MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ."

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza Nowy Sącz tel MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data opracowania : grudzień 2004

2 WSTĘP Poradnik bibliograficzny - Motywy literackie w literaturze polskiej i obcej opracowany został z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujących się do matury z języka polskiego. Zawiera on materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. W części pierwszej zgromadzone zostały słowniki, kompendia, elektroniczne bazy danych dostępne w PBW. Część druga to artykuły w czasopismach lub innych dostępnych utworach. Układ tego poradnika to słownik haseł rzeczowych w układzie alfabetycznym. Poradnik wzbogacony jest o indeks haseł występujących w tym poradniku. Znajdują się równieŝ odsyłacze do haseł pokrewnych np. film zob. adaptacja filmowa. Zasięg chronologiczny tego poradnika obejmuje lata

3 CZĘŚĆ PIERWSZA 1A. Drabarek Barbara : Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. Warszawa : Wydaw. Kram, 1999 sygn Kopaliński Władysłąw : Leksykon wątków miłosnych. Warszawa : Muza SA, 2002 sygn Kopaliński Władysław : Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985 sygn Przy omówieniu poszczególnych zagadnień autor nawiązuje do dzieł muzycznych, malarstwa i architektury. 3. Kopaliński Władysław : Słownik symboli. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990 sygn Polska Bibliografia Literacka za rok 1989 [Dokument elektroniczny] / red. rocznika Małgorzata Szkudlarska. Poznań : Pracownia Bibliografii BieŜącej IBL PAN 5. Przewodnik Bibliograficzny [Dokument elektroniczny] / Biblioteka Narodowa. Warszawa, Słownik literatury polskiego oświecenia / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991 sygn Antyk, Bajka, Bohater literacki, Czucie, Czułość, Deizm, Erotyk, Folklor, Geniusz, Gotycyzm, Horacjanizm, Kawiarnie, Mitologia, Obiady czwartkowe, Ogrody, Orientalizm, Osjanizm, Russoizm, Salony literackie, Wolterianizm. 7. Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991 sygn Akwatyczne motywy : jezioro, rzeka, morze, Ameryka, Anioł, Antyk, Apokalipsa, Artysta, Bajeczne dzieje w literaturze, Biblia, Błazen, Bohater romantyczny, Bóg, Chłop, Cmentarz, Cygan, Czterdzieści i cztery, Dandyzm, Dom rodzinny, Dziecko, Emancypacja kobiet, Emisariusz, Epistolografia, Ezoteryczna wiedza, Fantastyka, Filantrop, Francuz, Geniusz, Góry, Hajdamaczyzna, Historia w powieści, Humor, Impresjonizm, Indywidualizm, Inteligencja, Kobieta Polka, Komunizm, Konfederacja Barska, Koń, Kościuszko, Kozak, Ksiądz, KsiąŜę Józef Poniatowski, Literat, Literatura religijna, Marzenie romantyczne, Mesjanizm, Miasto, Miłość, Mistycyzm, Mit, Młodość, Modlitwa, Nędza, Niemiec, Ogrody, Orientalizm, Patriotyzm, PejzaŜ, Pielgrzym, PodróŜ, Poeta, Polak, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, Prometeizm, Prowidencjalizm, Pustelnik, Robotnik, Rosjanin, Salon literacki, Samobójstwo, Sarmatyzm, Sen, Step, Syberia, Szkoła, Szlachta, Tajemnica, Ukraina, Ułan, Upiór, Wielka Emigracja, Wieś, Więzienie, Wiosna Ludów, Zemsta, śeglarz, śyd, śywy trup. 8. Słownik literatury polskiej XX wieku / praca zbior. pod red. Aliny Brodzkiej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993 sygn Zob. hasła : Antyk w literaturze XX wieku, Artysta, Autobiograficzne formy, Bajka, Baśń, Chrześcijaństwo a literatura, Egzotyzm, Ekspresjonizm, Epistolarne formy, Fantastyka, Folklor, Franciszkanizm, Getta doświadczenie w literaturze, Hermeneutyka, Idee w literaturze, Impresjonizm, Katastrofizm, Kreacjonizm, Kryminalna powieść i nowela, Literatura a film, Literatura a muzyka, Literatura a stuki plastyczne, Mimetyzm, Mit w literaturze, Naturalizm, Obozowa literatura, Obrachunkowa literatura, Oniryzm, Pisarz, Produkcyjna powieść, Proletariacka literatura, Psychologiczna problematyka w literaturze polskiej XX wieku, Radiowe i telewizyjne formy literackie, Realizm socjalistyczny, Rewolucja a literatura, Stylizacja, Topika motywy tematy, Topika antyczna, Topika chrześcijańska, Topika judajska, Topika pozaeuropejskich kręgów kultury, Topika tradycji narodowych, Wojny światowe a literatura w kraju, śydowska literatura w Polsce XX wieku. 3

4 9. Słownik literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok, / pod red. Teresy Michałowskiej. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990 sygn Antyk, Arkadia, Arystotelizm, Bajka, Biblia, Bohater literacki, Furor poeticus (szał poetycki), Horacjanizm, List, Literatura a sztuki plastyczne, Literatura sowizdrzalska, Literatura ziemiańska, Loci communes ( topos miejsca), Mitologia, Petrarkizm (wpływ na lirykę miłosną), Pieśń, Pieśń dziadowska, Pieśń ludowa, Pieśń popularna, Pieśń religijna, Planctus (liturgia Wielkiego Tygodnia) 9A. Słownik motywów literackich. Kraków : Wydaw. Greg, Vademecum maturzysty : język polski. Warszawa : Wydawnictwo Lynx-SFT, 1998 sygn / XXXV Motywy literackie : Arkadia, Cierpienie, Miłość, Rewolucja, Rodzina, Taniec, Totalitaryzm, Wędrówka, Wieś, Władca. 11. Vademecum maturzysty : język polski 2. Warszawa : Wydawnictwo Lynx-SFT, 1999 sygn / XXXV Motywy literackie : Bohater (postać heroiczna), Dziecko, Kariera, Konflikt pokoleń, Lekarz, Miasto, Przyjaźń, Przyroda, Samotność, Zdrada. CZĘŚĆ DRUGA ADAPTACJA FILMOWA 12. Bobiński Witold : Kiedy serce łzawi, czyli melodramat // POLONISTYKA. 1995, nr 3, s Dzieje Tristana i Izoldy 13. Bobiński Witold : 3 x GraŜyna na filmowo // POLONISTYKA. 1996, nr 5, s Brzozowski Tadeusz : Panny okiem kamery rozebrane : o filmowym czytaniu Panien z Wilka Andrzeja Wajdy // POLONISTYKA. 1966, nr 5, s Chrząstowska BoŜena : O grotesce Akademia Pana Kleksa w literaturze i filmie // POLONISTYKA. 1987, nr 2, s Ciciak Anna : Kino i jego metodyczne inspiracje // POLONISTYKA. 1996, nr 5, s Depta Henryk : Problematyka filmowa w wychowaniu literackim // POLONISTYKA. 1974, nr 2, s Dietrich Janina : Dzieje grzechu na ekranie czyli melodramat współcześnie odczytany // POLONISTYKA. 1976, nr 1, s Dietrich Janina : Filmowa adaptacja Nocy i dni czyli wierność wobec pierwowzoru literackiego // POLONISTYKA. 1976, nr 3, s Dietrich Janina : Gdy film i teatr w jednej idą parze... // POLONISTYKA. 1976, nr 6, s Omówienie filmu Mazepa w reŝ. Gustawa Holoubka 4

5 21. Dietrich Janina : Koszty awansu i kariery : o filmowych adaptacjach Tańczącego jastrzębia J. Kawalca i Granicy Z. Nałkowskiej // POLONISTYKA. 1978, nr 5, s Dietrich Janina : O filmowej adaptacji Nad Niemnem // POLONISTYKA. 1987, nr 2, s Dietrich Janina : O Weselu bez emocji // POLONISTYKA. 1973, nr 6, s Dietrich Janina : Potop na ekranie // POLONISTYKA. 1975, nr 1, s Dietrich Janina : Serial telewizyjny na lekcjach języka polskiego : uwagi o adaptacji filmowej Lalki B. Prusa // POLONISTYKA. 1979, nr 3, s Dietrich Janina : Wierna rzeka na ekranie // POLONISTYKA. 1988, nr 1, s Dietrich Janina : Z dramatu farsa, z farsy melodramat, czyli rozwaŝania o filmowych adaptacjach Ludzi bezdomnych i Moralności pani Dulskiej // POLONISTYKA. 1976, nr 5, s Dietrich Janina : Ziemia obiecana Reymonta na ekranie // POLONISTYKA. 1975, nr 5, s Fiołek Bogumiła : Tajemniczy ogród w powieści i na ekranie // POLONISTYKA. 1998, nr 3, s Frycie Stanisław, Koblewska Janina : Edukacja filmowa młodzieŝy w Polsce // POLONISTYKA. 1978, nr 2, s Frycie Stanisław, Koblewska Janina : Wychowawcza rola filmu // POLONISTYKA. 1990, nr 9, s Gałuszka Władysława : Próba integracji literatury i filmu KrzyŜacy // POLONISTYKA. 1993, nr 10, s Hendrykowski Marek : Związki filmu i literatury // POLONISTYKA. 1996, nr 5, s Kamieńska Maria : Skolimowskiego Ferdydurke : przygotowanie do recenzji // POLONISTYKA. 1993, nr 10, s Klein Edward : Do krwi ostatniej J. Hoffmana jako artystyczne źródło wiedzy historycznej i przeŝyć emocjonalnych // POLONISTYKA. 1984, nr 4, s Klein Edward : Dwa razy Wesele // POLONISTYKA. 1977, nr 3, s Klein Edward : Praktyczne problemy wychowania filmowego : o twórcach dzieła filmowego na lekcjach języka polskiego // POLONISTYKA. 1989, nr 5, s

6 38. Klein Edward : Trybunał wyobraźni wokół Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy // POLONISTYKA. 1979, nr 2, s Koblewska Janina : Bohater filmowy w opinii młodzieŝy szkolnej // POLONISTYKA. 1970, nr 1, s Koblewska Janina : Typy bohaterów filmowych // POLONISTYKA. 1967, nr 1, s KsiąŜek-Szczepanikowa Aniela : Dziecko stulecia kina // POLONISTYKA. 1996, nr 5, s KsiąŜek-Szczepanikowa Aniela : Ekranowe czytanie // POLONISTYKA. 1993, nr 10, s Kurczab Henryk : Nad Niemnem językiem filmu // POLONISTYKA. 1996, nr 5, s Lisik Janina : Moje doświadczenia w korzystaniu z filmu fabularnego na lekcjach języka polskiego : na przykładzie W pustyni i w puszczy // POLONISTYKA. 1982, nr 5, s Marszałek Rafał : Ekranizacja utworów Prusa // POLONISTYKA. 1982, nr 6, s Marzec Anna : Arcydramat na ekranie, czyli rzecz o Lawie w reŝ. T. Konwickiego // POLONISTYKA. 1991, nr 5, s Paluszewski Jan : Filmy o sztuce na lekcjach poświęconych literaturze oświecenia // POLONISTYKA. 1987, nr 6, s Pijanowski Anatol Przemysław : Film oświatowy na lekcjach języka polskiego : na przykładzie filmu Kazimierza Muchy Chimera na polnej drodze // POLONISTYKA. 1986, nr 3, s Pijanowski Anatol Przemysław : Filmy o literaturze i sztuce Młodej Polski // POLONISTYKA. 1988, nr 1, s Pijanowski Anatol Przemysław : Filmy o literaturze i sztuce okresu międzywojennego // POLONISTYKA. 1988, nr 3, s Pijanowski Anatol Przemysław : Filmy o literaturze i sztuce współczesnej // POLONISTYKA. 1989, nr 8, s Plisiecki Janusz : Obraz literacki i obraz filmowy // POLONISTYKA. 1985, nr 6, s Plisiecki Janusz : Zastosowanie filmu o sztuce na lekcjach języka polskiego i na zajęciach fakultatywnych // POLONISTYKA. 1979, nr 4, s

7 54. Ratajczakowa Dobrochna : Jakie Dziady // POLONISTYKA. 1998, nr 3, s O telewizyjnym spektaklu Dziadów w reŝ. Jana Englerta 55. Skowronek Bogusław : Od Spilberga do Felliniego, czyli o roli kina masowego : o potrzebie edukacji filmowej w szkole raz jeszcze // POLONISTYKA. 1993, nr 10, s Ślósarz Anna : Studium syndromu poobozowego : Krajobraz po bitwie // POLONISTYKA. 1996, nr 5, s Świniarek Magdalena : A gdyby tak... scenariusz // POLONISTYKA. 1996, nr 5, s Propozycja napisania scenariusza fragmentu Monachomachii Ignacego Krasickiego. 58. Tomaszewski Feliks : Wybuch wulkanu // POLONISTYKA. 1993, nr 1, s Tubek Stanisław : Filmy krótkometraŝowe o sztuce w pracy polonisty // POLONISTYKA. 1974, nr 4, s Wysłouch Seweryna : Filmowy portret poety // POLONISTYKA. 1998, nr 3, s Stanisław Barańczak, Rafał Wojaczek 61. Ziółkowska-Sobecka Marta : Hugo Kołłątaj bohater filmowy // POLONISTYKA. 1987, nr 6, s śuchowska Wiesława : Kino polonistyczne : o wykorzystaniu filmu o sztuce w edukacji estetycznej młodzieŝy // POLONISTYKA. 1986, nr 7, s ALKOHOL 63. Kurz Iwona : Kieliszki w dłoń // DIALOG. 2000, nr 4, s Motyw alkoholu w powojennym filmie polskim. 64. Rurawski Józef. : Myśmy gorycz zmienili na wino : motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej. Warszawa : Agencja Informacji UŜytkowej BIVAR, s. sygn / XXXIV ARTYSTA 65. Artysta romantyczny // COGITO. 2004, nr 18, s Analiza tematu, propozycja wstępu, rozwinięcie, zakończenie tematu śycie jako dzieło sztuki : romantyczna koncepcja artysty. 66. Gradkowski Henryk : Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1996/97, nr 2, s sygn br / III 67. Motywy literackie : artysta i sztuka // EPOKA : matura pisemna. 12b, s AUTOBIOGRAFIA 68. Frelich Hanna : Zabawa we własną biografię : o powieściach Konwickiego // POLONISTYKA. 1994, nr 6, s

8 69. Smulski Jerzy : Odmiany autobiografii w prozie współczesnej // POLONISTYKA. 1994, nr 5, s AUTORYTET 70. Autorytet autorytety // COGITO. 2003, nr 8, s Ujęcie zagadnienia na maturze, przykłady autorytetów, jak zacząć i zakończyć pracę. AUTOTEMATYZM 71. Zelda Józef : Bohater literacki sam pisarz // COGITO. 1999, nr 9, s Autotematyzm; Bruno Schultz, Witold Gombrowicz, Tadeusz Konwicki BAJKA; BAŚŃ 72. Krajewska Maria : Baj, bajka i baśń we współczesnych i dawnych złoŝeniach // POLONISTYKA. 1987, nr 2, s Leszczyński Grzegorz : O krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej // POLONISTYKA. 1988, nr 2, s Solak Janina : Powroty do mitów : uporządkowanie pojęć: mit, baśń, podanie, legenda // POLONISTYKA. 1982, nr 3, s Mitologia, Legendy 75. StróŜyński Klemens : Od baśni do Biblii // POLONISTYKA. 1992, nr 7/8, s Levis Clive Staples Opowieści z Narni Biblia, Fantastyka 76. Wawrzyniak Wacław : Człowiek w masce zwierzęcia : w związku z bajkami w szkole podstawowej // POLONISTYKA. 1982, nr 2, s BEZDOMNOŚĆ 77. Bezdomność // COGITO. 2003, nr 2, s Bezdomność w literaturze, cytaty do wykorzystania. BIAŁORUŚ 78. Kempfi Andrzej : Białoruś na kartach Mickiewiczowskiej poezji // POLONISTYKA. 1998, nr 7, s BIBLIA 79. Barszcz Leszek : U bram absurdu // POLONISTYKA. 1994, nr 10, s Księgi Hioba Cierpienie 80. Bukowski Kazimierz : Biblia a literatura polska : antologia. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. sygn / XXXIV Biblia; Stary Testament; Stworzenie świata; Stworzenie człowieka; Upadek pierwszych ludzi; Kain i Abel; Potop i Arka Noego; WieŜa Babel; Wątek profetyczny; Krzywda społeczna; Psalmy; 81. Ciechanowska Joanna : Dlaczego nie Kosidowski? // POLONISTYKA. 1992, nr 7/8, s

9 82. Feszczyn Iwona : Obraz i myśl w Pasterce Jerzego Lieberta w kontekście Ewangelii // POLONISTYKA. 1997, nr 9, s Kalata Henryk : Mickiewicz i Biblia : od dzieciństwa do wyjazdu z Rosji // POLONISTYKA. 1998, nr 7, s Kosińska-Pułka Małgorzata : Słowo po jarmarku : kilka uwag o Biblii w praktyce szkolnej // POLONISTYKA. 1996, nr 4, s KsiąŜczak Zbigniew : Przeszłość wiecznie Ŝywa czyli kulturotwórcza siła mitów // POLONISTYKA. 1986, nr 6, s Mitologia 86. Leszczyński Grzegorz : I teraz ci z Libanu niosą Dawidowe gęśli... KsiąŜka nad ksiąŝkami Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu // POLONISTYKA. 1992, nr 7/8, s Łodykowska Jolanta : Opowieści biblijne Zenona Kosidowskiego // POLONISTYKA nr 6, s Oszajca Wacłąw : Mistyka ciała // POLONISTYKA. 1993, nr 1, s. 5-9 Miłość 89. Strusińska Iwona : Moralitet w klasie // POLONISTYKA. 1997, nr 5, s Samarytanin 90. Świderkówna Anna : Biblia na lekcjach języka polskiego // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s Wójcicki Jacek : Psałterz Dawidów i Pieśni naboŝne Franciszka Karpińskiego : powrót do źródeł //POLONISTYKA. 1991, nr 4, s Zarębianka Zofia : Mistyka czy erotyka : dylematy interpretatora // POLONISTYKA. 1998, nr 2, s Sacrum; Miłość BIEL 93. Potaś Maria : O znaczeniu bieli : od oznaczania do symbolizowania : pomysł lekcji w klasie V // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. 1996, nr 3, s BOHATER LITERACKI 94. Bagiński Paweł : Bohaterowie epoki : Młoda Polska próba syntezy na lekcjach języka polskiego // POLONISTYKA. 1966, nr 6, s Bagiński Paweł : Bohaterowie epok : odrodzenie : o syntetycznych zagadnieniach na lekcjach języka polskiego // POLONISTYKA. 1966, nr 1, s Bagiński Paweł : Bohaterowie epok : oświecenie : o syntetycznych zagadnieniach na lekcjach języka polskiego // POLONISTYKA. 1966, nr 2, s

10 97. Bagiński Paweł : Bohaterowie epok : pozytywizm i realizm krytyczny : synteza na lekcjach języka polskiego // POLONISTYKA. 1966, nr 5, s Bagiński Paweł : Bohaterowie epoki romantyzmu : synteza na lekcjach języka polskiego // POLONISTYKA. 1966, nr 3, s Bagiński Paweł : Bohaterowie literaccy dwudziestolecia międzywojennego : próba syntezy // POLONISTYKA. 1967, nr 1, s Bagiński Paweł : Bohaterowie literaccy z lat ostatniej wojny i okresu powojennego : próba syntezy // POLONISTYKA. 1967, nr 2, s Bagiński Paweł : Julian Sorel : bohater osobliwy // POLONISTYKA. 1975, nr 2, s Bagiński Paweł : Rozmowy o bohaterach literackich // POLONISTYKA. 1973, nr 5, s Bagiński Paweł : Wśród bohaterów Iliady : Iliada Homera na lekcjach języka polskiego w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum zawodowego // POLONISTYKA. 1973, nr 1, s Bąk Zbigniew Wśród bohaterów literatury średniowiecznej // POLONISTYKA. 1972, nr 2, s Bujnicki Tadeusz : Od bohaterów liliputów do bohaterów olbrzymów : z zagadnień struktury powieści Sienkiewiczowskich // POLONISTYKA. 1986, nr 9, s Gaudyn Idalia : Autotematyczny aspekt postaci Zagłoby // POLONISTYKA. 1991, nr 7, s Grabowska Maria : Legendy romantyzmu a współczesność // POLONISTYKA. 1971, nr 4, s Hadaczek Bolesław : Postać Siłaczki w prozie polskiej // POLONISTYKA. 1976, nr 6, s Kaniewska Maria : O bohaterach literackich na lekcjach w klasie II i III licealnej // POLONISTYKA. 1971, nr 4, s Kaniewska Maria : Problem bohatera pozytywnego, jego społecznej genezy i literackiej kreacji na zajęciach fakultatywnych w klasie IV // POLONISTYKA. 1970, nr 5, s Kęsikowa Urszula : Imiona i nazwiska mówiące w literaturze // POLONISTYKA. 1987, nr 9, s

11 112. Kocówna Barbara : Bohater Conradowski // POLONISTYKA. 1974, nr 6, s Kula Edward : Nieporozumienia z Bemem // POLONISTYKA. 1986, nr 4, s. 318 Wyjaśnienie pomyłki związanej z portretem Bema, nauczyciela śeromskiego w Kielcach. Bem nie jest prototypem prof. Szrettera z Syzyfowych prac Łojek Mieczysław : O bohaterach opowiadania Na wsi wesele Marii Dąbrowskiej // POLONISTYKA. 1972, nr 6, s Przedstaw kreacje bohaterów romantycznych // COGITO. 2004, nr 3, s Świderska ElŜbieta : Wybitne jednostki a masy ludowe, ich rola w Ŝyciu narodu w ujęciu pisarzy i historyków : materiały do zajęć fakultatywnych w klasie IV LO // POLONISTYKA. 1970, nr 4, s Urbankowski Maciej : Nowy Filon, czyli bohater młodej poezji polskiej // POLONISTYKA. 1995, nr 6, s Urbański Stanisław : Koncepcja bohatera w Gwieździe zarannej Marii Dąbrowskiej // POLONISTYKA. 1970, nr 1, s Wierzyński Kazimierz : Rozmowa z Baryką // POLONISTYKA. 1996, nr 6, s Wiśniewska Halina : Indywidualizacja języka postaci w Panu Tadeuszu // POLONISTYKA. 1973, nr 5, s Wójcicka Zofia : Postacie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego // POLONISTYKA. 1979, nr 3, s Zagadnienia i motywy : waŝni (typowi) bohaterowie literaccy // EPOKA : matura pisemna. 12a, 7-14 BOśE NARODZENIE 123. Tubek Stanisław : BoŜe Narodzenie // WYCHOWAWCA. 2000, nr 12, s Nowy Testament w malarstwie Wójcik D. : Wigilia w klasie VI a pod hasłem wspólnie kolędujemy // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII. 1991/92, nr 3, s sygn br / III 125. śemła Maria : BoŜe Narodzenie w sztuce i literaturze lekcja w klasie VII // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII. 1994/95, nr 2, s sygn br / III BÓG 126. Motyw Boga od średniowiecza po oświecenie // COGITO. 2003, nr 9, s. 6-7 wkładka Tematy Bóg w sztuce i symbolice, filozofii Zagadnienia i motywy literackie : relacje Bóg człowiek // EPOKA : matura pisemna. 12c, s

12 BUNT 128. Droga K. : Hasło : bunt // COGITO. 1998, nr 17, s Motywy literackie : bunt // EPOKA : matura pisemna. 12b, s Przedstaw motyw buntu w literaturze XIX wieku // COGITO. 2004, nr 10, s CHLEB 131. Ostrowska Aleksandra : Z moich doświadczeń w pracy nad wzbogacaniem czynnego słownika uczniów na lekcjach języka polskiego // Z doświadczeń nauczycieli poznańskich T. 12. Poznań : KOiW, S sygn br / XXI Temat lekcji : Mowa da się mówić, a chleb jeść czyli przysłowia o chlebie Szczurowska BoŜena : Zanim chleb stanie się symbolem : przygotowanie do odbioru symbolicznych znaczeń tekstów literackich // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. 1996, nr 3, s Bałucki Michał Dla chleba, Cyprian Kamil Norwid Moja piosenka [II] CHOPIN FRYDERYK 133. Gał Dorota : Fryderyk Chopin na lekcjach literatury w klasie IV // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII. 1995/96, nr 1, s sygn br / III CIERPIENIE 134. Barszcz Leszek : U bram absurdu // POLONISTYKA. 1994, nr 10, s Biblia Księgi Hioba 135. Firut Maria : Cierpienie w Dziadach i Innym Świecie // POLONISTYKA. 1998, nr 7, s Motywy literackie : cierpienie // EPOKA : matura pisemna. 12b, s Temat : Cierpienie // COGITO. 2002, nr 17, s Motyw cierpienia w literaturze, przykłady bohaterów literackich. CZŁOWIEK 138. Droga Katarzyna : Człowiek - jego natura, jego Ŝycie // COGITO. 1999, nr 1, s Lasocińska Estera : Hasło : człowiek wobec innego człowieka // COGITO. 2000, nr 5, s Olszewska J. : Zapomniane ścieŝki literatury // SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE. 1996, nr 12, s Człowiek, jego ciało w literaturze średniowiecza. Człowiek ciało 141. Szyling GraŜyna : Hasło : los człowieka // COGITO. 2000, nr 7, s

13 DEKADENTYZM 142. Walas Teresa : Ku otchłani : dekadentyzm w literaturze polskiej Kraków-Wrocław : Wydawnictwo Literackie, s. sygn / XXXIV Dekadentyzm; Głód egzystencjalny; Śmierć; Szatan DESZCZ 143. Marks Monika : To samo, ale nie tak samo, czyli trzy poetyckie wizje deszczu // Polska poezja współczesna : konspekty klasa IV VIII. Łódź : WOM, S sygn br / III Julian Tuwim : Kapuśniaczek, Jarosław Iwaszkiewicz : Deszcz, Adam Asnyk : Ulewa DIABEŁ 144. Rudwin Maximilian : Diabeł w legendzie i literaturze, przeł. Jacek Ilg. Kraków : Znak, s. sygn / XXXIV DOM zob. teŝ RODZINA 145. Baluch Alicja : Obraz domu w najnowszej poezji polskiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. 1991, nr 1, s Baranowska Monika E. : Hasło : dom rodzinny mała ojczyzna // COGITO. 1999, nr 19, s Ciciak Anna : Dom w inicjacji kulturowej uczniów klasy IV // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV VIII. 1996/97, nr 1, s sygn br / III 148. Dyduch Barbara, Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka : Dom musi mieć swoją osobowość // POLONISTYKA. 1994, nr 4, s Górska BoŜena : Dom nad Niemnem // POLONISTYKA. 1994, nr 4, s Hernasowa Maria : Tematy rodzinne w szkole dziś i parę epok temu // POLONISTYKA. 1994, nr 4, s KsięŜek-Szczepanikowa Aniela : Dom czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV VIII. 1996/97, nr 1, s sygn br / III 152. LegeŜyńska Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury // POLONISTYKA. 2002, nr 6, s Symbolika domu w literaturze LegeŜyńska Anna : Dom w kulturze // POLONISTYKA. 1994, nr 4, s LegeŜyńska Anna : Dom w poezji // POLONISTYKA. 1995, nr 6, s Motwicka Danuta : U Borejków i nie tylko tam // POLONISTYKA. 1994, nr 4, s Motyw numeru : dom, rodzina // COGITO. 2002, nr 15, s

14 157. Zambrzycka Renata : Interpretacja porównawcza Jan Kochanowski Na dom w Czarnolesie i Wespazjan Kochowski Budynek // POLONISTYKA. 1995, nr 10, s DROGA 158. Gradkowski Henryk : Drogi Mickiewicza // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1999/2000, nr 2, s Kotowicz Magdalena : Ku wartościom // POLONISTYKA. 2004, nr 9, s Projekt lekcji nt. : Funkcjonowanie motywu drogi w tekstach współczesnych pisarzy. DWORZANIN 160. Zelda Józef. : Dworzanin w literaturze // COGITO. 1998, nr 17, s DWÓR 161. Zajkowska J. : Motyw polskiego dworu // COGITO. 1997, nr 8, s DZIECKO - śołnierz 162. Białek Józef Zbigniew : Mali bohaterowie // OJCZYZNA POLSZCZYZNA. 1994, nr 3, s W pięćdziesiątą rocznicę powstania warszawskiego topos dziecka Ŝołnierza w literaturze. EKSPRESJONIZM 163. Mikołajczyk Iwona : Językowy obraz świata : impresjonizm i ekspresjonizm w literaturze polskiej // POLONISTYKA. 1997, nr 10, s EPISTOLOGRAFIA 164. Bortnowski Stanisław : Niemy podróŝnik // POLONISTYKA. 1998, nr 7, s Kowalski Antoni : Przyjaźń Słowackiego z Krasińskim w świetle ich korespondencji // POLONISTYKA. 1975, nr 6, s Piątek Joanna : Z podwójnego tworzywa : o niektórych listach Norwida // POLONISTYKA. 1998, nr 10, s Sawrymowicz Eugeniusz : Uwagi o listach Adama Mickiewicza // POLONISTYKA. 1975, nr 3, s Sudolski Zbigniew : Odkrycie epistolografii Krasińskiego // POLONISTYKA. 1979, nr 3, s Szaruga Leszek : Opowieść epistolarna // POLONISTYKA. 1998, nr 6, s FANTASTYKA 170. Handke Ryszard : Science fiction ante portas // POLONISTYKA. 1989, nr 3, s

15 171. Malinowska Maria : Mgławica Andromedy Iwana Jefremowa w klasie VIII // POLONISTYKA. 1969, nr 5, s Rudolf Edyta : Istoty fantastyczne w literaturze popularnej // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1998/1999, nr 1, s sygn br / III 173. StróŜyński Klemens : Od baśni do Biblii // POLONISTYKA. 1992, nr 7/8, s Tambor Jolanta : Kosmiczne szlaki literatury // POLONISTYKA. 1989, nr 3, s Wawrzyniak Wacław : Humanistyczny wymiar fantastyki Stanisława Lema // POLONISTYKA. 1983, nr 6, s FILM zob. ADAPTACJA FILMOWA FILOZOFIA, WARTOŚCI 176. Grzegorczyk Anna : Ziarna sensu, czyli o róŝnych wędrówkach współczesnych ludzi // POLONISTYKA. 1996, nr 1, s Mello Anthony de, Levinas Emmanuel O drodze dochodzenia do prawdy Hołówka Jacek : Problemy etyczne w literaturze pięknej : podręcznik do etyki dla klasy III szkoły średniej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. sygn / XXXIV Sens Ŝycia; Szczęście; Cnota; śyczliwość 178. Jocz Artur : Mitologia a filozofia, czyli o duchowości staroŝytnych Greków // POLONISTYKA. 1997, nr 2, s Juszczyk Andrzej : Sanctum wiąŝe się z dobrem człowieka : z księdzem prof. Józefem Tischnerem rozmawia... // POLONISTYKA. 1997, nr 7, s Kryda Barbara : Konteksty filozoficzne w klasie I liceum // POLONISTYKA. 1987, nr 3. s Łojek Mieczysława : Uzupełnienie wyboru tekstów filozoficznych romantyzmu zachodnioeuropejskiego // POLONISTYKA. 1987, nr 7, s Rychlewski Marcin : Między nicością a wiecznością : RóŜewicz i Wittgenstein // POLONISTYKA. 1997, nr 7, s Seul Anastazja : O mistyce Wschodu i Zachodu // POLONISTYKA. 1996, nr 1, s Szymol Adam : Dezyderata lekcja literacko-muzyczna // POLONISTYKA. 1997, nr 2, s Wowrąg Michał : Filozofia w szkolnej ławce // POLONISTYKA. 1983, nr 9, s

16 GALICJA 186. Wiegandt E. : Austria feliks, czyli o micie Galicji w prozie współczesnej //W: Modele świata i człowieka : szkice o powieści współczesnej / pod red. Jerzego Święcha. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, S sygn / XXXIV GDAŃSK 187. Zapędowska Magdalena : Kreacje i rekonstrukcje : Gdańsk w prozie współczesnej // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s GÓRY 188. Białek Piotr : Tatry w sztuce polskiej // PLASTYKA I WYCHOWANIE. 2000, nr 2/3, Tekst + 12 kol. fot. wybranych obrazów Kolbuszewski J : Krajobraz i kultura : Sudety w literaturze i kulturze polskiej. Katowice : Wydawnictwo Śląsk, s. sygn / XXXIV 190. Rzęsikowski Stanisłąw : Polonistyczna wycieczka w Tatry // POLONISTYKA. 1968, nr 2, s. 71 GROTESKA 191. Chrząstowska BoŜena : O grotesce : Akademia Pana Kleksa w literaturze i filmie // POLONISTYKA. 1987, nr 2, s Dudzik Wojciech Adam : Śmiech dziwaczności o groteskach pokolenia dramatycznego // POLONISTYKA. 1981, nr 1, s Klich-Siewiorek Aleksandra : Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku : próba analizy // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1998/1999, nr 2, s sygn br / III 194. Łopata Andrzej : Funkcje groteski w dramacie (Witkacy, Gombrowicz, RóŜewicz, MroŜek) // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1998/1999, nr 2, s sygn br / III GUWERNANTKA 195. Skrzypczak-Walkowiak Bogna : Literackie portrety niań i guwernantek // POLONISTYKA. 2004, nr 1, s GWARA 196. Dubisz Stanisław : Formy i funkcje stylizacji gwarowej w ludowym nurcie prozy // POLONISTYKA. 1988, nr 8, s Gronau Stanisława : Gwara jako artystyczny element dzieła literackiego : zajęcia fakultatywne // POLONISTYKA. 1970, nr 6, s Kwietniowa Władysława : Gwary ludowe w twórczości Adolfa Dygasińskiego // POLONISTYKA. 1971, nr 4, s

17 199. Wieczorkiewicz Bronisław : O gwarze warszawskiej i języku Wiecha // POLONISTYKA. 1967, nr 4, s Wiśniewska Halina : Wpływ gwary na wypowiadanie się uczniów // POLONISTYKA. 1990, nr 1, s Wiśniewska Halina : Wpływ gwary na wypowiadanie się uczniów // POLONISTYKA. 1990, nr 1, s Wojtak Maria : Sposoby funkcjonowania gwary w tekstach Stanisława Wyspiańskiego // POLONISTYKA. 1988, nr 8, s HERMENEUTYKA 203. Handke Ryszard : Hermeneutyka // POLONISTYKA. 1992, nr 5, s Magryś Roman : O hermeneutyce ponownie // POLONISTYKA. 1992, nr 10, s Wysłouch Seweryna : Analiza strukturalno-semiotyczna // POLONISTYKA. 1992, nr 5, s HEROIZM 206. Szyling GraŜyna : Hasło : heroizm // COGITO. 1999, nr 15, s HOLOCAUST 207. Buryła Sławomir : Holokaust jako temat lekcji języka polskiego // POLONISTYKA. 2004, nr 4, s Przymuszała Beata : Opis Zagłady opowieść negatywna // POLONISTYKA. 2001, nr 10, s HONOR 209. A co Ŝycie moŝe być warte, jeśli honor stracony? // COGITO. 2002, nr 18, s. 43 HUMOR 210. Pucek Janina : Anegdota na lekcji języka polskiego // POLONISTYKA. 1975, nr 5, s Śliwiński Piotr : Gry i grymasy // POLONISTYKA. 1995, nr 7, s Ślósarz Anna : Humor przyjazny światu : Mikołaj Rej // POLONISTYKA. 1995, nr 7, s Wiśniewska Halina : Humor w lekturze szkolnej : na przykładzie powieści E. Niziurskiego Sposób na Alcybiadesa // POLONISTYKA. 1973, nr 6, s IKAR 214. Brzezina Stanisłąw : Mit ikaryjski w poezji polskiej na zajęciach fakultatywnych w klasie IV // P[OLONISTYKA. 1970, nr 3, s

18 215. Kłakówna Zofia : Problematyka ikaryjska w klasie VIII // POLONISTYKA. 1976, nr 5, s Krawczyk Alicja : Reinterpretacja mitu Ikara w wierszu S. Grochowiaka Ikar i E. Brylla WciąŜ o Ikarach głoszą //W: Wybrana zagadnienia z literatury cz. 1. Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, S sygn br / III 217. Malinowska A. : Propozycja lekcji języka polskiego w klasie VIII na temat : Motyw ikaryjski w literaturze i malarstwie akceptacja czy bunt przeciw samotności Ikarów? // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV VIII. 1997/98, nr 4, s sygn br / III 218. Sulikowska Andrzej: Nie moŝna świata zostawić w spokoju : o twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, S Rozdział VIII : Ikar-Wyspa : dylogia psychologiczno-historyczna. IMPRESJONIZM 219. Mikołajczyk Iwona : Językowy obraz świata : impresjonizm i ekspresjonizm w literaturze polskiej // POLONISTYKA. 1997, nr 10, s INTERTEKSTUALNOŚĆ 220. Saszewska Krystyna : Intertekstualność : dawne motywy, nowe sensy // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1997/1998, nr 4, s sygn br / III JESIEŃ 221. Piechowicz Joanna : Wszystkie te jesienie... // POLONISTYKA. 1997, nr 9, s Soroczyńska Violetta. : Jesień w Ŝyciu i przyrodzie sugestie metodyczne w klasach IV-VIII // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV VIII. 1996/97, nr 5, s sygn br / III Przemijanie; Dąb Władysława Broniewskiego KARIERA; KARIEROWICZ 223. Szyling GraŜyna : Hasło : kariera // COGITO. 1999, nr 18, s Zelda Józef : Karierowicz w literaturze // COGITO. 1999, nr 7, s KARA 225. Grzesiak Ewa : Wina, kara i przebaczenie : motyw obecny w róŝnych utworach literackich // JĘZYK POLSKI W LICEUM. 2003/2004, nr 3, s KOBIETA 226. Przymuszała Beata : Kobieto jaki jest dzisiaj jasny portret twój // POLONISTYKA. 2002, nr 8, s Kraskowska Ewa : Feministyka w nauce i literaturze // POLONISTYKA. 1998, nr 6, s OŜóg Zofia : Kobieta fatalna w dziełach Ariosta i Tassa // POLONISTYKA. 1997, nr 10, s

19 229. Zelda Józef : Kobieta fatalna : cz. 1 // COGITO. 1999, nr 3, s Zelda Józef : Kobieta fatalna : cz. 2 : pajęczyca // COGITO. 1999, nr 4, s Zelda Józef : Kobieta fatalna : cz. 3 : grzesznica // COGITO. 1999, nr 5, s KRESY 232. Biedrzycki Krzysztof : Prowincje literackie naszych czasów // POLONISTYKA. 1997, nr 9, s Czermińska Małgorzata : Temat kresowy w prozie powojennej // POLONISTYKA. 1992, nr 10, s Iwasiów Inga : PodąŜając za Katarzyną // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s Kresy // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s Kułakowska Joanna : Prowincja romantyków // POLONISTYKA. 1997, nr 9, s Nowicka ElŜbieta : Kresy romantyków // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s Stankowska Agata : Potrzeba Litwy : Kresy w literaturze powojennej // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s Szewczyk Katarzyna : Trzy lekcje z Kroniki wypadków miłosnych // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s Szurczak A. : Mit Litwy i Ukrainy w literaturze : synteza materiału w klasach czwartych // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1993/1994, nr 1, s sygn br / III 241. Truszkiewicz Ewa : Trudne pytania na maturze z języka polskiego // COGITO. 1999, nr 9, s Topos pielgrzyma,, motyw przemijania, motyw kresów wschodnich Wiegandt Ewa : Literackie formy świadomości kresowej // POLONISTYKA. 1997, nr 4, s śukowska-rumin I. : Ojczyzno moja! : Litwa w wybranych utworach literatury polskiej : lekcja przeprowadzona w klasie czwartej o profilu humanistycznym // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. 1996/1997, nr 2, s sygn br / III KSIĘśYC 244. OŜóg Zofia : Z księŝycem we włosach przez ciemność popłynę : o wątkach lunarnych w liryce dla dzieci // WARSZTATY POLONISTYCZNE. 2000, nr 4, s

20 KULTURA 245. Staszewska R. : Obyczaje polskie dawniej i dziś.urok staropolskiego obyczaju : lekcja w klasie VII; Grzeczność polska dawniej i dziś : lekcja w klasie VI // WARSZTATY POLONISTYCZNE. 1998, nr 2, s LEKARZ 246. Szulc Agata : Psychiatrzy w kinie // CHARAKTERY. 2004, nr 12, s Lekarz psychiatra w kinie amerykańskim i polskim. LEKTURA 247. Droga Katarzyna : Hasło : lektura // COGITO. 1999, nr 4, s Droga Katarzyna : Hasło : lektura : cz. 2 // COGITO. 1999, nr 5, s LITERATURA 249. Zagadnienia i motywy : zadania stawiane literaturze // EPOKA : matura pisemna. 12a, 2-6 LITERATURA KRESOWA 250. Hadaczek B. : O literaturze kresowej : jej mitach i metodologii // RUCH LITERACKI. 1998, nr 4, s LITERATURA ŁAGROWA 251. Chrząstowska BoŜena : Niezwykła lektura nie przeoczyć! : o debiucie Andrzeja Kalinina // POLONISTYKA. 1994, nr 9, s Kalinin Andrzej : Jak on szelma, zawziął się na niego // POLONISTYKA. 1994, nr 9, s Fragment powieści I Bóg o nas zapomniał 253. Kowalczyk Andrzej Stanisław : Dni naszej śmierci... : o Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // POLONISTYKA. 1991, nr 2, s Pasterski Janusz : Wśród Opowiadań kołymskich Warłama Szałamowa // POLONISTYKA. 1994, nr 6, s LITERATURA POLSKA EMIGRACYJNA 255. Brzóstkiewicz Monika : Uwikłani w polskie dziedzictwo (o prozie Danuty Mostwin) // POLONISTYKA. 1998, nr 6, s Kozołub Ludwik : Zgrzebna codzienność // POLONISTYKA. 1992, nr 2, s Koss Agata : Hasło : emigracja wielki szpital Polaków // COGITO. 2000, nr 6, s Ratajczak Wiesław : Ten pan, który po angielsku pisuje : raz jeszcze o emigracji Conrada // POLONISTYKA. 1998, nr 6, s Ratajczakowa Dobrochna : Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji // POLONISTYKA. 19 nr 6, s

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY Bohater romantyczny i jego wcielenia w wybranych utworach różnych epok Recepcja romantyzmu w literaturze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951)

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) 2 Zbigniew Osiński Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Lublin 2008 Wydanie pierwsze ukazało się w 2007 r. nakładem Wydawnictwa UMCS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki Spis treści 7 Słowo wstępne 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki 16 Nowoczesność Dalajlama, Etyka na nowe tysiąclecie Ćwiczymy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org.

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org. MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) JESIEŃ MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 01 (11) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 02(12) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (13) LISTOPAD 2012 12 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 20 Studia Historicolitteraria IV (2004) Przedmowa Oddaję do rąk Czytelnika trzeci już tom studiów, które są plonem organizowanych co roku przez Instytut

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV etap edukacyjny I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w

Bardziej szczegółowo

LITERATURA MŁODEJ POLSKI. Teksty obowiązkowe:

LITERATURA MŁODEJ POLSKI. Teksty obowiązkowe: LITERATURA MŁODEJ POLSKI Teksty obowiązkowe: Wacław Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1979 [BN I, 234]. Wacław Berent, Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974 [BN I, 213]. Stanisław Brzozowski,

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH

KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH KATALOG PRZYDATNYCH STRON INTERNETOWYCH ZAWARTOŚĆ: CZASOPISMA BIBLIOTEKI i INNE STRONY ZAWIERAJĄCE TEKSTY LITERACKIE PORTALE I SERWISY EDUKACYJNE SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE ONLINE SERWISY POŚWIĘCONE POSZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Władysław Panas, Pismo i rana

Władysław Panas, Pismo i rana Mówi Żyd... Mówi Inny... Pisząc po polsku ma do dyspozycji dwie drogi i dwie strategie. Pierwsza zmierza do przedstawienia siebie, podmiotu mówiącego, jako Żyda, czyli Innego. Inny w roli Innego, Żyd w

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo