Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego do realizacji zamówienia Specyfikacja techniczna wymagań Podsystem VoIP Podsystem IVR Podsystem obsługi łącza SIP Trunk Podsystem UC Podsystem FMC Podsystem telekonferencji planowanych Podsystem łączy awaryjnych Podsystem poczty głosowej Podsystem faksowy Podsystem bilingowy Zarządzanie podsystemem VoIP Urządzenia VoIP Aparaty VoIP Panel dodatkowych klawiszy Telefon konferencyjny Aplikacje na urządzenia końcowe Aplikacja UC na PC Aplikacja wideophone na tablety Aplikacja FMC na telefony komórkowe/smartfony Warunki wdrożenia Szkolenia Opracowanie i wykonanie testów Wymagania w zakresie dokumentacji Projekt wdrożeniowy Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja eksploatacyjna Harmonogram realizacji wdrożenia Usługi wsparcia Wymagania niefunkcjonalne

2 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji VoIP (zwanego dalej Systemem VoIP) dla potrzeb Polskiej Akademii Nauk w siedzibie głównej - Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa (dalej Siedziba ) Wszystkie urządzenia powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł samodzielnie zainstalować część z nich w oddziałach w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. W każdym oddziale przewiduje się instalację ok. 5 aparatów VoIP. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu VoIP. 2. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu zapowiedzi słownych IVR. 3. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu obsługi łącza SIP Trunk. 4. Dostawę podsystemu zunifikowanej komunikacji UC. 5. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu konwergencji stacjonarno ruchomej FMC. 6. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu telekonferencji planowanych. 7. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu łączy awaryjnych. 8. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu poczty głosowej. 9. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu faksowego. 10. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie podsystemu bilingowego. 11. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie licencji użytkowników końcowych oraz terminali końcowych. 12. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie licencji aplikacji UC na PC. 13. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie licencji aplikacji wideophone na tablety. 14. Dostawę, uruchomienie i wdrożenie licencji aplikacji FMC na telefony komórkowe i smartfony. 15. Integrację działania wszystkich komponentów Systemu VoIP oraz infrastruktury teleinformatycznej. 16. Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów Zamawiającego. 17. Usługa opieki serwisowej przez 48 miesięcy od podpisania Protokołu odbioru. 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego do realizacji zamówienia 1. Urządzenia VoIP a) Aparat VoIP 380 szt. b) Zasilacz sieciowy do Aparatów VoIP 60 szt. c) Panel dodatkowych klawiszy 30 szt. d) Telefon konferencyjny 4 szt. 2. Aplikacje na urządzenia końcowe 2

3 a) Aplikacja UC na PC 100 szt. b) Aplikacja wideophone na tablety- 50 szt. c) Aplikacja FMC na telefony GSM/smartfone 100 szt. 3 Specyfikacja techniczna wymagań 3.1 Podsystem VoIP 1. Podsystem VoIP musi zapewniać połączenia głosowe, wideo i faksowe, usługi zintegrowanej komunikacji (UC) oraz integrację z istniejącą domeną (Active Directory) oraz systemem poczty elektornicznej (Microsoft Exchange). 2. Podsystem VoIP powinien wspierać terminale wykorzystujące różne kodeki głosowe G.711, G.729, G722, kodek wideo H.264 oraz protokół transmisji faksów T Podsysystem VoIP powinien umożliwiać rozbudowę w przyszłości o szyfrowanie połączeń. 4. Podsysystem VoIP musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne w zakresie realizacji połączeń: a) Realizacja połączeń telefonicznych a. wewnętrznych, b. zewnętrznych przychodzących i wychodzących. b) Realizacja połączeń konferencyjnych, c) Funkcjonalność zawieszenia połączenia (HOLD), d) Funkcjonalność przekierowania połączenia, e) Identyfikacja połączeń przychodzących, f) Obsługa połączeń oczekujących, g) Funkcjonalność odrzucenia połączeń lub przekierowania na pocztę głosową, h) Parkowanie połączeń, i) Obsługa klawiszy szybkiego wybierania numerów, j) Przekazanie połączeń, gdy: abonent rozmawia, nie odbiera telefonu, wszystkich połączeń, k) Przechwytywania połączeń, l) Funkcjonalność IVR w zakresie zapowiedzi słownych dla minimum 20 jednoczesnych połączeń przychodzących, m) Oddzwanianie w przypadku zajętości, n) Książkę telefoniczną podsystemu VoIP integrująca się z Microsoft Exchange, zawierającą dane użytkowników, o) Tworzenie i obsługa grup abonentów układów sekretarsko-dyrektorskich w różnych konfiguracjach w zakresie do 2 stanowisk sekretarskich i do 2 stanowisk dyrektorskich bez ograniczeń licencyjnych. 5. Podsystem VoIP musi być w stanie obsłużyć jednocześnie 200 aktywnych połączeń z możliwością rozbudowy do Podsystem VoIP musi zapewniać nieograniczoną ilość konferencji trójstronnych SIP. 3

4 7. Podsystem musi zapewniać możliwość wielostronnych telekonferencji głosowych jednocześnie, łącznie dla co najmniej 20 uczestników z podziałem na grupy. 8. Podsystem VoIP musi zapewniać możliwość jednoczesnego prowadzenia konferencji wielostronnych wideo co najmniej 8 uczestników. 9. Podsystem VoIP musi pozwalać na rozszerzenie liczby użytkowników do co najmniej 1000 jedynie poprzez zakup odpowiednich licencji. 10. Podsystem VoIP musi obsługiwać wywołania na numery alarmowe inicjowane z numerów wewnętrznych. 11. Musi być możliwość kierowania połączeń na numery alarmowe do właściwego obszaru obsługi zgodnie z lokalizacją użytkownika wg parametrów lokalizacji zapisanych przez administratora w podsystemie VoIP poprzez łącze SIP Trunk z wykorzystaniem kodów rutingowych. 12. Podsystem VoIP w celu zapewnienia interoperacyjności w protokole SIP powinien być zgodny z następującymi standardami: a) RFC 3261 :SIP: Session Initiation Protocol, b) RFC 3263 :Session Initiation Protocol (SIP): Locating SIP Servers, c) RFC 2976 :The SIP INFO Method, d) RFC 3265 :Session Initiation Protocol (SIP)-Specific Event Notification, e) RFC 3842 :A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP), f) RFC 4566 :SDP: Session Description Protocol, g) RFC 3264 :An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP), h) RFC 3891 :The Session Initiation Protocol (SIP) "Replaces" Header, i) RFC 3892 :The Session Initiation Protocol (SIP) Referred-By Mechanism. 13. Wszystkie aplikacje serwerowe Systemu VoIP muszą być zainstalowane na platformach wirtualizacyjnych Microsoft Hyper-V będących w posiadaniu Zamawiającego zlokalizowane w dwóch lokalizacjach w Warszawie (systemy powinny mieć przewidzianą możliwość redundancji w obrębie tej samej sieci). 14. W przypadku, gdy instalacja Systemu VoIP będzie wymagała innego systemu operacyjnego firmy Microsoft niż Windows Serwer Datacenter 2012 R2, licencja na to oprogramowanie firmy Microsoft musi być dostarczone przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów. 15. W przypadku, gdy instalacja platformy Systemu VoIP będzie wymagała innego oprogramowania wirtualizacyjnego, to serwery i oprogramowanie wirtualizacyjne muszą być dostarczone, zainstalowane i wspierane przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega, że dostarczony serwer nie może zajmować więcej niż 2U w szafie. Zamawiający nie umożliwi wstawienia dodatkowych szaf serwerowych. 16. W przypadku awarii platformy serwerowej powinna realizować jego rolę platforma serwerowa w drugiej lokalizacji bez zerwania połączeń VoIP. 4

5 3.2 Podsystem IVR. 1. Podsystem interaktywnych zapowiedzi głosowych IVR musi być integralną częścią dostarczanego Systemu VoIP. 2. Podsystem IVR musi zapewniać funkcję automatycznego stanowiska awizo dla połączeń przychodzących, z możliwością tworzenia indywidualnych zapowiedzi (IVR) 3. Podsystem IVR musi zapewniać obsługę co najmniej 20 jednoczesnych połączeń z indywidualnymi zapowiedziami. 4. Podsystem IVR musi zapewniać funkcję wgrania zapowiedzi jako plików dźwiękowych oraz ich usunięcia. 5. Kierowanie połączeń do poszczególnych scenariuszy musi być możliwe na podstawie numeru Dialed Number Identification Service (DNIS), DID (Direct inward dial). 6. Podsystem IVR musi zapewniać obsługę min. 20 scenariuszy. 7. Dla każdego scenariusza podsystem IVR musi zapewniać funkcję przypisania osobnych zapowiedzi w sytuacji: przywitanie, prośba o wybór klienta kodem DTMF, informacja w przypadku niepoprawnego wyboru, pożegnanie. 8. Scenariusze muszą być aktywowane i dezaktywowane automatycznie w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym z możliwością definiowania wyjątków w postaci dni wolnych od pracy. 9. Aktywowanie i dezaktywowanie scenariusza musi być obsługiwane ręcznie za pomocą interfejsu graficznego terminala administracyjnego. 10. Obsługiwany cel przekierowania musi być zarówno jako numer wewnętrzny w Systemie VoIP jak również zewnętrzny numer telefoniczny. 3.3 Podsystem obsługi łącza SIP Trunk 1. Podsystem musi zapewniać obsługę min. 80 jednoczesnych połączeń za pomocą SIP Trunk z możliwością rozszerzenia do 300 z wykorzystaniem kodeków audio, wideo oraz protokołu T.38 do obsługi faksów. 2. Obsługa połączeń łącza SIP Trunk będzie odbywać się w dwóch zakresach numeracji publicznej sieci telefonicznej (PSTN): zakres numeracji przeniesiony oraz nowy zakres numeracji. 3. Podsystem musi być zarządzany przez aplikację zarządzania opisaną w punkcie Obsługa łącza SIP Trunk w celu zapewnienie interoperacyjności w protokole SIP powinna być zgodna z następującymi standardami: e) RFC 3261: SIP: Session Initiation Protocol, f) RFC 3263: Session Initiation Protocol (SIP) :Locating SIP Servers, g) RFC 3264: an Offer/Answer Model with Session Description Protocol (SDP), h) RFC 3265: Session Initiation Protocol (SIP)-Specific Event Notification, i) RFC 3323: a Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP), j) RFC 3325: Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks, k) RFC 3326: the Reason Header Field for the Session Initiation Protocol, 5

6 l) RFC 3262 : Reliability of Provisional Responses in the Session Initiation Protocol, m) RFC 3550: RTP: a Transport Protocol for Real-Time Applications, n) RFC 3581: an Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing, o) RFC 3725: best Current Practices for Third Party Call Control (3pcc) in the Session Initiation Protocol (SIP), p) RFC 3842: a Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP), q) RFC 4566: SDP: Session Description Protocol. 3.4 Podsystem UC 1. Podsystem UC zapewni obsługę użytkowników aplikacji UC komputerów PC, tabletów. 2. Musi realizować: a) połączenia Instant Messaging, b) integrację zgodną z serwerem poczty Zamawiającego Exchange w celu, korzystania z książki telefonicznej i wysyłania mail bezpośrednio z aplikacji UC. c) realizację wideo i telekonferencji wielostronnej przez użytkowników Systemu VoIP z możliwością prowadzenia chatu wielostronnego. 3.5 Podsystem FMC 1. Podsystem FMC musi umożliwiać dołączenie telefonów komórkowych, żeby były osiągalne pod numerem telefonicznym wewnętrznym na dwa sposoby: a) poprzez sieć PLMN (Public Land Mobile Network) wykorzystując połączenia z publiczną siecią telefoniczną za pomocą łącza SIP Trunk, b) poprzez sieć WiFi i aplikację VoIP zainstalowaną na telefonie komórkowym. 2. W połączeniach przychodzących abonenci podsystemu FMC muszą być osiągalni pod tym samym numerem również w sieci PLMN. 3. W przypadku niedostępności usługi FMC podsystem musi umożliwiać wykonanie połączenia w trybie PLMN za pomocą klienta FMC. 4. Podsystem FMC musi zapewniać możliwość wybierania krótkimi numerami wewnętrznymi przy korzystaniu z sieci WiFi. 5. Możliwość pracy w Systemie VoIP pod tym samym numerem wewnętrznym telefonu lub różnym. 6. Podsystem musi zapewniać możliwość użycia przy połączeniu przez sieć WiFi kodeków G.711 i G Musi być zapewniona dystrybucja aktualizacji oprogramowania dla urządzeń mobilnych w sposób bezprzewodowy. 3.6 Podsystem telekonferencji planowanych 1. Podsystem telekonferencji planowanych powinien realizować telekonferencje planowane dla abonentów wewnętrznych oraz zewnętrznych. 6

7 2. Podsystem musi być zintegrowany z serwerem Exchange w celu przesyłania powiadomienia do uczestników konferencji. 3. Podsystem musi umożliwiać zestawianie konferencji typu Meet Me (możliwość zadzwonienia uczestników konferencji o określonej godzinie na numer telefoniczny mostka). 4. Konferencje typu Meet Me muszą być zabezpieczone kodem PIN. 5. Podsystem musi umożliwiać zestawianie konferencji typu Meet You (możliwość wywołania połączeń przez mostek po rozpoczęciu konferencji na zdefiniowane numery uczestników konferencji). 6. Podsystem musi umożliwiać zestawianie konferencji ad-hoc (możliwość zestawienia konferencji wcześniej niezaplanowanej). 3.7 Podsystem łączy awaryjnych 1. Podsystem łączy awaryjnych musi realizować funkcję zakończenia łączy analogowych sieci PSTN dla minimum 4 łączy typu FXO. 2. Podsystem musi być zrealizowany w oparciu o 2 odrębne urządzenia (bramki analogowe dostarczone przez Wykonawcę) do których przyłączone są po 2 linie analogowe a/b sieci PSTN. 3. Podsystem powinien wspierać różne kodeki głosowe G.711, G.729, G722 oraz protokół transmisji faksów T Połączenia przychodzące z sieci publicznej powinny być kierowane na podsystem IVR i obsługiwane wg zaprogramowanego scenariusza. 5. Połączenia wychodzące z numerów wewnętrznych powinny być kierowane na łącza analogowe w przypadku awarii łącza SIP Trunk. 6. Powinna być możliwość ustawienia podwyższonego priorytetu połączeń z wybranych numerów wewnętrznych lub połączeń wychodzących z numerów wewnętrznych na numery alarmowe. 7. Podsystem musi być zarządzany przez aplikację zarządzania opisaną w punkcie Z podsystemem musi zostać dostarczona licencja do obsługi za pomocą systemu zarządzania. 3.8 Podsystem poczty głosowej 1. Każdy użytkownik w Systemie VoIP powinien posiadać skrzynkę poczty głosowej. 2. Wiadomość może być pozostawiona przez wywołującego połączenie w formie głosu. 3. Każda ze skrzynek poczty głosowej musi pozwalać na przechowywanie co najmniej 10 wiadomości o długości 3 minuty każda. 4. Podsystem musi pozwalać na rozbudowę do co najmniej skrzynek głosowych jedynie poprzez zakup dodatkowych licencji. 5. Podsystem poczty głosowej musi informować o pojawieniu się w skrzynce nowej wiadomości głosowej za pomocą dedykowanej diody LED Aparatu VoIP, lub za pomocą wiadomości lub aplikacji na PC oraz tabletach. 6. Podsystem poczty głosowej musi zbyć integrowany z istniejąca pocztą Exchange (przesyłanie zapisanych wiadomości głosowych przez ). 7

8 7. Zarządzanie podsystemem musi być realizowane co najmniej za pomocą interfejsu www. 8. Podsystem poczty musi pochodzić od tego samego producenta, co System VoIP lub być przez niego certyfikowany. 3.9 Podsystem faksowy 1. Wymagana jest obsługa protokołu T.38 dla faksów przesyłanych z wykorzystaniem VoIP. 2. Każdy użytkownik Aparatu VoIP powinien w Systemie VoIP posiadać skrzynkę poczty faksowej. 3. Możliwość kierowania ruchem faksów przychodzących dla co najmniej 10 numerów wirtualnych w Systemie VoIP. 4. Podsystem faksowy musi informować o pojawieniu się w skrzynce nowej wiadomości faksowej za pomocą wiadomości Podsystem faksowy musi być zintegrowany z serwerem Exchange. Podsystem faksowy musi integrować się z oprogramowaniem Microsoft Office w wersjach, 2013, 2010, Wysyłanie faksów musi być realizowane z poziomu klienta poczty elektronicznej Exchange. 7. Podsystem musi pozwalać na rozbudowę do co najmniej skrzynek faksowych jedynie poprzez zakup dodatkowych licencji. 8. Zarządzanie podsystemem faksowym musi być realizowane co najmniej za pomocą interfejsu www. 9. Podsystem faksowy musi oferować możliwość archiwizacji faksów przychodzących i wychodzących w wersji elektronicznej. 10. Ponadto podsystem powinien realizować: a) Możliwość deklarowania dowolnej liczby adresatów kopii odebranych faksów, b) Możliwość wysyłania faksów grupowych, c) Obsługę dokumentów wysyłanych jako załączniki w formacie: tiff, doc, docx, xls, xlsx, pdf; d) Zapis odebranych faksów w formacie tiff lub pdf, e) Automatyczne ponawianie wysyłki faksu po nieudanych próbach dostarczenia faksu, z możliwością ustawienia przez administratora ilości prób i odstępu czasowego pomiędzy próbami, f) Generowanie raportów z wysłania faksu zawierające status wysyłki, ilość prób wraz z godziną każdej próby oraz nazwę wysyłanego dokumentu; raport taki będzie przesłany mailem do nadawcy faksu, g) Możliwość odbioru faksów poprzez Podsystem bilingowy 1. Podsystem powinien generować raporty wg wcześniej przygotowanego wzorca oraz możliwość filtrowania, sortowania, wyszukiwania rekordów taryfikacyjnych wg dowolnie zadanych kryteriów (dowolny zakres czasowy, dowolny zakres numerów 8

9 wewnętrznych, dowolnych zakresów numeracji operatorów telekomunikacyjnych) oraz ich zapis, wydruk i eksport do formatów: txt, csv, pdf i html. 2. Definiowanie raportów musi być realizowane na podstawie przeprowadzonej analizy rekordów dla połączeń wykonywanych w zadanym czasie, dłuższe niż, wykonane z wybranych linii wewnętrznych, wykonane na wybrane numery docelowe, wykonane do zadanych relacji (stref lub sieci), rozmów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych. 3. Połączenie podsystemu bilingowego z podsystemem VoIP powinno być zrealizowane za pośrednictwem protokołu IP. 4. Pobieranie rekordów taryfikacyjnych z podsystemu VoIP powinno odbywać się w trybie automatycznym wg ustalonego scenariusza lub ręcznie wg potrzeb. 5. Podsystem musi wspierać import rekordów taryfikacyjnych według zadanego harmonogramu, aplikacja do pobierania danych powinna mieć możliwość pracy, jako usługa systemowa. 6. Dostęp on-line dla użytkowników końcowych w celu poglądu bieżącego kosztów połączeń. 7. Możliwość obsługi pin kodów, kodów autoryzowanego dostępu oraz usług przedpłaconych 8. Rozliczenie abonentów w oparciu o różne stawki taryfikacyjne. 9. Wykonywanie rozliczeń zbiorczych z innych sieci poprzez import bilingów np. za telefony służbowe GSM. 10. Rozliczanie na bieżąco darmowych minut. 11. Podsystem musi być skalowalny się do obsługi co najmniej 1000 numerów jedynie poprzez zakup odpowiedniej licencji. 12. Dostęp powinien odbywać się poprzez wbudowany system autoryzacji, umożliwiający definiowanie różnych poziomów uprawnień dla użytkowników podsystemu. 13. Architektura podsystemu powinna pozwalać na jego dostosowanie do potrzeb Zamawiającego uwzględniające zmiany: organizacyjne, kadrowe i sieci operatorów telekomunikacyjnych. Konieczne zmiany w podsystemie powinny być możliwe do realizacji przez personel Zamawiającego. Procedura takich zmian musi być opisana w dokumentacji podsystemu bilingowego dostarczonej przez Wykonawcę. 14. Zapewnienie możliwości rekalkulacji kosztów połączeń po zmianie cenników usług telekomunikacyjnych. 15. Umożliwienie przeprowadzania obliczeń symulacyjnych na rzeczywistych rekordach poprzez definiowanie różnych taryf w celu porównania ofert operatorów. 4 Zarządzanie podsystemem VoIP 1. Zarządzanie podsystemem VoIP musi realizować: a) zarządzanie abonentami i ich uprawnieniami, b) tworzenie i obsługa grup abonentów układów sekretarsko-dyrektorskich, c) programowanie ustawień Aparatów VoIP oraz tworzenie kopii zapasowych konfiguracji Aparatów VoIP, 9

10 d) aktualizację oprogramowania na serwerach i terminalach końcowych Systemu VoIP, e) synchronizację użytkowników Systemu VoIP z usługą katalogową Microsoft Active Directory automatyczne kreowanie nowych użytkowników oraz wprowadzanie zmian do książki telefonicznej, f) zbieranie logów i alarmów z Systemu VoIP z powiadamianiem administratorów o wystąpieniu alarmu. 2. Oprogramowanie zarządzające podsystemem VoIP powinno zdalnie monitorować status zarządzanego podsystemu. 3. Informacja o zdarzeniach powinna być przesyłana do administratora. 4. Dostęp do aplikacji zarządzania powinien być poprzez www lub cienkiego klienta z szyfrowanym połączeniem. 5. Muszą być definiowane różne poziomy dostępu dla administratorów Systemu VoIP, w tym: profil z pełnym dostępem oraz profil ograniczony tylko do zarządzania abonentami Systemu VoIP. 6. Zarządzanie Aparatami VoIP i telefonami konferencyjnymi musi umożliwiać a) masowe aktualizacje czasu, b) masowe aktualizacje oprogramowania Aparatów VoIP i telefonów konferencyjnych, c) masowe wdrożenia za pomocą wskazania użytkownika przez podanie numeru Aparatu Voip lub telefonu konferencyjnego i przypisanie zaprogramowanych wcześniej w Systemie VoIP ustawień użytkownika, d) masowe wdrożenia za pomocą wskazania użytkownika przez podanie adresu sprzętowego telefonu (MAC) i przypisanie zaprogramowanych wcześniej w Systemie VoIP ustawień użytkownika, e) raportowanie wykonania masowych działań, f) zarządzanie Aparatami VoIP i telefonami konferencyjnymi w celu automatycznego provisioningu i uruchamianie nowych Aparatów VoIP i telefonów konferencyjnych bez konieczności ich ręcznej konfiguracji, g) udostępnianie panelu samoobsługi użytkownikom Systemu VoIP w celu programowania Aparatów VoIP i telefonów konferencyjnych przez abonentów Systemu VoIP bez udziału administratorów. 5 Urządzenia VoIP 5.1 Aparaty VoIP 1. Aparaty VoIP powinien spełniać następujące wymagania: a) Obsługa protokołu SIP (RFC 3261), b) Wyświetlacz graficzny o możliwości wyświetlania co najmniej 5 linii tekstu, c) Minimum 6 stałych klawiszy funkcyjnych z diodami LED lub z opisem na wyświetlaczu, d) Minimum 6 programowalnych klawiszy funkcyjnych z diodami LED lub z opisem na wyświetlaczu, 10

11 e) Minimum 5 klawiszy nawigacyjnych, f) Praca w trybie głośnomówiącym, g) Gniazdo do podłączenia słuchawek nagłownych,. h) Możliwość podłączenia minimum 2 dodatkowych paneli klawiszy, i) Wbudowany przełącznik sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-T 2 intefejsy RJ45, j) Wsparcie dla kodeków głosu G.729, G.722, G711, k) Wsparcie dla 802.1Q, 802.1p, 802.1x, DiffServ, l) Wsparcie LLDP-MED, m) Wsparcie przypisania adresu centralnego systemu zarządzania telefonami za pomocą opcji DHCP, n) Wsparcie przypisania do numeru VLAN za pomocą opcji DHCP, o) Zewnętrzne źródło zasilania i zasilanie z sieci LAN PoE 802.3af, p) Dostęp do katalogowej skrzynki kontaktów (Klient LDAP), q) Możliwość szyfrowania połączeń. 2. Aparat VoIP można dowolnie przenosić (przełączać do innych portów) bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień w Systemie VoIP. 3. Z aparatem VoIP musi zostać dostarczona licencja do zarządzania telefonami przez System VoIP. 4. Z aparatem VoIP musi zostać dostarczony zasilacz pozwalający na zasilanie z sieci energetycznej 230V dla 60 szt. 5.2 Panel dodatkowych klawiszy 1. Panel dodatkowych klawiszy dołączany do Aparatów VoIP i telefonów konferencyjnych musi być wyposażony w co najmniej 10 programowanych klawiszy z opisem na wyświetlaczu LCD panelu dodatkowych klawiszy. 2. Panel musi być zasilany z Aparatów VoIP lub telefonów konferencyjnych i nie wymagać dodatkowego okablowania. 5.3 Telefon konferencyjny 1. Apatar VoIP przeznaczony do połączeń konferencyjnych musi być wyposażony w: h) Aparat VoIP, i) zewnętrzny głośnik, j) zewnętrzny mikrofon. Aparat VoIP dla połączeń konferencyjnych powinien spełniać następujące wymagania: a) Obsługa protokołu SIP (RFC 3261), b) Wyświetlacz graficzny o możliwości wyświetlania co najmniej 5 linii tekstu, c) Minimum 12 klawiszy, d) Minimum 5 klawiszy nawigacyjnych, e) Obsługa kodeków G.722 i G.711, 11

12 f) Port Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45, g) Wsparcie dla 802.1Q, 802.1p, 802.1x, h) Wsparcie przypisania adresu centralnego systemu zarządzania telefonami za pomocą opcji DHCP, i) Wsparcie przypisania do numeru VLAN za pomocą opcji DHCP, j) Zewnętrzne źródło zasilania lub zasilanie z sieci LAN PoE 802.3af, k) Dostęp do katalogowej skrzynki kontaktów (klient LDAP), l) Możliwość szyfrowania połączeń. 5. Telefon konferencyjny można dowolnie przenosić (przełączać do innych portów) bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień w Systemie VoIP. 6. Z telefonami konferencyjnymi musi zostać dostarczona licencja do zarządzania telefonami przez System VoIP. 2. Z telefonem konferencyjnym musi zostać dostarczony zasilacz pozwalający na zasilanie z sieci energetycznej 230V. 6 Aplikacje na urządzenia końcowe 6.1 Aplikacja UC na PC 1. Aplikacja musi realizować obsługę protokołu SIP wg RFC Aplikacja musi realizować komunikację głosową w standardzie SIP z obsługą kodeków G.722, G.711 i G Aplikacja musi realizować komunikację wideo w standardzie SIP z obsługą kodeków H.263 i H Aplikacja musi realizować inicjowanie połączeń z klienta pocztowego MS Outlook wykorzystując wpisane kontakty prywatne użytkownika 5. Aplikacja musi realizować zarządzanie kontaktami oparte na serwerze. 6. Aplikacja musi obsługiwać dziennik połączeń oparty na serwerze. 7. Aplikacja musi zarządzać konferencjami ad-hoc. 8. Aplikacja musi zarządzać konferencjami moderowanymi (jeden lub więcej moderatorów) i otwartymi (bez moderatora). 9. Aplikacja musi być dostępne na platformy min Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 oraz Windows 8.1 (w trybie desktop). 10. Z aplikacją musi zostać dostarczona licencja do obsługi za pomocą centralnego systemu zarządzania. 11. Aplikacja musi mieć możliwość szyfrowania połączeń. 6.2 Aplikacja wideophone na tablety 1. Oprogramowanie musi zapewniać połączenia głosowe oraz wideo z wykorzystaniem protokołu SIP (RFC 3261) w sieci WiFi. 2. Aplikacja musi zapewniać możliwość wybierania krótkimi numerami wewnętrznymi. 3. Aplikacja dla tabletów musi graficznie sygnalizować dostępność usługi SIP. 12

13 4. Aplikacja dla tabletów musi umożliwiać użycie tabletu jako zestawu głośnomówiącego. 5. Obsługa kodeków G.711, G.722 oraz H Wsparcie dla systemów operacyjnych Android, Aple IoS. 7. Integracja z systemową książką telefoniczną. 8. Sygnalizacja nowej wiadomości w poczcie głosowej. 9. Aplikacja dla tabletów musi zapewniać dostęp również do kontaktów synchronizowanych z Exchange lub LDAP. 10. Dystrybucja aktualizacji oprogramowania musi być realizowana w sposób bezprzewodowy. 6.3 Aplikacja FMC na telefony komórkowe/smartfony. 1. System VoIP będzie zapewniał komunikację VoIP w sieci WiFi dla abonentów posiadających aparaty pod systemem Android i iphone. 2. Aplikacja FMC musi graficznie sygnalizować dostępność usługi FMC. 3. Abonenci podsystemu FMC na obszarze pokrycia sieci WiFi w lokalizacji Zamawiającego, muszą być widoczni pod tym samym numerem telefonicznym zarówno dla połączeń przychodzących jak i wychodzących. 4. Automatyczne przełączanie trybu pracy z sieci WiFi i ruchomej sieci telefonicznej PLMN. 5. Podsystem FMC musi zapewniać przenoszenie nazwy i numeru abonenta przy korzystaniu z sieci WiFi. 6. Aplikacja umożliwia zarządzanie statusem obecności i podglądem obecności innych użytkowników. 7. Możliwość szyfrowania połączeń w trybie WiFi 8. System VoIP musi posiadać wsparcie producenta dla następujących urządzeń pracujących pod systemem Apple IoS oraz Android. Wykonawca w ofercie powinien przedstawić wykaz wspieranych urządzeń. 7 Warunki wdrożenia W ramach prac wdrożeniowych i szkoleniowych Wykonawca: 1. Wykona projekt wdrożeniowy, który będzie zatwierdzony przez Zamawiającego, w ramach którego Wykonawca: a. opracuje dokumentację zapewniającą przeprowadzenie produkcyjnego uruchomienia przedmiotu zamówienia; b. opracuje scenariusze testów dostarczonych urządzeń i oprogramowania. Zakres opracowanych scenariuszy musi umożliwić jednoznaczną weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego. 2. Wdroży przedmiot zamówienia zgodnie z zatwierdzonym Projektem wdrożeniowym w budynku Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1 w Warszawie 3. Prekonfiguruje urządzenia i oprogramowanie w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać samodzielnej instalacji urządzeń w oddziałach w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu. 13

14 4. Uruchomi i skonfiguruje system zarządzania i podsystem bilingowy. 5. Przeprowadzi przy udziale przedstawiciela Zamawiającego testy weryfikujące: a) prawidłowość Wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem zachowania należytego poziomu zabezpieczeń, b) odpowiedni poziom wydajności zainstalowanych urządzeń i oprogramowania, tj. nie niższy od wskazanych wymagań funkcjonalnych Zamawiającego. 6. Wykona dokumentację powykonawczą (w formie drukowanej i elektronicznej na płycie CD/DVD) zawierającą dokładny opis konfiguracji poszczególnych składników uruchamianej infrastruktury oraz wszelkie wzajemne istniejące pomiędzy nimi zależności i połączenia, a także wykaz urządzeń i oprogramowania, dostarczonego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca wykona kopię bezpieczeństwa docelowej konfiguracji i przekaże Zamawiającemu hasła dostępu do wdrożonych urządzeń i oprogramowania. 8. Przeprowadzi szkolenie wskazanych administratorów Zamawiającego (maksymalnie 5 osób), obejmującego wykład połączony z praktycznym wykonywaniem czynności obsługowych, udzielenie wszelkich innych informacji i wskazówek niezbędnych do poznania zasad obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania w zakresie wymaganym do jego obsługi oraz praktycznymi warsztatami związanymi z obsługą oprogramowania. Szkolenie musi się odbyć w siedzibie Zamawiającego i odbywać się na zainstalowanych u Zamawiającego urządzeniach i oprogramowaniu. 9. Dla potrzeb przyłączenia Aparatów VoIP Zamawiający udostępni gniazdko w sieci LAN 1GE w standardzie PoE oraz kable RJ45. Gniazdka sieciowe mogą być wykorzystywane jednocześnie przez Aparat VoIP i komputer. 10. Zamawiający dla stwierdzenia poprawności wdrożenia poza wdrożeniem podsystemów Systemu VoIP wymaga wdrożenia: 8 Szkolenia a) min. 4 Aparatów VoIP; b) min. 2 telefonów konferencyjnych; c) min. 4 aplikacji FMC na telefony komórkowe i smartfony; d) min. 4 aplikacji UC na PC; e) min. 2 aplikacji wideophone na tablety. 1. Wykonawca przeprowadzi dla administratorów Zamawiającego następujące szkolenia: - Etap 1. w zakresie instalacji i konfiguracji Aparatów VoIP i telefonów konferencyjnych co najmniej 8 godzin zegarowych 5 uczestników, - Etap 2. w zakresie obsługi wdrażanego Systemu VoIP co najmniej 24 godziny zegarowe 5 uczestników, - Etap 3. w zakresie posługiwania się systemem zarządzania i podsystemem bilingowym oraz narzędziami administracyjnymi poszczególnych podsystemów Systemu VoIP co najmniej 16 godzin zegarowych 5 uczestników. 2. Cena oferowanych szkoleń musi być wliczona w cenę oferty i obejmować pełne koszty ich przeprowadzenia, w szczególności koszty materiałów szkoleniowych. 14

15 3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Plac Defilad, Warszawa przez wykładowców certyfikowanych przez producenta oferowanego rozwiązania. 4. Szkolenie administratorów w zakresie instalacji i konfiguracji Aparatów VoIP musi być przeprowadzone po wdrożeniu Systemu VoIP. 5. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia wraz ze szkoleniem administratorów. 6. Harmonogram i szczegółowy zakres szkoleń zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie wdrażania Systemu VoIP. 9 Opracowanie i wykonanie testów 1. Wykonawca opracuje scenariusze testów akceptacyjnych, które będą obejmowały: a) testy funkcjonalne, sprawdzające poprawność działania Systemu VoIP, zgodnie ze specyfikacją, dla wszystkich funkcjonalności, b) testy procedur przywracania Systemu VoIP po awarii sprzętowej i awarii oprogramowania, c) testy wykonywania kopii zapasowych (danych i konfiguracji), 2. Scenariusze testów obejmować powinny ponadto: a) opis przygotowania testów (środowisko testowe, scenariusze testowe, wskazanie odpowiedzialnych osób), b) opis procedur rejestrowania wyników testów, c) opis ról i odpowiedzialności w procesie testowania po stronie Wykonawcy, d) proces obsługi wykrytych błędów, e) opis zarządzania dokumentacją testową, f) organizację zespołu testowego, g) harmonogram testów. 3. Scenariusze testów wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego. Testy zostaną wykonane przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego. 10 Wymagania w zakresie dokumentacji 10.1 Projekt wdrożeniowy 1. Przed przystąpieniem do wdrożenia Wykonawca dostarczy projekt wdrożeniowy, który zastanie zatwierdzony przez Zamawiającego. Projekt wdrożeniowy powinien zawierać co najmniej szczegółową specyfikację dostaw, harmonogram prac, parametry konfiguracji Systemu VoIP oraz wymagania wobec Zamawiającego w zakresie zasobów na serwerach dla potrzeb instalacji Systemu VoIP oraz wymagane parametry infrastruktury teleinformatycznej dla połączeń sieciowych. Dla potrzeb Systemu VoIP Zamawiający przewiduje utworzenie odrębnych sieci VLAN. Zamawiający wymaga określenia niżej wymienionych parametrów niezbędnych do przygotowania środowiska dla Systemu VoIP: Zasoby środowiska wirtualnego wykorzystywanego na potrzeby Systemu VoIP: 15

16 a) Ilość maszyn wirtualnych: b) Ilość procesorów maszyny wirtualnej c) Pamięć operacyjna d) Wielkość przestrzeni dyskowej e) System operacyjny: Microsoft Windows Serwer Datacenter 2012 R2 Protokoły wykorzystywane do komunikacji na potrzeby Systemu VoIP w sieci LAN i SIP Trunk: 1) Nazwa: Numer portu: 2) Nazwa: Numer portu: 3) Nazwa: Numer portu: 4) Nazwa: Numer portu: 5) Nazwa: Numer portu: 6) Nazwa: Numer portu: 10.2 Dokumentacja powykonawcza 1. Dokumentację powykonawczą Systemu VoIP stanowić będzie: a) zaktualizowana dokumentacja projektowa uzupełniona o opis wykonanych instalacji technicznych wraz ze szczegółowymi schematami połączeń, opisem zainstalowanych urządzeń i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, b) instrukcje techniczno-instalacyjne, instrukcje obsługi urządzeń i oprogramowania oraz inne dokumenty producentów, c) materiały szkoleniowe i podręczniki w zakresie dotyczącym Systemu VoIP, przy czym ww. podręczniki muszą zawierać: rysunki poinstalacyjne uwzględniające wszystkie aspekty instalacji podsystemów fizycznych, szczegółowe schematy okablowania i połączeń w obrębie Systemu VoIP. 2. Dokumentacja techniczna producenta Systemu VoIP może być w języku angielskim. 3. Komplet dokumentacji musi zostać dostarczony w formie elektronicznej, jednak w wypadku dokumentacji powykonawczej wymagana jest dodatkowo forma drukowana w dwóch egzemplarzach Dokumentacja eksploatacyjna 1. Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać co najmniej: a) rutynowe procedury administracyjne, w tym minimum zarządzanie użytkownikami, zarządzanie komunikatami IVR, zarządzanie parametrami poczty głosowej, zarządzanie parametrami kodowania głosu. b) diagnostykę uszkodzeń, c) procedury wykonania kopii bezpieczeństwa docelowej konfiguracji i odtworzenia Systemu VoIP, d) procedury awaryjne określające sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii/wady/usterki, e) zarządzanie podsystemem bilingu. 16

17 11 Harmonogram realizacji wdrożenia 1. Wraz z projektem wdrożeniowym Systemu VoIP Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego harmonogramu wdrożenia z uwzględnieniem założonych przez Zamawiającego etapów i terminów realizacji zamówienia. 2. Harmonogram powinien zawierać co najmniej kamienie milowe: a) wykonanie projektu wdrożeniowego, b) dostawy, c) wykonanie instalacji, d) konfiguracja Systemu VoIP i urządzeń, e) uruchomienie wstępne, f) uruchomienie produkcyjne, g) przeprowadzenie szkoleń, h) wykonanie testów, i) odbiór Systemu VoIP. 12 Usługi wsparcia 1. Usługi wsparcia obejmują 48 miesięczną opiekę serwisową świadczoną przez Wykonawcę 2. Opieka serwisowa obejmuje: a) Konsultacje techniczne dotyczące działania Systemu VoIP, b) Dostęp do aktualizacji oprogramowania w zakresie łat bezpieczeństwa, c) Gwarancje usunięcia awarii Systemu VoIP, d) Możliwość zgłaszania awarii Systemu VoIP całodobowo telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty , e) Gwarantowany czas usunięcia awarii na poziomie 24h w dni robocze i 48h w dni wolne i święta od chwili zgłoszenia, f) Gwarantowany czas usunięcia awarii poważnych (zatrzymanie Systemu VoIP) na poziomie 12h w dni robocze i 24h w dni wolne i święta od chwili zgłoszenia, g) Udostępnianie aktualnych wersji dostarczonego oprogramowania przez okres 48 miesięcy od momentu wdrożenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 13 Wymagania niefunkcjonalne 1. Oferowany System VoIP musi być kompletny, tj. musi posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe, programowe oraz licencyjne. 2. Urządzenia dostarczone muszą być urządzeniami nowymi, wcześniej nieużywanymi (wyprodukowanymi nie wcześniej niż 12 miesięcy przed instalacją). 3. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim dla użytkowników końcowych do wszystkich elementów rozwiązania 17

18 (Aparaty VoIP, telefony konferencyjne, aplikacje użytkowników). Instrukcje techniczne mogą być w języku angielskim. 5. Wszelkie dostarczone licencje muszą być bezterminowe. 18

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Formerly Siemens Enterprise Communications. OpenScape Business

Formerly Siemens Enterprise Communications. OpenScape Business Formerly Siemens Enterprise Communications OpenScape Business OpenScape Business to nowoczesne, przyszłościowe i kompleksowe rozwiązanie z zakresu Unified Communication & Collaboration, specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo