MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090"

Transkrypt

1 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³ rok za³ tel DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych, po³o nictwa - cytolog GABINET GINEKOLOGICZNY Olsztyn, ul. Opolska 20A (Osiedle Mazurskie) Czynny codziennie po uzgodnieniu telefonicznym ( (dom) Zapraszamy do GABINETU LARYNGOLOGICZNEGO Olsztyn, ul. Warmiñska 14/14 rejestracja tel , HAS F.H. wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego APARATY S UCHOWE BARBARA NOWICKA Dyplomowany audioprotetyk Olsztyn, ul.warmiñska 14/14, , I³awa, ul. Koœciuszki 35/2 ( GABINET USG Olsztyn, ul. Partyzantów 76/1 usg jamy brzusznej, uk³adu moczowego, tarczycy, piersi, têtnic domózgowych Lek. med. J. Kozak Przyjêcia po rejestracji telefonicznej ( Lek. med. J. Hosaja Przyjêcia po rejestracji telefonicznej ( Gabinet akredytowany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne dermatologia ogólna i estetyczna Olsztyn, ul. Kopernika 44 lek. Lidia Kozio³ lek. Justyna Lupa-Kukliñska AB MEDICAL lek. ANITA JAB ONOWSKA-KOSEK specjalista dermatolog-wenerolog , Nowy adres! Olsztyn ul. Grunwaldzka 4/2 Gabinet przeniesiony z ul. Koœciuszki 37 MAIMONIDES Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel ORTOPEDIA USG NARZ DU RUCHU lek. Wojciech Koterski specjalista ortopeda-traumatolog specjalista medycyny sportowej REHABILITACJA lek. Piotr Siwik specjalista rehabilitacji medycznej FIZJOTERAPIA rehabilitanci certyfikowani fizykoterapia, terapia manualna leczenie schorzeñ krêgos³upa rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych MEDYCYNA ESTETYCZNA I PRZECIWSTARZENIOWA lek. GRA YNA MUDZIÑSKA Olsztyn, al.wojska Polskiego 19 lok.10 tel szczegó³y na str. 8 CENTRUM DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ BO ENA KRAKOWIAN-SZUMERA specjalista dermatolog l LASEROWA TRWA A DEPILACJA OW OSIENIA l LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK, USUWANIE W ÓKNIAKÓW l FOTOODM ADZANIE l PEELINGI MEDYCZNE - LECZENIE TR DZIKA, BLIZN POTR DZIKOWYCH, WYG ADZANIE TWARZY l KRIOTERAPIA l COSMELAN - LECZENIE PRZEBARWIEÑ l KWAS HIALURONOWY l PSYCHOLOG , Olsztyn - Kortowo, ul.kanafojskiego 3 tel , NZOZ GABINET OKULISTYCZNY "VISUS" Dr n. med. MARIA DOWGIRD Olsztyn al. Wojska Polskiego 67/2A zabiegi laserowe - cukrzyca, jaskra, zmiany zwyrodnieniowe siatkówki - OCT - GDX ECC, pachymetria, pole widzenia - bezdotykowy pomiar ciœnienia - komputerowe badanie wad wzroku - dobór soczewek kontaktowych NASI LEKARZE - str. 31 Dr n. med. ZOFIA RYBICKA Specjalista alergolog, otolaryngolog l Testy z krwi PUNKTOWE. Naskórkowe. l ODCZULANIE l VIDEO-ENDOSKOPIA l Rhinomanomertia - badanie dro noœci nosa l SPIROMETRIA. CYTOLOGIA l Nebulizacja l Bezbolesne p³ukanie zatok l Leczenie zaburzeñ odpornoœci Olsztyn,Ko³obrzeska 13F/37, PN., ŒR., CZW. 12.oo-18.oo. Rejestracja w dni przyjêæ i w pi¹tki Lek. med. MARIA WELENC Specjalista dermatolog, pediatra, alergolog ~ CHOROBY SKÓRY DZIECI I DOROS YCH ~ CHOROBY ALERGICZNE ~ TESTY PUNKTOWE I NASKÓRKOWE Olsztyn ul. Kopernika 30 IIp. pok.7 Czynny: pn. œr. pt ( (dom) ENDOKRYNOLOG lek. MARIOLA GOGOLEWSKA-HOSAJA przyjmuje: w Olsztynie, Kêtrzynie, Szczytnie, I³awie tel rej szczegó³y na str. 26 dr n. med. ARTUR PIKTEL specjalista chirurg - onkolog choroby piersi leczenie chirurgiczne zmian skóry leczenie chirurgiczne nowotworów uk³adu pokarmowego biopsja pod USG, mammotom trepanobiopsja koœci i szpiku porty naczyniowe gastroskopia, kolonoskopia (w znieczuleniu), skleroterapia ylaków odbytu (w "Ars Medica") Olsztyn, ul. Hallera 4 B rej. tel , Olsztyn, ul. 1 Maja 13, gab. 304, III p. rejestracja tel Cezary Bizon lekarz stomatolog specjalista chirurgii szczêkowej Marcin Bizon lekarz stomatolog stomatologia zachowawcza endodoncja, mikroskop chirurgia stomatologiczna protetyka profilaktyka RTG cyfrowe

2 2 ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA ARTHMED KLINIKA ORTOPEDYCZNA Olsztyn, ul. Barcza 48 lok. 8L, tel rejestracja w godzinach pracy: pn. 8-15, wt , œr. 8-16, czw. 8-15, pt specjaliœci ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu lek. Krzysztof Gawenda lek. Dariusz Ryzwanowicz ODDZIA CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII JEDNEGO DNIA Zabiegi operacyjne bezp³atne w ramach umowy z NFZ oraz prywatne artroskopie stawu kolanowego, barkowego, stawu ³okciowego, skokowo-piszczelowego, rekonstrukcje wiêzade³, cieœñ nadgarstka leczenie operacyjne narz¹du ruchu PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA densytometr z opcj¹ pediatryczn¹ i ortopedyczn¹ badania ca³ego uk³adu kostnego (TOTAL BODY) KOMPLEKSOWE LECZENIE USZKODZEÑ STAWU KOLANOWEGO I BARKU OD DIAGNOSTYKI DO REHABILITACJI ARTROSKOPIA ARTRO-KLINIKA BIENIECKI porady ortopedyczne zabiegi artroskopowe stawów kolanowych i barków artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne w obrêbie kolan i barków leczenie paluchów koœlawych (hallux) i paluchów sztywnych leczenie z wykorzystaniem czynników wzrostu miniinwazyjne zabiegi pod kontrol¹ USG pracownia USG narz¹du ruchu - lek. Micha³ Bieniecki pracownia RTG fala uderzeniowa rehabilitacja Zabiegi operacyjne i wizyty w ramach NFZ Przyjmuj¹ lekarze specjaliœci ortopedzi Marek Bieniecki, Andrzej Kaczmarek, Micha³ Bieniecki al. Wojska Polskiego 80 OLSZTYN, tel PRACOWNIA RTG I USG cyfrowy aparat rentgenowski aparat USG LOGIQ P5 T Placówka klimatyzowana Dr n. med. TOMASZ NIED WIECKI specjalista ortopeda - traumatolog l chirurgia krêgos³upa l ortopedia i traumatologia doros³ych i dzieci Olsztyn ul. Herdera 10 OLSZTYÑSCY ORTOPEDZI w godz , CHIRURGIA SZCZÊKOWA lek. KRZYSZTOF DOWGIERD specjalista chirurgii szczêkowo - twarzowej chirurgia twarzowo-szczêkowa Olsztyn, ul. Mroza 13 F , PORADNIA CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII kompleksowe leczenie schorzeñ narz¹du ruchu opieka przed- i pooperacyjna MAIMONIDES Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel ORTOPEDIA USG NARZ DU RUCHU lek. Wojciech Koterski specjalista ortopeda-traumatolog specjalista medycyny sportowej REHABILITACJA lek. Piotr Siwik specjalista rehabilitacji medycznej FIZJOTERAPIA rehabilitanci certyfikowani fizykoterapia, terapia manualna leczenie schorzeñ krêgos³upa rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych USG NARZ DU RUCHU USG GABINET USG DLA DOROS YCH I DZIECI Lek. med. EL BIETA BOWSZYS radiolog, pediatra piersi, tarczycy, jamy brzusznej, uk³adu moczowego, prostaty, j¹der, wêz³ów ch³onnych, œlinianek, USG doppler têtnic domózgowych USG PRZEZCIEMIENIOWE MÓZGU U NIEMOWL T * * lekarze: El bieta Bowszys, Zofia Karzel, El bieta Szatkowska, Katarzyna Price Olsztyn ul. Niedzia³kowskiego 4/

3 ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA 3 NIEPUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ OLSZTYÑSCY ORTOPEDZI Sp. z o. o. Olsztyn ul. Herdera 10 godziny otwarcia od pn. do pt. w godz tel fax n KOMPLEKSOWE LECZENIE SCHORZEÑ NARZ DU RUCHU n KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE n TERMOLEZJA - NAJNOWSZA METODA ZWALCZANIA BÓLU PRZEWLEK EGO!!! n ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA STAWÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH n LECZENIE OPERACYJNE SCHORZEÑ KRÊGOS UPA n LECZENIE OPERACYJNE PALUCHÓW KOŒLAWYCH (HALUXY) n LECZENIE ARTROSKOPOWE STAWÓW KOLANOWYCH I BARKOWYCH (PLASTYKA WIÊZADE, PLASTYKA OBR BKA STAWOWEGO, REKONSTRUKCJA STO KA ROTATORÓW) n LECZENIE OPERACYJNE ZESPO U CIEŒNI KANA U NADGARSTKA I CHOROBY DUPUYTRENA n LECZENIE PRZY POMOCY OSOCZA BOGATOP YTKOWEGO (PRP-PLATELET RICH PLASMA) n LECZENIE PRZY POMOCY KOMÓREK MACIERZYSTYCH n FIZJOTERAPIA KOMPLEKSOWA n PRACOWNIA RTG I USG Przyjmuj¹: specjaliœci ortopedzi - traumatolodzy dr n. med. Robert Budkiewicz dr n. med. Tomasz NiedŸwiecki lek. Waldemar Michalak lek. Wojciech Remiszewski lek. Antoni Ko³akowski lek. Mariusz Siergiej lek. Robert Surus ortopedia dzieciêca USG narz¹du ruchu dr n. med. El bieta Król lek. Jan Mikulski specjalista ortopeda - traumatolog T Przychodnia klimatyzowana Mówimy po angielsku i rosyjsku Przychodnia bez barier architektonicznych

4 4 CHIRURGIA OGÓLNA, NACZYNIOWA, ONKOLOGICZNA CENTRUM LASEROWEGO LECZENIA YLAKÓW Najwiêksze doœwiadczenie w woj. warmiñsko-mazurskim EVLT - wewn¹trz ylna ablacja laserowa, alternatywa dla zabiegów chirurgicznych Skleroterapia laserowa - innowacyjny zabieg usuwania ylaków Laserowe usuwanie zmian naczyniowych, skleroterapia piankowa, miniflebectomia. Zabiegi wykonuje specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej dr n. med. Jacek Nowak USG Dopplera - diagnostyka uk³adu ylnego koñczyn dolnych Pe³en zakres medycyny estetycznej: usuwanie tkanki t³uszczowej, powiêkszanie piersi, wype³nianie zmarszczek, powiêkszanie ust, mezoterapia, Botox, thermolifting Klinika Look Med, Olsztyn, ul. Lelewela 6a/3, tel , , PRYWATNA PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ I CHORÓB NACZYÑ Dr n.med. PIOTR MALINOWSKI Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej Dr n.med. DARIUSZ MICHALIK Specjalista chirurgii ogólnej i onkologiczej Dr n.med. JACEK NOWAK Specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej Pn.- Czw Rejestracja tel: w godz Adres: Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6 (Pantamed) Rafa³ Suszkiewicz specjalista chirurg u innowacyjna metoda SVS leczenia ylaków par¹ wodn¹ u kriochirurgia ylaków koñczyn dolnych u skleroterapia ylaków i naczynek u skleroterapia ylaków nawrotowych u termokoagulacja naczynek u leczenie ylaków odbytu, przepuklin Olsztyn, ul.kopernika 1 pn , tel Olsztyn, al.wojska Polskiego 80 (Centrum Medyczne Zaniewska) pn , tel Stawiguda, ul.wiœniowa 2, tel CHIRURGIA DZIECIÊCA CHIRURG DZIECIÊCY lek. MICHA PULIÑSKI specjalista chirurgii dzieciêcej KLINIKA OKÓLNA PEDIATRIA DERMATOLOGIA tel Olsztyn, ul. Okólna 3 GABINET USG CENTRUM MEDICA Olsztyn (Jaroty), ul. Sikiryckiego 9 rejestracja tel lek. med. JAROS AW BULEJAK radiolog USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi, prostaty, uk³adu moczowego doppler naczyñ obwodowych i szyjnych mgr WIOLETTA BULEJAK PORADNIA YWIENIOWO-DIETETYCZNA dr n. med. MACIEJ BIERNACKI specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna ylaki przepukliny usuwanie drobnych zmian skórnych Olsztyn, al. Wojska Polskiego 39 (Lancet) od godz dr n.med. Tadeusz Peterlejtner specjalista chirurg poniedzia³ek, œroda, pi¹tek proktologia (choroby jelit i odbytu), chirurgia ogólna rejestracja telefoniczna , Olsztyn, ul. Mroza 13 USG GABINET USG MEDYCYNA KOBIET Olsztyn, ul. Szrajbera 9/ lek. med. Krystyna Zwierzyñska specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej n USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, prostaty, j¹der, zmian powierzchniowych n doppler naczyñ obwodowych i szyjnych INFORMACJA MEDYCZNA tel dr n. med. ARTUR PIKTEL specjalista chirurg - onkolog choroby piersi leczenie chirurgiczne zmian skóry leczenie chirurgiczne nowotworów uk³adu pokarmowego biopsja pod USG, mammotom trepanobiopsja koœci i szpiku porty naczyniowe gastroskopia, kolonoskopia (w znieczuleniu), skleroterapia ylaków odbytu (w "Ars Medica") Olsztyn, ul. Hallera 4 B rej. tel , INFORMACJA O TAÑSZYCH ZAMIENNIKACH LEKÓW REFUNDOWANYCH Na naszej stronie internetowej

5 4 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, PLASTYCZNA 5 PRACOWNIE MAMMOGRAFII Nowoczesne mammografy w technologii cyfrowej (CR) Dzia³dowo, ul. Lidzbarska 33 I³awa, ul. Gdañska 10 Rejestracja pn-pt w godz , ( , PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Dzia³dowo, ul. Leœna 1 Mr¹gowo, Os. Mazurskie 33a Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/ CHIRURGIA PLASTYCZNA Olsztyn ul. Hallera 4b tel dr n. med. GRA YNA KUCIEL-LISIESKA SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Olsztyn, ul. Zamenhofa 1 poniedzia³ki, œrody REJESTRACJA TELEFONICZNA CODZIENNIE , tel.dom n DIAGNOSTYKA I LECZENIE NOWOTWORÓW n ZABIEGI CHIRURGICZNE n OCENA ZNAMION 4 dr n. med. SYLWIA LISIESKA- O NIERCZYK SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Olsztyn, ul. Zamenhofa 1 tel , czw (inne terminy po uzgodnieniu) n zabiegi chirurgiczne n poradnictwo ywieniowe chorych nowotworowych i ogólnych -certyfikat POLSPEN n wizyty domowe WIES AWA HAJDUKIEWICZ-SMOLIK specjalista chirurgii onkologicznej LECZENIE NOWOTWORÓW CHIRURGIA DROBNYCH ZMIAN SKÓRNYCH LECZENIE CHORÓB PIERSI Olsztyn, ul. Kopernika 30, gab.14 (parter) rejestracja tel ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA, CHIRURGIA DZIECIÊCA LECZNICA CHIRURGICZNO - ORTOPEDYCZNA ESKULAP Sp. p. Olsztyn, ul. Brzozowa 14, rejestracja tel. pn. - czw rejestracja internetowa NASI LEKARZE SPECJALIŒCI: Witold Ko³tun, Antoni Ko³akowski, Robert Surus, Tomasz Ma³yszko, Damian Deresiewicz, Andrzej Wenc³aw, Micha³ Towstyga l SPECJALISTYCZNE LECZENIE SCHORZEÑ NARZ DU RUCHU U DOROS YCH I DZIECI l PORADY SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIÊCEJ l DIAGNOSTYKA RTG I USG NARZ DU RUCHU l ZABIEGI OPERACYJNE W RAMACH CHIRURGII JEDNEGO DNIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM I MIEJSCOWYM - zabiegi artroskopowe kolana, barku, stawu skokowo-goleniowego - operacje korekcyjne wad wrodzonych i nabytych, zw³aszcza stóp - zabiegi z zakresu chirurgii rêki - leczenie czynnikami wzrostu l PRACOWNIA USG oferuj¹ca diagnostykê w zakresie schorzeñ narz¹du ruchu dzieci i doros³ych - badanie stawów barkowych, ³okciowych, biodrowych, kolanowych, skokowych i tkanek miêkkich l PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA DLA DOROS YCH l PORADNIA SCHORZEÑ KRÊGOS UPA l PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA DLA DZIECI l PORADNIA PRELUKSACYJNA

6 6 PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA PSYCHOLOG mgr Dorota Mroczkowska DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA dzieci, m³odzie y, doros³ych PSYCHOTERAPIA NEUROFEEDBACK Olsztyn, ul. Markiewicza 9 tel Centrum terapii i psychoprofilaktyki PODRÓ Olsztyn ul. Koœciuszki 13, p.406, IVp. NERWICE, DEPRESJE, LÊK, STRES, ZAB. SEKSUALNE, UZALE NIENIA, KRYZYS EMOCJONALNY mgr Dariusz Poniewozik Psychoterapeuta tel TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA OŒRODEK KONSULTACYJNO-EDUKACYJNY I WSPARCIA RODZINY mgr BERNADETA JAB OÑSKA certyfikowany specjalista terapii psychoseksualnej poradnictwo i terapia ma³ eñska i rodzinna terapia psychoseksualna diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej problemy seksualnoœci dzieci, m³odzie y, osób niepe³nosprawnych szkolenia, kursy, ksiêgarnia tel , Olsztyn ul. Niepodleg³oœci 53/55 p.109 mgr Lidia Dobrowolska specjalista psychologii klinicznej Olsztyn ul.grotha 27/17 - terapia poznawczo-behawioralna - porady, konsultacje - badanie inteligencji, osobowoœci codziennie po uzgodnieniu telefonicznym: (do godz.14.00), mgr PAWE CIUNOWICZ certyfikowany specjalista psychoterapii uzale nieñ PSYCHOTERAPIA - uzale nieñ, wspó³uzale nienia, dysfunkcji w rodzinie TERAPIA PAR Olsztyn, ul. Warmiñska 27, gab.110, I piêtro EWA KOZIATEK-MAŒLANKA specjalista psychologii klinicznej cz³onek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Olsztyn ul.mickiewicza 4, p. 319 tel PSYCHOTERAPIA depresji, zaburzeñ lêkowych (nerwice) pokonywanie kryzysów i trudnoœci mgr El bieta Pniewska tel (Gabinet równie w Mr¹gowie) CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO mgr Teresa Milewska-Gidzgier SPECJALISTA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ psychoterapia indywidualna (doroœli i m³odzie ) psychoterapia pary pomoc psychologiczna w kryzysach badania testowe dla celów: - diagnozy psychologicznej - orzeczniczych Olsztyn, Plac Bema 4, gabinet 1 tel OLSZTYÑSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII "KONTAKT" Olsztyn, ul. Kopernika 16/3 INFORMACJA MEDYCZNA tel Certyfikowani Psychoterapeuci Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Depresje, lêki, nerwice, kryzysy rodzinne i osobiste, problemy w relacjach z ludÿmi Psychoterapia indywidualna Psychoterapia rodzin Psychoterapia par Psychoterapia grupowa mgr Olga Jaszak mgr Katarzyna Pokropska tel tel Trwa nabór do grupy terapeutycznej na wrzesieñ 2015 PRAWID OWE WYBIERANIE NUMERU TELEFONICZNEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ MEDIS tel z telefonów stacjonarnych * ze strefy numerycznej 89 (teren by³ego woj. olsztyñskiego) wybieramy tylko nr (bez numeru kierunkowego) * ze strefy numerycznej innej ni 89 (np. z terenu by³ego woj. suwalskiego lub elbl¹skiego) wybieramy nr (wraz z numerem kierunkowym 89) ( z telefonów komórkowych * wybieramy nr (wraz z numerem kierunkowym 89)

7 PSYCHIATRIA, PSYCHOTERAPIA 7 Lek. AGNIESZKA WASILEWSKA specjalista psychiatra l psychiatria doros³ych l uzale nienia - leczenie, terapia Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 1/409 (D.H.Inka) rejestracja codziennie Lek. med. W ODZIMIERZ PO UBIÑSKI SPECJALISTA PSYCHIATRA CENTRUM MEDYCZNE "LANCET" Al. Wojska Polskiego 39, poniedzia³ki, œrody, pi¹tki Wizyty domowe codziennie GABINET PSYCHIATRYCZNY Lek. Joanna Czarnecka psychiatra dzieci i m³odzie y, specjalista psychiatra do godz Olsztyn ul. Wañkowicza 5 I piêtro, gab. 20 GABINET LEKARSKI TERESA JANIK lekarz psychiatra od godz Olsztyn, ul. Kopernika 1, pok. 2 pi¹tek po uzgodnieniu tel. lek. med. BO ENA MACKIEWICZ specjalista psychiatra leczenie chorób psychicznych i zaburzeñ nerwicowych Olsztyn, ul. Rataja 50/5 rej. codziennie (8-14), Dr n. med. ANNA KOSSAKOWSKA specjalista psychiatra farmakoterapia zaburzeñ psychicznych psychoterapia poznawczo-behawioralna Olsztyn, al. Wojska Polskiego 80/18 PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1/123 (budynek NOT) WOJCIECH KIBI DA specjalista psychiatra Olsztyn, ul. Dworcowa 4a (Hipokrates) wtorki w godz "ZANIM BÊDZIE ZA PÓ NO" Wsparcie w zapobieganiu i pokonywaniu problemów w rodzinie takich jak: - problemy wychowawcze - kryzys w rodzinie - uzale nienia - zagro enie dziecka demoralizacj¹ - zaburzona komunikacja w rodzinie Organizowanie ró nych form specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, psychiatrycznej i prawnej PSYCHOLOG mgr MAGDALENA SKOTNICKA pomoc psychologiczna - stres, kryzysy rodzinne i zawodowe psychoterapia - indywidualna, par tel Olsztyn, ul.niepodleg³oœci 53/55, pok.303 równie wizyty domowe doroœli m³odzie Psychoterapia jest to zbiór technik, które lecz¹ lub pomagaj¹ leczyæ rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspóln¹ cech¹ wszystkich takich technik jest kontakt miêdzyludzki, w odró nieniu od leczenia medycznego. Cele psychoterapii ukierunkowane s¹ zwykle na zmiany postaw i zachowañ pacjenta, jak te na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie samooceny, podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lêkami oraz stresem, wspó³pracy i komunikowania siê z otoczeniem, poprawê zdolnoœci tworzenia wiêzi, czy te na poprawê w³asnej motywacji do dzia³ania. GABINET PSYCHOLOGICZNO- PSYCHOTERAPEUTYCZNY mgr Maja Syczy³o Cz³onek Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego diagnoza psychoterapia indywidualna (m³odzie, doroœli) psychoterapia ma³ eñska, par Olsztyn ul. D¹browszczaków 39/410 tel Zg³oszenia do INFORMATORA MEDYCZNEGO przyjmujemy pod numerami telefonów: oraz

8 8 PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALE NIEÑ GMINNA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Olsztyn Al. Wojska Polskiego 8 tel pn. - pt Przyjmowanie wniosków o objêcie leczeniem odwykowym osób doros³ych nadu ywaj¹cych alkoholu KLUB INTEGRACJI SPO ECZNEJ "AKTYWNI RAZEM" Olsztyn ul. Metalowa 5 tel pn. - pt Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób bezrobotnych bêd¹cych w trudnej sytuacji yciowej OFEROWANA POMOC W NASZYCH PLACÓWKACH JEST BEZP ATNA DZIA POMOCY RODZINIE Olsztyn Al. Wojska Polskiego 8 tel Punkt Pomocy Dzieciom i M³odzie y PROMYK Olsztyn ul. Niepodleg³oœci 85 tel Pomoc w przypadkach przemocy wobec dzieci i m³odzie y DZIA TERAPII Olsztyn ul. Pstrowskiego 36 tel pn. - pt Pomoc osobom uzale nionym od narkotyków, hazardu, nikotyny i internetu - Pomoc rodzinom osób uzale nionych MEDYCYNA ESTETYCZNA I PRZECIWSTARZENIOWA * NICI LIFTINGUJ CE (FIRST LIFT) * LASER: naczynka, na twarzy, nogach * FRAKCYJNY LASER CO 2 fotoodm³adzanie twarzy i powiek, brodawki, w³ókniaki * BOTOX * KWAS HIALURONOWY * KARBOKSYTERAPIA, * PEELINGI FOTODYNAMICZNE * OTY OŒÆ * TR DZIK TERAPIE PRZECIWSTARZENIOWE lek. Gra yna mudziñska Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 19 lok. 10 rejestracja telefoniczna: AB MEDICAL lek. ANITA JAB ONOWSKA-KOSEK specjalista dermatolog-wenerolog , Nowy adres! Olsztyn ul. Grunwaldzka 4/2 Gabinet przeniesiony z ul. Koœciuszki 37 ZDROWIE I URODA EPI CENTRUM LASER CLINIC n Klinika Laserowa n Medycyna Estetyczna n Zabiegi Kosmetyczne Nowoœci! n Ginekologia Estetyczna n Termolifting INFINI n Karboksyterapia Olsztyn, ul. Samulowskiego 3B CENTRUM DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ BO ENA KRAKOWIAN-SZUMERA specjalista dermatolog l LASEROWA TRWA A DEPILACJA OW OSIENIA l LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK, USUWANIE W ÓKNIAKÓW l FOTOODM ADZANIE l PEELINGI MEDYCZNE - LECZENIE TR DZIKA, BLIZN POTR DZIKOWYCH, WYG ADZANIE TWARZY l KRIOTERAPIA l COSMELAN - LECZENIE PRZEBARWIEÑ l KWAS HIALURONOWY l PSYCHOLOG , Olsztyn - Kortowo, ul.kanafojskiego 3 tel , gabinet medycyny estetycznej Olsztyn ul. Janowicza 26/2 botox kwas hialuronowy mezoterapia Tel dermatologia ogólna i estetyczna Olsztyn, ul. Kopernika 44 lek. Lidia Kozio³ lek. Justyna Lupa-Kukliñska INFORMACJA MEDYCZNA W INTERNECIE

9 KARDIOLOGIA, INTERNA 9 GABINETY KARDIOLOGICZNE Pracownie Diagnostyki Kardiologicznej Dr n. med. JERZY GÓRNY Specjalista chorób wewnêtrznych - KARDIOLOG Dr n. med. BARBARA MOCARSKA-GÓRNA Specjalista chorób wewnêtrznych - KARDIOLOG Echo serca (kolor doppler). Testy wysi³kowe EKG. 24 godzinne monitorowanie EKG i ciœnienia têtniczego - holter. Leczenie chorób uk³adu kr¹ enia i zaburzeñ lipidowych (cholesterol) Olsztyn, ul. 1Maja 11/1 Przyjêcia codziennie po rejestracji telefonicznej tel rejestracja od godz (dr Mocarska-Górna) ECHOWICZ MEDEUSZ-PLUS Poradnia Kardiologiczna Poniedzia³ek Wtorek Œroda ; Czwartek (przyjêcia w ramach kontraktu z NFZ) (od godz.15.00, Konsultacje Lekarzy Specjalistów po uzgodnieniu tel.) Alergolog Teresa Grzegorzewska Wtorki Chirurg Onkolog Endokrynolog Micha³ Tenderenda Dorota Wiatr-Bykowska Wtorki Czwartki Hipertensjolog Beata Moczulska Œrody Kardiolog Tadeusz echowicz Poniedzia³ki Kardiolog Krystyna Rudziñska-Fordoñska Wtorki, Œrody Kardiolog Tomasz Bia³czak Czwartki Kardiochirurg Andrzej Dmyterko Œrody Laryngolog S³awomir Piotrowski Œrody Neurolog Wioletta Wojtyra-Michalak Wtorki Urolog Zbigniew Mas³owski Pi¹tki Konsultacje i Diagnostyka Kardiologiczna Nieinwazyjna EKG, Echokardiografia, Badania 24h EKG i RR met. Holtera, Próby Wysi³kowe REUMATOLOGIA TERESA KO CUN-PENKOWSKA specjalista chorób dzieci reumatolog Olsztyn, ul. Kopernika 30 p. 13 (I piêtro) pn. czw. w godz , inne terminy po uzgodnieniu rejestracja codziennie w godz , ALERGOLOGIA, PULMONOLOGIA, LARYNGOLOGIA, AUDIOLOGIA, FONIATRIA Zapraszamy do GABINETU LARYNGOLOGICZNEGO Olsztyn, ul. Warmiñska 14/14 rejestracja tel , wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego HAS F.H. APARATY S UCHOWE BARBARA NOWICKA Dyplomowany audioprotetyk Olsztyn, ul.warmiñska 14/14, , I³awa, ul. Koœciuszki 35/2 ( Rehabilitacja Funkcjonalna Doros³ych (pacjenci kardiologiczni, neurologiczni, ortopedyczni) KRZYSZTOF RATYÑSKI LARYNGOLOG PEDIATRA Specjalista chorób p³uc Gabinet: Olsztyn, ul. Janowicza 1 "MEDYK" czynny: wt. czw , , ANNA CZERWIÑSKA Lekarz chorób wewnêtrznych SPECJALISTA CHORÓB P UC ALERGOLOG testy skórne, spirometria GABINET: ul. Koœciuszki 21 m 1, ( Czynny: poniedzia³ki i czwartki w godz lek.med. IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI wszelkie zabiegi laryngologiczne: usuwanie migda³ków, operacje wêdzide³ek, przegrody (doroœli, dzieci) zatoki przynosowe (endoskopowo) leczenie chrapania wizyty domowe Olsztyn,ul. o³nierska 18, p.118, (Szp. Dzieciêcy) wt , œr. czw.15-17, pt.8-10, tel GABINET PRYWATNY Rejestracja telefoniczna lub osobista Poniedzia³ek Czwartek Wtorek Pi¹tek Œroda Olsztyn, ul. Osiñskiego 9 ( Olsztyn, ul. Kopernika 1 tel Zbigniew Frenszkowski SPECJALISTA LARYNGOLOG Przyjmuje dzieci i doros³ych Codziennie w godz: i wykonuje zabiegi i operacje laryngologiczne MARIA KURLIKOWSKA-KAMIÑSKA LARYNGOLOG, SPECJALISTA FONIATRA videostroboskopia krtani komputerowa diagnostyka chorób gard³a i krtani wczesne wykrywanie raka krtani chrypka po operacjach tarczycy videoendoskopia nosa i uszu badanie s³uchu audiometria, tympanometria rej , Uwaga nowy adres! Olsztyn, ul. Koœciuszki 92/34

10 10 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, ENDOSKOPIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Centrum Medyczne Ars Medica PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Olsztyn ul. Jagielloñska 78 (Szpital) rej w godz i odp³atnie KOLONOSKOPIA GASTROSKOPIA Olsztyn ul. Kopernika , 61 rej. w godz BIOPSJA TOMOGRAFIA, REZONANS MAGNETYCZNY BACC (biopsja cienkoig³owa pod kontrol¹ USG) DANUTA SHAFIE Specjalista patomorfolog diagnostyka guzów: tarczycy, piersi, wêz³ów ch³onnych, œlinianek, inne. Olsztyn, ul. Partyzantów REZONANS MAGNETYCZNY PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO INFORMACJA I REJESTRACJA tel pn. - pt REJESTRACJA ON-LINE Olsztyn ul. o³nierska 18 A (Szpital Dzieciêcy)

11 NEFROLOGIA, NADCIŒNIENIE dr n. med. KRZYSZTOF BEDNARSKI specjalista chorób wewnêtrznych, nefrolog Olsztyn, ul. Dworcowa 28, gab. 112, Ip , wtorki , czwartki NEFROLOG dr n. med. Beata Januszko-Giergielewicz specjalista chorób wewnêtrznych, NEFROLOG, TRANSPLANTOLOG CHOROBY NEREK CHOROBY WEWNÊTRZNE zaka enia uk³adu moczowego kompleksowa diagnostyka i leczenie nadciœnienie têtnicze holter ciœnieniowy choroby nerek w ci¹ y Olsztyn, ul. Kopernika 1 (Olsztyñscy Lekarze Specjaliœci) wt , rej UROLOGIA, NEFROLOGIA, ANDROLOGIA DIETETYKA porady dietetyczne (wspó³praca z dietetyczk¹) dieta w chorobach nerek, cukrzycy, dnie moczanowej, oty³oœci WSPÓ PRACA Z GABINETEM USG TELEFONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA tel UROLOG MACIEJ KUSKOWSKI specjalista urolog FEBU, chirurg n Leczenie chorób pêcherza moczowego, prostaty, nerek n USG uk³adu moczowego i przezodbytnicze Olsztyn, ul. Gêbika 10 B [NZOZ PIECZEWO] , GABINET UROLOGICZNO-ANDROLOGICZNY Centrum Medyczne VILL-MED Gi ycko, ul. Wilanowska 24 tel Lek. TOMASZ PURWIN specjalista urolog FEBU, androlog kliniczny EAA, lekarz medycyny seksualnej FECSM CHOROBY NEREK, PÊCHERZA MOCZOWEGO, PROSTATY, J DER I PR CIA KAMICA UK ADU MOCZOWEGO USG UK ADU MOCZOWO-P CIOWEGO NIEP ODNOŒÆ (BADANIE NASIENIA) ZABURZENIA EREKCJI ZABIEGI JEDNEGO DNIA LECZENIE OPERACYJNE ZIP - ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA Czym jest ZIP ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostêpniaj¹cym zarejestrowanym u ytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co zyskujesz rejestruj¹c siê w ZIP - Szybki dostêp do informacji o Twoim prawie do œwiadczeñ zdrowotnych. - Wiedzê o leczeniu i udzielonych œwiadczeniach oraz o przepisanych lekach. - Informacjê o kwotach, które zosta³y przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia. Jak uzyskaæ dostêp do ZIP eby mieæ dostêp do informacji o swoim leczeniu, danych medycznych i finansowaniu udzielonych œwiadczeñ zapoznaj siê z zasadami korzystania z ZIP na stronie NFZ, a nastêpnie wejdÿ na stronê rejestracji i wype³nij formularz. Po wype³nieniu wniosku udaj siê z dowodem osobistym do oddzia³u NFZ w celu uzyskania danych dostêpowych (identyfikator u ytkownika oraz tymczasowe has³o). Po ich otrzymaniu mo esz zacz¹æ korzystaæ z serwisu. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu s¹ bezp³atne. Zanim zarejestrujesz siê w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta mo esz zobaczyæ wersjê demonstracyjn¹ systemu. Dane, które zobaczysz s¹ fikcyjne, jednak bêdziesz móg³ zapoznaæ siê z funkcjonowaniem zamkniêtej czêœci portalu. Wa ne! eby korzystaæ z serwisu nie wystarczy rejestracja na stronie internetowej. Informacje o Tobie udostêpniane w Informatorze s¹ tak zwanymi "danymi wra liwymi" i zgodnie zasadami ochrony danych osobowych oraz wytycznymi GIODO, podlegaj¹ szczególnej ochronie. Dlatego wymagana jest Twoja osobista wizyta w siedzibie Funduszu.

12 12 GABINET MEDYCYNY PRACY Specjalista medycyny pracy, internista EL BIETA KALINOWSKA Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 p. 16 (Szp. Psych.) wt. i czw , tel. kom *badania profilaktyczne pracowników *badania kierowców *wizyty domowe *porady ogólnolekarskie GABINET MEDYCYNY PRACY ul. Dworcowa 8/ , kom Czynny codziennie w godz. 8-13, PROFILAKTYCZNE BADANIA PRACOWNICZE INDYWIDUALNE I UMOWY Z ZAK ADAMI PRACY BADANIA KIEROWCÓW INTERNISTYCZNE PORADY LEKARSKIE ANDRZEJ KO ODZIEJCZYK Lekarz medycyny pracy BADANIA KIEROWCÓW Lek.med. Gra yna Soæko-Wojciechowska Olsztyn, ul. Kopernika 44 (Salon ARPI-BIS) wt. czw / MEDYCYNA PRACY CHOROBY ZAKA NE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA NIEPUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ "HIPOKRATES" PRZYCHODNIA LEKARSKA Sp. z o.o. MEDYCYNA PRACY WARMIÑSKO - MAZURSKA SPÓ DZIELNIA INWALIDÓW Olsztyn ul. Kopernika 46a tel od pn. do czw , pt Badania profilaktyczne pracowników Badania kierowców lek. STANIS AW GAWROÑSKI Olsztyn, ul. eromskiego 24D, pn , œr Olsztynek, ul.œwierczewskiego 34A, wt oraz codziennie po uzgodnieniu telefonicznym Olsztyn, ul. Dworcowa 4A Przychodnia przeniesiona z ul. Kopernika 30 ( Czynny od pn. do pt. w godz n Lekarze specjaliœci: okulista, neurolog, internista, medycyny pracy, gastroenterolog, laryngolog, ginekolog-po³o nik, stomatolog, dermatolog - doroœli i dzieci, równie biopsja skóry n Badania profilaktyczne pracowników: wstêpne, okresowe, kontrolne n Badania kierowców i kandydatów na kierowców n Badania kandydatów na studia i do szkó³ ponadpodstawowych n Badania laboratoryjne, EKG, szczepienia n USG: jamy brzusznej, piersi, tarczycy, ginekologiczne, urologiczne, zmian powierzchniowych, guzów n USG NARZ DU RUCHU: stawów kolanowych, biodrowych, skokowych, barkowych, ³okciowych, nadgarstków, œciêgna Achillesa, miêœni i nerwów n DOPPLER naczyñ obwodowych i szyjnych umowa z NFZ - ginekologia, po³o nictwo, laryngologia lek. PIOTR P. KOCBACH specjalista chorób zakaÿnych leczenie BORELIOZY i chorób odzwierzêcych Olsztyn al. Wojska Polskiego 39 (Lancet) wt (od godz ) Choroby w¹troby, odzwierzêce, paso ytnicze leczenie BORELIOZY TOKSOPLAZMOZY lek. med. JOLANTA CITKO specjalista chorób zakaÿnych Olsztyn ul. Janowicza 1 (Medyk) œr obowi¹zuje rejestracja telefoniczna Choroby w¹troby, odzwierzêce, paso ytnicze leczenie BORELIOZY TOKSOPLAZMOZY lek. Marzena Kuliœ specjalista chorób zakaÿnych i wewnêtrznych Olsztyn, ul. Kopernika 1 ( OLS ) œr w godz CENTRUM MEDICA Olsztyn (Jaroty), ul. Sikiryckiego 9 rejestracja tel TESTY NA NIETOLERANCJE POKARMOWE TESTY NA WYKRYWANIE NIETOLERANCJI GLUTENU - CELIAKII LABORATORIA LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE Olsztyn ul.limanowskiego 31A pn.-pt , sob , POSIEWY - moczu, ka³u WYMAZY - z gard³a, nosa, ucha, oka, pochwy, cewki moczowej, skóry, ran i inne (+ antybiogram) TEST NA ROTAWIRUSY pobieramy materia³ do badañ CA ODOBOWE LABORATORIUM ANALITYCZNE SZPITAL MIEJSKI, ul. Niepodleg³oœci 44 tel , #BADANIA Z ZAKRESU: > BIOCHEMII > IMMUNOLOGII (hormony, markery nowotworowe) > HEMATOLOGII, ANALITYKI #NARKOTESTY WYNIK BADANIA W DNIU POBRANIA, PRZYSTÊPNE CENY BADAÑ DLA PACJENTÓW Z PRAKTYK PRYWATNYCH Badania bezp³atne dla pacjentów objêtych umow¹ z POZ Certyfikat ISO 9001:

13 STOMATOLOGIA 13 NZOZ Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o. Olsztyn, ul. o³nierska 18, tel , czynna od pn. do czw. w godz , pt. w godz STOMATOLOGIA DZIECI I DOROS YCH endodoncja - leczenie kana³owe leczenie pod mikroskopem periodontologia piaskowanie, wybielanie zêbów protetyka - korony, mosty, licówki porcelanowe leczenie schorzeñ stawu skroniowo- uchwowego ortodoncja chirurgia stomatologiczna i szczêkowa zdjêcia RTG zêbowe i pantomograficzne Nasi specjaliœci: Krystyna Przyby³ek, Teresa Czepu³kowska, Anna Guzowska-Buraczewska, Anna Stompór, Jerzy Gawryluk, Adam Haponik, S³awomir Mazur, Sebastian Pytlowany ALFA DENTAL s.c. Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 22B/6 lek. dent. Anna Dudziñska-Filkiewicz specjalista chirurgii szczêkowo-twarzowej lek. dent. Zdzis³aw Filkiewicz specjalista protetyki stomatologicznej pn. œr , wt. cz. pt sob. po uzgodnieniu CHIRURGIA, IMPLANTY PROTETYKA - KORONY PE NOCERAMICZNE LECZENIE KANA OWE WYBIELANIE, LICÓWKI PORCELANOWE STOMATOLOGIA ESTETYCZNA gabinet klimatyzowany NZOZ S AWOMIR SZYMAÑSKI Olsztyn ul. Hallera 4b IMPLANTOLOGIA CHIRURGIA SZCZÊKOWO - TWARZOWA STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI PROTETYKA - PE EN ZAKRES LECZENIE RÓWNIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM Joanna Panasiuk specjalista stomatologii ogólnej i dzieciêcej - stomatologia dzieci i doroœli - stomatologia estetyczna wybielanie, piaskowanie - protetyka - pe³ny zakres - endodoncja - znieczulanie bezig³owe Olsztyn, al. Warszawska 88/90 m , Olsztyn Al. Warszawska 105/5H facebook.com/sokolowscy.pro godziny przyjêæ poniedzia³ek-pi¹tek 8-20 sobota 8-13 pasja jakoœæ doœwiadczenie ANDRZEJ SOKO OWSKI IZABELA RYBAK-SOKO OWSKA EL BIETA KREFT ANNA AWRUK MONIKA JURCZUK GABINET STOMATOLOGICZNY Lek.stom. EDYTA PULIÑSKA tel Lek.stom. DOROTA JUŒKIEWICZ tel ORTODONCJA BEZ USUWANIA ZÊBÓW PROTETYKA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Olsztyn, ul. Okólna 3 tel TELEFONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA tel

14 14 Gabinet Stomatologiczny Lek. stom. Anna Szapiel Olsztyn, ul. Z³ota 4/3 (Osiedle Zacisze) (rejestracja tel. od godz ) pn. - pt , sob po uzgodnieniu tel. - LECZENIE DZIECI I DOROS YCH - PROTETYKA - PE EN ZAKRES - STOMATOLOGIA ESTETYCZNA laserowe wybielanie zêbów, piaskowanie, licówki - LECZENIE KANA OWE - mikroskop - CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA EL BIETA RATYÑSKA STOMATOLOGIA I PROTETYKA W PE NYM ZAKRESIE Olsztyn, ul. Janowicza 1 "MEDYK" pn. œr. czw , wt tel. do gabinetu , STOMATOLOGIA PRACOWNIA PROTETYCZNA tech. dent. El bieta Skrzypczak Prace protetyczne w ceramice, metalu i akrylu Olsztyn, ul. Kêtrzyñskiego 5/6 Agnieszka Samoraj lekarz dentysta tel stomatologia zachowawcza z endodoncj¹ stomatologia dzieciêca pe³en zakres stomatologii protetycznej mini implanty Barczewo ul. Mazurska 1 rejestracja tel Karolewo 9 rejestracja tel Lek. stom. MA GORZATA NOSEK specjalista protetyki stomatologicznej Olsztyn, ul. Niedzia³kowskiego 4/2 tel tel. kom przyjêcia prywatne oraz w ramach NFZ Stomatologia zachowawcza, estetyczna, RTG stomatologiczne, leczenie endodontyczne, nowoczesna protetyka (mosty lane, licówki porcelanowe, protezy natychmiastowe) PRACOWNIA PROTETYKI DENTYSTYCZNEJ Anna Spychalska lic. tech. dentystyczny PROTETYKA BIOFUNKCJONALNA ESTETYCZNE ODBUDOWY - cyrkon, kompozyt, w³ókno szklane KORONY, NAK ADY, LICÓWKI - ceramika, kompozyt Olsztyn, ul. Gêbika 2/ / SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. STANIS AW KAPUSTA specjalista protetyki stomatologicznej Olsztyn, ul.go³dapska 13 (Os. Mazurskie, okolice CH Gracja) tel , wt. czw. od godz inne terminy w tym sob. i niedz. po rejestracji tel. BINPOL s.c. PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA OLSZTYN UL. PARTYZANTÓW 80, TEL q GINEKOLOGIA q STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA q VIDEOGASTROSKOPIA q STOMATOLOGIA DZIECIÊCA MEDYCYNA ESTETYCZNA q CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA i odp³atnie Lek. stom. Matylda Kosakowska q ORTODONCJA BOTOX KWAS HIALURONOWY q LECZENIE CHORÓB PRZYZÊBIA MEZOTERAPIA AQUALYX I B ON ŒLUZOWYCH q PROTETYKA USG - PE EN ZAKRES, DOPPLER q RTG ZÊBÓW PRZYCHODNIA CZYNNA OD PN. DO PT. W GODZ PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Celem profilaktyki jest zapobieganie powstawaniu chorób zêbów i przyzêbia. G³ównym jej zadaniem jest walka z p³ytk¹ nazêbn¹, która jest podstawow¹ przyczyn¹ wywo³uj¹c¹ rozwój próchnicy zêbów i paradontozy. W ramach profilaktyki warto stosowaæ nastêpuj¹ce zabiegi: codzienna pielêgnacja zêbów i jamy ustnej u ywanie nici dentystycznej p³ukanie jamy ustnej i zêbów specjalnymi p³ynami stosowanie odpowiedniej diety bogatej w wapñ i fosfor Poza tym warto jest systematycznie odwiedzaæ stomatologa (co 3 miesi¹ce dzieci, co pó³ roku doroœli). specjalistyczna stomatologiczna praktyka lekarska Olsztyn, ul. Koœciuszki 84D/1 Monika Masiak-Pieczyñska - lekarz stomatolog specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncj¹ Pawe³ Tabor - lekarz stomatolog specjalista chirurgii szczêkowo-twarzowej endodoncja-mikroskop stomatologia estetyczna leczenie dzieci i doros³ych wybielanie (Beyond) implanty chirurgia protetyka cyfrowe RTG

15 STOMATOLOGIA 15 ORTODONCJA Regina Pisow³ocka APARATY STA E I ZDEJMOWANE tel Olsztyn, ul. Wyzwolenia 16/50 tel Barczewo, ul. Mazurska 1 tel ORTODONCJA - UMOWA z NFZ wizyty po uzgodnieniu tel. Katarzyna ó³kiewicz-kabaæ lekarz stomatolog specjalista stomatologii dzieciêcej Agnieszka Rutkowska lekarz stomatolog tel , kom Olsztyn, ul. Polna 14/1 Olsztyn, ul. 1 Maja 13, gab. 304, III p. rejestracja tel Cezary Bizon lekarz stomatolog specjalista chirurgii szczêkowej Marcin Bizon lekarz stomatolog stomatologia zachowawcza endodoncja, mikroskop chirurgia stomatologiczna protetyka profilaktyka RTG cyfrowe STOMATOLOG Piotr Pietruszczak Olsztyn ul. Stawigudzka 7 lok.d (Zacisze) tel , kom czynny pn. - pt RTG, RADIOWIZJOGRAFIA ENDODONCJA - mikroskop STOMATOLOGIA - doroœli i dzieci PROTETYKA - pe³en zakres - komputerowy dobór koloru STOMATOLOGIA ESTETYCZNA - CYRKON, wybielanie, piaskowanie KRYSTYNA PRZYBY EK Specjalista stomatologii ogólnej PARADONTOLOG GABINET STOMATOLOGICZNY Olsztyn, ul. o³nierska 18 ( (dom) Czynny: poniedzia³ek, œroda w godz Pe³ny zakres us³ug stomatologicznych Franciszka Szarek SPECJALISTA ORTODONTA Olsztyn, ul. Wilczyñskiego 17a/D wizyty po uzgodnieniu tel. APARATY STA E I ZDEJMOWANE PRAKTYKA PRYWATNA i umowa z NFZ lek. stom. Iwona Zyœk lek. stom. Tomasz Zyœk Olsztyn ul.armii Krajowej 3 (budynek Versal) tel Zapraszamy od pn. do. pt. w godz l IMPLANTY l STOMATOLOGIA ESTETYCZNA - licówki porcelanowe - korony pe³noceramiczne - wybielanie na jednej wizycie i nak³adkowe - piaskowanie l PROTETYKA W PE NYM ZAKRESIE PRAKTYKA PRYWATNA i umowa z EWA MICKIEWICZ specjalista protetyki stomatologicznej - WYBIELANIE ZÊBÓW - KORONY I MOSTY PORCELANOWE - LICÓWKI PORCELANOWE - RTG Olsztyn ul. Barcza 48/1L ( czynny codziennie od godz rejestracja telefoniczna KRZYSZTOF DOWGIERD specjalista chirurgii szczêkowo-twarzowej MARTYNA DOWGIERD specjalista chirurgii stomatologicznej JULITA KOPER specjalista periodontolog lek. stom. ANNA WASIÑSKA Stomatologia zachowawcza i protetyka w pe³nym zakresie Stomatologia estetyczna - licówki, wybielanie, piaskowanie Olsztyn ul. Ga³czyñskiego 1 pokój 24 (Pawilon Samba) , Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ANNA KATARZYNA SOBCZUK Olsztyn, ul. Koœciuszki 21/1 (MEDSAN) tel , stomatologia pe³en zakres - doroœli, dzieci protetyka w pe³nym zakresie stomatologia estetyczna profilaktyka (wybielanie, piaskowanie) leczenie kana³owe, RTG EL BIETA BORKOWSKA specjalista ortodonta Olsztyn Pl. Pu³askiego 7 ( Manhattan 13 ) rejestracja od godz tel APARATY STA E I ZDEJMOWANE Ortodoncja - umowa z DOROTA KUBIAK-PTAK specjalista ortodonta Olsztyn, ul. o³nierska 41B pn. œr , wt. czw. pt ( (gab.) l aparaty sta³e i zdejmowane ORTODONCJA - umowa z NFZ STOMATOLOGIA CHIRURGIA IMPLANTY ORTODONCJA lek. stom. MA GORZATA YUSUFALI specjalista ortodonta APARATY STA E I ZDEJMOWANE System Damona INSIGNIA - system leczenia projektowany cyfrowo Olsztyn, ul. Barcza 48/6L tel Braniewo, ul. Gdañska 21A tel IMPLANTY ZÊBOWE STOMATOLOGIA ESTETYCZNA PROTETYKA - licówki ENDODONCJA - mikroskop CHIRURGIA SZCZÊKOWA - leczenie wad zgryzu LECZENIE CHORÓB PRZYZÊBIA Olsztyn ul.mroza 13F, , pn.-pt. w godz. 9-20, sob. od godz.10 TELEFONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA tel

16 16 GABINET PSYCHIATRYCZNY Lek. Joanna Czarnecka psychiatra dzieci i m³odzie y, specjalista psychiatra do godz Olsztyn ul. Wañkowicza 5 I piêtro, gab. 20 PRYWATNY GABINET LEKARSKI dr n. med. AGNIESZKA BIERNACKA specjalista rehabilitacji medycznej DIAGNOSTYKA NEUROROZWOJOWA NIEMOWL T REHABILITACJA - dzieci i m³odzie - doroœli Olsztyn, ul. Janowicza 1 (Medyk) od godz EL BIETA OBODZIÑSKA-M YNARCZYK SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIÊCEJ, PEDIATRA padaczka, ocena i opisy eeg bóle g³owy, zaburzenia w rozwoju GABINET: Olsztyn, ul. eromskiego 24 D pn. wt tel. kom ( (8-15), ( (po 20) Rejestracja telefoniczna codziennie PSYCHOLOG mgr Dorota Mroczkowska DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA dzieci, m³odzie y PSYCHOTERAPIA, NEUROFEEDBACK Olsztyn, ul. Markiewicza 9 tel Lek. med. MARIA WELENC Specjalista dermatolog, pediatra, alergolog ~ CHOROBY SKÓRY DZIECI I DOROS YCH ~ CHOROBY ALERGICZNE ~ TESTY PUNKTOWE I NASKÓRKOWE Olsztyn ul. Kopernika 30 IIp. pok.7 Czynny: pn. œr. pt ( (dom) TERESA KO CUN-PENKOWSKA specjalista chorób dzieci reumatolog Olsztyn, ul. Kopernika 30 p. 13 (I piêtro) pn. czw. w godz , inne terminy po uzgodnieniu rejestracja codziennie w godz , Dr n. med. TOMASZ NIED WIECKI specjalista ortopeda - traumatolog l chirurgia krêgos³upa l ortopedia i traumatologia doros³ych i dzieci Olsztyn ul. Herdera 10 OLSZTYÑSCY ORTOPEDZI w godz , actireh GABINET REHABILITACJI RUCHOWEJ IZABELA BENDYK mgr rehabilitacji ruchowej l REHABILITACJA FUNKCJONALNA W NEUROLOGII, ORTOPEDII, PEDIATRII, REUMATOLOGII WED UG METOD: PNF, SI, Vojty, NDT-Bobath, Taping, Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz l REHABILITACJA W KOMBINEZONACH TheraSuit - udary mózgu, Choroba Parkinsona, polineuropatie, Mpdz i inne - zwyrodnienia stawów, - urazy narz¹du ruchu, - usprawnianie po operacjach ortopedycznych kolano, bark i inne, - zaburzenia integracji sensorycznej, - skoliozy i wady postawy, - stymulacja rozwoju dziecka l NORDIC WALKING l Indywidualne æwiczenia w wodzie Olsztyn, ul. Kanafojskiego 3/23 (Kortowo, DS 1) RÓWNIE WIZYTY DOMOWE SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lekarz stomatolog specjalista stomatologii dzieciêcej Katarzyna ó³kiewicz lekarz stomatolog Agnieszka Rutkowska Olsztyn, ul. Polna 14 CHIRURG DZIECIÊCY lek. MICHA PULIÑSKI specjalista chirurgii dzieciêcej KLINIKA OKÓLNA PEDIATRIA DERMATOLOGIA tel Olsztyn, ul. Okólna 3 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1/123 (budynek NOT) STANIS AW GAWROÑSKI specjalista chorób dzieci specjalista medycyny rodzinnej Olsztyn, ul. eromskiego 24D, pn , œr Olsztynek, ul.œwierczewskiego 34A, wt REJESTRACJA I WIZYTY DOMOWE CODZIENNIE Olsztyn, ul. Lawendowa 72 (os. Redykajny) ( ZESPO Y MEDYCZNE Specjalistyczna Przychodnia Lekarska MEDI-C MATUSZEWSCY Spó³ka Partnerska Olsztyn, ul. Koœciuszki 32, tel , ANNA MATUSZEWSKA specjalista chorób dzieci JERZY MATUSZEWSKI specjalista chorób wewnêtrznych l Porady i wizyty prywatne l Laboratorium l EKG l - Podstawowa Opieka Zdrowotna KRZYSZTOF RATYÑSKI LARYNGOLOG PEDIATRA Specjalista chorób p³uc Gabinet: Olsztyn, ul. Janowicza 1 "MEDYK" czynny: wt. czw , , USG DZIECI GABINET USG DLA DZIECI tel Olsztyn ul.niedzia³kowskiego 4/2

17 4 NEUROLOGIA, EEG 17 EL BIETA OBODZIÑSKA-M YNARCZYK SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIÊCEJ, PEDIATRA padaczka, ocena i opisy eeg bóle g³owy, zaburzenia w rozwoju GABINET: Olsztyn, ul. eromskiego 24 D pn. wt tel. kom ( (8-15), ( (po 20) Rejestracja telefoniczna codziennie ANNA SIELASZUK Specjalista neurolog EEG wykonywanie i opis PORADY NEUROLOGICZNE Olsztyn, ul. Kêtrzyñskiego 5 terminy po uzgodnieniu telefonicznym kom (w godz ) ANIELA MINICZ-P ATEK Specjalista neurolog GABINET: Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6 p.16 Czynny: poniedzia³ki, œrody od godz /dom/ /praca/ n OCENA I OPISY EEG - CERTYFIKAT BEATA ZWIERNIK JACEK ZWIERNIK specjalista neurolog specjalista neurolog czw. od 15 00, pt. od wt. od obowi¹zuje rejestracja tel. obowi¹zuje rejestracja tel. w pn. i œr. w godz w pn. w godz tel tel Gabinet: Olsztyn, ul.ko³³¹taja 5/153 Ip. EEG, BIOFEEDBACK IWONA KIBI DA specjalista neurolog Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 39 (Lancet) czwartki od godz TOMASZ SIWEK Gabinet Prywatny Olsztyn, ul. Partyzantów 36 œrody rejestracja pn.-pt specjalista neurolog Biofeedback - biologiczne sprzê enie zwrotne - metoda pozwalaj¹ca kontrolowaæ procesy zachodz¹ce w organizmie. Technologia stworzona w NASA, pocz¹tkowo wykorzystywana do szkolenia astronautów i pilotów. Metoda ta wykorzystywana jest miêdzy innymi w psychologii, w medycynie, ale tak e w sporcie czy biznesie. Pomaga w uczeniu siê, zwalczaniu tremy i stresu. Dziêki technice biofeedback nastêpuje wewnêtrzna regulacja organizmu. Jest to metoda ca³kowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. BEATA BOCZKOWSKA Specjalista po³o nictwa i ginekologii USG po³o nicze, ginekologiczne , Olsztyn, ul. Warszawska 80/82 DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych, po³o nictwa - cytolog GABINET GINEKOLOGICZNY Olsztyn, ul. Opolska 20A (Osiedle Mazurskie) Czynny codziennie po uzgodnieniu telefonicznym ( (dom) GINEKOLOGIA, ENDOKRYNOLOGIA KRYSTYNA CIECHANOWICZ-BARTOŒ SPECJALISTA GINEKOLOGII I PO O NICTWA ENDOKRYNOLOG, GINEKOLOG DZIECIÊCY GABINET: Olsztyn Al.Wojska Polskiego 35 (Szpital Psychiatryczny - parter pok. 5) Czynny: pon., czw. w godz (po uzg. telefonicznym) tel , (rejestracja) GABINET EEG I BIOFEEDBACK Renata Koczkodan-Kochanowska licencjonowany technik neurofizjologii EEG - dzieci i doroœli Nowoczesna metoda poprawiania funkcji mózgu Olsztyn ul. Niepodleg³oœci 53/55 (parter) od pn. do pt. po rejestracji tel LECH MICKIEWICZ specjalista ginekolog - po³o nik v usg dopochwowe v cytologia v antykoncepcja Olsztyn ul. Barcza 48/1L ( czynny: pn. czw. pt. od godz ENDOKRYNOLOGIA DERMATOLOGIA lek. med. LUCYNA BAUKNECHT specjalista chorób wewnêtrznych, endokrynolog Olsztyn ul.wañkowicza 5 Przych. Rej. Nr 8 - Nagórki rejestracja tel. od pn. do pt. w godz terminy wizyt po uzgodnieniu telefonicznym ENDOKRYNOLOG lek. med. EWA SIEMASZKIEWICZ Olsztyn, ul. eromskiego 8A rejestracja telefoniczna Dr n. med. EWA AKSAMIT - BIA OSZEWSKA ENDOKRYNOLOG, DIABETOLOG Olsztyn Al. Wojska Polskiego 80/18 pn po rejestracji tel. rejestracja codziennie od godz ENDOKRYNOLOG lek. MARIOLA GOGOLEWSKA-HOSAJA przyjmuje: w Olsztynie, Kêtrzynie, Szczytnie, I³awie tel rej szczegó³y na str. 26 dr n. med. AGATA MACIEJEWSKA-RADOMSKA specjalista dermatolog - wenerolog CHOROBY SKÓRY DZIECI I DOROS YCH atopowe zapalenie skóry i inne choroby alergiczne, tr¹dzik zwyczajny i ró owaty, ³uszczyca, wypadanie w³osów, grzybice Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 39 (Lancet) od 13.00, œrody lek. EWA KIBI DA specjalista dermatolog Olsztyn, ul. Kopernika 30, pok. 2 (I piêtro) czwartki od godz rejestracja tel rejestracja internetowa - TELEFONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA tel

18 18 OKULISTYKA, MIKROCHIRURGIA OKA, OPTYKA NZOZ CENTRUM DIAGNOSTYKI I MIKROCHIRURGII OKA LENS dr n. med. S AWOMIR ZALEWSKI lek. A. Kondratowicz, lek. A. Koz³owska, dr n. med. K. Antonowicz lek. A. Osiecka, lek. D. Zalewski Olsztyn ul. Budowlana 3A (dojazd autobusami nr 1,6,14,21,84) czynne pn. - pt tel , kom BADANIA DIAGNOSTYCZNE Badanie przedniego i tylnego odcinka oka w obrazie trójwymiarowym z dokumentacj¹ fotograficzn¹ kolorow¹ Diagnostyka jaskry - tonometria z pachymetri¹ bezkontaktowym aparatem Nidek Acupachy - komputerowa perymetria kinetyczna (komputerowe badanie pola widzenia) - perymetria zdwojonej czêstotliwoœci Matrix firmy Zeiss - GDX VCC - ocena gruboœci w³ókien nerwowych siatkówki w obszarze oko³otarczowym Diagnostyka schorzeñ siatkówki - HD - OCT - optyczna koherentna tomografia siatkówki - angiografia fluoresceinowa - ultrasonografia (USG) ga³ki ocznej w prezentacji A i B LECZENIE OPERACYJNE Leczenie operacyjne zaæmy metod¹ fakoemulsyfikacji z implantacj¹ soczewek monofokalnych, multifokalnych i torycznych Leczenie operacyjne jaskry Leczenie operacyjne schorzeñ siatkówki Leczenie operacyjne aparatu ochronnego oka Laseroterapia - zabiegi w jaskrze (irydotomia, trabeculoplastyka) - leczenie zaæmy wtórnej - kapsulotomia Yag-laserem - laseroterapia schorzeñ siatkówki (zmiany cukrzycowe, pozakrzepowe, inne) Leczenie anty - VEGF - lucentis, avastin Inne badania diagnostyczne - ocena iloœciowa i jakoœciowa komórek œródb³onka rogówki (mikroskop endotelialny) - biometria, komputerowe badanie wad refrakcji - Test Schirmera - diagnostyka zespo³u suchego oka REKOMENDACJA AUTORYZOWANY SALON OPTYCZNY LENS OPTYKA Olsztyn ul. Warmiñska 14/11 tel , kom specjaliœci chorób oczu lek. med. MARIA RYDZ wt. œr. czw , pt dr n. med. KAZIMIERZ ANTONOWICZ wt komputerowe badanie wad wzroku, aplikacja soczewek kontaktowych (pierwsza para bezp³atnie), realizacja recept okularowych i soczewkowych

19 Olsztyn ul. G³owackiego 12 (vis a vis Teatru Lalek) OPTYKA, OPTOMETRIA, OKULISTYKA SALONY OPTYCZNE i ZESPÓ LEKARZY OKULISTÓW SPECJALISTÓW CHORÓB OCZU dr n. med. Anna Prusiewicz, dr n. med. El bieta Szewczyk, dr n. med. Maria Kapusto, lek. med. Krzysztof Pomocki, lek. med. Dorota Siemakowicz, lek. med. Urszula Och, lek. med. Mariusz Och OKULISTYKA, OPTYKA DOROS YCH I DZIECI NAJLEPSZY WYBÓW MARKOWYCH OPRAW OKULAROWYCH SOCZEWKI OKULAROWE WY CZNIE RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW POMOCE OPTYCZNE DLA OSÓB S ABOWIDZ CYCH DOBÓR I SPRZEDA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH Olsztyn ul. D¹browszczaków 26 (róg ul. Kajki) REALIZACJA RECEPT NFZ NAJWIÊKSZY WYBÓR OKULARÓW LOOX Galeria Optyki C.H. Victor, I - piêtro (Al. Pi³sudskiego 50) w Olsztynie, tel czynne: pn.- pt , sob , ndz WYPRZEDA w sierpniu BEZP ATNE BADANIE WZROKU Olsztyn ul. Wilczyñskiego 13 (vis a vis Biedronki, obok Restauracji Horyzonty) OKULARY PRZECIWS ONECZNE I RAMKI KOREKCYJNE * szczegó³y promocji w Salonie * promocja wa na do 31 sierpnia 2015 r. OKULARY NA RATY JASKRA - GRO NA CHOROBA OCZU Istot¹ jaskry jest postêpuj¹ce uszkodzenie nerwu wzrokowego, spowodowane za wysokim ciœnieniem wewn¹trz ga³ki ocznej. Choroba powoduje powiêkszaj¹ce siê ubytki w polu widzenia, a do ca³kowitej utraty wzroku. Choroba mo e trwaæ bardzo d³ugo nie bêd¹c zauwa on¹. Poniewa zmiany w oku i narastanie ciœnienia trwa miesi¹cami lub latami, osoba chora mo e nie odczuwaæ adnych dolegliwoœci. Jaskra dotyczy obu oczu. Jednak zmiany patologicznie nie postêpuj¹ równoczeœnie. Dlatego nawet przy du ym ograniczeniu pola widzenia w jednym oku, osoba chora mo e nie zauwa aæ adnych nieprawid³owoœci. Dzieje siê tak, poniewa drugie oko kompensuje ubytki w oku o bardziej nasilonym uszkodzeniu. Gdy jaskra jest ju bardzo zaawansowana, obni a siê ostroœæ wzroku. Zwykle dopiero to sk³ania do odwiedzenia lekarza. Tak podstêpny przebieg choroby powoduje, e przewa nie jaskrê wykrywa siê w zaawansowanym stadium, gdy uszkodzenia ju s¹ bardzo du e i nieodwracalne. Dlatego, zw³aszcza po ukoñczeniu 40 lat, przy zaobserwowaniu jakichkolwiek zaburzeñ widzenia, nale y pójœæ do okulisty, poniewa wczesna diagnostyka jaskry i szybkie rozpoczêcie leczenia zapobiega powstawaniu nieodwracalnych uszkodzeñ nerwu wzrokowego i utracie wzroku. Informacja Medyczna (

20 20 Gabinety Okulistyczne Salony Optyczne Olsztyn, Pl. Konstytucji 3 Maja 3, czynny od pn. do pt , sob Lekarz okulista Damian Dawid czw Olsztyn, ul. Warmiñska 17, Specjalista chorób oczu Otylia Borzuchowska od pn. do czw Specjalista chorób oczu D. Hajdukiewicz-Onoszko œr Specjalista chorób oczu Dariusz Wilczek wt. czw Specjalista chorób oczu Ma³gorzata D¹browska sob Lekarz okulista Damian Dawid pn Olsztyn, ul. Mickiewicza 4, Specjalista chorób oczu Tomasz ebrowski œr , czw Bezdotykowe mierzenie ciœnienia œródga³kowego za pomoc¹ tonometru Badanie pola widzenia w kierunku jaskry Najwiêkszy wybór opraw Soczewki kontaktowe najwy szej jakoœci Komputerowe badanie wad wzroku z konsultacj¹ lekarza okulisty Badanie dla kierowców Leczenie chorób oczu Badania wykonujemy na najnowoczeœniejszym sprzêcie firm japoñskich. Zaufaj naszemu 49-letniemu doœwiadczeniu! OKULISTYKA, OPTYKA NZOZ "OFTALMIKA" Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna Monika Kêdzierska Olsztyn ul. Janowicza 3B pn., czw., pt wt., œr tel , Centrum Okulistyki Doros³ych i Dzieci Jaskra - OCT-ONH - gruboœæ w³ókien nerwowych siatkówki, OCT-GCC kompleks komórek zwojowych - najwczeœniejsze wykrywanie jaskry, tonometria z pachymetri¹ bezkontaktowym aparatem Nidek NT-530P, komputerowe pole widzenia, obrazowanie i pomiar k¹ta przes¹czania, krzywa dzienna ciœnienia œródga³kowego. choroby siatkówki, nerwu wzrokowego FD-OCT zabiegi: gradówka, brodawka, kêpki ó³te, plastyka powiek,itp. choroby rogówki - analiza sto ka rogówki, mapa pachymetryczna diagnostyka zespo³u suchego oka, aplikacja zatyczek punktów ³zowych zez i niedowidzenie aplikacja soczewek kontaktowych (1-sza para gratis) komputerowy pomiar wad wzroku. SALON OPTYCZNY profesjonalne doradztwo w zakresie optyki okularowej GABINETY OKULISTYCZNE Lek. med. Anna Maria Jasek u ul. Burskiego 2/26, Olsztyn-Jaroty (wejœcie od ul. Wilczyñskiego) tel u ul. Grunwaldzka 7, Olsztyn (w s¹siedztwie Starego Miasta) tel u ul.jagielloñska 55 A, Olsztyn (blisko TESCO) tel Umowa z NFZ i przyjêcia prywatne SALONY OPTYCZNE u ul. o³nierska 18, pok. 23, Olsztyn (Szpital Dzieciêcy, Poradnia Okulistyczna) tel u ul. Burskiego 2/26, Olsztyn-Jaroty (wejœcie od ul. Wilczyñskiego) tel u ul. Grunwaldzka 7, Olsztyn (w s¹siedztwie Starego Miasta) tel u ul.jagielloñska 55 A, Olsztyn (blisko TESCO) tel DBAMY O TWOJE OCZY SALON OPTYCZNO-OKULISTYCZNY Olsztyn, ul. Kopernika 44 tel , pn.- pt , PRACOWNIA OPTYCZNA Bo enna awrynowicz Olsztyn, ul. Limanowskiego 4 czynna od pn. do pt , sob lek. ANNA POP AWSKA pn. czw lek. DANUTA HAJDUKIEWICZ-ONOSZKO wt Badanie wzroku - doroœli, dzieci Kompleksowa obs³uga w zakresie doboru okularów Zapraszamy do nowego Salonu Olsztyn, ul. Koœciuszki 20/1, , pn.-pt , sob BEZP ATNE BADANIE OKULISTYCZNE przy zakupie okularów (wymagana wczeœniejsza rejestracja) n du y wybór opraw okularowych n soczewki okularowe wiod¹cych firm n aplikacja i sprzeda soczewek kontaktowych Olsztyn, al.wojska Polskiego 67/2A , Olsztyn, ul. Koœciuszki 20/ GABINET OKULISTYCZNY Lek.med. Gra yna Soæko-Wojciechowska Olsztyn, ul. Kopernika 44 (Salon ARPI-BIS) wt. czw / NZOZ GABINET OKULISTYCZNY "VISUS" Dr n. med. MARIA DOWGIRD Olsztyn al. Wojska Polskiego 67/2A zabiegi laserowe - cukrzyca, jaskra, zmiany zwyrodnieniowe siatkówki - OCT - GDX ECC, pachymetria, pole widzenia - bezdotykowy pomiar ciœnienia - komputerowe badanie wad wzroku - dobór soczewek kontaktowych NASI LEKARZE - str. 31 INFORMACJA MEDYCZNA W INTERNECIE

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Fot. Yuganov Konstantin / fotolia.com informator medyczny 28 lutego 2013 3

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2

Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2 Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 6 Kielce 2007 Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2 1 Zak³ad Profilaktyki Chorób Uk³adu Nerwowego Instytut Zdrowia Publicznego Wydzia³ Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Radiologii PAM, w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Zapoznanie z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Praca zawodowa a choroby reumatyczne

Praca zawodowa a choroby reumatyczne BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 Polsce, podobnie jak i w innych krajach, choroby reumatyczne s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn absencji chorobowej w pracy i przechodzenia na rentê inwalidzk¹, co wi¹ ê siê z powa

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo