda fakt niezgodny z prawdą. Prof. Freud twórca psychoanalizy odkrył jedną z najważniejszych przyczyn zaburzenia pamięci. Kto? zapomma 0 umówionem spotkaniu akimś przedmiocie jakieniś nazwisku dlatego że nieświadomie o tem zapomnieć pragnął. Opiera się to na tendencji wzgl. chęci zapomnienia o rzeczach przykrych. eżeli skądinąd inne przykre zdarzenia przemocą ustawicznie nasuwają się pamięci nic świadczy to jeszcze o sprzecz uratowanych w stanie nieprzytomnym ności faktów bowiem pamięć jest dziedziną gdzie na swobodzie bujają naj- Wspomnienia zacierają się nictylko z o- występuje specjalne zaburzciic papuęc: różnorodniejsze tendencje. Dawniejszy kresu utraty przytomności ale zostają psycholog Fbbinghauscn utrzymywał wymazane całkowicie z kilku god::in. że niczego całkowicie zapomnieć nie poprzedzających stan nieprzytomny. W można. Wszystko co zostało ujęte u- wiedeńskiej klinice psychiatryczne! dokąd dostarczają wszystkich uratowa mysłem. pozostaje ale nie może być do wolnie wywołane pamięcią. Należy bowiem odróżnić dwie odrębne właściwoszości wypadków że zapomnieli o monych samobójców zauważono w więkści pamięci: zdolność zatrzymywania tywach swego czynu Nie mogli sobie faktów przypomnieć dlaczego szukiii śmierci. zdolność Ich reproduko^ anla. Radowali się z powrotu do życia... Podobne zaburzenie wzgl. utn.le pamięci Słowem' właściwość ujmowania faktów zdolność Ich zapamiętania. rozciągającą się na fakt pojedynczy i W wieku starszym nie cierpi sama przykry uważać można za zjawisko po pamięć ale zdolność spostrzegawcza ujmowania faktów- Ludzie starzy z zadzi myśhie... wiająca drobiazgowością reprodukować potrafią wszystkie zdarzenia swej młodości ale nie pamiętają najbliższej prze IV wirze szlości dlatego właśnie że utracili zdolność ujmowania rzeczy nowych. I młodzi także mają swoje typowe za btirzertla pamięci nprz. złudne wrażenia że określoną sytuację już przeżywa li kiedyś ze wszystkiemi szczegółami oraz skłonność do kłamstwa. Kłamstwo młodzieży jednak nie jest rzeczą świadomą bowiem dzieci wierzą we wszystkie nadzwyczajne przygody jakie sobie wy myśliły Stwarzanie bajcemych historyj i przechwałek do okresu dojrzewania u- ważać należy za szczegół w granicacn normy. Właściwość ta jednak wyiodzić się może w stan patologiczny kłamstwo chorobliwe. Patologiczni kłamcy uw.;ża ją najdziwaczniejsze twory swojej wyobraźni za szczerą prawdę. W dziedzinę tę wliczyć można fałszywe samooskarżema młodzieży zaliczającej się dob.owolnie na tle wybujałej wyobraźni w poczet band anarchistów przestępców obyczajowych i ciężkich zbrodniarzy. Niekiedy tylko przypadek obronić ich może od kary więzienia przypadek niweczący sieć kłamstw. Również i zaburzenia pamięci starczej normalne do pewnych granic zamienić się mogą w ciężką chorobę. Zdarzenia które miały miejsce całe lata wstecz uważane są za wczoiajsze. Dra ki zdolności przyjmowania n;wvch faktów zastępują dawniejsze wspomnienia. W wypadkach gdy zanika nictylko zdolność uimowania faktów alt i zdolność ' pcimięci. zachodzi już objaw chorobliwy oznaka rozpoczynającego się rozmiękczenia mózgu- Chorzy w podub nvch wypadkach nie uświadamiają sobie utraty pamięci i na tem właśnie polega znamienna różnica pomiędzy rozmiękczeniem mózgu i zaburzeniami pamięci neurasteników. Ci ostatni bowiem uświa damiaja sebie braki pamięci. Zmarły słynny neurolog francuski ł Ludzie słabego umysłu odznaczają się niekiedy świetną pamięcią mechaniczną. Psychjatrja wspomina o pewnym nienormalnym umysłowo osobniku który pamięciowo mnożył do kwadratu szcściocyirowc liczby. An.iicy dla podobnych jednostek o wyrobionej mecha niczucj pamięci i braku logicznego sądu wynaleźli określenie uczonych Idiotów". Po wstrząśnieniach mózgrwych napadach epileptycznych u samobójcovh ( wego i wszedłszy na P 0 "^! ni.ey. w której podejrzewa" psa nicopodatkowanogo. z** kać i wyć jaknajglośniej. reagowały na to wszystkie łym domu. Wtedy rola.. fywacza" byfa skończona nat swe urzędowanie urz' wy. Paczka w skarby króla W Diałogrodzie znany poeta Tin Ujewicz. Uch la poetów i... żebraków. Mieszkał u węd rowu wynajmując malutką komo ale z tapczanem i stołem Romantyczna postać by żywcem przeniesiona l i :za znana była dobrze kiego społeczeństwa. m Pewnego dn : a poeta os^^t garzowi że udaje się I w długa pod^jlj' Księgarz cierpliwie. c?f{i^ poety dla którego czuł i a^ll ' ' M voany C h cześć a pozatem od kto* 8 K * * 6 n. Na z mu się trochę pieniędzy. Mi Kiedy jednak tipivciv Ą Mf^nl poeta nie wracał księgił wreszcie policję I wvfamafl W morki aby sp ; sać mająte*^ Spis n! c byl bardzo owtych rzeczy znaleziono jb. piżamę w której poeta % wał przy stole pisząc swe Policja zamierzała ui PPjjt kanie" gdy przypadkowot cjantów potrącił łóżko z MB wypadła akaś P* Po otworzeniu pakietu S arc a (Od st gazety I zawiązanego ł* i n czyla znaleziono wewnątrz fudw; doilary I ruble na ogólna ślą '? sięc'u miljonów złotych. Policja b ; afogrodzka I skąd ten pr>-ta ż-brak '2M^ wielki majątek i co się z ^ V zabawy. Bernice Ciu.re i Aleksander Grey w filmie dźwiękowym p- t ' \ Marsie" zdobyli wszechświatowy rozgłos. ONE NAPISY Wygrany proces artys psyclijatra. Charcot. orzekł stusziile Ci I ly mylnie umieszczone napisy co nrrzekajn na zaburzenia pamięci nici n a kranach wodociągowych cierpią na nie a ci. co na nie cierpią nie A r t y s 8 c Ł c h c ą c s k o r z y s t a c z prysznicu narzekają''. Nic należy zatem przejmo-i '.... A wać się podobnemi skargami hipochon- otworzyła kran z napisem zm dryków. Odbito na własnej maszynie rotacyjne; w Lodzi Drży ulicy Zawadzkiej rvr ł Niedawno znana artystka filmowa stała poparzona gorąca ^ ^ uanita Hansen podczas kilkodniowego Hansen zaskarżyła zarza a pobytu w Nowym orku. uległa w łazience hotelu w którym mieszkała po jąc ^ parzeniu. Przyczyną tego wypadku by 00.C00 dolarów o d s Z pf<5 slc W tych dirach odibył.jff wydał wyrok skazujący' $ na zapłacenie artystce z 3 dowania. -XX- Za wydawnictwo odpowiada: Władysław St>'^' Za redakcję opowiada: Roman Furjna ls * I : C i u ^'amy w o k l e H n dotó^nctrza ] ki ku czystą \ «żv cia "ełonu m «się fzuci: halko wei "si e iz k asiarz fjen u r6^n!ei l *<y k * ba U *ai 0

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

M Ą D R O Ś Ć N O C Y

M Ą D R O Ś Ć N O C Y K H E N C Z E N T H R A N G U R I N P O C Z E A SONG FOR T H E K I NG Od pewnego czasu Gampopa miewał wiele dziwnych i żywych snów. Udał się więc do Milarepy po radę. Ten odpowiedział mu: Jesteś wielkim

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

GRUŹLICA W PRZEDSZKOLU

GRUŹLICA W PRZEDSZKOLU str. 4 poniedziałek, 23 maja 2011 www.waszdzienpodniu.pl FELIETON Nie miała szczęścia starsza kobieta, mieszkanka Wolsztyna, która została oszukana i okradziona przez dwie nieznane kobiety. Podawały się

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD AAMS IGITALA AUITIVA METO 00 AAM PUBLISHING AA 0 PL Kopiowanie jest nielegalne Chwyty fletowe. Jak czytać tabulatury Oto bardzo prosty sposób poznania podstawowych chwytów na flecie. Zapoznaj się dokładnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU

OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU 5 Pan Bóg zasadził ogród, w którym rosły piękne drzewa i których owoce można było jeść. Umieścił też pośrodku tego ogrodu drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Ogród

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

mówili, że ci ze Wzgórza wszystko przejadają; mam kozę, więc będę miała mleko i ser, i samą kozę. Wpuść tu tę kozę, mój kochany!

mówili, że ci ze Wzgórza wszystko przejadają; mam kozę, więc będę miała mleko i ser, i samą kozę. Wpuść tu tę kozę, mój kochany! Gudbrand ze Wzgórza Był raz człowiek, który nazywał się Gudbrand; miał on gospodarkę położoną na wzgórzu, dlatego nazywano go Gudbrandem ze Wzgórza. Z żoną żyli dobrze, zgadzali się do tego stopnia, że

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

16. niedziela po Trójcy Świętej

16. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 16. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Pan Jezus pociesza Tekst: J 11,1,3,17-27 Wskrzeszenie Łazarza Wiersz: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 匧 { a 5 5 a. Y Ç 匧 t { í 受 受 受 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { { NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 ᐧ勇 w 2 pis eśᐧ勇i ᐧ勇

Bardziej szczegółowo

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29 o mała p Mała Jadwinia nr 29 Świat naszym domem Cieszę się, Boże, z serca całego, żeś dał świat piękny dla dziecka Twego. Nie będę śmiecić, mój dobry Panie, Niech ten świat zawsze pięknym zostanie. Opracowała

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"! najlepsze na nadchodzącej drodze życia

Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego tak! najlepsze na nadchodzącej drodze życia 祝 福 : 结 婚 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!

Bardziej szczegółowo

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał

1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał 1 Kiedy Józef doszedł do tych funkcji w więzieniu, trafili tam podczaszy i piekarz króla Egiptu. Obaj narazili się swojemu panu. 2 Faraon rozgniewał się na obu swych dworzan, na przełożonego podczaszych

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA Temat: Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 1. Wiersz Powitanie Dziś piękny dzień Kochani - to wasze święto kochani więc Was

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej : v i.., i t ŁNOSPRAWNYC ( S /Y M E n. ul. Młyńska 2d 37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej GRAM Y

Bardziej szczegółowo