Budowa Infrastruktury Społecze Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa Infrastruktury Społecze Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I"

Transkrypt

1 Budowa Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2 Miasto i Gmina Kobyłka Kobyłka jest częścią aglomeracji warszawskiej: 17 km od centrum Warszawy Gmina miejska prawa miejskie od 1969 roku Powierzchnia 19,64 km 2 (tereny mieszkalne 50%) Liczba mieszkańców miasta: (1.018 os./km² ) Struktura wiekowa mieszkańców: - wiek przedprodukcyjny 21,25% - wiek produkcyjny 64,75% - wiek poprodukcyjny 14% Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy: Stopa bezrobocia: 6,6% Dochód gminy na mieszkańca: zł Wydatki gminy p.c.: zł W 2011 Gmina przeznaczyła 100% wydatków majątkowych na cele inwestycyjne

3 Budowa Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Studium Wykonalności Projektu: lipiec 2007 do kwiecień 2009 Uchwała Nr XXX/322/09 Rady Miejskiej w Kobyłce w sprawie intencji przystąpienia Miasta Kobyłka do projektu z dn r. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 09/04/2009 r. Wyrok NSA w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny: 18/02/2010 Powtórne oceny wniosku: lipiec 2010, listopad 2010, maj czerwiec 2011 (pomoc publiczna) Zatwierdzenie projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa : 05/07/2011 Data podpisania umowy z MJWPU: 05 październik 2011 Postępowanie przetargowe na Inżyniera Kontraktu: październik - listopad 2011 wpłynęło 7 ofert Postępowanie przetargowe na wykonawcę projektu: 24/03/ /09/2012 wpłynęły 3 oferty Podpisanie umowy z Wykonawcą- firmą Q4Net z Wrocławia: 26/10/2012 Realizacja projektu: 27/10/ /08/2013 oraz rozliczenie projektu do 30/09/2013 Koszt projektu: zł Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: zł (85%)

4 CELE PROJEKTU Zapewnienie bezpiecznego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla jednostek administracji publicznej na terenie Gminy Kobyłka, w tym dla szkół, biblioteki, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Połączenie bezpieczną siecią wewnętrzną VPN siedziby Urzędu Miasta z wybranymi jednostkami podległymi Świadczenie bezpłatnych usług głosowych (telefonii VoIP) na własne potrzeby w obrębie jednostek samorządu publicznego i jednostek podległych Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców oraz optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek Przygotowanie infrastruktury dla rozwoju elektronicznej administracji w samorządach Mazowsza realizowanego w ramach projektów kluczowych województwa mazowieckiego Częściowe wykorzystanie sieci miejskiej do świadczenia usług bezpłatnego otwartego dostępu do Internetu dla społeczeństwa na zasadzie Internetu socjalnego

5 ZAKRES PROJEKTU Budowa lokalnej, publicznej i bezpiecznej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej dla Jednostek Samorządowych na terenie Gminy Kobyłka Budowa i wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią (serwerowni) Wdrożenie systemu bezpiecznej transmisji danych oraz komunikacji głosowej VoIP pomiędzy jednostkami Wdrożenie systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa sieci Utworzenie sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu dla mieszkańców Kobyłki: - Telecentrum (PIAP) - 4 szt. Infomatów (PIAP), szt. punktów dostępu do internetu Wi-Fi hot-spot na terenie miasta (88 dostępnych do łączności z Internetem) Największe w Polsce wdrożenie sieci w technologii Wi-Fi MESH

6 BENEFICJENCI PROJEKTU Jednostki Administracji Publicznej Urząd Miejski bud. 1 - ul. Wołomińska 1 Urząd Miejski bud. 2 - ul. Wołomińska 3 Miejski Ośrodek Kultury Al. Jana Pawła II 22 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żymirskiego 2 Zespół Szkół Publicznych nr 1 ul. Jezuicka 1 Zespół Szkół Publicznych nr 2 ul. E. Orzeszkowej 3/5 Zespół Szkół Publicznych nr 3 ul. Załuskiego 57 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Fałata 4a Wszyscy mieszkańcy miasta, turyści, goście* * efektem wdrożenia projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do internetu powierzchni ok. 2,5 km2 obszaru miasta, czyli ok osób przebywających w zasięgu tej sieci

7 KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ System telefonii VoIP w urzędach - nowa, bezpośrednia numeracja telefoniczna; - nowoczesny system telefoniczny zastępujący tradycyjne centrale telefoniczne łatwość rozbudowy; - redukcja kosztów telekomunikacji rozmowy wewnątrz urzędu oraz pomiędzy jednostkami są bezpłatne, obniżona została taryfa połączeń zewnętrznych; - dodatkowe funkcjonalności systemu np. możliwość kolejkowanie i rejestracji rozmów, telekonferencje, przekierowania rozmów, itp. Sieć IP VPN w urzędach - szybka i bezpieczna wymiana danych pomiędzy jednostkami; - bezpieczny, szerokopasmowy dostęp do sieci Internet dla wszystkich jednostek administracji publicznej na terenie Gminy Kobyłka jedna, niższa opłata za hurtowy dostęp do Internetu; Centrum Zarządzania Siecią - Serwerownia - nowoczesna, profesjonalna, bezpieczna i w pełni wyposażona serwerownia Urzędu Miasta; - punkt styku z innymi operatorami telekomunikacyjnymi na terenie miasta; - nowoczesny system zarządzania siecią IP, siecią telekomunikacyjną oraz siecią telefonii IP; - wdrożony system bezpieczeństwa sieci oraz danych Urzędu.

8 KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW System telefonii VoIP w urzędach - bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu nowa numeracja telefoniczna - dodatkowe funkcjonalności systemu np. rejestracja rozmów, telekonferencje, przekierowania, itp Telecentrum ogólnodostępna, klimatyzowana sala multimedialna zlokalizowana w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i wyposażona w: - 6 stanowisk komputerowych podłączonych do stałego, szybkiego łącza do Internetu - sprzęt biurowy taki jak: telefon, telefax, drukarki laserowe i atramentowe formatu A3/A4, kserokopiarka, skaner, aparat cyfrowy, itp., - oprogramowanie biurowe, graficzne oraz multimedialne, - projektor multimedialny z nagłośnieniem oraz ekran do prezentacji, - obsługę osobową do pomocy dla osób nie potrafiących korzystać z komputerów lub Internetu Infomaty 4 publiczne punkty dostępu do Internetu oraz usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zlokalizowane w: - Budynek Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 - Budynek Zespołu Szkół nr 2 ul. Elizy Orzeszkowej 3/5 - Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Al. Jana Pawła II 22 - Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żymirskiego 2 (od strony ZOZ)

9 TELECENTRUM Miejski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 22

10 INFOMATY Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żymirskiego 2 (od strony ZOZ) Zespół Szkół nr 2 ul. E. Orzeszkowej 3/5 Urząd Miasta ul. Wołomińska 1 Miejski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 22

11 KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW Publiczna sieć bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu - Bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości - Dostęp realizowany poprzez 88 punktów hot-spot Wi-Fi rozlokowanych na terenie całego miasta - Dostęp do Internetu możliwy będzie wyłącznie w miejscach publicznych: wzdłuż głównych ulic miasta oraz wokół budynków użyteczności publicznej takich jak: urzędy, szkoły, biblioteka publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Kultury - Zabronione będzie wykorzystywanie Internetu do celów komercyjnych - Wszystkie instytucje zostaną wyposażone w zewnętrzne hot-spoty do wykorzystania przez mieszkańców oraz uczniów i nauczycieli w klasach oraz poza nimi, np. na boisku, przed szkołą, itp. - Usługa ograniczona będzie pod względem funkcjonalności, prędkości, czasu korzystania oraz ilości transferowanych danych ostateczne parametry uzależnione od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Dostępność usługi jest uzależniona od odległości od najbliższego nadajnika (od 65 do 150 metrów) oraz od występowania ewentualnych przeszkód terenowych - Lista lokalizacji hot-spotów oraz mapy zasięgów dostępne będą na stronie Urzędu Miasta

12 HOT-SPOTY URZĄD MIASTA KOBYŁKA

13 ZALASEK PIOTRÓWEK MARETA CENTRUM MACIOŁKI STEFANÓWKA TURÓW

14

15 Centrum

16 Stefanówka Piotrówek

17 Mareta Maciołki

18 Mapy zasięgów dla poszczególnych hot-spotów

19 KOLEJNE KROKI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie przez Urząd Miasta usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat ostateczne ustalenie parametrów dostępu; Utrzymanie i zarządzanie siecią. Sieć objęta jest 5-letnią gwarancją wykonawcy. Utrzymanie i zarządzanie siecią oraz późniejsze jej serwisowanie pozostaje w gestii Urzędu Miasta, który pozyskał niezbędne pozwolenia, zasoby oraz kompetencje, aby pełnić rolę profesjonalnego operatora usług telekomunikacyjnych. Nowoczesna technologia oraz renomowany producent zakupionych w projekcie urządzeń gwarantuje wysoką niezawodność systemu oraz wieloletni okres jego bezawaryjnej pracy. Sukcesywna rozbudowa sieci Wi-Fi na cały obszar Kobyłki ze środków własnych lub z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Wdrożoną sieć można łatwo rozbudować nawet do 500 punktów hot-spot poprzez proste dodawanie kolejnych urządzeń Access Point. Nowoczesne sieci typu wi-fi mesh można rozbudowywać nawet do kilku tysięcy urządzeń Access Point obejmujących chmurą internetową nawet 600 km 2 ; Sukcesywne wdrażanie przez Urząd usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz przez Internet dla mieszkańców Kobyłki.

20 TECHNOLOGIA

21 REALIZACJA INWESTYCJI TECHNOLOGIA Uruchomiono łączność szkieletu sieci w paśmie 5GHz oraz dostępu bezprzewodowego w paśmie 2.4GHz W paśmie 5GHz (802.11a) - anteny kierunkowe zasięg do 15km praktycznie (do 3km w Polsce), transfer do 54Mb/s W paśmie 2.4GHz (802.11b/g) anteny dookolne zasięg do 200m transfer do 54Mb/s Przepustowość do 300/100 MB/s (802.11n) System WLAN oparty został o rozwiązanie lekkich punktów dostępowych (AP) pod kontrolą bezpiecznego protokołu sterującego, gdzie centralnym punktem (rdzeniem) sieci jest kontroler sieci bezprzewodowej

22 Wi-Fi MESH Network URZĄD MIASTA KOBYŁKA

23 Wi-Fi MESH Network URZĄD MIASTA KOBYŁKA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Nie taki WiMAX straszny

Nie taki WiMAX straszny Nie taki WiMAX straszny Mini poradnik dla samorządów Przygotował zespół TELE-COM sp. z o.o. Jawornicka 8 60-968 Poznań tel. 61 86 89 017 Słowniczek internet szerokopasmowy Komisja Europejska za usługę

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 21.03.2013 Agenda Miasto Lublin Źródła danych referencyjnych Procesy integracyjne Budowa MCPD Ewolucja komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty ISSN 1509-3603 NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy

Bardziej szczegółowo