Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, , ulica Zakładowa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1"

Transkrypt

1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel , fax Nr projektu Data Faza Egz. Nr 2 marzec 2009 projekt wykonawczy 2 PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO Targi Kielce Kielce, , ulica Zakładowa 1 Inwestor: Projektant: TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, Kielce TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka Kielce Zespół projektowy: Imię i nazwisko data podpis Główny Projektant Projektował Sprawdził Stanisław Janur Waldemar Janur Krzysztof Szymkiewicz

2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA SERWER TELEKOMUNIKACYJNY STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY STRUKTURA I FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI SYSTEM ZARZĄDZANIA CENTRALĄ REALIZACJA POŁĄCZEŃ VOIP SERWER CAC ZINTEGROWANA KSIĄśKA TELEFONICZNA LDAP SERWER POCZTY GŁOSOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPRZEWODOWY DECT WYMAGANIA FUNKCJONALNE DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMU WYMAGANIA DO SYSTEMU TARYFIKACYJNEGO STANOWISKA INFORMACYJNE CTI (TZW.SOFTPHONE) FUNKCJONALNOŚĆ APARATÓW SYSTEMOWYCH WYMAGANIA DLA APARATÓW DECT APARATY SYSTEMOWE ZESTAWIENIE WYPOSAśENIA CENTRALI ZESTAWIENIE APARATÓW TDM I VOIP - SIP RYSUNKI I CERTYFIKATY TESTY ZGODNOŚCIOWE...24

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 INWESTOR TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa Kielce PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą formalno-prawną niniejszego opracowania jest umową zawartą w dniu 24 lutego 2009r, pomiędzy Targami Kielce Sp. z o.o., a firmą TK_SYSTEM z siedzibą w Kielcach, ul. Władysława Łokietka 8, oraz wytyczne Inwestora. konsultacje z administratorem. wizja lokalna ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja nowego systemu łączności, mającego na celu rozwiązanie obecnych problemów, z uwzględnieniem nowych usług opartych na technologii VoIP w powiązaniu z nową architekturą sieci LAN, poprawę funkcjonalności oraz umoŝliwienie dalszej rozbudowy systemu w przyszłości. Opracowanie obejmuje projekt systemu telekomunikacyjnego na bazie serwera telekomunikacyjnego NeXspan AXL, który od strony linii miejskich wyposaŝony będzie w dwa dostępy ISDN PRA (30B+D), 4 linie miejskie analogowe i 4 dostępy ISDN BRA (2B+D), które umoŝliwią równieŝ podłączenie cyfrowych bramek GSM-ISDN, oraz linie wewnętrzne systemowe, systemowe VoIP, VoIP - SIP, i klasyczne linie analogowe. Serwer będzie zintegrowany z projektowaną siecią informatyczną. W zakres niniejszego opracowania wchodzi równieŝ dobór aparatów systemowych TDM i systemowych VoIP razem z przystawkami do tych aparatów. 2

4 Projekt nie obejmuje: - wykonania sieci zasilającej i jej zabezpieczenia - wykonania linii dostępowych od strony operatorskiej - wykonania sieci od strony abonenckiej - wykonania uziemienia szafy 19 2 SERWER TELEKOMUNIKACYJNY OPIS TECHNICZNY Specyfika Targów Kielce wymaga rozwiązania telekomunikacyjnego zapewniającego niezawodność, funkcjonalność, elastyczność i bezpieczeństwo, szczególnie w czasie trwania imprez targowych. Wybrany produkt musi realizować połączenia głosowe we współpracy z siecią informatyczną na bazie najnowszych rozwiązań i protokołów. Produktem spełniającym wszystkie parametry określone w załoŝeniach do niniejszego projektu, jest serwer telekomunikacyjny produkcji AASTRA MATRA, NeXspan AXL, integrujący głos i dane, co pozwala uprościć system zarządzania siecią, stwarzając korzystne warunki dla rozwoju aplikacji. System ten opiera się na rozwiązaniach programowych, jego atutem jest otwarta, skalowalna architektura. Rozwiązania VoIP wyróŝniają szczególne moŝliwości integracji i rozbudowy, niezawodność raz niski koszt. To właśnie systemy tego rodzaju bez wątpienia w niedalekiej przyszłości wyprą tradycyjne centrale telefoniczne PBX. Zlokalizowany w serwerowni w szafie 19 serwer telekomunikacyjny NeXspan AXL pozwoli z jednej strony na integrację z siecią informatyczną poprzez okablowanie strukturalne w budynku administracyjnym, z drugiej strony z operatorami telekomunikacyjnymi. Modułowa budowa pozwala na instalacje w wolnych slotach dodatkowych kart oraz na zainstalowanie dodatkowego gabinetu wyposaŝonego w 14 wolnych slotów. 3

5 2.1.2 STAN ISTNIEJĄCY Obecna centrala telefoniczna ERICSSON BUSINES PHONE 250, w niŝej podanej konfiguracji, obsługuje budynek administracyjny, centrum konferencyjno-prasowe i hale wystawowe. Zarówno przełącznica telekomunikacyjna jak i centrala BP-250 jest zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze w wersji naściennej. Centrala BP-250 nie pozwala na uruchomienie nowego rodzaju usług na bazie aplikacji zwiększających funkcjonalność i zarządzanie. Dostępy miejskie - ISDN PRA (30B+D) szt. 1 - ISDN BRA (2B+D) szt. 2 (bramki GSM) - linia miejska analogowa szt. 4 Linie wewnętrzne - ISDN (S0) szt. 8 - linia systemowa szt linia analogowa szt. 200 Taryfikacja - bufor i aplikacja f-my CONTEC STAN PROJEKTOWANY System telekomunikacyjny dla Targów Kielce obejmie lokalizacje: budynek administracyjny hale wystawowe Proponowana konfiguracja: Centrala NeXspan AXL Ilość Linie miejskie cyfrowe PRA 30B+D 2 Linie miejskie cyfrowe BRA 2B+D 4 Linie wewnętrzne cyfrowe (systemowe) 8 Linie wewnętrzne analogowe 80 Linie wewnętrzne systemowe IP 20 Linie wewnętrzne VoIP - SIP 130 Zasilanie awaryjne na 8 godzin 1 Program taryfikacyjny 1 4

6 Od strony dostępów miejskich centrala powinna umoŝliwiać włączenie dwóch traktów ISDN PRA (30B+D) i 4 linii miejskich analogowych (jako rezerwa na wypadek uszkodzenia łączy PRA), oraz 4 dostępów ISDN BRA (2B+D) do realizacji połączeń poprzez bramki GSM. Linie wewnętrzne cyfrowe, zakończone aparatami systemowymi (TDM) w ilości 8, pozwalają na obsługę sekretariatu i najwaŝniejszych działów, realizujących duŝą ilość przełączeń i połączeń z uŝyciem funkcji monitorowania stanu innych abonentów wewnętrznych. Linie wewnętrzne zakończone aparatami systemowymi VoIP w ilości 20, są przypisani do centrali poprzez sieć informatyczną, podobnie jak uŝytkownicy aparatów VoIP z SIP w ilości 130. Linie wewnętrzne analogowe w ilości 30, są przeznaczone do obsługi budynku administracyjnego ( faksy). Do obsługi hal wystawowych przeznaczonych jest 50 linii wewnętrznych analogowych STRUKTURA I FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI Do obsługi stoisk wystawowych dedykowanych jest 50 linii wewnętrznych analogowych z moŝliwością przypisania ich do wyznaczonego traktu dla realizacji połączeń wychodzących. Obsługę budynku administracyjnego zapewnia 8 linii wewnętrznych systemowych i 30 linii analogowych (do obsługi faksów) oraz 150 linii wewnętrznych VoIP. Cyfrowa centrala telefoniczna złoŝona z serwera przetwarzania połączeń (w skr. Serwer) oraz Media Gateway a (w skr. MG) jest zintegrowana w jednym urządzeniu. Serwer oraz MG muszą być zasilane z siłowni. Siłownia musi być dostarczona razem z Centralą i zapewniać zasilanie awaryjne na minimum 8 godzin. Maksymalny pobór mocy przez siłownie nie moŝe być większy niŝ 300W (praca centrali i ładowanie akumulatorów). Przy czym, w trakcie normalnej pracy Centrali obciąŝenie nie moŝe przekroczyć 150W (z uwzględnieniem zasilania stacji bazowych DECT oraz telefonów stacjonarnych TDM). 5

7 Centrala (Serwer oraz MG) wraz z siłownią i akumulatorami jest przewidziana do instalacji w szafie rack 19 w serwerowni, zajmując miejsce 9U. Strona stacyjna Centrali jest zrealizowana w postaci paneli z gniazdami RJ45 (jedna linia TDM na gniazdo) wyprowadzonymi z przodu obudowy centrali. Panele z gniazdami RJ45 są zintegrowane z kartami centrali. Wymiana jednego typu karty na drugi (rzadką kartę na gęstą lub kartę miejską na abonencką) zapewnia automatycznie odpowiednią liczbę gniazd na panelach RJ45 strony stacyjnej. Z poziomu centrali w jednolity sposób moŝliwe jest zarządzanie telefonami stacjonarnymi analogowymi, cyfrowymi TDM, dołączonymi do systemu poprzez MG, jak równieŝ telefonami systemowymi IP i telefonami SIP, dołączonymi do systemu poprzez sieć LAN. Serwer umoŝliwia rozbudowę poprzez zakup odpowiednich licencji do minimum 500 abonentów IP (systemowych i SIP) oraz do 60 kanałów dla linii miejskich SIP Trunking. Oprogramowanie Serwera pozwala na: zarządzanie kontami wszystkich abonentów systemu i dowolne przypisywanie abonenta systemu do danego typu linii wewnętrznej (analogowej, cyfrowej, IP, SIP, DECT) identyfikację abonentów i zarządzanie ich uprawnieniami analizowanie wybieranych numerów i automatyczne kierowanie połączeń wg dróg o najmniejszych kosztach połączeń (LCR, ARS) zarządzanie procesem połączeń, w tym wymianę sygnalizacji (ISDN DSS1 na SIP, zarządzanie numerami alarmowymi i adresami IP uŝytkowników końcowych) jednolity, elastyczny plan numeracyjny dla wszystkich abonentów, zarządzanie połączeniami do operatorów telekomunikacyjnych, podział zasobów systemu pomiędzy róŝne grupy abonentów wg podziału na firmy i komórki organizacyjne firm oraz indywidualną konfigurację dla kaŝdej z komórek organizacyjnych w zakresie: dostępu do linii zewnętrznych, kalendarzy, dystrybucji i obsługi połączeń przychodzących, list skróconego wybierania, stanowisk awizo, funkcję kontroli zajmowanego pasma IP poprzez połączenia głosowe realizowane pomiędzy róŝnymi podsieciami, w tym realizowanych do operatorów VoIP roaming abonentów DECT pomiędzy róŝnymi stacjami bazowymi (handover), 6

8 ksiąŝkę telefoniczną zapewniającą wpisywanie i odczytywanie danych z wykorzystaniem protokołu LDAP, ksiąŝka ma mieć pojemność minimum 500 rekordów i umoŝliwiać rozbudowę do 3000; automatyczną dystrybucję połączeń (ACD) wykorzystujące: grupy huntingowe, przelewowe, asystentów grup, monitorowanie statusu abonenta, zapowiedzi i komunikaty głosowe, pocztę głosową; umoŝliwiając przekierowywanie połączeń w zaleŝności od pory dnia, numeru dzwoniącego i wywoływanego oraz komórki organizacyjnej, do której kierowane było połączenie, uruchomienie interfejsu (protokół komunikacyjny) do aplikacji CTI. rozbudowę o moduł CTI umoŝliwiający integracje z aplikacjami informatycznymi innych producentów poprzez protokół: TAPI, CSTA oraz w oparciu o technologie Web Services. Ponadto Centrala posiada: wbudowanego klienta protokołu SNMP do integracji Serwera oraz MG z aplikacjami innych producentów przeznaczonych do zarządzania urządzeniami IP wbudowanego klienta SNTP do synchronizacji wewnętrznego zegara ze wzorcem czasu z sieci IP zintegrowany serwer SIP do obsługi wewnętrznych abonentów SIP oraz łączy (SIP trunking) do innych systemów VoIP. Serwer SIP wspiera następujące rekomendacje: RFC 3261, RFC 3323, RFC 3325, RFC 3263, RFC 3725, RFC 3265, RFC 2976, RFC 3842, RFC 2833, RFC 4733, RFC 2327, RFC 4566, RFC 3581, RFC 3264, RFC 3550, RFC 3551, RFC 4855, RFC 3398, RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892, RFC 3665, RFC 3725; zintegrowany bufor do przechowywania danych taryfikacyjnych (minimum 40 tysięcy rekordów) oraz do przeprowadzania zdalnej wymiany oprogramowania zintegrowany interfejs Ethernet do zarządzania systemem, integracji z aplikacjami typu CTI, ściągania danych taryfikacyjnych oraz informacji alarmowych z obsługą SNMP wyprowadzony na obudowę port USB lub port na karty pamięci typu FLASH do zapisywania kopii bezpieczeństwa (backup u) na zewnętrznym nośniku. Zintegrowany port szeregowy do lokalnej konfiguracji Centrali, 7

9 W celu automatyzacji instalacji telefonów wewnętrznych IP oprogramowanie Serwera jest wyposaŝone w niezbędne moduły: DHCP, FTP, TFTP, SNTP; zapewniające telefonom IP (systemowym i SIP): automatyczne przypisanie adresów IP, maski, numeru VLAN oraz wskazanie adresu IP serwera telefonii IP (DHCP), automatyczną aktualizację oprogramowania i konfiguracji telefonów IP oraz SIP (FTP, TFTP), automatyczną synchronizację czasu na telefonach IP oraz SIP (SNTP); przy wykorzystaniu infrastruktury transportowej sieci LAN (mostki, przełączniki) dowolnego producenta. MG posiada budowę modułową umoŝliwiającą podłączenie następujących typów linii TDM jedynie poprzez instalacje wewnątrz MG odpowiednich kart: linie cyfrowe ISDN PRA, ISDN BRA, PCM R2; linie zewnętrzne analogowe POTS, E&M, MB; linie wewnętrzne cyfrowe do podłączenia systemowych telefonów producenta Centrali; podłączonych do centrali po jednej parze przewodów zapewniającej zasilanie i sterowanie telefonu systemowego razem z ewentualnymi przystawkami; linie wewnętrzne analogowe, linie cyfrowe do podłączenia stacji bazowych DECT zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej, MG posiada: bezblokadowe pole komutacyjne zapewniające komutację kanałów dla minimum 32 strumieni 2Mb/s, procesory sygnałowe do detekcji i generacji tonów i sygnałów DTMF, FSK oraz R2, procesory sygnałowe realizujące konwersję 32 kanałów TDM na pakiety VoIP z zastosowaniem następujących kodeków: G711, G729, G723 oraz protokołu T38 dla komunikacji faksowej; modem zapewniający zdalny dostęp do systemu Zarządzania Centralą, 2 port ISDN PRA (30B+D) z sygnalizacją QSIG i DSS1, 4 porty ISDN BRA (2B+D) z sygnalizacją QSIG i DSS1, umoŝliwiające programowo (z poziomu portalu do zarządzania Centralą) wybór trybu pracy: NT lub TE oraz zapewniające włączenie zasilania magistrali S0 dla kaŝdego portu indywidualnie (jeŝeli oferowane rozwiązanie nie umoŝliwia programowe definiowanie styków ISDN BRA jako NT i TE - odpowiednio 2 styki NT i 2 TE), 8

10 80 linii wewnętrznych analogowych z automatyczną detekcją trybu wybierania (DTMF i Pulse), funkcją prezentacji numeru dzwoniącego w standardzie FSK lub DTMF oraz z funkcją prezentacji nazwy dzwoniącego zgodnie z normą ETSI: ETS port audio o impedacji 600 Ohm i 1500 Ohm do podłączenia zewnętrznego źródła muzyki w czasie oczekiwania ( music on hold ) z programową regulacją natęŝenia głosu wewnętrzny system komunikatów głosowych, o pojemności 16 synchronicznych kanałów i pamięcią wewnętrzną FLASH na 30 minut nagrań, zapewniający podstawianie: o zapowiedzi powitalnych na liniach zewnętrznych systemu, wgranie komunikatu powitalnego, w postaci pliku typu *.wav, o muzyki w czasie oczekiwania ( music on hold ) podczas przełączania rozmowy oraz jej zawieszenia (nagranej w formacie *.wav), o głosowych wiadomości (moŝliwość wyboru jednego z dwóch języków: polski, angielski dla kaŝdego abonenta indywidualnie) informujących abonentów analogowych między innymi o: pozostawionej nowej wiadomości na poczcie głosowej, błędnie wybranym numerze, zajętych liniach zewnętrznych; o przewodników głosowych (moŝliwość wyboru jednego z dwóch języków: polski, angielski dla kaŝdego abonenta indywidualnie) informujących abonentów wewnętrznych analogowych, DECT oraz cyfrowych o sposobie aktywowania dostępnych w danej chwili funkcji i usług Centrali, w tym: abonent dzwoniący na zajęty numer wewnętrzny, jeŝeli: nie ma Ŝadnych uprawnień otrzyma informacje głosową, Ŝe numer jest zajęty, jeŝeli ma prawo rezerwacji kolejki to otrzyma informacje głosową jak ma aktywować tą usługę, jeŝeli dodatkowo ma prawo wejścia na trzeciego w prowadzoną rozmowę, to otrzyma dodatkową informacje głosową o sposobie realizacji tej funkcji; abonent, który ma aktywowaną jedną z funkcji: nieprzeszkadzaj lub przekaz ; po podniesieniu słuchawki, otrzyma informację głosową o rodzaju aktywowanej funkcji i sposobie jej dezaktywacji, jeŝeli abonent będzie wybierał numer na zablokowanym telefonie otrzyma głosową prośbę o podanie hasła. 9

11 2.1.5 SYSTEM ZARZĄDZANIA CENTRALĄ System zarządzania centralą jest zrealizowany w postaci portalu www wbudowanego w Serwer (Centralę). MoŜliwe jest zastosowanie dodatkowych serwerów pod warunkiem iŝ sumaryczne zuŝycie energii przez Centralę i dodatkowe serwery nie przekroczy 200W przy normalnej pracy systemu. Komunikacja z portalem administracyjnym musi odbywać się przy wykorzystaniu szyfrowanej sesji HTTPS. Dostęp do portalu musi być zabezpieczony hasłem innym dla kaŝdego z administratorów (moŝliwość zdefiniowania minimum 10 kont administratorów). Zarządzanie, konfiguracja i administrowanie Centralą odbywa się w j. polskim. System zarządzania centralą pozwala na zdefiniowanie listy kont abonenckich z ich numerami wewnętrznymi, numerami DID, imieniem i nazwiskiem, adresem , przynaleŝnością do komórek organizacyjnych, językiem obsługi, grup huntingowych, grup pick-up owych, kategoriami uprawnień, klasami usług, klawiszami programowalnymi. System umoŝliwia aktualizację danych osobowych (nazwiska, numery, adresy ) z wykorzystaniem protokołu LDAP. System pozwala administratorowi na swobodne przypisanie danego konta abonenckiego do dowolnego wyposaŝenie (portu) fizycznego Centrali (port analogowy, cyfrowy TDM, systemowy IP, SIP, DECT). Ponadto system zapewnia swobodne przenoszenie konta abonenckiego z jednego typu portu centrali na drugi z zachowaniem wszystkich ustawień (przeniesienie konta abonenckiego z portu cyfrowego na analogowy bez kasowania klawiszy programowalnych zdefiniowanych wcześniej przez uŝytkownika na telefonie cyfrowym, t.z. po ponownym przeniesieniu go na port cyfrowy klawisze te są automatycznie odtworzone) REALIZACJA POŁĄCZEŃ VOIP W przypadku rozbudowy Centrali o wewnętrzne telefony IP oraz łącza do operatorów telefonii Internetowej Centrala gwarantuje, Ŝe zestawianie połączeń VoIP pomiędzy liniami TDM, a abonentami IP i liniami SIP Trunking odbywać się będzie z automatycznym przydzielaniem minimum trzech kodeków: G711, G729, G723. Ponadto dla wybranej relacji (linie miejskie VoIP) system umoŝliwi sztywne zdefiniowanie określonego kodeka. Dla połączeń faksowych system automatycznie wykryje sygnał faksu i zestawi połączenie poprzez sieć IP z wykorzystaniem protokołu T38. 10

12 System zapewnia rozbudowę o szyfrowanie pakietów głosowych (VoIP/RTP) z wykorzystaniem 128 bitowego klucza. Ponadto dla zapewnienia maksymalnej wydajności systemu, w przypadku realizacji połączeń VoIP punkt-punkt pomiędzy: róŝnymi telefonami IP i SIP, telefonami IP (w tym SIP), a MG Centrali, łączami SIP Trunking do innych systemów VoIP, a wewnętrznymi telefonami IP oraz MG Centrali; strumienie pakietów VoIP mogą być adresowane bezpośrednio do urządzeń końcowych (telefon, MG, SIP Trunk), a ich ruch w sieci IP będzie mógł odbywać się z pominięciem Serwera oraz MG nie będących końcowymi adresatami komunikacji głosowej IP. Serwer oraz MG mogą koncentrować jedynie pakiety sygnalizacyjne SERWER CAC Dla zapewnienia jakości połączeń (QoS) system jest wyposaŝony w zintegrowany serwer typu Call Admission Control (CAC) kontrolujący pasmo zajmowane przez połączenia VoIP. Serwer ten umoŝliwia zdefiniowanie adresacji dla róŝnych podsieci IP oraz określenie maksymalnego pasma dostępnego dla połączeń VoIP na łączach pomiędzy poszczególnymi podsieciami. Getekeeper kontroluje połączenia pomiędzy wszystkimi abonentami IP (systemowe oraz SIP), MG oraz łączami SIP do innych systemów VoIP. Serwer CAC dynamicznie określa zajętość pasma w oparciu o liczbę połączeń w danej relacji i uŝytych do transmisji głosu kodeków. Po zajęciu zadeklarowanego pasma kolejne połączenia VoIP realizowane w danej relacji muszą być odrzucane z komunikatem Linie zajęte, a oprogramowanie Serwera zapewnia moŝliwość automatycznego przekierowania połączenia na inny rodzaj łącza (automatyczna zmiana linii SIP trunking na ISDN, przy połączeniach wychodzących na zewnątrz) dla wybranych abonentów. 11

13 2.1.8 ZINTEGROWANA KSIĄśKA TELEFONICZNA LDAP Centrala posiada zintegrowaną centralną KsiąŜkę Telefoniczna o pojemności 500 rekordów. KsiąŜka Telefoniczna jest dostępna dla uŝytkowników wszystkich linii wewnętrznych (systemowych, SIP, DECT i analogowych) do prezentacji nazwy dzwoniącego abonenta. Ponadto dane z KsiąŜki Telefonicznej są dostępne dla wszystkich abonentów Centrali na stronie www (pod adresem IP centrali) z moŝliwością wyszukiwania rekordów po nazwie. Ponadto centralna KsiąŜka Telefoniczna jest wykorzystywana do realizacji funkcji call-by-name dla abonentów systemowych (TDM i IP). KaŜdy z rekordów zawiera następujące pola: nazwisko, imię, numer, firma, wydział, adres owy Dane w KsiąŜce Telefonicznej mogą dotyczyć zarówno numerów wewnętrznych jak i zewnętrznych. System zapewnia przechowywanie kilku rekordów pod jednym numerem. Zintegrowana KsiąŜka Telefoniczna jest wyposaŝona w interfejs LDAP umoŝliwiający wymianę danych katalogowych (zapis i odczyt) z innymi aplikacjami z wykorzystaniem tego protokołu SERWER POCZTY GŁOSOWEJ Centrala posiada zintegrowany serwer poczty głosowej dostępny dla wszystkich abonentów Centrali. Serwer posiada 8 kanałów dostępowych, co zapewnia przechowanie minimum 10 godzin wiadomości. Obsługa poczty jest moŝliwa w dwóch językach (angielskim i polskim, zsynchronizowanym z przewodnikami głosowymi) definiowanych indywidualnie dla kaŝdego abonenta oddzielnie. Serwer poczty głosowej pozwala w przyszłości na rozbudowę (jedynie poprzez zakup odpowiedniej licencji) o funkcję wysyłania wiadomości głosowej jako załącznika typu *.vaw na skrzynkę abonenta o adresie pobranym z KsiąŜki Telefonicznej LDAP. 12

14 Powiadomienie o nowej wiadomości w poczcie głosowej odbywa się z wykorzystaniem: dedykowanej lampki LED na telefonach systemowych, DECT i SIP; komunikatu głosowego odtwarzanego po podniesieniu słuchawki na telefonach analogowych, DECT i systemowych (w tym IP). Serwer poczty głosowej jest zintegrowany z Centralą ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPRZEWODOWY DECT Centrale w przyszłości moŝna będzie wyposaŝyć w zintegrowany kontroler systemu łączności bezprzewodowej DECT, który umoŝliwia budowę systemu DECT do pojemności 250 telefonów i 40 stacji bazowych DECT WYMAGANIA FUNKCJONALNE Centrala IP zapewnia następującą funkcjonalność dla wszystkich abonentów systemu (telefonów IP, SIP, analogowych): automatyczne zestawianie połączeń na numery zewnętrzne i wewnętrzne, moŝliwość swobodnej alokacji numerów wewnętrznych pomiędzy abonentami róŝnego typu ( nr 101 telefon IP, 102 telefon SIP, 103 telefon analogowy) automatyczny wybór trasy połączenia o najmniejszych kosztach (LCR i ASR) abonenci uprzywilejowani: zdefiniowanie grupy abonentów złoŝonych z telefonów róŝnego typu, mogących korzystać z kanałów łączy zewnętrznych zarezerwowanych dla abonentów uprzywilejowanych, dostęp do uprawnień swojego telefonu z poziomu dowolnego telefonu w sieci, funkcja wirtualne biuro daje moŝliwość zalogowania się do aparatu systemowego (TDM i IP) uŝytkownikowi nie posiadającego fizycznie swojego aparatu w ramach całej sieci, po zalogowaniu się aparat pozwala przyjąć numer i ustawienia z konta (profilu) uŝytkownika funkcji wirtualne biuro - są odtworzone klasy usług, kategorie uprawnień, aktywowane wcześniej funkcje i usługi telefoniczne oraz zaprogramowane wcześniej przez uŝytkownika klawisze programowalne na aparatach systemowych, funkcję multi-user przypisanie do jednego aparatu wielu uŝytkowników i rozliczanie ich po ich indywidualnych kodach PIN (system nie wprowadza ograniczeń co do liczby uŝytkowników), 13

15 funkcję Follow-me zdalne aktywowanie przekazu na swoim numerze z oddalonego telefonu, ogólne numery skróconego wybierania jedna baza numerów skróconych udostępniona wszystkim abonentom. Baza numerów skróconych umoŝliwia podział na róŝne komórki organizacyjne, t.z. definiowanie róŝnych numerów zewnętrznych pod tym samym numerem skróconym dla abonentów naleŝących do róŝnych komórek organizacyjnych, osobiste numery skróconego wybierania indywidualne listy numerów skróconego wybierania przechowywane w pamięci serwera, przypisane do konkretnego abonenta (dostępne takŝe po zalogowaniu się abonenta na wirtualne biuro ), przełączanie rozmów na inne numery, włączanie i wyłączanie przekazów na inne numery w zaleŝności od statusu abonenta (nie-odpowiada, zajęty, bezwarunkowo) z uwzględnieniem podziału na połączenia wewnętrzne i zewnętrzne, wejście na trzeciego, w prowadzoną przez dowolnego uprawnionego abonenta Centrali (w tym abonenta analogowego) w rozmowę z innym abonentem lub linią miejską, w dwóch trybach: o z dyskretnym powiadomieniem, o z zawieszeniem prowadzonej rozmowy; dostęp do usług DID dla dowolnego aparatu w sieci, zestawy sekretarsko dyrektorskie, połączenie typu Intercom, wymuszenie połączenia na głośnik aparatu systemowego przez uŝytkownika telefonu dowolnego typu. przechwytywanie wywołań skierowanych do abonenta dowolnego typu przez abonenta innego typu, tworzenie grup pickup owych złoŝonych z telefonów systemowych TDM, IP, SIP, analogowych i DECT, automatyczne oddzwanianie, rezerwacja kolejki do zajętego abonenta lub linii miejskiej CCBS, automatyczne oddzwanianie, rezerwacja kolejki do wolnego abonenta CCNR, sygnalizowanie o pozostawionej wiadomości aktywowane z aparatu, połączenia priorytetowe oznaczanie w taryfikacji połączeń prywatnych i słuŝbowych dostęp do kodów biznesowych (rozliczanie połączeń dla róŝnych klientów) indywidualne hasło abonenta, blokowanie hasłem aparatu, dostęp do uprawnień swojego aparatu z poziomu innego aparatu zawieszenie połączenia na centrali i podjęcie tego połączenia z innego telefonu, 14

16 połączenia brokerskie na poziomie centrali, przełączanie rozmów (na zajęty aparat, wolny, pocztę głosową) monitorowanie długich rozmów, prezentacja numeru, nazwy dzwoniącego (z centralnej ksiąŝki telefonicznej), zabezpieczenie przed połączeniami na trzeciego, nie przeszkadzaj przełamanie funkcji nie-przeszkadzaj oraz zabezpieczenia wejścia na trzeciego, aktywacja funkcji MCID z zarejestrowaniem zdarzenia w dzienniku zdarzeń Centrali i centrali nadrzędnej podłączonej po łączach ISDN równoczesne rozgłaszanie komunikatu głosowego na głośnikach aparatów systemowych TDM (minimum 30 aparatów na raz, w jednej grupie broadcast owej) po wybraniu kodu dostępu do funkcji informacja wypowiedziana do słuchawki jest słyszana na głośnikach wszystkich telefonów systemowych naleŝących do grupy broadcast owej telefon stowarzyszony (tandem set/partner set) zrównoleglenie róŝnych telefonów (aparat cyfrowy TDM, SIP i DECT mają ten sam numer, dzwonią równocześnie, a aktywacja funkcji <<przekaz, nieprzeszkadzaj>> działa automatycznie na wszystkich telefonach) programowanie przekazów (bezwarunkowy, wolny, zajęty) w centrali na numerze abonenta z poziomu danego telefonu, przypomnienie/ budzenie wysyłanie na łączach ISDN informacji o numerze dołączonej lini COLP, grupy huntigowe złoŝone z abonentów róŝnych typów (analogowy, cyfrowy IP, TDM, SIP, DECT) o następujących trybach wywołania: o wywołanie hierarchiczne (Fixed head), o wywołanie cykliczne, o wywołanie ogólne grupowe, o wywołanie do abonenta o najmniejszym obciąŝeniu połączeniami (longest pause time) 15

17 DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMU - oprogramowanie taryfikacyjne - oprogramowanie CTI dla 5 stanowisk informacyjnych (tzw. Softphone) - aparaty systemowe: klasy sekretariat M x moduł 536M kpl. 2 klasy sekretariat M6757 szt. 1 klasy dyrektorskiej IP 57i szt. 2 klasy standardowej IP 55i szt. 5 klasy podstawowej IP 53i szt. 2 klasy podstawowej IP SIP szt WYMAGANIA DO SYSTEMU TARYFIKACYJNEGO oprogramowanie jest oparte o aplikację bilingową zbierającą dane taryfikacyjne z Centrali za pośrednictwem wbudowanego w Centrale bufora, połączenie pomiędzy centralą a serwerem bilingowym odbywa się z wykorzystaniem sieci IP, system obsługuje pin kody, kody autoryzowanego dostępu, oraz rozwiązanie prepaymant, system pozwala na rozliczanie abonentów w oparciu o róŝne stawki operatora, systemu umoŝliwia włączenie do rozliczeń kosztów opłat za słuŝbowe telefony GSM w oparciu o zaimportowane bilingi, system pozwala rozliczać na bieŝąco pakiety darmowych minut, STANOWISKA INFORMACYJNE CTI (TZW.SOFTPHONE) aplikacja typu softphone pozwalać ma na zestawianie połączeń telefonicznych oraz przełączanie rozmów na inne numery za pomocą komputera, na wszystkich typach terminali telefonicznych: analogowych, cyfrowych, IP, SIP, DECT; przy zapewnieniu prowadzenia rozmowy przez aparat telefoniczny; a dla aparatów systemowych takŝe odbieranie połączeń, 16

18 aplikacja typu softphone musi równocześnie zapewnić uruchomienie w pełni funkcjonalnego terminala VoIP na komputerze (bez potrzeby wykorzystywania telefonu) realizując połączenia głosowe za pomocą karty dźwiękowej komputera i sieci IP, z własnym kontem, numerem i uprawnieniami zdefiniowanymi w Centrali, aplikacja umoŝliwia uŝytkownikom tworzenie własnej bazy kontaktów, oraz uzupełnianie jej na bieŝąco, aplikacja typu softphone współpracuje z Centralą z wykorzystaniem sieci komputerowej IP. aplikacja typu softphone umoŝliwia zestawianie połączeń metodą kopiuj wklej, ignorując wszystkie znaki w kopiowanym ciągu za wyjątkiem cyfr, aplikacja typu softphone posiada minimum 10 list numerów szybkiego wybierania, aplikacja typu softphone posiada nie ograniczony rejestr połączeń odebranych, nieodebranych, wykonanych oraz rejestr zdarzeń w systemie, aplikacja typu softphone pozwala automatycznie odczytywać dane telefoniczne z bazy kontaktów MS Outlook, aplikacja typu softphone umoŝliwia bezpośrednie wybieranie numeru telefonu docelowego z bazy kontaktów MS Outlook oraz innych aplikacji MS Office, aplikacja typu softphone umoŝliwia monitorowanie kilku numerów oraz stan róŝnych terminali na jednym komputerze, aplikacja typu softphone umoŝliwia dla stanowisk sekretariatów monitorowanie stanu telefonów dyrektorów, aplikacja typu softphone umoŝliwia zarządzanie (podgląd, programowanie, aktywacja/dezaktywacja) przekazów na współpracującym numerze z moŝliwością programowania przekazów: bezwarunkowych, gdy zajęty, wolny, połączeń od konkretnych numerów, aplikacja typu softphone zapewnia zarządzanie statusem abonenta: wolny, zajęty, na spotkaniu, w delegacji, nieobecny i przekierowywać połączenia w zaleŝności od wybranego przez uŝytkownika statusu i zaprogramowanych dla tego statusu reguł przełączania rozmów. 17

19 FUNKCJONALNOŚĆ APARATÓW SYSTEMOWYCH Wszystkie oferowane aparaty systemowe (cyfrowe TDM) spełniają następujące minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne: podłączenie do Centrali po jednej parze przewodów z moŝliwością wyniesienia telefonu do 1500m od centrali na parze 2x0,6mm 2 zasilanie telefonu wraz z przystawkami bezpośrednio z centrali moŝliwość wybierania numeru bez podnoszenia słuchawki, wyświetlacz, wyświetlanie aktualnej daty i godziny obsługa w języku polskim i angielskim, wybór języka obsługi z poziomu aparatu, regulacja kontrastu, prezentacja numeru dzwoniącego CLIP, numeru dołączonego COLP, prezentacja nazwy abonenta z centralnej KsiąŜki Telefonicznej oraz z prywatnej ksiąŝki, sygnalizacja o aktywnym przekierowaniu na abonencie docelowych, klawisze funkcyjne: 1. klawisz Bis powtarzanie ostatnio wybranego numeru, 2. klawisze regulacji głośności (+/-), 3. klawisz Release (kończy rozmowę lub programowanie), 4. klawisz Speaker (włącza głośnik) z sygnalizacją diodą włączenia głośnika 5. klawisz Mute (wyłączający mikrofon) z sygnalizacją diodą wyłączenie mikrofonu, 6. klawisz Flash do przełączania rozmów, 7. klawisz bezpośredniego dostępu do skrzynki poczty głosowej, monitorowanie stanu dowolnego abonenta (analogowy, cyfrowy, systemowy IP, SIP, DECT) na klawiszach programowalnych, monitorowanie stanu abonenta oznacza świetlną wizualizację trzech stanów aparatu: - aparat wolny brak konwersacji, - aparat zajęty trwa połączenie, - aparat dzwoni pojawienie się rozmowy przychodzącej, jednocześnie z wizualizacją stanu abonenta jest skojarzony przycisk umoŝliwiający wykonanie szybkiego połączenia na monitorowany numer lub przejęcia wywołania, kiedy monitorowany aparat dzwoni. lampka typu LED sygnalizująca nową wiadomości na poczcie głosowej, nie odebrane połączenia, dzwonienie. 18

20 Ponadto w poszczególnych klasach aparaty dodatkowo muszą spełniać następujące wymagania: Klasa sekretariat 40 fizycznych klawiszy programowalnych z diodami LED, duŝy wyświetlacz graficzny LCD min. 80 x 60 mm, 6 linii, 5 klawiszy interaktywnej obsługi telefonu, klawisze zmieniające swoje funkcje w zaleŝności od statusu telefonu, podpowiadające dostępne funkcje, klawisze nawigacyjne do poruszania się po menu aparatu, dostęp do funkcji call by name z centralnej ksiąŝki telefonicznej i osobistej ksiąŝki telefonicznej (minimum 100 rekordów), rejestr połączeń przychodzących (10 ostatnich numerów), rejestr połączeń wychodzących (50 ostatnich numerów), moŝliwość prowadzenia rozmowy przez słuchawkę nagłowną z jednoczesnym podsłuchem przez słuchawkę standardową, prowadzenie rozmowy przy odłoŝonej słuchawce w trybie full-duplex. Klasa dyrektor 20 klawiszy programowalnych typu softkey (kilka funkcji pod jednym przyciskiem) z diodami LED z moŝliwością opisu klawiszy na panelu LCD, duŝy wyświetlacz graficzny LCD min. 80 x 60 mm, 6 linii, 5 klawiszy interaktywnej obsługi telefonu, klawisze zmieniające swoje funkcje w zaleŝności od statusu telefonu, podpowiadające dostępne funkcje, klawisze nawigacyjne do poruszania się po menu aparatu, dostęp do funkcji call by name z centralnej ksiąŝki telefonicznej i osobistej ksiąŝki telefonicznej (minimum 100 rekordów), rejestr połączeń przychodzących (10 ostatnich numerów), rejestr połączeń wychodzących (50 ostatnich numerów), moŝliwość podłączenia zestawu słuchawki bluetooth, prowadzenie rozmowy przy odłoŝonej słuchawce w trybie full-duplex. 19

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji:

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zasady ogólne konfiguracji: Konfiguracja obejmuje wdrożenie współpracy dostarczonych terminali telefonicznych IP oraz IP DECT z systemem telefonicznym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Załącznik nr Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Lp. Lokalizacja Numery. Grudziądz, 56463099 numer podkładowy numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska

Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska Agenda Roadmapa produktowa Premiery 2011 Telefony PSTN Telefony IP / ISDN 2 Roadmapa produktowa Roadmapa produktowa SL910A Best SL780

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Biuro firmy ul. Ligocka 41A 44 105 Gliwice tel. 032 278 70 00 fax. 032 271 05 38 www.deltatelkom.pl www.siemens.info.pl OFERTA HANDLOWA NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Gliwice

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa POW-WA-2910-7-SW/06 Rzeszów,dn.2.11.2006r Ogłoszenie Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Warszawa, Grudzień 2003 Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Opis funkcjonalny Damovo Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa, Polska t +48 22 533 71 00 f +48 22 533 72 00 www.damovo.com

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Wymagania dla central telefonicznych wraz wyposaŝeniem towarzyszącym Konfiguracja sprzętowa 1. Wszystkie oferowane centrale muszą pochodzić od jednego producenta.

Bardziej szczegółowo

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu

Bardziej szczegółowo

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz KX-NCP500NE KX-NCP1000NE Całkowita liczba nr wewnętrznych (DXDP) 64.0 104.0 Telefony systemowe IP (IP-PT) - MPR 40.0 64.0 Telefony SIP - MPR 32.0 64.0 Telefony jednoliniowe (SLT) 20.0 36.0 Cyfrowe telefony

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Serwer wideokonferencyjny Ilość 1 szt. Oferowany model *... Producent*...

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0

Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0 Wewnętrzne (fizyczne karty wewnętrznych) 128.0 KX-TDE100CE KX-TDE200CE KX-TDE600NE Łączna liczba wewnętrznych Pojemności systemu 256.0 256.0 1152.0 Telefony systemowe IP (IP-TS) oraz IP Softphone Wewnętrzne (MPR) 64.0 64.0 128.0 Wewnętrzne SIP 128.0

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293067-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz PAKIET I - świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

ipldk-100 - Linie (łącza) wewnętrzne do 128 łącznie:

ipldk-100 - Linie (łącza) wewnętrzne do 128 łącznie: ipldk-100 Pojemność centrali: - Linie (łącza) zewnętrzne do 40 łącznie: W rozróżnieniu na: Linie analogowe (FXO) z funkcją FSK maksymalnie do 40 linii Linie ISDN BRI (2B+D)S0/T0 maksymalnie do 20 łączy

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

KX-TDA100D AKCESORIA Netto Brutto

KX-TDA100D AKCESORIA Netto Brutto Cennik Strona 1 CENTRALE CYFROWE JEDNOSTKI GŁÓWNE Netto Brutto JEDNOSTKI GŁÓWNE TDA KX-TDA15CE Centrala max. 20 wew ( 2BRI / 4 Hybrydowe) 1990,00 2 447,70 KX-TDA30CE Centrala max. 28 wew ( 0 / LW4 Hybydowe)

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Centrala hybrydowa dla małych i średnich firm

Centrala hybrydowa dla małych i średnich firm Spis treści > Opis produktu > Konfiguracja i elementy składowe > Kwestie sprzedażowe Opis produktu Ważne aspekty telekomunikacyjne dla małego i średniego biznesu Niskie nakłady początkowe System łatwy

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE Karta produktu Indeks: 9820.10990 Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I Część opisowa: 1.0. DANE OGÓLNE...2 2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3.0. KONCEPCJA ŁĄCZNOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ...2 3.1. Opis systemu...2 3.2. Moduł sterujący CCFP......3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A - centrala VoIP B -

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Telefony systemowe Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Slican CTS-102.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.1 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE. I. Wymagania ogólne do Zadania

Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE. I. Wymagania ogólne do Zadania Załącznik nr 5 b do SIWZ (zał. nr 1 b do umowy) WARUNKI TECHNICZNE I. Wymagania ogólne do Zadania 1. Dostawa, rozbudowy systemu Hipath 4000 do obsługi abonentów SIP w technologii softswitch. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios System domofonowy

Ateus - Helios System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Nowoczesny wygląd Połączenie przez PBX / PSTN / GSM / VoiP Połączenie z domofonu wprost na telefon na biurku Modułowa budowa moŝliwość rozbudowy modułu podstawowego o kamerę,

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Nr 24 /2016 Sosnowiec dnia, 15.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i instalacja centrali telefonicznej oraz baz i aparatów telefonii DECT w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych INEA S.A. Usługi dodatkowe dla Usług głosowych I Opis Usług dodatkowych dostępnych standardowo 1) przekierowanie połączeń: natychmiastowe Usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 19 grudnia 2011 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania Programy Slican CTI Telefon i Slican CTI Serwer współpracujące z centralami Slican CCA2720 i NCT1248 Instalacja oprogramowania Wydanie II Dla programu wersji 2.0 2 Cechy charakteryzujące system CTI publiczna

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku).

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). I. Założenia podstawowe. 1. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo